Delårsrapport 3. kvartal 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport 3. kvartal 2012"

Transkript

1 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal /1-30/ Driftsresultatet (EBITDA) blev i 3. kvartal USD 23 mio. (USD 36 mio.). Markedsbetingelserne var i både Tørlast og Tank væsentligt dårligere end i samme periode sidste år. Pengestrømme fra driften blev USD 29 mio. i 3. kvartal. EBITDA Tørlast Tank Tørlastafdelingens indsejling var i gennemsnit 35% bedre end markedet på grund af høj afdækning til gode rateniveauer. EBITDA i Tørlast blev i kvartalet USD 26 mio. (USD 35 mio.). Indsejlingen i Tank var derimod 7% under 1-års T/C-raterne, men dog bedre end spotmarkedet. Tankafdelingen realiserede i 3. kvartal et driftstab på USD 1 mio. mod positive USD 3 mio. i samme periode sidste år. Samlet har NORDEN i årets første 9 måneder genereret et EBITDA på USD 104 mio. (USD 4 mio.). Justeret for engangsindtægter er driftsresultatet % lavere end sidste år. EBIT (før nedskrivninger) Som følge af lavere indtjening og højere afskrivninger realiserede NORDEN i 3. Koncernen kvartal et negativt primært driftsresultat (EBIT) på USD -1 mio. For årets første 9 måneder blev EBIT (før nedskrivninger) USD 34 mio. NORDEN fortsætter med at optimere kerneflåden ved frasalg og bestilling af ny brændstofeffektiv tonnage. Siden begyndelsen af 3. kvartal har Selskabet solgt 7 tørlastskibe og bestilt 2 Handysize tankskibe og 1 isklasse Panamax tørlastskib. Teoretisk NAV DKK pr. aktie 198 Markedsværdierne på skibene faldt yderligere med 6% i løbet af 3. kvartal. NORDENs samlede teoretiske Net Asset Value (NAV) faldt i 3. kvartal med 13% til DKK 198 pr. aktie. Denne opgørelse er dog uden væsentlige afdækningskontrakter, der skønnes at have en værdi på USD 215 mio. eller DKK 30 pr. aktie. Hvis fragtratekurven og skibspriserne ændres 10%, ændres den teoretiske NAV med 18%. Afdækning Afdækningen for 2013 i Tørlastafdelingen er hævet fra 44% til 56%, hvilket Tørlast 109% 56% primært er sket i de to hovedskibstyper Panamax og Handymax, hvor den Tank 31% % samlede afdækning nu er ca. 100%. I Tank er Rederiet fortsat meget eksponeret mod spotmarkedet. Det ventes dog, at vintermarkedet vil give mulighed for at hæve afdækningen for Forventninger 20 EBITDA NORDEN fastholder forventningerne til EBITDA for helåret på USD mio. Adm. direktør Carsten Mortensen udtaler: "Jeg glæder mig over, at NORDEN trods udfordrende markedsbetingelser genererer et positivt cash flow fra driftsaktiviteterne i 3. kvartal på USD 29 mio. Det er det, der tæller i tider som disse. Vi er finansielt stærke, og Rederiet fortsætter optimeringen af flåden ved blandt andet at kontrahere endnu et brændstofeffektivt skib denne gang et Panamax isklasseskib, der er sikret beskæftigelse i 5 år." NORDEN afholder i dag kl (CET) en telekonference, hvor adm. direktør Carsten Mortensen, finansdirektør Michael Tønnes Jørgensen og koncerndirektør Martin Badsted gennemgår rapporten. Danske deltagere skal senest kl (CET) ringe på telefon , mens internationale deltagere skal ringe på +44 (0) eller inden (CET). Telekonferencen kan følges live på hvor præsentationen også er tilgængelig. Yderligere oplysninger: Adm. direktør Carsten Mortensen, telefon DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

2 Hoved- og nøgletalsoversigt for koncernen Hovedtal i USD /1-30/9 20 1/1-30/9 Ændring kvt /1-31/ RESULTATOPGØRELSEN Omsætning % Omkostninger % Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) 1) % Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger % Resultat af primær drift (EBIT før nedskrivninger) % Nedskrivninger Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter % Finans, netto % Resultat før skat Periodens resultat OPGØRELSE AF DEN FINANSIELLE STILLING Langfristede aktiver % Aktiver i alt % Egenkapital (inklusive minoritetsinteresser) % Forpligtelser % Investeret kapital % Netto rentebærende aktiver % Likvider og værdipapirer % PENGESTRØMME Fra driftsaktiviteter % 0.3 Fra investeringer % heraf investering i materielle anlægsaktiver % Fra finansieringsaktiviteter % Periodens likviditetsændring % KURS- OG REGNSKABSRELATEREDE NØGLETAL Aktierelaterede hoved- og nøgletal: Antal aktier á DKK 1 (ekskl. egne aktier) % Indtjening pr. aktie (EPS) (DKK 2) ) -6,6 (-38) 1,4 (7) - 2,1 () Udvandet indtjening pr. aktie (udvandet EPS) (DKK 2) ) -6,6 (-38) 1,4 (7) - 2,1 () Indre værdi pr. aktie (ekskl. egne aktier) (DKK 2) ) 41,0 (236) 47,6 (263) -14% 48,4 (278) Aktiekurs ultimo perioden, DKK 154,8 153,9 1% 134,5 Kurs/indre værdi (DKK 2) ) 0,65 0,59 10% 0,5 Net Asset Value pr. aktie ekskl. købsoptioner på skibe (DKK 2) ) 37,4 (215) 43,3 (238) -14% 43,1 (248) Teoretisk Net Asset Value pr. aktie 3) (DKK 2) ) 34,3 (198) 45,2 (249) -24% 44,9 (258) Øvrige hoved- og nøgletal: EBITDA-ratio 1) 6,4% 7,5% 15% 8,2% ROIC (før nedskrivninger) 2,9% 5,6% -48% 6,5% ROE -19,6% 3,9% - 4,4% Soliditet 85,7% 88,0% -3% 84,9% Samlet antal skibsdage for koncernen % USD/DKK-kurs, ultimo perioden 576,60 551, 5% 574,56 USD/DKK-kurs, gennemsnit 581,04 530,37 10% 536,22 1) De anførte nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings "Anbefalinger & Nøgletal 2010" undtagen teoretisk Net Asset Value, der ikke er defineret heri. Endvidere er "Salgsavancer skibe m.v." ikke medtaget i EBITDA. 2) Omregnet til USD/DKK-kursen ultimo perioden. 3) Bemærk, at beregningen er forbundet med betydelig usikkerhed. Se afsnittet "Flådens værdier Værdiansættelsesmetoder til beregning af teoretisk NAV" på side 15 i koncernårsrapporten for 20 for uddybende bemærkninger. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

3 Kommentarer til periodens udvikling for koncernen EBITDA (USD mio.) Q4 Q1 Q2 I 3. kvartal 20 genererede NORDEN et driftsresultat før afskrivninger og salgsavancer (EBITDA) på USD 23 mio. Resultatet er 37% lavere end i 3. kvartal 20 på grund af svagere markeder i begge segmenter. NORDENs EBITDA i de første 9 måneder af året var USD 104 mio. mod USD 4 mio. i samme periode sidste år. Justeret for engangsindtægter på USD 2 mio. og USD 9 mio. i henholdsvis 20 og 20 faldt EBITDA med % EBIT (før nedskrivninger) (USD mio.) Q4 Q1 Q2 Det primære driftsresultat før nedskrivninger (EBIT) udgjorde i 3. kvartal USD -1 mio., hvilket er et fald på USD 10 mio. i forhold til 2. kvartal 20. Resultatet i 3. kvartal var USD 16 mio. (USD -21 mio.) og er påvirket af positiv dagsværdiregulering af sikringsinstrumenter på USD 18 mio. hovedsageligt som et resultat af stigende brændstofpriser. Se regnskabsnote 2 for yderligere specifikation af dagsværdireguleringer. Stærk finansiel position Likvider og værdipapirer (USD mio.) Q4 Q1 Q2 Pengestrømme fra driften udgjorde USD 29 mio. i 3. kvartal, mens pengestrømme fra investeringer og finansiering var henholdsvis USD -28 mio. og USD -3 mio. Samlet giver dette en likviditetsændring på USD -2 mio. Ved udgangen af 3. kvartal havde Rederiet bankgæld på i alt USD 139 mio., hvoraf USD 4 mio. er langsigtet (over 1 år). Rederiets gæld tilbagebetales frem til Rentebetalingerne er låst fast frem til 2016 på niveauer mellem 3,05% og 3,93% inklusiv margin. NORDEN er fortsat i en stærk finansiel position til at udnytte fremtidige investeringsmuligheder. Ved udgangen af kvartalet havde Rederiet likvider og værdipapirer på USD 393 mio., hvilket er en stigning på USD 7 mio. i kvartalet, samt uudnyttede kreditfaciliteter på USD 185 mio. Til sammenligning er der udestående betalinger på nybygningsprogrammet på USD 173 mio., der forfalder i perioden NORDENs nettoforpligtelser steg med USD 14 mio. til USD 636 mio. i kvartalet. Rederiets stærke finansielle position understreges af, at de samlede nettoforpligtelser ved udgangen af kvartalet udgjorde en gearing på 0,37 af den bogførte egenkapital. Kontrahering af brændstofeffektivt Panamax skib Aktiv flåde I Tørlast steg den aktive flåde med 6 skibe, hvoraf kerneflåden steg med 2 skibe til 75 skibe i 3. kvartal. I løbet af kvartalet indgik NORDEN aftale omkring nybygning af et Panamax isklasseskib på et japansk værft. Skibet, som leveres i slutningen af 2014, er brændstofeffektivt og indgået med aftale om 5-årig afdækning med en solid modpart. Ændringerne i kerneflåden i løbet af kvartalet ses i tabellen på s Q4 Tørlast Q1 Q2 Tank I Tank var den aktive kerneflåde på 26 skibe ved udgangen af 3. kvartal, hvilket er på samme niveau som foregående kvartal. Antallet af indbefragtninger uden købsoption steg med 1 skib, og den aktive flåde steg derfor til 46 skibe. Som omtalt i delårsrapporten for 1. halvår indgik NORDEN i løbet af 3. kvartal aftale om nybygning af 2 brændstofeffektive Handysize tankskibe ved et kinesisk værft. Som følge heraf steg antallet af skibe til levering til kerneflåden med 2 skibe og talte derfor 6 skibe ved slutningen af kvartalet. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

4 Samlet steg NORDENs aktive kerneflåde i løbet af 3. kvartal med 2 skibe til 101 skibe. Herudover rådede NORDEN ved udgangen af 3. kvartal over 140 indbefragtede skibe. Ordrebogen talte ved udgangen af 3. kvartal 18 skibe (se regnskabsnote 8 for en oversigt over leveringer til kerneflåden). Efter udgangen af 3. kvartal har NORDEN solgt 3 koreansk-byggede Handysize tørlastskibe og 2 Panamax tørlastskibe med en betydelig positiv likviditetseffekt. Salget får en negativ resultatpåvirkning på USD 23,5 mio. i 4. kvartal. Oversigt over udvikling i kerneflåden i 3. kvartal Aktive skibe Skibe til levering Primo 3. kvartal Levering af egne skibe skibe solgt og konverteret til langtidsindbefragtning -2 Levering af langtidsindbefragtning +3-1 Tilbagelevering af langtidsindbefragtning -1 Kontrahering af nybygninger +3 Ultimo 3. kvartal Net Asset Value på DKK 215 pr. aktie Teoretisk Net Asset Value på DKK 198 pr. aktie Net Asset Value pr. aktie (DKK) Q4 Q1 Q2 Teoretisk Net Asset Value pr. aktie (DKK) Q4 Q1 Q2 Baseret på 3 uafhængige mægleres vurderinger kan markedsværdien af NORDENs egne skibe og nybygninger (inklusive skibe i joint ventures og skibe bestemt for salg) opgøres til USD mio. ved udgangen af kvartalet. Værdien af egne skibe, der var ejet i hele perioden, faldt med 6% i løbet af kvartalet som følge af en nedgang på 6% i værdien af NORDENs tørlastskibe og 5% i værdien af Rederiets tankskibe. Den teoretiske værdi af NORDENs 63 certepartier med købs- og forlængelsesoption vurderes ved udgangen af 3. kvartal til USD -7 mio. mod USD 23 mio. ved udgangen af 2. kvartal. NORDENs samlede teoretiske Net Asset Value (NAV) kan ved udgangen af 3. kvartal opgøres til DKK 198 pr. aktie mod DKK 228 pr. aktie ved udgangen af 2. kvartal, hvilket svarer til et fald på 13%. Faldet skyldes et fortsat fald i T/C-rater samt skibspriser. Den teoretiske NAV er sammensat af bogført egenkapital på DKK 236 pr. aktie, merværdi af egne skibe og nybygninger på DKK -21 pr. aktie (baseret på 3 uafhængige mægleres vurderinger) samt værdien af NORDENs certepartier med købs- og forlængelsesoption på DKK -17 pr. aktie. Estimatet på den teoretiske NAV indeholder ikke værdien af NORDENs afdækning udover enkelte kontrakter på egne skibe. Baseret på forwardkurven ved udgangen af kvartalet skønnes denne afdækning af have en værdi på USD 215 mio. eller DKK 30 pr. aktie. Værdien af den teoretiske NAV er følsom over for ændringer i fragtrater samt skibspriser. Ved en følsomhedsanalyse på +/- 10% i fragtrater og skibspriser ændres den teoretiske NAV til DKK 233 og DKK 162 pr. aktie, svarende til en procentvis ændring på +/- 18%. Nedskrivningstest Mæglerne estimerede ved udgangen af 3. kvartal nettosalgsværdien af NORDENs flåde (eksklusive 2 joint venture skibe og skibe bestemt for salg) til at være USD 149 mio. lavere end de regnskabsmæssige værdier samt kostpriser på nybygninger. Forskellen fordeler sig med USD -78 mio. i Tørlast og USD -71 mio. i Tank. Der er derfor foretaget en test for værdiforringelse, og der er ikke fundet indikation af værdiforringelse og dermed intet behov for yderligere nedskrivninger (se regnskabsnote 5 "Nedskrivning af skibe m.v." for uddybende informationer). DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

5 Segmentoplysninger 3. kvt kvt. 20 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Omsætning tjenesteydelser Rejseafhængige omkostninger Dækningsbidrag I Andre driftsindtægter, netto Driftsomkostninger skibe Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Periodens skat Periodens resultat DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

6 Segmentoplysninger fortsat kvartal kvartal 20 USD Ikke Ikke Tørlast Tank fordelt I alt Tørlast Tank fordelt I alt Omsætning tjenesteydelser Rejseafhængige omkostninger Dækningsbidrag I Andre driftsindtægter, netto Driftsomkostninger skibe Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift før nedskrivninger Nedskrivninger på skibe og nybygninger Nedskrivninger på joint ventures Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Periodens skat Periodens resultat kvartal kvartal 20 USD Ikke Ikke Tørlast Tank Fordelt I alt Tørlast Tank Fordelt I alt Skibe Forudbetalinger på skibe og nybygninger Øvrige materielle aktiver Kapitalandele i joint ventures Langfristede aktiver Kortfristede aktiver Aktiver DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

7 Tørlast T/C-indtjening over markedet Tørlastafdelingen realiserede i 3. kvartal et EBITDA på USD 26 million, hvilket var på niveau med forventningerne. Indtjeningen blev bakket op af høj afdækning i et ellers meget trykket spotmarked. T/C-indtjeningen i Tørlast lå ca. 35% over de gennemsnitlige 1-årige T/C-rater. Beskæftigelse og rater, Tørlast, 3. kvartal 20 Skibstype Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total** NORDENs skibsdage NORDEN T/C (USD pr. dag) årig T/C (USD pr. dag) * NORDEN vs. 1-årig T/C +132% -35% +37% +37% +24% +35% * Kilde: Clarksons ** Vægtet gennemsnit Svagt marked i de større skibstyper Fornuftig efterspørgsel i tørlast Færre leveringer til den globale tørlastflåde Skrotning fortsat på højt niveau Efter et kraftigt fald i markedsraterne i første halvdel af året fortsatte de udfordrende markedsforhold i 3. kvartal som et resultat af den væsentlige overkapacitet. Med et fald på 24% i 3. kvartal nåede Baltic Dry Index (BDI) sit laveste gennemsnit siden 3. kvartal 1998, og faldet i BDI i løbet af de første 9 måneder af året blev 56%. Markedet var svagest i de større skibstyper med gennemsnitlige Capesize spotrater på omkring USD pr. dag i løbet af kvartalet, mens gennemsnitlige Handymax og Handysize spotrater lå på henholdsvis ca. USD og USD pr. dag. Efter kvartalets afslutning er Capesize raterne steget, mens raterne i de mindre skibstyper fortsat er under pres. Stigningen i Capesize raterne er primært et resultat af opbygningen af jernmalmslagre i Kina, og det faktum, at en større andel af Kinas jernmalmimport kommer fra Brasilien, hvilket resulterer i en positiv ton-mil effekt (kilde: R.S. Platou). På trods af vanskelige økonomiske forhold i mange af verdenens største økonomier i de seneste kvartaler er efterspørgslen i tørlast forholdsvis fornuftig. Ifølge R.S. Platou steg efterspørgslen i tørlast med omkring 8% i 1. halvår af 20 og forventes at stige med omkring 7% for hele året. Kina er fortsat drivkraften i markedet og øgede sin import af tørlast med 14% i årets første 9 måneder i forhold til samme periode sidste år. Leveringer til den globale tørlastflåde mindskedes væsentligt i 3. kvartal i forhold til i de to foregående kvartaler. Omkring 20 mio. tdw. blev leveret i perioden, hvilket er den mindste leverede mængde i et enkelt kvartal siden 2. kvartal af Dette tyder på, at leveringen af nye skibe har toppet, da leveringer i de foregående 4 kvartaler i gennemsnit lå på omkring 28 mio. tdw. pr. kvartal. Skrotning forblev på et højt niveau i 3. kvartal, hvor omkring 8 mio. tdw. blev skrottet, og i de første 9 måneder af året blev der skrottet i alt 26 mio. tdw. På trods af et højt niveau af skrotning i år er der stadig et betydeligt potentiale for yderligere skrotning, da ca. 19% af flåden er mere end 20 år gammel. Så længe fragtraterne fortsat er under pres, og brændstofpriserne er høje, vil mange ældre skibe ikke kunne konkurrere med moderne skibe, hvilket tvinger ejerne til at lægge skibene op eller skrotte dem. Lavere flådevækst i 2013 Efter skrotning voksede tørlastflåden med netto 8,9% i årets første 9 måneder svarende til,9% på årsbasis. Den nuværende ordrebog og det lave niveau af nykontraheringer i år taget i betragning forventes tilgangen af nye skibe at mindskes i de kommende kvartaler, og med en fortsat positiv efterspørgselsudvikling kan det medføre en bedring i balancen mellem udbud og efterspørgsel hen imod slutningen af DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

8 Tørlastflåde og værdier NORDENs Tørlastflåde og værdier pr. 30. september 20 Skibstype Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Skibe i drift Egne skibe A Indbefragtede skibe med købsoption Total aktiv kerneflåde Indbefragtede skibe uden købsoption Total aktiv flåde Skibe til levering Egne skibe Indbefragtede skibe med købsoption I alt til levering til kerneflåden Indbefragtede skibe over 3 år uden købsoption I alt til levering Bruttoflåde i alt A) Heraf 2 enheder i 50% ejet joint venture. Tørlastflådens værdier pr. 30. september 20 (USD mio.) Markedsværdi af egne skibe og nybygninger* Værdi af certepartier med købs- og forlængelsesoption * Aktive skibe og nybygninger inklusive joint ventures, aktiver bestemt for salg og evt. certeparti. Kapacitet og afdækning Ved udgangen af 3. kvartal havde Tørlastafdelingen afdækket 109% af kapaciteten for resten af 20. Dette er en stigning på 19 procentpoint i forhold til udgangen af 2. kvartal. De angivne dage er minimumsdage, og da mange skibe er taget ind med stor optionalitet, er der betydelig mulighed for at forlænge indbefragtningen i tilfælde af et stigende marked. Omvendt vil man i tilfælde af et markedsfald drage fordel af at kunne indbefragte nye skibe til dækning af de 9%, som fragtmængden overstiger kapaciteten med. For 2013 er dækningen øget med 13 procentpoint i løbet af kvartalet til 56%. Dette er til et rateniveau på USD pr. dag sammenholdt med gennemsnitlige omkostninger på USD pr. dag. Kapacitet og afdækning, Tørlast, pr. 30. september Bruttokapacitet Skibsdage Omkostninger for bruttokapacitet (USD pr. dag) Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Afdækning Skibsdage Indtægter fra afdækning (USD pr. dag) Capesize Post-Panamax Panamax Handymax Handysize Total Afdækning i % Capesize 74% 38% 0% 0% Post-Panamax 43% 0% 0% 0% Panamax 149% 0% 67% 27% Handymax 7% 80% 48% 21% Handysize 61% 17% 8% 9% Total 109% 56% 30% 13% DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

9 Tank Lavere indtjening som følge af dårligt spotmarked I 3. kvartal 20 genererede Tankafdelingen et EBITDA på USD -1 mio. Indtjeningen var 7% under de 1-årige T/C-rater, hvilket skyldes et meget lavt spotmarket grundet den fortsat svage globale økonomiske vækst. NORDEN havde i løbet af 3. kvartal en gennemsnitlig indtjening på USD.787 pr. dag, hvilket er markant over spotmarkedet. NORDENs to primære skibstyper, MR og Handysize, indsejlede henholdsvis USD.084 og USD.768 pr. dag. Beskæftigelse og rater, Tank, 3. kvartal 20 Skibstype LR-1 MR Handysize Total** NORDENs skibsdage NORDEN T/C (USD pr. dag) årig T/C (USD pr. dag) * NORDEN vs. 1-årig T/C -34% -7% -4% -7% * Kilde: Clarksons ** Vægtet gennemsnit Udbudsforstyrrelser resulterede i faldende rater Branden på et af verdens største raffinaderikomplekser i Amuay Bay i Venezuela og orkanen Isaacs effekt på raffinaderisektoren i området ved den Amerikanske Golf medførte mindre udbud af olieprodukter til eksport, og den faldende aktivitet gav lavere rater i 3. kvartal. BCTI (Baltic Clean Tanker Index) endte således i gennemsnit for kvartalet 14% under samme periode sidste år, men rettede sig dog lidt mod udgangen af kvartalet. Europas raffinaderier drog fordel af svovlfattig råolie Mindre eksportvolumener fra især Sortehavet og Baltikum (Rusland) til Europa samt mindre lageropbygning af olieprodukter før vinteren i Europa i forhold til samme periode sidste år påvirkede markedet negativt. Europa havde i det hele taget mindre import af olieprodukter i 3. kvartal, idet de europæiske raffinaderier øgede egen raffinering på baggrund af adgang til billig vestafrikansk svovlfattig råolie, som ikke længere blev efterspurgt af USA. I USA anvendte raffinaderierne i stigende omfang egen skiferolie fremfor import af vestafrikansk råolie. USA nettoeksportør af produktolie USA har over det seneste år ændret status til en nettoeksportør af produktolie. USA s samlede produktolieeksport er næsten fordoblet i forhold til samme periode sidste år, og indtil videre har nettoeksporten i 20 ligget over tønder pr. dag (tpd). Den primære aftager af USA s eksport af olieprodukter er Latinamerika, som nåede op på næsten tpd i juli (+44% år-til-år), mens europæisk import fra USA er steget med tpd til tpd (kilde: JBC Energy). Øget raffinaderikapacitet Et væsentligt element for ton-mil-efterspørgslen i produkttankmarkedet er udvidelsen af eksportorienteret raffinaderikapacitet i Mellemøsten og Asien. Raffinaderikapaciteten forventes udbygget i disse områder med 5,4 mio. tpd indtil 2017, hvilket vil kunne føre til længere distancer pr. transporteret ton (kilde: IEA). Indien har i løbet af 20 øget sin eksport af olieprodukter til Europa og USA med henholdsvis 5% og 8%, og samlet har Indien øget sin eksport med 9% svarende til 6 mio. tons, hvoraf langt størstedelen dog fortsat er eksporteret til andre asiatiske lande (kilde: Danmarks Skibskredit). Lav vækst i verdensflåden Ligesom i de tidligere kvartaler var der meget begrænset vækst i den globale produkttankflåde. Samlet voksede flåden i NORDENs 2 primære skibstyper i 3. kvartal med 0,5%, fordelt på 1% flådetilvækst i MR og en reduktion på 0,8% i Handysize. Ved udgangen af kvartalet udgjorde ordrebogen 15% af den eksisterende MR flåde og kun 4% af Handysize flåden (kilde: SSY). DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

10 Tankflåde og værdier NORDENs Tankflåde og værdier pr. 30. september 20 Skibstype LR-1 MR Handysize Total Skibe i drift Egne skibe Indbefragtede skibe med købsoption Total aktiv kerneflåde Indbefragtede skibe uden købsoption Total aktiv flåde Skibe til levering Egne skibe Indbefragtede skibe med købsoption I alt til levering til kerneflåden Indbefragtede skibe over 3 år uden købsoption I alt til levering Bruttoflåde i alt Tankflådens værdier pr. 30. september 20 Markedsværdi af egne skibe og nybygninger* Værdi af certepartier med købs- og forlængelsesoption * Aktive skibe og nybygninger inklusive joint ventures, aktiver bestemt for salg og evt. certeparti. Kapacitet og afdækning Ved udgangen af 3. kvartal havde NORDEN afdækket 31% af skibsdagene i Tank for resten af 20. Dette er en stigning på 3 procentpoint i forhold til det foregående kvartal. Faldet i antallet af dækkede dage for MR tankskibe skyldes ophævelse af en kontrakt med en modpart. Tankafdelingen ventes at bruge vintermarkedet til at hæve dækningen for 2013, men samlet set vil Afdelingen fastholde en overvægt af spoteksponering. Kapacitet og afdækning, Tank, pr. 30. september Bruttokapacitet Skibsdage Omkostninger for bruttokapacitet (USD pr. dag) LR MR Handysize Total Afdækning Skibsdage Indtægter fra afdækning (USD pr. dag) LR MR Handysize Total Afdækning i % LR-1 100% 0% 0% 0% MR 13% 2% 0% 0% Handysize 53% 30% 3% 0% Total 31% % 1% 0% DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

11 Forventninger til 20 NORDEN fastholder forventningerne til årets resultat NORDEN fastholder forventningerne til driftsindtjeningen (EBITDA) på USD mio. Med et samlet EBITDA på USD 104 mio. i årets første 9 måneder er NORDENs indtjening på linie med forventningerne. Indtjeningen i Tørlast var USD 96 mio., mens den i Tank var USD 15 mio. For helåret forventes indtjeningen i Tørlast at blive USD mio. og dermed i den høje ende af det tidligere interval (USD 85-5 mio), mens forventningerne til Tank reduceres til USD mio. (USD mio.). Forventninger til helåret Forventninger til 20 Tørlast Tank Total USD mio. EBITDA Ordinære afskrivninger Realiserede avancer fra skibssalg -25 CAPEX Skibssalg Efter salg af 5 Handysize og 2 Panamax tørlastskibe med et tab på henholdsvis USD 8 mio. og USD 17 mio. i og efter kvartalet ventes nu et samlet tab på USD 25 mio. fra skibssalg. Den positive likviditetseffekt af salgene vil dække en betydelig del af årets nybygningsbetalinger, og CAPEX (netto) ventes nu at blive USD mio. (mod tidligere USD mio.). Forventningerne indeholder ikke yderligere skibssalg. Risici og usikkerhedsfaktorer Usikkerheden om indtjeningen i 4. kvartal i Tørlast vedrører forskydninger i rateniveauet i løbet af 4. kvartal. Handymax og Panamax er overdækket med henholdsvis 49% og 27% i forhold til minimumskapaciteten. NORDEN har i et væsentligt omfang mulighed for at forlænge indbefragtet tonnage, således at kontraktuel afdækning kan opfyldes til tidligere aftalte rateniveauer, og dermed er eksponeringen til stigende rater i disse skibstyper begrænset. Indtjeningsforventningen i Tank er primært afhængig af udviklingen i spotmarkedet. Baseret på åbne skibsdage i Tank vil en ændring på USD pr. dag give en ændring i indtjeningen på ca. USD 2-3 mio. Fremadrettede udsagn Denne rapport indeholder fremadrettede udsagn, som afspejler ledelsens nuværende opfattelse af fremtidige begivenheder og økonomiske resultater. Udsagnene om resten af 20 og årene fremover er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og NORDENs faktiske resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne, er bl.a., men ikke udelukkende, ændringer i de makroøkonomiske og politiske forudsætninger specielt på Rederiets hovedmarkeder ændringer i NORDENs rateforudsætninger og driftsomkostninger, volatilitet i rater og skibspriser, lovgivningsmæssige ændringer, mulige forstyrrelser i trafik og drift som følge af udefrakommende begivenheder m.v. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

12 DELÅRSREGNSKAB 3. KVARTAL 20 KONCERNEN Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 20 for Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter og yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber. Delårsrapporten er i lighed med tidligere ikke revideret eller reviewet. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig og de udøvede regnskabsmæssige skøn for forsvarlige. Vi finder endvidere den samlede præsentation af delårsrapporten retvisende. Der er ikke ud over det i delårsrapporten anførte sket væsentlige ændringer i Rederiets risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i koncernårsrapporten for 20. Delårsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af koncernens aktiver og passiver, den finansielle stilling samt resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for delårsperioden. Ledelsens beretning giver endvidere en retvisende redegørelse for koncernens aktiviteter og finansielle stilling samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står over for. Hellerup, den 14. november 20 Direktion Carsten Mortensen Michael Tønnes Jørgensen Lars Bagge Christensen Adm. direktør Finansdirektør Koncerndirektør Martin Badsted Koncerndirektør Ejner Bonderup Koncerndirektør Bestyrelse Mogens Hugo Alison J. F. Riegels Erling Højsgaard Formand Næstformand Karsten Knudsen Arvid Grundekjøn Klaus Nyborg Benn Pyrmont Johansen Ole Clausen Jacob Koch Nielsen DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

13 Resultatopgørelse USD kvt kvt. 3. kvartal 3. kvartal kvt. Omsætning Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift før nedskrivninger Nedskrivninger på skibe og nybygninger note 5) Nedskrivninger på joint ventures note 5) Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter note 2) Finans, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt Indtjening pr. aktie (EPS), USD -6,6 1,4 0,4-0,5 2,1 Udvandet indtjening pr. aktie, USD -6,6 1,4 0,4-0,5 2,1 Opgørelse af totalindkomst Periodens resultat, efter skat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Dagsværdiregulering af værdipapirer I alt Periodens samlede totalindkomst, efter skat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

14 Resultatopgørelse pr. kvartal USD kvartal 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal Omsætning Omkostninger Resultat før afskrivninger m.v. (EBITDA) Salgsavancer skibe m.v Afskrivninger Resultatandele af joint ventures Resultat af primær drift før nedskrivninger Nedskrivninger på skibe og nybygninger note 5) Nedskrivninger på joint ventures note 5) Resultat af primær drift (EBIT) Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter note 2) Finans, netto Resultat før skat Skat af periodens resultat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt Indtjening pr. aktie (EPS), USD 0,4-0,8-6,2 0,7-0,5 Udvandet indtjening pr. aktie, USD 0,4-0,8-6,2 0,7-0,5 Opgørelse af totalindkomst pr. kvartal Periodens resultat, efter skat Værdiregulering af sikringsinstrumenter Dagsværdiregulering af værdipapirer I alt Periodens samlede totalindkomst, efter skat Fordeles således: Aktionærerne i NORDEN Minoritetsinteresser I alt DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

15 Opgørelse af den finansielle stilling USD /9 30/9 31/ AKTIVER Ejendom og driftsmidler Skibe note 3) Forudbetalinger på skibe og nybygninger note 4) Kapitalandele i joint ventures Langfristede aktiver Beholdninger Tilgodehavender og periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender hos joint ventures Værdipapirer Likvider Kortfristede aktiver Aktiver PASSIVER Aktiekapital Reserver Overført resultat Egenkapital (NORDENs aktionærer) Minoritetsinteresser Egenkapital Bankgæld Langfristede forpligtelser Afdrag på langfristede forpligtelser inden for 1 år Leverandører af varer og tjenesteydelser Forpligtelser hos joint ventures Anden gæld og periodeafgrænsningsposter Kortfristede forpligtelser Forpligtelser Passiver DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

16 Opgørelse af pengestrømme USD kvt kvt. 3. kvartal 3. kvartal kvt. Periodens resultat Tilbageførsel af poster uden likviditetseffekt Pengestrømme før ændring i driftskapital Ændring i driftskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i skibe m.v Tilgang i forudbetalinger på nybygninger Tilgang i modtagne forudbetalinger på solgte skibe Investeringer i associerede virksomheder Køb af værdipapirer Salg af værdipapirer Provenu ved salg af skibe m.v Pengestrømme fra investeringsaktivitet Udbytte til aktionærer Køb af egne aktier Afdrag på/indfrielse af langfristet gæld Optagelse af langfristet gæld Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens likviditetsændring Likvider primo Valutakursreguleringer Periodens likviditetsændring Likvider ifølge opgørelse af den finansielle stilling DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

17 Egenkapitalopgørelse USD Aktiekapital Reserver Overført Egenkapital Minoritets- Koncernens resultat (NORDENs interesser egenkapital aktionærer) Egenkapital 1. januar Periodens samlede totalindkomst Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 30. september Egenkapital 1. januar Periodens samlede totalindkomst Køb af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Kapitalnedsættelse Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 30. september Egenkapital 1. januar Periodens samlede totalindkomst Køb af egne aktier Udloddet udbytte Udbytte egne aktier Kapitalnedsættelse Aktiebaseret vederlæggelse Egenkapitalbevægelser Egenkapital 31. december DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

18 Noter 1. Væsentlig anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Delårsrapporten omfatter sammendraget koncernregnskab for Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter og de yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede virksomheder. Koncernårsrapporten for 20 er aflagt efter de internationale regnskabsstandarder (IFRS). Regnskabspraksis er uændret i forhold hertil. Der henvises derudover til koncernårsrapporten for 20 side for en fuldstændig beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Nye IAS/IFRS'er NORDEN har implementeret de nye regnskabsstandarder eller fortolkninger, der trådte i kraft pr. 1. januar 20. Ændringerne vedrører nogle af IFRS 7's oplysningskrav og har ingen betydning for NORDENs resultat eller egenkapital i delårsrapporten. Nye regnskabsstandarder For en beskrivelse af de IFRS og IFRIC, der trådte i kraft pr. 1. januar 20 eller senere, henvises til koncernårsrapporten for 20 side 55. Der er ikke i 20 udsendt nye eller ændrede standarder i forhold til de i koncernårsrapporten for 20 nævnte. Standarderne er tillige fortsat ikke godkendt af EU. NORDEN vil vurdere indvirkningen på regnskabet men har på nuværende tidspunkt ikke afsluttet denne. Væsentlige valg og vurderinger i anvendt regnskabspraksis samt væsentlige regnskabsmæssige skøn Ledelsens valg og vurderinger i anvendt regnskabspraksis for lejeaftaler vedrørende skibe, indregning af omsætning og rejseafhængige omkostninger, test for værdiforringelse samt tabsgivende kontrakter er væsentlige. Ledelsens regnskabsmæssige skøn vedrørende tilgodehavender, eventualaktiver og -forpligtelser samt brugstider og scrapværdi på materielle anlægsaktiver er tillige væsentlige. For en beskrivelse heraf henvises til koncernårsrapporten for 20 side DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

19 2. Dagsværdiregulering af visse sikringsinstrumenter USD kvt kvt. 3. kvartal 3. kvartal kvt. Bunkerhedging: Dagsværdiregulering vedrørende: Realiseret dagsværdiregulering reklassificeret til "Driftsomkostninger skibe"* I alt Forward Freight Agreements: Dagsværdiregulering vedrørende: Realiseret dagsværdiregulering reklassificeret til "Omsætning"* I alt I alt * I takt med at sikringsinstrumenterne realiseres, reklassificeres de akkumulerede dagsværdireguleringer til primær drift og i samme post som den sikrede transaktion. For en uddybende beskrivelse se afsnittet "Væsentlig anvendt regnskabspraksis" i koncernårsrap- porten for 20. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

20 3. Skibe USD /9 30/9 31/ Kostpris 1. januar Overførsler i løbet af perioden fra forudbetalinger på skibe og nybygninger Overførsler i løbet af perioden til materielle aktiver bestemt for salg Periodens tilgang Periodens afgang Kostpris Afskrivninger 1. januar Periodens afskrivninger Tilbageførte afskrivninger på afhændede skibe Tilbageførte afskrivninger på materielle aktiver bestemt for salg Afskrivninger Nedskrivninger 1. januar Periodens nedskrivninger Tilbageførte nedskrivninger på afhændede skibe Nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi For flådens udvikling samt merværdier henvises til delårsberetningen. 4. Forudbetalinger på skibe og nybygninger USD /9 30/9 31/ Kostpris 1. januar Periodens tilgang Overførsler i løbet af perioden til skibe Overførsler i løbet af perioden til andre poster Overførsler i løbet af perioden til materielle aktiver bestemt for salg Kostpris Nedskrivninger 1. januar Periodens nedskrivninger Nedskrivninger Regnskabsmæssig værdi DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

21 5. Nedskrivning af skibe m.v. Ledelsens vurdering af nedskrivningsbehov på skibe og forudbetalinger på nybygninger sker ud fra de pengestrømsgenererende enheder (cash-generating units CGU), som skibe m.v. indgår i. NORDEN har inddelt sin flåde i 3 CGU'er (Tørlast, Tank og et joint venture). Der skal foretages nedskrivningstest, såfremt der er forhold, der indikerer, at den regnskabsmæssige værdi af skibe m.v. overstiger genindvindingsværdien. Genindvindingsværdien er den højeste af nettosalgsværdien af skibene m.v. (flådens markedsværdi) og kapitalværdien af de fremtidige pengestrømme ved fortsat brug af skibene m.v. ( value in use ). Baseret på estimater fra 3 uafhængige mæglere kunne markedsværdien af NORDENs flåde (nettosalgsværdi eksklusive lastekontrakter) inklusive skibe i joint venture opgøres til USD 151 mio. under de regnskabsmæssige værdier ved udgangen af kvartalet. Forskellen fordelte sig på NORDENs tre pengestrømsgenererende enheder (CGU er) Tørlast, Tank og et joint venture med henholdsvis USD -78 mio., USD -71 mio. og USD -2 mio. Der er derfor også foretaget nedskrivningstest for alle tre CGU'er ved opgørelse af kapitalværdien ved fortsat brug ("value in use"). Nedskrivningstesten sker ved at sammenholde den regnskabsmæssige værdi med værdien ved fortsat brug af de 3 CGU ers flåde. "Value in use" er opgjort som nutidsværdien af de samlede forventede pengestrømme i skibenes restbrugstid, inklusive timecharterflåde, afdækning og estimerede rater for ikke-afdækket kapacitet. Som en del af grundlaget for at vurdere de langsigtede værdier ("value in use") er der foretaget et estimat af kapitalværdien ved fortsat brug for de 3 CGU er ved anvendelse af "normaliserede" 20-årige gennemsnitsrater, hvor henholdsvis de 3 og 4 bedste og dårligste år er ekskluderet. Normaliseringen af raterne er ny i forhold til koncernårsrapporten 20 (se regnskabsnote 5 i delårsrapporten for 1. kvartal 20 for en uddybende forklaring), men uændret i forhold til de seneste 2 delårsrapporter. Bortset fra de opdaterede fragtratescenarier er øvrige antagelser i periodens nedskrivningstest, herunder diskonteringsfaktoren på 8%, uændrede i forhold til koncernårsrapporten 20. Baseret på nedskrivningstesten ved udgangen af 1. kvartal vurderede ledelsen, at der var behov for en nedskrivning af den samlede flåde på USD 300 mio. Nedskrivningen på i alt USD 300 mio., der var baseret på "value in use", fordeler sig med USD 250 mio. på Tørlast, USD 40 mio. på Tank og USD 10 mio. på et joint venture. I selskabsmeddelelse nr. fra 15. maj 20 vedrørende delårsrapporten for 1. kvartal 20 er der nærmere redegjort for årsagerne m.v. til nedskrivningen. Baseret på nedskrivningstesten ved udgangen af 3. kvartal vurderer ledelsen, at der ikke er behov for yderligere nedskrivninger. Som følge af det store antal åbne skibsdage er "value in use" beregningen meget følsom over for selv små ændringer i fragtraterne. Som et eksempel på denne følsomhed ville en ændring på USD pr. dag i de langsigtede fragtrater ændre CGU-værdierne med USD 131 mio. i Tørlast og USD 91 mio. i Tank. 6. Transaktioner med nærtstående parter Der er ikke sket væsentlige ændringer i nærtstående parter samt type og omfang af transaktioner med disse i forhold til det oplyste i koncernårsrapporten for Eventualaktiver og -forpligtelser Der er ikke siden udgangen af 20 sket væsentlige ændringer i eventualaktiver og -forpligtelser udover de i denne delårsrapport omtalte. DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S, STRANDVEJEN 52, 2900 HELLERUP, DANMARK, CVR-NR /22

Delårsrapport 1. halvår 2009

Delårsrapport 1. halvår 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 19. august 2009 Delårsrapport 1. halvår 2009 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår af 2009 blev USD 133 mio.

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002

PRESSEMEDDELELSE. Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S Resultat før skat første kvartal 2002 PRESSEMEDDELELSE Delårsrapport 1. kvartal 2002 Dampskibsselskabet NORDEN A/S koncernen opnåede i første kvartal 2002 et resultat på DKK

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2007

Delårsrapport 1. halvår 2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 28 23. august 2007 Delårsrapport 1. halvår 2007 Første halvår i hovedpunkter Resultatet for 1. halvår blev USD 285 mio. Det

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2011

Delårsrapport 3. kvartal 2011 Delårsrapport 3. kvartal 20 Meddelelse nr. 35 15. november 20 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Hovedpunkter: EBITDA Koncernen 3. kvartal 20 36 1/1-30/9 20 124 NORDEN justerer sine forventninger for helåret takket

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2009

Delårsrapport 3. kvartal 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 34 19. november 2009 Delårsrapport 3. kvartal 2009 Hoved-/nøgletal (USD mio.) Tørlast EBITDA 3. kvartal 2009 År til dato 37 78 Hovedpunkter:

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2007

Delårsrapport 1. kvartal 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 21 24. maj 2007 Delårsrapport 1. kvartal 2007 Første kvartal i hovedpunkter Resultatet for 1. kvartal blev USD 136 mio. og er det bedste

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2008

Delårsrapport 1. halvår 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 31 20. august 2008 Delårsrapport 1. halvår 2008 Første halvår i hovedpunkter Periodens resultat for 1. halvår blev USD 598

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2008

Delårsrapport 1. kvartal 2008 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 26 20. maj 2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 Første kvartal i hovedpunkter Periodens resultat for 1. kvartal blev USD 200

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2006

Delårsrapport 3. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 29. november 2006 Delårsrapport 3. kvartal 2006 De 3 første kvartaler i hovedpunkter EBITDA for 3. kvartal blev USD 49 mio. en stigning

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 13/20100 Erria A/S afhænder sine sidste containerskibe og fokuserer på kemikalietank Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 23 26. maj 2009 Delårsrapport 1. kvartal 2009 Hovedpunkter fra rapporten Resultatet for 1. kvartal af 2009 blev USD 73 mio. svarende

Læs mere

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt.

Markedsværdi af flåden NORDEN fortsætter den planlagte udbygning af flåden og har 7 nybygninger i ordre på nuværende tidspunkt. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 14 Nikolaj Plads 6 25. november 2002 1067 København K KW/BS Side 1 af 9 Delårsrapport 3. kvartal 2002 DE TRE FØRSTE KVARTALER I HOVEDPUNKTER

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal.

Resultatet for andet kvartal forventes at leve op til forventningerne og vil være væsentligt bedre end første kvartal. Dampskibsselskabet NORDEN A/S Københavns Fondsbørs Meddelelse nr. 19 Nikolaj Plads 6 24. maj 2004 1067 København K Side 1 af 10 Delårsrapport 1. kvartal 2004 FØRSTE KVARTAL I HOVEDPUNKTER Første kvartals

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 DELÅRSRAPPORT 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Meddelelse nr. 16 12. august Koncern EBIT 2. kvartal USD 36 mio. bedste resultat i 14 kvartaler. (2. kvartal : USD -27 mio.). Periodens resultat 1. halvår : USD 82

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL Meddelelse nr. 18 11. november Koncern EBIT 3. kvartal : USD 21 mio. på linje med forventningerne (3. kvartal : USD -28 mio.). Rekordresultat i Tank: EBIT 3. kvartal USD 37 mio.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2015 Meddelelse nr. 9 12. maj 2015 God start på året koncern EBIT 1. kvartal 2015 USD 30 mio. (1. kvartal : USD -23 mio.). Periodens resultat blev USD 39 mio. Stærkt tankmarked:

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2005

Delårsrapport 1. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 17 31. maj 2005 Delårsrapport 1. kvartal 2005 Første kvartal 2005 i hovedpunkter Periodens resultat blev i 1. kvartal USD 80 mio. inklusive

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2004

Delårsrapport 3. kvartal 2004 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 52 29. november 2004 Delårsrapport 3. kvartal 2004 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet efter skat og minoritetsinteresser

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2005

Delårsrapport 3. kvartal 2005 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 29 25. november 2005 Delårsrapport 3. kvartal 2005 De 3 første kvartaler i hovedpunkter Resultatet for 3. kvartal blev USD 78 mio. inklusive

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2008

Delårsrapport 3. kvartal 2008 NASDAQ OMX København A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Meddelelse nr. 39 19. november 2008 Delårsrapport 3. kvartal 2008 Hovedpunkter fra rapporten: Periodens resultat for de første tre kvartaler af

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 07-2009 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2009 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/9 25. maj 2009 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2009 for Rockwool International A/S KORREKTION På grund af en kopieringsfejl er driftsomkostningerne i resultatopgørelsen for Q1 2009 rapporteret forkert

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2010

Dansk Aktiemesse 2010 Dansk Aktiemesse 2010 Billede (Solnedgang?) Martin Badsted Senior Vice President & Chef for IR Hotel Crowne Plaza 30. september 2010 THE PREFERRED PARTNER IN GLOBAL TRAMP SHIPPING. UNIQUE PEOPLE. OPEN

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne

Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015. ERRIA fastholder forventningerne Selskabsmeddelelse nr. 09/2015 13. november 2015 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2015: ERRIA fastholder forventningerne Bestyrelsen i ERRIA A/S har godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2012 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/8 22. maj 2012 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2012 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2012.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6 / 2008 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

Præsentation af D/S NORDEN

Præsentation af D/S NORDEN Præsentation af D/S NORDEN ved adm. direktør Carsten Mortensen DDF s Virksomhedsdag den 3. maj 26 1 AGENDA Overblik Forretningsmodel Tørlast Tank Forventninger til 26 Q&A session Carsten Mortensen (f.

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. september 2008 Bestyrelsen i Erria A/S har på mødet den 5. november godkendt Koncernens delårsregnskab for perioden 1. januar 2008-30. september 2008. Koncernen

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 29. oktober 2012 Selskabsmeddelelse nr. 14/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2012: Øget markedsindsats og positivt resultat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 30. oktober 2013 Selskabsmeddelelse nr. 13/2013 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2013 SKAKO koncernens fortsættende aktiviteter

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006

MEDDELELSE Nr. 157 MEDDELELSE TIL KØBENHAVNS FONDSBØRS HALVÅRSMEDDELELSE PR. 30. JUNI 2006 DAMPSKIBSSELSKABET ORION A / S CVR: 20.702.419 * EST. 1912 Dato: 30. august 2006 Til: Københavns Fondsbørs xcse@xcse.dk Fra: Antal sider: D/S ORION A/S Kontaktperson, best.fm. Kr. B. Jensen kj@ocean-prawns.com

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007

Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 28/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 Rapport for 3. kvartal 2007 Resumé ITH Industri Invest

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015

Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Meddelelse nr. 23/2015 København, d. 30. juli 2015 Meddelelse nr. 23/2015: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d. behandlet selskabets delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2009 Fjerritslev, 25. august 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2009. Resumé for 1. halvår af 2009: Koncernomsætning

Læs mere