GAS DETAILMARKEDSRAPPORT. Sagnr. 17/07092 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GAS DETAILMARKEDSRAPPORT. Sagnr. 17/07092 Dato:"

Transkript

1 GAS DETAILMARKEDSRAPPORT 2016 Sagnr. 17/07092 Dato:

2 INDHOLD 1. Introduktion 2. Aktører på detailmarkedet 3. Forudsætninger og datagrundlag 4. Målersteder fordelt på distributionsområder 5. Forbrug fordelt på distributionsområder 6. Markedsandele for gasleverandører 7. Leverandørskiftestatistik 8. Kontakt 9. Bilag 1. INTRODUKTION Baggrund En gang årligt fremsender de 4 distributionsselskaber* data til Energinet til en fælles statistik over danske gasforbrugeres skift af gasleverandør. Denne rapport er udarbejdet på baggrund af disse data, og giver et øjebliksbillede af det danske gasmarked og et indblik i, hvor mange danske gasforbrugere, der vælger at skifte gasleverandør. Til enkelte grafer indgår også data, som er hentet fra Energinets webportal Energinet Online under offentlig data (Public Data). Indhold Denne rapport giver indblik i detailmarkedet for gas i Statistikken for leverandørskift er fordelt på forbrugssegmenter ud fra mængden af den gas der forbruges. Sammenligningsgrundlaget for leverandørskiftestatistikken går fra 2012 til 2016 (enkelte grafer går dog helt tilbage til år 2007). HMN GasNet er opdelt i Øst og Vest. Under afsnittet om forudsætninger og datagrundlag fremgår hvilke rå data, der er anvendt til udarbejdelse af grafer, diagrammer og kurver. Definitioner, som påvirker forståelse af data, er angivet under afsnittet forudsætninger. Kontakt Ønsker til fremtidigt indhold kan sendes til: *NGF Nature Energy Distribution, HMN GasNet, Dansk Gas Distribution og Aalborg Gasforsyning

3 2. AKTØRER PÅ DETAILMARKEDET I 2016 blev distributionsselskabet Dong Gas Distribution A/S opkøbt af Energinet og skiftede navn til Dansk Gas Distribution. Antallet af målesteder er faldet fra i 2015 til i I 2015 blev der registeret 4 nye gasleverandører. I 2016 er der kommet 1 ny gasleverandør til markedet. Distributionsselskaber 4 4 Aktive gasleverandører Målersteder Timeaflæste (2.303) Ikke-timeaflæste ( ) Aalborg Gasforsyning Figur 1: Oversigt over distributionsselskaber, aktive gasleverandører, antal timeaflæste og ikke timeaflæste målersteder. 3

4 3. FORUDSÆTNINGER Skift af forsyningspligt Fra medio 2013 til medio 2016 havde NGF Nature Energy forsyningspligten i alle 3 distributionsområder. I medio 2016 får NGF Nature Energy forsyningspligten i Dansk Gas Distributions distributionsområde (tidligere Dong Gas Distribution). Mens Dong Energy overtager forsyningspligten i HMN GasNet s distributionsområde samt i NGF Nature Energy Distribution s distributionsområde. De nuværende forsyningspligtbevillinger udløber den 31. marts Figuren overfor illustrerer fordelingen af ejerskabet af distributionsnettene. I rapporten vil distributionsselskaberne fremadrettet omtales som: HMN Vest, HMN Øst, Dansk Gas Distribution, NGF Nature Energy, Aalborg forsyning. Aalborg Gasforsyning

5 3. FORUDSÆTNINGER Definition af data En flytning er karakteriseret ved, at en ny forbruger er flyttet ind på et eksisterende målersted. En forbruger, som flytter og medtager sin eksisterende gasleverandør eller vælger en ny gasleverandør i forbindelse med flytningen, tæller med i statistikken som en flytning. En forbruger, der er tilflytter, vil derfor tælle som en flytning, uanset om forbrugeren aktivt vælger en ny gasleverandør eller ikke. Hvis forbrugere flytter og ikke tager stilling til, hvilken gasleverandør, de vil have, så vil de få forsyningspligtproduktet hos den forsyningspligtige leverandør i området. Har en forbruger valgt en ny leverandør og fortryder indenfor 15 dage, vil det stadig tælle som en flytning. Hvis forbrugeren fortryder efter 15 dage og vil vende tilbage til sin gamle gasleverandør, tæller det som både en flytning og et leverandørskift. Et leverandørskift er karakteriseret ved at en eksisterende forbruger på et målersted vælger at skifte til en anden gasleverandør. Forbrugere i denne kategori har aktivt truffet et valg af gasleverandør. Enhver forbruger kan frit vælge både et forsyningspligtprodukt og et hvilket som helst andet produkt hos en gasleverandør. En forbruger, der skifter produkt fra eksempelvis forsyningspligtprodukt til et andet handelsprodukt eller vice versa hos den samme gasleverandør, vil IKKE tælle som et leverandørskift. Har skift af forsyningspligt i medio 2016 indflydelse på statistikken? Forbrugere, der mellem 2013 og medio 2016 har haft et forsyningspligtsprodukt fra NGF Nature Energy, er ikke per automatik flyttet over på et forsyningspligtsprodukt hos Dong Energy. Derfor påvirker dette alt andet lige ikke statistikken. Forbrugersegmenter Timeaflæste målere sender aflæsninger hver time og er placeret på forbrugssteder,hvor forbruget er større end m3 på årlig basis. Disse målere vil typisk være placeret på et kraftvarmeværk eller store produktionsvirksomheder. Forbrugersegmenter I statistikken er forbrugskategorierne: m3 pr. år m3 pr. år Over m3 pr. år. Ikke timeaflæste målere sender ikke timeaflæsninger. Måleren bliver aflæst en gang årligt og befinder sig i almindelige hustande og mindre produktionsvirksomheder. Forbruget i denne kategori er i størrelsen m3 på årlig basis. 5

6 3. DATAGRUNDLAG NGF Nature Energy Type af målersted Målersteder Gasvolumen Antal Antal flyttere Gasvolumen for Gasvolumen for de Distribueret % ud af målersteder i på målersteder de målersteder, målersteder, gasvolumen i distribueret Målersteder i alt Antal målersteder % ud af antal % ud af antal distributionsom i der har skiftet der har skiftet Gasvolumen i alt hele gasvolumen i Intervaller (både i målersteder i målersteder i rådet, der har distributionsom leverandør leverandør (både flyttere og distributionsom hele (m3) interne/flyttere distributionsområ alt(uden alt(med skiftet rådet, der har (forventet flyttet eksterne) rådet (forventet distributionsom og eksterne) det i alt flyttere) flyttere) leverandør skiftet årsforbrug mio. (forventet årsforbrug mio. rådet (med (eksterne) leverandør m3) (eksterne) årsforbrug mio. m3) m3) flyttere) ,92% 19,26% 5,97 3,18 9,14 48,64 18,80% ,08% 12,11% 1,64 0,35 1,99 23,36 8,52% Timeaflæste ,17% 20,11% 11,26 3,33 14,59 79,76 18,29% TOTAL NGF ,83% 19,04% 18,87 6,86 25,72 151,76 45,61% HMN Jylland ,64% 11,46% 4,49 6,22 10,71 1,43% ,24% 0,62% 5,52 2,40 7,92 748,03 1,06% Timeaflæste ,85% 0,11% 22,34 0,51 22,85 3,05% TOTAL HMN V ,18% 12,19% 32,36 9,12 41,48 748,03 5,54% HMN Øst Ikke-timeaflæste Ikke-timeaflæste ,16% 9,56% 9,74 18,26 28,00 6,69% 418, ,61% 8,79% 7,25 4,44 11,69 2,79% Timeaflæste ,17% 17,52% 29,73 9,36 39,09 270,34 14,46% TOTAL HMN Ø ,25% 9,55% 46,72 32,06 78,78 688,90 23,94% Dansk Gas Distribution Ikke-timeaflæste ,28% 10,70% 13,11 6,41 19,51 221,02 8,83% ,23% 102,96% 6,89 3,24 10,13 38,11 26,58% Timeaflæste ,81% 12,95% 37,76 5,55 43,32 645,99 6,71% TOTAL DGD ,56% 11,09% 57,75 15,21 72,96 905,13 42,11% Aalborg forsyning Ikke-timeaflæste ,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00% ,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 0,53 0,00% Timeaflæste ,00% 0,00% 0,00 0,00 0,00 3,47 0,00% TOTAL AKG ,00% 0,00 0,00 0,00 4,08 0,00% Samlet Ikke-timeaflæste Ikke-timeaflæste ,42% 11,17% 33,31 34,06 67,37 2,70% ,26% 13,73% 21,29 10,44 31, ,89 1,27% Timeaflæste ,06% 13,24% 101,10 18,75 119,84 4,80% TOTAL ALLE DISTRIBUTIONSOMRÅDER ,75% 11,25% 155,70 63,24 218, ,89 8,77% Figur 3: Tabel over data modtaget fra distributionsselskaberne 6

7 4. MÅLERE FORDELT PÅ DISTRIBUTIONSOMRÅDER I 2016 er der totalt målersteder i Danmark. Heraf er de ikke-timeaflæste, mens timeaflæste udgør I nogle tilfælde er der flere målersteder hos én forbruger, så antallet af gasforbrugere i Danmark er lidt lavere end antallet af målersteder. 1% 0% 9% Ikke timeaflæste målersteder Timeaflæste målersteder 30% 15% NGF Nature Energy HMN Vest HMN Øst Dansk Gas Distribution Aalborg Forsyning 99% 46% Figur 4: Procentvis fordeling af målersteder Figur 5: Procentvis fordeling af målersteder pr. distributionsområde 7

8 4. MÅLERE FORDELT PÅ DISTRIBUTIONSOMRÅDER Her ses fordelingen af timeaflæste og ikke-timeaflæste målersteder i de forskellige distributionsområder. 0% 0% 9% 8% 30% 15% NGF Nature Energy HMN Vest 37% NGF Nature Energy HMN Vest HMN Øst 33% HMN Øst Dansk Gas Distribution Dansk Gas Distribution Aalborg Forsyning Aalborg Forsyning 46% 22% Figur 6 : Procentvis fordeling af ikke timeaflæste målersteder fordelt på distributionsområder. Figur 7: Procentvis fordeling af timeaflæste målersteder fordelt på distributionsområder. 8

9 5. FORBRUG FORDELT PÅ DISTRIBUTIONSOMRÅDER Her ses fordelingen af forbruget i Danmark totalt for både timeaflæste og ikke-timeaflæste kunder pr. distributionsområde. NGF ; Aalborg Forsyning ; kwh Timeaflæst; Ikke timeaflæst; Dansk Gas Distribution ; HMN Vest; HMN Øst; Figur 8: Fordeling af forbrug på timeaflæste og ikke timeaflæste kunder Figur 9: Fordeling af forbrug i distributionsområder Tallene er hentet fra Public Data på Energinet Online og er angivet i. 9

10 5. FORBRUG FORDELT PÅ DISTRIBUTIONSOMRÅDER Her ses forbruget i Danmark fordelt på henholdsvis timeaflæste og ikke-timeaflæste målersteder pr. distributionsområde. NGF ; Dansk Gas Distribution ; HMN Øst; Aalborg Forsyning Aalborg Forsyning ; Dansk Gas Distribution ; HMN Øst; HMN Vest; NGF ; HMN Vest; Figur 10: Forbrug fordelt på distributionsområder for ikke timeaflæste kunder Figur 11: Forbrug fordelt på distributionsområder for timeaflæste kunder Tallene er hentet fra Public Data på Energinet Online og er angivet i. 10

11 6. MARKEDSANDELE FOR GASLEVERANDØRER Her ses fordelingen af markedsandele for gasleverandører. 6% 3% 3 største gasleverandører 2 mellemstore gasleverandører 15 mindre gasleverandører De 3 største gasleverandører har en samlet markedsandel på 91%. De to mellemstore har en total markedsandel på 6%. De 15 mindre gasleverandører har en total markedsandel på 3%. 91% Figur 12: Markedsandele for gasleverandører baseret på forbrug Tallene er baseret på mængder i hele Danmark for hver gasleverandør i Tallene er Energinet s egne data, der ikke er tilgængelige for andre end Energinet. 11

12 6. MARKEDSANDELE FOR GASLEVERANDØRER Figurerne viser fordelingen af markedsandele for gasleverandører ud fra kundernes forbrug, fordelt på henholdsvis time- og ikketimeaflæste kunder. 1% 9% 6% 3% 3 største gasleverandører 3 største gasleverandører 2 mellemstore gasleverandører 6 mindre gasleverandører 3 mellemstore gasleverandører 13 mindre gasleverandører 90% 92% Figur 13: Markedsandele for gasleverandører der leverer til timeaflæste kunder baseret på forbrug. Figur 14: Markedsandele for gasleverandører der leverer til ikke-timeaflæste kunder baseret på forbrug. Tallene er baseret på mængder i hele Danmark for hver gasleverandør i Tallene er Energinet s egne data, der ikke er tilgængelige for andre end Energinet. 12

13 Antal skift på målesteder 7. LEVERANDØRSKIFTESTATISTIK Perioden Her ses antallet af leverandørskift på målesteder, hvor der er et forbrug på mellem m3 på årlig basis. Fra indgår registrerede flytninger også i grafen. Grafen viser antallet af leverandørskift total set og fordelt på distributionsområder. Det totale antal af leverandørskift er fra 2015 til 2016 steget med 13% Dansk Gas Distribution HMN Øst HMN Vest NGF Nature Energy I alt Figur 15: Antal leverandørskift på målesteder med et forbrug på m3 angivet for hvert distributionsområde (Inklusiv flytninger) 13

14 Mio. m3 7. LEVERANDØRSKIFTESTATISTIK Leverandørskift udtrykt i gasvolumen i perioden Tallene er baseret på forventet årsforbrug på de målesteder, hvor der har været et leverandørskift. Grafen medtager kun leverandørskift for målesteder i forbrugssegmentet på årlig basis. Fordelingen er vist for hvert distributionsområde og totalt. Grafen inkluderer også volumen for flytninger i perioden Den totale gasvolumen for målesteder, hvor der har været leverandørskifte eller flytninger er fra 2015 til 2016 steget med 14%. 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 Dansk Gas Distribution HMN Øst HMN Vest NGF Nature Energy I alt 10,0 0, Figur 16: Leverandørskift i volumen fordelt på distributionsområder i forbrugssegmentet m3 (Inklusiv flytninger) 14

15 Antal Antal 7. LEVERANDØRSKIFTESTATISTIK Ikke-timeaflæste forbrugere Figur 14 og 15 viser udviklingen for antallet af leverandørskift i perioden fordelt på distributionsområder og totalt. Begge figurer inkluderer ikke flytninger, men tæller de leverandørskift, som er foretaget på baggrund af et aktivt valg om leverandørskift. Figur 14 viser antallet af leverandørskift for de målesteder der har et forbrug på m3 årligt, mens figur 15 viser tilsvarende for målesteder med et forbrug på m3. Det totale antal af leverandørskift er steget med 26% fra 2015 til 2016 for målersteder med et årligt forbrugt på m3. For forbrugssegmentet i kategorien m3 er antallet steget med 4% Figur 17: Antal leverandørskift for målersteder med et årligt forbrug på m3 Figur 18: Antal leverandørskift for målersteder med et årligt forbrug på m3 15

16 Antal Antal 7. LEVERANDØRSKIFTESTATISTIK Timeaflæste forbrugere og totalt Figur 16 og 17 viser udviklingen for antallet af leverandørskift i perioden fordelt på distributionsområder og totalt. Begge figurer inkluderer ikke flytninger, men tæller de leverandørskift som er foretaget på baggrund af et aktivt valg om leverandørskift. Figur 16 viser antallet af leverandørskift for de målesteder der har et forbrug på over m3 årligt (timeaflæst målesteder). Figur 17 viser den totale udvikling for alle målesteder uafhængigt af forbrug. I forbrugssegmentet med et årligt forbrug på over m3 gas er det totale antal af leverandørskift steget med 41% i forhold til år For alle målersteder er der en stigning i antallet af leverandørskift på 25% i forhold til Figur 19: Antal leverandørskift for målesteder med et årligt forbrug på over m3 Figur 20: Total antal leverandørskift 16

17 Procentandel 7. LEVERANDØRSKIFTESTATISTIK Procent af antal målersteder Her ses udviklingen af procentvis leverandørskift ud af antal målesteder i perioden for hvert distributionsområde og totalt.. Den procentvise andel af leverandørskift er steget fra 4,41% i 2015 til 5,7% i ,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% NGF Nature Energy HMN Vest HMN Øst Dansk Gas Distribution Alborg Forsyning ,27% 2,36% 2,39% 4,77% 0% 3,35% ,02% 4,30% 3,04% 5,78% 5% 4,41% ,83% 5,18% 3,25% 7,56% 0,00% 5,75% Figur 21: Leverandørskift i procent af antal målesteder for hvert distributionsområdet og totalt Total 17

18 SPØRGSMÅL Kontakt: Signe Rasmussen tlf.: eller

19 9. BILAG DATAGRUNDLAG Tabeller Tabel 1: Antal målersteder fordelt på ikke timeaflæst - og timeaflæst og distributionsområder Ikke timeaflæst Timeaflæst Total NGF Nature Energy HMN Vest HMN Øst Dansk Gas Distribution Alborg Forsyning Total Tabel 2: Forbrug angivet i fordelt på ikke timeaflæste - og timeaflæste kunder og distributionsområder Aalborg Forsyning HMN Øst HMN vest Dansk Gas Distribution NGF Total Ikke timeaflæst Timeaflæst Total

20 9. BILAG DATAGRUNDLAG Tabeller Tabel 3: Antal leverandørskift i perioden for målere med et årligt forbrug på m3 (Inklusiv flytninger) Stigning i % i 2016 forhold til 2015 Dansk Gas Distribution HMN Øst HMN Vest NGF Nature Energy I alt Tabel 3: Leverandørskift i volumen (m3) i perioden for målere med et årligt forbrug på m3 (Inklusiv flytninger) Stigning % i forhold til Dansk Gas Distribution 4,9 1,3 4,7 3,4 14,7 25,7 12,2 7,95 16,86 19,51 16 HMN Øst 2,1 6,3 2,2 4,6 2,8 14,0 7,0 26,04 25,37 28,00 10 HMN Vest 0,2 0,3 1,3 0,5 1,3 2,6 10,3 7,20 10,10 10,71 6 NGF Nature Energy 6,9 0,7 0,8 0,4 2,2 4,4 17,6 5,45 6,81 9,14 34 I alt 14,2 8,6 9,0 8,9 21,0 46,7 47,1 46,63 59,14 67,

21 9. BILAG DATAGRUNDLAG Tabeller Tabel 4: Antal leverandørskift i perioden for målersteder med et årligt forbrug på m3 (Eksklusiv flytninger) m Procentvis ændring fra 2015 til (%) NGF Nature Energy HMN Vest HMN Øst Dansk Gas Distribution Aalborg forsyning Total Tabel 5: Antal leverandørskift i perioden for målersteder med et årligt forbrug på m3 (Eksklusiv flytninger) m Procentvis ændring fra 2015 til (%) NGF Nature Energy HMN Vest HMN Øst Dansk Gas Distribution Aalborg forsyning Total

22 9. BILAG DATAGRUNDLAG Tabeller Tabel 6: Antal leverandørskift i perioden for målere med et årligt forbrug på over m3 (Eksklusiv flytninger) Over m Procentvis ændring fra 2015 til (%) NGF Nature Energy HMN Vest HMN Øst Dansk Gas Distribution Aalborg forsyning Total Tabel 7: Antal leverandørskift i perioden for målere (Eksklusiv flytninger) Total skift Procentvis ændring fra 2015 til (%) NGF Nature Energy , HMN Vest , HMN Øst , Dansk Gas Distribution , Aalborg forsyning 0 3 1, Total

23 9. BILAG DATAGRUNDLAG Tabeller Tabel 8: Total antal leverandørskift i % af antal målere NGF Nature Energy 5,27% 7,02% 11,83% HMN Vest 2,36% 4,30% 5,18% 2,39% HMN Øst 3,04% 3,25% Dansk Gas Distribution 4,77% 5,78% 7,56% Alborg Forsyning 0% 5% 0,00% Total 3,35% 4,41% 5,75% 23

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER

RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER RAPPORT EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DAN- SKE DETAILMARKED FOR NA- TURGAS FORDELT PÅ PRODUKT- TYPER 2012-2014 Side 1/7 ENERGITILSYNET EFTERSPØRGSLEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS FORDELT PÅ INDHOLD

Læs mere

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS

RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS RAPPORT, MARTS 2016 UNDERSØGELSE AF PRODUKT- FORDELINGEN FOR DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS 2012-2015 Side 2/8 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTER PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR GAS... 3 FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER...

Læs mere

RAPPORT, SEPTEMBER 2017

RAPPORT, SEPTEMBER 2017 RAPPORT, SEPTEMBER 2017 PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 Side 2/6 ENERGITILSYNET PRODUKTFORDELINGEN PÅ DET DANSKE DETAILMARKED FOR NATURGAS I 2016 INDHOLD RESUMÉ... 3 PRODUKTFORDELINGEN

Læs mere

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet

Før markedsåbningen og unbundlingen af naturgasselskaberne varetog gasleverandørerne hele aftaleforholdet Betingelser og vilkår for distribution af naturgas I henhold til Lov om naturgasforsyning 36 a skal Energitilsynet godkende de metoder, der er anvendt ved fastlæggelsen af betingelser og vilkår for distribution

Læs mere

15. september Detailmarkedsrapport

15. september Detailmarkedsrapport Detailmarkedsrapport nr. 1 15. september 2015 Detailmarkedsrapport for el Energinet.dk 1. Introduktion DataHub blev introduceret til det danske elmarked i marts 2013 og har til formål at sikre ensartet

Læs mere

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Resumé: Dokumentet beskriver, hvordan transmission og distributionsselskaberne håndterer situationer, hvor der ikke kan sendes korrekte måledata til tiden.

Læs mere

Temperaturen på det liberaliserede gasmarked

Temperaturen på det liberaliserede gasmarked Temperaturen på det liberaliserede gasmarked - Et udpluk af iagttagelser Præsentation til DGFs målekonference 31. oktober 2007 Christian Meiniche Andersen / Majbritt Astrup, Energinet.dk Dato - Dok.nr.

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 4.0) Regler for Gasdistribution (Version 4.0) Gældende fra 1. september 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 3.0) Regler for Gasdistribution (Version 3.0) Gældende fra 1. maj 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE

ANKENÆVNETS AFGØRELSE ANKENÆVNETS AFGØRELSE Sag: SPA- Sagsbehandler: /EMBMA Forbruger: 2820 Gentofte Energiselskab: Klageemne: NGF Nature Energy Forsyning CVR 2711 6469 v/ NGF Nature Energy CVR 1012 3526 Ørbækvej 260 5220 Odense

Læs mere

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1

Gasdetailmarkedet. Workshop 13:00-15:15. 19. November 2014. 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Gasdetailmarkedet Workshop 13:00-15:15 19. November 2014 19. november dok.nr. 14/24735 Gasdetailmarkedet 1 Program 13.00 Velkommen Dorte Kristiansen, Energinet.dk 13.10 10 års jubilæum og overvejelser

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 1.0) Regler for Gasdistribution (Version 1.0) Gældende fra 1. maj 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Regler for Gasdistribution. (Version 2.0)

Regler for Gasdistribution. (Version 2.0) Regler for Gasdistribution (Version 2.0) Gældende fra 6. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION OG AFTALEGRUNDLAG... 4 2. DEFINITIONER... 5 3. AKTØRERNES OPGAVER OG RELATIONER... 10 3.1 Distributionsselskab...

Læs mere

Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2

Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2 Datakvalitet i gasmarkedet del 2 af 2 Henrik Andersen Dataudvekslingsgruppen En arbejdsgruppe under Fagudvalget for Gasmåling Dataudvekslingsgruppens opgave er at tilvejebringe et samlet overblik over

Læs mere

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el

Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el 15. oktober 2014 Engros 14/04339 LVM/MDP Undersøgelse af produktfordeling på det danske detailmarked for el Sekretariatet for Energitilsynet har gennemført en undersøgelse af fordelingen af kunder og volumen

Læs mere

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted

Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted Regler og procedurer for to Gasleverandører til ét Målersted 9. marts 2009 Sagsnr.: 2007060031 1. Generelt I medfør af 5.2 i Regler for Gasdistribution kan Forbrugere med Timeaflæste Målersteder vælge

Læs mere

- MARKEDSRAPPORT. Nr. 5 August DataHub - Driftrapport 1

- MARKEDSRAPPORT. Nr. 5 August DataHub - Driftrapport 1 - MARKEDSRAPPORT Nr. 5 August DataHub - Driftrapport 1 DataHub - Markedsrapport 1. INTRODUKTION Indhold Energidata fra DataHub Energinet ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over

Læs mere

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015

KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 KUNDERNE OG ELPRISEN I 2015 Energiforum 26. maj 2016 Kontorchef, Mads Lyndrup Engros & Transmission, Energitilsynet 1 Baggrund for prisundersøgelsen Udvikling på el-detailmarkedet Tilbagefaldsproduktet

Læs mere

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser

Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Fælles Fallback-procedure for EDI-meddelelser Resumé: Dette dokument er en del af dokumentationen for Naturgasmarked. Dokumentet beskriver et fælles regelsæt for Transmission og Distribution, som skal

Læs mere

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012

Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig

Læs mere

Guide til online aktørregister for distributionsselskaber

Guide til online aktørregister for distributionsselskaber Guide til online aktørregister for distributionsselskaber Version 2.0 29. juni 2012 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master data... 4 3.1 Personlige data Personal

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: -Distributionsselskab og Gasleverandør -Distributionsselskab og Transmissionsselskab I forbindelse med

Læs mere

Den nye personaleomsætningsstatistik

Den nye personaleomsætningsstatistik Den nye personaleomsætningsstatistik Personaleomsætningsstatistikken har (i lighed med ligestillingsstatistikken) fået sin egen placering på KRL s hjemmeside undr Statistik og tal (eller via dette link:

Læs mere

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/

Nr. 2 - Januar Detailmarkedsrapport. Dok. 15/ Nr. 2 - Januar 2016 Detailmarkedsrapport 05-02-2016 Dok. 15/12493-5 1. Introduktion Indhold Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes elforbrug og aktiviteterne

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012

Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune 2010 til 2012 Vederlagsfri fysioterapi, udvikling Rebild Kommune til Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi (VFF) stiger voldsomt og er fra til steget med, mio. kr. Udgiften forventes i at stige med yderligere,8 mio.

Læs mere

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt

Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet. - kort fortalt Tilførsel af opgraderet biogas til gassystemet - kort fortalt Indhold Introduktion... 3 Tilslutning til gasnettet... 5 Salg af opgraderet biogas... 6 Bionaturgascertifikater... 7 Yderligere information...

Læs mere

Guide til online aktørregister for distributionsselskaber

Guide til online aktørregister for distributionsselskaber Guide til online aktørregister for distributionsselskaber Version 3 20. januar 2014 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Adgang... 2 2.1 Log-in... 3 3. Stamdata - Master data... 4 3.1 Personlige data Personal

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2013 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED

PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED 1. KVARTAL 2016 PRISSTATISTIK FOR ELHAN- DELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Side 1/13 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR ELHANDELSPRODUKTER PÅ DET FRIE ELMARKED Obs: 1. kvartal 2016 er sidste gang elprisstatistikken

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 14 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og

Læs mere

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016

10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 10. AUGUST 2016 ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 2. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Statusrapport for arbejdet i Dataudvekslingsgruppen under FAU-GM i perioden ultimo 2003 til ultimo 2006

Statusrapport for arbejdet i Dataudvekslingsgruppen under FAU-GM i perioden ultimo 2003 til ultimo 2006 DGC-notat 1/12 Statusrapport for arbejdet i Dataudvekslingsgruppen under FAU-GM i perioden ultimo 23 til ultimo 26 Formål Formålet med denne rapport, er at redegøre for arbejdet og de opnåede resultater

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 3. kvartal 2014 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet.

23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet. 23 indikatorer - en sammenligning på Fritvalgsområdet. Ældrerapporten og Benchmarkingsamarbejde Greve Kommune indgår normalt i et benchmarkingsamarbejde med følgende kommuner: Helsingør, Hillerød, Gentofte,

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015

Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Elprisstatistik for forsyningspligtprodukter 1. kvartal 2015 Indledning Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små

Læs mere

DataHub Markedsrapport

DataHub Markedsrapport Nr. 3 - August 216 DataHub Markedsrapport 15-11-216 Dok. 16/398-1 1. Introduktion Indhold Energidata fra DataHub Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet

DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Notat DONG Gas Distribution A/S - Investerings- og stikledningsbidrag ved etablering af ny kapacitet i distributionssystemet Forbrugerkategoriers betaling af investerings- og stikledningsbidrag, samt sikkerhedsstillelse

Læs mere

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren

Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Referat Energitilsynsmøde den 23. september 2014 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde 155 2. Meddelelser fra formanden 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra direktøren Sager

Læs mere

19-05-2009 Aalborg Gasforsyning

19-05-2009 Aalborg Gasforsyning Omsætning 18 mio excl afgifter og moms Ledninger 175 km Stikledninger 45 km Ledn.udskiftning 4-8 km pr år Kunder 10.000 stk Gasforbrug ca. 7 mio kubikmeter bygas Personale 8 stk. Regnskabsafsnit 3 stk

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som "Parterne")

Kontrakt. Afbrydelighedsaftale for 2011/ Grundlag. (Samlet betegnet som Parterne) Kontrakt Energinet.dk Lautruphøj 5-7 2750 Ballerup ( Energinet.dk Gastransmission ) og Navn: Adresse: ( Forbrugeren ) (Samlet betegnet som "Parterne") Afbrydelighedsaftale for 2011/2012 1 Grundlag Nærværende

Læs mere

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER

PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER 1. KVARTAL 216 PRISSTATISTIK FOR FORSY- NINGSPLIGTPRODUKTER Side 1/8 ENERGITILSYNET PRISSTATISTIK FOR FORSYNINGSPLIGTPRODUKTER INDLEDNING Formålet med elprisstatistikken for forsyningspligtprodukter er

Læs mere

DANSK GAS DISTRIBUTION - METODEAN- MELDELSE AF ÆNDRET AFREGNINGSCY- KLUS

DANSK GAS DISTRIBUTION - METODEAN- MELDELSE AF ÆNDRET AFREGNINGSCY- KLUS PUNKT [X] ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN [X. MÅNED ÅR] DANSK GAS DISTRIBUTION - METODEAN- MELDELSE AF ÆNDRET AFREGNINGSCY- KLUS 11. juli 2017 Ret & Administration 17/03125 ADKR RESUMÉ 1. SET modtog den 24.

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 1. kvartal 2014 11. april 2014 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 1. kvartal 2014 Siden markedsåbningen i 2003 har forbrugerne frit kunne vælge elleverandør. For

Læs mere

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning

HMN GasNet P/S program for intern. overvågning HMN GasNet P/S program for intern overvågning Version 1.2 HMN GasNet P/S www.gasnet.dk Gladsaxe RIngvej 11 Vognmagervej 14 CVR nr.: 372 700 24 Tlf. +45 6225 9000 2860 Søborg 8800 Viborg EAN nr.: 579 000

Læs mere

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014

Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked. 4. kvartal 2014 7. januar 2015 Sag 14/03001 / LVM Deres ref. Sekretariatet for Energitilsynet Carl Jacobsensvej 35 2500 Valby Elprisstatistik for el-handelsprodukter på det frie el-marked 4. kvartal 2014 tlf. 41 71 54

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: - Distributionsselskab og Gasleverandør - Distributionsselskab og Transmissionsselskab i forbindelse med

Læs mere

DataHub Markedsrapport

DataHub Markedsrapport Nr. 4 Februar 2017 DataHub Markedsrapport 13-02-2017 Dok. 16/16227-2 1. Introduktion Indhold Energidata fra DataHub Energinet.dk ejer og driver den danske DataHub landets centrale register over danskernes

Læs mere

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999.

Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. NYHED S BREV Odense Kommune Borgmesterforvaltningen Økonomi- og Planlægningsafdelingen Resume Nr. 18 oktober 2000 Socialstatistik i Odense Kommune 1995-1999. Dette nyhedsbrev viser en i antallet af modtagere

Læs mere

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige

1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de produktsorteringer, som er grundlaget for estimationen af den toårige ENERGITILSYNET Bilag til punkt XX Energitilsynets møde den 26. november 2013 02/10/2013 ENGROS 13/08889 /LVM Bilagsoversigt ENERGITILSYNET Bilag Bilagsside nr. 1 2-9 Produktsorteringer. Oversigt over de

Læs mere

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk

ÅRS- STATISTIK. Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk ÅRS- STATISTIK 2013 Udgivet af Forlæggerforeningen Børsen 1217 København K Tlf. +45 33 15 66 88 danskeforlag@danskeforlag.dk Forlagenes omsætning 2013 Omsætning 2013 på niveau med 2012 Forlagenes omsætning

Læs mere

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010

900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion. Informationsmemorandum. Bilag D: Oversigt over det danske telemarked. September 2010 900 MHz-auktion og 1800 MHz-auktion Auktion over frekvenserne 891,9 896,9 MHz og 936,9 941,9 MHz samt 1710,1-1720,1 MHz og 1805,1-1815,1 MHz Informationsmemorandum Bilag D: Oversigt over det danske telemarked

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST

STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET, VEST Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 132 Offentligt (01) STØTTE TIL FORSVARETS UDBUD AF FACILITY MANAGEMENT: NY BASELINE OG POTENTIALEANALYSE OG SAMMENLIGNING AF BUD FORSVARET,

Læs mere

HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s. fælles program. for. intern overvågning. 29. maj 2009 Version 4.0. Sagsnr.:

HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s. fælles program. for. intern overvågning. 29. maj 2009 Version 4.0. Sagsnr.: Sagsnr.: 2008060179 HNG I/S s og Naturgas Midt-Nord I/S s fælles program for intern overvågning 29. maj 2009 Version 4.0 HNG I/S Naturgas Midt-Nord I/S 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004

Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forsyning med og forbrug af træpiller i 2004 Forord På grund af den kraftige stigning i forbruget af træpiller i Danmark i starten af dette årtusinde, blev det besluttet, at FORCE Technology for Energistyrelsen

Læs mere

Elforsyningens tariffer & elpriser

Elforsyningens tariffer & elpriser Elforsyningens tariffer & elpriser Pr. 1. januar 2015 April 2015 Elforsyningens tariffer & elpriser pr. 1. januar 2015 April 2015 ISSN 0909-0762 Grafisk design og produktion: Dedicated PrePress ApS, Virum

Læs mere

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010

Informationsmemorandum. Bilag B: Oversigt over det danske telemarked. Februar 2010 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Bilag B: Oversigt over det danske telemarked Februar 2010 Udsendt af IT- og Telestyrelsen

Læs mere

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S

Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S Dato: 13. november 2017 Sag: MTF-17/11255 Sagsbehandler: /SING/SUPO Fusion mellem Eniig Energi A/S og HMN Naturgas A/S KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 2.

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Haderslev Kommune Antal beelser: 321 Svarprocent: 67,58% Haderslev 2013 Side 1 ud af 16 sider Introduktion Haderslev kommune har i 2013 gennemført en brugertilfredshedsundersøgelse

Læs mere

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.:

program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: HMN GasNet P/S program for intern overvågning 16. december 2016 Version 1.1 HMN GasNet P/S CVR nr.: 37 27 00 24 2/19 1. Indledning På baggrund af Energistyrelsens bekendtgørelse nr. 979 af 6. oktober 2011

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017

27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 27. APRIL 2017 ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 1. KVARTAL 2017 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016

17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 17. OKTOBER 2016 ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 Side 2/9 ENERGITILSYNET ELPRISSTATISTIK 3. KVARTAL 2016 DEN NYE ELPRISSTATISTIK Elprisstatistikken angiver den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt

Læs mere

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017

Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark. Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 2017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Rapportering fra Seer-Undersøgelsens Establishment Survey 1. kvartal 017 Markedet for tv og streamingtjenester i Danmark Indhold Definition og terminologi

Læs mere

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet.

Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Anvendelsesvejledning for entydig identifikation af målesteder i naturgas distribution ved hjælp af EAN-systemet. Version: 1.0, maj 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Baggrund... 2 2. Mål... 2 3. Definition

Læs mere

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN

UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 24. NOVEMBER 2015 UDKAST TIL AFGØRELSE OM FASTSÆTTELSE AF MARK UP PÅ FORSYNINGSPLIGTIGE ELPRODUKTER FOR PERIODEN 2016-2017 1. september 2015 Engros & Transmission RESUMÉ

Læs mere

Naturgasdistributionsselskabernes ændring af tilslutningsvilkår for timeafregnede kunder

Naturgasdistributionsselskabernes ændring af tilslutningsvilkår for timeafregnede kunder Dato: 11. september 2013 Punkt 5 Energitilsynets møde den 23. september 2013 Sag: 13/07091 Afd.: Detail Sagsbehandler: /LBA Sekretariatet for Energitilsynet Naturgasdistributionsselskabernes ændring af

Læs mere

Det danske træpillemarked 2006

Det danske træpillemarked 2006 Det danske træpillemarked 2006 FORCE Technology 2007 for Energistyrelsen 1 Forord På grund af den store vækst i træpilleforbruget i Danmark er der i maj 2007 gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der

Læs mere

Elprisstatistik 2. kvartal 2012

Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Elprisstatistik 2. kvartal 2012 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store virksomheder. Der kan være lokale prisforskelle,

Læs mere

Gasprisstatistik første halvår 2017

Gasprisstatistik første halvår 2017 Notat med resultater af pilotprojekt om ny gasprisstatistik Gasprisstatistik første halvår 2017 Nærværende notat er en del af et pilotprojekt, der er startet i 2017 med henblik på en forbedret opgørelse

Læs mere

Experians RKI-statistik, august 2017

Experians RKI-statistik, august 2017 Experians RKI-statistik, august 2017 Statistikken viser udviklingen i registret i første halvår 2017 1 Experian 1 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Brugertilfredshedsundersøgelse beboere i plejebolig 2015 Totalundersøgelse Antal beelser: 471 Svarprocent: 51,64% Frederiksberg 2015 Side 1 ud af 15 sider Introduktion Frederiksberg

Læs mere

Forebyggende handlingsplan 2014/2016

Forebyggende handlingsplan 2014/2016 Forebyggende handlingsplan 2014/2016 24. november 2014 HIK/JBJ/MGN 1. Indledning Denne forebyggende handlingsplan er en opfyldelse af artikel 4 i EU Forordning nr. 994/2010 om foranstaltninger til opretholdelse

Læs mere

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005

LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 LEGALT PROVOKEREDE ABORTER FORDELT PÅ ETNICITET 2000-2005 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2007 : 02 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax:

Læs mere

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014

Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Analyse af konkurrencen på detailmarkedet for gas Udkast maj 2014 Side 1 af 88 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Beskrivelse af gasmarkedet... 6 2.1. Produktion... 8 2.2. Engrosmarkedet... 9 2.3.

Læs mere

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA

DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA DATA FOR FEBRUAR 2016 ER NU TILGÆNGELIGE I SIRKA 12. maj 2016 INDHOLD 2 Lønudvikling 3 Personaleforbrug 5 Personaleomsætning 6 Datagrundlag Udviklingen i antal fuldtidsbeskæftigede, bruttoløn samt nettoløn

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater 2016

De gymnasiale eksamensresultater 2016 De gymnasiale eksamensresultater 2016 Resumé: I 2016 dimitterede i alt 49.000 studenter fra de gymnasiale uddannelser fordelt på eux, hf, hf-e, hhx, htx og stx. Andelen af studenter fra stx udgør, ligesom

Læs mere

Forretningsprocesser for EDIkommunikation

Forretningsprocesser for EDIkommunikation Forretningsprocesser for EDIkommunikation på gasmarkedet Bestemmelser om EDI-kommunikation mellem: -Distributionsselskab og Gasleverandør I forbindelse med Leverandørskift, Flytning og forbrugsopgørelser

Læs mere

Elprisstatistik 1. kvartal 2012

Elprisstatistik 1. kvartal 2012 Elprisstatistik 1. kvartal 212 Indledning Formålet med elprisstatistikken er at afspejle den gennemsnitlige elpris for husholdninger samt små og store. Der kan være lokale prisforskelle, der afviger fra

Læs mere

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys

Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Marts 2015 Bilag 1: Overblik over interviews og surveys Energistyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Interview 3 2. Survey 4 Survey af energiselskaber 5 Survey af eksterne aktører 7 Survey af slutbrugere 9 2.3.1.

Læs mere

Hvorfor vil naturgassen ændre sig?

Hvorfor vil naturgassen ændre sig? Hvorfor vil naturgassen ændre sig? Torben Brabo Energinet.dk DGF Gastekniske Dage 2008 Energinet.dk Torben Brabo 1 Agenda for min præsentation Energinet.dk og Naturgas (fokus i organisationen) Naturgas

Læs mere

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1

BOLIG&TAL 9 BOLIGØKONOMISK VIDENCENTER. Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGØKONOMISK BOLIG&TAL 9 VIDENCENTER Et nyhedsbrev, der præsenterer tendenser, de seneste tal og oversigter om boligmarkedet 1 BOLIGPRISERNE I 4. KVARTAL 215 Sammenfatning For første gang ser Boligøkonomisk

Læs mere

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet

Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet Storbymentalitet og flere ældre i samfundet øger boligbehovet En analyse foretaget af Dansk Byggeri viser, at der i fremtiden vil være et stort behov for flere boliger i storbyerne, da danskerne fortsat

Læs mere

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016 Grønt Regnskab for Holbæk Kommune VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Holbæk Kommune Grønt Regnskab Vækst og Bæredygtighed Holbæk Kommunes Samlede CO 2 -Udledning og Energiforbrug Nedenstående tabel viser det samlede

Læs mere

Behov for ændringer på detailmarkedet for el

Behov for ændringer på detailmarkedet for el Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 82 Offentligt Behov for ændringer på detailmarkedet for el Resumé: Næsten ingen husstande og små virksomheder skifter elselskab i Danmark, og skifteprocenten

Læs mere

Bilag A: Opgavebeskrivelse og kravspecifikation

Bilag A: Opgavebeskrivelse og kravspecifikation Bilag A: Opgavebeskrivelse og kravspecifikation Drift af Standardværdikataloget 2018-2020 Kontor/afdeling SEG Dato 08. januar 2018 J nr. 2017-7552 /RAN 1. Baggrund for driften af standardværdikataloget

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2015

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2015 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2015 Der blev i 2015 indført og produceret 364 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, faldt tilførslen af ren alkohol

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

Bruxelles, den 18.11.2015 COM(2015) 496 final. ANNEXES 1 to 2 BILAG

Bruxelles, den 18.11.2015 COM(2015) 496 final. ANNEXES 1 to 2 BILAG EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.11.2015 COM(2015) 496 final ANNEXES 1 to 2 BILAG til forslaget til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om europæiske statistikker over priserne på naturgas og

Læs mere

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016

Alkoholstatistik. Indførsel og produktion af alkohol 2016 Alkoholstatistik Indførsel og produktion af alkohol 2016 Der blev i 2016 indført og produceret 383 tusind liter ren alkohol i drikkevarer, jf. figur 1. I forhold til året før, steg tilførslen af ren alkohol

Læs mere

P Å B Ø R S E N F O R N O R D P O O L G A S

P Å B Ø R S E N F O R N O R D P O O L G A S Mellem Kunde Postnummer By CVR-nr.: (i det følgende kaldet Gasforbrugeren) og Selskab Postnummer By CVR-nr.: (i det følgende betegnet Gasleverandøren) er der dags dato indgået følgende KONTRAKT P Å B Ø

Læs mere

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1

Transport af gas i Danmark. - kort fortalt. November 2006 Version 6.1 Transport af gas i Danmark - kort fortalt November 2006 Version 6.1 Indhold 1. Det danske naturgassystem...2 2. Markedsmodellen for gas...3 3. Aktørerne i det danske naturgassystem...4 4. Optagelse på

Læs mere

Kontraktbilag A Kravspecifikation

Kontraktbilag A Kravspecifikation Kontraktbilag A Kravspecifikation Side 1 af 5 1 Indledning Nærværende kontraktbilag fastsætter de mindstekrav, der gælder for anskaffelse af indberetningsberettigede energibesparelser (herefter benævnt

Læs mere