Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014"

Transkript

1 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie som opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 STUDIE SOM OPFØLGNING PÅ VALGET TIL EUROPA- PARLAMENTET 2014 SOCIODEMOGRAFISK BILAG Dækning: EU-28 ( EU-borgere) Respondenter: Europæere med stemmeret (18 år og derover/ 16 år og derover i Østrig) Metode: Personligt interview (CAPI) Feltarbejde: 30. maj-27. juni 2014 (TNS opinion) INDLEDNING... 3 I. DELTAGELSE... 8 II. AFSTEMNING III. HVERKEN/ELLER IV. HOLDNING TIL DEN EUROPÆISKE UNION V. EKSPONERING FOR VALGKAMPAGNEN OG INFORMATIONSKILDERNE VEDRØRENDE VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Jacques Nancy Alder Køn Beskæftigelse 1

2 MEDDELELSE Undersøgelsen udførtes af TNS opinion i form af personlige interview med borgere i de 28 EU-medlemsstater i alderen 18 år og derover 1. Ensretningskriterierne for denne undersøgelse som opfølgning på valget er køn, alder, bopælsregion samt rekonstruktionen af deltagelsen i valget til Europa-Parlamentet og rekonstruktionen af afstemningen år og derover i Østrig. Vi har dog vedtaget at tale om unge i alderen år i hele denne indledning. 2

3 INDLEDNING Analysen af resultaterne efter europæernes køn, alder og beskæftigelseskategori viser en række tendenser. Ligesom i den undersøgelse, der blev gennemført som opfølgning på valget i 2009, er der få forskelle på grundlag af køn. Generelt har mænd i højere grad end kvinder været engageret i valgkampagnen og har således haft en højere valgdeltagelse. Der var tydeligere variationer alt efter alder: De yngste europæere (18-24 år) er mere positive over for Den Europæiske Union end de ældre (55+), selv om deres valgdeltagelse var langt lavere. Endelig er der stor afstand mellem forskellige beskæftigelseskategorier: På den ene side mobiliserede lederne og de selvstændige sig stærkere under valget til Europa- Parlamentet og har større tillid til Den Europæiske Union. På den anden side afholdt arbejderne og de hjemmegående sig i højere grad fra at stemme. De tabeller og grafer, der efterfølger denne indledning, gengiver for hvert spørgsmål de overordnede resultater på EU-niveau. Teksten herunder har især til formål at lægge vægt på de vigtigste sociodemografiske kategorier. Detaljeret resultat: Deltagelsen ved valget til Europa-Parlamentet i maj 2014 varierer alt efter respondenternes køn, alder og beskæftigelseskategori. - Mændene stemte i højere grad end kvinderne (45 % i forhold til 41 %). Afstanden er øget i forhold til 2009 og steget fra 2 til 4 point. - De ældste respondenter er fortsat de mest engagerede. Således stemte 51 % i aldersgruppen 55+ ved valget til Europa-Parlamentet, mens kun 28 % af de årige stemte. Resultaterne er ret stabile i forhold til Der var flest blandt lederne (53 %), de selvstændige (52 %) og pensionisterne (50 %), der stemte. De overstiger langt de hjemmegående (37 %), de studerende (37 %), arbejderne (35 %) og de arbejdsløse (31 %). Fremskridt med hensyn til deltagelsen blandt de arbejdsløse og de studerende (+3) og en betydelig nedgang blandt de hjemmegående (-5) bør dog bemærkes. Der er tydelig forskel på tidspunktet for beslutningen om stemmeafgivelsen alt efter alder og beskæftigelseskategori. Kønnene imellem er der dog næsten ingen forskel herpå. - De unge havde i højere grad besluttet sig på valgdagen eller få dage forinden (28 % i forhold til 11 % for aldersgruppen 55+). - Blandt beskæftigelseskategorierne er det de studerende (27 %) og lederne (25 %), der i størst omfang besluttede sig i løbet af den sidste uge inden valget. 3

4 - Over halvdelen af aldersgruppen 55+ (57 %), pensionisterne (57 %) og de hjemmegående (54 %) valgte at stemme på samme måde, som de altid havde gjort. De havde således fastlagt deres stemme lang tid inden valgkampagnen. Borgerpligten og systematisk stemmeafgivelse ligger i spidsen i alle kategorier som årsag til stemmeafgivelsen. - Kvinder nævner hyppigere systematisk stemmeafgivelse (44 % i forhold til 38 % af mændene) og borgerpligten (43 % i forhold til 39 % af mændene). - De ældste respondenter nævner i langt højere grad systematisk stemmeafgivelse (46 % i forhold til 26 % af de årige). De nævner også hyppigere borgerpligten (42 % i forhold til 39 %-40 % af de andre aldersgrupper). - Lederne er dem, der oftest udtrykker en stemme til støtte for Den Europæiske Union (22 %). - Blandt lederne, de studerende og de arbejdsløse er der flest, der mener, at de "kan ændre tingene ved at stemme ved valget til Europa-Parlamentet" (15 % hver). De økonomiske og sociale spørgsmål arbejdsløshed og økonomisk vækst er prioriterede spørgsmål hos alle de kategorier, der deltog i undersøgelsen: - Arbejdsløshed nævnes oftest hos kvinderne (47 % i forhold til 42 % af mændene), de årige og årige (henholdsvis 56 % og 50 %), de arbejdsløse (65 %), de hjemmegående (59 %), arbejderne (54 %), de studerende (48 %) og funktionærerne (47 %). Arbejdsløshed er et spørgsmål, der lægges betydeligt større vægt på i forhold til i 2009 hos alle de kategorier, der er omfattet af undersøgelsen, navnlig hos de hjemmegående (59 %, +17) og de yngste respondenter (56 %, +15). - Mændene nævner i højere grad end kvinderne økonomisk vækst (42 % i forhold til 39 %). - Økonomisk vækst spiller en større rolle for de selvstændige (51 %) og lederne (44 %). - Der er kun få forskelle at påpege i henhold til køn og alder vedrørende indvandring, tredjevigtigste spørgsmål på europæisk niveau (23 %). Variationerne er en smule mere udtalte alt efter beskæftigelseskategori. Dette spørgsmål får dog stigende betydning i alle kategorierne med undtagelse af de hjemmegående (17 %, -2) og særlig blandt lederne (22 %, +12 point). Alder og beskæftigelseskategori er adskillende faktorer for analysen af tidspunktet for beslutningen om ikke at stemme til valget til Europa-Parlamentet. - Blandt de unge siger et større antal, at de aldrig stemmer (31 % i forhold til 19 % af aldersgruppen 55+). Denne forskel er dog mindsket i forhold til 2009 og falder fra 17 til 12 point. 4

5 - De ældste respondenter besluttede sig til gengæld hyppigere nogle uger eller nogle måneder forud for valget (40 % i forhold til 19 % af de årige). Det bemærkes, at der ikke er megen forskel mellem aldersklasserne, når det gælder "spontan afståelse", dvs. valget om ikke at stemme få dage inden eller på selve valgdagen (32 %-35 %). - Blandt beskæftigelseskategorierne er det ligesom i 2009 lederne (42 %), der i størst omfang besluttede sig til ikke at stemme få dage inden valgdagen. "Den generelle manglende tillid til politik" er den primære årsag til afståelse fra at stemme i alle kategorierne undtagen de yngste og de hjemmegående (henholdsvis 21 % og 23 % nævner manglende interesse for politik) og de studerende (19 % havde for travlt på det pågældende tidspunkt). Der var flest blandt de arbejdsløse og de selvstændige, der nævnte manglende tillid til politik (begge 30 %). De arbejdsløse mener ligesom pensionisterne i størst omfang, at "det ikke fører til noget eller ikke ændrer noget at stemme" (henholdsvis 18 % og 17 %). "Tilhørsforholdet til Den Europæiske Union" er en god ting for flertallet af borgere fra alle de kategorier, der er omfattet af undersøgelsen. - Det er navnlig tilfældet hos mændene (54 %), de selvstændige (54 %), funktionærerne (55 %), de unge (57 %) og især lederne (66 %) og de studerende (64 %). "Tillid til EU's institutioner" forekommer kun blandt flertallet hos de studerende (55 % i forhold til 39 %, der ikke har tillid), lederne (52 % i forhold til 44 %) og de årige (48 % i forhold til 45 %). Tillidsniveauet er dog faldende hos alle kategorierne, navnlig hos de studerende (-13 point) og de selvstændige (-11 point). I 2009 var det kun blandt de arbejdsløse, at flertallet ikke havde tillid til EU-institutionerne. "Tilknytningen til Europa" er fortsat stærk hos alle kategorierne. Den er særlig stærk blandt lederne (75 %) og de studerende (73 %). Tilknytningen til Europa er relativt stabil i forhold til 2009 hos de forskellige kategorier. Den største nedgang er registreret hos lederne (75 %, -4), mændene (63 %, -4) og de hjemmegående (54 %, -4). Ud over lederne og de studerende erklærer størstedelen af de adspurgte personer i de forskellige kategorier, at Europa-Parlamentet ikke tager tilstrækkelig højde for borgernes bekymringer. Denne holdning er særlig udtalt blandt de arbejdsløse (62 %), de hjemmegående (59 %) og de ældre respondenter (56 %). Også her er der få forskelle alt efter respondentens køn. Det bemærkes, at denne følelse er betydeligt forstærket hos alle de sociodemografiske kategorier, som er omfattet af undersøgelsen, i forhold til 5

6 2009, og navnlig hos de hjemmegående (59 %, +20) og de selvstændige (54 %, +16). Den svageste forstærkning, der er registreret blandt de yngste respondenter, er imidlertid 10 point (49 %). Inden for alle de kategorier, der er omfattet af undersøgelsen, føler flertallet af de adspurgte personer sig om europæiske borgere. Man bemærker: - Få forskelle mellem kønnene (63 % af mændene i forhold til 62 % af kvinderne). - Jo yngre borgerne er, jo stærkere er deres følelse af at være europæere (70 % af de årige i forhold til 59 % af aldersgruppen 55+). - De studerende (75 %) og lederne (74 %) hører igen til de beskæftigelseskategorier, hvor følelsen af at være europæisk borger er stærkest. - Man kan dog konstatere et fald i forhold til 2009, navnlig hos de selvstændige (65 %, -5), funktionærerne (64 %, -4), lederne (74 %, -3) og mændene (63 %, - 3). Størstedelen af borgerne i alle kategorierne blandet havde de nødvendige oplysninger for at stemme. - Dette gjaldt i højere grad mændene (61 %) end kvinderne (54 %). - De ældste borgere virkede bedre informeret i deres valg end de yngste respondenter (60 % af aldersgruppen 40+ i forhold til 50 % af de årige). Der var også flere blandt de ældste borgere, der stemte. - Lederne (68 %) og de selvstændige (64 %) er de bedst informerede beskæftigelseskategorier. - Informationsniveauet er øget blandt alle kategorierne i forhold til Dette gælder især for de arbejdsløse (51 %, +8). Flertallet i alle de sociodemografiske kategorier, som er omfattet af undersøgelsen, mindes en kampagne, der tilskyndede borgerne til at afgive deres stemme til valget til Europa-Parlamentet. Der kan påpeges få forskelle alt efter køn og alder. Blandt beskæftigelseskategorierne er det ligesom i 2009 lederne, der erklærer at have været mest eksponeret (74 %). 6

7 7

8 I. PARTICIPATION 1.1. Participation Changes of turnout in the European elections (%EU) 8

9 Age groups PARTICIPATION FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results Profile of voters Base: all respondents 9

10 PARTICIPATION Age groups 2. National results Profile of voters Base: all respondents 10

11 Gender PARTICIPATION FOCUS ON GENDER 1. European Union results Profile of voters Base: all respondents 11

12 PARTICIPATION Gender 2. National results Profile of voters Base: all respondents 12

13 Occupational groups PARTICIPATION FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results Profile of voters Base: all respondents 13

14 PARTICIPATION Occupational groups 2. National results Profile of voters Base: all respondents 14

15 II. THE VOTE 2.1. The decisive moment to go and vote a) European average Base: respondents who voted 15

16 Base: respondents who voted 16

17 Age groups THE VOTE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP3a When did you decide to vote for the political party or candidate you voted for in the recent European Parliament elections? Base: respondents who voted 17

18 THE VOTE Age groups 2. National results Base: respondents who voted 18

19 Age groups THE VOTE Base: respondents who voted 19

20 THE VOTE Age groups Base: respondents who voted 20

21 Gender THE VOTE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP3a When did you decide to vote for the political party or candidate you voted for in the recent European Parliament elections? Base: respondents who voted 21

22 THE VOTE Gender 2. National results Base: respondents who voted 22

23 Gender THE VOTE Base: respondents who voted 23

24 THE VOTE Gender Base: respondents who voted 24

25 Occupational groups THE VOTE FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP3a When did you decide to vote for the political party or candidate you voted for in the recent European Parliament elections? Base: respondents who voted 25

26 THE VOTE Occupational groups 2. National results Base: respondents who voted 26

27 Occupational groups THE VOTE Base: respondents who voted 27

28 THE VOTE Occupational groups Base: respondents who voted 28

29 29

30 VOTE Occupational groups 2.2. The reasons for voting a) European average Base: respondents who voted Base: respondents who voted 30

31 Age groups THE VOTE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP4a What are the main reasons why you decided to vote in the recent European elections? (MAX. 3 ANSWERS) Base: respondents who voted 31

32 THE VOTE Age groups 2. National results Base: respondents who voted 32

33 Gender THE VOTE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP4a What are the main reasons why you decided to vote in the recent European elections? (MAX. 3 ANSWERS) Base: respondents who voted 33

34 THE VOTE Age groups THE VOTE Gender 2. National results Base: respondents who voted 34

35 Occupational groups THE VOTE FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP4a What are the main reasons why you decided to vote in the recent European elections? (MAX. 3 ANSWERS) Base: respondents who voted 35

36 Occupational groups THE VOTE THE VOTE Occupational groups 2. National results Base: respondents who voted 36

37 37

38 2.3. What is at stake in the vote Base: respondents who voted 38

39 Age groups THE VOTE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP5T What are the issues which made you vote in the recent European elections? Firstly? Any others? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE) Base: respondents who voted 39

40 THE VOTE Age groups 2. National results Base: respondents who voted 40

41 Gender THE VOTE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP5T What are the issues which made you vote in the recent European elections? Firstly? Any others? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE) Base: respondents who voted 41

42 THE VOTE Gender 2. National results Base: respondents who voted 42

43 Occupational groups THE VOTE FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP5T What are the issues which made you vote in the recent European elections? Firstly? Any others? (MULTIPLE ANSWERS POSSIBLE) Base: respondents who voted 43

44 THE VOTE Occupational groups 2. National results Base: respondents who voted 44

45 III. ABSTENTION 3.1. The decisive moment for abstaining Base: respondents who did not vote 45

46 Base: respondents who did not vote 46

47 Age groups ABSTENTION FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP3b When did you decide NOT to vote in the recent European Parliament elections? Base: respondents who did not vote 47

48 ABSTENTION Age groups 2. National results Base: respondents who did not vote 48

49 Age groups ABSTENTION Base: respondents who did not vote 49

50 ABSTENTION Age groups Base: respondents who did not vote 50

51 Gender ABSTENTION FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP3b When did you decide NOT to vote in the recent European Parliament elections? Base: respondents who did not vote 51

52 ABSTENTION Gender 2. National results Base: respondents who did not vote 52

53 Gender ABSTENTION Base: respondents who did not vote 53

54 ABSTENTION Gender Base: respondents who did not vote 54

55 Occupational groups ABSTENTION 1. European Union results FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS QP3b When did you decide NOT to vote in the recent European Parliament elections? Base: respondents who did not vote 55

56 ABSTENTION Occupational groups 2. National results Base: respondents who did not vote 56

57 Occupational groups ABSTENTION Base: respondents who did not vote 57

58 ABSTENTION Occupational groups Base: respondents who did not vote 58

59 59

60 3.2. The reasons for abstention a) European average Base: respondents who did not vote Base: respondents who did not vote 60

61 Age groups ABSTENTION FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP4b What are the main reasons why you did NOT vote in the recent European Parliament elections? (MAX. 3 ANSWERS) Base: respondents who did not vote 61

62 ABSTENTION Age groups 2. National results Base: respondents who did not vote 62

63 Gender ABSTENTION FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP4b What are the main reasons why you did NOT vote in the recent European Parliament elections? (MAX. 3 ANSWERS) Base: respondents who did not vote 63

64 ABSTENTION Gender 2. National results Base: respondents who did not vote 64

65 Occupational groups ABSTENTION 1. European Union results FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS QP4b What are the main reasons why you did NOT vote in the recent European Parliament elections? (MAX. 3 ANSWERS) Base: respondents who did not vote 65

66 ABSTENTION Occupational groups 2. National results Base: respondents who did not vote 66

67 67

68 IV. ATTITUDES TOWARDS EUROPE 4.1. Membership in the EU: a good or a bad thing? Base: all respondents 68

69 Age groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP7 Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the EU is...? Base: all respondents 69

70 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Age groups 2. National results Base: all respondents 70

71 Gender ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP7 Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the EU is...? Base: all respondents 71

72 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Gender 2. National results Base: all respondents 72

73 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP7 Generally speaking, do you think that (OUR COUNTRY)'s membership of the EU is...? Base: all respondents 73

74 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Occupational groups 2. National results Base: all respondents 74

75 75

76 4.2. Attachment to Europe Base: all respondents 76

77 Age groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP6.6 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You feel attached to Europe Base: all respondents 77

78 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Age groups 2. National results Base: all respondents 78

79 Gender ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP6.6 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You feel attached to Europe Base: all respondents 79

80 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Gender 2. National results Base: all respondents 80

81 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP6.6 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You feel attached to Europe Base: all respondents 81

82 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Occupational groups 2. National results Base: all respondents 82

83 83

84 4.3. The feeling of being a European citizen Base: all respondents 84

85 Age groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP6.3 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You feel you are a citizen of the EU Base: all respondents 85

86 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Age groups 2. National results Base: all respondents 86

87 Gender ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP6.3 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You feel you are a citizen of the EU Base: all respondents 87

88 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Gender 2. National results Base: all respondents 88

89 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP6.3 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You feel you are a citizen of the EU Base: all respondents 89

90 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Occupational groups 2. National results Base: all respondents 90

91 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE Base: all respondents 91

92 4.4. Trust in the EU institutions Base: all respondents 92

93 Age groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP6.2 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You trust the institutions of the EU Base: all respondents 93

94 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Age groups 2. National results Base: all respondents 94

95 Gender ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP6.2 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You trust the institutions of the EU Base: all respondents 95

96 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Gender 2. National results Base: all respondents 96

97 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP6.2 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You trust the institutions of the EU Base: all respondents 97

98 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Occupational groups 2. National results Base: all respondents 98

99 99

100 The consideration of European citizens concerns by the European Parliament Base: all respondents 100

101 Age groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP6.4 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. The European Parliament takes into consideration the concerns of European citizens Base: all respondents 101

102 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Age groups 2. National results Base: all respondents 102

103 Age groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE Base: all respondents 103

104 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Gender FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP6.4 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. The European Parliament takes into consideration the concerns of European citizens Base: all respondents 104

105 Gender ATTITUDES TOWARDS EUROPE 2. National results Base: all respondents 105

106 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Gender Base: all respondents 106

107 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP6.4 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. The European Parliament takes into consideration the concerns of European citizens Base: all respondents 107

108 ATTITUDES TOWARDS EUROPE Occupational groups 2. National results Base: all respondents 108

109 Occupational groups ATTITUDES TOWARDS EUROPE Base: all respondents 109

110 V. EXPOSURE TO A CAMPAIGN 5.1. Level of information before Election Day Base: all respondents 110

111 Age groups THE ELECTORAL CAMPAIGN FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP6.1 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You had all the necessary information in order to choose who to vote for in the recent European elections Base: all respondents 111

112 THE ELECTORAL CAMPAIGN Age groups 2. National results Base: all respondents 112

113 Gender THE ELECTORAL CAMPAIGN FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP6.1 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You had all the necessary information in order to choose who to vote for in the recent European elections Base: all respondents 113

114 THE ELECTORAL CAMPAIGN Gender 2. National results Base: all respondents 114

115 Occupational groups THE ELECTORAL CAMPAIGN FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP6.1 For each of the following statements, please tell me to what extent it corresponds or not to your attitude or opinion. You had all the necessary information in order to choose who to vote for in the recent European elections Base: all respondents 115

116 THE ELECTORAL CAMPAIGN Occupational groups 2. National results Base: all respondents 116

117 Occupational groups THE ELECTORAL CAMPAIGN Base: all respondents 117

118 5.2. Recollection of a campaign encouraging people to vote Base: all respondents 118

119 Age groups THE ELECTORAL CAMPAIGN FOCUS ON AGE GROUPS 1. European Union results QP8 Personally, do you remember having seen on TV, in the Internet or on posters, read in newspapers or heard on the radio a campaign encouraging people to vote in the European elections? Base: all respondents 119

120 THE ELECTORAL CAMPAIGN Age groups 2. National results Base: all respondents 120

121 Gender THE ELECTORAL CAMPAIGN FOCUS ON GENDER 1. European Union results QP8 Personally, do you remember having seen on TV, in the Internet or on posters, read in newspapers or heard on the radio a campaign encouraging people to vote in the European elections? Base: all respondents 121

122 THE ELECTORAL CAMPAIGN Gender 2. National results Base: all respondents 122

123 Occupational groups THE ELECTORAL CAMPAIGN FOCUS ON OCCUPATIONAL GROUPS 1. European Union results QP8 Personally, do you remember having seen on TV, in the Internet or on posters, read in newspapers or heard on the radio a campaign encouraging people to vote in the European elections? Base: all respondents 123

124 THE ELECTORAL CAMPAIGN Occupational groups 2. National results Base: all respondents 124

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014

Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Studie til opfølgning på valget til Europa-Parlamentet 2014 VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET 2014 SAMMENFATTENDE

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, den 21. august 2013 ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5)

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, oktober 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/EP 79.5) SOCIODEMOGRAFISK FOKUS Økonomisk og social sammenhørighed

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SOCIODEMOGRAFISK BILAG Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) Bruxelles, December 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ BESKÆFTIGELSE Dette

Læs mere

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2)

Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) Generaldirektoratet for Kommunikation ENHEDEN FOR ANALYSE AF DEN OFFENTLIGE OPINION Bruxelles, den 14. februar 2013 Eurobarometer Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 78.2) FOKUS PÅ KØN Dette fokus

Læs mere

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009

Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Særlig EUROBAROMETERUNDERSØGELSE 320 Vælgerundersøgelse efter valget Særlig Eurobarometerundersøgelse EUROPA- PARLAMENTET Europa- Kommissionen Rapport om vælgerundersøgelse efter valget 2009 Feltarbejde:

Læs mere

QK3a STILLES HVIS "STEMTE", KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b

QK3a STILLES HVIS STEMTE, KODE 1 I QK1 - ANDRE GÅ TIL QK3b QK Valget til det europæiske parlament blev afholdt d. 7. juni 009. Af den ene eller anden grund stemte nogle danskere ikke ved valget. Stemte du selv ved det seneste valg til det europæiske parlament?

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014" økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 økonomisk og social sammenhørighed SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 15. september 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) "ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET

Læs mere

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden

A. Opfattelser med hensyn til alvoren af forskellige problemer i verden Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion KLIMAÆNDRINGER 2009 Standard-Eurobarometer (EB 71 EP/Kommissionen): Januar-februar 2009 Første resultater: Europæisk

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK

Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Directorate-General for Communication Public Opinion Monitoring Unit Bruxelles, den 30. januar 2015 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/EP 82.4) 2014 Eurobarometer ANALYTISK OVERBLIK Dækning: EU-28 (27

Læs mere

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den institutionelle del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 21. august 2013 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB79.5) ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014

Læs mere

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015

Økonomisk analyse. Danskerne vil have vækst og øget forbrug. 8. juni 2015 Økonomisk analyse 8. juni 21 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +4 3339 4 F +4 3339 4141 Danskerne vil have vækst og øget forbrug E info@lf.dk W www.lf.dk I en ny undersøgelse har Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK

Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter Del II ANALYTISK OVERBLIK Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, 30 november 2015 Europa-Parlamentet Eurobarometer (EB/EP 84.1) Parlemeter 2015 - Del II ANALYTISK OVERBLIK

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Hvordan har unge det i de nordiske lande?

Hvordan har unge det i de nordiske lande? Hvordan har unge det i de nordiske lande? Nordisk topmøde om psykisk helse Oslo 27. februar 2017 Pernille Due Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Formål med oplægget Hvordan har nordiske

Læs mere

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE

Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I 2014 Den Parlameter del SAMMENFATTENDE ANALYSE Generaldirektoratet for Kommunikation Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Parlamentets Eurobarometer (EB/PE 79.5) Bruxelles, december 2013 EUROPÆERNE ET ÅR FØR VALGET TIL EUROPA-PARLAMENTET I

Læs mere

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 82. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 82 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2014 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Titel: Hungry - Fedtbjerget

Titel: Hungry - Fedtbjerget Titel: Hungry - Fedtbjerget Tema: fedme, kærlighed, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: TV0000006275 25 min. DR Undervisning 29-01-2001 Denne pædagogiske vejledning

Læs mere

Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU? " Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion

Kollokvium den 2. marts 2010: Horisont 2014: Hvilke bånd mellem kvinder og EU?  Kvinder og EU Præsentation ved TNS Opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Direktorat C - Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 5. marts 2010 Kollokvium den 2. marts 2010: "Horisont 2014: Hvilke

Læs mere

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet

EU vedtager et nyt program, som med 55 millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet IP/8/899 Bruxelles, den 9 december 8 EU vedtager et nyt program, som med millioner EUR skal give børn større sikkerhed på internettet EU får et nyt program for forbedring af sikkerheden på internettet

Læs mere

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen

Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Eksempel på eksamensspørgsmål til caseeksamen Engelsk niveau E, TIVOLI 2004/2005: in a British traveller s magazine. Make an advertisement presenting Tivoli as an amusement park. In your advertisement,

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet

1 s01 - Jeg har generelt været tilfreds med praktikopholdet Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

ZA6649. Flash Eurobarometer 427 (Public Opinion in the EU Regions) Country Questionnaire Denmark

ZA6649. Flash Eurobarometer 427 (Public Opinion in the EU Regions) Country Questionnaire Denmark ZA669 Flash Eurobarometer 7 (Public Opinion in the EU Regions) Country Questionnaire Denmark FL7 - FLASH SURVEY IN NUTS I AND NUTS II REGIONS - nd wave DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 78. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 78 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2012 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

2015 EDELMAN TRUST BAROMETER DANSKE OG GLOBALE RESULTATER 11. MARTS 2015

2015 EDELMAN TRUST BAROMETER DANSKE OG GLOBALE RESULTATER 11. MARTS 2015 2015 EDELMAN TRUST BAROMETER DANSKE OG GLOBALE RESULTATER 11. MARTS 2015 VELKOMMEN ANNE BIRKELUND, DANSK ERHVERV DAGENS AGENDA 17.00 Ankomst og velkomst / Anne Birkelund, Dansk Erhverv 17.10 Trust Barometer

Læs mere

Handout 1: Eksamensspørgsmål

Handout 1: Eksamensspørgsmål Handout 1: Eksamensspørgsmål Denne vejledning er udfærdiget på grundlag af Peter Bakkers vejledning til jeres eksamensspørgsmål. Hvis der skulle forekomme afvigelser fra Peter Bakkers vejledning, er det

Læs mere

Eurobarometer - november 2011 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/PE 76.3)

Eurobarometer - november 2011 Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB/PE 76.3) Generaldirektorat for Kommunikation Direktoratet for Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 11. januar 2012 Eurobarometer - november 2011 Eurobarometer,

Læs mere

DIT STUDIEVALG 2012. stud DIT STUDIEVALG 2012 REKRUTTERINGSUNDERSØGELSE BILAGSMAPPE AARHUS UNIVERSITET

DIT STUDIEVALG 2012. stud DIT STUDIEVALG 2012 REKRUTTERINGSUNDERSØGELSE BILAGSMAPPE AARHUS UNIVERSITET DIT STUDIEVALG 2012 1 valg dit stud 2012 ie DIT STUDIEVALG 2012 REKRUTTERINGSUNDERSØGELSE BILAGSMAPPE au AARHUS UNIVERSITET Bilag Dit Studievalg 2012 DEL 1: De danske BA-studerende... 7 Om respondenterne

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 71 NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer Europa Kommissionen EUROBAROMETER 71 MENINGSMÅLING I EU SOMMER 2009 Standard Eurobarometer 71 / Sommer 2009 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT HOVEDKONKLUSIONER DANMARK Undersøgelsen

Læs mere

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig

GIVE IT. SOME ENGlISH1. Hedwig Doth Ernst Jacobsen og Henriette BETH Brigham GIVE IT SOME ENGlISH1 Hedwig Give It Some English I 2014 Doth Ernst Jacobsen og Henriette Beth Brigham og Forlaget Hedwig Sat med Calibri og Futura Grafisk

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr.

E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G. Azanta A/S. J.nr. J.nr. 210150001 E K S T R A O R D I N Æ R G E N E R A F O R S A M L I N G E X T R A O R D I N A R Y G E N E R A L M E E T I N G Azanta A/S Brinkmann Kronborg Henriksen Advokatpartnerselskab /// Amaliegade

Læs mere

Trivselsmåling. Trivselsmåling for. Syddansk Universitet. Denne rapport sammenligner resultatet af trivselsmålingen for følgende respondentgrupper:

Trivselsmåling. Trivselsmåling for. Syddansk Universitet. Denne rapport sammenligner resultatet af trivselsmålingen for følgende respondentgrupper: Trivselsmåling Trivselsmåling for Syddansk Universitet Denne rapport sammenligner resultatet af trivselsmålingen for følgende respondentgrupper: Campus Esbjerg Kolding København Odense Slagelse Sønderborg

Læs mere

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark

ZA5893. Flash Eurobarometer 375 (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark ZA89 Flash Eurobarometer (European Youth: Participation in Democratic Life) Country Questionnaire Denmark FL European Youth - DK D Hvad er din alder? (SKRIV NED - HVIS "ØNSKER IKKE AT SVARE" KODE '99')

Læs mere

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August

Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark. Undersøgelse: Indhold. August August 2017 www.lgbtasylum.dk Undersøgelse: Chikane og overgreb begået mod LGBT-asylansøgere og -flygtninge i Danmark Indhold Sammenfatning... 2 Om denne undersøgelse tema, metode og datagrundlag... 2

Læs mere

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen

Voice of the People. Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark. Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Voice of the People Manuscript The Parliament in Latvia TVMV, Denmark Production-team: Reporter: Jesper Mortensen Photographer: Lars Damgaard Nielsen Editing: Jesper Mortensen Places of shooting: Riga,

Læs mere

Financial Literacy among 5-7 years old children

Financial Literacy among 5-7 years old children Financial Literacy among 5-7 years old children -based on a market research survey among the parents in Denmark, Sweden, Norway, Finland, Northern Ireland and Republic of Ireland Page 1 Purpose of the

Læs mere

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK

Standard Eurobarometer 80. MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Standard Eurobarometer 80 MENINGSMÅLING I EU Efterår 2013 NATIONAL RAPPORT DANMARK Undersøgelsen er blevet bestilt og koordineret af den Europa Kommissionen, Generaldirektoratet for Kommunikation. Denne

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening English Danish Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Dear Sir, Formal, male recipient, name unknown Dear Madam,

Læs mere

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name

Business Opening. Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name - Opening Danish English Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Very formal, recipient has a special title that must be used in place of their name Kære Hr., Formal, male recipient, name unknown Kære Fru.,

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2009. Projektnummer: 56311. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø RAPPORT Unges holdninger til EU 2009 Projektnummer: 56311 Rapporteringsmåned: April 2009 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø Udarbejdet af: Konsulent Celia Paltved-Kaznelson

Læs mere

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE

EUROBAROMETER OPFATTELSER AF EUROPA-PARLAMENTET I DANMARK INTERREGIONAL ANALYSE NATIONALE REGIONER 1 METODOLOGISK BILAG: REGIONAL ANALYSE AF EUROBAROMETERRESULTATERNE Den følgende regionale analyse er baseret på Europa-Parlamentets Eurobarometer-undersøgelser. Eurobarometer-undersøgelser

Læs mere

Titel: Barry s Bespoke Bakery

Titel: Barry s Bespoke Bakery Titel: Tema: Kærlighed, kager, relationer Fag: Engelsk Målgruppe: 8.-10.kl. Data om læremidlet: Tv-udsendelse: SVT2, 03-08-2014, 10 min. Denne pædagogiske vejledning indeholder ideer til arbejdet med tema

Læs mere

Aktører II: Eliter. Erik Gahner Larsen. Offentlig politik

Aktører II: Eliter. Erik Gahner Larsen. Offentlig politik Aktører II: Eliter Erik Gahner Larsen Offentlig politik 1 / 30 Eksamen Arbejder på ekstra vejledning Intet er fastlagt endnu Dato for reeksamen Mandag den 27. februar Aflevering, hjemmeopgave kl. 12.00

Læs mere

Trivselsmåling. Trivselsmåling for Syddansk Universitet. Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for. Økonomiområdet

Trivselsmåling. Trivselsmåling for Syddansk Universitet. Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for. Økonomiområdet Trivselsmåling Trivselsmåling for Syddansk Universitet Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for Kriterier Enhed Økonomiområdet Værdi Indledning Denne rapport indeholder resultatet af en trivselsmåling.

Læs mere

Trivselsmåling. Trivselsmåling for Syddansk Universitet. Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for. Institut for Medicinsk Biologi

Trivselsmåling. Trivselsmåling for Syddansk Universitet. Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for. Institut for Medicinsk Biologi Trivselsmåling Trivselsmåling for Syddansk Universitet Denne rapport viser resultatet af trivselsmålingen for Kriterier Enhed Værdi Institut for Medicinsk Biologi Indledning Denne rapport indeholder resultatet

Læs mere

Social Analytics report

Social Analytics report Social Analytics report Website Time period Export date Epinion 2011-11-19-2011-12-19 19-12-2011 Generated by UserReport.com - Social Analytics for free Social Analytics report index Dashboard Overview

Læs mere

Europæerne og krisen. Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB 74.1) SAMMENFATNING AF ANALYSE. TNS opinion

Europæerne og krisen. Eurobarometer, Europa-Parlamentet (EB 74.1) SAMMENFATNING AF ANALYSE. TNS opinion Generaldirektoratet for Kommunikation Direktorat C Forbindelser med borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 14. oktober 2010 Europæerne og krisen Eurobarometer, Europa-Parlamentet

Læs mere

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby

Leverandørdialog. R2 Group A/S. R2 Group A/S. Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby Leverandørdialog Nøglen til at være REACH parat V. Jan Skov Nørby R2 Group A/S Slide 1 Leverandørdialog 30-01-2008 R2 Group A/S Handels- og distributions-virksomhed (80%) Produktion (20%) Foder og fødevarer

Læs mere

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse

Mindfulness. At styrke trivsel, arbejde og ledelse Mindfulness At styrke trivsel, arbejde og ledelse Energiregnskabet Mindfulness i forsikringsvirksomhed 100 % har fået anvendelige redskaber til håndtering af stress 93 % oplever en positiv forandring

Læs mere

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende

Engelsk G Opgaveark. Maj 2011. Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Engelsk G Opgaveark Maj 2011 Eksaminandens navn Nummer Dato Prøveafholdende institution Tilsynsførende Jeg bekræfter herved med min underskrift, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke

Læs mere

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011

NATIONAL RAPPORT DANMARK. Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 Standard Eurobarometer 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2011 NATIONAL RAPPORT DANMARK Europa-Kommissionens Repræsentation i Danmark Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2011 TNS Opinion & Social EU s initiativer

Læs mere

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler

Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Pædagogisk personale i folkeskoler og frie grundskoler Af Det pædagogiske personale i folkeskoler 1 og frie grundskoler talte godt 69.000 medarbejdere 2 i skoleåret 2009/10. Lærerne udgør langt den største

Læs mere

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen Telephone: /

Please report absence, also if you don t plan to participate in dinner to Birgit Møller Jensen   Telephone: / Annex 01.01 Board Meeting - Draft Agenda Wednesday, 24 th April 2013 at 15.00-20.00 in the Meetery, AADK, Fælledvej 12, 2200 Copenhagen N Agenda Status Time (proposed) Annex Comments 1. Welcome and approval

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student)

Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Praktikevaluering Studerende (Internship evaluation Student) Husk at trykke "Send (Submit)" nederst (Remember to click "Send (Submit)" below - The questions are translated into English below each of the

Læs mere

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Denmark

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Denmark ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Denmark FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. Køn [1] Mand [2] Kvinde D2. Hvor gammel er

Læs mere

PR day 7. Image+identity+profile=branding

PR day 7. Image+identity+profile=branding PR day 7 Image+identity+profile=branding A few definitions Public Relations is the planned and sustained effort to establish and maintain goodwill and understanding between an organisation and it s public.

Læs mere

EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING

EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING EUROPÆISKE BORGERE OG INTELLEKTUEL EJENDOMSRET: OPFATTELSE, BEVIDSTHED OG ADFÆRD SAMMENFATNING FELTARBEJDE:

Læs mere

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012

Syddansk Universitet. Dødeligheden i Københavns kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud. Publication date: 2012 Syddansk Universitet Dødeligheden i s kommune Koch, Mette Bjerrum; Davidsen, Michael; Juel, Knud Publication date: 212 Document version Tidlig version også kaldet pre-print Citation for pulished version

Læs mere

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs.

Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er gået konkurs. 2-a. Jeg har ikke modtaget de bestilte varer forretningen er gået konkurs Du kan gøre indsigelse, hvis du har købt en vare ved fjernsalg (køb på nettet), og varen ikke er leveret, fordi forretningen er

Læs mere

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse

FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET. Sammenfattende analyse Bruxelles, den 2. marts 2009 FLASH EB 266 KVINDERNE OG VALGET TIL EUROPA PARLAMENTET Sammenfattende analyse På aftenen for kvindernes internationale kampdag og i lyset af det forestående valg til Europa

Læs mere

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025.

13.25 ET STÆRKERE DANMARK Danmarks statsminister giver sit bud på, hvordan vi skaber et stærkere Danmark frem mod 2025. 10.00 GENERALFORSAMLING Alle DI s medlemmer er velkomne til at overvære generalforsamlingen, der finder sted i Skuespilhuset. Der er check-in fra kl. 09.00. 11.30 FROKOST OG EVENTS 13.00 TRANSFORMING DENMARK

Læs mere

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire.

We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. Dear holiday-maker We hope you have enjoyed your holiday and that you are willing to help us improve our holiday support programme by completing this questionnaire. The information and answers you provide

Læs mere

EUROBAROMETER 70 NATIONAL RAPPORT DENMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation.

EUROBAROMETER 70 NATIONAL RAPPORT DENMARK. Undersøgelsen er bestilt og koordineret af Generaldirektoratet for Kommunikation. Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 70 MENINGSMÅLING I EU EFTERÅR 2008 Standard Eurobarometer 70 / Efterår 2008 TNS Opinion & Social NATIONAL RAPPORT DENMARK Undersøgelsen er bestilt

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

LGBT person or some of the other letters? We want you!

LGBT person or some of the other letters? We want you! 9. BILAG 1 NR. 1 OPSLAG LGBT person eller nogle af de andre bogstaver? Vi søger dig! Er du homo-, biseksuel, transperson eller en eller flere af de andre bogstaver? Har du lyst til at dele dine erfaringer

Læs mere

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte

Markedsanalyse. Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Markedsanalyse 22. november 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udvikling: Nu køber mænd og kvinder økologisk lige ofte Landbrug & Fødevarer

Læs mere

Der var engang 70érne avn i 80érne industrien flytter København i 00 erne opsving København i 00érne København i 2009 Cop 15 København 2010 København 2010 Klimatilpasningsplanen København The Copenhagen

Læs mere

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard

Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Appendix 1: Interview guide Maria og Kristian Lundgaard-Karlshøj, Ausumgaard Fortæl om Ausumgaard s historie Der er hele tiden snak om værdier, men hvad er det for nogle værdier? uddyb forklar definer

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Engelsk Dansk Dear Mr. President, Kære Hr. Direktør, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Dear Sir, Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/Parlamentet 77.4)

Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet i 2014 Europa-Parlamentets Eurobarometer (EB/Parlamentet 77.4) Generaldirektoratet for Kommunikation Direktoratet for Forbindelser med Borgerne Enheden for Analyse af den Offentlige Opinion Bruxelles, den 20. august 2012 Europæerne to år før valget til Europa-Parlamentet

Læs mere

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne

Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne - Åbning Dansk Engelsk Kære Hr. Direktør, Dear Mr. President, Meget formel, modtager har en meget speciel titel som skal bruges i stedet for deres navne Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt

Læs mere

EUROBAROMETER 61 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION

EUROBAROMETER 61 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION Indledning Standard Eurobarometer European Commission EUROBAROMETER 61 PUBLIC OPINION IN THE EUROPEAN UNION SPRING 2004 Standard Eurobarometer 61 / Spring 2004 - European Opinion Research Group EEIG Standard

Læs mere

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER

TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER NOTAT 24. november 2015 TVIVLEREN PROFIL AF FOLKEAFSTEMNINGENS STORE JOKER Kontakt: Direktør, Bjarke Møller +45 51 56 19 15 bjm@thinkeuropa.dk Kommunikationschef, Malte Kjems +45 39 56 57 mkj@thinkeuropa.dk

Læs mere

NOTIFICATION. - An expression of care

NOTIFICATION. - An expression of care NOTIFICATION - An expression of care Professionals who work with children and young people have a special responsibility to ensure that children who show signs of failure to thrive get the wright help.

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version)

Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Nyhedsmail, december 2013 (scroll down for English version) Kære Omdeler Julen venter rundt om hjørnet. Og netop julen er årsagen til, at NORDJYSKE Distributions mange omdelere har ekstra travlt med at

Læs mere

Flash EB 197 Satisfaction with Representation Questionnaire

Flash EB 197 Satisfaction with Representation Questionnaire Flash EB 197 Satisfaction with Representation Questionnaire INTRO God morgen/eftermiddag, Jeg hedder... og ringer fra Hermelin Research. Jeg vil bede dig om at deltage i et hurtigt interview blandt journalister

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Kvinder og valg til Europa Parlamentet

Kvinder og valg til Europa Parlamentet Flash Eurobarometer Europa Kommissionen Kvinder og valg til Europa Parlamentet Undersøgelser: Februar 09 Publikation: Marts 09 Flash Eurobarometer 6 The Gallup Organisation DV\DA.doc Denne undersøgelse

Læs mere

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau. QUESTIONNAIRE DESIGN og betydningen heraf for datakvalitet Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.dk Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 QUESTIONNAIRE DESIGN Design er her ikke lig layout

Læs mere

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011

HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL. Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår 2011 HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF 322285/533531 SKYDS@GREENNET.GL Kendskab og holdning i Grønland til aluminiumsprojektet efterår Undersøgelsen er gennemført på vegne af Greenland Development A/S November

Læs mere

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes.

Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav fx: Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funny shapes. Brug sømbrættet til at lave sjove figurer. Lav f: Et dannebrogsflag Et hus med tag, vinduer og dør En fugl En bil En blomst Få de andre til at gætte, hvad du har lavet. Use the nail board to make funn

Læs mere

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=fr1ru4sm2l8&feature=related Digtforløb Jeg plejer at lave et digtforløb i 7. klasse, hvor eleverne møder forskellige typer af digte som oplæg til egne digterier. Som afslutning på emnet skal de vælge et af deres digte og fremstille

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk

Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk Semesterevaluering efteråret 2013 SIV Spansk KOMMENTARERNE ER IKKE SYNTETISERET HER DA DE ER SÅ ENKELTSTÅENDE AT DET IKKE SYNES MULIGT. DER VAR GENEREL TILFREDSHED MED VEJLEDNINGEN Generelle oplysninger

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere