Puljenyt 2. kvartal 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Puljenyt 2. kvartal 2017"

Transkript

1 Puljenyt Markedskommentar Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter Emmanuel Macron trak sig sejrrigt ud af det franske præsidentvalg. Resultatet har været en markant styrkelse af euroen (og dermed kronen) og en bedre performance på europæiske aktier over for amerikanske. De kraftige bevægelser på valutamarkederne har haft stor betydning for kvartalets afkast, idet aktivklasser med valutakursrisiko er faldet. Kvartalets højdespringer var danske aktier efterfulgt af obligationer fra udviklingslande (emerging markets) og high yield obligationer, hvor begge de sidstnævnte har afdækket valutakursrisikoen. I den anden ende af skalaen finder man emerging markets valuta og amerikanske aktier, som begge er blevet ramt af den kraftige svækkelse af dollaren. Kvartalet har også budt på store bevægelser på obligationsmarkedet. Efter at have udvist en faldende tendens igennem de foregående tre måneder steg den toneangivende tyske statsrente hele 0,22 %-point på kvartalets tre sidste dage. Dermed blev et ellers solidt afkast på obligationer vendt til et meget begrænset afkast, og europæiske aktier gik samtidig fra plus til minus for juni måned. Startskuddet til de stigende renter blev affyret chefen for den europæiske centralbank Mario Draghi, der i en tale understregede, at han ser den nuværende lave inflation som midlertidig, og at pengepolitikken derfor gradvist vil blive normaliseret. Draghi lagde dog samtidig stor vægt på, at normaliseringen vil ske i et meget gradvist tempo. Vores forventning er, at ECB på mødet den 7. september vil skitsere en plan for aftrapning af de igangværende obligationsopkøb i løbet af Mens nøgletallene fra Europa bliver ved med at vise fremgang over en bred kam, har tallene for USA omvendt været lidt mere blandede. De meget stærke tillidsmålinger hos både forbrugere og virksomheder har indtil videre ikke materialiseret sig i højere vækstrater eller i forventninger om højere vækstrater. Forventningen til væksten i USA for 2017 har været nogenlunde stabil omkring niveauet lidt over 2 %. Omvendt er forventningen til væksten i Europa i samme periode gradvist blevet justeret højere, hvilket har ført til, at de to regioners forventede vækstrater nærmer sig hinanden. Med tanke på de seneste meget stærke nøgletal fra Europa er det desuden vores vurdering, at vækstskønnet vil fortsætte med at blive revideret op. Danmark På dansk såvel som globalt plan, har aktiemarkederne haft et gedigent andet kvartal. Det danske aktiemarked steg knap 7 % i løbet af kvartalet. Økonomien er i bedring, hvilket fortsat er hjulpet af de såkaldte kvantitative lempelser (obligationsopkøb), som flere af verdens centralbanker har gjort brug af de seneste år. Den primære bekymring i aktiemarkedet er stadig, at dette økonomiske støttehjul fjernes for hurtigt. Aktiemarkedets fortsatte gænge er dermed i stor grad afhængig af, hvornår centralbankerne vælger at stramme pengepolitikken mærkbart. Udsigterne for de finansielle markeder Væksten i amerikansk økonomi har traditionelt været højere end i Europa, og den seneste ensartning af vækstskønnet for de to regioner er ikke udtryk for, at væksten pludselig bremser kraftigt op i USA. Vores vurdering er, at den lidt svagere vækst i USA i første del af året vil vise sig at være af midlertidig karakter, og at væksten vil accelerere igen i andet halvår blandt andet understøttet af de seneste måneders lempeligere finansielle forhold. Med udsigt til højere vækst i andet halvår i både USA og Europa er det vores forventning, at også Kina og det bredere Emerging Markets vil drage yderligere fordel af det globale opsving. Den aktuelle positive udvikling for den globale økonomi understøtter virksomhedernes indtjening og dermed aktiekurserne. Aktiemarkedet er dog langt fra billigt prisfastsat, og det samme gælder obligationsmarkederne, så indtil videre afventer vi yderligere signaler fra den globale økonomi, og anbefaler derfor et neutralt niveau mellem aktie- og obligationseksponeringen.

2 Puljenyt Kommentarer for obligationer og aktier Obligationer Ligesom tilfældet var i første kvartal, blev andet kvartal 2017 præget af usædvanligt begrænsede renteudsving. Kun fordi de lange renter steg ca. 0,20 %-point. de sidste tre handelsdage, undgik vi et totalt fastlåst obligationsmarked. Samlet faldt de 10-årige amerikanske renter med 0,08 %-point over kvartalet, mens de tyske 10-årige renter steg med 0,14 %-point. Den 10-årige statsrente i Danmark steg med 0,07 %-point. Den amerikanske centralbank Fed, hævede som forventet den korte rente i juni, og de kortere amerikanske renter (2 år) steg med 0,13 %-point. I Europa har ECB fastholdt den ekspansive pengepolitik og fastholdt sine opkøb af obligationer (QE-programmet) for resten af 2017, men forventningerne til at annonceringen af afslutningen af opkøbsprogrammet kommer i september, fik de 2-årige renter i Tyskland til at stige over kvartalet. De danske realkreditobligationer har været præget af en del udsving gennem det meste af andet kvartal, men har alt i alt klaret sig positivt gennem kvartalet. Der er stadig et begrænset opadgående pres på den danske krone, men vi vurderer ikke, at Nationalbanken bliver tvunget til at sænke renten fra det nuværende niveau. Danske aktier Målt i danske kroner har indeksafkastet på det danske aktiemarked i årets andet kvartal været klart bedre end indeksafkastet på de store aktieindeks. Indeksafkastet på det danske aktiemarked har derfor indhentet det efterslæb, der var opstået efter første kvartal, og ligger for hele 2017 væsentligt over indeksafkastet på alle de store aktieindeks. Internationale aktier Årets andet kvartal har budt på en fortsættelse af de allerede igangværende positive tendenser i europæisk økonomi. Samtidig er den politiske risiko i Europa blevet mindre efter Emmanuel Macron trak sig sejrrigt ud af det franske præsidentvalg. Resultatet har været en markant styr-kelse af euroen (og dermed kronen) og en bedre performance på europæiske aktier over for amerikanske. De kraftige bevægelser på valutamarkederne har haft stor betydning for kvartalets afkast. Kvartalets højdespringer var danske aktier, mens amerikanske aktier blev ramt af den kraftige svækkelse af dollaren. Mens nøgletallene fra Europa bliver ved med at vise fremgang over en bred kam, har tallene for USA omvendt været lidt mere blandede. De meget stærke tillidsmålinger hos både forbrugere og virksomheder har indtil videre ikke materialiseret sig i højere vækstrater eller i forventninger om højere vækstrater. Forventningen til væksten i USA for 2017 har været nogenlunde stabil omkring niveauet lidt over 2 %. Omvendt er forventningen til væksten i Europa i samme periode gradvist blevet justeret højere, hvilket har ført til, at de to regioners forventede vækstrater nærmer sig hinanden. Med tanke på de seneste meget stærke nøgletal fra Europa er det desuden vores vurdering, at vækstskønnet vil fortsætte med at blive revideret op. i forhold til det samlede danske aktiemarked har i kvartalet været begunstiget af overvægtene i GN Store Nord, DSV og Lundbeck samt undervægtene i Københavns Lufthavne og Novozymes, mens overvægtene i Pandora, DFDS, Coloplast, Per Aarsleff og ISS har trukket i den modsatte retning.

3 Pulje 1 - Danske obligationer 1. kvartal ,62 % 0,00 % 0,62 % 0,03 % -0,01 % 0,03 % Afkast i ,65 % -0,01 % 0,65 % Renter af kontanter 0,0 Renter af obligationer 122,4 Kursreguleringer på obligationer -42,3 Resultat før omkostninger 80,1 Handelsomkostninger -0,0 Øvrige omkostninger -0,6 Puljens samlede resultat 79,4 Obligationer ,4 % ,9 % Kontant 317 2,6 % 128 1,1 % Aktiver i alt ,0 % ,0 % Puljens fordeling på varighed Optionsjusteret Officiel < 2 0,8 % 0,0 % 2-5 0,0 % 0,0 % ,4 % 31,7 % > 10 12,8 % 68,3 % Puljens samlede varighed 8,2 12,2

4 Pulje 2 - Danske aktier 1. kvartal ,35 % -0,11 % 8,24 % 4,40 % -0,05 % 4,35 % Afkast i ,75 % -0,16 % 12,59 % Renter af kontanter 0,0 Udbytter fra aktier 775,3 Kursreguleringer på aktier 4.523,2 Resultat før omkostninger 5.298,5 Handelsomkostninger -64,9 Øvrige omkostninger -1,7 Puljens samlede resultat 5.231,9 Aktier ,5 % ,6 % Kontant 709 1,5 % ,4 % Aktiver i alt ,0 % ,0 % Puljens fordeling på brancher Industri & energi 34,6 % Medicinal 27,7 % Finans 15,6 % Forbrugsvarer & basisvarer 14,2 % Materialer & forsyning 5,1 % IT og telekom 2,9 %

5 Pulje 3 - Danske indeksobligationer 1. kvartal ,49 % 0,00 % -0,49 % 2,35 % 0,00 % 2,35 % Afkast i ,86 % 0,00 % 1,86 % Renter af kontanter 0,0 Renter af obligationer 73,8 Kursreguleringer på obligationer 5,6 Resultat før omkostninger 79,4 Handelsomkostninger 0,0 Øvrige omkostninger -0,1 Puljens samlede resultat 79,3 Obligationer ,7 % ,7 % Kontant 187 4,3 % 232 5,3 % Aktiver i alt ,0 % ,0 % Puljens fordeling på varighed Optionsjusteret Officiel < 2 0,0 % 0,0 % 2-5 0,0 % 0,0 % ,5 % 19,6 % > 10 69,5 % 80,4 % Puljens samlede varighed 9,3 9,8

6 Pulje 4 - Mixpulje 1. kvartal ,08 % -0,27 % 3,81 % 1,41 % -0,26 % 1,15 % Afkast i ,49 % -0,53 % 4,96 % Renter af kontanter -0,0 Renter af obligationer 578,2 Kursreguleringer på obligationer -229,5 Udbytter fra inv.foreninger ,0 Kursreguleringer på inv.foreninger ,7 Resultat før omkostninger 7.953,0 Handelsomkostninger -89,4 Øvrige omkostninger -671,9 Puljens samlede resultat 7.191,6 Obligationer ,7 % ,8 % Aktier 0 0,0 % 0 0,0 % Investeringsforeninger ,0 % ,9 % Kontant ,3 % 448 0,3 % Aktiver i alt ,0 % ,0 % Puljens fordeling på varighed (obligationer) Optionsjusteret Officiel < 2 0,0 % 0,0 % 2-5 0,0 % 0,0 % ,0 % 32,0 % > 10 13,0 % 68,0 % Puljens samlede varighed 8,3 12,2 Puljens fordeling på regioner (obligationer og aktier) Europa 69,6 % Nordamerika 21,5 % Asien 8,9 % Øvrige 0,0 % Puljens fordeling på brancher (aktier) Industri & energi 19,1 % Medicinal 15,1 % Finans 17,2 % Forbrugsvarer & basisvarer 21,3 % Materialer & forsyning 8,0 % IT og telekom 19,3 %

7 Pulje 5 - Internationale aktier 1. kvartal ,19 % -0,36 % 6,83 % -0,61 % -0,38 % -0,99 % Afkast i ,58 % -0,74 % 5,84 % Renter af kontanter 0,0 Udbytter fra inv.foreninger 1.583,0 Kursreguleringer på inv.foreninger -689,3 Resultat før omkostninger 893,6 Handelsomkostninger 0,0 Øvrige omkostninger -99,9 Puljens samlede resultat 793,7 Aktier 0 0,0 % 0 0,0 % Investeringsforeninger ,0 % ,5 % Kontant 287 2,0 % 70 0,5 % Aktiver i alt ,0 % ,0 % Puljens fordeling på regioner Europa 37,8 % Nordamerika 45,8 % Asien 16,4 % Øvrige 0,0 % Puljens fordeling på brancher Industri & energi 16,1 % Medicinal 11,8 % Finans 18,1 % Forbrugsvarer & basisvarer 23,0 % Materialer & forsyning 8,5 % IT og telekom 22,4 %

8 Pulje 7 - Korte obligationer 1. kvartal ,37 % 0,00 % 0,37 % 0,32 % -0,02 % 0,31 % Afkast i ,70 % -0,02 % 0,68 % Renter af kontanter 0,0 Renter af obligationer 44,0 Kursreguleringer på obligationer -12,5 Resultat før omkostninger 31,4 Handelsomkostninger -0,0 Øvrige omkostninger -0,6 Puljens samlede resultat 30,8 Obligationer ,9 % ,2 % Kontant 288 7,1 % 316 7,8 % Aktiver i alt ,0 % ,0 % Puljens fordeling på varighed Optionsjusteret Officiel < 2 36,7 % 12,1 % ,3 % 45,3 % ,0 % 5,9 % > 10 0,0 % 36,8 % Puljens samlede varighed 2,2 6,2

9 Historiske afkast Puljernes afkast efter omkostninger for de seneste 10 år Korte Danske Indeks- Mixpulje Danske Internationale obligationer obligationer obligationer aktier aktier ,53 % 1,99 % -4,10 % -1,45 % 5,51 % -6,06 % ,43 % 5,96 % 5,21 % -19,34 % -42,91 % -39,08 % ,14 % 5,86 % 8,35 % 17,76 % 52,57 % 17,14 % ,07 % 8,38 % 5,52 % 15,58 % 35,84 % 18,90 % ,01 % 10,64 % 11,67 % 0,43 % -15,15 % -3,46 % ,73 % 5,82 % 6,53 % 10,80 % 30,43 % 11,42 % ,40 % -2,05 % -4,16 % 12,23 % 33,91 % 25,28 % ,35 % 10,51 % 5,69 % 12,37 % 24,04 % 19,08 % ,66 % -0,04 % 3,04 % 12,85 % 36,72 % 19,55 % ,98 % 6,19 % 3,85 % 2,72 % 2,21 % 3,08 % Puljernes gennemsnitlige årlige afkast efter omkostninger Korte Danske Indeks- Mixpulje Danske Internationale obligationer obligationer obligationer aktier aktier 1 år 1,98 % 6,19 % 3,85 % 2,72 % 2,21 % 3,08 % 3 år 1,33 % 5,46 % 4,19 % 9,21 % 20,12 % 13,64 % 5 år 1,42 % 3,99 % 2,92 % 10,13 % 24,80 % 15,42 % 7 år 2,16 % 5,53 % 4,50 % 9,44 % 19,55 % 12,99 % OBS! Ovenstående afkast kan ikke anvendes som en pålidelig indikator for puljernes fremtidige afkast.

10 Forklaring til udvalgte tabeller : Tabellen viser puljens afkast før omkostninger (bruttoafkast), omkostninger og afkast efter omkostninger (nettoafkast) for hvert kvartal og for året til dato. : Tabellen viser, hvordan puljens afkast i kroner er fremkommet fordelt på forskellige afkastkomponenter og omkostningstyper. Handelsomkostninger dækker over den kurtage, som puljen betaler, når der købes og sælges værdipapirer i puljen. Øvrige omkostninger dækker over depotgebyrer, øvrige gebyrer relateret til puljens værdipapirbeholdning og omkostninger i de investeringsforeninger, som puljen har investeret i, f.eks. administrationsomkostninger, omkostninger til forvaltere og transaktionsomkostninger. Puljens fordeling på varighed: Tabellen viser, hvordan puljens obligationsbeholdning fordeler sig inden for fire forskellige varighedsintervaller. Varighed er et udtryk for obligationers kursfølsomhed ved renteændringer. Jo højere varighed, des større kursudsving ved renteændringer. En høj varighed er derfor lig med en høj renterisiko, mens en lav varighed er lig med en lav renterisiko. Puljens samlede varighed viser, hvor meget værdien af puljens obligationsbeholdning forventes at falde ved en rentestigning på 1 %-point. Den optionsjusterede varighed tager i modsætning til den officielle varighed højde for den konverteringsrisiko, der er på konverterbare obligationer. Når kursen på konverterbare obligationer kommer over 100, udnytter låntagere i stigende grad konverteringsretten og indfrier deres lån. Den optionsjusterede varighed er derfor et bedre mål for puljens renterisiko end den officielle varighed. Disclaimer Dette materiale er udarbejdet af Skandinaviska Enskilda Banken AB, Copenhagen Branch, CVR-nr Skandinaviska Enskilda Banken AB, Copenhagen Branch ( SEB ) er en del af Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), som er et svensk aktieselskab, der er underlagt tilsyn af Finansinspektionen i Sverige og delvist af Finanstilsynet i Danmark. Dette materiale er udarbejdet alene til orientering for de kunder, som materialet er udleveret til. Materialet er ikke tiltænkt som markedsføring af Skandinaviska Enskilda Bankens puljer men tjener alene som analyse af specifikke finansmarkeder og udviklingen i de enkelte puljer. Materialet bør ikke ligge til grund for specifikke investeringsbeslutninger. Hvis du ønsker at foretage konkrete investeringer på baggrund af materialet, bedes du tage kontakt til din rådgiver. Hvis materialet henviser til resultater og investeringsanalyser, bedes du læse den fulde rapport samt eventuelle disclaimere. Råd og information i materialet er baseret på kilder, som Skandinaviska Enskilda Banken har vurderet pålidelige. Skandinaviska Enskilda Banken er ikke ansvarlige for fuldstændigheden eller nøjagtigheden af oplysningerne og for direkte eller indirekte tab, som kan opstå på grund af fejl eller mangler heri. Historisk udvikling og afkast er ingen garanti for fremtidige afkast. Markedsværdien på finansielle instrumenter kan både stige og falde, og det historiske afkast af et finansielt instrument er ikke en sikker indikation på fremtidlige afkast. Finansielle instrumenter, som er placeret eller investeret i udenlandske markeder, påvirkes også af svingning i valutakurser, som kan få værdien af instrumentet til at stige eller falde. Copyright 2016 Skandinaviska Enskilda Banken.

Puljenyt 3. kvartal 2017

Puljenyt 3. kvartal 2017 Puljenyt Markedskommentar I årets tredje kvartal har aktiemarkederne leveret pæne afkast som følge af et stærkere makroøkonomisk billede, og mens danske statsobligationer ikke har flyttet sig meget i kvartalet,

Læs mere

Puljenyt 4. kvartal 2016

Puljenyt 4. kvartal 2016 Puljenyt Markedskommentar Årets sidste kvartal blev yderst begivenhedsrigt på de finansielle markeder. Det var valget af Donald Trump til amerikansk præsident, som tiltrak sig mest opmærksomhed, men faktisk

Læs mere

Markedskommentar. 4. kvartal 2016

Markedskommentar. 4. kvartal 2016 4. kvartal 2016 Markedskommentar Årets sidste kvartal blev yderst begivenhedsrigt på de finansielle markeder. Det var valget af Donald Trump til amerikansk præsident, som tiltrak sig mest opmærksomhed,

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2016

Puljenyt 3. kvartal 2016 Puljenyt Markedskommentar Den amerikanske forfatter Mark Twain sagde engang: Jeg har haft masser af bekymringer der var dog ikke mange af dem, der blev til noget. Det citat indrammer ret præcist forholdene

Læs mere

Puljenyt 1. kvartal 2016

Puljenyt 1. kvartal 2016 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2016 Det nye år var ikke mange dage gammelt førend der opstod store kursfald på de finansielle markeder. De globale aktiemarkeder faldt i

Læs mere

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA,

til året. Danmark 2013. ken skønner, at den samlede økonomiske aktivitet set De positive tendenser kommer oftest først fra USA, Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015

Udsigterne for 2015. Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Udsigterne for 2015 Generalforsamling i SEBinvest april 2015 Indhold Konklusion Basis scenarie Baggrund Lidt banaliteter 0-rente miljø Hvad siger det noget om? Konsekvens 2015 Basis scenarie Risici 08-04-2015

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar (d.15. 01.2015) Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt

Læs mere

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling

Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Nyhedsbrev Kbh. 4. juli 2014 Markedskommentar juni: Centralbankerne dikterer stadig markedets udvikling Juni måned blev igen en god måned for både aktier og obligationer med afkast på 0,4 % - 0,8 % i vores

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Puljenyt 1. kvartal 2016

Puljenyt 1. kvartal 2016 Puljenyt Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i Det nye år var ikke mange dage gammelt førend der opstod store kursfald på de finansielle markeder. De globale aktiemarkeder faldt i løbet

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2013

Markedskommentar Orientering Q4 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal forstærkedes den tendens til normalisering af de finansielle markeder, som vi har set igennem det meste af 2013. Med

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2016

Puljenyt 2. kvartal 2016 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2016 Efter en turbulent start på året fandt de finan sielle markeder igen fodfæste i 2. kvartal i hvert fald frem til den britiske EU-afstemning!

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2014

Markedskommentar Orientering Q4 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED!

Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! Nyhedsbrev Kbh. 2. dec. 2015 Markedskommentar november: Mens vi venter på ECB og FED! November blev en forholdsvis rolig måned med stigende aktier og en styrket dollar ift. til euroen. Det resulterede

Læs mere

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa!

Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Nyhedsbrev Kbh. 5. maj. 2015 Markedskommentar april: Stigende vækst- og inflationsforventninger i Europa! Efter 14 mdr. med stigninger kunne vi i april notere mindre fald på 0,4 % - 0,6 %. Den øgede optimisme

Læs mere

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4

PULJEAFKAST FOR 2014 UDVIKLINGEN I 2014 2 UDDYBENDE KOMMENTARER TIL DE ENKELTE PULJER 3 BESKATNING AF PENSIONSAFKAST 4 PULJEAFKAST FOR 2014 23.01.2015 Udviklingen i 2014 2014 blev et år med positive afkast på både aktier og obligationer. Globale aktier gav et afkast målt i danske kroner på 18,4 pct. anført af stigninger

Læs mere

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året!

Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! Nyhedsbrev Kbh. 3.okt 2014 Markedskommentar september: 2 % mere i afkast om året! I september måned så vi en konsolidering på aktie- og obligationsmarkederne. Den svage europæiske økonomi og ECB kommende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - OKTOBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR OKTOBER 2014 Fortsat udsigt til økonomisk opsving i USA Europa mere tvivlsomt PFA har en forventning om, at det økonomiske opsving i USA vil fortsætte

Læs mere

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur

Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Nyhedsbrev Kbh. 3. sep. 2015 Markedskommentar august: Black August vækstnedgang i Kina giver aktienedtur Uro i Kina sætte sine blodrøde spor i aktiemarkederne i august måned. Vi oplevede de største aktiefald

Læs mere

Markedskommentar marts: Den perfekte storm!

Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Nyhedsbrev Kbh. 7. apr. 2015 Markedskommentar marts: Den perfekte storm! Marts blev også en god måned med afkast på 1,0 % - 1,8 % i vores afdelinger. Afkastene er et resultat af stigende aktiekurser og

Læs mere

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar!

Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Nyhedsbrev Kbh. 3. aug 2017 Markedskommentar juli: Gode regnskaber og nøgletal, behersket inflation og fortsat faldende dollar! Dollaren fortsatte med at falde i juli. Det skyldes en kombination af en

Læs mere

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser

Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Nyhedsbrev Kbh. 2. juni 2014 Markedskommentar maj: ECB stimuli og tiltagende M&A aktiviteter understøtter alle aktivklasser Maj måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal 2014. Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder Årets sidste kvartal var kendetegnet ved kraftige fald i renteniveauet og i olieprisen. De kraftige rentefald betød, at obligationer generelt klarede

Læs mere

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012

DJS PULJEPENSION. Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2010

Markedskommentar Orientering Q4 2010 Markedskommentar Det globale aktieindeks MSCI World steg omregnet til danske kroner med hele 10,88 pct. i 4. kvartal 2010. Stigningen for hele året blev herefter på 19,71 pct. Markedet i 2010 sluttede

Læs mere

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko

Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko Nyhedsbrev Kbh. 1.sep 2014 Markedskommentar august: Regnskaber, virksomhedskøb og stimuli overvinder geopolitisk risiko August måned blev en særdeles god måned for både aktier og obligationer med afkast

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2011

Markedskommentar Orientering Q1 2011 Markedskommentar Finansmarkederne har i første kvartal 2011 været noget u- stabile og uden klare tendenser. Udsigt til stigende inflation og renteforhøjelser gav kursfald på især statsobligationer. Men

Læs mere

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000

Nordjysk Kvalitet. puljenyt. Nr. 1-2000 Nordjysk Kvalitet puljenyt Nr. 1-2000 Puljeafkast 4. kvartal 1999 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Landefordeling af udenlandske aktieinvesteringer Puljekommentarer 4. kvartal 1999 Spar Nords forventninger

Læs mere

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne!

Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Nyhedsbrev Kbh. 5. apr. 2016 Markedskommentar marts: Centralbankerne skaber mere ro på markederne! Marts blev en mere rolig måned på aktiemarkederne godt hjulpet på vej af lempelige centralbankerne. Faldende

Læs mere

Puljenyt 2. kvartal 2016

Puljenyt 2. kvartal 2016 Puljenyt Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i Efter en turbulent start på året fandt de finan sielle markeder igen fodfæste i 2. kvartal i hvert fald frem til den britiske EU-afstemning!

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - FEBRUAR 2015 MARKEDSKOMMENTAR FEBRUAR 2015 Centralbankerne overgår hinanden Nu med ECB i front Mere end seks år efter at den amerikanske centralbank initierede det første af sine

Læs mere

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft!

Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2015 Markedskommentar januar: ECBs pengeregn giver kursløft! Året er startet med store kursstigninger på 2,1-4,1 % pga. stærke europæiske aktier, en svækket euro og lavere renter.

Læs mere

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus!

Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Nyhedsbrev Kbh. 3. jul. 2015 Markedskommentar juni: Græsk krise tager fokus! Juni blev en måned, hvor den græske krise tog al fokus fra et Europa på vej mod opsving. Usikkerheden gav aktiekursfald. Der

Læs mere

Q1 2015. Markedskommentar

Q1 2015. Markedskommentar Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2015 Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en

Læs mere

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser!

Q3 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2015 Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på

Læs mere

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen!

Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Nyhedsbrev Kbh. 3. mar. 2015 Markedskommentar februar: Hjælpepakke, nøgletal og billige energi øger optimismen! Julen varer lige til påske! Der er vist noget om snakken i år. Festen fra januar måned er

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 4. kvartal Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser i oktober og november blev

Læs mere

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank!

Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! Nyhedsbrev Kbh. 5. okt. 2016 Markedskommentar september: Præsidentvalg, afventende centralbanker og Deutsche Bank! September måned blev en forholdsvis rolig måned med fokus på problemerne hos Deutsche

Læs mere

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal!

Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! Nyhedsbrev Kbh. 4. jan. 2017 Markedskommentar december: Trump rally og gode nøgletal! December blev en god afslutning på et omskifteligt år med råvare- og Kinakrise, Brexit, og Trump som nogle af hovedingredienserne.

Læs mere

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999

Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 PuljeNyt Nr. 4-2000 Puljeafkast for 3. kvartal samt de første 3 kvartaler 2000 Puljeafkast for årene 1997, 1998 og 1999 Puljekommentarer 3. kvartal 2000 Spar Nord Banks forventninger 4. kvartal 2000 Kommentarer

Læs mere

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger!

Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Nyhedsbrev Kbh. 3. jun. 2015 Markedskommentar maj: Rentechok og græske forhandlinger! Maj blev en måned med udsving, men det samlede resultat blev begrænset til afkast på mellem -0,2 % og + 0,4 %. Fokus

Læs mere

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald

Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald Nyhedsbrev Kbh. 3. aug. 2015 Markedskommentar juli: Græsk aftale og råvarer fald I Juli måned fik den græske regering endelig indgået en aftale med Trojkaen (IMF, ECB og EU). Den økonomiske afmatning i

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser!

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2015. Kære Læser! Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Hvis man holdt sommerferie i Danmark i 2015, vil man vide, at vejret var elendigt. Det samme kan siges om stemningen på de finansielle markeder

Læs mere

Multi Manager Invest i 2013

Multi Manager Invest i 2013 Multi Manager Invest i 2013 Året 2013 blev et godt investeringsår for flere af foreningens afdelinger Afkastudviklingen i aktieafdelingerne blev højere end ventet, hvorimod obligationsafdelingerne leverede

Læs mere

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op

Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Nyhedsbrev Kbh. 4. aug. 2016 Markedskommentar juli: Regnskaber, stimuli og nøgletal sender aktierne op Juli måned blev særdeles god trukket af gode regnskaber med fine forventninger til fremtiden, udsigten

Læs mere

Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg!

Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2016 Markedskommentar oktober: Usikkerhed om USA's præsidentvalg! Oktober måned blev præget af stigende renter og en styrket dollar pga. en øget sandsynlighed for en rentestigning

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge!

Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Nyhedsbrev Kbh. 3. feb. 2017 Markedskommentar januar: Europa er på vej ud af USA's skygge! Januar blev en god måned for aktier, mens de europæiske renter steg og dollaren blev svækket. Pæne regnskaber

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MAJ 2015 MARKEDSKOMMENTAR MAJ 2015 Pusterum I USA bekræftede BNP-tal for årets første kvartal, at væksten bremsede midlertidigt op efter et stærkt 2014. Sammen med svage nøgletal

Læs mere

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald!

Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Nyhedsbrev Kbh. 5. juni 2017 Markedskommentar maj: Synkront opsving og dollarfald! Europæiske og danske aktier havde igen en god måned pga. øget vækst og optimisme, flotte regnskaber, der blev suppleret

Læs mere

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat april, maj og juni 2001 side 3. Resultat for 1. halvår 2001 side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat april, maj og juni 2001 side 3 Resultat for 1. halvår 2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer og forventninger

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark

Q2 2015. Markedskommentar. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015. Danmark Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2015 Danmark Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker

Læs mere

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar!

Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov 2017 Markedskommentar oktober: Stærkeste aktiemåned siden februar! Stærke økonomiske data, udsigt til snarlige skattelettelser og regnskaber, der retfærdiggør de højere værdisætninger,

Læs mere

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden!

Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Nyhedsbrev Kbh. 2. jun. 2016 Markedskommentar maj: Udsigt til amerikansk rentestigning øger markedstilliden! Maj blev en god måned på aktiemarkederne godt hjulpet af fornuftige nøgletal og en bedre markedstillid

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2013. Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal. Afkast på forskellige aktivtyper i kvartalet Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen!

Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Nyhedsbrev Kbh. 4. nov. 2015 Markedskommentar oktober: Super Mario, robuste nøgletal og gode regnskaber løfter aktiestemningen! Aktierne gjorde et meget flot comeback i oktober måned. En kombination af

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2013

Markedskommentar Orientering Q3 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Årets 3. kvartal blev på mange måder en déjà vue oplevelse. Man følte umiddelbart, at man havde hørt det hele et par gange før: En genopblussen

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Et godt Nytår starter som bekendt med en stor nytårsraket, og man må sige, at aktiemarkederne er startet året 2015 som en endog meget stor

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 1. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger!

Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! Nyhedsbrev Kbh. 5. sep. 2016 Markedskommentar August: Investorvenlige centralbanker og lavere omkostninger! August måned blev en fornuftig og mindre begivenhedsrig måned domineret af mindre aktiestigninger

Læs mere

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009

Risk & Cash Management. 6. januar Finansiel strategi. - rapportering pr. 31. december 2009 6. januar 2010 Finansiel strategi - rapportering pr. 31. december 2009 Indhold Nøgletal til risikostyring -side 3- Kommentarer til risikooverblik -side 4- Låneporteføljen -side 5- Placeringsporteføljen

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2015. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Markedskommentar Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder Det kan virke ganske forunderligt, at et så lille og i økonomisk forstand ubetydeligt land som Grækenland tiltrækker sig så megen opmærksom

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - MARTS 2015 MARKEDSKOMMENTAR MARTS 2015 Tegn på at foråret breder sig i Europa Konjunkturindikatorer for starten af 2015 signalerer, at det positive momentum i økonomien fortsætter,

Læs mere

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked!

Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Nyhedsbrev Kbh. 3.nov 2014 Markedskommentar oktober: Yo-yo aktiemarked! Oktober måned blev en meget urolig måned. En vækstforskrækkelse fra Tyskland og uro i verden i form af Ebola og Ukraine/Rusland krisen

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen

Kvartalsrapport 4. kvartal 2005. 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen lokal puljepension Kvartalsrapport 4. kvartal 2005 2005 blev et rekordår for puljerne danske aktier, international og mixpuljen Aktiepuljerne og mixpuljen opnåede i fjerde kvartal igen meget fine afkast.

Læs mere

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året!

Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Nyhedsbrev Kbh. 2. feb. 2016 Markedskommentar januar: Aktieudsalg giver historisk dårlig start på året! Januar blev en hård start på det nye år med fald på mellem 1,2 % - 3,7 % i vores 3 afdelinger. Aktiemarkedet

Læs mere

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast

SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast SEB Pension Investeringsmarkeder og afkast 1. kvartal 2017 Markedskommentar Årets start bragte ikke afgørende overraskelser til de finansielle markeder. Valget i Holland i marts resulterede i, at det højre-nationalistiske

Læs mere

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3

Resultat juli, august og september 2001 side 3. Resultat for til side 3. Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Indhold Resultat juli, august og september 2001 side 3 Resultat for 01.01. til 30.09.2001 side 3 Puljeafkast for 1996, 1997, 1998, 1999 og 2000 side 3 Kommentarer til puljens 4 grupper side 4 Puljekommentarer

Læs mere

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur!

Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! Nyhedsbrev Kbh. 4. dec 2017 Markedskommentar november: Amerikansk skattereform og danske aktienedtur! November blev en blandet måned med fortsat aktiefremgang i USA, mens Europa og specielt Danmark havde

Læs mere

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015

Investor Brief. Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 3. KVARTAL JULI 2015 Makroøkonomi og allokering 3. kvartal 2015 Udsigt til global væ kst og positive afkastmuligheder. Græ kenland vil fortsat skabe usikkerhed. Udsigt til amerikansk renteforhøjelse Europæ

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q2 2014

Markedskommentar Orientering Q2 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal 2014 Den globale økonomi er i 2. kvartal kommet sig over det skuffende 1. kvartal, hvor især den amerikanske isvinter satte en midlertidig

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal 2014 Midt ude i Nordatlanten løber en kløft, hvor den nordamerikanske kontinentalplade møder den eurasiske kontinentalplade. De to plader,

Læs mere

Den næste finanskrise starter her

Den næste finanskrise starter her 10. marts 2015 Den næste finanskrise starter her Denne kommentar er også bragt som et indlæg i Jyllands-Posten den 10. marts 2015. Centralbankerne i 17 lande har i år lempet deres pengepolitik, og godt

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014

PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 PFA INVEST NYHEDSBREV - DECEMBER 2014 MARKEDSKOMMENTAR DECEMBER 2014 Forsat meget lempelig global pengepolitik understøttende for markerne Selvom den amerikanske centralbank har stoppet sine opkøb af obligationer,

Læs mere

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP

Finansuro sætter rentestigninger. pause. Rentekurven i dag og vores forventning om 12 måneder DANMARK SWAP Finansuro sætter rentestigninger på midlertidig pause Dette er en investeringsanalyse 2014 har budt på den længe ventede konsolidering på aktiemarkedet til dels udløst af uro på emerging markets (EM).

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JULI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JULI 2015 Juni præget af stor volatilitet på de finansielle markeder Aktiemarkederne blev i juni hårdt ramt af frygten for stigende renter og usikkerheden

Læs mere

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit

Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Nyhedsbrev Kbh. 5. jul. 2016 Markedskommentar juni: Robust overfor Brexit Selvom juni måned resulterede i et britisk farvel til EU, har vores All Weather porteføljer vist sig robuste overfor den efterfølgende

Læs mere

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015

PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 PFA INVEST NYHEDSBREV - JUNI 2015 MARKEDSKOMMENTAR JUNI 2015 USA kæmper for at genfinde kadencen De fleste amerikanske konjunkturindikatorer peger på moderat vækst i USA i andet kvartal, efter at reviderede

Læs mere

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD

Puljenyt. Spar Nords Puljer - en langsigtet investering. tættere på AFKAST I PROCENT FOR 4. KVARTAL 2013. tættere på. Nr. 1 Februar 2014 INDHOLD Puljenyt Nr. Februar tættere på pct., pct. AFKAST I PROCENT FOR. KVARTAL, pct., pct. INDHOLD Spar Nords Puljer - en langsigtet investering...side Markedskommentar...side Gruppe...side Gruppe...side Gruppe...side

Læs mere

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år!

Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! Nyhedsbrev Kbh. 6. jan. 2016 Markedskommentar december: ECB og OPEC skuffelser afslutter vanskeligt år! December afsluttede et forholdsvist turbulent år med fornyet uro på aktiemarkederne pga., at ECB

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q3 2012

Markedskommentar Orientering Q3 2012 Markedskommentar Kære Læser Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q4 2012

Markedskommentar Orientering Q4 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal I årets sidste kvartal flyttede finansmarkedets geografiske fokus sig fra Europa til USA, hvilket Europa nød godt af. Såvel europæiske aktier

Læs mere

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015

Q4 2015. Markedskommentar. Danmark. Kære Læser! Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 Markedskommentar Kære Læser! Danmark Temaer på de finansielle markeder i 4. kvartal 2015 4. kvartal blev præcis lige så volatilt som året 2015 som helhed: Perioder med optimisme og stærkt stigende kurser

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012

Markedskommentar. Pulje Nyt - 3. kvartal 2012 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 3. kvartal Ved indgangen til 3. kvartal var finansmarkederne fortsat positivt påvirket af den politiske aftale om en løsning af den europæiske gældskrise,

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2013

Markedskommentar Orientering Q1 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal Året 2013 startede på den samme positive facon, som 2012 sluttede: Investorerne ville have afkast og de var dermed villige til at påtage

Læs mere

Puljenyt 3. kvartal 2010

Puljenyt 3. kvartal 2010 Puljenyt 3. kvartal 2010 Det globale aktieindeks, MSCI World, steg med 2,11 pct. i 3. kvartal målt i danske kroner. Stigningen viser, at aktiemarkederne ikke kalkulerer med et nyt større fald i de internationale

Læs mere

NYHEDSBREV JANUAR 2014

NYHEDSBREV JANUAR 2014 NYHEDSBREV JANUAR 2014 MARKEDSKOMMENTAR JANUAR 2014 PFA INVEST - NYHEDSBREV JANUAR 2014 CENTRALBANKERNE SATTE SCENEN FOR DE FINANSIELLE MARKEDER I 2013 2013 blev et år der igen var præget af centralbankernes

Læs mere

Aktiemarkederne lukrerer på den lave rente

Aktiemarkederne lukrerer på den lave rente 1. kvartal 2010 Aktiemarkederne lukrerer på den lave rente De rekordlave renter får kurserne op på aktiemarkederne over det meste af verden. Stigningen i det globale aktieindeks blev på knap 10 pct. i

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Renteprognose: Vi forventer at:

Renteprognose: Vi forventer at: Renteprognose: Vi forventer at: den danske og tyske 10-årige rente vil falde lidt tilbage ovenpå den seneste markante rentestigning, men at vi om et år fra nu har højere renter end i dag. første rentestigning

Læs mere

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt!

Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! Nyhedsbrev Kbh. 2. nov. 2014 Markedskommentar november: ECB vil gøre, hvad der er nødvendigt! November måned blev en fin måned for amerikanske og europæiske aktier. Vores 3 afdelinger er steget med mellem

Læs mere

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback?

Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? Nyhedsbrev Kbh. 2. okt. 2015 Markedskommentar september: Er aktierne klar til et comeback? De hårdt prøvede aktie-aktionærer verden over måtte konstatere yderligere fald i september måned, selvom om nøgletallene

Læs mere

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt.

Afkast Q4 2008 samt år til dato (efter omkostninger men før pensionsafkastskat) Danske Aktier Mixpulje Europæiske Aktier. 4. kvt. 4. kvartal 2008 2008 blev et år præget af krise Krisen i den finansielle sektor enorm Den finansielle sektor har været i store vanskeligheder over det meste af verden gennem det meste af 2008. Tabene i

Læs mere

Markedskommentar Orientering Q1 2014

Markedskommentar Orientering Q1 2014 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 1. kvartal 2014 Efter en god fest kommer der ofte tømmermænd. Mange investorer spørger formentlig sig selv, om festen på de finansielle markeder i 2012

Læs mere

SAXO GLOBAL EQUITIES

SAXO GLOBAL EQUITIES SAXO GLOBAL EQUITIES PRODUKT Saxo Global Equities er en del af investeringsforeningen Wealth Invest. Afdelingens mål er over tid at skabe et afkast efter alle omkostninger, der er bedre end MSCI AC World

Læs mere