HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER"

Transkript

1 HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

2 INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé Rødding T: E: Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole 6 Højskoleengen 8 Højskolens gård- og uderum 14 Kunstprojekt 22 Søstrenes Hus 23 Organisation 24 Tidsplan 25 Økonomi 26

3 INDLEDNING Hovedprojektets overordnede mål er at opgradere udearealerne omkring højskolen og skabe natur- og kulturoplevelser for byens borgere. Områderne omkring Rødding Højskole skal omdannes til grønne oaser med det formål at binde byen og højskolen tættere sammen, både i hverdagen og i forbindelse med højskolens forskellige arrangementer. Der skal skabes attraktive åndehuller, hvor natur, kultur og historie smelter sammen og understreger Røddings kulturhistoriske værdi, og hvor folk som noget helt naturligt lægger vejen forbi højskolen og udnytter dens udearealer. Åndehullerne er placeret på vejen til/fra den nordvestlige del af byen og vil med sin indretning indbyde til ophold, gåture med mere, hvorved projektet vil medvirke til at give merværdi til de nærliggende boligområder. Hovedprojektet udgøres af to delprojekter: Højskoleengen Højskolens gård- og uderum HØJSKOLEENGEN Højskoleengen skal omdannes til en bypark med handicaptilgængelige stier, legepladser, bålplads, amfiteater med mere. Bækken skal åbnes hele vejen gennem engen, og i den sydlige ende skal der etableres en sø. Området bliver et attraktivt supplement til de funktioner, der allerede i dag er i Rødding. Herved vil der blive skabt et område, hvor byens og omegnens borgere og højskolens elever kan samles, hvor der kan fortælles historier, høres musik, afholdes byfest og meget, meget mere. Højskoleengen vil være med til at skabe en mere sammenhængende by. Som vartegn for Højskoleengen er det tillige planen at opstille et eller flere kunstværker på arealerne, som skal afspejle den historie og kultur, der er i området. HØJSKOLENS GÅRD- OG UDERUM Rundt om højskolen er der en masse mindre gård- og uderum, som skal begrønnes og gøres til attraktive opholdssteder for skolens elever og gæster samt for borgerne i Rødding. Herved skabes der et attraktivt miljø, der understreger højskolens historie, arkitektur og udtryk. Hovedprojektet vil i høj grad også gavne Røddings skoler, som får adgang til naturen på tæt hold, ligesom højskolen vil få et attraktivt grønt område lige uden for døren. Samspillet mellem højskolen og naturen har altid været vigtig for Rødding Højskole, og projektet skal derfor være med til at give eleverne natur- og kulturoplevelser. Gennemførelsen af hovedprojektet vil bestå af følgende arbejder: Reetablering og begrønning af højskolens mange gård- og uderum Højskoleengen - etableringen af et offentligt grønt område og samlingssted centralt i byen Udvidelse af parkeringsfaciliteterne Nedrivning af en slidt og faldefærdig bygning (Vejen Kommune står for den del) og omdannelse af grunden til en grøn indgang til byen, som en del af projekt Højskoleengen Opstilling af kunstværker med ånd på Højskoleengen Renovering af Søstrenes Hus Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Rødding Højskole, Rødding Sognekirke, Rødding Frimenighed, Forum Rødding og Vejen Kommune, herunder Plejecenteret Enghaven. Projektet for Højsskoleengen består blandt andet af Lokalplan 243, der er vedtaget i juni Desuden har haveog landskabsarkitekt Ellen Lærke Jørgensen udarbejdet en dispositionsplan og beskrivelse for Højskoleengen samt Højskolens gård- og uderum. Side 3

4 RØDDING Rødding er tidligere kommunecenter og har derfor et stort opland, hvilket er medvirkende til at styrke Rødding som en stærk kulturby og driftig handelsby. Rødding har haft en jævn tilgang af indbyggere over de senere år, hvad der kan være flere grunde til. En af grundene er den gode placering i forhold til den østjyske millionby, hvilket betyder, at der er arbejdspladser inden for en times kørsel fra Rødding. En anden grund er byens størrelse. Rødding er tilpas stor til at have de nødvendige servicefunktioner, og har samtidig en mindre bys kvaliteter tæt forbindelse til naturen og sammenhold borgerne imellem. Rødding har et stærkt forenings- og kulturliv, hvor folk engagerer sig i byens aktiviteter. Byen har blandt andet et stort kultur- og idrætscenter med svømmehal, fitnesscenter og bowlingbaner, et stort udendørs boldspilsanlæg, biograf med flere sale og premierefilm samt et velassorteret bibliotek. I Rødding by forefindes lægehus, tandlæger, apotek, bager, tøjbutikker, to supermarkeder, børnehaver og to skoler i det hele taget alt det nødvendige for at få dagligdagen til at fungere. RØDDING UDVIKLINGSPLAN Rødding er en by med mange engagerede borgere, som har været medvirkende til, at der i 2010 blev lavet en udviklingsplan for Rødding. I forbindelse med udarbejdelsen af planen blev der afholdt workshops og nedsat arbejdsgrupper. Formålet med uviklingsplanen var blandt andet at definere Røddings fremtidige rolle i forhold til omgivelserne samt udpege nogle projekter, der kunne være med til at styrke byen både med henblik på livskvalitet og oplevelser og med henblik på fremtidige bosætning. RØDDING HØJSKOLE I forbindelse med udviklingsplanen blev der udpeget nogle fokusområder, der skulle arbejdes med for at styrke byen, herunder blandt andet Byens landskaber, hvor der var fokus på tilgængelighed, variation og fællesskab. Et andet fokus var Røddings profil, hvor et af de centrale elementer var at skabe oplevelser og fortælle historier ved hjælp af de fysiske rammer. Der blev efterfølgende udvalgt en række Side 4

5 projekter, som de nedsatte arbejdsgrupper skulle arbejde med at udvikle. Et af disse projekter er Højskoleengen. BORGERNE Rødding har som tidligere nævnt mange engagerede og aktive borgere, hvilket ses ved de forskellige arrangementer i byen og i foreningslivet. Men det er ikke kun de sjove opgaver, borgerne deltager i, det er også praktiske opgaver som for eksempel mindre anlægsopgaver samt vedligeholdelse og pasning af forskellige områder. Rødding har for eksempel tre legepladsgrupper, et sti-laug og en bænkepudser-gruppe, der består af frivillige borgere, der ugentligt slår græs, udfører mindre vedligeholdelsesopgaver og deltager i mindre anlægsprojekter sammen med kommunens medarbejdere, således at pengene rækker længere, og byen og dens kvaliteter styrkes og udbygges. De engagerede borgere er et stort plus for Rødding både for sammenholdet og fællesskabet og for byens evne til at tiltrække og fastholde indbyggere. Projektområde Rødding Højskole Rødding Frimenighed Højskoleengen Rødding Sognemenighed Luftfoto med markering af projektområdet. Side 5

6 RØDDING HØJSKOLE Rødding Højskole blev etableret i 1844 og er verdens ældste højskole. Højskolen har fungeret som et kulturelt fyrtårn, hvor lokalbefolkningen og sønderjyderne i generationer er mødtes, dels med hinanden og dels med højskolens elever, kursister og gæster. på en tom skole, hvor der hverken var elever eller korte kurser. Den negative udvikling blev vendt til fremdrift, så skolen i dag er genrejst som en velfungerende og moderne, almen højskole, hvor der atter er liv og aktivitet. Højskolen ligger i grænselandet, hvilket har givet mulighed for et tæt samarbejde med Sydslesvigsk Forening og Grænseforeningen om konferencer og kurser, der skal oplyse om grænselandet og dets særlige mindretalsforhold. Højskolen deltager også aktivt i arbejdet for, at grænselandet ikke skal blive udkantsområde, men fortsat udvikle sig og tiltrække nye beboere. Højskolen har til huse i en tidligere herredsfogedgård fra 1832, hvor der løbende er blevet renoveret og bygget til. Den seneste renovering blev færdig i 2013, hvor skolens gamle stald- og ladebygning blev ombygget til moderne undervisningslokaler og opholdsrum. Ved de forskellige omog tilbygninger har det været vigtigt at bevare kendetegn og karakteristika fra det oprindelige landbrugsanlæg, således at højskolens udspring i landbrugskulturen til stadighed afspejler sig i arkitekturen; dette kommer blandt andet til udtryk ved, at alle skolens bygninger ligger centreret omkring en række gårdrum. PLACERING Højskolen har en central placering langs byens vestlige kant med tæt forbindelse til bykernen på den ene side og naturen på den anden. Ved at renovere og begrønne højskolens udearealer og opbygge Højskoleengen til et attraktivt grønt område med mange muligheder trækkes naturen tættere på borgerne og bliver et frirum tæt på bykernen, som alle kan benytte. Rødding Højskole er verdens ældste højskole. Da højskolen blev etableret i 1844 var det hovedsagelig elever fra landet, der gik på skolen. Frem til krigen i 1864 gik der en enklavegrænse tværs gennem højskolen og delte den i to, så den ene del lå i kongeriget Danmark, mens den anden del lå i hertugdømmet Slesvig. Rødding Højskole havde i årselever fordelt på to lange kurser for unge mennesker og 24 korte kurser for folk i alle aldre samt 150 offentlige foredrag og arrangementer. HØJSKOLEN OG BYEN Siden Rødding Højskole blev oprettet, har den været en aktiv del af byen og bylivet. Højskolen har ligeledes været med til at skabe sammenhold i nærområdet. Det er blandt andet sket ved, at skolens elever har brugt byen og dens faciliteter, ligesom højskolen har inviteret borgerne indenfor til koncerter, foredrag, debatmøder, konferencer, teaterforestillinger og forskellige andre arrangementer som eksempelvis fejring af befrielsen den 4. maj 1945 og store grundlovsarrangementer. I nogle år var højskolen i alvorlig krise med truende konkurs og udsigt til lukning i Men en bred gruppe af folk i lokalområdet og ude omkring i Danmark ville det anderledes. Der kom en ny bestyrelse til, og en iværksat indsamling gav 3,8 mio. Et nyt forstanderpar blev ansat Side 6 Elever i højskolens nyrenoverede undervisningslokale.

7 Rødding Højskoles hovedbygning set fra gårdspladsen. Sang på højskolen. Grundlovsmøde på højskolen. Side 7

8 HØJSKOLEENGEN Højskoleengen ligger mellem tre af byens vartegn byens to kirker og Rødding Højskole. Med denne placering er Højskoleengen med til at binde de tre steder sammen og skabe rammerne for en samhørighed mellem naturen, kulturen og historien. Ved at gennemføre projektet omkring Højskoleengen styrkes Røddings kulturelle brand, og byen kommer til at fremstå mere interessant, levende og grøn. I dag er arealet en græsplæne/mark, hvor der er opsat fodboldmål og træningspavilloner. Desuden bruges den til parkering, hvis der er store arrangementer på højskolen. På plantegningen ses Højskoleengen indrettet med en bæk, to søer, festplads, legepladser og meget andet. Højskoleengen skal være et samlingssted for byens borgere og højskolens elever, et sted, hvor der er mulighed for natur- og kulturoplevelser, og hvor sammenholdet og fællesskabet styrkes. Søstrenes Hus med Flors Allé i baggrunden. Projektet for Højskoleengen er delt op i flere mindre dele, som er beskrevet på de næste sider. Kig op af Kirkebakken mod frimenighedskirken. Højskoleengen set fra Flors Allé med kig mod sognekirken. Side 8

9 Dispositionsplan for Højskoleengen. Side 9

10 22. Sti 1. Bækken 18. Træningspavilloner 16. Leg B 21. Skoven mod vest 17. Bålhytte 19. Busketter i skoven 14. Skoven nord for sognekirken 15. Leg A 6. Amfiteater 20. Skoven mod syd 9. Kirkebakken 12. Højskolens have nord for Flors Allé 13. Flors Have 8. Flors Allé 10. Genforeningsstenen 3. Engen 5. Festplads/boldbane 2. Søerne 7. Rødding Kirkevej 4. Overdrev 11. Ribevej Side 10

11 1. BÆKKEN Rødding bæk er i dag rørlagt på en del af strækningen. Bækken ønskes åbnet og ført gennem Højskoleengen, inden den kobles på den eksisterende bæk ved Elevfløjen. For at give adgang fra Flors Allé til Højskoleengen skal der etableres en bro over bækken. Der, hvor bækken løber gennem skoven, tyndes skoven for selvsåning i et meter bredt bånd, så bækkens løb visuelt kan følges over en lang strækning. Dog bevares der flere solitære træer langs brinken, da de ikke tager udsynet, men tværtimod fremhæver bækkens løb. 2. SØERNE Der skal etableres søer i den østlige del af Højskoleengen langs Ribevej. Søerne skal opbygges med relativt flade brinker, så vandstanden i søerne kan stige og falde afhængig af vandmængden. Den opgravede jord fyldes på de lavtliggende engarealer, så niveauet udlignes. Etableringen af bækken og søerne skal være med til at give større biodiversitet i området ved at tiltrække flere dyrearter. 3. ENGEN Store dele af området omkring den nyåbnede bæk og de to søer skal fremstå som engareal med enggræs, det vil sige halvlangt græs, der slås 1-4 gange om året. Området kan også afgræsses af for eksempel får eller kvæg. 4. OVERDREV Området syd for Rødding Sognekirke, hvor Kirkekroen ligger i dag, kan også fremstå som et ekstensivt areal med halvlangt græs, der slås 1-4 gange årligt eller afgræsses som engarealet. Der kan etableres grupper af spredt beplantning enten som frugttræer eller en anden træsort. Arealet kan på den måde blive et stiliseret overdrev. Inddragelsen af denne del i projektet kræver, at Vejen Kommune afslutter forhandlingerne om køb af grunden og får fjernet den faldefærdige kirkekro. 5. FESTPLADS/BOLDBANE Dette område ligger som et klippet græsområde med mulighed for forskellige aktiviteter af begrænset varighed. Det klippede græs danner kontrast til det mere vilde enggræs. Festpladsen/boldbanen drænes for at give mulighed for brug, da området er meget vådt. 6. AMFITEATER Der laves et mindre amfiteater, hvor der kan spilles musik, teater, holdes taler og lignende. Amfiteateret bygges op, hvor det i forvejen skråner, og de brede siddetrin markeres for eksempel med ege-sveller eller lignende. 7. RØDDING KIRKEVEJ Rødding Kirkevej får helt ny status og nyt udtryk, når den føres gennem de to engområder med sø på hver side. Udtrykket kan yderligere forstærkes ved at omlægge Rødding Kirkevej med enten en grus- eller brostensbelægning. 8. FLORS ALLÉ Dele af Flors Allé er i dag grusbelagt, mens andet er belagt med asfalt. For at give et sammenhængende udtryk tænkes hele strækningen belagt med grus. De parkeringspladser, der i dag er foran Søstrenes Hus, fjernes, så der bliver plads til, at det grønne område og bækken kan strække sig herud og gribe fat i byen. Træbeplantningen langs Flors Allé er gammel, og nogle af træerne er ved at være udlevede. Da der stadig ønskes træer langs Flors Allé, skal der indplantes nye træer. 9. KIRKEBAKKEN Parkeringspladsen ved Rødding Frimenighedskirke udvides, så der bliver plads til to rækker parkerede biler, ligesom fortovet langs Kirkebakken fjernes og anlægges i grus, så vejen får samme udtryk, som den har længere oppe. 10. GENFORENINGSSTENEN Genforeningsstenen kan bevares på sin nyværende placering ved Søstrenes Hus eller flyttes længere ud mod Ribevej Side 11

12 (som indtegnet på disponeringsplanen). Fælles for begge løsninger er, at stenen stadig opstilles med cirklen af de mindre grænsesten omkring den store sten og med Højskoleengen i baggrunden. 11. RIBEVEJ Vejbeplantningen af lind bevares langs Ribevej, men et par af træerne ved de nye søer fjernes, så der bliver frit kig ud over søerne og op til Rødding Sognekirke. 12. HØJSKOLENS HAVE NORD FOR FLORS ALLÉ Nogle af de store rododendroner fjernes, så haven virker mere åben. Jakob Knudsens mindesten flyttes hen foran de store rododendroner. 13. FLORS HAVE Denne del må gerne fremstå som en afskærmet helhed. Nye busketter plantes som afgrænsning ned mod bækken og op mod højskolens elevfløj, så området bliver afgrænset, men stadig med adgang gennem beplantningerne. 14. SKOVEN NORD FOR SOGNEKIRKEN Skoven er sammensat af forskellige træer, hvor der ses en grov inddeling i tre sektioner med henholdsvis eg, birk og bøg. Der tyndes ud i træerne, således at denne opdeling styrkes og træerne kan udvikle sig og få bredere kroner. 15. LEG A Dette område er primært til de yngre børn med sandkasse, klatretårn/-net, balanceelementer og lignende. Der kan også etableres et område med vandleg nær bækken. 16. LEG B Dette område er til de større børn og unge. Der opbygges forskellige former for fysiske udfordringer, hvor der kan etableres forhindringsbaner, klatrevægge, rappelling og lignende. Legepladsen ligger i den opvoksede skov, og træerne kan derfor indgå i aktiviteterne og forhindringerne. 18. TRÆNINGSPAVILLONER Træningspavillonerne, der allerede er opsat i området, flyttes, så de kommer tættere på højskolen. Deres nuværende placering er uhensigtsmæssig i forbindelse med den nye indretning, og de bliver ikke brugt meget på den nuværende placering. Træningspavillonerne er Rødding bys ejendom, og skulle den nye placering tæt på højskolen afholde borgerne fra at benytte dem, kan der findes en anden placering til pavillonerne et sted i byen. 19. BUSKETTER I SKOVEN Der indplantes slyngende busketter i den udtyndede skov, der kan danne rammen om legeområderne og bålhytten. Busketterne bryder vinden fra vest og skaber læ i områderne. 20. SKOVEN MOD SYD Der plantes et fyldigt bryn i skovens afslutning mod syd, som herved giver afskærmning til Rødding Sognekirkes materialeplads. 21. SKOVEN MOD VEST Der går en sti langs marken i skovens vestlige ende. Stien ligger fint på indersiden af et tjørnehegn, der dog skal beskæres en smule. 22. STI Der laves stier gennem skoven og engen. Disse stier forbindes til Flors Allé og andre omkringliggende stier og veje. De anlægges som gode, handicapvenlige gangstier i sti- eller slotsgrus, der giver et uformelt udseende, men en god gangflade. Der opsættes belysning langs en del af stierne, så det er trygt at færdes gennem området om aftenen. 17. BÅLHYTTE Bålhytten kan bruges af byens borgere, eksempelvis som madpakkeskur eller i forbindelse med arrangementer. Side 12

13 Højskoleengen set fra byen med sognekirken til venstre og Rødding Højskole til højre. Side 13

14 HØJSKOLENS GÅRD- OG UDERUM Rødding Højskoles arkitektur bærer præg af, at stedet oprindelig var et landbrug, hvor der siden 1844 også har været drevet højskole. Senere tiders udbygninger har taget udgangspunkt heri, således at højskoles udspring i landbrugskulturen i dag tydeligt manifesterer sig i arkitekturen, ved at der er blevet skabt en række gårdrum. Det er indretningen af disse gård- og uderum, dette projekt retter sig imod. Højskolens gårde ønskes indrettet, så de stadig opleves som afgrænsede rum indrammet af bygninger og beplantning. Der laves flere indgange til og forbindelser mellem de forskelligartede gårdrum, hvorved det bliver nemmere at sive omkring og opleve dem. Avlsgården. Nogle gårdrum tænkes indrettet til ophold for mange mennesker på én gang, i andre gårdrum stilles der blot få bænke op, hvorved der skabes et uformelt mødested. Kombinationen af de forskellige gårdrum og forbindelsen mellem dem skaber helhed og sammenhæng mellem højskolen og Højskoleengen, der etableres i umiddelbar forbindelse med højskolen. Gård- og uderummene ligger desuden naturligt på vejen for beboerne nordvest for højskolen, når de skal ned i byen. Projektet vil derfor også åbne den nordvestlige del af Rødding for byens øvrige borgere og på den måde skabe en mere sammenhængende by. Elevgården. Side 14 Brændegården.

15 Området ved bækken. Biblioteksgården. Side 15

16 AVLSGÅRDEN BRÆNDEGÅRDEN ELEVGÅRDEN OMRÅDET VED BÆKKEN BIBLIOTEKSGÅRDEN Oversigt over Højskolens gård- og uderums placering i forhold til hinanden. Side 16

17 BIBLIOTEKSGÅRDEN Tidligere lå her et aflangt bassin, der passede til den japansk inspirerede biblioteksbygning, men som i dag er omdannet til have. Det japanske præg ønskes genskabt ved at lave to lange, smalle vandspejle parallelt med biblioteksbygningen, hvor der placeres store trædesten, så vandet kan krydses. Der laves tre kvadratiske trædæk med et let svævende præg forskudt i midten af Biblioteksgården, hvor der opstilles bord- og bænkesæt, som indbyder til ophold. Beplantningen af bunddække og prydgræsser giver et enkelt og karakterfyldt udtryk, der passer til det japanske tema. Gården omkranses fortsat af en pergola med klatrevin. Side 17

18 ELEVGÅRDEN En stor bred siddeplint i træ fylder åbningen mellem Biblioteksgården og Elevgården. Der opsættes listehegn, som beplantes med klatrevildvin omkring hushjørnerne ved laden og Elevfløjen for at bryde den trækvind, der er i gården. Gården er både et gennemgangsområde og et opholdssted. Der lægges flisefelter, som brydes med pikstensbånd på tværs af gården og langs bygningerne. Der opsættes bænke og plantes lave hække, hvorved der skabes små, intime rum, ligesom der plantes mindre træer, der bryder Elevfløjens lange facade. Der opføres også et halvtag, der beplantes med slyngplanter, så det ikke virker så iøjnefaldende, men i stedet ligner en pergola. Side 18

19 ALVSGÅRDEN Der lægges brede pikstensbånd langs kontorets (tidligere mejeri) facade ligesom dem, der allerede ligger langs staldog ladebygningen for at understrege, at det er bygninger med alder og historie. Desuden plantes der høje hække for at skjule plankeværket langs containerpladsen, ligesom de vil være med til at afslutte gårdrummet. Avlsgårdens belægning skal virke helstøbt, selvom området gennemskæres af kørende biler. Den samlende belægning i gårdrummet er en enkel grusbelægning. Fra vindfanget ledes eleverne visuelt på rette vej til hovedbygningen ved at to rækker brosten afslutter grusstien. De eksisterende træer bevares, og der plantes nye træer og lave hække i forbindelse med træerne for at strukturere og formgive gården. Træerne og hækkene skal samtidig være med til at understrege, at Avlsgården ikke er en parkerings- eller vendeplads, men er et gennemgangsområde. Side 19

20 BRÆNDEGÅRDEN Der opsættes cykelskure, som vil være med til at skabe endnu et helstøbt gårdrum ved at afslutte området og danne en kant. Cykelskurene bygges i samme stil som det, der er opsat på nabobebyggelsen Højskolelundens grund. Der plantes enkelte lindetræer og bøgehække for at give en rumlig opfattelse og sikre, at biler ikke parkerer for tæt på pedellens port. Mod syd afsluttes Brændegården af en fylding buskbeplantning. Brændegården vil således fungere både som p-plads og gennemgangsområde, der vil være med til at åbne det rekreative område omkring bækken for Røddings nordvestlige bydel og dets beboere. Side 20

21 OMRÅDET VED BÆKKEN Den stærkt medtagede mur mellem Elevfløjen og bygningen syd for Biblioteksgården erstattes af et højt plankeværk med en dør. På vestsiden af plankeværket laves et trædæk med siddetrin, der indbyder til ophold, hvor man kan slå sig ned med hynder og puder og nyde syd- og vestsolen. Længere nede mod bækken laves der igen siddetrin kombineret med større træflader, så man kan sidde på trinene eller placere borde/bænke på fladerne. Der etableres to nye broer, og krattet på den anden side af bækken tyndes ud, så det kan passeres, og der skabes forbindelse til Højskoleengen. Side 21

22 KUNSTPROJEKT Som en del af etableringen af Højskoleengen og renoveringen af højskolens gårdrum, er der indtænkt et kunstprojekt. Kunstprojektet skal være med til at understege den åndelige trekant, der dannes af højskolen og de to kirker ved at give oplevelser, når man færdes gennem området. Der er ikke lavet en endelig plan for kunstprojektet, men det er tanken, at en kunstner som eksempelvis Jens Galschiøt, Keld Moseholm eller Christian Lemmerz kunne lave et eller flere kunstværk(er) med ånd, der kunne opstilles på Højskoleengen. Anslået budget Skulptur af Keld Moseholm. Skulptur af Christian Lemmerz. Side 22 Skulptur af Jens Galschiøt.

23 SØSTRENES HUS Søstrenes Hus er beliggende for enden af Flors Allé og har stået tomt efter søstrenes død. Huset, der er byens ældste hus fra omkring 1750, er velbevaret og rummer en vigtig kulturhistorisk fortælling, både for Rødding by og for Sønderjylland. Huset er ikke med i projektet for Højskoleengen og højskolens gård- og udearealer, men tænkes som et selvstændigt projekt. Huset ønskes opkøbt og renoveret, så det kan benyttes som legatbolig eller lignende. Beboere i legatboligen vil kunne undervise på og benytte højskolens faciliteter. Anslået budget Søstrenes Hus set fra Ribevej op mod Rødding Højskole. Side 23

24 ORGANISATION Forstander Mads Rykind-Eriksen Rådgiver Ellen Lærke Jørgensen Landskabsarkitekt Rødding Højskoles bestyrelse Styregruppe* Projektleder Janni Kollerup** Vejen Kommune Rådgiver Teknik & Miljø Vejen Kommune Entreprenører *STYREGRUPPE Bestyrelsesrepræsentanter for: Rødding Sognemenighed Rødding Frimenighed Rødding Højskole Forum Rødding (lokalråd) Vejen Kommune Frank Schmidt-Hansen (politiker og erhvervsdrivende) Sten Thygesen (politiker) **PROJEKTLEDER Janni Kollerup Civilingeniør i Arkitektur og Design Team Projekt, Teknik & Miljø, Vejen Kommune Har blandt andet arbejdet med anlægsdelen af Kongeåsti-projektet (der har fået 9 mio. fra blandt andet Grøn vækst og den A.P. Møllerske støttefond) - herunder udbud, kontrahering og tilsyn med anlægsarbejdet. Jordarbejde El Legeplads Beplantning Brolægning... Side 24

25 TIDSPLAN Der er udarbejdet en dispositionsplan for både Højskoleengen og højskolens gård- og uderum. Lokalplanen for Højskoleengen er godkendt, og de relevante myndigheder har på forhånd tilkendegivet, at de er positive med hensyn til at give de fornødne tilladelser. I efteråret 2014 søges der forskellige fonde, ligesom der laves en indsamling hos lokalbefolkningen og de erhvervsdrivende i Rødding. I foråret 2015 igangsættes en del af projektet, da de bevilligede LAG-midler skal være brugt inden juni Således færdiggøres en lille del af projektet i andet kvartal af 2015, mens resten igangsættes i samme periode og forventes at stå færdigt inden udgangen af 2016 afhængig af krav, ønsker og lignende fra de forskellige fonde, der søges. Udarbejdning af ansøgningsmateriale April-august 2014 Ansøgninger Ansøgning - diverse fonde August-november 2014 Ansøgning - erhvervsdrivende i Rødding August-november 2014 Folkeaktier August-november 2014 Miniprojekt (LAG midler) Detail projektering Oktober-november 2014 Udbud - miniprojekt November-december 2014 Anlæg Februar- marts 2015 Færdiggørelse Marts-april 2015 Højskoleengen Detail projektering Januar-februar 2015 Udbud Februar-marts 2015 Anlæg Marts-juni 2015/16 Færdiggørelse Juni-juli 2016 Højskolens gård- og uderum Detail projektering Januar-februar 2015 Udbud Februar-marts 2015 Anlæg Marts-juni 2015/16 Færdiggørelse Juni-juli 2016 Anlæg af p-plads Marts-juni 2016 Kunstprojekt Januar-juni 2016 Side 25

26 ØKONOMI UDGIFTER POST A HØJSKOLEENGEN Højskoleengen, delposter jf. tilbud Pris inkl. moms A1 Bækken A2 Søerne A3 Eng A4 Overdrev A5 Festplads/boldbane A6 Amfiteater A7 Rødding Kirkevej A8 Flors Allé A9 Kirkebakken A10 Genforeningsstenen A11 Ribevej A12 Højskolens Have A13 Flors Have A14 Skoven nord for A15 Leg A A16 Leg B A17 Bålhytte A18 Træningspavilloner A19 Busketter A20 Skoven mod syd A21 Skoven mod vest A22 Sti POST B HØJSKOLENS GÅRD OG UDERUM Delposter Pris inkl. moms B1 Biblioteksgården B2 Elevgården B3 Avlsgården B4 Brændegården B5 Område ved bækken Anlæg i alt, post B Uforudseelige udgifter, 15% I alt Projektleder/projektering, 5% I ALT, afrundet POST C ANDRE PROJEKTER Overslagspris Pris inkl. moms C1 Kunstprojekt Andre projekter, i alt Uforudseelige udgifter, 15% I alt KR. Anlæg i alt, post A Projektleder/projektering, 5% Uforudseelige udgifter, 15% I ALT, afrundet KR. I alt Projektleder/projektering, 5% I ALT, afrundet KR. SAMLEDE UDGIFTER (POST A+B+C) Side 26

27 INDTÆGTER USPECIFICEREDE TILSKUD USPECIFICEREDE INDTÆGTER I ALT SPECIFICEREDE TILSKUD LAG Vejen Hele Post B Højskolens gård og uderum SPECIFICEREDE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT MANGLENDE FINANSIERING NOTE Der indregenes desuden 1000 frivillige timer á 100 i projektet, svarende til Side 27

28 RØDDING HØJSKOLE FLORS ALLÉ RØDDING T: E:

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ

JUNI 2009. Hjarnø. Snaptun. Glud EN FÆLLES FREMTID UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ JUNI 2009 Hjarnø Snaptun Glud EN FÆLLES FREMTID EN UDVIKLINGSPLAN FOR GLUD, SNAPTUN OG HJARNØ OBS Udviklingsplanen er et resultat af et fælles ideudviklingsprojekt for de tre lokalråd Glud, Snaptun og

Læs mere

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København.

TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. TAG PARKEN I LOMMEN! Forslag til 14 lommeparker i København. hvorfor lommeparker? 2 Lommeparken spiller med på lokalområdets identitet og stedets historie Lommeparken giver plads til motion og leg i byens

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013

UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY 2013 UDVIKLINGSPLAN JELLING MIDTBY UDVIKLINGSPLAN FOR JELLING MIDTBY Vedtaget af Vejle Byråd 2. oktober 2013 Vejle Kommune Teknik & Miljø Kirketorvet 22 7100 Vejle Udviklingsplanen

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE

Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE Løkkensvej LEV GODT, LAD DET GRO PROJEKTBESKRIVELSE UDVIKLET AF SCHØNHERR OG HJØRRING KOMMUNE OKT 2014 HJØRRING GJURUP BAKHOLM HUNDELEV SØNDER RUBJERG TOVBRO VITTRUP LØKKEN Projektområdet Løkkensvej og

Læs mere

En god omvej Velkommen på kanten af Lihme

En god omvej Velkommen på kanten af Lihme En god omvej Velkommen på kanten af Lihme Projekt indsendt af Skive Kommune Områdetypologi: Landsbyen og det åbne land Anlægsøkonomi: Kr. 3.388.990,- Rådgivere: Møller & Grønborg Projektet tager afsæt

Læs mere

FREMTIDEN I VESTERHEDE

FREMTIDEN I VESTERHEDE FREMTIDEN I VESTERHEDE Helhedsplan for udvikling i Vesterhede VI SER FREMAD OG VI HANDLER! VI BYGGER PÅ DET LANGE SEJE TRÆK OG PÅ MOD, SAMARBEJDSEVNE OG FREMSYNETHED Juni 2011 Vesterhede Koordinationsråd

Læs mere

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet

Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN. Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Over Jerstal UDVIKLINGSPLAN Udarbejdet i et samarbejde med beboerne i lokalsamfundet Udviklingsplanen er fremkommet på baggrund af en demokratisk proces og skal fremover danne grundlag for konkrete projekter.

Læs mere

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL

DOMMERBETÆNKNING VINGE OG NY BYDEL DOMMERBETÆNKNING VINGE S-togsSTATION OG NY BYDEL Indbudt projektkonkurrence Dommerbetænkning Oktober 2014 1 FORORD Frederikssund Det er med stor glæde, at Frederikssund Kommune nu kan præsentere resultatet

Læs mere

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER

Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER Trafik og Grøn Plan NV PROJEKTKATALOG - UDVALGTE KONKRETE PROJEKTER GLUD & MARSTRAND-GRUNDEN BAGGRUND Søtoftegård A/S, som har forkøbsret til Glud og Marstrand-grunden, har i nogen tid haft planer om at

Læs mere

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE

LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE LANDSBYER PÅ FORKANT - EN MODEL TIL KOORDINERET SAMARBEJDE MELLEM LANDSBYER OG LANDSBYOMRÅDER BORGERE FÆLLES UDVIKLINGSKULTUR PLATFORM TIL SAMARBEJDE UDVIKLINGSTILTAG Grontmij A/S i samarbejde med Ekstrakt

Læs mere

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu

19 års erfaringer med inklusion. Visioner for fremtiden. Projekter her og nu 19 års erfaringer med inklusion Visioner for fremtiden Projekter her og nu 2015 Indhold Indledning 3 Indledning 5 Hvem er vi? 6 Dengang 7 Nu 8 Boliger til individuelt liv i fællesskab 10 Relationer til

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

Stier inspiration til planlægning og forvaltning

Stier inspiration til planlægning og forvaltning Stier inspiration til planlægning og forvaltning Friluftsrådets vision Hindringer for friluftsliv og daglig motion findes ikke. I byen bevæger vi os uhindret til fods, på cykel, på rulleskøjter, med vores

Læs mere

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling

Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling 2 2 Tingbjerg og Utterslevhuse - en bydel i udvikling Indhold Forord...5 Mange aktører - en vision...8 Arkitekturen...18 Modernisering og nye boligtyper

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL

over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL over sø & land 2050 struktur- & Helhedsplan Udarbejdet for Tarup-Davinde I/S, Odense Kommune og Faaborg-Midtfyn Kommune af GBL 3 over sø & land 2050 struktur- & helhedsplan for Over sø & land Udarbejdet

Læs mere

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse

Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse BOSÆTNING 2014 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 9: Kvalitativ bosætningsanalyse - Fokusgruppeinterviews Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Opsummering... 2 Gruppe 1: Seniorboligen...

Læs mere

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD

MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD MENNESKER MØDES I GADEHAVEGÅRD Foreløbig helhedsplan for Gadehavegård 2008-2011. Ansøgning til Landsbyggefonden om tilskud til sociale og forebyggende indsatser i problemramte afdelinger INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed

Guide til mere trygge byer. Byplanlægning, der skaber tryghed Guide til mere trygge byer Byplanlægning, der skaber tryghed Byplanlægning, der skaber tryghed Indhold Forord 1 1. Tryghed og bymiljø 2 2. Anbefalinger til kriminalpræventiv byplanlægning 10 3. Organisering

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde

KIRKEBJERG. en levende bydel. Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde KIRKEBJERG en levende bydel Helhedsplan for omdannelsen af Kirkebjerg Erhvervsområde Mindretalsudtalelse Ved Glostrup Kommunalbestyrelses behandling af den endelige vedtagelse af helhedsplanen for Kirkebjerg

Læs mere

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev

VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev VEJKANTSDANMARKS FREMTID - fire scenarier for modellandsbyen Skrumpelev Indholdsfortegnelse Forord S. 3 Indledning og vigtigste anbefalinger S. 10 Scenarie 1 Lade stå til S. 14 Scenarie 2 Total afvikling

Læs mere

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser

NR. 3 OKTOBER 2004. Byer i børnehøjde. Leg i byens mange rum. En seværdig legeplads. Ny bog om idrætslegepladser NR. 3 OKTOBER 2004 Byer i børnehøjde Leg i byens mange rum En seværdig legeplads Ny bog om idrætslegepladser LEGEPLADSEN Udgives af Dansk Legeplads Selskab Nr. 3 oktober 2004 Tidsskriftet udkommer 4 gange

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12

BYPLAN NYT. TEMA Udsatte boligområder. Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5. Arkitektens Hot or Not liste - side 12 BYPLAN NYT 9. årgang April 2011 2 TEMA Udsatte boligområder Der skal investeres ud over matrikelgrænsen - side 5 Arkitektens Hot or Not liste - side 12 Nedrivning kræver omtanke og prioritering også i

Læs mere

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup.

ERFARINGSKATALOG. Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. ERFARINGSKATALOG Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt i Gadehavegård, Høje-Taastrup. Erfaringskatalog Fremtidssikring af udearealer i almene boligområder med udgangspunkt

Læs mere