Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lydfortegnelse. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Klausul: Almindelige regler Indhold: Varighed 9 min."

Transkript

1 Lydfortegnelse L 1 Sendemandsmøde 1962 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens sendemandsmøde i Odense 15-16/ Varighed: ca. 180 min 0:00:00 Samuel Münchow 0:17:02 Dommer P. Juhl, tak til Samuel Münchow og hyldning af hans arbejde 0:19:56 Politimester Vagn Bro, organisationsudvalget 0:46:04 Arkitekt Arne Knub, Århus L 2 Sendemandsmøde 1965 Optagelser af forskellige taler og indlæg på Grænseforeningens Sendemandsmøde i Viborg 25-26/ Varighed: 107 min. Formand for Sydslesvigsk Forening, skoleleder Ernst Meyer 0:00:00 Formand for Sydslesvigsk Forening, skoleleder Ernst Meyer 0:33:21 Politimester Vagn Bro, organisationsudvalget 0:53:46 Skoleinspektør Gudrun Haages, Kbh. 0:54:38 Amtssygehusinspektør H.C.T. Møller, formed Dybbøludvalget 1:03:00 Forsorgsleder Hans Balle: anbefaler Immervad-frimærket 1:04:27 Formanden Fr. Heick takker ægteparret Møller og overrækker sølvbæger 1:09:09 H.C.T. Møller takker for sølvbægret 1:09:40 Fhv. udenrigsminister Ole Bjørn Kraft 1:14:36 Regnskabsfører Axel Thomsen, formed ungdomsforeningernes fællesråd 1:18:46 Frk. Elisabeth Eff, Kolding: om foreningen Norden Koldings tur til Sydslesvig 1:20:00 Rektor Johs. Hoffmeyer: om foreningens upolitiskhed 1:23:18 Fhv. udenrigsminister Ole Bjørn Kraft replicerer og takker Vagn Bro 1:25:29 Politimester Vagn Bro: om Nato 1:27:23 Rektor Johs. Hoffmeyer replicerer 1:28:08 Skoleinspektør O. Nørgaard Jensen: de sydslesvigske feriebørn 1:30:10 Fhv. gårdejer Jens Sørup, formed for landbrugsudvalget 1:41:36 Gårdejer Erik Paulsen, Sydslesvig: Tak for støtten 1:45:16 Konstruktør Gustav Lose: Indbydelse til sendemandsmøde i 1966 i Nykøbing F. 1:45:39 Skoledirektør Chr. Thorup: om skolerne (ufuldstændigt) L 3 Flensborg Byråds første møde 1946 Konstituerende møde for Flensborgs første folkevalgte byråd efter 2. verdenskrig afholdt 22/ Varighed: 72 min. L 4 J.N. Jensen taler om Sydslesvig, 1960 Varighed 9 min. L 5 Ellen Jensen om husmoderforeningerne,

2 Erindringer om De sydslesvigske husmoderforeninger Varighed: 4 min. L 6 Dansk Skoleforenings 40 års jubilæum Reportage om jubilæet 05/ af Bjørn Svensson, sendt på Danmarks Radio P1 Varighed: 26,23 min. Sang Tale af Kulturminister Julius Bomholt Tale af L.P. Christensen Interview med Lars Schubert Interview med lærer Henriksen Interview med lærer Albertsen Sang Interview med rektor Bernhard Hansen Tale af undervisningsminister Jørgen Jørgensen Sang L 7 De sydslesvigske årsmøder 1958 Reportage fra de sydslesvigske årsmøder 01/ Varighed: 57 min. 0:00:00 Interview med frk. Dørffler 0:02:17 Distriktsinspektør Stig Kristensen 0:07:51 Sang: Den kedsom vinter gik sin gang, Duborg-Skolens Pigekor 0:08:45 L.P. Christensen taler på Duborg-Skolen i Flensborg 0:13:45 Interview med Niels Poulsen formed, SSF i Humtrup 0:14:10 Interview med førstelærer Højer 0:15:00 Kontorchef Lars Schubert taler i Humtrup 0:19:46 Sang, Flensborg Ungdomskor 0:27:25 Interview med Vilh. Møller formed SSF i Bredsted 0:27:52 Interview med førstelærer Bjerre, Bredsted 0:28:41 Carsten Boysen taler i Bredsted 0:33:37 Interview med næstformed for SSF i Egernførde 0:38:05 Kronika taler i Egernførde på tysk og dansk 0:41:45 Sang: De tre hjørnestene, kgl. operasanger Ellen Margrethe Eders 0:44:22 Optoget i Tønning 0:50:20 Rektor Svend Johannsen taler i Tønning 0:53:45 Festpladsen i Flensborg 0:55:04 Rektor Heinrich Fischer taler i Flensborg 0:56:51 Flagstrygning under sang L 8 Aftenfest i Slesvighus, 1956 Uddrag af aftenmøde i Slesvighus i anledning af årsmødedagen 1956 Varighed: 86 min. 0:00:00 FDF-orkester spiller Bemærkning om fejl i optagelsen (fork.) 0:08:58 Politimester Vagn Bro taler 0:09:12 Tak til Vagn Bro 2

3 0:39:05 Bemærkning om fejl i optagelsen (fork.) 0:39:43 Sang: Gluntarne 0:39:52 Fællessang: Jeg elsker de grønne lunde 0:55:54 Stud.med. Vejrbach, Roskilde, taler 0:58:31 Solosang 1:05:50 Fællessang: Det er et yndigt land 1:21:30 Svend Johansen afslutter mødet 1:24:54 FDF-orkester spiller 1:25:55 L 9 De danske årsmøder 1956 Program om de danske årsmøder 1956 af Ole Kühnel, Danmarks Radio Varighed: 41 min. 0:00:00 Indledning 0:02:18 Svend Johannsen taler ved første flaghejsning i Slesvig 0:03:44 Sang: Hil dig vor fane 0:04:58 Flensborg lørdag aften 0:06:00 Sang: Morgen dug der sagte bæver, Duborg-Skolens kor 0:06:55 L.P. Christensen aflægger beretning, Duborg-Skolen 0:15:10 Sang 0:15:49 Aftenmøde i Store Vi 0:16:56 Interview med lærer Bundgaard-Jensen, Store Vi 0:19:25 Tidl. landdagsmedlem Christian Mahler 0:21:15 Sang: Jeg elsker de grønne lunde 0:21:50 Årsmøde Engelsby 0:22:12 Byrådsmedlem Jakob Meyer taler i Engelsby 0:25:56 Gudstjeneste i Gottorp sammen med vandrelærer Jørgen Jørgensen 0:29:20 Sang: vers af Den signede dag med fryd vi ser 0:30:12 Årsmøde i Husum 0:30:12 Sang: Det haver så nyligen regnet 0:31.20 Niels Bøgh Andersen taler i Husum 0:35:19 Flagstrygning Flensborg festplads 0:36:40 Hermann Tychsen taler ved flagstrygningen 0:38:20 Sang ved flagstrygning: Kongernes konge L 10 Svend Johannsen taler til ungdommen, Fragmenter af taler Varighed: 2 min Del af tale til ungdommen "Tal dansk" Del af tale til ungdommen, formodentlig af Sv. Johannsen, muligvis af ovenstående L 11 Grænseforeningens og SSF s 50 års jubilæum, 1970 Optagelse fra 01/ , Flensborg Idrætshal Varighed: 101 min. 0:00:00 Sang: Jeg elsker de grønne lunde 0:01:03 Velkomst 0:02:12 Udenrigsminister Hartling taler 3

4 0:25:10 Jacob Kronika taler L 12 Flensborg Idrætshals grundstensnedlæggelse, 1962 Optagelser fra grundstensnedlæggelse 10/ Varighed: 27 min. 0:00:00 Flensborg FDFs orkester 0:02:17 Fællessang: Som en rejselysten flåde 0:07:59 SdUs næstformand Svend Mahler taler 0:09:05 Oplæsning af grundstensdokumentet 0:12.23 Statsminister Jens Otto Krag taler 0:17:20 Jens Otto Krag nedlægger første sten 0:18:12 Frk. Noack taler og nedlægger anden grundsten 0:19:55 SdU formed Vilhelm Klüwer taler og nedlægger tredie grundsten 0:23:38 Tak til de fremmødte 0:24:35 Fællessang: Danmark i tusind år L 13 Fest på Flensborghus, 1962 Optagelser af talerne ved festaften på Flensborghus 10/ Varighed: 70 min. 0:00:00 Velkomst 0:02:00 Statsminister Jens Otto Krag taler 0:30:07 Landdagsmedlem for SSW Berthold Bahnsen taler (start mangler) 0:52:35 Gregor Ziegler Harmonika Orkester spiller (ufuldstændigt) 0:54:57 Byrådsmedlem Frederik Mommsen taler L 14 Statsminister H.C. Hansens hilsen til årsmødet, 1956 Varighed: 2 min. L 15 Svend Johannsen om det sydslesvigske skolevæsen, 22/ Uddrag af radioforedrag 22/ Varighed: 6 min. L 16 Sidste morgensang på Ansgar Skolen 20/ Optagelse af sidste morgensang på skolen 20/ Varighed: 7 min. L 17 Teater i Sydslesvig, Dramatisk Forum på besøg i Skovlund, Flensborg og Slesvig. Uddrag af forskellige teaterstykker og interviews med en række sydslesvigere Radioudsendelse, ikke komplet 4

5 Varighed: 44 min. 01 Indledning, ufuldstændig 02 Velkomst ved Karl Otto Meyer til forestilling i Skovlund 03 Teaterstykket "Dømmer ikke" 04 Interview med beboer, Skovlund 05 Interview med Karl Otto Meyer, Skovlund 06 Interview med Hermann Tychsen, Flensborg 07 Interview med ung tilskuer 08 "Røverne" opera opført af amatørteater i Flensborg 09 Walter Lange om teaterlivet i Sydslesvig 10 Uddrag af "Erasmus Montanus" opført af Odense Teater 11 Interview med dir. for Odense Teater, Helge Rungwald 12 Walter Lange om Tom Wilders "Den lange julemiddag" 13 Uddrag af "Den lange julemiddag" opført af Odense Teater 14 Walter Langes kommentar fortsætter 15 Sang L 18 Dansk skole i Sydslesvig, 10/ DR Radioprogram om de danske skoler i Sydslesvig ved Richard Andersen Varighed: 59 min. Indledning 01 Interview med Hermann Henken, Treja 02 Interview med Martha Kuhnagel, Vanderup 03 Interview skoledirektør Christian Thorup Nielsen, Flensborg 04 Interview med Bodil Langmark 05 Interview med gårdejer Carsten Petersen, Vestre 06 Interview med Ulla og Vilhelm Goldberg, Jaruplund 07 Interview med Erika Buch, Westerholz L 19 Københavneren der blev sydslesviger, 1972 Interview med Poul Kürstein af Jørgen Mågård december 1972, udsendt 14/ Varighed: 40 min. 01 Optagelse af radioprogrammet 02 Rå optagelse til radioprogammet L 20 Skoleminder fra Duborg-Skolen, 1978 Radioudsendelse om Duborg-Skolen i forbindelse med skolens udvidelse med deltagelse af Lotte Schubert, Inge Margrethe Ottesen, Thomas Madsen, Edith Brodersen, Børge Borgå og Knud Fanø Tilrettelagt af Hanne Riisgaard Varighed: 54 min. L 21 Dernede syd for grænsen, 1969 Radioprogram i anledning af Dybbøl-dagen ved Ole Kühnel, sendt 17/ Bredsted Børnehave, Frk. Borg 5

6 02 Bredsted Skole, Siegfred Andresen 03 Vandrelærer Werner Christiansen på gård i Eggebæk 04 Amtssekretær Müller, Husum 05 Forsamlingshus i Stavsmark, vandrerlærer Huggert 06 Læk danske Skole, lærer Klüwer 07 Tønning Ungdomshjem, hr og fru Dichmann, og sønner Gert og Reinhard 08 Lejrskoler i Danmark, Werner Christiansen 09 Centralbiblioteket, Torben Glahn og Gynter Hansen 10 Flensborghus, Ekspeditionssekretær Olesen (Grænseforeningen) L 22 Vandrelærer Rudolf Hansen Thorling fortæller, 1988 Interview med vandrelærer Thorling om hans lærervirksomhed, optaget 22/ Varighed: 38 min. L 23 Johann Budach fortæller om sit liv, 1985 Interview med Johann Budach om hans liv optaget 17/ på Hedegård, Jaruplund Varighed: 45 min. 01 Optagelsesdata 02 Slægten Budach 03 Dansk og tysk i Jaruplund 04 Skolen i Jaruplund 05 Vandrelærerne 06 Skolen i Jaruplund 07 Sproget i Jaruplund 08 Tyskernes syn på skolen 09 Skolegang 10 Ægteskab 11 Landbruget 12 Nazismen 13 Soldatertiden 14 Dansksindet soldat 15 Bedriften under krigen 16 Krigen i øst og vest 17 Russisk krigsfangenskab 18 Landbruget efter krigen 19 Tyske flygtninge 20 Mindretallets vækst 21 Ny og gammel danskhed 22 Mindretallet mindskes 23 Forholdet til Danmark 24 Mindretallets unge 25 Kommunalbestyrelsen 26 Plattysk 27 Aftægt 28 Afslutning L 24 I dansk-tysk grænseland I-II Norsk skoleradio om grænselandet, 1967 Første del: Grænselandets historie 6

7 Anden del: Livet i grænselandet L 25 Forfatteraften på DCB, 1971, 16/10 Optagelse af arrangement med danske forfattere, ordstyre Jørgen Hamre, 235 tilhørere L 26 Diskussion af årbogen Nordschleswig, 1979 Radiodiskussion om "Nordschleswig: Berichte, Daten, Meinungen", med Philipp Iwersen og Kurt Seifert u.å. Varighed: 22 min. L 27 Indvielsen af DCB s udvidelse, 1987 Optagelse ved indvielsen af til- og ombygningen af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg, 19/ Varighed: 90 min. 01 Fællesang: Velkommen i den grønne lund 02 Velkomst ved Otto Christiansen 03 Minister for kulturelle anliggender, proff. H.P. Clausen 04 Kultusminister, dr. Peter Bendixen 05 Ministerialdirektor, Dr. Walther Priesnitz 06 Fællessang: Jeg elsker den brogede verden 07 Formed for Grænseforeningen, amtsskolekonsulent Viggo Witt-Hansen 08 Formed for sydslesvigske samråd, pastor Poul Tappe, Læk 09 Fællessang: Det lysner over agers felt 10 Overbibliotekar Jørgen Hamre læser hilsen fra undervisningsministeriet 11 Karl Otto Meyer 12 Sprogforeningens formed, overbibliotekar Jørgen Mågård 13 På håndværkernes vegne Kronenbitter 14 Overbibliotekar Jørgen Hamre takker L 28 Debat om tidsskriftet Slesvigland, 1980 DR-programmet Frem og tilbage over grænsen ved Siegfried Petersen, optaget 14/ Varighed: 30 min. L 29 SDU-hovedsendemandsmøde 1970 Varighed: 382 min. 01 SdU-hovedsendemandsmøde 23/ (155 min.) 02 SdU-hovedsendemandsmøde 24/ (228 min.) L 30 Christianslyst indvielse, 1970 Optagelse af indvielsen af tilbygningen til Christianslyst 22/ Varighed: 81 min. 7

8 L 31 SDU-Revy 1966, Tønning Optagelse af revyen "Den er meyerigtig" L 32 SDU-Revy 1961 Varighed: 82 min. 01 Første del af revyen 02 Deltagerlister 03 Anden del af revyen 04 Tilskuer kommentare L 33 Formandsvalg ved SDU-sendemandsmøde 1961 Optagelse af valget af Wilhelm Klüwer til formand Varighed: 12,35 L 34 SDU-idrætsudvalgsmøde, u.år Optagelse af diskussioner og valg af formænd til de forskellige udvalg Varighed: 86 min. L 35 SDU-Revy 1970, Christianslyst Varighed: 94 min. L 36 SDU-Revy 1966, Den er meyerigtig Varighed: 124 min. L 37 SDU-revy 1968, Egernførde Optagelse af revyen i Egernførde 18/ og en række tilføjelser og variationer ved opførelsen i Flensborg 04/ Varighed: 136 min. 01 Revyen i Egernførde Tilføjelser og variationer ved opførelsen i Flensborg L 38 De danske kongers Flensborg, u.år En rundtur i Flensborg med Bernhard Hansen og Richard Andersen Varighed: 30 min. L 39 Interview med Poul Kürstein, 1972, 13/11 Interview i lokalradioen 13/ i forbindelse med udgivelsen af "Barn og ung i Flensborg" 8

9 Varighed: 12 min. L 40 Præsentation af "Barn og ung i Flensborg ", 1972 Optagelser fra bogens præsentation på Flensborghus 23/ Varighed: 36 min. 01 Jørgen Hamres velkomst 02 Poul Kürsteins tilegnelse til Svend Johannsen 03 Ilse Kürsteins hilsen fra Poul Kürstein 04 Svend Johannsens tak 05 Knud Johannsens tak 06 A. Vestergaard-Jacobsens tak L 41 Interview med Svend Johannsen, /11 Interview af Bjørn Svensson i forbindelse med præsentationen af bogen "Barn og ung i Flensborg Varighed: 10 min. L 42 SSW valgopråb, 1958 Tysksproget radioindslag med opfordring til at stemme på SSW til landdagsvalget 28/ Varighed: 4 min. L 43 Søren Telling om Dannevirke, Varighed: 22 min. L 44 Hvilehjemmet Bennetgård, 1977 DR-reportage om Bennetgård i forbindelse med ny tilbygning Varighed: 7 min. En del knasen L 45 Sang og snak på Bennetgård o Optagelser af gæsternes sange, oplæsning og snak med hinanden Bemærkning: Spolebåndet er mærket "Egernførde", på båndets andet spor befinder der sig en reportage om Bennetgård, og i sangene er der en henvisning til en Balslev, som formodentlig er Bennetgårds tidligere leder Birgitte Balslev Varighed: 92 min. L 46 Bennetgård potpourri, o Optagelser af sange, fortællinger og snak fra gæster på Bennetgård Varighed: 90 min. 01 Morgengrød 02 Morgensang 9

10 03 Fru Jørgensen, Wind og Hancke 04 Sang: Jeg elsker de grønne lunde 05 Skeerne 06 Snorken 07 Sang: Lanterne-Lanterne 08 Sang: Brombærplukning (Fru Kriewitz, se oversættelse) 09 Sang: Stævnemødet (Fru Kriewitz) 10 Sang: Muss di nich ägern 11 Fløjtekoncert: Muss ich denn medv. 12 Sang: Lütt Matten (se oversættelse) 13 Mundharmonikaspil 14 Udsnit af digt (Fru Suhr) 15 Sang: Den gang jeg gik i skole (Pertersen Berlin) 16 Den gang jeg drog af sted (klaver & nynnen) 17 Stolepolonaise 18 Oplæsning 19 Fru Timm 20 Sang: Underlige aftenlufte 21 Skeerne 22 Sang: Ick woll weer noch kleen (se oversættelse) 23 Sang: Us Solsang Lönn 24 Sang: 25 Das Wandern ist des Müllers Lust 26 Sang: Das war ein schöner Lied 27 Lysbilleder 28 Sang: En jomfru gik i skoven 29 Snak 30 Sang: Goldene Abendsonne 31 Sang: Veje Gud tør kende 32 Fru Selma Hansen takker 33 Sang: Sig månen langt som hæver Forskellige sange 34 Vort Hjemland (Balzersen) 35 Der skinner et lys fra en stjerne 36 Det som lysner 37 I skovens stille dybe ro 38 Godmorgen (En mundfuld plattysk) Oversættelser ved Ilse Kürstein L 47 Sang og snak på Bennetgård, o Optagelse af gæsternes sang og snak Varighed: 38 min. 01 Sang 02 Sang og Esthers ankomst 03 Ein Schäfers Mädchen (Kolb) 04 Margarethentag (Hans Joachim Besendahl (Hinrichsen)) 05 Die Jugend ist 06 Ein Grobschmied 07 En Jomfru gik i Skoven (Kolb) 08 Volkslied 09 Svensk Sang (Kolb) 10 Læsekredsen 11 Fuglemorgenssang 12 Susannes Morgenmad 10

11 13 Rundgang medmed (bl.a. Jacobis) 14 Susannes Morgenmad 15 Rundgang medmed (bl.a. Jacobis) L 48 Interview med Sophie B. Jensen, Varighed: 36 min. L 49 Interview med Svend Johannsen, Radio Syd-program af Anders Ture Lindstrøm Varighed: 45 min. L 50 J.N. Jensen om afstemningen 1920, Journalist J.N. Jensen fortæller i anledning af 40 årsdagen for afstemningen 14/ om hvordan han oplevede afstemningen i Flensborg, 1960 Varighed: 7 min. L 51 Fru H. Christiansen om afstemningen 1920, 1960 I anledning af 40 årsdagen for afstemningen 14/ fortæller H. Christiansen hvordan hun oplevede den i Flensborg Varighed: 4 min. L 52 Inger Petersen om afstemningen 1920, 1960 Erindringer fra afstemningen 14/ i Flensborg Varighed: 13 min. L 53 Niels Bøgh Andersen taler på Dybbøldagen 1960, 18/4 Varighed: 6 min. L 54 Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, grundstensnedlæggelse, 1958, 22/01 Reportage fra grundstensnedlæggelsen 22/ Varighed: 6 min. L 55 Reportage om Dansk Centralbiblioteks indvielse, 1959 Varighed: 6 min. L 56 Det danske og tyske biblioteksvæsen, 1959 Tysk radioprogram som i anledning af Dansk Centralbiblioteks indvielse sammenligner de tyske og danske biblioteker i Sydslesvig 11

12 Varighed: 12 min. L 57 Niels og Anna Kjems fortæller om deres liv i Sydslesvig, 1970 Radio-interview med Niels og Anna Kjems om deres liv i Sydslesvig Varighed: 54 min. Original optagelsen optaget ved meget høj volumen L 58 Dansk Centralbiblioteks indvielse, 1959, 19/09 Optagelse af det officielle program ved indvielsen af Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig i Flensborg 19/ Varighed: 48 min. Sang: Jeg fandt en Ven (Studenter-Sangforeningen) Fællessang: Op ad Stolper, ned ad Væg, hyldevis på Rad Tale: Flensborghus formed, vindhandler Jørgen Holst Kantate: Lidt vest for øst (Studenter-Sangforeningen) Recitation: Vi bærer Fædrelandet (Tudlik Johansen) Tale: Grænseforeningens formed Holger Andersen Sang: Folkets stamme er nok den samme (Studenter-Sangforeningen) Sang: Og nu skal vi synge på den gamle Sang om Naboskab (Studenter Sangforeningen) Tale: Skoleinspektør Hermann Tychsen Sang: De dansede den hele Nat (Niels Holm) Tale: Undervisningsminister Jørgen Jørgensen Fællessang: Op ad Stolper, ned ad Væg, hyldevis på Rad L 59 Grænselandstoner i 100 år, 1960 Fra Grænseforeningens festaften i anledning af Dybbøldagen. Udsnit af udsendelse fra Radiohusets koncertsal 16/ Indeholder reportage fra Sydslesvig af Ole Kühnel Varighed: 30 min. Fællessang Velkomst ved Grænseforeningens fmd. Holger Andersen Prolog af Markus Lauritsen, læst af sønderjysk mor Kaj Munks digt "August", læst af Poul Reimert Tale af forfatter Willy-August Linnemann Radio reportage af Ole Kühnel: Helsehjemmet ved Sdr. Vilstrup Strand Dansk Alderdomshjem, Flensborg Holger Andersen (ufuldstændigt) L 60 Besøg på Dansk Centralbibliotek, maj 1960 Bjørn Svensson besøger det nye bibliotek i Flensborg Varighed: 5 min. L 61 Niels Bøgh Andersens krigsdagbog , Niels Bøgh Andersen læser op af sin krigsdagbog om tiden på østfronten, 12

13 22/ til 14/ / til 01/ / til 09/ / til 30/ / til 12/ / til 26/ / til 30/ / til 22/ / til 14/ L 62 Niels Bøgh Andersens krigserindringer 1944, Niels Bøgh Andersen fortæller om sine oplevelser som soldat i Normandiet og sin tilfangetagelse i sommeren 1944 Forarbejde til "Feltdegn fra Harreslev Mark" Varighed: 57 min. L 63 Hans Ronald Jørgensen fortæller om vandrerlærerne, 1988, 09/06 Interview med Hans Ronald Jørgensen 09/ om vandrelærerne Varighed: 30 min. L 64 Interview med G.MED Gram, Husum, Fra Walther Langes Stemmearkiv Varighed: 4 min. L 65 Interview med Theodorus Andersen, Aventoft, Fra Walther Langes Stemmearkiv L 66 Interview med Niels Bøgh Andersen, 1978, 07/07 Optaget 07/ af Eskild Bram på Jaruplundgaard, handler bl.a. om hans litterære produktion, tilfangetagelsen ved Falaise august 1944, krigsfangenskabet i London og "De smaa glæders legat" L 67 Forstander på Jaruplund, Forarbejde til Niels Bøgh Andersens erindringsbog om tiden Skoleleder i Flensborg 02 - Illegalt arbejde 03 - Borgmester i Harreslev 04 - Vore nationale drøm 05 - Tysk reaktion 06 - Wiedergutmachung (1. version) 07 - Wiedergutmachung (2. version) 08 - Tysk oprustning 13

14 09 - Militærnægterne (1. version) 10 - Militærnægterne (2. version) 11 - Højskoler i Oversø sogn 12 - Vor tid på Jaruplund L 68 Samtale med Bertold Bahnsen, 1959 Interview ved Bjørn Svensson med landdagsmand og sparekassebestyrer Berthold Bahnsen 28/ Varighed: 20 min. L 69 Interview med Hans Tønnsen, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 5 min. L 70 Det pædagogiske Teaters opførelse af Molbechs "Ambrosius Stub" Fra Walther Langes stemmearkiv, Rolleliste: Niels - lærer Niels Christensen Jørgen - rektor Bernhard Hansen Peder - rektor Dirk Dirks Abrosius - Johannes Büchert Geheimrådinden - lærerinde, frk. Inger Ottosen Baronen - overlærer Einar Olesen Claus - lektor Thomas Madsen Abigal - Inger Oxenvad gift Futtrup Varighed: 12 min./ 14 min. L 71 Samtale med Horst Hoop, 1981 DR-program med skolelederen på Follervig Skole ved Siegfrid Jespersen Varighed: 30 min. L 72 Sangaften på Jaruplund Højskole, 1981 Kursister fra Danmark og dansksindede sydslesvigere synger på Jaruplund Højskole, radioprogram ved Siegfrid Jespersen Varighed: 38 min. L 73 De danske årsmøder 1981 Radio Syd-reportage ved Siegfrid Jespersen og Bjarne Tybjerg Varighed: 45 min. L 74 Årsmøde i Husum 1981 Reportage fra årsmødefest i Husumhus Varighed: 55 min. 14

15 L 75 Sydslesvig i Nordens tegn, 1989 Rundbordsdiskussion i anledning af de danske årsmøder 1989, ordstyrer Jørn Buch Varighed: 45 min. L 76 Kapitulationen i Karlum 1945, Tinne Møller interviewes af Anders Ture Lindstrøm, Radio Syd, om kapitulationen i Karlum Varighed: 13 min. L 77 Flensborg folkedanserforening, 1962 Indslag i DR-programmet "Det syd- og sønderjyske program" 22/ med interviews med formanden, Knud Sørensen, og Lars og Lotte Schubert Varighed: 8 min. L 78 Dansk og tysk teater i grænselandet, 1962 Indslag i DR-programmet "Det syd- og sønderjyske program" 20/ med interviews af intendant Dr. Hattesen og Walther Lange ved Bjørn Svensson Varighed: 18 min. L 79 Nationalitetsskifte, 1973 Interview med Bodil Langmark f. Petersen, Flensburg, radioprogram ved Richard Andersen 18/ Varighed: 15 min. L 80 Jacob Kronika om grænselandsmennesker, Samtale mellem grænselandsmennesker (tyske statsborger) i Berlin fortalt af Jakob Kronika, fra Walther Langes stemmearkiv L 81 Jacob Kronika "I ro og mag", Enkelt program i en række hvor Jakob Kronika fortæller om sin tid i Berlin, her om tiden op til den danske besættelse Begyndelsen mangler Varighed: 26 min. L 82 Samtale med Jacob Kronika, 1976 Træk af Jacob Kronikas liv DR-programmet "Verden og vi - den politiske samtale" ved Adolph Rastén genudsendt 03/ Begyndelsen mangler Varighed: 40 min. L 83 Karl Otto Meyers sidste pressemøde,

16 Optagelse af Karl Otto Meyers sidste pressemøde og et interview af Flemming Nielsen, Radio Syd, 18/ Varighed: 21 min. L 84 Marie og Karl Otto Meyer om dødstrusler, 1997 Optagelse til udsendelse om dødstruslerne mod Marie og Karl Otto Meyer i forbindelse med Uwe Barschels fald og død Ved Flemming Nielsen, 26/ Varighed: 30 min. L 85 Interview med Samuel Münchow, 1968 Interview ved Erik Vestergaard Varighed: 81 min., lyden dårlig L 86 Interview med Tage Jessen, 1968 Interview ved Erik Vestergaard Varighed: 70 min. L 87 Ernst Christiansen taler i Haderslev, 1938 Brudstykker af tale holdt ved Det unge Grænseværns stævne i Haderslev 1938 Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 7/7/6 min. L 88 L.P. Christensen taler, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min. L 89 I.C. Møller taler, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3/3/3 min. L 90 I.C. Paulsen taler, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min/3 min. L 91 Samuel Münchow taler, 1943, 31/07 Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 2 min. L 92 Pastor H.F. Petersen taler,

17 Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 4 min Hastighedskorrektionen er fortaget af Hein Information Tools ved Morten Hein, der som barn har kendt H.F. Petersen L 93 Pastor Kai Jordt Jørgensen taler, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min. L 94 Bernhard Hansen taler, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min. L 95 Bernhard Hansen taler om friserne i Ungdomsforeningen, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min. L 96 Ungdomsforeningen synger "Jeg er en simpel bondemand", Fra Walther Langes stemmearkiv Bemærkning: Grammofonplade overspillet af Hein Information Varighed: 3 min. L 97 Frederik Mommsen taler om biblioteksvæsenet i Sydslesvig Fra Walther Langes stemmearkiv, Varighed: 6 min. L 98 Dirk Dirks læser "E Naturen gær öwer e optugtels" af N. Andersen, Walther Langes stemmearkiv Varighed: 8 min./8 min. L 99 Dirk Dirks fortæller, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min. L 100 Jørgen Søgaard fortæller om Landboforeningen, /06 Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 2 min. L 101 Landmand Georg Iversen fortæller,

18 Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min. L 102 Ingeniør, Dr. Vogt taler, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 2 min. L 103 Antikvitetshandler Peter Hattesen, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min. L 104 Gårdejer Sönnich Volquardsen taler, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min. L 105 Fru Schäbe om Møllebro danske skole, Fra Walther Langes stemmearkiv Varighed: 3 min. L 106 Flensborg er min by, men mit pas er dansk, 1978 Lærer Inger Margrethe Ottosen fortæller om sit liv i Flensborg, DR-radioprogram Varighed: 45 min. L 107 Forbundskansler Johannes Raus besøg i Flensborg, /10 Optagelser fra pressemøde og samtale med gæsterne ved forbundspræsident Johannes Raus besøg i Flensborg 29/ ved Flemming Nielsen, Radio Syd Varighed: 14 min. L 108 Festmiddag ved DCB s 50 års jubilæum, 2009 Optagelser af taler og fællessange ved Dansk Centralbiblioteks 50 årsjubilæum 19/ Bemærkning: Optaget af Jens Jakob Sørensen Varighed: 103 min. 01 Velkomst ved Gert Wiencke, fmd. biblioteksstyrelsen (11:07) 02 Alice Feddersen, bibliotekschef (3:07) 03 Fællessang (1:09) 04 Henrik Becker-Christensen, Det danske konsulat (4:07) 05 Festtale ved Lars N. Henningsen, Studieafdelingen (22:03) 06 Torben Reckendorff, seksmandsudvalget (21:12) 07 Annette Jensen (6:29) 08 Per Gildberg, Skoleforeningen (4:10) 18

19 09 Inger Merete Hansen, Agtrup (4:53) 10 Anke Spoorendonk, SSW (8:45) 11 Viggo Jacobsen, Dansk kirke i Sydslesvig (5:05) 12 Jens A. Christiansen, SSF (4:40) 13 Tak for talerne ved Gert Wiencke (2:51) 14 Fællessang L 109 Ella Vollertsens erindringer , 1974 Fortalt på plattysk til barnebarnet Niels Vollertsen Varighed: 252 min. 1-4 Ella Vollertsens erindringer L 110 Johannes Vollertsens erindringer , 1976 Fortalt på plattysk til barnebarnet Nils Vollertsen Varighed: 228 min. 1-5 Johannes Vollertsens erindringer L 111 Sang og snak på tysk og dansk, Optagelser af ældre mennesker, der fortæller historier, snakker og synger Varighed: 102 min. L 112 Portræt af en ung mand, interview med Karl Otto Meyer, Interview med Karl Otto Meyer om hans barn- og ungdom ved Anders Ture Lindstrøm, Radio Syd Varighed: 45 min. L 113 Det lille Teater. Vise-vers aften 1981 Optagelse fra Det lille Teater i Hjemmet 17/ Varighed: 63 min. L 114 Det lille Teater. Ionesco-forestillingen, 1981 Optagelse af Det lille Teaters opførelse af Ionescos skuespil ved Rolf Lehfeldt Varighed: 75 min. L 115 Det lille Teater. Erasmus Montanus, Det lille Teater opførelse af Holbergs skuespil (Fragment) Varighed: 14 min. L 116 Det lille Teater. Hans Hartwig Seedorff-viser, Optagelse af Det lille Teaters viseaften 19

20 Varighed: 92 min. L 117 Det lille Teater. Nis Petersen-aften Optagelse af Det lille Teaters Nis Petersen-aften oktober 1980 Varighed: 107 min. L 118 Det lille Teater. Nis Petersen-aften, Gamle danske viser Varighed: 82 min. L 119 Det lille Teater. Nis Petersen-aften, 1979 Optagelse af Det lille Teater. Jul i Nøddebo præstegård Varighed: 101 min. L 120 Det lille Teater. Johannes Jørgensen-aften Optagelse af Det lille Teaters Johannes Jørgensen-aften november 1978 Varighed: 146 min. L 121 Det lille Teater. Kejserens nye klæder Optagelse af Det lille Teaters opførelse 14/ , instr. Else Fanø Varighed: 87 min. L 122 Det lille Teater. Indenfor murene Optagelser af Det lille Teaters opførelser af N. Nathansens stykke bl.a. 04/ , instr. Egon Rasmussen Varighed: 184 min. 01 Første version, Akt 1 og 2 (96 min.), opført 04/ Anden version, Alle 4 akter med pauser (184 min.) L 123 Det lille Teater. Den danske guldalder, Oehlenschläger Optagelse af Det lille Teaters opførelse Adam Oehlenschläger-aften november 1974, arrangeret af Egon Rasmussen Varighed: 173 min. L 124 Det lille Teater. Heartbreak House Optagelser af Det lille Teaters opførelse af Bernhard Shaws stykke 05/ og 11/ Varighed: 253 min. 01 Opførelsen 05/ , Akt Opførelsen 05/ , Akt 3 20

21 03 Opførelsen 11/ , Akt 1-04 Opførelsen 11/ , Akt L 125 Det lille Teater. Søskende Optagelse af Det lille Teaters opførelse af H.C. Branners stykke, november 1976 Varighed: 105 min. L 126 Det lille Teater. Danske revyviser Optagelse af Det lille Teaters revyviseaften 16/ Varighed: 145 min L 127 Det lille Teater. Minna von Barnhelm Optagelse af Det lille Teaters opførelse af Gotthold Ephraim Lessings stykke, 20/ Varighed: 133 min. L 128 Det lille Teater. Salmer læst og sunget i Tønning Det lille Teaters salmeaften i Tønning marts 1977 Varighed: 74 min. L 129 Det lille Teater. Benefice Optagelse af Det lille Teaters benefice 16/ Varighed: 98,35 min L 130 Det lille Teater. Eventyr på Fodrejsen Optagelse af Det lille Teaters opførelse af Hostrups stykke 10/ , instruktion Else Fanø Varighed: 122 min. L 131 Det lille Teater. Musefælden Optagelse af Det lille Teaters opførelse af Agatha Christies stykke 1982 Varighed: 139 min. L 132 Det lille Teater. Litterære par Optagelse af arrangement på Det lille Teater 09/ Medvirkende: Aase Abild, Ingrid Chr. Abild, Helmuth Asmus, Thomas Dethloff, Else Fanø, Solveig Föh, Hans Jørgen Henningsen. Varighed: 95 min. L 133 Det lille Teater. En inspektør ringer på Optagelse af Det lille Teaters opførelse J.B. Priestlys stykke, 20/

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu

Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Sydslesvig-ungdom på danske efterskoler før og nu Forsidebillede Efterskoleelever fra Danmark i snak med jævnaldrende på den danske Jes Kruse-Skole i Egernførde i december 2006. Foto: Thomas J. Wiltrup,

Læs mere

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling

Jul i Sydslesvig. elever i amtet. Dermed ville alle tre amter i Sydslesvig have ligestilling FLENSBORG AVIS Lørdag 20. december 2008 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org Jul i Sydslesvig Overalt i Sydslesvig er den kommende

Læs mere

BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI

BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI FLENSBORG AVIS Torsdag 29. marts 2012 1 UGENs OVERSKRIFTER BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI Taknemmelig [KONTAKT] En taknemmelig Edith Unnasch får overrakt en gavekurv af kaptajn Uwe Hansen, da St. Knudsgildet

Læs mere

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 --

1. årgang. Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- Studenterkredsens tidsskrift. Fuld registrant 1933-1997. v/ Kristoffer Garne og Rasmus Vangshardt Foråret 2013 -- 1. årgang Nr. 1, September 1933 J. J. Til Indledning Henrik Dons Christensen, SK s formand

Læs mere

SSF s hovedstyrelsesmøde

SSF s hovedstyrelsesmøde PROTOKOL over (1/2015) SSF s hovedstyrelsesmøde tirsdag den 27. januar 2015, kl. 19.00, på Flensborghus, Norderstr. 76, Flensborg Delegerede: Andre: Afbud: Protokolfører: Nadine Baumann-Petersen, Annemarie

Læs mere

EN REJSE VÆRD. [KONTAKT] Grænseforeningen (GF),

EN REJSE VÆRD. [KONTAKT] Grænseforeningen (GF), FLENSBORG AVIS Torsdag 21. februar 2013 1 UGENs OVERSKRIFTER Helgoland EN REJSE VÆRD [KONTAKT] SSW fik ny bestyrelse på Helgoland, langt ude i Nordsøen og alligevel en del af Sydslesvig. Læs mere på KONTAKT

