Årsrapport CVR Nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19"

Transkript

1 Årsrapport 2006 CVR Nr

2 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer 12 Risici og risikostyring 13 Aktionærforhold 15 Virksomhedsbeskrivelse 19 Avisudgivelse og distribution 19 Internet 24 Regnskabspåtegninger 27 Ledelses-og revisionspåtegninger 27 Koncernregnskab 29 Resultatopgørelse 29 Balance 30 Egenkapitalopgørelse 32 Pengestrømsopgørelse 33 Noteoversigt 35 Bestyrelse og koncernledelse 66 Koncernstruktur 68 Koncernens adresser 69 DEL II --- Regnskab for moderselskabet (vedlagt på cd-rom)

3 Idégrundlag Idégrundlag At formidle tilbud og information til forbrugerne Det gør vi: gennem udgivelse af annoncefinansierede husstandsomdelte gratisaviser, samt gennem distribution af tryksager, aviser og vareprøver til forbrugerne. som udbydere af internettjenester med services og tilbud målrettet på internetbrugere. For alle vores forretningsområder gælder det, at driveren for lønsomhed er volumen. Derfor er det afgørende, at vi opnår en betydelig markedsandel på de markeder, hvor vi driver virksomhed. Aktiviteter Selskabets aktiviteter er samlet i to forretningsområder: Avisudgivelse og distribution samt Internet. Målsætning & strategi Med lønsomhed som hovedmål er det koncernens målsætning at være førende inden for sine hovedaktivitetsområder. For at nå denne målsætning er det koncernens overordnede strategi at være kvalitetsorienteret og at være ekspansiv i udviklingen af organisationen og produkterne. Selskabet befinder sig i den økonomiske frontlinie, der hvor der produceres og sælges i benhård konkurrence med andre. Der hvor kvalitet og personlig indsats kan ses på resultatet. Benævnelser Koncernen benævnes i årsrapporten som "Søndagsavisen" eller koncernen. Der henvises til moderselskabet med betegnelsen "Søndagsavisen a-s" eller "moderselskabet". Årsrapport 2006 Side 1

4 Side 2 Søndagsavisen a-s

5 Ledelsesberetning Koncernens hoved-og nøgletal mio.kr Resultatopgørelsen: Nettoomsætning 1.666, , , , ,3 Bruttoresultat 560,9 467,0 378,4 368,2 339,3 Resultat af primær drift før afskrivninger (EBITDA) 253,3 165,4 85,9 116,3 75,1 Afskrivninger 73,3 53,2 44,3 41,9 41,4 Resultat af primær drift (EBIT) 180,0 112,2 41,6 74,3 33,7 Andel af resultat i associerede virksomheder 2,1 6,4 4,8 10,7 9,1 Finansielle poster, netto -7,6-10,5-13,0-8,1-17,4 Resultat før skat (EBT) 174,5 108,1 33,4 66,2 16,3 Årets resultat 131,7 77,6 33,5 44,2 26,7 Balance, ultimo: Aktiver i alt 929,2 755,3 737,6 617,6 520,5 Aktiekapital 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 Egenkapital (incl. minoritetsinteresser) 505,4 330,4 225,4 198,3 167,8 Nettorentebærende gæld 100,7 144,0 278,0 207,5 132,8 Langfristet forpligtelser 129,5 107,9 188,3 133,9 0,0 Kortfristet forpligtelser 294,3 317,0 323,9 273,6 343,6 Netto arbejdskapital (NWC) -39,2-68,8-33,6-60,3-36,1 Investeret kapital 606,0 474,4 503,5 405,8 300,6 Årets investering i materielle aktiver 86,5 34,0 99,6 153,5 23,9 Frit cash flow 140,8 110,3-32,5-39,5 5,9 Pengestrømsopgørelsen: Pengestrømme fra driftsaktivitet 182,4 163,0 39,0 30,2 26,1 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -125,7-64,5-104,8-194,4-33,3 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -20,5-41,2 44,9 136,9 0,4 Årets pengestrømme 36,2 57,3-20,9-27,3-6,8 Øvrige oplysninger: Gennemsnitligt antal medarbejdere Antal aktier ultimo, t.stk. á 5 kr Beholdning af egne aktier, t.stk Kurs ultimo, DKK 87,7 78,6 22,6 26,0 22,6 Nøgletal: Bruttomargin (%) 33,7 32,9 30,9 29,2 32,4 Overskudsgrad (EBIT) (%) 10,8 7,9 3,4 5,9 3,2 Likviditetsgrad (%) 84,0 64,4 58,5 49,8 51,5 Egenkapitalandel (%) 54,4 43,7 30,6 32,1 32,2 Egenkapitalforrrentning (ROE) (%) 31,5 27,9 15,8 24,1 17,3 Forrentning af kapitalgrundlag (ROIC) (%) 33,3 22,9 9,1 21,0 11,8 Rentedækning 18,3 8,5 2,9 6,8 1,8 Finansiel gearing 0,2 0,4 1,2 1,0 0,8 Nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA 0,4 0,9 3,3 1,8 1,8 Cash conversion (%) 78,2 98,3-78,1-53,2 17,5 Årets indtjening pr. aktie (EPS) 5,7 3,4 1,3 1,9 1,2 Pris/indtjening (P/E) 15,5 23,3 17,8 14,6 18,5 Kurs indreværdi (K/I) 3,9 5,3 2,2 2,9 3,0 Årets pengestrøm pr. aktie (CFPS) 8,7 7,9 1,9 1,5 1,2 Udbytteprocent (%) 20,0 16,0 0,0 0,0 0,0 Udbytte pr. aktie 1,0 0,8 0,0 0,0 0,0 Definition af nøgletal, se note 3. Hoved- og nøgletal for er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis og svarer dermed til hovedog nøgletal i årsrapporten for Årsrapport 2006 Side 3

6 Ledelsesberetning ÅRSBERETNING HOVEDPUNKTER I FORTSAT FREM- GANG OG ET TILFREDSSTILLENDE RESULTAT I 2006 lykkedes det Søndagsavisen at fortsætte den positive udvikling i omsætningsvækst og rentabilitet. Således opnåede koncernen en omsætning på mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 18 % i forhold til Resultat før skat androg 175 mio. kr. i 2006 og repræsenterer en stigning på 67 mio. kr. eller over 60 % sammenlignet med Resultatet for 2006 er i overensstemmelse med de forventninger, der blev offentliggjort den 30. juni 2006 i Fondsbørsmeddelelse nr Forventningerne var da en omsætning på mio. kr. og et resultat før skat på mio. kr. Avis- og distributionsforretningen tegner sig for størstedelen af væksten i omsætningen, der øgedes fra mio. kr. i 2005 til mio. kr. i 2006, en stigning på 17 %. Baggrunden er først og fremmest gode konjunkturer, der har givet en kraftig vækst i stillingsannonceringen i avisen Søndagsavisen og i nogen grad i mængderne af uadresserede tryksager. 10 % af væksten kan henføres til den fulde konsolidering af Helsingør Dagblad A/S. Fokus på at optimere den underliggende drift fortsatte og bidrog også positivt til det forbedrede resultat af primær drift, som forøgedes med 61 mio. kr. til 174 mio. kr. Lanceringen af de nye gratis dagblade intensiverede konkurrencesituationen betydeligt i den sidste del af året, men havde kun lille direkte effekt på Søndagsavisens resultater i Fra uge 34 i 2006 gik Søndagsavisen fuldt landsdækkende og styrkede dermed det faktum, at Søndagsavisen er Danmarks største og eneste reelt landsdækkende avis. Medio året indgik Helsingør Dagblad A/S en flerårig aftale med et af de førende dagbladshuse i Danmark. Koncernens svenske avis- og distributionsaktiviteter koncentrerede kræfterne omkring yderligere integration og optimering af driften af aviserne i såvel Stockholm som udenfor Stockholm. Dette førte til et bedre driftsresultat for 2006 i forhold til Herudover gennemførtes en omfattende relancering af de 31 lokale gratisaviser, som udgives i Stockholm regionen, hvor Mitt i brand et nu fremtræder stærkere og forbedrer positioneringen hos mediebureauerne. Annoncemarkedet var generelt relativt fladt i Stockholm i 2006 i forhold til Selskabets omsætningsvækst i Sverige er derfor moderat med 5 %. Omsætningen udgjorde 253 mio. kr. i Resultat af primær drift forøgedes med 2,6 mio. kr. til 21,5 mio. kr. Norsk Avisdrift skuffede i Forøgelsen af aktiviteterne i byen Stjørdal og på avisen Byens Næringsliv var længere tid om at slå igennem end forventet, og resultatet for 2006 blev derfor væsentligt lavere end i Omsætningen øgedes med 2,5 mio. kr. eller 7 % til 39 mio. kr., mens resultat af primær drift reduceredes fra 4,5 mio. kr. i 2005 til -0,2 mio. kr. i OFiR leverede for første gang et positivt resultat. Omsætningen steg med 26 % til 78 mio. kr., båret frem af dels markant vækst i OFiR s jobaktiviteter og dels stærk fremgang for MatchWork s aktiviteter i England. På trods af engangsomkostninger i forbindelse med implementeringen af en mere decentral ledelsesstruktur samt opsplitning af portal- og jobaktiviteterne på Internettet, øgedes resultat af primær drift fra -2,0 mio. kr. i 2005 til 6,4 mio. kr. i På generalforsamlingen den 27. april 2007 indstiller bestyrelsen til, at der udbetales et udbytte på 1,0 kr. pr. aktie á nominelt 5,0 kr. Dette svarer til en samlet udlodning på 22 mio. kr. FORVENTNINGER TIL YDERLIGERE FREMGANG PÅ TRODS AF KONKURRENCE- PRÆGET MARKED Søndagsavisen forventer, at de positive konjunkturer fortsætter i Distributions- og avis-markedet er imidlertid overordentlig konkurrencepræget, hvilket sætter virksomhedens indtjening under pres. Selskabet møder denne øgede konkurrence med offensive tiltag. Søndagsavisen forventer en omsætning på mio. kr. i 2007 og et resultat før skat på imellem 170 mio. kr. og 190 mio. kr. Heri er indregnet udgifterne til nedenstående offensive tiltag, der belaster driftsregnskabet i 2007 med i alt ca. 40 mio. kr. Fremkomsten i efteråret 2006 af hele 3 nye husstandsomdelte gratis dagblade udøver et stærkt konkurrencemæssigt pres på hele avis- og annoncemarkedet i Danmark, herunder også på Søndagsavisen. Side 4 Søndagsavisen a-s

7 Ledelsesberetning Søndagsavisens oplag er blevet udvidet kraftigt, og udgivelsesområdet omfatter nu næsten hele Danmark. Samtidig har avisen Søndagsavisen og internet jobportalen OFiR lanceret et samarbejde, som integrerer print- og online stillingsannoncering på en ny og effektfuld måde for såvel arbejdsgivere som for arbejdstagere. På distributionsområdet forventer selskabet at øge mængden af distribuerede enheder i året, men til stærkt konkurrenceprægede priser. Distributionskapaciteten vil blive udbygget ved at supplere den nuværende landsdækkende weekenddistribution med en udbygning af den hidtil geografisk begrænsede hverdagsdistribution til også at blive landsdækkende. Udvidelsen forventes fuldt udbygget i løbet af I Sverige er hovedudfordringen at skabe vækst på trods af en generelt flad markedsudvikling. Med udspring i den forstærkede Mitt i profil er den nuværende forretning optimeret og gjort klar til at øge markedsandelen, dels på storkunder inden for dagligvarer og dels på det stigende marked for jobannoncer. Internet aktiviteterne forventes at fortsætte væksten. Væksten forventes at komme fra stillingsmarkedet, bl.a. begrundet i det netop lancerede samarbejde med avisen Søndagsavisen. MatchWork, der udvikler og sælger software løsninger til mediebranchen, vil fortsætte sin stærke vækst i England og samtidig øge aktiviteterne i især Tyskland. Portalaktiviteterne, som i slutningen af 2006 blev udskilt fra OFiR portalen og nu drives under navnet FORUM, vil ligeledes få en positiv udvikling om end i mere moderat tempo. Koncernens samlede driftsinvesteringer forventes at udgøre i størrelsesordenen 115 mio. kr. I dette beløb indgår ikke eventuelle virksomhedsopkøb. Af driftsinvesteringerne udgøres 52 mio. kr. af en udvidelse af produktionskapaciteten med 50 % på distributionsterminalen i Taastrup samt yderligere automatisering af produktionsprocesserne på begge distributionsterminaler i Taastrup og Tilst. Der investeres 10 mio. kr. i trykudstyr på Helsingør Dagblad A/S. Endvidere investeres et samlet beløb på 25 mio. kr. i eksternt og internt udviklet software i forbindelse med udvidelserne inden for job på avisen Søndagsavisen og OFiR Job, FORUM portalaktiviteter og i udvidelsen af aktiviteterne på MatchWork. SØNDAGSAVISEN A-S FREMADRETTEDE STRATEGI OG MÅLSÆTNINGER Virksomheden har igennem de seneste år fokuseret på forbedring af værdiskabelsen i de eksisterende forretninger. Der er nu tilstrækkelig økonomisk og ledelsesmæssig kapacitet til at øge fokus på at accelerere væksten. Koncernen betragter Danmark og Sverige som sit hjemmemarked, hvor målet er at opnå en attraktiv position og markedsandel for distributions-, avisog internetaktiviteterne. Væksten skal genereres såvel organisk som via akkvisitioner, hvor hovedvægten er lagt på internetaktiviteterne. Udgangspunktet er, at virksomhedens produkter skal skabe merværdi for såvel brugere som kunder og samtidig generere en tilfredsstillende indtjening til koncernen. Der skal skabes synergier mellem avis og internet, og kombinationen skal forstærke og forbedre effekten for både kunder og brugere. Indtægterne skal fortrinsvis genereres via skalerbare, transaktionsbaserede produkter, der med en høj automatiseringsgrad giver en selvgenererende effekt. For at styrke skabelsen af disse synergier udvides direktionen i løbet af 2007 med en direktør for Media-Online aktiviteterne. En række initiativer, som understøtter organisk vækst, er allerede iværksat. Sammen gør vi jobbet, der er betegnelsen for samarbejdet på stillingsmarkedet mellem OFiR og Søndagsavisen, er et godt eksempel, hvor målet er at blive Danmarks største markedsplads for annoncering af ledige stillinger med en markedsandel på 40 % i Men også på andre områder end på stillingsmarkedet skal der skabes synergier mellem avisen og internet mediet. Det forhold, at vi med avisen er i kontakt med hovedparten af Danmarks befolkning hver uge, giver selskabet nogle unikke muligheder for samspil mellem avis og internet. I distributionsforretningen er der fokus på produktudvikling i såvel Danmark som i Sverige. Væksten søges også accelereret ved opkøb af virksomheder, der har et godt strategisk fit til eksisterende kernekompetencer eller komplementerer den nuværende virksomhedsportefølje. Processen omkring opsøgning og vurdering af relevante opkøbsemner er således også styrket. Årsrapport 2006 Side 5

8 Ledelsesberetning De økonomiske målsætninger bag disse vækstambitioner er en årlig omsætningsvækst på 10 % og en EBITDA margin på 15 %. Søndagsavisens nuværende kapitalstruktur muliggør en forøget gældsætning, men i forbindelse med opkøb tilstræbes det, at den nettorentebærende gæld er maksimalt 4 gange EBITDA, samt at rentedækningen er over 3. REGNSKABSBERETNING I 2006 androg koncernens samlede omsætning mio. kr. Sammenlignet med 2005 svarer dette til en stigning på 249 mio. kr. eller 18 %. Sammenlignet med sidste år medgår nu omsætning fra Helsingør Dagblad A/S som følge af den forøgede ejerandel. Omsætningsvæksten for de i 2005 eksisterende forretningsområder er 8 %. Hovedparten af koncernens omsætning hidrører fra Danmark og er centreret omkring avis- og distributionsvirksomhed. Forretningerne i Sverige og Norge er hovedsagelig beskæftiget inden for avisdrift og for en mindre dels vedkommende distribution. Omsætning fordelt på lande, mio. kr Index Danmark 1.353, ,4 120 Sverige 253,0 241,0 105 Norge 39,1 36,6 107 Øvrige lande 21,1 12,4 170 Omsætning i alt 1.666, ,4 118 Resultatfordeling på lande, mio. kr Index Danmark 155,3 92,4 168 Sverige 21,5 18,9 114 Norge -0,2 4,5 N/A Øvrige lande 3,4-3,6 N/A Resultat af primær drift 180,0 112,2 160 Overskudsgrad fordelt på lande Danmark 11,5% 8,2% Sverige 8,5% 7,8% Norge -0,4% 12,4% Øvrige lande 16,0% -29,4% Overskudsgrad 10,8% 7,9% Resultatet af den primære drift (EBIT) udgjorde 180 mio. kr. i I 2005 var resultatet 112 mio. kr. og steg i 2006 således med 68 mio. kr. eller 60 %. Til sammenligning udgjorde resultatet af den primære drift 42 mio. kr. i 2004, og dermed har koncernen mere end firedoblet resultatet over en periode på 2 år. Koncernens overskudsgrad udgjorde 11 % i 2006 og er steget med 3 procentpoint i forhold til sidste år. I 2005 indregnedes Helsingør Dagblad A/S som associeret virksomhed, mens selskabet indgår som datterselskab i 2006 som følge af forøgelsen af ejerandelen, der, som meddelt i fondsbørsmeddelelse nr , blev foretaget pr. 1. januar Stigningen i overskudsgrad på sammenlignelig basis udgør ligeledes 3 procentpoint. Danmark --- markant fremgang i primær drift fra avisaktiviteterne Den samlede omsætning i koncernens danske aktiviteter udgjorde mio. kr., hvilket svarer til en vækst på 20 % i forhold til Hvis der ses bort fra effekten af Helsingør Dagblad A/S, er væksten 8 %. Resultat af primær drift fra koncernens danske aktiviteter var 155 mio. kr. i 2006, hvilket svarer til en overskudsgrad på 11 %, hvilket er 3 procentpoint højere end i Fremgangen skyldes hovedsagelig, at resultatet af den primære drift fra avisaktiviteterne i Danmark er forbedret markant i forhold til Ud over de føromtalte stigninger i omsætningen, er det lykkedes at reducere både direkte og indirekte omkostninger. Helsingør Dagblad A/S indgik i 2005 som associeret virksomhed, men indregnes som datterselskab i 2006 som følge af den øgede ejerandel. Den ændrede regnskabsmæssige behandling har påvirket de danske aktiviteters overskudsgrad negativt med 0,2 procentpoint. Den 5. juli 2006 annonceredes i Fondsbørsmeddelelse nr , at Helsingør Dagblad havde indgået aftale om et udvidet samarbejde med et større dansk bladhus. Leverancerne i denne udvidelse af det eksisterende samarbejde påbegyndtes ultimo august 2006 og har haft positiv indvirkning på kapacitetsudnyttelsen i trykkeriet. Endvidere har de nye husstandsomdelte dagblade også afstedkommet nye aftaler. Helsingør Dagblad A/S resultat for 2006 er derfor bedre end i For gratisaviser har annoncemarkedet i 2006 generelt været i vækst, men konkurrencen inten- Side 6 Søndagsavisen a-s

9 Ledelsesberetning siveres kontinuerligt, ikke mindst med lanceringen af de husstandsomdelte gratis dagblade og ved oplagsudvidelser på regionale- og trafikdistribuerede dagblade. Avisen Søndagsavisen gennemførte i løbet af 2006 en gradvis udvidelse af avisens oplag, således at Søndagsavisen fra og med uge 34 i 2006 udkom i et ugentligt oplag på mere end 2,5 mio. eksemplarer, eller til næsten 100 % af alle danske husstande. Med oplagsudvidelsen forstærkede Søndagsavisen sin position som Danmarks største, mest læste - og eneste reelt landsdækkende avis. Samtidig intensiverede avisen kampen for at tiltrække endnu flere af de store annoncører i Danmark. Med oplagsudvidelsen tilbyder Søndagsavisen den billigste og mest effektive formidling af dette annoncørsegments tilbud til Danmarks befolkning. Det lykkedes at fortsætte den positive udvikling i Søndagsavisens omsætning i Forbedringen kom hovedsagelig fra en kraftig vækst på stillingsmarkedet og for en mindre dels vedkommende fra vækst på markedet for detailhandelsannoncer. Denne vækst skyldtes en generel positiv markedsudvikling med fordelagtige konjunkturer på arbejdsmarkedet og dermed stillingsmarkedet. Det stigende privatforbrug har ligeledes bidraget positivt til fremdriften i annoncesalget. På distributionsområdet er det uændret Søndagsavisens opfattelse, at Post Danmark foretager ulovlig krydssubsidiering af uadresseret omdeling. Krydssubsidieringen sker først og fremmest ved at omkostninger, der hidrører fra omdeling af adresseløse tryksager, helt eller delvist medregnes under omkostninger til befordring af monopolområdet adresserede breve. Sagen forsøges behandlet ved EU. Distributionsmarkedet vokser stadig, og i den heftige priskonkurrence er distributionskvaliteten den vigtigste konkurrenceparameter sammen med prisen. Der er derfor fortsat fokus på løbende forbedring af distributionskvaliteten, ligesom der fastholdes en konstant fokus på produktivitetsforbedringer i forbindelse med forøgelsen af volumen. Produktionskapaciteten på distributionsterminalen i Tilst ved Århus blev udvidet med 50 % i løbet af Der blev i denne forbindelse indgået aftale med Nordjyske Medier om maskinel husstandspakning af tryksager til det nordjyske område. Denne aftale blev fuldt implementeret primo Årsrapport 2006 Side 7

10 Ledelsesberetning Den 30. juni 2006 meddeltes i fondsbørsmeddelelse nr , at der var indgået aftale med Coop kæderne om omdeling af tryksagerne fra Fakta, Kvickly, Kvickly Xtra, SuperBrugsen, Dagli Brugsen, LokalBrugsen og Irma. Aftalen er 2- årig og trådte i kraft pr. 1. januar Endvidere blev der, som offentliggjort i fondsbørsmeddelelse nr , indgået aftale med Dansk Supermarked om omdeling af tryksagerne fra Bilka, A-Z, Føtex samt Salling. Aftalen er en forlængelse af den aftale, der eksisterede for 2006, og gælder for Sverige --- relancering af Mitt i, forstærket position som Stockholms største gratisavis Aktiviteterne i Sverige fordeler sig hovedsagelig på udgivelse af gratisavisen Mitt i. Derudover omdeles uadresserede tryksager. Omsætningen udgjorde 253 mio. kr. i 2006 og steg 5 % eller 12 mio. kr. i forhold til I 2006 var annoncemarkedet i Sverige på niveau med året før, dog med undtagelse af jobannoncesegmentet, som voksede med 80 % i forhold til Mitt i har, når der ses bort fra jobannoncesegmentet, fastholdt sin markedsandel i I 2006 var der fokus på yderligere integration og optimering af driften af aviserne i såvel Stockholm som udenfor Stockholm. Herudover gennemførtes en omfattende relancering af de 31 lokale gratisaviser, som udgives i Stockholm regionen, hvor Mitt i brand et nu fremtræder stærkere og forbedrer positioneringen hos mediebureauerne. De svenske aktiviteters resultat af primær drift androg 21,5 mio. kr., hvilket svarer til en overskudsgrad på 8,5 %. Resultatet er 2,6 mio. kr. eller 14 % højere end i 2005, hvilket hovedsagelig skyldes de nu nedlukkede, men i 2005 tabsgivende, aktiviteter i Göteborg og Malmö, øget annoncering på grund af rigsdagsvalget, samt en generel reduktion af den svenske reklameskat. På resultat før skat er fremgangen i øvrigt 3,6 mio. kr., idet en del af tabene fra de nu nedlukkede aktiviteter indgik som resultat fra associerede virksomheder under finansielle poster. Side 8 Søndagsavisen a-s

11 Ledelsesberetning Norge --- skuffende resultat, men et godt fundament for fortsat vækst I Norge udgøres aktiviteterne som i Sverige hovedsagelig af udgivelse af gratisaviser samt for en mindre dels vedkommende omdeling af uadresserede tryksager. Omsætningen udgjorde 39 mio. kr. i 2006 og er således 2,5 mio. kr. eller 7 % højere end i I løbet af året 2006 blev der foretaget et gennemgribende re-design af Byavisa og en samtidig udvidelse af oplaget med husstande til byen Stjørdal. Hvor Byavisa er en traditionel ugeavis, henvender Byens Næringsliv sig i højere grad til de forretningsdrivende. Udgivelsesfrekvensen blev her forøget fra 1 til 2 gange om måneden i starten af I Norge er resultat af primær drift markant dårligere end sidste år, og Norsk Avisdrift når således kun -0,2 mio. kr. i Årsagen er dels opstartsomkostninger i forbindelse med udvidelsen af oplaget for Byavisa, dels forøgelse af udgivelsesfrekvensen fra 1 til 2 gange om måneden for Byens Næringsliv, samt en udvidelse af organisationen som følge af den kraftige vækst i de seneste par år. Øvrige lande --- markant vækst for MatchWork i England Resultat af primær drift for øvrige lande øgedes markant på grund af den fortsatte vækst og resultatfremgang for MatchWork aktiviteterne i England. Omsætningsfordeling på forretningsområder, mio. kr Index Avisudgivelse og distribution 1.588, ,8 117 Internet 77,7 61,6 126 Nettoomsætning 1.666, ,4 118 Resultatfordeling på forretningsområder, mio. kr Index Avisudgivelse og distribution 173,6 114,2 152 Internet 6,4-2,0 N/A Resultat af primær drift 180,0 112,2 160 Overskudsgrad fordelt på forretningsområder Avisudgivelse og distribution 10,9% 8,4% Internet 8,3% -3,3% Overskudsgrad 10,8% 7,9% Avisudgivelse og distribution Koncernens samlede avis- og distributionsaktiviteter nåede en omsætning på mio. kr. og er dermed vokset med 17 % sammenlignet med samme periode sidste år. Internet Koncernens internetaktiviteter er samlet i OFiR a-s, som opererer inden for rekruttering, udvikling og salg af software til håndtering af avisers rubrikannoncer på Internettet, portaldrift (FORUM.DK) samt Boligportalen, der formidler boliger på nettet. I 2006 implementeredes en mere decentral organisation i OFiR a-s, og i den forbindelse afløste Niels Kemal Onat den tidligere administrerende direktør Jørgen Wittenkamp. OFiR a-s jobsites udnyttede et særdeles gunstigt marked til at få en markant omsætningsfremgang, hvilket betød, at der blev indrykket 60 % flere annoncer på jobportalen i 2006 i forhold til Mængden af kontraktkunder er ligeledes øget markant. På OFiR s jobsites vises nu også samtlige stillingsannoncer, der indrykkes i Søndagsavisen. Søndagsavisens kunder opnår således nu en øget eksponering, og det blev klart, at der er åbenlyse synergier mellem det trykte medie og online mediet. Kommunalreformen, der trådte i kraft 1. januar 2007, har naturligvis også haft betydning på markedet for offentlige stillinger. Med OFiR s dedikerede team på den offentlige sektor bevistes i 2006, at OFiR også her står stærkt. MatchWork World Wide A/S udvikler og hoster en web-baseret platform, der giver medievirksomheder mulighed for at skabe en markedsplads i eget look and feel til online fremvisning af rubrikannoncer inden for Job, Ejendomme og Motor. MatchWork oplevede i 2006 en stærk fremgang i salget af alle tre produktområder i specielt England. Samlet steg omsætningen med 50 %. Årsrapport 2006 Side 9

12 Ledelsesberetning Portaldelen af OFiR a-s skiftede i 2006 identitet til FORUM.DK og positionerede sig som stedet, hvor man mødes på nettet. Udover navneændringen bød skiftet også på et nyt design samt nye services unikke brugere besøger hver måned FORUM.DK, som dermed er blandt de 15 mest besøgte sites i Danmark. Pr. 31. december 2006 ejede OFiR a-s 50 % af anpartskapitalen i MDA Holding ApS, som driver Boligportal.dk. Med virkning fra 1. januar 2007 er der indgået aftale om køb af yderligere 27,5 % af anpartskapitalen i MDA Holding ApS, og Søndagsavisens ejerandel andrager nu således 77,5 %. Sitet opererer inden for online udlejning af boliger. Boligportal.dk er den største markedsplads på internettet for udlejningsboliger. I 2006 lancerede selskabet Plushandel.dk, som er et online alternativ til traditionel ejendomshandel. Det nye tiltag blev modtaget meget positivt i markedet. Den samlede omsætning for internetaktiviteterne i 2006 udgjorde 78 mio. kr. Dette repræsenterer en vækst på 26 % sammenlignet med foregående år. Denne markante vækst resulterede i, at OFiR a-s for første gang opnåede et positivt resultat. Resultat af primær drift udgjorde 6,4 mio. kr., hvilket er en fremgang på 8,4 mio. kr. i forhold til Bruttoresultat Koncernens samlede bruttoresultat var på 561 mio. kr. i 2006, hvilket svarer til en bruttoavance på 33,7 %. Sammenlignet med 2005 svarer dette til en fremgang på 94 mio. kr., hvilket hovedsagelig skyldes den højere omsætning og bruttomargin på de danske avisaktiviteter samt indregningen af Helsingør Dagblad A/S som datterselskab. I 2006 er afskrivningsperioden på visse tekniske anlæg revurderet således, at den svarer overens med den forventede levetid af aktiverne. Sammenlignet med 2005 påvirker ændringen resultatet positivt med 6,0 mio. kr. Salgs-, markedsførings-og administrationsomkostninger Salgs- og markedsføringsomkostningerne udgjorde 180 mio. kr. i I 2005 androg omkostningerne 174 mio. kr., og den beskedne stigning på 6,0 mio. kr. relaterer sig dels til Helsingør Dagblad A/S og dels til Norge. De samlede administrationsomkostninger beløb sig til 205 mio. kr. og udgør 12 % af den samlede omsætning. I forhold til 2005 er administrationsomkostningerne steget med 12 % eller 22 mio. kr. Heraf repræsenterer indregningen af Helsingør Dagblad A/S 6 %, således at administrationsomkostningerne på de i 2005 eksisterende aktiviteter samlet steg 6 %. Denne stigning har baggrund i det generelt højere aktivitetsniveau. Finansielle poster Koncernens finansielle poster består af renteindtægter og -udgifter samt af øvrige finansielle poster og af andel af resultat efter skat fra associerede virksomheder. Koncernens nettorenteudgifter og øvrige finansielle poster var på 7,6 mio. kr. i 2006 og faldt med 2,9 mio. kr. i forhold til foregående år. Reduktionen skyldes hovedsagelig den lavere nettorentebærende gæld. Andel af resultat efter skat fra associerede virksomheder reduceredes med 4,3 mio. kr. til 2,1 mio. kr. på grund af den ændrede indregning af Helsingør Dagblad A/S. Resultat før skat Søndagsavisens resultat før skat blev på 174,5 mio. kr. i Dette svarer til en EBT margin på godt 10 %, som dermed er øget med 3 procentpoint i forhold til I 2005 androg resultat før skat 108,1 mio. kr., og forøgelsen af resultatet tilskrives hovedsagelig den forbedrede indtjening på avisaktiviteterne i Danmark, indregningen af Helsingør Dagblad A/S samt en generel omsætnings- og rentabilitetsforbedring på koncernens øvrige aktiviteter. Skat Den samlede skat i koncernen andrager 42,8 mio. kr. og repræsenterer en effektiv skatteprocent på 24,5 %. Dette er en reduktion på 4 procentpoint i forhold til Den primære årsag er, at underskud fra tidligere år i Sverige og England ikke var fuldt indregnet regnskabsmæssigt på grund af tidligere usikkerheder om, hvorvidt disse underskud ville kunne udnyttes. Investeringer Årets samlede investeringer i materielle og immaterielle aktiver androg 104 mio. kr. og bestod hovedsagelig af udvidelsen af produktionskapaci- Side 10 Søndagsavisen a-s

13 Ledelsesberetning teten på distributionsterminalen i Tilst samt af investeringer relateret til vedligeholdelse af den eksisterende forretning i form af øvrige driftsmidler, hardware og software etc. Endvidere kan 14 mio. kr. henføres til forudbetalinger i forbindelse med udvidelsen af produktions-kapaciteten på distributionsterminalen i Taastrup samt i forbindelse med opgradering af tekniske anlæg på Helsingør Dagblad. Disse investeringer er iværksat mod slutningen af 2006 og færdiggøres i løbet af Pengestrømsopgørelse Årets resultat efter skat blev 54 mio. kr. højere i 2006 sammenlignet med Afskrivningerne steg med 19,3 mio. kr. som følge af konsolideringen af Helsingør Dagblad A/S. Pengestrømmene fra koncernens primære drift øgedes således med 71 mio. kr. fra 174,5 mio. kr. i 2005 til 245,5 mio. kr. i I løbet af 2006 betaltes selskabsskatter på i alt 56,2 mio. kr., hvilket er 52,6 mio. kr. mere end i Forøgelsen skyldtes dels betaling af forskudsskat for 2006 samt betaling af skat for tidligere år. Koncernens samlede pengestrømme fra driftsaktivitet androg 182,4 mio. kr. i 2006, hvilket er 19,4 mio. kr. højere end i Pengestrømmene fra investeringsaktiviteter blev på -125,7 mio. kr. Årets investeringer på 104 mio. kr., som er beskrevet ovenfor, androg hovedparten heraf, mens betalingen af den forøgede ejerandel i Helsingør Dagblad A/S udgjorde en anden væsentlig del. Ud over betaling af udbytte for regnskabsåret 2005 på 17,8 mio. kr. var der ikke nævneværdige pengestrømme fra finansieringsaktiviteter. Koncernens frie cash flow udgjorde 140,8 mio. kr. i 2006, hvilket repræsenterer en cash conversion på 78,2 %. Rentedækningen er øget markant og udgjorde 18,3 ultimo 2006 mod 8,5 ved udgangen af Egenkapital og beholdning af egne aktier Den 31. december 2006 udgjorde koncernens egenkapital 505,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 175 mio. kr. i forhold til året før. Stigningen skyldes hovedsagelig årets resultat samt forøgelse af minoritetsinteresser i forbindelse med indregningen af Helsingør Dagblad A/S som datterselskab. Den forøgede egenkapital set i sammenhæng med den reducerede nettorentebærende gæld har reduceret den finansielle gearing fra 0,4 i 2005 til 0,2 i Koncernens investerede kapital udgjorde 606 mio. kr. ultimo 2006 og steg med 131,6 mio. kr. i forhold til året før. Det er hovedsagelig det øgede resultat, som forøger egenkapitalen og dermed den investerede kapital. Samme forhold afspejles i forrentningen af kapitalgrundlaget (ROIC), som blev øget fra 22,9 % i 2005 til 33,3 % i Forøgelsen af årets resultat har endvidere haft positiv indvirkning på egenkapitalforrentningen (ROE), som steg fra 27,9 % i 2005 til 31,5 % i Endvidere øgedes egenkapitalandelen af de samlede aktiver fra 43,7 % i 2005 til 54,4 % i Ændring i præsentation af resultat fra associerede virksomheder Som omtalt i halvårsmeddelelsen, der blev offentliggjort den 9. august 2006, er der i forhold til Årsrapporten for 2005 foretaget en ændring i præsentationen af skat af resultatet fra associerede virksomheder. Således indregnes resultatet fra associerede virksomheder nu efter skat og vises under finansielle poster. Sammenligningstal og nøgletalsberegninger er tilrettet den nye præsentationsform. Kapitalstruktur Koncernens kapitalstruktur er yderligere forstærket i løbet af Den nettorentebærende gæld i forhold til EBITDA er reduceret fra 0,9 i 2005 til 0,4 ved udgangen af Den nettorentebærende gæld androg 100,7 mio. kr. pr. 31. december 2006 og bestod hovedsagelig af langfristet realkreditfinansiering. Årsrapport 2006 Side 11

14 Ledelsesberetning CORPORATE GOVERNANCE Bestyrelsen og direktionen i Søndagsavisen tager aktivt stilling til anbefalingerne for god selskabsledelse, som er udarbejdet af Københavns Fondsbørs. Generelt er det Søndagsavisens holdning, at ledelsesformen i selskabet dels skal være tilpasset koncernens nuværende tarv og dels den fremadrettede strategi. Med udgangspunkt heri og med målet om at varetage interesserne for Søndagsavisens aktionærer og øvrige interessenter, er de enkelte anbefalinger gennemgået og implementeret i det omfang, de vurderes at bidrage hertil. Langt hovedparten af anbefalingerne er implementeret, men i det omfang, der er forskelle, er de beskrevet i det følgende. Som en moderne og ansvarlig virksomhed følger Søndagsavisen de moral- og fornuftskodekser, som gælder i en moderne, vesteuropæisk kultur, og som følger med respekt for danske værdinormer. Koncernen har ingen vedtaget politik herfor, da en sådan vurderes ikke at ville bibringe ændringer til den i forvejen veletablerede kultur om åben og aktiv dialog med selskabets interessenter. Oplysning og afgivelse af information varetages med udgangspunkt i de børsetiske regler. Bestyrelsen har ikke vedtaget en egentlig informations- og kommunikationspolitik, men forretningsgange og løbende dialog mellem direktion og den øvrige ledelse i koncernen tilsikrer, at alle væsentlige oplysninger med relevans til de børsetiske regler offentliggøres straks og på en fyldestgørende måde. EU s gennemsigtighedsdirektiv er endnu ikke implementeret i Danmark, men i forbindelse med gennemførelsen heraf, forventer Søndagsavisen at påbegynde kvartalsrapportering fra og med 3. kvartal Søndagsavisens bestyrelsesformand er samtidig hovedaktionær og dermed ikke uafhængig. Bestyrelsens øvrige 5 medlemmer er uafhængige, og dermed opfyldes anbefalingen af, at mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er uafhængige. Bestyrelsesmedlemmernes stilling oplyses ikke i Årsrapporten, idet deres kompetencer og professionelle kvalifikationer oplyses i forbindelse med indstillingen til valg på generalforsamlingen. Selskabets bestyrelse og direktions beholdning af aktier i Søndagsavisen oplyses i Årsrapporten, mens deres individuelle beholdning ikke oplyses, idet dette ikke anses for relevant. Evaluering af bestyrelsens og direktionens arbejde og resultater foretages løbende og ikke efter en fast procedure. Ændringer gennemføres ved en åben dialog på tværs af bestyrelse og direktion. Aflønning til bestyrelse, direktion og ledende medarbejdere oplyses i Årsrapporten. Bestyrelsen har ikke udarbejdet en vederlagspolitik, idet det vurderes, at en sådan ikke vil ændre det forhold, at bestyrelse og direktion aflønnes på et konkurrencedygtigt og rimeligt niveau, der afspejler indsats og resultater. Af konkurrencemæssige hensyn afgives ikke oplysninger om de enkelte bestyrelses- og direktionsmedlemmers fratrædelsesordninger og samlede vederlag. Bestyrelsesmedlemmernes honorar er uafhængigt af virksomhedens værdiskabelse. Direktionens medlemmer, de øvrige direktører og underdirektører i virksomheden har en fast grundløn samt virksomhedsbetalt pensionsbidrag på et konkurrencedygtigt niveau. Derudover forefindes en bonusordning baseret på væksten i nettoomsætning, væksten i resultat før skat samt på årets resultat før skat for deres respektive forretningsområde og/eller koncernen. Denne bonus prioriterer lønsom omsætningsvækst og er begrænset til at udgøre maksimalt 100 % af grundlønnen. INCITAMENTSPROGRAMMER Søndagsavisen har i 2006 tildelt aktieoptioner til selskabets administrerende direktør. Tildelingen omfatter stk. optioner, der hver giver ret til at erhverve én aktie á nominelt kr. 5,00 i Søndagsavisen. Optionsprogrammet er nærmere omtalt i noterne 8 og 22 til årsrapporten. Optionerne er tildelt for at fremme selskabets vækst og indtjening. Selskabet har ikke fastsat en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. Af samme årsag oplyses bestyrelsesmedlemmernes alder ikke i Årsrapporten. Side 12 Søndagsavisen a-s

15 Ledelsesberetning RISICI OG RISIKOSTYRING Identifikation og håndtering af risici Søndagsavisen arbejder aktivt for at identificere og styre risici, der kan have en negativ påvirkning på virksomhedens resultater og aktiviteter. Kontrolstruktur For at sikre en detaljeret overvågning er koncernens aktiviteter opdelt i en række segmenter, der udarbejder selvstændige strategier, har selvstændige budgetter og har selvstændig operationel og økonomisk rapportering. Strategi-og handlingsplaner Søndagsavisen udarbejder strategi- og handlingsplaner, der bl.a. skal sikre en proaktiv håndtering af risici. Hvert år udarbejder alle segmenter en strategi på basis af en detaljeret og standardiseret proces. I denne proces identificeres de forretningsmæssige risici, og det besluttes, hvordan de skal håndteres. På basis af strategiplanerne udarbejder segmenterne detaljerede handlingsplaner gældende for et år og opdaterer disse efter ca. et halvt år. Disse handlingsplaner godkendes sammen med budgetterne og strategierne af bestyrelsen. Opfølgning og kontrol Der foretages gennem året en tæt opfølgning med alle segmenterne og kontrol af de opnåede resultater sammenlignet med budgetter og handlingsplaner. Hver måned udarbejdes et omfattende regnskabsmateriale, hvor resultaterne for hvert segment sammenholdes med budgettet. Denne information tilgår både bestyrelsen og direktionen, der foretager opfølgning. I forlængelse af månedsregnskaberne udarbejder ledelsen i hvert segment en ledelsesrapport, hvor afvigelser forklares, korrigerende handlinger foreslås, konkurrencesituationen beskrives, status på handlingsplanen belyses mv. Umiddelbart efter månedsrapporterne er udarbejdet, afholdes en række Business Review Meetings, hvor medlemmer af direktionen mødes med ledelsen for de enkelte segmenter. På møderne uddybes ledelsesrapporten, de opnåede resultater samt kortsigtede forventninger og eventuelle korrigerende tiltag. FORRETNINGSMÆSSIGE RISICI Markedsrisici I Danmark er sikring af fair konkurrencevilkår på distributionsmarkedet vitalt for opnåelse af et tilfredsstillende resultat, og derfor er den fremtidige regulering af markedet og håndhævelsen heraf fra konkurrencemyndighedernes side central. Søndagsavisen arbejder således gennem det politiske system på at tilsikre dette. Markedet for avisannoncer er generelt præget af stærk og stigende konkurrence. Søndagsavisen søger at håndtere konkurrence på flere måder: Lands- eller landsdelsdækkende kædeannoncører tilbydes en unik dækning ingen andre trykte medier giver mulighed for hver uge at komme i kontakt med over 2,4 mio. læsere. Regionale annoncører tilbydes gennem de mange deludgaver præcis den dækning, de har brug for, i et anerkendt medie til konkurrencedygtige priser. Strategien har vist sig effektfuld, idet markedsandelen også i løbet af 2006 er vokset. "Mitt i" aviserne i Stockholm har gennem en tæt lokal forankring tilsvarende haft succes i markedet, hvilket har muliggjort en stigning i omsætningen på trods af et meget konkurrencepræget marked. Markedet for stillingsannoncer er væsentligt for koncernen. Det er et marked, der er stærkt påvirket af de økonomiske konjunkturer. Distributionsmarkedet, og især det, der relaterer sig til detailhandlen, er traditionelt relativt konjunkturufølsomt. Råvarerisici Avispapir er en væsentlig råvare i produktionen af aviserne. Søndagsavisen tilsigter at afdække denne risiko gennem længerevarende kontrakter med udvalgte trykkerier, således at annoncepriser kan justeres i takt med omkostningsniveauet. Kvalitetssikring På distributionsmarkedet er en høj kvalitet central for konkurrenceevnen. Søndagsavisens distributionsterminaler i Taastrup og Tilst har haft væsentlig betydning for den stadige udbygning af kvalitetsniveauet. Sorteringsanlæg pakker tryksagerne i husstandssæt med en meget lille fejlpro- Årsrapport 2006 Side 13

16 Ledelsesberetning mille, og omdelingskvaliteten sikres i øvrigt gennem uddannelse, kontrolopringninger og anvendelse af track and trace. Søndagsavisen arbejder løbende og tæt med udvalgte kunder for kontinuerligt at forbedre kvaliteten. Kvaliteten af avisen Søndagsavisen styres dels af interne kontrolprocedurer i de redaktionelle og pre-press relaterede processer, mens trykkvaliteten er beskrevet i kravspecifikationer til de interne- og eksterne trykkerier. automatisk kobler til, såfremt strømforsyningen fra det offentlige net svigter. På de to distributionsterminaler i Taastrup og Tilst er der ligeledes etableret nødstrøm, der muliggør kontrolleret nedlukning af virksomhedens ITsystemer i tilfælde af strømsvigt. Der er derimod ikke etableret nødstrøm til fortsættelse af produktionen, idet vurderingen er, at selv ret langvarige strømnedbrud vil kunne absorberes i det tidsvindue, der er til rådighed. Forsikring Det er Søndagsavisens politik at overføre risici for ydre forhold som naturkatastrofer, brand og øvrige skadeforhold til koncernens forsikringsselskaber. Behovet for forsikringer bliver løbende gennemgået og forholdet mellem præmie og dækning vurderet, således at den finansielle påvirkning af en eventuel ulykkessituation minimeres. Nødstrøm På Søndagsavisens hovedsæde i Gladsaxe er ITfaciliteterne for Søndagsavisen og OFiR samlet. Bygningerne har deres eget nødstrømsanlæg, der IT sikkerhed Alle vitale servere er dublerede og anbragt i fysisk adskilte serverrum, og der gennemføres back-up procedurer af alle produktionsservere hver nat, således at der forefindes to sæt ens data. Inergen, aircondition, røg-, brand- og fugtalarmer er installeret. Alle systemer er beskyttet med adgangskontroller, der sikrer adgang alene til de funktioner, den enkelte medarbejder har behov for. Endvidere foretages daglig opdatering af firewall, spamfilter, antivirus programmer og scanning af mails for risikabelt indhold. Side 14 Søndagsavisen a-s

17 Ledelsesberetning Såvel telefon- som Internetforbindelsen i hovedsædet sker ad to alternative føringsveje, der hver terminerer forskellige steder. FINANSIELLE RISICI Udover de forretningsmæssige risici påvirkes koncernen også af en række finansielle risici, herunder rente-, valuta-, og likviditetsrisici. Bestyrelsen i Søndagsavisen har udstukket retningslinierne for håndtering heraf. Renterisici Søndagsavisen har pr. 31. december ,7 mio. kr. i nettorentebærende gæld, hvoraf 97,2 mio. kr. er fastforrentet. Selskabets rentemæssige risiko pr. balancedagen kan således henføres til en eventuel forskel mellem ind- og udlånsrenten ved en renteændring. Udover den nævnte renterisiko har selskabet en markedsværdi risiko på en del af gælden. Der er optaget et kontantlån med en hovedstol på 49,3 mio. kr., der udløber i 2023 og har årlig rentetilpasning. Med henblik på at sikre fremtidige rentebetalinger har Søndagsavisen indgået en renteswap. Ved en ændring på 1 % i 12 måneders CIBOR vil dagsværdien af koncernens renteswap ændres med ca. 3 mio. kr. Valutarisici Langt hovedparten af koncernens aktiviteter foregår i Danmark, mens knap 20 % af omsætningen kan henføres til dattervirksomheder i primært Sverige, men også Norge, England og Tyskland. Der er ingen samhandel mellem forretningsenheder i forskellige lande, men Søndagsavisen er eksponeret overfor transaktionsrisici i forbindelse med pengestrømme vedrørende finansielle transaktioner og udbyttestrømme. Desuden eksisterer en omregningsrisiko i forbindelse med konsolidering og omregning af de udenlandske datterselskabers regnskaber til danske kr. samt i forbindelse med koncernens nettoinvestering i selskaberne. Koncernens samlede valutarisici vurderes, og det er koncernens politik at begrænse valutakursændringernes indflydelse på resultatet og koncernens finansielle stilling. Det vurderes, at en afdækning af koncernens kapitalandele i udenlandske datterselskaber og den eksponering, der opstår i forbindelse med omregningen af udenlandske regnskaber til danske kr., ikke står mål med den dertilhørende omkostning, og denne foretages derfor ikke. Likviditetsrisici I koncernen foretages likviditetsstyring med henblik på at sikre et til enhver tid tilstrækkeligt og fleksibelt finansielt beredskab. Risikoen for at likviditeten pludseligt og uventet udvikler sig negativt og påvirker koncernens investerings- og driftsmæssige likviditetsbehov håndteres gennem en række styringsredskaber. I forbindelse med udarbejdelse af budgetter og handlingsplaner tilrettelægges det forventede likviditetsbehov og dermed de forbundne kreditfaciliteter. Dette likviditetsbehov følges både månedligt og dagligt. Moderselskabets og de danske dattervirksomheders bankkonti indgår i koncernens cash pool, som følges dagligt, med det formål at optimere renteindtægter og -udgifter for koncernens samlede likviditetstræk. AKTIONÆRFORHOLD Koncernen og Fondsbørsen Som den første mediekoncern i Danmark blev Søndagsavisen a-s i maj 1996 noteret på Københavns Fondsbørs. Selskabsoplysninger Søndagsavisen a-s Adresse: Gladsaxe Møllevej 28 DK Søborg Internet: Telefon: (+45) Telefax: (+45) CVR-nr.: Fondskode: DK Revisorer: Ernst & Young og Andersen Hübertz Kirkhoff Bankforbindelse: Nordea A/S Regnskabsår Koncernens regnskabsår er kalenderåret, og nærværende årsrapport omfatter perioden 1. januar 31. december 2006, selskabets 26. regnskabsår. Generalforsamling Ordinær generalforsamling afholdes fredag den 27. april 2007 kl i Den sorte Diamant, Søren Kierkegaards Plads 1, 1016 København K. Årsrapport 2006 Side 15

18 Ledelsesberetning Aktiekapitalen Selskabets aktiekapital er 111,4 mio. kr. fordelt på stk. aktier á nominelt 5,00 kr. Bemyndigelse Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil 25,0 mio. kr. Forhøjelsen kan ske såvel ved kontant indbetaling som på anden måde. Forhøjelsen kan ske uden fortegningsret for selskabets hidtidige aktionærer, såfremt dette sker til markedskurs eller som vederlag for selskabets overtagelse af en bestående virksomhed eller bestemte formueværdier til en værdi, der modsvarer de udstedte aktiers værdi. Uden for de i det foregående punktum anførte tilfælde, har aktionærerne ret til forholdsmæssig tegning af de nye aktier. Bemyndigelsen er givet for en periode indtil den 1. maj Bestyrelsen er bemyndiget til at forhøje aktiekapitalen ad en eller flere gange med indtil 1,0 mio. kr. ved udstedelse af medarbejderaktier. Bemyndigelsen er givet for en periode på 5 år indtil den 29. april Forhøjelsen kan ske på nærmere af bestyrelsen fastsatte vilkår. Egne kapitalandele Bestyrelsen er bemyndiget til at lade Søndagsavisen a-s erhverve egne aktier, dog således at der højst kan erhverves indtil 10 % af den samlede aktiekapital i selskabet. Erhvervelsen af egne aktier skal ske til den på købstidspunktet gældende børskurs, idet børskursen dog kan fraviges med indtil 5 % i op- eller nedadgående retning. Bemyndigelsen er gældende indtil den næste ordinære generalforsamling. Selskabets beholdning af egne kapitalandele var den 31. december 2006 på stk. svarende til 5,47 % af aktiekapitalen. Udbytte Bestyrelsen indstiller til godkendelse på generalforsamlingen den 27. april 2007, at der udbetales et udbytte for 2006 på 1,00 kr. pr. aktie á nominelt 5,00 kr., hvilket svarer til et samlet udbytte på 22,28 mio. kr. Heraf udgør udbytte af egne aktier 1,2 mio. kr. Moderselskabets resultatopgørelse udviser et overskud på 104,4 mio. kr. Grundlaget for bestyrelsens resultatdisponering fremkommer således: Resultatdisponering, mio. kr. Overførsel fra forrige år 532,4 Øvrige egenkapitalposter 4,8 Årets resultat 104,4 Til disposition 641,6 Bestyrelsen indstiller følgende resultatdisponering til generalforsamling: Udbytte til aktionærer 22,3 Overført til næste år 619,3 Aktionærer Den fortegnelse, som selskabet fører i henhold til aktieselskabsloven over aktionærer, der ejer mindst 5% af aktiekapitalen, blev ultimo 2006 opgjort til: Udgiver Richard Bunck, Fredensborg Kongevej 49, 2980 Kokkedal Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28, 2860 Søborg Financière de l Echiquier 53 avenue d'léna, Paris, Frankrig Hovedaktionær er selskabets stifter, Udgiver Richard Bunck, der sammen med sin hustru ejer 51,29% af aktiekapitalen. Af den resterende del af aktiekapitalen er størstedelen placeret hos institutionelle investorer. Søndagsavisen a-s' ejerkreds pr. 31. december 2006: Britt & Richard Bunck 51,29% Financière de l Echiquier 6,73% Søndagsavisen a-s 5,47% Øvrige 36,51% I alt 100,00% Ledelsen Selskabets bestyrelse og direktion, eksklusiv Richard Bunck, kontrollerede ultimo stk. aktier svarende til 1,49% af aktiekapitalen. I regnskabsåret har Britt og Richard Bunck hverken købt eller solgt aktier i selskabet. Selskabets bestyrelse og direktion, eksklusiv Britt og Richard Bunck, har i regnskabsåret netto købt stk. aktier i selskabet. Side 16 Søndagsavisen a-s

19 Ledelsesberetning Kursudvikling Børsværdien af selskabets aktier var ved regnskabsårets slutning den 31. december 2006 opgjort til 1.953,3 mio. kr. Kontakt med investorer Søndagsavisen a-s fører en åben og ensartet dialog med investorer og analytikere, således at aktiemarkedet kan få den bedst mulige og mest retvisende information om selskabet. Der afholdes løbende møder med aktionærer, investorer, finansanalytikere og andre interesserede. Selskabet afholder årligt flere større præsentationer i Danmark samt gennemfører møderækker i udlandet. Hjemmeside På Søndagsavisen a-s' corporate website findes oplysninger om såvel selskabet, bestyrelse, direktion og aktionærinformationer mv. Kontakt til investorer Mads Dahl Møberg Andersen Administrerende direktør Telefon: (+45) Telefax: (+45) Banker og børsmæglere der følger Søndagsavisen a-s: Børsmægler Carnegie Bank Danske Bank Nordea Bank Gudme Raaschou Bank SEB Enskilda Navn og Telefonnr. Lars Topholm Henrik Schultz Michael W. Hybholt Stig Nymann Henrik K. Jeppesen Årsrapport 2006 Side 17

20 Ledelsesberetning Fondsbørsmeddelelser januar 2006: Søndagsavisen a-s opjusterer forventningerne til resultatet før skat for 2005 til ca. 105 mio. kr. 1. marts 2006: Helårsmeddelelse marts 2006: Finanskalender 21. marts 2006: Indberetning af ledende medarbejderes handel med Søndagsavisen a-s aktier 5. april 2006: Indkaldelse til generalforsamling i Søndagsavisen a-s 5. april 2006: Årsrapport 2005 for Søndagsavisen a-s 6. april 2006: Incitamentsprogram for selskabets administrerende direktør 28. april 2006: Ordinær generalforsamling i Søndagsavisen a-s fredag den 28. april april 2006: Selskabets vedtægter 30. juni 2006: Søndagsavisen a-s opjusterer forventningerne til 2006 og har indgået distributionsaftale med COOP for 2007 og juli 2006: Helsingør Dagblad A/S, datterselskab i Søndagsavisen a-s, udvider samarbejdet med JP/Politikens Hus A/S 9. august 2006: Halvårsmeddelelse 2006 for Søndagsavisen a-s 11. august 2006: Indberetning af ledende medarbejderes handel med Søndagsavisen a-s aktier 5. oktober 2006: Aftale med Dansk Supermarked for oktober 2006: Søndagsavisen går ind på markedet for bolighandel Fondsbørsmeddelelser januar 2007: Søndagsavisen og OFiR indleder annoncesamarbejde 31. januar 2007: Finanskalender 28. februar 2007: Årsregnskabsmeddelelse 2006 for Søndagsavisen a-s 5. marts 2007: Indberetning af ledende medarbejderes handel med Søndagsavisen a-s aktier Finanskalender for februar 2007: Årsregnskabsmeddelelse april 2007: Ordinær generalforsamling 8. august 2007: Halvårsmeddelelse november 2007: Kvartalsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Bestyrelsens mødekalender for 2007 Tirsdag den 27. februar 2007 / onsdag den 28. februar 2007 Fredag den 27. april 2007 Torsdag den 28. juni 2007 Tirsdag den 7. august 2007 / onsdag den 8. august 2007 Tirsdag den 6. november 2007 / onsdag den 7. november 2007 Side 18 Søndagsavisen a-s

Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Telefon: + 45 39 57 75 00 Telefax: + 45 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr.

Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Telefon: + 45 39 57 75 00 Telefax: + 45 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr. Københavns Fondsbørs Nicolai Plads 6 1007 København K Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Telefon: + 45 39 57 75 00 Telefax: + 45 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr. DK 66 59 01 19

Læs mere

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19. Global Reports LLC

Årsrapport 2006. CVR Nr. 66 59 01 19. Global Reports LLC Årsrapport 2006 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 6 Corporate governance 12 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 7. maj 2008 Selskabsmeddelelse nr. 07-08 Kvartalsorientering 1. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Resumé Forventninger til resultat før skat for 2008 fastholdes på 0-20 mio. kr. Omkostningsreducerende

Læs mere

Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Telefon: + 45 39 57 75 00 Telefax: + 45 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr.

Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Telefon: + 45 39 57 75 00 Telefax: + 45 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr. Københavns Fondsbørs Nicolai Plads 6 1007 København K Søndagsavisen a-s Gladsaxe Møllevej 28 2860 Søborg Telefon: + 45 39 57 75 00 Telefax: + 45 39 66 14 08 Internet: www.son.dk CVR-nr. DK 66 59 01 19

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Den 6. august 2008 Selskabsmeddelelse nr. 12-08 Halvårsrapport 2008 for Søndagsavisen a-s Der forventes uændret et resultat før skat for 2008 på 20-40 mio. kr. Negativ tendens på annoncemarkederne. Fortsat

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Årsrapport 2007. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2007. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2007 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I - Årsrapport for koncernen Side Idégrundlag 1 Ledelsesberetning 3 Hoved- og nøgletal 3 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 8 Corporate governance 10 Incitamentsprogrammer

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Den 5. november 2008 Selskabsmeddelelse nr. 17-08 Kvartalsorientering 3. kvartal 2008 for Søndagsavisen a-s Forventningerne til resultat før skat for 2008 fastholdes på 295-315 mio. kr., trods en meget

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s

Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s Den 6. maj 2009 Selskabsmeddelelse nr. 11-09 Kvartalsorientering 1. kvartal 2009 for Søndagsavisen a-s Med baggrund i en gennemgribende restrukturering, hvor omkostningsniveauet er sænket markant og udviklingsaktiviteter

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2014 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 214 Den 8. maj 214 Selskabsmeddelelse nr. 5-14 Eksekvering af igangsatte initiativer forløber planmæssigt. Omsætning og resultat som forventet i 1. kvartal 214 og uændrede

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 11. april 2012 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 11. april 2012 1 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Årsrapport 2008. CVR Nr. 66 59 01 19

Årsrapport 2008. CVR Nr. 66 59 01 19 Årsrapport 2008 CVR Nr. 66 59 01 19 DEL I --- Årsrapport for koncernen Side Generelle oplysninger 1 Ledelsesberetning 2 Hoved- og nøgletal 2 Årsberetning 4 Regnskabsberetning 7 Corporate governance 10

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10 31/

Delårsrapport for perioden 1/10 31/ Per Aarsleff A/S Hovedkontor Main Office Lokesvej 15 DK-8230 Åbyhøj Denmark Tel +45 8744 2222 Fax +45 8744 2249 CVR-nr. 24 25 77 97 Kontor Øst Office Copenhagen Industriholmen 2 DK-2650 Hvidovre Denmark

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014

DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 7. AUGUST 2014 DELÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2014 7. AUGUST 2014 Agenda Halvåret i hovedtræk Udvikling i aktiviteter Fokus og forventninger til 2014 Baggrund Finansiel udvikling i 1H 2014 7. august 2014 2 Implementering og

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 Nasdaq Copenhagen A/S P.O. Box 1040 1007 København K 25. februar 2016 Ref.: JSZ/tms Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal af

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/12 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 1007 København K 27. februar 2015 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for første kvartal

Læs mere

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova

Helping you grow. Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova UDDRAG PÅ DANSK FRA Delårsrapport 3. KVT. 2014 / Resumé / 1 af 5 19. november 2014 Uddrag PÅ DANSK Meddelelsen afspejler frasalg af Cheminova Delårsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999

Selskabets direktion kan kontaktes på telefon , alternativt fra kl i dag. Den 20. august 1999 Til Københavns Fondsbørs A/S Meddelelse nr. 99-08 I alt 7 sider Kontaktperson: Adm. direktør Niels Jacobsen HALVÅRSRAPPORT 1999 Bestyrelsen for William Demant Holding A/S har i dag på et bestyrelsesmøde

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1/10-31/

Delårsrapport for perioden 1/10-31/ 1/10 NASDAQ OMX København A/S Nicolaj Plads 6 Postboks 1040 1007 København K Åbyhøj 28.2.2012 Ref.: JSZ/til Bestyrelsen for Per Aarsleff A/S har i dag behandlet og godkendt selskabets delårsrapport for

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor.

Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. MEDDELELSE NR.8 2009/2010 Halvårsrapport 2009/2010 for Euroinvestor.com A/S Stigende salgsaktivitet hos Euroinvestor. Resume: Euroinvestor.com A/S opnåede for 1. halvår 2009/2010 en omsætning på DKK 15,8

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s

Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Den 5. august 2009 Selskabsmeddelelse nr. 17-09 Halvårsrapport 2009 for Søndagsavisen a-s Søndagsavisen a-s realiserer et resultat for første halvår 2009, som er bedre end i samme periode året før. Betydeligt

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder

Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder Særdeles tilfredsstillende Q1 2009/10 for alle forretningsområder CEO, Martin Sundahl: Både omsætning og EBITDA overstiger vores forventninger til Q1 2009/10. EBITDA lander på 1,8 mio. kr. mod forventet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2013 Ordinær generalforsamling 2013 17. april 2013 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2012

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015

Selskabsmeddelelse nr. 3 2015. København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Selskabsmeddelelse nr. 3 2015 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 Fax: +45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 23. april 2015 DELÅRSRAPPORT

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011

GENERALFORSAMLING. Brødrene Hartmann A/S. 26. april 2011 GENERALFORSAMLING Brødrene Hartmann A/S 26. april 2011 DAGSORDEN 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår 2. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

Læs mere

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5

Brd. Klee A/S telefon kontaktperson: Direktør Lars Ejnar Jensen. Side 1 af 5 Side 1 af 5 Nasdaq Omx A/S Nikolaj Plads 2 1007 København K. Albertslund, den 11 maj 2010 Delårsrapport for perioden 01. oktober 2009 til 31. marts 2010 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6

Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 Meddelelse nr. 9/2012 Side 1 af 6 København, den 23. marts 2012 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Rella Holding A/S årsregnskab 2011 Bestyrelsen for Rella Holding A/S har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2008 for Søndagsavisen a-s

Årsregnskabsmeddelelse 2008 for Søndagsavisen a-s Den 5. februar 2009 Selskabsmeddelelse nr. 03-09 Årsregnskabsmeddelelse 2008 for Søndagsavisen a-s Året 2008 - Frasalg af udenlandske aktiviteter. Meget vanskeligt marked. Betydelige omkostningsreduktioner.

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6

Meddelelse nr. 9, 12. november 1999 Side 1 of 6 Til Københavns Fondsbørs Pressen Meddelelse nr. 9 12. november 1999 Omsætningen i 3. kvartal blev DKK 1 mia. svarende til en stigning på 22% i forhold til samme kvartal 1998 Resultat før skat i 3. kvartal

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr.

TV 2 opjusterer forventningerne til resultat før skat for 2015 fra 150-170 mio.kr. til 180-200 mio.kr. KVARTALSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i årets første tre kvartaler i 2015 et resultat før skat på 176 mio.kr. mod 202 mio.kr. i 2014. Resultat før skat i 3. kvartal 2015 er 83 mio.kr. mod

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%.

Omsætningen blev 165,1 mio.kr. (sidste år 158,2 mio.kr.), en stigning på 4%. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 11 2005/06 19. maj 2006 Rapport for perioden 1. oktober 2005 til 31. mats 2006 InterMail har fulgt sin VækstPlan med fokus

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006)

Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K 31. august 2006 Rapport for 3. kvartal 2005/06 (1. april 30.juni 2006) InterMail har i 3. kvartal fortsat haft fokus på salg af totalløsninger

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Lars Nymann Andersen og økonomidirektør Kåre Wigh på telefon nummer 39 57 70 00.

Yderligere oplysninger kan fås hos adm. direktør Lars Nymann Andersen og økonomidirektør Kåre Wigh på telefon nummer 39 57 70 00. Den 4. november 211 Selskabsmeddelelse nr. 12-11 Kvartalsorientering 3. kvartal 211 for North Media A/S North Media A/S fortsætter den positive indtjeningsfremgang. Koncernens nåede 18,5 mio. kr. i 3.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 23. april 2014 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2014 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2014 et resultat før skat på 39 mio.kr. mod 21 mio.kr. i 2013. TV 2 familiens seerandel er steget med 1,3 procentpoint til 34,9 % i 1. kvartal

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere