Til det nylige indgåede Forlig om kulturpolitik har vi følgende kommentar:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til det nylige indgåede Forlig om kulturpolitik 2014 2016 har vi følgende kommentar:"

Transkript

1 Bora Boras foretræde for Århus Byråds Kulturudvalget den 1 oktober 2013 Til det nylige indgåede Forlig om kulturpolitik har vi følgende kommentar: Vi er enige i og ser frem til, at danseområdet evalueres i sin helhed, herunder de fysiske rammer. Vi går ud fra, som en selvfølge, at det skal evalueres af et fagligt udvalg, der henholder sig til teaterloven omkring mangfoldigheden af det scenekunstneriske udbud i en by som Aarhus. Men at evaluering først skal gennemføres i 2015, mener vi er for sent, bl.a. i forhold til perioden frem til Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i Fornyelsen af kontrakten mellem Kommunen og Bora Bora bør være på plads senest i Altså må forhandlinger starte allerede i efteråret 2014 med afsæt i en evaluering af Bora Boras kunstneriske aktiviteter. Af bl.a. følgende grunde: * Bora Boras bygningen bør renoveres før 2017, så vi kan signalere en moderne dansescene. Usikkerheden om vore to sceners fremtid er et stort problem i driften af vores virksomhed. Især synes forsikringen om en 1:1 genhusning efter et eventuelt salg af Brobjerg bygningen sværere og sværere at gennemføre, noget, der ikke tages stilling til i Forlig om kulturpolitik , hvor bl.a. omkostningerne til en endelig projektering ikke indgår. * Bora Bora har forpligtet sig overfor Kulturby 2017 i et projekt: European Artshouse, som er et samarbejde mellem Øst for Paradis, Aarhus Teater, Galleri Image, Woxhall, Aarhus Kunsthal og Bora Bora. Arbejdet er startet med individuelle forberedelser til en samlet koordinering. Partnerskabet må vide nu, om Bora Bora er en seriøs samarbejdspartner, dvs. om vi har en økonomi og de fysiske forhold, der skal til for at overholde vores del af en aftale. * I forbindelse med European Artshouse er Bora Bora i gang med at arrangere en festival for moderne dans og street dans i byens rum, på gader og torve, og på vore dansescener. * Bora Bora har langt om længe fået en vigtig dansefestival her til byen i 2017: Aerowaves Spring Forward. Det er mellem 20 og 25 forestillinger, der det år udvælges af over 40 scener i Europa. * Bora Boras bestyrelse har besluttet, at stillingen som kunstnerisk leder af Bora Bora skal slås op i slutningen af Dette før at den nuværende kunstnerisk leders kontrakt udløber i juni 2015 ( hans engagement er som den eneste ansat på Bora Bora tidsbestemt). Men er der ikke allerede på det tidspunkt indgået endnu en fire årig kontrakt mellem Aarhus Kommune og Bora Bora, som en Lille Stor By Teater, vil vores fremtid være yderst usikker. Det vil være en meget svær opgave at udvikle og skabe den nødvendige langtidsplanlægning for dansescenen. Vi appellerer derfor til, at der skabes stabile vilkår i, og i perioden op til, kulturbyåret, så vi trygt kan mobilisere dansemiljøet i Aarhus og give byen de bedste oplevelser i 2017 og årene der efter! Mange hilsner Bora Bora v/ Kunstnerisk Jesper de Neergaard og bestyrelsesformand Jørgen Skov Aarhus, den 1.oktober 2013

2 Repertoire- og Handlingsplan sæson 2013/2014

3 Bora Boras virksomhed og udfordringer På Bora Bora skal man kunne opleve forestillinger, der repræsenterer nye strømninger indenfor den moderne dans og det visuelle teater fra ind- og udland. Med nye strømninger menes både det eksperimenterende og det aktuelle. Dermed skal Bora Bora også kunne præsentere eksempler på en større bredde af genrer og stilarter, samt forestillinger rettede til specifikke publikumsgrupper. Vi kræver dog af alle forestillinger, at de er relevante for vores nutid i Aarhus. Vi kræver af alle forestillinger, at de er relevante for vores nutid i Aarhus Bora Boras første sæsoner har gjort det klart, hvor unikt et repertoire, Bora Bora skal vise, og hvor vigtigt, det er, at vi bidrager til at gøre scenekunsten i Aarhus levende og mangfoldig. Vi er nemlig den eneste gæstespilsscene med fokus på dans og visuelt teater. Repertoiret skal variere, og vi skal nå ud til de forskellige publikumsgrupper, der kan nyde godt af denne variation. Derfor starter vi i denne sæson en kampagne, der på flere forskellige måder skaber kendskab til Bora Bora og større synlighed af vore forestillinger. På landsplan skal vi sammen med scener med lignende profil, såsom Dansehallerne i København, Åben Dans i Roskilde, Carte Blanche i Viborg og Nordkraft i Ålborg skabe opmærksomhed omkring dansen og det visuelle teater overfor både bevilgende myndigheder og publikum. Vi skal gøre det synligt, at interessen for dans og visuelt teater vokser, og vi skal gøre det klart, at alle landsdele bør vise dans og visuelt teater. Vore produktioner søger vi at sælge til andre teatre direkte eller gennem Turnénetværket, som er teatrenes egen turné-ordning. Bl.a. vises Don Gnu s og Bora Boras: Kvinde, kend dit skab! 24 gange på teatre i hele landet. Vi lægger fire langvarige residencies med nordiske dansekompagnier i Vest- og Sønderjylland med det formål, at skabe varige samarbejder mellem dans og regioner. Vi skal gøre det synligt, at interessen for dans og visuelt teater vokser Repertoiret på Bora Bora i sæson 2013/14 er nøje lagt for at skabe kendskab til og interesse for dans og visuelt teater. Forestillingerne prioriteres i rækkefølgen: lokale, nationale og internationale. 2

4 Det lokale i 2013/2014: Med den største fokus på lokale produktioner, er der i sæsonen også størst fokus på fødekæden i det lokale danse- og performance-miljø. Det er forbedringen af kvalitetsniveauet, vi sætter højest på dagsordenen. Vi følger kompaginerne tæt, vi coproducerer deres forestillinger, og vi forsøger at skabe kunstneriske og kompetenceudviklende muligheder for så mange som muligt. Målet er, at der i Aarhus produceres flere professionelle danseforestillinger Samarbejde med kulturinstitutioner i Aarhus. Målet er, at der i Aarhus produceres flere professionelle danseforestillinger, så det kan betale sig for flere dansere at blive i byen, eller endda flytte til byen. Det vil gøre udbuddet af moderne dans større og bedre. Den målsætning kræver et tæt samarbejde mellem de tre danseorganisationer, Danseværket/dansehallerne i Aarhus, Granhøj Dans og Bora Bora, men også med danseuddannelserne i byen, såsom Danseakademiet og DanseStudio. Der eksisterer allerede et tæt samarbejde, men vores fælles mål om mere produktion i byen skal vi gøre praktisk gennemførlig. I løbet af sæsonen er der derudover planlagt en række samarbejder med lokale institutioner, der enten låner eller lejer vore sale. Kulturby Vi arbejder videre på et Kulturby -17 projekt, vi kalder Det rullende fortov for international samtidskunst sammen med Kunsthal Aarhus, Galleri Image, Øst for Paradis, Aahus Teater og Woxhall. Det er en platform, hvor vi igennem hele kulturbyåret kan præsentere tværkunstneriske produktioner, udstillinger og festivaller. Blandt andet er Bora Boras bidrag at vise moderne dans i gaderne og på torvene blandet med film, fotos, og musik fra de andre institutioner. I sæsonen arbejder vi på at arrangere en international dansefestival i byen med de 20 største talenter indenfor dans, udvalgt af 40 produktionshuse og scener i Europa. Det er den såkaldte Aerowaves - Spring Forward Festival, som det er lykkedes os at få til Danmark og netop her i Aarhus i kulturbyåret. Vi skal arbejde på at samle alle scener i Aarhus på et tidspunkt i marts/april 2017 som samarbejdspartnere i festivalen. 3

5 Som et led i 2017-Agent arrangerer vi en festival for moderne dans og street dans i byens rum i 2017 med events i -14, -15 og -16, der skal lede op til festivalen Vi søger udover disse projekter samarbejder med både lokale og regionale projekter og produktioner, planlagt til 2017, og vi stiller vore scener til rådighed for dem. Absolut bedste dans og performance, Danmark kan byde på i år Det nationale i 2013/2014: I sæsonen viser vi fra det nationale dansemiljø 7 forestillinger af det absolut bedste dans og performance, Danmark kan byde på i år. Det er samtidig forestillinger, der både har haft national og international succes. Bora Boras kunstneriske råd Bora Boras kunstneriske råd debatterer politikken og situationen for dans og performance i Danmark og er ikke et repertoire-udvalg. Bora Boras ledelse fodrer diskussionen med emner omkring Bora Boras muligheder for udvikling og evaluering af det forgangne, og benytter den værdifulde kunstneriske rådgivning, der kommer ud af møderne. Dels til det lokale arbejde, men også til koordineringen af de nationale initiativer, vi tager eller modtager. I rådet sidder: Tina Tarpgaard, koreograf og to gange Reumert-vinder for bedste danseforestilling Kitt Johnson, koreograf, også Reumert-vinder og et ikon i dansk moderne dans Palle Granhøj, Reumert-vinder og den internationalt mest kendte fra Danmark. Bush Hartshorn, kunstnerisk leder af Dansehallerne og tidligere leder af flere innovative scener i England Jesper de Neergaard. Vi forsøger at knytte vigtige produktionshuse, festivaler og dansescener fra hele Europa tættere på Bora Bora 4

6 Det internationale i 2013/2014: Da Bora Bora præsenterede hele to festivaler i sæson 2012/2013, arrangerer vi i sæsonen 2013/2014 ingen international festival. I stedet forsøger vi at knytte vigtige produktionshuse, festivaler og dansescener fra hele Europa tættere til Bora Bora via coproduktioner. Gennem samarbejdet vil vi sikre, at danske forestillinger bliver vist på udenlandske platforme, og at vi har andel i de forestillinger, vi viser på Bora Bora. Partnerskabet i Samara startede i 2012 med støtte fra Kulturkontakt Nord. Det er et produktions- og turné-samarbejde mellem: Norge: Black Box i Oslo med danseforestillingen Band Island: Lócal Festival med den visuelle forestilling Tiny Guy Sverige: Moderna Dans Teatern med danseforestillingen Magic Show Finland: Baltic Circle Festivalen med den visuelle forestilling Executed Stories Estland: Kanuti Gildi Saal Teatret med danseforestillingen Waiting for Tomorrow Danmark: med forestillingen Feminin Fun Studies af Chuck Morris (Cecilie Ullerup Schmidt har hjemsted i Aarhus, men bor og arbejder i Berlin) Tyskland: Nordwind Festivalen i Berlin og Kampnagel i Hamborg er passive partnere, dvs. de viser forestillingerne i samarbejdet, men producerer ikke selv. Alle forestillinger bliver produceret i 2013 og 2014 og bliver vist fortløbende i de forskellige lande. I efteråret 2014 præsenterer Bora Bora forestillingerne på en festival. Kedja er en nordisk/baltisk samarbejdsorganisation indenfor moderne dans. Partnerskabet er støttet af EU og Nordiske fonde. Bora Bora er involveret i Wilderness, der i løbet af to år producerer ti danseforestillinger i Norden og Baltikum i vilde og tyndt befolkede områder. Wilderness er det største projekt i Kedja-partnerskabet Vi er 5 Wilderness-koordinatorer, der hver arrangerer 4 x 3 ugers residencies i vore hjemlande for 4 udenlandske kompagnier. Derudover har vi tre residencies på Bora Bora, der er en del af coproduktioner med Zodiak i Helsinki, den mest producerende og profilerede dansescene i Finland, med Mercat de les Flors i Barcelona, der også er sit lands fremmeste dansescene, samt Leikfelag Akureyrar i Island, et helt nyt tiltag indenfor residencies og produktion af international dans og performance. 5

7 PR og markedsføring Bora Bora præsenterer mellem 15 og 25 forskellige forestillinger om året. Det markedsfører vi fra forestilling til forestilling. I sæsonen 13/14 vil vi opprioritere at markedsføre stedet Bora Bora. Vi vil gøre stærkere opmærksom på eksistensen og beliggenheden af Bora Bora med de forskelligartede aktiviteter, vi gennemfører. Vi vil samtidig fokusere på at skabe større indsigt i moderne dans både hos vores nuværende publikum og hos vort potentielle publikum. Vi ønsker at inspirere med kunst og oplevelsesmuligheder Synlighedskampagne i sæsonen 2013/14 Ud fra devisen: vi ønsker at inspirere, lancerer vi en kampagne, som skal give en idé om, hvad Bora Bora præsenterer af kunst og oplevelsesmuligheder. Vi vil forsøge at give aarhusianerne en forståelse af, at dans og visuelt teater taler til følelserne frem for fornuften. Vi vil prøve at give et billede af Bora Bora som et sted med humor og plads til selvironi, samt en lyst til at gå på opdagelse i Bora Boras forestillinger. Det må gerne samtidig give publikum en fornemmelse af, at Bora Bora er et sted, hvor det er i orden at bryde rammerne, og at publikum i høj grad selv er med til at skabe den tryghed, der skal til for at kaste sig hæmningsløst ind i sin nysgerrighed. Dansens Åbne Dage en guided tour til Bora Bora dans og visuelt teater. Vi vil gå det publikum i møde, som ønsker sig viden om moderne dans og visuelt teater. Vi vil prøve at forklare, hvordan dans og performance er skabt, og hvorfor forestillingerne er bygget op, som de er. I to dage vil huset være åbent for alle, store som små. Via film, TV, små forestillinger, foredrag og praktiske workshops vil dansens historie, koreografernes kunstneriske valg og tydningen af en danseforestilling blive synlig og forklaret. Det er et reelt tilbud til de nysgerrige, og det er en studierejse for os i forberedelsen af et flerårigt forløb af undervisning og kommunikation med publikum i arbejdet med at gøre dansen mere åben. Formålet er at give frit lejde til de potentielle publikummer, der ser dansen som lukket og klubagtig. Får vi de publikummer, der tidligere har vægret sig mod at købe billet, til at komme til det åbne hus, er det vores opgave at få dem til at komme igen. Og så er formålet at informere om Bora Bora til borgere, som ikke har bemærket Bora Boras eksistens. 6

8 Økonomi Vores forskellige PR kampagner i sæsonen har til formål at lave så lødig reklame om Bora Bora og repertoiret, at antallet af publikum øges, og dermed også at få øget vore billetindtægter. Det har den højeste prioritet på det økonomiske område i sæsonen. At øge vores billetindtægt har den højeste prioritet på det økonomiske område PR-kampagnen i sæson 2013/14 slutter ikke med sæsonen. Vi kommer til at fortsætte i de næste sæsoner med at forsøge at gøre tydeligere, hvad Bora Bora er for et sted. Til repertoire og til residencies vil vi i løbet af sæsonen søge penge hos relevante danske og nordiske fonde. Se i øvrigt det fremsendte budget for sæsonen Personale og bestyrelse i sæson 2013/2014 Stillingsopslag i sæsonen Stillingen som international producent bliver slået op for alle at søge. Stillingen har været en ét-årskontrakt, og den bliver slået op som en fastansættelse pr 1. november Laboratorievirksomhed Laboratoriet ved Bora Bora stopper som afdeling på Bora Bora fra 1. juli Laboratoriet er herefter en selvstændig institution. Bora Bora fortsætter med laboratorievirksomhed, men tættere knyttet til vore egne produktioner og coproduktioner og tilpasset disses behov for bestemte ekspertiser. Personalet Jesper de Neergaard, kunstnerisk leder. Jette Skjoldborg, administrator. Peer Maribo, teknisk manager. Sten Baadsgaard, scenetekniker. Jakob Edut, PR-medarbejder/webmaster. Hannah Oxenvad Svarer, international producent (indtil 1.nov) Jeppe H. Nissen, teknisk producent Sune Rustrup, teatermedarbejder. Bestyrelse Jørgen Skov, formand. Bente Steffensen. Leon Iversen Lisbeth Klixbüll John Andreasen Hannah Oxenvad Svarer (medarbejderrepræsentant) 7

9 Repertoire i sæson 2013/2014 Co-produktion Produceret af og på Bora Bora, samt delvist finansieret af kompagniet Markerer kompagnier eller institutioner fra Aarhus. Resten er gæstespil fra ind- og udland september BLAM! NEANDER / Kristján Ingimarsson (DK) The Office møder Die Hard. Oplev actionfilmens klichéer som virtuos stagefight og koreografi. Det handler om attitude og mænd, og et gabende kedsommeligt kontorlandskab, der eksploderer i denne Reumertvindende kraftpræstation september MAJOR TOM Victoria Melody (GB) Stand up comedienne. I samarbejde med Festugen september NORTHERN SOUL Victoria Melody (GB) Stand up comedienne. I samarbejde med Festugen september ON THE RED LAWN Tomas Danielis (SK) Inspireret af Dante Alighieris Inferno tager Den herboende Slovakkiske danser, Tomas Danielis, os med til mørke og fatale sider af tilværelsen, af menneskets psyke og den menneskelige historie oktober Børnekulturhuset Børneteaterfestival med lokale forestillinger oktober POLAR BEAR Co-produktion My Grönholdt & Katya D. Nielsen (SE, DK) En danseforestilling for hele familien om fremtidshåb. Antarktis og Nordpolen smelter og isen forsvinder. Hvor skal isbjørnen bo, når det smukke islandsskab ikke længere eksisterer? En sanselig, nærværende, kropslig og personlig rejse for børn og voksne oktober KVINDE KEND DIT SKAB Co-produktion DON*GNU (DK) Et gensyn med den Reumertnominerede forestilling, der overlegent hev Aarhus Scenekunstscenters publikumspris hjem! Makkerparet Don og Gnu har skabt plads til kvinden på scenen, men hvilken reaktion skaber det? Er hun skabt for manden, eller skaber hun sig bare? 8

10 november ÅBEN WEEKEND En guided tour ind i forståelsen af moderne dans. En hel weekend vil film, forestillinger og foredrag lede det garvede og det uvante publi kum ind i en verden af moderne dans november BUSY BODIES Co-produktion dadadans / Helle Bach december BODYLAND Oded Graf & Yossi Berg (IL) Bodyland lukker hjernen op og kroppen ud. I spændet mellem neu roner og muskler, undersøger den international anerkendte koreo grafduo Oded Graf & Yossi Berg, hvordan vi forbinder kroppens vis dom med vores naturlige ressourcer. J U L Februar Coproduktion THE MAN HOUSE Andreas Constantinou (DK) 6. marts STORMEN Dansk Danseteater (DK) marts LIVINGROOM Tina Tarpgaard (DK) april DET KRONISKE LIV Odin Teatret (DK) maj DANISH+ FESTIVAL Børneteater Festival SPOT FESTIVAL Musik festival maj FRA TOP TIL TÅ Christine Fentz (DK) Endnu ikke fastlagt dato GRAVELWORKS & USUALLY BEAUTY FAILS Frederick Gravel (CA) maj DER TOD / LA MORT Coproduktion Fan Club (DK)? Co-produktion Mette Aakjær (DK, DE) Site specific forestilling 9

11 Residencies i sæson 2013/2014 Residencies arrangeret af Bora Bora i sæson 2013/ aug - 8. sept. WILDERNESS Anatomy of Dance, Letland, Toftlund Højskole oktober Sonya Lindgren i coproduktion med Zodiak, Helsinki, Finland december Sonia Gomez og Lucy Suggate DANCE PALS i coproduktion med Mercat de les Flors, Barcelona, Spanien december WILDERNESS Translation in Progress, Norge, Vestjyllands Højskole januar WILDERNESS Margrét Sara Guðjónsdóttir / Panic productions (IS), Vestjyllands Højskole 24. marts 13. april WILDERNESS Herrala, Muilu, Finland, Toftlund Højskole 10

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik

12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik LEDER 3 TEMA - UDVIKLING AF NY DANSK DRAMATIK 4 En rundbordssamtale 12 Udvikling eller af afvikling af dansk teaterdramatik 15 Canadiske dramatikere i Manitoba 17 Fremme af ny dansk dramatik IN PROGRESS

Læs mere

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst

Vores Bornholm. 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning. 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst Vores Bornholm 6 7 Lene Grønning Ambassadør med fuld overbevisning 9 Kim Caspersen Bornholm skal have del i øget rejselyst 13 Andreas Jørgensen Først genoptræning - så gennembrud 12 Mærk naturen og kunsten

Læs mere

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG FILMFOND PÅ VEJ En filmfond er formentlig på vej i København. Fonden skal bl.a. støtte udenlandske film, der optages i byen, og dermed skabe flere arbejdspladser. DET GIVER MENING For Ditte Ylva Olsen

Læs mere

Resultat og retning 2013-2014

Resultat og retning 2013-2014 Resultat og retning 2013-2014 #tivoli #odense #aarhus #sharingcph #skagen #legoland #bornholm #visitdenmark Indhold Resultater 3 Formandens beretning 4 Turismen er vigtig for Danmark 6 Kort om VisitDenmark

Læs mere

JAZZHOUSE MERE HOUSE END JAZZ?

JAZZHOUSE MERE HOUSE END JAZZ? JAZZHOUSE MERE HOUSE END JAZZ? Jazz Special tager temperaturen på Danmarks eneste regionale spillested med genrespecifikationen jazz. Tekst Cim Meyer Jazz-aficionados kender arvefølgen blandt hovedstadens

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Hvad er publikumsudvikling?

Hvad er publikumsudvikling? Rapport nr. 1, april 2011 Hvad er publikumsudvikling? Louise Ejgod Hansen Rapporten er udgivet af Scenekunstnetværket Region Midtjylland c/o Randers EgnsTeater Mariagervej 10 8900 Randers Ansvarshavende

Læs mere

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015.

Kulturpolitik Frem mod 2020. Syddjurs som Kulturkommune. Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. Kulturpolitik Frem mod 2020 Syddjurs som Kulturkommune Vedtaget i Byrådet, Syddjurs Kommune den 25. februar 2015. INDHOLD Forord... 3 Syddjurs Kultur Vision 2020... 4 Formidling Kultur og oplevelser...

Læs mere

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030

NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 NOGET TYDER PÅ VISION FOR LANDDISTRIKTER 2030 2-76 Vision 2030 INDHOLDSFORTEGNELSE Ministerens forord 4 Visionsgruppens indledning 6 Visionen for landdistrikterne 2030 8 FÆLLESSKAB 12 DIGITALISERING 24

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Oplev vækst stedbundne oplevelser

Oplev vækst stedbundne oplevelser Oplev vækst stedbundne oplevelser Analyse af 4 events Udarbejdet af Jysk Analyse 2014 2 I denne rapport præsenteres et kortfattet sammendrag af de samlede resultater af gæsteanalyser og værdikædeanalyser

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale.

Nyt fra. MønsBank. Møns Bank åbner i Næstved. Tid til nyt boliglån? Smag på Møn. Banken med stærke relationer - værd at anbefale. Oktober 2014 Nyt fra MønsBank Møns Bank åbner i Næstved Smag på Møn Tid til nyt boliglån? Banken med stærke relationer - værd at anbefale NYT FRA BANKEN Velkommen til godt Nyt fra Møns Bank I denne udgave

Læs mere

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA

Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst EVALUERING AF EGNSTEATRE I DANMARK DEN NY OPERA Lene Bak Juni 2014 INDHOLD 1 Indledning 1 2 Resumé af konklusioner og anbefalinger 2 3 Rammer og tal

Læs mere

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00

UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd. MØDE Bestyrelsesmøde DFL. STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 UDVALG Det Fælles Landdistriktsråd MØDE Bestyrelsesmøde DFL STED Hedensted Rådhus mødelokale 4 STARTTIDSPUNKT 08-04-2015 19:00:00 SLUTTIDSPUNKT 08-04-2015 21:30:00 PUNKTER 1. Godkendelse af referat fra

Læs mere

Layout: India Tryk: Bording A/S Oplag: 1000 ISBN: 978-87-7960-136-9 ISBN, elektronisk udgave: 978-87-7960-137-6

Layout: India Tryk: Bording A/S Oplag: 1000 ISBN: 978-87-7960-136-9 ISBN, elektronisk udgave: 978-87-7960-137-6 APRIL 2010 veje til udvikling WWW.KUM.DK scenekunst i danmark veje til udvikling rapport fra teaterudvalget scenekunst i danmark veje til udvikling Udarbejdet af Teaterudvalget: Monna Dithmer, Staffan

Læs mere

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER

SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER Miniguide SÅDAN SKABER DU BEDRE EVENTOPLEVELSER i samarbejde med lokale aktører og gæster Baseret på testprojekt af: Indhold #2 Sådan skaber du bedre eventoplevelser INDHOLD Kapitel 1 9 Før du går i gang.

Læs mere

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen

Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen EL AIR? Et debatoplæg om velfærd og frivillige Marts 2011 Mandag Morgen og Ældre Sagen Forord Velfærd er vel fair for frivillige? Har velfærdssamfundet brug for redningsmænd? Har redningsmændene brug for

Læs mere

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005

Bkf - generalforsamling 2005 Punkt 3 på dagsordenen BESTYRELSENS BERETNING 2005 BESTYRELSENS BERETNING 2005 Professionalisering af forbundet var et af hovedpunkterne i den tre-årige handlingsplan, som bestyrelsen lagde frem i 2002. Vi skulle skærpe den politiske profil og øge respekten

Læs mere

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE

Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE Jeg gjorde det du kan også! - NETVÆRKSRÅDSLAGNING FOR HJEMLØSE 1 Jeg gjorde det du kan også! Netværksrådslagning for hjemløse Socialt Udviklingscenter SUS og KFUM s Sociale Arbejde i Danmark, 2006 Tekst:

Læs mere

DELTAG I NYE MÅL 2015

DELTAG I NYE MÅL 2015 INVITATION TIL OFFENTLIGE VIRKSOMHEDER DELTAG I NYE MÅL 2015 ET UDVIKLINGSPROJEKT OM KOMMUNIKATIONSMÅLINGER 1 INDHOLD 1. PROJEKTET KORT...4 2. HVEM HAR DELTAGET FØR?...4 3. BJERG K...6 4. HVAD FÅR DU UD

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen

Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen Virksomhedsplan for Børnehuset Ådalen 1. Indledning og formål Virksomhedsplan, pædagogisk læreplan og udviklingsplan for den integrerede institution Børnehuset Ådalen Vores virksomhedsplan er en ramme

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING

BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING BYG PARTNERSKABER! VÆRKTØJER TIL STRATEGISK BIBLIOTEKSUDVIKLING 01 INTET BIBLIOTEK UDEN PARTNERSKABER SIDE 5 Partnerskabelse i Aarhus og Roskilde 5 Hvad består Byg Partnerskaber af? 5 03 HVORFOR ER PARTNERSKABER

Læs mere