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt

INDHOLD. Yderdatering: 1840-1901 Indholdsresumé: Omfang: 4 Klausuler: Tilgængeligt Reg. nr: 05047A (RA4 Rigsarkivet, Privatarkivsektionen) "Appel, Cornelius, 1821-1901, højskoleforstander frimenighedspræst, og hustru Anne Kjerstine Appel, født Lorentzen, 1829-1869" Yderdatering: 1840-1901

Læs mere

[KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten

[KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten Flensborg Avis - torsdag den 26. marts 2015 - side 1 LEDER Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Søndag den 29. marts er det 60 år siden, at statsminister H.C. Hansen og forbundskansler Konrad Adenauer underskrev

Læs mere

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND

FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND nr. 6 / december 2013-75. årgang magasin for mindretal, sprog og kultur SSF: FØRST BLANDT LIGEMÆND? PORTRÆT AF DEN NYE FORMAND MELLEM EJDEREN OG ELBEN. PÅ REJSE I DITMARSKEN 2 nr. 6 / december 2013 INDHOLD

Læs mere

Sydslesvigsk Forenings informationsblad

Sydslesvigsk Forenings informationsblad FLENSBORG AVIS Torsdag 13. februar 2014 1 LEDER Sydslesvigsk Forening UGENs OVERSKRIFTER Bevægende [KONTAKT] Hvorfor mødet med det heroiske er bevægende, søger Thomas Østergaard Aallmann (foto) at fortælle

Læs mere

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52

Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Valgmenighedernes personkreds Valgmenighedernes præst Morten Kvist, Nr. Allé 21 97 12 06 52 Herning Valgmenigheds bestyrelse: Hans Jørn Hansen, (formand), Fladhøj 16, Lind 97 22 38 48 Niels Christian Overgaard,

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Tistrup Boldklub gennem 100 år

Tistrup Boldklub gennem 100 år Børge Espensen har i anledning af Tistrup Boldklub's 100 års jubilæum i 2002, samlet alt tilgængeligt materiale vedrørende klubben. Materialet er blevet bearbejdet af Børge, hvilket har resulteret i en

Læs mere

undervisningsminister, FOTOS: ERICH KNEIDING danske skolesystemer og understregede, at fællesskolen

undervisningsminister, FOTOS: ERICH KNEIDING danske skolesystemer og understregede, at fællesskolen FLENSBORG AVIS Lørdag 4. oktober 2003 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig www.skoleforeningen.de Redaktionskomite: Per Gildberg, Bent Borg og Anders Molt Ipsen Redaktion og layout: Tema. Hvad er det,

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

Kaj Munk - hvordan var han egentlig?

Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Kaj Munk - hvordan var han egentlig? Frede Lauritsen Side 2 Side 3 Indholdsfortegnelse: Forside / titelblad side 1 Indholdsfortegnelse side 3 Forord side 4 Kaj Munk - hvordan var han egentlig? side 5-80

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012

NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG. PO-bladet STÆVNE 2012 NR. 7 JULI 2012 11. ÅRGANG PO-bladet STÆVNE 2012 PRÆLUDIUM - OG SÅ VAR DER DEN OM NONNEN OG SØMANDEN! Af Anders Thorup, formand for Organistforeningen Det er næppe undgået trofaste læseres opmærksomhed,

Læs mere

Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig

Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig FLENSBORG AVIS Lørdag 17. december 2011 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org FOTO: KLAUS NIELSEN Juleforberedelser i børnehaven

Læs mere

er blevet finansieret med offentlige Men med ikke færre end 130 børn på ventelisten til en vuggestueplads

er blevet finansieret med offentlige Men med ikke færre end 130 børn på ventelisten til en vuggestueplads FLENSBORG AVIS Lørdag 10. september 2011 1 Dansk Skoleforening for Sydslesvig Fokus på de danske børnehaver og skoler i Sydslesvig www.skoleforeningen.org FOTO: THOMAS J. WILTRUP Ikke just til at prale

Læs mere

DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING

DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING ÅRSBERETNING 2004 Å R S B E R E T N I N G 2004 DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING DET KONGELIGE TEATERS ORGANISATIONSOPBYGNING Bestyrelse Økonomi Balletskole Personaleudvikling Teaterchef Operaakademi

Læs mere

16. Peter Lassen Schmidt.

16. Peter Lassen Schmidt. 16. Peter Lassen Schmidt. 7. generation (4.2) Peter Lassen Schmidt: 1893 - Født den1 aug., søn af Forpagter Christen Lassen Schmidt og Hustru Marie Margarethe, født Hansen i Hydewatt. 1893 - Døbt den 8

Læs mere

Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs

Gråsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Ta k f o r d i d u handler lokalt råsten - Broager - Sundeved - Dybbøl - Padborg - Kruså - Frøslev - Holbøl - Kollund - Kliplev - Felsted - Bovrup - Varnæs Uge 21 19. maj 2015 7. årgang FRIBY FRIBY RÅSTEN

Læs mere

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år

Jubilæumsbog. Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Landbrug og husholdning gennem 50 år Jubilæumsbog Landbrug og husholdning gennem 50 år 1961-2011 ISBN 978-87-992487-4-2

Læs mere

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014.

Høed Før og Nu. Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen. Udgave 5. Februar 2014. 1 Samlet og beskrevet af Flemming Thorsen 2 Kapitel 01: Indholdsfortegnelse. Indhold Kapitel 01: Indholdsfortegnelse.... 2 Kapitel 02: Forord.... 9 Bøger til senere gennemgang:... 11 Initialer og forkortelser...

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere