Handleplan for profilering af Vejen Kommunes kultur- og fritidstilbud

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Handleplan for profilering af Vejen Kommunes kultur- og fritidstilbud"

Transkript

1 version Handleplan for profilering af Vejen Kommunes kultur- og fritidstilbud Formål Denne handleplan for profilering af Vejen Kommunes kultur- og fritidstilbud er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Et mål med at profilere kultur- og fritidstilbuddene er, at flere opdager Vejen Kommune; her er noget både for turisten og for den, der ønsker en aktiv fritid. Og det er et sted, der er værd at flytte til. Delmål Borgerne er stolte ambassadører for Vejen Kommune og viser attraktioner frem for deres gæster. Borgerne føler tilhørsforhold til Vejen Kommune som helhed. Flere turister kommer til Vejen Kommune for at holde aktiv ferie med rum til fordybelse og eftertænksomhed. Vi bruger aktivt som kulturelt og idrætsligt fyrtårn i forhold til at tiltrække potentielle tilflyttere og turister. Vi gør det synligt for potentielle tilflyttere, at der er rigtig mange muligheder for et varieret kultur- og fritidsliv for hele familien. Indsatsområder 1. Oversigt over lokale kulturoplevelser og events 2. Oversigt over lokale foreningsaktiviteter 3. Understøttelse af kommunens potentiale som ramme for aktiv ferie såvel som ferie med fordybelse og eftertænksomhed 4. Turistoplysningstavle ved motorvejen ved Vejen Kommune 5. som fyrtårn for Vejen Kommune Indsatsområderne er konkretiseret efterfølgende. Der vil løbende ske en udvikling indenfor de enkelte indsatsområder i den årrække, som handleplanen dækker. 1

2 Indsatsområde 1: Oversigt over lokale kulturoplevelser og events - Det skal være let for borgerne at finde ud af, hvad der finder sted af lokale events og kulturoplevelser. Vejen Kommune har en perlerække af kulturoplevelser og mangeartede events indenfor blandt andet sport, musik, teater, kunst og kulturhistorie. Her spiller de aktive højskolemiljøer i Askov og Rødding en unik rolle. Det er unikt, at både den ældste højskole og den længstfungerende højskole ligger i Vejen Kommune. For den enkelte borger og især for nye borgere eller besøgende kan det være svært at finde ud af, hvor meget der faktisk sker i Vejen Kommune. At få dette overblik er samtidig det første skridt mod at kunne bruge kulturevents i markedsføringen af Vejen Kommune. Derfor er det et indsatsområde at gøre det nemt for borgere at finde lokale kulturoplevelser og events. Vi vil skabe overblikket ved at skabe koordinering af events den interne vinkel, og skabe overblik for brugere over events den eksterne vinkel. 1.1 Koordinering af events intern vinkel Blandt flere arrangører af events er der et ønske om i planlægningsfasen at kunne se, hvad der allerede er planlagt eller i støbeskeen. Det er ærgerligt, når flere events, der henvender sig til det samme publikum, ligger på samme tid. Med events menes der enkeltstående kulturarrangementer som koncerter, stand up, teater og foredrag med kendte personer, der trækker mange til. Det kan også være store messer, open by night, store højt profilerede sportsbegivenheder og lignende, der trækker mange mennesker til. Det er arrangementer, som alle kan købe billetter til og dermed ikke lukkede foreningsarrangementer. Det er ikke biograffilm eller faste ugentlige arrangementer. Det er heller ikke faste gudstjenester. Hvad Hvornår Hvem ansvar Samle kulturaktører i Vejen Kommune i 2014 for at øge samarbejdet blandt andet i form af fælles markedsføring mellem aktører. Start i 2014 og realisering i 2016 Vejen Kommune Kultur & Fritid) Sammen med Vejen Idrætscenter Få en internetbaseret kalender op at køre, så arrangørerne kan lægge deres arrangementer ind i planlægningsfasen og se, hvad der ellers er undervejs. Udbrede kendskabet hos arrangører til let gratis annoncering på Vejen Kommunes kalender (KultuNautbaseret) Vejen Kommune Kultur & Fritid) og Vejen Kommune Kultur & Fritid) og 2

3 Succeskriterier Interesse og mulighed for fælles markedsføring på tværs af kulturaktører er afdækket senest i Der er stillet en internetbaseret kalender til rådighed for de relevante arrangører i 2014 og det er i løbet af 2015 afdækket, om de ser en værdi i at bruge den. - Der er gjort en indsats i 2014 for at få flere arrangører til at lægge deres arrangementer i KultuNaut, og vi kan i løbet af 2015 lave en vurdering af, om flere arrangører lægger arrangementer i KultuNaut. 1.2 Overblik for brugere over events ekstern vinkel Vejen Kommune har en perlerække af mindre folkelige kulturtilbud. Der er behov for større synlighed. Det er vigtigt både i forhold til nuværende borgere og potentielle turister og tilflyttere. Udbrede kendskabet hos borgerne til Vejen Kommunes arrangementskalender (KultuNaut-baseret). For eksempel med pressemeddelelser, kontakt til folkeoplysningsforeninger, postkort om siden, opslag på kommunens projektrum på Facebook Vejen til. Løbende fra 2014 og frem Vejen Kommune Kultur & Fritid) Bidrage med og udvikle materiale til den faste stand i. Materiale med fokus på turister (Udvikling Vejen) og potentielle tilflyttere (Vejen Kommune). Ajourføre og udbygge VisitVejen.dk s oplysninger og integrere dem med diverse platforme, herunder VisitDenmark.dk. Start i 2014 herefter løbende Løbende (opsætning mv.) og UdviklingVejen og Vejen Kommune (materiale) UdviklingVejen Succeskriterier Der er i løbet af 2014 og 2015 gjort en indsats for at få borgerne til at bruge kalenderen på vejen.dk. - Der er i 2014 en velfungerende stand med materiale til turister og tilflyttere i Vejen Idrætscenter. - I løbet af 2015 er VisitVejen.dks database ajourført og udbygget, så områdets rekreative tilbud er synlige og relevant og indbydende beskrevet. 3

4 Indsatsområde 2 Oversigt over lokale foreningsaktiviteter - Det skal være nemt for borgerne at finde ud af, hvad der sker i foreningslivet. I Vejen Kommune summer det af liv et godt udgangspunkt for et aktivt hverdagsliv. Her er masser af lokale idræts- og foreningsaktiviteter med større centre både i Holsted, Brørup, Rødding og Vejen samt mange mindre haller og aktivitetshuse i lokalområderne. Vejen Idrætscenter er et af Danmarks førende idrætscentre og danner ramme om mange større sportsarrangementer. Her i området er også en af landets største speedwayklubber og flere golfbaner. Ud over sportsaktiviteterne er der også foreningsaktiviteter indenfor for eksempel musik, amatørteater, dans og tegning. For den enkelte borger og især for nye borgere eller besøgende kan det være svært at finde ud af, hvor meget der faktisk sker. Derfor er det et indsatsområde at gøre det nemt for borgere at finde lokale foreningsaktiviteter. Det vil vi gøre ved at skabe overblik over foreninger og deres løbende aktiviteter. Undersøge muligheder for og eventuelt etablere en foreningsportal. Ønsket er både en åben del, der giver overblik over foreninger og deres aktiviteter, og en lukket del for de folkeoplysende foreninger til deres kontakt med Vejen Kommune. Start i sidste halvdel af 2014 med eventuel realisering i 2016 Vejen Kommune Kultur & Fritid) Succeskriterie - Det er ultimo 2014 afklaret, om en foreningsportal giver god mening, og hvis den gør, er foreningsportalen i luften i Indsatsområde 3 Understøttelse af kommunens potentiale som ramme for aktiv ferie såvel som ferie med fordybelse og eftertænksomhed Vejen Kommune har en perlerække af kulturoplevelser og mangeartede events indenfor for eksempel sport, musik, teater, kunst og kulturhistorie med mere. Vejen Kommune er et superlækkert grønt motionsrum og har en perlerække af mindre kulturtilbud. Her er dermed fine rammer for den aktive familie, der ønsker friluftsoplevelser; eksempler er en kanotur på Kongeåen eller en gåtur ved Jels Søerne eller Holmeå i Hovborg. Fordybelse og eftertænksomhed er der plads til, når man for eksempel traver af sted på Hærvejen eller den nye Kongeåsti; ved at besøge Vejen Kunstmuseum, Museet på Sønderskov, Sdr. Hygum Hjemstavnsgård eller tage på højskole i Askov eller Rødding. Det er forskellige målgrupper, som søger dels den aktive ferie, dels den rolige med plads til eftertænksomhed. Vejen Kommune har potentiale for at tilbyde begge typer ferie (og fritid), men for at udleve potentialet skal der udvikles lidt på nogle af tilbuddene. Tilbud og muligheder kan med fordel tænkes sammen, så det bliver nemmere for borgere og turister at benytte dem. Der er derfor brug for tiltag, der binder vores kultur- og turisttilbud 4

5 mere sammen i pakkeoplevelser, hvor der er tænkt på hele oplevelsen og det praktiske omkring den. Et eksempel kunne være kanoturen på Kongeåen, hvor der blev sørget for afhentning af familien, som blev kørt tilbage til deres bil, at de fik en lækker madpakke med til turen og måske sluttede af med et solidt måltid mad på et spisested. Turisme- og fritidsaktørerne kunne også undersøge, om krydssalg mellem deres tilbud giver mening. Det kunne være, at en billet til en attraktion giver rabat på billetten til en anden attraktion eller rabat på et måltid mad på en restaurant. Vi vil således understøtte samarbejde om pakkeløsninger og krydssalg. Vi vil også koordinere og nytænke kulturtilbud for børn for at få en stærk position indenfor børnekultur. Dette indsatsområde vil være et langt sejt træk, idet erfaringer viser, at det tager op til seks til otte år at opbygge en turistdestination! 3.1 Samarbejde om pakkeløsninger og krydssalg Hvad Hvornår Hvem ansvar Iværksætte struktureret indsats for udvikling af kommercielt baserede pakkeprodukter fra turist, kulturog detailvirksomheder. UdviklingVejen Elementer i dette arbejde kan være kortlægning af potentielle målgrupper, inspiration til samarbejder, sammenkobling af relevante virksomheder, bistand til kommercialisering og andre aspekter af etablering af pakkeløsninger samt tilbud om tilstedeværelse i UdviklingVejens digitale markedsføring. Start i 2014 herefter løbende Succeskriterie Der er i 2016 etableret flere pakkeløsninger henvendt til turister. 3.2 Koordinere og nytænke tilbud for at blive regionens førende indenfor børnekultur Vi kan tilbyde en slags gear-ned-tilbud, der kan ses som et supplement til Legoland og Lalandias tjubang-oplevelser. Når familien trænger til et afbræk fra Legoland Billund Resorts høje tempo, har Vejen Kommune nogle rolige og autentiske familietilbud. Her skal tænkes i både danskere og udlændinge. Udvikle og kommercialisere autentiske familierettede tilbud med ro på hos nuværende og potentielle turist- og kulturvirksomheder. Arbejdet er i gang og løbende UdviklingVejen Store børnekulturevents med flere hundrede deltagere. Events/arrangementer, som også er tænkt ind som et tilbud til gæster i Legoland og Lalandia. Opgaven er at igangsætte planlægningsarbejde og involvere relevante samarbejdspartnere blandt øvrige turist-, kultur- og foreningsaktører. Tilbud parat til sommer Herefter løbende. som fyrtårn Succeskriterie - Der er til sommersæsonen 2015 udviklet en række nye tilbud til børnefamilien på ferie. 5

6 Indsatsområde 4 Turistoplysningstavle ved motorvejen Der er relativt mange, der ikke kender til Vejen Kommune, en del ved end ikke, at de kører gennem Vejen Kommune, når de kører fra Kolding til Esbjerg. En måde at visualisere, at her er noget, der hedder Vejen, kunne være en kulturtavle for Vejen Kunstmuseum. En seværdighed kan dog ikke selv ansøge om turistoplysningstavler. Seværdighederne, der skiltes til, er udvalgt på baggrund af indstilling fra Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen og VisitDenmark. Disse parter foretager udvælgelsen ud fra en samlet vurdering af, om der er tale om en betydende seværdighed af almen interesse for såvel danske som udenlandske turister. I Vejdirektoratet har de lagt til grund, at det netop er Naturstyrelsen, Kulturstyrelsen og VisitDenmark, der har ekspertisen på området, og Vejdirektoratet har derfor i hele forløbet fulgt deres indstillinger. Grundlaget for udpegningen har været, at der enten skal være tale om verdensarvsmonumenter, nationalparker eller seværdigheder af national interesse. Den sidste kategori omfatter seværdigheder og attraktioner, der har en særlig kulturhistorisk eller naturmæssig værdi på nationalt eller internationalt niveau. Disse seværdigheder findes på Vejdirektoratets hjemmeside (link her). Seværdighederne på listen er udpeget efter indstilling fra Kulturstyrelsen, Naturstyrelsen og VisitDenmark. Det er ikke nemt at få lov til at få en turisttavle op ved motorvejen, men vi vil arbejde aktivt for det. Researche i forhold til at kunne argumentere for opsætning af turistoplysningstavle ved motorvejen om Vejen Kunstmuseum. Ligeledes skal timing overvejes. Herefter eventuel gå i dialog med VisitDenmark og Kulturstyrelsen om, hvordan vi kan forbedre vores chancer UdviklingVejen og Vejen Kunstmuseum Succeskriterie - I 2017 står der en tavle ved motorvejen, der viser af til Vejen Kunstmuseum. 6

7 Indsatsområde 5 som fyrtårn for Vejen Kommune Mange typisk større byer har et fyrtårn, som har en slags kendis -effekt. Eksempler er Koldinghus, Horsens Statsfængsel og Jyske Bankboxen som ramme for kulturbegivenheder. Fyrtårne, som skaber opmærksomhed og derved er med til at sætte en by eller et sted på landkortet. Hvis folk har hørt om et sted, er det et første skridt til at få potentielle turisters og tilflytteres opmærksomhed. er et af Danmarks førende og største idrætscentre og danner også ramme om messeaktiviteter og større sportsarrangementer. Vurderingen er, at med den baggrund har potentiale som fyrtårn på (sports)fritidsområdet. I forbindelse med især en del af sportsaktiviteterne samarbejder med de andre haller i kommunen. er et fyrtårn og lokomotiv, som kan trække messe-, sports- og kulturaktiviteter til. De store arrangementer kan have en afsmittende effekt på andre idrætscentre og -haller i kommunen i form af konkret samarbejde, men også ved, at Vejen Kommune som område bliver mere kendt herunder skabe muligheder for aktivt at trække gæster ind til Vejen bymidte.. Udarbejde folder om i fysisk version ( udarbejder og betaler selv folderen), for eksempel til brug hos lokale ejendomsmæglere samt i digital form, som kan lægges på hjemmesider som BoligVejen.dk Afholde flere større sportsevents (DM eller højere) og andre events for andre. Events støttes efter forventning om, hvilke events der vil give endnu flere besøgende og omtale af Vejen-området. (Denne del-indsats kræver yderligere øremærkede økonomiske ressourcer end det, der er i Vejen Kommunes nuværende budget) Udvikle Troldesalen til at være områdets mest moderne kultursal. Det indebærer udviklingsarbejde indenfor eksisterende økonomiske muligheder i forhold til personale, logistik som fx parkering, garderobe, bar og spisende gæster. Arbejde for, at nationale virksomheder bruger Troldesalen til kundearrangementer med kultur. Arbejde for, at Troldesalen benyttes til en række forskellige kulturevents, så der er noget for alle aldersgrupper. Fra 2015 Fra 2014 og frem Fra 2015 og frem Fra 2015 og frem med tilskud fra Vejen Kommune Succeskriterier - Der er i 2014 lavet en folder om. 7

8 - Der er fra 2015 og frem to-fire større events om året i Vejen Kommune, for eksempel i form af danmarksmesterskaber eller højere. - Troldesalen er i 2017 områdets mest moderne kultursal. - Tre-fem nationale virksomheder bruger hvert år fra og med 2016 Troldesalen til kundearrangementer med kultur. - Der er hvert år fra og med forskellige typer kulturevents om året målrettet alle aldersgrupper i Troldesalen. Økonomi Som led i en øget profilering og markedsføring af Vejen Kommune foreslås det, at der under Økonomiudvalget afsættes en eventpulje for mere aktivt at udnytte det potentiale, Vejen Idrætscenter har som fyrtårn for Vejen Kommune. Eventpuljen skal understøtte forsøget på at tiltrække større events til, hvor det vurderes, at det har en væsentlig pr- og markedsføringsværdi for kommunen. Det foreslås, at de afsatte midler på kr. til danmarksmesterskaber og højere inden for Udvalget for sundhed, kultur og fritids ramme omplaceres til Økonomiudvalget, og puljen øges. Selve pr og markedsføring i forbindelse med større events kan delvis finansieres inden for bestående budget. 8

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder

Styrk jeres indsats gennem samarbejde. En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Header Styrk jeres indsats gennem samarbejde Rubrik Header (0) En guide til en styrket integrationsindsats i kommunerne sammen med civilsamfundet og lokale virksomheder Rubrik Citat Reference Sideheader

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013

HERNING KOMMUNE. SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport. Juni 2013 HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport Juni 2013 Notat HERNING KOMMUNE SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER afsluttende rapport 3. juni 2013 Udarbejdet af jmh, pfk Kontrolleret af pfk

Læs mere

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA

Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Kommune kend din kulturarv! KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA Indhold Side 2-3 Forord af af Kulturarvsstyrelsen Side 4-5 Forord af Realdania Side 6-13 Fælles anbefalinger Side 14-23 Halsnæs Kommune Side

Læs mere

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital

Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Tag ansvar Programmet er vedtaget af Radikale Venstres hovedbestyrelse 4. oktober 2014 Program for dynamisk civilsamfund og styrket social kapital Civilsamfundet

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version

5 veje til vækst. Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020. Endelig version 5 veje til vækst Udviklingsstrategi for Billund Kommune 2011 2020 Endelig version Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Udviklingsstrategi... 4 1.3 Masterplan... 5 1.4 Udviklingsplan for

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

10 gode råd. Udsatte børn og unges fritidsliv

10 gode råd. Udsatte børn og unges fritidsliv 10 gode råd Udsatte børn og unges fritidsliv Indhold Indledning 4 Råd nr. 1 Skab enighed om hvem målgruppen er 6 Råd nr. 2 Forankring af fritidspas i kultur- og fritidsforvaltningen 8 Råd nr. 3 Aktiv inddragelse

Læs mere

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014

Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgning om tilskud fra den Tværgående Udviklingspulje til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne 2014 Ansøgningsskemaet skal læses i sammenhæng med krav til projektet og ansøgningen i udmeldingsbrev

Læs mere

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder

Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Kommunale strategier, redskaber og virkemidler i forhold til at tiltrække og fastholde tilflyttere i yderområder Helle Nørgaard, seniorforsker, ph.d. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi), Aalborg Universitet

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING

GØR EN FORSKEL MED DIT PROJEKT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD STYRING GØR EN GØR FORSKEL EN FORSKEL MED DIT MED PROJEKT DIT PROJEKT EN GUIDE TIL GOD PROJEKT STYRING 3 FORORD 4 INDLEDNING 6 DEL 1: KØBENHAVN KOMMUNES INTEGRATIONSPOLITIK 8 DEL 2: FORANDRINGSTEORI TRIN FOR TRIN

Læs mere

Sådan opstarter du et ungdomsråd

Sådan opstarter du et ungdomsråd Sådan opstarter du et ungdomsråd Unge, sociale aktiviteter, indflydelse, fester og mulighed for at blive hørt af kommunen er essens af et ungdomsråd. Mangler I et sted at være, vil I gerne have flere penge

Læs mere

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014

Stillings- og personprofil. Playmaker. til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Stillings- og personprofil Playmaker til sport/event i Trekantområdet Trekantområdet Danmark Oktober 2014 Opdragsgiver Trekantområdet Danmark Adresse Trekantområdet Danmark Kolding Åpark 1 6000 Kolding

Læs mere

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING

GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING GUIDE TIL OPLEVELSES- BASERET EVENT- UDVIKLING EVENTGÆSTEN I CENTRUM FOR EVENTARRANGØRER, TURISTAKTØRER OG DESTINATIONER 1. oplag. Oktober 2014 Udgivet af EVINN - Eventbaseret Innovation Eventgæstundersøgelsen

Læs mere

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden

Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden Kunsten at blande (sig) Kultur og fritid som en del af helheden 2 Indhold KL Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 33 70 33 70 kl@kl.dk www.kl.dk KL maj 2015 Produktion: Kommuneforlaget A/S Tryk: Rosendahls

Læs mere

DU SKAL VÆRE VÆRT OGSÅ

DU SKAL VÆRE VÆRT OGSÅ LÆR LÆR DINE DINE GÆSTER AT AT KENDE KENDE SAMARBEJDE GIVER VÆRDI BRUG BRUG FACEBOOK TIL AT GIVE TIL AT GIVE GÆSTERNE VÆRDI HVAD KAN VI VI TILBYDE DU SKAL VÆRE VÆRT OGSÅ DIGITALT! DIGITALT! DU ER OGSÅ

Læs mere

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby

Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby PLANSTRATEGI 2015 Ny Odense - fra stor dansk by til dansk storby Planstrategi 2015 sætter den overordnede ramme for Odenses udvikling og for revision af kommuneplanen Planstrategien er i høring fra 20.

Læs mere