Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted. V i r k s o m h e d s p l a n e n 2 0 10"

Transkript

1 Sønderborg Produktionshøjskole & Als Produktionsværksted V i r k s o m h e d s p l a n e n

2 Indholdsfortegnelse 2 Indhold 3 Mission, vision og mål 5 Arbejdsplan 6 Bestyrelse og udvalg 7 Organisationsplanen 8 Målgruppe og elevgrundlag Sønderborg Produktionshøjskole SPH 9 Fra opstart til udslusning 11 Elevstatistikker 12 Om undervisningen 13 Værkstederne Als Produktionsværksted AlsP 24 Værkstedets baggrund 25 AlsP s kursustilbud Politiker 28 Personalepolitik 29 Fleksjob-ansatte 30 Sikkerhedspolitik 31 IT politik 32 Sundhedspolitikker 35 Miljøpolitik 2

3 Virksomhedens formål Sønderborg Produktionshøjskole (SPH) og Als Produktionsværksted (AlsP) har til formål at støtte unge (15-25 år) og voksne i deres afklaringsproces hen til det rette valg af uddannelse og/eller arbejde. Virksomhedens værdigrundlag I arbejdet med elever og borgere og i det kollegiale fællesskab skal vi værne om Klare rammer Rummelighed Udvikling Klare rammer giver elev og borger tryghed og dermed rum til personlig udvikling. Rummelighed, respekt for forskellighed og plads til det gode humør. Udvikling går hånd i hånd med nysgerrighed. Disse to skal sørge for virksomheden aldrig nøjes med at det er godt nok. Virksomhedens vision Virksomheden skal være kendt for at have en unik indfaldsvinkel til at drive produktionsskole og afklaringsforløb. Virksomheden skal have et image, der gør elever og kursister tilfredse med at gå på stedet. Virksomheden skal have høj succesrate i forhold til sit formål. Virksomheden skal være kendt for at være et sted hvor trivsel sættes i højsædet for såvel personale som elever og borgere. Virksomheden skal forbedre og udbygge eksisterende tilbud og iværksætte nye tiltag, afhængigt af kommunens behov. Virksomheden skal tænke miljøbevidsthed ind i alle hjørner og kanter. SPH skal i tæt samarbejde med UU, ungdomsuddannelserne, virksomheder og andre relevante institutioner give enhver elev det skub, der fører eleven bedst muligt videre i livet i forhold til egne muligheder, udviklingstrin og uddannelsesønsker. SPH skal som de første i landet bygge en skole baseret på læringsstile, sundhed og miljøbevidsthed i treenighed 3

4 AlsP s tilbud til borgerne skal have tætte paralleller til en moderne virksomhed. I samarbejde med jobcenter, fagforening og virksomheder skal AlsP give borgerne det bedst mulige grundlag for en afklaring af deres muligheder i forhold til arbejdsmarked og uddannelse, samt støtte kursisterne i at finde job med og uden løntilskud. Virksomhedens mål 2010 Virksomheden skal have fokus på sikkerhed Virksomheden skal have fokus på hjemmesidematerialet for begge afdelinger Virksomheden skal have fokus på byggeri SPH skal have fokus på udslusningsstatistikken SPH skal videreudvikle samarbejdet med relevante uddannelser, institutioner, virksomheder og UU. SPH skal arbejde videre med læringsstile. SPH skal opstarte nybyggeri. SPH skal etablere STU SPH skal i videst muligt omfang opfylde medarbejdernes ønske om efteruddannelse, AlsP skal færdiggøre forbedringer af byggeri. AlsP skal i samarbejde med andre kursusudbydere til målgruppen udvide sit tilbud til borgerne. AlsP skal have gode og sikre produktioner i huset, så kursisterne altid kan tilbydes reelle opgaver. 4

5 ARBEJDSPLAN 2010 SPH Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December Arrangementer EUC, Åben hus 26. Fest Åbent hus 9. Fest Forældrem. 3. Fest Ture Valby Fagtur Værkstedsture Projekter Uge 7 Uge 42 Sundhed Ferie uge 29,30,31,32 uge 52,53 Pæd.dage julef. 18. Medarb. Samtaler X Politikker X Bestyrelsesmøder X X X X Sikkerhed X X X X Samarb.udvalg X X X X TR-møder X X X X X X Pæd.udvalg X X X X X X Byggeri STU Documenta AlsP: Istandsættelse Nye samarbejder 5

6 Bestyrelsen Samarbejdsudvalg Sundhedsudvalg Udpeget af byråd Forstander Forstander Formand, Frede Jensen Kirsten Marie Andreasen Kirsten Marie Andreasen Næstformand, Jørgen Jørgensen Afdelingsleder Service & Sundhed Udpeget af LO Kjeld Nissen Kirsten Assentoft Joan Bech Jensen Karen Marie Jensen Tillidsrepræsentant Køkken Linda Bang Jakobsen Anette Ringelstein Udpeget af DA/DI Jakob Bendtsen Sikkerhedsrepræsentanter Idræt Ib Skovby Hans Jørn Lauridsen, SPH Søren Fischer Sørensen Søren Rotbøl, AlsP Udpeget af beskæftigelsesråd Jesper Lund Sikkerhedsudvalg Pædagogisk udvalg Udpeget af EUCsyd Bent Braüner Sørensen Forstander Forstander Kirsten Marie Andreasen Kirsten Marie Andreasen Udpeget af medarbejderne Hans Jørn Lauridsen Sikkerhedsrepræsentanter Værkstedsledere Hans Jørn Lauridsen, SPH Anette Ringelstein Forstander/Sekretær Søren Rotbøl, AlsP Annette Hansen Kirsten Marie Andreasen Finn Harboe Hans Jørn Lauridsen 6

7 ORGANISATIONSPLAN 2010 AlsP Koordinator Søren Køkken Vera SPH Produktion/Montage Udendørs, Metal Metal Dorte (F), Conni (F), Susanne (F) Peter (F) Hans Jørn Miljøbehandling Træ, Køk., K&D Træ Glenny (F) Flemming (F) Oluf Træ IT Elevkoordinator Kontor Thomas (F) Søren Linda Forstander Afdelingsl. Lone Elektronik Indendørs, Elek. Elektronik Kontor KMA Kjeld Christine (F) Lars (F) Finn (F) Finn Gitte Tanja (S) Elektronik kurser Musik STU - opstartes Egon (F) Henrik Mijø/MIC Kunst & Design Tommy (F) Annette Foamprod. Servce/Sundhed Jørgen (F) Kirsten Transport/Lager Køkken Niels Anette Gårdbutik Peter (F), Anja (F) Produktion Edin, Susan (F), Bajramsa (S) Bore/Stanse Gerda, Sven, Kazem (S) Rengøring Ruth. Gitte 7

8 Målgruppe: SPH Alle produktionsskoleelever er målgruppevurderet af UU. I praksis er stort set alle elever frafaldet en uddannelse eller et job. For at UU kan henvise til produktionsskolen skal eleven være mellem 15 og 25 år. Eleven skal have gennemført sin undervisningspligt (svarende til 9.klasse) men må ikke have gennemført en ungdomsuddannelse og må ikke umiddelbart have forudsætninger for at påbegynde en sådan uddannelse. Produktionsskolen i sig selv er ikke kompetencegivende. Produktionsskolens opgave er at afklare og støtte eleven, primært til det rigtige uddannelsesvalg for den enkelte. Gennem de tættere samarbejder med erhvervsuddannelserne vil der i perioder være elever fra disse uddannelser der tager dele af deres forløb på produktionsskolen. Tilsvarende vil produktionsskoleelever i kombinationsforløb i perioder modtage undervisning på erhvervsgrunduddannelserne. Elevgrundlaget: Eleverne kommer fra Sønderborg Kommune på nær nogle få. Gennemsnitsalderen ligger på omkring år, men den forventes at ændre sig i forbindelse med at UU nu også vejleder årige. Indskrivningsperioden er alt fra en måned til et år eller mere, når specielle forhold gør sig gældende. AlsP AlsP er et tilbud til voksne borgere i Sønderborg kommune, der er på kontanthjælp. For nogle kursister er der kort vej til arbejdsmarkedet. For andre skal opholdet på AlsP i højere grad opfattes som uddannelse til at kunne indgå i arbejdsmarkedet, enten som ordinær arbejdskraft eller med støtte. 8

9 Sønderborg Produktionshøjskole - SPH Fra opstart til udslusning på SPH Fra den dag en elev starter på skolen til han/hun forlader den igen, arbejdes målrettet på at finde det rette tilbud til eleven. Langt de fleste elever kommer lige fra et frafald fra en uddannelse, og mange har brug for at sunde sig før de igen er klar til at gøre forsøget. For nogle er løsningen at få et job for en tid før de igen er klar til at gå i uddannelse, for andre skal der mere til. Hvert forløb er individuelt og direkte målrettet den enkelte elev, hvilket bl.a. synliggøres ved at der er stor forskel på hvor længe en elev har ophold på skolen. Varigheden svinger fra et par uger til halvandet år, i de tilfælde hvor der må tages en forlængelse i brug. Et ophold på skolen kan inddeles i 4 faser: Opstarten, hvor elev og VL lærer hinanden at kende Oprydningen, hvor der tages hånd om de problemstillinger eleven måtte have Afklaringen, hvor muligheder afklares, undersøges og afprøves Udslusningen, der ofte kommer som en naturlig forlængelse af afklaringen Oprydning og afklaring forgår oftest sideløbende Systematisering og synliggørelse af udviklingen dokumenteres i Documenta, skolens vejledningsværktøj, og så snart en elev har lyst til at afprøve et fagområde, tilbydes han/hun praktik- eller kombinationsforløb. Hele forløbet er bygget op, så eleven lærer at tage stilling selv og sætte handlinger bag sine beslutninger. Vi oplever at en stor procentdel af eleverne ikke har opdaget at den skolepligtige alder er overstået og at valget nu er op til dem selv. At ungdomsuddannelserne på dette punkt adskiller sig fra folkeskolen. Allerede ved indskrivningen i opstartsfasen får vi et billede af elevens situation. - Om vedkommende starter kun på grund af manglende afklaring eller om der er flere problemfaktorer der står i vejen for gennemførelse af en uddannelse, afgør opholdets indhold. Er der f.eks. boligproblemer, økonomiske problemer, psykiske, sociale eller boglige problemer, så arbejdes der på at finde en løsning på disse områder, inden der søges videre. Oprydningen sker som en naturlig del af opholdet. Den fletter sig ind mellem den daglige gang på skolen, snakken over høvlbænken, læring på værkstedet, samværet med de andre elever, klare rammer og gode oplevelser. Oprydningen er med til at give eleven styrke til igen at se lysere på tilværelsen, hvilket er en forudsætning for at se mulighederne i en ny uddannelse eller nyt job, frem for at se uovervindelige forhindringer. 9

10 Afklaringen i forhold til elevens videre forløb vokser i en eller anden grad ud af oprydningsforløbet. Praktikophold, kombinationsforløb og værkstedstilbuddene krydrer beslutningsprocessen og giver i de fleste tilfælde et godt billede af hvad der vil kunne lykkes for den enkelte. Hvad eleverne udsluses til er meget individuelt. Ungdomsuddannelser, EGU, lærepladser, jobs, højskoleophold, STU osv., er mål for elevernes videre rejse. Oftest foregår der et samarbejde mellem produktionsskolen og den nye destination i forbindelse med overgangen. Hvis der som optakt har været et praktikophold eller kombinationsforløb kommer samarbejdet helt naturligt. I nogle tilfælde har VL fortsat kontakten med en elev via mentorordningen. Denne løsning er ønskelig for flere elever og det vil fremme fastholdelsen i det videre forløb med bedre efterværnsmuligheder. I 2009 har der været fokus på udslusningsstatistikkerne. Der var sat tre enkle mål: 1. Flere skal udsluses til uddannelse eller anden beskæftigelse end i Hvis en elev udebliver, skal der gøres en indsats for at få vedkommende til at komme igen, f.eks. via sms, telefonopkald, breve og møder med UU 3. Hvis en elev udsluses til ledighed eller andet, så skal vi vide til hvad og hvorfor. Alle tre mål er opnået. I 2010 er målet at fortsætte med 2009 målene men også at sætte fokus på et forbedret udslusningstaxameter, velvidende at en del af vore elever ikke er i stand til at gennemføre taxametergivende tilbud. Documenta Documenta er udviklet på SPH og vil i løbet af 2010 blive implementeret på flere skoler i landet. Documenta er et vejledningsværktøj, der motiverer eleven til selv at tage stilling til sin situation, fremme evnen til at se egne fremskridt og tage ansvar for hvad der skal ske. Documenta tager udgangspunkt i at den vigtigste vejledning foregår i hverdagen hen over høvlbænken, og er derfor på flere måder formuleret som opsamlinger af det der foregår i hverdagen. Documenta indeholder bl.a. elevplan, kompetencebeskrivelser, praktik- og kombinationsforløb, udtalelse, logbog og beviser Kombinationsforløb og praktikophold på virksomheder Praktikker og kombinationsforløb bruges som hjælp til afklaring af eleven. Der aftales løbende kombinationsforløb på erhvervsuddannelserne. De fleste ligger sent efterår og midt forår. Praktikker laves løbende på virksomheder i lokalområdet. Mange af disse fører til arbejde, EGU forløb og lærepladser. For de elever der mangler boglige kompetencer for at komme videre, giver vi muligheden for at eleven kan modtage undervisning på VUC. 10

11 Udslusningsstatistik SPH 1/ / Antal indskrevne elever i perioden 292 Antal udslusede 195 Elevantal på skolen 30/ Udsluset til: Antal % Sammentælling Antal % Grundskole 1 0,51 Uddannelse ,39 Gymnasial uddannelse 6 3,08 Arbejde 14 7,18 EUD, merkantil 24 12,31 Beskæftigelse med tilskud 13 6,66 EUD, teknisk 46 23,59 Ledighed 60 30,77 SoSu (herunder PGU) 6 3, ,00 Landbrugsuddannelse 2 1,03 Erhvervsgrunduddannelse (EGU) 10 5,13 Folkeoplysning (Højsk. Ungd.-højsk.) 1 0,51 Anden udd (FUU, privat.ud) 12 6,15 Beskæftigelse, ordinære vilkår 14 7,18 Beskæftigelse, tilskud 1 0,51 Andet (Barsel, militær o.lign.) 12 6,15 Ledighed/Ved ikke* 60 30, ,00 11

12 Generelt om undervisningen på SPH: Værkstedsundervisning Kernetilbuddet til eleverne er undervisningen på værkstedet. Værkstedslederen er nøglepersonen der støtter eleven fagligt, personligt og socialt, gennem læring, vejledning og de daglige udfordringer på værkstedet. I undervisningen foregår en stadig vekselvirkning mellem teori, praksis samt løbende dokumentation af arbejdsprocesserne. Opgaverne på værkstedet er at skabe produkter til kunder. Undervisningen tager hovedsagelig udgangspunkt i de aktuelle produktioner. Værkstederne er udstyret med en relativt tidssvarende maskinpark, således at eleverne får en oplevelse af at produktionsformen ligger tæt op af den produktion, de eventuelt senere vil møde på arbejdsmarkedet. Vejledning Eleverne tilbydes løbende vejledning med henblik på valg af uddannelse eller arbejde. Der arbejdes med vejledningsmaterialet Documenta, der hjælper eleverne til at blive afklaret i forhold til personlige, sociale og faglige kompetencer, samt en afklaring af lyst og evne. I elevplanerne indgår aftaler om praktik, kombinationsforløb, 1/3-delsundervisning osv. Valgfag Skolens valgfag er frivillige. I øjeblikket tilbydes idræt en gang om ugen og dansk og matematik 1-3 gange ugentlig.. Fællesarrangementer På skolen er der jævnligt foredrag. Blandt temaerne er mobning, misbrug, cutting, sundhed og fortællinger om fag. Én gang om året løses en opgave der involverer alle skolens værksteder og geografisk ligger langt væk fra Sønderborg. I løbet af foråret arrangeres værksteds ture med besøg på bl.a. relevante virksomheder, uddannelsessteder og museer. To gange om året arrangeres temauger, hvor der arbejdes på tværs af værkstederne. 12

13 Værkstederne på SPH Metal De fleste af de ting vi fremstiller er bestillingsopgaver for private virksomheder, private kunder, institutioner som skoler, børnehaver og lignende. Opgaverne kan f. eks. være fremstilling af transportvogne til Danfoss, grill, bord-bænke-sæt, havelåger, bænke, udendørs askebæger, udskiftningsboks til fodboldspillere, gelænder til terrasser, port til Ringridderpladsen, Logo til Sønderborghus, tøjstativer m.m. På værkstedet får eleven kendskab til metalfagets grundlæggende teknikker, brugen af håndværktøj og maskiner. Eleven opnår praktiske færdigheder, erkendelse af egne evner og muligheder, og får kvalifikationer indenfor sikkerhed, samarbejde og ansvarlighed. Eleven bliver afklaret og træffer beslutning om samt sættes i stand til at påbegynde en ungdomsuddannelse eller arbejde. Jeg mener det er vigtigt at elevernes engagement og interesse for værkstedet, skal være den grundlæggende drivkraft. Der skal være plads til at elevernes kreative evner kan komme til udtryk, i modsætning til tidligere erfaringer, hvor produkt og produktion har været det styrende element. Jeg vil fastholde nuværende kunder, og hele tiden prøve at få fat på nye. Mener det er meget vigtig med gode og meningsfyldte opgaver. Det er min erfaring at det giver gode mødestatistikker. Mål for 2010 Der vil blive afsat tid til fagteoretisk undervisning med bl.a. undervisningsmaterialer fra AMU (grundkursus jern og metal ). Vil arbejde for at værkstedet forsætter med at give overskud. 13

14 Træ På træværkstedet løses mange forskelligartede opgaver til virksomheder, institutioner og private kunder. Til eksempel kan nævnes: Legeborg Trapper i specielle mål Stole, bænke Ølkasser Transportkasser og paller Fremstilling af lister til Sauer Danfoss. Borde bænke sæt til børnehave Plakathus Vedligeholdelse og istandsættelse af skolen. På træværkstedet skabes trygge rammer i et godt og til tider travlt håndværkermiljø, så den enkelte har mulighed for at udvikle sig såvel socialt som fagligt. Det er målet at spore den unge ind på rette valg af uddannelse og gennem praktik ophold at skabe gode relationer til erhvervslivet. Den pædagogiske indfaldsvinkel er mesterlærepædagogikken. Pædagogikken bygger på en læringsform, der er baseret på praksis, hvor lærer og elev løser en bestemt opgave, hvor tilegnelsen af viden er baseret på afprøvning og erfaringer og hvor produktet / opgaven skal bruges af andre (har værdi for andre). Eleven får under forløbet forståelse for arbejdsprocesser i værkstedet. I mesterlæren ligger også begreber som socialisering, spejling og imitation (efterligning). Mål for 2010 Der gøres en ekstra indsats for at den enkelte elev tager større ansvar for skolen og for alle værkstedets gøremål, at der bliver en bedre faglig forståelse omkring de opgaver og produkter vi arbejder med. 14

15 Pædagog På pædagogværkstedet er det målet at give de unge et indblik i den pædagogiske verden i såvel teori som praksis. I forløbet vil den unge få viden om forskellige pædagogiske emner så som børns udvikling, anerkendende tilgang, daglig dagen i en institution, Flow, de mange intelligenser og meget andet. I tilegnelse af viden på pædagogværkstedet vil der være særligt fokus på at vedligeholde de færdigheder der er centrale når den unge skal fortsætte i anden uddannelse, der vil derfor være fokus på at tilegne sig viden via skriftligt materiale og diverse elektroniske midler og formidle denne viden mundtligt. Vi tilbyder forskellige kreative projekter til institutioner med fokus på motoriske og sansemæssige oplevelser for børn. Vi påtager os også udsmykningsopgaver og renoveringsopgaver der har et pædagogisk sigte. Almen dannelse og personlig udvikling er en vigtig del af værkstedet. For at et værksted skal fungere som en arbejdsplads er der også særligt fokus på det sociale og praktiske. Mål for 2010 Der vil være øget fokus på at pædagogværkstedet kan tilbyde forløb til institutioner og derved få en større kontakt til børn i det daglige arbejde. 15

16 Kunst & Design På Kunst & Design lærer eleverne mange forskellige kreative processer. Vi arbejder med opgaver indenfor bl.a. Udsmykning Tegning Maleri Syning I Kunst og Design bruger vi almen undervisning, dansk og matematik til de forskellige arbejdsprocesser. Elever får kendskab til de forskellige værktøjer og de teknikker der er ved de forskellige kreative opgaver. Eleverne arbejder både individuelt og i grupper alt efter opgavernes omfang. Eleverne står selv for den daglige rengøring, og laver selv planen for fredagens rengøringsopgaver. Desuden tager vi på virksomhedsbesøg og inspirationsture. Mål for Nye hæve/sænke borde. Videreudvikling af værkstedstilbud. 16

17 Alsgade På Alsgade har vi flere forskellige værksteder: På Alsgade arbejdes der i teams. Det vil sige at vi alle mere eller mindre er med til at udføre de forskellige opgaver, og at vi arbejder på tværs af alle værdsteder. Glasværksted: I glasværkstedet arbejder vi med fusing og slumpning (sammensmeltning og formsmeltning af glas). Du kommer til at lære de forskellige værktøjer og teknikker at kende. Vi fremstiller fade, skåle, smykker og figurer. Årstiden dekorationer: I dette værksted arbejdes der primært op til jul og påske, hvor vi laver forskellige dekorationer. Det kan være påskedekorationer og til jul adventskranse og dekorationer. Du lærer noget om de forskellige materialer og værktøjer. Træ I træværkstedet arbejdes der primært med de indretningsopgaver der er i huset og i vores butik, hvor der skal laves en stor disk, reoler og opsatser i træ. Derudover vil der være andre små opgaver, også opgaver ud af huset. Her lærer du noget om de forskellige værktøjer og materialer. Pedel Da vi også har udenom arealet vil der være forskellige pedelopgaver der skal varetages så som græsslåning, havearbejde og snerydning og saltning om vinteren. Montage Vi arbejder også med forskellige montageopgaver for firmaer. Vi følger de valgfag/arrangementer og tiltag der foregår på produktionshøjskolen. 17

18 Service & Sundhed På Service og Sundhed arbejdes med: Udsmyknings/ dekorationsopgaver Planteformering i form af stiklinger etc. til eget brug i drivhuset Produktion af hjemmelavede øko cremer, body lotioner og dekorative sæber. Fremskaffelse og klargøring af div. effekter til Valby teater. Sundhedsfremmende tiltag i form af rygestopkurser, temadage omkring seksualitet, alkohol og stoffer etc. Personlig hygiejne og Rent bord i eget køkken. Daglig servicering af mødelokalet, opvask og rengøring i vores tekøkken.. Takt og tone Motion/ fysisk aktivitet. Guld for psyken, Bliv fit og selvsikker. Samfundsorientering. Daglige nyheder/ ugentlige opgaver. Budgetlægning På Service & Sundhed vil eleven komme til at arbejde i et team af unge mennesker, hvor han/hun igennem mange forskellige arbejdsopgaver vil lære vigtigheden i at samarbejde, samtidig med at han/hun vil tilegne sig grundlæggende viden, praktisk øvelse og erfaring med de forskellige opgaver og temaer indenfor service og sundhedssektoren. Derudover styrkes dagligdagens færdigheder, ved at eleven lærer at administrere egen økonomi, arbejde med de praktiske ting i hverdagen, lave sundhedsfremmende tiltag, samt ved at være ansvarlig og lære at overholde aftaler og arbejdstider. På værkstedet er Sundhed og Trivsel sat i højsæde, da der er en nøje sammenhæng mellem den unges trivsel og sundhed og deres mulighed for at gennemføre en ungdoms-/erhvervsuddannelse. Mål for 2010 At eleverne på Service og Sundhed får mulighed for at få lavet individuelle træningsprogrammer pga. fysiske skavanker. Videreudvikling af værkstedstilbud og sundhedsfremmende tiltag på skolen. At få ryddet ud i hele drivhuset og lagt fast gulv, så dette kan bruges som ekstra værkstedsplads, også for Kunst & Design værksted. Derefter etableres lysværksted. 18

19 Køkkenet I køkkenet undervises der i moderne Dansk gastronomi. Både koldt og varmt. Brødbagning. Vi bruger friske sæsonvarer Vi har egenkontrolprogram. Hygiejne i højsædet. I køkkenet udarbejder elever og værkstedsleder i fællesskab arbejdsplanerne, såsom menuplaner, arbejdsfordeling og rengøringsplaner. Gennem disse planer dokumenterer vi vores daglige opgaver. Baggrunden for planerne er at de giver eleverne indflydelse på det daglige arbejde og derigennem føler ejerskab for disse. En del af elevernes hverdag foregår med jobrotation da det ellers hurtigt bliver den samme opgave der udføres hver dag. Skjult matematik og dansk finder ofte sted på værkstedet. Dvs. eleverne er med til at lave menuplaner. Finde opskrifter til de valgte menuer, gange opskriften op til f.eks. 60 pers. Skrive indkøbslister, hvad skal jeg handle ved købmanden og grønthandleren. Lave en kort beskrivelse af fremgangsmåden. Beskrivelse af hygiejnen omkring maden. Efter god oplæring skal de selvstændigt kunne lave maden. Sidemandsoplæring er en rigtig god ting. Kommer der en ny elev, kommer vedkommende til at arbejde sammen med en der kender til f.eks. at lave boller. Det er en succesoplevelse for begge, den der forklarer sig og den nye elev, der oplever at spise de lækre boller næste dag. At værkstedet fungerer godt socialt, herved skabes tillid hurtigt. Mål for 2010 Fokus på køkkenfaglig undervisning Fokus på sæsonvarer og terroir Fokus på individuelle succeskriterier og delmål 19

20 Elektronik Eleverne gennemgår lodde- & montagekursus. Der lægges vægt på komponent - og værktøjsforståelse. Eleverne lærer at fremstille print manuelt og med fototeknik. Vi fremstiller testprint, forskellige kabler, del- & helmonterer elektronikprodukter for lokale virksomheder til f.eks.: Linak A/S, Delfi Electronics, Attec A/S, Protec Electronics, Amp.-Studiet, Orkestergraven og Servodan. Igennem teamarbejde vil eleven opnå: Kvalitetsbevidsthed Lærer at overholde terminer Lærer at arbejde i gruppe Mødedisciplin Holde fyraftensmøder om fredagen Der vil være mulighed for praktik hos vores samarbejdspartnere inden for området. Mål for 2010: I 2010 vil der blive lagt stor vægt på virksomhedsbesøg, således at eleven opnår viden omkring elektronikerhvervet. Desuden vil vi kontakte foredragsholdere for afholdelse af foredrag om emner inden for elektronikerhvervet Der skal i 2010 skabes flere kontakter til erhvervslivet for derved at få et bredere tilbud inden for elektronikområdet. Lagerrummet i afdelingen bør gøres færdigt således at produktion og lager er adskilt. 20

21 Musik På Musik arbejdes med: Sang/musik, optræden, festivaler/børnehaver/fritidsordninger Sangteknik, komposition, tekstskrivning, basal musikteori Lyd/lys/scene teknik, teamwork/samarbejde Et mål er at lære eleverne at musik også er et job. Ikke kun som udøvende musiker. Der er mange arbejdsområder inden for musik. F.eks. indøvning af sange til koncerter, roadie, lyd og lys, tekstskrivning, komponering osv. Der er mange del-mål: at lære at arbejde med musik generelt at opleve mødepligt, hvor vi starter med morgenmøde og fælles planlægning af dagen gruppefølelse, attitude, selvfølelse, opdragelse engagement, disciplin og hensyn til + accept af hinanden at lære om scenearbejde, lydteknik, lysteknik, stemmeteknik at lære om tekstarbejde, brainstorm, rim og digte, analyse af tekster at kombinere teater og musik Mål for 2010 Musikholdet skal ud og spille live steder der har åbent i den normale arbejdstid Børnehaver, skoler + div. institutioner og bosteder. Musikværkstedet vil arbejde meget udadvendt med andre skoler i området - en mulighed kunne være et samarbejde med en skole som laver teater/drama og lave musikken hertil og i samarbejde gøre teater til musical. Vi vil fortsat gerne så vidt muligt stå for at spille til en fællessang i kantinen for alle skolens elever Når vi ikke er ude. Studiet skal op at køre 21

22 Grafisk Værksted På Grafisk værksted får eleverne: - mulighed for at erhverve grundlæggende kendskab til det grafiske områdes mange muligheder - færdigheder, der letter overgangen til en erhvervs-/ungdomsuddannelse - så meget tro på sig selv, at de tør tage ansvar for en arbejdsopgave. Lave teamarbejde, så de er bedre rustet til videreuddannelse (tage ansvar for egen læring) Blandt opgaverne på Grafisk værksted er: - At få opdateret og løbende ajourføre den nye hjemmeside for SPH. - Derudover vil værkstedet fungere som jobsøgning, afklaring, documenta og almindelig IT undervisning for elever fra andre værksteder. - Værkstedslederne skal desuden være primus motorer i at få lavet en optimering og ensretning af arbejdsgange i forbindelse med Grafisk arbejde på skolen. - Værkstedet skal fastholde de kunder, vi allerede har på nuværende tidspunkt og gerne få flere. - At eleverne er med til at lave forefaldende Grafisk arbejde. Mål for 2010 Få opbygget grundlæggende færdigheder i de grafiske programmer og få opbygget en kundeportefølje. Få lavet undervisningsmateriale så eleverne får et ensartet forløb på værkstedet. Få opbygget relationer til grafiske virksomheder i det Sønderjyske område. 22

23 Vejlederen Vejleder funktionen tager sig af nye elever og modtager dem på første dagen med et velkomstmøde, hvor de introduceres til SPH og værkstedslederne. Vejlederen formidler kontakt til samarbejdspartner: - UU-vejleder - Sagsbehandler - Jobcenter - Netop nu psykologerne - Misbrugscenter - Til unge børn af misbruger TUBA - EUC kombinationsforløb - VUC 23

24 Als Produktionsværksted - AlsP Værkstedets baggrund På baggrund af en 2-årig projektbevilling af EU s Socialfond startede værestedet op i 1997 under navnet Miljø og Innovationscentret. Projektet blev afviklet som en underafdeling af Als Produktionshøjskole og beskæftigede sig primært med miljøbehandling af elektroniske apparater som TV, radioer mv. Efter socialfondsperioden kom flere værksteder til, således at Als Produktionsværksted i dag fremstår som et multiværksted med et bredt tilbud af arbejdspladser til optræning, vedligehold og udvikling af kursisternes allerede tillærte kompetencer. Dagligdagen tilstræbes at ligne forholdene på en almindelig virksomhed. Als Produktionsværksted er organisatorisk underlagt Sønderborg Produktionshøjskole som en indtægtsdækket virksomhed. AlsP laver afklaringsforløb for borgere i Sønderborg kommune. AlsP har et tæt samarbejde med Jobcenteret. AlsP er en indtægtsdækket virksomhed under Sønderborg Produktionshøjskole. AlsP er bygget op, så det på mange måder ligner en virksomhed. AlsP samarbejder med mange virksomheder og udfører forskellige opgaver for disse. Formålet med dette er at give borgeren et realistisk billede af hvad arbejdsmarkedet kræver og dermed et realistisk billede af hvad de rent faktisk selv kan. AlsP har forskellige afdelinger/værksteder der giver kursisterne mulighed for at afprøve sig selv inden for forskellige fagområder. Disse fagområder tilpasses løbende behovet på virksomhederne i nærområdet. Målet er at være underleverandører på de fagområder, der har brug for arbejdskraft, så borgerne trænes i arbejdsopgaver, der direkte kan videreføres til virksomhederne. Dette samarbejde med virksomhederne i området er afgørende for at AlsP har succes med at få folk videre i arbejde. Driftsleder Etablering af praktikaftaler Opfølgning af praktikaftaler Indskrivning af nye deltager Opfølgning af deltager 24

25 Als produktionsværksted kan primært tilbyde værksteder med tilhørende relevante kurser indenfor: Køkken: Daglig bespisning af kursister og gæster Egenkontrol og Hygiejne Rengøring Administration Bogholderi Udtalelser vedr. arbejdsprøvning Indskrivning af nye kursister Opfølgningssamtale Indberetning til kommunen Koordinator Kørselsleder Reparation og vedligehold af værksteder Reparation og vedligehold af biler Indkøb af værktøj og arbejdstøj Produktion og montage Opgaver for områdets virksomheder indenfor montage, fejlfinding og sortering. Samarbejdspartner: SP-Moulding Micotron Danfoss, Gråsten Presswork Reva 25

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 3 Indledning. 4 Værdier, Visioner og Mål. 6 Organisationsplan. 7 Udvalg. 8 SPH Forløbs-skabelon. 11 Pædagogik & Læring

Indholdsfortegnelse. 3 Indledning. 4 Værdier, Visioner og Mål. 6 Organisationsplan. 7 Udvalg. 8 SPH Forløbs-skabelon. 11 Pædagogik & Læring 1 Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Værdier, Visioner og Mål 6 Organisationsplan 7 Udvalg 8 SPH Forløbs-skabelon 11 Pædagogik & Læring 13 SPH Værksteds- & Undervisningstilbud 16 Als MIC 19 STU Alsgade

Læs mere

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune

Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. november 2007 udviklingsenheden Kostpolitik for skole og daginstitutioner i Slagelse Kommune Forord Slagelse Kommunes børne- og ungepolitik forpligter til et tværfagligt samarbejde mellem de personalegrupper,

Læs mere

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma

Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Nov. 2014 2.udgave Ressourceforløb Center for Socialpsykiatri Impuls Kursuscenter og Cafe Aroma Impuls og Cafe Aroma er Center for Socialpsykiatris tilbud til borgere, der ønsker et tilpasset beskæftigelses

Læs mere

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital

Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Aktivitets- og handleplan 2015 MedieDigital Præsentation af værkstedet Kunne du tænke dig at lave dig egen hjemmeside, eller går du med en drøm om, at lære at fotografere eller måske lave din egen film,

Læs mere

Virksomhedsplan 2014/15

Virksomhedsplan 2014/15 Virksomhedsplan 2014/15 1 Indledning Produktionsskolen Vejen blev oprettet 1. juli 2007 som en fusion mellem Stenderup Produktionshøjskole og Produktionsskolen På Sporet i Lunderskov. Som en konsekvens

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2013 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 01 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen: Værkstedet Elmegade Dagcentret Kærhøj Nørregadehus 7 Nørregadehus 75 Vejen Støttecenter Nr. Målsætning Handleplan

Læs mere

MIC 3 4 5 6 7 11 13 STU

MIC 3 4 5 6 7 11 13 STU 1 Indholdsfortegnelse 3 Indledning 4 Værdier, Visioner og Mål 5 Organisationsplan 6 Udvalg 7 Sønderborg Produktionsskole 11 Als MIC 13 STU Alsgade 14 Personale og Politikker 15 underskrifter 2 Virksomhedsplan

Læs mere

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom

VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom VIA politik for arbejdsmiljø, sundhed og sygdom Mål for politikken Målet for politikken er at VIA er en arbejdsplads med et fysisk og psykisk arbejdsmiljø, som udvikler og fremmer medarbejdernes trivsel,

Læs mere

Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel

Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel Hejnsvig Skoles plan for sundhed og trivsel Dato: 020910 Hejnsvig skole Bakkevej 9 7250 Hejnsvig Tlf. 72 13 14 10 www.hejnsvigskole.dk Hejnsvig Skoles plan for sundhed indeholder sundhedsfremme og forebyggelse.

Læs mere

Mad og måltidspolitik

Mad og måltidspolitik Mad og måltidspolitik for dagtilbud, SFO, klub og skoler i Albertslund Kommune Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a

Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a Udslusningsstatistik 2014 for Produktionsskolen k-u-b-a 1 Udslusningstal for produktionskolen k-u-b-a 2014 Elevernes beskæftigelse 4 mrd. efter ophold på skolen Ved ikke 25% Grundskole 5% Gymasiel udd.

Læs mere

Fokus på autodidakt læring

Fokus på autodidakt læring Fokus på autodidakt læring - hjælp til selvhjælp, indenfor træ og metal Om Råt&Godt Råt&Godt er en socialøkonomisk virksomhed. En virksomhed der fungerer som en helt almindelig produktionsvirksomhed, men

Læs mere

Indhold. 3 Indledning. 4 Organisationen. 5 Værdier, Visioner og Mål. 6 SPH (Sønderborg Produktionsskole) 7 Udslusning. 9 KUU Sønderjylland

Indhold. 3 Indledning. 4 Organisationen. 5 Værdier, Visioner og Mål. 6 SPH (Sønderborg Produktionsskole) 7 Udslusning. 9 KUU Sønderjylland Indhold 3 Indledning 4 Organisationen 5 Værdier, Visioner og Mål 6 SPH (Sønderborg Produktionsskole) 7 Udslusning 9 KUU Sønderjylland 10 STU Alsgade 10 Als MIC 12 Underskrifter Indledning Da produktionsskolerne

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole

VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole VELKOMMEN TIL Middelfart Produktionsskole Når du starter på en ny skole eller på et nyt arbejde, er der altid nogle ting, som er godt at vide og som skal ordnes, inden du starter. Sådan er det også her

Læs mere

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan.

Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Projekt Sæt skub i EGU i Frederikshavn Kommune. Indhold, rammer og tidsplan. Lovgivning vedr. erhvervsgrunduddannelserne Den 15. august 2007 trådte en ny lov vedr. erhvervsgrunduddannelserne (EGU) i kraft

Læs mere

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate

Unge under 30 år uden uddannelse, der er åbenlyst uddannelsesparate Unge under 30 år uden, der er åbenlyst sparate Ved ikke unge der har behov for afklaring, motivation og forberedelse før svalg og start (åbenlyst sparate). 1) Unge, som har viden om skolelivet, men som

Læs mere

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020

NOTAT. Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 NOTAT Fra genopretning til udvikling Esnords strategi 2015 2020 (version 4 2.1.2015) Dette er Esnords nye vision, mission og værdier, godkendt af bestyrelsen den 3. december 2014. Kapitlet vil indgå i

Læs mere

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg:

Step Up. Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: Step Up Et samarbejde mellem ungdomsuddannelsesinstitutionerne i Sønderborg: STATSSKOLE SØNDERBORG StepUp StepUp Udkast til studieordning og årshjul Dette er et udkast til en studieordning samt et årshjul

Læs mere

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter.

Indhold: Afslutningsturen foregår på en campingplads, hvor der bliver lavet en stor teltlejr. På campingpladsen er der forskellige aktiviteter. Afslutningstur Formål: Formålet med afslutningsturen er at give elever og lærere en god afsluttende oplevelse sammen. På afslutningsturen er der mulighed for at have mere tid til hinanden, end der er i

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( )

Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( ) Vision, strategi og handlinger for de kommende 4 år. ( 2014-2018) Dette papir skal ses i sammenhæng med skolens virksomhedsplan, og betragtes som supplement, udvidelse og præcisering af bestyrelsens mål

Læs mere

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik

NOTAT. Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010. Sundhedspolitik NOTAT Sundheds- og Sygefraværspolitik 10. september 2010 Sundhedspolitik I departementet vil vi gerne være med til at skabe rammerne for en god og sund livsstil og et trygt arbejdsmiljø. Som led i dette,

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. Metal AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 Metal Præsentation af værkstedet På værkstedet Jern & Metal beskæftiger vi os med grundlæggende opgaver inden for smedeområdet, konstruktion og reparation. Værkstedet producerer

Læs mere

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling

Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling Fælles personalepolitik om kompetenceudvikling 2 Alsidig og vedvarende kompetenceudvikling er vigtig for alle og kræver opmærksomhed hele tiden fordi arbejdsopgaverne i kommunen kræver dygtige medarbejdere

Læs mere

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv

Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv Varde STU-Center -på vej mod resten af dit liv En særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge mellem 16-25 år V a r d e S T U C e n t e r S v a n e h ø j v e j 2 7, G å r d e 6 8 7 0 Ø l g o d T l f.

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015. Ejendomsservice AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN for 2015 Ejendomsservice Præsentation På værkstedet Ejendomsservice arbejder vi med en bred vifte af opgaver inden for flere faggrupper. Det foregår primært på skolens område,

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150

Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 Beskæftigelse, Social og Økonomi Voksen og Handicap Generelt tilsyn den 27. maj 2014 Køkkenet og Udeholdet St. Valbyvej 150 SL 103 Side2/13 Denne rapport er udarbejdet af tilsynsførende risikomanager Mette

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige.

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige. Introduktion Alle har et talent på produktionsskolen kan du finde og styrke det, du måske ikke kunne, da du gik i folkeskolen. På produktionsskolen vil du opleve, at du får højere selvtillid og suger mere

Læs mere

Elverhøjs uddannelsesplan:

Elverhøjs uddannelsesplan: Grønnedalsvej 8 8660 Skanderborg Tlf. 87942421 E-mail: elverhoj@skanderborg.dk www.skanderborg.dk/elverhoej.dk Elverhøjs uddannelsesplan: Elverhøj er en kommunal daginstitution oprettet i 1996. I 2007

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014

Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 2014 Opfølgning på drifts- og udviklingsaftale 014 Institution: Bo og beskæftigelsescentret Vejen. - Dagcentret Kærhøj - Værkstedet Elemegade - Vejen støttecenter - Nørregadehus 73 - Nørregadehus 75 Nr. Målsætning

Læs mere

E klasserne på Vildbjerg Skole

E klasserne på Vildbjerg Skole VILDBJERG SKOLE - EN SKOLE I BEVÆGELSE BJØRNKÆRVEJ 2 7480 VILDBJERG E klasserne på Vildbjerg Skole Specialklasserækken består af flg.: 2. E med elever fortrinsvis fra 0. kl. til 3. kl. 5. E med elever

Læs mere

FleXklassen - indhold

FleXklassen - indhold FleXklassen er en ny begyndelse på skolelivet for elever i 8. og 9. klasse. Vi har den nødvendige tid og mulighed for at bygge relationer ved en praktisk tilgang til undervisningen. FleXklassen FleXklassen

Læs mere

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR

ARBEJDSFASTHOLDELSE JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SKAB DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN OM ARBEJDSFASTHOLDELSE OG JOB PÅ SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR SÆRLIGE VILKÅR Hvad er situationen? Hvad kan pjecen bruges til? Eksempel: Side 3 Trin 1 Hvad gør vi i dag? Status:

Læs mere

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund.

Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Procesbeskrivelse af EGU-afklaringsforløb Guldborgsund. Alle unge 1 der påbegynder et forløb på MultiCenter Syd, har forinden opstart været omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning, således alle unge på

Læs mere

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring

Mad- og måltidspolitik. -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring Mad- og måltidspolitik -ernæring og kultur, som fremmer trivsel og læring . Uden mad og drikke trives børnene ikke Uden mad og drikke.. Kost og trivsel hænger unægtelig sammen trivsel og læring ligeså.

Læs mere

Hotel og restaurant. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb:

Hotel og restaurant. Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: Uddybende kvalitetsresultater samt opfølgningsplan. Herunder resultaterne for de enkelte områder fra 2011: Grundforløb: 1 Hovedforløb: 2 Opfølgnings/handlingsplan: Opfølgning og evaluering på sidste års

Læs mere

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner

Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution. Kostpolitik i daginstitutioner Pjece til forældre og personale, når der skal laves kostpolitik i din institution Kostpolitik i daginstitutioner Hvorfor en kostpolitik? Stevns kommune ønsker med en overordnet kostpolitik på før-skoleomådet

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2014 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013. Køkken AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN - 2013 Køkken Præsentation af værkstedet Køkkenværkstedet er for de elever, der syntes det er spændende at lære at lave mad. Vi producerer morgenmad og middagsmad til skolens

Læs mere

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte)

Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser (virksomheder med mindst 10 ansatte) Notat om undersøgelse af sundhedsfremmeordninger på danske arbejdspladser 2005. (virksomheder med mindst 10 ansatte) 1 Hovedresultater vedrørende sundhedsfremmeordninger generelt Næsten alle virksomheder

Læs mere

Kost og måltidspolitik i Galaksen

Kost og måltidspolitik i Galaksen Kost og måltidspolitik i Galaksen Politikken skal medvirke til at udvikle og sikre sunde mad og måltider. Politikken skal endvidere bidrage til at skabe og fastholde sunde mad og måltidsvaner. Kostpolitikken

Læs mere

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

N O T A T. Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune. N O T A T Intern udvikling og Personale Team Udvikling Telefon 99 74 16 54 E-post marianne.dahl@rksk.dk Dato 11. august 2008 Sagsnummer 2007021344A Personalesundhedspolitik i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres

opgavernes udførelse Sideløbende med det daglige uformelle samarbejde skal samarbejdet i den etablerede samarbejdsudvalgsorganisation prioriteres Personalepolitik Al Quds Skole skal være en arbejdsplads, hvor det er godt at være medarbejder. Derfor ønsker Skolebestyrelsen at skabe et arbejdsmiljø, som fremmer trivsel, og som er både udviklende og

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Kost og sundhedspolitik

Kost og sundhedspolitik Kost og sundhedspolitik Ud fra Slagelse kommunes vejledning har Børnehuset ved Noret, i samarbejde med forældrebestyrelsen sammensat følgende principper for kost og sundhedspolitik. Formål Formålet med

Læs mere

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse

Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang. Handicap Bo og Beskæftigelse Værdigrundlag Borgeren i centrum nem adgang Handicap Bo og Beskæftigelse 2 Hvorfor værdier? I det notat der ligger til grund for den administrative organisering i Varde Kommune er der beskrevet 6 hovedelementer.

Læs mere

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne:

SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Barnets alsidige udvikling i aktiviteterne i SFO: SFO s praksis nu og her. SFO, ØnskeØen har tilrettelagt aktiviteterne, så de i en bred forståelse dækker hovedkompetenceudviklingsområderne: Personlige

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Nytårshilsen fra UU 2014

Nytårshilsen fra UU 2014 Nytårshilsen fra UU 2014 Med denne hilsen vil vi forsøge at give et indblik i vores arbejdsområder, beskrevet af UU-vejlederne og redigeret af UU-leder, Henry Hansen UU skal sikre, at de unges valg af

Læs mere

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen

Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen 27. juli 2015 Ordensregler for SOSU Aarhus Forventninger til dig som elev eller kursist på skolen På SOSU Aarhus tager den enkelte ansvar for sine handlinger og indgår i et fællesskab, der er præget af

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2

Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Må lrettede forløb hen imod grundforløb 2 Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne 1. BAGGRUND: Centrale dele af erhvervsuddannelsesreformen set fra produktionsskolernes

Læs mere

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde.

Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Velkommen på TCR, TiendeklasseCenter Roskilde. Efter 9. klasse har du mulighed for at slutte folkeskolen af med et skoleår, der rykker. På TCR er det 10. skoleår et fremtidsrettet år med valgmuligheder,

Læs mere

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse.

Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Kvalitetsstandard for beskyttet beskæftigelse. Lovgrundlag: Ydelser inden for beskyttet 103 i Lov om Social Service (LSS). Ydelser i relation til beskyttet beskæftigelse kan omfatte: Beskæftigelse i et

Læs mere

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016

STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 STATUS PÅ UDDANNELSESPLAN 2016 Oktober 2016 Formål med uddannelsesplanen Uddannelsesplan 2016 skal: Bidrage til at flere unge gennemfører en erhvervskompetencegivende uddannelse, så uddannelsesniveauet

Læs mere

Ydelseskatalog Udvikling og vurdering af arbejdsevne

Ydelseskatalog Udvikling og vurdering af arbejdsevne Ydelseskatalog Udvikling og vurdering af arbejdsevne Målgruppe Borgere som kommune/jobcenter ønsker beskrevet med henblik på vurdering af ressourcer og barrierer samt udvikling i forhold til fremtidige

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Vi er en engageret, humørfyldt og faglig velfunderet personalegruppe på 5 pædagoger, som synes det er spændende at modtage studerende i praktik. Vores intention er at skabe trygge

Læs mere

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Modul 8: Psykisk syge patienter og borgere og udsatte grupper. Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Værestedet er for folk med psykisk lidelse og/eller socialt ensomme. Vi startede i 2006 og er nu under Thsited kommune

Læs mere

Sundhedspolitik for Regnbuen

Sundhedspolitik for Regnbuen Sundhedspolitik for Regnbuen Børn og unges trivsel og sundhed nu, er vigtig for deres fremtidige sundhed og trivsel. Forskning viser at helbred, trivsel og sundhedsadfærd tidligt i livet er af stor betydning

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år

Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Projekt I gang Igen et arbejdstræningssted for sårbare unge mellem 16 og 30 år Tirsdag den 31. juli 2012 Resumé: UNGNU i Middelfart Kommune træner psykisk og socialt sårbare unge mellem 16 og 30 år til

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013

Kom godt i gang. Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune. Evaluering november 2013 Kom godt i gang Uddannelses- og vejledningsforløb for unge i Lemvig Kommune Evaluering november 2013 1 Baggrund Det Lokale Beskæftigelsesråd bevilgede den 21/02 2012 111.500 kr. til projekt Kom godt i

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed.

Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Hvad kan jobcentret tilbyde unge med( særlige behov) udfordringer ud over ledighed. Jobcentret skal som udgangspunkt hjælpe unge ledige til at komme i selvforsørgelse via uddannelse. Dette gøres gennem

Læs mere

Kostpolitik Børnehuset Petra

Kostpolitik Børnehuset Petra Kostpolitik Børnehuset Petra Denne kostpolitik er udarbejdet af personalet og godkendt af forældrebestyrelsen. Vi håber, at kostpolitikken vil være til gavn og inspiration. 1 I samarbejde med bestyrelsen

Læs mere

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER

NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER NÅR ARBEJDSPLADSEN SÆTTER SUNDHEDSFREMME PÅ DAGSORDENEN Sundhed handler om at være i stand til mestre de vilkår, livet byder. BST ser Sundhedsfremme på arbejdspladsen som balance og samspil mellem indsatser

Læs mere

Strategi for skolemad

Strategi for skolemad Strategi for skolemad Vores mål 1. Alle kan se, at de bliver dygtigere hver dag 2. Alle har mod til at deltage i verden 3. Alle har en ven i skolen 4. Læringen foregår overvejende eksperimenterende og

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Storskoven STU

Storskoven STU Storskoven 42 13 15 81 STU SÆRLIGT TILRETTELAGT UNGDOMSUDDANNELSE STU på Storskoven Målet for Storskovens skoles STU forløb er klart: At give den unge en tilknytning til arbejdsmarkedet, og at indgå aktivt

Læs mere

Årsplan for Humlebæk skole

Årsplan for Humlebæk skole Årsplan for Humlebæk skole 2009-2010 Årsplanens formål er kortfattet at beskrive, hvordan de opstillede mål i lederaftalen for Humlebæk skole omsættes til handling, samt at opstille lokale mål for de kommende

Læs mere

Din livsstil. påvirker dit helbred

Din livsstil. påvirker dit helbred Din livsstil påvirker dit helbred I denne pjece finder du nogle råd om, hvad sund livsstil kan være. Du kan også finde henvisninger til, hvor du kan læse mere eller få hjælp til at vurdere dine vaner.

Læs mere

Sociale og pædagogiske rammer for et sundt måltid i dagplejen

Sociale og pædagogiske rammer for et sundt måltid i dagplejen Sociale og pædagogiske rammer for et sundt måltid i dagplejen Oplæg: Konference Fra sundhedspolitik til resultater i dagtilbud 30. november 2011 Ved Projektkonsulent Mie Storgaard Afdelingsleder i Dagplejen

Læs mere

BØRNEHUSENE SYVSTJERNEN

BØRNEHUSENE SYVSTJERNEN SUNDHEDSPOLITIK FOR Forsidebillede fra Børnehusene Syvstjernens fælles OL 2011 BØRNEHUSENE SYVSTJERNEN SUNDHEDSPOLITIK FOR BØRNEHUSENE SYVSTJERNEN 16 JUNI 2011. 0/ 8 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 Via

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd.

FAKTUELLE OPLYSNINGER. Virksomhedsleder Hanne Steen Tlf. 25363231 Mail: hst@cfd.dk. Stedfortræder Karina Milton Tlf. 51315343 Mail: kbn@cfd. Lovgrundlag: Serviceloven 85 FAKTUELLE OPLYSNINGER Kontaktoplysninger Støttecenter Hovedstaden Jernbanevej 10-12 2600 Glostrup Tlf. 44391310 Fax: 44391311 Mail: hst@cfd.dk Virksomhedsleder Hanne Steen

Læs mere

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250

Rosenholmvej 35 Tjørring 7400 Herning Tlf. 96 284250 Tlf. 96 284250 INFORMATION TIL PRAKTIKANTER Udarbejdet af praktikansvarlig: Helle Kidde Smedegaard Forord: Dette hæfte er lavet til kommende studerende med det formål at give nogle konkrete oplysninger

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen

Varenummer: Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Varenummer: 5504-5 Kurser på arbejdspladsen og i lokalafdelingen Få et skræddersyet kursus Når du er ude og se på tøj, er det ikke sikkert, at du kan finde noget i butikkerne, der passer. Vi er jo alle

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse

Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Projekt Erhvervsafklaring af borgere med en psykisk lidelse Indholdsfortegnelse Hvad tilbyder vi?... Hvem?... Projektets formål og indhold... Aktiviteter... Visitation... Varighed... Værksteder, uddannelser

Læs mere

Mariagerfjord kommunes. Mad- og måltidspolitik

Mariagerfjord kommunes. Mad- og måltidspolitik Mariagerfjord kommunes Mad- og måltidspolitik Mad- og måltidspolitik for børn og unge i kommunale institutioner, selvejende institutioner samt opholdssteder og disses interne skoler 1 1. kosten, der serveres

Læs mere

Kostpolitik for Hørning BørneUnivers

Kostpolitik for Hørning BørneUnivers Kostpolitik for Hørning BørneUnivers Indhold Forord... 2 1. Formål med kostpolitikken i Hørning BørneUnivers... 2 2. Generelle principper... 2 3. Hørning BørneUnivers tilbyder følgende måltider... 3 4.

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK

ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK ALLERØD KOMMUNE KOSTPOLITIK OVERORDNET KOSTPOLITIK FOR ALLERØD KOMMUNE 2016-2019 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Baggrund... 4 kens formål... 5 kens målsætninger... 6 De officielle kostråd... 7 2 Forord

Læs mere

Uddannelses- og undervisningsplan

Uddannelses- og undervisningsplan STU uddannelsen LivogJob Stubbekøbing afdeling Uddannelses- og undervisningsplan Side 1 Personlig præsentation og netværksdata Navn Cpr. nr. Adresse og by Mobilnr. Mailadresse Særlige forhold Diagnose/handicap

Læs mere

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik

Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik Børneuniverset Vuggestuen Kostpolitik De gode kostvaner grundlægges i barndommen og følger os hele livet igennem. Børn skal have sund og nærende mad. Kosten har stor betydning for barnets vækst og udvikling.

Læs mere

Aktivitets- og Handleplan 2015 Team Håndværkergården

Aktivitets- og Handleplan 2015 Team Håndværkergården Aktivitets- og Handleplan 2015 Team Håndværkergården PRÆSENTATION AF TEAMET Håndværkergården er en del af Elsesminde, Odense Produktions-Højskole. Håndværkergården består af 6 : Metal, Træværkstedet, Bygge

Læs mere

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb.

Vision. Eleven oplever garantiskolen som en virtuel campus, hvor der er adgang til et fleksibelt uddannelsesforløb. Mission Unge, der ønsker at tage en ungdomsuddannelse, sikres mulighed for at gennemføre ved hjælp af et tæt og koordineret samarbejde mellem uddannelsesinstitutionerne. Vision Eleven oplever garantiskolen

Læs mere