Årsrapport CVR Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19"

Transkript

1 Årsrapport 2006 CVR Nr

2 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer 12 Risici og risikostyring 13 Aktionærforhold 15 Virksomhedsbeskrivelse 19 Avisudgivelse og distribution 19 Internet 24 Regnskabspåtegninger 27 Ledelses-og revisionspåtegninger 27 Koncernregnskab 29 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Egenkapitalopgørelse 32 Pengestrømsopgørelse 33 Noteoversigt 35 Bestyrelse og koncernledelse 66 Koncernstruktur 68 Koncernens adresser 69 DEL II --- Regnskab for moderselskabet (vedlagt på cd-rom)

3 Idégrundlag Idégrundlag At formidle tilbud og information til forbrugerne Det gør vi: gennem udgivelse af annoncefinansierede husstandsomdelte gratisaviser, samt gennem distribution af tryksager, aviser og vareprøver til forbrugerne. som udbydere af internettjenester med services og tilbud målrettet på internetbrugere. For alle vores forretningsområder gælder det, at driveren for lønsomhed er volumen. Derfor er det afgørende, at vi opnår en betydelig markedsandel på de markeder, hvor vi driver virksomhed. Aktiviteter Selskabets aktiviteter er samlet i to forretningsområder: Avisudgivelse og distribution samt Internet. Målsætning & strategi Med lønsomhed som hovedmål er det koncernens målsætning at være førende inden for sine hovedaktivitetsområder. For at nå denne målsætning er det koncernens overordnede strategi at være kvalitetsorienteret og at være ekspansiv i udviklingen af organisationen og produkterne. Selskabet befinder sig i den økonomiske frontlinie, der hvor der produceres og sælges i benhård konkurrence med andre. Der hvor kvalitet og personlig indsats kan ses på resultatet. Benævnelser Koncernen benævnes i årsrapporten som "Søndagsavisen" eller koncernen. Der henvises til moderselskabet med betegnelsen "Søndagsavisen a-s" eller "moderselskabet". Årsrapport 2006 Side 1

4 Side 2 Søndagsavisen a-s

5 Ledelsesberetning Koncernens hoved-og nøgletal mio.kr Resultatopgørelsen: Nettoomsætning 1.666, , , , ,3 Bruttoresultat 560,9 467,0 378,4 368,2 339,3 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 253,3 165,4 85,9 116,3 75,1 Afskrivninger 73,3 53,2 44,3 41,9 41,4 Resultat af primær drift (EBIT) 180,0 112,2 41,6 74,3 33,7 Andel af resultat i associerede virksomheder 2,1 6,4 4,8 10,7 9,1 Finansielle poster, netto -7,6-10,5-13,0-8,1-17,4 Resultat før skat (EBT) 174,5 108,1 33,4 66,2 16,3 Årets resultat 131,7 77,6 33,5 44,2 26,7 Balance, ultimo: Aktiver i alt 929,2 755,3 737,6 617,6 520,5 Aktiekapital 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 Egenkapital (incl. minoritetsinteresser) 505,4 330,4 225,4 198,3 167,8 Nettorentebærende gæld 100,7 144,0 278,0 207,5 132,8 Langfristet forpligtelser 129,5 107,9 188,3 133,9 0,0 Kortfristet forpligtelser 294,3 317,0 323,9 273,6 343,6 Netto arbejdskapital (NWC) -39,2-68,8-33,6-60,3-36,1 Investeret kapital 606,0 474,4 503,5 405,8 300,6 Årets investering i materielle aktiver 86,5 34,0 99,6 153,5 23,9 Frit cash flow 140,8 110,3-32,5-39,5 5,9 Pengestrømsopgørelsen: Pengestrømme fra driftsaktivitet 182,4 163,0 39,0 30,2 26,1 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -125,7-64,5-104,8-194,4-33,3 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -20,5-41,2 44,9 136,9 0,4 Årets pengestrømme 36,2 57,3-20,9-27,3-6,8 Øvrige oplysninger: Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal aktier ultimo, t.stk. á 5 kr Beholdning af egne aktier, t.stk Kurs ultimo, DKK 87,7 78,6 22,6 26,0 22,6 Nøgletal: Bruttomargin (%) 33,7 32,9 30,9 29,2 32,4 Overskudsgrad (EBIT) (%) 10,8 7,9 3,4 5,9 3,2 Likviditetsgrad (%) 84,0 64,4 58,5 49,8 51,5 Egenkapitalandel (%) 54,4 43,7 30,6 32,1 32,2 Egenkapitalforrrentning (ROE) (%) 31,5 27,9 15,8 24,1 17,3 Forrentning af kapitalgrundlag (ROIC) (%) 33,3 22,9 9,1 21,0 11,8 Rentedækning 18,3 8,5 2,9 6,8 1,8 Finansiel gearing 0,2 0,4 1,2 1,0 0,8 Nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA 0,4 0,9 3,3 1,8 1,8 Cash conversion (%) 78,2 98,3-78,1-53,2 17,5 Årets indtjening pr. aktie (EPS) 5,7 3,4 1,3 1,9 1,2 Pris/indtjening (P/E) 15,5 23,3 17,8 14,6 18,5 Kurs indreværdi (K/I) 3,9 5,3 2,2 2,9 3,0 Årets pengestrøm pr. aktie (CFPS) 8,7 7,9 1,9 1,5 1,2 Udbytteprocent (%) 20,0 16,0 0,0 0,0 0,0 Udbytte pr. aktie 1,0 0,8 0,0 0,0 0,0 Definition af nøgletal, se note 3. Hoved- og nøgletal for er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis og svarer dermed til hovedog nøgletal i årsrapporten for Årsrapport 2006 Side 3

6 Ledelsesberetning ÅRSBERETNING HOVEDPUNKTER I FORTSAT FREM- GANG OG ET TILFREDSSTILLENDE RESULTAT I 2006 lykkedes det Søndagsavisen at fortsætte den positive udvikling i omsætningsvækst og rentabilitet. Således opnåede koncernen en omsætning på mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 18 % i forhold til Resultat før skat androg 175 mio. kr. i 2006 og repræsenterer en stigning på 67 mio. kr. eller over 60 % sammenlignet med Resultatet for 2006 er i overensstemmelse med de forventninger, der blev offentliggjort den 30. juni 2006 i Fondsbørsmeddelelse nr Forventningerne var da en omsætning på mio. kr. og et resultat før skat på mio. kr. Avis- og distributionsforretningen tegner sig for størstedelen af væksten i omsætningen, der øgedes fra mio. kr. i 2005 til mio. kr. i 2006, en stigning på 17 %. Baggrunden er først og fremmest gode konjunkturer, der har givet en kraftig vækst i stillingsannonceringen i avisen Søndagsavisen og i nogen grad i mængderne af uadresserede tryksager. 10 % af væksten kan henføres til den fulde konsolidering af Helsingør Dagblad A/S. Fokus på at optimere den underliggende drift fortsatte og bidrog også positivt til det forbedrede resultat af primær drift, som forøgedes med 61 mio. kr. til 174 mio. kr. Lanceringen af de nye gratis dagblade intensiverede konkurrencesituationen betydeligt i den sidste del af året, men havde kun lille direkte effekt på Søndagsavisens resultater i Fra uge 34 i 2006 gik Søndagsavisen fuldt landsdækkende og styrkede dermed det faktum, at Søndagsavisen er Danmarks største og eneste reelt landsdækkende avis. Medio året indgik Helsingør Dagblad A/S en flerårig aftale med et af de førende dagbladshuse i Danmark. Koncernens svenske avis- og distributionsaktiviteter koncentrerede kræfterne omkring yderligere integration og optimering af driften af aviserne i såvel Stockholm som udenfor Stockholm. Dette førte til et bedre driftsresultat for 2006 i forhold til Herudover gennemførtes en omfattende relancering af de 31 lokale gratisaviser, som udgives i Stockholm regionen, hvor Mitt i brand et nu fremtræder stærkere og forbedrer positioneringen hos mediebureauerne. Annoncemarkedet var generelt relativt fladt i Stockholm i 2006 i forhold til Selskabets omsætningsvækst i Sverige er derfor moderat med 5 %. Omsætningen udgjorde 253 mio. kr. i Resultat af primær drift forøgedes med 2,6 mio. kr. til 21,5 mio. kr. Norsk Avisdrift skuffede i Forøgelsen af aktiviteterne i byen Stjørdal og på avisen Byens Næringsliv var længere tid om at slå igennem end forventet, og resultatet for 2006 blev derfor væsentligt lavere end i Omsætningen øgedes med 2,5 mio. kr. eller 7 % til 39 mio. kr., mens resultat af primær drift reduceredes fra 4,5 mio. kr. i 2005 til -0,2 mio. kr. i OFiR leverede for første gang et positivt resultat. Omsætningen steg med 26 % til 78 mio. kr., båret frem af dels markant vækst i OFiR s jobaktiviteter og dels stærk fremgang for MatchWork s aktiviteter i England. På trods af engangsomkostninger i forbindelse med implementeringen af en mere decentral ledelsesstruktur samt opsplitning af portal- og jobaktiviteterne på Internettet, øgedes resultat af primær drift fra -2,0 mio. kr. i 2005 til 6,4 mio. kr. i På generalforsamlingen den 27. april 2007 indstiller bestyrelsen til, at der udbetales et udbytte på 1,0 kr. pr. aktie á nominelt 5,0 kr. Dette svarer til en samlet udlodning på 22 mio. kr. FORVENTNINGER TIL YDERLIGERE FREMGANG PÅ TRODS AF KONKURRENCE- PRÆGET MARKED Søndagsavisen forventer, at de positive konjunkturer fortsætter i Distributions- og avis-markedet er imidlertid overordentlig konkurrencepræget, hvilket sætter virksomhedens indtjening under pres. Selskabet møder denne øgede konkurrence med offensive tiltag. Søndagsavisen forventer en omsætning på mio. kr. i 2007 og et resultat før skat på imellem 170 mio. kr. og 190 mio. kr. Heri er indregnet udgifterne til nedenstående offensive tiltag, der belaster driftsregnskabet i 2007 med i alt ca. 40 mio. kr. Fremkomsten i efteråret 2006 af hele 3 nye husstandsomdelte gratis dagblade udøver et stærkt konkurrencemæssigt pres på hele avis- og annoncemarkedet i Danmark, herunder også på Søndagsavisen. Side 4 Søndagsavisen a-s

7 Ledelsesberetning Søndagsavisens oplag er blevet udvidet kraftigt, og udgivelsesområdet omfatter nu næsten hele Danmark. Samtidig har avisen Søndagsavisen og internet jobportalen OFiR lanceret et samarbejde, som integrerer print- og online stillingsannoncering på en ny og effektfuld måde for såvel arbejdsgivere som for arbejdstagere. På distributionsområdet forventer selskabet at øge mængden af distribuerede enheder i året, men til stærkt konkurrenceprægede priser. Distributionskapaciteten vil blive udbygget ved at supplere den nuværende landsdækkende weekenddistribution med en udbygning af den hidtil geografisk begrænsede hverdagsdistribution til også at blive landsdækkende. Udvidelsen forventes fuldt udbygget i løbet af I Sverige er hovedudfordringen at skabe vækst på trods af en generelt flad markedsudvikling. Med udspring i den forstærkede Mitt i profil er den nuværende forretning optimeret og gjort klar til at øge markedsandelen, dels på storkunder inden for dagligvarer og dels på det stigende marked for jobannoncer. Internet aktiviteterne forventes at fortsætte væksten. Væksten forventes at komme fra stillingsmarkedet, bl.a. begrundet i det netop lancerede samarbejde med avisen Søndagsavisen. MatchWork, der udvikler og sælger software løsninger til mediebranchen, vil fortsætte sin stærke vækst i England og samtidig øge aktiviteterne i især Tyskland. Portalaktiviteterne, som i slutningen af 2006 blev udskilt fra OFiR portalen og nu drives under navnet FORUM, vil ligeledes få en positiv udvikling om end i mere moderat tempo. Koncernens samlede driftsinvesteringer forventes at udgøre i størrelsesordenen 115 mio. kr. I dette beløb indgår ikke eventuelle virksomhedsopkøb. Af driftsinvesteringerne udgøres 52 mio. kr. af en udvidelse af produktionskapaciteten med 50 % på distributionsterminalen i Taastrup samt yderligere automatisering af produktionsprocesserne på begge distributionsterminaler i Taastrup og Tilst. Der investeres 10 mio. kr. i trykudstyr på Helsingør Dagblad A/S. Endvidere investeres et samlet beløb på 25 mio. kr. i eksternt og internt udviklet software i forbindelse med udvidelserne inden for job på avisen Søndagsavisen og OFiR Job, FORUM portalaktiviteter og i udvidelsen af aktiviteterne på MatchWork. SØNDAGSAVISEN A-S FREMADRETTEDE STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER Virksomheden har igennem de seneste år fokuseret på forbedring af værdiskabelsen i de eksisterende forretninger. Der er nu tilstrækkelig økonomisk og ledelsesmæssig kapacitet til at øge fokus på at accelerere væksten. Koncernen betragter Danmark og Sverige som sit hjemmemarked, hvor målet er at opnå en attraktiv position og markedsandel for distributions-, avisog internetaktiviteterne. Væksten skal genereres såvel organisk som via akkvisitioner, hvor hovedvægten er lagt på internetaktiviteterne. Udgangspunktet er, at virksomhedens produkter skal skabe merværdi for såvel brugere som kunder og samtidig generere en tilfredsstillende indtjening til koncernen. Der skal skabes synergier mellem avis og internet, og kombinationen skal forstærke og forbedre effekten for både kunder og brugere. Indtægterne skal fortrinsvis genereres via skalerbare, transaktionsbaserede produkter, der med en høj automatiseringsgrad giver en selvgenererende effekt. For at styrke skabelsen af disse synergier udvides direktionen i løbet af 2007 med en direktør for Media-Online aktiviteterne. En række initiativer, som understøtter organisk vækst, er allerede iværksat. Sammen gør vi jobbet, der er betegnelsen for samarbejdet på stillingsmarkedet mellem OFiR og Søndagsavisen, er et godt eksempel, hvor målet er at blive Danmarks største markedsplads for annoncering af ledige stillinger med en markedsandel på 40 % i Men også på andre områder end på stillingsmarkedet skal der skabes synergier mellem avisen og internet mediet. Det forhold, at vi med avisen er i kontakt med hovedparten af Danmarks befolkning hver uge, giver selskabet nogle unikke muligheder for samspil mellem avis og internet. I distributionsforretningen er der fokus på produktudvikling i såvel Danmark som i Sverige. Væksten søges også accelereret ved opkøb af virksomheder, der har et godt strategisk fit til eksisterende kernekompetencer eller komplementerer den nuværende virksomhedsportefølje. Processen omkring opsøgning og vurdering af relevante opkøbsemner er således også styrket. Årsrapport 2006 Side 5

8 Ledelsesberetning De økonomiske målsætninger bag disse vækstambitioner er en årlig omsætningsvækst på 10 % og en EBITDA margin på 15 %. Søndagsavisens nuværende kapitalstruktur muliggør en forøget gældsætning, men i forbindelse med opkøb tilstræbes det, at den nettorentebærende gæld er maksimalt 4 gange EBITDA, samt at rentedækningen er over 3. REGNSKABSBERETNING I 2006 androg koncernens samlede omsætning mio. kr. Sammenlignet med 2005 svarer dette til en stigning på 249 mio. kr. eller 18 %. Sammenlignet med sidste år medgår nu omsætning fra Helsingør Dagblad A/S som følge af den forøgede ejerandel. Omsætningsvæksten for de i 2005 eksisterende forretningsområder er 8 %. Hovedparten af koncernens omsætning hidrører fra Danmark og er centreret omkring avis- og distributionsvirksomhed. Forretningerne i Sverige og Norge er hovedsagelig beskæftiget inden for avisdrift og for en mindre dels vedkommende distribution. Omsætning fordelt på lande, mio. kr Index Danmark 1.353, ,4 120 Sverige 253,0 241,0 105 Norge 39,1 36,6 107 Øvrige lande 21,1 12,4 170 Omsætning i alt 1.666, ,4 118 Resultatfordeling på lande, mio. kr Index Danmark 155,3 92,4 168 Sverige 21,5 18,9 114 Norge -0,2 4,5 N/A Øvrige lande 3,4-3,6 N/A Resultat af primær drift 180,0 112,2 160 Overskudsgrad fordelt på lande Danmark 11,5% 8,2% Sverige 8,5% 7,8% Norge -0,4% 12,4% Øvrige lande 16,0% -29,4% Overskudsgrad 10,8% 7,9% Resultatet af den primære drift (EBIT) udgjorde 180 mio. kr. i I 2005 var resultatet 112 mio. kr. og steg i 2006 således med 68 mio. kr. eller 60 %. Til sammenligning udgjorde resultatet af den primære drift 42 mio. kr. i 2004, og dermed har koncernen mere end firedoblet resultatet over en periode på 2 år. Koncernens overskudsgrad udgjorde 11 % i 2006 og er steget med 3 procentpoint i forhold til sidste år. I 2005 indregnedes Helsingør Dagblad A/S som associeret virksomhed, mens selskabet indgår som datterselskab i 2006 som følge af forøgelsen af ejerandelen, der, som meddelt i fondsbørsmeddelelse nr , blev foretaget pr. 1. januar Stigningen i overskudsgrad på sammenlignelig basis udgør ligeledes 3 procentpoint. Danmark --- markant fremgang i primær drift fra avisaktiviteterne Den samlede omsætning i koncernens danske aktiviteter udgjorde mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 20 % i forhold til Hvis der ses bort fra effekten af Helsingør Dagblad A/S, er væksten 8 %. Resultat af primær drift fra koncernens danske aktiviteter var 155 mio. kr. i 2006, hvilket svarer til en overskudsgrad på 11 %, hvilket er 3 procentpoint højere end i Fremgangen skyldes hovedsagelig, at resultatet af den primære drift fra avisaktiviteterne i Danmark er forbedret markant i forhold til Ud over de føromtalte stigninger i omsætningen, er det lykkedes at reducere både direkte og indirekte omkostninger. Helsingør Dagblad A/S indgik i 2005 som associeret virksomhed, men indregnes som datterselskab i 2006 som følge af den øgede ejerandel. Den ændrede regnskabsmæssige behandling har påvirket de danske aktiviteters overskudsgrad negativt med 0,2 procentpoint. Den 5. juli 2006 annonceredes i Fondsbørsmeddelelse nr , at Helsingør Dagblad havde indgået aftale om et udvidet samarbejde med et større dansk bladhus. Leverancerne i denne udvidelse af det eksisterende samarbejde påbegyndtes ultimo august 2006 og har haft positiv indvirkning på kapacitetsudnyttelsen i trykkeriet. Endvidere har de nye husstandsomdelte dagblade også afstedkommet nye aftaler. Helsingør Dagblad A/S resultat for 2006 er derfor bedre end i For gratisaviser har annoncemarkedet i 2006 generelt været i vækst, men konkurrencen inten- Side 6 Søndagsavisen a-s

9 Ledelsesberetning siveres kontinuerligt, ikke mindst med lanceringen af de husstandsomdelte gratis dagblade og ved oplagsudvidelser på regionale- og trafikdistribuerede dagblade. Avisen Søndagsavisen gennemførte i løbet af 2006 en gradvis udvidelse af avisens oplag, således at Søndagsavisen fra og med uge 34 i 2006 udkom i et ugentligt oplag på mere end 2,5 mio. eksemplarer, eller til næsten 100 % af alle danske husstande. Med oplagsudvidelsen forstærkede Søndagsavisen sin position som Danmarks største, mest læste - og eneste reelt landsdækkende avis. Samtidig intensiverede avisen kampen for at tiltrække endnu flere af de store annoncører i Danmark. Med oplagsudvidelsen tilbyder Søndagsavisen den billigste og mest effektive formidling af dette annoncørsegments tilbud til Danmarks befolkning. Det lykkedes at fortsætte den positive udvikling i Søndagsavisens omsætning i Forbedringen kom hovedsagelig fra en kraftig vækst på stillingsmarkedet og for en mindre dels vedkommende fra vækst på markedet for detailhandelsannoncer. Denne vækst skyldtes en generel positiv markedsudvikling med fordelagtige konjunkturer på arbejdsmarkedet og dermed stillingsmarkedet. Det stigende privatforbrug har ligeledes bidraget positivt til fremdriften i annoncesalget. På distributionsområdet er det uændret Søndagsavisens opfattelse, at Post Danmark foretager ulovlig krydssubsidiering af uadresseret omdeling. Krydssubsidieringen sker først og fremmest ved at omkostninger, der hidrører fra omdeling af adresseløse tryksager, helt eller delvist medregnes under omkostninger til befordring af monopolområdet adresserede breve. Sagen forsøges behandlet ved EU. Distributionsmarkedet vokser stadig, og i den heftige priskonkurrence er distributionskvaliteten den vigtigste konkurrenceparameter sammen med prisen. Der er derfor fortsat fokus på løbende forbedring af distributionskvaliteten, ligesom der fastholdes en konstant fokus på produktivitetsforbedringer i forbindelse med forøgelsen af volumen. Produktionskapaciteten på distributionsterminalen i Tilst ved Århus blev udvidet med 50 % i løbet af Der blev i denne forbindelse indgået aftale med Nordjyske Medier om maskinel husstandspakning af tryksager til det nordjyske område. Denne aftale blev fuldt implementeret primo Årsrapport 2006 Side 7

10 Ledelsesberetning Den 30. juni 2006 meddeltes i fondsbørsmeddelelse nr , at der var indgået aftale med Coop kæderne om omdeling af tryksagerne fra Fakta, Kvickly, Kvickly Xtra, SuperBrugsen, Dagli Brugsen, LokalBrugsen og Irma. Aftalen er 2- årig og trådte i kraft pr. 1. januar Endvidere blev der, som offentliggjort i fondsbørsmeddelelse nr , indgået aftale med Dansk Supermarked om omdeling af tryksagerne fra Bilka, A-Z, Føtex samt Salling. Aftalen er en forlængelse af den aftale, der eksisterede for 2006, og gælder for Sverige --- relancering af Mitt i, forstærket position som Stockholms største gratisavis Aktiviteterne i Sverige fordeler sig hovedsagelig på udgivelse af gratisavisen Mitt i. Derudover omdeles uadresserede tryksager. Omsætningen udgjorde 253 mio. kr. i 2006 og steg 5 % eller 12 mio. kr. i forhold til I 2006 var annoncemarkedet i Sverige på niveau med året før, dog med undtagelse af jobannoncesegmentet, som voksede med 80 % i forhold til Mitt i har, når der ses bort fra jobannoncesegmentet, fastholdt sin markedsandel i I 2006 var der fokus på yderligere integration og optimering af driften af aviserne i såvel Stockholm som udenfor Stockholm. Herudover gennemførtes en omfattende relancering af de 31 lokale gratisaviser, som udgives i Stockholm regionen, hvor Mitt i brand et nu fremtræder stærkere og forbedrer positioneringen hos mediebureauerne. De svenske aktiviteters resultat af primær drift androg 21,5 mio. kr., hvilket svarer til en overskudsgrad på 8,5 %. Resultatet er 2,6 mio. kr. eller 14 % højere end i 2005, hvilket hovedsagelig skyldes de nu nedlukkede, men i 2005 tabsgivende, aktiviteter i Göteborg og Malmö, øget annoncering på grund af rigsdagsvalget, samt en generel reduktion af den svenske reklameskat. På resultat før skat er fremgangen i øvrigt 3,6 mio. kr., idet en del af tabene fra de nu nedlukkede aktiviteter indgik som resultat fra associerede virksomheder under finansielle poster. Side 8 Søndagsavisen a-s

11 Ledelsesberetning Norge --- skuffende resultat, men et godt fundament for fortsat vækst I Norge udgøres aktiviteterne som i Sverige hovedsagelig af udgivelse af gratisaviser samt for en mindre dels vedkommende omdeling af uadresserede tryksager. Omsætningen udgjorde 39 mio. kr. i 2006 og er således 2,5 mio. kr. eller 7 % højere end i I løbet af året 2006 blev der foretaget et gennemgribende re-design af Byavisa og en samtidig udvidelse af oplaget med husstande til byen Stjørdal. Hvor Byavisa er en traditionel ugeavis, henvender Byens Næringsliv sig i højere grad til de forretningsdrivende. Udgivelsesfrekvensen blev her forøget fra 1 til 2 gange om måneden i starten af I Norge er resultat af primær drift markant dårligere end sidste år, og Norsk Avisdrift når således kun -0,2 mio. kr. i Årsagen er dels opstartsomkostninger i forbindelse med udvidelsen af oplaget for Byavisa, dels forøgelse af udgivelsesfrekvensen fra 1 til 2 gange om måneden for Byens Næringsliv, samt en udvidelse af organisationen som følge af den kraftige vækst i de seneste par år. Øvrige lande --- markant vækst for MatchWork i England Resultat af primær drift for øvrige lande øgedes markant på grund af den fortsatte vækst og resultatfremgang for MatchWork aktiviteterne i England. Omsætningsfordeling på forretningsområder, mio. kr Index Avisudgivelse og distribution 1.588, ,8 117 Internet 77,7 61,6 126 Nettoomsætning 1.666, ,4 118 Resultatfordeling på forretningsområder, mio. kr Index Avisudgivelse og distribution 173,6 114,2 152 Internet 6,4-2,0 N/A Resultat af primær drift 180,0 112,2 160 Overskudsgrad fordelt på forretningsområder Avisudgivelse og distribution 10,9% 8,4% Internet 8,3% -3,3% Overskudsgrad 10,8% 7,9% Avisudgivelse og distribution Koncernens samlede avis- og distributionsaktiviteter nåede en omsætning på mio. kr. og er dermed vokset med 17 % sammenlignet med samme periode sidste år. Internet Koncernens internetaktiviteter er samlet i OFiR a-s, som opererer inden for rekruttering, udvikling og salg af software til håndtering af avisers rubrikannoncer på Internettet, portaldrift (FORUM.DK) samt Boligportalen, der formidler boliger på nettet. I 2006 implementeredes en mere decentral organisation i OFiR a-s, og i den forbindelse afløste Niels Kemal Onat den tidligere administrerende direktør Jørgen Wittenkamp. OFiR a-s jobsites udnyttede et særdeles gunstigt marked til at få en markant omsætningsfremgang, hvilket betød, at der blev indrykket 60 % flere annoncer på jobportalen i 2006 i forhold til Mængden af kontraktkunder er ligeledes øget markant. På OFiR s jobsites vises nu også samtlige stillingsannoncer, der indrykkes i Søndagsavisen. Søndagsavisens kunder opnår således nu en øget eksponering, og det blev klart, at der er åbenlyse synergier mellem det trykte medie og online mediet. Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, har naturligvis også haft betydning på markedet for offentlige stillinger. Med OFiR s dedikerede team på den offentlige sektor bevistes i 2006, at OFiR også her står stærkt. MatchWork World Wide A/S udvikler og hoster en web-baseret platform, der giver medievirksomheder mulighed for at skabe en markedsplads i eget look and feel til online fremvisning af rubrikannoncer inden for Job, Ejendomme og Motor. MatchWork oplevede i 2006 en stærk fremgang i salget af alle tre produktområder i specielt England. Samlet steg omsætningen med 50 %. Årsrapport 2006 Side 9

12 Ledelsesberetning Portaldelen af OFiR a-s skiftede i 2006 identitet til FORUM.DK og positionerede sig som stedet, hvor man mødes på nettet. Udover navneændringen bød skiftet også på et nyt design samt nye services unikke brugere besøger hver måned FORUM.DK, som dermed er blandt de 15 mest besøgte sites i Danmark. Pr. 31. december 2006 ejede OFiR a-s 50 % af anpartskapitalen i MDA Holding ApS, som driver Boligportal.dk. Med virkning fra 1. januar 2007 er der indgået aftale om køb af yderligere 27,5 % af anpartskapitalen i MDA Holding ApS, og Søndagsavisens ejerandel andrager nu således 77,5 %. Sitet opererer inden for online udlejning af boliger. Boligportal.dk er den største markedsplads på internettet for udlejningsboliger. I 2006 lancerede selskabet Plushandel.dk, som er et online alternativ til traditionel ejendomshandel. Det nye tiltag blev modtaget meget positivt i markedet. Den samlede omsætning for internetaktiviteterne i 2006 udgjorde 78 mio. kr. Dette repræsenterer en vækst på 26 % sammenlignet med foregående år. Denne markante vækst resulterede i, at OFiR a-s for første gang opnåede et positivt resultat. Resultat af primær drift udgjorde 6,4 mio. kr., hvilket er en fremgang på 8,4 mio. kr. i forhold til Bruttoresultat Koncernens samlede bruttoresultat var på 561 mio. kr. i 2006, hvilket svarer til en bruttoavance på 33,7 %. Sammenlignet med 2005 svarer dette til en fremgang på 94 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes den højere omsætning og bruttomargin på de danske avisaktiviteter samt indregningen af Helsingør Dagblad A/S som datterselskab. I 2006 er afskrivningsperioden på visse tekniske anlæg revurderet således, at den svarer overens med den forventede levetid af aktiverne. Sammenlignet med 2005 påvirker ændringen resultatet positivt med 6,0 mio. kr. Salgs-, markedsførings-og administrationsomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostningerne udgjorde 180 mio. kr. i I 2005 androg omkostningerne 174 mio. kr., og den beskedne stigning på 6,0 mio. kr. relaterer sig dels til Helsingør Dagblad A/S og dels til Norge. De samlede administrationsomkostninger beløb sig til 205 mio. kr. og udgør 12 % af den samlede omsætning. I forhold til 2005 er administrationsomkostningerne steget med 12 % eller 22 mio. kr. Heraf repræsenterer indregningen af Helsingør Dagblad A/S 6 %, således at administrationsomkostningerne på de i 2005 eksisterende aktiviteter samlet steg 6 %. Denne stigning har baggrund i det generelt højere aktivitetsniveau. Finansielle poster Koncernens finansielle poster består af renteindtægter og -udgifter samt af øvrige finansielle poster og af andel af resultat efter skat fra associerede virksomheder. Koncernens nettorenteudgifter og øvrige finansielle poster var på 7,6 mio. kr. i 2006 og faldt med 2,9 mio. kr. i forhold til foregående år. Reduktionen skyldes hovedsagelig den lavere nettorentebærende gæld. Andel af resultat efter skat fra associerede virksomheder reduceredes med 4,3 mio. kr. til 2,1 mio. kr. på grund af den ændrede indregning af Helsingør Dagblad A/S. Resultat før skat Søndagsavisens resultat før skat blev på 174,5 mio. kr. i Dette svarer til en EBT margin på godt 10 %, som dermed er øget med 3 procentpoint i forhold til I 2005 androg resultat før skat 108,1 mio. kr., og forøgelsen af resultatet tilskrives hovedsagelig den forbedrede indtjening på avisaktiviteterne i Danmark, indregningen af Helsingør Dagblad A/S samt en generel omsætnings- og rentabilitetsforbedring på koncernens øvrige aktiviteter. Skat Den samlede skat i koncernen andrager 42,8 mio. kr. og repræsenterer en effektiv skatteprocent på 24,5 %. Dette er en reduktion på 4 procentpoint i forhold til Den primære årsag er, at underskud fra tidligere år i Sverige og England ikke var fuldt indregnet regnskabsmæssigt på grund af tidligere usikkerheder om, hvorvidt disse underskud ville kunne udnyttes. Investeringer Årets samlede investeringer i materielle og immaterielle aktiver androg 104 mio. kr. og bestod hovedsagelig af udvidelsen af produktionskapaci- Side 10 Søndagsavisen a-s

13 Ledelsesberetning teten på distributionsterminalen i Tilst samt af investeringer relateret til vedligeholdelse af den eksisterende forretning i form af øvrige driftsmidler, hardware og software etc. Endvidere kan 14 mio. kr. henføres til forudbetalinger i forbindelse med udvidelsen af produktions-kapaciteten på distributionsterminalen i Taastrup samt i forbindelse med opgradering af tekniske anlæg på Helsingør Dagblad. Disse investeringer er iværksat mod slutningen af 2006 og færdiggøres i løbet af Pengestrømsopgørelse Årets resultat efter skat blev 54 mio. kr. højere i 2006 sammenlignet med Afskrivningerne steg med 19,3 mio. kr. som følge af konsolideringen af Helsingør Dagblad A/S. Pengestrømmene fra koncernens primære drift øgedes således med 71 mio. kr. fra 174,5 mio. kr. i 2005 til 245,5 mio. kr. i I løbet af 2006 betaltes selskabsskatter på i alt 56,2 mio. kr., hvilket er 52,6 mio. kr. mere end i Forøgelsen skyldtes dels betaling af forskudsskat for 2006 samt betaling af skat for tidligere år. Koncernens samlede pengestrømme fra driftsaktivitet androg 182,4 mio. kr. i 2006, hvilket er 19,4 mio. kr. højere end i Pengestrømmene fra investeringsaktiviteter blev på -125,7 mio. kr. Årets investeringer på 104 mio. kr., som er beskrevet ovenfor, androg hovedparten heraf, mens betalingen af den forøgede ejerandel i Helsingør Dagblad A/S udgjorde en anden væsentlig del. Ud over betaling af udbytte for regnskabsåret 2005 på 17,8 mio. kr. var der ikke nævneværdige pengestrømme fra finansieringsaktiviteter. Koncernens frie cash flow udgjorde 140,8 mio. kr. i 2006, hvilket repræsenterer en cash conversion på 78,2 %. Rentedækningen er øget markant og udgjorde 18,3 ultimo 2006 mod 8,5 ved udgangen af Egenkapital og beholdning af egne aktier Den 31. december 2006 udgjorde koncernens egenkapital 505,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 175 mio. kr. i forhold til året før. Stigningen skyldes hovedsagelig årets resultat samt forøgelse af minoritetsinteresser i forbindelse med indregningen af Helsingør Dagblad A/S som datterselskab. Den forøgede egenkapital set i sammenhæng med den reducerede nettorentebærende gæld har reduceret den finansielle gearing fra 0,4 i 2005 til 0,2 i Koncernens investerede kapital udgjorde 606 mio. kr. ultimo 2006 og steg med 131,6 mio. kr. i forhold til året før. Det er hovedsagelig det øgede resultat, som forøger egenkapitalen og dermed den investerede kapital. Samme forhold afspejles i forrentningen af kapitalgrundlaget (ROIC), som blev øget fra 22,9 % i 2005 til 33,3 % i Forøgelsen af årets resultat har endvidere haft positiv indvirkning på egenkapitalforrentningen (ROE), som steg fra 27,9 % i 2005 til 31,5 % i Endvidere øgedes egenkapitalandelen af de samlede aktiver fra 43,7 % i 2005 til 54,4 % i Ændring i præsentation af resultat fra associerede virksomheder Som omtalt i halvårsmeddelelsen, der blev offentliggjort den 9. august 2006, er der i forhold til Årsrapporten for 2005 foretaget en ændring i præsentationen af skat af resultatet fra associerede virksomheder. Således indregnes resultatet fra associerede virksomheder nu efter skat og vises under finansielle poster. Sammenligningstal og nøgletalsberegninger er tilrettet den nye præsentationsform. Kapitalstruktur Koncernens kapitalstruktur er yderligere forstærket i løbet af Den nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA er reduceret fra 0,9 i 2005 til 0,4 ved udgangen af Den nettorentebærende gæld androg 100,7 mio. kr. pr. 31. december 2006 og bestod hovedsagelig af langfristet realkreditfinansiering. Årsrapport 2006 Side 11

14 Ledelsesberetning CORPORATE GOVERNANCE Bestyrelsen og direktionen i Søndagsavisen tager aktivt stilling til anbefalingerne for god selskabsledelse, som er udarbejdet af Københavns Fondsbørs. Generelt er det Søndagsavisens holdning, at ledelsesformen i selskabet dels skal være tilpasset koncernens nuværende tarv og dels den fremadrettede strategi. Med udgangspunkt heri og med målet om at varetage interesserne for Søndagsavisens aktionærer og øvrige interessenter, er de enkelte anbefalinger gennemgået og implementeret i det omfang, de vurderes at bidrage hertil. Langt hovedparten af anbefalingerne er implementeret, men i det omfang, der er forskelle, er de beskrevet i det følgende. Som en moderne og ansvarlig virksomhed følger Søndagsavisen de moral- og fornuftskodekser, som gælder i en moderne, vesteuropæisk kultur, og som følger med respekt for danske værdinormer. Koncernen har ingen vedtaget politik herfor, da en sådan vurderes ikke at ville bibringe ændringer til den i forvejen veletablerede kultur om åben og aktiv dialog med selskabets interessenter. Oplysning og afgivelse af information varetages med udgangspunkt i de børsetiske regler. Bestyrelsen har ikke vedtaget en egentlig informations- og kommunikationspolitik, men forretningsgange og løbende dialog mellem direktion og den øvrige ledelse i koncernen tilsikrer, at alle væsentlige oplysninger med relevans til de børsetiske regler offentliggøres straks og på en fyldestgørende måde. EU s gennemsigtighedsdirektiv er endnu ikke implementeret i Danmark, men i forbindelse med gennemførelsen heraf, forventer Søndagsavisen at påbegynde kvartalsrapportering fra og med 3. kvartal Søndagsavisens bestyrelsesformand er samtidig hovedaktionær og dermed ikke uafhængig. Bestyrelsens øvrige 5 medlemmer er uafhængige, og dermed opfyldes anbefalingen af, at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er uafhængige. Bestyrelsesmedlemmernes stilling oplyses ikke i Årsrapporten, idet deres kompetencer og professionelle kvalifikationer oplyses i forbindelse med indstillingen til valg på generalforsamlingen. Selskabets bestyrelse og direktions beholdning af aktier i Søndagsavisen oplyses i Årsrapporten, mens deres individuelle beholdning ikke oplyses, idet dette ikke anses for relevant. Evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde og resultater foretages løbende og ikke efter en fast procedure. Ændringer gennemføres ved en åben dialog på tværs af bestyrelse og direktion. Aflønning til bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere oplyses i Årsrapporten. Bestyrelsen har ikke udarbejdet en vederlagspolitik, idet det vurderes, at en sådan ikke vil ændre det forhold, at bestyrelse og direktion aflønnes på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau, der afspejler indsats og resultater. Af konkurrencemæssige hensyn afgives ikke oplysninger om de enkelte bestyrelses- og direktionsmedlemmers fratrædelsesordninger og samlede vederlag. Bestyrelsesmedlemmernes honorar er uafhængigt af virksomhedens værdiskabelse. Direktionens medlemmer, de øvrige direktører og underdirektører i virksomheden har en fast grundløn samt virksomhedsbetalt pensionsbidrag på et konkurrencedygtigt niveau. Derudover forefindes en bonusordning baseret på væksten i nettoomsætning, væksten i resultat før skat samt på årets resultat før skat for deres respektive forretningsområde og/eller koncernen. Denne bonus prioriterer lønsom omsætningsvækst og er begrænset til at udgøre maksimalt 100 % af grundlønnen. INCITAMENTSPROGRAMMER Søndagsavisen har i 2006 tildelt aktieoptioner til selskabets administrerende direktør. Tildelingen omfatter stk. optioner, der hver giver ret til at erhverve én aktie á nominelt kr. 5,00 i Søndagsavisen. Optionsprogrammet er nærmere omtalt i noterne 8 og 22 til årsrapporten. Optionerne er tildelt for at fremme selskabets vækst og indtjening. Selskabet har ikke fastsat en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. Af samme årsag oplyses bestyrelsesmedlemmernes alder ikke i Årsrapporten. Side 12 Søndagsavisen a-s

15 Ledelsesberetning RISICI OG RISIKOSTYRING Identifikation og håndtering af risici Søndagsavisen arbejder aktivt for at identificere og styre risici, der kan have en negativ påvirkning på virksomhedens resultater og aktiviteter. Kontrolstruktur For at sikre en detaljeret overvågning er koncernens aktiviteter opdelt i en række segmenter, der udarbejder selvstændige strategier, har selvstændige budgetter og har selvstændig operationel og økonomisk rapportering. Strategi-og handlingsplaner Søndagsavisen udarbejder strategi- og handlingsplaner, der bl.a. skal sikre en proaktiv håndtering af risici. Hvert år udarbejder alle segmenter en strategi på basis af en detaljeret og standardiseret proces. I denne proces identificeres de forretningsmæssige risici, og det besluttes, hvordan de skal håndteres. På basis af strategiplanerne udarbejder segmenterne detaljerede handlingsplaner gældende for et år og opdaterer disse efter ca. et halvt år. Disse handlingsplaner godkendes sammen med budgetterne og strategierne af bestyrelsen. Opfølgning og kontrol Der foretages gennem året en tæt opfølgning med alle segmenterne og kontrol af de opnåede resultater sammenlignet med budgetter og handlingsplaner. Hver måned udarbejdes et omfattende regnskabsmateriale, hvor resultaterne for hvert segment sammenholdes med budgettet. Denne information tilgår både bestyrelsen og direktionen, der foretager opfølgning. I forlængelse af månedsregnskaberne udarbejder ledelsen i hvert segment en ledelsesrapport, hvor afvigelser forklares, korrigerende handlinger foreslås, konkurrencesituationen beskrives, status på handlingsplanen belyses mv. Umiddelbart efter månedsrapporterne er udarbejdet, afholdes en række Business Review Meetings, hvor medlemmer af direktionen mødes med ledelsen for de enkelte segmenter. På møderne uddybes ledelsesrapporten, de opnåede resultater samt kortsigtede forventninger og eventuelle korrigerende tiltag. FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI Markedsrisici I Danmark er sikring af fair konkurrencevilkår på distributionsmarkedet vitalt for opnåelse af et tilfredsstillende resultat, og derfor er den fremtidige regulering af markedet og håndhævelsen heraf fra konkurrencemyndighedernes side central. Søndagsavisen arbejder således gennem det politiske system på at tilsikre dette. Markedet for avisannoncer er generelt præget af stærk og stigende konkurrence. Søndagsavisen søger at håndtere konkurrence på flere måder: Lands- eller landsdelsdækkende kædeannoncører tilbydes en unik dækning ingen andre trykte medier giver mulighed for hver uge at komme i kontakt med over 2,4 mio. læsere. Regionale annoncører tilbydes gennem de mange deludgaver præcis den dækning, de har brug for, i et anerkendt medie til konkurrencedygtige priser. Strategien har vist sig effektfuld, idet markedsandelen også i løbet af 2006 er vokset. "Mitt i" aviserne i Stockholm har gennem en tæt lokal forankring tilsvarende haft succes i markedet, hvilket har muliggjort en stigning i omsætningen på trods af et meget konkurrencepræget marked. Markedet for stillingsannoncer er væsentligt for koncernen. Det er et marked, der er stærkt påvirket af de økonomiske konjunkturer. Distributionsmarkedet, og især det, der relaterer sig til detailhandlen, er traditionelt relativt konjunkturufølsomt. Råvarerisici Avispapir er en væsentlig råvare i produktionen af aviserne. Søndagsavisen tilsigter at afdække denne risiko gennem længerevarende kontrakter med udvalgte trykkerier, således at annoncepriser kan justeres i takt med omkostningsniveauet. Kvalitetssikring På distributionsmarkedet er en høj kvalitet central for konkurrenceevnen. Søndagsavisens distributionsterminaler i Taastrup og Tilst har haft væsentlig betydning for den stadige udbygning af kvalitetsniveauet. Sorteringsanlæg pakker tryksagerne i husstandssæt med en meget lille fejlpro- Årsrapport 2006 Side 13

16 Ledelsesberetning mille, og omdelingskvaliteten sikres i øvrigt gennem uddannelse, kontrolopringninger og anvendelse af track and trace. Søndagsavisen arbejder løbende og tæt med udvalgte kunder for kontinuerligt at forbedre kvaliteten. Kvaliteten af avisen Søndagsavisen styres dels af interne kontrolprocedurer i de redaktionelle og pre-press relaterede processer, mens trykkvaliteten er beskrevet i kravspecifikationer til de interne- og eksterne trykkerier. automatisk kobler til, såfremt strømforsyningen fra det offentlige net svigter. På de to distributionsterminaler i Taastrup og Tilst er der ligeledes etableret nødstrøm, der muliggør kontrolleret nedlukning af virksomhedens ITsystemer i tilfælde af strømsvigt. Der er derimod ikke etableret nødstrøm til fortsættelse af produktionen, idet vurderingen er, at selv ret langvarige strømnedbrud vil kunne absorberes i det tidsvindue, der er til rådighed. Forsikring Det er Søndagsavisens politik at overføre risici for ydre forhold som naturkatastrofer, brand og øvrige skadeforhold til koncernens forsikringsselskaber. Behovet for forsikringer bliver løbende gennemgået og forholdet mellem præmie og dækning vurderet, således at den finansielle påvirkning af en eventuel ulykkessituation minimeres. Nødstrøm På Søndagsavisens hovedsæde i Gladsaxe er ITfaciliteterne for Søndagsavisen og OFiR samlet. Bygningerne har deres eget nødstrømsanlæg, der IT sikkerhed Alle vitale servere er dublerede og anbragt i fysisk adskilte serverrum, og der gennemføres back-up procedurer af alle produktionsservere hver nat, således at der forefindes to sæt ens data. Inergen, aircondition, røg-, brand- og fugtalarmer er installeret. Alle systemer er beskyttet med adgangskontroller, der sikrer adgang alene til de funktioner, den enkelte medarbejder har behov for. Endvidere foretages daglig opdatering af firewall, spamfilter, antivirus programmer og scanning af mails for risikabelt indhold. Side 14 Søndagsavisen a-s

17 Ledelsesberetning Såvel telefon- som Internetforbindelsen i hovedsædet sker ad to alternative føringsveje, der hver terminerer forskellige steder. FINANSIELLE RISICI Udover de forretningsmæssige risici påvirkes koncernen også af en række finansielle risici, herunder rente-, valuta-, og likviditetsrisici. Bestyrelsen i Søndagsavisen har udstukket retningslinierne for håndtering heraf. Renterisici Søndagsavisen har pr. 31. december ,7 mio. kr. i nettorentebærende gæld, hvoraf 97,2 mio. kr. er fastforrentet. Selskabets rentemæssige risiko pr. balancedagen kan således henføres til en eventuel forskel mellem ind- og udlånsrenten ved en renteændring. Udover den nævnte renterisiko har selskabet en markedsværdi risiko på en del af gælden. Der er optaget et kontantlån med en hovedstol på 49,3 mio. kr., der udløber i 2023 og har årlig rentetilpasning. Med henblik på at sikre fremtidige rentebetalinger har Søndagsavisen indgået en renteswap. Ved en ændring på 1 % i 12 måneders CIBOR vil dagsværdien af koncernens renteswap ændres med ca. 3 mio. kr. Valutarisici Langt hovedparten af koncernens aktiviteter foregår i Danmark, mens knap 20 % af omsætningen kan henføres til dattervirksomheder i primært Sverige, men også Norge, England og Tyskland. Der er ingen samhandel mellem forretningsenheder i forskellige lande, men Søndagsavisen er eksponeret overfor transaktionsrisici i forbindelse med pengestrømme vedrørende finansielle transaktioner og udbyttestrømme. Desuden eksisterer en omregningsrisiko i forbindelse med konsolidering og omregning af de udenlandske datterselskabers regnskaber til danske kr. samt i forbindelse med koncernens nettoinvestering i selskaberne. Koncernens samlede valutarisici vurderes, og det er koncernens politik at begrænse valutakursændringernes indflydelse på resultatet og koncernens finansielle stilling. Det vurderes, at en afdækning af koncernens kapitalandele i udenlandske datterselskaber og den eksponering, der opstår i forbindelse med omregningen af udenlandske regnskaber til danske kr., ikke står mål med den dertilhørende omkostning, og denne foretages derfor ikke. Likviditetsrisici I koncernen foretages likviditetsstyring med henblik på at sikre et til enhver tid tilstrækkeligt og fleksibelt finansielt beredskab. Risikoen for at likviditeten pludseligt og uventet udvikler sig negativt og påvirker koncernens investerings- og driftsmæssige likviditetsbehov håndteres gennem en række styringsredskaber. I forbindelse med udarbejdelse af budgetter og handlingsplaner tilrettelægges det forventede likviditetsbehov og dermed de forbundne kreditfaciliteter. Dette likviditetsbehov følges både månedligt og dagligt. Moderselskabets og de danske dattervirksomheders bankkonti indgår i koncernens cash pool, som følges dagligt, med det formål at optimere renteindtægter og -udgifter for koncernens samlede likviditetstræk. AKTIONÆRFORHOLD Koncernen og Fondsbørsen Som den første mediekoncern i Danmark blev Søndagsavisen a-s i maj 1996 noteret på Københavns Fondsbørs. Selskabsoplysninger Søndagsavisen a-s Adresse: Gladsaxe Møllevej 28 DK Søborg Internet: Telefon: (+45) Telefax: (+45) CVR-nr.: Fondskode: DK Revisorer: Ernst & Young og Andersen Hübertz Kirkhoff Bankforbindelse: Nordea A/S Regnskabsår Koncernens regnskabsår er kalenderåret, og nærværende årsrapport omfatter perioden 1. januar 31. december 2006, selskabets 26. regnskabsår. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 27. april 2007 kl i Den sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1016 København K. Årsrapport 2006 Side 15

18 Ledelsesberetning Aktiekapitalen Selskabets aktiekapital er 111,4 mio. kr. fordelt på stk. aktier á nominelt 5,00 kr. Bemyndigelse Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil 25,0 mio. kr. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Uden for de i det foregående punktum anførte tilfælde, har aktionærerne ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier. Bemyndigelsen er givet for en periode indtil den 1. maj Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil 1,0 mio. kr. ved udstedelse af medarbejderaktier. Bemyndigelsen er givet for en periode på 5 år indtil den 29. april Forhøjelsen kan ske på nærmere af bestyrelsen fastsatte vilkår. Egne kapitalandele Bestyrelsen er bemyndiget til at lade Søndagsavisen a-s erhverve egne aktier, dog således at der højst kan erhverves indtil 10 % af den samlede aktiekapital i selskabet. Erhvervelsen af egne aktier skal ske til den på købstidspunktet gældende børskurs, idet børskursen dog kan fraviges med indtil 5 % i op- eller nedadgående retning. Bemyndigelsen er gældende indtil den næste ordinære generalforsamling. Selskabets beholdning af egne kapitalandele var den 31. december 2006 på stk. svarende til 5,47 % af aktiekapitalen. Udbytte Bestyrelsen indstiller til godkendelse på generalforsamlingen den 27. april 2007, at der udbetales et udbytte for 2006 på 1,00 kr. pr. aktie á nominelt 5,00 kr., hvilket svarer til et samlet udbytte på 22,28 mio. kr. Heraf udgør udbytte af egne aktier 1,2 mio. kr. Moderselskabets resultatopgørelse udviser et overskud på 104,4 mio. kr. Grundlaget for bestyrelsens resultatdisponering fremkommer således: Resultatdisponering, mio. kr. Overførsel fra forrige år 532,4 Øvrige egenkapitalposter 4,8 Årets resultat 104,4 Til disposition 641,6 Bestyrelsen indstiller følgende resultatdisponering til generalforsamling: Udbytte til aktionærer 22,3 Overført til næste år 619,3 Aktionærer Den fortegnelse, som selskabet fører i henhold til aktieselskabsloven over aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen, blev ultimo 2006 opgjort til: Udgiver Richard Bunck, Fredensborg Kongevej 49, 2980 Kokkedal Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg Financière de l Echiquier 53 avenue d'léna, Paris, Frankrig Hovedaktionær er selskabets stifter, Udgiver Richard Bunck, der sammen med sin hustru ejer 51,29% af aktiekapitalen. Af den resterende del af aktiekapitalen er størstedelen placeret hos institutionelle investorer. Søndagsavisen a-s' ejerkreds pr. 31. december 2006: Britt & Richard Bunck 51,29% Financière de l Echiquier 6,73% Søndagsavisen a-s 5,47% Øvrige 36,51% I alt 100,00% Ledelsen Selskabets bestyrelse og direktion, eksklusiv Richard Bunck, kontrollerede ultimo stk. aktier svarende til 1,49% af aktiekapitalen. I regnskabsåret har Britt og Richard Bunck hverken købt eller solgt aktier i selskabet. Selskabets bestyrelse og direktion, eksklusiv Britt og Richard Bunck, har i regnskabsåret netto købt stk. aktier i selskabet. Side 16 Søndagsavisen a-s

19 Ledelsesberetning Kursudvikling Børsværdien af selskabets aktier var ved regnskabsårets slutning den 31. december 2006 opgjort til 1.953,3 mio. kr. Kontakt med investorer Søndagsavisen a-s fører en åben og ensartet dialog med investorer og analytikere, således at aktiemarkedet kan få den bedst mulige og mest retvisende information om selskabet. Der afholdes løbende møder med aktionærer, investorer, finansanalytikere og andre interesserede. Selskabet afholder årligt flere større præsentationer i Danmark samt gennemfører møderækker i udlandet. Hjemmeside På Søndagsavisen a-s' corporate website findes oplysninger om såvel selskabet, bestyrelse, direktion og aktionærinformationer mv. Kontakt til investorer Mads Dahl Møberg Andersen Administrerende direktør Telefon: (+45) Telefax: (+45) Banker og børsmæglere der følger Søndagsavisen a-s: Børsmægler Carnegie Bank Danske Bank Nordea Bank Gudme Raaschou Bank SEB Enskilda Navn og Telefonnr. Lars Topholm Henrik Schultz Michael W. Hybholt Stig Nymann Henrik K. Jeppesen Årsrapport 2006 Side 17

20 Ledelsesberetning Fondsbørsmeddelelser januar 2006: Søndagsavisen a-s opjusterer forventningerne til resultatet før skat for 2005 til ca. 105 mio. kr. 1. marts 2006: Helårsmeddelelse marts 2006: Finanskalender 21. marts 2006: Indberetning af ledende medarbejderes handel med Søndagsavisen a-s aktier 5. april 2006: Indkaldelse til generalforsamling i Søndagsavisen a-s 5. april 2006: Årsrapport 2005 for Søndagsavisen a-s 6. april 2006: Incitamentsprogram for selskabets administrerende direktør 28. april 2006: Ordinær generalforsamling i Søndagsavisen a-s fredag den 28. april april 2006: Selskabets vedtægter 30. juni 2006: Søndagsavisen a-s opjusterer forventningerne til 2006 og har indgået distributionsaftale med COOP for 2007 og juli 2006: Helsingør Dagblad A/S, datterselskab i Søndagsavisen a-s, udvider samarbejdet med JP/Politikens Hus A/S 9. august 2006: Halvårsmeddelelse 2006 for Søndagsavisen a-s 11. august 2006: Indberetning af ledende medarbejderes handel med Søndagsavisen a-s aktier 5. oktober 2006: Aftale med Dansk Supermarked for oktober 2006: Søndagsavisen går ind på markedet for bolighandel Fondsbørsmeddelelser januar 2007: Søndagsavisen og OFiR indleder annoncesamarbejde 31. januar 2007: Finanskalender 28. februar 2007: Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Søndagsavisen a-s 5. marts 2007: Indberetning af ledende medarbejderes handel med Søndagsavisen a-s aktier Finanskalender for februar 2007: Årsregnskabsmeddelelse april 2007: Ordinær generalforsamling 8. august 2007: Halvårsmeddelelse november 2007: Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Bestyrelsens mødekalender for 2007 Tirsdag den 27. februar 2007 / onsdag den 28. februar 2007 Fredag den 27. april 2007 Torsdag den 28. juni 2007 Tirsdag den 7. august 2007 / onsdag den 8. august 2007 Tirsdag den 6. november 2007 / onsdag den 7. november 2007 Side 18 Søndagsavisen a-s

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0

CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 CVR-nr. 10239680 Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 / 1 0 INDHOLD Side Ledelsesberetning Kort om Glunz & Jensen 2 Hoved- og nøgletal 3 Resume 4 Ledelsens beretning 5 Aktionærforhold 11 Regnskabsberetning 13 Risikoforhold

Læs mere

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200

Harboes Bryggeri A/S Årsr apport 2005/200 Årsrapport 2005-2006 3 Koncernens økonomiske udvikling Bernd Griese, Adm. direktør År 2005/06 har været et intensivt og spændende år, som blev præget af nye udfordringer og forandringer. I forlængelse

Læs mere

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28

Årsrapport 2013/14. Gabriel Holding A/S. CVR nr. 58 86 87 28 Årsrapport 2013/14 Gabriel Holding A/S CVR nr. 58 86 87 28 Gabriel sætter rekord i omsætning og resultat Resumé Omsætningen steg til 281,8 mio. kr. (264,9 mio. kr.). Resultat af primær drift (EBIT) blev

Læs mere

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S

Årsrapport 2007. Royal Unibrew A/S Årsrapport 2007 Royal Unibrew A/S Royal Unibrew A/S Faxe Allé 1 DK-4640 Faxe CVR 41 95 67 12 www.royalunibrew.com INDHOLDSFORTEGNELSE Årsrapport Hovedpunkter 5 Nøgletal 6 Beretninger Forord 8 Strategiplan

Læs mere

Om DSV global transport og logistik

Om DSV global transport og logistik Årsrapport 2007 indledning om DSV GLOBAL TRANSPORT OG LOGISTIK Om DSV global transport og logistik DSV er en global udbyder af transport- og logistikydelser. Koncernen er på verdensplan etableret med egne

Læs mere

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14

IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2013/14 LEDELSESBERETNING 1 HOVED- OG NØGLETAL 2 INDLEDNING 4 KONCERNSTRATEGI OG FORRETNINGSMODEL 9 FORVENTNINGER 10 RESULTATER PR. BRAND 18 KONCERNRESULTAT 22 RISIKOSTYRING 26 SAMFUNDSANSVAR

Læs mere

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår

SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår SmallCap Danmark A/S Årsrapport 2010 60. regnskabsår INDHOLD Ti års hoved- og nøgletal 2 Forord 3 Ledelsens årsberetning 4 Investment cases 12 Profil SmallCap Danmark A/S 14 Aktien og investorene 16 IR-politik

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13

Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Årsregnskabsmeddelelse 2012/13 Ambu øger omsætning med 32% til 1.383 mio. kr. og EBIT før særlige poster til 161 mio. kr. og fortsætter med at tage markedsandele. Lancerer ny fireårig strategi. Ambu har

Læs mere

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17

Årsrapport 2011/12. CVR nr. 69 74 99 17 Årsrapport 2011/12 CVR nr. 69 74 99 17 Ledelsesberetning - Fem års hoved- og nøgletal Mio. DKK 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 Resultatopgørelse Omsætning 11.023 10.172 9.537 8.820 8.463 Forsknings-

Læs mere

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation

Med resultatet i 2007 demonstrerer vi igen, at vi er klædt godt på til at møde udfordringerne og til den næste store transformation Årsrapport 2007 Probably the best... Resultatet for 2007 er meget tilfredsstillende og bekræfter, at Carlsberg er i god form. Året 2008 bliver udfordrende på grund af de kraftigt stigende råvarepriser,

Læs mere

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06

Matas A/S. Årsrapport 2012/13. CVR-nr. 27 52 84 06 Indhold Ledelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsens beretning 4 Selskabsoplysninger 4 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Beretning 6 15 Totalindkomstopgørelse 15 Balance 16 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22

Selskabsoplysninger 1. Ledelsespåtegning 2. Den uafhængige revisors erklæringer 3. Ledelsesberetning 5. Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Århus Elite A/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 5 Totalindkomstopgørelse for 2011/12 22 Balance pr. 30.06.2012 23 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15

Årsrapport 2013. Danske Spil A/S Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Årsrapport 2013 Korsdalsvej 135, 2605 Brøndby CVR-nr. 64 01 17 15 Indhold Ledelsesberetning Begivenheder i året... 4 Hovedtal... 6 Udlodningsmidler... 7 Ledelsesberetning... 8 Regnskabsberetning... 11

Læs mere

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56. Årsrapport 2011/12. Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Årsrapport 2011/12. Selskab Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C CVR-nr.:

Læs mere

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15

Årsrapport 2007 af Danske Spil. www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 af Danske Spil www.danskespil.dk CVR-nr.: 64 01 17 15 Redaktion: Allan Wahlstrøm, Peter Karsbøl og Thomas Rørsig i samarbejde med Propaganda McCann. Produktion: Preskou

Læs mere

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007

NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 NOVOZYMES RAPPORTEN 2007 Flere muligheder via internettet Novozymes har igen i år samlet al rapporteringsmateriale i vores online-rapporteringsunivers på www.rapport2007.novozymes.com. Rapportering og

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3

Å R S R A P P O R T 2 01 2 /1 3 ÅRSRAPPORT 2012/13 B IC COMPANYS ÅRSRAPPORT 2012/13 LEDELSESBERETNING 2 INDLEDNING 5 HOVED- OG NØGLETAL 6 STRATEGI OG KAPITALSTRUKTUR 11 FORVENTNINGER 12 SEGMENTRESULTATER 20 KONCERNRESULTAT 24 RISIKOSTYRING

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005

NKT Holding A/S. Årsrapport 2005 NKT Holding A/S Årsrapport 2005 Indhold Side Ledelsesberetning Resumé 1 - Forventninger til 2006 2 Hovedtal - DK 3 - EURO 101 Strategi 4 Kommentarer til regnskabet for 2005 7 Andre koncernforhold - Corporate

Læs mere

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg

Bert Nordberg Bestyrelsesformand. 004 Vestas årsrapport 2013 Bestyrelsesformandens indlæg Årsrapport 2013 Disclaimer og forbehold Dette dokument indeholder fremadrettede udsagn vedrørende Vestas finansielle stilling, driftsresultat og virksomhed. Med undtagelse af udsagn om historiske kendsgerninger

Læs mere

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal

Årsrapport 2006. Carlsberg A/S Årsrapport 2006. Ledelsens beretning. 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal Carlsberg A/S Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Ledelsens beretning 1 Profi l 2 Koncernchefens udtalelse 4 Fem års hovedtal 5 Resultat og forventninger 7 Strategi 10 Markederne 12 Vesteuropa 16 Baltic Beverages

Læs mere

Danske bank koncernen

Danske bank koncernen Årsrapport 2007 Danske bank koncernen Fokus Bank Sampo pankki Danske Bank Sweden ZAO danske bank Northern Bank Danske Bank Danica Pension Realkredit Danmark Nordania Leasing Danske Markets Danske capital

Læs mere

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen

Årsrapport 2006. LEGO Koncernen Årsrapport 2006 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal for LEGO Koncernen [ D K K M I O. ] 2006 2005 2004 2003 2002 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 7.823 7.050 6.315 6.792 9.601 Omkostninger (6.475) (6.582)

Læs mere

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen

Årsrapport 2011. LEGO Koncernen Årsrapport 2011 HOVED- OG NØGLETAL Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 18.731 16.014 11.661 9.526 8.027 Omkostninger (13.065) (10.899) (8.659) (7.522) (6.556) Resultat af

Læs mere

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013

TELE GREENLAND A/S ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1 Medlemmerne af bestyrelsen i TELE Greenland A/S fra venstre: Søren Voigt, Benedikte Jensen, næstformand Line Frederiksen, formand Agner N. Mark, Aaja Chemnitz Larsen, Svend Aage Olsen

Læs mere

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick

Årsrapport. LEGO Koncernen. www.lego.com. Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick Årsrapport LEGO Koncernen Læs på bagsiden om Progress Report og magasinet The Brick 09 www.lego.com hoved- og nøgletal Hoved- og nøgletal 2009 2008 2007 2006 2005 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 11.661

Læs mere

Årsrapport 2005 LEGO Koncernen

Årsrapport 2005 LEGO Koncernen Årsrapport 2005 LEGO Koncernen Udvalgte produktpriser 2005 DUPLO Dora & Diego s Animal Adventure: Dr. Toy: Smart Play Smart Toy : Product of Excellence DUPLO Thomas Load & Carry Set: National Parenting

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere