Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a"

Transkript

1 Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 8. maj 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktperson: Lars Jønstrup Dollerup Økonomidirektør Telefon Contents Fax Copenhagen Airports A/S Page 1 of 22 CVR nr

2 Indholdsfortegnelse DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Resume for de første tre måneder af Highlights af resultaterne... 4 Forventninger til HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN... 5 LEDELSENS FINANSIELLE REDEGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS Øvrige resultatposter... 7 Pengestrømsopgørelse... 7 Resultatopgørelse korrigeret for særlige forhold... 8 Aeronautisk segment... 9 Ikke-aeronautisk segment Øvrige forhold Risici og usikkerhedsfaktorer KONCERNREGNSKAB Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse Balance Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter PÅTEGNINGER Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors erklæring om review af delårsregnskab Betegnelsen Københavns Lufthavne, CPH, koncernen og selskabet bruges synonymt for Københavns Lufthavne A/S konsolideret med dets datterselskaber og associerede virksomheder. Betegnelsen Københavns Lufthavn er den af Københavns Lufthavne A/S ejede lufthavn i Kastrup. Københavns Lufthavne A/S Side 2 af 22

3 DELÅRSRAPPORT FOR KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S (CPH) FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts RESUME FOR DE FØRSTE TRE MÅNEDER AF 2015 Københavns Lufthavne A/S (CPH) fik en fornuftig start på 2015 med en stigning i passagertallet på 1,8% svarende til 5,4 mio. passagerer, hvilket gjorde kvartalet til det travleste første kvartal i lufthavnens 90-årige historie. Den internationale og ikke mindst den interkontinentale trafik trækker væksten, ligesom der fortsat er fremgang i den ikke-aeronautiske del af forretningen. CPH fastholder sine forventninger til resultatet for Det voksende passagertal skyldes primært helårseffekten af nye ruter, der åbnede i løbet af Det stigende antal interkontinentale passagerer skyldes nye langdistanceruter fra Norwegian samt øget kapacitet på Qatar Airways rute til Doha. Det øgede antal passagerer medførte en stigning i omsætningen på 4,8% til DKK 871,9 mio. og en stigning i resultat før skat på 12,9% til DKK 240,4 mio. Interkontinental trafik vokser I konkurrencen med de andre europæiske hubs, er det vigtigt, at CPH kontinuerligt er i stand til at få den interkontinentale trafik til at vokse, og derfor er flere oversøiske destinationer fra Norwegian, flere ugentlige frekvenser fra Qatar og den bebudede A380 er fra Emirates til december vigtige skridt for realisering af CPHs vækststrategi. Den interkontinentale trafik steg med 4,7%, mens Europatrafikken er steget med 2,2% trods strejker hos både SAS og Norwegian. Trafikken var til gengæld præget positivt af, at Ryanair har startet sine operationer i København. Indenrigstrafikken er faldet med 6,7% pga. lavere kapacitet på en række af indenrigsruterne. Højt investeringsniveau CPH har indledt året med et investeringsniveau, der er højere end første kvartal i fjor. For at imødekomme den signifikante interkontinentale vækst er CPH i gang med udvidelsen af den interkontinentale Finger C samt den ene startbane, hvilket er to af initiativerne, der skal klargøre Københavns Lufthavn til Airbus A380. Derudover færdiggør CPH i løbet af året ombygningen og udvidelsen af Terminal 2, ligesom de to nye spor i sikkerhedskontrollen netop er blevet indviet. Investeringerne i første kvartal omfatter også sammenlægningen af indenrigs- og Schengen-trafikken og udvidelsen af det særlige højsikkerhedsområde nær terminalerne. De to projekter er et resultat af den nye takstaftale, som trådte i kraft 1. april i år, og begge investeringer er med til at sænke flyselskabernes operationelle omkostninger i lufthavnen, hvilket er i tråd med CPHs strategiske fokus. Stærkt shoppingcenter muliggør investeringer Omsætningen i shoppingcentret steg med 8,9%, ligesom forbrug pr. passager er steget i forhold til samme periode i fjor, hvilket skyldes et forbedret shop- og brand mix samt helårseffekten af en række nye enheder. Parkering er steget med 6,3% drevet af et større salg online, og hoteldriften blev forbedret med 6,9% primært på grund af en meget høj belægningsprocent på Hotel Hilton Copenhagen Airport. I første kvartal udgjorde den ikke-aeronautiske del af forretningen 44,4% af omsætningen men 85,9% af driftsresultatet. Den ikke-aeronautiske del af forretningen er således i stigende grad med til at muliggøre de store investeringer, CPH foretager i udviklingen og udbygningen af lufthavnen. Lavere eksterne omkostninger CPH reducerede i første kvartal sine eksterne omkostninger korrigeret for særlige forhold med 4,5% takket være fortsatte effektiviseringer. Derimod steg personaleomkostningerne med 10,6% bl.a. på grund af ansættelse af 52 flere Security-medarbejdere som følge af fortsat øgede myndighedskrav. Københavns Lufthavne A/S Side 3 af 22

4 HIGHLIGHTS AF RESULTATERNE Passagertallet i Københavns Lufthavn steg med 1,8% i de første tre måneder af Antallet af lokaltafgående passagerer steg med 4,9%, og transfererende passagerer faldt 3,2% Omsætningen steg med 4,8% til DKK 871,9 mio. (2014: DKK 831,9 mio.), hvilket primært er drevet af stigningen i internationale lokaltafgående passagerer samt høje koncessionsindtægter grundet et forbedret specialbutikskoncept Korrigeret for særlige forhold, steg EBITDA med 4,8% til DKK 448,6 mio. (2014: DKK 427,9 mio.). Det rapporterede EBITDA steg ligeledes med 4,8% til DKK 445,2 mio. (2014: DKK 424,9 mio.) EBIT steg med 8,5% til DKK 292,4 mio., når der korrigeres for særlige forhold (2014: DKK 269,6 mio.). Rapporteret EBIT steg med 8,4% til DKK 289,0 mio. (2014: DKK 266,6 mio.) Nettofinansieringsomkostningerne er faldet med DKK 5,1 mio. sammenlignet med 2014 Korrigeret for særlige forhold steg resultat før skat med 12,9% til DKK 243,8 mio. (2014: DKK 215,9 mio.). Det rapporterede resultat før skat steg med 12,9% til DKK 240,4 mio. (2014: DKK 212,9 mio.) Anlægsinvesteringer udgjorde DKK 193,9 mio. i de første tre måneder af 2015 (2014: DKK 82,2 mio.). Årets tre første måneder har været præget af udvidelsen af Finger C samt ombygning af Terminal 2 FORVENTNINGER TIL 2015 Forventninger til trafikvækst, resultat før skat og investeringer i anlægsaktiver er uændret i forhold til udmelding af 26. februar Forventninger til resultat før skat På baggrund af det forventede trafikprogram for 2015 forventes en vækst i det samlede antal passagerer. Uventede udsving i ruteudbuddet eller den generelle økonomi kan dog påvirke udviklingen og resultatet. Væksten i antallet af passagerer og den ændrede takststruktur fra 1. april 2015 forventes at få positiv effekt på omsætningen. Driftsomkostningerne forventes at være højere end i 2014, primært på grund af den forventede passagervækst, øgede krav til security samt omkostningsinflation. Dette modsvares delvist af et fortsat fokus på effektivisering af driftsomkostninger. Afskrivninger og finansieringsomkostninger forventes samlet set at være lidt højere end i 2014, primært som følge af det fortsat høje investeringsniveau. Resultat før skat i 2015 forventes derfor at ligge i et interval mellem DKK 1.300,0 mio. og DKK 1.400,0 mio., når der tages højde for særlige forhold. Driftsresultatet før afskrivninger forventes at være højere i 2015 end i 2014, når der tages højde for særlige forhold. Forventning til investeringer i anlægsaktiver CPH forventer at fortsætte med at investere i vækst. I lighed med de seneste år forventer CPH fortsat at investere på et højt niveau i Blandt de planlagte investeringer er udvidelsen af sikkerhedsområdet (CSRA) i lufthavnen samt sammenlægningen af terminalområderne, hvilket er en del af den takstaftale, som træder i kraft fra 1. april Dertil kommer andre ikke-aeronautiske investeringer til gavn for flyselskaber og passagerer. Københavns Lufthavne A/S Side 4 af 22

5 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN Q Q Resultatopgørelse (DKK mio.) Omsætning EBITDA EBIT Nettofinansieringsomkostninger Resultat før skat Resultat efter skat Totalindkomstopgørelse (DKK mio.) Anden totalindkomst Totalindkomst Balance (DKK mio.) Materielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Aktiver i alt Egenkapital Rentebærende gæld Investeringer i materielle anlægsaktiver Investeringer i immaterielle anlægsaktiver Pengestrømsopgørelse (DKK mio.) Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Likvider ultimo Nøgletal EBITDA-margin 51,1% 51,1% 55,3% EBIT-margin 33,1% 32,1% 37,8% Aktivernes omsætningshastighed 0,35 0,35 0,40 Afkastningsgrad 11,7% 11,2% 15,1% Egenkapitalforrentning 24,4% 21,1% 33,4% Soliditetsgrad 29,9% 31,9% 28,8% Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS) 23,0 19,9 122,1 Cash earnings pr. aktie à DKK 100 (CEPS) 42,9 40,1 208,6 Indre værdi i DKK pr. aktie à DKK ,4 385,6 362,5 NOPAT margin 24,9% 23,5% 28,7% Den investerede kapitals omsætningshastighed 0,39 0,39 0,45 ROCE* 16,5% 16,1% 16,8% *ROCE er beregnet på baggrund af rapporteret EBIT for de sidste fire kvartaler. Københavns Lufthavne A/S Side 5 af 22

6 LEDELSENS FINANSIELLE REDEGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2015 Resultat for første kvartal 2015 Udviklingen i første kvartal 2015 var positivt påvirket af en stigning i passagertallet på 1,8% i Københavns Lufthavn. Dette bidrog til stigningen i omsætningen på DKK 40,0 mio. Koncernens resultat før skat for første kvartal 2015 udgjorde DKK 243,8 mio., når der korrigeres for særlige forhold på DKK 3,4 mio. som primært vedrørte omkostninger til omstrukturering. Resultat i forhold til 2014 Koncernomsætningen udgjorde DKK 871,9 mio. svarende til en stigning på 4,8%. Den aeronautiske omsætning er steget med 4,3% til DKK 484,5 mio., hvilket primært er drevet af stigningen i internationale lokaltafgående passagerer. Stigningen er også positivt påvirket af prisindeksreguleringer af de passagerrelaterede afgifter pr. 1. april Den ikke-aeronautiske omsætning steg med 5,5% hovedsaligt drevet af flere passagerer samt et øget forbrug pr. passager. Driftsomkostningerne, inklusive afskrivninger, er steget med DKK 19,0 mio. til DKK 581,5 mio., når der korrigeres for særlige forhold. Dette skyldes hovedsagligt en stigning i personaleomkostningerne på DKK 27,6 mio. grundet lønregulering og en stigning på 98 fuldtidsansatte (fra i de første tre måneder af 2014 til i de første tre måneder af 2015) primært som følge af fortsat øgede myndighedskrav til security-området. Eksterne omkostninger er faldet med DKK 6,5 mio., som følge af fokus på omkostningseffektivitet. Korrigeret for særlige forhold er EBITDA steget med 4,8%. Det rapporterede EBITDA er steget med 4,8% til DKK 445,2 mio. Nettofinansieringsomkostningerne udgør DKK 48,6 mio., hvilket er et fald på DKK 5,1 mio. i forhold til Korrigeret for særlige forhold er resultat før skat steget med DKK 27,9 mio. til DKK 243,8 mio., svarende til 12,9%. Koncernens resultat før skat steg med DKK 27,5 mio. og udgjorde DKK 240,4 mio. DKK mio Udv. Pct. Omsætning 871,9 831,9 40,0 4,8% EBITDA 445,2 424,9 20,3 4,8% EBIT 289,0 266,6 22,4 8,4% Nettofinansieringsomkostninger 48,6 53,7-5,1-9,5% Resultat før skat 240,4 212,9 27,5 12,9% Københavns Lufthavne A/S Side 6 af 22

7 ØVRIGE RESULTATPOSTER Nettofinansieringsomkostninger DKK mio Udv. Renter 53,3 53,2 0,1 Markedsværdireguleringer -0,4 - -0,4 Øvrige finansielle omkostninger -4,3 0,5-4,8 I alt 48,6 53,7-5,1 Nettofinansieringsomkostningerne er faldet med DKK 5,1 mio. i forhold til Renteomkostningerne er på niveau med De øvrige finansielle omkostninger er faldet DKK 4,8 mio. hovedsagligt grundet en stigning i aktiveringen af renter på anlægsaktiver som følge af et væsentligt højere investeringsniveau. Skat af periodens resultat Skat af periodens resultat er indregnet på baggrund af den forholdsmæssige andel af den estimerede skat beregnet på helårsbasis. PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK mio Udv. Pengestrømme fra: Driftsaktivitet 237,5 258,6-21,1 Investeringsaktivitet -191,8-82,0-109,8 Finansieringsaktivitet -34,6-168,4 133,8 Periodens ændring i likviditet 11,1 8,2 2,9 Likvider ved årets begyndelse 47,1 37,0 10,1 Likvider ved periodens udgang 58,2 45,2 13,0 Pengestrømme fra driftsaktivitet Udviklingen i pengestrømme fra driftsaktiviteten kan primært henføres til stigningen i aktiviteten samt et fortsat fokus på omkostningseffektivisering. Dette er dog mere end modsvaret af højere lønomkostninger primært på grund af de skærpede sikkerhedskrav samt højere acontoskattebetalinger. Pengestrømme fra investeringsaktivitet Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver i første kvartal 2015 udgjorde DKK 193,9 mio. (2014: DKK 82,2 mio.). De største investeringer i første kvartal 2015 omfatter blandt andet udvidelsen af Finger C og ombygning af Terminal 2. Andre store investeringer omfatter en kapacitetsudvidelse af sikkerhedsfaciliteterne, udvidelsen af sikkerhedsområdet (CSRA) i lufthavnen samt sammenlægningen af terminalområderne. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Finansieringsaktiviteter vedrører primært netto lånoptagelse på revolverende faciliteter samt mindre afdrag på realkreditlån. Likvider CPH havde DKK 58,2 mio. i likvider samt uudnyttede kreditfaciliteter på DKK 1.916,8 mio. pr. 31. marts Københavns Lufthavne A/S Side 7 af 22

8 RESULTATOPGØRELSE KORRIGERET FOR SÆRLIGE FORHOLD 1. januar marts 2015 Inklusive Korrigeret DKK mio. Omsætning særlige forhold 871,9 Særlige forhold - for særlige forhold 871,9 Andre driftsindtægter 2,0-2,0 Eksterne omkostninger 139,2-2,0 137,2 Personaleomkostninger 289,5-1,4 288,1 EBITDA 445,2 3,4 448,6 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 156,2-156,2 Resultat før renter og skat 289,0 3,4 292,4 Nettofinansieringsomkostninger 48,6-48,6 Resultat før skat 240,4 3,4 243,8 Skat af periodens resultat 60,0 0,8 60,8 Periodens resultat 180,4 2,6 183,0 1. januar marts 2014 Inklusive Korrigeret DKK mio. Omsætning særlige forhold 831,9 Særlige forhold - for særlige forhold 831,9 Andre driftsindtægter 0,2-0,2 Eksterne omkostninger 145,2-1,5 143,7 Personaleomkostninger 262,0-1,5 260,5 EBITDA 424,9 3,0 427,9 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 158,3-158,3 Resultat før renter og skat 266,6 3,0 269,6 Nettofinansieringsomkostninger 53,7-53,7 Resultat før skat 212,9 3,0 215,9 Skat af periodens resultat 56,5 0,7 57,2 Periodens resultat 156,4 2,3 158,7 Opdeling på segmenter CPH har valgt at gennemgå udviklingen i driften og resultatet for perioden med udgangspunkt i segmentopdelingen. CPHs resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse, egenkapitalopgørelse samt noterne for perioden 1. januar 31. marts 2015 er vist på siderne Omsætning og resultat pr. segment Omsætning Resultat før renter og skat DKK mio Udv. Pct Udv. Pct. Aeronautisk 484,5 464,6 19,9 4,3% 40,7 37,4 3,3 8,7% Ikke-aeronautisk 387,4 367,3 20,1 5,5% 248,3 229,2 19,1 8,3% I alt 871,9 831,9 40,0 4,8% 289,0 266,6 22,4 8,4% Københavns Lufthavne A/S Side 8 af 22

9 AERONAUTISK SEGMENT Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning 484,5 464,6 19,9 4,3% 2.249,6 Andre driftsindtægter 2,0 0,2 1,8-1,9 Resultat før renter 40,7 37,4 3,3 8,7% 413,7 Segmentaktiver 6.963, ,3 300,9 4,5% 6.955,4 Passagerer Det samlede antal passagerer steg 1,8% i første kvartal Trafik væksten var positivt påvirket af den internationale og ikke mindst den interkontinentale trafik samt helårseffekten af nye opstartede ruter i Det totale antal passagerer i Københavns Lufthavn udgjorde 5,4 mio. i de første tre måneder af Grundet større fly, steg det gennemsnitlige antal sæder pr. fly med 0,6%. Antallet af passagerrelaterede operationer faldt derimod med 2,8%. Dette resulterede i et samlet fald i sædekapaciteten på 1,9%. Flere passagerer per afgående fly, betød imidlertid at den gennemsnitlige loadfaktor steg med 4,9% i de første tre måneder af Antallet af lokaltafgående passagerer steg 4,9% i de første tre måneder af 2015 og antallet af transferpassagerer faldt med 3,2%. Lokaltafgående passagerer udgjorde 76,4% af alle afgående passagerer, mens transferpassagerer udgjorde 23,6%. Passagerer/vækst fordelt på markeder Passagerer (mio.) ,2% 4,7% -6,7% Europa Interkontinental Danmark For yderligere kommentarer til trafikken henvises til seneste offentliggjorte trafikstatistik for marts Omsætning DKK mio Udv. Pct. Startafgifter 95,3 96,0-0,7-0,8% Passagerafgifter 222,6 212,9 9,7 4,5% Securityafgifter 112,4 105,3 7,1 6,7% Handling 38,9 36,6 2,3 6,4% Opholdsafgifter, CUTE med videre 15,3 13,8 1,5 11,0% I alt 484,5 464,6 19,9 4,3% Den samlede trafikomsætning steg med 4,3%, hvilket primært er drevet af stigningen i lokaltafgående internationale passagerer. Stigningen er også præget af prisindeksreguleringer af de passagerrelaterede afgifter pr. 1. april Startafgifter faldt med 0,8% sammenlignet med sidste år, grundet faldet i passagerrelateret operationer. Dette blev delvist modsvaret af en stigning på 7,1% i cargo operationer. Startvægten faldt samlet set med 0,4%, mens startvægten for cargo operationer steg med 14,3%. Passagerafgifterne steg med 4,5%, hvilket hovedsageligt skyldes stigningen i lokaltafgående internationale passagerer, herunder fra CPH Go samt prisindeksreguleringen pr. 1. april Security- og handlingafgifterne steg samlet set med DKK 9,4 mio. til DKK 151,3 mio. svarende til 6,6%, hvilket hovedsagligt skyldes stigningen i antallet af lokaltafgående, internationale passagerer. Resultat før renter (EBIT) Stigningen i EBIT er primært drevet af den øgede omsætning, samt fortsat stærk fokus på omkostningseffektivisering. Dette er delvist modsvaret af højere personaleomkostninger som følge af fortsat øgede sikkerhedskrav. Københavns Lufthavne A/S Side 9 af 22

10 IKKE-AERONAUTISK SEGMENT Hele året DKK mio Udv. Pct Omsætning 387,4 367,3 20,1 5,5% 1.617,9 Resultat før renter 248,3 229,2 19,1 8,3% 1.046,8 Segmentaktiver 2.897, ,9 117,2 4,2% 2.884,7 Kapitalandele i associerede virksomheder 0,4 0, ,4 Omsætning Koncessionsindtægter DKK mio Udv. Pct. Shoppingcenter 166,4 152,8 13,6 8,9% Parkering 75,5 71,0 4,5 6,3% Øvrige indtægter 9,8 10,9-1,1-9,7% I alt 251,7 234,7 17,0 7,3% Koncessionsindtægterne fra shoppingcentret er i første kvartal 2015 steget med 8,9%. Et forbedret specialbutikskoncept er den primære driver bag denne stigning, hvor butikker som Hermes, Hugo Boss, Ole Mathiesen og Eton har fået nye lokationer. Derudover blev Hotel Chocolat og Day Birger et Mikkelsen præsenteret som to nye enheder i første kvartal. Taxfree-butikkernes omsætning har ligeledes udviklet sig positivt. Dette skal ses i sammenhæng med stigningen i de internationale afgående passagerer og et øget forbrug pr. passager. I løbet af 2015 er der planlagt flere ombygninger og fornyelser af shoppingcentret, specielt på Food and Beverage området. CPH har allerede kunnet åbne den internationale kæde YO! Sushi, mens den danske restaurant Gorm s åbnede i april, og Aamanns vil åbne i løbet af andet kvartal. Omsætningen fra parkering er steget med 6,3%. Væksten skyldes en fortsat styrket online- og medieindsats samt en vækst i lokaltafgående passagerer. CPH har gennem en stærkere kampagnestrategi og fokus på onlineudviklingen opnået flere parkanter. De øvrige indtægter er faldet med 9,7%. Faldet skyldes hovedsageligt en ny reklamekontrakt med Airmagine. I den forbindelse er der foretaget flere ombygninger i kvartalet, blandt andet opsætning af yderligere reklameskærme rundt om i lufthavnen, hvorfor der endnu ikke er opnået fuld effekt af disse investeringer. Lejeindtægter DKK mio Udv. Pct. Udlejning af lokaler 28,7 28,7 - - Udlejning af arealer 16,9 13,4 3,5 26,6% Øvrige lejeindtægter 1,8 1,7 0,1 0,6% I alt 47,4 43,8 3,6 8,1% Omsætningen fra leje af lokaler er på niveau med CPH har forrige år forenklet standardkontrakterne i shoppingcentret, hvor lejeindtægter erstattes af koncessionsindtægter. Dette er imidlertid modsvaret af en forbedret udnyttelse af lokalerne, således den underliggende forretning har vist fremgang i første kvartal. Stigningen i areallejeindtægter på 26,6% kan primært tilskrives en indtægt i forbindelse med etablering af en ny fragtterminal. Salg af tjenesteydelser med videre DKK mio Udv. Pct. Hotelaktivitet 51,2 47,9 3,3 6,9% Øvrige 37,1 40,9-3,8-9,4% I alt 88,3 88,8-0,5-0,6% Omsætningen fra hotelaktiviteten er steget med 6,9%, hvilket skyldes at både gennemsnitsprisen pr. værelse samt belægning er højere i forhold til sidste år. Derudover oplever Hilton højere mødeog konferenceaktiviteter samt øgede indtægter fra restauranten. Øvrige indtægter indeholder derudover indtægter fra serviceordningen for rejsende med handicap (PRM). Denne service ydes på non-profit, transparent basis og dækker omkostningerne til den eksterne serviceleverandør. Resultat før renter (EBIT) EBIT steg i første kvartal i forhold til samme periode i Stigningen skyldes højere omsætning samt et fortsat fokus på omkostningseffektivisering. Københavns Lufthavne A/S Side 10 af 22

11 ØVRIGE FORHOLD Der har ikke været væsentlige øvrige begivenheder i perioden. RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER Der er ikke ud over det i delårsrapportens øvrige afsnit anførte sket væsentlige ændringer i CPHs risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i årsrapporten for Udsagn om fremtiden risici og usikkerheder Denne delårsrapport indeholder udtalelser om fremtidige forhold som omhandlet i US Private Securities Litigation Act of 1995 og tilsvarende love i andre lande vedrørende forventninger til den fremtidige udvikling, herunder især fremtidig omsætning, driftsresultat, forretningsmæssig ekspansion og investeringer. Sådanne udsagn er usikre og forbundet med risici, idet mange faktorer, hvoraf en del vil være uden for CPHs kontrol, kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i delårsrapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet generelle økonomiske og forretningsmæssige forhold, ændringer i valutakurser, efterspørgsel efter CPHs serviceydelser, konkurrencefaktorer indenfor luftfartsindustrien, driftsmæssige problemer i en eller flere af koncernens forretninger og usikkerheder vedrørende køb og salg af virksomheder. Se endvidere afsnittet om risici på side i Årsrapport Københavns Lufthavne A/S Side 11 af 22

12 KONCERNREGNSKAB RESULTATOPGØRELSE DKK mio Trafikindtægter 484,5 464,6 Koncessionsindtægter 251,7 234,7 Lejeindtægter 47,4 43,8 Salg af tjenesteydelser m.v. 88,3 88,8 Omsætning 871,9 831,9 Andre driftsindtægter 2,0 0,2 Eksterne omkostninger 139,2 145,2 Personaleomkostninger 289,5 262,0 Afskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver 156,2 158,3 Driftsresultat 289,0 266,6 Finansielle indtægter 0,9 0,5 Finansielle omkostninger 49,5 54,2 Resultat før skat 240,4 212,9 Skat af periodens resultat 60,0 56,5 Periodens resultat 180,4 156,4 Resultat pr. aktie à DKK 100 (EPS basic and diluted) 23,0 19,9 EPS er udtrykt i DKK Københavns Lufthavne A/S Side 12 af 22

13 TOTALINDKOMSTOPGØRELSE DKK mio Periodens resultat 180,4 156,4 Poster, der kan blive reklassificeret til resultatopgørelsen Periodens værdiregulering af sikringstransaktioner 554,9-37,6 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen -515,9-3,5 Skat af anden totalindkomst -8,6 10,3 Periodens anden totalindkomst 30,4-30,8 Totalindkomst for periodens i alt 210,8 125,6 Københavns Lufthavne A/S Side 13 af 22

14 BALANCE Aktiver 31. marts 31. marts 31. dec Note DKK mio ANLÆGSAKTIVER Immaterielle anlægsaktiver i alt 513,6 472,9 497,0 Materielle anlægsaktiver Grunde og bygninger 4.404, , ,1 Tekniske anlæg og maskiner 3.429, , ,7 Andre anlæg, driftsmateriel og inventar 496,7 506,6 492,9 3 Materielle anlægsaktiver under udførelse 626,8 240,1 527,8 Materielle anlægsaktiver i alt 8.957, , ,5 Finansielle anlægsaktiver Kapitalandele i associerede virksomheder 0,4 0,4 0,4 Andre finansielle anlægsaktiver 276,7 0,1 0,1 Finansielle anlægsaktiver i alt 277,1 0,5 0,5 Anlægsaktiver i alt 9.747, , ,0 OMSÆTNINGSAKTIVER Tilgodehavender Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser 308,5 282,1 332,4 Andre tilgodehavender 48,4 6,6 28,5 Periodeafgrænsningsposter 71,0 72,3 54,7 Tilgodehavender i alt 427,9 361,0 415,6 Likvide beholdninger 58,2 45,2 47,1 Omsætningsaktiver i alt 486,1 406,2 462,7 Aktiver i alt , , ,7 Københavns Lufthavne A/S Side 14 af 22

15 Passiver 31. marts 31. marts 31. dec Note DKK mio EGENKAPITAL Aktiekapital 784,8 784,8 784,8 Reserve for sikringstransaktioner -166,4-170,9-196,8 Overført overskud 2.437, , ,1 Egenkapital i alt 3.055, , ,1 LANGFRISTEDE FORPLIGTELSER Udskudt skat 937,1 893,8 928,5 4 Kreditinstitutter og andre lån 4.475, , ,4 Anden gæld - 656,0 196,1 Langfristede forpligtelser i alt 5.413, , ,0 KORTFRISTEDE FORPLIGTELSER 4 Kreditinstitutter og andre lån 741,4 15,7 690,3 Modtagne forudbetalinger fra kunder 167,6 145,9 226,7 Leverandører af varer og tjenesteydelser 409,4 279,5 440,0 Skyldig selskabsskat 150,9 156,8 155,1 5 Anden gæld 284,6 279,2 351,0 Periodeafgrænsningsposter 11,1 10,7 10,5 Kortfristede forpligtelser i alt 1.765,0 887, ,6 Forpligtelser i alt 7.178, , ,6 Egenkapital og forpligtelser i alt , , ,7 Københavns Lufthavne A/S Side 15 af 22

16 PENGESTRØMSOPGØRELSE DKK mio PENGESTRØMME FRA DRIFTSAKTIVITET Indbetalt fra kunder 836,6 825,1 Udbetalt til personale, leverandører m.v. -478,1-450,9 Pengestrømme fra drift før finansielle poster og skat 358,5 374,2 Renteindbetalinger m.v. 0,7 0,4 Renteudbetalinger m.v. -57,5-57,8 Pengestrømme fra drift før skat 301,7 316,8 Betalt selskabsskat -64,2-58,2 Pengestrømme fra driftsaktivitet 237,5 258,6 PENGESTRØMME FRA INVESTERINGSAKTIVITET Køb af materielle anlægsaktiver -152,0-66,4 Køb af immaterielle anlægsaktiver -41,9-15,8 Salg af materielle anlægsaktiver 2,1 0,2 Pengestrømme fra investeringsaktivitet -191,8-82,0 PENGESTRØMME FRA FINANSIERINGSAKTIVITET Afdrag på gæld med lang løbetid -103,4-153,2 Optagelse af gæld med lang løbetid 100,0 - Afdrag på gæld med kort løbetid -31,2-71,8 Optagelse af gæld med kort løbetid - 56,6 Pengestrømme fra finansieringsaktivitet -34,6-168,4 Periodens ændring i likviditet 11,1 8,2 Likvide beholdninger ved periodens begyndelse 47,1 37,0 Likvide beholdninger ved periodens udgang 58,2 45,2 Københavns Lufthavne A/S Side 16 af 22

17 EGENKAPITALOPGØRELSE DKK mio. Aktiekapital Reserve for sikringstransaktioner Overført overskud I alt Egenkapital pr. 1. januar ,8-196, , ,1 Totalindkomst for perioden Periodens resultat ,4 180,4 Anden totalindkomst Værdireguleringer af sikringstransaktioner - 432,8-432,8 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen , ,4 Anden totalindkomst i alt - 30,4-30,4 Totalindkomst i alt for året - 30,4 180,4 210,8 Transaktioner med ejere Udbetalt udbytte Transaktioner med ejere i alt Egenkapital pr. 31. marts ,8-166, , ,9 Egenkapital pr. 1. januar ,8-140, , ,6 Totalindkomst for perioden Periodens resultat ,4 156,4 Anden totalindkomst Værdireguleringer af sikringstransaktioner - -28, ,2 Værdireguleringer af sikringstransaktioner overført til finansielle poster i resultatopgørelsen - -2,6 - -2,6 Anden totalindkomst i alt - -30, ,8 Totalindkomst i alt for året - -30,8 156,4 125,6 Transaktioner med ejere Udbetalt udbytte Transaktioner med ejere i alt Egenkapital pr. 31. marts ,8-170, , ,2 Udbytte På generalforsamlingen, der blev afholdt den 14. april 2015, godkendte aktionærerne bestyrelsens forslag om et udbytte på DKK 522,4 mio. vedr eller DKK 66,57 pr. aktie. Københavns Lufthavne A/S Side 17 af 22

18 NOTER NOTE 1: Grundlag for regnskabsaflæggelse CPH er et aktieselskab hjemmehørende i Danmark og noteret på NASDAQ OMX Copenhagen. Delårsrapporten omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med den internationale regnskabsstandard IAS 34 om delårsrapporter samt yderligere danske oplysningskrav til børsnoterede selskabers delårsrapporter. Væsentlige regnskabsmæssige skøn CPHs skøn ved opgørelsen af den regnskabsmæssige værdi af aktiver og forpligtelser er baseret på forudsætninger, som afhænger af fremtidige begivenheder. Disse indebærer blandt andet vurderinger af brugstider og restværdier på materielle anlægsaktiver samt vurdering af behovet for nedskrivninger ud fra skøn over pengestrømme samt diskonteringsfaktorer. For en beskrivelse af CPHs risici og regnskabsmæssige skøn henvises tillige til side samt side 65 i årsrapporten for 2014, hvor det fremgår hvilke noter der indeholder væsentlige skøn og vurderinger. Anvendt regnskabspraksis Delårsrapporten er aflagt efter samme regnskabspraksis som årsrapporten for Årsrapporten for 2014 er aflagt i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS), som godkendt EU. For yderligere oplysninger henvises til årsrapporten for 2014 side 65, hvor det fremgår hvilke noter der indeholder anvendt regnskabspraksis, samt til sammendrag af væsentlig anvendt regnskabspraksis side NOTE 2: Segmentoplysninger Der henvises til opgørelsen i Ledelsens finansielle redegørelse for perioden 1. januar 31. marts 2015 på side 8. NOTE 3: Materielle anlægsaktiver Køb og salg af materielle anlægsaktiver Investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver i første kvartal 2015 udgjorde DKK 193,9 mio.(2014: DKK 82,2 mio.). De største investeringer i første kvartal 2015 omfatter blandt andet udvidelsen af Finger C og ombygning af Terminal 2. Andre store investeringer omfatter en kapacitetsudvidelse af sikkerhedsfaciliteterne, udvidelsen af sikkerhedsområdet (CSRA) i lufthavnen samt sammenlægningen af terminalområderne. I første kvartal 2015 er der blevet solgt diverse materiel for DKK 2,1 mio. (2014: DKK 0,2 mio.). Økonomiske forpligtelser CPH har pr. 31. marts 2015 indgået kontrakter og aftaler om opførelse af anlæg, vedligeholdelse af anlæg og andre forpligtelser, der i alt beløber sig til DKK 453,7 mio. (31. december 2014: DKK 442,1 mio.). De største forpligtelser relaterer sig til udvidelsen af finger C, der samlet tegner sig for ca. en fjerdedel af det totale forpligtede beløb. Andre større forpligtelser vedrører standpladsrenovering, implementering af ny sikkerhedsteknologi til sporing af sprængstof samt løbende etablering af self-boarding gates. Københavns Lufthavne A/S Side 18 af 22

19 NOTE 4: Kreditinstitutter Gæld til kreditinstitutter og andre lån er indregnet således i balancen: 31. marts dec 2014 Langfristede forpligtelser 4.475, ,4 Kortfristede forpligtelser 741,4 690,3 I alt 5.217, ,7 CPH har pr. 31. marts følgende lån og kreditter: Regnskabsmæssig værdi Dagsværdi* Lån Valuta Fast/ variabel Udløb 31. marts dec marts dec 2014 Kassekredit DKK Variabel - 33,2 64,4 33,2 64,4 RD (DKK 151 mio.)** DKK Fast 31. mar ,6 63,3 60,6 63,3 RD (DKK 64 mio.)** DKK Fast 23. dec ,1 58,8 58,1 58,8 Nordea Kredit** DKK Variabel 30. dec ,9 450,9 451,9 451,9 Danske Bank DKK Variabel 2. apr ,0 200,0 200,0 200,0 USPP obligation USD Fast 27. aug ,3 612,1 707,9 638,3 USPP obligation USD Fast 27. aug ,3 612,1 763,7 681,1 USPP obligation USD Fast 29. jun ,3 612,1 758,7 658,6 USPP obligation USD Fast 29. jun ,6 899, ,4 999,8 USPP obligation USD Fast 22. aug ,8 979, ,9 986,9 USPP obligation GBP Fast 29. jun ,2 218,8 268,3 244,1 Total 5.253, , , ,2 Låneomkostninger til fremtidig amortisering -36,0-37,2-36,0-37,2 Total -36,0-37,2-36,0-37,2 I alt 5.217, , , ,0 * Dagsværdien af finansielle gældsforpligtelser er opgjort som nutidsværdien af forventede fremtidige afdrag og rentebetalinger. Som diskonteringsrente er anvendt en nulkuponrente for tilsvarende løbetider plus estimeret kredittillæg baseret på selskabets nuværende rating. ** Der er tinglyst pant i CPHs ejendomme for en samlet værdi på DKK 665,0 mio. (2014: DKK 665,0 mio.). De fastforrentede USD 607 mio. og GBP 23 mio. USPP obligationslån (2014: USD 607 mio. og GBP 23 mio.) er ved indgåelse omlagt til DKK for såvel hovedstol som rentebetalinger via valutaswaps. Renterisikoen på det variable lån hos Nordea Kredit er afdækket med en renteswap til Københavns Lufthavne A/S Side 19 af 22

20 NOTE 5: Anden gæld 31. marts dec 2014 Feriepenge og andre lønrelaterede poster 211,2 236,2 Skyldige renter 34,3 34,8 Cash flow hedge (USPP bond) - 43,9 Øvrige skyldige omkostninger 39,1 36,1 I alt 284,6 351,0 NOTE 6: Nærtstående parter CPHs nærtstående parter er Ontario Teachers Pension Plan (OTPP) og Macquarie European Infrastructure Fund III (MEIF3) jf. deres majoritetsejerandel samt bestyrelse og direktion. Se i øvrigt note 6, 16 og 25 i årsrapporten for Der er ingen mellemværender med nærtstående parter. NOTE 7: Efterfølgende begivenheder Der har ikke været væsentlige begivenheder efter balancedagen. Københavns Lufthavne A/S Side 20 af 22

21 PÅTEGNINGER LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2015 for Københavns Lufthavne A/S. Delårsrapporten, der omfatter et sammendraget koncernregnskab for Københavns Lufthavne A/S, er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Det er vor opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. marts 2015 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. januar marts Det er endvidere vor opfattelse, at delårsberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Der er ikke ud over det i delårsrapporten anførte sket væsentlige ændringer i CPHs risici og usikkerhedsfaktorer i forhold til det oplyste i årsrapporten for København, den 8. maj 2015 Direktion Thomas Woldbye Adm. direktør Bestyrelse Lars Nørby Johansen Formand David Stanton Næstformand Simon Geere Næstformand John Bruen Janis Kong Charles Thomazi Dan Hansen John Flyttov Jesper Bak Larsen Københavns Lufthavne A/S Side 21 af 22

22 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING OM REVIEW AF DELÅRSREGNSKAB Til aktionærerne i Københavns Lufthavne A/S Vi har udført review af delårsregnskabet for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar marts 2015 omfattende resultatopgørelse, totalindkomstopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og pengestrømsopgørelse samt udvalgte forklarende noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Ledelsens ansvar for delårsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et delårsregnskab i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et delårsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er på grundlag af vores review at udtrykke en konklusion om delårsregnskabet. Vi har udført vores review i overensstemmelse med den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi skal udtrykke en konklusion om, hvorvidt vi er blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at regnskabet som helhed ikke i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med den relevante regnskabsmæssige begrebsramme. Dette kræver også, at vi overholder etiske krav. Et review af et perioderegnskab udført efter den internationale standard om review af et perioderegnskab udført af selskabets uafhængige revisor er en erklæringsopgave med begrænset sikkerhed. Revisor udfører handlinger, der primært består af forespørgsler til ledelsen og, hvor det er hensigtsmæssigt, andre i virksomheden samt anvendelse af analytiske handlinger og vurdering af det opnåede bevis. Omfanget af et de handlinger, der udføres ved et review, er betydeligt mindre end ved en revision udført efter de internationale standarder om revision. Vi udtrykker derfor ingen revisionskonklusion om delårsregnskabet. Konklusion Ved det udførte review er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os grund til at mene, at delårsregnskabet ikke i alle væsentlige henseender er aflagt i overensstemmelse med IAS 34, Præsentation af delårsregnskaber, som godkendt af EU samt yderligere danske oplysningskrav til delårsregnskaber for børsnoterede selskaber. København, den 8. maj 2015 PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Mogens Nørgaard Mogensen Statsautoriseret revisor Brian Christiansen Statsautoriseret revisor Københavns Lufthavne A/S Side 22 af 22

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 8. maj 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2013a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2013 København, den 7. maj 2013 P.O. Box 74

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2015 a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 11. august 2015 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2015 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2012 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2011 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2013 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 4. november 2014 P.O. Box 74

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2010a Fondsbørsmeddelelse nummer 4/2010 København, den 29. april 2010a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2010 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 12/2012 København, den 31. oktober 2012

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2015a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2015a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2015a Fondsbørsmeddelelse 2015 København, den 3. november 2015 Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2017 a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2017 a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2017 a Fondsbørsmeddelelse 2017 København, den 16. maj 2017 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2012a Fondsbørsmeddelelse nummer 6/2012 København, den 8. maj 2012 P.O. Box 74

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 15/2011 København, den 31. oktober 2011

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2016a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2016a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2016a Fondsbørsmeddelelse 2016 København, den 12. maj 2016 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 31. marts 2007. Passagerantallet i Københavns Lufthavn steg med 4,7 procent DRAFT Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup Viceadm. direktør Torben Thyregod Telefon 3231 3231 Fax 3231 3132 E-mail: cphweb@cph.dk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2009a Fondsbørsmeddelelse nummer 3/2009 København, den 27. april 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770 Kastrup

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. juni 2003 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2017

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2017 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2017 Fondsbørsmeddelelse 2017 København, den 16. november 2017 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 31. marts 2011a Fondsbørsmeddelelse nummer 5/2011 København, den 26. april 2011a P.O. Box

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2016a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2016a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2016a Fondsbørsmeddelelse 2016 København, den 10. august 2016 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2016a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2016a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2016a Fondsbørsmeddelelse 2016 København, den 8. november 2016 Postboks

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2008a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2008 København, den 29. oktober 2008a a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. september 2009a a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2009 København, den 29. oktober 2009a P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden 6 DK-2770

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2014a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2014a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2014a Fondsbørsmeddelelse 2014 København, den 12. august 2014 P.O. Box 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S for perioden 1. januar 30. september 2002 Københavns Lufthavne A/S Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Fondsbørsmeddelelse Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 CVR

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2013a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2013a Interim report 1 January 30 June 2010 Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2013a Fondsbørsmeddelelse nummer 7/2013 København, den 13. august 2013 P.O. Box

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2008 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. juni 2006 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2017a

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2017a Interim report 1 January 30 June 2010 x Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar til 30. juni 2017a Fondsbørsmeddelelse 2017 København, den 8. august 2017 Postboks 74 Lufthavnsboulevarden

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for perioden 1. januar 30. september 2006 UDKAST Fondsbørsmeddelelse Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé

TV 2 DANMARK A/S Odense, den 21. april 2015 KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015. Resumé KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2015 Resumé TV 2 har i 1. kvartal 2015 et resultat før skat på -3 mio.kr. mod 39 mio.kr. i 2014. Omsætningen på 628 mio.kr. er steget 4 % i 1. kvartal 2015 svarende til 26

Læs mere

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013

Halvårsrapport. 1. halvår HALVÅRSRAPPORT Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 Halvårsrapport Højt halvårsresultat grundet omsætningsfremgang og modtaget erstatning vedr. søkabelbrud i 2013 1. halvår - 2015 31. juli 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved-

Læs mere

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015.

I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. KVARTALSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2016 Resumé I første kvartal 2016 har TV 2 et resultat før finansielle poster (EBIT) på 0 mio.kr., hvilket er uændret i forhold til 1. kvartal 2015. Omsætningen på 647 mio.kr.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund

Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund Præstensgaard Holding ApS Mosehøjvej 18, 2920 Charlottenlund CVR-nr. 35 47 53 03 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2016 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2016 Fjerritslev, 24. august 2016 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2016. Positivt halvårsresultat i Migatronic koncernen

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede

Delårsrapport for Københavns Lufthavne A/S (CPH) for 1. halvår 2005. Udviklingen i drift og resultat for 1. halvår svarer til det forventede Postboks 74 Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Kontaktpersoner: Adm. direktør Niels Boserup IR-chef Flemming Petersen Fondsbørsmeddelelse Telefon 32 31 32 31 Fax 32 31 31 32 E-mail: ibr@cph.dk www.cph.dk

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2005 Årsregnskabet for moderselskabet Købehavns Lufthavne A/S er

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 10 København 30. oktober 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. SEPTEMBER 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015

Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Nasdaq Copenhagen A/S nr. 3 / 2016 Aarhus, 29. februar 2016 CVR. nr. 29 24 64 91 www.admiralcapital.dk Admiral Capital A/S Delårsrapport for perioden 1. juli - 31. december 2015 Bestyrelsen i Admiral Capital

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2013 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2013 Fjerritslev, 22. august 2013 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10

LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 Investeringsselskabet LUXOR Frederiksborggade 50, 1360 København K Telefon 33 32 50 15 Telefax 33 12 41 70 CVR-nr. 49 63 99 10 A S Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 Postboks 1040 side 1 af 11 1007

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017

DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 København, 15. august 2017 DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR 30. JUNI 2017 Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014.

TV 2-familiens seerandel blandt alle danskere er 35,1 % i 1. halvår 2015 en stigning på 0,4 procentpoint i forhold til 2014. HALVÅRSRAPPORT FOR 2015 Resumé TV 2 har i 1. halvår 2015 et resultat før skat på 93 mio.kr. mod 139 mio.kr. i 2014. Resultatet i 2. kvartal 2015 er på niveau med 2014. EBIT margin før kulturstøtte (filmstøtte)

Læs mere