Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10"

Transkript

1 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n

2 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen 8 Målgruppe og elevgrundlag Sønderborg Produktionshøjskole SPH 9 Fra opstart til udslusning 11 Elevstatistikker 12 Om undervisningen 13 Værkstederne Als Produktionsværksted AlsP 24 Værkstedets baggrund 25 AlsP s kursustilbud Politiker 28 Personalepolitik 29 Fleksjob-ansatte 30 Sikkerhedspolitik 31 IT politik 32 Sundhedspolitikker 35 Miljøpolitik 2

3 Virksomhedens formål Sønderborg Produktionshøjskole (SPH) og Als Produktionsværksted (AlsP) har til formål at støtte unge (15-25 år) og voksne i deres afklaringsproces hen til det rette valg af uddannelse og/eller arbejde. Virksomhedens værdigrundlag I arbejdet med elever og borgere og i det kollegiale fællesskab skal vi værne om Klare rammer Rummelighed Udvikling Klare rammer giver elev og borger tryghed og dermed rum til personlig udvikling. Rummelighed, respekt for forskellighed og plads til det gode humør. Udvikling går hånd i hånd med nysgerrighed. Disse to skal sørge for virksomheden aldrig nøjes med at det er godt nok. Virksomhedens vision Virksomheden skal være kendt for at have en unik indfaldsvinkel til at drive produktionsskole og afklaringsforløb. Virksomheden skal have et image, der gør elever og kursister tilfredse med at gå på stedet. Virksomheden skal have høj succesrate i forhold til sit formål. Virksomheden skal være kendt for at være et sted hvor trivsel sættes i højsædet for såvel personale som elever og borgere. Virksomheden skal forbedre og udbygge eksisterende tilbud og iværksætte nye tiltag, afhængigt af kommunens behov. Virksomheden skal tænke miljøbevidsthed ind i alle hjørner og kanter. SPH skal i tæt samarbejde med UU, ungdomsuddannelserne, virksomheder og andre relevante institutioner give enhver elev det skub, der fører eleven bedst muligt videre i livet i forhold til egne muligheder, udviklingstrin og uddannelsesønsker. SPH skal som de første i landet bygge en skole baseret på læringsstile, sundhed og miljøbevidsthed i treenighed 3

4 AlsP s tilbud til borgerne skal have tætte paralleller til en moderne virksomhed. I samarbejde med jobcenter, fagforening og virksomheder skal AlsP give borgerne det bedst mulige grundlag for en afklaring af deres muligheder i forhold til arbejdsmarked og uddannelse, samt støtte kursisterne i at finde job med og uden løntilskud. Virksomhedens mål 2010 Virksomheden skal have fokus på sikkerhed Virksomheden skal have fokus på hjemmesidematerialet for begge afdelinger Virksomheden skal have fokus på byggeri SPH skal have fokus på udslusningsstatistikken SPH skal videreudvikle samarbejdet med relevante uddannelser, institutioner, virksomheder og UU. SPH skal arbejde videre med læringsstile. SPH skal opstarte nybyggeri. SPH skal etablere STU SPH skal i videst muligt omfang opfylde medarbejdernes ønske om efteruddannelse, AlsP skal færdiggøre forbedringer af byggeri. AlsP skal i samarbejde med andre kursusudbydere til målgruppen udvide sit tilbud til borgerne. AlsP skal have gode og sikre produktioner i huset, så kursisterne altid kan tilbydes reelle opgaver. 4

5 ARBEJDSPLAN 2010 SPH Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Arrangementer EUC, Åben hus 26. Fest Åbent hus 9. Fest Forældrem. 3. Fest Ture Valby Fagtur Værkstedsture Projekter Uge 7 Uge 42 Sundhed Ferie uge 29,30,31,32 uge 52,53 Pæd.dage julef. 18. Medarb. Samtaler X Politikker X Bestyrelsesmøder X X X X Sikkerhed X X X X Samarb.udvalg X X X X TR-møder X X X X X X Pæd.udvalg X X X X X X Byggeri STU Documenta AlsP: Istandsættelse Nye samarbejder 5

6 Bestyrelsen Samarbejdsudvalg Sundhedsudvalg Udpeget af byråd Forstander Forstander Formand, Frede Jensen Kirsten Marie Andreasen Kirsten Marie Andreasen Næstformand, Jørgen Jørgensen Afdelingsleder Service & Sundhed Udpeget af LO Kjeld Nissen Kirsten Assentoft Joan Bech Jensen Karen Marie Jensen Tillidsrepræsentant Køkken Linda Bang Jakobsen Anette Ringelstein Udpeget af DA/DI Jakob Bendtsen Sikkerhedsrepræsentanter Idræt Ib Skovby Hans Jørn Lauridsen, SPH Søren Fischer Sørensen Søren Rotbøl, AlsP Udpeget af beskæftigelsesråd Jesper Lund Sikkerhedsudvalg Pædagogisk udvalg Udpeget af EUCsyd Bent Braüner Sørensen Forstander Forstander Kirsten Marie Andreasen Kirsten Marie Andreasen Udpeget af medarbejderne Hans Jørn Lauridsen Sikkerhedsrepræsentanter Værkstedsledere Hans Jørn Lauridsen, SPH Anette Ringelstein Forstander/Sekretær Søren Rotbøl, AlsP Annette Hansen Kirsten Marie Andreasen Finn Harboe Hans Jørn Lauridsen 6

7 ORGANISATIONSPLAN 2010 AlsP Koordinator Søren Køkken Vera SPH Produktion/Montage Udendørs, Metal Metal Dorte (F), Conni (F), Susanne (F) Peter (F) Hans Jørn Miljøbehandling Træ, Køk., K&D Træ Glenny (F) Flemming (F) Oluf Træ IT Elevkoordinator Kontor Thomas (F) Søren Linda Forstander Afdelingsl. Lone Elektronik Indendørs, Elek. Elektronik Kontor KMA Kjeld Christine (F) Lars (F) Finn (F) Finn Gitte Tanja (S) Elektronik kurser Musik STU - opstartes Egon (F) Henrik Mijø/MIC Kunst & Design Tommy (F) Annette Foamprod. Servce/Sundhed Jørgen (F) Kirsten Transport/Lager Køkken Niels Anette Gårdbutik Peter (F), Anja (F) Produktion Edin, Susan (F), Bajramsa (S) Bore/Stanse Gerda, Sven, Kazem (S) Rengøring Ruth. Gitte 7

8 Målgruppe: SPH Alle produktionsskoleelever er målgruppevurderet af UU. I praksis er stort set alle elever frafaldet en uddannelse eller et job. For at UU kan henvise til produktionsskolen skal eleven være mellem 15 og 25 år. Eleven skal have gennemført sin undervisningspligt (svarende til 9.klasse) men må ikke have gennemført en ungdomsuddannelse og må ikke umiddelbart have forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Produktionsskolen i sig selv er ikke kompetencegivende. Produktionsskolens opgave er at afklare og støtte eleven, primært til det rigtige uddannelsesvalg for den enkelte. Gennem de tættere samarbejder med erhvervsuddannelserne vil der i perioder være elever fra disse uddannelser der tager dele af deres forløb på produktionsskolen. Tilsvarende vil produktionsskoleelever i kombinationsforløb i perioder modtage undervisning på erhvervsgrunduddannelserne. Elevgrundlaget: Eleverne kommer fra Sønderborg Kommune på nær nogle få. Gennemsnitsalderen ligger på omkring år, men den forventes at ændre sig i forbindelse med at UU nu også vejleder årige. Indskrivningsperioden er alt fra en måned til et år eller mere, når specielle forhold gør sig gældende. AlsP AlsP er et tilbud til voksne borgere i Sønderborg kommune, der er på kontanthjælp. For nogle kursister er der kort vej til arbejdsmarkedet. For andre skal opholdet på AlsP i højere grad opfattes som uddannelse til at kunne indgå i arbejdsmarkedet, enten som ordinær arbejdskraft eller med støtte. 8

9 Sønderborg Produktionshøjskole - SPH Fra opstart til udslusning på SPH Fra den dag en elev starter på skolen til han/hun forlader den igen, arbejdes målrettet på at finde det rette tilbud til eleven. Langt de fleste elever kommer lige fra et frafald fra en uddannelse, og mange har brug for at sunde sig før de igen er klar til at gøre forsøget. For nogle er løsningen at få et job for en tid før de igen er klar til at gå i uddannelse, for andre skal der mere til. Hvert forløb er individuelt og direkte målrettet den enkelte elev, hvilket bl.a. synliggøres ved at der er stor forskel på hvor længe en elev har ophold på skolen. Varigheden svinger fra et par uger til halvandet år, i de tilfælde hvor der må tages en forlængelse i brug. Et ophold på skolen kan inddeles i 4 faser: Opstarten, hvor elev og VL lærer hinanden at kende Oprydningen, hvor der tages hånd om de problemstillinger eleven måtte have Afklaringen, hvor muligheder afklares, undersøges og afprøves Udslusningen, der ofte kommer som en naturlig forlængelse af afklaringen Oprydning og afklaring forgår oftest sideløbende Systematisering og synliggørelse af udviklingen dokumenteres i Documenta, skolens vejledningsværktøj, og så snart en elev har lyst til at afprøve et fagområde, tilbydes han/hun praktik- eller kombinationsforløb. Hele forløbet er bygget op, så eleven lærer at tage stilling selv og sætte handlinger bag sine beslutninger. Vi oplever at en stor procentdel af eleverne ikke har opdaget at den skolepligtige alder er overstået og at valget nu er op til dem selv. At ungdomsuddannelserne på dette punkt adskiller sig fra folkeskolen. Allerede ved indskrivningen i opstartsfasen får vi et billede af elevens situation. - Om vedkommende starter kun på grund af manglende afklaring eller om der er flere problemfaktorer der står i vejen for gennemførelse af en uddannelse, afgør opholdets indhold. Er der f.eks. boligproblemer, økonomiske problemer, psykiske, sociale eller boglige problemer, så arbejdes der på at finde en løsning på disse områder, inden der søges videre. Oprydningen sker som en naturlig del af opholdet. Den fletter sig ind mellem den daglige gang på skolen, snakken over høvlbænken, læring på værkstedet, samværet med de andre elever, klare rammer og gode oplevelser. Oprydningen er med til at give eleven styrke til igen at se lysere på tilværelsen, hvilket er en forudsætning for at se mulighederne i en ny uddannelse eller nyt job, frem for at se uovervindelige forhindringer. 9

10 Afklaringen i forhold til elevens videre forløb vokser i en eller anden grad ud af oprydningsforløbet. Praktikophold, kombinationsforløb og værkstedstilbuddene krydrer beslutningsprocessen og giver i de fleste tilfælde et godt billede af hvad der vil kunne lykkes for den enkelte. Hvad eleverne udsluses til er meget individuelt. Ungdomsuddannelser, EGU, lærepladser, jobs, højskoleophold, STU osv., er mål for elevernes videre rejse. Oftest foregår der et samarbejde mellem produktionsskolen og den nye destination i forbindelse med overgangen. Hvis der som optakt har været et praktikophold eller kombinationsforløb kommer samarbejdet helt naturligt. I nogle tilfælde har VL fortsat kontakten med en elev via mentorordningen. Denne løsning er ønskelig for flere elever og det vil fremme fastholdelsen i det videre forløb med bedre efterværnsmuligheder. I 2009 har der været fokus på udslusningsstatistikkerne. Der var sat tre enkle mål: 1. Flere skal udsluses til uddannelse eller anden beskæftigelse end i Hvis en elev udebliver, skal der gøres en indsats for at få vedkommende til at komme igen, f.eks. via sms, telefonopkald, breve og møder med UU 3. Hvis en elev udsluses til ledighed eller andet, så skal vi vide til hvad og hvorfor. Alle tre mål er opnået. I 2010 er målet at fortsætte med 2009 målene men også at sætte fokus på et forbedret udslusningstaxameter, velvidende at en del af vore elever ikke er i stand til at gennemføre taxametergivende tilbud. Documenta Documenta er udviklet på SPH og vil i løbet af 2010 blive implementeret på flere skoler i landet. Documenta er et vejledningsværktøj, der motiverer eleven til selv at tage stilling til sin situation, fremme evnen til at se egne fremskridt og tage ansvar for hvad der skal ske. Documenta tager udgangspunkt i at den vigtigste vejledning foregår i hverdagen hen over høvlbænken, og er derfor på flere måder formuleret som opsamlinger af det der foregår i hverdagen. Documenta indeholder bl.a. elevplan, kompetencebeskrivelser, praktik- og kombinationsforløb, udtalelse, logbog og beviser Kombinationsforløb og praktikophold på virksomheder Praktikker og kombinationsforløb bruges som hjælp til afklaring af eleven. Der aftales løbende kombinationsforløb på erhvervsuddannelserne. De fleste ligger sent efterår og midt forår. Praktikker laves løbende på virksomheder i lokalområdet. Mange af disse fører til arbejde, EGU forløb og lærepladser. For de elever der mangler boglige kompetencer for at komme videre, giver vi muligheden for at eleven kan modtage undervisning på VUC. 10

11 Udslusningsstatistik SPH 1/ / Antal indskrevne elever i perioden 292 Antal udslusede 195 Elevantal på skolen 30/ Udsluset til: Antal % Sammentælling Antal % Grundskole 1 0,51 Uddannelse ,39 Gymnasial uddannelse 6 3,08 Arbejde 14 7,18 EUD, merkantil 24 12,31 Beskæftigelse med tilskud 13 6,66 EUD, teknisk 46 23,59 Ledighed 60 30,77 SoSu (herunder PGU) 6 3, ,00 Landbrugsuddannelse 2 1,03 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 10 5,13 Folkeoplysning (Højsk. Ungd.-højsk.) 1 0,51 Anden udd (FUU, privat.ud) 12 6,15 Beskæftigelse, ordinære vilkår 14 7,18 Beskæftigelse, tilskud 1 0,51 Andet (Barsel, militær o.lign.) 12 6,15 Ledighed/Ved ikke* 60 30, ,00 11

12 Generelt om undervisningen på SPH: Værkstedsundervisning Kernetilbuddet til eleverne er undervisningen på værkstedet. Værkstedslederen er nøglepersonen der støtter eleven fagligt, personligt og socialt, gennem læring, vejledning og de daglige udfordringer på værkstedet. I undervisningen foregår en stadig vekselvirkning mellem teori, praksis samt løbende dokumentation af arbejdsprocesserne. Opgaverne på værkstedet er at skabe produkter til kunder. Undervisningen tager hovedsagelig udgangspunkt i de aktuelle produktioner. Værkstederne er udstyret med en relativt tidssvarende maskinpark, således at eleverne får en oplevelse af at produktionsformen ligger tæt op af den produktion, de eventuelt senere vil møde på arbejdsmarkedet. Vejledning Eleverne tilbydes løbende vejledning med henblik på valg af uddannelse eller arbejde. Der arbejdes med vejledningsmaterialet Documenta, der hjælper eleverne til at blive afklaret i forhold til personlige, sociale og faglige kompetencer, samt en afklaring af lyst og evne. I elevplanerne indgår aftaler om praktik, kombinationsforløb, 1/3-delsundervisning osv. Valgfag Skolens valgfag er frivillige. I øjeblikket tilbydes idræt en gang om ugen og dansk og matematik 1-3 gange ugentlig.. Fællesarrangementer På skolen er der jævnligt foredrag. Blandt temaerne er mobning, misbrug, cutting, sundhed og fortællinger om fag. Én gang om året løses en opgave der involverer alle skolens værksteder og geografisk ligger langt væk fra Sønderborg. I løbet af foråret arrangeres værksteds ture med besøg på bl.a. relevante virksomheder, uddannelsessteder og museer. To gange om året arrangeres temauger, hvor der arbejdes på tværs af værkstederne. 12

13 Værkstederne på SPH Metal De fleste af de ting vi fremstiller er bestillingsopgaver for private virksomheder, private kunder, institutioner som skoler, børnehaver og lignende. Opgaverne kan f. eks. være fremstilling af transportvogne til Danfoss, grill, bord-bænke-sæt, havelåger, bænke, udendørs askebæger, udskiftningsboks til fodboldspillere, gelænder til terrasser, port til Ringridderpladsen, Logo til Sønderborghus, tøjstativer m.m. På værkstedet får eleven kendskab til metalfagets grundlæggende teknikker, brugen af håndværktøj og maskiner. Eleven opnår praktiske færdigheder, erkendelse af egne evner og muligheder, og får kvalifikationer indenfor sikkerhed, samarbejde og ansvarlighed. Eleven bliver afklaret og træffer beslutning om samt sættes i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse eller arbejde. Jeg mener det er vigtigt at elevernes engagement og interesse for værkstedet, skal være den grundlæggende drivkraft. Der skal være plads til at elevernes kreative evner kan komme til udtryk, i modsætning til tidligere erfaringer, hvor produkt og produktion har været det styrende element. Jeg vil fastholde nuværende kunder, og hele tiden prøve at få fat på nye. Mener det er meget vigtig med gode og meningsfyldte opgaver. Det er min erfaring at det giver gode mødestatistikker. Mål for 2010 Der vil blive afsat tid til fagteoretisk undervisning med bl.a. undervisningsmaterialer fra AMU (grundkursus jern og metal ). Vil arbejde for at værkstedet forsætter med at give overskud. 13

14 Træ På træværkstedet løses mange forskelligartede opgaver til virksomheder, institutioner og private kunder. Til eksempel kan nævnes: Legeborg Trapper i specielle mål Stole, bænke Ølkasser Transportkasser og paller Fremstilling af lister til Sauer Danfoss. Borde bænke sæt til børnehave Plakathus Vedligeholdelse og istandsættelse af skolen. På træværkstedet skabes trygge rammer i et godt og til tider travlt håndværkermiljø, så den enkelte har mulighed for at udvikle sig såvel socialt som fagligt. Det er målet at spore den unge ind på rette valg af uddannelse og gennem praktik ophold at skabe gode relationer til erhvervslivet. Den pædagogiske indfaldsvinkel er mesterlærepædagogikken. Pædagogikken bygger på en læringsform, der er baseret på praksis, hvor lærer og elev løser en bestemt opgave, hvor tilegnelsen af viden er baseret på afprøvning og erfaringer og hvor produktet / opgaven skal bruges af andre (har værdi for andre). Eleven får under forløbet forståelse for arbejdsprocesser i værkstedet. I mesterlæren ligger også begreber som socialisering, spejling og imitation (efterligning). Mål for 2010 Der gøres en ekstra indsats for at den enkelte elev tager større ansvar for skolen og for alle værkstedets gøremål, at der bliver en bedre faglig forståelse omkring de opgaver og produkter vi arbejder med. 14

15 Pædagog På pædagogværkstedet er det målet at give de unge et indblik i den pædagogiske verden i såvel teori som praksis. I forløbet vil den unge få viden om forskellige pædagogiske emner så som børns udvikling, anerkendende tilgang, daglig dagen i en institution, Flow, de mange intelligenser og meget andet. I tilegnelse af viden på pædagogværkstedet vil der være særligt fokus på at vedligeholde de færdigheder der er centrale når den unge skal fortsætte i anden uddannelse, der vil derfor være fokus på at tilegne sig viden via skriftligt materiale og diverse elektroniske midler og formidle denne viden mundtligt. Vi tilbyder forskellige kreative projekter til institutioner med fokus på motoriske og sansemæssige oplevelser for børn. Vi påtager os også udsmykningsopgaver og renoveringsopgaver der har et pædagogisk sigte. Almen dannelse og personlig udvikling er en vigtig del af værkstedet. For at et værksted skal fungere som en arbejdsplads er der også særligt fokus på det sociale og praktiske. Mål for 2010 Der vil være øget fokus på at pædagogværkstedet kan tilbyde forløb til institutioner og derved få en større kontakt til børn i det daglige arbejde. 15

16 Kunst & Design På Kunst & Design lærer eleverne mange forskellige kreative processer. Vi arbejder med opgaver indenfor bl.a. Udsmykning Tegning Maleri Syning I Kunst og Design bruger vi almen undervisning, dansk og matematik til de forskellige arbejdsprocesser. Elever får kendskab til de forskellige værktøjer og de teknikker der er ved de forskellige kreative opgaver. Eleverne arbejder både individuelt og i grupper alt efter opgavernes omfang. Eleverne står selv for den daglige rengøring, og laver selv planen for fredagens rengøringsopgaver. Desuden tager vi på virksomhedsbesøg og inspirationsture. Mål for Nye hæve/sænke borde. Videreudvikling af værkstedstilbud. 16

17 Alsgade På Alsgade har vi flere forskellige værksteder: På Alsgade arbejdes der i teams. Det vil sige at vi alle mere eller mindre er med til at udføre de forskellige opgaver, og at vi arbejder på tværs af alle værdsteder. Glasværksted: I glasværkstedet arbejder vi med fusing og slumpning (sammensmeltning og formsmeltning af glas). Du kommer til at lære de forskellige værktøjer og teknikker at kende. Vi fremstiller fade, skåle, smykker og figurer. Årstiden dekorationer: I dette værksted arbejdes der primært op til jul og påske, hvor vi laver forskellige dekorationer. Det kan være påskedekorationer og til jul adventskranse og dekorationer. Du lærer noget om de forskellige materialer og værktøjer. Træ I træværkstedet arbejdes der primært med de indretningsopgaver der er i huset og i vores butik, hvor der skal laves en stor disk, reoler og opsatser i træ. Derudover vil der være andre små opgaver, også opgaver ud af huset. Her lærer du noget om de forskellige værktøjer og materialer. Pedel Da vi også har udenom arealet vil der være forskellige pedelopgaver der skal varetages så som græsslåning, havearbejde og snerydning og saltning om vinteren. Montage Vi arbejder også med forskellige montageopgaver for firmaer. Vi følger de valgfag/arrangementer og tiltag der foregår på produktionshøjskolen. 17

18 Service & Sundhed På Service og Sundhed arbejdes med: Udsmyknings/ dekorationsopgaver Planteformering i form af stiklinger etc. til eget brug i drivhuset Produktion af hjemmelavede øko cremer, body lotioner og dekorative sæber. Fremskaffelse og klargøring af div. effekter til Valby teater. Sundhedsfremmende tiltag i form af rygestopkurser, temadage omkring seksualitet, alkohol og stoffer etc. Personlig hygiejne og Rent bord i eget køkken. Daglig servicering af mødelokalet, opvask og rengøring i vores tekøkken.. Takt og tone Motion/ fysisk aktivitet. Guld for psyken, Bliv fit og selvsikker. Samfundsorientering. Daglige nyheder/ ugentlige opgaver. Budgetlægning På Service & Sundhed vil eleven komme til at arbejde i et team af unge mennesker, hvor han/hun igennem mange forskellige arbejdsopgaver vil lære vigtigheden i at samarbejde, samtidig med at han/hun vil tilegne sig grundlæggende viden, praktisk øvelse og erfaring med de forskellige opgaver og temaer indenfor service og sundhedssektoren. Derudover styrkes dagligdagens færdigheder, ved at eleven lærer at administrere egen økonomi, arbejde med de praktiske ting i hverdagen, lave sundhedsfremmende tiltag, samt ved at være ansvarlig og lære at overholde aftaler og arbejdstider. På værkstedet er Sundhed og Trivsel sat i højsæde, da der er en nøje sammenhæng mellem den unges trivsel og sundhed og deres mulighed for at gennemføre en ungdoms-/erhvervsuddannelse. Mål for 2010 At eleverne på Service og Sundhed får mulighed for at få lavet individuelle træningsprogrammer pga. fysiske skavanker. Videreudvikling af værkstedstilbud og sundhedsfremmende tiltag på skolen. At få ryddet ud i hele drivhuset og lagt fast gulv, så dette kan bruges som ekstra værkstedsplads, også for Kunst & Design værksted. Derefter etableres lysværksted. 18

19 Køkkenet I køkkenet undervises der i moderne Dansk gastronomi. Både koldt og varmt. Brødbagning. Vi bruger friske sæsonvarer Vi har egenkontrolprogram. Hygiejne i højsædet. I køkkenet udarbejder elever og værkstedsleder i fællesskab arbejdsplanerne, såsom menuplaner, arbejdsfordeling og rengøringsplaner. Gennem disse planer dokumenterer vi vores daglige opgaver. Baggrunden for planerne er at de giver eleverne indflydelse på det daglige arbejde og derigennem føler ejerskab for disse. En del af elevernes hverdag foregår med jobrotation da det ellers hurtigt bliver den samme opgave der udføres hver dag. Skjult matematik og dansk finder ofte sted på værkstedet. Dvs. eleverne er med til at lave menuplaner. Finde opskrifter til de valgte menuer, gange opskriften op til f.eks. 60 pers. Skrive indkøbslister, hvad skal jeg handle ved købmanden og grønthandleren. Lave en kort beskrivelse af fremgangsmåden. Beskrivelse af hygiejnen omkring maden. Efter god oplæring skal de selvstændigt kunne lave maden. Sidemandsoplæring er en rigtig god ting. Kommer der en ny elev, kommer vedkommende til at arbejde sammen med en der kender til f.eks. at lave boller. Det er en succesoplevelse for begge, den der forklarer sig og den nye elev, der oplever at spise de lækre boller næste dag. At værkstedet fungerer godt socialt, herved skabes tillid hurtigt. Mål for 2010 Fokus på køkkenfaglig undervisning Fokus på sæsonvarer og terroir Fokus på individuelle succeskriterier og delmål 19

20 Elektronik Eleverne gennemgår lodde- & montagekursus. Der lægges vægt på komponent - og værktøjsforståelse. Eleverne lærer at fremstille print manuelt og med fototeknik. Vi fremstiller testprint, forskellige kabler, del- & helmonterer elektronikprodukter for lokale virksomheder til f.eks.: Linak A/S, Delfi Electronics, Attec A/S, Protec Electronics, Amp.-Studiet, Orkestergraven og Servodan. Igennem teamarbejde vil eleven opnå: Kvalitetsbevidsthed Lærer at overholde terminer Lærer at arbejde i gruppe Mødedisciplin Holde fyraftensmøder om fredagen Der vil være mulighed for praktik hos vores samarbejdspartnere inden for området. Mål for 2010: I 2010 vil der blive lagt stor vægt på virksomhedsbesøg, således at eleven opnår viden omkring elektronikerhvervet. Desuden vil vi kontakte foredragsholdere for afholdelse af foredrag om emner inden for elektronikerhvervet Der skal i 2010 skabes flere kontakter til erhvervslivet for derved at få et bredere tilbud inden for elektronikområdet. Lagerrummet i afdelingen bør gøres færdigt således at produktion og lager er adskilt. 20

21 Musik På Musik arbejdes med: Sang/musik, optræden, festivaler/børnehaver/fritidsordninger Sangteknik, komposition, tekstskrivning, basal musikteori Lyd/lys/scene teknik, teamwork/samarbejde Et mål er at lære eleverne at musik også er et job. Ikke kun som udøvende musiker. Der er mange arbejdsområder inden for musik. F.eks. indøvning af sange til koncerter, roadie, lyd og lys, tekstskrivning, komponering osv. Der er mange del-mål: at lære at arbejde med musik generelt at opleve mødepligt, hvor vi starter med morgenmøde og fælles planlægning af dagen gruppefølelse, attitude, selvfølelse, opdragelse engagement, disciplin og hensyn til + accept af hinanden at lære om scenearbejde, lydteknik, lysteknik, stemmeteknik at lære om tekstarbejde, brainstorm, rim og digte, analyse af tekster at kombinere teater og musik Mål for 2010 Musikholdet skal ud og spille live steder der har åbent i den normale arbejdstid Børnehaver, skoler + div. institutioner og bosteder. Musikværkstedet vil arbejde meget udadvendt med andre skoler i området - en mulighed kunne være et samarbejde med en skole som laver teater/drama og lave musikken hertil og i samarbejde gøre teater til musical. Vi vil fortsat gerne så vidt muligt stå for at spille til en fællessang i kantinen for alle skolens elever Når vi ikke er ude. Studiet skal op at køre 21

22 Grafisk Værksted På Grafisk værksted får eleverne: - mulighed for at erhverve grundlæggende kendskab til det grafiske områdes mange muligheder - færdigheder, der letter overgangen til en erhvervs-/ungdomsuddannelse - så meget tro på sig selv, at de tør tage ansvar for en arbejdsopgave. Lave teamarbejde, så de er bedre rustet til videreuddannelse (tage ansvar for egen læring) Blandt opgaverne på Grafisk værksted er: - At få opdateret og løbende ajourføre den nye hjemmeside for SPH. - Derudover vil værkstedet fungere som jobsøgning, afklaring, documenta og almindelig IT undervisning for elever fra andre værksteder. - Værkstedslederne skal desuden være primus motorer i at få lavet en optimering og ensretning af arbejdsgange i forbindelse med Grafisk arbejde på skolen. - Værkstedet skal fastholde de kunder, vi allerede har på nuværende tidspunkt og gerne få flere. - At eleverne er med til at lave forefaldende Grafisk arbejde. Mål for 2010 Få opbygget grundlæggende færdigheder i de grafiske programmer og få opbygget en kundeportefølje. Få lavet undervisningsmateriale så eleverne får et ensartet forløb på værkstedet. Få opbygget relationer til grafiske virksomheder i det Sønderjyske område. 22

23 Vejlederen Vejleder funktionen tager sig af nye elever og modtager dem på første dagen med et velkomstmøde, hvor de introduceres til SPH og værkstedslederne. Vejlederen formidler kontakt til samarbejdspartner: - UU-vejleder - Sagsbehandler - Jobcenter - Netop nu psykologerne - Misbrugscenter - Til unge børn af misbruger TUBA - EUC kombinationsforløb - VUC 23

24 Als Produktionsværksted - AlsP Værkstedets baggrund På baggrund af en 2-årig projektbevilling af EU s Socialfond startede værestedet op i 1997 under navnet Miljø og Innovationscentret. Projektet blev afviklet som en underafdeling af Als Produktionshøjskole og beskæftigede sig primært med miljøbehandling af elektroniske apparater som TV, radioer mv. Efter socialfondsperioden kom flere værksteder til, således at Als Produktionsværksted i dag fremstår som et multiværksted med et bredt tilbud af arbejdspladser til optræning, vedligehold og udvikling af kursisternes allerede tillærte kompetencer. Dagligdagen tilstræbes at ligne forholdene på en almindelig virksomhed. Als Produktionsværksted er organisatorisk underlagt Sønderborg Produktionshøjskole som en indtægtsdækket virksomhed. AlsP laver afklaringsforløb for borgere i Sønderborg kommune. AlsP har et tæt samarbejde med Jobcenteret. AlsP er en indtægtsdækket virksomhed under Sønderborg Produktionshøjskole. AlsP er bygget op, så det på mange måder ligner en virksomhed. AlsP samarbejder med mange virksomheder og udfører forskellige opgaver for disse. Formålet med dette er at give borgeren et realistisk billede af hvad arbejdsmarkedet kræver og dermed et realistisk billede af hvad de rent faktisk selv kan. AlsP har forskellige afdelinger/værksteder der giver kursisterne mulighed for at afprøve sig selv inden for forskellige fagområder. Disse fagområder tilpasses løbende behovet på virksomhederne i nærområdet. Målet er at være underleverandører på de fagområder, der har brug for arbejdskraft, så borgerne trænes i arbejdsopgaver, der direkte kan videreføres til virksomhederne. Dette samarbejde med virksomhederne i området er afgørende for at AlsP har succes med at få folk videre i arbejde. Driftsleder Etablering af praktikaftaler Opfølgning af praktikaftaler Indskrivning af nye deltager Opfølgning af deltager 24

25 Als produktionsværksted kan primært tilbyde værksteder med tilhørende relevante kurser indenfor: Køkken: Daglig bespisning af kursister og gæster Egenkontrol og Hygiejne Rengøring Administration Bogholderi Udtalelser vedr. arbejdsprøvning Indskrivning af nye kursister Opfølgningssamtale Indberetning til kommunen Koordinator Kørselsleder Reparation og vedligehold af værksteder Reparation og vedligehold af biler Indkøb af værktøj og arbejdstøj Produktion og montage Opgaver for områdets virksomheder indenfor montage, fejlfinding og sortering. Samarbejdspartner: SP-Moulding Micotron Danfoss, Gråsten Presswork Reva 25

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indhold. 3 Indledning. 4 Organisationen. 5 Værdier, Visioner og Mål. 6 SPH (Sønderborg Produktionsskole) 7 Udslusning. 9 KUU Sønderjylland

Indhold. 3 Indledning. 4 Organisationen. 5 Værdier, Visioner og Mål. 6 SPH (Sønderborg Produktionsskole) 7 Udslusning. 9 KUU Sønderjylland Indhold 3 Indledning 4 Organisationen 5 Værdier, Visioner og Mål 6 SPH (Sønderborg Produktionsskole) 7 Udslusning 9 KUU Sønderjylland 10 STU Alsgade 10 Als MIC 12 Underskrifter Indledning Da produktionsskolerne

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige.

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige. Introduktion Alle har et talent på produktionsskolen kan du finde og styrke det, du måske ikke kunne, da du gik i folkeskolen. På produktionsskolen vil du opleve, at du får højere selvtillid og suger mere

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

sund mad på arbejdet

sund mad på arbejdet sund mad på arbejdet et ledelsesansvar! 2 SunD MAD på ARBejDet et ledelsesansvar det sunde valg skal være det nemme valg Regeringen har besluttet, at alle statslige arbejdspladser skal formulere en politik

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU

VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU VELKOMMEN NORDFYNS HØJSKOLE LANGE KURSER WWW.NORDFYNS.NU Nordfyns Højskole er en lille hyggelig højskole i landsbyen Harritslev få kilometer fra kystbyen Bogense. OM SKOLEN Skolen er omgivet af skøn natur,

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD:

OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: OPFØLGNINGSVÆRKTØJ HÅNDBOG INDHOLD: Præsentation af Opfølgningsværktøjet s. 1 Hvorfor er der brug for et Opfølgningsværktøj? s. 1 Hvordan kan Opfølgningsværktøjet bruges? s. 2 Hvordan bliver samtalen så

Læs mere

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution Kostpolitik i daginstitutioner Hvorfor en kostpolitik? Stevns kommune ønsker med en overordnet kostpolitik på før-skoleomådet

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 11. august 2008 Sagsnummer 2007021344A Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken

Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Sådan gør vi, når vi arbejder med trivsel på Nymarken Nymarksskolen baserer sit pædagogiske arbejde på overbevisningen om, at barnet eller den unge er et unikt menneske. Dette Menneske skal føle sig set

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler Erhvervsuddannelserne UCH Studie- og ordensregler UCH - et godt sted at være Vores skole skal være et godt sted at være og et godt sted at lære derudover skal det være et sted,

Læs mere

Velkommen til Botilbud Parkvej 12

Velkommen til Botilbud Parkvej 12 Velkommen til Botilbud Parkvej 12 I denne mappe kan du finde information om livet på Parkvej 12 Vi glæder os til at byde dig velkommen Kære Beboer velkommen til Botilbud parkvej 12 I denne mappe kan du

Læs mere

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for:

Målgruppe SUF Albertslund er et tilbud om støtte og behandling i egen bolig for: Indledning SUF Albertslund er et socialpædagogisk støtte- og behandlingstilbud til unge mellem 18 og ca. 35 år med sociale, adfærds, personlige, psykiske og/eller psykiatriske problemer. SUF Albertslund

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag.

Skolens politikker skal imødekomme skolens mission og vision, afspejle værdigrundlaget samt give mulighed for, at der kan sættes spor hver dag. Skolens politikker Indhold Uddannelsespolitik o Pædagogisk og didaktisk fundament o Læringsmiljø Sundhedspolitik Personalepolitik o Politik for trivsel o Politik for kompetenceudvikling o Politik for ansættelse

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune

Samarbejdsaftale. mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune Samarbejdsaftale mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune 2 Tidligere samarbejdsaftale samt kontrakt af 31.3.2014 indgået mellem Jobcentret og Produktionsskolen i Haderslev Kommune, er

Læs mere

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE

Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Personalepolitik VÆRDIER I NÆSTVED KOMMUNE Den fælles vision Denne personalepolitik er gældende fra den 1. januar 2008. Og da en personalepolitik aldrig må blive statisk, vil den blive evalueret og revurderet

Læs mere

Produktionshøjskolen Djursland

Produktionshøjskolen Djursland Produktionshøjskolen Djursland Virksomhedsplan for 2015 1. Overordnede mål Det er Produktionshøjskolens mål, at styrke de unges selvværd, ansvarsfølelse og engagement, således at de bliver i stand til

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus

Personalepolitik. Hjørring Gymnasium og HF- kursus HG - Personalepolitik Side 1 Drøftet i SU: 20.03-2015 Personalepolitik Hjørring Gymnasium og HF- kursus Indhold: 1.01 Mission og vision 1.02 Samarbejdspolitik 1.03 Lønpolitik 1.04 Trivselspolitik Sygdom

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE

GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE GRIBSKOV PRODUKTIONSSKOLE VIRKSOMHEDSPLAN 2015 Virksomhedsplan 2015 Gribskov Produktionsskole Indholdsfortegnelse Indledning... side 2 Formål... side 2 Økonomi... side 3 Organisering af produktionsskolen...

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter

Det rummelige arbejdsmarked. Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter Det rummelige arbejdsmarked Indflydelse og ansvar for HK s tillidsrepræsentanter 1 Forord 2 Arbejdspladsen rummer både problemet og løsningen 3 Mødet med det rummelige arbejdsmarked 4 Problemer pga. sygdom

Læs mere

Produktionsskoler generelt:

Produktionsskoler generelt: Produktionsskoler generelt: Målgruppe Produktionsskolen er for unge under 25 år, der ikke har afsluttet en ungdomsuddannelse. Aktivering og produktionsskole Eleverne kan optages direkte efter folkeskolen,

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

Ordentlighed (Nærvær)

Ordentlighed (Nærvær) 03/1-2012 Jobcenteret vil med udgangspunkt i RESEN DAYCARE`s funktionsbeskrivelse forberede den pågældende ledige på, hvilke opgaver, personen vil møde i RESEN DAYCARE. Det vil naturligvis altid være en

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb

Chaplin. Hvem er vi. Ressourceforløb Chaplin Hvem er vi Den socialøkonomiske virksomhed Chaplin i Helsingør blev etableret i 2003 og er baseret på at udvikle og integrere unge og voksne mennesker med særlige behov personligt, fagligt og socialt.

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P)

Mobilitet baseret på en kompetencegivende undervisning, der er: 1. Overgange til uddannelse Mangfoldighed, profilering og differentiering (P) VUC Århus Bestyrelsen BS 21 29.3. 2011 4. Strategiplan 2016: Forandring gennem forankring Indhold: I Værdigrundlag i prioriteret rækkefølge side 2 1. Faglighed 2. Udvikling 3. Åbenhed 4. Rummelighed II

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4

Referat. 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden blev godkendt med tilføjelse til pkt. 4 2. Godkendelse af referat fra mødet den 12. maj 2014 Referatet blev godkendt. 3. Orientering siden sidst Møde med de

Læs mere

Udviklingsforløb. Optræning mhp. det ordinær arbejdsmarked

Udviklingsforløb. Optræning mhp. det ordinær arbejdsmarked Jobigen Udviklingsforløb Optræning mhp. det ordinær arbejdsmarked Udviklingsforløb Velkommen til Jobigen Jobigen er en del af Jobcenter Kolding. Vores tilbud er målrettet dig, der modtager sygedagpenge.

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden

Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Kostpolitik for Idrætsbørnehaven Lærkereden Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet, og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. Formålet med

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet?

Mennesker i vækst. Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? Mennesker i vækst Vil du og din virksomhed åbne dørene og hjælpe et menneske på vej til arbejdsmarkedet? indhold 04 Åbn døren 07 Hvem har brug for virksomheden? 08 Hvad tilbyder væksthuset? 11 Hvad er

Læs mere

2 Fakta om personalehåndbogen

2 Fakta om personalehåndbogen 2 Fakta om personalehåndbogen FORORD Denne lille guide om personalehåndbogen er en af fem foldere der tilsammen dækker en større del af HRområdet. Folderne er tænkt, dels som et værktøj og dels til inspiration

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER

DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER DEN PÆDAGOGISKE VISION, MÅL OG STRATEGIER Pædagogik SOSU Sjælland har en pædagogik der udfordrer, udvikler og uddanner Faglighed SOSU Sjælland har høj faglighed i undervisningen Undervisningsmiljø SOSU

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger

Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver, hvordan kan du få støtte fra konsulenter, hvordan kan du bruge ledelse og kolleger G U I D E T I L M E N TO R E N G U I D E T I L D I G, S O M S K A L S TA R T E M E D AT VÆ R E M E N T O R, E L L E R A L L E R E D E E R I G A N G Her vil vi give nogle bud på bl.a. din rolle, dine arbejdsopgaver,

Læs mere

Virksomhedsbeskrivelse

Virksomhedsbeskrivelse Virksomhedsbeskrivelse Indhold 1. Virksomhedsbeskrivelse... Side 3 2. Grundlaget for Bofællesskabet Kirsten Marie... Side 4 3. Institutionens grundlæggende opgaver... Side 4 - Formål - Målgruppe 4. Institutionens

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv

1. Kliniske forløb. 2. Stedets data. Socialpsykiatrien i Silkeborg kommune PH aktiv 1. Kliniske forløb Det kliniske undervisningssted kan opfylde kravene til klinisk undervisning i et eller flere af følgende moduler. Vi vil bede jer sætte kryds ved de forløb I mener at kunne dække som

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Træværkstedet Præsentation På Træværkstedet arbejder vi med opgaver inden for træindustrien. Som elev på træværkstedet kommer du til at arbejde i vort maskin- og snedkerværksted,

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats

Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Status på projekt En offensiv uddannelsesindsats Jobcenter Vordingborg har benyttet årets første kvartal til at tilrettelægge de første elementer som skal indgå i projekt den særlige uddannelsesindsats.

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller.

MØLLER. Malerfirma Skriver Møller. Ndr. Strandvej 4. 8400 Ebeltoft. Telefon 86 34 13 44. Telefax 86 34 18 44. SE nr. 10026784. info@skrivermoller. 1 PERSONALEPOLITIK FOR MALERFIRMA SKRIVER Malerfirma Skriver Møller Ndr. Strandvej 4 8400 Ebeltoft Telefon 86 34 13 44 Telefax 86 34 18 44 SE nr. 10026784 info@skrivermoller.dk www.skrivermoller.dk FIRMAETS

Læs mere

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel?

Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Hvordan kan din virksomhed gøre en forskel? Virksomhedscenter Virksomhedspraktik Samarbejdsaftale Løntilskud Mentor Hvad er et virksomhedscenter? Et virksomhedscenter er et samarbejde mellem en virksomhed

Læs mere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere

Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Tilbudsvifte til unge kontanthjælpsmodtagere Beskrivelse af målgruppen Unge kontanthjælpsmodtagere ; For de unge i alderen 18-29 år, der kommer i kontakt med kontanthjælpssystemet afhænger indsatsen om

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog

Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog Gentofte Håndarbejdsværksted Medarbejderhåndbog 1 Forord Denne medarbejderhåndbog er udarbejdet og godkendt af værkstedets brugerbestyrelse. I den finder du oplysninger om værkstedet som f.eks. arbejdstider,

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Personalepolitikkens områder

Personalepolitikkens områder Personalepolitik 1 Personalepolitikkens områder 1 Ansættelse 2 Arbejdets tilrettelæggelse 3 Kompetenceudvikling 4 Lønpolitik 5 Junior og seniorpolitik 6 Stresspolitik 7 Sociale klausuler 8 Syge- og fraværspolitik

Læs mere

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden

Velkommen på Øse Efterskole. Regler og husorden Velkommen på Øse Efterskole Regler og husorden Øse-Reglement Velkommen til dit værelse Dette er dit/jeres hjem de næste 10 måneder. Derfor er det naturligvis vigtigt at I får det indrettet så hyggeligt

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011

Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Oversigt over projekter finansieret af Det Lokale Beskæftigelsesråd for Faaborg Midtfyn fra 2007-2011 Projekttitel Ansøger Væsentligste indhold projektperiode Iværksættelse af jobrotationsprojekter Videreudvikling

Læs mere

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD

ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Bilag 3. ARBEJDSMILJØPOLITIK FOR GRØNDALSLUND KIRKE OG KIRKEGÅRD Ledelsen ved Grøndalslund kirke og kirkegård ønsker at fremme et godt arbejdsmiljø med såvel fysisk som psykisk trivsel for alle ansatte.

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk

Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Saxogade 5 1662 København V www.exit-danmark.dk Indhold Fra indsat til værdsat Exit kort fortalt Exits arbejdskultur Værdigrundlaget bag Exits arbejde Exits arbejdsmetoder Helhedsorienteret, målrettet

Læs mere

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården

Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården Mad- og måltidspolitik for Børnehuset Falkonergården For at fremme sunde kost- og motionsvaner og undgå overvægt allerede i børnealderen har forældre og personale udarbejdet følgende mad- og måltidspolitik,

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm

Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017. Sund mad til børn på Bornholm Appetitvækkeren mad- og måltidspolitik 2015-2017 Sund mad til børn på Bornholm Godkendt af Børne- og Skoleudvalget 29. april 2014 Fokus på mad og måltider i Bornholms Regionskommune Bornholms Regionskommune

Læs mere