Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06"

Transkript

1 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse

2 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Konkurrence- og Forbrugeranalyse 06 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej Valby Tlf Information til forbrugerne Forbrug.dk guider forbrugerne til, hvordan de forbereder sig til et boligsalg og får et tilfredsstillende samarbejde med ejendomsmæglerne. Tjekliste før du handler og Indhent flere tilbud er blandt artiklerne i det nye tema på den offentlige forbrugerportal. Temaet er oprettet på baggrund af rapportens resultater. Se mere på forbrug.dk On-line ISBN Grafisk produktion: Rosendahls - Schultz Grafisk a/s Analysen er udarbejdet af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Oktober 2012

3 Indhold Kapitel 1 Resumé og hovedkonklusioner... 2 Kapitel 2 Markedet for ejendomsmægling Klageinstanser... 9 Kapitel 3 Forbrugerforhold på markedet Lav gennemsigtighed Lav tillid til ejendomsmæglerne Klageforhold Få forbrugere vælger at stå for dele af salget selv Udenlandske erfaringer...18 Kapitel 4 Anbefalinger til forbedring af forbrugerforholdene Anbefalinger til forbrugerne Anbefalinger vedrørende reguleringen af markedet Anbefalinger til branchen...26 Bilag 1 Anvendte undersøgelser...28

4 SIDE 2 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Kapitel 1 Resumé og hovedkonklusioner Køb og salg af ejerboliger er kompliceret. Bolighandler involverer en stor mængde juridiske papirer og lovgivningsmæssige krav, som kan være svære for almindelige forbrugere at forstå og sætte sig ind i. Få forbrugere sælger derfor boligen selv, de fleste vælger i stedet at købe en række ydelser af en ejendomsmægler 1. Mægleren fungerer som sælgers repræsentant i bolighandlen. Mægleren rådgiver sælger om en række forhold i forbindelse med bolighandlen og udfører en række praktiske opgaver samt overtager ansvaret for, at de lovgivningsmæssige krav til bolighandler overholdes. Herudover har mægleren en række oplysningsforpligtelser overfor køber. Denne rapport fokuserer primært på problemstillinger, der er relevante for sælgere. Rapporten viser, at forbrugerforholdene på markedet for ejendomsmægling kan styrkes. På markedet for ejendomsmægling køber forbrugerne ydelser, som de har vanskeligt ved at vurdere kvaliteten af. Forbrugerne ved, om boligen er blevet solgt, men kan have vanskeligt ved at vurdere, om det kunne være sket hurtigere eller til en højere salgspris. Herudover er markedet præget af en omfattende regulering, der bidrager til kompleksiteten på markedet. Lignende problemstillinger gør sig gældende på andre markeder, men på markedet for ejendomsmægling forstærkes problemstillingerne af, at forbrugerne kun køber ydelserne få gange i deres liv. Forskellige tiltag vil kunne forbedre forbrugerforholdene på markedet, men det vil fortsat være et marked, der er komplekst for forbrugerne at agere på. Forbrugere, der anvender en ejendomsmægler i forbindelse med boligsalg, er aktive i deres forsøg på at afdække markedet for ejendomsmægling. 86 pct. indhenter tilbud hos to eller flere ejendomsmæglere, og omkring halvdelen af forbrugerne forhandler om salæret. 89 pct. af dem, der forhandler om salæret, opnår nedslag. Forbrugernes aktivitet på markedet for ejendomsmægling fører ikke til, at de har let ved at gennemskue priser og ydelser. Forbrugerne har svært ved at vurdere, hvad de får for pengene. Efter salget af boligen er 58 pct. af forbrugerne overvejende sikre på, at de valgte den bedste ejendomsmægler, mens halvdelen af forbrugerne mener, at ydelserne levede op til de ønsker, de havde før valget af ejendomsmægler. Forbrugerne oplever lignende problemer på andre komplekse markeder såsom bankmarkedet og markedet for pensioner. Men på disse markeder er forbrugerne ikke så aktive med hensyn til at afsøge markedet, som de er på markedet for ejendomsmægling. Forbrugerne vurderer, at gennemsigtigheden på markedet er lav. Markedet rangerer som nummer 37 af 49 undersøgte markeder i forhold til gennemsigtighed. Forbrugerne har svært ved at sammenligne priser og vælge den bedste ejendomsmægler. Samtidig oplever forbrugerne problemer med at forstå bolighandlens dokumenter, heriblandt formidlingsaftalen, der er sælgers kontrakt med ejendomsmægleren, og købsaftalen. Klagerne i Klagenævnet for Ejendomsformidling omhandler ofte uenigheder om de vilkår, bolighandlen er indgået på. Note 1: I denne rapport omtales alle ejendomsformidlere som ejendomsmæglere eller mæglere. Tilsvarende kaldes den samlede gruppe af ejendomsformidlere og deres kunder markedet for ejendomsmægling.

5 SIDE 3 Resumé og hovedkonklusioner Forbrugernes tillid til ejendomsmæglerne ligger som nummer 45 af 49 undersøgte markeder. Forbrugerne oplever ikke, at deres forventninger indfries, de har ikke tillid til ejendomsmæglernes markedsføring og til, at mæglerne overholder de regler, der skal beskytte forbrugerne. Det er problematisk, ikke mindst fordi 97 pct. af forbrugerne finder ejendomsmæglerens professionalisme og ærlighed vigtig i forbindelse med valg af ejendomsmægler. Til sammenligning giver 76 pct. udtryk for, at ejendomsmæglerens salærer er vigtige for valget. 2 Ejendomsmæglermarkedet placerer sig som nummer 48 af 49 undersøgte markeder i forhold til, hvorvidt forbrugerne mener, at de vil få en ordentlig behandling af ejendomsmæglerne, hvis der opstår et problem efter købet. Forbrugerne vurderer også mulighederne for at klage til tredjepart relativt dårligt. I andre lande oplever forbrugerne tilsvarende udfordringer på ejendomsmæglermarkedet. En undersøgelse foretaget af EU-kommissionen viser, at forbrugernes vurdering af gennemsigtighed, tillid og tilfredshed ligger lavt i de EU-lande, vi normalt sammenligner os med. Også i Norge er der fokus på disse problemstillinger. I flere lande anvendes der konkurrencefremmende tiltag med henblik på afhjælpning af situationen. Det drejer sig eksempelvis om fremme af forbrugernes muligheder for selv at udføre nogle af opgaverne i forbindelse med bolighandlen. Undersøgelser foretaget af det tidligere Konkurrencestyrelsen indikerer, at konkurrencen på markedet for ejendomsmægling har været relativt svag. Den seneste undersøgelse, som blev foretaget i 2007, konkluderede dog, at konkurrencen var forbedret siden Der er ikke foretaget en undersøgelse af konkurrencen i forbindelse med denne analyse. Den lave tillid er en særlig udfordring på markedet for ejendomsmægling, fordi tilliden til ejendomsmægleren betyder mere for forbrugerne end fx prisen på ydelsen. Note 2: Den aktuelle finansielle krise kan have forværret forbrugernes opfattelse af markedet for ejendomsmægling. Men det generelle billede afspejles i forskellige analyser siden 2004.

6 SIDE 4 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Boks 1.1 Hovedkonklusioner Forbrugerne er aktive på markedet for ejendomsmægling: 86 pct. indhenter tilbud hos to eller flere ejendomsmæglere. Cirka halvdelen af forbrugerne forhandler med ejendomsmæglerne om salæret. 89 pct. af de, der forhandler, opnår nedslag. Men markedet kunne fungere bedre for forbrugerne: Halvdelen af forbrugerne mener, at ydelserne levede op til de ønsker, de havde, før de valgte ejendomsmægler. 58 pct. af forbrugerne er efter boligsalget overvejende sikre på, at de valgte det bedste tilbud. Gennemsigtigheden er lav i forhold til andre markeder: Forbrugerne har bl.a. svært ved at sammenligne forholdet mellem pris og kvalitet. Forbrugernes tillid til ejendomsmæglerne ligger lavt i forhold til andre markeder: Forbrugerne har en relativt lav tillid til, at ejendomsmæglerne overholder forbrugerbeskyttelsesreglerne. Forbrugerne har en lav tillid til ejendomsmæglernes markedsføring og de oplever ikke, at deres forventninger til ejendomsmæglerne indfries. Klageforholdene vurderes lavt i forhold til andre markeder: Forbrugerne har lav tillid til, at ejendomsmæglerne vil give dem en ordentlig behandling, hvis de oplever et problem efter købet af ejendomsmæglerens ydelser.»» Forbrugerne vurderer mulighederne for at klage til en tredjepart lavere end på de fleste andre markeder.

7 SIDE 5 Resumé og hovedkonklusioner Ejendomsmæglermarkedets kompleksitet gør det vanskeligt at pege på enkle løsninger, der kan styrke forbrugerforholdene. Men forbrugerne oplever, at det er svært at navigere på ejendomsmæglermarkedet og både forbrugerne selv og branchen kan gøre en indsats for at gøre markedet lettere at navigere på for forbrugerne. Samtidig kan en ændring af reguleringen af markedet bidrage til at gøre markedet mere overskueligt. Det er vigtigt, at forbrugerne investerer tid og energi i at forberede sig før boligsalget, jf. boks 1.2. Forbrugerne kan fx overveje, om de selv kan forestå dele af handlen. Ved anvendelse af en ejendomsmægler kan forbrugeren med fordel afklare sine behov og ønsker til salgsprocessen og ejendomsmæglerens ydelser. I den nuværende situation på boligmarkedet vil mange forbrugere muligvis være mere optagede af at få solgt deres bolig end at undersøge mæglermarkedet og stille krav til ejendomsmæglerne. Men det er vigtigt, at forbrugerne holder sig for øje, at det er dyrt at sælge en bolig, og at det kan svare sig at afsøge markedet. Den lave gennemsigtighed, som forbrugerne oplever, stammer blandt andet fra reguleringen af markedet. Det anbefales derfor, at reguleringen generelt forenkles til fordel for forbrugerne. En regelforenkling kan bl.a. medføre lavere priser på markedet, hvis ejendomsmæglernes administrative byrder sænkes, og konkurrencen styrkes. Hvis forbrugerforholdene på markedet skal styrkes, må branchen bidrage til at øge gennemsigtigheden på markedet og forbrugernes tillid til ejendomsmæglerne. Branchen kan bl.a. gøre standarddokumenterne mere forståelige samt fremhæve afvigelser fra disse tydeligere. Samlet vurderes, at forbrugerforholdene kan styrkes på markedet for ejendomsmægling gennem en indsats fra alle markedets aktører.

8 SIDE 6 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Boks 1.2 Anbefalinger til forbedringer af forbrugerforholdene Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at forbrugerne: forbereder sig før boligsalget ved at indhente information om de formelle krav til bolighandler i følgende offentlige kilder til information: boligejer.dk, ois.dk og det kommende værktøj DIADEM overvejer, om de kan stå for dele af handlen selv. Det kan fx være fremvisning af boligen eller mindre administrative opgaver inddrager den viden, der formidles på forskellige boligportaler på internettet, i valget af ejendomsmægler indhenter tilbud fra flere ejendomsmæglere forhandler med ejendomsmæglerne om salæret klarlægger deres behov og tydeliggør dem overfor mæglerne. Det gælder fx: 1. Skal boligen sælges til en bestemt pris, eller er det vigtigere, at den sælges hurtigt? 2. Ønskes boligen markedsført i bestemte medier, og hvordan skal midlerne til markedsføring anvendes over salgsperioden? er opmærksomme på, om betingelserne i bolighandlens standarddokumenter er acceptable og tager stilling til, om de kan acceptere eventuelle afvigelser fra standarderne. For sælgere gælder dette særligt formidlingsaftalen. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at lovgivningen på markedet for ejendomsmægling revideres: Revisionen skal bl.a. indeholde et eftersyn af ejendomsmæglernes oplysningspligt og prisoplysningsreglerne. En generel forenkling af lovgivningen kan bidrage til at styrke gennemsigtigheden på markedet og sænke priserne på ejendomsmæglernes ydelser, hvis ejendomsmæglernes administrative byrder sænkes, og konkurrencen styrkes. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen anbefaler, at branchen:»» gør standarddokumenterne mere letforståelige for forbrugerne og fremhæver afvigelser fra standarderne tydeligere.

9 SIDE 7 Markedet for ejendomsmægling Kapitel 2 Markedet for ejendomsmægling Markedet for ejendomsmægling 3 er en del af markedet for køb og salg af ejerbolig. Køb og salg af ejerbolig er komplekst, og området er omfattende reguleret via love og bekendtgørelser, der definerer en række krav, der stilles til både sælger og køber i salgsprocessen. Markedets særlige karakter forstærkes af, at en bolighandel ikke i udgangspunktet involverer erhvervsdrivende, men to forbrugere. Rollen som sælger er uvant for forbrugerne og tillægger dem et uvant ansvar i forbindelse med handlen. Sælger skal på baggrund af sin almindelige oplysningspligt informere køber om alle relevante forhold vedrørende ejendommen. I forbindelse med en almindelig bolighandel kan det kræve flere hundrede tætskrevne A4-ark. Ca. otte ud af ti boligsælgere vælger at overføre ansvaret for bolighandlen til en ejendomsmægler. 4 Mægleren rådgiver forbrugeren og tager hånd om processerne i bolighandlen i større eller mindre grad. Det kan bl.a. være vurdering af boligens værdi, markedsføring, indhentning af dokumenter samt fremvisning af ejendommen. Hvis mægleren varetager samtlige ydelser i den obligatoriske ydelsespakke, har mægleren det juridiske ansvar for, at handlen sker i overensstemmelse med gældende lov. Dermed overtager ejendomsmægleren størstedelen af de forpligtelser og det ansvar, der påhviler sælger. Ejendomsmægleren har en omfattende oplysningspligt overfor køber, men mægler må ifølge lovgivningen ikke fungere som rådgiver for køber og er ikke forpligtet til at oplyse om emner udover de lovmæssige krav. Idet sælger og køber kan have modstridende interesser, er det vigtigt, at køber anvender sin egen rådgiver. Købere, der ønsker rådgivning, anvender ofte en boligadvokat, en købermægler, banken og/eller en revisor. Mange forbrugere ved formentlig ikke, at mægler er sælgers mand. En undersøgelse i 2006 af Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) viste, at omkring halvdelen af forbrugerne troede, at mægler skulle bistå begge parter. DE har siden arbejdet på at tydeliggøre, at mægler ikke er upartisk. Tidligere fremgik det af købsaftalen, at køber opfordres til at søge egen rådgiver. I dag fremgår det allerede af salgsopstillingen. Det er ikke undersøgt, hvor mange købere, der i dag tror, at ejendomsmægleren er upartisk. Der er to overordnede faggrupper på markedet for ejendomsmægling. Den ene faggruppe er ejendomsmæglere. En ejendomsmægler er registreret i Erhvervsstyrelsens ejendomsmæglerregister. Registrering forudsætter den teoretiske ejendomsmægleruddannelse, mindst to års praktisk erfaring med ejendomsmægling samt en lovpligtig ansvarsog garantiforsikring. 5 Ejendomsmægler er en beskyttet titel, og det er således ulovligt for ikke-registrerede at kalde sig ejendomsmægler eller noget, der minder om det. Note 3 I denne rapport omtales alle ejendomsformidlere som ejendomsmæglere eller mæglere. Tilsvarende kaldes den samlede gruppe af ejendomsformidlere og deres kunder markedet for ejendomsmægling. Note 4 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Konkurrencefremmende forbrugeradfærd, Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05/11, marts Spørgsmålsformuleringen fremgår af Bilag 1, spørgsmål 12. Note 5 Advokater kan endvidere lade sig registrere som ejendomsformidlere hos Erhvervsstyrelsen, hvis de tegner den lovpligtige forsikring. Ejendomsformidlere må udføre de samme ydelser som ejendomsmæglere. Nogle ejendomsformidlere tilbyder fremvisning, men det er ikke almindeligt, at de tilbyder ejendomsvurdering. Andre faggrupper med videregående uddannelser kan blive registrerede ejendomsmæglere via tillægsfag på mægleruddannelsen hvilke fag og hvor mange afhænger af vedkommendes forudgående uddannelse. Herudover kræves mæglingserfaring samt forsikring.

10 SIDE 8 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Den anden faggruppe er ikke registreret hos Erhvervsstyrelsen. Det drejer sig om andre ansatte i mæglervirksomheder, eksempelvis sekretærer eller trainees, der er under uddannelse til ejendomsmæglere. Ifølge lovgivningen skal den daglige leder i en ejendomsmæglervirksomhed være registreret ejendomsmægler, mens der ikke stilles krav herom til de øvrige ansatte. Der er ingen regler for, hvilke opgaver mæglere og andre ansatte i en mæglervirksomhed skal eller må udføre. Dansk Ejendomsmæglerforening (DE) havde ultimo ejendomsmæglervirksomheder som medlemmer og ejendomsmæglere 6, ifølge DE s vurdering svarende til omkring 93 pct. af alle ejendomsmæglere. DE anslår på baggrund af deres medlemsoplysninger, at der udover registrerede ejendomsmæglere er ansat lige så mange ikke-registrerede i virksomhederne. Siden 2007 er antallet af registrerede mæglere og virksomheder reduceret 7. Boligmarkedet er konjunkturfølsomt, jf. boks 2.1, og som følge af krisen er de enkelte virksomheder blevet mindre, men andelen af registrerede mæglere steget. DE vurderer imidlertid, at der på længere sigt vil ske en bevægelse hen imod større enheder. 8 9 Boks 2.1 Udbud og efterspørgsel på boligmarkedet Boligmarkedet er konjunkturfølsomt. Både antallet af bolighandler, boligpriserne og liggetiderne 8 er påvirket af den økonomiske krise. I 2007 var der omkring bolighandler i Danmark, mens det tilsvarende tal for 2011 var Den lavere efterspørgsel afspejler sig også i faldende priser. Den gennemsnitlige m 2 -pris for parcel- og rækkehuse er siden 1. kvartal 2007 faldet fra kr. til kr. i 1. kvartal Det svarer til et prisfald på omkring kr. på en bolig på 100 m 2. For ejer lejligheder er priserne faldet fra kr. pr. m 2 til kr. pr. m 2. Det svarer til et prisfald på kr. for en ejerlejlighed på 100 m 2. Boligerne er også på markedet i længere tid, inden de bliver solgt. Liggetiderne for parcel- og rækkehuse er steget fra 124 dage i gennemsnit i 1. kvartal 2007 til 230 dage i 1. kvartal Liggetiden for ejerlejligheder er i samme periode steget fra 140 til 188 dage. På trods af nedgangen på boligmarkedet blev der i 2010 omsat i omegnen af 82 mia. kr. på markedet. 9 Note: De angivne tal er afrundede. Kilde: Boligmarkedsstatistikken udgives af Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen og Finansrådet,http://www.realkreditraadet.dk/Statistikker/Boligmarkedsstatistik/Data.aspx, data indhentet 2/ Note 6 data hentet 2/ Note 7 Dansk Ejendomsmæglerforenings statistik. Note 8 Liggetiden er den tid, der går, fra boligen er sat på markedet, til den er solgt. Note 9 Der findes ingen officiel statistik over omsætningen på det samlede boligmarked. Omsætningen er her beregnet på baggrund af Danmarks Statistiks oplysninger om antal handler og gennemsnitlig pris pr. ejendom.

11 SIDE 9 Markedet for ejendomsmægling Ejendomsmægleren yder juridisk, økonomisk og teknisk rådgivning til sælger samt udfører en række praktiske opgaver. Ejendomsmægleres arbejde reguleres af omfattende lovgivning. Ifølge lovgivningen er en række mæglerydelser obligatoriske. Det vil sige, at ejendomsmægleren er forpligtet til at tilbyde de ydelser, og forbrugeren er ved ansættelsen af en mægler også forpligtet til at købe dem. Ejendomsmægleren overtager ansvaret for regeloverholdelsen, hvis mægleren udfører de obligatoriske ydelser. De obligatoriske ydelser består overordnet af vurdering af boligen og udarbejdelse af dokumenter som fx salgsopstilling og købsaftale. Ejendomsmægleren har pligt til at anvende en række dokumenter i sit arbejde. Dokumenterne kan både mægler og sælger indhente ved bl.a. at. rette forespørgsler til relevante myndigheder Mægleren skal herudover oplyse både sælger og køber om bestemte aspekter af bolighandlen, fx huseftersynsordningen. 10 Ejendomsmæglere udbyder ofte forskellige ydelsespakker. De obligatoriske ydelser skal indgå i alle pakkerne, men mæglerne er ikke forpligtede til at udbyde pakker, der kun består af de obligatoriske ydelser. Ejendomsmægleren kan som ikke-obligatoriske ydelser fx tilbyde markedsføring af boligen, fremvisning af boligen og prisforhandling med potentielle købere Ejendomsmæglerens ydelser afregnes enten som resultatafhængig betaling eller efter regning. 11 Mange mæglere tilbyder et solgt eller gratis koncept, som betyder, at der kun skal betales salær, hvis boligen bliver solgt indenfor den aftalte periode, typisk 6 måneder. Det er muligt at ansætte flere ejendomsmæglere til salget af sin bolig med henblik på at skabe konkurrence mellem mæglerne. Men alle ejendomsmæglere, der er tilknyttet en bolighandel, skal betales fuldt salær. I praksis er det derfor kun én ejendomsmægler, der står for hver bolighandel. 2.1 Klageinstanser Der er to klageinstanser på markedet for ejendomsmægling: Klagenævnet for Ejendomsformidling og Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere. Her kan både købere og sælgere klage over ejendomsmægleres udøvelse af hvervet. Hvis forbrugerens klage vedrører en ikkeregistreret udøver, er det mæglervirksomheden, der skal indklages. Nævnene afgør i hver sag, hvorvidt der er konkrete overtrædelser af reglerne samt hvilke konsekvenser eventuelle overtrædelser skal have. Herudover kan nævnene have en præventiv effekt. Som supplement til lovgivningen på området har Dansk Ejendomsmæglerforening i samarbejde med Forbrugerrådet udarbejdet en række forbrugeretiske regler, der udtrykker god ejendomsmæglerskik. De etiske regler følger i høj grad lovgivningen på området, men går i visse tilfælde også videre. Således pålægges ejendomsmæglerforeningens medlemmer at udføre [deres] hverv på en etisk forsvarlig måde, uanset der ikke findes skrevne regler herfor. Foreningens medlemmer er forpligtede til at efterleve reglerne i udøvelsen af deres hverv, og gør de ikke det, kan også denne form for forsømmelse indklages til nævnene, der konkret definerer, hvad der er etisk forsvarligt. Note 10 De præcise krav og pligter der tillægges ejendomsmægleren fremgår af Lov om omsætning af fast ejendom m.v.: 17, stk. 1 Note 11 Resultatafhængig betaling er ikke altid fast, men kan være afhængig af boligens endelige salgspris. Ved betaling efter regning kan der aftales et loft over de enkelte ydelser eller det samlede vederlag.

12 SIDE 10 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Klagenævnet for Ejendomsformidling Klagenævnet for Ejendomsformidling er et godkendt privat klagenævn. Nævnet behandler klager fra forbrugere vedrørende overtrædelser af lovgivningen på markedet og spørgsmål om god ejendomsmæglerskik. Nævnet består af en formand, to forbrugerrepræsentanter og to repræsentanter for ejendomsmæglerne. Siden 2007 er der indgivet omkring 300 sager til Klagenævnet for Ejendomsformidling om året. Det er en lille del af det samlede antal handler, der ender i en klagesag. 12 Klagenævnet kan dømme, at forbrugeren ikke skal betale mæglerens salær eller kun skal betale noget af salæret. Herudover kan mægleren idømmes pligt til at betale erstatning eller godtgørelse til en forurettet forbruger. Hvis en indklaget mægler, der er medlem af Dansk Ejendomsmæglerforening, ikke følger klagenævnets afgørelse, ekskluderes mægleren fra foreningen. Alle mæglere, der ikke følger nævnets afgørelser offentliggøres med navn og adresse på klagenævnets hjemmeside Offentliggjorte navne fjernes fra hjemmesiden efter et år eller ved efterlevelse. Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere Disciplinærnævnet for ejendomsmæglere er en uafhængig klageinstans, som blev oprettet ved lov i juli Nævnet består af en formand, som er landsdommer, og mindst seks andre medlemmer, hvoraf ejendomsmæglere, forbrugere og sagkyndige skal være ligeligt repræsenterede. Den primære forskel mellem klagenævnet og disciplinærnævnet er sanktionsmulighederne. Mens klagenævnet kan tildele forbrugeren erstatning, fungerer disciplinærnævnets kendelser primært som en straf til mægleren. De sanktioner, som disciplinærnævnet kan benytte sig af, er henholdsvis advarsler, bøder (for registrerede ejendomsmæglere max kr., for virksomheder max kr.), og i sjældne tilfælde frakendelse af retten til at udøve virksomhed som ejendomsmægler. Bøderne tilfalder statskassen. Forbrugerne kan i udgangspunktet klage til én eller begge klageinstanser afhængigt af deres ønske til sagens konsekvenser. Men der er sager, der kun kan indbringes for det ene nævn. Eksempelvis behandler disciplinærnævnet ikke sager, der alene omhandler uenighed om salær og ikke involverer deciderede overtrædelser af reglerne på markedet. Forbrugere kan klage til disciplinærnævnet, men også andre aktører på markedet anvender det. Dansk Ejendomsmæglerforening har eksempelvis indklaget udøvere på markedet for ejendomsmægling for titelmisbrug, Klagenævnet for Ejendomsformidling har oversendt klager til disciplinærnævnet, og også myndighederne har anmeldt mæglere til disciplinærnævnet. Antallet af klager, som indbringes for nævnet, har i gennemsnit været 35 om året fra 2008 til Nævnet har behandlet ca. 17 sager årligt. 13 De resterende sager er enten blevet afvist, fx fordi der klages over en ikke-registreret ejendomsmægler, eller trukket tilbage pga. forlig eller andet. Det er således en lille del af det samlede antal handler årligt, som bliver indbragt for dette nævn. Disciplinærnævnets kendelser er tilgængelige på nævnets hjemmeside Note 12 data hentet 2/ Note 13 data hentet 2/

13 SIDE 11 Forbrugerforhold på markedet Kapitel 3 Forbrugerforhold på markedet Der er en række forhold på markedet for ejendomsmægling og boligmarkedet generelt, der gør det vanskeligt for forbrugerne at afklare deres behov og ønsker i forbindelse med boligsalget og vurdere, hvordan de bedst muligt får opfyldt disse til den bedste pris. Gode forbrugerforhold på et marked indebærer blandt andet, at virksomhederne markedsfører sig troværdigt, overholder forbrugerbeskyttelsesreglerne, i vidt omfang håndterer opståede problemer i fællesskab med forbrugerne, og i det hele taget indfrier forbrugernes forventninger. Herudover tilskynder god konkurrence virksomhederne til at tilbyde lavere priser og bedre kvalitet samt en højere grad af innovation. Gode forbrugerforhold indebærer også, at forbrugerne enkelt og uden større omkostninger kan få tilstrækkeligt overblik over markedet til at kunne vælge det bedste produkt eller den bedste ydelse til prisen, at forbrugerne har tillid til de erhvervsdrivende, samt at forbrugerne kan klage over produkter eller ydelser. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ForbrugerForholdsIndeks (FFI) angiver forbrugernes vurdering af gennemsigtighed, tillid og klageforhold på markederne og giver dermed en indikation af forbrugerforholdene på markederne. FFI viser det samme billede på markedet for ejendomsmægling siden FFI udgør dog ikke en udtømmende beskrivelse af forbrugerforholdene, og den aktuelle økonomiske krise kan have indflydelse på forbrugernes opfattelse af markedet. På markedet for ejendomsmægling viser FFI, at forbrugerne oplever en lav gennemsigtighed, som gør det vanskeligt for dem at vurdere hvilken ejendomsmægler, der bedst leverer den ydelse, forbrugerne har behov for. Forbrugerne har en lav tillid til ejendomsmæglerne og deres vurdering af klageforholdene er dårligere end på de fleste andre markeder. 3.1 Lav gennemsigtighed En stor del af forbrugerne forsøger aktivt at afdække markedet for ejendomsmægling, når de skal sælge deres bolig. 86 pct. af forbrugerne indhenter tilbud fra to eller flere ejendomsmæglere pct. af forbrugerne angiver, at de sandsynligvis vil forhandle om salæret næste gang, de skal sælge bolig, 16 og i en undersøgelse fra Dansk Ejendomsmæglerforening i 2006 havde 44 pct. konkret forsøgt at forhandle med ejendomsmægleren om salæret. Heraf var det lykkedes 89 pct. at få sænket prisen 17. Det peger på, at det er i omegnen af halvdelen af forbrugerne, der forsøger at forhandle om salæret. Note 14 FFI blev revideret i 2010, hvilket medførte en række metodiske justeringer. Resultaterne før og efter justeringerne er ikke direkte sammenlignelige, men FFI har tegnet det samme overordnede billede for ejendomsmæglermarkedet siden Note 15 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Konkurrencefremmende forbrugeradfærd, Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05/11, marts Spørgsmålsformuleringen fremgår af Bilag 1, spørgsmål 13. Note 16 London Economics for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Kvantitativ undersøgelse af barrierer for konkurrencefremmende forbrugeradfærd, Undersøgelsen blev gennemført ved at spørge forbrugere, der boede i ejerbolig. Der indgik både forbrugere med erfaring på markedet for ejendomsmægling indenfor de sidste 24 måneder og forbrugere, der ikke havde så nylig erfaring. Derfor blev forbrugerne spurgt til, hvor sandsynligt det er, at de ville forhandle om salæret, hvis de skulle købe ydelser fra en ejendomsmægler. Resultatet, der angives her, er dog af gruppen af forbrugere med erfaring. Spørgsmålsformuleringen fremgår af Bilag 1, spørgsmål 14. Note 17 Dansk Ejendomsmæglerforening: Undersøgelse af ejendomsmæglernes image, Analyseinstituttet CATINÉT og Prime- Time Kommunikation A/S, 2006.

14 SIDE 12 Forbrugerforhold på markedet for ejendomsmægling Boks 3.1 Forbrugerne søger aktivt den bedste handel på markedet for ejendomsmægling 86 pct. indhenter tilbud fra to eller flere mæglere 68 pct. forventer at forhandle om salæret, når de skal sælge bolig 89 pct. af de, der forhandler, opnår en lavere pris Kun på 9 af de 49 markeder, der måles i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ForbrugerForholdsIndeks (FFI), vurderer forbrugerne, at de søger information i højere grad end på markedet for ejendomsmægling 18. Det kan bl.a. hænge sammen med, at mange forbrugere kun er på markedet få gange i deres liv, og at bolighandel drejer sig om store beløb. På trods af, at mange forbrugere er aktive med hensyn til at søge information på markedet, er kun 58 pct. af forbrugerne efter boligsalget overvejende sikre på, at de valgte det bedste tilbud. 19 Forbrugernes aktivitet fører dermed ikke til, at de har let ved at gennemskue priser og ydelser. Til sammenligning er mange forbrugere på andre komplekse markeder såsom bankmarkedet og markedet for pensioner også i tvivl om, hvorvidt de har valgt det bedste tilbud. På bankmarkedet angiver 59 pct., at de er overvejende sikre på at have valgt det bedste tilbud, mens det på markedet for pensioner gælder 50 pct. Men på disse markeder er forbrugerne ikke aktive i samme grad, som de er på markedet for ejendomsmægling. Forbrugerne vurderer, at der er en lav gennemsigtighed på markedet. Gennemsigtighed i FFI er et udtryk for, om forbrugerne (1) kan få overblik over, hvilke erhvervsdrivende der er på markedet, (2) kan sammenligne forholdet mellem pris og kvalitet på markedet, og (3) oplever at konkurrencen på markedet sikrer dem en fair pris. I 2011 scorede markedet for ejendomsmægling 4,6 på en skala fra 0 til 10 med hensyn til gennemsigtighed. Det svarer til en 37. plads ud af 49 markeder, jf. tabel 3.1. Tabel 3.1 Forbrugernes vurdering af gennemsigtigheden på markedet, 2011 Værdi Placering (ud af 49 markeder) Gennemsigtighedsindikator i FFI 4,6 37 Hvor svært eller let vurderer du, det er at få et overblik over, hvilke erhvervsdrivende der er på markedet for ejendomsmægling? 6,1 28 Hvor svært eller let er det at sammenligne forholdet mellem pris og kvalitet på markedet for ejendomsmægling? 3,6 39 Hvor dårligt eller godt synes du, at konkurrencen på markedet for ejendomsmægling sikrer dig en fair pris? 4,2 41 Kilde: Ikke offentliggjorte data fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ForbrugerForholdsIndeks Anm.: Forbrugerne har svaret på en skala fra 0-10, hvor 10 er den bedste vurdering. Der er i alt undersøgt 49 markeder. Note 18 Ikke offentliggjorte data fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens ForbrugerForholdsIndeks Spørgsmålsformuleringen fremgår af Bilag, spørgsmål 10. Note 19 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen: Konkurrencefremmende forbrugeradfærd, Konkurrence- og Forbrugeranalyse 05/11, marts Spørgsmålsformuleringen fremgår af Bilag 1, spørgsmål 15.

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom

Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom 1 af 5 11-08-2014 11:22 Høring af forslag til ændring af lov om omsætning af fast ejendom Jnr.: 2:83-53/psoe Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Ved brev af 4. maj 1998 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater

Bolighandel. Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater Bolighandel Ydelser fra ejendomsmæglere og advokater 1. Resumé og konklusioner... 4 2. Reguleringen af ejendomsmæglere og advokater... 8 Ejendomsformidling... 8 Ejendomsmæglere... 9 Advokater... 10 3.

Læs mere

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014

Fast ejendom. Ud med overflødig information og ind med overskuelighed. Nyhedsbrevet fra Andersen Partners December 2014 Fast ejendom Det nyeste inden for fast ejendom Ny lov for ejendomsmæglere Ud med overflødig information og ind med overskuelighed Den 20. maj 2014 vedtog Folketinget lovforslaget til den nye ejendomsmæglerlov.

Læs mere

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11

Danske forbrugerforhold 2011. Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Danske forbrugerforhold 2011 Konkurrence- og Forbrugeranalyse 08.11 Forord Gode forbrugerforhold er en vigtig drivkraft for vækst og nye muligheder for forbrugerne. Når der er gode forbrugerforhold, er

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2015 blev der i sag 264 2014 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Virksomheden Bjarne Schultz-Andersen ApS [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 3. februar 2014 har AA og BB

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2015 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2015 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 151-2011 Ejendomsmæglervirksomheden BB indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 21. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2014

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2014 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2014 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast ejendom

Læs mere

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2012 og 2013

Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere. Årsberetning for 2012 og 2013 Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere Årsberetning for 2012 og 2013 - 2 Nævnets nedsættelse og sammensætning Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglerne blev oprettet i henhold til Lov om omsætning af fast

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og indgik derfor den 4. oktober 2005 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 27. maj 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Storegade 19 8850 Bjerringbro Sagen angår spørgsmålet, om indklagede indgik aftale om berigtigelse af handlen

Læs mere

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING

KAN DU SE FORSKELLEN! GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING KAN DU SE FORSKELLEN! EJENDOMSMÆGLER BOLIGadvokat BANKRÅDGIVER KØBERRÅDGIVER KREDITFORENING 10 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE 100% UAFHÆNGIG RÅDGIVNING Køb eller salg af bolig er formentlig den største handel

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. marts 2010 blev der i sag 96-2009 KK mod ejendomsmægler MM og Ejendomsmæglervirksomheden DD under konkurs afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. juli 2009 har advokat BB på vegne af KK indbragt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 9. juni 2008 blev der i sag nr. 15-2007 HH mod NN/v. statsaut. ejendomsmægler LL afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 10. marts 2007 har klageren indbragt NN/v. statsaut. ejendomsmægler LL, for Disciplinærnævnet.

Læs mere

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen

Sælger afleverer ejendommen i ryddeliggjort stand kr. 12.00 på overtagelsesdagen 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Jørn Friis Hansen Rysensteensgade 16, 2 1564 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation i

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0089 aq. København, den 8. marts 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. marts 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Åløkken ApS v/ advokat Lars Høj Andersson Hunderupvej 71, Boks 1311 5100 Odense C Nævnet har modtaget klagen den 14. april 2010. Klagen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

A d v o k a t r å d e t

A d v o k a t r å d e t Erhvervs- og Vækstministeriet Erhvervsstyrelsen Dahlerups Pakhus Langelinie Allé 17 2100 København Ø erhreg@erst.dk + nipaka@erst.dk KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

Velkommen til BoligSkolen. Fase 1: Klargoring /

Velkommen til BoligSkolen. Fase 1: Klargoring / Velkommen til BoligSkolen Fase 1: Klargoring / BoligSkolen er begyndt! Er du klar til at få endnu flere gode råd og tips? Vi fortsætter med at dele vores viden med dig indenfor: Lovgivning på området Regning

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klager. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0112 UL/bib. København, den 11. april 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 11. april 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Poul Olesen v/tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 31. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 319 2015-7960 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed KBH Mæglerne [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 2. juli 2015 har AA indbragt BB og

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg

Klager. J.nr. 2011-0143 UL/bib. København, den 19. december 2011 KENDELSE. ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg 1 København, den 19. december 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Claus Algren Fjordgade 23 9100 Aalborg Nævnet har modtaget klagen den 13. juli 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat.

Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Mindst 10 gode grunde til at bruge en BOLIGadvokat. Køb eller salg af bolig er måske den største handel i dit liv. Der står mange penge på spil, men du kan få ro i sjælen, hvis du bruger en BOLIGadvokat.

Læs mere

Boligsælger. Guide. BoligStarter - BoligTrust - BoligTools - BoligLocal

Boligsælger. Guide. BoligStarter - BoligTrust - BoligTools - BoligLocal Boligsælger Guide BoligStarter - BoligTrust - BoligTools - BoligLocal Et effektivt og trygt boligsalg Hos BoligOne har vi fokus på dig og dine behov. Du står selv for fremvisningen af din bolig, mens

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. september 2011 blev der i sag 139-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ, MM A/S v/ Advokat XX afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 15. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0218 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Lene Eg Madsen v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. oktober 2011. Klagen angår

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2016 blev der i sag 326 2015-11228 AA v/ BB mod CC [adresse] [by] og Ejendomsmæglervirksomhed DD [adresse] [by] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 21. august 2015 har AA indbragt CC og

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Søren Bregnhøj Borgergade 14 8600 Silkeborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav på betaling af sin faktura. Sagens

Læs mere

Boligsælgerens Guide. En god start på boligsalget. Alt du skal vide, før du starter dit boligsalg

Boligsælgerens Guide. En god start på boligsalget. Alt du skal vide, før du starter dit boligsalg Boligsælgerens Guide En god start på boligsalget Alt du skal vide, før du starter dit boligsalg Indholdsfortegnelse 01 Er du klar til at sælge din bolig? 02 Hvordan foregår et boligsalg? 03 Forberedelser

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0188 aq. København, den 15. maj 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Chartis Europe SA Kalvebod Brygge 45, 5. 1560 København V Nævnet har modtaget klagen den 7. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 224-2013 KK mod MM og Ejendomsmæglervirksomheden Danbolig, Åbyhøj v/ Allan Bante Silkeborgvej 245 8230 Åbyhøj afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 16. maj 2013 har KK,

Læs mere

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder

Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder VELFUNGERENDE MARKEDER 05 2017 Bedre adgang til udbud for små og mellemstore virksomheder Offentlige ordregivere gennemfører årligt op imod 3.000 EU-udbud i Danmark. Konkurrencen om opgaverne bidrager

Læs mere

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup

Klager. København, den 29. november 2010 KENDELSE. ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup 1 København, den 29. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Cand.jur. og statsaut. ejendomsmægler Svend-Erik Hjortskov Hellerupvej 31 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet salgsprisen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Kolding A/S Bredgade 33 6000 Kolding Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at indgå et skriftligt tillæg til formidlingsaftalen

Læs mere

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75

5.1.1. Obligatoriske ydelser Ekskl. moms Inkl. moms Markedsføring på internettet 8.995,00 11.243,75 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Vanløse, Alstrup & Ingemann ApS Jernbane Allé 54 2720 Vanløse Nævnet har modtaget klagen den 22. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia

Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Danske Svineproducenter Direktør Hans Aarestrup Karetmagervej 9 7000 Fredericia Dato: 6. maj 2013 Sag: MEDS-12/06669-11 Sagsbehandler: MST/ KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Danske Svineproducenters prisportal

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 247 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Børge Storm Hansen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler Børge

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 7. september 2015 blev der i sag 287 2014-6184 AA og BB mod CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 9. september 2014 har AA og BB

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens

Klagerne. København, den 26. oktober 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Arne Blomstrøm Damgade 12 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt salgsbudget,

Læs mere

2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig

2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Konkurrencestyrelsen - 2004-04-05: Formidling og rådgivning ved han... 1 of 8 2004-04-05: Formidling og rådgivning ved handel med ejerbolig Konkurrencestyrelsens undersøgelse Konkurrencestyrelsen har i

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje

Klager. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Torben Mikeli Olsen ApS Gilleleje Hovedgade 17 3250 Gilleleje Nævnet har modtaget klagen den 22. februar 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede

Læs mere

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler

Etik. Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Etik Nyt afsnit om oplysningspligt i de advokatetiske regler Advokatrådet har samlet reglerne om advokatens oplysningspligter i forhold til klienterne i et nyt afsnit i de advokatetiske regler. Artiklen

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet, om indklagede har oplyst fejlagtigt om ejendommens varmeforbrug. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Dahl Skomagergade 1 9240 Nibe Nævnet har modtaget klagen den 7. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagedes

Læs mere

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23%

Figur 1: Fordeling af tab på ejerboliger (i perioden 2009-2013) Milliardtab i land- og yderkommuner 35% 43% 23% NR. 10 DECEMBER 2014 Milliardtab i land- og yderkommuner Selv om land- og yderkommuner står for 32 pct. af udlånsporteføljen, stammer hele 43 pct. af sektorens tab fra disse kommuner. Realkreditinstitutternes

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 272 2014 AA (på vegne af BB) mod Ejendomsmægler CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. maj 2014 har

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del Bilag 116 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 10. February 17 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 6. juni 2012 blev der i sag 167-2011 MM og NN mod Ejendomsmægler AA (adresse ukendt) v/ advokat BB og Ejendomsmæglervirksomheden CC [adresse] [by] v/ advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved brev af

Læs mere

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre

Klagerne. København, den 1. november 2010 KENDELSE. ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Rødovre A/S Rødovrevej 265 2610 Rødovre Nævnet har modtaget klagen den 15. december 2009. Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme

Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Notat vedrørende udfærdigelse af skøde m.v. ved kommunens salg af ejendomme Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for notatet....1 2. Kommunens praksis ved udfærdigelse af skøde m.v...1 2.1. Parcel- og sommerhusgrunde...1

Læs mere

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016

Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del Bilag 221 Offentligt Redegørelse om sager om omkostningsgodtgørelse i 2016 1. Baggrunden for redegørelsen Efter skatteforvaltningslovens 59 afgiver skatteministeren årligt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 227-2013 AA mod Ejendomsmægler Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø og home Samsø v/ Karsten Bøgild Langgade 15 8305 Samsø afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen.

KENDELSE. Sagen angår videre spørgsmålet, om de indklagede har krav på betaling for annoncer og dokumentationsmateriale som krævet i fakturaen. 1 København, den 22. december 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Lars Elbæk og Kim Haugbjerg Johansen Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 2. juni 2010. Sagen

Læs mere

Boligsalg med BoligOne

Boligsalg med BoligOne Boligsalg med BoligOne Vælg BoligOne Hvad enten du ønsker at sælge din bolig selv eller inddrage en mægler i salgsforløbet, kan BoligOne hjælpe dig. Du starter nemlig fra en gratis salgsrådgivning. Hos

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger om en ejendoms skel og derfor skal betale erstatning til klager. 1 København, den 6. september 2010 KENDELSE Klager ctr. Svensk Skov & Jagt v/ Mikkel Amager v/ advokat Carl-Sejr Jespersen Strandgade 12 9240 Nibe Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup

Klagerne. København, den 25. maj 2009 KENDELSE. ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup 1 København, den 25. maj 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Strandfelt A/S Taastrup Hovedgade 115 2630 Taastrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klagerne samt fortabe sit

Læs mere

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning

Klager. København, den 8. marts 2010 KENDELSE. ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Gunnar Broholm under konkurs v/dahl advokatfirma Kaj Munks vej 4 7400 Herning og v/dansk Ejendomsmæglerforening Islands Brygge 43 2300 København S Sagen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand

Klager. J.nr. 2011-0068 aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Kurt Hansen A/S Solrød Center 63 2680 Solrød Strand Nævnet har modtaget klagen den 18. april 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag. 1 København, den 1. juni 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Steen Brastrup Clasen Langelandsvej 25 st. 7400 Herning Nævnet har modtaget klagen den 23. september 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450

Kaarde & Erland. Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem. EDC Kaarde & Erland. Ahlgade 3 4300 Holbæk. Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 Kaarde & Erland Vi samler ikke på ejendomme vi sælger dem EDC Kaarde & Erland Ahlgade 3 4300 Holbæk Telefon 5944 0022 Telefax 5944 0450 430@edc.dk www.edc.dk udstillinger Vores udstilling på hovedgaden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 153-2010 KK og HH v / advokat NN mod Ejendomsmægler AA og LL og Ejendomsmæglervirksomheden MM I/S afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 11. maj 2011 har KK og HH v /

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 150-2011 Ejendomsmæglervirksomheden RR indbragt af Erhvervs- og Byggestyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 18. februar 2011 har Erhvervsstyrelsen

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2011-0088 aq. København, den 17. januar 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 17. januar 2012 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Østerbro A/S Dag Hammerskjölds Alle 37 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 15. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Bech-Bruun Dragsted INTERESSEKONFLIKT

Bech-Bruun Dragsted INTERESSEKONFLIKT Bech-Bruun Dragsted Advokatfirma Langelinie Allé 35 2100 København Ø Tlf. +45 72 27 00 00 Fax +45 72 27 00 27 INTERESSEKONFLIKT Problemstilling Dette notat omhandler to problemstillinger. Den ene problemstilling

Læs mere

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ]

Handlen er betinget af, at købers advokat kan godkende handlen i sin helhed, idet købesummen dog er fastsat mellem parterne. [ ] 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S v/ Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 19. september 2012. Klagen angår

Læs mere

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved

Efter regning: Der er indgået aftale om betaling efter regning, hvilket betyder, at ved 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klager ctr. Nybolig Jan Milvertz Slagelse A/S Rosengade 11 4200 Slagelse Nævnet har modtaget klagen den 30. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. Dan Risør Slotsgade 65 3400 Hillerød Sagen angår spørgsmålet, om klager har krav på at få forrentet indklagedes afregningsbeløb, når indklagede ikke straks

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0288 UL/aq. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Maivi Herup v/chartis Insurance Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Nævnet har modtaget klagen den 24. november 2010.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 189-2012 KK og MM mod Ejendomsmægler AA v/advokat LL afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail modtaget den 7. august 2012 har KK og MM indbragt ejendomsmægler AA for Disciplinærnævnet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 2. marts 2010 blev der i sag 92-2009 KK og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmægler DD og Ejendomsmæglervirksomheden MM afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 19. maj 2009 har KK og BB indbragt ejendomsmægler

Læs mere

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel NR. 4 APRIL 2010 Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel Medierne har i den senere tid kunnet berette om EU-forslag, som bringer det danske realkreditsystem i fare. EU-Kommissionen

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 208-2013 AA og BB mod CC og Ejendomsmægler Camilla Jønsson og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 30. januar 2013 har AA og BB indbragt

Læs mere

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund

Klager. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Bo Eldrup Ny Østergade 11 3600 Frederikssund Sagen omhandler spørgsmålet, om indklagede har overtrådt forbuddet mod dobbeltrepræsentation

Læs mere