EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014"

Transkript

1 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion Kursisternes baggrundsoplysninger Kursisternes udbytte af og tilfredshed med kurset Udbytte af kurset Tilfredshed med kurset og kursets organisering Kendskab og transport Fravær og årsager til fravær Sammenfatning... 27

2 INDHOLD 1. Introduktion Sammenfatning Kursisternes baggrund Kursisternes tilfredshed med kurset Udbytte af kurset Generel tilfredshed med kurset og kursets organisering Transport og kendskab til kurset Fravær og årsager til fravær Fravær blandt gennemførte kursister Fravær blandt frafaldne kursister Forventninger til kurset

3 1. INTRODUKTION I 2014 udbød 49 af landets kommuner kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Der blev i 2014 afholdt i alt 29 kurser, og på disse kurser deltog sammenlagt 370 borgere, hvilket giver et gennemsnit på ca. 13 kursister pr. kursus. Ud af de 370 borgere deltog 276 borgere på 4 eller flere kursusmoduler (gennemførte kursister), og de resterende 94 deltog på 3 eller færre kursusmoduler (frafaldne kursister). Dette svarer til en gennemførelsesprocent på 74,6 %. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. 22 ud af de 367 borgere indgår i projektet Model for netværksdannelse, som evalueres af COWI, hvorfor de ikke er med i denne evaluering. Dvs. at i alt 348 borgere havde mulighed for at indgå i denne evaluering. Evalueringen er baseret på en spørgeskemaundersøgelse. Spørgeskemaerne udfyldes på papir og indtastes herefter i et online datahåndteringssystem. Der er indtastet spørgeskemaer for 178 gennemførte og 23 frafaldne kursister ud af de i alt 348 kursister. Det svarer til en samlet svarprocent på 57,8 %. Svarprocenten for gennemførte er 69,5 %, mens den for de frafaldne er 24,5 %. Evalueringerne er opgjort i frekvenser fra disse spørgeskemaer, og rapporten viser både data for gennemførte og frafaldne kursister. Rapporten kan bl.a. bruges til at sammenligne nationale og kommunale tal. 2

4 2. SAMMENFATNING Evalueringen af kurset viser, at knap 3/4 af kursisterne er kvinder, og at ca. halvdelen er mellem 51 og 70 år. Derudover angiver mindre end 7 % af kursisterne at have en anden etnisk baggrund end dansk. Ca. 25 % af kursisterne (gennemførte) angiver at være enten i arbejde, i flexjob eller sygemeldte (fra job eller fra ledighed). Blandt de gennemførte er ca. 19 % førtidspensionister og ca. 32 % folkepensionister. De største uddannelsesgrupper blandt kursisterne er grundskole eller mindre og mellemlang videregående uddannelse. Der er ikke markante socio-demografiske forskelle imellem de gennemførte og frafaldne kursister. Ca. 90 % af kursisterne deltog på kurset, fordi de selv lever med en kronisk sygdom, mens ca. 10 % deltog som pårørende til en med kronisk sygdom eller både som pårørende og syg. Kursister, der har gennemført kurset, blev spurgt til deres udbytte af og tilfredshed med kurset. Størstedelen af kursisterne er tilfredse med kurset og oplever, at de havde fået et stort udbytte af det. Kursisterne blev bedt om at vurdere en række udsagn om kurset. Ved langt de fleste udsagn angiver ca. 60 % eller flere af kursisterne, at de er enige eller i høj grad enige i det positive udsagn om kurset. Fx angiver ca. 90 % af kursisterne, at instruktørerne var dygtige og velforberedte, 60,7 % mener at være blevet bedre til at håndtere deres symptomer (som smerter, træthed, ubehag og vanskelige følelser), og 86,0 % syntes, at de havde en god dialog med deres medkursister på kurset. Til udsagnene Jeg er begyndt at spise sundere, Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle, samt Jeg føler mig bedre rustet til at håndtere dårlig søvn, angiver omkring 50 %, at de er enige eller i høj grad enige. 88,7 % af kursisterne synes, at det har været tiden og kræfterne værd at deltage på kurset, og 92,7 % er generelt meget tilfredse eller tilfredse med kurset. Størstedelen af kursisterne har fået kendskab til kurset via en annonce i lokalavisen eller gennem kommunens sundhedscenter. Alle kursister blev spurgt ind til, hvorvidt kurset var som forventet på baggrund af den information, de havde fået forud for kurset. Blandt de frafaldne kursister angiver knap 50 %, at kurset levede op til deres forventninger, og næsten 70 % af de gennemførte kursister angiver, at kurset levede op til deres forventninger. 3

5 Aldersgruppe Køn 3. KURSISTERNES BAGGRUND KØN Figur 3.0. Fordeling af køn for gennemførte (178 respondenter) og frafaldne (23 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Mand 28,1% 30,4% Kvinde 69,7% 69,6% 2,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Figur 3.0 viser, at størstedelen af de gennemførte (69,7 %) og frafaldne kursister (69,6 %) er kvinder. Ligeledes fremgår det, at andelen af mænd er lidt større blandt de frafaldne (30,4 %) sammenlignet med de gennemførte (28,1 %). ALDER Figur 3.1. Fordeling af alder for gennemførte (178 respondenter) og frafaldne (23 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Under 21 år år 2,2% år 7,9% 13,0% år 17,4% 21,7% år 21,7% 27,0% år 22,5% 26,1% år 13,0% 15,7% Over 80 år 1,7% 5,6% 4,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% Af figur 3.1 fremgår det, at både gennemførte og frafaldne kursister fordeler sig rimeligt bredt på de midterste alderskategorier (41-70 år). Den største aldersgruppe for gennemførte kursister er de årige (27,0 %), mens den største aldersgruppe for frafaldne kursister er de årige (26,1 %). Ingen kursister er under 21 år, og få kursister er mellem år (2,2 % gennemførte og 0,0 % frafaldne) og over 80 år (1,7 % gennemførte og 0,0 % frafaldne). Gennemsnitsalderen for gennemførte kursister er 57,7 år, mens gennemsnitsalderen for frafaldne kursister er 55,1 år. 4

6 Etnisk baggrund Civilstatus CIVILSTATUS Figur 3.2. Fordeling af civilstatus for gennemførte (178 respondenter) og frafaldne (23 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Gift/ Samlevende 52,2% 62,4% Fraskilt/ Separeret 14,0% 17,4% Enlig/ Single 13,5% 21,7% Enke/ Enkemand 7,3% 4,3% 2,8% 4,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 3.2 viser, at størstedelen af kursisterne for både gennemførte og frafaldne kursister er gift/samlevende (62,4 % for de gennemførte og 52,2 % for de frafaldne kursister). Stort set lige mange af de gennemførte kursister er fraskilte/separeret (14,0 %) og enlige/singler (13,5 %). For de frafaldne er lidt flere enlige/singler (21,7 %) mod de 17,4 % fraskilte/separerede. ETNISK BAGGRUND Figur 3.3. Fordeling af etnisk baggrund for gennemførte (178 respondenter) og frafaldne (23 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Dansk 91,6% 95,7% Anden etnisk baggrund end dansk 6,2% 4,3% 2,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 3.3 illustrerer, at størstedelen af kursisterne har en etnisk dansk baggrund (91,6 % for de gennemførte og 95,7 % for de frafaldne kursister). delen af deltagere med anden etnisk baggrund end dansk udgør 6,2 % for de gennemførte kursister og 4,3 % for de frafaldne kursister. Der var i alt 12 kursister blandt de gennemførte og frafaldne med anden etnisk baggrund end dansk. Deres etniske baggrund fordeler sig på følgende lande: Tyrkiet, Iran, Libanon og Ghana. 5

7 Uddannelsesniveau UDDANNELSESBAGGRUND Figur 3.4. Fordeling af uddannelse for gennemførte (178 respondenter) og frafaldne (23 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Lang videregående uddannelse 2,8% 8,7% Mellemlang videregående uddannelse 21,7% 29,8% Kort videregående uddannelse 13,0% 15,2% Erhvervsuddannelse 14,0% 17,4% Gymnasial uddannelse 6,2% 8,7% Grundskole eller mindre 26,1% 27,5% 4,5% 4,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Af figur 3.4 fremgår det, at størstedelen af de gennemførte kursister har en mellemlang videregående uddannelse (29,8 %), og at 27,5 % af de gennemførte kursister har angivet Grundskole eller mindre (folkeskole/- mellemskole/realeksamen). Blandt de frafaldne kursister er den største uddannelsesgruppe Grundskole eller mindre (26,1 %). 21,7 % af de frafaldne har angivet Mellemlang videregående uddannelse. Få gennemførte kursister har en lang videregående uddannelse (2,8 %) sammenlignet med de frafaldne kursister (8,7 %). 6

8 Beskæftigelse BESKÆFTIGELSE Figur 3.5. Fordeling af beskæftigelse for gennemførte (178 respondenter) og frafaldne (23 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne I arbejde 3,9% 17,4% Under uddannelse Flexjob 11,2% 13,0% Revalidering Sygemeldt fra job 1,1% 3,9% Sygemeldt fra ledighed 6,7% 8,7% Folkepensionist Førtidspensionist 17,4% 19,7% Efterløn 3,9% Kontanthjælpsmodtager 21,7% 32,6% Jobsøgende 2,8% 9,0% 17,4% Anden beskæftigelse 3,4% 4,3% 1,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Figur 3.5 illustrerer, at de gennemførte kursister fordeler sig rimeligt bredt på de forskellige kategorier, mens de frafaldne fordeler sig mindre spredt. Den største beskæftigelsesgruppe blandt kursisterne er folkepensionist (32,6 % for de gennemførte og 21,7 % for de frafaldne kursister). For de gennemførte er de næststørste kategorier førtidspensionist (19,7 %) og flexjob (11,2 %), mens de frafaldne kursister fordeler sig lige på kategorierne Kontanthjælpsmodtager, Førtidspensionist og I arbejde, der alle udgør 17,4 %. Færrest kursister er under uddannelse (0,6 % for gennemførte og 0,0 % for frafaldne) og i revalidering (1,1 % gennemførte og 0,0 % frafaldne). 7 kursister har svaret Anden beskæftigelse og har angivet beskæftigelse som følgende: vikar, tjenestemandspensionist, ressourceforløb, sygemeldt studerende, ledighedsydelse/praktik, delvist sygemeldt og skånejob. 7

9 Årsag til deltagelse på kurset Baggrund for deltagelse i kursus DELTAGELSE PÅ KURSET SOM DEL AF EN JOBPLAN Figur 3.6. Fordeling af kursister, der deltager i kursus som del af en jobplan for gennemførte (178 respondenter) og frafaldne (23 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Del af jobplan 12,4% 17,4% Ikke del af jobplan 78,3% 87,6% 4,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Figur 3.6 viser, at 12,4 % af de gennemførte og 17,4 % af de frafaldne deltog på kurset som del af en jobplan. ÅRSAG TIL DELTAGELSE PÅ KURSET Figur 3.7. Fordeling af årsag til deltagelse for gennemførte (178 respondenter) og frafaldne (23 respondenter) kursister. Gennemførte Frafaldne Har kronisk sygdom 87,1% 91,3% Har kronisk sygdom og er pårørende 5,6% 4,3% Er pårørende til en med kronisk sydgom 4,3% 6,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Af figur 3.7 fremgår det, at størstedelen af både de gennemførte (87,1 %) og frafaldne (91,3 %) kursister deltog på kurset, fordi de selv havde en kronisk sygdom. Andelen af kursister, der alene er pårørende til en med kronisk sygdom, udgjorde således kun en lille del af det samlede antal kursister (6,7 % for de gennemførte og 4,3 % af de frafaldne kursister). 8

10 Kronisk sygdom LANGVARIGE/KRONISKE SYGDOMME Figur 3.8. Fordeling af sygdomme for gennemførte (166 respondenter) og frafaldne (22 respondenter) kursister (respondenten havde mulighed for at angive flere svar). Spørgsmålet blev ikke stillet til pårørende. Gennemførte Frafaldne Psykisk lidelse 13,9% 31,8% Knogleskørhed Hjertesygdom 6,0% 9,1% 10,2% 9,1% Gigtsygdom 31,3% 40,9% Fibromyalgi 11,4% 22,7% Diabetes 9,1% 15,1% Ryglidelse Apopleksi (blodprop i hjernen) 2,4% 13,6% 21,7% Astma/Allergi 10,8% 9,1% Kræft 6,6% 4,5% KOL/Lungesygdom 9,6% 13,6% Sclerose 3,6% Anden sygdom 27,3% 40,4% 1,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Det fremgår af figur 3.8, at den største sygdomskategori blandt kursisterne i begge grupper er gigtsygdom (31,3 % for gennemførte og 40,9 % for frafaldne), hvis man ser bort fra kategorien Anden sygdom med 40,4 % gennemførte og 27,3 % frafaldne. For de gennemførte kursister er ryglidelse (21,7 %) og psykisk lidelse (13,9 %) de næststørste kategorier, mens det for de frafaldne kursister er psykisk lidelse (31,8 %) og fibromyalgi (22,7 %). Færrest kursister har apoleksi (2,4 % for gennemførte og 0,0 % for frafaldne) og sclerose (3,6 % for gennemførte og 0,0 % for frafaldne). I gennemsnit har hver kursist knap 2 kroniske sygdomme. Dette gælder både blandt gennemførte og frafaldne. 9

11 Antal år med kornisk sygdom 73 kursister har svaret anden sygdom, hvilket bl.a. dækker over lidelser som sygdomme i nervesystemet (parkinson, epilepsi, muskelsvind mv.) (17,8 %), mave-tarm-lidelser (15,1 %), kroniske smerter (9,6 %) og slidgigt (6,9 %). VARIGHED AF SYGDOM Figur 3.9. Fordeling af sygdomsvarighed for gennemførte (166 respondenter) og frafaldne (22 respondenter) kursister. Spørgsmålet blev ikke stillet til kursister, som har angivet, de er pårørende. Spørgsmålet lød: Hvor længe har du haft en kronisk sygdom? Gennemførte Frafaldne Mere end 10 år 37,3% 54,5% 6 til 10 år 9,1% 22,9% 1 til 5 år 31,8% 33,7% Mindre end 1 år 3,0% 4,5% 3,0% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 3.9. illustrerer, at et fåtal af kursisterne (3,0 % for de gennemførte og 4,5 % for de frafaldne kursister) har haft en langvarig/kronisk sygdom i mindre end et år. Blandt både de gennemførte og frafaldne kursister har størstedelen haft en langvarig/kronisk sygdom i mere end 10 år (37,3 % for de gennemførte og 54,5 % for de frafaldne). 10

12 Grad af enighed i udsagn 4. KURSISTERNES TILFREDSHED MED KURSET Følgende beskriver kursisters mening om udbytte af og tilfredshed med kurset, som fx vurdering af værktøjer og metoder på kurset, tilfredshed med instruktører osv. Afsnittet er udelukkende baseret på evalueringer fra de gennemførte kursister, da de frafaldne kursister ikke er blevet spurgt ind til dette UDBYTTE AF KURSET De gennemførte kursister blev adspurgt om forskellige udsagn vedrørende udbytte af kurset. Deres besvarelser vises i det følgende. Figur 4.0. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er blevet bedre til at træffe beslutninger for gennemførte kursister (178 respondenter). Jeg e r b l evet b e d re til at træffe b e s lutninge r 14,0% 55,1% 20,8% 2,2% Ikke relevant 2,8% 4,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 4.0 viser, at godt 2/3 af de gennemførte kursister enten er enige eller i høj grad enige i udsagnet (69,1 %). 2,8 % af kursisterne er enten uenige eller i høj grad uenige, mens omkring en femtedel hverken er enige e i udsagnet (20,8 %). 11

13 Grad af enighed i udsagn Grad af enighed i udsagn Figur 4.1. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er blevet bedre til at nå de mål, jeg sætter mig for gennemførte kursister (178 respondenter). Jeg e r b l evet b e d re til at n å d e m å l, j e g s ætter m i g 15,7% 56,2% 20,8% 3,4% Ikke relevant 1,7% 2,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 4.1 fremgår det, at 71,9 % af kursisterne er enige eller meget enige i ovenstående udsagn, mens 3,4 % er uenige og 0,0 % af kursisterne er meget uenige i udsagnet. Figur 4.2. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg har lært at arbejde med problemløsning for gennemførte kursister (178 respondenter). Jeg h a r l æ r t at a r b e jde m e d p ro blemløsning 21,3% 66,3% 7,9% 1,7% Ikke relevant 1,1% 1,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 4.2 illustrerer, 87,6 % af kursisterne enten er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens knap 2 % er uenige og i høj grad er uenige i ovenstående udsagn. 12

14 Grad af enighed i udsagn Grad af enighed i udsagn Figur 4.3. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg har lært at anvende forskellige kognitive teknikker (fx afledning, afspænding, fantasirejse og positiv tænkning) for gennemførte kursister (178 respondenter). J e g h a r l æ r t a t a n v e n d e f o r s ke l l i g e ko g n i t i v e t e k n i k ke r ( f x a f l e d n i n g, a f s p æ n d i n g o s v. ) 23,0% 55,6% 15,2% 1,7% 1,1% Ikke relevant 1,1% 2,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 4.3 fremgår det, at over 3/4 af de gennemførte kursiser (78,6 %) enten er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn, mens 2,2 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 4.4. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg føler mig bedre rustet til at håndtere dårlig søvn for gennemførte kursister (178 respondenter). Jeg føler m i g b e d re rustet til at h å n dtere d å rlig søvn 14,6% 38,2% 27,5% 9,0% 4,5% Ikke relevant 3,9% 2,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 4.4 viser, at over halvdelen af kursisterne (52,8 %) enten er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn, mens 13,5 % enten er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Ca. 1/4 er hverken enige e i udsagnet. 13

15 Grad af enighed i udsgn Grad af enighed i udsagn Figur 4.5. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er begyndt at spise sundere for gennemførte kursister (178 respondenter). Jeg e r b e g yndt at s p i s e s u n dere 15,7% 35,4% 35,4% 3,9% 1,1% Ikke relevant 6,2% 2,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Figur 4.5 illustrerer, at størstedelen af kursisterne (51,1 %) enten er enige eller i høj grad enige i udsagnet, mens 5,0 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Over 1/3 (35,4 %) af kursisterne er hverken enige e i udsagnet. Figur 4.6. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er blevet bedre til at håndtere det at være pårørende til en med kornisk sygdomr for gennemførte kursister (178 respondenter). J e g e r b l e v et b e d r e t i l a t h å n d t e re p r o b l e m e r i fo r b i n delse m e d a t v æ re p å r ø rende t i l e n m e d k r o n i s k sy g d o m 9,6% 29,8% 17,4% 2,8% 1,1% Ikke relevant 18,5% 20,8% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Det fremgår af figur 4.6, at 39,4 % af kursisterne enten var enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn. 17,4 % er hverken enige e i udsagnet, mens 3,9 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 14

16 Grad af enighed i udsagn Grad af enighed i udsagn Figur 4.7. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er blevet bedre til at håndtere mine symptomer (fx smerte, ubehag, træthed og vanskelige følelser for gennemførte kursister (178 respondenter). Jeg e r b l evet b e d re til at h å n dtere m i n e sy m ptomer (fx smerter, u b ehag, træthed o g va n s kelige følelser) 11,8% 48,9% 26,4% 5,1% Ikke relevant 1,7% 5,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Ud fra figur 4.7 kan man se, at 60,7 % af de gennemførte kursister enten er enige eller i høj grad enige i udsagnet. 26,4 % af kursisterne er hverken enige e, mens 5,7 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur 4.8. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er begyndt at bevæge mig mere for gennemførte kursister (178 respondenter). Jeg e r b e g yndt at b evæ ge m i g m e re 16,3% 44,4% 24,7% 6,2% Ikke relevant 2,2% 6,2% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Af figur 4.8 fremgår det, at ca. 3/5 af kursisterne (60,1 %) enten er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn, mens 6,2 % er uenige, og 0,0 % er i høj grad uenige i udsagnet. 24,7 % af kursisterne er hverken enige e i udsagnet. 15

17 Grad af enighed i udsagn Grad af enighed i udsagn Figur 4.9. Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er blevet bedre til at kommunikere med min læge og andre sundhedsprofessionelle for gennemførte kursister (178 respondenter). Jeg e r b l evet b e d re til at ko m m unikere m e d sundhedsprofessionelle 10,7% 41,6% 32,0% 5,6% Ikke relevant 4,5% 5,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 4.9 viser, at godt halvdelen af de gennemførte kursister enten er enige eller i høj grad enige i udsagnet (52,3 %), mens 6,2 % er uenige eller i høj grad uenige. 32,0 % er hverken enige e i udsagnet. Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg er blevet bedre til at kommunikere med familie og venner for gennemførte kursister (178 respondenter). Jeg e r b l evet b e d re til at ko m m unikere m e d fa m ilie o g ve n n er 15,2% 49,4% 25,3% 4,5% Ikke relevant 2,2% 2,8% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 4.10 illustrerer, at knap 2/3 (65,1 %) af kursisterne enten er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn, mens 5,1 % er uenige eller i høj grad uenige. Godt 1/4 af kursisterne (25,3 %) er hverken enige e i udsagnet. 16

18 Grad af enighed i udsagn Grad af enighed i udsagn Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg har tillid til de informationer og anvisninger, jeg har fået på kurset for gennemførte kursister (178 respondenter). Jeg h a r tillid til d e i nfo r mationer o g a nvisninge r, j e g h a r få et p å ku rset 43,3% 48,9% 3,4% 4,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 4.11 kan det læses, at langt størstedelen af kursisterne (92,2 %) enten er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn, mens 0,0 % er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Instruktørerne har formået at formidle stoffet på en forståelig og pædagogisk måde for gennemførte kursister (178 respondenter). Instruktørerne h a r fo r mået at fo r m idle sto ffet p å e n fo rståelig o g p æ dagogisk m å d e 48,3% 39,3% 6,7% 5,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 4.12 viser, at 87,6 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn, mens 0,6 % af kursisterne er uenige, og 0,0 % af kursisterne i høj grad er uenige i udsagnet. 17

19 Grad af enighed i udsagn Grad af enighed i udsagnet Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Det har været en fordel, at instruktørerne selv lever med en kronisk sygdom for gennemførte kursister (178 respondenter). Det h a r væ ret e n fo rd el, at i n struktørerne s e l v l eve r m e d e n kro nisk sygdom 57,9% 29,8% 7,3% 5,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Af figur 4.13 fremgår det, at 87,7 % af kursisterne enten er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn. 0,0 % af kursisterne mener, at de er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet, og 7,3 % er hverken enige e. Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Svære emner og diskussioner blev håndteret godt af instruktørerne for gennemførte kursister (178 respondenter). Svæ re e m n e r o g d i s kussioner b l ev h å ndte ret godt af i n struktørerne 42,7% 42,7% 8,4% 5,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Af figur 4.14 kan man læse, at 85,4 % af kursisterne enten er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn. 0,6 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige, mens 8,4 % hverken er enige e i udsagnet. 18

20 Grad af enighed i udsagn Grad af enighed i udsagn Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg havde en god dialog med instruktørerne på kurset for gennemførte kursister (178 respondenter). Jeg h avde e n god d i a log m e d i n struktørerne p å ku rset 45,5% 39,9% 9,6% 3,9% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 4.15 illustrerer, at 85,4 % af de gennemførte kursister enten er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn. 1,2 % af kursisterne er uenige eller i høj grad uenige, mens 9,6 % hverken er enige e i udsagnet. Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Instruktørerne var dygtige og velforberedte for gennemførte kursister (178 respondenter). Instruktørerne va r d ygtige o g ve l fo rberedte 52,8% 36,0% 5,1% 5,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 4.16 illustrerer, at størstedelen af kursisterne (88,8 %) enten er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn. Knap 1 % er uenige eller i høj grad uenige (0,6 %), mens 5,1 % af kursisterne hverken er enige e i udsagnet. 19

21 Grad af enighed i udsagn Grad af enighed i udsagn Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg havde en god dialog med mine medkursister på kurset for gennemførte kursister (178 respondenter). Jeg h avde e n god d i a log m e d m i n e m e d kursister 39,9% 46,1% 8,4% 4,5% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Figur 4.17 illustrerer, at størstedelen af kursisterne (86,0 %) enten er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn, mens godt 1 % er enten uenige eller i høj grad uenige (1,2 %). 8,4 % af kursisterne er hverken enige e. Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Det har været tiden og kræfterne værd at deltage i kurset for gennemførte kursister (178 respondenter). Det h a r væ ret tiden o g kræfterne væ rd at d e l tage i ku rset 44,9% 43,8% 3,4% 1,1% 1,7% 5,1% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Af figur 4.18 fremgår det, at 88,7 % af kursisterne er enige eller i høj grad enige i ovenstående udsagn, mens 2,8 % af kursisterne enten er uenige eller i høj grad uenige i udsagnet. 20

22 Ønsket tidsrun Grad af enighed i udsagn Figur Fordeling af grad af enighed i udsagn: Jeg vil fortælle andre, at kurset var godt for gennemførte kursister (178 respondenter). Jeg vil fo r tælle a n d re, at ku rset va r godt 49,4% 38,2% 6,2% 1,7% 4,5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 4.19 viser, at næsten 50 % af kursisterne i høj grad er enige i ovenstående udsagn (49,4). Sammenlagt med de kursister, der har svaret enig i udsagnet, udgør de 87,6 %. 1,7 % er uenige i udsagnet og 0,0 % i høj grad uenige GENEREL TILFREDSHED MED KURSET OG KURSETS ORGANISERING De kursister, der havde gennemført kurset, blev ligeledes spurgt ind til deres tilfredshed med kurset og kursets organisering. Deres besvarelser fremgår i det følgende. Figur Fordeling af ønskede tidsrum for afholdelse af kursus for gennemførte kursister (680 respondenter). Hvilket tidsrum vil d u h e l st væ re p å ku rsus? Formiddag 62,9% Eftermiddag 33,1% Aften 1,7% 2,2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Figur 4.20 viser, at flest kursister (62,9 %) ønsker at være på kursus om formiddagen, mens færrest af kursisterne ønsker at være på kursus om aftenen (1,7 %). 21

23 Grad af tilfredshed med kurset Figur Fordeling af grad af samlet tilfredshed med LÆR AT TACKLE kronisk sygdom kurset for gennemførte kursister (178 respondenter): Samlet tilfredshed m e d ku rset Meget tilfreds 43,8% Tilfreds 48,9% Hverken tilfreds eller utilfreds 5,1% Utilfreds 1,7% Meget utilfreds 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Af figur 4.21 fremgår det, at over 9/10 af de gennemførte kursister (92,7 %) er meget tilfredse eller tilfredse med kurset.1,7 % af kursisterne er utilfredse, mens 0,0 % er meget utilfredse. 22

24 Transportform 5. TRANSPORT OG KENDSKAB TIL KURSET Alle gennemførte kursister blev spurgt ind til, hvorfra de havde kendskab til kurset, samt hvilken transportform de havde benyttet for at komme til kursusstedet. Følgende afsnit indeholder overblik over disse besvarelser. Figur 5.0. Fordeling af hvordan kursister er kommet til kursusstedet for gennemførte kursiser (178 respondenter). Respondenter havde mulighed for at angive flere svar. Tra nsport til ku rsussted Kører selv i bil 59,6% Bliver kørt i bil af venner, familie el. lign. 11,8% I tog eller bus 9,0% På cykel 14,6% Til fods 12,9% Med handicapkørsel el. lign. 3,9% På knallert/ scooter/crosser 1,7% På anden måde 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ud fra figur 5.0 kan det ses, at en stor del af kursisterne selv kører i bil til kursusstedet (59,6 %). Derudover er ca. 1/10 blevet kørt i bil af venner, familie el. lign (11,8 %), kommet med tog eller bus (9,0 %) eller er gået selv (12,9 %). 14,6 % er kommet på cykel, og færrest kursister er kommet på knallert/scooter/crosser (1,7 %). 23

25 Kilde til kendskab til kursus Figur 5.1. Fordeling af hvordan kursister har fået kendskab til kurset for gennemførte kursister (178 respondenter). Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar. K i l de til ke n dskab til ku rsus Via en annonce i den lokale avis 42,1% Hos lægen 6,2% På hospitalet 2,8% Hos en privatpraktiserende fysioterapeut/ergoterapeut 1,7% På kommunens jobcenter 11,8% På kommunens sundhedscenter /sundhedsafdeling 18,0% På kommunens hjemmeside 6,2% På hjemmesiden På hjemmesiden 1,1% På biblioteket 1,1% Gennem ven/bekendt 6,7% Andet sted 14,6% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 5.1 viser, at størstedelen af kursisterne har fået kendskab til kurset via en annonce i den lokale avis (42,1 %). Næstflest har fået kendskab til kurset på kommunens sundhedscenter/sundhedsafdeling (18,0 %), og færrest kursister har fået kendskab til kurset på biblioteket (1,1 %), på hjemmesiden (1,1 %) eller på hjemmesiden (0,0 %). 26 kursister angiver at have fået kendskab til kurset andet sted. Svarene omfatter bl.a. gennem beboerhus/medborgerhus og gennem genoptræning. 24

26 Antal kursusgange fraværende 6. FRAVÆR OG ÅRSAGER TIL FRAVÆR Følgende afsnit beskriver kursisters fravær og årsager til fravær. De spørgsmål, som kursisterne blev stillet, varierede alt efter, om de gennemførte eller faldt fra kurset. Derfor er følgende diagrammer delt op på gennemførte kursister (har deltaget i 4 eller flere moduler) og frafaldne kursister (har deltaget i 3 eller færre moduler) FRAVÆR BLANDT GENNEMFØRTE KURSISTER Figur 6.0. Fordeling af antal kursusgange fraværende for gennemførte kursister (178 respondenter). G e n nemførte ku rsisters a ntal f raværsgange 0 gange 46,6% 1 gang 35,4% 2 gange 14,6% 3,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Det fremgår fa figur 6.0, at størstedelen af kursisterne (46,6 %) ikke har været fraværende fra nogen kursusgange. 25

27 Årsager til fravær Figur 6.1. Fordeling af årsager til fravær for gennemførte kursister (95 respondenter 1 ). Respondenterne havde mulighed for at angive flere årsager til fravær. G e n nemførte ku rsisters å rsager til f ravær Sygdom 4 Ferie 14,7% Jeg havde ikke tid 3,2% Jeg havde ingen transportmulighed 1,1% Jeg var for træt/uoplagt 6,3% Kurset levede ikke op til mine forventninger 1,1% Jeg skulle til lægen /hospitalet/til kontrol eller lignende 18,9% Tidspunktet for kurset, passede mig dårligt Anden årsag 24,2% 5,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% Figur 6.1 viser, at størstedelen af de gennemførte kursisterne med fravær var fraværende pga. sygdom (40,0 %). Andre hyppige årsager til fravær blandt de gennemførte kursister var Jeg skulle til lægen/hospitalet/til kontrol el. lign. (18,9 %) og Ferie (14,7 %). Få kursister angav årsagen Kurset levede ikke op til mine forventninger (1,1 %) og Jeg havde ingen transportmuligheder som årsag (1,1 %), og ingen angav Tidspunktet for kurset passede mig dårligt. 24,2 % af kursisterne angav Anden årsag til fravær. 1 Dette tal stemmer ikke overens med antal fraværende fra tabel 5.1 (50 % svarende til 89 respondenter). Dette skyldes højst sandsynligt, at de ubesvarede fra tabel 5.1, som derfor ikke kan regnes for hverken at være fraværende eller ikke-fraværende, har valgt at svare på det næste spørgsmål om årsag til fravær, hvilket er det spørgsmål, der ligger til grund for tabel

28 Antal moduler deltaget 6.2. FRAVÆR BLANDT FRAFALDNE KURSISTER Figur 6.2. Fordeling af antal moduler, kursisterne har deltaget i for frafaldne kursister (23 respondenter). Deltagelse fo r f rafaldne ku rsi ster 3 moduler 52,2% 2 moduler 17,4% 1 modul 30,4% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 6.2 illustrerer, at størstedelen af de frafaldne kursister har deltaget på tre kursusmoduler (52,2 %) og færrest på to kursusmoduler (17,4 %). 27

29 Årsager til fravær Figur 6.3. Fordeling af fraværsårsager for frafaldne kursister (23 respondenter). Respondenterne havde mulighed for at angive flere svar. Årsager til f ravær fo r f rafaldne ku rsister Jeg var for syg til at kunne deltage 30,4% Der var for lidt tid til at tale sammen 21,7% Jeg følte mig ikke tilpas i gruppen 17,4% Kurset passede ikke til min situation 8,7% Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder 30,4% Kurset gav mig ingen ny viden 26,1% Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere, fx læger eller sygeplejersker 30,4% Kurset levede ikke op til mine forventninger 34,8% Jeg havde ikke tid 8,7% Jeg havde ingen transportmulighed Tidspunktet for kurset, passede mig dårligt 4,3% Anden årsag 30,4% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% Af figur 6.3 fremgår det, at de frafaldne kursister fordeler sig forholdsvist bredt på de forskellige årsager til fravær. Flest kursister angiver Kurset levede ikke op til mine forventninger (34,8 %), og årsagerne Jeg var for syg til at deltage (30,4 %), Kurset gav mig ingen nye redskaber eller færdigheder (30,4 %), Jeg savnede sundhedsfaglige undervisere (30,4 %) og Anden årsag (30,4 %) er også hyppigt angivet. Få kursister angiver, at tidspunktet passede dårligt (4,3 %). 7 kursister angiver anden årsag, hvilket bl.a. omfatter svar som arbejde og manglende overskud til deltagelse. 28

30 Levede kurset op til forventninger? Figur 6.4. Fordeling af lyst til at deltage igen på kurset for frafaldne kursister (23 respondenter). Kursisterne blev spurgt: Vil du deltage på kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom igen, hvis du fik muligheden? F rafaldne ku rsisters l yst til at d e l tage i gen? Ja 26,1% Måske 13,0% Nej 56,5% 4,3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Figur 6.4 illustrerer, at størstedelen af de frafaldne kursister har angivet ikke at ville deltage på kurset igen (56,5 %). Færrest har angivet måske at ville deltage på kurset igen (12,2 %), og 26,1 % af de frafaldne kursister vil gerne deltage på kurset igen. 7. FORVENTNINGER TIL KURSET Figur 7.0. Forventninger til kurset for gennemførte (178 respondenter) og frafaldne kursister (23 respondenter). Kursisterne blev spurgt: Var kurset, som du forventede, på baggrund af den information, du havde fået forud for kursets start? Gennemførte Frafaldne Ja 47,8% 70,8% Nej 9,6% 39,1% Ved ikke 9,6% 13,0% 10,1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Det fremgår af figur 7.0, at størstedelen af både de gennemførte og frafaldne kursister fandt, at kurset levede op til deres forventninger (hhv. 70,8 % og 47,8 %). Lige mange af de gennemførte kursister har svaret Ved ikke (9,6 %) og Nej (9,6 %), mens flere blandt de frafaldne kursister har svaret Nej (39,1 %) end Ved ikke (13,0 %). De kursister, der ikke mente, at kurset levede op til deres forventninger, havde mulighed for at uddybe dette. Her fremhæves for lidt dialog mellem de deltagende kursister, for lidt tid/for overfladisk og for meget struktur/for stram plan. Andre kursister ønsker mere fagligt personale som sygeplejersker, psykologer osv., og nogle kursister var også positivt overraskede. 29

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015.

NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 5 3. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2014 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I LØBET AF 2014 INDHOLD 1. Introduktion... 2 2. Sammenfatning...

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM I LØBET AF 2013 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015.

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning... 4 3.

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET PÅ KURSET LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER I LØBET AF 2013 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Kursisternes

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009

LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 LÆR AT LEVE med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2009 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af LÆR AT LEVE med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 NATIONAL OPGØRELSE OVER KURSISTER, DER HAR DELTAGET I KURSET LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION I 2015. 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Sammenfatning...

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Kære kursist Du har deltaget i workshoppen Aktiv med kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål om dig og din opfattelse af og tilfredshed

Læs mere

Lær at tackle kronisk sygdom

Lær at tackle kronisk sygdom Lær at tackle kronisk sygdom Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Samlet opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af 2010. Denne rapport er lavet på baggrund af evalueringer fra kurset Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Gennemført (har deltaget på 4-7 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der har gennemført et kursus i løbet af i 2008 De følgende figurer viser landsdækkende opgørelser fra evalueringerne af Lær at leve med kronisk sygdom.

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset Lær at tackle kroniske smerter. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012

Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2012 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 1020 kursister

Læs mere

Lær at tackle kroniske smerter

Lær at tackle kroniske smerter Lær at tackle kroniske smerter National opgørelse over kursister, der har deltaget på et kursus i løbet af 2011 De kommunale indberetninger for Lær at tackle kroniske smerter viser, at i alt 662 kursister

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISK SYGDOM 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

Lær at tackle angst og depression

Lær at tackle angst og depression Lær at tackle angst og depression Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler på kurset Lær at tackle angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009.

Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. Lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2009. De kommunale indberetninger fra 2009 viste, at 1920 kursister havde deltaget på Lær at leve med kronisk

Læs mere

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom

LÆR AT TACKLE kronisk sygdom LÆR AT TACKLE kronisk sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2016

KRONISKE SMERTER 2016 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Gennemført (har deltaget på 4-6 moduler) Kære kursist Du har deltaget i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der indeholder spørgsmål

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2016 GENNEMFØRTE KURSISTER NORDDJURS KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

LÆR AT TACKLE job og sygdom

LÆR AT TACKLE job og sygdom LÆR AT TACKLE job og sygdom Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE job og sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema, der

Læs mere

LÆR AT TACKLE angst og depression

LÆR AT TACKLE angst og depression LÆR AT TACKLE angst og depression Deltaget på 3 eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE angst og depression. Vi vil bede dig om at udfylde dette

Læs mere

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom

Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011. Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom Rapport over kursusevalueringer i perioden 2008-2011 Indhold 1. Lær at leve med kronisk

Læs mere

Lær at leve med kronisk sygdom

Lær at leve med kronisk sygdom Lær at leve med kronisk sygdom National opgørelse over kursister der er frafaldet kursus i løbet af 2008. De kommunale indberetninger fra 2008 viste, at omkring 1800 kursister havde deltaget på Lær at

Læs mere

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune

Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune Evaluering af Mit liv med diabetes diabetesrehabilitering i Faaborg-Midtfyn Kommune HOLD 1, efterår 2013 Baggrundsvariable Kønsfordeling Aldersfordeling Mand 5 Indtast din alder 66 Kvinde 5 2 4 6 8 10

Læs mere

LÆR AT TACKLE kroniske smerter

LÆR AT TACKLE kroniske smerter LÆR AT TACKLE kroniske smerter Deltaget på tre eller færre moduler Kære kursist Du har deltaget på tre eller færre moduler i kurset LÆR AT TACKLE kronisk sygdom. Vi vil bede dig om at udfylde dette skema,

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2013 ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister på kurset Lær at tackle kroniske smerter i Odense Kommune

Læs mere

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune

[LÆR AT TACKLE ] PATIENTUDDANNELSERNE I VEJEN KOMMUNE. Vejen Kommune 2016 Vejen Kommune Jette Holmgaard, Koordinator Lene Schramm Petersen, Gruppeleder Livsstilsafdelingen Evaluering af patientuddannelserne i Vejen Kommune 2015 Lær at tackle kroniske smerter - Lær at tackle

Læs mere

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom

Aktiv med kronisk sygdom. Evaluering af. Aktiv med kronisk sygdom Aktiv med kronisk sygdom Evaluering af Aktiv med kronisk sygdom INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 1 Datagrundlag... 2 Kursisternes baggrund... 2 Kursisternes brug af de tillærte redskaber... 4 Kursisternes

Læs mere

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom

Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Patientuddannelse lær at leve med kronisk sygdom Opgørelse over gennemførte kursister i september-december 2007 De følgende figurer viser de første landsdækkende tal fra evalueringerne af Patientuddannelse

Læs mere

KRONISKE SMERTER 2015

KRONISKE SMERTER 2015 LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller flere

Læs mere

ANGST OG DEPRESSION 2015

ANGST OG DEPRESSION 2015 LÆR AT TACKLE ANGST OG DEPRESSION 2015 GENNEMFØRTE KURSISTER VEJEN KOMMUNE Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget på 4 eller

Læs mere

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014

EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 EVALUERING LÆR AT TACKLE KRONISKE SMERTER 2014 GENNEMFØRTE KURSISTER ODENSE KOMMUNE 1 Denne rapport dækker over besvarelser fra spørgeskemaer udleveret til kursister, der har gennemført (dvs. deltaget

Læs mere

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden

2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden 2 Forekomst af kroniske sygdomme i Region Hovedstaden Antallet af borgere med kronisk sygdom er steget med 5,6 % i Region Hovedstaden fra til 2010 Antallet af borgere med mere end én kronisk sygdom er

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10

Lokalafdelingen i Aarhus og Skanderborg Side 1 af 10 Spørgeskemaundersøgelse Bestyrelsen for Scleroseforeningens afdeling i Aarhus og Skanderborg har i december 2014 og januar 2015 lavet en spørgeskemaundersøgelse blandt lokalforeningens medlemmer om deres

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 13-14 Første del En undersøgelse af elevers oplevede pres i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 4 5 DEL 1: Profil på alle respondenter

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Lær at tackle job og sygdom

Lær at tackle job og sygdom Lær at tackle job og sygdom Beskæftigelsesregion Midtjylland 29. september 2014 Lea Hegaard chefkonsulent, Komiteen for Sundhedsoplysning Malene Norborg senior projektkoordinator, Komiteen for Sundhedsoplysning

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger

Eksternt spørgeskema. Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet. 1. Baggrundsoplysninger Eksternt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om kommunens kommunikation med borgerne. Det er din personlige mening om kommunikationen, som spørgeskemaet handler

Læs mere

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser

3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Kapitel 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser 3.2 Specifikke sygdomme og lidelser Dette afsnit handler om forekomsten af en række specifikke sygdomme og lidelser, som svarpersonerne angiver at have på nuværende

Læs mere

Elevundersøgelse 2013-14

Elevundersøgelse 2013-14 Elevundersøgelse 2013-14 Andel del En undersøgelse af det fysiske undervisningsmiljø i gymnasiet. Elevbevægelsens Hus Vibevej 31 2400 København NV Indhold Indledning Datagrundlag 3 4 AFSNIT 1: Profil på

Læs mere

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN

EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2015 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING 1 INDLEDNING Komiteen for Sundhedsoplysning stiller SurveyXact et internetbaseret redskab til kvalitetssikring til

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen FOA Fag og Arbejde Sektion for Analyse og Kommunaløkonomi 24. april 2008 Det siger FOAs medlemmer om vold på arbejdspladsen Dette papir indeholder resultater af en spørgeskemaundersøgelse blandt FOAs medlemmer

Læs mere

Udkast til Sygedagpengeanalyse.

Udkast til Sygedagpengeanalyse. Dato: 8. oktober Sagsnr.: -8-3 Udkast til Sygedagpengeanalyse. Indledning Analysen er blevet til på baggrund af et ønske om at opnå en bedre forståelse af den gruppe af borgere, der er sygemeldte i Middelfart

Læs mere

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering

PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering PIXIUDGAVE af Evalueringsrapport Kursus i stresshåndtering Det har givet en vis ro med hensyn til det faktum, at jeg ikke står alene, stress rammer i alle samfundslag og brancher og det er en trøst. Jeg

Læs mere

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse

Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse BAGGRUNDSNOTAT Hvad skal der til for at løfte de udsatte unge videre til uddannelse eller beskæftigelse? - En spørgeundersøgelse I dette notat præsenteres udvalgte resultater fra en spørgeundersøgelse

Læs mere

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller

LÆR AT TACKLE. Kronisk sygdom. Kroniske smerter. Angst og depression. eller. eller LÆR AT TACKLE Kronisk sygdom eller Kroniske smerter eller Angst og depression Kurserne giver dig inspiration og redskaber til at få en bedre hverdag. Du møder andre i samme situation. LÆR AT TACKLE kronisk

Læs mere

ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE

ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE ÅRSRAPPORT OM FORÆLDREKURSET HÅND OM BARNET I SUNDHEDSPLEJEN I AALBORG KOMMUNE Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 SAMMENFATNING... 4 DATAGRUNDLAG... 5 FREMMØDE OG OVERORDNET UDBYTTE... 7 GRAVIDITET OG

Læs mere

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248.

Antal. Bruttostikprøve 550. Frafald - ikke del af population 72. Nettostikprøve (renset) 478. Antal gennemførte besvarelser 248. Antal Bruttostikprøve 550 Frafald - ikke del af population 72 Nettostikprøve (renset) 478 Antal gennemførte besvarelser 248 Svarprocent: 52% - - - - - - - GENNEMGANG AF RESULTATER JK PROCES EVALUERING

Læs mere

TILFLYTTERANALYSEN 2016

TILFLYTTERANALYSEN 2016 Sagsnr. 00.13.02-P05-1-15 Sagsbehandler Anette Olsen TILFLYTTERANALYSEN 2016 18.07.2016 FAKTA OM TILFLYTTERNE FRA TILFLYTTERANALYSEN - 34 % af tilflytterne har tidligere boet i Hedensted Kommune. - 29

Læs mere

den 6. nationale Instruktørsamling

den 6. nationale Instruktørsamling den 6. nationale Instruktørsamling Netværks- og opkvalificeringsarrangement for koordinatorer og instruktører på Komiteen for Sundhedsoplysnings kurser for mennesker med langvarig sygdom Middelfart den

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus Parkursus A06-05 05, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, maj 2006. Kursets form PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset

Læs mere

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag

Brugerundersøgelse Roskilde Kommune. for genoptræningsområdet. Rapport - inklusiv bilag Brugerundersøgelse Roskilde Kommune for genoptræningsområdet 2009 Rapport - inklusiv bilag Rapport Indhold 1 Konklusion...1 2 Undersøgelsens hovedresultater...2 3 Træning med genoptræningsplan...2 3.1

Læs mere

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725

Resultater. LimeSurvey Hurtige statistikker Spørgeskema 46725 'Evaluering - Studiepraktik 2012' Spørgeskema 46725 Resultater Spørgeskema 46725 Antal observationer i forespørgslen: Antal observationer i dette spørgeskema: Procent af i det samlede resultat: 6939 6939 100.00% page 1 / 94 page 2 / 94 Nøgletal for 0001

Læs mere

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige

Sundhed og trivsel blandt ældre. Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt 65+ årige - med supplerende analyse for 45+ årige Sundhed og trivsel blandt ældre Udtræk fra undersøgelsen hvordan har du det blandt ige - med supplerende analyse for 45+ ige Sundhedssekretariatet Januar 2009 1 Sundhed og trivsel blandt ældre borgere

Læs mere

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling

Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society. Anker Fjord Hospice. - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende. Dokumentation & Udvikling Anker Fjord Hospice Danish Cancer Society Anker Fjord Hospice - Oplevelse og tilfredshed blandt de pårørende Dokumentation & Udvikling April 2014 Indhold Indledning... 1 Resume... 1 Karakteristik af de

Læs mere

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje

Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje Brugertilfredshed hos modtagere af hjemmepleje 1 Formål med undersøgelsen Brugerundersøgelsen er et centralt redskab i Egedal Kommunes kontinuerlige arbejde med at forbedre kvaliteten i hjemmeplejen. Ved

Læs mere

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 %

Parameter PF DST Kommentar Enlige mænd, år ~ 25 % ~ 22 % Fra PF: Single og I et Enlige kvinder, år ~ 37 % ~26 % Sammenligning mellem fordelingen af respondenter i Psykiatrifondens spørgeskemaundersøgelse (PF) og fordelingen i befolkningen i Statistikbanken (DST) Joan Bentzen, 12. maj 2016 Undersøgelsen er foretaget

Læs mere

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb

Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb Dokumentation af brugertilfredshed på Integros jobsøgningsforløb I Integro er vi meget optagede af at evaluere vores forløb. Desuden måler flere kommuner på borgernes tilfredshed, og disse målinger evaluerer

Læs mere

Evaluering - Studiepraktik 2012

Evaluering - Studiepraktik 2012 Evaluering - Studiepraktik 2012 Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål. Det tager 2-10 min. at svare på spørgsmålene, og din besvarelse

Læs mere

Indledning SurveyXact som evalueringsværktøj Support Sådan indtaster du svar for gennemførte kursister trin for trin...

Indledning SurveyXact som evalueringsværktøj Support Sådan indtaster du svar for gennemførte kursister trin for trin... EVALUERING I SURVEYXACT TRIN FOR TRIN LÆR AT TACKLE 2017 KOMITEEN FOR SUNDHEDSOPLYSNING VED SPØRGSMÅL KONTAKT RIKKE BACH JENSEN PÅ 3046 8455 ELLER RBJ@SUNDKOM.DK INDHOLD Indledning... 3 SurveyXact som

Læs mere

Job & Kompetencecenter Vest

Job & Kompetencecenter Vest Jobkurs Job & Kompetencecenter Vest Total evalueringsrapport for Jobkurs 1. 9. - 31. 1. 213 Antal besvarelser: 62 Denne undersøgelse har i alt 62 respondenter. Undersøgelsen blev gennemført i perioden

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Læsevejledning 4. 1. Helbredsrelateret livskvalitet og personligt velbefindende 5. 2.

Indholdsfortegnelse. Indledning 3. Læsevejledning 4. 1. Helbredsrelateret livskvalitet og personligt velbefindende 5. 2. Sundhedsprofil for Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 4 1. Helbredsrelateret livskvalitet og personligt velbefindende 5 2. Social kapital 21 3. Alkohol 37 4. Rygning

Læs mere

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING

CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING Evalueringsrapport angående PREP-Parkursus A06-03, 03, afholdt i Roskilde, Ungdommens Hus, marts 2006. PREP er et kursusprogram for par, der ønsker at arbejde med deres forhold. Parkurset giver praktiske

Læs mere

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen

Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen Evaluering af dagtilbudssocialrådgiverfunktionen 1. Aktviteter... 3 1.1 Overordnet aktivitet... 3 1.2 Familierådgivningsforløb... 3 1.3 Konsultationer/faglig sparring... 6 2. Tilfredshed... 7 2.1 Tilfredshed

Læs mere

Evaluering af ammekursus 2010/2011

Evaluering af ammekursus 2010/2011 Evaluering af ammekursus 2010/2011 Indledning Tværfagligt ammekursus blev etableret i 2004. Baggrunden var, at det var blevet muligt at gå til eksamen i Danmark og få den internationale certifikation til

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey:

UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011. Introtekst til survey: UDKAST! Evaluering Studiepraktik 2011 Introtekst til survey: Hjælp os og de videregående uddannelser med at gøre Studiepraktik bedre. Vi beder dig besvare følgende spørgsmål, som tager 2-10 min. at besvare.

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER

3 DANSKERNES ALKOHOLVANER 3 DANSKERNES ALKOHOLVANER Dette afsnit belyser danskernes alkoholvaner, herunder kønsforskelle og sociale forskelle i alkoholforbrug, gravides alkoholforbrug samt danskernes begrundelser for at drikke

Læs mere

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse,

Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, Evaluering af 1. semester cand.it. i itledelse, eftera r 2016 Indhold Indledning... 3 FU-møder... 4 Modulevaluering gjort tilgængelig på modulets sidste kursusgang... 4 Modul 1: Informationsteknologi,

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

BILAG 1: Spørgeskemaer. Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008

BILAG 1: Spørgeskemaer. Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008 BILAG 1: Spørgeskemaer Undersøgelse af brugertilfredsheden med e-journal 2008 Spørgeskema Segment: Borgere Først lidt om dig selv 1. Hvad er din senest afsluttede uddannelse? (1) Grundskole (folkeskole,

Læs mere

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke Evaluering af kursus Kære deltager Tak fordi du tager dig tid til at besvare dette spørgeskema. Din besvarelse vil indgå i evalueringen af kurset og den samlede kursussæson for Uddannelsespuljen. For nemhedens

Læs mere

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig

Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Bilag 1. Foreløbige resultater i Kronikerprojektet På vej til et sundere dig Køn Kvinder: 63 % Mænd:37% Alder: Ældste: 79 år Yngste: 36 år Gennemsnit: 65 år Fordeling på Diagnoser: Hjertekarsygdom 7 pct.;

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer

Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer Resultat af spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af Corona 214 Resultater Der blev udsendt 6 spørgeskemaer. 4 medlemmer har besvaret spørgeskemaundersøgelsen. Dette giver en svarprocent på 83,1 procent.

Læs mere

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset

Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Hvem er vi i KBHFF? Resultater fra den 1. Medlemsundersøgelse Evalueringskorpset Svar indsamlet i perioden 8. til 17. januar 2014 Første resultater fremlagt på stormøde lørdag den 25. januar 2014 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Udfordringer for sundhedsarbejdet

Udfordringer for sundhedsarbejdet Bilag 1 Sundhedsprofil af Faaborg-Midtfyn kommune I 2010 gennemførtes en undersøgelse af borgernes sundhed i kommunerne i Danmark som er samlet i regionale opgørelser, hvor kommunens egne tal sammenholdes

Læs mere

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter

Nyuddannet sygeplejerske, et år efter Nyuddannet sygeplejerske, et år efter -en undersøgelse af sygeplejerskers oplevelser af, hvordan grunduddannelsen har rustet dem til arbejdet som sygeplejerske 2009 Studievejledningen, sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Myter om efterløn holder ikke

Myter om efterløn holder ikke Myter om efterløn holder ikke Kun hver femte efterlønner angiver at være helt frisk, mens hver anden føler sig nedslidt. Halvdelen vil dog kunne passe et deltidsjob eller mere og et flertal af efterlønnerne

Læs mere

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i.

Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Internt spørgeskema Vejledning i udfyldning af spørgeskemaet Dette spørgeskema handler om den interne kommunikation i både den samlede kommune og den afdeling/institution, som du arbejder i. Det er din

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

En analyse af patientevaluering af forløbsprogrammet for diabetes.

En analyse af patientevaluering af forløbsprogrammet for diabetes. En analyse af patientevaluering af forløbsprogrammet for diabetes. Indledning. Udgangspunktet for denne patienttilfredshedsundersøgelse, var en undren over at Sundhedsstyrelsen endnu ikke har stillet krav

Læs mere