HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER"

Transkript

1 HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

2 INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé Rødding T: E: Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole 6 Højskoleengen 8 Højskolens gård- og uderum 14 Kunstprojekt 22 Søstrenes Hus 23 Organisation 24 Tidsplan 25 Økonomi 26

3 INDLEDNING Hovedprojektets overordnede mål er at opgradere udearealerne omkring højskolen og skabe natur- og kulturoplevelser for byens borgere. Områderne omkring Rødding Højskole skal omdannes til grønne oaser med det formål at binde byen og højskolen tættere sammen, både i hverdagen og i forbindelse med højskolens forskellige arrangementer. Der skal skabes attraktive åndehuller, hvor natur, kultur og historie smelter sammen og understreger Røddings kulturhistoriske værdi, og hvor folk som noget helt naturligt lægger vejen forbi højskolen og udnytter dens udearealer. Åndehullerne er placeret på vejen til/fra den nordvestlige del af byen og vil med sin indretning indbyde til ophold, gåture med mere, hvorved projektet vil medvirke til at give merværdi til de nærliggende boligområder. Hovedprojektet udgøres af to delprojekter: Højskoleengen Højskolens gård- og uderum HØJSKOLEENGEN Højskoleengen skal omdannes til en bypark med handicaptilgængelige stier, legepladser, bålplads, amfiteater med mere. Bækken skal åbnes hele vejen gennem engen, og i den sydlige ende skal der etableres en sø. Området bliver et attraktivt supplement til de funktioner, der allerede i dag er i Rødding. Herved vil der blive skabt et område, hvor byens og omegnens borgere og højskolens elever kan samles, hvor der kan fortælles historier, høres musik, afholdes byfest og meget, meget mere. Højskoleengen vil være med til at skabe en mere sammenhængende by. Som vartegn for Højskoleengen er det tillige planen at opstille et eller flere kunstværker på arealerne, som skal afspejle den historie og kultur, der er i området. HØJSKOLENS GÅRD- OG UDERUM Rundt om højskolen er der en masse mindre gård- og uderum, som skal begrønnes og gøres til attraktive opholdssteder for skolens elever og gæster samt for borgerne i Rødding. Herved skabes der et attraktivt miljø, der understreger højskolens historie, arkitektur og udtryk. Hovedprojektet vil i høj grad også gavne Røddings skoler, som får adgang til naturen på tæt hold, ligesom højskolen vil få et attraktivt grønt område lige uden for døren. Samspillet mellem højskolen og naturen har altid været vigtig for Rødding Højskole, og projektet skal derfor være med til at give eleverne natur- og kulturoplevelser. Gennemførelsen af hovedprojektet vil bestå af følgende arbejder: Reetablering og begrønning af højskolens mange gård- og uderum Højskoleengen - etableringen af et offentligt grønt område og samlingssted centralt i byen Udvidelse af parkeringsfaciliteterne Nedrivning af en slidt og faldefærdig bygning (Vejen Kommune står for den del) og omdannelse af grunden til en grøn indgang til byen, som en del af projekt Højskoleengen Opstilling af kunstværker med ånd på Højskoleengen Renovering af Søstrenes Hus Projektet er blevet til i et samarbejde mellem Rødding Højskole, Rødding Sognekirke, Rødding Frimenighed, Forum Rødding og Vejen Kommune, herunder Plejecenteret Enghaven. Projektet for Højsskoleengen består blandt andet af Lokalplan 243, der er vedtaget i juni Desuden har haveog landskabsarkitekt Ellen Lærke Jørgensen udarbejdet en dispositionsplan og beskrivelse for Højskoleengen samt Højskolens gård- og uderum. Side 3

4 RØDDING Rødding er tidligere kommunecenter og har derfor et stort opland, hvilket er medvirkende til at styrke Rødding som en stærk kulturby og driftig handelsby. Rødding har haft en jævn tilgang af indbyggere over de senere år, hvad der kan være flere grunde til. En af grundene er den gode placering i forhold til den østjyske millionby, hvilket betyder, at der er arbejdspladser inden for en times kørsel fra Rødding. En anden grund er byens størrelse. Rødding er tilpas stor til at have de nødvendige servicefunktioner, og har samtidig en mindre bys kvaliteter tæt forbindelse til naturen og sammenhold borgerne imellem. Rødding har et stærkt forenings- og kulturliv, hvor folk engagerer sig i byens aktiviteter. Byen har blandt andet et stort kultur- og idrætscenter med svømmehal, fitnesscenter og bowlingbaner, et stort udendørs boldspilsanlæg, biograf med flere sale og premierefilm samt et velassorteret bibliotek. I Rødding by forefindes lægehus, tandlæger, apotek, bager, tøjbutikker, to supermarkeder, børnehaver og to skoler i det hele taget alt det nødvendige for at få dagligdagen til at fungere. RØDDING UDVIKLINGSPLAN Rødding er en by med mange engagerede borgere, som har været medvirkende til, at der i 2010 blev lavet en udviklingsplan for Rødding. I forbindelse med udarbejdelsen af planen blev der afholdt workshops og nedsat arbejdsgrupper. Formålet med uviklingsplanen var blandt andet at definere Røddings fremtidige rolle i forhold til omgivelserne samt udpege nogle projekter, der kunne være med til at styrke byen både med henblik på livskvalitet og oplevelser og med henblik på fremtidige bosætning. RØDDING HØJSKOLE I forbindelse med udviklingsplanen blev der udpeget nogle fokusområder, der skulle arbejdes med for at styrke byen, herunder blandt andet Byens landskaber, hvor der var fokus på tilgængelighed, variation og fællesskab. Et andet fokus var Røddings profil, hvor et af de centrale elementer var at skabe oplevelser og fortælle historier ved hjælp af de fysiske rammer. Der blev efterfølgende udvalgt en række Side 4

5 projekter, som de nedsatte arbejdsgrupper skulle arbejde med at udvikle. Et af disse projekter er Højskoleengen. BORGERNE Rødding har som tidligere nævnt mange engagerede og aktive borgere, hvilket ses ved de forskellige arrangementer i byen og i foreningslivet. Men det er ikke kun de sjove opgaver, borgerne deltager i, det er også praktiske opgaver som for eksempel mindre anlægsopgaver samt vedligeholdelse og pasning af forskellige områder. Rødding har for eksempel tre legepladsgrupper, et sti-laug og en bænkepudser-gruppe, der består af frivillige borgere, der ugentligt slår græs, udfører mindre vedligeholdelsesopgaver og deltager i mindre anlægsprojekter sammen med kommunens medarbejdere, således at pengene rækker længere, og byen og dens kvaliteter styrkes og udbygges. De engagerede borgere er et stort plus for Rødding både for sammenholdet og fællesskabet og for byens evne til at tiltrække og fastholde indbyggere. Projektområde Rødding Højskole Rødding Frimenighed Højskoleengen Rødding Sognemenighed Luftfoto med markering af projektområdet. Side 5

6 RØDDING HØJSKOLE Rødding Højskole blev etableret i 1844 og er verdens ældste højskole. Højskolen har fungeret som et kulturelt fyrtårn, hvor lokalbefolkningen og sønderjyderne i generationer er mødtes, dels med hinanden og dels med højskolens elever, kursister og gæster. på en tom skole, hvor der hverken var elever eller korte kurser. Den negative udvikling blev vendt til fremdrift, så skolen i dag er genrejst som en velfungerende og moderne, almen højskole, hvor der atter er liv og aktivitet. Højskolen ligger i grænselandet, hvilket har givet mulighed for et tæt samarbejde med Sydslesvigsk Forening og Grænseforeningen om konferencer og kurser, der skal oplyse om grænselandet og dets særlige mindretalsforhold. Højskolen deltager også aktivt i arbejdet for, at grænselandet ikke skal blive udkantsområde, men fortsat udvikle sig og tiltrække nye beboere. Højskolen har til huse i en tidligere herredsfogedgård fra 1832, hvor der løbende er blevet renoveret og bygget til. Den seneste renovering blev færdig i 2013, hvor skolens gamle stald- og ladebygning blev ombygget til moderne undervisningslokaler og opholdsrum. Ved de forskellige omog tilbygninger har det været vigtigt at bevare kendetegn og karakteristika fra det oprindelige landbrugsanlæg, således at højskolens udspring i landbrugskulturen til stadighed afspejler sig i arkitekturen; dette kommer blandt andet til udtryk ved, at alle skolens bygninger ligger centreret omkring en række gårdrum. PLACERING Højskolen har en central placering langs byens vestlige kant med tæt forbindelse til bykernen på den ene side og naturen på den anden. Ved at renovere og begrønne højskolens udearealer og opbygge Højskoleengen til et attraktivt grønt område med mange muligheder trækkes naturen tættere på borgerne og bliver et frirum tæt på bykernen, som alle kan benytte. Rødding Højskole er verdens ældste højskole. Da højskolen blev etableret i 1844 var det hovedsagelig elever fra landet, der gik på skolen. Frem til krigen i 1864 gik der en enklavegrænse tværs gennem højskolen og delte den i to, så den ene del lå i kongeriget Danmark, mens den anden del lå i hertugdømmet Slesvig. Rødding Højskole havde i årselever fordelt på to lange kurser for unge mennesker og 24 korte kurser for folk i alle aldre samt 150 offentlige foredrag og arrangementer. HØJSKOLEN OG BYEN Siden Rødding Højskole blev oprettet, har den været en aktiv del af byen og bylivet. Højskolen har ligeledes været med til at skabe sammenhold i nærområdet. Det er blandt andet sket ved, at skolens elever har brugt byen og dens faciliteter, ligesom højskolen har inviteret borgerne indenfor til koncerter, foredrag, debatmøder, konferencer, teaterforestillinger og forskellige andre arrangementer som eksempelvis fejring af befrielsen den 4. maj 1945 og store grundlovsarrangementer. I nogle år var højskolen i alvorlig krise med truende konkurs og udsigt til lukning i Men en bred gruppe af folk i lokalområdet og ude omkring i Danmark ville det anderledes. Der kom en ny bestyrelse til, og en iværksat indsamling gav 3,8 mio. Et nyt forstanderpar blev ansat Side 6 Elever i højskolens nyrenoverede undervisningslokale.

7 Rødding Højskoles hovedbygning set fra gårdspladsen. Sang på højskolen. Grundlovsmøde på højskolen. Side 7

8 HØJSKOLEENGEN Højskoleengen ligger mellem tre af byens vartegn byens to kirker og Rødding Højskole. Med denne placering er Højskoleengen med til at binde de tre steder sammen og skabe rammerne for en samhørighed mellem naturen, kulturen og historien. Ved at gennemføre projektet omkring Højskoleengen styrkes Røddings kulturelle brand, og byen kommer til at fremstå mere interessant, levende og grøn. I dag er arealet en græsplæne/mark, hvor der er opsat fodboldmål og træningspavilloner. Desuden bruges den til parkering, hvis der er store arrangementer på højskolen. På plantegningen ses Højskoleengen indrettet med en bæk, to søer, festplads, legepladser og meget andet. Højskoleengen skal være et samlingssted for byens borgere og højskolens elever, et sted, hvor der er mulighed for natur- og kulturoplevelser, og hvor sammenholdet og fællesskabet styrkes. Søstrenes Hus med Flors Allé i baggrunden. Projektet for Højskoleengen er delt op i flere mindre dele, som er beskrevet på de næste sider. Kig op af Kirkebakken mod frimenighedskirken. Højskoleengen set fra Flors Allé med kig mod sognekirken. Side 8

9 Dispositionsplan for Højskoleengen. Side 9

10 22. Sti 1. Bækken 18. Træningspavilloner 16. Leg B 21. Skoven mod vest 17. Bålhytte 19. Busketter i skoven 14. Skoven nord for sognekirken 15. Leg A 6. Amfiteater 20. Skoven mod syd 9. Kirkebakken 12. Højskolens have nord for Flors Allé 13. Flors Have 8. Flors Allé 10. Genforeningsstenen 3. Engen 5. Festplads/boldbane 2. Søerne 7. Rødding Kirkevej 4. Overdrev 11. Ribevej Side 10

11 1. BÆKKEN Rødding bæk er i dag rørlagt på en del af strækningen. Bækken ønskes åbnet og ført gennem Højskoleengen, inden den kobles på den eksisterende bæk ved Elevfløjen. For at give adgang fra Flors Allé til Højskoleengen skal der etableres en bro over bækken. Der, hvor bækken løber gennem skoven, tyndes skoven for selvsåning i et meter bredt bånd, så bækkens løb visuelt kan følges over en lang strækning. Dog bevares der flere solitære træer langs brinken, da de ikke tager udsynet, men tværtimod fremhæver bækkens løb. 2. SØERNE Der skal etableres søer i den østlige del af Højskoleengen langs Ribevej. Søerne skal opbygges med relativt flade brinker, så vandstanden i søerne kan stige og falde afhængig af vandmængden. Den opgravede jord fyldes på de lavtliggende engarealer, så niveauet udlignes. Etableringen af bækken og søerne skal være med til at give større biodiversitet i området ved at tiltrække flere dyrearter. 3. ENGEN Store dele af området omkring den nyåbnede bæk og de to søer skal fremstå som engareal med enggræs, det vil sige halvlangt græs, der slås 1-4 gange om året. Området kan også afgræsses af for eksempel får eller kvæg. 4. OVERDREV Området syd for Rødding Sognekirke, hvor Kirkekroen ligger i dag, kan også fremstå som et ekstensivt areal med halvlangt græs, der slås 1-4 gange årligt eller afgræsses som engarealet. Der kan etableres grupper af spredt beplantning enten som frugttræer eller en anden træsort. Arealet kan på den måde blive et stiliseret overdrev. Inddragelsen af denne del i projektet kræver, at Vejen Kommune afslutter forhandlingerne om køb af grunden og får fjernet den faldefærdige kirkekro. 5. FESTPLADS/BOLDBANE Dette område ligger som et klippet græsområde med mulighed for forskellige aktiviteter af begrænset varighed. Det klippede græs danner kontrast til det mere vilde enggræs. Festpladsen/boldbanen drænes for at give mulighed for brug, da området er meget vådt. 6. AMFITEATER Der laves et mindre amfiteater, hvor der kan spilles musik, teater, holdes taler og lignende. Amfiteateret bygges op, hvor det i forvejen skråner, og de brede siddetrin markeres for eksempel med ege-sveller eller lignende. 7. RØDDING KIRKEVEJ Rødding Kirkevej får helt ny status og nyt udtryk, når den føres gennem de to engområder med sø på hver side. Udtrykket kan yderligere forstærkes ved at omlægge Rødding Kirkevej med enten en grus- eller brostensbelægning. 8. FLORS ALLÉ Dele af Flors Allé er i dag grusbelagt, mens andet er belagt med asfalt. For at give et sammenhængende udtryk tænkes hele strækningen belagt med grus. De parkeringspladser, der i dag er foran Søstrenes Hus, fjernes, så der bliver plads til, at det grønne område og bækken kan strække sig herud og gribe fat i byen. Træbeplantningen langs Flors Allé er gammel, og nogle af træerne er ved at være udlevede. Da der stadig ønskes træer langs Flors Allé, skal der indplantes nye træer. 9. KIRKEBAKKEN Parkeringspladsen ved Rødding Frimenighedskirke udvides, så der bliver plads til to rækker parkerede biler, ligesom fortovet langs Kirkebakken fjernes og anlægges i grus, så vejen får samme udtryk, som den har længere oppe. 10. GENFORENINGSSTENEN Genforeningsstenen kan bevares på sin nyværende placering ved Søstrenes Hus eller flyttes længere ud mod Ribevej Side 11

12 (som indtegnet på disponeringsplanen). Fælles for begge løsninger er, at stenen stadig opstilles med cirklen af de mindre grænsesten omkring den store sten og med Højskoleengen i baggrunden. 11. RIBEVEJ Vejbeplantningen af lind bevares langs Ribevej, men et par af træerne ved de nye søer fjernes, så der bliver frit kig ud over søerne og op til Rødding Sognekirke. 12. HØJSKOLENS HAVE NORD FOR FLORS ALLÉ Nogle af de store rododendroner fjernes, så haven virker mere åben. Jakob Knudsens mindesten flyttes hen foran de store rododendroner. 13. FLORS HAVE Denne del må gerne fremstå som en afskærmet helhed. Nye busketter plantes som afgrænsning ned mod bækken og op mod højskolens elevfløj, så området bliver afgrænset, men stadig med adgang gennem beplantningerne. 14. SKOVEN NORD FOR SOGNEKIRKEN Skoven er sammensat af forskellige træer, hvor der ses en grov inddeling i tre sektioner med henholdsvis eg, birk og bøg. Der tyndes ud i træerne, således at denne opdeling styrkes og træerne kan udvikle sig og få bredere kroner. 15. LEG A Dette område er primært til de yngre børn med sandkasse, klatretårn/-net, balanceelementer og lignende. Der kan også etableres et område med vandleg nær bækken. 16. LEG B Dette område er til de større børn og unge. Der opbygges forskellige former for fysiske udfordringer, hvor der kan etableres forhindringsbaner, klatrevægge, rappelling og lignende. Legepladsen ligger i den opvoksede skov, og træerne kan derfor indgå i aktiviteterne og forhindringerne. 18. TRÆNINGSPAVILLONER Træningspavillonerne, der allerede er opsat i området, flyttes, så de kommer tættere på højskolen. Deres nuværende placering er uhensigtsmæssig i forbindelse med den nye indretning, og de bliver ikke brugt meget på den nuværende placering. Træningspavillonerne er Rødding bys ejendom, og skulle den nye placering tæt på højskolen afholde borgerne fra at benytte dem, kan der findes en anden placering til pavillonerne et sted i byen. 19. BUSKETTER I SKOVEN Der indplantes slyngende busketter i den udtyndede skov, der kan danne rammen om legeområderne og bålhytten. Busketterne bryder vinden fra vest og skaber læ i områderne. 20. SKOVEN MOD SYD Der plantes et fyldigt bryn i skovens afslutning mod syd, som herved giver afskærmning til Rødding Sognekirkes materialeplads. 21. SKOVEN MOD VEST Der går en sti langs marken i skovens vestlige ende. Stien ligger fint på indersiden af et tjørnehegn, der dog skal beskæres en smule. 22. STI Der laves stier gennem skoven og engen. Disse stier forbindes til Flors Allé og andre omkringliggende stier og veje. De anlægges som gode, handicapvenlige gangstier i sti- eller slotsgrus, der giver et uformelt udseende, men en god gangflade. Der opsættes belysning langs en del af stierne, så det er trygt at færdes gennem området om aftenen. 17. BÅLHYTTE Bålhytten kan bruges af byens borgere, eksempelvis som madpakkeskur eller i forbindelse med arrangementer. Side 12

13 Højskoleengen set fra byen med sognekirken til venstre og Rødding Højskole til højre. Side 13

14 HØJSKOLENS GÅRD- OG UDERUM Rødding Højskoles arkitektur bærer præg af, at stedet oprindelig var et landbrug, hvor der siden 1844 også har været drevet højskole. Senere tiders udbygninger har taget udgangspunkt heri, således at højskoles udspring i landbrugskulturen i dag tydeligt manifesterer sig i arkitekturen, ved at der er blevet skabt en række gårdrum. Det er indretningen af disse gård- og uderum, dette projekt retter sig imod. Højskolens gårde ønskes indrettet, så de stadig opleves som afgrænsede rum indrammet af bygninger og beplantning. Der laves flere indgange til og forbindelser mellem de forskelligartede gårdrum, hvorved det bliver nemmere at sive omkring og opleve dem. Avlsgården. Nogle gårdrum tænkes indrettet til ophold for mange mennesker på én gang, i andre gårdrum stilles der blot få bænke op, hvorved der skabes et uformelt mødested. Kombinationen af de forskellige gårdrum og forbindelsen mellem dem skaber helhed og sammenhæng mellem højskolen og Højskoleengen, der etableres i umiddelbar forbindelse med højskolen. Gård- og uderummene ligger desuden naturligt på vejen for beboerne nordvest for højskolen, når de skal ned i byen. Projektet vil derfor også åbne den nordvestlige del af Rødding for byens øvrige borgere og på den måde skabe en mere sammenhængende by. Elevgården. Side 14 Brændegården.

15 Området ved bækken. Biblioteksgården. Side 15

16 AVLSGÅRDEN BRÆNDEGÅRDEN ELEVGÅRDEN OMRÅDET VED BÆKKEN BIBLIOTEKSGÅRDEN Oversigt over Højskolens gård- og uderums placering i forhold til hinanden. Side 16

17 BIBLIOTEKSGÅRDEN Tidligere lå her et aflangt bassin, der passede til den japansk inspirerede biblioteksbygning, men som i dag er omdannet til have. Det japanske præg ønskes genskabt ved at lave to lange, smalle vandspejle parallelt med biblioteksbygningen, hvor der placeres store trædesten, så vandet kan krydses. Der laves tre kvadratiske trædæk med et let svævende præg forskudt i midten af Biblioteksgården, hvor der opstilles bord- og bænkesæt, som indbyder til ophold. Beplantningen af bunddække og prydgræsser giver et enkelt og karakterfyldt udtryk, der passer til det japanske tema. Gården omkranses fortsat af en pergola med klatrevin. Side 17

18 ELEVGÅRDEN En stor bred siddeplint i træ fylder åbningen mellem Biblioteksgården og Elevgården. Der opsættes listehegn, som beplantes med klatrevildvin omkring hushjørnerne ved laden og Elevfløjen for at bryde den trækvind, der er i gården. Gården er både et gennemgangsområde og et opholdssted. Der lægges flisefelter, som brydes med pikstensbånd på tværs af gården og langs bygningerne. Der opsættes bænke og plantes lave hække, hvorved der skabes små, intime rum, ligesom der plantes mindre træer, der bryder Elevfløjens lange facade. Der opføres også et halvtag, der beplantes med slyngplanter, så det ikke virker så iøjnefaldende, men i stedet ligner en pergola. Side 18

19 ALVSGÅRDEN Der lægges brede pikstensbånd langs kontorets (tidligere mejeri) facade ligesom dem, der allerede ligger langs staldog ladebygningen for at understrege, at det er bygninger med alder og historie. Desuden plantes der høje hække for at skjule plankeværket langs containerpladsen, ligesom de vil være med til at afslutte gårdrummet. Avlsgårdens belægning skal virke helstøbt, selvom området gennemskæres af kørende biler. Den samlende belægning i gårdrummet er en enkel grusbelægning. Fra vindfanget ledes eleverne visuelt på rette vej til hovedbygningen ved at to rækker brosten afslutter grusstien. De eksisterende træer bevares, og der plantes nye træer og lave hække i forbindelse med træerne for at strukturere og formgive gården. Træerne og hækkene skal samtidig være med til at understrege, at Avlsgården ikke er en parkerings- eller vendeplads, men er et gennemgangsområde. Side 19

20 BRÆNDEGÅRDEN Der opsættes cykelskure, som vil være med til at skabe endnu et helstøbt gårdrum ved at afslutte området og danne en kant. Cykelskurene bygges i samme stil som det, der er opsat på nabobebyggelsen Højskolelundens grund. Der plantes enkelte lindetræer og bøgehække for at give en rumlig opfattelse og sikre, at biler ikke parkerer for tæt på pedellens port. Mod syd afsluttes Brændegården af en fylding buskbeplantning. Brændegården vil således fungere både som p-plads og gennemgangsområde, der vil være med til at åbne det rekreative område omkring bækken for Røddings nordvestlige bydel og dets beboere. Side 20

21 OMRÅDET VED BÆKKEN Den stærkt medtagede mur mellem Elevfløjen og bygningen syd for Biblioteksgården erstattes af et højt plankeværk med en dør. På vestsiden af plankeværket laves et trædæk med siddetrin, der indbyder til ophold, hvor man kan slå sig ned med hynder og puder og nyde syd- og vestsolen. Længere nede mod bækken laves der igen siddetrin kombineret med større træflader, så man kan sidde på trinene eller placere borde/bænke på fladerne. Der etableres to nye broer, og krattet på den anden side af bækken tyndes ud, så det kan passeres, og der skabes forbindelse til Højskoleengen. Side 21

22 KUNSTPROJEKT Som en del af etableringen af Højskoleengen og renoveringen af højskolens gårdrum, er der indtænkt et kunstprojekt. Kunstprojektet skal være med til at understege den åndelige trekant, der dannes af højskolen og de to kirker ved at give oplevelser, når man færdes gennem området. Der er ikke lavet en endelig plan for kunstprojektet, men det er tanken, at en kunstner som eksempelvis Jens Galschiøt, Keld Moseholm eller Christian Lemmerz kunne lave et eller flere kunstværk(er) med ånd, der kunne opstilles på Højskoleengen. Anslået budget Skulptur af Keld Moseholm. Skulptur af Christian Lemmerz. Side 22 Skulptur af Jens Galschiøt.

23 SØSTRENES HUS Søstrenes Hus er beliggende for enden af Flors Allé og har stået tomt efter søstrenes død. Huset, der er byens ældste hus fra omkring 1750, er velbevaret og rummer en vigtig kulturhistorisk fortælling, både for Rødding by og for Sønderjylland. Huset er ikke med i projektet for Højskoleengen og højskolens gård- og udearealer, men tænkes som et selvstændigt projekt. Huset ønskes opkøbt og renoveret, så det kan benyttes som legatbolig eller lignende. Beboere i legatboligen vil kunne undervise på og benytte højskolens faciliteter. Anslået budget Søstrenes Hus set fra Ribevej op mod Rødding Højskole. Side 23

24 ORGANISATION Forstander Mads Rykind-Eriksen Rådgiver Ellen Lærke Jørgensen Landskabsarkitekt Rødding Højskoles bestyrelse Styregruppe* Projektleder Janni Kollerup** Vejen Kommune Rådgiver Teknik & Miljø Vejen Kommune Entreprenører *STYREGRUPPE Bestyrelsesrepræsentanter for: Rødding Sognemenighed Rødding Frimenighed Rødding Højskole Forum Rødding (lokalråd) Vejen Kommune Frank Schmidt-Hansen (politiker og erhvervsdrivende) Sten Thygesen (politiker) **PROJEKTLEDER Janni Kollerup Civilingeniør i Arkitektur og Design Team Projekt, Teknik & Miljø, Vejen Kommune Har blandt andet arbejdet med anlægsdelen af Kongeåsti-projektet (der har fået 9 mio. fra blandt andet Grøn vækst og den A.P. Møllerske støttefond) - herunder udbud, kontrahering og tilsyn med anlægsarbejdet. Jordarbejde El Legeplads Beplantning Brolægning... Side 24

25 TIDSPLAN Der er udarbejdet en dispositionsplan for både Højskoleengen og højskolens gård- og uderum. Lokalplanen for Højskoleengen er godkendt, og de relevante myndigheder har på forhånd tilkendegivet, at de er positive med hensyn til at give de fornødne tilladelser. I efteråret 2014 søges der forskellige fonde, ligesom der laves en indsamling hos lokalbefolkningen og de erhvervsdrivende i Rødding. I foråret 2015 igangsættes en del af projektet, da de bevilligede LAG-midler skal være brugt inden juni Således færdiggøres en lille del af projektet i andet kvartal af 2015, mens resten igangsættes i samme periode og forventes at stå færdigt inden udgangen af 2016 afhængig af krav, ønsker og lignende fra de forskellige fonde, der søges. Udarbejdning af ansøgningsmateriale April-august 2014 Ansøgninger Ansøgning - diverse fonde August-november 2014 Ansøgning - erhvervsdrivende i Rødding August-november 2014 Folkeaktier August-november 2014 Miniprojekt (LAG midler) Detail projektering Oktober-november 2014 Udbud - miniprojekt November-december 2014 Anlæg Februar- marts 2015 Færdiggørelse Marts-april 2015 Højskoleengen Detail projektering Januar-februar 2015 Udbud Februar-marts 2015 Anlæg Marts-juni 2015/16 Færdiggørelse Juni-juli 2016 Højskolens gård- og uderum Detail projektering Januar-februar 2015 Udbud Februar-marts 2015 Anlæg Marts-juni 2015/16 Færdiggørelse Juni-juli 2016 Anlæg af p-plads Marts-juni 2016 Kunstprojekt Januar-juni 2016 Side 25

26 ØKONOMI UDGIFTER POST A HØJSKOLEENGEN Højskoleengen, delposter jf. tilbud Pris inkl. moms A1 Bækken A2 Søerne A3 Eng A4 Overdrev A5 Festplads/boldbane A6 Amfiteater A7 Rødding Kirkevej A8 Flors Allé A9 Kirkebakken A10 Genforeningsstenen A11 Ribevej A12 Højskolens Have A13 Flors Have A14 Skoven nord for A15 Leg A A16 Leg B A17 Bålhytte A18 Træningspavilloner A19 Busketter A20 Skoven mod syd A21 Skoven mod vest A22 Sti POST B HØJSKOLENS GÅRD OG UDERUM Delposter Pris inkl. moms B1 Biblioteksgården B2 Elevgården B3 Avlsgården B4 Brændegården B5 Område ved bækken Anlæg i alt, post B Uforudseelige udgifter, 15% I alt Projektleder/projektering, 5% I ALT, afrundet POST C ANDRE PROJEKTER Overslagspris Pris inkl. moms C1 Kunstprojekt Andre projekter, i alt Uforudseelige udgifter, 15% I alt KR. Anlæg i alt, post A Projektleder/projektering, 5% Uforudseelige udgifter, 15% I ALT, afrundet KR. I alt Projektleder/projektering, 5% I ALT, afrundet KR. SAMLEDE UDGIFTER (POST A+B+C) Side 26

27 INDTÆGTER USPECIFICEREDE TILSKUD USPECIFICEREDE INDTÆGTER I ALT SPECIFICEREDE TILSKUD LAG Vejen Hele Post B Højskolens gård og uderum SPECIFICEREDE INDTÆGTER I ALT INDTÆGTER I ALT MANGLENDE FINANSIERING NOTE Der indregenes desuden 1000 frivillige timer á 100 i projektet, svarende til Side 27

28 RØDDING HØJSKOLE FLORS ALLÉ RØDDING T: E:

HØJSKOLEN OG HØJSKOLEENGEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEN OG HØJSKOLEENGEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEN OG HØJSKOLEENGEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade

BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA. Gennemlæs vejledning før skemaet udfyldes PROJEKTETS TITEL. Fornyelse af Peter Fabers Gade Bygge- og Teknikforvaltningen Vej & Park, Byrumskontoret Tlf.: 33 66 34 09, Fax: 33 66 71 91, E-mail: bypulje@btf.kk.dk Hjemmeside: www.vejpark.kk.dk/byudviklingspuljen BYUDVIKLINGSPULJEN ANSØGNINGSSKEMA

Læs mere

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt

Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt Borgermøde den 20. januar 2014 om Fremtidens Sølund Input fra grupperne Gruppe 1 Skrevet i den rækkefølge de er udtalt (Denne gruppe valgte ikke at udarbejde en prioriteringspils-planche) Kan Læssøegade

Læs mere

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013

ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup. Januar 2013 ATLAS Boliger Bebyggelsesplan Baltorpvej Ballerup Januar 2013 Atlas Grantoftegård Atlas grunden er placeret i kanten af erhvervområdet ved Baltorpvej mellem Råmosen og jernbanen mod nord. Atlas grunden

Læs mere

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København

LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT. - strategi for et grønnere København LOMMEPARKER, TRÆER OG ANDET GRØNT - strategi for et grønnere København Mål og visioner for et grønnere København I visionen for København som Miljømetropol har vi under overskriften En grøn og blå hovedstad

Læs mere

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9

FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 BILAG 4 BESLUTNING FÆLLES GÅRDHAVE Svenskelejrenkarréen FREDERIKSSUNDSVEJ 129a+b, HØJENHALD 2-14 OG SVENSKELEJREN 9 Borgerrepræsentationen har xx.xx.2015 godkendt Teknikog Miljøforvaltningens byfornyelsesbeslutning

Læs mere

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012

Den lokale huskeseddel Indsendt pr. 1. marts 2012 Stierne i Sejs-Svejbæk optimeres I forbindelse med navngivningen af stier i lokalområderne ønsker Sejs-Svejbæks borgere, at der bliver skiltet med de nye navne. De større stier er vigtigst, men i princippet

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Granparken

Indhold i helhedsplanen for Granparken Indhold i helhedsplanen for Granparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til lejligheden Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Ny faldstamme i badeværelse

Læs mere

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM

BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM BORGERPLAN FOR LANDSBYEN VINDUM Udarbejdet ultimo 2006 Indholdsfortegnelse. Forsiden viser Byens grønne område og legeplads Indholdsfortegnelse - Nutid i Vindum Billede af Vejen ind gennem Vindum by. Billeder

Læs mere

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken

Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Indhold i helhedsplanen for Lærkeparken Efterisolering af ydervægge Niveaufri adgang til alle rum Ny fordør Åbning mellem entre, opholdsrum og køkken Nyt tilgængeligt badeværelse Nye vandrør Ny ventilation

Læs mere

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder

Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 26.02.14 Nordea-fonden: Det gode liv i byen Side 1 af 5 Analyse af danske byboeres brug af og holdning til grønne områder 100.000 danskere er de seneste 10 år flyttet fra land til by, og syv ud af otte

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse

Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Bredebro - Sønderjyllands blomstrende by i bevægelse Illustration af Toosbuys Torv set fra Storegade Mer a kite ur hverd gen! www.movearkitektur.dk Eng i blomsterflor Åen løber I forbindelse med områdefornyelsesprojektet

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen

FÆLLES GÅRDHAVE VEST FORSLAG. Skt. Hans Gade-karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Skt. Hans Gade-karréen VEST Ravnsborggade 5-7, Nørrebrogade 20-24 samt Fælledvej 2, 4 og 10 Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 2. juni 2014 at sende dette forslag i høring. Frem

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014

Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Liselundvej LISELUNDVEJ, 4200 SLAGELSE SALGSPROSPEKT 2014 Side 2 Liselundvej salgsprospekt 2014 Enestående parkområde, hyggelige boliger og et væld af fritidstilbud lige om hjørnet. Det er Liselundvej.

Læs mere

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have

Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Karens Hus & Have Rapport vedr. projekt Karens Hus og Have Baggrund Karens Hus og Have ligger placeret på en ca. 2000 m2 stor grund, på et aflukket og hegnet hjørne af Lersø Parken. Størstedelen af arealet

Læs mere

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE

Parcelhusgrunde. NYBOVEJ, Ny Nørup. 7182 Bredsten. RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE Parcelhusgrunde NYBOVEJ, Ny Nørup 7182 Bredsten RealMæglerne - handler med omtanke! Bent & H.B. Nielsen statsaut. ejendomsmæglere, MDE INDHOLD FAKTA SIDE 2 TILSLUTNINGSAFGIFTER SIDE 2 AFSTANDE SIDE 2 UDSTYKNINGSBESKRIVELSE

Læs mere

Højgaarden - Vestbjerg

Højgaarden - Vestbjerg Højgaarden - Vestbjerg Nyt attraktivt boligområde i Vestbjerg tæt på bylivet og midt i naturen! INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Vestbjerg 06 boligoversigt 02 OMRÅDET 07 Byggegrunde 03 Vision 08 Grundoversigt 04

Læs mere

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby

Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Idékonkurrence om Carlsberg-byen vores by - et bidrag fra naboområdet Humleby Humleby Vi er 750 mennesker, der bor i 235 byggeforeningshuse, opført i perioden 1886-91 som arbejderboliger for B&W. Husene

Læs mere

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen

FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen FORSLAG FÆLLES GÅRDHAVE Sjællandsgade Karréen Nøddebogade 1-5, Sjællandsgade 33-55, Refnæsgade 28-34 og Fensmarksgade 23-27. Teknik- og Miljøudvalget vedtog den 24.2.2014 at sende dette forslag om fælles

Læs mere

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark

Her var vikinger. Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Velkommen til Lysløjpen ved Lillelund Engpark Uanset om man er ung eller gammel, dyrker idræt eller "bare" har brug for en gåtur, så hjælper både ophold i naturen og bevægelse på sundheden. Når skov og

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune

Træningscenter Hollufgård: træning i naturen. Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune Træningscenter Hollufgård: træning i naturen Af fysioterapeut Gunhild Helmer Hansen, Odense kommune I forbindelse med træningscenter Hollufgård ligger et kæmpe parkområde med tilhørende skov, hvor det

Læs mere

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ

14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 14 NYE BOLIGER PÅ KJELDING HØJ 17.03.2011 boligbebyggelse på kjelding høj i struer 2 OVERORDNET DISPONERING Den udbudte, smukt placerede storparcel på Kjelding Høj er karakteriseret ved et fint kuperet

Læs mere

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie

Projektbeskrivelse. 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Ugerløse i bevægelse Den Nye Historie 2. Projektansvarlig Ugerløse Lokalforum, ved formand Ole K. Jensen, Jonstrupvej 62, 4350 Ugerløse Projektforslag er udarbejdet af

Læs mere

Lokalplan 436. Toftegårdsparken. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning

Lokalplan 436. Toftegårdsparken. HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning 436 Lokalplan 436 Toftegårdsparken HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning KOMMUNEPLANEN er den overordnede plan, som omfatter hele kommunen. Den fastlægger i grove træk, hvor der skal være boliger, erhverv,

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009

TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009 TINGBJERG KVARTER MILJØ STATION. RETABLERING. DATO: 17.04.2009 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og oversigtstegning Side 1 2. Kvartermiljøstationen i Tingbjerg. Generel beskrivelse. Side 2 3. Forslag

Læs mere

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs

Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs 22. december 2011 Sammenfattende miljøredegørelse Lokalplan 36-002 for Langdalsparken i Sejs I forbindelse med den endelige vedtagelse af lokalplanen for Langdalsparken i Sejs, skal der i henhold til Lov

Læs mere

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder

Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Besøg Lolland, og få inspiration til udvikling i landdistrikter og yderområder Få inspiration til de udfordringer, du står overfor lige nu: Læs om de 16 inspirerende projekter i vores publikationer Kom

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035

Visioner for fremtidens Køge Nord. Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035 Visioner for fremtidens Køge Nord Fra erhverv, landsby og boligområde til attraktiv stationsby anno 2035. The triangle of growth Befolkningsudviklingen 2012-2030 (prog. 2011) God infrastruktur ved Køge

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter

Byskolen i Faaborg. 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter Byskolen i Faaborg 21 marts 2012 - Praksis Arkitekter BYSKOLEN i FAABORG Byskolen Byskolen er i dag en kulturinstitution, der huser en række skoler og foreninger. De fysiske rammer fremstår som nedslidte

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften

- om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Velkommen til Bredebro - by i bevægelse - efter kommunesammenlægningen - om område- og byfornyelse - fra ansøgning til program - TEMAERNE - videre forløb efter i aften Områdefornyelse drejer sig om at

Læs mere

1. Etape. Vi vil gerne skabe

1. Etape. Vi vil gerne skabe Projektbeskrivelse Askov lokalråd ønsker at skabe et attraktivt område omkring Torvet, Brugsen og Dammen. Formålet er en byfornyelsen som skal skabe et fælles holdepunkt for befolkningen i Askov. Et sted,

Læs mere

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget

Budgetønsker Plan- og Boligudvalget Budgetønsker Budgetønsker drift Nr. Drift [Hele 1.000 kr.] s Driftsønsker 2013 2014 2015 2016 1 Vedligeholdelse udenomsarealer 5.500 5.500 5.500 5.500 2 Middel bygningsvedligeholdelse 4.860 4.860 4.860

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

Rigets Have. Siden har velvillige donorer, en kreativ landskabsarkitekt og mange timers hårdt fysisk arbejde gjort drømme til virkelighed.

Rigets Have. Siden har velvillige donorer, en kreativ landskabsarkitekt og mange timers hårdt fysisk arbejde gjort drømme til virkelighed. Rigets Have "Rigets Have" blev indviet en solskinsfyldt septemberdag i 2006, med manér og fuld musik. Rigtig mange mennesker var mødt op og der var en tydelig glæde over at kunne tage haven i brug. Som

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Bårse Søerne et rekreativt område

Bårse Søerne et rekreativt område Bårse Søerne et rekreativt område Introduktion til området I Bårse har vi et vidunderligt sted, et grønt område med to store søer. Søerne skulle egentligt havde været til brug af vandski, og derfor har

Læs mere

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer

Notat om eventuelle behov for bygningsændringer 22. september 2010 Notat om eventuelle behov for bygningsændringer Generelt Skoler Bygge- og anlægsomkostningerne for nybyggeri af skoler er for 2010 i størrelsesordenen kr. 13.000 pr m2 og hertil kommer

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

og nyt liv i Varde midtby

og nyt liv i Varde midtby Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby side 2 Områdefornyelse og nyt liv i Varde midtby Området I Vardes absolutte centrum omkranset af Torvegade, Kræmmergade, Fiskergade og ligger der et upåagtet område

Læs mere

Natur kan lindre stress, smerter og depression

Natur kan lindre stress, smerter og depression NATUR kan lindre stress, smerter og depression fremhæves i en række undersøgelser som afgørende for lindring af stress, smerter og depression*. er et vigtigt element for patienter, pårørende og personale.

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal

Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Modernisering af regionalbusterminalen på Aalborg Busterminal Resumé Ansøgning til Fremkommelighedspuljen Nordjyllands Trafikselskab (NT) har igennem et stykket tid arbejdet med at opgradere Aalborg Busterminal

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov

Projekt. Æblehaven. The little Apple. Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt Æblehaven The little Apple Niels Knudsens Plads Nordenskov Projekt: The little Apple. Æblehaven. Motivation: Da den gamle købmandsgård i Nordenskovs centrum Niels Knudsens købmandshandel blev revet

Læs mere

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010

KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTOR + ERHVERV - HOLMBLADSGADE /FORSLAG B (151%) SAGSNUMMER 07.2825 - DATO 11.02.2010 KONTEKST BAGGRUND I 2007 erhvervede BOKA GROUP A/S grunden Holmbladsgade 113, beliggende på Amager. Projektgrunden

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven.

Næstved Kommune. Teknik og miljøforvaltningen. Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Næstved Kommune Teknik og miljøforvaltningen Ansøgning om landzonetilladelse og byggetilladelse i forbindelse med Mølleåhaven. Pjojekt omfatter etablering af bålhus med integreret shelters, hæk mod Møllegårdsvej,

Læs mere

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015

PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015 PÅ SYDLEJREN Flyvestation Værløse, Sydlejren BOLIGER AUGUST 2015 Beliggenhed NORDLEJREN FLYVESTATION VÆRLØSE SLETTEN SYDLEJREN KILDEDAL ST. 2 MÅLØV Sydlejren er placeret naturskønt på kanten af Måløvs

Læs mere

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede

Mere industri. Adgang til natur. (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab. Cykelstier til Bording, Herning + Harrild Hede Kommunes største by 15.855 indbyggere *pr. 1. januar 2014 Ungdomsmiljø Bedre byplanlægning m.h.t. arkitektur Turister! Meget mere aktivt torv Mere industri (meget) bedre intergration = aktivt medborgerskab

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Veje og Trafik 2011 Østerlundparken Nordborg Legepladsen er beliggende i et stort grønt område med græs og træer, hvor der før var en skole. Pladsen ligger midt i et stort

Læs mere

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB

Vor Frue Kirkeplads. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 LANDSKAB Vor Frue Kirkeplads 28. PROJEKTFORSLAG FEBRUAR 2012 Revision 22. MARTS 2012 FOTOS AF EKSISTERENDE FORHOLD 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2 4. 9. EKSISTERENDE FORHOLD 1:200 11. Vor Frue Stræde 3. 8.

Læs mere

Offentlige legepladser i Sønderborg kommune

Offentlige legepladser i Sønderborg kommune Offentlige legepladser i Sønderborg kommune Veje og Trafik 2015 0 Indholdsfortegnelse Sønderborg... 2 Apotekerhaven... 2 Aprilvej... 3 Bjerggade v. Bjerggårdens Plads... 4 Bülowsvej... 5 En god Omvej,

Læs mere

Bemærkninger til skitseforslaget for Gl. Havn

Bemærkninger til skitseforslaget for Gl. Havn Bemærkninger til skitseforslaget for Gl. Havn Udarbejdet af landskabsarkitektfirmaet Land+ i samarbejde med Teknisk Forvaltning, Plan og Byg Ved opbygning af notatet er der taget udgangspunkt i kommissoriet

Læs mere

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018

Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018. Vision for udviklingsplan 2018 Skovløkke Lokalråds Udviklingsplan 2018 Vision for udviklingsplan 2018 Med målsætningerne i de 6 fokusområder vil vi gøre Skovløkkeområdet til et mærkbart bedre sted at bo og vi vil øge bosætningen i området

Læs mere

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have

LOGO2TH_Lille_NEGrød. Antistresshave. Modelhave i Geografisk Have LOGO2TH_Lille_NEGrød Antistresshave Modelhave i Geografisk Have ANTISTRESSHAVEN I GEOGRAFISK HAVE Grønt er godt for sjælen! kunne være overskriften på den nye modelhave i Geografisk Have. Vi ved, at natur

Læs mere

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej.

Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Indsigelser mod lokalplanen på Søvej. Da vi købte huset Søvej 11, og fik læst papirerne igennem, var det bla. uddybet, at på de 2 facader som vender mod Søvej, må der ikke opføres ny bebyggelse. Vi troede

Læs mere

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI

Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Oplev Brøndby fra en ny vinkel GRØN KLØVERSTI Den grønne kløversti 2,1 km Kort beskrivelse af den grønne kløversti Fra Brøndbyøster Torv går man under banen og langs med Nygårds Plads. Man går forbi Kulturhuset

Læs mere

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand

Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Center for Teknik og Miljø Natur og Vand Stiplan for fredningen Helsingørs Grønne Vestkile 1 Indledning Natur- og Miljøklagenævnet meddelte med brev af 23. september 2011, at Natur- og Miljøklagenævnet

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

Viborg Kommune. Anlæg af bygninger og faciliteter ved. Himmerlandsstien i Skringstrup og Skals. Bygherre : Rådgiver :

Viborg Kommune. Anlæg af bygninger og faciliteter ved. Himmerlandsstien i Skringstrup og Skals. Bygherre : Rådgiver : Anlæg af bygninger og faciliteter ved Himmerlandsstien i Skringstrup og Skals Viborg Kommune Bygherre : Viborg Kommune Udviklingsafdelingen Rødevej 3 8800 Viborg Tlf 87 87 87 87 Rådgiver : Agroplan aps

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken

LUNDEGÅRDS- PARKEN. Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken LUNDEGÅRDS- PARKEN Talerør for beboere i Grundejerforeningen Lundegårdsparken Nr. 110 Årgang 40 December 2014 2 Lundegårdsparken Glædelig Jul Beboerne i Lundegårdsparken ønskes en rigtig glædelig jul samt

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg

PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg PARKBEBYGGELSE VED SØNDERSØ - Øster Teglgårdsvej 25-27, Viborg P A R K B E B Y G G E L S E V E D S Ø N D E R S Ø E + N A R K I T E K T U R A / S F E B R U A R 2 0 1 4 INDHOLD PROJEKTFORLØB...4 GRUNDEN

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby

17 eksklusive grunde i fremtidens landsby Byg drømmehuset i Vindinge ved Roskilde Valgfrihed mellem alle byggefirmaer eller stå selv som bygherre Naturskøn beliggenhed i Stålmosen Priser fra kr. 1.195.000,- Salg og information: danbolig holbæk

Læs mere

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole

Hvide Sande Skole - læring med udsyn. Til. Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole Hvide Sande Skole - læring med udsyn Til Skolevej 2 6960 Hvide Sande Telefon: 99 74 26 60 Tanker om fremtidens Hvide Sande Skole www.hvidesandeskole.dk hvidesandeskole@rksk.dk Dato: 09. april 2015 To matrikler

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse I forlængelse af opførelsen af etape 3 og 4, Falhøj, er behovet for opdatering og opgradering af de eksisterende uderum i både Anhøj og Jershøj

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne

SMUKKE VEJE. Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder langs indfaldsveje og større veje i forstæderne Århus Kommune Magistratens 2. Afdeling Maj 2001 SMUKKE VEJE Vejledende retningslinier for erhvervsområder

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Sundholm Syd Skema A AB+

Sundholm Syd Skema A AB+ Sundholm Syd Skema A AB+ september 2010 Bertelsen & Scheving arkitekter Almen Bolig + Sundholm Skema A 1 Helhedsplan AB+ 2 AB+ 1 2 Almen Bolig + Sundholm Skema A Bertelsen & Scheving arkitekter Introduktion

Læs mere

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk

Rådhusparken - Allerød. Lillerød. CasaFutura.dk Rådhusparken - Allerød Lillerød CasaFutura.dk Mennesker Arkitektur Design Casa Futura har siden 2004 udviklet, solgt og opført boliger i en tidssvarende arkitektur. Casa Futura er en familieejet virksomhed,

Læs mere

NCC Bolig Farum - Delområde 5

NCC Bolig Farum - Delområde 5 Skitseforslag Perspektiv fra adgangsvej 12. juni 2012 1 1.0 Hoveddisposi on Målet er at skabe en tæt og velfungerede boligbebyggelse, som følger lokalplanen og indpasser sig naturligt på den kileformede

Læs mere

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper

Til Teknik- og Miljøudvalget. Orientering om projekter med ufinansierede etaper KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Til Teknik- og Miljøudvalget Orientering om projekter med ufinansierede etaper Notatet omhandler de af Teknik- og Miljøudvalgets anlægsprojekter,

Læs mere

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde:

Centrumpladsen Ringe. Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Nr. 20 Projektnavn: Aftaleholder: Kategori: Indsatsområde: Fagudvalg: Adm. prioritering: ANLÆG Centrumpladsen Ringe Fagsekretariatet Teknik Andet Teknik og Miljø Funktion: 02.28.23 Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN

EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE BOLIGER I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN EKSKLUSIVE NYOMBYGGEDE I MODERNE STIL OG INDRETNING TIL ALLE ALDRE SØNDER- OG KORSKÆRPARKEN Eksempel på ombygget bolig i Sønder- og Korskærparken LYS OG GENNEM- TÆNKT INDRETNING Masser af lys strømmer

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med

Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med Stærke skoler! Folkeskolen er den vigtigste institution i det københavnske velfærdssamfund. Kun med en stærk folkeskole kan vi bygge et stærkt samfund. Kun ved at bygge videre på den pædagogiske indsats

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen.

Nøddeboparken. Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. 1 Retningslinier for ændringer og vedligeholdelse af bebyggelsen. er en rækkehusbebyggelse med 4431 boliger, opført 1977-1979. Bebyggelsesplanen er fastlagt i byplanvedtægt nr. 11. endvidere er området

Læs mere