Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min."

Transkript

1 Lydfortegnelse L 1 Sendemandsmøde 1962 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens sendemandsmøde i Odense 15-16/ Varighed: ca. 180 min 0:00:00 Samuel Münchow 0:17:02 Dommer P. Juhl, tak til Samuel Münchow og hyldning af hans arbejde 0:19:56 Politimester Vagn Bro, organisationsudvalget 0:46:04 Arkitekt Arne Knub, Århus L 2 Sendemandsmøde 1965 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens Sendemandsmøde i Viborg 25-26/ Varighed: 107 min. Formand for Sydslesvigsk Forening, skoleleder Ernst Meyer 0:00:00 Formand for Sydslesvigsk Forening, skoleleder Ernst Meyer 0:33:21 Politimester Vagn Bro, organisationsudvalget 0:53:46 Skoleinspektør Gudrun Haages, Kbh. 0:54:38 Amtssygehusinspektør H.C.T. Møller, formed Dybbøludvalget 1:03:00 Forsorgsleder Hans Balle: anbefaler Immervad-frimærket 1:04:27 Formanden Fr. Heick takker ægteparret Møller og overrækker sølvbæger 1:09:09 H.C.T. Møller takker for sølvbægret 1:09:40 Fhv. udenrigsminister Ole Bjørn Kraft 1:14:36 Regnskabsfører Axel Thomsen, formed ungdomsforeningernes fællesråd 1:18:46 Frk. Elisabeth Eff, Kolding: om foreningen Norden Koldings tur til Sydslesvig 1:20:00 Rektor Johs. Hoffmeyer: om foreningens upolitiskhed 1:23:18 Fhv. udenrigsminister Ole Bjørn Kraft replicerer og takker Vagn Bro 1:25:29 Politimester Vagn Bro: om Nato 1:27:23 Rektor Johs. Hoffmeyer replicerer 1:28:08 Skoleinspektør O. Nørgaard Jensen: de sydslesvigske feriebørn 1:30:10 Fhv. gårdejer Jens Sørup, formed for landbrugsudvalget 1:41:36 Gårdejer Erik Paulsen, Sydslesvig: Tak for støtten 1:45:16 Konstruktør Gustav Lose: Indbydelse til sendemandsmøde i 1966 i Nykøbing F. 1:45:39 Skoledirektør Chr. Thorup: om skolerne (ufuldstændigt) L 3 Flensborg Byråds første møde 1946 Konstituerende møde for Flensborgs første folkevalgte byråd efter 2. verdenskrig afholdt 22/ Varighed: 72 min. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Varighed 9 min. L 5 Ellen Jensen om husmoderforeningerne,

2 Erindringer om De sydslesvigske husmoderforeninger Varighed: 4 min. L 6 Dansk Skoleforenings 40 års jubilæum Reportage om jubilæet 05/ af Bjørn Svensson, sendt på Danmarks Radio P1 Varighed: 26,23 min. Sang Tale af Kulturminister Julius Bomholt Tale af L.P. Christensen Interview med Lars Schubert Interview med lærer Henriksen Interview med lærer Albertsen Sang Interview med rektor Bernhard Hansen Tale af undervisningsminister Jørgen Jørgensen Sang L 7 De sydslesvigske årsmøder 1958 Reportage fra de sydslesvigske årsmøder 01/ Varighed: 57 min. 0:00:00 Interview med frk. Dørffler 0:02:17 Distriktsinspektør Stig Kristensen 0:07:51 Sang: Den kedsom vinter gik sin gang, Duborg-Skolens Pigekor 0:08:45 L.P. Christensen taler på Duborg-Skolen i Flensborg 0:13:45 Interview med Niels Poulsen formed, SSF i Humtrup 0:14:10 Interview med førstelærer Højer 0:15:00 Kontorchef Lars Schubert taler i Humtrup 0:19:46 Sang, Flensborg Ungdomskor 0:27:25 Interview med Vilh. Møller formed SSF i Bredsted 0:27:52 Interview med førstelærer Bjerre, Bredsted 0:28:41 Carsten Boysen taler i Bredsted 0:33:37 Interview med næstformed for SSF i Egernførde 0:38:05 Kronika taler i Egernførde på tysk og dansk 0:41:45 Sang: De tre hjørnestene, kgl. operasanger Ellen Margrethe Eders 0:44:22 Optoget i Tønning 0:50:20 Rektor Svend Johannsen taler i Tønning 0:53:45 Festpladsen i Flensborg 0:55:04 Rektor Heinrich Fischer taler i Flensborg 0:56:51 Flagstrygning under sang L 8 Aftenfest i Slesvighus, 1956 Uddrag af aftenmøde i Slesvighus i anledning af årsmødedagen 1956 Varighed: 86 min. 0:00:00 FDF-orkester spiller Bemærkning om fejl i optagelsen (fork.) 0:08:58 Politimester Vagn Bro taler 0:09:12 Tak til Vagn Bro 2

3 0:39:05 Bemærkning om fejl i optagelsen (fork.) 0:39:43 Sang: Gluntarne 0:39:52 Fællessang: Jeg elsker de grønne lunde 0:55:54 Stud.med. Vejrbach, Roskilde, taler 0:58:31 Solosang 1:05:50 Fællessang: Det er et yndigt land 1:21:30 Svend Johansen afslutter mødet 1:24:54 FDF-orkester spiller 1:25:55 L 9 De danske årsmøder 1956 Program om de danske årsmøder 1956 af Ole Kühnel, Danmarks Radio Varighed: 41 min. 0:00:00 Indledning 0:02:18 Svend Johannsen taler ved første flaghejsning i Slesvig 0:03:44 Sang: Hil dig vor fane 0:04:58 Flensborg lørdag aften 0:06:00 Sang: Morgen dug der sagte bæver, Duborg-Skolens kor 0:06:55 L.P. Christensen aflægger beretning, Duborg-Skolen 0:15:10 Sang 0:15:49 Aftenmøde i Store Vi 0:16:56 Interview med lærer Bundgaard-Jensen, Store Vi 0:19:25 Tidl. landdagsmedlem Christian Mahler 0:21:15 Sang: Jeg elsker de grønne lunde 0:21:50 Årsmøde Engelsby 0:22:12 Byrådsmedlem Jakob Meyer taler i Engelsby 0:25:56 Gudstjeneste i Gottorp sammen med vandrelærer Jørgen Jørgensen 0:29:20 Sang: vers af Den signede dag med fryd vi ser 0:30:12 Årsmøde i Husum 0:30:12 Sang: Det haver så nyligen regnet 0:31.20 Niels Bøgh Andersen taler i Husum 0:35:19 Flagstrygning Flensborg festplads 0:36:40 Hermann Tychsen taler ved flagstrygningen 0:38:20 Sang ved flagstrygning: Kongernes konge L 10 Svend Johannsen taler til ungdommen, Fragmenter af taler Varighed: 2 min Del af tale til ungdommen "Tal dansk" Del af tale til ungdommen, formodentlig af Sv. Johannsen, muligvis af ovenstående L 11 Grænseforeningens og SSF s 50 års jubilæum, 1970 Optagelse fra 01/ , Flensborg Idrætshal Varighed: 101 min. 0:00:00 Sang: Jeg elsker de grønne lunde 0:01:03 Velkomst 0:02:12 Udenrigsminister Hartling taler 3

4 0:25:10 Jacob Kronika taler L 12 Flensborg Idrætshals grundstensnedlæggelse, 1962 Optagelser fra grundstensnedlæggelse 10/ Varighed: 27 min. 0:00:00 Flensborg FDFs orkester 0:02:17 Fællessang: Som en rejselysten flåde 0:07:59 SdUs næstformand Svend Mahler taler 0:09:05 Oplæsning af grundstensdokumentet 0:12.23 Statsminister Jens Otto Krag taler 0:17:20 Jens Otto Krag nedlægger første sten 0:18:12 Frk. Noack taler og nedlægger anden grundsten 0:19:55 SdU formed Vilhelm Klüwer taler og nedlægger tredie grundsten 0:23:38 Tak til de fremmødte 0:24:35 Fællessang: Danmark i tusind år L 13 Fest på Flensborghus, 1962 Optagelser af talerne ved festaften på Flensborghus 10/ Varighed: 70 min. 0:00:00 Velkomst 0:02:00 Statsminister Jens Otto Krag taler 0:30:07 Landdagsmedlem for SSW Berthold Bahnsen taler (start mangler) 0:52:35 Gregor Ziegler Harmonika Orkester spiller (ufuldstændigt) 0:54:57 Byrådsmedlem Frederik Mommsen taler L 14 Statsminister H.C. Hansens hilsen til årsmødet, 1956 Varighed: 2 min. L 15 Svend Johannsen om det sydslesvigske skolevæsen, 22/ Uddrag af radioforedrag 22/ Varighed: 6 min. L 16 Sidste morgensang på Ansgar Skolen 20/ Optagelse af sidste morgensang på skolen 20/ Varighed: 7 min. L 17 Teater i Sydslesvig, Dramatisk Forum på besøg i Skovlund, Flensborg og Slesvig. Uddrag af forskellige teaterstykker og interviews med en række sydslesvigere Radioudsendelse, ikke komplet 4

5 Varighed: 44 min. 01 Indledning, ufuldstændig 02 Velkomst ved Karl Otto Meyer til forestilling i Skovlund 03 Teaterstykket "Dømmer ikke" 04 Interview med beboer, Skovlund 05 Interview med Karl Otto Meyer, Skovlund 06 Interview med Hermann Tychsen, Flensborg 07 Interview med ung tilskuer 08 "Røverne" opera opført af amatørteater i Flensborg 09 Walter Lange om teaterlivet i Sydslesvig 10 Uddrag af "Erasmus Montanus" opført af Odense Teater 11 Interview med dir. for Odense Teater, Helge Rungwald 12 Walter Lange om Tom Wilders "Den lange julemiddag" 13 Uddrag af "Den lange julemiddag" opført af Odense Teater 14 Walter Langes kommentar fortsætter 15 Sang L 18 Dansk skole i Sydslesvig, 10/ DR Radioprogram om de danske skoler i Sydslesvig ved Richard Andersen Varighed: 59 min. Indledning 01 Interview med Hermann Henken, Treja 02 Interview med Martha Kuhnagel, Vanderup 03 Interview skoledirektør Christian Thorup Nielsen, Flensborg 04 Interview med Bodil Langmark 05 Interview med gårdejer Carsten Petersen, Vestre 06 Interview med Ulla og Vilhelm Goldberg, Jaruplund 07 Interview med Erika Buch, Westerholz L 19 Københavneren der blev sydslesviger, 1972 Interview med Poul Kürstein af Jørgen Mågård december 1972, udsendt 14/ Varighed: 40 min. 01 Optagelse af radioprogrammet 02 Rå optagelse til radioprogammet L 20 Skoleminder fra Duborg-Skolen, 1978 Radioudsendelse om Duborg-Skolen i forbindelse med skolens udvidelse med deltagelse af Lotte Schubert, Inge Margrethe Ottesen, Thomas Madsen, Edith Brodersen, Børge Borgå og Knud Fanø Tilrettelagt af Hanne Riisgaard Varighed: 54 min. L 21 Dernede syd for grænsen, 1969 Radioprogram i anledning af Dybbøl-dagen ved Ole Kühnel, sendt 17/ Bredsted Børnehave, Frk. Borg 5

6 02 Bredsted Skole, Siegfred Andresen 03 Vandrelærer Werner Christiansen på gård i Eggebæk 04 Amtssekretær Müller, Husum 05 Forsamlingshus i Stavsmark, vandrerlærer Huggert 06 Læk danske Skole, lærer Klüwer 07 Tønning Ungdomshjem, hr og fru Dichmann, og sønner Gert og Reinhard 08 Lejrskoler i Danmark, Werner Christiansen 09 Centralbiblioteket, Torben Glahn og Gynter Hansen 10 Flensborghus, Ekspeditionssekretær Olesen (Grænseforeningen) L 22 Vandrelærer Rudolf Hansen Thorling fortæller, 1988 Interview med vandrelærer Thorling om hans lærervirksomhed, optaget 22/ Varighed: 38 min. L 23 Johann Budach fortæller om sit liv, 1985 Interview med Johann Budach om hans liv optaget 17/ på Hedegård, Jaruplund Varighed: 45 min. 01 Optagelsesdata 02 Slægten Budach 03 Dansk og tysk i Jaruplund 04 Skolen i Jaruplund 05 Vandrelærerne 06 Skolen i Jaruplund 07 Sproget i Jaruplund 08 Tyskernes syn på skolen 09 Skolegang 10 Ægteskab 11 Landbruget 12 Nazismen 13 Soldatertiden 14 Dansksindet soldat 15 Bedriften under krigen 16 Krigen i øst og vest 17 Russisk krigsfangenskab 18 Landbruget efter krigen 19 Tyske flygtninge 20 Mindretallets vækst 21 Ny og gammel danskhed 22 Mindretallet mindskes 23 Forholdet til Danmark 24 Mindretallets unge 25 Kommunalbestyrelsen 26 Plattysk 27 Aftægt 28 Afslutning L 24 I dansk-tysk grænseland I-II Norsk skoleradio om grænselandet, 1967 Første del: Grænselandets historie 6

7 Anden del: Livet i grænselandet L 25 Forfatteraften på DCB, 1971, 16/10 Optagelse af arrangement med danske forfattere, ordstyre Jørgen Hamre, 235 tilhørere L 26 Diskussion af årbogen Nordschleswig, 1979 Radiodiskussion om "Nordschleswig: Berichte, Daten, Meinungen", med Philipp Iwersen og Kurt Seifert u.å. Varighed: 22 min. L 27 Indvielsen af DCB s udvidelse, 1987 Optagelse ved indvielsen af til- og ombygningen af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg, 19/ Varighed: 90 min. 01 Fællesang: Velkommen i den grønne lund 02 Velkomst ved Otto Christiansen 03 Minister for kulturelle anliggender, proff. H.P. Clausen 04 Kultusminister, dr. Peter Bendixen 05 Ministerialdirektor, Dr. Walther Priesnitz 06 Fællessang: Jeg elsker den brogede verden 07 Formed for Grænseforeningen, amtsskolekonsulent Viggo Witt-Hansen 08 Formed for sydslesvigske samråd, pastor Poul Tappe, Læk 09 Fællessang: Det lysner over agers felt 10 Overbibliotekar Jørgen Hamre læser hilsen fra undervisningsministeriet 11 Karl Otto Meyer 12 Sprogforeningens formed, overbibliotekar Jørgen Mågård 13 På håndværkernes vegne Kronenbitter 14 Overbibliotekar Jørgen Hamre takker L 28 Debat om tidsskriftet Slesvigland, 1980 DR-programmet Frem og tilbage over grænsen ved Siegfried Petersen, optaget 14/ Varighed: 30 min. L 29 SDU-hovedsendemandsmøde 1970 Varighed: 382 min. 01 SdU-hovedsendemandsmøde 23/ (155 min.) 02 SdU-hovedsendemandsmøde 24/ (228 min.) L 30 Christianslyst indvielse, 1970 Optagelse af indvielsen af tilbygningen til Christianslyst 22/ Varighed: 81 min. 7

8 L 31 SDU-Revy 1966, Tønning Optagelse af revyen "Den er meyerigtig" L 32 SDU-Revy 1961 Varighed: 82 min. 01 Første del af revyen 02 Deltagerlister 03 Anden del af revyen 04 Tilskuer kommentare L 33 Formandsvalg ved SDU-sendemandsmøde 1961 Optagelse af valget af Wilhelm Klüwer til formand Varighed: 12,35 L 34 SDU-idrætsudvalgsmøde, u.år Optagelse af diskussioner og valg af formænd til de forskellige udvalg Varighed: 86 min. L 35 SDU-Revy 1970, Christianslyst Varighed: 94 min. L 36 SDU-Revy 1966, Den er meyerigtig Varighed: 124 min. L 37 SDU-revy 1968, Egernførde Optagelse af revyen i Egernførde 18/ og en række tilføjelser og variationer ved opførelsen i Flensborg 04/ Varighed: 136 min. 01 Revyen i Egernførde Tilføjelser og variationer ved opførelsen i Flensborg L 38 De danske kongers Flensborg, u.år En rundtur i Flensborg med Bernhard Hansen og Richard Andersen Varighed: 30 min. L 39 Interview med Poul Kürstein, 1972, 13/11 Interview i lokalradioen 13/ i forbindelse med udgivelsen af "Barn og ung i Flensborg" 8

9 Varighed: 12 min. L 40 Præsentation af "Barn og ung i Flensborg ", 1972 Optagelser fra bogens præsentation på Flensborghus 23/ Varighed: 36 min. 01 Jørgen Hamres velkomst 02 Poul Kürsteins tilegnelse til Svend Johannsen 03 Ilse Kürsteins hilsen fra Poul Kürstein 04 Svend Johannsens tak 05 Knud Johannsens tak 06 A. Vestergaard-Jacobsens tak L 41 Interview med Svend Johannsen, /11 Interview af Bjørn Svensson i forbindelse med præsentationen af bogen "Barn og ung i Flensborg Varighed: 10 min. L 42 SSW valgopråb, 1958 Tysksproget radioindslag med opfordring til at stemme på SSW til landdagsvalget 28/ Varighed: 4 min. L 43 Søren Telling om Dannevirke, Varighed: 22 min. L 44 Hvilehjemmet Bennetgård, 1977 DR-reportage om Bennetgård i forbindelse med ny tilbygning Varighed: 7 min. En del knasen L 45 Sang og snak på Bennetgård o Optagelser af gæsternes sange, oplæsning og snak med hinanden Bemærkning: Spolebåndet er mærket "Egernførde", på båndets andet spor befinder der sig en reportage om Bennetgård, og i sangene er der en henvisning til en Balslev, som formodentlig er Bennetgårds tidligere leder Birgitte Balslev Varighed: 92 min. L 46 Bennetgård potpourri, o Optagelser af sange, fortællinger og snak fra gæster på Bennetgård Varighed: 90 min. 01 Morgengrød 02 Morgensang 9

10 03 Fru Jørgensen, Wind og Hancke 04 Sang: Jeg elsker de grønne lunde 05 Skeerne 06 Snorken 07 Sang: Lanterne-Lanterne 08 Sang: Brombærplukning (Fru Kriewitz, se oversættelse) 09 Sang: Stævnemødet (Fru Kriewitz) 10 Sang: Muss di nich ägern 11 Fløjtekoncert: Muss ich denn medv. 12 Sang: Lütt Matten (se oversættelse) 13 Mundharmonikaspil 14 Udsnit af digt (Fru Suhr) 15 Sang: Den gang jeg gik i skole (Pertersen Berlin) 16 Den gang jeg drog af sted (klaver & nynnen) 17 Stolepolonaise 18 Oplæsning 19 Fru Timm 20 Sang: Underlige aftenlufte 21 Skeerne 22 Sang: Ick woll weer noch kleen (se oversættelse) 23 Sang: Us Solsang Lönn 24 Sang: 25 Das Wandern ist des Müllers Lust 26 Sang: Das war ein schöner Lied 27 Lysbilleder 28 Sang: En jomfru gik i skoven 29 Snak 30 Sang: Goldene Abendsonne 31 Sang: Veje Gud tør kende 32 Fru Selma Hansen takker 33 Sang: Sig månen langt som hæver Forskellige sange 34 Vort Hjemland (Balzersen) 35 Der skinner et lys fra en stjerne 36 Det som lysner 37 I skovens stille dybe ro 38 Godmorgen (En mundfuld plattysk) Oversættelser ved Ilse Kürstein L 47 Sang og snak på Bennetgård, o Optagelse af gæsternes sang og snak Varighed: 38 min. 01 Sang 02 Sang og Esthers ankomst 03 Ein Schäfers Mädchen (Kolb) 04 Margarethentag (Hans Joachim Besendahl (Hinrichsen)) 05 Die Jugend ist 06 Ein Grobschmied 07 En Jomfru gik i Skoven (Kolb) 08 Volkslied 09 Svensk Sang (Kolb) 10 Læsekredsen 11 Fuglemorgenssang 12 Susannes Morgenmad 10

11 13 Rundgang medmed (bl.a. Jacobis) 14 Susannes Morgenmad 15 Rundgang medmed (bl.a. Jacobis) L 48 Interview med Sophie B. Jensen, Varighed: 36 min. L 49 Interview med Svend Johannsen, Radio Syd-program af Anders Ture Lindstrøm Varighed: 45 min. L 50 J.N. Jensen om afstemningen 1920, Journalist J.N. Jensen fortæller i anledning af 40 årsdagen for afstemningen 14/ om hvordan han oplevede afstemningen i Flensborg, 1960 Varighed: 7 min. L 51 Fru H. Christiansen om afstemningen 1920, 1960 I anledning af 40 årsdagen for afstemningen 14/ fortæller H. Christiansen hvordan hun oplevede den i Flensborg Varighed: 4 min. L 52 Inger Petersen om afstemningen 1920, 1960 Erindringer fra afstemningen 14/ i Flensborg Varighed: 13 min. L 53 Niels Bøgh Andersen taler på Dybbøldagen 1960, 18/4 Varighed: 6 min. L 54 Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, grundstensnedlæggelse, 1958, 22/01 Reportage fra grundstensnedlæggelsen 22/ Varighed: 6 min. L 55 Reportage om Dansk Centralbiblioteks indvielse, 1959 Varighed: 6 min. L 56 Det danske og tyske biblioteksvæsen, 1959 Tysk radioprogram som i anledning af Dansk Centralbiblioteks indvielse sammenligner de tyske og danske biblioteker i Sydslesvig 11

12 Varighed: 12 min. L 57 Niels og Anna Kjems fortæller om deres liv i Sydslesvig, 1970 Radio-interview med Niels og Anna Kjems om deres liv i Sydslesvig Varighed: 54 min. Original optagelsen optaget ved meget høj volumen L 58 Dansk Centralbiblioteks indvielse, 1959, 19/09 Optagelse af det officielle program ved indvielsen af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg 19/ Varighed: 48 min. Sang: Jeg fandt en Ven (Studenter-Sangforeningen) Fællessang: Op ad Stolper, ned ad Væg, hyldevis på Rad Tale: Flensborghus formed, vindhandler Jørgen Holst Kantate: Lidt vest for øst (Studenter-Sangforeningen) Recitation: Vi bærer Fædrelandet (Tudlik Johansen) Tale: Grænseforeningens formed Holger Andersen Sang: Folkets stamme er nok den samme (Studenter-Sangforeningen) Sang: Og nu skal vi synge på den gamle Sang om Naboskab (Studenter Sangforeningen) Tale: Skoleinspektør Hermann Tychsen Sang: De dansede den hele Nat (Niels Holm) Tale: Undervisningsminister Jørgen Jørgensen Fællessang: Op ad Stolper, ned ad Væg, hyldevis på Rad L 59 Grænselandstoner i 100 år, 1960 Fra Grænseforeningens festaften i anledning af Dybbøldagen. Udsnit af udsendelse fra Radiohusets koncertsal 16/ Indeholder reportage fra Sydslesvig af Ole Kühnel Varighed: 30 min. Fællessang Velkomst ved Grænseforeningens fmd. Holger Andersen Prolog af Markus Lauritsen, læst af sønderjysk mor Kaj Munks digt "August", læst af Poul Reimert Tale af forfatter Willy-August Linnemann Radio reportage af Ole Kühnel: Helsehjemmet ved Sdr. Vilstrup Strand Dansk Alderdomshjem, Flensborg Holger Andersen (ufuldstændigt) L 60 Besøg på Dansk Centralbibliotek, maj 1960 Bjørn Svensson besøger det nye bibliotek i Flensborg Varighed: 5 min. L 61 Niels Bøgh Andersens krigsdagbog , Niels Bøgh Andersen læser op af sin krigsdagbog om tiden på østfronten, 12

13 22/ til 14/ / til 01/ / til 09/ / til 30/ / til 12/ / til 26/ / til 30/ / til 22/ / til 14/ L 62 Niels Bøgh Andersens krigserindringer 1944, Niels Bøgh Andersen fortæller om sine oplevelser som soldat i Normandiet og sin tilfangetagelse i sommeren 1944 Forarbejde til "Feltdegn fra Harreslev Mark" Varighed: 57 min. L 63 Hans Ronald Jørgensen fortæller om vandrerlærerne, 1988, 09/06 Interview med Hans Ronald Jørgensen 09/ om vandrelærerne Varighed: 30 min. L 64 Interview med G.MED Gram, Husum, Fra Walther Langes Stemmearkiv Varighed: 4 min. L 65 Interview med Theodorus Andersen, Aventoft, Fra Walther Langes Stemmearkiv L 66 Interview med Niels Bøgh Andersen, 1978, 07/07 Optaget 07/ af Eskild Bram på Jaruplundgaard, handler bl.a. om hans litterære produktion, tilfangetagelsen ved Falaise august 1944, krigsfangenskabet i London og "De smaa glæders legat" L 67 Forstander på Jaruplund, Forarbejde til Niels Bøgh Andersens erindringsbog om tiden Skoleleder i Flensborg 02 - Illegalt arbejde 03 - Borgmester i Harreslev 04 - Vore nationale drøm 05 - Tysk reaktion 06 - Wiedergutmachung (1. version) 07 - Wiedergutmachung (2. version) 08 - Tysk oprustning 13

14 09 - Militærnægterne (1. version) 10 - Militærnægterne (2. version) 11 - Højskoler i Oversø sogn 12 - Vor tid på Jaruplund L 68 Samtale med Bertold Bahnsen, 1959 Interview ved Bjørn Svensson med landdagsmand og sparekassebestyrer Berthold Bahnsen 28/ Varighed: 20 min. L 69 Interview med Hans Tønnsen, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 5 min. L 70 Det pædagogiske Teaters opførelse af Molbechs "Ambrosius Stub" Fra Walther Langes stemmearkiv, Rolleliste: Niels - lærer Niels Christensen Jørgen - rektor Bernhard Hansen Peder - rektor Dirk Dirks Abrosius - Johannes Büchert Geheimrådinden - lærerinde, frk. Inger Ottosen Baronen - overlærer Einar Olesen Claus - lektor Thomas Madsen Abigal - Inger Oxenvad gift Futtrup Varighed: 12 min./ 14 min. L 71 Samtale med Horst Hoop, 1981 DR-program med skolelederen på Follervig Skole ved Siegfrid Jespersen Varighed: 30 min. L 72 Sangaften på Jaruplund Højskole, 1981 Kursister fra Danmark og dansksindede sydslesvigere synger på Jaruplund Højskole, radioprogram ved Siegfrid Jespersen Varighed: 38 min. L 73 De danske årsmøder 1981 Radio Syd-reportage ved Siegfrid Jespersen og Bjarne Tybjerg Varighed: 45 min. L 74 Årsmøde i Husum 1981 Reportage fra årsmødefest i Husumhus Varighed: 55 min. 14

15 L 75 Sydslesvig i Nordens tegn, 1989 Rundbordsdiskussion i anledning af de danske årsmøder 1989, ordstyrer Jørn Buch Varighed: 45 min. L 76 Kapitulationen i Karlum 1945, Tinne Møller interviewes af Anders Ture Lindstrøm, Radio Syd, om kapitulationen i Karlum Varighed: 13 min. L 77 Flensborg folkedanserforening, 1962 Indslag i DR-programmet "Det syd- og sønderjyske program" 22/ med interviews med formanden, Knud Sørensen, og Lars og Lotte Schubert Varighed: 8 min. L 78 Dansk og tysk teater i grænselandet, 1962 Indslag i DR-programmet "Det syd- og sønderjyske program" 20/ med interviews af intendant Dr. Hattesen og Walther Lange ved Bjørn Svensson Varighed: 18 min. L 79 Nationalitetsskifte, 1973 Interview med Bodil Langmark f. Petersen, Flensburg, radioprogram ved Richard Andersen 18/ Varighed: 15 min. L 80 Jacob Kronika om grænselandsmennesker, Samtale mellem grænselandsmennesker (tyske statsborger) i Berlin fortalt af Jakob Kronika, fra Walther Langes stemmearkiv L 81 Jacob Kronika "I ro og mag", Enkelt program i en række hvor Jakob Kronika fortæller om sin tid i Berlin, her om tiden op til den danske besættelse Begyndelsen mangler Varighed: 26 min. L 82 Samtale med Jacob Kronika, 1976 Træk af Jacob Kronikas liv DR-programmet "Verden og vi - den politiske samtale" ved Adolph Rastén genudsendt 03/ Begyndelsen mangler Varighed: 40 min. L 83 Karl Otto Meyers sidste pressemøde,

16 Optagelse af Karl Otto Meyers sidste pressemøde og et interview af Flemming Nielsen, Radio Syd, 18/ Varighed: 21 min. L 84 Marie og Karl Otto Meyer om dødstrusler, 1997 Optagelse til udsendelse om dødstruslerne mod Marie og Karl Otto Meyer i forbindelse med Uwe Barschels fald og død Ved Flemming Nielsen, 26/ Varighed: 30 min. L 85 Interview med Samuel Münchow, 1968 Interview ved Erik Vestergaard Varighed: 81 min., lyden dårlig L 86 Interview med Tage Jessen, 1968 Interview ved Erik Vestergaard Varighed: 70 min. L 87 Ernst Christiansen taler i Haderslev, 1938 Brudstykker af tale holdt ved Det unge Grænseværns stævne i Haderslev 1938 Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 7/7/6 min. L 88 L.P. Christensen taler, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min. L 89 I.C. Møller taler, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3/3/3 min. L 90 I.C. Paulsen taler, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min/3 min. L 91 Samuel Münchow taler, 1943, 31/07 Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 2 min. L 92 Pastor H.F. Petersen taler,

17 Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 4 min Hastighedskorrektionen er fortaget af Hein Information Tools ved Morten Hein, der som barn har kendt H.F. Petersen L 93 Pastor Kai Jordt Jørgensen taler, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min. L 94 Bernhard Hansen taler, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min. L 95 Bernhard Hansen taler om friserne i Ungdomsforeningen, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min. L 96 Ungdomsforeningen synger "Jeg er en simpel bondemand", Fra Walther Langes stemmearkiv Bemærkning: Grammofonplade overspillet af Hein Information Varighed: 3 min. L 97 Frederik Mommsen taler om biblioteksvæsenet i Sydslesvig Fra Walther Langes stemmearkiv, Varighed: 6 min. L 98 Dirk Dirks læser "E Naturen gær öwer e optugtels" af N. Andersen, Walther Langes stemmearkiv Varighed: 8 min./8 min. L 99 Dirk Dirks fortæller, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min. L 100 Jørgen Søgaard fortæller om Landboforeningen, /06 Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 2 min. L 101 Landmand Georg Iversen fortæller,

18 Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min. L 102 Ingeniør, Dr. Vogt taler, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 2 min. L 103 Antikvitetshandler Peter Hattesen, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min. L 104 Gårdejer Sönnich Volquardsen taler, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min. L 105 Fru Schäbe om Møllebro danske skole, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min. L 106 Flensborg er min by, men mit pas er dansk, 1978 Lærer Inger Margrethe Ottosen fortæller om sit liv i Flensborg, DR-radioprogram Varighed: 45 min. L 107 Forbundskansler Johannes Raus besøg i Flensborg, /10 Optagelser fra pressemøde og samtale med gæsterne ved forbundspræsident Johannes Raus besøg i Flensborg 29/ ved Flemming Nielsen, Radio Syd Varighed: 14 min. L 108 Festmiddag ved DCB s 50 års jubilæum, 2009 Optagelser af taler og fællessange ved Dansk Centralbiblioteks 50 årsjubilæum 19/ Bemærkning: Optaget af Jens Jakob Sørensen Varighed: 103 min. 01 Velkomst ved Gert Wiencke, fmd. biblioteksstyrelsen (11:07) 02 Alice Feddersen, bibliotekschef (3:07) 03 Fællessang (1:09) 04 Henrik Becker-Christensen, Det danske konsulat (4:07) 05 Festtale ved Lars N. Henningsen, Studieafdelingen (22:03) 06 Torben Reckendorff, seksmandsudvalget (21:12) 07 Annette Jensen (6:29) 08 Per Gildberg, Skoleforeningen (4:10) 18

19 09 Inger Merete Hansen, Agtrup (4:53) 10 Anke Spoorendonk, SSW (8:45) 11 Viggo Jacobsen, Dansk kirke i Sydslesvig (5:05) 12 Jens A. Christiansen, SSF (4:40) 13 Tak for talerne ved Gert Wiencke (2:51) 14 Fællessang L 109 Ella Vollertsens erindringer , 1974 Fortalt på plattysk til barnebarnet Niels Vollertsen Varighed: 252 min. 1-4 Ella Vollertsens erindringer L 110 Johannes Vollertsens erindringer , 1976 Fortalt på plattysk til barnebarnet Nils Vollertsen Varighed: 228 min. 1-5 Johannes Vollertsens erindringer L 111 Sang og snak på tysk og dansk, Optagelser af ældre mennesker, der fortæller historier, snakker og synger Varighed: 102 min. L 112 Portræt af en ung mand, interview med Karl Otto Meyer, Interview med Karl Otto Meyer om hans barn- og ungdom ved Anders Ture Lindstrøm, Radio Syd Varighed: 45 min. L 113 Det lille Teater. Vise-vers aften 1981 Optagelse fra Det lille Teater i Hjemmet 17/ Varighed: 63 min. L 114 Det lille Teater. Ionesco-forestillingen, 1981 Optagelse af Det lille Teaters opførelse af Ionescos skuespil ved Rolf Lehfeldt Varighed: 75 min. L 115 Det lille Teater. Erasmus Montanus, Det lille Teater opførelse af Holbergs skuespil (Fragment) Varighed: 14 min. L 116 Det lille Teater. Hans Hartwig Seedorff-viser, Optagelse af Det lille Teaters viseaften 19

20 Varighed: 92 min. L 117 Det lille Teater. Nis Petersen-aften Optagelse af Det lille Teaters Nis Petersen-aften oktober 1980 Varighed: 107 min. L 118 Det lille Teater. Nis Petersen-aften, Gamle danske viser Varighed: 82 min. L 119 Det lille Teater. Nis Petersen-aften, 1979 Optagelse af Det lille Teater. Jul i Nøddebo præstegård Varighed: 101 min. L 120 Det lille Teater. Johannes Jørgensen-aften Optagelse af Det lille Teaters Johannes Jørgensen-aften november 1978 Varighed: 146 min. L 121 Det lille Teater. Kejserens nye klæder Optagelse af Det lille Teaters opførelse 14/ , instr. Else Fanø Varighed: 87 min. L 122 Det lille Teater. Indenfor murene Optagelser af Det lille Teaters opførelser af N. Nathansens stykke bl.a. 04/ , instr. Egon Rasmussen Varighed: 184 min. 01 Første version, Akt 1 og 2 (96 min.), opført 04/ Anden version, Alle 4 akter med pauser (184 min.) L 123 Det lille Teater. Den danske guldalder, Oehlenschläger Optagelse af Det lille Teaters opførelse Adam Oehlenschläger-aften november 1974, arrangeret af Egon Rasmussen Varighed: 173 min. L 124 Det lille Teater. Heartbreak House Optagelser af Det lille Teaters opførelse af Bernhard Shaws stykke 05/ og 11/ Varighed: 253 min. 01 Opførelsen 05/ , Akt Opførelsen 05/ , Akt 3 20

21 03 Opførelsen 11/ , Akt 1-04 Opførelsen 11/ , Akt L 125 Det lille Teater. Søskende Optagelse af Det lille Teaters opførelse af H.C. Branners stykke, november 1976 Varighed: 105 min. L 126 Det lille Teater. Danske revyviser Optagelse af Det lille Teaters revyviseaften 16/ Varighed: 145 min L 127 Det lille Teater. Minna von Barnhelm Optagelse af Det lille Teaters opførelse af Gotthold Ephraim Lessings stykke, 20/ Varighed: 133 min. L 128 Det lille Teater. Salmer læst og sunget i Tønning Det lille Teaters salmeaften i Tønning marts 1977 Varighed: 74 min. L 129 Det lille Teater. Benefice Optagelse af Det lille Teaters benefice 16/ Varighed: 98,35 min L 130 Det lille Teater. Eventyr på Fodrejsen Optagelse af Det lille Teaters opførelse af Hostrups stykke 10/ , instruktion Else Fanø Varighed: 122 min. L 131 Det lille Teater. Musefælden Optagelse af Det lille Teaters opførelse af Agatha Christies stykke 1982 Varighed: 139 min. L 132 Det lille Teater. Litterære par Optagelse af arrangement på Det lille Teater 09/ Medvirkende: Aase Abild, Ingrid Chr. Abild, Helmuth Asmus, Thomas Dethloff, Else Fanø, Solveig Föh, Hans Jørgen Henningsen. Varighed: 95 min. L 133 Det lille Teater. En inspektør ringer på Optagelse af Det lille Teaters opførelse J.B. Priestlys stykke, 20/

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (2/2013) Protokol over Møde i Det Sydslesvigske Samråd mandag den 15. april 2013 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Jens A.

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling

Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Folketælling 1860 Sted Nr. Navn Alder Stand Født Stilling Præste- 1 Mandrup Peder Tuxen 42 gift København Sognepræst gård 2 L.A.A. Tuxen 33 København hans kone 1 3 A.P. Tuxen 11 ugift Tandslet barn 4 A.V.

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler

Krigen 1864. Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Krigen 1864 Klassesæt til udlån fra Center for Undervisningsmidler Udarbejdet af Claus Fischer, Center for Undervisningsmidler i Sydslesvig 06. februar 2014 18 april 1864 Indhold: Baggrunden for krigen

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299

13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Diversearkiver 13. Aviser, periodica, informationsblade 8200-8299 Aviser D 8200 Altonaer Mercurius, 1802, 25/3, 1821, 19/3 D 8201 Avis-Salonens Nyhedsblad, 1849 nr. 79, 90-91, 93-94, 103, 110, 115, 130,

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Folketælling 1840 Over Tandslet

Folketælling 1840 Over Tandslet Folketælling 1840 Over Tandslet Præste- 1 Mathias Gundemann Bering 44 gift Præst bolig 2 Ingeborg Cathrine Margrethe Petersen 37 gift hans kone Nr.1 3 Christine Birgitte Bering f. Sabro 64 enke hans moder,

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2)

Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Det Sydslesvigske Samråd SEKRETARIATET (4/2014-2) Resumé af Møde i Det Sydslesvigske Samråd onsdag den 3. september 2014 kl. 18.30 på Flensborghus Til stede: Afbud: Gæster: Referent: Jon Hardon Hansen,

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F)

Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) Kærvej Nr.15. Errindlev. Matr.Nr.8a. (E-F) (E-FA) Mads Olsen født 1730.. 1765 Tirsdagen den 19 Marts Trol: Land -Soldat Mads Olsen og Hans Fynbos Enke Kirsten Mikkelsdatter, begge af Sjælstofte. Sponsores:

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x

Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen. x x Protokol over styrelsesmødet den 25. oktober 2012 i Idrætshallen Tilstede: Styrelsen: Ansatte: formand Inger Marie Christensen x forretningsfører Horst Schneider x 1. næstformand Flemming Birkemose x økonomichef

Læs mere

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904.

Carl og Huldas børn. Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. Carl og Huldas børn Carl og Hulda Marboe fik sammen 16 børn i perioden 1880 til 1904. På www.gunnarmarboe.dk vises fotografier af de 10 børn. De øvrige børn og deres skæbne er nævnt kort ud fra de oplysninger,

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015

GRÆNSER. Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 GRÆNSER Arbejdende ugekursus for forfattere, illustratorer og oversættere 04. - 10. oktober 2015 Jaruplund Højskole I samarbejde med Litteratour og Dansk Forfatterforening Tør du krydse grænsen og udfordre

Læs mere

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg

Borgerlige vielser 1906-1910. Side 124. 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg og Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg Borgerlige vielser 1906-1910 Side 124 2. november 1906 viedes: Tømrer Axel Nielsen, Mosbjerg Axeline Kathrine Andersen, Mosbjerg 21. december 1906 viedes: Ungkarl Magnus Christian Olsen, Lendum Ugift Hedevig

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Baggrunden, krigen, resultatet

Baggrunden, krigen, resultatet Historisk Bibliotek 1864 Baggrunden, krigen, resultatet ISBN 978-87-992489-1-9 ISBN 978-87-992489-1-9 Thomas Meloni Rønn 9 9 788799 248919 788799 248919 1864 Baggrunden, krigen, resultatet Forlaget Meloni

Læs mere

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013

MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG. Studieturen 2013 MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG Studieturen 2013 Som tidligere oplyst finder studieturen i år sted i dagene 30. august - 1. september og med bus fra Helsingør Turistfart.

Læs mere

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt.

Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn. Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Folketælling 1787 for Handbjerg Sogn Vinderup Kommune, Hjerm Herred, Ringkøbing Amt. Indtastet under KIP-projektet af Ejnar Buhrkal, Vindelevgard 79,. 7830 Vinderup, efter kopi af folketællingen i Vinderup

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk.

Jørgensen, Hans Ronald, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. 1. 1945-48. H.R.J. s fortrolige beretninger... 1 pk. Private personarkiver Arkiv P 131, generalsekretær, Flensborg, 1915-2002. Afl. jr. 1993/P 414 og 2002/P 771. Beretninger og rapporter 1945-64. Beretninger og rapporter... 4 pk. Nemlig: 1. 1945-48. H.R.J.

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015

Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets fordeling af projektstøtte 2015 Sydslesvigudvalget Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5590 Fax 3392 5567 E-mail sydslesvigudvalget@uvm.dk www.sydslesvigudvalget.dk CVR nr. 20-45-30-44 Pressemeddelelse: Sydslesvigudvalgets

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen

Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 1.11.2011 AMI/Oe Protokollat over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars Wichmann,

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015

Leve Livet. Nr. 24 Januar 2015 Leve Livet Nr. 24 Januar 2015 Indhold Godt Nytår 3 Månedens fødselsdage 4 Siden sidst 4 Mindeord 5 Livet leves 6 Sangbogen 25 Beboeroversigt 26 Rart at vide 27 Månedskalender 28 Redaktion Ann-Lene Aagaard,

Læs mere

Udsendt den 28. november 2013

Udsendt den 28. november 2013 Haderslev Boligselskab Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde Onsdag den 27. november kl. 19.00 Mødet blev holdt på Hotel Harmonien, Gåskærgade, Haderslev, og startede med spisning. Dagsorden Side

Læs mere

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g

1 Lorenz Petersen Elnef M? 1771 32 G Gunstrup 3 husfader kaadner med land 2 Katharina Lorenzen K? 1763 40 G Gunstrup husmoder hans kone begge gift 1g Folketælling 13 februar 1803 Ketting sogn renskrevet og påført født årstal og fødelsesdato eller daabsdato af Ditlev Duus Guderup angivet alder er efter folketællingen husnr samtlige personers navn køn

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

By-Generalforsamling den 16. april 2015

By-Generalforsamling den 16. april 2015 By-Generalforsamling den 16. april 2015 Årsberetning 2014 Der er et yndigt land Tekst: Adam Oehlenschläger, 1823 Melodi: H. E. Krøyer, 1835 Der er et yndigt land, det står med brede bøge nær salten østerstrand

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev

14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Tidssvarende gudstjeneste på et luthersk grundlag? - kirkemusikalske udfordringer i 2015 14.- 16. september 2015 på Emmaus Galleri og Kursuscenter i Haslev Hermed indbyder vi til den årlige tværfaglige

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109

Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Hellesøvej 43. Hellesøhus. Nr. 071. Nuværende stuehus bygget 1888,om/tilbygning 1977. På præstekort 109 Ny ejer af Hellesøhus 1859 Peter Jessen Kolmos Vi underskrivende, jeg halvbolsmand Peter Jessen Kolmos,

Læs mere

Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E

Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E Rønshovedmøde Grundtvig på dagsordenen I samarbejde med Grundtvigsk Forum 13. - 17. september 2010 H Ø J S K O L E Højskolen ved Flensborg Fjord Højskolevej 4 6340 Kruså Tlf. 74 608 318 Fax 74 60 85 46

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK

Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Per Brunsgård fra Tim ved Ringkøbing DK Fotografering af de kongelige har jeg som hobby. Begivenhederne vælges fra den kongelige kalender på Internettet eller fra dagspressen. For at komme tæt på, ved

Læs mere

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969.

Litt: Dansk Spejderkorps Sydslesvig. 1919-10. august - 1969. Flensborg 1969. Private foreningsarkiver Arkiv F 108 Dansk Spejderkorps Sydslesvig Spejderkorpset blev grundlagt i 1919, først kun i Flensborg som Flensborg Spejdertrop og under KFUM s styrelse. Fire år efter ændredes

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS

PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS PROGRAM DISTRIKTSKONFERENCEN DISTRIKT 1450 14. 16. SEPTEMBER 2012 HORSENS Program for fredag d. 14. september 2012 15.00. 19.00. Ankomst og registrering på Hotel Opus 19.00. 20.30. Opus Surprise Buffet

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Fælles gudstjenester/andagter m.v.

Fælles gudstjenester/andagter m.v. Fælles gudstjenester/andagter m.v. Indhold Side 2-3: Fællesgudstjenester Side 4-5: Kalender Side 5: Baby-salmesang Side 6: Kirkehøjskole. Teologi for alle. Side 7: Adresser Hverdagsgudstjenester i Helligåndskirken

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub

Løb 1, 200m Butterfly Damer, Finaler Årg. 1991-1998 Plac. Navn Født Point FINA 50m 100m 150m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 22 marts 2015 Tid: 14:36:17 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point og mellemtider Stævne navn: 4. Turneringsstævne 14-15 Stævne by: Rødding Arrangør: DGI Sønderjylland Overdommer: Per

Læs mere

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder

Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 Christian Skeel, Nygade 23, Tønder Tirsdag den 3. maj 1011 Overmester Finn Rosenberg: Tale ved 60-års dagen for stiftelsen af Odd Fellow - broderloge nr. 70 "Christian Skeel", Nygade 23, Tønder Velkomst: Søster Distriktsdeputeret Storsire

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10.

Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 25.200 0.00 10.00 0.00 4.10 4.10 4.40 4.00. David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 24.900 10. Niveau Drenge J J J J J Diff Bonus Penalty Sum Total 7 8 9 0 Søren Budtz Berthelsen Bellinge-Gymnasterne 0.0.0 0.00 David Henri Oliver Erbs Bellinge-Gymnasterne 0.0.0.0.00.00 Benjamin Mouritsen Vesterlund

Læs mere

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P

A N E T A V L E F O R S V E N D A A G E T H E S T R U P 1. SVEND AAGE THESTRUP, født 30 Okt 1915 i Faksevej 1, Karise by og s., Præstø a., døbt 19 dec 1915 i Karise kirke, Præstø a., stilling maskinsmed, Karise, død 25 Jan 1984 i Køgevej 44, Karise by og s.,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter

Forfædre til: Side 1 af 8 Brian Wolter Forfædre til: Side 1 af 8 1st Generationer 1. blev født den Sep. 1 1973 i Gentofte. Andre begivenheder i s liv Beskæftigelse I T Far: 2. Dan Wolter blev født den Jan. 12 1950 i Frederiksberg. Mor 3. Annette

Læs mere

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774

Eduard von Westen apoteker, Løveapoteket, Flensborg, f. Trondhjem 1686, død Flensborg 1774 Private personarkiver Arkiv P 180 v. Bentzen - Carstens - Mechlenburg - Rübner- Westenapotekerfamilie, Løveapoteket, Flensborg afl. jr. 1992/P 389 og 397, 1994/P 455, 2001/P 700 og 703. Se også akter i

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013

PÅ BØLGELÆNGDE. Norea Radio Haderslev. FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET APRIL-MAJ-JUNI 2013 PÅ BØLGELÆNGDE APRIL-MAJ-JUNI 2013 Norea Radio Haderslev FM98.6 MHz/102.55 PÅ BYNET ANDAGT Han er ikke her, han er opstået. Husk, hvordan han talte til jer Luk 24,6 Efter Jesu opstandelse og disciplenes

Læs mere

Legater til unge kræftramte

Legater til unge kræftramte Legater til unge kræftramte Alfred og Nicoline Øbergs legat Velfærdsdirektoratet Den danske frimurerorden Blegdamsvej 23, Postboks 2563 2100 Kbh. Ø 2300 kr. Støtter værdig trængende og pludselig økonomiske

Læs mere

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter.

S.N.I.K Badminton. 1. Ankomst bedes være mindst 30 min. før programangivne spilletidspunkter. Så er det blevet tid til klubmesterskabet 2015 i Rudersdal Badminton. Hele lørdagen vil bestå af spændende kampe, præmieoverrækkelser og glade miner! Da vi skal afvikle mange kampe er det meget vigtigt,

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i

Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dampskibet Alexandra, akvarel malet af Kay von Eitzen Distrikterne i Flensborg By ønsker en glædelig jul og alt godt i Dette års kalender viser billeder af skibe, der i en del årtier sejlede på Flensborg

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling

Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Et virksomt liv for fiskefamilie på Venø Notater fra efterladenskabssamling Brian Olesen stiller sine forældres efterladenskabssamling til rådighed for optegnelse af Ester og Marinus Olesen, for det virksomme

Læs mere

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram

Gl. Roskilde Amts Grænseforening. Årsprogram Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram 1 Gl. Roskilde Amts Grænseforening 2010 Årsprogram Forårsmøde. Tirsdag d. 2. marts 2010 kl. 19.00 i Syv Sognegård, Skolevej 17, 4130 Viby Sj. Formanden

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere