Aktivitetsoversigt okt ok. 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsoversigt okt. 2012 0ok. 2014"

Transkript

1 Aktivitetsoversigt okt ok Undersøgelser og vidensprojekter Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi (rapport udkommer ultimo 2014) Makroøkonomisk analyse med formålet at vise folkebibliotekernes samfundsøkonomiske bidrag. Det sker i en tre-delt proces: 1) Afdække værdiskabere, 2) Kvalificere effekten på økonomien og 3) beregne samfundsøkonomiske effekter. Undersøgelse lanceres på konference ultimo Støttet af udviklingspuljen. Opinionsundersøgelse 2014 Særskilt undersøgelse af studerendes brug af og præferencer for hhv. digital og fysisk litteratur (skønlitteratur og studiemateriale). Tilsvarende er alle respondenter spurgt om adfærd på mobiltelefoner (både skøn og faglitteratur). I undersøgelsen deltager 500 studerende på mellemlang og videregående uddannelse. Bibliotekets brugere et designantropologisk pilotprojekt Et designantropologisk pilotstudie i brugerbehov og udviklingsspor for fremtidens biblioteker i samarbejde med Danmarks Medie og Journalist Højskole, DMJX og KU (antropologi). 50 studerende var på feltstudie i Slagelse, Næstved, Roskilde og Ballerup. Resultater var antropologiske anbefalinger og koncepter for fremtidens biblioteker med udgangspunkt i deltagende bibliotekers lokale udfordringer. Folkets bibliotek fuld skala (koncepter/antro-rapport) Kulturstyrelsen, DMJX og Tænketanken gennemførte det fælles designantropologisk nationale projekt Folkets Bibliotek med afsæt i erfaringer fra ovenstående pilotprojekt. Der er i perioden fra jan. juni gennemført feltstudier på 8 biblioteker: Hedensted Bibliotekerne, Aalborg Bibliotekerne (hovedbibliotek), København Kultur 2200, Glostrup Bibliotek, Vordingborg Bibliotek, Ærø Folkebibliotek, Aabenraa Bibliotekerne og Rudersdal. Out-come af projektet er 4 testede koncepter, værktøjer og antropologisk rapport. Deltagelse af kulturminister Marianne Jelved. Fremtidens Biblioteker i et målgruppe perspektiv (rapport) Segmenteringsundersøgelsen bygger på et datagrundlag på over 2000 danskere og en række kvalitative interviews og fokusgrupper. Undersøgelsen der er den største af sin art på biblioteksområdet præsenterer ny segmentering af befolkningen i 10 grupper og ny viden om danskernes biblioteksbrug eller mangel på sammen. Undersøgelsen har både et operationelt biblioteksudviklingsperspektiv og politisk strategisk sigte. Undersøgelsen er foretaget af Moos- Bjerre Analyse og støtte af Kulturstyrelsens udviklingspulje.

2 Frivillige på fremtidens biblioteker (rapport) Frivillige på danske Folkebiblioteker er en afdækning af det frivillige landskab på de danske folkebiblioteker. Tænketanken har særligt fokus på bibliotekerne som central platform for fremtidens aktive medborgerskab og det aktive medborgerskab og lokal forankring som udviklingskraft i fremtidens kulturinstitutioner. I denne forbindelse afholdte Tænketanken en velbesøgt konference Frivillighed 2.0 ultimo november på nedlagte Hørsholm Politistation om fremtidens frivillige og bibliotekernes rolle. Der blev ydet tilskud til internationale oplægsholdere af Kulturstyrelsen pulje til internationale konferencer. Opinionsundersøgelse 2013 (rapport) Tænketanken har sammen med DB gennemført den årlige opinionsundersøgelse på danske folkebiblioteker. Dele af undersøgelsen resultater indgår i lancering af segmenterings undersøgelsen. Interessentsondering om fremtidens biblioteker (opsamling) Der blev gennemført en mindre interessentsondering mhp. at afdække hvilke fremtidsscenarier og udviklingsspor, Tænketanken skulle operere med i den 2-årige projektperiode. Formålet var dels at skærpe den strategiske ramme og dels at give det bedste fundament for den strategiske workshop der blev afholdt 28. februar Netværk, innovation & viden Next Generation Netværk Tænketanken har været med til at initiere og hostet netværket Next Generation og afholdt en række møder. Der har vist sig at være stort behov for videnling og netværk på tværs af landet. Der er nu ca. 25 personer tilknyttet netværket med bred repræsentativitet geografisk og fagligt. Der er blevet identificeret en lang række temaer, som netværket har og skal arbejde med. Afsnit I - Innovationsfestival og konkurrence, november 2013 Tænketanken deltog som opgavestiller på Afsnit I - en international innovationskonkurrence, camp og festival, som blev afholdt i 2013 på nedlagte Hørsholm Politistation. Iværksættere og innovatører fra hele Europa kæmpede om en hovedpræmie på kr. Tænketankens kategori var: Elementer af fællesskab.

3 Konferencer, workshop og debatsessioner Workshop: Kulturvaneundersøgelsen resultater, jan 2013 Tænketanken indledte året med introduktion og debat om Kulturvaneundersøgelsens resultater. Workshop; Strategisk workshop om 5 udviklingsspor, febr 2013 Gennemgående temaer for Tænketankens arbejde på baggrund af interessentsondering Alle aktiviteter i Tænketanken vil kunne relateres til disse 5 spor. DB s årsmøde marts 2013 Tænketanken deltog i DB s årsmøde med session om bibliotekerne som Missing Link i fremtidens kulturformidling Debat: Folkemødet på Bornholm, juni 2013 Tænketanken deltog på Folkemødet på Bornholm med to velbesøgte debatsessioner i Bilbliotekernes telt og en postersession. Frivillighed og velfærd fremtidens ressource eller et nødvendigt onde? Folkets bibliotek - hvad er de politiske ambitioner for vores folkebiblioteker Præsentation af segmenteringsundesøgelsens foreløbige resultater på posterpræsentation Workshop: Next library, Aarhus, Juni, 2013 Tænketanken deltog med en Interactive session: Civic engagement and how to increase local awareness hvor arbejdet med segmenteringsundersøgelsen blev præsenteret. Workshop: Bibliotekernes demokratiske rolle, Juni 2013 Workshop i Slagelse med særskilt fokus på unges valgdeltagelse. Konference: Frivillighed 2.0, November 2013 Konferencen Frivillighed 2.0 præsenterede aktuel viden og cases om den nye frivillighed. Nationale og internationale speakers viste store perspektiver og nye tendenser, og vi undersøgte, hvilke platforme biblioteker kan udgøre i fremtiden. Hvem er Fremtidens bibliotek til, Nørrebro teater, marts 2014 Lanceringskonference af rapporten Fremtidens Biblioteker i et målgruppe perspektiv på Nørrebro Teater. Præsentation og faglig perspektivering af undersøgelsen, dens resultater og debat om essentielle spørgsmål om hvorfor, hvordan og om, vi kan udvikle folkebiblioteket til udvalgte grupper af danskerne.

4 DB s årsmøde marts 2014 Præsentation af Netværket Next Generation og Segmenteringsundersøgelsen. Herudover havde Tænketanken egen stand. Workshop: Folkets Bibliotek, april 2014 Midtvejsseminar i Folket Bibliotek, præsentation af antroplogiske fund og 11 ideer, der blev videreudviklet på og 4 ideer blev udvalgt til test på de 8 deltagende biblioteker. 70 deltagere Folkemødet på Bornholm, juni 2014 Tænketanken deltog på Folkemødet på Bornholm Konference: Folkets Bibliotek, juni 2014 Afslutningskonference på projektet Folkets Bibliotek. Præsentation af antropologiske indsigter og 4 testede ideer, erfaringer og resultat. 65 deltagere IFLA, august 2014 Deltagelse på IFLA med posterpræsentation Kommende Afslutningskonference/samfundsøkonomi, okt/nov 2014 Afslutningskonference for Tænketankens 2 år og præsentation af diverse undersøgelser og vidensprojekter med fokus på samfundsøkonomiske værdi. Øvrig deltagelse Oplæg mm. på: - HK s årsmøde i Nyborg (sept 13), - Svendborg bibliotek (marts 13) - Varde Biblioteks visionsdag (nov 13) - Segmenteringsundersøgelsen (digitalt fokus) blev præsenteret på DDB s visionsdag af Moos-Bjerre Analyse (Jan 14) - Oplæg for lederværk, Kbh. om segmenteringsundersøgelsen - Oplæg på om Unges digitale brug af folkebiblioteket, DB s Digitaliseringskonference (april 14) - Oplæg og workshop om segmenteringsanalyse, resultater og proces, Malmö Stadsbibliotek (maj 14) - Oplæg, DB repræsentantskabsmøde, segmenteringsundersøgelse (unge) (maj 14) - Indblik i undersøgelsen Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi, konference på Roskilde Bibliotek, sept Oplæg på Bogforum november 2014

5 Nye medlemmer Tænketanken har fået fem nye medlemmer: Hjørring, Ballerup, IVA, Hørsholm og Odense. Information ligger på

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Fremtidens Biblioteker

Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker Fremtidens Biblioteker i et målgruppeperspektiv målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Fremtidens biblioteker -målgruppebaseret viden til biblioteksudvikling Udarbejdet af

Læs mere

Indhold. Kontekst i KMØ Delelementer. Resultater & effekter Konklusion Budget 2014

Indhold. Kontekst i KMØ Delelementer. Resultater & effekter Konklusion Budget 2014 Årsrapport 2014 Indhold Kontekst i KMØ Delelementer Fagligt netværk Fælles Regional Event Digital platform Projektværksteder Projektpionererne Resultater & effekter Konklusion Budget 2014 KMØ Projektspace

Læs mere

01-07-2013 Afsluttende rapport

01-07-2013 Afsluttende rapport 01-07-2013 Afsluttende rapport Et toårigt samarbejdsprojekt mellem Roskilde Bibliotekerne, Aarhus Kommunes Biblioteker og Litteratursiden.dk om litteraturformidling på nye måder. Projektet er afviklet

Læs mere

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet

Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Op af sofaen anbefalinger til lokaldemokratiet September 2013 Henvendelse om publikationen kan

Læs mere

Ud af boksen Biblioteker i samarbejdsdreven innovation

Ud af boksen Biblioteker i samarbejdsdreven innovation Afrapportering fra projektet Ud af boksen Biblioteker i samarbejdsdreven innovation AFRAPPORTERING J.NR.: 2009-024413 Ud af boksen! Biblioteker i Samarbejdsdreven Innovation PROJEKTRESUMÉ Mange biblioteker

Læs mere

KONCEPTMANUAL BIBLIOTEKAREN UD AF BIBLIOTEKET PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK. Et anderledes møde mellem bibliotekar og bruger

KONCEPTMANUAL BIBLIOTEKAREN UD AF BIBLIOTEKET PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK. Et anderledes møde mellem bibliotekar og bruger KONCEPTMANUAL BIBLIOTEKAREN UD AF BIBLIOTEKET Et anderledes møde mellem bibliotekar og bruger PROJEKT FOLKETS BIBLIOTEK INTRO Denne konceptmanual handler om metoder til at flytte bibliotekaren ud af biblioteket.

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard

Projekt Skolesport. Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune. Charlotte Østergaard Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse i krydsfeltet mellem skole, elev, forening og kommune Charlotte Østergaard projekt_skolesport.indd 1 22-01-2008 10:59:08 Projekt Skolesport Mere idræt og bevægelse

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SMÅ BØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra de

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse

FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse FTF s fagpolitiske talentuddannelse 2014 / 2015 FTF s fagpolitiske talentuddannelse En ny generation af faglige politikere, der kan og vil vise lederskab, skabe værdi for medlemmerne, udvikle fagbevægelsen

Læs mere

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning

Som ringe i vandet. En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Som ringe i vandet En evaluering af projekt Røgfrihed for alle med fokus på kapacitetsopbygning Tine Curtis og Andreas Lindemann, november 2011 Indhold Forord... 3 Resumé... 4 Kapitel 1 Introduktion...

Læs mere

rapport 14 Arkitektforeningen

rapport 14 Arkitektforeningen rapport 14 Arkitektforeningen Formandens beretning s. 2 / Politik s. 6 / Konkurrencer s. 14 / Kurser s. 19 / Stud.arch & MAA s. 21 / Kritikerakademi s. 22 / Landet rundt s. 23 formandens beretning I nærværende

Læs mere

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi

Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Folkebibliotekernes samfundsøkonomiske værdi Udarbejdet af Copenhagen Economics for Tænketanken Fremtidens Biblioteker med støtte fra Kulturstyrelsens udviklingspulje for folke- og skolebiblioteker og

Læs mere

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads

Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads Delprojekt: Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads 1. Baggrund Delprojektet Branding af den attraktive kommunale arbejdsplads udspringer af det oprindelige projekt 11 om attraktive arbejdspladser.

Læs mere

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN

ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN ENTREPRENØRSKAB I DE KUNSTNERISKE UDDANNELSER I NORDEN Afsluttende rapport til KreaNord, projekt 13091 ENTRENORD Entreprenørskab i de kunstneriske uddannelser i Norden Afsluttende rapport til KreaNord,

Læs mere

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING

SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING SPONSORANALYSE OG EFFEKTMÅLING HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? Sponsoranalyse- og effektmålingsredskaberne kan benyttes inden for alle sponsorområder sport, kultur eller velgørenhed og hvad enten du arbejder

Læs mere

Hvem stemte og hvem blev hjemme?

Hvem stemte og hvem blev hjemme? C E T R E F O R V O T I G A D P A R T I E S F A C U L T Y O F S O C I A L S C I E C E S U I V E R S I T Y O F C O P E H A G E Hvem stemte og hvem blev hjemme? Valgdeltagelsen ved kommunalvalget 19. november

Læs mere

Nye partnerskaber nye muligheder. Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet

Nye partnerskaber nye muligheder. Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet Nye partnerskaber nye muligheder Bidrag fra arbejdsgruppen om nye partnerskaber til Udvalget om folkebibliotekernes rolle i videnssamfundet Oktober 2009 1 Indholdsfortegnelse Arbejdsgruppen anbefaler...

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025

Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Ny VISION, strategi og målsætninger for KFUM og KFUK i Danmark frem mod 2025 Baggrund Dokumentet er resultatet af Hovedbestyrelsens debatmøder og diskussioner efter Fremtidsforums rapport, der kom i november

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING

DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Til FestivalDanmark Dokumenttype Rapport Dato Marts, 2011 DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING DANMARKS SMUKKESTE FESTIVAL DEN KULTURELLE OG ØKONOMISKE BETYDNING Rambøll Hannemanns

Læs mere

Strategisk marketinguddannelse

Strategisk marketinguddannelse Strategisk marketinguddannelse - skab vækst og øget bundlinje Nyskabende strategisk marketinguddannelse inkl. teamseancer og individuel rådgivning MPETENCEUDVIKLING kst er virksomheders e kompetencer rked

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne

Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Slutrapportering af projektet: Fremtidens uddannelser og biblioteker spiller sammen i professionshøjskolerne Projektdeltagere: Bibliotekschef Per Steen Hansen, VIA UC (ph@viauc.dk). Projektleder Bibliotekschef

Læs mere

01/10/13. Kompetencemåling på fagog forskningsbibliotekerne. Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF)

01/10/13. Kompetencemåling på fagog forskningsbibliotekerne. Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 01/10/13 Kompetencemåling på fagog forskningsbibliotekerne Udarbejdet af DAMVAD for Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) 2 KOMPETENCEMÅLING PÅ FAG- OG FORSKNINGSBIBLIOTEKERNE DAMVAD.COM

Læs mere

noter fra to konferencer om biblioteker og partnerskaber - Partnerskaber i vidensamfundet

noter fra to konferencer om biblioteker og partnerskaber - Partnerskaber i vidensamfundet noter fra to konferencer om biblioteker og partnerskaber - Partnerskaber i vidensamfundet Udgivet af Herning Bibliotekerne og Københavns Biblioteker København 2011 Kontaktpersoner Mikael Graaberg, Herning

Læs mere