Til det nylige indgåede Forlig om kulturpolitik har vi følgende kommentar:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Til det nylige indgåede Forlig om kulturpolitik 2014 2016 har vi følgende kommentar:"

Transkript

1 Bora Boras foretræde for Århus Byråds Kulturudvalget den 1 oktober 2013 Til det nylige indgåede Forlig om kulturpolitik har vi følgende kommentar: Vi er enige i og ser frem til, at danseområdet evalueres i sin helhed, herunder de fysiske rammer. Vi går ud fra, som en selvfølge, at det skal evalueres af et fagligt udvalg, der henholder sig til teaterloven omkring mangfoldigheden af det scenekunstneriske udbud i en by som Aarhus. Men at evaluering først skal gennemføres i 2015, mener vi er for sent, bl.a. i forhold til perioden frem til Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad i Fornyelsen af kontrakten mellem Kommunen og Bora Bora bør være på plads senest i Altså må forhandlinger starte allerede i efteråret 2014 med afsæt i en evaluering af Bora Boras kunstneriske aktiviteter. Af bl.a. følgende grunde: * Bora Boras bygningen bør renoveres før 2017, så vi kan signalere en moderne dansescene. Usikkerheden om vore to sceners fremtid er et stort problem i driften af vores virksomhed. Især synes forsikringen om en 1:1 genhusning efter et eventuelt salg af Brobjerg bygningen sværere og sværere at gennemføre, noget, der ikke tages stilling til i Forlig om kulturpolitik , hvor bl.a. omkostningerne til en endelig projektering ikke indgår. * Bora Bora har forpligtet sig overfor Kulturby 2017 i et projekt: European Artshouse, som er et samarbejde mellem Øst for Paradis, Aarhus Teater, Galleri Image, Woxhall, Aarhus Kunsthal og Bora Bora. Arbejdet er startet med individuelle forberedelser til en samlet koordinering. Partnerskabet må vide nu, om Bora Bora er en seriøs samarbejdspartner, dvs. om vi har en økonomi og de fysiske forhold, der skal til for at overholde vores del af en aftale. * I forbindelse med European Artshouse er Bora Bora i gang med at arrangere en festival for moderne dans og street dans i byens rum, på gader og torve, og på vore dansescener. * Bora Bora har langt om længe fået en vigtig dansefestival her til byen i 2017: Aerowaves Spring Forward. Det er mellem 20 og 25 forestillinger, der det år udvælges af over 40 scener i Europa. * Bora Boras bestyrelse har besluttet, at stillingen som kunstnerisk leder af Bora Bora skal slås op i slutningen af Dette før at den nuværende kunstnerisk leders kontrakt udløber i juni 2015 ( hans engagement er som den eneste ansat på Bora Bora tidsbestemt). Men er der ikke allerede på det tidspunkt indgået endnu en fire årig kontrakt mellem Aarhus Kommune og Bora Bora, som en Lille Stor By Teater, vil vores fremtid være yderst usikker. Det vil være en meget svær opgave at udvikle og skabe den nødvendige langtidsplanlægning for dansescenen. Vi appellerer derfor til, at der skabes stabile vilkår i, og i perioden op til, kulturbyåret, så vi trygt kan mobilisere dansemiljøet i Aarhus og give byen de bedste oplevelser i 2017 og årene der efter! Mange hilsner Bora Bora v/ Kunstnerisk Jesper de Neergaard og bestyrelsesformand Jørgen Skov Aarhus, den 1.oktober 2013

2 Repertoire- og Handlingsplan sæson 2013/2014

3 Bora Boras virksomhed og udfordringer På Bora Bora skal man kunne opleve forestillinger, der repræsenterer nye strømninger indenfor den moderne dans og det visuelle teater fra ind- og udland. Med nye strømninger menes både det eksperimenterende og det aktuelle. Dermed skal Bora Bora også kunne præsentere eksempler på en større bredde af genrer og stilarter, samt forestillinger rettede til specifikke publikumsgrupper. Vi kræver dog af alle forestillinger, at de er relevante for vores nutid i Aarhus. Vi kræver af alle forestillinger, at de er relevante for vores nutid i Aarhus Bora Boras første sæsoner har gjort det klart, hvor unikt et repertoire, Bora Bora skal vise, og hvor vigtigt, det er, at vi bidrager til at gøre scenekunsten i Aarhus levende og mangfoldig. Vi er nemlig den eneste gæstespilsscene med fokus på dans og visuelt teater. Repertoiret skal variere, og vi skal nå ud til de forskellige publikumsgrupper, der kan nyde godt af denne variation. Derfor starter vi i denne sæson en kampagne, der på flere forskellige måder skaber kendskab til Bora Bora og større synlighed af vore forestillinger. På landsplan skal vi sammen med scener med lignende profil, såsom Dansehallerne i København, Åben Dans i Roskilde, Carte Blanche i Viborg og Nordkraft i Ålborg skabe opmærksomhed omkring dansen og det visuelle teater overfor både bevilgende myndigheder og publikum. Vi skal gøre det synligt, at interessen for dans og visuelt teater vokser, og vi skal gøre det klart, at alle landsdele bør vise dans og visuelt teater. Vore produktioner søger vi at sælge til andre teatre direkte eller gennem Turnénetværket, som er teatrenes egen turné-ordning. Bl.a. vises Don Gnu s og Bora Boras: Kvinde, kend dit skab! 24 gange på teatre i hele landet. Vi lægger fire langvarige residencies med nordiske dansekompagnier i Vest- og Sønderjylland med det formål, at skabe varige samarbejder mellem dans og regioner. Vi skal gøre det synligt, at interessen for dans og visuelt teater vokser Repertoiret på Bora Bora i sæson 2013/14 er nøje lagt for at skabe kendskab til og interesse for dans og visuelt teater. Forestillingerne prioriteres i rækkefølgen: lokale, nationale og internationale. 2

4 Det lokale i 2013/2014: Med den største fokus på lokale produktioner, er der i sæsonen også størst fokus på fødekæden i det lokale danse- og performance-miljø. Det er forbedringen af kvalitetsniveauet, vi sætter højest på dagsordenen. Vi følger kompaginerne tæt, vi coproducerer deres forestillinger, og vi forsøger at skabe kunstneriske og kompetenceudviklende muligheder for så mange som muligt. Målet er, at der i Aarhus produceres flere professionelle danseforestillinger Samarbejde med kulturinstitutioner i Aarhus. Målet er, at der i Aarhus produceres flere professionelle danseforestillinger, så det kan betale sig for flere dansere at blive i byen, eller endda flytte til byen. Det vil gøre udbuddet af moderne dans større og bedre. Den målsætning kræver et tæt samarbejde mellem de tre danseorganisationer, Danseværket/dansehallerne i Aarhus, Granhøj Dans og Bora Bora, men også med danseuddannelserne i byen, såsom Danseakademiet og DanseStudio. Der eksisterer allerede et tæt samarbejde, men vores fælles mål om mere produktion i byen skal vi gøre praktisk gennemførlig. I løbet af sæsonen er der derudover planlagt en række samarbejder med lokale institutioner, der enten låner eller lejer vore sale. Kulturby Vi arbejder videre på et Kulturby -17 projekt, vi kalder Det rullende fortov for international samtidskunst sammen med Kunsthal Aarhus, Galleri Image, Øst for Paradis, Aahus Teater og Woxhall. Det er en platform, hvor vi igennem hele kulturbyåret kan præsentere tværkunstneriske produktioner, udstillinger og festivaller. Blandt andet er Bora Boras bidrag at vise moderne dans i gaderne og på torvene blandet med film, fotos, og musik fra de andre institutioner. I sæsonen arbejder vi på at arrangere en international dansefestival i byen med de 20 største talenter indenfor dans, udvalgt af 40 produktionshuse og scener i Europa. Det er den såkaldte Aerowaves - Spring Forward Festival, som det er lykkedes os at få til Danmark og netop her i Aarhus i kulturbyåret. Vi skal arbejde på at samle alle scener i Aarhus på et tidspunkt i marts/april 2017 som samarbejdspartnere i festivalen. 3

5 Som et led i 2017-Agent arrangerer vi en festival for moderne dans og street dans i byens rum i 2017 med events i -14, -15 og -16, der skal lede op til festivalen Vi søger udover disse projekter samarbejder med både lokale og regionale projekter og produktioner, planlagt til 2017, og vi stiller vore scener til rådighed for dem. Absolut bedste dans og performance, Danmark kan byde på i år Det nationale i 2013/2014: I sæsonen viser vi fra det nationale dansemiljø 7 forestillinger af det absolut bedste dans og performance, Danmark kan byde på i år. Det er samtidig forestillinger, der både har haft national og international succes. Bora Boras kunstneriske råd Bora Boras kunstneriske råd debatterer politikken og situationen for dans og performance i Danmark og er ikke et repertoire-udvalg. Bora Boras ledelse fodrer diskussionen med emner omkring Bora Boras muligheder for udvikling og evaluering af det forgangne, og benytter den værdifulde kunstneriske rådgivning, der kommer ud af møderne. Dels til det lokale arbejde, men også til koordineringen af de nationale initiativer, vi tager eller modtager. I rådet sidder: Tina Tarpgaard, koreograf og to gange Reumert-vinder for bedste danseforestilling Kitt Johnson, koreograf, også Reumert-vinder og et ikon i dansk moderne dans Palle Granhøj, Reumert-vinder og den internationalt mest kendte fra Danmark. Bush Hartshorn, kunstnerisk leder af Dansehallerne og tidligere leder af flere innovative scener i England Jesper de Neergaard. Vi forsøger at knytte vigtige produktionshuse, festivaler og dansescener fra hele Europa tættere på Bora Bora 4

6 Det internationale i 2013/2014: Da Bora Bora præsenterede hele to festivaler i sæson 2012/2013, arrangerer vi i sæsonen 2013/2014 ingen international festival. I stedet forsøger vi at knytte vigtige produktionshuse, festivaler og dansescener fra hele Europa tættere til Bora Bora via coproduktioner. Gennem samarbejdet vil vi sikre, at danske forestillinger bliver vist på udenlandske platforme, og at vi har andel i de forestillinger, vi viser på Bora Bora. Partnerskabet i Samara startede i 2012 med støtte fra Kulturkontakt Nord. Det er et produktions- og turné-samarbejde mellem: Norge: Black Box i Oslo med danseforestillingen Band Island: Lócal Festival med den visuelle forestilling Tiny Guy Sverige: Moderna Dans Teatern med danseforestillingen Magic Show Finland: Baltic Circle Festivalen med den visuelle forestilling Executed Stories Estland: Kanuti Gildi Saal Teatret med danseforestillingen Waiting for Tomorrow Danmark: med forestillingen Feminin Fun Studies af Chuck Morris (Cecilie Ullerup Schmidt har hjemsted i Aarhus, men bor og arbejder i Berlin) Tyskland: Nordwind Festivalen i Berlin og Kampnagel i Hamborg er passive partnere, dvs. de viser forestillingerne i samarbejdet, men producerer ikke selv. Alle forestillinger bliver produceret i 2013 og 2014 og bliver vist fortløbende i de forskellige lande. I efteråret 2014 præsenterer Bora Bora forestillingerne på en festival. Kedja er en nordisk/baltisk samarbejdsorganisation indenfor moderne dans. Partnerskabet er støttet af EU og Nordiske fonde. Bora Bora er involveret i Wilderness, der i løbet af to år producerer ti danseforestillinger i Norden og Baltikum i vilde og tyndt befolkede områder. Wilderness er det største projekt i Kedja-partnerskabet Vi er 5 Wilderness-koordinatorer, der hver arrangerer 4 x 3 ugers residencies i vore hjemlande for 4 udenlandske kompagnier. Derudover har vi tre residencies på Bora Bora, der er en del af coproduktioner med Zodiak i Helsinki, den mest producerende og profilerede dansescene i Finland, med Mercat de les Flors i Barcelona, der også er sit lands fremmeste dansescene, samt Leikfelag Akureyrar i Island, et helt nyt tiltag indenfor residencies og produktion af international dans og performance. 5

7 PR og markedsføring Bora Bora præsenterer mellem 15 og 25 forskellige forestillinger om året. Det markedsfører vi fra forestilling til forestilling. I sæsonen 13/14 vil vi opprioritere at markedsføre stedet Bora Bora. Vi vil gøre stærkere opmærksom på eksistensen og beliggenheden af Bora Bora med de forskelligartede aktiviteter, vi gennemfører. Vi vil samtidig fokusere på at skabe større indsigt i moderne dans både hos vores nuværende publikum og hos vort potentielle publikum. Vi ønsker at inspirere med kunst og oplevelsesmuligheder Synlighedskampagne i sæsonen 2013/14 Ud fra devisen: vi ønsker at inspirere, lancerer vi en kampagne, som skal give en idé om, hvad Bora Bora præsenterer af kunst og oplevelsesmuligheder. Vi vil forsøge at give aarhusianerne en forståelse af, at dans og visuelt teater taler til følelserne frem for fornuften. Vi vil prøve at give et billede af Bora Bora som et sted med humor og plads til selvironi, samt en lyst til at gå på opdagelse i Bora Boras forestillinger. Det må gerne samtidig give publikum en fornemmelse af, at Bora Bora er et sted, hvor det er i orden at bryde rammerne, og at publikum i høj grad selv er med til at skabe den tryghed, der skal til for at kaste sig hæmningsløst ind i sin nysgerrighed. Dansens Åbne Dage en guided tour til Bora Bora dans og visuelt teater. Vi vil gå det publikum i møde, som ønsker sig viden om moderne dans og visuelt teater. Vi vil prøve at forklare, hvordan dans og performance er skabt, og hvorfor forestillingerne er bygget op, som de er. I to dage vil huset være åbent for alle, store som små. Via film, TV, små forestillinger, foredrag og praktiske workshops vil dansens historie, koreografernes kunstneriske valg og tydningen af en danseforestilling blive synlig og forklaret. Det er et reelt tilbud til de nysgerrige, og det er en studierejse for os i forberedelsen af et flerårigt forløb af undervisning og kommunikation med publikum i arbejdet med at gøre dansen mere åben. Formålet er at give frit lejde til de potentielle publikummer, der ser dansen som lukket og klubagtig. Får vi de publikummer, der tidligere har vægret sig mod at købe billet, til at komme til det åbne hus, er det vores opgave at få dem til at komme igen. Og så er formålet at informere om Bora Bora til borgere, som ikke har bemærket Bora Boras eksistens. 6

8 Økonomi Vores forskellige PR kampagner i sæsonen har til formål at lave så lødig reklame om Bora Bora og repertoiret, at antallet af publikum øges, og dermed også at få øget vore billetindtægter. Det har den højeste prioritet på det økonomiske område i sæsonen. At øge vores billetindtægt har den højeste prioritet på det økonomiske område PR-kampagnen i sæson 2013/14 slutter ikke med sæsonen. Vi kommer til at fortsætte i de næste sæsoner med at forsøge at gøre tydeligere, hvad Bora Bora er for et sted. Til repertoire og til residencies vil vi i løbet af sæsonen søge penge hos relevante danske og nordiske fonde. Se i øvrigt det fremsendte budget for sæsonen Personale og bestyrelse i sæson 2013/2014 Stillingsopslag i sæsonen Stillingen som international producent bliver slået op for alle at søge. Stillingen har været en ét-årskontrakt, og den bliver slået op som en fastansættelse pr 1. november Laboratorievirksomhed Laboratoriet ved Bora Bora stopper som afdeling på Bora Bora fra 1. juli Laboratoriet er herefter en selvstændig institution. Bora Bora fortsætter med laboratorievirksomhed, men tættere knyttet til vore egne produktioner og coproduktioner og tilpasset disses behov for bestemte ekspertiser. Personalet Jesper de Neergaard, kunstnerisk leder. Jette Skjoldborg, administrator. Peer Maribo, teknisk manager. Sten Baadsgaard, scenetekniker. Jakob Edut, PR-medarbejder/webmaster. Hannah Oxenvad Svarer, international producent (indtil 1.nov) Jeppe H. Nissen, teknisk producent Sune Rustrup, teatermedarbejder. Bestyrelse Jørgen Skov, formand. Bente Steffensen. Leon Iversen Lisbeth Klixbüll John Andreasen Hannah Oxenvad Svarer (medarbejderrepræsentant) 7

9 Repertoire i sæson 2013/2014 Co-produktion Produceret af og på Bora Bora, samt delvist finansieret af kompagniet Markerer kompagnier eller institutioner fra Aarhus. Resten er gæstespil fra ind- og udland september BLAM! NEANDER / Kristján Ingimarsson (DK) The Office møder Die Hard. Oplev actionfilmens klichéer som virtuos stagefight og koreografi. Det handler om attitude og mænd, og et gabende kedsommeligt kontorlandskab, der eksploderer i denne Reumertvindende kraftpræstation september MAJOR TOM Victoria Melody (GB) Stand up comedienne. I samarbejde med Festugen september NORTHERN SOUL Victoria Melody (GB) Stand up comedienne. I samarbejde med Festugen september ON THE RED LAWN Tomas Danielis (SK) Inspireret af Dante Alighieris Inferno tager Den herboende Slovakkiske danser, Tomas Danielis, os med til mørke og fatale sider af tilværelsen, af menneskets psyke og den menneskelige historie oktober Børnekulturhuset Børneteaterfestival med lokale forestillinger oktober POLAR BEAR Co-produktion My Grönholdt & Katya D. Nielsen (SE, DK) En danseforestilling for hele familien om fremtidshåb. Antarktis og Nordpolen smelter og isen forsvinder. Hvor skal isbjørnen bo, når det smukke islandsskab ikke længere eksisterer? En sanselig, nærværende, kropslig og personlig rejse for børn og voksne oktober KVINDE KEND DIT SKAB Co-produktion DON*GNU (DK) Et gensyn med den Reumertnominerede forestilling, der overlegent hev Aarhus Scenekunstscenters publikumspris hjem! Makkerparet Don og Gnu har skabt plads til kvinden på scenen, men hvilken reaktion skaber det? Er hun skabt for manden, eller skaber hun sig bare? 8

10 november ÅBEN WEEKEND En guided tour ind i forståelsen af moderne dans. En hel weekend vil film, forestillinger og foredrag lede det garvede og det uvante publi kum ind i en verden af moderne dans november BUSY BODIES Co-produktion dadadans / Helle Bach december BODYLAND Oded Graf & Yossi Berg (IL) Bodyland lukker hjernen op og kroppen ud. I spændet mellem neu roner og muskler, undersøger den international anerkendte koreo grafduo Oded Graf & Yossi Berg, hvordan vi forbinder kroppens vis dom med vores naturlige ressourcer. J U L Februar Coproduktion THE MAN HOUSE Andreas Constantinou (DK) 6. marts STORMEN Dansk Danseteater (DK) marts LIVINGROOM Tina Tarpgaard (DK) april DET KRONISKE LIV Odin Teatret (DK) maj DANISH+ FESTIVAL Børneteater Festival SPOT FESTIVAL Musik festival maj FRA TOP TIL TÅ Christine Fentz (DK) Endnu ikke fastlagt dato GRAVELWORKS & USUALLY BEAUTY FAILS Frederick Gravel (CA) maj DER TOD / LA MORT Coproduktion Fan Club (DK)? Co-produktion Mette Aakjær (DK, DE) Site specific forestilling 9

11 Residencies i sæson 2013/2014 Residencies arrangeret af Bora Bora i sæson 2013/ aug - 8. sept. WILDERNESS Anatomy of Dance, Letland, Toftlund Højskole oktober Sonya Lindgren i coproduktion med Zodiak, Helsinki, Finland december Sonia Gomez og Lucy Suggate DANCE PALS i coproduktion med Mercat de les Flors, Barcelona, Spanien december WILDERNESS Translation in Progress, Norge, Vestjyllands Højskole januar WILDERNESS Margrét Sara Guðjónsdóttir / Panic productions (IS), Vestjyllands Højskole 24. marts 13. april WILDERNESS Herrala, Muilu, Finland, Toftlund Højskole 10

Koreografer i Danmark 2000

Koreografer i Danmark 2000 Koreografer i Danmark 2000 Baggrund, aktiviteter, formidling, økonomi m.v. Spørgeskema Læs venligst hele skemaet igennem, før du udfylder. Ikke alle spørgsmål vil være relevante for alle koreografer. Hvis

Læs mere

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler

Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Moderne dans og visuelt teater i undervisningen Inspiration til gymnasier, højskoler og efterskoler Bora Bora i undervisningen 1. INTRODUKTION Dette materiale kan bruges som inspiration til, hvordan man

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Dansehallerne løfter sløret for sæson 15/16

Dansehallerne løfter sløret for sæson 15/16 Dansehallerne løfter sløret for sæson 15/16 7 dansere med skoene naglet fast til scenegulvet, en dansende hyldest til alle fightere i blandt os, 7 Pleasures af publikumsmagneten Mette Ingvartsen Dette

Læs mere

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer

Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Medvirkende New Journal Lars Egegaard Sørensen, Visuel Designer Med speciale i nyudvikling af 3D hologram scenografi sætter Lars Egegaard Sørensen et helt særligt præg på enhver forestilling, han er tilknyttet

Læs mere

Egnsteateraftale mellem

Egnsteateraftale mellem Egnsteateraftale mellem Carte Blanche, Egnsteater i Viborg (herefter teatret) Og Viborg Kommune (herefter kommunen) For perioden 01.01.2014 31.12.2017 Aftalen er indgået i henhold til Bekendtgørelse om

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.:

REFERAT DAGSORDEN. Sagsfremstilling nr.: 25. juni 2013 Statens Kunstråds Scenekunstudvalg Møde nr. 34 Mødedato: 24. april 2013 Tidspunkt: Kl. 10.00 19.00 Sted: Lokale 8 i stueetagen i Kulturstyrelsen REFERAT Til stede fra udvalget: Rikke Juellund

Læs mere

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015

Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 Egnsteateraftale 1. januar 2012 31. december 2015 mellem Helsingør Kommune og den selvejende institution HamletScenen Aftalen er indgået i henhold til lovbekendtgørelse nr. 1003 af 29. november 2003, som

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra

Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010. D. 26. februar 2008/lra Rullende treårig handlingsplan for den internationale kulturudveksling. 2008-2010 D. 26. februar 2008/lra Kunststyrelsen Den rullende handlingsplan er et dokument under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.!

- Sparring og netværksmuligheder i kraft af Dansekonsulenterne har været værdifuld.! Svar fra Tali Rázga, kunstnerisk leder af Gazart Hvilken rolle spiller Dansehallerne for dit arbejde på børn og unge-området? - Dansehallerne har været en betydelig aktør ift mit undervisningsarbejde.

Læs mere

Dans Film. Teater Design

Dans Film. Teater Design Forsi Dans Film Musik Lyd & LyS Teater Design Indhold En skole - En scene - En Fremtid Varme Værdier Cool Performance Dans Film Musik Lyd & Lys Teater Design Hvorfor Musik Og Teater? De Boglige Fag Studietur

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015

Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene. Rammeaftale 2012-2015 Odense Teater Den Syddanske Landsdelsscene Rammeaftale 2012-2015 RAMMEAFTALE FOR ODENSE TEATER DEN SYDDANSKE LANDSDELSSCENE FOR PERIODEN 2012-15 Indholdsfortegnelse 1. Generelle forhold vedrørende aftalen

Læs mere

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling

Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling Notat vedr. ansøgninger til De frie kulturmidler til behandling på møde i Udvalget for kultur og planlægning d. 4. juni 2013. A. sart Danseteater - 13/12988 sart Danseteater søger produktionstilskud på

Læs mere

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg

10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole - et vigtigt valg 10. klasse på Skt. Josefs Skole er for dig, der gerne vil styrke din faglighed og samtidigt blive mere afklaret på dit valg af ungdomsuddannelse. Et år

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

Årsberetning og Regnskab 2010

Årsberetning og Regnskab 2010 Årsberetning og Regnskab 2010 1 Det er Kultursamarbejdets vision, at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets strategiske

Læs mere

31. musikdramatik - eller

31. musikdramatik - eller eller primært for p 2007. Aftalen gælder for perioden 1. januar 2012 december 2015. 31. Aftaleperiode, aftaleformål og lovgrundlag Den Ny Opera og Esbjerg Kommune. Egnsteateraftale mellem det musikdramatiske

Læs mere

5.0 Dansens produktionsvilkår

5.0 Dansens produktionsvilkår Glem alt om Gucci - man kan måske nok få et sus af at have en Gucci-kjole på, men man kan få gåsehud over det hele af at se en danseforestilling. 58 (Koreografen Stephen Petronio om forholdet mellem mode

Læs mere

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen

Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Undervisningsmateriale MYKA My Grönholdt og Katya R. D. Nielsen Polar Bear Et undervisningmateriale til forestillingen Polar Bear for 0. 2. klasse Du skal bruge: Til læreren tuscher saks Isbjørnen er i

Læs mere

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen

Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Årlig redegørelse for Danmarks internationale kulturudveksling Danmarks internationale kulturudveksling Årlig redegørelse 2010 fra Udenrigsministeriet og Kulturministeriet Kunststyrelsen Dansk kulturliv

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes

Egnsteateraftale mellem. Næstved Kommune 30. juni 2016 og omhandler Næstved Kommunes juni 2009 af teaterlov (Teaterloven). om egnsteatre (Egnsteaterbekendtgørelsen), hjemlet i lovbekendtgørelse nr. 780 af den 23. Nærværende aftale er indgået i henhold til bekendtgørelse nr. 1404 af den

Læs mere

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk

MANIFEST 2083. Af Christian Lollike. sort-hvid.dk MANIFEST 2083 Af Christian Lollike sort-hvid.dk Manifest 2083 En forestilling om, hvordan Anders Behring Breivik ser sig selv Den stærkt debatterede forestilling MANIFEST 2083 er en monolog af Sort/Hvids

Læs mere

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken

Sommerkurser 2011. Teateroplevelser på gadeplan. Teateriværksætter med stort T. Moderne dans udfordre scenekunsten. Længe leve komikken Det Skrå Teater www.detskraateater.dk/teater Sommerkurser 2011 Teateroplevelser på gadeplan Teateriværksætter med stort T Moderne dans udfordre scenekunsten Længe leve komikken Tlf.: 50 47 63 60 kurser@detskraateater.dk

Læs mere

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015

Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Herning Kommune(herefter kaldt kommunen) For perioden 1.1.2012 31.12.2015 Og Foreningen Team Teatret (herefter kaldt teatret) S!de i a 7 Egnsteateraftale mellem Foreningen Team Teatret og Herning Kommune

Læs mere

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans

Moderne dans i Danmark. visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Moderne dans i Danmark visioner og anbefalinger til en fremtidig politik for moderne dans Indhold Indledning 03 Den moderne dans fødekæde 08 Den moderne dans økonomi 10 Uddannelse 16 Produktion 23 Formidling

Læs mere

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE

PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE PROFESSIONEL KUNST FOR BØRN OG UNGE Litteratur, teater, dans, billedkunst og musik FFB - FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR 2008 FAGLIGT FORUM FOR BØRNEKULTUR Fagligt Forum for Børnekultur er et fagligt netværk

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

Øresundsfestival 2014

Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival 2014 Øresundsfestival er blevet en succespå bare to år. I 2013 spillede 65 artister på 7 scener i løbet af to dage. Vi har skabt et netværk som allerede består af 10 spillesteder og 4

Læs mere

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering

2011-2012 Udgifter Egenfinanciering BUDGET FOR FESTIVAL FOR SAMTIDSKUNST 2012 2011-2012 Udgifter Egenfinanciering Festivalsekretariat Festivalleder 950.000 Administration og controlling 406.000 Koordinator af fundraising og sponsorater 406.000

Læs mere

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V)

Åbent samråd om sammensætningen af Det. af Det Kongelige Teaters nye bestyrelse. Spørgsmålet er stilet af Eyvind Vesselbo (V) Kulturudvalget 2011-12 KUU alm. del Bilag 110 Offentligt TALE Arrangement: Åbent samråd om sammensætningen af Det Kongelige Teaters bestyrelse Åbent eller lukket: Åbent Dato og klokkeslæt: 8. februar 2012

Læs mere

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser

Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Et netværk til hjælp for arbejdstagere, der krydser grænser Beskæftigelse & Den Europæiske Socialfond Beskæftigelse sociale anliggender Europa-Kommissionen 1 Eures et netværk til hjælp for arbejdstagere,

Læs mere

Oplæg til strategi 2009-2014

Oplæg til strategi 2009-2014 Markedsføring Dansk Varmblod skal være synlig for vore kunder såvel i indland som i udland. I relation til at markedsføre Dansk Varmblodsheste for kunderne, skal der udarbejdes en målrettet markedsføringsplan.

Læs mere

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK.

International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder STOR TAK. Nyhedsbrev 1 Vi er i fuldt sving med International Art Festival 2013 International Art Festival 2012 er succesfyldt overstået, ikke mindst på grund af megen velvilje fra de mange sponsorer, som vi skylder

Læs mere

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v.

Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Informationsmøde om europæiske og nordiske støttemuligheder 3. juni 2010 Program 13.00-13.10 Velkommen og intro 13.10-13.45 EU s Kulturprogram v. Lisbet Tegllund, CCP Danmark 13.45-14.30 Nordisk Kulturfond

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

ALLER MEDIA EVENTKALENDER ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT

ALLER MEDIA EVENTKALENDER ALLER MEDIESALG / DIGITAL : PRINT : EVENT ALLER MEDIA EVENTKALENDER E 1 INTRO EVENT I 360 0 SALG Tilgang Aller mediesalg arbejder med 360 0 løsninger. Event spiller typisk den opgave at skabe rammerne for det kreative omdrejningspunkt, som eksponeres

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2009

Årsberetning og regnskab 2009 Årsberetning og regnskab 2009 Kultursamarbejdet festivalåret 2009. 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock

REFERAT. Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg, Sara Topsøe-Jensen, Kasper Daugaard Poulsen og Mikael Fock 15. januar 2015 Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Scenekunst Møde nr. 14 5. december 2014 Tidspunkt: Kl. 8.00 17.00 Sted: Mødelokale 8, stuen REFERAT Til stede fra udvalget: Ditte Maria Bjerg,

Læs mere

Er din virksomhed blandt de bedste?

Er din virksomhed blandt de bedste? Notabenus Group Er din virksomhed blandt de bedste? ... det er vores i kraft af dynamiske og dygtige samarbejdspartnere omkring mange spændende projekter Notabenus skaber attraktive investeringer i hele

Læs mere

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea

Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea Et kulturudvekslingsprojekt mellem Danmark og Nordkorea I teatergruppen Batida har vi igennem lang tid haft et stort ønske om at bygge en kunstnerisk bro til Nordkorea. I foråret 2012 lykkedes det, efter

Læs mere

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay.

REFERAT. Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas Sandberg, Katrine Nyland Sørensen, Marianne van Toornburg og Jesper Bay. 1. marts 2013 Statens Kunstråds Musikudvalg Møde nr. 23 Mødedato: 11. marts 2013 Tidspunkt: kl. 10.00 14.00 Sted: Lokale 8, stueetagen REFERAT Til stede fra udvalget: Erik Bach, Edna Rasmussen, Thomas

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN

EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN EGNSTEATERAFTALE VEDR. HAMLETSCENEN 1. Aftaleparter Den selvejende institution HamletScenen (herefter kaldt teatret) Kronborg 13 3000 Helsingør CVR: 31 36 05 87 Og Helsingør Kommune (herefter kaldt kommunen)

Læs mere

SPOT PÅ SPILLERAGENTER

SPOT PÅ SPILLERAGENTER SPOT PÅ SPILLERAGENTER Af Martin Bager & Lean Bach - bragt i Spillernyt, marts 2011 Agenter fylder mere og mere på den danske håndboldscene på godt og ondt. Martin Bager og Lean Bach er suppleanter i Håndbold

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015

Åben skole Rudersdal. Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal Konceptbeskrivelse 2015 Åben skole Rudersdal I folkeskolereformen indføres begrebet Åben skole. Målet er, at et forpligtende samarbejde mellem skolerne og omverdenen kan videreudvikles

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution

Holbæk Teater Vimmelskaftet 27 4300 Holbæk 59 43 17 77 infohet.dk Selvejende institution Formand Egnsteateraftale mellem Holbæk Teater og Holbæk Kommune 2013- Holbæk * Kommune Kontraktindehaver: Navn og adresse Ejerforhold Holbæk Teaters tegningsberettigede person(er) Holbæk Teaters vedtægter

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli

Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli germanns Jazzkonfekt Lørdag den 11. juli Riverside City Jazz Band Lørdag den 4. juli Riverside City Jazz Band, er et af vores husorkestre som var med fra starten sammen med The Farmers, hvor de spillede for et goodwill beløb fordi de troede på

Læs mere

Velkommen til Snapsting 2015

Velkommen til Snapsting 2015 Velkommen til Snapsting 2015 Viborg byder velkommen til Snapsting - Viborg Hærvejsfestival 2015 i den sidste uge i juni. Programmet er fyldt med kultur, debat, sport, fest og fed musik. Men Snapsting?

Læs mere

få din idé til at spille

få din idé til at spille få din idé til at spille Slip idéerne løs Hos Gramex kan store og små idéer med musik blive realiseret. Når du vil spille musik offentligt og kopiere musik fra et medie til et andet, skal du henvende dig

Læs mere

fagfestival på handicapområdet

fagfestival på handicapområdet fagfestival på handicapområdet MESSE C, Fredericia den 5. - 7. sept. 2013 det er vigtigt at skabe et nyt og visionært forum Stig Langvad, Formand for DH. Et fyrtårn til inspiration Der er behov for et

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

NYT FRA ASSITEJ DANMARK 2012/13-3

NYT FRA ASSITEJ DANMARK 2012/13-3 1 NYT FRA ASSITEJ DANMARK 2012/13-3 Bestyrelsen Der blev afholdt bestyrelsesmøde d. 05-12-12 (temadag i Odense, Nørregaards Teater) og 14-01-13 (Odense). Næste bestyrelsesmøde ligger d. 14. februar 2013

Læs mere

En enestående platform for markedsføring

En enestående platform for markedsføring bygge- og boligudstilling En enestående platform for markedsføring Udstillingen hos Byggecentrum er en vigtig del af et samlet inspirations- og læringscenter, hvor viden om produkter og løsninger udveksles

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje

Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Ansøgningsskema for CKU s Kunstpulje Side 1 Generelt Projekttitel [kort og præcis beskrivelse af projektet]: Kontaktperson/projektansvarlig [den juridisk ansvarlige for projektets gennemførelse. Den projektansvarlige

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

Analyse 19. marts 2014

Analyse 19. marts 2014 19. marts 2014 Børnepenge til personer, hvor børnene ikke opholder sig i Danmark Af Kristian Thor Jakobsen I dette notat ses nærmere på omfanget af udbetalte børnepenge til statsborgere fra andre EU/EØS-lande

Læs mere

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING

HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING HØRING OM BEKÆMPELSE AF FORSKELSBEHANDLING 12/07/2007-31/08/2007 Deltagelse Angiv hvilket EU/EØS-land virksomheden ligger i DA - Danmark 66 (12.9%) PL - Polen 60 (11.7%) DE - Tyskland 59 (11.5%) NL - Nederlandene

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD

Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Studieordning for uddannelse i musikalsk akkompagnement til dans MAD Forsøgsordning 2008-2010 & 2010-2012 1 Indholdsfortegnelse Forord.side 3 Formål.side 4 Adgangskrav, ansøgning og optagelse.side 5 Uddannelsens

Læs mere

International Lighting Designer

International Lighting Designer International Lighting Designer CV: Belysningsmester på Bristol Teater 1978, på Aveny Teater 1982, på Dr. Dantes Aveny 1992 Eget firma Kongshaug & Søn fra 1980 Free-lance lysdesigner fra 1995. Teater:

Læs mere

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole.

Kultursamarbejdet har fået 2 nye medlemmer i 2012: Orkester Midtvest og Struer Musikskole. Årsberetning 2012 Årsberetning for 2012 1 Kultursamarbejdets medlemmer er pt. Lemvig Kommune, Struer Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Ikast-Brande Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune og 59 kulturinstitutioner,

Læs mere

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012

Aalborg Kommunes Kunstfond. Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning 2012 Aalborg Kommunes Kunstfond Beretning og regnskab 2009 Indhold: KUNSTFONDEN Postboks 218 Godthåbsgade 8 9400 Nørresundby Tlf. 9931 4000 www.aalborgkommune.dk kultur-fritid@aalborg.dk

Læs mere

Med venlig hilsen Formland Autumn 2007, Hal C 2680 YEBO! Colours of Africa Bodil Deibjerg

Med venlig hilsen Formland Autumn 2007, Hal C 2680 YEBO! Colours of Africa Bodil Deibjerg YEBO! COLOURS OF AFRICA byder velkommen til at opleve 3 meget forskellige nyheder indenfor brugskunst på det danske marked. Design og produktion fra Sydafrika. CaRRoL BoYeS Functional Art, boligstil og

Læs mere

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2

1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Ansøgningsskema til udviklingspuljen I Il 01 I Il I Il Il 11111 III Il II III Il II 1 I 1 1 1 I ddffe996-789b-434f-a637-8722ae46a1f2 Dato 10-03-2015 22:35:19 Blanket ID F0907_766 KLE 18.14.00G01 (ddffe996-7891,434f-a637-8722ae46a1f2)

Læs mere

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L

Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Medlemsfordele L A N G E L A N D K O M O G V Æ R T I L Hvem er vi Turist- og Erhvervsforeningen Langeland herefter kaldet TEL er en dynamisk og velfungerende organisation under daglig ledelse af direktør

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST?

KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Scenekunstens Udviklingscenter KUNSTENS FORMIDLING FORMIDLINGENS KUNST? Diplomuddannelsen i Kunst- og Kulturformidling Scenekunstens Udviklingscenter Kompetencegivende aktiviteter OSLO Kunst og Kulturformidling

Læs mere

Københavns Digitale Teater

Københavns Digitale Teater Skal København blive den første by i verden, som slutter sig til et lands nationale digitale teater? Sammenfattet ansøgning om årligt tilskud pålydende kr. 300.000,- årligt i perioden 2013-17 til opstart,

Læs mere

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater

Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Studieordning 2012/2013 Skuespilleruddannelsen Aarhus Teater Indholdsfortegnelse Studieordning for skuespilleruddannelsen Aarhus Teater...3 Uddannelsens formål og indhold m.v....3 Optagelse af elever...3

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Analyse 3. april 2014

Analyse 3. april 2014 3. april 2014 Indeksering af børnepenge i forhold til leveomkostningerne i barnets opholdsland Af Kristian Thor Jakobsen På baggrund af en forespørgsel fra Jyllandsposten er der i dette notat regnet på

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Referencer og duftcases

Referencer og duftcases Referencer og duftcases Kokkedal Slot Copenhagen Unik duft til nyrenoveret hotel og mødested i Nordsjælland Vi har i samarbejde med ambient idea fundet vores unikke duft, som understøtter fortællingen

Læs mere

Long Track Speed Skating

Long Track Speed Skating Long Track Speed Skating Talentudvikling og elitesatsning DANSK SKØJTE UNION 2015-2016 Opdateret August 2015 Indhold 1.0 Formålet med dokumentet... 2 2.0 Baggrund... 2 3.0 DIF projekt... 2 3.1 DIF Junior...

Læs mere

Musikvideo og markedsføring

Musikvideo og markedsføring EAL Erhvervs Akademi Lillebælt Multimediedesign (MMD) Musikvideo og markedsføring 1. SEMESTER, PROJEKTOPGAVE 2 December, 2014 Line Falkenberg Jensen Cpr. Nr.: 281293-1558 E- mail: linefalkenberg93@gmail.com

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Showcase Beat Le Mot: Vote Zombie Andy Beuyz 18. og 19. april 2009

Showcase Beat Le Mot: Vote Zombie Andy Beuyz 18. og 19. april 2009 Showcase Beat Le Mot: Vote Zombie Andy Beuyz 18. og 19. april 2009 Zombier i jeans og kortærmede skjorter raver gennem natlige indkøbscentre og skyggefulde byer. De udøde er lasede oprørere ( ). Vote Zombie

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE

BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE BUSINESS CASE: STYRKEBASERET LEDELSE..og hvordan I kommer i gang Den nyeste forskning inden for organisationsudvikling og psykologi viser stærke resultater med hensyn til, hvorfor en anderledes tilgang

Læs mere

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud

I forhold til Dansehallernes fokusområder ser 2014 kort fortalt således ud Dansehallernes årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens og ledelsens beretning s. 3-5 Publikum - Udbredelse af dans som kunstart, herunder præsentation af forestillinger s. 6-7 Moderne Dans på

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere