Først: Kort om processen omkring interviews med lærerne:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Først: Kort om processen omkring interviews med lærerne:"

Transkript

1 Først: Kort om processen omkring interviews med lærerne: VUC- Odense Buchwaldsgade 35, Odense C Elsesminde Produktionshøjskole Odense Sanderumvej 117, Odense SV Fokusgruppe interviews med lærerne og afdelingslederne VUC Fyn Odense & Elsesminde Produktionshøjskole Processen omkring interviewerne med lærerne: Efter et indledende møde med lederne på VUC - Odense & Elsesminde Produktionshøjskole samt etableringen af projektgruppen gik de første interviews i Odense i gang. Vi startede med at fortage fokusgruppeinterviews med lærerne på VUC & højskolen hhv. den 29. oktober og den 6. november Med at inddrage lærerne i starten af konceptudviklingen har sikret et bedre ejerskab fra uddannelsesinstitutionerne i projektet samt lærerenes viden om deres egne respektive elever samt i forhold til den generelle behovsdækning hos de enkelte elever. Herudover anså projektgruppen lærernes tilgang til eleverne i de omtalte institutioner som den bedst sikre indgang til eleverne på grund af lærernes kendskab til elevernes valg af uddannelse gennemårene. Udgangspunktet for konceptudviklingen er først og fremmest de unges ønsker/præferencer, men lærernes viden om eleverne/diverse hold i uddannelsesinstitutioner spiller en særlig rolle for henvendelsen til de unge. Efterfølgende udarbejdes et fælles interviewguide med henblik på at interviewe lærerene. Interviewguiden besår af fem temaer med nogle opvarmningsspørgsmål for at starte med. Temaerne, som vi vil gerne drøfte eller går i dialog med lærerne om, er: 1

2 1. Image: Det handlede om lærernes forestillinger om biblioteket som institution?(hvad kan man bruge biblioteket til?), deres forestilling om hvad kan biblioteket hjælpe de unge med? samt hvad 2. Interesse og fritid: Lærernes fornemmelse af, hvad de unge laver/interesserer sig for efter skoletid. 3. Motivation og parathed: Lærernes oplevelse af elevernes motivation og parathed mht. at starte uddannelsen til og med afslutning af uddannelsen. 4. Digital dannelse: Lærernes oplevelse af elevernes brug af digitale tjenester, offentlige hjemmesider samt sociale medier og internet i det hele taget 5. Til sidst er lærerne blevet spurgt blandt andet om deres forestillinger vedrørende fremtiden og hvad de kunne tænke sig, at bibliotek kan tilbyde på sigt. Velkomst og indledning v. Kambiz: Om hvorfor Odense Centralbibliotek har taget dette initiativ. Opvarmningsspørgsmål: om personen Familie forhold: Alder, Erhverv, uddannelse, om deres forældre samt deres børn (hvis børn) Deres Bo-, arbejd- og uddannelsessted Dernæst: fritid interesse og fremtiden Livscyklus: Livshistorie indtil nu (skolegang, uddannelse, giftmål, arbejdsplads og anden beskæftigelse) Dagscyklus: En gennemsnitsdag gennemgås for vedkommende (hvis bor alene eller med familien). Op om morgenen, morgenmad til institution, job, indkøb, madlavning, brug af medier osv. Årscyklus: Hvad laver de på: hverdag, i weekenden i højtiderne, i ferierne (familiebesøg, aftenskole, sportsklub, arbejde, uddannelse, rejser, politik, værthus, bingo, middagsselskaber, teater, video, TV mm.): 2

3 Job/arbejde (hvis vedkommende har et): Hvorfor har hun/han det? Penge, udfordring, møde andre mennesker, forsøge sig selv, ansøge om SU, betjene sig på skat.dk etc. Hvad må jobbet kræve af dig? Hvad kræver du af et job? Anskaffelse: Hvordan anskaffer sig nye ting? Syns du om at kigge i blade med boligindretning, biler osv.? Køber du så danne? Socialt Netværk: Hvem omgås de? Hvad laver disse personer? Hvordan omgås de? Gøremål/hjemmet: Arbejdsdeling mht. rengøring, børnehentning, transport af børn, indkøb af fødevarer, madlavning osv. Hvem bestemmer indretningen af boligen? Se kompastesten + Livs-, dags- og årscyklus Fremtiden: Hvad ønsker du dig af fremtiden? (Job, Børn, bolig, nye anskaffelser osv.) Agter du at gøre noget aktivt for at opnå dette? Osv. Tid: Syns du, at du har tid nok? Hvis vedkommende har f.eks. en kæreste: Hvad med kærsten? Hvad nu du fik 10 timer foræret om ugen, hvad ville du så bruge den tiden til? Til sidst: Vedkommendes biblioteksvaner? Og hvad der skal til hvis han skulle benytte sig af folkebiblioteket? Hvordan kunne du forestille dig at bruge biblioteket? (både som fysisk rum og de digitale tilbud) Hvilke aktiviteter kunne du/i tænke dig/jer, at biblioteket dækker for dig? Hvor skal bibliotekstilbuddet være? biblioteket, skolen, virtuelt eller helt 3. sted? Hvad forhindrer dig i at besøge biblioteket? Hvilke services er der brug for i fremtiden? Hvilke ønsker og ideer har du/i til biblioteket & biblioteksmedarbejderne? 3

4 Besvarelserne starter her: Temaer Elsesminde den 6. nov. 2013: 3 personer VUC Odense den 29. oktober 2013: 3 personer Opvarmningsspørgsmål: Fakta og baggrund Fakta: Fakta: Vil du præsentere dig selv? Kan du beskrive om der har været en udvikling i lærergerning? Kan du beskrive dine elevers styrker og svagheder (evt. i forhold til samfundet/ det offentlige/deres egen livssitutation)? Kan du beskrive fællestræk samt forskelligheder i dine elevers baggrunde? Kan du fra år til år genkende elevtyper, der går igen? Hvis ja, Hvilke? - Varighed af skoleophold: typisk 1 år med mulighed for forlængelse op til 3 måneder - Skolestart: Elever kan tilgå og forlade stedet hele året rundt løbende indskrivning - Alderstrin for eleverne på Elsesminde: år (størstedelen af eleverne er år) - Kønssammensætning: meget ligeligt fordelt (50/50 drenge/piger) dog er nogle værksteder meget domineret af hhv. drenge og piger - Antal elever: ca. 200 indskrevne elever ad gangen, i alt ca. 450 elever om året. - Ugentlig undervisningstid: 31 timer, heraf 2 timer til læringsvejledning/undervisning og resten er værkstedstimer. - Eleverne er 31 timer på værksted, hvoraf de 2 timer bruges på regulær fagundervisning (dansk, engelsk, matematik, biologi, m.v.) - Der er 19 værksteder af forskellig karakter, ingen værksteder er mere bogligt orienteret end andre - De fleste kommer fra Odense kommune, men også fra andre fynske kommuner (Assens, Middelfart, Nordfyn, etc.) - Der er mellem i snit 11 elever på et værksted, hvor der knyttes tætte bånd, mens de er der en lille familie, hvor læreren er forælderen - Mange har svært ved at læse (kombineret ordblindhed, dårlige læsekompetencer, dårligt ordforråd) - De kommer oftest fra ikke bogligt orienterede familier og årskursister - Klasser slutter med eksamensbeviser - Ca i hver klasse - Har ikke bibliotek, men bogkælder med klassesæt til undervisning - Det er et krav, at fra sommer 2014 skal alle elever selv have tablet/pc med til undervisning - VUC er ved at udtænke løsningsmodeller i forhold til dette - Fører ikke statistik på, hvor eleverne kommer hen, efter de er stoppet på VUC, men ungdomsuddannelsesvejlederne, som alle elever får tildelt fra 7. klasse, har mulighed for at følge dem via cpr.nr., indtil de er 25 år - Eleverne er meget blandet af unge og gamle alle er over 18 år - Uddannelsesniveau varierer meget alt fra dem, der er gået ud af 4. klasse til dem, der blot mangler at få suppleret uddannelse med et enkelt fag - Eleverne spænder niveaumæssigt fra slut folkeskole (7/8. klasse) til HF - Mange har dårlige skoleerfaringer og har oplevet at blive hånet og mobbet af lærere - De mangler studieteknik og disciplin - De fleste mangler forældrehjælp - De mangler e-borgerkundskaber - Nogen har kommune/myndighedsforskrækkelse, da de ikke forstår, det der kommer fra det offentlige og føler sig jaget af systemet (problematikken omkring kontanthjælp 4

5 TEMA 1. I mage: Hvilken forestilling har du/i selv om biblioteket som institution?(hvad kan man bruge biblioteket til?) Hvilken forestilling tror du/i dine elever har om et bibliotek? (Evt. Opfatter de biblioteket på lige fod med Skat, politiet, Borgerservice etc. (altså det offentlige som ét samlet system)? Er der forskel på at bruge biblioteket privat og i en uddannelsessammenhæng? (Tror du eleverne oplever en forskel?) har ingen prægning hjemmefra for at gå på biblioteket Generelt er eleverne meget svage bogligt, og de kommer typisk fra en opvækst med svage forældre og omsorgssvigt - Ca. 9 ud af 10 er skoletrætte, og mange har en meget negativ oplevelse af folkeskolen En kummerlig skolegang med mobning, dårlig faglige præstationer og lavt selvværd, som én af de interviewede beskrev - Elseminde laver statistik på, hvad eleverne kommer videre til, når de forlader stedet Generelle betragtninger om bibliotekerne hos lærerne - Informanterne benytter biblioteket i klassisk forstand og finder biblioteket utrolig vigtigt for samfundet særligt ift. dannelse og oplysning - Pointerer vigtigheden af værestedsfunktion samt underholdningstilbud ved bibliotekerne - Biblioteket har ikke status blandt de unge fra produktionsskolen. Biblioteket er ikke trendigt. Der vindes ikke meget street credit ved at ville på biblioteket. Biblioteket opfattes som kedeligt og kun indeholdende bøger. Eftersom at de færreste har interesse i at læse, så er der ikke noget, der trækker for at komme på biblioteket. - Kedeligt for drenge drengene skal købes med film, mad og oplevelser Specifikke betragtninger (H) er begejstret for biblioteket, har brugt det siden sin tidlige barndom, elsker at læse og låner mange bøger, bruger ikke så meget kulturtilbuddene på biblioteket, finder biblioteker underholdende, vs. Uddannelse) - Der er elever med angst og fobier, hvor det er en overvindelse bare at komme i skole de elever kræver en fast kontaktperson og en høj grad af fortrolighed - De har ofte baggrund i dårligt stillede familier har ingen prægning til at gå på biblioteket eller i visse tilfælde tage en uddannelse - Der er også en gruppe af elever, som kommer fra gode borgerlige hjem, som er blevet omsorgssvigtet og spist af med penge fremfor nærvær og hjælp fra forældrene Generelle betragtninger om bibliotekerne hos lærerne: Ingen Specifikke betragtninger om bibliotekerne hos lærerne: (R): Fast biblioteksbruger. Har ikke benyttet sig af biblioteksorientering. Vil dog meget gerne gøre brug af lige præcis det tilbud, så eleverne har en årsag til at komme herom og forhåbentlig få en positiv oplevelse af bib.rummet (M): Kommer på biblioteket med sin familie. Har benyttet sig af Play Out, men har ellers ikke brugt biblioteket i undervisningssammenhæng. (R) og (M) har kort spurgt deres elever, om deres brug af bibliotek: Nogen ser biblioteket som værende lig med en myndighed. Myndigheder = tal og bogstaver - opfattelse, der kommer af myndigheders kommunikationsmåder-, Biblioteket= tal og bogstaver, ergo er bibliotek= myndighed. Og Bibliotek=bøger, hvis de ikke har interesse for bøger, hvorfor skulle de så komme på et bibliotek. Nogen kommer for at bruge toilettet og opholder sig 5

6 TEMA 2. Interesse og fritid: Har du/i en fornemmelse af, hvad de unge laver/interesserer sig for efter skoletid? TEMA 3. Motivation & parathed: Hvornår oplever du/i som lærer motivation hos dine elever? (fx Er det afhængigt af: emne? tid på året? tid på dagen? Ugedag? af dig som underviser?) Oplever du/i at motivationen kommer samtidigt blandt eleverne (som en synergieffekt), eller opsøger også biblioteker i sin ferie (D) har aldrig læst særligt meget, biblioteket blev primært brugt til at læse tegneserier, har fået øjnene op for biblioteket efter at været blevet far, bruger meget bibliotekstilbud til sine børn er imponeret over, hvor meget biblioteket stiller til rådighed og kan på kulturfronten, bruger ikke bibliotek i undervisning (B) meget aktiv biblioteksbruger og orienterer sig aktivt i Vi ses! læser meget og har benyttet sig af biblioteksorienteringer og playout B har et lille udvalg af bøger, som hun prøver at inspirere eleverne til at gøre brug af. Generelle betragtninger Eleverne er som alle andre teenagere og unge mennesker de interesserer sig for dem selv og andres opfattelse af dem de går op i ydre værdier, såsom tøj og mode Meget forskelligt, da elevernes privatforhold er meget varierende: Parforhold med egen lejlighed; Hjemmeboende; Børnehjem og plejefamilier; Computer; Fritidsjob (mange har fritidsjob) H, B og D har ikke opfattelse af, - at der er mange af eleverne som har et fælles netværk udenfor Elseminde. at nogle har meget lavt selvværd og er ofte uden mange venner Specifikke betragtninger: Ingen Generelle betragtninger Eleverne har lavt selvværd de søger anerkendelse og bekræftelse, hvorfor disse er afgørende faktorer for elevernes motivation. Der er meget stor undervisningsdifferentiering, da fagligheden spænder fra 3. klasses niveau til 1.g. forholdsvis kort i biblioteksrummet. Nogen har brugt det som mindre til spil og film, men det henter de over internettet nu. Generelle betragtninger Mange af de unge elever hænger ud sammen efter undervisningen på cafeer, m.v.. Dem med familier og børn har nok at se til; Fritidsjob; Kærester; Træningscentre og holdsport; Film & Computerspil - Det er ikke (G) s indtryk, at særligt mange af dem var engagerede i foreninger. - Der er kriminelle blandt eleverne, hvor en del aftalen med domstolen går på, at de skal uddanne sig (disse personer ikke så meget en del af de sociale fællesskaber efter undervisningen) Andre har fobier/angst. Nogen er ensomme og har brug for VUC s pseudo fællesskab, også selvom de ikke er de mest stabile i fremmøde Specifikke betragtninger: Ingen Generelle betragtninger Motivation er på flere niveauer Forskellig motivation for overhovedet at være der - Nogen er meget motiverede og har et klart mål - Andre er pga. økonomien 6

7 kommer den mere spredt, hos få elever ad gangen? Hvad gør du/i for at fremme motivationen blandt dine elever? Hvad virker for dig? (Evt. komme ind på undervisningsdifferentiering) Hvor stor en andel af eleverne ved, hvad de skal efter dette skoleforløb? Hvilke informationssøgningskompetencer har eleverne? De fleste elever bruger skoleopholdet som et afklaringsforløb ift. valg af ungdomsuddannelse Eleverne er motiveret, når de er i nød ex. udebleven SU eller trækprocent på ca. 60 % af eleverne. Specifikke betragtninger Motivationen er på flere niveauer Forskellig motivation for overhovedet at være der - Økonomi (de får tilskud for at gå der) - manglende retning på hvad man vil, nogle bruger det som en slags efterskole - andre passer ikke ind på de andre ungdomsuddannelser vil gerne bruge deres hænder og kreative evner - andre samles op efter dårlig skolegang kompetencegivende for at kunne starte op på anden uddannelse Motivation for at møde op - flere bruger meget transporttid for at gå der - positiv overraskelse over at det ikke ligner normal skolegang - tilhørsforhold/fællesskab, der er altid nogen, der vil lytte Motivation i undervisning - Motivationen for at præsterer skal der graves dybt efter - Læreren betragtes af eleverne som et serviceorgan, mange elever vil gerne/forventer at blive serviceret - Konkret undervisning, belønning skal komme med det samme i form af forståelse - Prøver at finde elevernes interesser og dyrke dem - Her og nu, ikke undervisning om noget, der foregår i fremtid - Succesoplevelser skal helst skabes hver dag for den - manglende retning på hvad man vil - kompetencegivende for at kunne starte op på anden uddannelse - For nogen er det tvang, da de ellers vil være uden midler, da de er nægtet kontanthjælp - Nogen har fået et skub - Fokuseret på, at uddannelse skal resultere i job med god løn Motivation for at møde op: - Gevinsten i at få afsluttet et forløb for nogen er det 10. klasses eksamen, der står som lyset for enden af tunnelen Jeg skal bare have dén 10. klasse for at komme videre - (M) forsøger at hjælpe eleverne hen til en selverkendelse af, at gymnasiet og universitetsuddannelsen ikke nødvendigvis er det bedste/realistisk, at der er større succes ved a vælge en erhvervsuddannelse eller lignende. - Der er et eksamensbevis, de kan/skal bruge til et videre forløb - Hvis (de unge) elever føler sig uretfærdigt behandlet, så tøver de ikke med at pudse forældrene på VUC - Nogen tager deres forældre med til møder en blanding af curlingforældre og meget dominerende forældre Motivation i undervisning - De fleste accepterer det faktum, at når de nu skal være der, så skal de også have lært noget - (M) kører bogfri undervisning, kopier af pensum ligger på intranet prøver at forberede dem til næste sommer, hvor størstedelen skal foregå elektronisk 7

8 enkelte elev af og til skamroses de for at skabe positiv synergieffekt - Anerkendende pædagogik - Ingen afgangsprøve, ingen test - (M) har lektiefri undervisning ud fra erkendelsen, at hjemmearbejde ikke bliver lavet (som hun sagde: nogen er luddovne), så derfor tages alt i plenum i timerne - Ros og anerkendende pædagogik - Lærerne skal bevise deres værd og deres støtte, ellers så har de tabt eleverne - Mange er dårlige rent sprogligt, bruger f.eks. sms-sprog i skriftlige afleveringer (R) spørger ind til alle begreber for at sikre sig, at eleverne forstår det også begreber, som er alment kendt - Flere føler ikke ansvar for egne kompetence TEMA 4. Digital dannelse: Arbejder I (lærerne/ledelsen) med begrebet Digital Dannelse på jeres uddannelse? Bruger I sociale medier i undervisningen? Hvordan bruger eleverne selv sociale medier? Har dine elever problemer med at kommunikere digitalt med det offentlige (Skat, Borgerservice etc.) Hvorfor opstår problemerne? (Er problemerne forskellige hos dem fx læsesvaghed, dårlig økonomi, psykiske problemer, sproglige barrierer etc.) Hvad gør I for, at de unge lærer offentlige hjemmesider at kende og ikke mindst bruge dem? Har I det aktivt med i undervisningen eller som ekstra tilbud til eleverne? Generelle Betragtninger Eleverne er på de sociale medier hele tiden facebook, instagram og snapchat De sociale medier bliver ikke anvendt i undervisningen tværtimod forsøges det begrænset. Der arbejdes ikke med digital dannelse, men de hjælper eleverne med skat, SU mv. Specifikke betragtninger Bruger primært computer i undervisning i design værkstederne (tegneprogrammer) Word erstattes af simple noteprogrammer (det må helst ikke være for kompliceret) Lærerne underviser ikke i offentlige hjemmesider eller selvbetjening, hjælper eleverne hver gang de spørger her og nu i forhold til deres konkrete problemstillinger, hvorfor fællesundervisning ikke duer eleverne har lille forhåndsviden om det offentlige, eleverne er gode Generelle Betragtninger Eleverne er oftest dårlige IT-brugere, bliver beskrevet af (m), (R) og (G) som digitale analfabeter Nogen har ikke PC og/eller internet derhjemme Al internet er via deres smartphone Få elever medbringer PC til undervisning Facebook og youtube, m.v. er deres foretrukne Bruger tekstbehandlings- og regneprogrammer Bruger web 2.0 i undervisning der er bl.a. en facebook-profil for hver klasse, og den fungerer som en slags intranet. Der bliver meddelelser, m.v. kommunikeret igennem, da det er den hurtigste måde at få fat i flest på Prøver at lære eleverne informationssøgning, men det er ikke den nemmeste opgave eleverne har ingen fornemmelse for kildekritik. Nyheder tjekkes også via telefonen, primært B.T. og Ekstra Bladet ukritisk tilgang til nyheder og nyhedsoverskrifter R fortalte: Alle har NemID, at nogle dog smider det ud igen efter de 8

9 TEMA 5. Fremtiden & holdninger Hvordan kunne du forestille dig dine elever bruge biblioteket? (både som fysisk rum og de digitale tilbud) Hvilke behov kunne du/i tænke dig/jer, at biblioteket dækker hos de unge? Hvor skal bibliotekstilbuddet være? biblioteket, skolen, virtuelt eller helt 3. sted? Hvilke barrierer kunne du/i forestille jer, at de unge kunne have ifb. med et biblioteksbesøg? Hvilke services er der brug for i fremtiden? Hvilke ønsker og ideer har du/i til biblioteket & biblioteksmedarbejderne? Afslutning: Andre eller særlige kommentarer og bemærkninger: Hvordan tror du, at vi opnår den bedste fortrolighed med eleverne i en interviewsituation? og er der et tidspunkt, som passer bedre end et andet? Tak fordi vi måtte trække på jer. Orientering om det videre forløb. til at finde et telefon.nr, de kan ringe til, hvis det f.eks. drejer sig om løn Lærerne så meget gerne, at biblioteket kunne understøtte eleverne i digital dannelse. Bibliotekstilbuddet til de unge skal være trygt og et sted, hvor de har lov til at være det skal endvidere være meget illustrativt Input/tanker til nyt bibliotekstilbud/koncept til de unge Bogstart for unge bogpakker ex. 3 forskellige pakker, hvor indholdet er meget illustrativt, let læseligt (ikke stor skrift) og rettet mod de unge suppleret med reklamemateriale for diverse bibliotekstilbud ex. BibZoom; Bogpakker a la Bogstart-projektet; Det kunne også være bogpakker tilpasset et værksted. Ikke bøger med store bogstaver (eleverne føler sig dumme, hvis de får bøger med for store bogstaver lige som til småbørn). Målrette bibliotekstilbuddet til enkelte teamskoler/værksteder besøg på bibliotek skal karakter af hyggetime. Bøger/ tidsskrifter med masser af glitter, billeder, små tekster, det boglige skal ind af bagdøren, gør brug af kønsopdeling (noget for drenge og noget for piger) ex. Projekt fra Sydlangeland: Nærvær i nærmiljøet bibzoom, filmstriben, playout. Book-en-bib, så de kan få 1 til 1 kontakten med en bibliotekar har brugt det første gang, da de ikke har fornemmelse/forståelse af, hvad de skal bruges det til); De fleste elever kan logge på netbank; E-boks er ikke almen viden M: VUC underviser som sådan ikke i det offentlige Danmark, men bruger lidt i samfundsfagsundervisning. VUC s studievejleder underviser i SU. VUC har tre IT-systemer, som eleverne skal navigere i ud over VUC s hjemmeside (intranet, fravær/ holdoplysninger og Systime). VUC abonnerer på derudover på bl.a. CLIO Specifikke betragtninger: Ingen Eleverne skal inviteres til biblioteket, vil ikke komme sig selv Brug for 1 til 1 kommunikation og betjening også i forbindelse med det digitale Danmark. Brug web 2.0 Faktalink i youtubeversion, lav youtube-anbefalingsliste til fag. Meget brug af smstilbud og Facebook. Det kan sagtens være fagbøger og tidsskrifter Visuel formidling og humor. Biblioteket som base for tryghed - Ung til ung, mulighed for samtalegrupper. Give dem henvisninger til det, der kan have relevans (fx henvise til foreninger hvis nogen er sindslidende, så er det ikke sikkert de er bekendte med foreningen SIND) Brug Play Out eller lign. Som appel kombineret med biblioteksorientering (M), (G) og (R) udviste alle interesse for selv at blive orienteret i OC s Netbibliotek, f.eks. ved fyraftensmøde (G) og N aftaler noget i starten af det nye år 9

10 10

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014

Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Next Users At bringe bibliotekstilbud ud til de unge 2013-2014 Afsluttende konference d. 21. november 2014 Odense Centralbibliotek Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Kambiz K. Hormoozi Dagsorden: 1. Kort

Læs mere

1.1 Unge på videregående uddannelse

1.1 Unge på videregående uddannelse 1.1 Unge på videregående uddannelse Jeg kan godt finde på at bruge mit lokale bibliotek som læsesal, fordi der er en egentlig læsesal. Ung mand på videregående uddannelse, bruger Segmentet unge på videregående

Læs mere

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31.

Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning. Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. Evaluering af ungdomsskolens heltidsundervisning Ved Kristine Zacho Pedersen og Vicki Facius Danmarks Evalueringsinstitut, Odense 31. maj Jeg er selv meget stresset lige nu... Mine forældre er ret gamle,

Læs mere

1.1 Den kulturelle superbruger

1.1 Den kulturelle superbruger 1.1 Den kulturelle superbruger Jeg bruger biblioteket meget. Jamen, minimum én gang om ugen, sommetider hyppigere. Kvindelig kulturel superbruger Den kulturelle superbruger er særligt kendetegnet ved at

Læs mere

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om?

VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST. Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? VEJE TIL UNGES LÆSELYST OG BIBLIOTEKSLYST Hvad ved vi? Hvad vil vi vide mere om? Projekt Sms-fix - din motivation til læsning 328 unge i 9. klasse og 1.g i Aalborg deltager De modtager 3 forskellige sms-noveller

Læs mere

1.1 De unge børneforældre

1.1 De unge børneforældre 1.1 De unge børneforældre Når jeg så kommer på biblioteket, er det også fordi, min datter gerne vil have, der kommer nogle nye ting. Det er så ikke kun bøger, det er også puslespil. Ung børneforælder,

Læs mere

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014.

Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Bilag 13: Transskribering af interview med Jonas. Interview foretaget d. 16. marts 2014. Jonas er 15 år, går på Hårup Skole, og bor uden for byen Todbjerg. Intervieweren i dette interview er angivet med

Læs mere

Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse?

Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse? LBR Prisen 2011: Hvad kan der gøres anderledes, så flere unge vil gennemføre en ungdomsuddannelse? Bidrag fra klasse 2c hhx Rådmands Boulevard Analyse blandt unge i Randers Holdninger til uddannelse HHX

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Bilag 5 Idéer til inspiration Next Users:

Bilag 5 Idéer til inspiration Next Users: Bilag 5 Idéer til inspiration Next Users: VUC-Odense januar 2014 Bilag 5 Idéer til inspiration Next Users: VUC-Odense januar 2014 Dagsorden: Hvorfor er vi her i dag? 1. Kort om projektet: Next Users 2.

Læs mere

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

Børnepanelrapport nr. 1: 2012. Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL Børnepanelrapport nr. 1: 2012 Det gode børneliv BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 Kære læser Hvad er et godt liv for børn i Danmark? Det vil vi rigtig gerne vide i Børnerådet. For hvis vi ved det, kan

Læs mere

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD

FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD FOLKESKOLEN I FREDERIKSBERG KOMMUNE - ET SAMARBEJDE FOR BØRNENES SKYLD Kære forældre I modtager denne folder, fordi I har et eller flere børn i folkeskolen i Frederiksberg Kommune En folkeskole, som vi

Læs mere

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen?

85 svar. Tilhørsforhold (85 svar) Trivsel. Er du glad for at gå på Gylling Efterskole? (12 svar) Har du nære venner på efterskolen? 85 svar Accepterer svar Tilhørsforhold (85 svar) 69,4% Er du nuværende elev på Gylling Efterskole? Er du tidligere elev på Gylling Efterskole? Er du forældre til en nuværende eller tidligere elev på Gylling

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Ringe Fri- og Efterskole Faaborg-Midtfyn Kommune (Privatskoler) Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

1.1 Den unge arbejder

1.1 Den unge arbejder 1.1 Den unge arbejder Jeg bruger det nok ikke så meget. Bøger har aldrig rigtig interesseret mig Ung kvindelig arbejder, ikke- bruger De unge arbejdere er defineret ved at være mellem 20 og 29 år og ved

Læs mere

Segmenter og landdistrikter

Segmenter og landdistrikter Segmenter og landdistrikter Analyse af segmenter med fokus på landdistrikter Herning Bibliotekerne den 26. maj 2015 1 Disposition 1. Målgruppebaseret biblioteksudvikling 2. Segmentfordeling i landdistrikter

Læs mere

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne

Stine Ravn Harlou. Vejle Bibliotekerne Stine Ravn Harlou Vejle Bibliotekerne 22-02-2013 De IT-svage ældre har de senere år vagt stor opmærksomhed, men hvad med de IT-svage unge? Især på produktionsskolerne findes der en stor gruppe unge mennesker

Læs mere

Julie L, Sofie, Julie B og Stefanie HTX Roskilde 12/03-17 Computerens anatomi Vejleder: Christian 1.7. Forside.

Julie L, Sofie, Julie B og Stefanie HTX Roskilde 12/03-17 Computerens anatomi Vejleder: Christian 1.7. Forside. Forside. 1 Indholdsfortegnelse Indledning S. 2 Kommunikationsplan S. 3 Case S. 4 Diskussion over medieprodukt S. 5 Persona - Anna S. 6 - Rasmus S. 7 - Christoffer S. 8 Indledning I denne opgave har vi

Læs mere

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018

Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 Unge vores fælles fremtid BUPL s ungeudspil 2018 »Da vi begyndte som rollemodeller for fire år siden, diskuterede vi, om vi skulle forsøge at hjælpe de drenge, der allerede var havnet i kriminalitet. Men

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse Svendborg Gymnasium og HF HF Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF HF Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, HF Der har deltaget i alt 9 hf elever

Læs mere

Bilag 1 Interviewguide 1

Bilag 1 Interviewguide 1 Bilag 1 Interviewguide 1 Intro Vi kommer fra RUC og er ved at lave et kommunikationsprojekt om madfællesskaber for børnefamilier på Nørrebro. Vores fokus er, hvordan man kan styrke eksisterende netværk

Læs mere

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng

Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Dato: 9. november 2012 Brevid: 1907970 Analyse af behovet for ny erhvervsuddannelsesindgang i Høng Læsevejledning Denne analyse afdækker uddannelsesniveau og uddannelsesmønster i Kalundborg Kommune. Der

Læs mere

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde

Uddannelsesparathed og forældresamarbejde Uddannelsesparathed og forældresamarbejde I 2010 besluttede ministeriet, at alle elever, der forlader grundskolen, skal vurderes m.h.t., om de er uddannelsesparate eller om de ikke er uddannelsesparate

Læs mere

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing.

Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. Bilag 12: Interview foretaget d. 19. marts 2014, med Line, 15 år, fra Ringkøbing. 5 Først må du gerne lige fortælle dig navn, din alder, hvilken klasse du går i, og hvor du bor. Ja. Jeg hedder Line, og

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til

Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til 1.1 Senioren Man burde jo bruge det (biblioteket) men jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal bruge det til Mandlig senior, ikke-bruger Seniorerne skiller sig primært ud ved at være det ældste segment samt

Læs mere

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse.

Individualisten er primært karakteriseret ved, at alle i segmentet har individuel sport som en hovedinteresse. 1.1 Individualisten Man kan blive inspireret på biblioteket; hvad de lige har stillet frem. Jeg finder tit nogle bøger, som jeg ikke havde tænkt på, og som viste sig at være rigtig gode. Kvindelig individualist,

Læs mere

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud.

Han ses relativt sjældent på biblioteket. Når han bruger biblioteket, har han dog relativ stor interesse for bibliotekets digitale tilbud. 1.1 Nørden Jeg bruger det ikke så meget mere, fordi meget af den info, jeg har brug for, får jeg fra nettet. Mandlig nørd, ikke- bruger Nørdsegmentet består af unge mænd, der har nørdede interesser som

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret

BILAGSRAPPORT. Dronninglund Efterskole Brønderslev Kommune (Privatskoler) Termometeret BILAGSRAPPORT Dronninglund Efterskole Termometeret Læsevejledning Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes gennemsnitlige

Læs mere

1.1 Modne fra lavere middelklasse

1.1 Modne fra lavere middelklasse 1.1 Modne fra lavere middelklasse Det er dæleme lang tid jeg har brugt biblioteket. Det er nok ti år. Jeg brugte det meget i en periode, da jeg var yngre ( ) det har nok noget med mageligheden at gøre

Læs mere

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34

Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 Bilag 2: Elevinterview 1 Informant: Elev 1 (E1) Interviewer: Louise (LO) Tid: 11:34 LO: Ja, men først vil vi gerne spørge om, du måske kunne beskrive en typisk hverdag her på skolen? E1: En typisk hverdag

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelse 2014

Elevtrivselsundersøgelse 2014 Elevtrivselsundersøgelse 204 Svendborg Gymnasium og HF STX Datarapportering Svendborg Gymnasium og HF STX Elevtrivselsundersøgelse 204 Undersøgelsen på Svendborg Gymnasium og HF, STX Der har deltaget i

Læs mere

Rybners Gymnasium STX

Rybners Gymnasium STX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium STX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - STX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, STX Der har deltaget

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i efteråret 2015. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til dine elevers læselyst og

Læs mere

Rybners Gymnasium HHX

Rybners Gymnasium HHX Datarapportering Elevtrivselsundersøgelse 205 Rybners Gymnasium HHX Udarbejdet af ASPEKT R&D Rybners Gymnasium - HHX Elevtrivselsundersøgelse 205 Undersøgelsen på Rybners Gymnasium, HHX Der har deltaget

Læs mere

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005

Engelsk for alle. Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 Projekt Engelsk for alle. Bilag 1. Brugerundersøgelse Overordnet konklusion Engelsk for alle Brugerundersøgelse på Roskilde Bibliotek 5.-17. september 2005 630 brugere deltog i bibliotekets spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed

Til elever og forældre. Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Til elever og forældre Information til elever og forældre om vurdering af uddannelsesparathed Ungdommens Uddannelsesvejledning UU Aarhus-Samsø Januar 2011 Vurdering af uddannelsesparathed Når du forlader

Læs mere

Marie Kruses Skole Gymnasium

Marie Kruses Skole Gymnasium Marie Kruses Skole Gymnasium Elevtrivselsundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Marie Kruses Skole, Gymnasium - Elevtrivselsundersøgelse Undersøgelsen på Marie Kruses Skole, Gymnasium Ud af af gymnasiets

Læs mere

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL

BØRNEINDBLIK 8/14 ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL BØRNEINDBLIK 8/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 8/2014 1. ÅRGANG 21. NOVEMBER 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES FRITIDSLIV ET AKTIVT FRITIDSLIV SKABER STØRRE TRIVSEL Børn med et aktivt fritidsliv er oftere i god

Læs mere

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1]

21-02-2014. Kursisttrivselsundersøgelsen 2013. Elevtrivsel. HF-Centret Efterslægten 69 [+1] 69 [0] 68 [+1] 21-2-14 Kursisttrivselsundersøgelsen 13 Svarprocent: 63% (1 besvarelser ud af 947 mulige) Elevtrivsel 1 Landsgennemsnit VUC 12 2 årig HF 13 på almene gymnasier Elevtrivsel 1 21-2-14 Elevtrivsel 1 [+3]

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne

Læs dansk på bibliotekerne Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale om biblioteket ved introduktion til kursister fra sprogskolen af Vibeke Nielsen og Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Intro 5 råd til et

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen?

Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Hvem er de unge og hvordan fastholder vi dem i foreningen? Stille mus Indadrettet/usikker Har ikke mange venner Ser mere tv Bruger mere tid på at læse bøger og blade Hjælper til derhjemme Bruger internettet

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Charlotte Møller Nikolajsen

Charlotte Møller Nikolajsen Charlotte Møller Nikolajsen Indhold INDLEDNING 2 KORT RIDS AF UNDERSØGELSENS RESULTATER 3 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING MED BOGEN DEN NYE ULIGHED VED LARS OLSEN 4 ELEVPROFILUNDERSØGELSEN I SAMMENLIGNING

Læs mere

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse

Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole. Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse Værdigrundlag og samvær på Vissenbjerg Skole Udarbejdet af lærere, pædagoger og skolebestyrelse August 2011 Vissenbjerg Skoles værdigrundlag Vissenbjerg Skole ønsker at være en god og tryg skole - en skole

Læs mere

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen

Læs dansk på bibliotekerne. Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Læs dansk på bibliotekerne Undervisningsmateriale til sprogskolerne af Tina Møller Kristensen Til sprogskolen Læs dansk på biblioteket. Intro De 4 besøg på biblioteket Ideer til dialog træning Modultest

Læs mere

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år

Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Bilag 5: Meningskondensering af transskribering af interview med Jonas, 15 år Naturlig enhed Vi hører altid radio og så tjekker jeg også min mobil, men vi ses ikke tv om morgenen. Men så sidder jeg også

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være?

Opgave 1. Modul 4 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 1. Hvor høje skal kvinderne være? Modul 4 Lytte, Opgave 1 Navn: Kursistnr.: Opgave 1 Eksempel: Hvor mange voksne skal man minimum rejse for at få rabat? 15 2 3 1 X 1. Hvor høje skal kvinderne være? 160-180 165-190 160-170 165-180 2. Hvad

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2013

Tilfredshedsundersøgelse 2013 Tilfredshedsundersøgelse 2013 [Institutionsnavn] Spørgeskema Erhvervsakademier Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som

Læs mere

NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012. Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012

NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012. Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012 NonUsers ikke-brugere på Fyn 2012 Hovedresultater og segmenter af ikke-brugere Odense Centralbibliotek, den 21. juni 2012 Indhold 1. Undersøgelsens formål og gennemførelse 2. Fordeling af interviews på

Læs mere

Ja Nej - Gå til Hvem præsenterede første gang forslaget om at gå på efterskole? (Vælg en svarmulighed)

Ja Nej - Gå til Hvem præsenterede første gang forslaget om at gå på efterskole? (Vælg en svarmulighed) 1. Har du et eller flere børn i 10. klasse på efterskole i skoleåret 2014/15? Ja Nej - Gå til 25 2. Hvilket køn er jeres barn på efterskole? Pige Dreng 3. Har jeres barn også gået på efterskole i 9. klasse?

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse 2010

Tilfredshedsundersøgelse 2010 Tilfredshedsundersøgelse 2010 [Institutionsnavn] Spørgeskema Sådan udfylder du spørgeskemaet Du bedes besvare spørgeskemaet med udgangspunkt i de oplevelser og erfaringer, du har som studerende på [Institutionsnavn].

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus.

Der er brug for helhed i indsatsen. . I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. Der er brug for helhed i indsatsen Lad mig præsentere jer for 3 børn i Danmark der møder konssekvensen af at vokse op i fattigdom:. I skal møde Jakob, Amalie og Rasmus. 1) Jakob er otte år og bor alene

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

At være ordblind er ingen hindring

At være ordblind er ingen hindring At være ordblind er ingen hindring HF & VUC FYN sætter i uge 40 fokus på ordblindhed som del af Den Internationale Ordblindeuge. HF & VUC FYN sætter i uge 40 fokus på ordblindhed, når vi markerer Den Internationale

Læs mere

Forældremøde 10. klasse

Forældremøde 10. klasse Forældremøde 10. klasse Dagsorden: Fokus på valg af uddannelse inden den 1. marts 2015 Nyt på erhvervsskoleområdet og uddannelsestendenser Informationer om uddannelsesmulighederne Brobygning i uge 47 og

Læs mere

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense

Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense Det sociales betydning hvordan kommer vi tættere på kursisterne? - - oplæg til hf-konference torsdag d.3/4, 2014 i Odense ved Jytte Noer, Roskilde Gymnasium Dette dokument indeholder dels oplægget fra

Læs mere

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013

Biblioteket. Kurser for voksne Efterår 2013 Kurser for voksne Efterår 2013 1 Velkommen til bibliotekets kurser Sønderborg tilbyder en række kurser, som henvender sig til kommunens voksne borgere. Kurserne er alle relevante i forhold til bibliotekets

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

"Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning".

Vi havde hørt godt om skolen fra nogle venner. Det havde også betydning, at skolen har niveau inddelt undervisning. Selvevaluering 2012 Sammenfatning og konklusion. Bestyrelsen for Skanderup Efterskole og skolens ledelse har i år besluttet at spørge forældregruppen om deres tilfredshed med skoleåret. Vi finder det meget

Læs mere

Bilag 6: Transskription af interview med Laura

Bilag 6: Transskription af interview med Laura Bilag 6: Transskription af interview med Laura Interviewet indledes med, at der oplyses om, hvad projektet handler om i grove træk, anonymitet, at Laura til enhver tid kan sige, hvis der er spørgsmål,

Læs mere

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud.

14. jan. 2015. U-centeret. Fagbrochure for skoleåret 2015/2016. Retninger - Opbygning Fagpakker. Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. 14. jan. 2015 U-centeret Fagbrochure for skoleåret 2015/2016 Retninger - Opbygning Fagpakker Nyborg kommunes 10. klasse tilbud. side 1 2 veje igennem 10. klasse Faglighed - afklaring - oplevelser U-centeret

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER VOLD I HJEMMET BØRNEOG UNGEPANEL BØRNERÅDETS 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET VOLD I HJEMMET En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Udgivet af Børnerådet november

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE - OG DIALOGKORT

Læs mere

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING

STRANDPARKSKOLEN. Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING STRANDPARKSKOLEN Thomas Koppels allé 10, 2450 København SV STØT DIT BARNS LÆSEINDLÆRING Strandparkskolen Støt dit barns læseindlæring 2 LÆSEINDLÆRING Læsning er med til at stimulere dit barns sproglige

Læs mere

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige)

December Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne. SOSU Nykøbing Falster. Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) December 2017 Elevtrivselsundersøgelsen 2017 For erhvervsuddannelserne Svarprocent: 92% (346 besvarelser ud af 377 mulige) Elevtrivsel Landsgennemsnit Social- & Sundhedsskoler 85 83 86 83 85 84 85 83 Elevtrivsel

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Bilag 2: Interviewguide

Bilag 2: Interviewguide Bilag 2: Interviewguide Tema Læsning og læsevanskeligheder Specialundervisning og itrygsæk Selvtillid/selvfølelse Praksisfællesskaber Spørgsmål 1. Hvordan har du det med at læse og skrive? 2. Hvad kan

Læs mere

HF og VUC Campus Vejle HF

HF og VUC Campus Vejle HF Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse HF og VUC Campus Vejle HF Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning HF og VUC, Campus Vejle - HF Elevtrivselsundersøgelse - Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

Sådan bruger I cases og dialogspørgsmål

Sådan bruger I cases og dialogspørgsmål 4cases Sådan bruger I cases og dialogspørgsmål Først præsenteres en konkret case, derefter relateres casen til generelle problematikker omkring deling af krænkende materiale, og til sidst skitseres forskellige

Læs mere

1.1 Børneforældre over 30

1.1 Børneforældre over 30 1.1 Børneforældre over 30 Jeg kommer der med mine børn de bruger det rigtig meget i skolen. De tager derned for at søge efter bøger. Børneforælder over 30, kvindelig bruger Segmentet er, som navnet antyder,

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Bilag 10: Interviewguide

Bilag 10: Interviewguide Bilag 10: Interviewguide Briefing - introduktion Vi skriver speciale om ufrivillig barnløshed, og det, vi er optaget af, er det forløb du og din partner/i har været igennem fra I fandt ud af, at I ikke

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel)

8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) 8.klasses mening om: - om læring og det faglige niveau i folkeskolen (En afstemning i Børnerådet Børne- og ungepanel) maj 2005 1 Indledning Børnerådet har foretaget en afstemning i Børnerådets Børne- og

Læs mere

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D

Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Benchmarkingrapport Elevtrivselsundersøgelse 2014 IBC HHX afdelinger Udarbejdet af ASPEKT R&D Læsevejledning IBC, HHX afdelinger Elevtrivselsundersøgelse 2014 Benchmarkingrapport Benchmarkingrapporten

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media

Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Employer Branding ift. de digitale unge via Social Media Og så deler vi masser af viden Agenda Social Media et af dine ansigter udad til Social Media Value Chain Strategisk indgang ift. de digitale unge

Læs mere

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision

Værdiregelsæt. Kerneværdier Beskriv fem kerneværdier for høj trivsel og god adfærd. Værdierne skal tage afsæt i jeres vision Alle grundskoler i Danmark skal ifølge Undervisningsmiljøloven, udarbejde et værdiregelsæt for at sikre god adfærd blandt ledelse, personale og elever samt høj trivsel på skolen. I værdiregelsættet skal

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250

Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 Administration Spørgeskemaer under udarbejdelse Publicerede spørgeskemaer Arkiverede spørgeskemaer Tilbage til statistik Rundspørge om Hjortshøj Kombibibliotek, nov 2003 Respondenter: 65 á 250 1. Hvor

Læs mere

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE

SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA- OG DIALOGKORT OM DIGITAL DANNELSE AF 0-6-ÅRIGE BØRN OG VOKSNE Materialet er udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) for: SAMMEN OM DIGITAL DANNELSE DILEMMA-

Læs mere

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser

Elevtrivselsundersøgelsen 2014 For de gymnasiale uddannelser Elevtrivselsundersøgelsen 214 For de gymnasiale uddannelser Svarprocent: 9 besvarelser Elevtrivsel 1 4 76 89 2 Elevtrivsel Elevtrivsel på tværs af de deltagende skoler 95 1. Øvrige skoler 9 85 ELEVTRIVSEL

Læs mere

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2016/2017. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket!

Læring og læselyst. Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2016/2017. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Læring og læselyst Tilbud fra Bibliotek & Borgerservice til dig og dine elever i skoleåret 2016/2017. Vi ses på jeres skole eller på biblioteket! Opdateret marts 2016 Kære lærer! Vi vil gerne bidrage til

Læs mere