VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere"

Transkript

1 øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L= <O3 ^- v:: J= L ndbrud i Hareskov kirke og kontof f.følge Ekstrabladet2312 hnr der været indbrud hvor man havde bortført pengeskabe der bl.a. indeholdt kirkesølvet. Sagerne er kørt bort pa en trillebør. Politiet har anholdt en person - der ridligere er kendt.. Man har fået en del papirer og det meste af kirkens sølwærdier. Flere døre var brudt om men egentlig ikke svære ødelæggelser af døre og andre dele af bygningerne. For mange måtte den slags forbrydelser høre til de ubehageligste - der har jo også været ubehagelige tyverier af ting fra gravsteder - men det antydes at der må have været flere forbrydere end en ung mand der er anholdt... DEN AFHOLDTE VNTER OLYMPADE vil igen t'ære et bevis På at det ikke kan lade sig gøre,, at arrangere den slags her i landet. Endnu værre vil det være at tænke På den slags i Danmark. i EG\S-AVS for område VÆRLØSE-EGf..{EN 3500 Værløse Fortsættelse af flrreskov-værløse Avis der udsendtes første gtng nr. 4 - side VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere er vel også vælgernes byråd... Kunne man ikke sikre, at dyneløft, nabosladder og rygter hører til i historien??? Er det ikke i forvaltningsrummet man har en pligt til at holde på kommunens midler - så der ikke udbetales millioner uden sund fornuft... Det skulle ikke være svært at hente navne på borgere der på andre områder næsten finder det umuligt, at hente penge i kassen SKAT har en god id6: Vi skønner at du har udført sort arbejde. Vi forhøjer din indtægt med Så skal du bevise at du ikke har tjent på sort arbejde. Man husker sikkert, at fagforbundene har indrømmet, at man hvert år betaler mange millioner FORKERT til medlemmer... FuresøDagblad Frederiksborg Amts Avis kan fortælle at KAJA PHL der er kendt fra Musikteatret Undergrunden og Egnteatret Undergrunden er blevet formand for det genopstandne Musikudvalg i Skovhuset. HAR DU HAVE tænker du på om du glemte at lægge løg i jorden i tide... DENNE TD VED V, at der er damer der går og venter på, at få den hvalp der skal være -6 uger gl. før den må skifte hjem kr. kan den have kostet med forsikring og alt det løse. ALMNDELGTVAND er efterhånden blevet en drik der også koster noget. Beder man på en restauration om en karaffel forsvarer man det med, at der skal bruges kande, glas og rengøring. løvrigt findes der også restaurenter hvor man må tage sine egne vine med. Ma man så også tage sin egen vand_ dunk med?

2 Kajs Avis 29. februar 2014 nr. 4 _ side 2 EGNS-AVS for OMrådEt V,{ERLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Har.eskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-19+s FUfeSø Tidende ft å - Som enlig gik jeg en dag ind på en restauration for at indtage dagens ret. Jeg vil anvist et plads ved et tomandsbord. hjørnet dag tre unge piger der ikke lagde skjul på, deres vurdering af mænd og deres udrustning. - Kan man sidde sådan og lægge øre til? - Nej egentlig ikke. Men de lagde ikke skjul På emnet og så undgår man ikke at lytte. De to havde dansk-svenske erfaringer, men det tredie var på vej til syden - hvor hun skulle møde en internetven der havde spansk-portugesisk blod i årene - hørte jeg på vejen ud...'...'. Der er dage hvor det er så tåget at man hellere skulle tage sig en fridag DER ER TDER hvor man tænker over om det kan være rigtigt... 2O4 GENNEMGK REGERNGEN endnu en større rokering som en overraskelse. 214 NEDLAGDE MAN ENDNU NOGLE SLAGTERER. Og det var Danmark der levede af at dyrke grise i store farme. Et dyr man kunne bruge alt af undtagen skriget ffi (J b! o q) (t) at U) q) a! o U) tr e cn E g c) q., c-r i( S'o cn 09 'nrsj r<f-1 :?å bo92-c >7,4) ^.iø _vfe Ø7t2 v L i^c) d= s YE =o5 xh l-^ t{.{ } U' (t) -:1 3 o-v ()Eu = <' ra.i, or;9 9:tr 9)H ts iflf' Værløseegnens Historiske Forenin g afhoftler generalforsamting lørdag d. 22. marts 2014 kl. 1,1.00 i Satellitten, Bymidten 46, 3500 Veerløse l)agsorden: l. lalg al'dirigent 2. Bestl rclsctrs bcretning t,rn sidste' års virksomhcd sarnt arbeldsplancr 3. rrcrnlæggelsc af rcvideret regnskab br 2013 L Budgc-t for kalcnderiret l0l 4,i. astlæggclsc af'konf inge nt firr ndkorlnc {orslag 1. \ilg al'tbrmand. Flemrning ljolm-l.arsen er på valg og rlodtager genralg 8 \irlg al.ovrigc bcstyrclsesrnccllemmcr samt suppleanter. På valg til bestlrtlsen cr- Nicls Bodker'l.homscn og (iurli fhunebl og desudcn Steen Blomquist sonr supplcant. Allc modtaqcr genvalg 9. Valg af rc\isor og elisorsr-rpplcirnt. l-orbcn Andersen er på valg sonl revisor. og Erik B.!likkclsen som rcr,isorsupplcant. Bcgge modtagcr genvalg 10. rventuclt l{cgnskab for 20li kan scs på 1\,loscgaarden og på hjcrrnresiden tia d. 2. marts l0l4 rorslag til pkr. 6 skal rærc forntanden i hændc scnest uge for generalfbrsamlineen pr. post eller rnail: l-angkær Vængc Værlose ellcr llenrming'ziholrnlarscn.dk Af hensln ti cvt. at\temning bedes forcningens medlemmer medbrin-ec sjdsle nummer al- Barncn nrcd piitry"kt navn som dokumenlation lbr medlenlskab. riier gcnerallbrsamlingen vil dcr blive scrvaret kai-l'e. og hereftcr vil pastor cnteritus Sigurd Gudikscn holdc foredraget: "srrcclen der satte Kirkc Værlose pa danmarkskorlet.'' NB Du kan betalc dit kontingent for på eeneraltbrsarnlingen og undga geblr i bankcn. Nledbring dit bctalingskort fia folgcbrcvet mcd årsskrifiet samt aftaltc pcngc. fa.-q megct gcme gæster mcd. slemmcret er dog fbrbcholdt medlemmcrnc. Ny Museums-.trO rnspekrør pa Mosegaarden.. Pr. l. december 2013 er Morten Mortensen tiltrådt som museumsinspektør på Mosegaarden, hvor han bl.a. skal styre Furesø Lokalhistoriske Museum. Morten er cand.mag i historie og idræt fra Aarhus Universitet og ph.d i historie. Han kommer fra en stilling som museumsinspektør på Greve Museum. Privat har Morten boet 20 hr i Bagsværd, hvor han er gift med Charlotte, der er sognepræst i Bagsværd Kirke. De har to voksne drenge. På Mosegaarden ser man frem til et godt samarbeide med Morten. Beslutter familien til en dag at skifte parcelhuset ud med en anden bolig - der kan klare at man bevæger sig med rollator - er det klogt i god tid at skaffe sig af med et eller andet - der fylder op. Hvis du skal have hjælp så tag ikke nogen med der læser... Tænk over det. DET KUNNE GODT V/trRE DE VAR NOGE men måske var tie også meget mere end de selv troede.. \'led venlig hilsen Besn'relsett Når du rydder op for at kaste bort så tænk over hvor meget det er lykkedes ar gemme og tænk om noget kunne bruges på det lokale museum.. Op og udrydning hører til i den 3-die a1der... NÅR MAN NU HAR SÅ MANGE MULGHEDER hvorfor laver man så ikke noget ordentligt i fjersynet og sparer lidt mere på reklamerne. Hvorfor viser reklamer der udstråler en slags fantasi. Noget hører til den slags der får os til at finde en anden kanal

3 2014-nr.4-side3 EGNS-AVS for området V,1tRl,ØSE-EGNEN 3500 Værløse ::::::::: ::::::*:::'::::::: ::: ::::::::::::::::::: 1 Kommunens Unge-kulturhus Kollekollevej 37 hvor kommunens unge mellem l5 og 25 år fik et ungehus til rådighed. Det var meningen at huset skulle erstattes med et andet hus med et udeområde til aktiviteter i Efter studier i andre lignende aktiviteter bl.a. i Ballerup satte man kr. af til driften om året. Unge i styregruppen har udarbejdet et materiale der bygger på erfaringer i den tid man har haft huset til rådighed. Stedet har i årets løb har en tilslutning af unge - det er hvad der kunne være plads til, i åbningsdagene mandag til fredag har man været Det skulle være et sted hvor de unge kunne føle sig trygge. Der vil være en voksen leder der kan bistå de unge hvis de har problemer. Det er et formål - at hvis der er unge der har behov for at gå sin uddannelse videre er der hjælp. Efter sommerferien 2012 frk en gruppe huset stillet til rådighed med bistand af projektleder og teknisk bistand. den forbindelse har kommunen en mulighed for at få afprøvet hvis unge står med gode id6er de kan afprøve og måske kan få et startskud til. Ved siden af har kommunen og de unge arrangeret en række ungecaf6er med god tilslutning. Der har været caf6aftener hvor man kunne hente gode råd blandet med hygge. Til julecafden i Galaksen var der 160 unge. Et overskud måtte bruges på Kollekollevej 37. Arbejdet her skulle give impulser til hvad et Ungekulturhus skal indeholde. Der foreligger allerede en fyldig beskrivelse af hvad DE UNGE KUNNE T,ENKE SG. Det er meget vigtigt at gore kernegruppen større og større - man får ikke et ungehus uden de unge selv må deles om arbejdstøjet. Der er altså tale om et tilbud til alle unge mellem 15 og25 - og tilbud om hjælp modtager man mere end gerne. xån MAN KKE KAN UNDGÅ at leve med sin alder og en skønne dag bliver seniores... DET ER SURT NÅn MAN SOM ENLG KKE bare KAN FNDE NOGEN AT DELE LVET MED. Det var åbenbart en god opfindelse da man opfandt den offentlige dyneløft... Måske med tips fra naboen eller nogen der bare kom forbi...hvor skal vi sove i nat" er tæt på at blive forbudt når man tolker hvad der ligger i ordene.. :? l?i? ffi KAJS AVS nr februar 2014 Ryetvej 20. stue Værløse Kaj Øgaard Sørensen Næste avis 15. marts KAJS AVS nr. 4 - Når nogen snyder... ndbrud i Hareskov kirke Når man venter hund Historisk generalforsaml. 2 Ny Museumsinspektør 2 Ungehus iværløse 3 Der er enlige ældre 3 Okonomiudvalget { Furesø i spidsen 5 Eftersøgning af forældre 5 Færre ønsker plejehjem 5 Sort arbejde og bedrageri 6 Farum Boldklub 6 Genbrugsgdn 6 Bedre velfærd 6 Ricardo og Michael 1 Stakkels drenge og piger 7 Bregnerød nyt 8 Rehabiliterede ældre 8 Staionsnære forhold 8 Samarbejde om idraet 9 Gi'r ikke piger hånd l0 Kundeservice Giraffens død Man trækker sig ud l0 l0 ll Samfundets fjender l Værløseegnens historie l2 Spændende sladderbøger 2 Mange slags skoler 12 Regionsavisen 13 Måske mad i pakker 13 En suppleant Mærkelige typer Familier uden bolig Nve antikviteter Se også avisens arkiv Mariehønen bad vi i gamle dage om at flyve op og bede om godt vejr. l3 t3 l4 l4

4 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første grngt-9-lqas Furesø Tidende...Udvalget skal udvides.opløsning af /S med to medlemmer fra Man valgte, at SMOKA. - DER kulturelle foreninger. kommunen indgår i S,,f,RLG GRAD en aftale om Man skal konkretisere deltagelse i BEHANDLER valg af tilforordnede fra FARLGT FCNordsjzellands rrhvervsnet for en 3-årig AFFALD. Ungdomsskolen og Der er tale om en børne/ungeområdet. periode. Øjvind omorganisering af ndarbejde regler om ligestilling, jfr. krav behandlet farligt Vilsholm stemte imod. mulighederne for at få herom i affald. Udvalget kunne Ligestillingsloven. anbefale opløsning af Udbetale diæter til medlemmer af FOU, der ik- samarbejde SMOKA det fælleskommunale ke er og godkende den fordelingsnøgle Deloitte A/S byrådsmedlemmer. Vedtægterne skal være fremsender for udlodning af den likvide for- gældende for kommende byrådsperioder uden ue. fastsat tids begrænsning. Sendes med anbefaling til byrådet. Kommunens Økonomiudvalg havde møde den l9-2 Borgmesteren orienterede om diverse meddelelser. kke til stede var Neslihan Diksan. Man drøftede udmøntning af budget og den indgåede budgetaftale af Dokumentet anvendes som et strategisk arbejds- og planlægningsværktøj for forvaltningen, samt som direktionens prioriteringsværktøj. Forvaltningens indstilling blev godkendt. Man drøftede konsekvenserne i2014 af lavere skattekompensation end budgetlagt. Forwaltningens indstilling godkendt. Man godkendte udkast til og bemyndigede personer til at underskrive dokumenter ved køb af køb og salg efejendomme m.v. Listen blev anbefalet til godkendelse. Efter byrådets godkendelse sende oversigten til Tinglysningsretten i Hobro samt kommunens pengeinstitutter. Regler for Folkeoplysningsudvalget bliver ændret. Allerede i 2010 besluttede byrådet, at udvalget skulle ændres på 4 områder: Der forelå en udtalelse til Statsforvaltningen om udlejning af Farum Arena. Scndes med anbefaling til byråcicts godkendelse Nlan trøftede Egnsteater Undergrunden - og budgetgrundlag Teatret havde søgt om en budgetudvidelse på kr kr. Forvaltnin gens forsla g blev anbefalet til b1'rådet. ØU anbefaler en budgetudvidelse på kr i2014 financieres af ØU's pulje til uforudsete ud- i gifter,medens udvidelser i i 2015 og 2016 indar- bejdes i det tekniske budget i forbindelse med budgetprocessen for 2015 og2016. Gustav Juul stemte i- mcid, en forhøjelse af udg.udmøntes først nr.4-side4 EGNS-AVS for området V,ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Man drøftede erhvervsbranding via professionelle netværk.furesø kommune startede i 2013 en kampagne med det formå1, at markedsføre kommunen, som en erhvervsvenlig kommune og udviklede konceptet,rfuresø Fordele", som et element i synliggørelsen af Furesø. Arbejdet med branding af kommunen som erhvervsvenlig fortsætter i årene Pickering Marketing stod bag det første forsøg hvor man anbefaler at bruge lokale netværk for at tiltrække virksomheder til kommunen Her har vi peget på den lokale regionavis Frederiksborg AmtsAvis. Der uden modsigelser ER DET ENESTE DAGBLAD DER BRUGER PLADS til,rset, sket, hørt m.v. i denne grønne kommune Her gør dagbladet en stor forskel på emnet. Anlæg -frigivelse af midler til vedligehold af idrætsanlæg m.v. i2014 De tre samråd omfatter Furesø drætsråd, Furesø Samråd, Kulturelst Samråd og Folkeoplysningsråd skal nu indstille hvad der kan udrettes efter deres indstilling. Godkendt, idet sagen ikke videresendes til byrådet. Over listen ses bl.a. genopretning og forbedringaf Satellitten og ombygning af Kirke Værløsevej 36. På det lukkede møde drøftede man status for retssager anlagt af eller mod Furesø kommune. Men til løsning af de mange opgaver råder man over kr. gamle dage var smeden nærmest en Ole Opfinder-type. dag kan dansk korn ikke bruges af de danske bagerier eler pizzarier. De får melet fra lande hvor man godt må sprøjte arealet

5 sport...frederiksborg l{e Amts avis-bragte en oversigt ldgf ef r rseniorkort - der stort set ikke lil:liil:ål:illh''.. - ender lder giver lvisse.steder ønske r ^t ilffff;lhl lqvt t erigt og l::::: r komme på ;åiå:i:ill"._ nu: likke lylfg L,TESE plejehjem... ;i3ffih'j"""' fulgt op lværet iåj"ti.1t*:'"t"' Det kan godt 658 Egedal l:""-"'.":"". to--uner styrke gode 575 Helsingør Hetsingø. l:""-"'.":""- i kommuner hvor de StyfKe gooe at det er c"j der komm". "iå. ;;;kk; l:: {r r,cr.r, il"og' lblevet lunderholdning lille blevet sodkendtl suppl.eremedlisten Socialdemokrat" over borgere der )* ^^^^ nt'.,n at søge' efter :'::':':":':'-:'::'j:""' lpenpn Exnxu,,Jeg en Restauratøren der len oprindelig t^{": KKE y:sjl UDSAT EN i et hjem" og en "^ vejrede.hun1l-" "n lru'..n*. *orl låffih3,;kfå. *:il:å::,ff:ii, Girafbøf i fad - her :.1 y: oer må sælge sxnnvet BocEN i *, 9.f.. sit barn - oplever at sidstifebruar. OVt SOCALDE- -'r- l""j det btiver mis- nnoxneferne's -;';':;:':;,:;;-" iliffinilffiffi" handlet_og dårligt sidste etape - ir" pa men der ',/ERKSTEDEf$ uar '.r.rrer t vlr inenanoret-... år,iir,iunsborg 5:,1ffi1*".-.fi1.- har kraget over ;;;'Å;;;;;" DET SKER JO AF 1 Socialdemokrater :::.:: :'_ :'_; _; vejret. Normalt var oc OG rrr, TL, AT ar Dr..,T DET,,',, Bn..,,, 1.ff EN ''l.r '.cr VS drig bliver som i dit tem peratu r nr.4-side5 EGNS-AVS for OMrådCt V,1trRLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, fls1 udsen.lfes første painu 7-9'lg+S Furesø Tidende rjjutr trrrf, Dr''t Furesø- "1?tt er surt at i*il^",iå11*1}fi", i'lyder det som FRAUSA fortæller ""il:lnrksstatistik lt: ::'^l"tkert' f;ffil:flflå: at vide, at at borgere der er i en SOCial tak- li:i_:: f*j:,ml;il*;""""1:;:""' åt... p.. person på idræt. ladontionef ll','å'iffiffn ' laurolrtarrsk rar' r tl, at borgere bner kørekrareerterl ;ffi;";ffiiu lru;"' id6er og sinke ætdre uden moms. 1 Rlejehjem... Men det har ligesom Der er ingen der vil lever,rlængst muligt :h'l\."iljl*'"'"u il., "*..:1: :1 "":! l_, ffiffi;åt"^i ffi ;ffi : lffi'#'.. de sidste månede- l.- - rig{ig rangt de fleste har ønsket om at bjr-t" i hjemmet som den DU skal vide. at det al- dage hvor o" r,"11. travlt med at gøre^ fl,l3ifr"^xr:$"., -,.ff m*-;r... r\4'''rvr 4rut""""""' BØRN DER hjem u?lt den bedste plads. l*tjllrix ffi".ffil*hf tu "",*li:,1,?:j:*11".'t" kolissioner... RET- rr-- tilmed a:r*^r i : r^- for- Socialdemokraterne ^'-'. ' så ;il;;ffi;;;; ::'i:::::::1"' l"'giort meget i PÅ samvtn nnåonr o- mange penge"" som MAN JAMRER andre tøg nåeo"'at ror oe der ikke var ] være pa!r.tt"n tii ;;;;;;; ;il;;; i ;::;J*ii*"t".1 iri'liililillk. normal tid... "--^-l ligger -: på en ^-,.i, høj, :"- t -^,. i;^--.:---;;^1,^,,^* to--". først til -* '"' i l:u.m.an rortælle: l"ll.". _ "_..:' ikke. at der er få ptejehjem r Yltr ^^--u^ :'"' 'rt Jnt rys ntut.'ul.o-t9tt 9t :;; -...:::.:,--.;:... hytde end hensynet orde ved ar Vind og vejr be' skrive ;,;;;;;ilå;;;; ", stemmerdagens l','#::.:.::::.: H:;;:nilå::::.. ff:;;,il;il:t,il:::'

6 SORT ARBEJDE og SOCALT BEDRAGER.. Stikkertjeneste og ANGVER. Det er jo ikke giort med det. Men det viser sig, at der er kommet gang i sladder og angiveri og det kan sikkert fortsatte. Men burde man ikke finde en anden form. Det kunne også være der trænger til en kontrol - før man får udbetalt EN KRONE. De der står på lister over ulovligheder - burde aldrig have et beløb før de hvert år har oplyst om deres forhold til virkeligheden... Det er en bedre løsning og kan undgå nogen kommer under mistanke for snyd i forholdet til borgernes kasse. Når ens børn eller børnebørn har lovet at rense tagrender og forbedre udhuset kunne man sikre sig, at det var lovligt der stod en trillebør ved havelågen o.s.v. Kajs Avis 28 februar 2014-nr.4-side6 EGNS-AVS for området V.1ERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæffelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-tb+5 Furesø Tidende ""t'farum Boldklub er oprindeligt den klub der spillede førsteholdet op gennem rækkerne til superligaen. Udsigten til at spille i superligaen førte til en aftale om at en entrepenør trådte til og varetog opgaven og ved en aftale førte det lokale superligahold videre med Farum Boldklubs licens. Videreførslen førte til, at man oprettede en kreds af samarbejdende klubber i Nordsjælland og kaldte klubben for FC NORDSJ,OLLAND Farum Boldklub er den klub der står tilbage og fører ungdomshold og seniores videre - førsteholdet befinder sig iøvrigt i Sjællandsserien på sidstepladsen. Der skal gøres noget ekstra ved det hvis man vil forblive her eller rykke op. Reglerne siger. at dc to kluhher ikk-e har sa meget med hinanden at gøre. Men det højeste man må spille i er i Danmarksserien. Der er dog ingen på Farums førstehold der har spillet på FCN's hold i superligaen. DER VAR ENGANG man kaldte sin kæreste for ens FLAMME. Det kan godt være fbrdi man hentyder til et voldsornt temperament - af og til. '; - Det er gået op for folk, ;Det er ikke så mange ar siden en dansk at det giver den største bonus, ar man tænker sig om. - Hvad gi'r mest - hvad får man mest ud af? -Ja, i første omgang det nye,,genbrugsg6n" der betyder,at man ikke ved første øjekast køber hvad man ser - man udskyder købet og venter til en anden dag.- Venter man på udsalg eller anden form for prisnedsættelse? -Ja,det er tydeligt. Det er mærkbart i dagligvarebutikker og blandt borgere i mellemklassen. De mest økonomiske henter varerne i den nye afdeling - for varer der har nærmet sig udløbsdatoen. - Tror du det er vejen frem, at borgere i mellemklassen og i den fødedygtige alder ligesom holder tilbage? - Man har konstateret, at den økonomiske krise på flere områder sådan set bidt sig ret meget fast. Man har råd til at udskyde eller vente - at lytte til de ældre i familien der aldrig gav den sidste hund fra sig,den skulle bevares som en sikkerhed... vores tid er der alt for mange der har skabt deres liv på lån og afbetaling. Selv ens bank kan man ikke stole på mere. Nogle har forsømt at tage kunden i hånden ved udgangen med nåb:t om de ville komme igen - næste dag de skulle finde et sted at handle... regering gik /.1 t O ur vatg pa mere velfærd.. Som statsministeren sagde det: Jeg går ind for at borgerne bestemmer mere selv... Danmark mener man at de der tjener og har mest skal have sin skat nedsat. Det skal give dem lov til at skrabe flere værdier sammen. DET RGE DANMARK HAR NU EN LSTE OVER FATTGE. Folketingsmanden Pernille Rosenkrantz- Teil har i Frederiksborg Amts Avis beskrevet situationen. På elleve år er antallet af fattige steget med Antallet af økrmomisk fattige steget fra i 1999 tit i Heraf er en fjerdedel børn. Det viser den ny officielle fattigdomsgrænse. Man kan godt se på Norge - derengang var en af de fattigste lande. Mange års rigdom i form af olieindtægter er nu gemt til efterkommere når oliemasserne er sluppet op.

7 Dansk TV og virkeligheden Her gar man tæt Pa livet og skærer ikke noget bort undervejs... Det drejer sig meget om at samle meget unge flotte piger og mænd. Af og til bytter man deltagerne ud med spændende nye deltagere. Forleden var det KLAUS - der af og til bor i fængsel. Men han vakte opsigt og pigerne valgte at tro at det var Pagh... For en tid siden skabte det uro da det viste sig, at 6n af de unge piger havde overset en regel hvor det hed sig' at man skulle møde barberet frem til opholdet... Det vil nu være spændende at følge hvad der sker med Klaus - i selskabet med de mange unge damer først i tyverne. Michael LaUdfUp har aldrig udtalt sig om oplevelsen i Sverige i hvor han ikke var med fordi han mente Richart ikke var god nok som træner'... T,DNKER MAN OVER DET har Michael sikkert hentet flere millioner fra forskellige afskedigelser - end fra egentlige lønninger DER VAR EN TD hvor man brugte lakris - det sorte stads man også lavede piber af. SLUTNNGEN AF JANUAR var en kold omgang, med sne, is og kolde vinde. Det var dog ligeligt fordelt over hele landet. Det første var kommet for at blive R.CARDO... Det var 1992 vi Pludselig skulle sende et landshold til DM i Sverige uden ugelang træningslejr. De antydede at spillerne måske vendte hjem med en af de første færger Det ligner gamle dage hvor en kunstmaler først kom til hæder og pris efter deres død... MEGET SENT blev medierne enige om, at nu kunne man hædre... Hvad Richard Møller Nielsen har sagt: Selvom noget har stået i formiddagsaviserne, er det ikke sikkert, at det ikke er sandt. Et fynsk bøgetræ visner ikke selv om et par svin gnider sig op ad stammen. Jeg udtaler mig princielt ikke om dommere Specielt ikke ham her. Her i Nordirland spiller man fodbold som den gang en mand var en mand, og en bøsse var noget man gik på jagt med. DE L.4,KRE LARVER DER FYLDER OP DVERSE SERER viser sig af og til som mere eller mindre uærlige madammer i mere eller mindre frit fald... De medvirker for at holde gang i butikken DE SMUKKESTE DAMER der deltager i diverse shows skal møde op som barberedr skønheder, hedder det nr.4 - side 7 EGNS.AVS for OMrådEt V.4RLØSE-EGNEN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gungt-g-194s Furesø Tidende [' srexkels' i å'"".: å'.:ljilillj"t' DRENGE og l"- ldl;:11,11"."- Tennis - Håndbold sa er pigen...oo... de bedste fodboldspillere fodholdkredse er det også gode til tennis. kendt at de bedste j Badminton og Hånd_ trænere i forældreøjne j botd. Der er altså dage er de der beskæftiger hvor man må vælge af drense og piger og i og til. særlig grad når de Oer er ikke fvivl om, at vinder. i forskellige holdspil Spiller man mod et hold hører til de mest opdra- der har vundet de sidstel gende aktiviteter. se at de ankommer i Forældreaktivister mel0-f 5 biler og har ner man altid skal stille forældre og onkler med. det stærkeste hold, me- Arbejder man med holdl dens visse trænere ser der har haft den opleve- på, at der skal være velse at de af og til må t<ampe også til bredden træde fra - fordi de skal... glæde en anden spiller. Medens alle regioner Mange gange starter en under DBU ikke ønsker træner med en gruppe at udsende resultater og pil spillere der fra sfiiliger er SBU- Sjæl- starten kun sparker land indstillet på at gøre med højre støvle. aet. De er også flinke Fodbold et holdspil på potitiken og Fredeen kamp -un har et væld ngen kan alene vinde riksborg Amts Avis hvor af Fodbold er det der mest resultater og stillinger igner dagliglivet. som gør at børn og unge De skal sammen løse en t<an bruge aviserne. 4-6 af dem spiller som Ne. vi nævner FDF er træneren vil. To spillere det fordi man 1 sønclag spiller for to og et par om året har en samling slapper eller er fravæ- af alle medlemmer ved rende. En har en dårlig og i kirken. Det kunne dag. Der er tilmeldt genere nogle af de drenge i en lavere ræk- yngste hotd. ke for at opnå et godt resultat. Dansk Boldspit på... OE STORE DAGE Union har fravalgt at trvor der er adskilige bringe resultater me- turneringskampe med dens det lokale dagblad ryr--undshold sker det bringer resultater og at ledere på neddæmpe stilinger -fordi der vil ophidsede forældre unvære nogen der kan se der de mange kampe om de rad råd til at hvor det kan gå voldhave reserver på holdet ' somt til bl. tilskuere...

8 - Har du læst. at der er forskellige betegnelser på de ældste i vore dage - Ja, der er vel pensionister, ældre, gamle og oldinge. - Jamen så har du ikke hørt det sidste - man vil kalde nogen afos forskellige for rehabiliterede. - Vi er under rehabilitering - mener du... FuresøDagblad Frederiksborg Amts Avis beskæftiger sig for tiden med planerne om et ungdomssted der forberedes i Farumdelen med,,alt for mange" unge fordelt På en enkelt institution. Planerne bygger sikkert På prognoser hvor man forventer tillflytning af nye borgere måske i den fødedygtige alder. Et Projekt af denne art kræver en del forarbejde og tid. Forvaltningen arbejder med usikre Prognoser - der er nemlig ikke råd til at have institutioner der står med ledige forældrebetalinger' På den anden side er der jo PR for at have Plads til alle. HJERTESORG kan få nye vinkler når nogen fornemmer at ægtefællen dyrker nye guder - som siger det - mellem folk BYRÅDET ska udarbejde planer for en forbedring af stationsnære områder. Det ligger i kortene af Farum skal være en slags kommunens byport Nogen vil gerne h"ve stationen flyttet til Centret - og måske ført videre mod Hillerød. Denne by var i tidligere tider en af Nordsjællands store byog handelscentre - men har det ikke mere så godt. Stationen i Værløse skal også ændres, måske med små butikker som et indgangsparti til bymidten. Der arbejdes med planer som der er planer for selve bymidten, men der er ikke talt om noget omkring Hareskov station. BregnerØd NYT Frederiksborg Amts Avis beretter om BREGNERØD KRO der senest er åbnet efter en gennemgribende vedligeholdelse - med ny ejer efter en tvangsaktion. Kroen har gennem tiderne været en meget besøgt kro selvom den ikke mere ligger ved alfar vej. Området har gennem tiderne både haft en købmand, keram ikvirkso m- he omgivet af gårde og skov nr. 4 - side 8 EGNS-AVS for området V,4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Furesø Tidende FuresøDagblad Frederiksborg Amts Avis beskrivwe Bregnerød KRO efter istandsættelsen og tiltrædelse af ny ejer. Man fortæller at HARESKOV SKOLE har indstuderet Per Gvnt. DET ER KLART syntes man, at Bregnerød Kro vil indgå i kommunens branding for at hente flere borgere og flere igangsættere og erhvervsfolk. På en række områder skal man i den kommende tid sende signaler ud i alle retninger. Sideløbende herved kommer der igen borgere i den fødedygtige alder og institutionspladser. Jo nærmere egen bopæl des bedre. DET V,flKKER TANKER når man ser hvad der bruges af ressourcer pa AT GÅ MOD \OGET Kunne den slags penge og energier ikke bruges bedre til glæde for andre og de der manglede lidt positivitet, Det er f.vdelige tegn pa man mangler noget at bruge sin tid på. Men hvorfor skulle man bruge sin støtte til noget det er så vigtigt, at se sit navn på tryk...det er dog værre, hvis man vil udtrykke sit budskab uden at afsløre hvem man er... DER ER GOD GRUND TL til at takke alle de der saltede, grusede og ryddede sneen så det var muligt at færdes på veje og stier. Det er en god løsning at man salter før sneen lægger sig - men det koster... DER ER DAGE hvor det er godt at de onde mennesker ikke efterlader sig kopier... MAN PÅSTÅR, at det ikke er meget så godt som det forebyggende Det er virkelig synd for den der skal være far fordi han regnede med at pigen havde sikret sig DET ER KKE SA UNDERLGT At nogen kalder grisen for et svin... Det er synd for kalkunerne, at deres stemmer irriterer deres rraboer... DER ER FAMLER hvoralvorsord stort set kun tales mellem mand og kone. NAR ER BLEVET EN DEL AF LVET at piger gifter sig og siden vælger skilsmisse er det fordi hun kan tømme mandens firma og konto for penge - fordi de skal dele værdierne...

9 2014-nr.4-side9 EGNS-AVS for området V.BRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Hareskovby er" Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt' Sommerhuset med omklæd- ning for håndboldspillere og anledning af mødelokale for foreningen frzrdiggørelseu a.f -areskou skole.r Senere anskaffede klubben n)e glttttyastiksa/ ag su0///ruesa/ ltar T.',tr/ø.re sig en tyskerbarak og byggede om og til gennem tredive ko rn m ttn a / b e s t1t y s ls s h e r n e d rt.f rn øj e l.r e n a t ind[t-y de lange år. ndtil kommunen Dem med ledsager til at oueruarr SY\,'STJE{NEgav byens sport et dejligt klubhus. Det var ved HF's SCENEN' s r fore.r ti// itt o p indsats og kommunens bistand der blev indkøbt nogle,,solstk. lcirdag den 27. marts 1971, ki. 20 m2 areal af Mathiesen og Poppel Nøhr Jensen så der kunne i\l16 6, 2890 l-lareskov anlægges en asfalthåndboldhane med lvs. f)a denne blev forbindelse med projekt gymnastiksal/smømmesal blev brudt op og mang læs blev HF inviteret til et møde med en udvalgsformand. Fakta henlagt på parkeringepladsen før det skulle køres til Lokaliteterne skulle deles mellem FDF og HF. FDF havde var at man ville stryge svømmesalen af økonomiske grunde. Roskilde, foreslog HlF, at afgjort hvilke lokaler de gerne ville have. Da davaerende man i stedet for brugte de HGB ikke ville støtte en svømmesal under henvisning til at flere læs asfalt i vejkassen borgmesteren havde sagt,,når jeg siger der ikke kommer ved istandsættelsen af Gammel Hareskovvej, og sådan blev det. der flere eksempler på et godt samarbejde mellem politikere og Hareskov.F. HARESKOV LF. der blev startet i l94l fik overladt den første grønne plæne - der blev anlagt som nødhjælpsarbejde fordi Amtet krævede at skolen skulle have motionsområde. Kommunen havde overtaget et areal af Hareskovpavillonen for skyldig skat. Denne bane som den ved hallen har aldrig haft de godkendte mål og brugen af den måtte SBU dispensere for i forbindelse med at der ikke var de nødvendige arealer. På den første bane måtte fodbolddommerne godkende at man kridtede en håndboldbane op i det ene hjørne af fodboldbanen. Håndboldbanens resterende streger blev markeret ved, at man kom okker i kridtet så man kunne undgå, at tage fejl af stregerne. Formanden der var landpostbud havde en snak med nogle sommerhusejere. De kunne fortælle, at fodboldbanens naboer havde ytret tanken om,at sælge deres grund der havde sommerhus Kommunen mente ikke man havde råd til at udvide baneanlægget. Formanden henvendte sig til kommunen for at foreslå HAN købte sommerhus og grund for en kontant sum penge,hvorefter den blev overtaget af kommunen. Forslaget faldt i god jord og kommunen fik en mulighed for at udvide området. HF's egne medlemmer med Frede og Albin i spidsen anlagde en håndboldbane i området. ' i;å te6' å'iari;ti ili ri'ri'e Køb og salg af sommerbolig i Værløse kommune (. O. Srlr'cnsclr t [l \':nllilst' kottrntltnc' Vrtrlø.sc. 39ti Harcsliovb-v, 1i'0t)0 l(r" esli' 9,09o-b-r, -..2' Nicls ll.,lal<obsen.til {aj 9gaard SØrcnst'rr, S11r'tj 0, urt'skov, ^J!10 ;rrcsltovlry' tl'.o00'kr'., csk. 0u00-hf:fJ HARESKOVHALLEN forbindelse med et kontaktmøde bad Poul E.Sørensen deltagerne om, at gå hjem og skrive en femårsplan over ønsker. HF's plan indeholdt ønsket om en hal. Velvidende, at man ville spørge hvor man kunne placere en hal i byområdet valgte man selv at tage initiativ. Ved udstykningen af arealer i Månedalen bad man om at kommunen udskød planerne før man hørte om HF's forslag. Det gik ud på at opføre hallen i Månedalens skråning mod Gl. Hareskovvej. Punkt fordi det gav alle skolens børn en svømmesal så kommer der ikke nogen sa "...Så kom der en beskrivelse i den lokale avis og så fandt man penge til projektet. På det efterfølgende byrådsmøde, fik redaktøren, som det hed,,tre næser". Fordi han havde refereret fra. et lukket møde, fordi han var gået til pressen, fordi han havde trvkt teksten i den lokale avis. adgang til indendøres motion hele året. Hvad der også kommer andre årgange til gavn hvad en beboerundersøgelse tydeligt viste. ngeninør Hans Okholm tegnede de første skitser - hallen blev dog større - Kommunen købte et' parcelhus til institution og et meget ældre hus til nedrivning. Den valgte arkitekt fik en smuk bygning ud af det. Den faldt godt ind i miljøet. Hareskov F har udtrykt tak for samarbejde for en god løsning. Sidenl942 har dygtige ledere ledet gymnastik i Hareskov Skoles to sale med stor succes og stor deltagelse. Hareskov dræts Forenings Klub for Unge lånte en halv snes år kommunens skoler og lokaler for at afuikle aktiviteter for børn og unge. Blev bemyndiget til at bygge et af landets første ungdomsdiskotek ved arbejde udført af unge medlemmer. Sideløbende med et stort og varieret Program aforkestre fra England, Norge, Sverige og Danmark. en Periode større mødearrangementer med borgmester Undervisningsminister samt arrangementer for pensionister. Det gamle gasværk blev mere og mere et ungdomshus da kommunen overtog akti-.viteter og udvidede råderum til glæde for mange børn og unge - og nærhed til skole og byens andre aktiviteter. Det viste resultaterne ved godt samarbejde mellem ungdom, forening og politikere.

10 Sidste år da der "l Skuespit i var eksamen lzoologisk 1ffi11:l*X1fi"i:l'," vennhuse, var der en lr{ave... lxå#:#"1'åfiflli;",tore og CenSOf def ikkg Xun man ikke ryste 1n"". u""r"r.t med nogen dr r------^ -:-.^ J^- l-^^^- ^.e, -^^^-" lkanfølgeetter.spørgr"lnpi Små kunne give den u' lnoqen oå,no*.1',, lxiåu;*,";'j;:"0'rsserl butikker vur'\^vr ikke r l -un vise daglivet lry*:$:nilllt:,. forstår deres unge ptga hånd anden.måde'så skal l':'.":"""""' fordi o,., L det giorde _: : lffi;; man ikke i hans ljournalister samt for skal hedde religion... iotosrarer og rrit l;f'3[ålå::11jt;1"" :l.rl5ljl:yl Det er forståeligt nok- udsyn... man har en religion der Det ligner enkelte r'ælge sig et job skal ryste folk og fæ o.r f"rserer den bedste der svarer til religionen alder. meo ei billede af Nu har den unge o, lrn"nrigni"g med.ærdre ): :ll::1:1_t]_q:t -"t l meo et Drlleoe al l-'"'"... best*rer af kassen på modtaget.n ".,tutl'li'g 9,",*"*1".s'." i zoo"" lf Yi::1;:l:::l*::l-:' y:tlt:i :.1'::-o^":.n"' Uden det store man flere steder set iil^*::-::':t:1f.:1:: for denne,,edtuoenj"" oplevelse. uosryr udstyr Kunne kunne man at il'*it;ifl",:::1il1"".t' man kan hente rabatter - ---Dmqn t ^-^ 4-r^ ti.,n4 at n+ -^- ^,,^-^ ^- :lry Normalt ansætter man -^-^+ ^-i^1 bare tage livet af et men ellers om meget andet. ikke nogen i det dansk* dy. for meget. mennesker der er til stede for at lægge de registrerede varer i skorevæsen erter at.hal" ;:, ;; ;;ilrir.r...t åå\',lbt,'ååbtrt'i" ål,lift.. der vil spurgtefterforholdtil l-- ; poritir. og religion - el- gøre llere nr.4 - side 10 EGNS-AVS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt Furesø Tidende ifuresødagblad l'xen ;;"g;;; li-*;anget'bud-menen l;;";'r.*;lå.utr,ur. ter til andre "-n".. ''- måne0en...- :;f,iiilåt:; il::.i"åff å:" ældre/mod.ne kasse-. l.,g,to.lo".",o- giver EN prresf O."*t",'"i lnef UDSENDES lskorturem.m'm'tagog etblik af hvad butikhan L^- fik r:r. øje ^:^ på ^: en ^- butik r-,,+itu l-.. latlaeget 1.ff VRKELG- besøg. Spørg nogen ken vil med sine kunder. om i den gade hvor han- _ HpoEx. onf de ting du ikke r.o't". ikke noget ved. Det er sikkert at mange ;il; ;, boede.hangikindog il ål- 0.. l;-_;.-,.,---,, ;;::"-,-:'",:l så, at der stod en.ttg*t skulle. YvenrKøbet srovcånoe n er nt.u' noget "t l:^:l1t:11" bag disken. Betaget*og det vise sig, der ikke d:1.b:d'i:11an,har'll:1",1,] Komme rsen os igen"' med. t" " nne er utilfreds med at hedde det, r man foreslår, at tnan i stedet KUnOef... hvor ' kassens betjening ofte Sagen - der vel i nogen grad flere steder henter man har en rerigion der Det,tt'.l,. ^r *_* l::ål ill;:":tå',"--jå: ffiilffiffi; ved at :l?.i3lt::;:u"i,o::l l f gitoltu-u,r,-un- [i",i"; der gør noger ror de :::i::.:::::.111i1... *'fri ffi;i:i,lle 1ilil:frt"""--i'#rse restrige ansæte unge skoleelever som nervøs spurgte han var nogen der ville :fj,*:ti.y::''i::1:]:n ar ;;;;;;;';;';^;' -.;--. hvad butikk.,, hu,,dr"d"l ";;;d..ijyr ro. il##l#:tffilii;" ".li:flt"tjåy*[:.0.. meget velkomne lkassedamen end huske begærer, svarede engren i";; ;;;il;i;.," 1 N".*:t af det bedste ::-:_ ::.:_.:::::: rreo ':å ;1 pa l:?å:?:,'*', ;;;;"iii' -iio"å"' Joru ;:ii:i:*;:ffi#",*:i":i:ii:"v og sr B,uur -' l" "rrr.r"a uf hto. man virkelig middel mod sorg, sult *_"lt' er meget værd hvis man,er de mange biler l#'."";. i*i.å*" r og sygdom. den slags. :^^:- - r"g bange for du. ". ;;ffi;;;" det er ir:"jji,i"::,:::l :T.:::i.l?..1.1.:: har misforstået smilede -]---- rr^-. ryten Men oet det vrser viser ogsa også ;:::::'J::ærgerikke frø.. ;;;h;diing... derholdning"" on ro,*ldre HAVDE ^--r^-.,i --r-^- ir.r.^ grunotag som un- l;;;;;;;;';;;;" lriro* rra- k--o o4å- 1., ^--- ^rbm roroi lål T*'t. * r, ^ LT^r frugt - kun fro.. oernoruflrnb'"" biler der bare står lv,cnnr crft r MANGE j der fordi ejerne ikke,_ål 1_tl]1. xan T].'11._1. :1',]::;5"" ikke lade sig gøre, sagde ;;;'ilil;;;;;il;;' ffi;;;;;;;;;;.;;;;; lu'noget at køre 111'y*3;n=o"n -ni xun meget der komm".'ilu* :::l*y:t1.,::*:t::t"l ti't og tilbage til llffi:::*e arde tvkke er medlem af Dyrenes be- ' -dat er noget rod... fingre...'.'..'

11 en kreds ar skolelærere lligt, at man fiketindtryk,atdt^* Ylt så et glimt af. ur""o kost nørte ville være et ønske, at lpføvef l^_^-,nu At n4 ldetved juletid hvor l#il;"iii"å""r rrrarr rrtr r Jru!attttELtt al r"- lten del af ethvert barn der søgte r :ffiflililiffi;:.j lleve med sin borg"* lu:t':tens f#;t;ltil';; 3ffH: stod midt i sovsen og n"g.-..-:..:: taget var motir'n tif nn- n ih prl? videre.? gaven... ' "t- Og eef fl""*' ved siden af - de som lsamfundets lstrom. og forældre ville b"lt:, b"1':. feglef. fegfef. være tjent med, at vi fik u. ri-u"g" arbejdsløs",u.-e tid lægg.. "n består i, at man på BLLEDER fra de olympiske lege viste skolemodne og børn der veluddannede akademi- bombe ved landets toiletrum med to kere er kommet ind i en elstationer - os så er kummer nær ved rytme derfristertil, at. l'; -b --'r-, l- -' oi.t- of hino-.togang hjemmefra - h'is r.. J..lineåm læeeer o". vil være konto- det var i hvert fald rerne mener' da. nua med tlt " ' at grve -.,r-.t^- Som det almindelige. -*^-.-^^. en uddannelse der lvejkryds der stopperl... lyder fornuftigt nen ER M,OND rl i der regner med at på _e grund _--_...r afdet ^r r^+ u-.. det er ikke de grå stadige vejr vil s lystspillet,,et regnestykke" lidt penge i til at trække ret med en Omskæring af Hvor er man place- o..ng. nu. nl. i rebruar var giort krar ar deres iffi# il#;;::;j tandet på herren. side af tt-i111oen far og mor -til skole-. ;;il;rt og r-a no,r- ; mark. lden adskillelse - DET LOKAT E tiltrække de andre NOCnn HAR - fo.leg har ondt i FRLUFTS- tiøn ved lidt grå råsrået at den sidste TEATER melder ud, i stænk ved bog der er udgivet udenl og have lagt en bro - at man tir somme, - i*nain*".n". Men forfatter - forståeligt som de siger',^* ^-,i,.^"-i^:'j' nok - ikke har nogen - Hrr.,rf.,..k, Pa 5' qrru q' "" ii,,. il;, ;ffi;;il: ;Tll'fi.?"TåHTe i nr.4 - side ll EGNS-AVS for området V.1trRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsæftelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-lpas Furesø Tidende skolesrruarton",n lef det --:--r- ^ ';'SAFUNDETS ; Fiskefrikadeller ' vlf Ke- xinn^e FJENDE... f mn godt være Et titrætdigr møde meo l- ^ ffåj"t:iltltjj"l'r.'. uddannelse iå kunne komme selv siger: Skolen, børn, Fremtidens krige :'-'":::::.:.. ililffåtj"... lh:;:å'ff,1i:,"**- ;TJ.'L:T;l:,'J:ff11$lå Lærerneharideth^r^. r - llommetelefonhvis la.nurforetagetenoperation raget så manse "oq,:, ttg ": u1, man manglede ;mf;l::-:*ffi""ffi1,,, man'il forsta h'ad læ- afstand tit, d.t ru,iiuno rer, skabe, døre og.n nytænkning... og det er ganske få RUSLAND viste indtnk har været: burde være en sod "" :,;;":;;;; baggrund *;;ilt" tl steder man har en o;t,sis' at man,flere Gir tærerne lo' til at ;.?.;;.r to--elygte eller en steder manglede sne ""i*rr"ul---- udføre det arbejde de erl pensionist i den bedste maskine uden el - så man måtte skabe bedst til. alder - på rester fra Den slags forstar man st-orkø,k-kener der skal de der kan skabe lys. det nødvendige selv S.ln hvor der er tale l'fo mænd sad i parken sodt de; ikke er -:ls" der vil lægge navn til il ffi"ffinut t"tt"t o* or liv og død. jos delte en ba.ier. oer vtl r?egge 'ar' rrr samfundet som et plus. - Hvordan gar det. men vi mener at de HVDE LØGNE er ikkel- Jo, det går da. altid troværdige. tændernc. Jeg skal hen nu.,ur, en hro... ning om at de har at bruge det frie ord... - to, så siger de, at tandbogen tøsedrenge b.uur. l,lan dødelkke af at en religion. - Hvad skal du i dag. - Hvorfor skal du ha' nin.n går over

12 væiiil;"""'lfolkeskolenlllffil':b'andtandeti,iptt;rimt1l Egnens og de lt5 :t ttt4uxs mange ltgt --D ' ri ind. starte.med ud af rrr^r^-r^,.^ Historiske andre skolår lli ll*,19 u,l lligefrem med lo_tt1"-olt'o-', - tp*ndene lhvad vi kan bruge l-r Forening skal virke side lnå'u." inviterermedremmerog lottt side...det 1ti1... ilåå'l"."t L'Hffl';l',t er ikke underrigr, u, lll:.t,11t11"_1.. i - af og til -- MoseG.unoEn det mest er kan-det goql 15 på MoseGAARDEN :t,_"t l:::" lslemt Kar ucr BUur i Uden foffattef HVoR MAN KAN lfotkeskolen KoMME og rå det nve man ivære fordi man ikke.":'--"""-. ^ ;;;;r"". lsetn har sørget for at fenelf sta.t årsskrifr og en kop kaffe. taler olll us,arrs'' loy.l" en vennel.eos ' d"t aft*, sigende Borgere der vil *- v' vvrttrlnr vus medlem kan møde frem og _- Være en SOCialde_ Her skal man af os har mokrat. der vi har med alle de hi- børn - Uanset de storiske værdier - sammen måske ikke er Så Frederiksborg Amts Avis Private skoler - beskriver mulighederne for gymnasier Under kaffebordet Fagfolk mener den ar at afsatte arsarrc arsatte midre^u"t midler skal gå til at 'rrursr "^"' =".;,rl. *ljill' [lt^^r.^r^- lilleskoler så al(tr- iiir.rt"r". ":':"""_'-' og,a de så for, at er godt skrevet - højne dagligdagen med lsørseoe viterer ror de borgere der hjemme,o," pa videre f.un inog"n ln"o. nogen der ville f: ;i.h#j,':illil"il"u;* s'u0 ;;;;;;; vælse ltun" dem hiem ; "i;;;' humoristisk : :T,lllJkke en ude som nremme bog' 'u- påe s.u0 vælge elever oem med l:ignjem "-"' prejehjem føler sig ude og. F;:" '-'b- lnil""r,-.n-.,,-. rrlangl.noe ra"'ii- fra. lbilen' vil vel føre til at der lie og venner gør det ikke nr.4 - side 12 EGNS,AVS for OMrådEt V,4trRLØSE-EGNEN 35OO VæTøSE Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-194s Furesø Tidende man kan få en snak om den ^^-- :--- ;;i; være fxog.n nn'**;lii:;:ilffix" 3ilål":lTil;'" l'u især enrige ', :*::i5:ifl :::::::::::::::... l ;;il;i..å',. li'*. på steder hvor 5*:1'^F:-""' ffå'fi HyLDER erter- s.n, højstplacere- n"t ". også sket, at vil være nogen der.t^ ^^r:+' rrelvrv l'rol'..o' qf na fil en dag vil hente en lyser man besøgsvenner - de politi- naboer af og til HARESKOVBY --å- nemt nemr at påtage sig opgaven havde skoler som de vil. lindkøbstur eller et fra /,',iål^.\ som en besøgsven. Dertit er arrangement. Det.. u.ttjå.lsen { \ 7Å 1/ vi mennesker altså me1 Men måske var det *"1t-" nogcn vilte påtage sig at titrt tilskud uo efter etter ^ besøge konstaterede ensom- resultater - så det er Der er mange enlige var råd til at me for at prøve sig selv uf... *årke derfor man lkvinder der har gav arbejde og uanytte sa oei lt:", "". hjemme.,m_en ;;;;;;;; ;;;;; Tri}l?:!'iri't;; l:x**tl"t-- *1*Fix.:',*xti: rrjsscrr5t sur''.u''sr Alligevel siger de ldets forlængede arm hjemmefrontenlvlen setvdergodtvære flere -. selv ^^r_, de r^ ikke :r-r-^,-_r_^_- vælger lfnr4i rlo fi4 ommanivortidhariob ulr tnau yor lfordi de i sin tid uo nar.lob ude venter der en indsats valgte en - -- BLSTERKUNNE - lidt ældre når hun vender hjem. Man -*.-. kæeste.dethari harbeskåretoettiilelana- GODT VSE LDT """"""' nrug og ;-:,;-;;::: ragt et koteretben MERE HENSyN.. fu.'1:",1",nest1 aj or k T ] mange situationer rangs hækken for at sikre den skole der var t o-::1:t, været værdifuldt tif il'oo de nye naboer... " bøger m d ret megen sladdgr kvinder der dukk.6. skal det være'fra op forskellige sted". gtn store.inderder var kaffe. eller borgere der kun en ke.e kan vælge kost_ ltilbød en enlig nabo - Rå hvem det er"""" Men anonyme bøger il,i"'l',å:'ifi:l'::::ll;;:ll 'r.or"r euer piivate lat tage med til en indenfor. Men det er ikke så snursr ErrE Pr rvate t'r!r' ii;n*;.;n;y""x"" havde fra. rorskenige 'et Stol.. udenfor lnon mest egnet på vittaha'e,zh#e len enlig kvinde... ut baghaven /\ V,//'i\ fotkeskolen får

13 Regionsavisen Frederiksborg Amts Ar is giver os indblik i hvordan man ser på sagerne i andre kommunen. Hørsholm har,ældre Sagen spurgt beboere hvad de mener om plejeboliger og plejehjem.godt 4000 er blevet spurgt. Alder mellem 50 og 80 år. 66 7n svarer at de gerne ville blive boende i deres nuværende bolig. Bare fire procent svarer' at de gerne ville bo i ældreeller plejebolig. Det er et massivt udsagn om, at folk ikke ønsker, at komme på plejehjem. At moderne mennesker er bange for at miste kontrol og blive svækket og afhængig af andres hjæp". Margrethe Kåhler siger sluttelig. - Men jeg møder tit plejehjemsledere, som tror på, at man kan have livskvalitet på plejehjem. Det mener jeg også sagfens, at man kan. Men det skai omgives med samme respekt, som vi giver til hospicer. Det skal italesættes på en ny måde. Det vil også løfte personalet og give dem mere faglig selvfølelse. Vi skal have lavet lavet den holdning om... Disse nange beskrivelser og undersøgelser viser, at man beskriver muligheder lbr bedre plejehjem i andre undersøgelser og ender med en liste der viser, at der foreslås fyrre emner der kunne berige livet på et plejehjern. Men de beskriver ikke hvor ma emner der kunne indføres På et plejehjem og hvor man i givet fald skulle hente midlerne fra. Det er en urimelig varetagelse af ansvar. Vi har ridligere beskrevet en kommune med flere Plejehjem. Det ene skulle skaffe hvalificeret personale og blev anmodet om fremover, at ansatte billigere medarbejdere nr.4-side13 EGNS-AVS for OMrådCt V,4RLØSE..EG\EN 35OO VæTøSC Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-lgls Furesø Tidende Mærkelige fyper...oo.r Det sker af og til og indimellem - at man ramler ind i en samtalegruppe - der år efter år mødes en fast dag engang imellem. Her mangler ikke debat - men ingen forlader mødet uden at lytte til - ikke vore meninger igen... "lnår de ældre skal afvente hvornår deres mad består af pakker med de nødvendige dele. Når mad udliciteres vil det indgå, at der i tilbud kan indgå mad i pakker som man kan tå i sin stue og hygge sig med og fortære når sulten presser pfl. Stat pakker og mad dufte af noget - vil der være spraydåser til rådighed. Vil man have den kolde mad kan man skifte med en tur i microovnen af og til. Frosne desserter behøver nok en tur i ovnen alt efter hvad det er. Den tid personalet sparer kan bruges på afsat tid til en snak med de indsatte borgere. Engangs spisestel bruges allerede flere steder. Mad der dufter bliver nemmere at klare - der er nok flere og flere der har mistet lugtesansen. Det forlyder man er igang med mulige og økonomiske muligheder Det er meget værd, at tænke på, at vi er et fredeligt land hvor ingen vil hinanden noget ondt. Men i en lille samtalekreds kan nogen sige noget de ikke senere skal stå ved. Det er utroligt hvad meninger man kan udfolde sig med når der findes fortrolighed og respekt for andre Det er meget ofte en snak om hvad kommunen øser penge ud til - det er som om misundelsen stikker frem. Det er livsbekræftende når man i gruppen har eksempler på HVOR SV,ÆRT DET KAN V,trRE AT HENTE SÅ MEGET SOM EN KRONE UDAF KASSEN. Således gik der rygter om, at nogen havde fået hjælp til hundens mad - ved henvendelse på rådhuset. Sådan kan der let skabes noget der skal behandles - for rygtet gik... ØVRGT BURDE DER GRUNDLOVEN STÅ, at enhver borger har pligt til at lade sig orientere NAR FOR,ELDRE SENDER BØRN SKOLE burde de være forberedt på, at der er tale om en arbjdsdag som man skal være parat ti1... MANGE HJEM er det en kunst at få alle beboere til at spise flere måltider sammen EN SUPPLEANT... Kræsten havde været til generalforsamlingen i brugsforeningen med en personlig succes Sent hjemkommet ville han beskedent forberede konen på den ære der var overgået ham. Men hun var for søvnig til at interessere sig for det. -Ved du hvem du ligger ved? spurgte han. - oh'nej, jeg ligger vel ved dig... Kræsten sukkede kun. - Åh nej, du ligger ved en suppleant... i{ Daniel Sktiv Jensen er en ung mand der yder service - en hjælp til at komme videre Birkevænget Farum Lokalavisen kan anbefale Det er en vigtig kontakt fordi din computer ikke altid er til at forstå. Måske kender man ikke nogen der ved bare lidt om at få systemet bare lidt igang.. FuresøTidende Kajs Avis - indgår i 69-årg. i En tænketank har vurderet den økonomiske baggrund - der væsentlig bygger på, at den i årevis er produceret i timerne efter 24 - hvor elprisen er betydelig nedsat GAMLE DAGE kunne man da godt spørge naboen gøps

14 KVNDER KENDT FRA'iEFTER AT f-" ville aldrig vise_sig lvtræxn er holdt topløse på en strand -fordi nogen ville op med at have genkende dem. Men der kvindeidealer er er sikkert srkkert også ogsa nogle nogr:.,. kvinder holdt op der er generte eller lidt sky. Det skal mant*rø med _-- ^ ^, at ^L ^^--^ være det.. -r ^L DER ER PGER HVOR MAN FNDER DE SMUKKESTE - vurderet fra ydersiden. OG SÅ ER det man siger, AT SKØNHED KOMMER FRA DET NDRE...Det må da være svært at være den unge mand NOGEN SGER, AT det var kvinderne der kom før MATAS. Underligt at det ikke var kvinder der opfand MATAS... MAN KAN GODT UNDRE SG OVER, at Uglen ER SKYTSENGEL for bibliotekerne. Efterhånden er biblioteker blev ligeså sjældne som rigtige UGLER.. selve livet ER DA EN DEJLG FØLELSE hvorfor udrydder man ikke ord som MSUNDELSE - hvis ikke det var udtryk for misundelse DET HAR VST SG at piger finder at diamenter er noget af det bedste de har hørt om. Mange af dem ville gerne gå med dem helt gratis. aaaaaaaaaaaaaaaoaaaaaaaaaaaaaaa DE UNGE VE) GODT HVAD DE HELST VL V.1f,RE. Der var saledes en ung mand der gerne ville være pensioneret departementschef... ANTKVTETER er så værdifulde at et firma er begyndt at fremstille dem selv... EN MOR KAN DA GODT OPLEVE LYKKEN - og det kan en far så sige hun har ret i. Lykken er at man har to piger selv - og den ene kommer og fortæller at hun er nr.4 - side 14 EGNS-AVS for området V.aERLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsenrltes første gangt-9-194s Furesø Tidende :DET DYRE BYGGER T'DE UNGE bør se havde man ikke oplevet fremad. så dyrt hvis man havde De ældre kan se meget bygget for tredive år langt tilbage. siden. De midaldrende kan bare se overraskede ud DER ER FOR,LDRE der godt kan være stolte afdct sted.'hvor de var ulveunge engang. DET BLLGSTE VED VALGPLAKATER VAR, at de fik pillet plakaterne ret hurtigt... DERES N{BO satte af og til en øi ud til en besøgende som tak for det den besøgende tog med sig... DER ER KKE MEGET DER ER SÅ RRTERENDE som at samle op hvad der er glemt i omklædningsrum.. EN SWMMNGPOOL kunne godt holde familien hjemme en sommerferie hvis solen ville være med forsøget. BAGEST HAVEN havde været deres fornøjelse, at rævemor havde sat unger i verden - indtil de blev så store, at de var løbet med alle hønsene. TOMMELFNGER- REGLER har i generationer været et supplement til brugen af tommestok og,rvi p1ejer"... DET BEDSTE VED so. len er at finde skygge... DER ER BOLGSØGENDE DER S/ETTES UD AF DERES BOLG. Det kan blive dyrt for de andre i afdelingen. Det kan også blive svært at finde en anden bolig i samme boligselskab for man taler vel sammen om usikre boliglejere. ANTALLET AF MENNESKER UDEN BOLG ER STGENDE men deres status er ofte deres eget ansvar. DER VAR ENGANG MAN SAGDE sig mig hvem din far er så ved jeg hvem du er... DET SGES at der var engang da det forekom at postbudet havde lange pauser undervejs. dag siges det, at man i vore dage helst vil have en blikkenslager. NU SKAL DER V,'[,RE NOGEN DER VL AFSKAFFE ENSOMHED BLANDT DE,ELDSTE i løbet af en halv snes år. DET ER BLEVET MODERNE AT FÅ ARBEJDET UDFØRT LANDE hvor lønnen er af en anden kvalitet...

Oktoberdage i Miinchen og andre større b] f... I slutningen af september og meget langt ind i oktober drager folk fra alverdens lande til Tyskland for at deltage i det traditionelle sammentræf for at smage

Læs mere

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe.

Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker eller folk Mennesker betyder individer, personer eller den biologiske art. Folk er på en eller anden måde en gruppe. Mennesker: - parenteserne betyder, at ordet mennesker kan droppes. Mennesker

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

EGNS-AVIS for OMrådCt V,ÆRLØSE.EGNEN 35OO VæTIøSC SidC 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge 34-2010 Efter fem års oplevelser af en beskæring af borgeflige rettigheder

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side t2 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-1945 Uge 33-2010 HAR MAN SOMMERHUSE SKAL MAN IKKE TAGE KATTE TIL SIG. Det viser

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.If,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis' der udsendtes første g^ng7-9'1945 90 AR l 2009... Onsdag den 4. marts kastede den kolde vind med Skovgårdens

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

Kajs Avis 30. april 2012 nr.8 side 14 EGNS-AVIS for området V,aDRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-1945 SKOLEgang - var det hul i hovedet eller

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Kajs Avis 21. januar 2012-nr. l-sidet4 EGNS-AVIS for området V.ÆRLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9-1945 Når man er ved snakken om at gå bort skal

Læs mere

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen?

Opgave 1. Modul 3 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? Modul 3 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvad koster kjolen? 399 kr. 299 kr. 199 kr. X 1. Hvad er telefonnummeret til låseservice om aftenen? 23459764 23458764 23459723 2. Hvornår rejser Susanne og Peter

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25

Vi er i en skov. Her bor mange dyr. Og her bor Trampe Trold. 14. Hver dag går Trampe Trold en tur. Han går gennem skoven. 25 7 Vi er i en skov Her bor mange dyr Og her bor Trampe Trold 14 Hver dag går Trampe Trold en tur Han går gennem skoven 25 Jorden ryster, når han går Så bliver dyrene bange Musen løber ned 37 i sit hul Ræven

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

At bygge bro til et andet menneske Vejret

At bygge bro til et andet menneske Vejret At bygge bro til et andet menneske Vejret I min familie har vi altid talt meget om vejret. Vejret er ofte indgangsreplikken, når vi mødes, ringer eller skriver sammen. Eller også dukker det helt sikkert

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt-9'1945 Uge 3-2010 Kultur, Fritidsog Idrætsudvalget havde møde den 6.1. Man godkendte

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,1IRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 14 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gangt'9'1945 Uge 27-2010 DET ER IKKE NEMT AT SKAFFE SIG EN ANDEN BOLIG HVIS MAN ER

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

EGNS-AVIS for området V,4RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Side 12 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis' der udsendtes første EangT-9'1945 Uge 27-2010 Det er slet ikke så sikkert at en varm sommer sparer os for

Læs mere

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø.

Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Klaus Nars Holm U-de midt i Fa-rum Sø midt mel-lem Fa-rum og Vær-lø-se lig-ger der en lil-le ø. Så-dan en lil-le ø kald-es en holm, og den-ne holm hed-der Klaus Nars Holm. Den lil-le ø er op-kaldt Ef-ter

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang.

Mette Littau har styr på piger og tøndebånd, når hun skal holde over 100 pigespillere i gang. Der kom flere end 100 nye pigespillere, da Mette Littau, tidligere elitespiller, og Mejrup GU inviterede til den nye sæson, så nu har klubben ni hold i turnering, og de bør have to hold mere Mette Littau

Læs mere

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006

Den Talende Kamel. Den Talende Kamel. 2.a s storyline om Aladdin. Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: MB 2006 Den Talende Kamel MB 2006 2.a s storyline om Aladdin Børnenes historier sammenskrevet til et teater-stykke: Den Talende Kamel Den Talende Kamel Ørkenscene: Troldmand, 3 kameler: Ali og den bedrøvede og

Læs mere

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik

Klodshans. Velkomst sang: Mel: Den lille Frække Frederik Velkomst sang: Klodshans Velkommen, sir vi her i dag Nu alle sidder på sin bag. Vi viser, jer et skuespil. Og i kan klappe, hvis i vil. Der var engang for længe siden, så begynder alle gode eventyr. Det

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Onsdag den 29. januar 2014

Onsdag den 29. januar 2014 Læs avisen fra Gladby om forskellige butikker, fødselsdage, efterlysninger. Se plan for biografen, samt hør borgmesteren udtale sig. Politiet holder godt øje med befolkningen om alt er som det skal være.

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

EGNS-AVIS for området V.ItrRLØSE-EGNEN 3500 Værløse side 14 Fortsættelse af Hareskov-Værløse Avis, der udsendtes første gang7-9-1945 Uge 48-2010 UNDERSØCELSER VISER NU at den forskel på piger og drenge

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Tre måder at lyve på

Tre måder at lyve på Tre måder at lyve på Skrevet af Ghita Makowska Rasmussen Sted: Café Blomsten i Nyhavn Personer: Et forhold fra fortiden Tid: ns fødselsdag 1 Scene En mand ankommer på en café. Tjekker. Går igen. Kommer

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Synes, mener eller tror?

Synes, mener eller tror? Synes, mener eller tror? Tror, synes og mener dækkes på mange sprog af samme ord. Men på dansk er begrebet delt op efter den psykologiske baggrund: Synes udtrykker en følelse i situationen, tror udtrykker,

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Sektion H/i. Version B

Sektion H/i. Version B Sektion H/i Version B 1 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver beskrivelse

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge.

Vi havde også en dejlig arbejdsdag i lørdag og rigtigt mange arbejdsopgaver blev løst. Der er igen arbejdsdag på lørdag i næste uge. Uge 38 Gjerrild-Bønnerup Friskole, Knud Albæks Vej 4, Gjerrild, 8500 Grenå Tlf.8638-4422, E-post: kontoret@gbfriskole.dk Hjemmeside: www.gbfriskole.dk SFO. 8638-4460 Aktuelt Endnu en uge er gået og det

Læs mere

Byens Avis og dens ansatte

Byens Avis og dens ansatte Byens Avis og dens ansatte Vores avis hedder byens avis. Vi er 13 ansatte, og vi hedder Janus, Matilde Degania, Christina, Hanne, Zenia, Asger, Mads, Joachim, Frederik, Patrick, Frida og Lena. Dens ansatte

Læs mere

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste.

15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. 15 s e Trin. 28.sept.2014. Hinge Kirke kl.9.00. Vinderslev kirke kl.10.30 Høstgudstjeneste. Salmer: Hinge kl.9: 736-48/ 165-52 Vinderslev kl.10.30: 729-51- 450/ 165-477- 730 Dette hellige evangelium skriver

Læs mere

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017

Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 Begravelsestale: Otto Johansen Salmer: 749, 448, 121 Rødding, 2. februar 2017 I dag er vi samlet her i Rødding kirke for at sige det sidste farvel til Otto Johansen. Otto blev 79 år gammel. På mange måder

Læs mere

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver?

Spørgsmål. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. www.5emner.dk 1. familie. Eks. Hvad laver hun? Hvad hun laver? Spørgsmål familie www.5emner.dk Sæt kryds Sæt kryds ved det rigtige spørgsmål. 7 Hvad laver hun Hvad hun laver Hvor John kommer fra Hvor kommer John fra Er hun færdig med gymnasiet Hun er færdig med gymnasiet

Læs mere

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013

Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg. Bevilget beløb Sep. 2013 Sagsnummer: 25 Navn: Varga Vilma Alder: 83 Ansøgt om: Medicin/lægebesøg Ansøgt om beløb 0 Lei pr. måned Bevilget beløb 2012 400 Lei i alt Bevilget beløb Apr. 2013 500 Lei Bevilget beløb Sep. 2013 500 Lei

Læs mere

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5

Notathæfte. D A N S K Trin 3-5 Notathæfte D A N S K Trin 3-5 Notathæfte Personoplysninger: Testpersonens navn: Fødselsdato: Testnorm: Skole/Institution: Klasse: Logostester: Dato: Bemærkninger: 1. Flydende læsning og læseforståelse

Læs mere

Turen i MATAS var ret Hele tiden måtte man I være på vagt for ikke at Kajs Avis sidst i dec. 2012 - nr.24 - side 12 EGNS-AVIS for området V,1f,RLØSE-EGNEN 3500 Værløse Fortsættelse af Flareskov-Værløse

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Opgaver til Den frie by

Opgaver til Den frie by Opgaver til Den frie by 1. Kaj og Jette eller far og mor? Mormor synes, at det er lidt underligt, at Liv siger Kaj og Jette i stedet for far og mor. Hvad synes du? 2. Hvem skal bestemme? Liv siger Kaj

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016

1. søndag efter trinitatis 29. maj 2016 Kl. 9.00 Ravsted Kirke 745, 616; 680, 672 Kl. 10.00 Burkal 745, 680, 616; 534, 672 Tema: Rigdom Evangelium: Luk. 12,13-21 Rembrandt: Lignelsen om den rige mand (1627) "Spis, drik og vær glad!" Det var

Læs mere

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert

Mester Gert Westphaler Henrik Pernille Leonard Leonora Gilbert Mester Westphaler Leonard Udgivet af Dansk Dukketeaterforening 2004 Scenen forestiller en gade på Holbergs tid. Når tæppet går op, står på scenen. kommer ind. Godmorgen, lille pige. Jeg så, du kom ud fra

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem

deler, hvad de har købt. Køber primært slik og lign., da de ikke må være alt for mætte, når de skal hjem Emma 10 år + Signe 10 år + Cecilie 10 år Hvornår: 1 gang om ugen, opvisninger og trænings-/hyggestævner Hvad: Gymnastik Spise/drikke behov: På hverdage sidder de sammen, også gerne med en stor del af holdet,

Læs mere

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers

Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Bilag 3: Transskription af fokusgruppeinterview på Rismølleskolen, Randers Tidspunkt for interview: Torsdag 5/3-2015, kl. 9.00. Interviewede: Respondent A (RA): 14-årig pige, 8. klasse. Respondent B (RB):

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 29. maj 2009 Kære 9. og 10. klasse. Så er problemerne overstået i denne

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere

Demokratiløb. Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren. Kuverter. Blyanter og farver. Kort til antal indbyggere Demokratiløb Materialer: A4 papir til at afgive stemmer, skrive forslag til borgmesteren Kuverter Blyanter og farver Kort til antal indbyggere Hale til halefanger Kort hvor der skal indtegnes kommune grænser

Læs mere

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme.

1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. Få eller have 1) Have bruger man om noget permanent: Jeg har en cykel derhjemme. 2) Få bruger man om en forandring eller udvikling. Derfor er det næsten altid få, når årsagen til forandringen er nævnt

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed

Stop nu dette vanvid. Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Stop nu dette vanvid Denne verden vi lever i, kunne være så åben og fri Vi ku' leve sammen i fred, uden uenighed Livet i frihed skal bevares, ikke bukke under for tyranni der er kun os, der er kun os,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Sektion H/i Version A

Sektion H/i Version A + 1 Sektion H/i Version A + 1 + 2 Filter: Hvis IP er en mand... 1 Gå til spm. HF1 Hvis IP er en kvinde... 2 Gå til spm. HF2 HF1 KORT A. Nu vil jeg kort beskrive nogle forskellige personer. Lyt til hver

Læs mere

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står

Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står 1 Milton drømmer. Han ved, at han drømmer. Det er det værste, han ved. For det er, som om han aldrig kan slippe ud af drømmen. Han drømmer, at han står på en gade midt i bilosen. Han er meget lille slet

Læs mere

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar

I FORENINGEN - SPOR 0. Nr.17. Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar I FORENINGEN - SPOR 0 Nr.17 Billeder og Tekst kender vi intet til på redaktionen, så vi fralægger os ethvert ansvar Den Københavnske S-bane har fra 1. oktober overtaget de 2 MJ rangerlokomotiver fra DSB.

Læs mere

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem?

Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Hvorfor vælger unge en eud og hvad fastholder dem? Præsentation og debat af hovedresultater fra forskningsprojektet Ind i undervisningsrummet på eud v/ videnskabelig assistent Rikke Brown, Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra

Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Artikel fra Muskelkraft nr. 5, 1997 Voksne drenges mødre Om et liv som mor, kvinde og ægtefælle i en familie med en søn med muskelsvind, der er flyttet hjemmefra Af Jørgen Jeppesen Birthe Svendsen og Birthe

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma

Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Sprognævnets kommaøvelser øvelser uden startkomma Øvelse 1-20: Øvelse 21-29: Øvelse 30-34: Øvelse 35-39: Øvelse 40-44: Øvelse 45-49: Øvelse 50-59: Øvelse 60-85: Der sættes komma efter ledsætninger, jf.

Læs mere

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B

SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS DOKUMENTDATO: 09/09/10 Den europæiske samfundsundersøgelse (ESS) Us.Nr.: 4252 Periode: 2010-2011 SUPPLERENDE SPØRGESKEMA B ESS 5. RUNDE 2010 VERSION: B: H + I TIL INTERVIEWEREN: HVIS IP ER AF EN MAND,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15).

Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Søndag d.24.jan.2016. Septuagesima. Hinge kirke kl.9. Vinderslev kirke kl.10.30 (skr.10.15). Salmer: Hinge kl.9: 422-7/ 728-373 Vinderslev kl.10.30: 422-7- 397/ 728-510,v.5-6- 373 Dette hellige evangelium

Læs mere

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax:

N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé Århus C Tlf.: Fax: N. KOCHS SKOLE Skt. Johannes Allé 4 8000 Århus C Tlf.: 87 321 999 Fax: 87 321 991 e-mail: kochs@kochs.dk www.kochs.dk Trøjborg d. 27. juni 2008 Kære 9. årgang. Vi skal sige farvel til jer og I skal sige

Læs mere

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form)

-- betingelse--, --betinget virkelighed. Var jeg ung endnu, (hvis-inversion - litterær form) Betinget virkelighed Betinget virkelighed vil sige en tænkt virkelighed under en bestemt betingelse. Man springer ud af virkeligheden og ind i en anden ved at forestille sig, hvad man så ville gøre: Hvis

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

7. Churchill-klubbens betydning

7. Churchill-klubbens betydning 7. Churchill-klubbens betydning Anholdelsen af Churchill-klubben fik ikke Katedralskolens elever til at gå ud og lave sabotage med det samme. Efter krigen lavede rektoren på Aalborg Katedralskole en bog

Læs mere