Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Systemapparat LDP-7024D. Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3"

Transkript

1 Brugervejledning Systemapparat LDP-7024D Til omstillingsanlæg LG LDK-24/50/100 Version 3

2 Indhold Beskrivelse af taster... 4 Etablere et opkald... 5 Etablere et eksternt opkald... 5 Etablere et internt opkald Ringe til et internt gruppenummer Besvare et opkald... 5 Besvare et eksternt opkald... 6 Besvare et internt opkald... 6 Indstille telefonens svartilstand... 6 Omstilling Omstilling til lokalnummer... 6 Omstilling til lokalnummer, som findes på lystast Omstilling til optaget lokalnummer... 7 Omstilling til eksternt nummer... 7 Indtrækning af samtaler... 7 Opsamle en samtale fra gruppen... 7 Samtale på Hold/parkering... 8 Sætte ekstern samtale på Hold Hente samtale på Hold Parkere en intern samtale Parkere en samtale i Hold-gruppe... 8 Hente en parkeret samtale fra vilkårlig telefon... 8 Banke På... 8 Modtage et Banke På-signal Skift mellem samtaler ved internt opkald... 9 Skift mellem samtaler ved eksternt opkald... 9 Notering... 9 Ved ubesvaret opkald Ved optaget... 9 Viderestilling til et andet svarsted... 9 Annullering af viderestilling Kortnummer Gemme og ændre kortnumre Anvende et kortnummer Slet kortnummer Opkald med navnevalg Karaktertab Systemkortnumre Fraværsmeddelelser Fraværsmeddelelser på display Fjern fraværsmeddelelse Fraværskoder Programmere individuel fraværsmeddelelse (fraværskode 00) Forstyr ikke (Do Not Disturb/DND) Talebesked/voic Indspilning og aflytning af velkomstbesked Aktivere din talebesked: se viderestilling Slette din talebesked Aflytte indtalte beskeder til dig Flytte en besked til et andet lokalnummer Fjernbetjene dine talebeskeder/voic Indtal besked til andet lokalnummer: Konference Etablering af konference Afslutte en konference Gå tilbage til en konference Frakoble en ekstern deltager Konferencerum Aktivering af konferencerum Deaktivering af konferencerum Brug af konferencerum Vis nummer/direkte nummer For at vise nummeret Bladre mellem flere numre Skifte mellem nummer og nummerets navn i kortnummerlisten Ringe op til et gemt nummer Gemme et vist nummer i kortnummerlisten Slette et vist nummer Slette alle viste numre Skjul eget nummer Slå skjul-funktionen fra/til Mobilitet telefon og mobiltelefon Kodning af mobilnummer Aktivering/deaktivering af mobilitet Omstilling fra mobiltelefon Kald fra mobiltelefon Free seating Linked pair (parallelringning) ACD (Automatic Call Distribution) way recording Øvrige funktioner Dit navn på display Lokalnummerstatus Personsøgning via grupper (interne grupper ) Dato og tid Lokalnummerangivelse Baggrundsmusik Ændre ringesignal Mute/afbrydelse af mikrofon Spærre for udgående samtaler Password Ændre password Ændre sprog i display (dansk/engelsk) Kontrollere programversion Chef-/sekretærviderestilling Påmindelse Headset Vente på udgående linje Ledig udgående linje efter ventefunktion Automatisk genkald Genkald af senest indtastede nummer Portåbning Programmering af faste lystaster Slette en lystast Programmering af faste lystaster på omstillingsapparater Programmering af fælles funktioner for alle systemapparater Fraværsmeddelelse Lægge fraværsmeddelelser ind på enkelte lokalnumre Programmere fælles fraværsmeddelelser Annullere DND/Forstyr ikke, fraværsmeddelelse og viderestilling Midlertidig spærring for udgående samtaler Påmindelse Omskiftning dag/efter ønske/nat/weekend Indspille systembeskeder/kø-svar Annullere alle viste numre... 31

3 s s Beskrivelse af taster Etablere et opkald SVAR Funktionstaster 3 stk under display Etablere et eksternt opkald LYSTAST kortnr Omst/prog Lystaster På højre side af telefonen findes 24 lystaster. Disse tilpasses efter ønske. Kortnummertast Anvendes ved kortnummer, navnevalg, kald til gemt nummer og kald til sidst kaldte nummer. Omstillingstast Anvendes til omstilling af et eksternt opkald til andet lokalnummer, og til programmering. - Løft røret (ikke nødvendigt, hvis headset anvendes) LYSTAST - Tryk på en ledig lystast eller tryk O - Afvent klartone - Indtast telefonnummer på taltasterne telefonnummer Se også kortnummer, og genkald af senest indtastede nummer. O DND/Flyt NOTERING Forstyr ikke tast (Do Not Disturb) Anvendes, når telefonen skal spærres for indgående opkald, eller telefonen skal viderestilles Noteringstast Anvendes i forbindelse med notering (tilbagekald) samt talebeskeder (voic ). Etablere et internt opkald - Løft røret (ikke nødvendigt, hvis headset anvendes) - Indtast lokalnummeret på taltasterne eller anvend en lystast LYSTAST -volumen+ HÅNDFRI Volumentast Anvendes til justering af lydstyrke i højtaler, rør og ringesignal (uafhængigt af hinanden). Benyttes også ved programmering og til at bladre i numre. Håndfri tast Anvendes til at besvare kal uden brug af håndsættet (telefonrøret). - Du vil nu høre: A. Ringetone. Afventer svar fra det kaldte lokalnummer. B. Tre toner. Begynd samtalen efter de tre toner. Hold/gem TALTASTER JKL 5 MENU s t TLF.BOG Hold/gem-tast Anvendes til at parkerer samtaler og til programmering. Taltaster Bruges tli indtastning af telefonnumre og navne. Menutast en bruges sammen med de tre funktionstaster under displayet. en bruges også til opslag i listerne med egne kortnumre og systemkortnumre. Hvis du vil anvende telefonen på medhør, så skal du ikke løfte røret. Højttaleren kobles til og lampen i tasten HÅNDFRI tænder. Ringe til et internt gruppenummer De interne gruppenumre er fleksible. Normalt anvendes gruppenumrene (LDK-24: ). - gruppenummeret eller tryk på en forprogrammeret lystast 6 x x LYSTAST - Afvent svar fra et ledigt apparat Vær opmærksom på Besvare et opkald at de forskellige apparattyper LKD-8, LKD-30 og LDP-7024D ikke umiddelbart kan byttes rundt. Forbindelserne skal laves om, eller telefonanlægget skal programmeres om. - Løft røret eller tryk på HÅNDFRI-tasten - Anvendes headset tryk kun HÅNDFRI HÅNDFRI 4 5

4 Besvare et eksternt opkald LYSTAST - Løft røret tryk på den lystast, som blinker Besvare et internt opkald I apparatets display vises lokalnummeret efterfulgt af enten (T), (P) eller (H). - (T) betyder normalstilling, dvs. besvarelse sker ved afløftning eller tryk på HÅNDFRI - (P) kald annonceres med 3 toner, herefter åbner højttaleren og den kaldende kan tale. Den kaldte kan herefter løfte håndsættet eller trykke HOJTT (under display) for at få taleforbindelse - (H) efter 3 toner åbnes såvel højttaler som mikrofon Indstille telefonens svartilstand HÅNDFRI HOJTT Hvis der ikke svares på det kaldte lokalnummer, kan samtalen tages tilbage ved at trykke på den blinkende lystast. Samtalen kan også omstilles helt ved at lægge røret på. Siden kan den trækkes ind med 7 efterfulgt af lokalnummer. Opkaldet vender tilbage, hvis der ikke bliver svaret. Omstilling til lokalnummer, som findes på lystast - Tryk på lystasten, hvor lokalnummeret er programmeret. Samtales stilles automatisk i vent. Du kan vælge mellem at vente til lokalnummeret bliver svaret, eller lægge telefonrøret på, inden lokalnummeret bliver svaret. Omstilling til optaget lokalnummer - Tryk på den lystast, hvor lokalnummeret er programmeret LYSTAST eller OMST/PROG og tast lokalnummeret på taltasterne. - Læg røret på lystast Omst/prog Vælg mellem 3 svartilstande (T), (P) eller (H). - (T) betyder nomalstilling, dvs. besvarelse sker ved afløftning eller tryk på HÅNDFRI - (P) kald annonceres med 3 toner, herefter åbner højtaleren og den kaldende kan tale. Den kaldte kan herefter løfte håndsættet eller trykke HOJTT (under display) for at få taleforbindelse - (H) efter 3 toner åbnes såvel højttaler som mikrofon - Tryk på OMST/PROG og tast 12 på taltasterne HOJTT - Vælg 1 for (H), 2 for (T) eller 3 for (P) 1 2 Omstilling Omst/prog Hold/gem HÅNDFRI Hvis det kaldte lokalnummer er optaget, stilles samtalen automatisk i vent, når du lægger telefonrøret på. Der kan ikke omstilles til en analog telefon, som er optaget. Kaldet vil straks give genopkald. Omstilling til eksternt nummer - Tryk på tasten OMST/PROG kortnr - kortnummer eller O og telefonnummer 0 telefonnummer Afvent tilbageringningstone, før røret lægges på. Bemærk at denne facilitet kan være spærret i anlægget. Indtrækning af samtaler Når det ringer på et lokalnummer: - Løft rør Omst/prog Omstilling til lokalnummer - Tryk på OMST/PROG - lokalnummer - Afvent svar fra det kaldte lokalnummer eller læg telefonrøret på. Omst/prog - Indtast 7 og lokalnummeret, som ringer Opsamle en samtale fra gruppen Du må indgå i samme svargruppe for at kunne udføre denne funktion. Når det ringer på et lokalnummer: - Løft rør - Indtast Almindeligt parkerede samtaler kan indtrækkes af alle systemapparater. Individuelt parkerede samtaler kan alene 7

5 Samtale på Hold/parkering indtrækkes på eget systemapparat. Samtalen indtrækkes ved at trykke på den aktuelle lystast. Ved indtrækning fra et andet systemapparat kræves det, at de eksterne linjer er repræsenteret på lystaster. Sætte ekstern samtale på Hold en gang for almindeligt Hold to gange for individuelt Hold Hente samtale på Hold - Tryk på den blinkende lystast Parkere en intern samtale Du kan parkere en intern samtale, hvis dit apparat er programmeret med en LOKAL-tast (ICM). - Samtalen tilbagetrækkes ved at trykke på LOKAL hold/gem hold/gem hold/gem blinkende lystast Modtage et Banke På-signal Når du selv modtager et Banke På-signal, ringer din telefon og lampen i lystasten HOLD/GEM blinker. Du kan nu vælge at afslutte din igangværende samtale eller midlertidigt afbryde den. Skift mellem samtaler ved internt opkald Ved et internt opkald viser displayet bryd ind af xxx, hvor x er lokalnummeret. Skift mellem de to samtaler ved at trykke HOLD/GEM. Skift mellem samtaler ved eksternt opkald - Tryk på lystasten, som blinker For at genoptage den oprindelige samtale, gentag ovenstående og vælg den lystast, som skal besvares. blinkende lystast Parkere en samtale i Hold-gruppe - Tryk på OMST/PROG (den eksterne samtale sættes midlertidigt på Hold) - Indtast parkeringnummeret (normalt , LDK-24: ). lokal omst/prog Notering Ved ubesvaret opkald - Tryk på tasten NOTERING NOTERING - Læg røret på - Meddel modtageren, at en samtale venter på det aktuelle parkeringsnummer. Hente en parkeret samtale fra vilkårlig telefon - Løft rør - Indtast det parkeringsnummer, som samtalen er parkeret på 6 x x Der står BESKED i modtagerens display og lampen i NOTERING-tasten blinker. Der ringes tilbage ved at trykke på NOTERING-tasten. Ved optaget - Tryk på NOTERING Når modtager bliver ledig, ringer afsendertelefonen. Når røret løftes, ringer modtagertelefonen. NOTERING Banke På 6 x x Viderestilling til et andet svarsted - * når optaget-tone høres - Afvent svar * - Tryk på HÅNDFRI og DND/FLYT tast 554 HÅNDFRI dnd/flyt - Vælg type af viderestilling: O: Følg mig/flyt en anden lokaltelefon til den du ringer fra: O password indtast det lokalnummer, som skal stilles videre til din telefon, angiv password og tryk HOLD/GEM. 8 9

6 1: direkte viderestilling. det lokal-/gruppenummer 1 # (voic ) voic (#), som dit opkald skal gå til. 2: viderestilling ved optaget. det lokal-/gruppe- 2 # nummer voic (#), som dit opkald skal gå til 3: viderestilling ved ubesvaret. det lokal-/gruppe- 3 # nummer voic (#), som dit opkald skal gå til 4: viderestilling ved optaget og ubesvaret. det 4 # lokal-/gruppenummer voic (#), som dit opkald skal gå til 5: viderestilling til ekstern. Efter at 5 er tastet angives 5 x positionen på det kortnummer, hvor det eksterne nummer er programmeret. F.eks , hvor 001 er kortnummerpositionen 6: viderestilling til ekstern ved ubesvaret. Efter du har 6 x tastet 6, indtastes kortnummer, hvis det eksterne nummer er indprogrammeret. - Der fås en kvitteringstone og DND/FLYT-tasten blinker. Note. Ekstern viderestilling begrænses af sikkerhedshensyn af en tidsindstilling, som gør at samtalen kan være opkoblet i maksimalt 10 min. Denne tidsindstilling kan ændres (til ingen begrænsning eller 1-99 min.). Indstillingen kan ændres af den systemansvarlige. Viderestilling til voic kan kun finde sted, hvis der er installeret et VMIB-kort i centralen (option). Annullering af viderestilling dnd/flyt - Tryk på DND/FLYT-tasten tast 559 Kortnummer Gemme og ændre kortnumre Hvis du har et systemapparat kan du gemme navne på de telefonnumre, du lagrer som kortnumre. - Tryk på tasten OMST/PROG - Tryk på tasten KORTNR (næste ledige kortnummerposition vises), tast den position som systemet giver, hvis du vil gemme på et ledigt nummer, eller indtast et andet nummer, som du ønsker at gemme på. (Egne kortnumre kan gemmes på positionerne ) kortnr Udover tal kan et kortnummer indeholde *, # og en pause. For at indlægge pause på 3 sek. tryk på NOTERING. - Angiv tekst til telefonnummeret (maks. 16 karakterer), tekst se afsnit Karaktertabel (tekst kan udelades). Anvende et kortnummer - Løft røret - Tryk på KORTNR - Indtast det ønskede kortnummer Slet kortnummer - Tryk på tasten OMST/PROG - Tryk på tasten KORTNR - Vælg kortnummer som skal slettes Opkald med navnevalg - Tryk på KORTNR to gange - Vælg alternativ for visning af navn 1: Interne lokalnumre 1 2: Individuelle kortnumre 2 3: Systemkortnumre - Bladr frem til aktuelt navn ved at anvende piletasterne. Alternativt kan du indtaste den første karakter i navnet, hvis du f.eks. vil søge på et navn, som begynder med bogstavet K, taster du 52 (se afsnit Karaktertabel). kortnr kortnr kortnr - Vælg navnet ved at taste VOLUMEN + kortnr - Indtast telefonnummeret telefonnummer - For at ringe det valgte nummer op trykkes på HOLD/GEM Samtalen kobles nu automatisk op

7 Karaktertabel A = 21 B = 22 C = 23 D = 31 E = 32 F = 33 G = 41 H = 42 I = 43 J = 51 K = 52 L = 53 M = 61 N = 62 O = 63 P = 71 Q = 72 R = 73 S = 74 T = 81 U = 82 V = 83 W = 91 X = 92 Y = 93 Z = 94. = 13, = *3 : = *2 mellemrum = *1 0 = 00 1 = 10 2 = 20 3 = 30 4 = 40 5 = 50 6 = 60 7 = 70 8 = 80 9 = 90 Systemkortnumre 05 Ikke tilstede, ukendt retur 06 Ring til (telefonnummer op til 17 cifre) telefonnummer 07 Hos lokal xxx 08 I møde til kl. TT:MM 09 Er hjemme 10 Er syg Fælles fraværskoder. Programmeres af omstillingen T T M M x x Systemkortnumre kan anvendes af alle brugere i systemet, men kan kun gemmes, ændres og slettes af den systemansvarlige. Et systemkortnummer gemmes som et 4-cifret nummer. Der er systemkortnumre, disse nummereres Fraværsmeddelelser TT:MM = Time og Minut DD:MM = Dag og Måned Programmere individuel fraværsmeddelelse (fraværskode 00) - Tryk på tasten OMST/PROG og tast 52 på taltasterne 5 2 Fraværsmeddelelser på display Du kan vælge mellem forskellige meddelelser som vises, når nogen ringer til dig. - Tryk på OMST/PROG og tast 51 - Indtast fraværskoden på den ønskede meddelelse (00-10), se nedenstående x x Indtast din fraværsmeddelelse tekst (maks. 23 tegn, se afsnit Karaktertabel) Forstyr ikke (Do Not Disturb/DND) - Tryk på DND/FLYT dnd/flyt - Indtast data (eksempelvis dato, tid eller telefonnummer) data - Tryk HOLD/GEM - DND/FLYT-tastens lampe skal nu lyse Annullering af funktionen Fjern fraværsmeddelelse - Tryk DND/FLYT eller tast 559 dnd/flyt Tryk på DND/FLYT - DND/FLYT-tastens lampe slukkes. dnd/flyt Fraværskoder Omstillingen kan ikke anvende funktionen Forstyr ikke, da dette er natindstillingsfunktionen. 00 Individuel meddelelse (se afsnit Programmere individuel fraværsmeddelelse) 01 Frokost til kl. TT:MM 02 Ferie til d. DD:MM 03 Ikke tilstede, tilbage kl. TT:MM T T M M 0 2 D D M M 0 3 T T M M Talebesked/voic Indspilning og aflytning af velkomstbesked - Tryk på OMST/PROG og indtast 61# 6 1 # - Indtal/aflyt din besked talebesked 04 Ikke tilstede, tilbage d. DD:MM 0 4 D D M M - HOLD/GEM 12 13

8 Aktivere din talebesked: se viderestilling Slette din talebesked - Tryk på OMST/PROG og indtast 66 Aflytte indtalte beskeder til dig en NOTERING blinker, hvis nogen har lagt en besked, og displayet viser BESKED: VMIB (ANTAL). notering Når du hører din egen hilsen, tast *, dit password og # * password (password kræves, se afsnit Password) - Antal beskeder angives. - Hovedmenu 1 : tryk 1 for at aflytte beskeder. Undermenu: tryk 1 for at aflytte aktuel besked 1 1 # Start af afspilning sker ved tryk på NOTERING. Styring af afspilning sker ved brug af de tre taster under diplayet. De tre taster har hver to funktioner. Der skiftes mellem tasternes funktioner med højre og venstre pil på MENU-tasten. tryk 2 for at gå til næste besked tryk 3 for at slette beskeden tryk 4 for at slette alle beskeder Der er således seks funktioner. tryk * for at gå til hovedmenu * - NAESTE Næste besked afspilles. - GENTAG Sidste besked afspilles igen. - Hovedmenu 2: tryk 2 for at aflytte velkomsthilsenen og evt. indspille en ny. 2 - SLET Beskeden bliver slettet. Undermenu: - TILFOEJ Efter du har hørt en meddelelse, kan du tilføje kommentarer og videresende meddelelsen. Tryk TILFOEJ, indtal kommentar, tryk GEM og lokalnummeret på modtageren. tryk # mens du aflytter meddelelsen for at slette den Du kan herefter indtale en ny, tryk * for at stoppe indtalingen. Du vil herefter vende tilbage til hovedmenuen. # * - SPOL TILB Når en meddelelse afspilles, vil tryk på SPOL TILB bevirke at der spoles 5 sek. baglæns i meddelelsen. Ved 2 tryk spoles 10 sek. baglæns, ved 3 tryk 15 sek. osv. - Hovedmenu 3: Tryk 3 for at annullere medflytningen - Hovedmenu *: Tryk * for at afslutte 3 * - NOTERING Der ringes op til den, som har lagt beskeden. Indtal besked til andet lokalnummer Flytte en besked til et andet lokalnummer Hvis nogen har lagt en besked i din voic , kan du med denne funktion flytte beskeden til et andet lokalnummer. Hvis et kaldt lokalnummer er optaget, ikke svarer eller er sat til "Forstyr ikke" kan der indtales en besked til lokalnummeret ved at trykke NOTERING NOTERING - Under eller efter afspilningen af beskeden, tastes lokalnummeret. lokalnummer Konference Etablering af konference Fjernbetjene dine talebeskeder/voic Når dit lokalnummer er viderestillet til voic en, kan du aflytte denne fra en ekstern telefon ved at ringe til dit eget telefonnummer. - Ring op til dit telefonnummer telefonnummer Det er muligt at etablere konference med op til seks deltagere. Mindst en af deltagerne skal være intern. - Ring op til den første deltager - Tryk på KONF (tast under display) konf 14 15

9 - Fortsæt på denne måde og tryk på KONF to gange ved sidste deltager - Konferencefunktionen er etableret. konf konf konf Brug af konferencerum - rumnummer ( ) 5 7 x - evt adgangskode evt. adgangskode Afslutte en konference - Læg røret på Vis nummer/direkte nummer Gå tilbage til en konference Gælder kun den, som har etableret konferencen. Når du på dit direkte nummer får en samtale, som du ikke besvarer, kan du gemme nummeret. (Der skal være åbnet for faciliteten i anlægget)) - Løft røret - Tryk på KONF konf Når et nummer er gemt, viser displayet CLI(X), hvor X viser antal gemte numre. Frakoble en ekstern deltager lystast - Tryk på den lystast, som den eksterne deltager findes på HÅNDFRI - Læg røret på tryk på HÅNDFRI For at vise nummeret - Tryk på tasten NOTERING Bladre mellem flere numre - Tryk på tasten VOLUMEN (OP NED) NOTERING VOLUMEN + Konferencerum Der kan etableres op til ni konferencerum med op til 15 deltagere (LDK-24: 3 deltagere) i hvert konferencerum. Konferencerummene har numrene Aktivering af konferencerum Skifte mellem nummer og nummerets navn i kortnummerlisten - Tryk på tasten NOTERING Ringe op til et gemt nummer - Tryk på tasten SVAR under display NOTERING SVAR - OMST/PROG, 4 3 og rum nr. (1-9) OMST/PROG 4 3 x - evt. adgangskode (kun tal, ikke * og #) evt. adgangskode - HOLD/GEM Deaktivering af konferencerum - OMST/PROG, 4 4 og rum nr. (1-9) OMST/PROG 4 4 x - evt. adgangskode evt. adgangskode - HOLD/GEM Gemme et vist nummer i kortnummerlisten - Tryk på tasten KORTNR kortnr - Angiv positionen, hvor nummeret skal gemmes - Tryk på tasten KORTNR og HOLD/GEM - Angiv navn (maks. 16 karakterer) kortnr tekst 16 17

10 Slette et vist nummer Aktivering/deaktivering af mobilitet - Når det nummer du ønsker at slette, står i displayet, trykkes på VAELG indtil der står SLT AKT, tryk på SLT AKT Slette alle viste numre - Tryk på tasten NOTERING, og derefter VAELG til der SLT ALL - Bekræft ved at trykke på tasten HOLD/GEM vaelg vaelg SLT AKT SLT ALL OMST/PROG - OMST/PROG, for at aktivere, tast 0 for at deaktivere HOLD/GEM Samme funktion fås med MENU 4 2 Skjul eget nummer Når du foretager en ekstern samtale, kan du vælge om du vil vise eller ikke vise dit eget telefonnummer til den, du ringer til. Dette kræver at der hos Tele-Punkt er bestilt tjenesten CLIR type 3. Endvidere skal der være programmeret en lystast mærket HEMMELIGT NR. Slå skjul-funktionen fra/til - Tryk på tasten HEMMELIGT NR. Når tasten HEMMELIGT NR er tændt, sendes intet vis nummer til den, der ringes op. Mobilitet telefon og mobiltelefon Der ringes både på din telefon og din mobiltelefon. Dit telefonapparat kan kodes sådan, at opkald får både dit systemapparat og din mobiltelefon til at ringe. Kaldet kan så besvares enten på systemapparatet eller mobiltelefonen. Samtalen kan stilles om fra mobiltelefonen til andre i din virksomhed. Du kan fra din mobiltelefon ringe via telefonanlægget til andre. Der skal være åbent for brug af faciliteten i telefonanlægget. Kodning af mobilnummer - OMST/PROG, 3 3 og mobilnummer mobilnummer - HOLD/GEM hemmeligt nr 3 3 Omstilling fra mobiltelefon - * under samtalen, og derefter lokalnummeret * lokalnummer Kald fra mobiltelefon - Ring til dit eget lokalnummer telefonnummer - Afvent klartone og tast lokalnummer eller 0 og eksternt lokalnummer 0 telefonnummer nummer Free seating I omstillingsanlægget kan der defineres et antal telefoner som "dummy-telefoner", dvs. telefonerne har ikke noget bestemt nummer. Derudover defineres et antal telefonnumre, som ikke er knyttet til et bestemt apparat, men til en bestemt person. Til hvert af disse telefonnumre hører en kode. Når denne kode indtastes fra en "dummy-telefon" bliver telefonen tildelt det pågældende telefonnummer, og der kan ringes til og fra den. Når den pågældende forlader telefonen kan han logge sig af igen. Alternativt logger telefonen sig selv af efter en vis tid, som er indstillet af den systemansvarlige. En telefon der kan benyttes til Free seating viser i displayet LOKALNUMMER XXX og ikke LOKAL XXX Tilmeld: HÅNDFRI og derefter koden Når telefonen er tilmeldt kan den viderestilles. Denne viderestilling gælder også efter frameldingen. Framelding: OMST/PROG og ** og HOLD/GEM Efter de 2 stjerner kan viderestillingen ændres med volumentasten. HÅNDFRI x x * * Samme funktion fås med MENU

11 Linked pair (parallelringning) Øvrige funktioner To apparater kan programmeres til at have samme lokalnummer. De ringer således begge to ved opkald til det fælles nummer. Det apparat der svares først, får samtalen. Det andet apparat kan ikke benyttes før samtalen er slut på det første apparat. Programmeringen foretages af Tele-Punkt. Dit navn på display Dit navn vises i stedet for lokalnummeret, når nogen ringer til dig. - Tryk på tasten OMST/PROG og tast ACD (Automatic Call Distribution) - Indtast dit navn (maks. syv tegn, se Karaktertabel) navn for at gemme navnet Et antal lokalapparater kan knyttes sammen i en gruppe. Der er fire forskellige slags grupper: 1: Cirkulær gruppe, hvor apparaterne modtager de indkommende kald efter tur 2: Terminalgruppe, hvor det første apparat altid får kaldet, hvis det er ledigt. Hvis apparatet ikke er ledigt, ringes til det næste apparat. Hvis de to første apparater er optagne ringes til det tredje apparat osv. 3: ACD-gruppe, hvor der ringes på det apparat, der har været ledigt længst tid. 4: Ringegruppe. Der ringes samtidig på alle apparater. Grupperne vil have lokalnumrene (LDK-24) eller (LDK-50/100). På apparaterne i grupperne oprettes en særlig tast. Denne tast bruges til indmelding og udmelding af apparatet i gruppen. Lokalnummerstatus - Tryk på tasten OMST/PROG og tast 64 Du vil nu høre en liste med de funktioner, dit lokalnummer i øjeblikket har. A: Lokalnummer B: Indstilling af svar ved lokalkald: Det oplæses om telefonen er håndfri, Tone (normal ringning) eller Privat (den kaldende kan tale direkte ud i telefonens højtaler) C: Antal beskeder, personer som har søgt dig D: Programmeret alarmtid/påmindelsestid/vækning. Tidspunktet angives. E: Forstyr ikke F: Viderestillet til G: Viderestillet til kortnummer XXX H: Afventer ledig linje I: Spærringskategori 6 4 Programmering af tast: - OMST/PROG + valgt lystast + OMST/PROG lystast gruppenummer + HOLD/GEM 8 7 gruppenr. 2-way recording Eksterne samtaler kan optages og lægges som en besked i din voic . Der skal oprettes en tast til dette. Personsøgning via grupper (interne grupper ) - Løft røret - For intern gruppe nr. 1 - For intern gruppe nr. 2 - De øvrige interne grupper nås med For alle interne grupper x x en programmeres således: - For ekstern gruppe nr OMST/PROG + valgt lystast + OMST/PROG lystast - For ekstern gruppe nr. 2 (gælder ikke LDK-24) HOLD/GEM For ekstern gruppe nr. 3 (gælder ikke LDK-24) Under samtalen trykkes på tasten. Efterfølgende kan samtalen aflyttes i din voic . - For alle eksterne grupper (gælder ikke LDK-24) - For alle grupper i systemet

12 Dato og tid Tryk på OMST/PROG, og tast 041 Indtast dato i formatet MMDDÅÅ, og tryk på HOLD/GEM Indtast tid i formatet TTMM, og tryk på HOLD/GEM M M Hvis enten dato eller tid ikke skal ændres, tryk på HOLD/GEM uden at taste dato/tid. MMDDÅÅ = Måned og Dag og År TTMM = Time og Minut T T D D M M Å Å Alternativ: - Tryk MENU 2 3, vælg med NAESTE til der står COS NED, tryk på OK Annullering af spærring - Tryk på tasten OMST/PROG og tast 22 - Indtast dit password på taltasterne. Herefter lyder kvitteringstone. 2 2 x x Lokalnummerangivelse - Tryk på tasten OMST/PROG og tast 63 Du vil nu få oplyst, hvilket lokalnummer, du ringer fra. 6 3 Alternativ: - Tryk MENU 2 3, vælg med NAESTE til der står COS GENDAN, tryk på OK, tast password, tryk på OK Baggrundsmusik - Tryk på OMST/PROG og tast 73 - Indtast kanal (00-08) og tryk på HOLD/GEM Annullering af baggrundsmusik - Tryk på OMST/PROG og tast x 7 3 Password - Tryk på tasten OMST/PROG og tast 31 - Indtast password i form af 3-11 (cifre, * eller #) 3 1 password Indtast kanal OO og tryk på HOLD/GEM O O - Bekræftigelsestone lyder Ændre ringesignal - Tryk på OMST/PROG og tast Alternativ: - Tryk MENU 1 4, vælg med NAESTE til der står REGISTRER ADG.KODE, tryk OK, tast en kode - Vælg ringesignal (1-4) Alternativ: - MENU og vælg med NAESTE, tast OK x NB: Der kan ikke indlægges password, hvis der allerede er indlagt et. Hvis du skulle glemme dit password, kan den systemansvarlige gå ind i systemet og slette password, og du kan derefter indlægge et nyt. Mute/afbrydelse af mikrofon - Tryk på tasten TAVS (under display) Annullering af mute/indkobling af mikrofon - Tryk på tasten HOJTT tavs HOJTT Ændre password - Tryk på tasten OMST/PROG og tast 32 - Indtast dit nuværende password password 3 2 Spærre for udgående samtaler Du kan spærre din telefon for udgående samtaler. Dette kræver at et password er indlagt (se afsnit Password). - Tryk på tasten OMST/PROG og tast Bekræftigelsestone lyder - Indtast det nye password i form af 3-11 (cifre, * eller #) - Bekræftigelsestone lyder password 22 23

13 Ændre sprog i display (dansk/engelsk) - Tryk på tasten OMST/PROG og tast 71 Alternativ: - Tryk MENU 1 5, vælg med NAESTE til der står DANISH hhv. ENGLISH, tryk på OK 7 1 Alternativ: - Tryk MENU 2 1, tryk på OK, indtast tiden for påmindelsen TTMM, hvis påmindelsen skal gentages dagligt: tast #, tryk HOLD/GEM Annullering af påmindelsessignal - Tryk på tasten OMST/PROG og tast Kontrollere programversion - Tryk på tasten OMST/PROG og tast Bekræftigelsestone høres. - I display vises nu programversionen Alternativ: - Tryk MENU 2 1, tryk på SLET, tryk på OK Chef-/sekretærviderestilling Denne viderestilling skal være indprogrammeret af den systemansvarlige. Hvis cheftelefonen er optaget eller stillet i Forstyr ikke, viderestilles alle samtaler til sekretærtelefonen. Fra sekretærtelefonen kan man dog ringe til cheftelefonen. - Tryk på lokalnummertasten til cheftelefonen lokalnummer - Optaget-tone eller Forstyr ikke høres - * Omstilling af kald fra sekretær til chef: - OMST/PROG * Headset - Tryk på OMST/PROG og tast 75 - Angiv O for headset eller 1 for telefonrør O 1 Det anbefales at programmere dette på en lystast. Alternativ: - Tryk MENU 2 4, vælg med NAESTE mellem HOJT og HEADSET, tryk OK lokalnummer, evt. lystast - * * Vente på udgående linje Anvendes når du ønsker at placere dig i kø på en linje. Når linjen bliver ledig, kobles du på den aktuelle linje. Påmindelse Du kan indstille din telefon for at ringe et påmindelsessignal på et ønsket klokkeslæt. Påmindelsen sættes til at ringe ved en enkel lejlighed, eller den kan gentages hver dag. - Løft røret - Tryk på den aktuelle lystast eller tast O for linje lystast - Tryk på tasten NOTERING når du hører optagettone NOTERING O - Tryk på tasten OMST/PROG og tast 41 og tid for påmindelsen på taltasterne TT:MM = Time og Minut T T M M - Læg røret på Ledig udgående linje efter ventefunktion eller tast # og derefter HOLD/GEM, hvis påmindelsen skal gentages hver dag Efter bekræftigelsestonen er funktionen slået til og en stjerne (*) blinker til venstre for tiden. # - Du hører et ringesignal og den aktuelle linjes lampe begynder at blinke - Løft røret eller tryk på tasten HÅNDFRI HÅNDFRI 24 25

14 Automatisk genkald Anvendes for automatisk at ringe tilbage til et eksternt telefonnummer, hvis nummeret er optaget, eller ikke svarer. Der skal indkodes en GENKALDS tast på apparatet. Hvis der er optaget forsøges i alt tre gange. Når genkald sker, tændes lamperne i tasterne HÅNDFRI og NOTERING. - Tryk på GENKLD når der høres optaget eller ringetone - Læg røret på eller tryk på HÅNDFRI genkld HÅNDFRI - en Hemmeligt nummer OMST/PROG og tast 53 Hvis knappen er programmeret og der abonneres på tjenesten, vil ens eget nummer ikke blive fremsendt, hvis lystasten lyser. - en 2 way recording. OMST/PROG og tast 54 - en ACD/DND. OMST/PROG og tast 87 fulgt af ACD-gruppenummeret ACD-gruppenr. - Når den kaldte svarer, løft røret - Lokalnummer lokalnummeret en kan bruges til opkald, og lysdioden viser status Genkald af senest indtastede nummer - Tryk på GENKALD (tast under display) - Bladr de seneste 10 numre igennem vha. VOLUMEN - Ring op ved at trykke HOLD/GEM Portåbning Der er mulighed for styring af relæer, f.eks. ved åbning af virksomhedens port. - Tryk # * og nummer (1-6) for at aktivere Programmering af faste lystaster genkld VOLUMEN + # * x - Søgegruppe gruppenummeret: (LDK-24: ) 6 x x - Alle kald. nummer: 5 x x Interne grupper 543 Alle interne grupper Eksterne grupper 548 Alle eksterne grupper 549 Alle interne og eksterne grupper - Parkeringsgruppe. nummer ( ) 6 x x (tasten benyttes til at parkere et kald) - Viderestilling x destination en bruges til at etablere viderestilling, se s Kortnumre kortnr x Egne kortnumre , systemkortnumre Programmeringen sker ved at taste "OMST/PROG" og en af de 24 lystaster. Normalt bør tasterne 1, 2 og 3 ikke ændres. lystast Derudover kan mange af de øvrige faciliteter indlægges på tasterne. Følgende koder kan indtastes: - Afslut med tryk på HOLD/GEM og HÅNDFRI håndfri - en GENKALD. OMST/PROG og tast 97 - en LOKAL. OMST/PROG og tast Slette en lystast - en Headset. en skifter mellem headset og normal funktion. OMST/PROG og tast 75 Med denne tast kan man vælge at benytte headset: 0 eller håndsæt: Tryk på OMST/PROG - Tryk på lystasten og HÅNDFRI lystast håndfri 26 27

15 Programmering af faste lystaster på omstillingsapparater Der kan være op til fem omstillingsborde i telefonanlægget. Det anbefales, at der programmeres lystaster for følgende to funktioner: - Optaget i kø. OMST/PROG og "lystast" OMST/PROG, tast 85 og tast HOLD/GEM 8 5 en bruges til at stille en samtale i kø mod et optaget lokalapparat. en bruges også til at sætte en samtale ind til et apparat, som har aktiveret DND (Do Not Disturb). - Parkering. Der bør være mindst 1 parkeringstast. Parkering sker på numrene OMST/PROG og tast "lystast" 60x og HOLD/GEM en bruges til at parkere samtaler. Samtalerne kan genoptages af andre ved kald til parkeringspladsen. 6 0 x lystast lystast Programmere fælles fraværsmeddelelser - Tryk på tasten OMST/PROG og tast Indtast aktuelt besked-nummer (11-20) - Indtast fraværsmeddelelsen (maks. 23 tegn) tekst Se afsnit Karaktertab Annullere fraværsmeddelelse - Tryk på tasten OMST/PROG og tast Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks for lokalnummer 101 alene, eller for lokalnumrene 101 til 106) x x Programmering af fælles funktioner for alle systemapparater Annullere DND/Forstyr ikke, fraværsmeddelelse og viderestilling - Tryk på tasten OMST/PROG og tast Dette afsnit indeholder anvisninger for programmering og justering af visse funktioner, som er fælles for hele systemet. Disse kan alene udføres af den systemansvarlige. - Indtast lokalnummeret på taltasterne (f.eks for lokalnummer 101 alene, eller for lokalnumrene 101 til 106) Fraværsmeddelelse Der findes 10 standard fraværsmeddelelser med numrene 1-10 (se afsnit Fraværskoder). Derudover er det muligt at programmere 10 andre meddelelser ind fra hovedapparatet med numrene Lægge fraværsmeddelelser ind på enkelte lokalnumre - Tryk på tasten OMST/PROG og tast Indtast det aktuelle lokalnummer (f.eks for lokalnummer 101 alene, eller for lokalnumrene 101 til 106) - fraværskoden ind x x Midlertidig spærring for udgående samtaler Et eller flere lokalnumre kan midlertidigt spærres for udgående samtaler. Obs! Der skal være indlagt password for lokalnummeret, se afsnit Password. - Tryk på tasten OMST/PROG og tast Indtast lokalnummeret/numrene (f.eks for lokalnummer 101 alene, eller for lokalnumrene 101 til 106)

16 Annullere midlertidig spærring - Tryk på OMST/PROG og tast Indtast lokalnummeret/numrene (f.eks for lokalnummer 101 alene, eller for lokalnumrene 101 til 106) Indspille systembeskeder/kø-svar Indspilning af systemhilsen til interne gruppenumre, natbeskeder og andre beskeder efter ønske. Kun den systemansvarlige kan indspille systembeskeder. - Løft røret - Tryk på OMST/PROG og tast 06 - Vælg besked ( ) ved at bruge taltasterne 0 6 Påmindelse Påmindelse kan indstilles centralt for flere telefoner i systemet. Påmindelse kan sættes til at ringe ved en enkelt lejlighed eller kan gentages hver dag. - Tryk på OMST/PROG og tast lokalnummer på taltasterne (eksempelvis for lokalnummer 101 alene og for lokalnumrene ) - Indtast tiden for påmindelse TT:MM TT:MM = Time og Minut eller # og HOLD/GEM, hvis påmindelsen skal gentages hver dag Efter kvitteringstonen er funktionen tilkoblet og en * blinker til venstre for tiden T T M M # - # for indspilning af systembeskeder/kø-svar, når beskeden er indtalt. Annullere systembeskeder/kø-svar - Tryk på OMST/PROG og tast 06 - Vælg besked ( ) - Vent til den ønskede besked afspilles - Tryk på tasten KORTNR mens beskeden afspilles. Afslut med at trykke på HOLD/GEM Annullere alle viste numre - Tryk på OMST/PROG og tast 055 # 0 6 KORtNR Slette påmindelse - Angiv lokalnummerinterval - Tryk på OMST/PROG og tast lokalnummer (eksempelvis for lokalnummer 101 alene, og for lokalnumrene ) Omskiftning dag/efter ønske/nat/weekend Omskiftning sker med tasten DND/FLYT. Der er mulighed for fire standardinstillinger i anlægget, f.eks. hvis alle opringninger om natten skal gå til ét bestemt nummer. Her kan vælges mellem dag, efter ønske, nat og weekend. DND/flyt 30 31

17 Kontakt Har du spørgsmål, eller ønsker yderligere information er du velkommen til at kontakte Connection A/S: Salg & Service: Salg: Support: Connection A/S Lokesvej Hillerød Telefon Fax

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD-8/30-apparater. Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD-8/30-apparater Til GDK 16/20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typerdigitaltelefoner....5 Beskrivelse af de forskellige taster...6 Digitaltelefonens

Læs mere

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D

Brugervejledning. IP apparat LIP-7024D Brugervejledning IP apparat LIP-7024D til LG-NORTEL ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 3 Daglige funktioner... 4 Foretage opkald... 4 Besvare opkald...

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald........................................................

Læs mere

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP Brugervejledning Analog til ipecs UCP Indholdsfortegnelse Foretage opkald.... 5 Eksternt opkald.... 5 Internt opkald.... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale.... 5 Omstilling... 6 Omstilling til andet

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG ipecs omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG ipecs omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald............................................................ 5 Eksternt opkald.....................................................

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LDK-24 omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LDK-24 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale... 5 Omstilling...

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg Brugervejledning for analoge telefonapparater Til LG-GDK-16 og 20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Etablere et opkald...

Læs mere

Brugervejledning. Systemapparaterne LKD-8 og LKD-30. Til ipecs version 5 omstillingsanlæg

Brugervejledning. Systemapparaterne LKD-8 og LKD-30. Til ipecs version 5 omstillingsanlæg Brugervejledning Systemapparaterne LKD-8 og LKD-30 Til ipecs version 5 omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse LKD-digitaltelefoner... 5 Foretage et opkald... 6 Foretage et eksternt opkald... 6 Foretage et

Læs mere

Brugervejledning LIP ipecs UCP

Brugervejledning LIP ipecs UCP Brugervejledning LIP-7000 ipecs UCP Indholdsfortegnelse Systemapparatets opbygning... 4 Daglige funktioner... 6 Foretage opkald... 6 Besvare opkald... 7 Mute/afbryde mikrofonen... 7 Omstille et opkald...

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD 8/30/30LD-apparater Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typer digitaltelefoner... 5 Beskrivelse af de forskellige taster..............................

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg

Brugervejledning. LG LKD 8/30/30LD-apparater. Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Brugervejledning LG LKD 8/30/30LD-apparater Til GDK FPII/162-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Billeder af forskellige typer digitaltelefoner...................... 5 Beskrivelse af de forskellige taster..............................

Læs mere

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100

Brugevejledning. Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Brugevejledning Analoge telefonapparater til LDK 50 og LDK 100 Indholdsfortegnelse Funktioner................................................................ 5 Foretage opkald............................................................

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100

Brugervejledning. Trådløs DECT-telefon GDC-450H. Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Brugervejledning Trådløs DECT-telefon GDC-450H Til LG-ERICSSON-omstillingsanlæg LDK-24/-50/-100 Indholdsfortegnelse Generel beskrivelse... 4 Håndsættets opbygning og funktioner... 5 Montering af batterier...

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg

Brugevejledning. Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg Brugevejledning Trådløs IP-telefon WIT-300H til LG ipecs-omstillingsanlæg December 2006 Indholdsfortegnelse Telefonens opbygning...2 Headset...2 Batterilader...2 Batterier...2 Håndsæt...2 Display...3 Taster...5

Læs mere

Gigaset SL3 Professional

Gigaset SL3 Professional Gigaset SL3 Gigaset SL3 Professional Siemens HiPath Uddannelse April 2009/II / 1 1. Oversigt 16 1. Højttaler 2. Display 3. Displaytaster 4. Menu knap (Intern menu, Lydindstilling, Tlf. menu og telefonbog).

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

Brugervejledning. Trådløs telefon GDC-345H. Til LG LDK-50/-100

Brugervejledning. Trådløs telefon GDC-345H. Til LG LDK-50/-100 Brugervejledning Trådløs telefon GDC-345H Til LG LDK-50/-100 Indholdsfortegnelse Trådløs telefon GDC-345H... 6 Dele... 6 Håndsæt... 6 Batterilader... 6 Batteri... 6 Headset... 6 Beskrivelse af taster...

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22

Brugervejledning. ~ &9lesen. ~ uensen as. .~aras SADAN! Telefonsvarer System. Porttelefonen. Telefonen. Datanet. Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 SADAN! Brugervejledning Telefonen Porttelefonen Datanet Telefonsvarer System Boligforeningen '32 AFD 2-13-14-22 ~ &9lesen ~ uensen as.~aras Side 1 SADAN,. Indholdsfortegnelse Generelle forhold......,...

Læs mere

i740/m740e Quick guide

i740/m740e Quick guide i740/m740e Quick guide Din i740/m740e Du har lige fået en ny telefon. Din i740/m740e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i740/m740e

Læs mere

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet

Brugevejledning med tast selv koder, for Cirque telefoni på Brøndbynet LOKAL OMSTILLING De kan når som helst stille en samtale om til et andet nummer. Tast R + nummeret, informer om samtalen og læg røret på. Hvis nummeret er optaget eller ikke svarer, kan De gå tilbage til

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1

D N! Brugervejledning. . For 832 afdeling 8. Telefonen. Porttelefonen. Telefonsvarer. oole lxjense as. Side 1 z D N! Brugervejledning. For 832 afdeling 8 Telefonen Porttelefonen Telefonsvarer oole lxjense Side 1 AD N, II Indholdsfortegnelse Generelle forhold...... no... 3 Vejledning...... 3 Viderestilling......

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 300 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen.

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0

Vision 24. Part No.: 18934 Version 1.0 Vision 24 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design,

Læs mere

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2

HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 HICOM 150 E OFFICE Version 2.2 OPTISET E STANDARD ADVANCE MEMORY Denne mappe tilhører: Siemens A/S OVO, 04.01.2001 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE ----------------------------------------------------------------------------2

Læs mere

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP

Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Betjeningsvejledning til Commander Business, Commander Basic.2, Compact 5010 VoIP og Compact 5020VoIP Denne vejledning er et koncentrat af den originale engelske Operator s Manual for the User, der medfølger

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4186 High. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4186 High BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten.

IP-adressen findes ved at trykke først på pil ned tasten og så på pil op tasten og derefter på tasten. Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner på SNOM 300 telefonen. På den sidste side er der svar på de spørgsmål vi oftest er stødt på. De viderestillingsfunktionaliteter

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010

Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN. ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Brugervejledning til LDP-7000 SERIEN ipecs Phase 5 - Udgave 1.0 - August 2010 Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D

Læs mere

Spærring for anonyme opkald. Skjul nummer. Vis nummer * * * 3 1 *

Spærring for anonyme opkald. Skjul nummer. Vis nummer * * * 3 1 * Skjul nummer Spærring for anonyme opkald (standardtjeneste) Skjul nummer kan købes uden beregning. Denne funktion bruges, når du ønsker at skjule dit nummer, så den, du ringer til, ikke kan se, hvem der

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient Android

Kvik guide Mitel MC Klient Android 1 Kvik guide Mitel MC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af

Læs mere

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015

Cloud Hosted IP telefoni. Hosted IP telefoni. ConnectionCloud Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Connection Quick guide ver. 1.0 BBE24062015 Indhold Bordtelefoner 3 IP8830E og IP8802 3 Generelle indstillinger 3 Nummerplan 3 Opkald 4 Internt nummer 4 Eksternt nummer 4 Omstille kald 4 Uden præsentation

Læs mere

UNIVERSE. Indledning. Indhold

UNIVERSE. Indledning. Indhold Indhold Indledning... 1 telefon... 2 telefon... 2 IP telefon funktioner... 3 Opkald... 3 Genopkald... 3 Omstille kald... 3 Trække kald tilbage under præsenteret omstilling... 4 Indtrækning... 4 Holdestilling...

Læs mere

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0

Brugervejledning til GDC 400H/450H. ipecs Phase 5 - Version 1.0 Brugervejledning til GDC 400H/450H ipecs Phase 5 - Version 1.0 Indhold INDLEDNING 3 Generel beskrivelse 3 Beskrivelse af funktionstaster 4 Display ikoner og informationer 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

i760/m760e Quick guide

i760/m760e Quick guide i760/m760e Quick guide Din i760/m760e Din i760/m760e systemtelefon giver dig adgang til tjenester og faciliteter, som er tilgængelige i NeXspan porteføljen. Din i760/m760e systemtelefon er enkel og nem

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

INDLEDNING. Korrekt brug

INDLEDNING. Korrekt brug INDLEDNING Korrekt brug Digitale systemtelefoner tilsluttes et systemlokalnummer på telesystemerne Samsung DCS-408, DCS 408i, DCS 816, idcs 100 eller OfficeServ 100 og OfficeServ 500. Telefonerne må ikke

Læs mere

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en.

Android App Manual. Adgang. for at komme ind i app en. Android App Manual Adgang for at komme ind i app en. Er det første gang du logger ind skal du indtaste telefonnummer og adgangskode. Har du ingen adgangskode i forvejen, eller har du glemt din adgangskode,

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HÅNDBOG FOR LIP-8000 SERIEN. ipecs-lik Phase 5.x - Udgave 1.1

HÅNDBOG FOR LIP-8000 SERIEN. ipecs-lik Phase 5.x - Udgave 1.1 HÅNDBOG FOR LIP-8000 SERIEN ipecs-lik Phase 5.x - Udgave 1.1 Indhold INDLEDNING 3 Telefoner og ekstraudstyr 3 Telefonernes knapper og lamper 4 Tilslutning af ledninger og tilbehør 5 FUNKTIONER 6 Basisfunktioner

Læs mere

Kvik guide Mitel MC Klient iphone

Kvik guide Mitel MC Klient iphone 1 Kvik guide Mitel MC Klient iphone Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning BeoCom 2 Getting started BeoCom 2 Guide Før du starter Sådan kommer du i gang Vejledning Sådan kommer du i gang indeholder instruktioner om, hvordan BeoCom 2 sættes op sammen med en

Læs mere

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen. 137 + værelsesnummer

Læs mere

IP0027/WIP0020 Supplerende

IP0027/WIP0020 Supplerende Ved anv. af ny firmware Side 1 af 7 Brugervejledning til IP telefoni, IP PBX omstillingsanlæg og telefoner. IPshop ApS December 2009 Ved anv. af ny firmware Side 2 af 7 0. Indhold 1. Betjening af telefoner

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform

Dialog 4187 Plus. Brugervejledning. BusinessPhone kommunikationsplatform Dialog 4187 Plus BusinessPhone kommunikationsplatform Brugervejledning Cover Page Graphic Place the graphic directly on the page, do not care about putting it in the text flow. Select Graphics > Properties

Læs mere

Business One 9611 IP-telefon. Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One

Business One 9611 IP-telefon. Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Business One 9611 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Tilslut IP-telefonen til datanetværk eller Internet Tilslutning af Avaya IP-telefonen til datanetværk eller Internet

Læs mere

Brugervejledning LDP-7000 SERIEN IPECS UCP

Brugervejledning LDP-7000 SERIEN IPECS UCP Brugervejledning LDP-7000 SERIEN IPECS UCP Indhold INDLEDNING 3 Vigtigt - Angående flexible koder! 3 LDP-7000 SERIEN 3 Forskellige telefonmodeller og tilbehør 3 LDP7024D 3 Vægbeslag LDP-7024WMB 3 Telefonernes

Læs mere

Business One 9650 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One

Business One 9650 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Business One 9650 IP-telefon Sådan fungerer Avaya IP-telefon (H.323/VPN) i Business One Indhold 1 Tilslut IP-telefonen til datanetværk eller Internet... 3 2 Indmelding på telefonen... 4 3 Beskrivelse af

Læs mere

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING

KOM GODT I GANG MED MENUOMSTILLING TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP MED MENUOMSTILLING Maj2017_17436 Sådan indstiller du menuomstilling Med menuomstilling kan du automatisk omstille et indkommende opkald til en svargruppe eller en medarbejder.

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

BeoCom 2. Vejledning

BeoCom 2. Vejledning BeoCom 2 Vejledning Før du starter Denne vejledning indeholder instruktioner i opsætning og brug af BeoCom 2 håndsættet med en BeoLine base. Du kan også bruge håndsættet med andre baser, f.eks. en BeoCom

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Lad din telefon arbejde for dig

Lad din telefon arbejde for dig Telia Fastnet XtraServices Brugervejledning Mulighederne er mange på www.telia.dk/minesider På www.telia.dk/minesider kan du se, hvilke XtraServices du er tilmeldt eller bestille andre Xtraservices. Desuden

Læs mere

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone

TDC Erhverv P.A. Brugermanual til iphone 1 TDC Erhverv P.A Brugermanual til iphone 2 Indhold Installation og opsætning... 3 Kontakter... 4 Fjernkontor... 6 Vil ikke forstyrres... 7 Omstil opkald... 8 Viderestilling af opkald... 9 Parallelringning...10

Læs mere

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff

FONET Viderestilling. På de næste sider kan du se nogle typiske eksempler: 150930/ff FONET Viderestilling 593/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller din

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni. Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Brugervejledning til Waoo! Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Indhold 3 Sådan tilslutter du din telefon 4 Waoo! Telefoni tjenester STANDARDTJENESTER 5 Skjul nummer 6 Spærring for anonyme

Læs mere

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion FONET Viderestilling 151030/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO Brugervejledning til Waoo! Telefoni hos VERDO Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7

Læs mere

Kvik guide AMC Klient Android

Kvik guide AMC Klient Android 1 Kvik guide AMC Klient Android Indhold Installation af Klient software Side 2 Installation af ny konfiguration/funktioner/lcr filer Side 3-4 Beskrivelse af faste funktioner Side 5 Beskrivelse af menuer

Læs mere