Børnefodboldens organisation i Næstved IF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Børnefodboldens organisation i Næstved IF"

Transkript

1 Børnefodboldens organisation i Næstved IF Bestyrelsen har fra 1/ vedtaget en ny organisation, som betyder, at det tidligere børneudvalg nedlægges. I stedet genopstår Sportsligt Udvalg, som overtager børneudvalgets opgaver og ansvar: Udvalget har til opgave at fremme udviklingen af børnefodbolden i Næstved IF. Udvalget vil varetage opgaver, som er væsentlige i bestræbelserne på at gennemføre de tiltag, som skal fremme modtagelsen og udviklingen af de yngre årgange (U12 og nedefter). NIF har besluttet at følge DBU anbefalinger omkring børnefodbold, da vi tror på at dette medvirker til at udvikle den enkelte spiller. Overordnet målsætning: Vi vil skabe et trygt og positivt udviklingsmiljø, hvor Børnene kan og tør præstere så godt, deres evner tillader det Børnene føler sig velkomne Fodbolden gennemføres på børnenes præmisser Spillerne kan dygtiggøre sig Mor og far er en naturlig del af årgangens hverdag Alle i årgangen træner sammen Spillerne kan opdeles i A-B-C grupper til internt brug Vi altid vil forsøge at vinde altid ud fra følgende - HAK-princippet - Rotation på pladserne - Rotation på målmandspladsen - Udvikling af spillernes færdigheder er vigtigere end resultatet Børnefodbolden i Næstved IF er overordnet organiseret således: Op til U5 : Startfasen (indslusning) U6 U7 U8 U9 U10 U12 : Den leglignende fase : Den grundlæggende fase : Udviklingsfasen Vores mål med denne organisering er, at Fokus på den enkelte spillers udvikling skal tilgodeses Børnefodboldens organisation i Næstved IF Fodbold Side 1 af 18

2 Selektion skal udskydes Børn skal ikke sættes af holdet Ingen fast organisation på banen eller holdet skal foregå Alle spillere træner de samme ting, men i forskellige grupper (differentieret træning) Vi ønsker, at Trænerne skal flytte sig fra at være holdtræner til at blive instruktør. Opnå den optimale trænerbemanding pr. årgang, som vil være Cheftræner, Holdtrænere, Stationstrænere og Stationshjælpere. Alle spillere træner de samme ting i forskellige grupper (differentieret træning). Grupperne deles op efter øvelserne og er således ikke faste. Turnering og stævner betragtes som en aktivitet. Den daglige træning er den vigtigste. Alle hold spiller for at vinde, men stillingen er ikke vigtig. De 10 trænerbud skal efterleves: 1. At have udarbejdet et træningsprogram 2. At al træning foregår med bold 3. At der er en bold til rådighed pr. spiller 4. At spilleren er i centrum 5. At der spilles på små områder 6. At træningen foregår i mindre grupper 7. At sikre mange boldberøringer 8. At forældrene har mulighed for at hjælpe til i træningen 9. At udvikle spilintelligens 10. At der er god stemning Overordnede træningsprincipper Klubben følger DBUs Aldersrelateret træningskoncept, som løbende bliver udviklet og vedligeholdt. Klubben ønsker dog at følgende vægtes højt: HAK (halvdelen af kampen). Alle spillere skal have mulighed for at deltage i stævner/turneringer under DBU Sjælland såvel inde som ude. Der tilmeldes ikke hold i DGI s turneringer. Rotation på spillepladerne, også målmandsposten. Børnefodboldens organisation i Næstved IF Fodbold Side 2 af 18

3 Udvikling af spillernes færdigheder er vigtigere end resultater. Træning: Bedste spillere fra en årgang skal have udfordringer hos ældre årgang. Træningsprincip: 25% med spillere over deres egen niveau - 50% med medjævnbyrdige spillere - 25% med spillere under deres egen niveau. Anvende A-B-C princippet til at udvikle den enkelte spiller. Hvad betyder A-B-C princippet: 1. Det har intet med holdene at gøre (F.eks. kan en B spiller godt spille på hold 1 og en A spiller på hold 2). 2. A-B-C bruges kun til at måle udviklingen af den enkelte spiller. Vores mål er at udvikle spilleren fra f.eks. C til B, når vi træner se nedenstående dias 1, som vises forældrene og dias 2, som vises trænerne. Vi træner efter 25%-50%-25% reglen se Aldersrelateret træning 1, DBU. 3. A-B-C bruges til at justere vores stationer, så de tilpasses spillerne niveau, så de får de udfordringer, der udvikler dem bedst. Kaldes i vores system at differentiere øvelsen efter børnenes niveau. Dette betyder i praksis, at man godt kan opstille varianter af stationen, eller man rykker toppene, lave andre regler/udfordringer, således at sværhedsgraden gøres forskellig efter spillernes niveau, men alle træner det samme tema. Dias 1 Forældre Børnefodboldens organisation i Næstved IF Fodbold Side 3 af 18

4 Dias 2 Trænere Op til U5: Startfasen (indslusning): Indslusningsprojekt (se særskilt beskrivelse). Indslusning af børn og forældre. Stationstræning. U6 - U7 Den leglignende fase: Den leglignende fase, som defineres som kontrolleret leg med fodboldmæssigt sigte, som besluttes af trænerne. Mål: børnene skal prøve sig selv af. Størst koncentration på motorisk træning og indlæring af de forskellige spark. Stationstræning: 80 % leg 20 % teknisk træning. Alle skal have samme muligheder. U8 U9 Den grundlæggende fase: Mål: fokus på koncentration, modtage kollektiv besked, følge fair play. Udviklingsplan for den enkelte spiller, så spillerne bliver trænet individuelt gennem stationstræning (differentieret træning). Grupperne deles op efter øvelserne og er således ikke faste. Altså forskellige grupper for hver træning jfr. A-B-C princippet. Træningsmetoder: Børnefodboldens organisation i Næstved IF Fodbold Side 4 af 18

5 Stationstræning: Hver årgang finder inden sæsonstart 2 tekniske temaer, 2 taktiske temaer, 1 mentalt tema og 1 motorisk tema for hele året. Hver træningsuge skal have et tema herfra. Daglig træning: de 10 trænerbud skal efterleves. U10- U12 Udviklingsfasen: Mål: spillignende fase med større vægt på de taktiske og tekniske principper. Betydnignen af holdfællesskab skal synliggøres over for spillerne. Alle skal kunne spille alle pladser. Finter og driblinger er vigtige elementer. Spillerne i årgangen måles ikke på resultater, men på, om spillerne har fået et højere individuelt slutniveau, jfr. A-B-C princippet. Målet er her at inddrage for den enkelte spiller i spillerens udviklingsplan gennem personlig samtale. Træningsmetoder: Individuel træning gennem stationstræning. Grupperne deles op efter øvelserne og er således ikke faste. Altså forskellige grupper for hvert træningstema. Hver årgang finder inden sæsonstart 2 tekniske temaer, 2 taktiske temaer, 1 mentalt tema og 1 motorisk tema. Hver træningsuge skal have et tema herfra. Trænerne skal flyttes fra at være holdtræner til at være instruktør. Ekstra træning. De spillere, som ønsker større udfordringer, må gerne tilbydes ekstra træning. Daglig træning: de 10 trænerbud skal efterleves. Organisering af træningen er vigtig. Overordnet træningsstruktur for U5 : indslusning 1 gang om ugen U6 U7 U8 U9 U10 U11 U12 : stationstræning 2 gange om ugen + camps, som arrangeres af klubben : stationstræning 2 gange om ugen + camps, som arrangeres af klubben : stationstræning 2 gange om ugen + camps, som arrangeres af klubben : stationstræning 2 gange om ugen + camps, som arrangeres af klubben : 2 gange stationstræning + 1 gang holdtræning : 2 gange stationstræning + 1 gang holdtræning : 2 gange stationstræning + 1 gang holdtræning Ovenstående træningsstruktur gælder også for træning i Harboe-Hallen og på grusbanen. Børnefodboldens organisation i Næstved IF Fodbold Side 5 af 18

6 Træningen opdeles i moduler (temaer) Klubben følger altid DBUs Aldersrelateret træningskoncept, som løbende bliver revideret og udviklet. Koordination og løbe teknisk træning Mental træning - koncentration og selvstændighed Social træning - samarbejde, teamforståelse, tryghed og medbestemmelse Teknisk træning - driblinger, tæmninger, spark, vendinger m.m. Taktisk træning - bevæge sig, orientere sig, organisere sig, spilsystemer m.m. Fysisk træning - påvirkningen af kroppen Sportsligt udvalg koordinerer de valgte temaer for de forskellige årgange i tæt samarbejde med elitechefen, så der er en rød tråd til DBU licenssystem og klubbens EUN linje. Overordnede træningstider (ude og inde) Klubben tilstræber ved banefordelingen, at årgangens træningstider altid er tilpasset de indlæringsmiljøer, som klubben arbejder efter i børnefodbolden, samt at børnene altid har de samme områder at træne på, så der skabes tryghed for børnene. Børnefodboldens organisation i Næstved IF Fodbold Side 6 af 18

7 Organisation i de enkelte årgange Den optimale trænerbemanding pr. årgang ser således ud: Cheftræner med følgende opgaver: Ansvarlig for at årgangens spillere grupperes i A-B-C indlæringsmiljøer. Ansvarlig for at der udarbejdes overordnede træningstemaer for efterår / forår i samarbejde med Stationskoordinator. Overordnet ansvar for holdtræningen i årgangen. Behjælpelig med ansættelse af trænere og holdledere i årgangen til de enkelte hold. Ansvar for holdsammensætning. Afholde forældremøder i samarbejde med Årgangskoordinator (dagsordenskabelon er udarbejdet). Indgår som stationstræner ved stationstræningen. Holdtrænere med følgende opgaver: Ansvarlig for det/de enkelte hold ved kampe/stævner. Stationskoordinator med følgende opgaver: Sammen med cheftræneren at få udarbejde overordnede træningstemaer for stationstræningen iht. klubbens overordnede retningslinjer og principper. Planlægge, arrangere og lede stationstræningen. Coache stationstrænerne, når de afvikler modulerne. Stationstrænere med følgende opgaver: Stå for træningen ved den enkelte station. Henter materialer og opsætte stationen før træningsstart. Stationshjælpere med følgende opgaver: Hjælpetræner på de enkelte moduler. Rydde op efter træningen. Børnefodboldens organisation i Næstved IF Fodbold Side 7 af 18

8 Årgangskoordinator med følgende opgaver: Hver årgang skal vælge en årgangskoordinator for hele sæsonen, som har til ansvar at koordinere de praktiske gøremål omkring holdene i årgangen efter de udstukne retningslinjer. Følgende opgaver: Information og kommunikation mellem Sportsligt udvalg og årgangen Udarbejde oversigt over antal spillere og hold Ansvarlig for tildelte budgetter Ansvarlig for social trivsel i årgangen Indkalde og arrangere forældremøder i samarbejde med cheftræneren (dagsordenskabelon er udarbejdet) Information til og kommunikation med forældre Ansvarlig for spillercertifikater Jobbet som årgangskoordinator kan af praktiske årsager fordeles på flere personer, men der skal altid udpeges en ansvarlig, som modtager klubbens post. Ny i NIF med følgende opgaver: En del af årgangskoordinatorens opgaver kan uddelegeres til en forælder: Udarbejde oversigt over antal spillere og hold Ansvarlig for spillercertifikater Hvad forventes: Det vigtigste er at byde velkommen til nye forældre ved træningen. Praktisk skal følgende gøres: 1. Henvise til vores folder på holdsiden Velkomstfolder nye forældre og årgangens holdsider, hvor alt information til forældrene vil foregå. 2. Få udfyldt skemaet Indmeldelsesblanket, som findes på hjemmesiden (Medlemskab Indmeld). Få noteret, hvornår barnet er startet, da man har en gratis prøveperiode på 1 måned. Afleverer skemaet til kontoret. 3. Opdaterer årgangens spillerliste (excel regneark) og sende en kopi til cheftræneren og årgangskoordinator. 4. Eventuelt orienterer årgangens webmaster, hvis holdsiden opdateret med spillerliste. 5. Få forældrene til at underskrive blanketten Fotosamtykke (Ny i klubben Fotosamtykke) Børnefodboldens organisation i Næstved IF Fodbold Side 8 af 18

9 Jobbet som Ny i NIF kan af praktiske årsager fordeles på flere personer, men der skal altid udpeges en ansvarlig, som refererer til årgangens Årgangskoordinator. Klubben har også en general velkomstfolder, som det er en god ide at læse (Ny i klubben Velkomstfolder, generelt) Forældrerepræsentant med følgende opgaver: Hver årgang skal hvert år vælge en forældrerepræsentant for hele sæsonen, som har følgende opgaver: Afholde møde i forældrekredsen en gang pr. halvsæson Bindeled mellem de øvrige forældre Foreslå ideer til aktiviteter Hjælpe og aflastning for trænere og ledere Forestå uddeling af forældreopgaver blandt de øvrige forældre Prioritere arbejdsopgaver Fotografering Foreslå og afvikling af aktiviteter, f.eks. Udflugter, Stævner, Hyggeaften, Weekendtur, Weekendarrangement i klubben Medlem af forældreråd Jobbet som forældrerepræsentant kan af praktiske årsager fordeles på flere personer, men der skal altid udpeges en ansvarlig, som deltager i forældrerådet og modtager klubbens post. Børnefodboldens organisation i Næstved IF Fodbold Side 9 af 18

10 Overordnede krav til trænerne Trænerne skal flytte sig fra at være holdtræner til at være instruktør og kunne arbejde i et team. Personlige egenskaber: stærk psyke, koncentration, god opførsel, kunne styre temperament, engagement, menneskekendskab, hjælpsom, flittig, vil vinde/blive bedre. Træningen skal være: velforberedt og struktureret, følge klubbens linje, udviklende for den enkelte spiller og holdet, langsigtet, give glæde og humør. Andet: skal kende topniveauet på årgangen Uddannelse: Klubben tilbyder løbende uddannelse af trænerne, så trænerens viden og færdigheder opfylder de krav og ønsker, som den daglige træningen kræver. For cheftrænere i vores udviklingsmiljø er det besluttet, at disse skal opfylde det til enhver tid gældende licenskrav fra DBU. Overordnede tilbud til nye trænere og ledere (gerne forældre) Uddannelse Oplevelser Indflydelse Tøj Bolde Specielle turneringer/stævner Socialt samvær Fester Børnefodboldens organisation i Næstved IF Fodbold Side 10 af 18

11 Forældresamarbejde Forældre er en meget vigtig del af børnefodbolden. Forældrenes opførsel, positiv som negativ, forplanter sig til børnenes oplevelse og succeskriterium for at deltage. Vi er meget bevidste om, at vi kun kan udvikle, hvis vi har et positivt miljø, hvorfor vi ønsker positive forældre. Vi forventer derfor, at alle forældre følger DBU forældreregler og er med til at skabe et positivt og anerkendende miljø i dagligdagen... til glæde for alle og ikke mindst de kære børn. Vi har derfor organiseret træningen, så forældrene kan være sammen med børnene i veldefinerede og afgrænsede arbejdsopgaver, som gør det muligt at give en hånd med. Sagt med andre ord: Når du melder dit barn ind i Næstved IF, så melder du også dig selv ind i Næstved IF. Overordnede krav til forældre Efterleve de 10 forældrebud 1. mød op til træning og kamp dit barn sætter pris på det 2. forhold dig i ro på sidelinjen lad børnene spille 3. ophold dig kun langs den ene sidelinje og i god afstand til trænere og spillere 4. respekter trænerens beslutninger vær positiv og støttende 5. respekter dommerens beslutninger se på dommeren som en vejleder 6. skab god stemning ved kampene byd fx udeholdets forældre på kaffe 7. spørg om kampen var spændende og sjov ikke om resultatet 8. sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr overdriv ikke 9. bak om holdets og klubbens arbejde din indsats bliver værdsat, ikke mindst af dit barn 10. husk på, at det er dit barn, som spiller fodbold ikke dig! Efterleve forældrekodeks - Husk at opmuntre, rose og heppe - Vær sammen med modstanderholdets forældre - Undgå at dirigere spillerne under kampen - Lad børnene få lov til at spille, som de selv kan og vil - Fokuser på spillet ikke resultatet - Få udeholdets forældre til at føle sig hjemme Børnefodboldens organisation i Næstved IF Fodbold Side 11 af 18

12 Forældreadfærd - Sæt fokus på spillet frem for resultatet, holdet kan godt have spillet godt, selv om det tabte - Tænk på holdet frem for hele tiden at fremhæve dit eget barn - Kom med positive tilråb, ellers skal du bar tie stille hjælp andre forældre med at få samme holdning - Glæd dig over, at dit barn er med på holdet i et forpligtende fællesskab - Lad træneren styre holdet selvom du har bedre overblik Forældreopgaver Være til stede ved træning Hjælpetræner på de enkelte stationer Rydde op efter træningen Holdleder/kampleder i forbindelse med stævner og turneringer Kørsel til udekampe Vask af spilletøj Kaffe/kage/sodavand i forbindelse med stævner og turneringer Arrangere andre aktiviteter Forældreråd for hver årgang Være med til at finde nye trænere og ledere Afholde møde i forældrekredsen en gang pr. halvsæson Bindeled mellem de øvrige forældre Foreslå ideer til aktiviteter Hjælp og aflastning for trænere og ledere Forestå uddeling af forældreopgaver blandt de øvrige forældre Prioritere arbejdsopgaver Fotografering Forestå afvikling af aktiviteter, f.eks - Udflugter Børnefodboldens organisation i Næstved IF Fodbold Side 12 af 18

13 - Stævner - Hyggeaften - Weekendtur - Weekendarrangement i klubben Forældreråd for alle årgange i børnefodbolden med følgende medlemmer og opgaver Medlemmer min. 1 person pr. årgang Kørselsordninger Vaskeordninger Pressemeddelelser Hjemmeside Info til øvrige forældre Praktisk arbejde Input til børneudvalg, sportsligt udvalg, bestyrelse Arrangementer Fair play Vi går ind for fair play. Det betyder bl.a., at Vores hold spiller fair og ikke modtager gule og røde kort Holdene udviser respekt for hinanden og overholder fodboldloven samt turneringsbestemmelser Det er alles pligt at være opmærksom på handlinger og tiltag, som ødelægger glæden ved at spille fodbold og forhindre dette Vores trænere og ledere medvirker til positiv holdning til spillet, taktikken og moralen på holdet og anvender alle muligheder herfor Publikums (forældres) engagement skaber igennem positive tilråb en god fair play-ånd på hele banen Alle (spillere, trænere, ledere, publikum) udviser respekt for kampens dommer samt dennes kendelser Alle overholder såvel skrevne som udskrevne regler Børnefodboldens organisation i Næstved IF Fodbold Side 13 af 18

14 Dommeren er en del af fodboldfamilien Vi ønsker, at vores trænere/ledere sørger for, at - Være ved klubhuset/banen, når dommeren ankommer til kampen - Vise, hvor dommeren skal klæde om - Vise dommeren, hvilken bane der skal spilles på - Bolde og linjedommerflag ligger klar til brug - Være opmærksom på, hvorledes forældre og andre omkring banen/holdet behandler dommeren også under kampen - Spillerne siger tak for kampen til såvel modstander som dommer - Holdkort er udfyldt af begge hold inden kampstart og afleveret til dommeren, som opbevarer dette under kampen - Dommeren vil glæde sig at komme i vores klub igen Børnefodboldens organisation i Næstved IF Fodbold Side 14 af 18

15 Retningslinjer for klubskifte til NIF Vi har besluttet nedenstående retningslinier for klubskifte til NIF. Klubben forpligter sig til at leve op til DBUs holdninger og handlinger, herunder at følge DBU s etiske retningsliner omkring fiskeri 1. Som et led i klubbens fortsatte og stadig tættere samarbejde med omegnsklubberne er det besluttet at lave nogle få retningslinjer, der er gældende, når en eller flere spillere vælger at skifte til NIF. Det forventes: at du som træner giver Sportsligt Udvalg besked, når du modtager spillere fra andre klubber. Denne besked skal gives i løbet af spillerens første uge i NIF-regi. Oplys spillerens fulde navn og fødselsdato, samt hvilken klub han kommer fra. Klubben vil herefter kontakte den pågældende klub. at du som træner aldrig selv kontakter potentielt interessante spillere fra andre klubber. Oplysninger om eventuelle emner til vores førstehold (U13 til U18) videregives til Sportsligt Udvalg, der herefter er det direkte bindeled til spillerens klub og forældre. Klubben forventer, at du som forældre ikke skaber kontakt med spillere eller forældre fra andre klubber for at få spillere til at skifte til NIF. Hvis spilleren ønsker at skifte til NIF, når de er børnespiller: Hvis spillere for U11 og U12 ønsker at skifte klub til NIF kontaktes formanden for Sportsligt udvalg, som så kontakter spillerens klub og forældre for at arrangere en ½ års prøvetræning i NIF - en gang om ugen. Når denne periode er afsluttet tages i fællesskab med NIF, spillerens forældre og spillerens klub beslutning om et skifte er det bedste for spillerens fortsatte udvikling eller om spilleren kan få den samme udvikling i den nuværende klub. Prøvetræningsperioden kan evt. forlænges. Ud fra en konkret vurdering kan ½ års reglen fraviges og et skifte ske mellem forår / efterår, hvis NIF, forældrene og spillerens klub er enig om at et skifte er det bedste for spillerens udvikling. NIF ønsker at spillere for U7, U8, U9 og U10 får deres fodboldmæssige udvikling i den klub, som ligger nærmest deres bopæl og skole. Hvis Sportslig Udvalg skønner at der er tale om ekstraordinært talent tilbydes ekstra træning i NIF i samråd med spillerens klub og forældre, men ikke et klubskifte. 1 DBUs regler vedlagt Børnefodboldens organisation i Næstved IF Fodbold Side 15 af 18

16 At du eventuelt i samarbejde med Sportsligt Udvalg forpligter dig til at give den nye spiller en ærlig vurdering af vedkommendes muligheder i NIF på kort sigt (dvs. den pågældende sæson) og på langt sigt. Dette skal ske i løbet af spillerens anden måned i klubben. Findes en spiller så interessant, at det besluttes at foretage en officiel kontakt, vil det altid ske ud fra følgende procedure: Først kontaktes spillerens moderklub Dernæst kontaktes spillerens forældre Med forældrenes accept kontaktes spilleren. Børnefodboldens organisation i Næstved IF Fodbold Side 16 af 18

17 Etisk regelsæt for klubskifter i børne- og ungdomsfodbold Klubskifter må ikke finde sted efter forudgående fiskeri altså henvendelser direkte fra modtagerklub til barn/forældre - men bør gå via spillerens nuværende klub. Det er DBUs holdning, at børn sagtens kan udvikle sig i deres lokale klubber, og dermed ikke bør søge udfordringer i større klubber før ved overgangen til ungdomsfodbold (U13). Samtidig er det vigtigt, at et eventuelt klubskifte sikrer en fortsat udvikling for den skiftende ungdomsspiller. Der bør derfor lægges en plan for spilleren ved skiftet, samtidig med at det kan aftales, hvad der sker, såfremt spilleren ikke slår til i den nye klub. Det kunne være en aftale om at returnere til den afgivende klub, så spilleren er sikker på at være velkommen tilbage igen, og dermed ikke falder fra som fodboldspiller efter eventuelt ikke at have slået til på et højere niveau. Ovenstående kan nedfældes i følgende procedure for klubskifter i børne- og ungdomsfodbold: 1. Overordnet set bør klubskifter ikke finde sted før ved overgang til ungdomsfodbold (U13) 2. Når en spiller opfordres til klubskifte, skal han/hun være god nok til at indgå på den modtagende klubs førstehold 3. Klubskifte kan med fordel indledes med en prøvetræningsperiode 4. Interesse/henvendelse fra modtagerklub, bør altid gå til den afgivende klubs ledelse 5. I ungdomsrækkerne skal forældrene altid deltage i alle samtaler omkring evt. klubskifte 6. Klubskifter bør aldrig finde sted senere end 3 uger før turneringsstart Klubskifter bør ikke resultere i længere rejsetid end 1 time hver vej Følgende emner bør drøftes ved en indledende samtale mellem de to klubber samt barnets forældre: a) Plan for spillerens virke og udvikling i den nye klub fremlægges for en to-årig periode b) Transport/ transporttid/økonomi samt træningsmængde c) Skolegang/ uddannelse/lektier d) Spillerens modenhed e) Prøveperiode Børnefodboldens organisation i Næstved IF Fodbold Side 17 af 18

18 f) Ny klub udarbejder talentbeskrivelse og udviklingsplan for spilleren g) Evaluering af klubskiftet efter 6 måneder hos ny klub, spiller og forældre Børnefodboldens organisation i Næstved IF Fodbold Side 18 af 18

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget

Holdninger & Handlinger. Krav. Retningslinier. Visioner Værdier. Roller. Missioner. Målsætninger. Børnefodbold 2009. Udarbejdet af Fodbold-udvalget Holdninger & Handlinger Retningslinier Krav Visioner Værdier Missioner Roller Målsætninger Børnefodbold 2009 Udarbejdet af Fodbold-udvalget 1 1. Præsentation af Klubben. 1.1. Mission: IF62 Fodbold skal

Læs mere

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub

Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Blå Tråd for børnefodbold i Ringe Boldklub Udgangspunktet for Den Blå Tråd er: Ringe Boldklubs værdigrundlag og målsætning DBU s Holdninger og Handlinger Aldersrelateret træning koncept (ATK) DBUs Børnetræningsmanual

Læs mere

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE

RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE SPORTSLIG STRUKTUR PÅ VEJ MOD 2020 RETNINGSLINJER & ANSVARSOMRÅDER FOR TRÆNERE & LEDERE BORUP FODBOLD Borup fodbold ønsker at være en attraktiv og rummelig klub for hele lokalområdet. Vi ønsker at være

Læs mere

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold

Forældre- og spillermøde F/S. Så er der fodbold Forældre- og spillermøde F/S Så er der fodbold Dagsorden Velkomst og præsentation Orientering om F/S: Vision, Mission, bærende værdier m.m. U14 og 15 pigefodbold i F/S Den kommende sæson: Hvilket hold,

Læs mere

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg

Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Den lyseblå tråd i FCKG Esbjerg Baggrund Igennem flere år har der i bestyrelsen i FC King George været en drøm om at starte en børne- og ungdomsfodbold afdeling i klubben, og 2013 er året, hvor denne drøm

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5

HIF Fodbold. Årgangsbog for U4 & U5 HIF Fodbold Årgangsbog for U4 & U5 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub

Værdier, Holdninger og Handlinger i Nibe Boldklub Værdier, Holdninger og Handlinger N.B. 1919 i Nibe Boldklub ndholdsfortegnelse 2 Forord 3 Værdier i Nibe Boldklub 4 Målsætning - Uddannelse 5 Organisation i Nibe Boldklub 6 God børne- og ungdomstræning

Læs mere

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub

Fra Ælling til Svane. Børneafdelingen Køge Boldklub Fra Ælling til Svane Børneafdelingen Køge Boldklub 1 Indholdsfortegnelse Værdier og målsætninger... 3 Rammer og organisation... 4 Legepladsen... 5 Byggepladsen 3:3... 5 Forældreopgaver... 6 Principper

Læs mere

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd

DEN RØDE TRÅD. Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF. Den Røde Tråd DEN RØDE TRÅD Det skal være sjovt at spille fodbold i Vallensbæk IF Den Røde Tråd Vi har i Vallensbæk IF fodbold valgt at lave en rød tråd til vores børne- og ungdomsfodbold. Fordelen ved at have en rød

Læs mere

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING

VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING VISIONER, MÅL OG STRATEGI FOR FODBOLDAFDELINGEN FREM SKØRPING Revideret september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 3 Visioner 4 Mål 5 Strategi - ungdomsafdelingen 6-8 Strategi - seniorafdelingen 9

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst Målsætninger og udførelse Mission At tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. At udvikle hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U9 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Glæde, tryghed, bevægelse Koordination Boldmestering mig og bolden Mål for afdelingen: Der arbejdes på, at spilleren har så mange boldberøringer som

Læs mere

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD

VRI Fodbold DEN GULE TRÅD VRI Fodbold DEN GULE TRÅD Politik for VRI Fodbold... 2 Den gule tråd i arbejdet med VRI-børnefodbold og VRI B&U... 3 Holdninger, mål og temaer... 4 Årgangene U5, U6 og U7... 4 Årgangene U8 og U9... 5 Årgangene

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner.

Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. Stensballe IK vil være den mest attraktive fodboldklub i Horsens og omegn. Vi er en aktiv sportsklub for alle, uanset evner og ambitioner. www.stensballe-ik.dk Side 1 af 11 Sportslige ambitioner Kvalificerede

Læs mere

AFK - storegruppen piger målsætninger

AFK - storegruppen piger målsætninger Vision Visionen for AFK pige/ kvindefodbold er at skabe Danmarks bedste tilbud til piger/ kvinder der gerne vil spille fodbold. Det gælder både for fodboldspillere der er eliteog breddeorienterede. Fodbold

Læs mere

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål

Trænerguide. I.F. Lyseng Fodbold, Trænerguide. Formål Trænerguide 1 Formål Formålet med klubbens aktiviteter er, at det enkelte medlem finder glæde ved fodboldspillet. Det er klubbens ønske at skabe et miljø, hvor samværet og tolerancen overfor andre giver

Læs mere

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11

Årsplan. U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan U12/U13 Drenge 2010/11 Årsplan for U12 & U13 Drenge Årgang Spillere født i 1999 og 1998 eller 4. kvartal i 1997. (5. og 6. klasse). Ledere: Træner Jørgen Jensen Hjejlevej 113 mobil 2540 5810 7451

Læs mere

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012

KLG Fodbold. KLG Fodbold - 7400 Herning www.klg-fodbold.dk mail@klg-fodbold.dk. Årsplan U-9. 1 af 6 27-03-2012 Årsplan U-9 2012 1 af 6 27-03-2012 Årgang: Drengespillere født i 2003 eller som går i 2. klasse. Trænere: Claus Kristensen tlf. 97 22 63 69 29 99 25 80 Koustrupparken 18 claus@friendtex.dk Bjarne Krogstrup

Læs mere

Grundlæggende rammer

Grundlæggende rammer Grundlæggende rammer 2 Kære læser! Fodbolden er blevet kaldt verdens bedste legetøj. Det kan vi godt skrive under på, men for at fodbolden også i regi af SSIF Fodbold skal være verdens bedste legetøj,

Læs mere

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen

Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Alder afdeling (skoleåret fra august til juni) 4/5/6 år U6 3-mands Kap. 4 Den Blå Tråd i Børneafdelingen Fodbold Træning og opdeling Kamp og opdeling Værdier 6/7 år U7 3-mands 7/8 år U8 5-mands Fællestræning

Læs mere

Børnefodbold i Randers Freja. Februar 2014

Børnefodbold i Randers Freja. Februar 2014 Børnefodbold i Randers Freja Februar 2014 Fælles bestemmelser Trænere og ledere Træningsprincipper Kampafvikling De 10 Forældrebud Generelle Retningslinjer Børnefodbold i Randers Freja omfatter alle drenge-

Læs mere

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013

Retningslinjer for Ungdomsafdelingen. 1. udgave, 2013 Retningslinjer for Ungdomsafdelingen 1. udgave, 2013 Holluf Pile - Tornbjerg Idrætsforening (HPTI) Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ www.hpti.dk Stiftet 27. juni 1980 Børnefodbold og træning af børn:

Læs mere

Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd"

Dragør Boldklub: Venner og vindere, Den Gule tråd Dragør Boldklub - Den gule tråd - en holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Dragør Boldklub: Venner og vindere, "Den Gule tråd" - En holdningsguide til en god årgang i Dragør Boldklub Indhold:

Læs mere

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering

DGI badminton. Vi har brug for dig. forældreinvolvering DGI badminton Vi har brug for dig forældreinvolvering Dette hæfte er fyldt med gode ideer til, hvordan du involverer forældre i badminton arbejdet. 3 Ofte følger forældre deres børn til badminton, og

Læs mere

Børnefodbold i Randers Freja. September 2013

Børnefodbold i Randers Freja. September 2013 Børnefodbold i Randers Freja September 2013 Generelle Retningslinjer Børnefodbold i Randers Freja omfatter alle drenge- og pigehold fra U5 U12. Alle retningslinjer for børnefodbold i Randers Freja er baseret

Læs mere

Holdninger til børnefodbold

Holdninger til børnefodbold Holdninger til børnefodbold Information Holdninger til Børnefodbold i KHIF Forord I KHIF er børne- og ungdomsfodbold højt prioriteret og ungdomsudvalget har derfor udarbejdet en børne- og ungdomspolitik,

Læs mere

AFK - Ungdom Yngst piger Målsætninger og udførelse

AFK - Ungdom Yngst piger Målsætninger og udførelse Mission Tiltrække, udvikle og fastholde flest mulige spillere i AFK UY frem til overgang til AFK UÆ. Udvikler hver spillers fodboldmæssige færdigheder bedst muligt under hensyntagen til den enkelte spillers

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub ungdomsfodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Ungdomskoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for ungdomskoordinator...

Læs mere

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014

Velkommen til GBK. Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. USU Velkomstfolder Publiceret: september 2014 Velkommen til GBK Information til ungdomsspillere og deres forældre. Gentofte Badminton Klub. Ved Stadion 4, 2820 Gentofte. Tel: +45 3965 0400 - gbk@gbk.dk. Side 1 af 6 Velkommen Ungdomsspillerudvalget

Læs mere

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER

VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER VELKOMMEN I LUNDTOFTE BOLDKLUB EN FOLDER MED VIGTIG INFORMATION TIL NYE MEDLEMMER Maj 2016 VELKOMST FRA FORMANDEN På vegne af Lundtofte Boldklub byder jeg nye spillere og deres familie velkommen til klubben!

Læs mere

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER

VELKOMMEN I FREMAD AMAGER VELKOMMEN I FREMAD AMAGER Velkommen i Fremad Amager - Øens fodboldklub For at du kan føle dig ordentligt informeret om alle de praktiske ting, du skal tænke på og som gælder, når du kommer som ny i Fremad

Læs mere

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk

HIF Fodbold. Årgangsbog for U9. Det blå bånd & den. Røde tråd! Hiferen.dk HIF Fodbold Årgangsbog for U9 Det blå bånd & den Røde tråd! HIF s fodboldafdelings formål Foreningens formål er gennem fodboldspil og almindeligt socialt samvær for børn og voksne, at fremme kammeratskab

Læs mere

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer

Velkommen i klubben. HI-Fodbold. Målsætning og filosofi vision. Est. 1923. Trænere/holdledere. Kontor. Til nye medlemmer HI-Fodbold Velkommen i klubben Est. 1923 Til nye medlemmer Herlev Fodbold Tvedvangen 200 2730 Herlev. Opdateret september 2014. (Nord) Med denne folder byder vi dig velkommen til HI-Fodbold. HI-Fodbold

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold

Velkommen til. Næstved IF - Fodbold Velkommen til Næstved IF - Fodbold VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF - FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min

Læs mere

Info-folder til trænere

Info-folder til trænere Info-folder til trænere - med svar på alt vedrørende trænergerningen i TIF. TIF info-folder for trænere Denne info-folder er blevet til i håbet om, at den kan være med til at lette det daglige arbejde

Læs mere

3... Målsætningen er en hensigtserklæring som alle i HG Fodbold forpligter sig til at opfylde.

3... Målsætningen er en hensigtserklæring som alle i HG Fodbold forpligter sig til at opfylde. Målsætning for HG Fodbold i perioden 2010-2012. 1... Hensigten med denne målsætning er: At alle i HG Fodbold - fra yngste til ældste, spillere, ledere, venner og forældre arbejder med de samme mål i hele

Læs mere

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD

Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Velkommen i klubben Informationshæfte sæsonen 2012/2013 FODBOLD Fodboldsæsonen 12/13 Vi vil gerne byde alle spillere og forældre velkommen til en ny fodboldsæson i Stilling IF Fodbold. Træningstider: Se

Læs mere

Trivselsregler og funktioner for ETT

Trivselsregler og funktioner for ETT Version 2 december 2012 Følgende generelle opgaver og ansvarsområder har en træner i ETT 1.0 Træner i ETT 1.1 De 10 bud for vore trænere : 1 Se hver konkurrenceudøver. 2 Lyt med opmærksomhed. 3 Skab tryghed,

Læs mere

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening

Slagslunde-Ganløse Idrætsforening SGIF fodbold. Vision, mål, strategi og handlingsplan 2012-2015. Godkendt af bestyrelsen d. 3. oktober 2012. Vision: SGIF fodbold skal være den mest succesrige idrætsforening i Egedal målt på følgende 4

Læs mere

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille

Den blå tråd. Børnefodbold i Gundsølille Børnefodbold i Gundsølille Indhold Forord... 3 Fokuspunkter fra den sportslige koordinator... 4 De 10 trænerbud (DBU)... 5 Niveauet, mængden, holdet og bolden.... 6 Intro til oversigten... 6 Trænerkvalifikationer...

Læs mere

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD

VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD VELKOMMEN TIL NÆSTVED IF FODBOLD På vegne af Næstved IF - Fodbold (NIF - Fodbold) byder jeg dig og din familie velkommen til NIF Fodbold. Samtidig udtrykker jeg min glæde over, at du har valgt at spille

Læs mere

DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold. fra leg til landshold

DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold. fra leg til landshold DBUs holdninger til børne- og ungdomsfodbold fra leg til landshold Indhold Forord.................................................................. 4 Definitioner på aldersinddeling.........................................

Læs mere

Hvorfor spiller man og træner man påp

Hvorfor spiller man og træner man påp ldersrelateret træning Målrettet Hvorfor spiller man og træner man påp denne måde? m DOKUMENTATION Aldersrelateret træning DOKUMENTATION Alt for tidligt resultatpres Turneringsstruktur Klub Træneren Forældre

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF

Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Børne- og ungdomsfodbolden i Tuse IF Forord Fodbold er den største idrætsgren i Danmark. Dette betyder, at spillet og klubberne har en stor samfundsmæssig betydning i forhold til hvordan børn og unge udvikler

Læs mere

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan.

Derfor opfordres både medlemmer og deres forældre til at støtte foreningen aktivt, der hvor de kan. VELKOMMEN TIL BRØNDBY IF TIL MEDLEMMER OG DERES FORÆLDRE Historie Brøndbyernes Idrætsforening blev stiftet den 3. december 1964 ved en sammenslutning af fodboldklubberne Brøndbyøster Idrætsforening (stiftet

Læs mere

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse

Indhold Basisteknisk træning: Fodboldkoordination Lodret vristspark Løb med bolden Modtagelse U5 U11: Tilvænningsperioden FUN-damentals Spillerne udvikler de vigtigste basale bevægelsesfærdigheder, der danner fundamentet for yderligere udvikling. Fun-damentals udtrykker både, at træningen skal

Læs mere

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER

KLUBFIDUSEN ER BASERET PÅ FIRE GRUNDVÆRDIER FORÆLDRE Om Klubfidusen HVORDAN MÆRKER MIT BARN, AT KLUBBEN ARBEJDER MED KLUBFIDUSEN? Helt konkret vil dit barn deltage i træningsøvelser og -aktiviteter, der støtter op om holdånden og fællesskabet. Spørg

Læs mere

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001

u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 u13 FORÆLDREFOLDER Boldklubben Marienlyst Årgang 2001 Indholds fortegnelse Forord...3 Trænerens ansvar...4 Spillerens ansvar...5 Fælles regler for årgangene...6 Information...6 Deadlines...6 Forældre generelt...7

Læs mere

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc

FC Øresund Maj 2010. FC Øresund. Håndbog 2010-2011. Ver 0.11. c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc FC Øresund Håndbog 2010-2011 Ver 0.11 c:\users\balager\private\fcø håndbog version 0 11 maj 2010.doc Indhold Table of Contents Indhold... 2 Formål:... 3 FCØ er et samarbejde, der har til formål at skabe

Læs mere

VELKOMMEN TIL FC BELLA

VELKOMMEN TIL FC BELLA VELKOMMEN TIL FC BELLA PIGE/SENIOR FODBOLD I MØRKHØJ, GLADSAXE KOMMUNE FC Bella, c/o Jimmy Magelund, Nissumvej 41, 2860 Søborg Telefon 3031 7315 E-mail: info@fcbella.dk CVR-nr.: 29670374 Bankkonto: 1551-4485012109

Læs mere

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold

HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6. Begyndelsen på et liv med fodbold HÅNDBOG FOR TRÆNING AF BØRN I U6 Begyndelsen på et liv med fodbold Træningen skal tilpasses så alle kan være med og føler at træningen bygger på principperne om jævnbyrdighed og ligeværd SLAGELSE B&I Slagelse

Læs mere

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset

Klubhus. - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus - hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. - hvad er behovet til klubhuset Klubhus. Hvilke andre aktiviteter kan man lave i klubhuset. Hvad er behovet til klubhuset. Forpagter til klubhuset.

Læs mere

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold.

Den Blå Tråd skal være et værktøj, der omfatter alle aldre i Ribe BK Ungdom, og den skal omhandle såvel pigefodbold som drengefodbold. Indledning Ribe Boldklub har på baggrund af klubbens visionsdage i efteråret 2011 nedsat et udvalg med henblik på at få skabt manualen Den Blå Tråd i Ribe Boldklub det er resultatet af dette arbejde du

Læs mere

HIK TENNIS SKOLES TRÆNINGS STRUKTUR FOR 5-18 ÅRIGE

HIK TENNIS SKOLES TRÆNINGS STRUKTUR FOR 5-18 ÅRIGE HIK TENNIS SKOLES TRÆNINGS STRUKTUR FOR 5-18 ÅRIGE Deltagelse på HIK hold Talent og turnerings træning Sommer og Vinter deltagelse DTF Licens Deltag i flere turneringer Vær med i klubturnering Spil tennis

Læs mere

Børneungdomstrænermøde

Børneungdomstrænermøde Børneungdomstrænermøde FBI Fredensborg Stadion August 2014. Agenda 1. Indledning. 2. Nyt fra Bestyrelsen. 3. Udvikling fremfor resultat. 4. Lidt praktiske tema er (nyt fra sportsudvalget). 5. Kommunikation.

Læs mere

Uddannelse vejen til den gode træning

Uddannelse vejen til den gode træning Hold kurset i klubben Alle DGI Fodbolds kurser kan arrangeres i klubben Der behøves kun 8 deltagere for at gennemføre et trænerkursus, inspirationsdag eller klubkursusaktivitet. DGI idræt & fællesskab

Læs mere

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON

KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON KOM GODT I GANG MED DEN NYE SÆSON Velkommen til efterårssæsonen 2014. I vedlagte pakke finder du en plakat som med fordel kan sættes op i klubhuset eller et andet sted hvor trænere, spillere og frivillige

Læs mere

Vi er glade for dit barn har valgt, at melde sig til basketball her i klubben. Vi vil her fortælle dig lidt om, hvad det er du har valgt.

Vi er glade for dit barn har valgt, at melde sig til basketball her i klubben. Vi vil her fortælle dig lidt om, hvad det er du har valgt. MED DENNE FOLDER VIL VI GERNE BYDE DIG VELKOMMEN I HØRSHOLM BASKETBALL KLUB KORT OM KLUBBEN Vi er glade for dit barn har valgt, at melde sig til basketball her i klubben. Vi vil her fortælle dig lidt om,

Læs mere

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold

DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold DEN BLÅ TRÅD Karlslunde Fodbold August 2013 Indhold Forord... 3 Klubbens organisation... 4 Faste aktiviteter... 5 Organisation af en årgang, roller og opgavefordeling... 6 De 10 forældrebud (DBU)... 7

Læs mere

Udarbejdet af Sportsudvalget i TPI 30-01-2013

Udarbejdet af Sportsudvalget i TPI 30-01-2013 Hvid tråd Udarbejdet af Sportsudvalget i TPI 30-01-2013 Indholdsfortegnelse Struktur og organisation... 3 Vision og målsætning... 6 Spillere i TPI... 7 Oprykning af spiller og hold... 8 Kontakt til spillere...

Læs mere

Udvikling fra barn til voksen

Udvikling fra barn til voksen Udvikling fra barn til voksen Den grønne Tråd HIF og DBU s spillerudviklingsmodel med spilleren i centrum U 5 til og med U14 (U18 på Pigesiden). Indholdsfortegnelse 1. Den grønne tråd... 2 1.1. Baggrund...

Læs mere

Kristrup Boldklub fodbold MÅLSÆTNING FOR. Version Dato / Initialer Kommentar /JB Dokument frigivet

Kristrup Boldklub fodbold MÅLSÆTNING FOR. Version Dato / Initialer Kommentar /JB Dokument frigivet MÅLSÆTNING FOR Kristrup Boldklub fodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Generelt om målsætninger for KB Fodbold... 3 2 Overordnet struktur i KB fodbold:... 3 3

Læs mere

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag?

Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Hvilke udfordringer har fodboldklubberne i dag? Organiser Jer 2 eller 3 og drøft dette Herefter fremlæggelse / diskussion Konklusion efter ophængte stickers! I skal hurtigt i gang. Hvilke udfordringer

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U15 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø. 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Afleveringer og modtagninger (Receiving og passing) Moves 1:1 Hurtighed (Speed) Afslutninger

Læs mere

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold.

Visioner - Det er klubbens hensigt gennem målrettet træner- og lederindsats, at give piger, drenge, kvinder og mænd mulighed for at dyrke fodbold. Håndbog udgave 2012 Vi byder dig velkommen i Tune IF s fodboldafdeling, og ønsker dig held og lykke med dit nye fritidsjob. Fra ledelsens side lægges der megen vægt på, at samtlige trænere har den størst

Læs mere

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt.

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. TIL DIG DER ER FORÆLDER Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. En verden af oplevelser! Begyndelsen på en succeshistorie for dig og dit

Læs mere

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN

TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN TRÆNINGSPLAN U17 AFDELINGEN Beskrivelse af afdelingen Træningsmiljø 25-50-25 modellen Koordination løbeskoling Speed- (hurtighed) Afslutninger. Gruppetræning 4:4, 8:8, 10:6 Mål for afdelingen: Der arbejdes

Læs mere

Brenderup Idrætsforening

Brenderup Idrætsforening Velkommen i Brenderup Idrætsforening - Fodboldafdelingen Brenderup Idrætsforening Fodbold Gymnastik Håndbold Badminton Motion Brenderup Idrætsforening holder til i Brenderup Aktivitetscenter, Kirkevej

Læs mere

TPI Odense - Håndboldafdelingen

TPI Odense - Håndboldafdelingen TPI Odense - Håndboldafdelingen Vision Vi skal være lokalområdets bedste håndboldklub Derefter skal vi være Odenses bedste håndboldklub Til sidst er målet at være Fyns bedste håndboldklub Målsætning Vi

Læs mere

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt.

TIL DIG DER ER FORÆLDER. Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. TIL DIG DER ER FORÆLDER Er du og dit barn ny i badminton? Denne folder hjælper dig godt på vej til at forstå verdens bedste idræt. En verden af oplevelser! Begyndelsen på en succeshistorie for dig og dit

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR

FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR FUNKTIONSBESKRIVELSER FOR Kristrup Boldklub børnefodbold Version Dato / Initialer Kommentar 1.0.0 250412/JB Dokument frigivet 1 1 Børnekoordinator... 3 1.1 Funktionsbeskrivelse for børnekoordinator...

Læs mere

FUNKTIONSBESKRIVELSER

FUNKTIONSBESKRIVELSER Indledning Velkommen til under. Udvalget består af ialt 15 medlemmer, hvoraf Formand, Elite/Licens ansvarlig og sekretæren udgør den daglige ledelse. Hver årgang er repræsenteret med en kontaktperson samt

Læs mere

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold!

Fra talent til landshold. den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Fra talent til landshold den røde/hvide tråd i dansk kvindefodbold! Indledning Fodbold er den største sportsgren i Danmark, og antallet af piger som spiller fodbold er støt stigende. Pt. er ungdomsfodbolden

Læs mere

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler

Solrød Cup 2013. Kampprogram & Regler Solrød Cup 2013 Kampprogram & Regler 1 Indhold Velkommen... 3 Praktiske oplysninger... 3 Spilleregler... 4 Præmier... 4 Kampprogram... 5 De 5 forældrebud... 7 De 5 trænerbud... 8 Sponsorer... 9 2 Velkommen

Læs mere

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011

Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Håndbog for U11 Drenge Forår 2011 Målsætningen for U11 Drenge er, at alle drengene bliver tilgodeset på det niveau og med de behov de har - fokus på eliten såvel som på bredden. Derudover skal der arbejdes

Læs mere

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold

Indhold Målgruppe 5 Din betydning som træner Mål 5 Spørg ind Hvad skal vi lære om? Forældrenes betydning Viden børn, trivsel og fodbold TRÆNERHÆFTE 1 Målgruppe 5 Indhold Mål 5 Hvad skal vi lære om? 6 Viden børn, trivsel og fodbold 8 Børn, trivsel og fodbold 11 Refleksion noter 12 Samspil og sammenhæng 13 Refleksion noter 14 Din betydning

Læs mere

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje

Esbjerg Ishockey Klub. Den blå linje Esbjerg Ishockey Klub Den blå linje 1 Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.... 2 Indledning.... 3 Sportslige ansvar.... 3 Sportsudvalget.... 3 Sæsonplanlægning.... 3 Overordnede rammer for de enkelte

Læs mere

Mine oplysninger: Velkommen i klubben. Baneplan over stadion. Min træner er. Træner, telefon nr. Træner, e-mail adr. Jeg spiller på hold

Mine oplysninger: Velkommen i klubben. Baneplan over stadion. Min træner er. Træner, telefon nr. Træner, e-mail adr. Jeg spiller på hold Baneplan over stadion Velkommen i klubben Mine oplysninger: Min træner er 0BTil nye medlemmer Træner, telefon nr. Træner, e-mail adr. Jeg spiller på hold Sidst opdateret: maj 2009 Mine træningstider Jeg

Læs mere

BØRNETURNERING FORÅR 2012

BØRNETURNERING FORÅR 2012 God børnetræning Et godt fodboldmiljø sikrer, at... så mange som muligt, så længe som muligt, får adgang til miljøer, som har betydning for deres udvikling. Klubberne skal skabe gode fodboldmiljøer, hvor

Læs mere

RKG Klarup Ungdomsfodbold

RKG Klarup Ungdomsfodbold RKG Klarup Ungdomsfodbold Forældre Information 2016 Ungdomsudvalgets forventninger til sæsonen 2016 Sæsonen 2016 er lige skudt i gang. Tak for det store fremmøde af de mange ungdomsspillere samt forældre

Læs mere

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus

Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Etisk regelsæt for Ishockey Klubben Aarhus Dette regelsæt vil være gældende for klubbens trænere, ledere, forældre, voksne, børn dommere og officials. Programmet er udarbejdet efter Dansk Ishockey Union

Læs mere

værktøjer Nye digitale til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice.

værktøjer Nye digitale til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice. Nye digitale værktøjer til din klub og dig Som du måske ved, skal alle klubber registrere sine spillere i DBU s system KlubOffice. Det skal de, fordi det giver klubberne nogle nye muligheder og værktøjer,

Læs mere

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016

Varde IF Børneafdeling Velkomstfolder 2015-2016 Velkommen til Varde IF Børneafdeling I denne folder finder du lidt praktiske oplysninger til dig og dine forældre inden du starter med at spille fodbold. Hold i Børneafdelingen Træningsfaciliteter Påklædning

Læs mere

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?

SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER? SEJR FOR ENHVER PRIS ELLER?hånden. Denne folder skal være med til at skabe DBU Sjællands arbejde består blandt andet i at støtte den gode adfærd og tone på og udenfor fodboldbanerne,

Læs mere

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne.

Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. 0 Nykøbing FC sætter dialog og samarbejde i centrum både i forhold til omverdenen og medlemmerne. Præcis, troværdig og målrettet kommunikation er en forudsætning for at leve op til vores mål, og derfor

Læs mere

TRÆNERSPIREN. Modul 1. Dansk Boldspil-Union

TRÆNERSPIREN. Modul 1. Dansk Boldspil-Union TRÆNERSPIREN Modul 1 Trænerspiren Består af: Modul 1 - Opbygning og afvikling af stationstræning (3 timer) Teori og praktik Modul 2 - Planlægning/opbygning af træning (3 timer) Teori og praktik Modul 3

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben

Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge En stor dag for alle i klubben Støvring IF Fodbold Nyhedsbrev Uge 13 2011 En stor dag for alle i klubben Når mikroafdelingen i morgen d. 1. april starter deres udendørssæson op, er alle klubbens medlemmer i gang med det nye fodboldår,

Læs mere

Holdninger til børneidræt

Holdninger til børneidræt Thyholm Idrætsforening Holdninger til børneidræt 3-10 år Forord Denne folder er ment som en vejledning til forældre, for at tilkendegive klubbens holdninger og give informationer om børneidræt 3-10 årige.

Læs mere

DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE WWW.DBUKOEBENHAVN.DK

DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE WWW.DBUKOEBENHAVN.DK DBU KØBENHAVN BØRNESTÆVNER WWW.DBUKOEBENHAVN.DK DBU KØBENHAVN EN DEL AF NOGET STØRRE INDHOLD 03 Introduktion DBU København og medlemsklubberne skal i fællesskab skabe de bedste rammer om DBU Københavns

Læs mere

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet

Velkommen. T- tanke- P- personlighed I integritet T- tanke- P- personlighed I integritet Sammen kan vi skabe en god klub Vi har i denne folder, givet en masse oplysninger om TPI fodbold, hvis der skulle være spørgsmål til nogle af disse mange informationer

Læs mere

Bjerringbro IF - Fodbold

Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold Bjerringbro IF - Fodbold I Bjerringbro IF har vi en vision om at tilbyde fodbold og fællesskab for alle. For at nå det har vi nogle værdier, vi ønsker at arbejde ud fra i Bjerringbro

Læs mere

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD

Trænermappe LRV-SKALS HÅNDBOLD TRÆNER MAPPE LRV-SKALS HÅNDBOLD Kære Træner Først skal du have en stor tak for, at du vil afse tid og kræfter til at være træner i LRV-Skals Håndbold i den kommende sæson. Vi har i denne mappe samlet de

Læs mere

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD

MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD MISSION VISIONER VÆRDIGRUNDLAG DEN RØDE TRÅD 1 Januar 2015 Indholdsfortegnelse. Mission for IF Skjold Sæby....3 Visioner for IF Skjold Sæby...3 Værdigrundlag....3 Børnefodbold årgang U5-U7....5 Børnefodbold

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12

For trænere fra U5 - U12. Kursustilbud fra SBU KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 Kursustilbud fra SBU For trænere fra U5 - U12 KURSUSOVERSIGT - U5 -U12 SBU Spotkurser SBU's Inspirationskurser Det skal være sjovt at spille fodbold... Lavet af : B&U Konsulent - Kenn Schmidt Træneruddannelser

Læs mere