Sogneblad FORÅR 2015 ØRTING-FALLING. En iskold søndag i februar og et hyggeligt møde i Ørting mellem hunde og mennesker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sogneblad FORÅR 2015 ØRTING-FALLING. En iskold søndag i februar og et hyggeligt møde i Ørting mellem hunde og mennesker"

Transkript

1 Sogneblad ØRTING-FALLING FORÅR 2015 En iskold søndag i februar og et hyggeligt møde i Ørting mellem hunde og mennesker Foto: Claus Andreasen. Øen Haystack 75 grader nord i Dove Bugt. Sommer

2 Vinterens døbte: Marie Birk Petersen, Horsens Døbt i Ørting kirke 11. januar 2015 Præst: Sognepræst Vibeke Døssing Petersen Sognepræst i Gylling og Alrø Marianne Lyst Kirkegård: Graver Jens T. Pedersen dk Kirketjener og sognehus: Susanne Kjærsgaard Sørensen Formand for menighedsrådet: Jens Peter Petersen Redaktør af Sogneblad og www: Vibeke Døssing Petersen Lise Laursen Næste nummer af Sognebladet har deadline 4. maj 2015 og udkommer i den sidste uge af maj. Bidrag fra lokalområdets foreninger og privatpersoner vil være meget velkomne. Vi forbeholder os ret til at forkorte og redigere.

3 Det Bornemannske legat Historien om Det bornemannske Legat har været fortalt før, og i 2012 udgav menighedsrådet i Ørting og Falling sogne et særnummer af Sognebladet med hele historien. Stifteren af legatet var biskop over Sjællands stift Henrik Bornemann, som i 1699 oprettede et legat til godgørenhed. Modtagerne af legatet skulle blandt andet være en gudfrygtig, skikkelig, venneløs og svag student på Regensen og et fattigt, venneløst latinskolebarn. Biskoppens datter, Hedevig Margrethe Bornemann, blev gift med den daværende ejer af Aakjær, etatsråd Bendix Lassen, og bragte legatet til vores egn. Hun ændrede fundatsen og lagde flere midler i legatet, så renterne nu blandt andet skulle uddeles til de fattige her på egnen og til skoleholderne i Ørting, Falling og Gylling sogne. Landsbylærerne fik ingen løn på den tid, men fik lidt jord stillet til rådighed til at dyrke. Undertiden fik de også andel i det beløb, der blev ofret i kirkebøsserne. Så fru Bornemanns kontanter blev helt sikkert modtaget med tak for tre hundrede år siden. Men tiden løb fra legatet. De årlige portioner beløb sig i starten af 1900-tallet til 5, 10 og 20 kr., og det var nok et beløb, der kunne mærkes. Men omkring 1980 var det svært at finde modtagere til de små beløb. Hovedstolen var nu på ,87 kr, og hvad skulle der ske med det beløb? Menighedsrådet besluttede, at når skoleundervisning nu lå fru Bornemann på sinde, var det naturligt at give pengene til den lokale skole. Skoleleder Per Toft Kristensen, Margrethelyst Friskole, fik beløbet overrakt af formand for Ørting-Falling sognes menighedsråd, Jens Peter Petersen ved juleafslutningen 22. december. Pengene skal bruges til indkøb til skolens bibliotek, og således leve op til fru Bornemanns intention med legatet. Skoleleder Per Toft Kristensen og menighedsrådsformand Jens Peter Petersen med checken, som markerer enden for det Bornemannske legat. Bag Per Toft Kristensen skimtes hvælvingen ind til fru Bornemanns kapel, hvor hun ligger i sin fine ruskindsbetrukne sarkofag med sølvindlæg. Mon ikke hun ville være tilfreds med denne afslutning? Gennem alle årene blev et legat uddelt til et fattigt og venneløst latinskolebarn, dvs. en gymnasieelev på Metropolitanskolen i København, og her samlede man så udbetalingerne i en legatportion. De seneste mange år måtte menighedsrådet lægge ekstra midler i denne portion for at det havde mening, og efter ansøgning fra menighedsrådet gik Civilstyrelsen med til at nedlægge legatet i 2012.

4 MENIGHEDSMØDE FOR ØRTING-FALLING SOGNE Ørting kirke og Sognehus søndag 19. april 2015 Hvad er et menighedsmøde? Den kirkelige lovgivning ( 41 i bekendtgørelse af lov om menighedsråd) pålægger alle menighedsråd én gang om året at afholde et offentligt møde, hvor MR redegør for sidste års regnskab og det kommende års budget. MR aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Offentligt møde med frokost Menighedsmødet er altså et offentligt møde, som indledes med højmesse i Ørting kirke kl , hvor tidligere sognepræst i Ørting og Falling Valdemar Aastrup prædiker. Efter gudstjenesten indbydes alle interesserede til Menighedsmøde i Sognehuset, hvor der serveres frokost. Derefter vil Menighedsrådet orientere om dets gøren og laden i det forgangne år og om tankerne for fremtiden, og der vil blive rig mulighed for at komme med ideer til, hvordan vi styrker kirken her hos os. Foredrag af arkæolog Claus Andreasen, Ørting Foredrag Derefter vil Valdemar Aastrup fortælle om sin far, K.L.Aastrup s forhold til digterpræsten Kaj Munk. Valdemar Aastrup siger om de tos indbyrdes forhold: K.L. Aastrup havde et stormfuldt forhold til vennen og nabopræsten Kaj Munk, en overgang udviklede det sig til direkte fjendskab, men mens de var på talefod, opsatte de sammen en teori om, at man for at blive salmedigter først skulle kunne skrive almindelig poesi, så romaner, dramaer og noveller. Herefter kunne man kaste sig over den folkelige sang, og først derefter nærme sig salmedigtningen. Munk blev jo aldrig salmedigter, fordi han var ligeglad med det teologiske, eller i hvert fald dogmatikken var ham ligegyldig. Dogmatikken, den kristelige lære, var fars hovedsag. Vel mødt! Af hensyn til frokosten bedes man melde sig til hos kirketjeneren senest tirsdag d. 14. april på eller Salmedigteren K.L.Aastrup og digterpræsten Kaj Munk var nabopræster - og undertiden rygende uenige

5 Oplæg til menighedsmødet 19. april 1. Strukturudvalget for Odder Provsti Provst Dorte Sørensen åbnede en sprængfarlig diskussion i oktober 2014, da hun præsenterede en ny struktur for Odder Provsti i Odder Avis. Hendes idé var, at de syv oplandspastorater skulle slås sammen til tre storpastorater med to præster i hver. Præsterne og den øvrige kirkelige betjening skulle så dække et storpastorat imellem sig. Menighedsrådene i provstiet blev orienteret om planerne inden offentliggørelsen i Odder Avis. Efter menighedsrådenes kritik af manglende inddragelse i processen trak provsten strukturplanerne tilbage og startede et udvalgsarbejde i Odder Provsti om en ny struktur. Den 26. januar startede møderne i udvalget. Jeg blev medlem for Ørting-Falling pastorat. Den første opgave, der blev os pålagt, var til næste møde at komme med en beskrivelse af vore respektive sogne. Det være sig en beskrivelse af befolkningens aldersmæssige sammensætning, aktiviteter og kirkeliv. Hvor mange medarbejdere har vi? Hvilke bygninger og særlige udfordringer har vi? Endelig er det vigtigt, at vi kommer med bud på, hvilke visioner og planer, vi har for fremtiden. Hvordan vil vi lave kirke? Både lokalt og i provstiet som helhed? Når dette er beskrevet, skal vi formulere, hvilke bærende principper, der skal ligge til grund for tilpasning af strukturen i Odder Provsti. Hvilke opgaver skal løses? Hvilke opgaver ønsker vi at udvikle, bevare eller afvikle? Derefter systematiserer vi enighederne / uenighederne. Således ser første del af arbejdsplanen ud for nærværende. Jeg glæder mig mest over, at alle menighedsråd er repræsenteret. Personligt håber jeg på, at strukturudvalget vil kunne give gensidig forståelse for problemerne indenfor og mellem sognene. Kaj Rudebeck 2. Aktiviteter siden sidste menighedsmøde: Kirkelige aktiviteter Stillegudstjenester - Intime aftenandagter, hvor tekster, musik og stilhed veksler. Vi har haft fire om året de seneste to år Høstgudstjeneste afholdes for fremtiden i Falling kirke. I 2014 var traktementet en del af kirkens udsmykning, nemlig et bord med klassisk æblekage. Påskemåltid I forbindelse med gudstjenesten Skærtorsdag har der i flere år været efterfølgende middag i Sognehuset, bestående af lam med tilbehør. Fast i Ørting kirke. Børne- og familiegudstjeneste i forbindelse med Palmesøndag. Musikgudstjeneste fælles med Gylling-Alrø Morgensang ved Grethe Gammelmark og kaffe og sang bagefter i sognehuset den 2. torsdag i hver måned.

6 Foredrag Anders Bonde: Mands Minde - Juni 2014 Nils Malmros: Sorg og Glæde - September 2014 Claus Andreasen: Landet bag isen - om Nordøstgrønland - November 2014 Ann Dahy og Preben Kok: Om kirkens rolle, når magtesløsheden indtræffer - Januar 2015 Bjarne Nielsen Brovst: Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl - April 2015 Musik Gospelworkshop med Annette Folsach september 2014 Julekoncert med Den Danske Salmeduo og Odder Voices december 2014 Sangaften med Odder Voices og Catarina Bosæus - marts 2015 Menighedsrådet vil gerne høre DIN mening om aktiviteterne! Har du idéer og forslag til koncerter, foredrag, andre gudstjenesteformer eller andre aktiviteter? Så kom søndag 19. april og giv din mening til kende. Du kan også ringe eller skrive, hvis du ikke lige kan komme den dag. Billedet er fra Christianskirken i Fredericia, et af målene for udflugten En stor udsmykning af Bjørn Nørgård fylder rummet og sætter nye standarder for kirkekunst. Sankt Hans i præstegårdshaven Sogneudflugt 2014 Christianskirken i Fredericia (udsmykning af Bjørn Nørgaard) Christiansfeld (foredrag og rundvisning om Brødremenigheden) Aktivitetsudvalgets medlemmer: Anne Marie Holm Mortensen, menighedsrådsmedlem Sognepræst Vibeke Døssing Kirketjener Susanne Kjærsgård Sørensen Organisterne Grethe Gammelmark og Nana Kyed Frivillige: Elly Lemvig Andersen Lis Bak Joan Fuglsang Lise Laursen Lars Nicolajsen Kirsten Würtz Rasmussen Flere frivillige, organiseret af kirketjener Susanne, hjælper med afviklingen af aktiviteter i sognehuset. Foto: Jens Peter Petersen

7 sogneaften Jeppe og Marie - Bjarne Nielsen Brovst fortæller Onsdag 22. april kl I 2013 udkom Bjarne Nielsen Brovsts bog Så længe vore hjerter vil. Den fortæller for første gang den hele historie om Jeppe Aakjærs og Marie Bregendahls liv og kærlighed. Helt ukendte breve mellem de to giver et dybt indblik i det moderne ægteskabs store glæder og hengivenhed; men også en afsløring af et forhold, der var ved at kaste Marie Bregendahl i fortabelse og selvmord. Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl voksede op i det samme lille sogn ved Karup Å i Jylland. De blev nogle af det forrige århundredes største forfattere og står stadig blandt dansk litteraturs ypperste navne. Alle er velkomne. Bemærk: Foredraget følges op med sogneudflugten 19. august, som i år går til Viborg Domkirke og Jenle.

8 Det sker i kirker og sognehus Sangaften onsdag 11. marts kl Koret Odder Voices med dirigenten Catarina Bosæus inviterer til at bruge sognehusets nye højskolesangbøger flittigt denne aften. Det kirkelige Møde søndag 15. marts kl i Odder Sognekirke og Kirkecenter Endnu engang indbydes der til den årlige fællesgudstjeneste for alle sogne i Odder Provsti samt Odder Valgmenighed. I år har vi fornøjelsen at byde velkommen til digteren Søren Ulrik Thomsens, som vil holde foredrag om emnet: Pro Ecclesia forsvar for gudstjenesten Jeg elsker den lutherske højmesse og krymper mig, hver gang den kritiseres af mennesker, der mener, at folk ville strømme til kirke, hvis bare gudstjenesten blev lavet om, siger Søren Ulrik Thomsen, som vil fortælle om, hvordan han begyndte at gå i kirke og langsomt fik øjnene op for rigdommen i gudstjenesten, hvis forskellige aspekter han vil gennemgå. Foredraget rummer desuden udblik til andre kirkesamfunds gudstjenester, som forfatteren har besøgt på sine rejser rundt omkring i verden, ikke mindst USA. Pris for frokosten er 50 kr. inkl. drikkevarer. Tilmelding til frokosten senest tirsdag 10. marts enten til Vibeke Døssing på tlf / eller direkte til Kirkekontoret i Odder på / Påskemiddag Ørting kirke og sognehus Skærtorsdag, 2. april kl. 17 Kom og være med til stemningsfuld Skærtorsdagsgudstjeneste i Ørting kirke. Efterfølgende er der fællesspisning i sognehuset for alle interesserede. Menuen står, traditionen tro, på påskelam med tilbehør. Vi håber rigtig mange har lyst til at deltage. Hank op i familie, venner og naboer og meld jer til senest 26. marts til kirketjener Susanne K. Sørensen på / tlf eller sognepræst Vibeke Døssing på tlf eller via Middagen koster 75,- pr. voksen og 40,- pr. barn - incl. drikkevare. Tilmelding er nødvendig! Teologiens Døgn er et årligt tilbagevendende arrangement med fokus på teologi og religionsvidenskab. Det er en palet af spændende events og foredrag, som foregår i Århus april 2015 Formålet med Teologiens Døgn er: - at styrke interessen for teologi - at vise, hvor og hvordan teologien spiller ind i almindelige menneskers almindelige hverdag - at styrke interessen for de teologiske og religionsvidenskabelige studier og uddannelser. Se mere på: Friluftsgudstjeneste ved Saksild kirke 2. pinsedag 25. maj 2015 kl Denne dags fællesgudstjeneste for hele Odder Provsti flyttes udendørs og afholdes på skift ved provstiets kirker i år ved Saksild kirke. Medbring evt. klapstole el. tæppe og madkurv. Menighedsrådet i Saksild sørger for kaffe/the, øl og vand. Vel mødt! Familiegudstjeneste Ørting kirke, søndag den 7. juni kl Ved højmessen denne søndag vil årets Minikonfirmander medvirke som afslutning på forårets minikonfirmandforløb. Gudstjenesten vil være en blanding af nyt og gammelt, så der er noget for enhver smag, og måske er Mini erne friske på at hjælpe præsten med dagens prædiken!

9 Generalforsamling 26. marts 2015 kl. 19 afholdes på Margrethelyst Friskole Husk at tjekke vores hjemmeside, skriv til os hvis du kender til lokale arrangementer som skal med på fælleskalenderen. mail:

10 Fastelavnsmarch 2015 Vel overstået Tusind tak til alle der har taget imod eleverne fra Margrethelyst Friskole

11 Der blev indsamlet kr. Tak til alle forældre der hjalp med gennemførelsen af marchen. Tak til Tina B for at møde og øve sangen for marchen. Og sidst men ikke mindst tak til alle elverne. en RUMMELIG SKOLE i bevægelse

12 Kom og vær med Gymnastikopvisning 28. marts byder ØFUG igen på en forrygende dag med masser af opvisning. Indsamling af lopper Lørdag den 18. april. Loppemarked Søndag den 19. april. For nærmere information, besøg da vores hjemmeside på Vi ses i Ørting hallen

13 Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp Søndag 8. marts 2015 Søndag den 8. marts 2015 deltager Ørting og Falling sogne igen i Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling til gavn for verdens fattigste. Nogle mennesker lever i fattigdom af naturskabte årsager. Det kan være tørker, oversvømmelser eller jordskælv, der har skabt nøden. Ofte er der dog forhold skabt af os mennesker, der enten er den direkte årsag eller medårsag til fattigdom. Det gælder f.eks. i Nepal, hvor landets 4,5 millioner dalitter også kaldet kasteløse fastholdes i fattigdom på grund af mange generationers diskrimination mod dem. Folkekirkens Nødhjælp arbejder for verdens fattigste; med akut nødhjælp efter katastrofer, langsigtet udviklingshjælp for at bekæmpe sult samt fortalerarbejde lokalt og internationalt for at forbedre forholdene for særligt udsatte grupper som f.eks. kasteløse. Det kan lade sig gøre at afskaffe fattigdom, og det går faktisk bedre i udviklingslandene, end mange tror. Ekstrem fattigdom er halveret siden 1990, og det betyder, at der nu er 700 millioner færre mennesker, der lever under FN s fattigdomsgrænse end for 25 år siden. Desværre er der dog stadig 1,2 mia. mennesker, der lever i ekstrem fattigdom. Sogneindsamlingen i Ørting og Falling organiseres af Joan Fuglsang, som er koordinator, men vi har brug for dig som indsamler. Hvis du har lyst til at bruge et par timer af din søndag på et godt formål, så kontakt Joan på og meld dig på banen. Brug et par timer for verdens fattigste kvinder Sunita Kami har en lille butik, hvor hun blandt andet sælger te, som hun laver over den åbne ild.

14 sangaften - om vand Onsdag 11. marts kl i Sognehuset kan du få rørt stemmebåndene, når Catarina Bosæus sætter sig til klaveret og spiller til ønskekoncert fra Højskolesangbogen. Koret Odder Voices bidrager til underholdningen med sange om vand. Der er kaffe og gratis adgang Vores hjemmeside er ved at blive fornyet. Se den efter 1. marts på: oertingfallingkirker.dk

15 SOGNEKALENDER Torsdagsklubben 5. marts Besøg af børnehaven. Fælles kaffebord Torsdag 5. marts kl : Generalforsamling i FDF Søndag 8. marts Sogneindsamling. Meld dig som indsamler til Joan Fuglsang Mandag 9. marts kl. 14 Danske Seniorer, Ørting- Falling Honning er blot et biprodukt Flemming Nielsen og Grethe Dalsgaard, Kattrup fortæller om biavl. Derefter banko Onsdag 11. marts kl i Sognehuset: Sangaften i Sognehuset med Catarina Bosæus og koret Odder Voices. Torsdag 12. marts kl Ørting kirke: Morgensang Søndag 15. marts i Odder Kirke kl : Det kirkelige møde. Husk tilmelding til Vibeke Døssing Torsdagsklubben 26. marts: Jysk tøjsalg v/lars Rasmussen Skærtorsdag 2. april kl. 17 i Ørting kirke: Gudstjeneste og påskemåltid. Husk tilmelding hos Susanne Torsdag 9. april kl i Ørting kirke: Morgensang Mandag 13. april kl. 14 Danske Seniorer, Ørting- Falling Afslutning Underholdning ved Erik Sletting med kendte sange af Bamse Fælles kaffebord. Entre for hele eftermiddagen kr april: Teologiens døgn Torsdagsklubben 16. april: Billeder v/jens Peter. Menighedsmøde søndag 19. april kl Gudstjeneste, frokost, møde, foredrag. Husk tilmelding. Onsdag 22. april kl i Sognehuset: Foredrag af Bjarne Nielsen Brovst om Jeppe Aakjær og Marie Bregendahl. Torsdagsklubben 30. april Varme hveder. Ellers alm. dag. Torsdagsklubben 7. maj Afslutning med underholdning ved Dorthe Johansen, Laurbjerg. Underholdning og kaffe pris kr. 50,00 Mandag 11. maj Danske Seniorer, Ørting- Falling Udflugt. Herom senere. Mandag 25. maj kl. 11: Friluftsgudstjeneste ved Saksild kirke. ÅRETS KONFIRMANDER Søndag 26. april kl Leon Kvist Sørensen Søndag 3. maj kl Alberte Dalgaard Jensen Camilla Forsberg Jensen Emilie Bisbo Bøgh Frida Meyer Jakobsen Karen Bjerregaard Andersen Klara Bent Henriksen Mads Colliander Øvall Malte Weber Pedersen Niels Hähnel Falling Thomas Hähnel Falling

16 GUDSTJENESTER Ørting Falling Gylling Alrø 1. marts 2. søn. i fasten marts 3. søn. i fasten marts Midfaste Kirkeligt Møde i Odder kirke og kirkecenter kl Fælles gudstjeneste for hele Odder Provsti 22. marts Mariæ Bebudelse marts Palmesøndag HKN HKN 2. april Skærtorsdag april Langfredag 14 Liturgisk Liturgisk 5. april Påskedag april 2. Påskedag 12. april 1. s. e. påske 9 VPD 19. april 2. s. e. påske VAA Fælles højmesse og menighedsmøde april 3. s. e. påske Konfirmation 1. maj Bededag 3. maj 4. s. e. påske Konfirmation 10 Konfirmation Konfirmation 10. maj 5. s. e. påske 9 HKN HKN 14. maj Kr. Himmelfart maj 6. s. e. påske maj Pinsedag maj 2. Pinsedag Friluftsgudstjeneste fælles for hele Odder provsti ved Saksild Kirke kl maj Trinitatis juni 1. s. e. Trin juni 2. s. e. Trin. 9 HKN HKN VAA - Valdemar Aastrup HKN - Helge Kjær Nielsen Kirkebil: Til gudstjenesterne i Ørting og Falling kirker og til menighedsrådets arrangementer kan man bestille kirkebil hos Odder Taxa på telefon Kirkebilen bestilles hos taxa senest 1½ time før afhentning.

Sogneblad ØRTING-FALLING

Sogneblad ØRTING-FALLING Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2015 Sogneindsamlingen 9. marts Igen i år havde vi fået frivillige til at stå for indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp her i vores sogne. Der var desværre ikke så mange

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Vinterens rim og sne synliggør mange af naturens bygningsværker. Foto: Bent Thøgersen Brug en formiddag for verdens fattigste Søndag den 8. marts 2015 deltager

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2015-16 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14

Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Årsberetning Dalum Kirke 2013-14 Hvorfor mødes vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

NØRRE FELDING KIRKEBLAD

NØRRE FELDING KIRKEBLAD NØRRE FELDING KIRKEBLAD Kære kommende konfirmander. Midt i august begynder den nye konfirmandsæson. I skal gå til præst som det kaldes, helt indtil jeres konfirmation 20. og 21. maj 2011. Der er rigtig

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

ØRTING-FALLING Sogneblad EFTERÅR 2014

ØRTING-FALLING Sogneblad EFTERÅR 2014 Sogneblad ØRTING-FALLING EFTERÅR 2014 Præst: Sognepræst Vibeke Døssing Petersen vdp@km.dk 8655 4062 Sommerens døbte i Falling kirke: Sognepræst i Gylling og Alrø Marianne Lyst ml@km.dk 8655 1050 Kirkegård:

Læs mere

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10.

Nr.5. Maj 2015. Kl. 11.00. Kl. 12.15. Kl. 10.30. Kl. 12.15. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 10. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.5. 1 Maj 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 10. maj 5. søndag efter påske Kl. 11.00 Præst fra Døvemenigheden Døvegudstjeneste Torsdag den 14. maj

Læs mere

Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst

Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst Februar 2015 Kirkeblad for Nr. Herlev Kirke og sogn Ildsjæle søges! Stille hjerte Vi går på gaden for verdens fattigste Påske Moderne kirkekunst Hvem finder jeg hvor? Sognepræst Lyngevej 12, Nr. Herlev,

Læs mere

Hvor? Hvornår? Program (standard) Pris

Hvor? Hvornår? Program (standard) Pris Mad med mening 2017 Hvor? Christianshus Hvornår? 1. torsdag i måneden, kl. 17.30-20.00 (med mindre andet er nævnt i programmet) Program (standard) Kl. 17.30: Fællessange, aftensmad, kaffe Ca. kl. 18.30:

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

Kirkenyt marts og april 2014

Kirkenyt marts og april 2014 Kirkenyt marts og april 2014 Kom til koncert med Anne Linnet Tirsdag den 25. marts er der koncert med Anne Linnet. Hør nogle af hendes mest kendte sange og salmer i kirken. Billetter kan købes i kirken.

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Foråret 2013 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Hvad laver menighedsrådet? Der har i 2012 været valg til menighedsrådene landet over og de nye menighedsråd er konstitueret og således

Læs mere

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel

36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014. Goddag og farvel Kirke Nimtofte Sogn Tøstrup 36. årgang Nr. 11 September - oktober - november 2014 Goddag og farvel Præsentation af ny præstevikar I forbindelse med, at Torben Jensen har fået nyt embede, er jeg blevet

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje September - November 2013 LÆS BOGEN! Bjarne Reuter har skrevet en bog, han kalder for BOGEN. Det er en genfortælling af Biblen, sådan som han forstår den. Han har selv

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Carl Rosenberg-Desroses, sognepræst/menighedspleje: cero@km.dk, tlf. 2118 0057 Karen Ellen Strube, kirkekontor, kordegn: kest@km.dk, tlf. 3581 1977 Kim Olsen, kirketjener, ko@km.dk,

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

juli august september

juli august september Skelager Kirke www.skelagerkirke.dk 2015 juli august september Indhold: Skelagerparken 2 25 års jubilæum 3 Kalender 4-5 Dåbsjubilæum 6 Familiegudstjenester 6 Babysalmesang 6 Ny biskop 7 Praktiske oplysninger

Læs mere

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex.

Kære bruger. Der vil også blive mulighed for at få fornyet garderoben når vi får besøg af Pasgård og Smartex. Kære bruger Så er forårsprogrammet for 2015 klar. Vi har glædet os til at præsentere et varieret program med underholdning, fest, sang, musik og ikke mindst bankospil. Der vil også blive mulighed for at

Læs mere

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015. marts-april. 35. årgang. nr. 2

Torsted Sogn. Østerhåb & Torsted kirker. 2015. marts-april. 35. årgang. nr. 2 Torsted Sogn Østerhåb & Torsted kirker 2015. marts-april. 35. årgang. nr. 2 Foråret er på vej. Læs om sogneudflugt, sogneindsamling og meget andet liv inde i bladet. 1 ...for der imellem kommer fasten

Læs mere

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N

K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N K I R K E B L A D E T S C T. M O R T E N S S O G N 35. årgang Nr. 1 Februar 2015 Hyggeklubben mødes hver anden torsdag i ulige uger fra kl. 13.30 til 16.00. Vi spiller kort, spil og snakker og får kaffe

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN AUGUST SEPTEMBER Søndag den 21. august kl. 10.30, 13. søndag efter trinitatis. Torsdag den 25. august kl. 16: Ulvetimen i konfirmandstuen Fredag den 26. august kl. 9.00 Staudeklub

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke

Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Kirkeblad forår 2008 Hvad vil vi som kirke/kirker her i Fjellerup og Glesborg? - Visioner for Fjellerup og Glesborg kirke Hvad vil vi som kirke/kirker i fremtiden? Hvordan vil vi gerne være menighed? Hvad

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE

Påske og Pinse. Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække MUNKEBO KIRKE MUNKEBO KIRKE FOLKEKIRKEN MAR-APR-MAJ 2015 Påske og Pinse Morgenandagt hver fredag Påske- og midnatsmesse Konfirmationer i Munkebo Kirke Tanke og tro - en foredragsrække Tanke og tro - en foredragsrække

Læs mere

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010

KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE. 60. årgang * marts - maj 2010 KIRKEBLAD BREGNINGE - BJERGSTED - ALLESHAVE 60. årgang * marts - maj 2010 At gå ind i de voksnes rækker Konfirmation 2011 og 2012 Konfirmation 2010 - vi ønsker tillykke! Gospeldag i Bregninge kirke Aftensang

Læs mere

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård.

Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Referat fra menighedsrådsmødet den 20. november 2014 kl. 18.15 i Ølby Sognegård. Deltagere: Liselotte Nyboe, Johan Dyrløv, Arthur Holgerson, Arne Søndergard, Palle Sigaard, Birgit Bager, Marie Holst, Ruth

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014

Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Asnæs Kirke 80 ÅRGANG NR.4 SEPTEMBER - OKTOBER - NOVEMBER 2014 Med bakker skabt af is Høstmarkedsandagt på plænen i Asnæs lørdag den 13. september kl. 9.30-10.00 Asnæs kirke flytter traditionen tro ud

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl.

Nr.4. april. 2015. Kl. 14.00. Kl. 16.00. Kl. 19.00. Kl. 19.00. Kl. 10.30. Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.4. april. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: Søndag den 29. marts Palmesøndag Kl. 10.30 Birgit Lundholm, Onsdag den 1. april Kirkevært i kirken Kl.

Læs mere

Nyt fra menighedsrådet

Nyt fra menighedsrådet AS-KLAKRING-JUELSMINDE Kirkebladet Juni, Juli, August 2014 Nyt fra menighedsrådet Kunstudstilling i Kirkebakkehuset Menighedsrådsmøder Torsdag d. 26. juni kl. 17.00 i Kirkebakkehuset Tirsdag d. 12. august

Læs mere

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter

Stiftskursusdag. Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Stiftskursusdag Kirkehandlingerne - performance eller gudstjeneste? Fredag den 2. oktober 2015 i Fjerritslev Kirkecenter Kirkehandlinger performance eller gudstjeneste? Velkommen til årets stiftskursusdag,

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer

V E S T E R B Ø L L E S O G N S. Forår 2015. Lokalblad. Foråret så sagte kommer Forår 2015 V E S T E R B Ø L L E S O G N S Lokalblad Foråret så sagte kommer BEBOERFORENINGEN Legeplads Lørdag d. 18. april gør vi som sædvanlig legepladsen i stand, så den ser godt ud i den følgende sommer.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Syng dig glad! Marts - April - Maj 2015 Der findes ikke noget bedre end inden en landskamp at synge sammen med et fyldt stadion Der er et yndigt land eller Nytårsaften

Læs mere

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke

Herning Valgmenighed. En Grundtvigsk valgmenighed. Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Herning Valgmenighed En Grundtvigsk valgmenighed Et alternativ En del af den i den danske folkekirke Hvem er vi? Herning Valgmenighed er en fri sammenslutning indenfor folkekirken i den grundtvigske tradition.

Læs mere

ARRANGEMENTER. www.tbib.dk. PER BRÆNDGAARD Drop slankekuren. RIBE BRYGHUS Øl-arrangement. BJARNE NIELSEN BROVST Forfatterforedrag

ARRANGEMENTER. www.tbib.dk. PER BRÆNDGAARD Drop slankekuren. RIBE BRYGHUS Øl-arrangement. BJARNE NIELSEN BROVST Forfatterforedrag PER BRÆNDGAARD Drop slankekuren RIBE BRYGHUS Øl-arrangement BJARNE NIELSEN BROVST Forfatterforedrag BOGCAFÉ De bedste bøger fra 2015 SANGAFTEN Syng med fra Højskolesangbogen JENS SMÆRUP SØRENSEN Forfatterforedrag

Læs mere

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli.

Gudstjenesteliste for august september. oktober november december januar februar marts april maj juni juli. Valgmenighedens Gudstjenesteliste 2016-2017 for august september oktober november december januar februar marts april maj juni juli. August 7. 11.s.e.trinitatis ingen gudstjeneste 14. 12.s.e.trinitatis

Læs mere

for Lyne Sogn November 2015

for Lyne Sogn November 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn November 2015 Indhold: * Lyne Kirke: diverse, Arrangémenter * Lyne Friskole: Åben hus * Vennekredsen: Bankospil * Skulptur: *

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2016-17 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.-

KIRKEBLAD SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI VOR FRUE & VINDINGE SOGNES PRIS: KR. 175.- VOR FRUE & VINDINGE SOGNES KIRKEBLAD MARTS - AUGUST 2015 / 39. ÅRGANG NR. 2 SOGNETUR TIL CHRISTIANIA OG CHRISTIANS KIRKEN TORSDAG D. 4 JUNI Sogneturen er i år en tur til København, hvor vi om formid dagen

Læs mere

ØRTING-FALLING SOMMER 2014

ØRTING-FALLING SOMMER 2014 Sogneblad ØRTING-FALLING SOMMER 2014 Præst: Sognepræst Vibeke Døssing Petersen vdp@km.dk 8655 4062 Sognepræst i Gylling og Alrø Marianne Lyst ml@km.dk 8655 1050 Kirkegård: Graver Jens T. Pedersen graver@oertingfallingkirker.dk

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2

KIRKEBLAD. Restaurering af Langå Kirke FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. Marts - April - Maj 2008 NR. 2 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts - April - Maj 2008 40. årg. Restaurering af Langå Kirke Her under Langå kirkes restaurering viser vi et lille udpluk af de billeder som er taget under restaureringen

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold:

for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2015 Indhold: Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen Lyne Kirke: Nytårsgudstjeneste, Menighedsmøde Sdr. Bork Kirke: Sangaften

Læs mere

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej

Kirkeblad. for Hjerm Sogn HJERM POSTEN 2.2013. Serner-Pedersen. aaserobert@gmail.com. organist.madsen@mail.tele.dk. Ewaldsvej for Sogn Her bor de... nternetadresser... 9, 9, tlf. 46 97 41 46 14 41 14 tlf. 97 jjs@km.dk jjs@km.dk Stoltenberg Stoltenberg Højgårdsparken 90, 90, Højgårdsparken tlf. 97 tlf. 46 97 50 46 52 50 52 aaserobert@gmail.com

Læs mere

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS

Kirkebladet MINIKONFIRMANDER I VEJBY KONFIRMANDHUS Kirkebladet Tibirke Sogn November - December 2015 MEDITATIONS- OG MUSIK- GUDSTJENESTE TORSDAG D. 19. NOVEMBER KL. 20.00 TIBIRKE KIRKE Der vil være tid til stilhed og refleksion. Enkle meditative tekster

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - November 2009 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - November 2009 Naturen holder pinsefest i blomstervirket smykke, og lunden, som den kan det bedst, fortæller om sin lykke. Nu vårens vind har ringet ind dens fest i

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d

ASKOV SOGN k i r k e b l a d ASKOV SOGN k i r k e b l a d MARTS - MAJ 2013 "Ingen skaber alene" Askov menighedsråd og Grundtvigsk Forum Askov indbyder torsdag d. 14. marts til et spændende møde med kunstneren lars ravn Tid: Kl. 19.30

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2

KIRKENYT PADESØ SOGN. Påske i Padesø Kirke. 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 KIRKENYT PADESØ SOGN 16. årgang Foråret 2014 Nr. 2 Påske i Padesø Kirke Kirkegang i Padesø Kirkerne er tomme, der kommer ingen. Det er en udtalelse, man ofte hører i medierne, men det er jo i langt de

Læs mere

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp

Vil du med til middelalderen? Konfirmanderne skal opleve middelalderen, når flere af kommunens sogne deltager i et stort rollespilsevent ved Terp Andst Lokalråd indkalder herved til årsmøde i lokalrådet Det er kl. 19.00 Årssmødet afholdes i forbindelse med foreningsdagen i Andst, lørdag den 18. marts 2017. 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg

Læs mere

Påske-blomster: Maj - Juni 2015

Påske-blomster: Maj - Juni 2015 Maj - Juni 2015 Påske-blomster: I en del år har Lyngparkens Venner uddelt en påskeblomst til hver beboer, og i år er ingen undtagelse. Dog er der en lille ændring, idet vi i år har fået en donation fra

Læs mere

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008

Kirkeblad. Øsby og Aarø Kirker. Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Kirkeblad Øsby og Aarø Kirker Juni - Juli - August - September Oktober - November - 2008 Hvert træ nu pranger med sit løv, og jorden dækker til sit støv med sommergrønne klæde, og skønnere er liljens dragt

Læs mere

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl

Krejbjerg Nyt. Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober Det er i år fredag, den 29. november kl Krejbjerg Nyt Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn Oktober 2013 Fællesspisning Fredag, den 25. oktober er der fællesspisning i forsamlingshuset kl. 18.30. Kortklubben som består af Kirsten Hundahl,

Læs mere

Nr. 1 marts - august 2013

Nr. 1 marts - august 2013 Fredens Kirke Svendborg Nr. 1 marts - august 2013 RØDSPÆTTER OG PÅSKE Af sognepræst Jeg sidder med en af mine faste følgesvende på skrivebordet. Det er Naturkalenderen. Den har fulgt mig gennem snart mange

Læs mere

Konfirmand i Mølholm kirke

Konfirmand i Mølholm kirke Konfirmand i Mølholm kirke Udfordringer til unge på livets veje 2017-18 Indbydelse til konfirmandforberedelse Som 7. klasses elev vil jeg gerne indbyde dig til at deltage i konfirmandforberedelse og konfirmation

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje

KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje KIRKEBLAD Enderslev-Vråby-Himlingøje Marts - April - Maj 2013 Kierkegaard fylder 200 år I 2013 markeres Søren Kierkegaards 200-års fødselsdag i hele verden. Søren Kierkegaard er Danmarks største filosof

Læs mere

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015

Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Asnæs Kirke 81 ÅRGANG NR.1 DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR 2015 Julehjælp Det er igen i år muligt at søge julehjælp fra Asnæs sogns menighedspleje. Julehjælpen består af en række udvalgte madvarer til julemiddagen

Læs mere

Agerskov & Branderup. Marts April Maj

Agerskov & Branderup. Marts April Maj KirkeBladet 2 Konfirmanderne laver ikoner Indhold De tomme kirker... 2 Vedligeholdelsesarbejder... 3 Konfirmandernes ikoner.. 4-5 Det sker.... 6-7 Gudstjenester... 8 2014 Marts April Maj Agerskov & Branderup

Læs mere

kirkebladet for hvidovre sogn

kirkebladet for hvidovre sogn kirkebladet for hvidovre sogn Maj - juli 2015 Gudstjeneste under åben himmel 2. pinsedag kl. 11.00 www.hvidovrekirke.dk HØJMESSER OG GUDSTJENESTER MAJ-JULI 2015 Kl. 10.00 hvor intet andet anføres MAJ 1.

Læs mere

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015

Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Ideer fra konferencen Kirken på landet den 20. juni 2015 Dette emne vil vi gerne arbejde videre med: Vi har storpastoratet periode 1, og det sigter vel mod fælles menighedsråd. Men: GØR DET IKKE! Vi tåler

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

Sankt Nicolai Sogn Kolding

Sankt Nicolai Sogn Kolding Sankt Nicolai Sogn Kolding Nr. 2. april, maj, juni og juli 2015 Læs om: En transportabel altertavle, den nye hyrde i Hyrdestræde, PåskeNatkirke, 2. pinsedagsgudstjeneste og meget mere... Kontakt Sognepræst

Læs mere

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 3-25. årg. Juni Juli August 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: Sognepræst Lone Olsen Kontor: Kragholmvej 8, 7742 Vesløs Tlf. 97 99 30 45, 22 95 08 91, fax 97 99 30 49 E-mail:

Læs mere

ASKOV SOGN k i r k e b l a d M a rt s - M a j 2 0 1 4

ASKOV SOGN k i r k e b l a d M a rt s - M a j 2 0 1 4 ASKOV SOGN kirkeblad Marts - Maj 2014 Den syvarmede stage I december kom kirkens gamle syvarmede lysestage igen frem på alterbordet efter at have været i depot et par årtier. Menighedsrådet ville prøve,

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke

Frivillig ved Zions Kirke. Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Din mulighed for at deltage i det frivillige arbejde i din Kirke Om at være frivillig I Zions sogn vil vi gerne, at kirken er en levende og aktiv kirke. Derfor tilbyder vi mange forskellige aktiviteter.

Læs mere

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018

Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerk-Harre Kirkeblad December 2017-Februar 2018 Hjerternes fest Klumme, december 2017 Man kan betragte højtider som forstørrelsesglas. Når vi fejrer noget, sker der nemlig det, at vi tager en lille del

Læs mere

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ

KALENDER FOR LUNDTOFTE SOGN MARTS APRIL MAJ GUDSTJENESTER MARTS 2015 Søndag d. 1. marts 2. s. i fasten 10.30 Lundtofte Kirke v. Julie Rebel efterfulgt af kirkefrokost i sognegården. 10.30 Geels Kirkesal v/ Pernille Onsdag d. 4. marts Gudstjeneste

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1

KIRKENYT PADESØ SOGN. Padesø Kirke i december. 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Vinteren 2014/2015 Nr. 1 Padesø Kirke i december Arrangementer i Padesø Kirke Adventsmusikgudstjeneste med børnekor Vi indleder traditionen tro adventstiden med en hyggelig

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift

Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift Århus den 1. december 1 Rapport om deltagerstatistik for Haderslev stift -1 Denne rapport indeholder en standardanalyse af deltagerne i gudstjenester, kirkelige handlinger og andre arrangementer i Haderslev

Læs mere

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn

Kirkebladet Horne og Asdal Sogn Kirkebladet Horne og Asdal Sogn 60. årgang Sommeren er tiden, hvor vi kan glæde os over naturens farvestrålende sommerfugle - her ses dagpåfugleøje. Foto: Bent Thøgersen Første maj Mig først! Tilbage i

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30

Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Referat af menighedsrådsmøde Torsdag d. 25. september kl. 19 21.30, kirkegårdskontoret, Vesterbyvej 30 Alle menighedsrådsmøder er offentlige og finder sted på kirkegårdskontoret, Vesterbyvej Pkt. Indhold

Læs mere

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen:

PLANLÆGNINGSKALENDER. Følgende deltager på nuværende tidspunkt i kalenderen: PLANLÆGNINGSKALENDER Denne kalender er til brug for foreninger, klubber og andre i Hammerum - Gjellerup området, der ønsker at koordinere deres arrangementer, så der ikke sker overlapning i forhold til

Læs mere

Aktiviteter og deltagelse X-strup Provsti

Aktiviteter og deltagelse X-strup Provsti Aktiviteter og deltagelse Tabel A - 2015 Antal aktiviteter og deltagelse i disse efter kategori *Højmesser kan være indberettet som gudstjenester **Hvor dåb eller konfirmation er del af en gudstjeneste,

Læs mere

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47

KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE. NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 KIRKEBLAD FOR LANGÅ OG TORUP SOGNE NR. 2 Marts, april, maj Årg. 47 Beklager Det er næsten blevet et mantra i den moderne verden, at man siger undskyld og trækker ting tilbage, man har sagt. Det er ofte

Læs mere

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene.

Ryde-Handbjerg. Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. RIV UD OG GEM KIRKESTOFFET Ryde-Handbjerg Festlige maj... Ja, vi skriver kun den 5. maj i dag, 70 året for Danmarks befrielse, men vi har allerede nået to store fester i sognene. Søndag den 3. maj fejrede

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Tirsdag den 17. april kl i Forsamlingshuset.

Tirsdag den 17. april kl i Forsamlingshuset. GENERALFORSAMLING Tirsdag den 17. april kl. 18.00 i Forsamlingshuset. Spisning, derefter generalforsamling med dagsorden efter vedtægterne. På valg er: Lis Andersen (modtager ikke genvalg) Aase Hedevang

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring

Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring kirkebladet for hvidovre sogn marts-april 2013 Påskemusical palmesøndag Kierkegaards København Sogneindsamling Musica og Mariamusik Pilgrimsvandring Hvidovre Kirke www.hvidovrekirke.dk Maria Magdalene

Læs mere

Årsberetning Dalum Kirke

Årsberetning Dalum Kirke Årsberetning Dalum Kirke 2014-15 Hvorfor er vi her? 41... Menighedsrådet aflægger beretning om rådets virksomhed i det forløbne år og orienterer om den planlagte virksomhed i det kommende år. Beretning

Læs mere

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup

Kirkebladet. Rørbæk. & Stenild sogne. Grynderup Nr. 1 Januar - marts 2015 Læs i dette blad: Glimt fra en jubilæumsdag... 2 Helligtrekongersfejring... 3 Kirkekalender... 4 Dåbstræf.... 5 Til lykke med dåben... 5 Møder og klubber.... 6 Kirkelig vejviser...

Læs mere