UDVIDET BRUGSANVISNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UDVIDET BRUGSANVISNING"

Transkript

1 UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-9970CDW Version 0 DAN

2 Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridisk information Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning Udvidet brugsanvisning Softwarebrugsanvisning Netværksintroduktion Netværksbrugsanvisning Læs denne vejledning først. Læs Sikkerhedsinstruktioner, før du opsætter maskinen. Se denne vejledning ang. varemærker og lovmæssige begrænsninger. Følg anvisningerne for opsætning af din maskine, og installer driverne og softwaren til operativsystemet og den tilslutningstype, du anvender. Lær de grundlæggende betjeninger til fax, kopiering, scanning og direkte udskrivning, og hvordan forbrugsstoffer udskiftes. Se tip om fejlfinding. Lær mere avancerede betjeninger: Fax-, kopierings-, sikkerhedsfunktioner, udskrivning og udførelse af rutinemæssig vedligeholdelse. Følg disse anvisninger til udskrivning, scanning, netværksscanning, fjerninstallation, PC-Fax og anvendelse af hjælpeprogrammet Brother ControlCenter. I denne vejledning finder du grundlæggende oplysninger om avancerede netværksfunktioner til Brother-maskiner sammen med forklaringer om generelle netværk og fælles begreber. Denne vejledning indeholder nyttige oplysninger om indstillinger for kabelbaserede og trådløse netværk samt sikkerhedsindstillinger ved brug af Brother-maskinen. Du kan også finde oplysninger om understøttede protokoller for maskinen og detaljerede tip om fejlfinding. Trykt / Medfølger Trykt / Medfølger Trykt / Medfølger For HUN/BUL/ROM/POL/ SVK/CZE: PDF-fil/ Dokumentations-cd-rom/ Medfølger PDF-fil/ Dokumentations-cd-rom / Medfølger PDF-fil/ Dokumentations-cd-rom / Medfølger PDF-fil/ Dokumentations-cd-rom / Medfølger PDF-fil/ Dokumentations-cd-rom / Medfølger i

3 Indholdsfortegnelse 1 Generel opsætning 1 Hukommelseslager...1 Automatik sommertid...1 Økologifunktioner... 2 Tonerbesparelse...2 Dvaletilstand...2 Dyb dvaletilstand...3 Display (LCD)...3 Indstilling af baggrundsbelysningen... 3 Indstilling af dæmpningstimeren for baggrundbelysning... 4 Mode Timer Sikkerhedsfunktioner 5 Secure Function Lock Indstilling og ændring af koden for administrator... 6 Opsætning og ændring af den offentlige bruger-tilstand... 7 Opsætning og ændring af begrænsede brugere... 8 Slå Sikker funktionslås til/fra...9 Skift af bruger...10 Indstilling af lås...11 Opsætning af adgangskoden...12 Ændring af din adgangskode til indstilling af lås...12 Aktivering/deaktivering af indstilling af lås...13 Begrænsning af opkald...13 Begrænsning for opkaldstastatur...13 Begrænsning for enkelttryk-opkald...14 Begrænsning for hurtigopkald...14 LDAP-serverbegrænsning Afsendelse af en faxmeddelelse 15 Yderligere afsendelsesfunktioner...15 Afsendelse af faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger...15 Ændring af 2-sidet faxlayout...16 Kontrast...16 Ændring af faxopløsning...17 ii

4 Ekstra afsendelsesfunktioner...18 Afsendelse af en fax manuelt...18 Dobbelt adgang (kun sort/hvid)...18 Rundsendelse (kun sort/hvid)...19 Realtidstransmission...20 Oversøisk...21 Forsinket faxmeddelelse (kun sort/hvid)...21 Forsinket batch-transmission (kun sort/hvid)...21 Kontrol og annullering af ventende job...22 Indstille dine ændringer som den nye standard...22 Gendannelse af alle faxindstillinger til fabriksindstillingerne...22 Elektronisk forside (kun sort/hvid)...23 Pollingoversigt...25 Pollingtransmission (kun sort/hvid) Modtagelse af en faxmeddelelse 27 Eksterne faxfunktioner (kun sort/hvid)...27 Modtagelse med tom papirbakke...27 Fax-videresendelse...27 Faxlager...28 PC-Fax-modtagelse...29 Ændring af eksterne faxfunktioner...30 Fjernmodtagelse...31 Fjernkommandoer til fax...33 Ekstra modtagefunktioner...34 Udskrivning af en reduceret indgående faxmeddelelse...34 Duplexudskrivning (2-sidet) med Faxfunktion...34 Indstilling af faxmodtagestemplet (kun sort/hvid)...35 Indstilling af printtætheden...35 Udskrivning af en faxmeddelelse fra hukommelsen...36 Pollingoversigt...37 Pollingmodtagelse Opkald til og lagring af numre 39 Ekstra opkaldsfunktioner...39 Kombination af hurtigopkaldsnumre...39 Flere måder at lagre numre...39 Indstilling af grupper til rundsendelse...39 Funktioner til opsætning af grupper...42 Ændring af gruppenumre...44 Sletning af gruppenumre Udskrivning af rapporter 46 Faxrapporter...46 Transmissionsbekræftelses-rapport...46 Faxjournal...46 Rapporter...47 Sådan udskrives en rapport...47 iii

5 7 Kopiering 48 Kopiindstillinger...48 Stop kopiering...48 Forbedring af kopikvaliteten...48 Forstørrelse eller formindskelse af det kopierede billede...49 Duplexkopiering (2-sidet)...50 Bakkevalg...51 Justering af lysstyrke og kontrast...52 Sortering af kopier ved hjælp af ADF'en...52 Udskrivning af N i 1 kopier (sidelayout) i 1 kopi...54 Justering af farve (mætning)...55 Indstille dine ændringer som den nye standard...56 Gendannelse af alle kopiindstillinger til fabriksindstillingerne...56 Indstilling af dine favoritter...56 A Regelmæssig vedligeholdelse 58 Rengøring og kontrol af maskinen...58 Aflæsning af sidetællere...58 Aflæsning af resterende levetid for dele...59 Udskiftning af dele - periodisk vedligeholdelse...59 Pakning og forsendelse af maskinen...60 B Tilbehør 70 Ekstra nederste bakke (LT-300CL)...70 Hukommelseskort...70 SO-DIMM-typer...70 Installation af ekstra hukommelse...71 C Ordliste 73 D Indeks 77 iv

6 v

7 1 Generel opsætning 1 Hukommelseslager 1 Dine menuindstillinger er lagret permanent, og i tilfælde af strømsvigt vil de ikke gå tabt. Midlertidige indstillinger (for eksempel Kontrast, Oversøisk) vil gå tabt. Under et strømsvigt vil maskinen også opbevare datoen, klokkeslættet og programmerede faxtimerjob (f.eks. Forsinket fax) i op til 60 timer. Andre faxjob i maskinens hukommelse går ikke tabt. Automatik sommertid 1 Du kan indstille maskinen til automatisk at ændre til sommertid. Den stiller sig selv en time frem om foråret og en time tilbage om efteråret. a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Grundindst.. Tryk på Grundindst.. c Tryk på a eller b for at få vist Dato&Klokkslæt. Tryk på Dato&Klokkslæt. d Tryk på Auto sommertid. e Tryk på Til eller Fra. f Tryk på Stop/Exit. 1 1

8 Kapitel 1 Økologifunktioner 1 Tonerbesparelse 1 Du kan spare toner ved at bruge denne funktion. Når du indstiller Tonerbesparelse til Til, udskrives der noget lysere. Standardindstillingen er Fra. a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. Tryk på Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at få vist Økologi. Tryk på Økologi. d Tryk på Tonerbesparelse. e Tryk på Til eller Fra. f Tryk på Stop/Exit. Vi fraråder tonerbesparelse til udskrivning af fotos eller billeder i grå skala. Dvaletilstand 1 Indstillingen Dvaletilstand kan reducere strømforbruget. Når maskinen er i Dvaletilstand (Strømsparefunktion), reagerer den, som var den slukket. Modtagelse af data eller start af en handling får maskinen til at gå i Klar tilstand fra Dvaletilstand. Timeren genstarter, hvis der udføres handlinger på maskinen, f.eks. modtagelse af fax eller computerdata eller kopiering. Standardindstillingen er 3 minutter. Når maskinen går i Dvaletilstand, slukker displayets baggrundsbelysning. a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. Tryk på Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at få vist Økologi. Tryk på Økologi. d Tryk på Dvaletid. e Ved hjælp af opkaldstastaturet på touchscreen skal du indtaste, hvor længe maskinen skal være ledig, før den går i dvaletilstand. f Tryk på Stop/Exit. 2

9 Generel opsætning Dyb dvaletilstand 1 Hvis maskinen er i Dvaletilstand og ikke modtager job i længere tid, går maskinen automatisk i Dyb dvaletilstand. Dyb dvaletilstand bruger mindre strøm end Dvaletilstand. Maskinen vågner og begynder at varme op, når maskinen modtager en faxmeddelelse, computerdata, eller når du trykker på en tast på touchscreen eller en tast på kontrolpanelet. Når maskinen er i Dyb dvaletilstand, slukkes displayets baggrundsbelysning, og tilstandstasterne nedtones. Hvis et trådløst netværk er aktiveret, går maskinen ikke i Dyb dvaletilstand. Hvis du vil deaktivere det trådløse netværk, se Kapitel 5 i Netværksbrugsanvisning. Hvis maskinen har sikre udskriftsdata, gå den ikke i Dyb dvaletilstand. Display (LCD) 1 Indstilling af baggrundsbelysningen 1 Du kan justere lysstyrken af displayets baggrundsbelysning. Hvis du har svært ved at læse displayet, kan du ændre indstillingen for belysningen. a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. Tryk på Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at få vist LCD-indstill.. Tryk på LCD-indstill.. d Tryk på Baggrundslys. e Tryk på Lys, Med eller Mørk. f Tryk på Stop/Exit. 1 3

10 Kapitel 1 Indstilling af dæmpningstimeren for baggrundbelysning 1 Du kan angive, hvor længe displayets baggrundsbelysning fortsætter, når du går tilbage til Klar-skærmbilledet. a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. Tryk på Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at få vist LCD-indstill.. Tryk på LCD-indstill.. Mode Timer 1 Maskinen har tre tilstandstaster på kontrolpanelet: FAX, SCAN og COPY. Du kan indstille, hvor meget tid maskinen skal bruge til at vende tilbage til faxfunktionen efter den sidste kopiering eller scanning. Hvis du vælger Fra, forbliver maskinen i den sidst anvendte tilstand. Denne indstilling angiver endvidere tidsintervallet for maskinens skift fra en begrænset bruger til offentlig funktion ved brug af Sikker funktionslås. (Se Skift af bruger på side 10). d Tryk på Dæmp Timer. e Tryk på Fra, 10 Sek, 20 Sek eller 30 Sek. f Tryk på Stop/Exit. a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. Tryk på Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at få vist Mode timer. Tryk på Mode timer. d Tryk på 0 Sek, 30 Sek, 1 Min, 2 Min, 5 Min eller Fra. e Tryk på Stop/Exit. 4

11 2 Sikkerhedsfunktioner 2 Secure Function Lock 2.02 Sikker funktionslås kan forhindre offentlig adgang til følgende maskinfunktioner: Faxoverførsel Faxafsendelse Kopiering Scanning Direkte udskrivning Udskrift Farveudskrivning Denne funktion forhindrer også brugere i at ændre maskinens standardindstillinger ved at begrænse adgangen til MENUindstillingerne. Før sikkerhedsfunktionerne anvendes, skal du først indtaste en administratoradgangskode. Der kan gives adgang til begrænsede betjeninger ved at oprette en begrænset bruger. Begrænsede brugere skal indtaste en brugeradgangskode for at kunne anvende maskinen. Skriv adgangskoden ned et sikkert sted. Hvis du glemmer den, skal du nulstille den adgangskode, der er lagret på maskinen. Få yderligere oplysninger om, hvordan du nulstiller adgangskoden, ved at kontakte Brother Support. Sikker funktionslås kan indstilles manuelt på kontrolpanelet eller ved hjælp af webbaseret styring. Vi anbefaler, at du anvender webbaseret styring til konfigurering af denne funktion. Se Netværksbrugsanvisning for at få yderligere oplysninger. Kun administratorer kan indstille begrænsninger og foretage ændringer for hver bruger. Pollingmodtagelse aktiveres kun, når både Fax Tx og Fax Rx er aktiveret. 2 5

12 Kapitel 2 Indstilling og ændring af koden for administrator 2 Opsætning af adgangskoden 2 Adgangskoden, du indstiller i disse trin, gælder for administratoren. Denne adgangskode anvendes til at opsætte brugere og til slå Sikker funktionslås til eller fra. (Se Opsætning og ændring af begrænsede brugere på side 8 og Slå Sikker funktionslås til/fra på side 9). Skriv adgangskoden for administratoren ned et sikkert sted. Hvis du indtaster den forkerte adgangskode, vil displayet vise Forkert password. Indtast den rigtige adgangskode igen. Hvis du har glemt den, skal du kontakte Brother Support. a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. Tryk på Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at få vist Sikkerhed. Tryk på Sikkerhed. Ændring af adgangskoden 2 a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. Tryk på Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at få vist Sikkerhed. Tryk på Sikkerhed. d Tryk på Funktionslås. e Tryk på Indst. password. f Indtast den registrerede firecifrede adgangskode ved at trykke på knapperne på touchscreen. g Indtast det firecifrede nummer for den nye adgangskode ved at trykke på knapperne på touchscreen. h Indtast adgangskoden igen, når displayet viser Bekræft:. i Tryk på Stop/Exit. d Tryk på Funktionslås. e Indtast det firecifrede nummer for adgangskoden ved at trykke på knapperne på touchscreen. f Indtast adgangskoden igen, når displayet viser Bekræft:. g Tryk på Stop/Exit. 6

13 Sikkerhedsfunktioner Opsætning og ændring af den offentlige bruger-tilstand 2 Offentlig bruger-tilstand begrænser de funktioner, der er tilgængelige for offentlige brugere. Offentlige brugere behøver ikke at indtaste en adgangskode for at få adgang til de funktioner, der er tilgængelige via denne indstilling. Du kan opsætte én offentlig bruger. a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. Tryk på Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at få vist Sikkerhed. Tryk på Sikkerhed. d Tryk på Funktionslås. e Tryk på ID-opsætning. f Indtast adgangskoden for administratoren ved at trykke på knapperne på touchscreen. g Tryk på a eller b for at få vist Offentlig. Tryk på Offentlig. h Gør et af følgende: Hvis du vil indstille den offentlige bruger, skal du trykke på Aktiver eller Deaktiver for hver handling på følgende måde: Tryk på Fax send. Tryk derefter på Aktiver eller Deaktiver. Når du har indstillet Fax send, skal du gentage trinnene for Fax modtag, Kopi, Scan, Direkte udskrivning, Udskriv og Farveudskrivning. Hvis du vil ændre de offentlige brugerindstillinger, skal du trykke på aellerb for at få vist de indstillinger, du vil ændre. Tryk på indstillingen, og tryk på Aktiver eller Deaktiver. Gentag dette trin, indtil du er færdig med at ændre indstillinger. i Tryk på Stop/Exit. 2 7

14 Kapitel 2 Opsætning og ændring af begrænsede brugere 2 Du kan angive brugere med begrænsninger og en adgangskode til funktioner, der er tilgængelige for dem. Du kan opsætte avancerede begrænsninger, såsom efter sideantal eller pc-brugerens logonnavn via webbaseret styring. (Se Netværksbrugsanvisning for yderligere oplysninger). Du kan angive op til 25 tilladte brugere med tilladelser og en adgangskode. Angivelse af tilladte brugere 2 a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. Tryk på Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at få vist Sikkerhed. Tryk på Sikkerhed. d Tryk på Funktionslås. e Tryk på ID-opsætning. f Indtast den firecifrede adgangskode for administratoren ved at trykke på knapperne på touchscreen. g Tryk på a eller b for at få vist Bruger01. Tryk på Bruger01. h Indtast brugernavnet ved at trykke på knapperne på touchscreen. (Se Indtastning af tekst i Appendiks C i Grundlæggende brugsanvisning). i Indtast den firecifrede brugeradgangskode ved at trykke på knapperne på touchscreen. j Hvis du vil opsætte en begrænset bruger, skal du trykke på Aktiver eller Deaktiver for hver handling på følgende måde: Tryk på Fax send. Tryk derefter på Aktiver eller Deaktiver. Når du har indstillet Fax send, skal du gentage trinnene for Fax modtag, Kopi, Scan, Direkte udskrivning, Udskriv og Farveudskrivning. k Gentag trin g til j for indtastning af hver yderligere bruger og adgangskode. l Tryk på Stop/Exit. Du kan ikke anvende det samme navn som en anden brugers navn. Ændring af brugernavn, adgangskode eller indstillinger for begrænsede brugere 2 a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. Tryk på Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at få vist Sikkerhed. Tryk på Sikkerhed. d Tryk på Funktionslås. e Tryk på ID-opsætning. f Indtast den firecifrede adgangskode for administratoren ved at trykke på knapperne på touchscreen. g Tryk på a eller b for at få vist den eksisterende begrænsede bruger, du vil ændre. Tryk på brugernavnet. 8

15 Sikkerhedsfunktioner h Tryk på Ændre. Hvis du vil ændre brugernavnet, skal du indtaste et nyt brugernavn ved at trykke på knapperne på touchscreen. (Se Indtastning af tekst i Appendiks C i Grundlæggende brugsanvisning). i Hvis du vil ændre adgangskoden, skal du indtaste den firecifrede brugeradgangskode ved at trykke på knapperne på touchscreen. j Hvis du vil ændre en begrænset brugers indstillinger, skal du trykke på a eller b for at få vist den indstilling, du vil ændre. Tryk på indstillingen, og tryk på Aktiver eller Deaktiver. Gentag dette trin, indtil du er færdig med at foretage ændringer. k Tryk på Stop/Exit. Du kan ikke anvende det samme navn som en anden brugers navn. Nulstil eksisterende begrænsede brugere 2 a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. Tryk på Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at få vist Sikkerhed. Tryk på Sikkerhed. d Tryk på Funktionslås. e Tryk på ID-opsætning. f Indtast den firecifrede adgangskode for administratoren ved at trykke på knapperne på touchscreen. g Tryk på a eller b for at få vist den eksisterende begrænsede bruger, du vil nulstille. Tryk på brugernavnet. h Tryk på Nulstil. i Tryk på Ja for at nulstille den eksisterende begrænsede bruger. j Tryk på Stop/Exit. Slå Sikker funktionslås til/fra 2 Aktivering af Sikker funktionslås a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. Tryk på Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at få vist Sikkerhed. Tryk på Sikkerhed. d Tryk på Funktionslås. e Tryk på Lås FraiTil. f Indtast den registrerede firecifrede adgangskode for administrator ved at trykke på knapperne på touchscreen. 2 9

16 Kapitel 2 Deaktivering af Sikker funktionslås a Tryk på Offentlig eller xxxxx (hvor xxxxx er brugerens navn). b Tryk på Lås TiliFra. c Indtast den registrerede firecifrede adgangskode for administrator ved at trykke på knapperne på touchscreen. Hvis du indtaster den forkerte adgangskode, vil displayet vise Forkert password. Indtast den rigtige adgangskode igen. Skift af bruger 2 Denne indstilling gør det muligt for dig at skifte mellem registrerede brugere eller offentlig tilstand, når Sikker funktionslås er aktiveret. Ændring af begrænset bruger-tilstand a Tryk på Offentlig eller xxxxx (hvor xxxxx er brugerens navn). Tryk på Skift bruger. b Tryk på a eller b for at få vist dit brugernavn. c Tryk på dit brugernavn. d Indtast den registrerede firecifrede brugeradgangskode ved at trykke på knapperne på touchscreen. 10

17 Sikkerhedsfunktioner Skift til offentlig tilstand a Tryk på xxxxx. (hvor xxxxx er brugerens navn). b Tryk på Gå til Off.. Når en begrænset bruger er færdig med at anvende maskinen, vender den tilbage til indstillingen Offentlig inden for det samme tidsrum, som angivet i indstillingen Mode timer. (Se Mode Timer på side 4). Hvis dit id har indstillet sidebegrænsninger og allerede er nået det maksimale antal sider, viser LCDskærmen Grænse overskredet, når du udskriver data. Kontakt administratoren for at kontrollere dine Sikker funktionslåsindstillinger. Hvis dit id har indstillet farveudskrivningsbegrænsning til Deaktiver, viser displayet Ingen tilladelse, når du forsøger af udskrive farvede data. Maskinen udskriver kun data i sort/hvid. Indstilling af lås 2 Indstilling af lås lader dig indstille en adgangskode for at forhindre andre personer i utilsigtet at ændre dine maskinindstillinger. Skriv adgangskoden ned et sikkert sted. Hvis du glemmer den, skal du nulstille de adgangskoder, der er lagret på maskinen. Kontakt administratoren eller Brother Support. Når Indstilling af lås er Til, kan du ikke få adgang til funktionerne MENU og Adresse- bog. Maskinindstillinger kan heller ikke ændres via Fjernindstilling, når Indstilling af lås er Til. 2 11

18 Kapitel 2 Opsætning af adgangskoden 2 a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. Tryk på Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at få vist Sikkerhed. Tryk på Sikkerhed. d Tryk på Indst. lås. e Indtast det firecifrede nummer for adgangskoden ved at trykke på knapperne på touchscreen. f Indtast adgangskoden igen, når displayet viser Bekræft:. g Tryk på Stop/Exit. Ændring af din adgangskode til indstilling af lås 2 a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. Tryk på Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at få vist Sikkerhed. Tryk på Sikkerhed. d Tryk på Indst. lås. e Tryk på Indst. password. f Indtast den registrerede firecifrede adgangskode ved at trykke på knapperne på touchscreen. g Indtast det firecifrede nummer for den nye adgangskode ved at trykke på knapperne på touchscreen. h Indtast adgangskoden igen, når displayet viser Bekræft:. i Tryk på Stop/Exit. 12

19 Sikkerhedsfunktioner Aktivering/deaktivering af indstilling af lås 2 Hvis du indtaster den forkerte adgangskode, når du følger instruktionerne herunder, viser displayet Forkert password. Indtast den rigtige adgangskode igen. Aktivering af indstilling af lås a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Gen. opsætning. Tryk på Gen. opsætning. c Tryk på a eller b for at få vist Sikkerhed. Tryk på Sikkerhed. d Tryk på Indst. lås. e Tryk på Lås FraiTil. f Indtast den registrerede firecifrede adgangskode for administrator ved at trykke på knapperne på touchscreen. Deaktivering af indstilling af lås a Tryk på Indst. lås på displayet. b Indtast den registrerede firecifrede adgangskode for administrator ved at trykke på knapperne på touchscreen. Begrænsning af opkald2 Denne funktion bruges til at forhindre brugere i at sende en fax eller komme til at foretage opkald til et forkert nummer. Du kan indstille maskinen til at begrænse opkald vha. opkaldstastaturet, enkelttryk og hurtigopkald. Hvis du vælger Fra, begrænser maskinen ikke opkaldsmetoden. Hvis du vælger Indtast # to gange, bliver du anmodet om at indtaste nummeret igen, og hvis du indtaster det samme nummer korrekt igen, går maskinen i gang med at foretage opkaldet. Hvis du indtaster det forkerte nummer igen, vises der en fejlmeddelelse på displayet. Hvis du vælger Til, begrænser maskinen al faxafsendelse og udgående opkald for den pågældende opkaldsmetode. Begrænsning for opkaldstastatur 2 a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Fax. Tryk på Fax. c Tryk på a eller b for at få vist Opkaldsbegr.. Tryk på Opkaldsbegr.. d Tryk på Opkaldstastatur. e Tryk på Fra, Indtast # to gange eller Til. f Tryk på Stop/Exit. 2 13

20 Kapitel 2 Begrænsning for enkelttrykopkald 2 a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Fax. Tryk på Fax. c Tryk på a eller b for at få vist Opkaldsbegr.. Tryk på Opkaldsbegr.. d Tryk på Enkelttast opk. e Tryk på Fra, Indtast # to gange eller Til. f Tryk på Stop/Exit. Begrænsning for hurtigopkald 2 a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Fax. Tryk på Fax. c Tryk på a eller b for at få vist Opkaldsbegr.. Tryk på Opkaldsbegr.. d Tryk på Totast opkald. e Tryk på Fra, Indtast # to gange eller Til. LDAP-serverbegrænsning 2 a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Fax. Tryk på Fax. c Tryk på a eller b for at få vist Opkaldsbegr.. Tryk på Opkaldsbegr.. d Tryk på LDAP-server. e Tryk på Fra, Indtast # to gange eller Til. f Tryk på Stop/Exit. Indstillingen Indtast # to gange fungerer ikke, hvis du løfter et eksternt telefonrør, før du indtaster nummeret. Du vil ikke blive bedt om at indtaste nummeret igen. Maskinen begrænser ikke opkald fra Redial/Pause. Hvis du har valgt Til eller Indtast # to gange, kan du ikke bruge funktionen Rundsendelse, og du kan ikke kombinere hurtigopkaldsnumre ved opkald. f Tryk på Stop/Exit. 14

21 3 Afsendelse af en faxmeddelelse 3 Yderligere afsendelsesfunktioner 3 Afsendelse af faxmeddelelser ved hjælp af flere indstillinger3 Før du sender en faxmeddelelse, kan du ændre enhver kombination af disse indstillinger: duplex-fax, kontrast, opløsning, oversøisk funktion, forsinket fax timer, pollingtransmission, realtidstransmission, rundsendelse, scannerglaspladens størrelse eller indstillinger til forsideopsætning. a Tryk på (FAX). Displayet viser: FAX De fleste indstillinger er midlertidige, og maskinen vender tilbage til standardindstillingerne, når du har sendt en fax. Du kan gemme nogle af de indstillinger, du bruger oftest, ved at indstille dem som standard. Disse indstillinger forbliver faste, indtil du ændrer dem igen. (Se Indstille dine ændringer som den nye standard på side 22). 3 Adressebog Duplexfax Fra Faxopløsning Standard b Tryk på d eller c for at få vist en indstilling, du vil ændre, tryk på indstillingen, og tryk derefter på den ønskede funktion. c Gør et af følgende: Gentag trin b for at ændre flere indstillinger. Hvis du er færdig med at vælge indstillinger, skal du gå til næste trin for at sende din fax. 15

22 Kapitel 3 Ændring af 2-sidet faxlayout 3 Du skal vælge duplexscanningsformatet, når du sender en 2-sidet faxmeddelelse. Det valgte format afhænger af layoutet af det 2- sidede dokument. a Tryk på (FAX). b Tryk på d eller c for at få vist Duplexfax. Tryk på Duplexfax. c Gør et af følgende: Hvis dokumentet er vendt efter den lange kant, skal du trykke på Duplexscan:Lang kant. Kontrast 3 For de fleste dokumenter giver standardindstillingen for Auto de bedste resultater. Auto vælger automatisk den passende kontrast til dit dokument. Hvis dokumentet er meget lyst eller mørkt, kan en ændring af kontrasten forbedre faxmeddelelsens kvalitet. Brug Mørk til at gøre det faxede dokument lysere. Brug Lys til at gøre det faxede dokument mørkere. a Tryk på (FAX). Lang kant Stående Liggende b Tryk på d eller c for at få vist Kontrast. Tryk på Kontrast. c Tryk på Auto, Lys eller Mørk. Hvis dokumentet er vendt efter den korte kant, skal du trykke på Duplexscan:Kort kant. Selv om du vælger Lys eller Mørk, vil maskinen sende faxmeddelelsen vha. indstillingen Auto, hvis du vælger Foto som faxopløsning. Kort kant Stående Liggende d Tryk på Stop/Exit. 16

23 Afsendelse af en faxmeddelelse Ændring af faxopløsning 3 Kvaliteten af en faxmeddelelse kan forbedres ved at ændre faxopløsningen. Opløsningen kan ændres for den næste fax. Hvis du vælger S.Fin eller Foto og derefter bruger tasten Colour Start til at sende en faxmeddelelse, sender maskinen faxmeddelelsen vha. af indstillingen Fin. a Tryk på (FAX). b Tryk på d eller c for at få vist Faxopløsning. Tryk på Faxopløsning. 3 c Tryk på Standard, Fin, S.Fin eller Foto. Du kan vælge fire forskellige opløsningsindstillinger for faxer i sort/hvid og to for faxer i farve. Sort/hvid Standard Fin S.Fin Foto Egnet til de fleste maskinskrevne dokumenter. God til lille skrift og transmitterer lidt langsommere end Standard-opløsningen. God til lille skrift eller stregtegning og transmitterer lidt langsommere end Finopløsningen. Brug denne indstilling, når dokumentet har varierende gråtoner eller er et fotografi. Den giver den længste transmissionstid. Farve Standard Fin Egnet til de fleste maskinskrevne dokumenter. Bruges, når dokumentet er et fotografi. Transmissionstiden er længere end ved Standardopløsningen. 17

24 Kapitel 3 Ekstra afsendelsesfunktioner 3 Afsendelse af en fax manuelt 3 Manuel transmission 3 Med manuel transmission er det muligt at høre opkaldet, ringe- og faxmodtagelsestonerne under afsendelse af en faxmeddelelse. a Sørg for, at maskinen er i faxfunktion (FAX). b Ilæg dokumentet. c Løft røret på en ekstern telefon, og lyt efter en opkaldstone. d Indtast faxnummeret, du vil kalde op til. e Når du hører faxtoner, skal du trykke på Mono Start eller Colour Start. Hvis du bruger scannerglaspladen, skal du trykke på Send. Dobbelt adgang (kun sort/hvid) 3 Du kan kalde op til et nummer og begynde at scanne faxmeddelelsen ind i hukommelsen - også selvom maskinen sender fra hukommelsen, modtager faxmeddelelser eller udskriver pc-data. Displayet vil vise det nye jobnummer. Det antal sider, du kan scanne ind i hukommelsen, vil variere afhængigt af de data, som er trykt på dem. Hvis du får meddelelsen Hukommelse fuld under scanning af den første faxside, skal du trykke på Stop/Exit for at annullere scanningen. Hvis du får meddelelsen Hukommelse fuld under scanning af en efterfølgende side, kan du trykke på Mono Start for at sende de sider, der er scannet indtil videre, eller trykke på Stop/Exit for at annullere handlingen. f Læg røret på igen på den eksterne telefon. 18

25 Afsendelse af en faxmeddelelse Rundsendelse (kun sort/hvid)3 Rundsendelse giver dig mulighed for at sende den samme faxmeddelelse til mere end ét faxnummer. Du kan medtage grupper, enkelttryk- og hurtigopkaldsnumre og op til 50 manuelt opkaldte numre i samme rundsendelse. Du kan rundsende op til 390 forskellige numre. Det vil afhænge af, hvor mange grupper, adgangskoder eller kreditkortnumre du har gemt, og på hvor mange forsinkede eller gemte faxmeddelelser, der er i hukommelsen. Før du begynder rundsendelsen 3 Der skal lagres enkelttryk- og hurtigopkaldsnumre i maskinens hukommelse, før de kan bruges i en rundsendelse. (Se Lagring af enkelttryk-opkaldsnumre og Lagring af hurtigopkaldsnumre i Kapitel 7 i Grundlæggende brugsanvisning). Der skal også lagres gruppenumre i maskinens hukommelse, før de kan bruges i en rundsendelse. Gruppenumre omfatter mange lagrede enkelttryk- og hurtigopkaldsnumre for nemt opkald. (Se Indstilling af grupper til rundsendelse på side 39). Sådan rundsendes en faxmeddelelse 3 Tryk på Adresse- bog eller for nemmere at vælge numrene. a Tryk på (FAX). b Ilæg dokumentet. c Tryk på d eller c for at få vist Rundsending. Tryk på Rundsending. (Søg) d Du kan tilføje numre til rundsendelsen på følgende måde: Tryk på Manuelt, og indtast et nummer ved at trykke på knapperne på touchscreen. (Se Sådan opkald i Kapitel 7 i Grundlæggende brugsanvisning). Tryk på Adressebog. Tryk på for at søge efter alfabetisk rækkefølge eller numerisk rækkefølge. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af hvert nummer, du vil inkludere i rundsendelsen. Ét enkelttryk-opkaldsnummer begynder med l. Hurtigopkaldsnumre begynder med #. 3 e Når du har indtastet alle faxnumrene ved at gentage trin d, skal du trykke på OK. f Tryk på Mono Start. Når rundsendelsen er afsluttet, udskriver maskinen en rundsendelsesrapport, så du kender resultaterne. 19

26 Kapitel 3 Scanningsprofilen for den først valgte funktion for enkelttryk, hurtigopkald eller gruppeopkald bliver anvendt ved rundsendelsen. Annullering af en igangværende rundsendelse 3 Under rundsendelse kan du annullere den faxmeddelelse, der i øjeblikket sendes, eller hele rundsendelsesjobbet. a Tryk på Stop/Exit. b Gør et af følgende: Tryk på Hele rund- sendelsen for at annullere hele rundsendelsen. Fortsæt til trin c. Hvis du vil annullere det aktuelle job, skal du trykke på displayet, der viser det nummer, der kaldes op til. Fortsæt til trin d. Hvis du vil afslutte, uden at annullere, skal du trykke på Stop/Exit. c Når displayet spørger, om du vil annullere hele rundsendelsen, skal du gøre følgende: Tryk på Ja for at bekræfte. Hvis du vil afslutte, uden at annullere, skal du trykke på Nej eller Stop/Exit. Realtidstransmission 3 Når du sender en faxmeddelelse, scanner maskinen dokumenterne ind i hukommelsen, før den sender det. Derefter starter maskinen opkald og afsendelse, så snart telefonlinjen er ledig. Sommetider ønsker du måske at sende et vigtigt dokument med det samme uden at vente på transmission fra hukommelsen. Du kan tænde Realtid AFS. Hvis hukommelsen er fuld, og du sender en sort/hvid fax fra ADF'en, sender maskinen dokumentet i realtid (selv hvis realtidstransmission er slået fra). Hvis hukommelsen er fuld, kan faxmeddelelser fra scannerglaspladen ikke afsendes, før du rydder noget af hukommelsen. I realtidstransmission virker den automatiske genopkaldsfunktion ikke i forbindelse med brug af scannerglaspladen. a Tryk på (FAX). b Ilæg dokumentet. c Tryk på d eller c for at få vist Realtid AFS. Tryk på Realtid AFS. d Tryk på Til. d Gør et af følgende: Tryk på Ja for at annullere det aktuelle job. Hvis du vil afslutte, uden at annullere, skal du trykke på Nej eller Stop/Exit. 20

27 Afsendelse af en faxmeddelelse Oversøisk 3 Hvis du har problemer med at sende en faxmeddelelse til en oversøisk destination pga. en dårlig forbindelse, kan det hjælpe at slå den oversøiske funktion til. Det er en midlertidig indstilling og vil kun være aktiv til den næste faxmeddelelse. a Tryk på (FAX). b Ilæg dokumentet. c Tryk på d eller c for at få vist Oversø. funk.. Tryk på Oversø. funk.. d Tryk på Til. Forsinket faxmeddelelse (kun sort/hvid) 3 Du kan gemme op til 50 faxmeddelelser i hukommelsen til afsendelse inden for en 24- timers periode. a Tryk på (FAX). b Ilæg dokumentet. c Tryk på d eller c for at få vist Forsinket fax. Tryk på Forsinket fax. d Tryk på Til. e Indtast det klokkeslæt (i 24-timers format), hvor du vil have, at faxen sendes, ved at trykke på knapperne på touchscreen. (Indtast f.eks. 19:45 for 7:45 PM). Det antal sider, du kan scanne ind i hukommelsen, afhænger af mængden af data, som er trykt på hver side. Forsinket batch-transmission (kun sort/hvid) 3 Før du sender forsinkede faxmeddelelser, vil din maskine forsøge at spare ved at sortere alle faxmeddelelserne i hukommelsen efter modtager og planlagt tid. Alle forsinkede faxmeddelelser, som er til det samme faxnummer på det samme tidspunkt, sendes som én transmission for at spare transmissionstid. a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Fax. Tryk på Fax. c Tryk på a eller b for at få vist Opsæt send. Tryk på Opsæt send. d Tryk på Batch AFS. e Tryk på Til eller Fra. f Tryk på Stop/Exit. 3 21

28 Kapitel 3 Kontrol og annullering af ventende job 3 Check, hvilke job der fortsat venter i hukommelsen på at blive sendt. Hvis der ikke er nogen job, viser displayet Ingen jobkø. Du kan annullere et faxjob, der er gemt og venter i hukommelsen. a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Fax. Tryk på Fax. c Tryk på a eller b for at få vist Mgl.jobs. Tryk på Mgl.jobs. Job, der venter, vises på displayet. d Tryk på a eller b for at rulle gennem jobbene, og tryk på det job, du vil annullere. e Gør et af følgende: Tryk på Ja for at annullere. Hvis du vil annullere et andet jobnummer, skal du gå til trin d. Hvis du vil afslutte, uden at annullere, skal du trykke på Nej. f Når du er færdig med at annullere job, skal du trykke på Stop/Exit. Indstille dine ændringer som den nye standard 3 Du kan gemme faxindstillingerne til Faxopløsning, Kontrast, Realtid AFS, Glasscanne- størrelse og Forside- opsætning, du bruger oftest, ved at indstille dem som standard. Disse indstillinger forbliver faste, indtil du ændrer dem igen. a Tryk på (FAX). b Tryk på d eller c for at vælge den indstilling, du vil ændre, og tryk derefter på den nye funktion. Gentag dette trin for hver indstilling, du vil ændre. c Efter ændring af den sidste indstilling, skal du trykke på d eller c for at få vist Indst. ny std.. Tryk på Indst. ny std.. d Tryk på Ja. e Tryk på Stop/Exit. Gendannelse af alle faxindstillinger til fabriksindstillingerne 3 Du kan gendanne alle faxindstillingerne, du har ændret til fabriksindstillingerne. Disse indstillinger forbliver faste, indtil du ændrer dem igen. a Tryk på (FAX). b Efter ændring af den sidste indstilling, skal du trykke på d eller c for at få vist Fabrik.nulst.. Tryk på Fabrik.nulst.. c Tryk på Ja. d Tryk på Stop/Exit. 22

29 Afsendelse af en faxmeddelelse Elektronisk forside (kun sort/hvid) 3 Denne funktion vil ikke fungere, medmindre du allerede har programmeret dit afsender-id. (Se Hurtig installationsvejledning). Du kan automatisk sende forsiden med alle faxmeddelelser. Din forside omfatter dit afsender-id, en kommentar og det navn (eller nummer), der er gemt i enkelttryk- eller hurtigopkaldshukommelsen. Ved at vælge Til kan du også få vist antallet af sider på forsiden. Du kan vælge en af følgende forudindstillede kommentarer. 1.Bemærkn. Fra 2.Ring venligst 3.Haster 4.Fortroligt I stedet for at bruge en af de forudindstillede kommentarer kan du indtaste to personlige meddelelser med en længde på op til 27 tegn. Brug skemaet på Indtastning af tekst i Appendiks C i Grundlæggende brugsanvisning som hjælp til at indtaste tegnene. (Se Oprettelse af dine egne kommentarer på side 23). 5.(Brugerdefineret) 6.(Brugerdefineret) Oprettelse af dine egne kommentarer 3 Du kan opsætte to kommentarer efter eget valg. a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Fax. Tryk på Fax. c Tryk på a eller b for at få vist Afsenderindst.. Tryk på Opsæt send. d Tryk på Forsideindstilling. e Tryk på Forside notat. f Tryk på 5. eller 6. for at gemme din egen kommentar. g Indtast din egen kommentar ved at trykke på knapperne på touchscreen. Brug skemaet på Indtastning af tekst i Appendiks C i Grundlæggende brugsanvisning som hjælp til at indtaste tegnene. h Tryk på Stop/Exit. 3 23

30 Kapitel 3 Afsendelse af en forside med alle faxmeddelelser 3 Du kan indstille maskinen til at sende en forside, hver gang du sender en faxmeddelelse. a Tryk på (FAX). b Tryk på d eller c for at få vist Forside- opsætning. Tryk på Forside- opsætning. c Tryk på Til (eller Fra). d Tryk på den kommentar, du vil tilføje. e Indtast to cifre for at vise det antal sider, du sender. Indtast f.eks. 0, 2 for 2 sider eller 0, 0 for at lade antallet af sider være tomt. Hvis du begår en fejl, skal du trykke på Slet for at gå tilbage og indtaste antallet af sider igen. Brug af en trykt forside 3 Hvis du foretrækker at bruge en trykt forside, du kan skrive på, kan du udskrive en prøveside og hæfte den ved din faxmeddelelse. a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Fax. Tryk på Fax. c Tryk på a eller b for at få vist Afsenderindst.. Tryk på Opsæt send. d Tryk på Forsideindstilling. e Tryk på Udskriv prøve. f Tryk på Mono Start eller Colour Start. g Når maskinen har udskrevet en kopi af din forside, skal du trykke på Stop/Exit. 24

31 Afsendelse af en faxmeddelelse Pollingoversigt 3 Polling giver dig mulighed for at indstille din maskine, så andre personer kan modtage faxmeddelelser fra dig, men de betaler for opkaldet. Den giver dig også mulighed for at kalde op til en anden persons faxmaskine og modtage en faxmeddelelse fra den, så du betaler for opkaldet. Pollingfunktionen skal indstilles på begge maskiner for at dette fungerer. Polling understøttes ikke af alle maskiner. Pollingtransmission (kun sort/hvid) 3 Med pollingafsendelse kan du indstille maskinen til at vente med et dokument, så en anden faxmaskine kan kalde op og hente det. Opsætning til pollingtransmission 3 a Tryk på (FAX). b Ilæg dokumentet. c Tryk på d eller c for at få vist Polled AFS. Tryk på Polled AFS. d Tryk på Standard. e Tryk på Mono Start. f Hvis du bruger scannerglaspladen, vil displayet bede dig om at vælge en af nedenstående funktioner: Tryk på Ja for at scanne en anden side. Fortsæt til trin g. Tryk på Nej eller Mono Start for at sende dokumentet. g Anbring den næste side på scannerglaspladen, og tryk på Mono Start. Gentag trin f og g for hver ekstra side. h Maskinen sender automatisk faxmeddelelsen. Dokumentet gemmes og kan hentes fra enhver faxmaskine, indtil du sletter faxmeddelelsen i hukommelsen. Tryk på MENU, Fax, Mgl.jobs for at slette faxmeddelelsen i hukommelsen. (Se Kontrol og annullering af ventende job på side 22). Opsætning til pollingtransmission med sikkerhedskode 3 Sikker polling giver dig mulighed for at begrænse, hvem der kan få de dokumenter, du har indstillet til polling. Sikker polling fungerer kun med Brother-faxmaskiner. Hvis en anden person vil hente en faxmeddelelse fra din maskine, vil de skulle indtaste sikkerhedskoden. a Tryk på (FAX). b Ilæg dokumentet. c Tryk på d eller c for at få vist Polled AFS. Tryk på Polled AFS. d Tryk på Sikker. e Indtast et firecifret nummer. f Tryk på Mono Start. g Hvis du bruger scannerglaspladen, vil displayet bede dig om at vælge en af nedenstående funktioner: Tryk på Ja for at scanne en anden side. Fortsæt til trin h. Tryk på Nej eller Mono Start for at sende dokumentet. 3 25

32 Kapitel 3 h Anbring den næste side på scannerglaspladen, og tryk på Mono Start. Gentag trin g og h for hver ekstra side. i Maskinen sender automatisk faxmeddelelsen. 26

33 4 Modtagelse af en faxmeddelelse 4 Eksterne faxfunktioner (kun sort/hvid) 4 Eksterne faxfunktioner er IKKE tilgængelige for farvefaxmeddelelser. Med eksterne faxfunktioner kan du modtage faxmeddelelser, når du ikke er ved maskinen. Du kan kun bruge én ekstern faxfunktion ad gangen. Modtagelse med tom papirbakke 4 Hvis papirbakken bliver tømt under faxmodtagelse, viser displayet Intet papir. Læg papir i papirbakken. (Se Ilægning af papir og udskriftsmedier i Kapitel 2 i Grundlæggende brugsanvisning.) Maskinen fortsætter med at modtage faxmeddelelsen, hvor de resterende sider lagres i hukommelsen, hvis der er tilstrækkelig hukommelse. Indgående faxmeddelelser vil fortsat blive lagret i hukommelsen, indtil hukommelsen bliver fyldt, eller der lægges papir i papirbakken. Når hukommelsen er fuld, stopper maskinen automatisk med at besvare opkald. Læg mere papir i papirbakken for at udskrive faxmeddelelserne. Fax-videresendelse 4 Med funktionen Faxvideresendelse kan du automatisk videresende dine modtagne faxmeddelelser til en anden maskine. Hvis du vælger at slå Backup udskrift til, vil maskinen også udskrive faxmeddelelsen. a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Fax. Tryk på Fax. c Tryk på a eller b for at få vist Modtageindst.. Tryk på Modtageindst.. d Tryk på a eller b for at få vist Videresend/Gem. Tryk på Videresend/Gem. e Tryk på Send fax. f Gør et af følgende: Tryk på Manuelt for at indtaste nummer til videresendelse af faxmeddelelse (op til 20 tegn) eller -adresse (op til 60 tegn) vha. knapperne på touchscreen. (Se Indtastning af tekst i Appendiks C i Grundlæggende brugsanvisning). Tryk på Adressebog. Tryk på a eller b for at rulle, indstil du finder det faxnummer eller den -adresse, du ønsker dine faxmeddelelser videresendt til. Tryk på det faxnummer eller den -adresse, du vil bruge. 4 27

34 Kapitel 4 Du kan indtaste en -adresse ved at trykke på på berøringstastaturet. Du kan få vist de gemte numre og adresser i alfabetisk rækkefølge ved at trykke på på touchscreen. Du kan ikke indtaste et nummer til videresendelse vha. enkelttryk-tasten på kontrolpanelet. Afhængigt af den valgte -adresse vil du blive bedt om filtypen. Vælg TIFF eller PDF, og gå til trin g. Hvis du vælger et gruppenummer fra adressebogen, videresendes faxmeddelelsen til flere faxnumre. g Tryk på Backup udsk.:til eller Backup udsk.:fra. VIGTIGT! Hvis du vælger at slå Backup udskrift til, vil maskinen også udskrive modtagne faxmeddelelser på din maskine, så du har en kopi. Dette er en sikkerhedsfunktion i tilfælde af strømsvigt, inden faxmeddelelsen videresendes, eller hvis der er et problem med den modtagende maskine. Faxlager 4 Med funktionen Faxlager kan du lagre dine modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse. Du kan hente lagrede faxmeddelelser fra en faxmaskine på et andet sted vha. fjernmodtagelseskommandoerne. (Se Modtagelse af faxmeddelelser på side 32). Din maskine udskriver automatisk en kopi af den lagrede faxmeddelelse. a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Fax. Tryk på Fax. c Tryk på a eller b for at få vist Modtageindst.. Tryk på Modtageindst.. d Tryk på a eller b for at få vist Videresend/Gem. Tryk på Videresend/Gem. e Tryk på Fax lager. f Tryk på Stop/Exit. h Tryk på Stop/Exit. 28

35 Modtagelse af en faxmeddelelse PC-Fax-modtagelse 4 Hvis du slår PC-Fax-modtagefunktionen til, vil maskinen gemme modtagne faxmeddelelser i hukommelsen og automatisk sende dem med til din pc. Derefter kan du bruge din pc til at se og gemme disse faxmeddelelser. Selv om du har slukket for din pc (f.eks. om natten eller i weekenden), kan maskinen modtage og gemme faxmeddelelser i hukommelsen. Antallet af modtagne faxmeddelelser, som er gemt i hukommelsen, vises på displayet. Når du tænder for din pc, og softwaren for PC Fax-modtagelse er aktiv, vil maskinen automatisk overføre faxmeddelelserne til din pc. For at overføre modtagne faxmeddelelser til din pc skal du have softwaren til PC-Faxmodtagelse aktiveret på din pc. (Se PC-FAX modtagelse i Softwarebrugsanvisning for at få flere oplysninger). a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Fax. Tryk på Fax. c Tryk på a eller b for at få vist Modtageindst.. Tryk på Modtageindst.. d Tryk på a eller b for at få vist Videresend/Gem. Tryk på Videresend/Gem. e Tryk på PC fax modtag. f Displayet giver dig de funktioner, du har opsat i PC-Faxmodtagelsesprogrammet på din pc. Hvis du starter PC-FAXmodtagelsesprogrammet på din computer, skal du trykke på OK. (Se PC-FAX modtagelse i Softwarebrugsanvisning). g Tryk på a eller b for at vælge <USB> eller din pc's navn, hvis maskinen er sluttet til et netværk. h Tryk på Backup udsk.:til eller Backup udsk.:fra. i Tryk på Stop/Exit. VIGTIGT! Hvis du vælger at slå Backup udskrift til, vil maskinen også udskrive faxmeddelelsen på din maskine, så du har en kopi. Dette er en sikkerhedsfunktion i tilfælde af strømsvigt, inden faxmeddelelsen videresendes, eller hvis der er et problem med den modtagende maskine. Før du kan indstille PC Fax-modtagelse, skal du installere MFL-Pro Suitesoftwaren på din pc. Kontroller, at din pc er tilsluttet og tændt. (Se PC-FAX modtagelse i Softwarebrugsanvisning for at få flere oplysninger). Hvis maskinen har et problem og ikke er i stand til at udskrive faxmeddelelser i hukommelsen, kan du anvende denne indstilling til at overføre dine faxmeddelelser til en pc. (Se Overførsel af faxmeddelelser eller faxjournalrapport i Appendiks B i Grundlæggende brugsanvisning angående oplysninger). PC Fax-modtagelse understøttes ikke af Mac OS. Selv om du har slået PC-Faxmodtagelsesfunktionen til, overføres farvefaxmeddelelser ikke til din pc. Maskinen udskriver de modtagne farvefaxmeddelelser. 4 29

36 Kapitel 4 Ændring af eksterne faxfunktioner 4 Hvis der er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse, når du skifter til en anden ekstern faxfunktion, stilles et af følgende spørgsmål på displayet: Slet alle dok? Udskriv alle fax? Hvis du trykker på Ja, slettes faxmeddelelser i hukommelsen eller udskrives, før indstillingen ændres. Hvis der allerede er udskrevet en sikkerhedskopi, udskrives den ikke igen. Hvis du trykker på Nej,vil faxmeddelelserne i hukommelsen ikke blive slettet eller udskrevet, og indstillingen vil være uændret. Hvis der er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse, når du skifter til PC fax modtag fra en anden ekstern faxfunktion (Send fax eller Fax lager), stilles følgende spørgsmål på displayet: Send fax til PC? Hvis du trykker på Ja, bliver faxmeddelelser i hukommelsen sendt til din pc, inden indstillingen ændres. Hvis du trykker på Nej, vil faxmeddelelser i hukommelsen ikke blive slettet eller overført til din pc, og indstillingen vil være uforandret. Backup udsk.:til Backup udsk.:fra Tryk på Backup udsk.:til eller Backup udsk.:fra. VIGTIGT! Hvis du vælger at slå Backup udskrift til, vil maskinen også udskrive modtagne faxmeddelelser på din maskine, så du har en kopi. Dette er en sikkerhedsfunktion i tilfælde af strømsvigt, inden faxmeddelelsen videresendes, eller hvis der er et problem med den modtagende maskine. Slå eksterne faxfunktioner fra 4 a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Fax. Tryk på Fax. c Tryk på a eller b for at få vist Modtageindst.. Tryk på Modtageindst.. d Tryk på a eller b for at få vist Videresend/Gem. Tryk på Videresend/Gem. e Tryk på Fra. Displayet giver dig flere funktioner, hvis der stadig er modtagne faxmeddelelser i maskinens hukommelse. (Se Ændring af eksterne faxfunktioner på side 30). f Tryk på Stop/Exit. 30

37 Modtagelse af en faxmeddelelse Fjernmodtagelse 4 Med fjernmodtagelsesfunktionen kan du hente dine gemme faxmeddelelser, når du ikke er ved maskinen. Du kan kalde op til maskinen fra enhver telefon eller faxmaskine med trykknaptonesystem og derefter bruge fjernadgangskoden til at hente dine faxmeddelelser. Indstilling af en fjernadgangskode 4 Fjernadgangskodefunktionen giver dig adgang til fjernmodtagelsesfunktionerne, når du er væk fra maskinen. Før du kan bruge fjernadgangs- og modtagelsesfunktionerne, skal du have indstillet din egen kode. Standardkoden er den inaktiv kode: l. a Tryk på MENU. b Tryk på a eller b for at få vist Fax. Tryk på Fax. c Tryk på a eller b for at få vist Fjernkontrol. Tryk på Fjernkontrol. d Indtast en trecifret kode vha. tallene 0 9, l eller #. e Tryk på Stop/Exit. Brug IKKE den samme kode, som der er brugt til din Fjernaktiveringskode (l51) eller Fjerndeaktiveringskode (#51).(Se Brug af fjernkoder i Kapitel 6 i Grundlæggende brugsanvisning). Brug af din fjernadgangskode 4 a Kald op til dit faxnummer fra en telefon eller en anden faxmaskine vha. trykknapopkald. b Når maskinen svarer, skal du straks indtaste fjernadgangskoden c Maskinen signalerer, om den har modtaget faxmeddelelser: Ingen bip Du har ikke modtaget meddelelser. 1 langt bip Du har modtaget en faxmeddelelse. d Maskinen giver to korte bip, hvilket fortæller, at du kan indtaste en kommando. Maskinen lægger på, hvis du venter med at indtaste en kommando i mere end 30 sekunder. Maskinen bipper tre gange, hvis du indtaster en ugyldig kommando. e Tryk på 9 0 for at nulstille maskinen, når du er færdig. f Læg på. Hvis din maskine er sat til tilstanden Manuel, kan du stadig få adgang til fjernmodtagelsesfunktionerne. Tast faxnummeret som normalt, og lad maskinen ringe. Efter 100 sekunder hører du et langt bip, der betyder, at du skal indtaste fjernadgangskoden. Du har derefter 30 sekunder til at indtaste koden. 4 Du kan til enhver tid redigere din kode. Hvis du vil gøre koden inaktiv, skal du trykke på Slet og OK i d for at gendanne standardindstillingen l. 31

38 Kapitel 4 Modtagelse af faxmeddelelser 4 a Kald op til dit faxnummer fra en telefon eller en anden faxmaskine vha. trykknapopkald. b Når maskinen svarer, skal du straks indtaste fjernadgangskoden (3 cifre efterfulgt af l). Hvis du hører ét langt bip, har du meddelelser. c Når du hører to korte bip, skal du bruge opkaldstastaturet til at trykke på d Vent på et langt bip, og brug derefter opkaldstastaturet til at indtaste nummeret på den eksterne faxmaskine, du vil modtage dine faxmeddelelser på, efterfulgt af ## (op til 20 cifre). e Læg på, når du hører maskinen bippe. Maskinen kalder op til den anden maskine, som derefter udskriver dine faxmeddelelser. Du kan indsætte en pause i et faxnummer med # tasten. Ændring af faxvideresendelsesnummeret 4 Du kan ændre standardindstillingen for dit faxvideresendelsesnummer fra en anden telefon eller faxmaskine ved hjælp af et trykknapopkald. a Kald op til dit faxnummer fra en telefon eller en anden faxmaskine vha. trykknapopkald. b Når maskinen svarer, skal du straks indtaste fjernadgangskoden (3 cifre efterfulgt af l). Hvis du hører ét langt bip, har du meddelelser. c Når du hører to korte bip, skal du bruge opkaldstastaturet til at trykke på d Vent på det lange bip, og brug derefter opkaldstastaturet til at indtaste det nye nummer på den eksterne faxmaskine, du vil modtage dine faxmeddelelser på, efterfulgt af ## (op til 20 cifre). e Tryk på 9 0 for at nulstille maskinen, når du er færdig. f Læg på, når du hører maskinen bippe. Du kan indsætte en pause i et faxnummer med # tasten. 32

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning FAX-2840 FAX-2845 FAX-2940 Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-850DN MFC-8520DN Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-7360N MFC-7460DN MFC-7860DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J625DW DCP-J525W DCP-J725DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J4410DW MFC-J4610DW DCP-J4110DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6920DW MFC-J6925DW Version A DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J6520DW MFC-J6720DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J6510DW MFC-J6710DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridisk information Læs først denne

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-L8650CDW MFC-L8850CDW MFC-L9550CDW DCP-L8400CDN DCP-L8450CDW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J430W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs Trykt

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J470DW DCP-J152W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-9015CDW DCP-9020CDW Version A DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende brugsanvisning

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-850DN Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken anvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J825DW DCP-J925DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ikke alle modeller er tilgængelige i alle lande. Version B DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg den? Hvilken

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-9020CDW Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad er der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J245 DCP-J132W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning MFC-J650DW MFC-J870DW DCP-J552DW DCP-J752DW Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken brugsanvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-80DN Version 0 DAN Brugsanvisninger, og hvor finder jeg dem? Hvilken anvisning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Hurtig installationsvejledning Grundlæggende

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Quick Guide NPD4499-00 DA

Quick Guide NPD4499-00 DA NPD4499-00 DA Kapitel 1 Introduktion Tak fordi du har købt denne maskine. Denne indeholder en introduktion og en række illustrationer til grundlæggende betjening af maskinen og ofte anvendte funktioner.

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-465CN

BRUGSANVISNING MFC-465CN BRUGSANVISNING MFC-465CN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-465CN Serienummer: 1 Købsdato: Købsdato: 1 Serienummeret findes bag

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-2820 FAX-2920 Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Sørg for at læse denne hurtige installationsanvisning, om proceduren for korrekt opsætning og installation. Hurtig installationsvejledning

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING Internet-fax og Fax til server-funktioner NETVÆRKSBRUGSANVISNING MFC-9460CDN MFC-9465CDN MFC-9560CDW Der er grundlæggende oplysninger om netværket og Brothermaskinens avancerede netværksfunktioner i Netværksbrugsanvisning

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460

BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 BRUGSANVISNING FAX-1355 FAX-1360 FAX-1460 Hvis du har brug for at kontakte kundeservice skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: FAX-1355, FAX-1360 og FAX-1460 (Sæt en ring

Læs mere

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 5 Udløserhåndtag til lågen til påfyldning

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-490CW. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-490CW. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-490CW Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-490CW Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Kort funktionsoversigt M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Kort funktionsoversigt M575 Udskrivning af et lagret job Brug følgende fremgangsmåde til at udskrive et job, der er lagret i produkthukommelsen. 1. På startskærmbilledet

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology

Betjeningspanel. Xerox WorkCentre 6655 Farvemultifunktionsprinter Xerox ConnectKey 2.0 Technology Xerox ConnectKey.0 Technology Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter

Betjeningspanel. Xerox AltaLink C8030/C8035/C8045/C8055/C8070 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Tilgængelige apps kan variere afhængig af printerens konfiguration. Se betjeningsvejledningen for udførlige oplysninger om apps og funktioner. 5 9 8 7 6 0 5 6 7 8 9 0 Hjem går tilbage til

Læs mere

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder)

Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Mobil Print/Scan vejledning til Brother iprint&scan (Appleenheder) Indholdsfortegnelse Inden du tager din Brother-maskine i brug... Definitioner af bemærkninger... Varemærker... Indledning... Download

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om forståelse af kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. 1 De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

Kontrolpanelets indikatorer

Kontrolpanelets indikatorer betyder forskellige ting, afhængigt af rækkefølgen. Indikatorer, som er slukket, tændt og/eller blinker, angiver printertilstande, f.eks. printerstatus, indgriben (f.eks. Mangler papir) eller service.

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W. Version A DAN

BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W. Version A DAN BRUGSANVISNING MFC-7320 MFC-7440N MFC-7840W Version A DAN Hvis du har brug for at få adgang til brugsanvisningerne Udfyld følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-7320, MFC-7440N og MFC-7840W

Læs mere

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 7800-modeller Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. ABC DEF Menuer GHI PQRS 7 JKL TUV 8 MNO 6

Læs mere

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m.

Der må kun anvendes et afskærmet parallelt interface-kabel, der opfylder IEEE 1284 og/eller et USB-kabel, der ikke er længere end 1,8 m. Sådan opstilles maskinen og pc en til at arbejde sammen Før du begynder Windows XP brugere Du bedes købe det relevante interface-kabel, du ønsker at anvende med denne maskine (parallelkabel eller USB-kabel).

Læs mere

Brug af kontrolpanelet

Brug af kontrolpanelet Dette afsnit indeholder oplysninger om kontrolpanelet, ændring af printerindstillinger og forklaring på kontrolpanelets menuer. De fleste printerindstillinger kan ændres fra programmet eller printerdriveren.

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

Hurtig installationsvejledning

Hurtig installationsvejledning FAX-1840C Før du kan bruge maskinen, skal du opsætte hardwaren. Husk at læse denne Hurtig installationsanvisning, som indeholder de relevante instruktioner i opsætning. Opsætning af maskinen Opsætning

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN

BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C. Version 0 DAN BRUGSANVISNING MFC-250C MFC-290C MFC-297C Version 0 DAN Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-250C, MFC-290C og MFC-297C (Sæt ring

Læs mere

FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning

FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning FAX 1195L Grundlæggende brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. For sikker og korrekt anvendelse, skal du sørge

Læs mere

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger

Kopiering ELLER. Xerox WorkCentre 5845/5855/5865/5875/5890. Betjeningspanel. Dokumentfremfører. Glasplade. Flere oplysninger Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Kopiering Alle opgavetyper Opgavestatus Berøringsskærm Start Slet alt Stop. Læg dine dokumenter med tekstsiden opad i dokumentfremføren. Justér papirstyrene, så de netop rører

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING. EDNord - Istedgade 37A- 9000 Aalborg - telefon 96333500 MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT

CLASS 1 LASER PRODUCT LASER KLASSE 1 PRODUKT Brugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i denne manual før du tager maskinen

Læs mere

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold

MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING. Indhold MX-FR43U DATA SIKKERHEDSKIT BETJENINGSVEJLEDNING Indhold Indledning...2 Når data sikkerhedskittet er installeret...4 Sikkerhedsindstillinger for datasikkerhedssæt...4 Funktion for dokumentstyring...4 Dokument

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job Genkendelse af formateringsfejl Kontrol af udskriftsjob Reservation af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Brugermenu. Kopiering

Brugermenu. Kopiering Kopiering Kopiering Outputfarve Auto-registrering Sort/hvid Farvet 1 farve Reduktion/forstørrelse Proportional % Individuel X - Y % Auto-centrering Variabel % Faste indstillinger Papirvalg 1- eller 2-sidet

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning

FAX 1190L Softwarebrugsanvisning FAX 1190L Softwarebrugsanvisning Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

MFC-9880 BRUGSVEJLEDNING

MFC-9880 BRUGSVEJLEDNING MFC-9880 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. i ii EC overensstemmelseserklæring under R

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-240C. Version A

BRUGSANVISNING MFC-240C. Version A BRUGSANVISNING MFC-240C Version A Hvis du har brug at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger for for senerene brug: Modelnummer: MFC-240C Serienummer: 1 Købsdato: Købssted: 1 Serienummeret sidder

Læs mere

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING

MFC-580 BRUGSVEJLEDNING MFC-580 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. GODKENDELSESINFORMATION Brother meddeler hermed,

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Vejledning i frigivningsindstillinger for print

Vejledning i frigivningsindstillinger for print Vejledning i frigivningsindstillinger for print INDHOLDSFORTEGNELSE OM DENNE VEJLEDNING............................................................................... 2 FUNKTIONEN FRIGIV UDSKRIFT........................................................................

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN. Version A

BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN. Version A BRUGSANVISNING MFC-210C MFC-410CN Version A Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-210C og MFC-410CN (sæt en ring omkring

Læs mere

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob

Udskrivning og sletning af tilbageholdte job. Kontrol af udskriftsjob Når du sender et job til printeren, kan du angive i driveren, at printeren skal tilbageholde jobbet i hukommelsen. Når du er klar til at udskrive jobbet, skal du gå til printeren og bruge kontrolpanelets

Læs mere

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet

Når du køber hukommelse til printeren, skal du sikre dig, at SDRAM DIMMhukommelseskortet Printerhukommelse 1 Printeren leveres med mindst 64 MB hukommelse. Du kan konstatere størrelsen på den hukommelse, der aktuelt er installeret i printeren, ved at vælge Udskriv menuer i Testmenu. Den samlede

Læs mere

Sådan opretter du en backup

Sådan opretter du en backup Excovery Guide Varighed: ca. 15 min Denne guide gennemgår hvordan du opretter en backup med Excovery. Guiden vil trinvist lede dig igennem processen, og undervejs introducere dig for de grundlæggende indstillingsmulighed.

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

MFC-9660 BRUGSVEJLEDNING

MFC-9660 BRUGSVEJLEDNING MFC-9660 BRUGSVEJLEDNING DETTE UDSTYR ER KONSTRUERET TIL AT FUNGERE MED EN TOTRÅDS ANALOG LINJE FRA ET OFFENTLIGT TELEFONNET MONTERET MED DET RELEVANTE STIK. i ii EC overensstemmelseserklæring under R

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Jobmenu. Annuller job Fortroligt job Tilbageholdt job Udskriv buffer Nulstil printer. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. er kun tilgængelig, når printeren behandler eller udskriver et job, når en printermeddelelse vises, eller når printeren er i tilstanden Hexudskrivning. Tryk på Menu for at åbne. Vælg et menupunkt for at

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir

Lynvejledning DX-C200. Navne og lokaliteter. Brug af kopifunktion. Brug af scanner funktion. Brug af faxfunktion. Fejlsøgning. Fjern fastklemt papir DX-C200 Lynvejledning Navne og lokaliteter Brug af kopifunktion Brug af scanner funktion Brug af faxfunktion Fejlsøgning Fjern fastklemt papir Tonerpatroner Læs denne vejledning grundigt, inden maskinen

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW

BRUGSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW BRUGSANVISNING MFC-680CN MFC-885CW Hvis du har brug for at kontakte kundeservice Udfyld følgende oplysninger til senere brug: Modelnummer: MFC-680CN og MFC-885CW (Sæt ring omkring dit modelnummer) Serienummer:

Læs mere

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren.

TouchPad og tastatur. Dokumentets bestillingsnr.: I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. TouchPad og tastatur Dokumentets bestillingsnr.: 430406-081 Januar 2007 I denne vejledning beskrives TouchPad og tastaturet på computeren. Indholdsfortegnelse 1 TouchPad Identifikation af TouchPad.......................

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING MFC-J220 MFC-J265W MFC-J410 MFC-J415W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information

Læs mere

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8)

Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Scanning på netværket via Web Services (Windows Vista SP2 eller højere, Windows 7 og Windows 8) Web Services-protokollen gør det muligt for brugere af Windows Vista (SP2 eller højere), Windows 7 og Windows

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Broderimaskine Tilføjelse til brugsanvisning

Broderimaskine Tilføjelse til brugsanvisning Broderimaskine Tilføjelse til brugsanvisning Produktkode (Product Code): 884-T07 0 Yderligere funktioner i PR650e Følgende nye produktegenskaber er blevet tilføjet med version og. Før maskinen tages i

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

BRUGSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N. Version C

BRUGSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N. Version C BRUGSANVISNING MFC-7420 MFC-7820N Version C Hvis du har brug for at kontakte kundeservice, skal du udfylde følgende oplysninger til fremtidig brug: Modelnummer: MFC-7420 og MFC-7820N (Sæt en ring om dit

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J515W DCP-J715W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere