ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration"

Transkript

1 ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration

2 OLLERUPKURSUS 2012 I kursushæftet præsenteres 20 faglige kurser for de frie skolers og folkeskolens lærere og ledere. Desuden er en række af kurserne velegnede for pædagoger i børnehave- og skolefritidsordningerne. Ollerupkurset henvender sig ligeledes til Den frie Lærerskoles nære kontakter til de frie skoler i Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Grønland. Ollerupkurset har eksisteret siden Den frie Lærerskole har i alle årene dannet rammen om dette unikke faglige kursusforløb, der er kendt for høj faglig kvalitet, fordybelse, ny viden og inspiration. De fleste kursusdeltagere bor på Den frie Lærerskole i kursusugen. Det lader sig gøre, fordi de lærerstuderende fra 1. årg. og 2. årg. er i 3- ugers praktik i den periode, hvor der er Ollerupkursus. Udover et varieret fagligt udbud, venter der kursusdeltagerne en række kulturelle arrangementer med musik, forfatterforedrag, sang, debat og cafeliv. Der er ankomst og indkvartering søndag den 25. marts mellem kl og og afrejse fredag den 30. marts efter morgenmaden. Hverdagene starter fælles med Ved dagens begyndelse i skolens foredragssal. Herefter er der undervisning på valgholdene. Undervisningen er tilrettelagt, så der skal vælges både formiddagsfag (16 lektioner) og eftermiddagsfag (16 lektioner). Tirsdag eftermiddag er til fri disposition. Program for ankomstdagen Søndag den 25. marts Kl Ankomst og indkvartering. Let stående traktement Kl Musikalske indslag åbner Ollerupkurset Kl Eftermiddagsholdene starter med fire lektioner Kl Svømning, idræt, gåture. Cafeerne er åbne. Kl Aftensmad Kl Klezmermusik og primo levi Musik: KLEZMERtrioSCHMUUS Teksten: PRINO LEVI: Om ikke nu, hvornår så? Oplæser: Skuespiller Nis Bank-Mikkelsen Ollerupkursus udbydes af efter- og videreuddannelse ved Den frie Lærerskole i Ollerup. Proces og tilrettelæggelse Gitte Mørkenborg Olsen Tina Kornerup Kok Laust Riis-Søndergaard Grafisk design og produktion Berens BUREAU Tidsramme for ugens dage Kl Kl Morgenmad Ved dagens begyndelse Kl Formiddagsfag Kl Middag Kl Eftermiddagsfag Kl Kl Kl Svømning, idræt, gåture. Cafeerne åbner Aftensmad Aftenarrangement. Cafeerne åbner FORMIDDAGSKURSER 1. Når musikalsk udsyn skaber indsigt s. 4 Eva Fock 2. ta mobilen med i undervisningen s. 4 Charlotte Dale 3. Keramiske succes er s. 5 Claus Domine Hansen 4. teambold s. 5 - et socialt tema i idrætsundervisningen Jonathan Lilliendal Jørgensen og Rasmus Juul Tander 5. avanceret filmredigering s. 6 - opkvalificer filmundervisningen på din skole. Jesper Kjærgaard Kring 6. giv eleverne en tanke s. 6 - inspiration til matematikundervisningen Bent Lindhardt og Erik Bilsted 7. identitet og motivation i sprogundervisning s. 7 John Mason 8. innovativ didaktik s. 7 Marianne Boye 9. smedning s. 8 byg en simpel smedie og oplev et gammelt håndværk Lars Hansen og Søren Petersen 10. historier til fals s. 8 - undervisning, formidling og fortælling Asser Amdisen IDEER, RIS OG ROS Har du gode ideer til kommende Ollerupkurser, ris eller ros, er du velkommen til at skrive til Den frie Lærerskole på: EFTERMIDDAGSKURSER 1. Kor s. 10 Britta Kold 2. grafik s collografi - koldnål og højtryk Ann-Kerstina Nielsen 3. tid til fortælling s. 11 Bent Hansen 4. det interaktive i undervisningen s. 11 Jonas H. Rasmussen 5. Nye veje til en motiverende undervisning s. 12 Merete Bach 6. Maleri - historix vingesus s. 13 Dorthe Berg 7. Natur- og natursyn i undervisningen s. 13 Henrik Kalckar Hansen 8. dansk i indskolingen og på mellemtrinnet s. 14 Merete Kjær 9. godt lederskab - fremtidens skole - et førlederkursus s. 14 Ole Pedersen og Jane Jensen 10. teater og drama s det skjulte centrum Søs Banke Kursusprogrammet kan også læses på Den frie Lærerskoles hjemmeside: hvor interesserede kan klikke direkte ind på Ollerupkursus 2012 fra forsiden. Herfra kan der foretages elektronisk tilmelding. Tilmelding kan også finde sted ved at sende tilmeldingssedlen pr. post til Den frie Lærerskole i Ollerup. Spørgsmål vedr. de faglige kurser og øvrige praktiske ting, kan rettes til Den frie Lærerskole på tlf: Vi glæder os til at åbne dørene for Ollerupkursus På Den frie Lærerskoles vegne Laust Riis-Søndergaard, kursusleder Side 2 Ollerupkursus 2012 Ollerupkursus 2012 Side 3

3 FOrmiddagskurser 1 Når musikalsk udsyn skaber indsigt... - om et musikalsk udviklingsprojekt hvor viden om verdens musik gør os klogere på vores egen musik og musikalitet. Med udgangspunktet i erfaringerne fra et udviklingsprojekt omhandlende en rejse ind i verdens musik, hvor der blev rettet fokus på musikalske fænomener på tværs af forskellige musiktraditioner og kulturer, vil kursusdeltagerne blive præsenteret for: > Musik som lydens elementer, tæt forbundet med naturvidenskaben > Musik som organiserede strukturer, ofte forklaret som kulturrelateret musikteori. > Musik som betydningsbærende udtryk, i et ofte tværfagligt møde med traditioner, ritualer, psykologi m.m. Konkret skal vi på kurset udfordre lyd og fysik, med hele verdens musik som inspiration. Vi skal arbejde praktisk med sammenspil som en social relation med mange variabler og med nogle af stemmens mange muligheder. Vi skal se på og lytte til ornamentik i musik og billedkunst og udforske brylluppet som ikke kun et ritual men en æstetisk begivenhed over tid. Keramiske succes er Keramikken kan være en svær størrelse at integrere i den ofte sparsomme tid, der er afsat til billedkunstundervisningen. Men der findes en række metoder, der kan være med til at sikre både lærere og elever en succesfuld oplevelse. I løbet af kurset skal vi arbejde med at udvikle simple teknikker indenfor såvel formgivning som dekoration der muliggør fremstillingen af enkelte elementer, der efterfølgende kan sammenstilles til større fortællinger / udsmykninger. Vi skal arbejde med papir-ler, støbeler, indfarvet ler, begitninger, aftryk og stempler. Afslutningsvis vil der være glasering og brænding i el-ovn; samt pit-brænding, der er en meget simpel form for udendørs brænding. Til inspiration vil der være film og powerpoint, ligesom vi løbende vil tale teori om ler og glasur. 3 Kurset bygger på ideen bag bogen På Tværs af Musik, som udkom i foråret 2011 på Wilhelm Hansen Musikforlag. Materialepris: ca. 250,- kr./person Max. 12 kursister Eva Fock, Claus Domine Hansen Keramiker og forfatter til Håndbog i studiokeramik teori & teknik. Se endvidere 2 Ta mobilen med i undervisningen - mobilmediet i digital/fysisk læringsomgivelse Kurset henvender sig til undervisere i grundskolen, efter- og højskolen. Vil du prøve kræfter med mobilmediet i undervisningssammenhænge? Har du brug for et aktivt supplement, baseret på leg, oplevelse og læring i den daglige undervisning? Kan du lide at lave mindre undervisningsforløb tilpasset din målgruppe? > Ved brug af it-platformen PlayingMondo skabes på kurset enkle og aktive undervisningsforløb, som en form for sporjagter med mobiltelefon. > Forløbene kan tilrettelægges til inde- og udendørs brug og som supplement til undervisning i fag som f. eks. matematik, dansk, historie og sprog. > Kombinationen af fysisk aktivitet og indlæring er til stede og skaber engagement i undervisningen. > Der benyttes teknologier som GPS- og Wifi-positionering. > På kurset gennemgås og arbejdes der med begrebet Didaktisk design. Deltagerne skal medbringe egen bærbar computer til brug på kurset. Mobiltelefoner og licenser til brug på PlayingMondo udlånes af Euman A/S. Teambold et socialt tema i idrætsundervisningen Dette kursus vil give et nyt perspektiv på boldspil i idrætsundervisningen. Idræt har både en kropslig-, idrætslig-, personlig- og social læringsdimension. I nærværende kursus vil udgangspunktet være hvordan eleverne kan opnå social kompetence gennem boldspil og herigennem udvikle sin spilforståelse og blive en bedre boldspiller og klassekammerat. Kurset tager udgangspunkt i et konkret boldspil, hvor den enkeltes færdigheder vil udvikles ud fra interaktion mellem teamets medlemmer. Undervisningen vil således bestå i praktisk boldspil samt refleksionsopgaver over denne. Refleksionsopgaverne vil eksempelvis have temaer som kommunikation, tillid eller andre begreber der kan underlægges læring i social praksis. Kurset er opbygget således at teori og praksis fylder ca. 50/50. Det betyder, at vi selv kommer til at afprøve undervisningen i praksis, for derefter at reflektere og diskutere det ud fra et teoretisk perspektiv og jeres erfaringer. Kurset er tilrettelagt efter, at det er undervisning for aldersgruppen 8. klasse og opefter. Vi vil dog mene at undervisningen med få justeringer, kan anvendes for yngre elever også. 4 Særlige oplysninger: Max 75 kr. til materialer Idrætstøj til udendørs brug Kurset kræver ikke nødvendigvis højt færdighedsniveau i boldspil. e, Jonathan Lilliendal Jørgensen, kandidatstuderende ved Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet Charlotte Dale friskolelærer, master i IKT og læring Rasmus Juul Tander, kandidatstuderende ved Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet samt Institut for Psykologi ved Københavns Universitet Side 4 Når musikalsk udsyn skaber indsigt / Ta mobilen med i undervisningen Keramiske succes er / Teambold et socialt tema i idrætsundervisningen Side 5

4 FOrmiddagskurser Identitet og motivation i sprogundervisning På dette kursus tager vi udgangspunkt i lærernes erfaringer både i undervisning og i læring for at udvikle nye og kreative metoder omkring fremmedsprogsundervisning. Som tematisk samlingspunkt vil vi tage identitet og motivation. Og som overskrifter følgende spørgsmål: 5 > Hvordan kan identitetsbegrebet skabe motivation for fremmedsproget? > Hvordan kan vi bruge leg og identitet i forskellige former for sprogindlæring? > Hvordan kan vi formidle viden om fx. grammatik? > Hvilken rolle spiller identitet i sprogundervisning? > Hvordan kan eleverne få gavn af et tværfagligt samarbejde? 7 Avanceret filmredigering - opkvalificer filmundervisningen på din skole. Jesper Kjærgaard Kring, lærer ved Den frie Lærerskole Kurset vil lægge op til diskussion og dialog men vil også inddrage fortælling og rollespil, det musiske, det kreative, det visuelle og bevægelser. Der vil være særligt fokus på overgangen fra ét sproglig omgangsrum til et andet, på skabelse og vedligeholdelse af dette rum, og på forholdet mellem det sproglige og det kulturelle. Og vi vil forsøge, at samle konkrete aktiviteter og øvelser som kunne gavne nybegyndere, studerende med forbehold (ikke mindst teenagere og voksne), samt dem som vil prøve nye grænser af. Det handler om at producere film ikke bare de sædvanlige skolefilm, med de sædvanlige klippemuligheder, men avanceret musikvideoer, stopmotion, vejrudsigter, Live tv m.m. På dette kursus graver vi dybt i de mere avancerede muligheder inden for filmklipning, vi skal arbejde med minimalklipning, klipning i mange spor, special effects, blue/greenscreening, stopmotion, simple animationer, videostreaming. Vi kommer selvfølgelig også til at berøre de mange muligheder for udgivelse af film, som nettet og vores informationssamfund byder på. Undervisningen vil blive tilrettelagt både til Mac og PC brugere. Der vil blive undervist i programmet Adobe Premiere Elements. Underviseren er engelsklærer. Kurset vil foregå hovedsageligt på engelsk og/eller på det sprog kursisterne underviser i. Det er et krav at du mindst et par gange har prøvet at redigere en digital videofilm på brugerniveau. John Mason, lærer ved Den frie Lærerskole og tekstforfatter. 6 Giv eleverne en tanke - inspiration til matematikundervisningen Vi har tilrettelagt en palet af forskellige sider af matematikundervisningen som vi gerne vil dele med jer - gennem diskussion, leg, undersøgelse og oplæg fra os. Innovativ didaktik Dette kursus er for dig, der gerne vil hjælpe dine elever til at blive mere kreative og innovative. Danmark skal leve af kreativitet i fremtiden, men hvordan udfolder vi elevernes kreative og innovative potentiale? På dette kursus får du: > metoder og værktøjer til at sammensætte kreative og innovative forløb. > afprøvet de ti veje til kreativitet i undervisningen. > udfoldet dine egne kreative talenter. > viden om hvordan du kan bruge positiv psykologi til at skabe et innovativt miljø i klassen. Vær forberedt på at blive kastet ud på dybt vand, men komme tørskoet i land igen. Kurset er sjovt, energifyldt og praksisorienteret. 8 Vi vil blandt andet komme ind på > Hvor er vi i faget i dag? > Sproget som basis for forståelse af matematiske begreber - fulgt op af gode aktiviteter til hele skoleforløbet > Hvad ved vi om de elever som har det svært i matematik, og hvad kan vi gøre ved det? > Hvordan skaber vi indsigt i tallenes verden herunder en uddybende beskrivelse af de faser eleverne skal gennemleve for at have et funktionelt talbegreb. > Hvordan tilrettelægger vi klasserumsledelse med inddragelse af Cooperative Learning? > Udematematik og indematematik i aktivt samspil. > Hvordan skal vi håndtere den nye arbejdsmåde i Fælles mål Faglig læsning,så det reelt tilfører undervisningen merværdi? Max 20 deltagere, Marianne Boye, lærer, proces og kreativitetskonsulent i Moving Minds. Fast underviser og medudvikler af undervisningsministeriets Pioneruddannelse. e Bent Lindhardt, lektor fra læreruddannelsen i Holbæk Erik Bilsted, lektor fra læreruddannelsen på Fyn og Den frie Lærerskole. Side 6 Avanceret filmredigering / Giv eleverne en tanke Identitet og motivation i sprogundervisning / Innovativ didaktik Side 7

5 FOrmiddagskurser 9 Smedning byg en simpel smedie og oplev et gammelt håndværk Gloende jern i den halvmørke smedie, hammerslag i rytme og varmen fra essen - det er med god grund, at smedning fascinerer børn og unge. Vi skal i løbet af kursusdagene undersøge hvordan smedning kan bruges i skolen. Smedning kan indgå i mange sammenhænge: på lejrskolen, i sløjd, historie og fysik og i emneuger. Smedning er fortrinsvis for mellemtrinnet og de største elever og giver eleverne en mulighed for at fordybe sig i et håndværk med rødder langt tilbage i tiden. Materialerne er billige, og med få teknikker kan vi smede mange forskellige genstande. Kurset vil indeholde mange timer i smedien, hvor vi vil fremstille nutidige og historiske genstande. Kurset er åbent for alle og da vi er to undervisere, kan vi tage udgangspunkt i deltagernes forudsætninger. Vi skal på kurset: > opbygge en smedie, som er enkel og billig > smede brugsgenstande fra 1800-tallet > fremstille en kvindekniv eller anden kniv efter ønske > samarbejde om smedningen > eksperimentere med materialer og ild e; Lars Hansen, underviser i håndværk på Den frie Lærerskole og Søren Petersen, selvlært smed med interesse for det avancerede. 10 Historier til fals - undervisning, formidling og fortælling Inden for de senere år er historiefaget blevet mere og mere centralt i grundskolen. Dette har en tydelig sammenhæng med værdikampen, som har været udkæmpet på den kulturelle og politiske scene. Kurset vil tage sit udgangspunkt i en historiefilosofisk diskussion af, hvad historie egentligt er og hvad det kan bruges til. På baggrund af den teoretiske indgangsvinkel vil vi arbejde med forskellige konkrete undervisningsforløb og undervisningstilbud for at få en bedre forståelse af, at formidling aldrig er neutral. Eksemplerne vil blive taget både fra fri-, høj- og efterskoler, samt fra undervisningstilbud fra museer og lign. Målet med kurset er, at gøre det nemmere for læreren at forholde sig kritisk til både sin egen og andres formidling af fortiden. Ikke for at gøre det sværere at undervise i historie, men for at gøre det mere reflekteret og dermed åbne for flere muligheder for at gøre historien både relevant og levende. Asser Amdisen har været ansat ved skoletjenesten på adskillige større museer. Han har været museumschef i Aabenraa og højskoleforstander på Ryslinge Højskole. Derudover er han forfatter til en del historiske bøger og en aktiv foredragsholder. Asser Amdisen Side 8 Smedning / Historier til fals Ollerupkursus 2012 Side 9

6 EFTERmiddagskurser 1 Kor instruktion og direktion Dette kursus henvender sig til dem der gerne vil blive bedre til at instruere og dirigere kor. Jeg vil tage udgangspunkt i nogle satser med flerstemmig kor, hvor de medvirkende både virker som kor og som øvedirigenter. Med hjælp af et konkret stykke musik kommer vi til at snakke om, hvordan man bedst arbejder med at få indstuderet sangen og hvordan man kan beholde koncentrationen i koret. Ved dette kursus håber jeg også at kunne få formidlet magien ved at dirigere. Vi kommer til at gennemgå de grundlæggende principper ved direktionsteknik, men tager også udgangspunkt i hver enkelt deltager og deres egen måde at formidle musikken. Hvad kan man opnå ved at dirigere istedet for at sidde ved et klaver og hvad er det egentlig koret har brug for fra sin dirigent? Britta Kold Tid til fortælling Fortælling er et håndværk, enhver kan lære det. Eneste forudsætning er lysten til at fortælle og til at grave i det skatkammer af historier, som alle er udstyret med. Kurset er praktisk, gennem et utal af fortælleøvelser, som først og fremmest tager udgangspunkt i egne oplevelser, bliver deltagerne guidet til at dykke ned i det skatkammer af fortællinger, som alle har, men de fleste kun aner eksistensen af. Teorien kobles hele tiden på de enkelte aktiviteter, og der gives praktiske bud på, hvordan fortælling kan bruges i undervisningen, både af læreren og af eleverne. Fortælling skal være sjovt, derfor eksperimenterer vi med forskellige virkemidler, fortællerum, inspirationer og genrer, hele tiden på jagt efter den enkelte deltagers fortællestil. Det hele foregår i trygge rammer, hvor der primært fortælles to og to, men senere på kurset får alle deltagerne også feedback. 3 Britta Kold Uddannet violinist og korleder fra musikkonservatoriet i Piteå (Sverige) og fra Det Fynske Musikkonservatorium i Odense. Lige nu arbejder jeg som kordirigent og musiklærer på Ollerup musikefterskole sang og musik i Ollerup., Bent Hansen, friskolelærer. Han er en af Fyns bedste fortællere og har efterhånden undervist i fortælling i mange år, både i Danmark og Tyskland. Han har skrevet mange artikler om fortælling i de frie skoler og dets comeback i det nye årtusinde. GRAFIK - collografi - koldnål og højtryk Enkle trykteknikker på pap-plader, plexiglas og skum. Du får mulighed for både at arbejde med højtryk og dybtryk, at kombinere forskellige trykteknikker, foruden en grundig indføring Interaktiv tavle, dokumentkamera, afstemningssystem, ipad, facebook, Twitter, ing, 2 i det rent håndværksmæssige, som gør det grafiske udtryk så rent > Inspiration til at bruge grafikken i undervisningen. 4 android, app og så lige lidt undervisning. og nærværende. Man behøver ikke at være en god tegner eller på anden vis være kvalificeret for at lave god grafik. Umiddelbarhed og nysgerrighed for materialet og teknikkerne gør, at det simple og enkle ofte virker bedst. Et kursus, hvor du dels får: > Et grundigt indblik i de forskellige grafiske teknikker. > Mulighed for at eksperimentere og mikse. Man vil i løbet af kurset beskæftige sig med tryk på pap og anden emballage, plexiglas samt polyplast skum. Efterbehandling med transparente farver. Det interaktive i undervisningen At overskue om de nye medier rent faktisk bibringer noget til undervisningen kan være svært. Mange skoler bruger mange penge på interaktive tavler, interaktive projektorer, computere eller ipads. Nogle gange kan man stille sig selv det spørgsmål om der er pædagogisk tanke bag investeringerne, eller om man bare køber for at være med på noderne. Det skal vi finde ud af på kurset her. Kurset henvender sig til undervisere der er nysgerrige efter hvilke muligheder de nye digitale værktøjer stiller til rådighed, og som efterspørger en debat omkring deres plads i undervisningen. Materialeudgifter: 350 kr. Max 15 deltagere Vi vil arbejde med og diskutere interaktive tavler, afstemningssystemer, interaktive projektorer, mobiletelefoner, ipads og dokumentkameraer. Vi vil teste de forskellige værktøjer, og forholde os nysgerrigt men kritisk til deres berettigelse som undervisningsredskaber. Du vil få mulighed for at afprøve egne ideer og tanker på resten af holdet, og med udgangspunkt i jeres ideer, vil vi tage en snak om pædagogik og didaktik. Kurset skulle gerne ende med at du kommer hjem med nye, gode ideer til at bruge interaktive medier i undervisningen, samtidigt med at du kan vælge til, og ikke mindst fra i skoven af nye digitale undervisningstilbud. Ann-Kerstina Nielsen, grafiker, Møllergade 21 c, 5700 Svendborg, Tlf / Jonas H. Rasmussen Side 10 Kor / Grafik Tid til fortælling / Det interaktive i undervisningen Side 11

7 EFTERmiddagskurser 5 Nye veje til en motiverende undervisning I jagten på nye veje til motiverende undervisning, kan rollespil bruges til andet end sværdkamp i et Barda univers. Vi skal arbejde med den levende fortælling i praksis, når handel, forlystelser, praktiske gøremål og intriger udspiller sig i byen Dårestad. En temadag i skolen sætter fokus på fagene Matematik, Kristendomskundskab, Billedkunst og Idræt, som henholdsvis Juvelhus, Kloster/Lazaret, Håndværkerlaug og Bygarde. Vi følger temadagens drejebog, men føjer nye faglige input til drejebogen ved at gentage spillet (forumrollespil) i et tidsrum alle kursusdage. Metoden giver et utal af muligheder for fagkombinationer og åbner op for glæden ved at spotte disse! Som sidegevinst er forumrollespillet samtidig en afprøvning af forskellige former for konflikthåndtering og enkeltdele af drejebogen (scener) vil således kunne bruges separat til dette formål. Udendørs, derfor praktisk tøj og fodtøj. Kompendium 50 kr. pr. person Maleri Historix vingesus Kurset vil forsøge at tilgodese to formål. Dels at give deltagerne ideer til at styrke undervisningen i kunst og maleri. Og dels at lade deltagerne arbejde med deres eget personlige kunstneriske udtryk. Opvarmning Vi vil hver dag starte med en kunstnerisk/kreativ komme-til-stede - øvelse. Øvelserne vil være traditionelle tegne- eller maleøvelser, men kan også være at arbejde mere legende med tegning og skulptur, som kan anvendes i egen undervisning. Kunsttema Vi vil ud fra et fælles tema arbejde med at indkredse den enkeltes fortolkning og bearbejdning i en kunstnerisk form. Igennem et bevidst og målrettet arbejde vil vi styrke den enkeltes viden og erfaring med kreative processer og hvordan de opstår. 6 Kunstdialoger Vi vil arbejde med kunst som kommunikationsform, og afprøve forskellige former for samtaler om kunst generelt og om egne værker. Hvad kunst er, hvordan den kan bruges som afsæt for eksistentielle samtaler og hvad vi kan bruge dem til. Merete Bach Vi vil desuden arbejde med logbøger. Dvs en oversættelse af tanker, oplevelser og erfaringer til konkrete ideer som kan bruges i hverdagen. Max 16 deltagere Udgifter til materialer: 500 kr. pr. person Dorthe Berg, billedkunstner Natur- og natursyn i undervisningen Naturen indgår i talrige forskellige sammenhænge i skole og sfo, f.eks.indgår fugle i 42 % af samtlige sange i Friskolesangbogen! På kurset vil vi gennem meget forskelligartede oplevelser i naturen finde ud af, hvad der virker for os, og hvilket natursyn der ligger bagved. Desuden kommer vi omkring skiftende tiders natursyn, som indgår i vores dannelse. Vi når ikke alle følgende oplevelser i praksis, men vi skal være en del ude i kombination med teori og refleksion indendørs. Stille sidning i naturen, naturen i kunsten, fugleobservation, actionsport i naturen, naturen som inspiration for skriveværksted, naturen i sagn og myter, den naturvidenskabelige arbejdsmetode, samarbejdsaktiviteter i naturen. Så kurset indeholder konkrete ideer til udendørs aktiviteter og ikke mindst refleksion over naturens plads i vores skole., Henrik Kalckar Hansen. Uddannet i skoven, friskolelærer i 15 år, formand for Ornitologisk Forening på Fyn, kursuslærer i natur og friluftsliv. Naturvejleder i Tarup-Davinde området 7 Henrik Kalckar Hansen Side 12 Nye veje til en motiverende undervisning Maleri / Natur- og natursyn i undervisningen Side 13

8 FOrmiddagskurser EFTERmiddagskurser Dansk i indskolingen og på mellemtrinnet Læsning er grundlaget for læring i alle fag i skoleforløbet. Hvordan formidler vi forståelsen af det skrevne sprog til børn i indskolingen og på mellemtrinnet? Teater og drama - det skjulte centrum Kursets pædagogiske sigte er at give underviserne redskaber til at håndtere den palet af elever de møder i deres hverdag. Hvordan får vi hende der ikke tør stå frem til at agere og hvordan kan vi bringe det dominerende barn i spil, så alle kommer til deres ret. På kurset vil vi arbejde med det skjulte centrum som er et pædagogisk princip for igangsættende øvelser. Det er et princip som kan anvendes generelt i klasseværelset og specifikt i dramafaget. 8 Allerede i 2. klasse skal eleverne i dag, stifte bekendtskab med faglig læsning. Det er i indskolingen, at grundlaget for det skrevne sprog bliver lagt, og det er på mellemtrinnet, at børnene vil erfare vigtigheden af, hvad det skrevne sprog kan bruges til. På kurset skal vi arbejde med, hvordan børn får en inspirerende tilgang til det skrevne sprog. Der vil blive givet eksempler på, hvordan børn lærer at læse, og hvordan børn lærer at bruge forskellige teksttyper, så de kan tilegne sig ny viden. På kurset vil vi afprøve, hvordan vi, på en differentierende, legende og kreativ måde, kan formidle forskellige læseindlæringsmetoder, teksttyper, læseteknikker og læseforståelsesstrategier. Du vil få mulighed for at afprøve eksempler på, hvordan du i din egen undervisning kan arbejde med faglige tekster med børn henholdsvis i indskolingen og på mellemtrinnet. Kursusdeltagerne vil få konkrete undervisningsforløb med hjem til afprøvning på deres skoler. Max antal deltagere: 16, Merete Kjær, friskolelærer, læsevejleder og skolebibliotekar Vi vil med udgangspunkt i det skjulte centrum se på hvordan man kan variere og udvikle simple øvelser, så de bliver motiverende, handlingsmættede og humoristiske. Komikken og humoren er en af de veje der nedbryder de barrierer der ofte opstår når man skal præstere noget. Øvelserne tager derfor ofte afsæt i den gode befriende latter, som både engagerer spillere og tilskuere. Vi kommer til at arbejde med øvelser på gulvet, som sætter gang i de fysiske udtryk og kommer til at arbejde med det verbale udtryk, vi vil både arbejde med ord, volapyk og gestik. Vi vil undervejs ud fra samme principper arbejde med masken og æstetikken bag et dramatisk udtryk, som en måde, hvorpå man kan komme forsagte elever nærmere og udfordre dem som har meget energi. Vel mødt på teaterholdet på Ollerup Godt lederskab - fremtidens skole - et førlederkursus Hvis der er nogen idé omkring ledelse, der har inspireret organisationen i tusinde af år, så er det evnen til at opstille et fælles billede af den verden, vi søger at skabe. Når sådan en vision findes, udvikler folk sig og lærer, ikke fordi de skal, men fordi de har lyst. Hvis lederne mestrer denne disciplin, lærer lederne selv, hvor modproduktivt det er, at diktere andre en vision, lige meget hvor dybfølt den end måtte være. Førlederkurset henvender sig især til lærere, viceledere, souschefer, nye ledere m.fl. med lyst til at stifte bekendtskab med lederarbejdets mange forskellige sider og drøfte dette med ligesindede - og måske få lyst og mod til at påtage sig lederskab. På kurset vil vi bl.a. arbejde ud fra følgende: > Den personlige udfordring i ledelsesarbejdet - Lederfortællinger > Ledelseskultur i de frie skolers tradition. - Ledelsesprofil set igennem lovgivningen om de frie skoler. - Organisation og ledelse - Samarbejdet med skolekreds, bestyrelse og forældre. - Netværk > Værdibaseret ledelse - Fra værdigrundlag til skolepraksis - Lederdilemmaer i en værdibåren skolekultur. > Medarbejdersamtaler - Ledelsesfilosofi og -teori. > Ledelse og etik - Ledelse i konflikt og modstand. > Hvad skal ledere i fremtidens skole være dygtige til? > Hvad er godt lederskab? e, Ole Pedersen, forstander, Den frie Lærerskole og Jane Jensen, supervisor, lærer, tidligere skoleleder., Søs Banke, arbejder som instruktør, skuespiller og underviser. Teaterlærer på Vestjyllands Højskole. Medstifter og skuespiller i teatertrioen Babylon trio Aktuelle forestillinger Drømme gennem 100 år. Har i de sidste 20 år arbejdet med teater, i ind- og udland, som dramatiker, instruktør og skuespiller i mange sammenhænge. Er uddannet dramaturg fra Århus Universitet. Side 14 Dansk i indskolingen og på mellemtrinnet / Godt lederskab Teater og drama Side 15

9 Efter- og videreuddannelse ved Den frie Lærerskole Pædagogisk diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik Den frie Lærerskole udbyder i samarbejde med University College Lillebælt en formelt kompetencegivende pædagogisk diplomuddannelse. Undervisningen finder sted på Den frie Lærerskole og alle modulerne er tilrettelagt som internatforløb. I uddannelsen beskæftiger vi os teoretisk og praksisnært med idehistoriske, pædagogiske og didaktiske spørgsmål og retter dem mod arbejdet i de frie skoler: friskoler, private grundskoler, lilleskoler, efterskoler, højskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Lærere og ledere fra folkeskolen har også mulighed for at deltage. Uddannelsens opbygning > Pædagogisk viden og forskning (obligatorisk - 10 ECTS) > Tre eller flere valgmoduler (i alt 30 ECTS) > Undersøgelse af pædagogisk praksis (obligatorisk - 5 ECTS) Udbydes forud for afgangsprojektet. > Afgangsprojekt (obligatorisk - 15 ECTS) - skal ligge sidst i studieforløbet. Der udbydes ét til to moduler i hvert semester Praktikantordning Fra mandag den 12. marts til fredag den 30. marts 2012 I et vist omfang er der mulighed for i en periode på tre uger at modtage en praktikant fra Den frie Lærerskole. I de første to uger følger praktikanten læreren og forbereder i samarbejde med denne overtagelsen af undervisningen den sidste uge. Skoler, der ønsker at tilbyde en praktikant plads, skal udfylde nedenstående tilmeldingsblanket, hvor det bl.a. skal fremgå, hvilket ugeskema praktikanten skal følge. Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have den i hænde senest tirsdag den 10. januar Lærerskolen vil senest den 8. februar 2012 give besked om, hvorvidt læreren/skolen har fået en praktikant. Der kan være flere ønsker om praktikanter end Den frie Lærerskole har studerende til. NB. Senest onsdag den 29. februar anbefaler vi, at der er etableret en kontakt mellem praktikanten og læreren/skolen. Nedenstående blanket sendes til: Den frie Lærerskole, Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge. I 2012 og 2013 udbydes følgende moduler Den januar 2012 samt den marts 2012: Modul 1: Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS) Modul 3: Fortællekultur - fortælling og det narrative (10 ECTS) Den september 2012 samt den november 2012: Modul 4: Barnets møde med skolen og samarbejdet mellem hjem og skole (10 ECTS) Modul 5 Vejledning i efterskolen - kostskolepædagogikkens særlige muligheder (10 ECTS) Den januar 2013 samt den marts 2013 Modul 1 Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS) Modul 6 Ledelse og samarbejde i de frie skoler (10 ECTS) Praktikant i 3 uger Undertegnede tilbyder hermed at modtage en 3-ugers praktikant i perioden fra mandag den 12. marts til fredag den 30. marts Udfyld praktikantens ugeskema, fag og klassetrin og muligheder for logi. Praktikantens ugeskema Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Andre efter- og videreuddannelses kurser Den september 2012 Højskolepædagogisk Uddannelse Den september 2012 samt den november 2012 Årskursus for friskolelærere Den oktober 2012 samt den december 2012 Basiskursus i vejledning Den marts 2013 Ollerupkursus 2013 Intensivt kursus med vægt på: Faglighed Fordybelse- Ny viden- Inspiration Deltager i Ollerupkurset (sæt x) ja nej Skole: Om praktikantens skema: Ovenstående ugeplan skal følges i alle tre uger Der kan aftales ændretplan i 3. praktikuge Der kan aftales ændringer, der tager hensyn til praktikantens faglige ønsker Alle kursusbeskrivelser kan læses på under videreuddannelse Skolens tlf. nr.: ja nej ja nej Bedste træffetid: ja nej Lærerens navn: Lærerens tlf. nr.: Om kost og logi: Kan tilbydes gratis Kan tilbydes til en pris pr. uge på kr. Kan ikke tilbydes kost logi kost logi kost logi Bedste træffetid: Evt. bemærkninger: til læreren: Underskrift Side 16 Efter- og videreuddannelse ved Den frie Lærerskole Praktikantordning Side 17

10 Praktiske informationer om kurserne Undervisningen Formiddagshold: 16 lektioner á 45 min. Eftermiddagshold: 16 lektioner á. 45 min. Hver deltager vælger et formiddags- og et eftermiddagsfag svarende til 32 lektioner. Dertil kommer aktiv deltagelse i morgenog aftenarrangementerne, således at hele Ollerupkurset bliver på i alt 40 undervisningslektioner. Indkvartering Der er generelt et ønske om at bo på Den frie Lærerskole, hvor kurset finder sted. Men der er desværre ikke plads til at alle kan blive indkvarteret dér. Vi har rådighed over forskellige indkvarteringsmuligheder: Privat indkvartering i Ollerup og omegn, elevværelser på Den frie Lærerskole typisk praktikanter, der udlejer deres værelser. Ved indkvartering på elevværelser må man være indstillet på at dele gangarealer, bad og toilet med husets øvrige beboere. Endelig er der mulighed for indkvartering på sovesal (madrasser i et klasseværelse) eller helt at fravælge logi, fordi man har andre overnatningsmuligheder. NB: Kursusdeltagere, der bytter værelser med praktikanter, skal ikke bestille indkvartering igennem Den frie Lærerskole, men kan blot lave gensidig aftale med den lærerstuderende. Kursusprisen Prisen kr. er incl. et grundbeløb til materialer på 50 kr. Af dette beløb udgør den obligatoriske undervisningsafgift kr. Forskellen på kr., dækker kost og logi. Tilmelding Tilmeldingsfristen er den 10. januar På tilmeldingssedlen skal man angive 1., 2. og 3. prioritet. Vi tilstræber at opfylde 1. prioriteterne, men flytninger til andre hold kan komme på tale. I disse tilfælde vil det ske med hensyntagen til deltagerens 2. og 3. prioritet. Framelding og afbestilling af værelse: Ved framelding senere end den 15. februar 2012 hæfter deltagerne for hele kursusprisen. Den samme regel gælder også for afbestilling af værelse. Kursustilmelding Prioritér 3 ønsker: Skriv 1., 2. og 3. ønsker indenfor hver af grupperne Jeg tilmelder mig Ollerupkursus 2012 og ønsker at deltage på følgende kurser: Formiddagskurser eftermiddagskurser KOST Navn 1. Når musikalsk udsyn skaber indsigt 2. Ta mobilen med i undervisningen 3. Keramiske succes er 4. Teambold 5. Avanceret filmredigering 6. Giv eleverne en tanke 7. Identitet og motivation i sprogundervisning 8. Innovativ didaktik 9. Smedning 10. Historier til fals 1. Kor 2. Grafik 3. Tid til fortælling 4. Det interaktive i undervisningen 5. Nye veje til en motiverende undervisning 6. Maleri 7. Natur og natursyn i undervisningen 8. Dansk i indskolingen og på mellemtrinnet 9. Godt lederskab 10. Teater og drama Cpr. nr. logi Almindelig Vegetarkost 2 eller 3 sengsrum kr Sovesal kr Uden logi kr Til brug for Åben Uddannelse. Udfyld venligst hele CPR. nr. Adresse Skole Post nr./ By Skole adresse Skolens tlf. Mail Privat tlf. Post nr. /By Side 18 Ollerupkursus 2012

11 Aftenprogram Søndag den 25. marts kl KLEZMERMUSIK OG PRIMO LEVI Musik: KLEZMERtrioSCHMUUS Teksten: PRINO LEVI : OM IKKE NU, HVORNÅR SÅ? Soloklarinettist, JENS SCHOU. Guitarist, JENS BOLDT Kontrabassist, JACOB BACHARACH Oplæser: Skuespiller NIS BANK-MIKKELSEN Klezmermusik og Primo Levi Mandag den 26. marts kl I folkestyrets tjeneste Annette Lilja Vilhelmsen, Tirsdag den 27. marts kl Den bioteknologiske fremtid - mulighed og visioner Foredrag ved Mickey Gjerris Hvilke store forandringer ligger lige for? Hvordan vil vi fremover kunne indrette os med hinanden? Vil bioteknologien og nye behandlingsformer reelt forandre arten Homo Sapiens i sådan en grad, at der reelt kan blive tale om en ny art? Onsdag den 28. marts kl Cabaret med Babylon Trio Drømme gennem 100 år - ja 100 års musik, fra Danmark i 1000 år til Baby Girl og andet tidstypisk for vores kulturhistorie Torsdag den 29. marts kl Festaften, musik og cafe Annette Lilja Vilhelmsen Mickey Gjerris Babylon trio Kursustilmelding Porto DEN FRIE LÆRERSKOLE SVENDBORGVEJ 15, OLLERUP 5762 VESTER SKERNINGE

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

ollerupkursus Søndag den 10. april til fredag den 15. april 2011 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration

ollerupkursus Søndag den 10. april til fredag den 15. april 2011 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration ollerupkursus Søndag den 10. april til fredag den 15. april 2011 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration Program for ankomstdagen Søndag den 10. april Kl. 11.30-12.30 Ankomst og indkvartering

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd.

Faglig konsulent: Mickey Gjerris, lektor i bioetik og medlem af Det Etiske Råd. PLANLÆGNINGSGRUPPE Arne Ørtved, Grundtvigsk Forums Folkeoplysningsudvalg. Henrik Christensen, Dansk Friskoleforening. Ole Borgå, Efterskoleforeningen. Christian Schultz, Husholdnings- og Håndarbejdsskolerne.

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Børnehaveklasse It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Børnehaveklasse BØRNEHAVEKLASSE WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Skolereform din og min skole

Skolereform din og min skole Skolereform din og min skole Information til forældre April 2014 Natur og Udvikling Folkeskolereform i trygge rammer Når elever landet over i august 2014 tager hul på et nyt skoleår, siger de goddag til

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab

Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Udvikling af digital kultur Det eksperimenterende fællesskab Digitalisering er et vilkår i dag Digitale medier er med til at definere virkeligheden omkring os og dermed er de med til at definere os (Jostein

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform

Egebækskolen. Den nye folkeskolereform Egebækskolen Den nye folkeskolereform 1 Kære Alle I juni 2013 blev der som bekendt indgået aftale om en ny skolereform. Reformen træder i kraft 1. august 2014. Formålet med reformen er blandt andet, at

Læs mere

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år

Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune. Det er for børn. Trivsel og læring i de vigtigste år Delpolitik for Dagtilbud i Vejle Kommune Det er for børn Trivsel og læring i de vigtigste år Forord Det er for børn trivsel og læring i de vigtigste år er Vejle Kommunes delpolitik for dagtilbudsområdet

Læs mere

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG

FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG FRIVILLIG FREDAG LÆRER FOR EN DAG Efterskoler deltager på Frivillig Fredag FRIVILLIG FREDAG OG EFTERSKOLERNE Hvert år, den sidste fredag i september fejres Frivillig Fredag, Danmarks nationale Frivillighedsdag

Læs mere

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN

N Æ RVÆ R O G E M P AT I I SKOLEN Præsentation af undervisere Som fælles grundlag og inspiration var vi deltagere på et kursus i 2007 afholdt på Vækstcenteret. Vi arbejder alle professionelt med børn og unge. Kurset var arrangeret af foreningen

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

SKOLEN FOR FREMTIDEN

SKOLEN FOR FREMTIDEN Ansøgningsskema 2009 Projekt nr.: (udfyldes af Skolen for Fremtiden) Projekt navn: Læring gennem bevægelse på ikt-baserede interaktive borde og andre relaterede brugerflader Ansøger: Skolens navn Søndervangskolen

Læs mere

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER

LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER LÆRERUDDANNELSEN I AARHUS MED DE MANGE MULIGHEDER Læreruddannelsen i Aarhus Læreruddannelsen i Aarhus er landets største læreruddannelse og udbyder samtlige undervisningsfag. Udover et solidt fundament

Læs mere

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag.

Folkeskolereformen. for kommunens kommende folkeskolehverdag. Folkeskolereformen Folkeskolereformen Når det nye skoleår begynder efter sommerferien, vil det være med en ny ramme for hverdagen på alle landets folkeskoler. Regeringen har vedtaget en folkeskolereform,

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag.

Ifølge skolens overordnede formål prioriteres idræt meget højt, da man tilstræber et vekslende samspil mellem idræt og læringen i de andre grundfag. Tilsyn Køng Idrætsfriskole i skoleåret 2011-2012 Tilsynets opgave Som tilsynsførende på Køng Idrætsfriskole er det vores opgave at føre tilsyn med elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk

Læs mere

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører:

DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år. Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015. Instruktører: TRÆNERKURSUS DHF trænerlinje foråret 2015 Et tilbud til trænere fra ca. 17 år Idrætshøjskolen Aarhus 15. maj 17. maj 2015 Instruktører: Nicolej Krickau, Casper Brunsgaard Jensen, Martin Hjortshøj, Peder

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Skolelederkursus efteråret 2012

Skolelederkursus efteråret 2012 Skolelederkursus efteråret 2012 Tema: Ledelse og coaching Vi fortsætter i sporet! Sidste års lederkursus om kvalitetsudvikling, kvalitetsstyring og evaluering blev et løft til en stor del af lederne på

Læs mere

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER

DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER 2012-2015 DIPLOMUDDANNELSE TIL LEDERE I FRIVILLIGE ORGANISATIONER Styrk dine kompetencer som leder af frivilligt arbejde Center for frivilligt socialt

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen

Ta dine VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2014/15 Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2014 UNGDOMSSKOLEN

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen

Talentudvikling i folkeskolen 1 Center for Skole 2015 Talentudvikling i folkeskolen - En strategi Center for Skole 05.05.2015 2 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008

DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 DEN SAMORDNEDE INDSKOLING2008 1 Indhold Den Samordnede Indskoling Den samordnede Indskoling............ 3 Indskolningen.......................... 4 Teori bliver praksis...................... 5 Vælg mere

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN

PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN PÆDAGOGISKE LÆRERPLANER I MARIEHØNEN Følgende opridser de mål og planer for børnenes læring, vi arbejder med i Mariehønen. Vi inspireres af Daniels Sterns formuleringer omkring barnesynet med udgangspunkt

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk

Naturfagene i folkeskolereformen. Ole Haubo ohc@nts Centeret.dk Naturfagene i folkeskolereformen Overblik over reformens indhold på Undervisningsministeriets hjemmeside: www.uvm.dk/i fokus/aftale om et fagligt loeft affolkeskolen/overblik over reformen Eller som kortlink:

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU.

Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. AT LEGE ER AT LÆRE Barndommen og livet skal handle om at skabe et godt børneliv og tilgodese det gode børneliv HER OG NU. Med udgangspunkt i Pandrup kommunes mål vedr. læreplaner, der skal tage højde for

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen

FOLKESKOLEREFORMEN. Stensagerskolen FOLKESKOLEREFORMEN Stensagerskolen Tre overordnede mål for folkeskolen 1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan 2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund

Læs mere

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015

Indholdsplan / KursusCenter Struer. August 2015 December 2015 splan / KursusCenter Struer August 2015 December 2015 Om KursusCenter Struer (KCS) KCS er en del af Struerskolen. Vores kursister er i aldersgruppen, 16 år og op efter. Vi driver sundhedskurser inden for

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Ødis Skole. Værdigrundlag

Ødis Skole. Værdigrundlag Ødis Skole Værdigrundlag Indhold Indledning... 4 Fremtidige mål... Værdiformulering... 5 6 Sådan arbejder vi med vores værdier... 8 - Trivsel... 8 - Læsning... 9 - Naturen... 10 - Fællesskab... 12 - Kreativitet...

Læs mere

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus

Art-Performance et højniveaufag på Nørresundby Gymnasium og HF-kursus Art-Performance Indholdsfortegnelse Kort om faget Identitet og formål Undervisningsmål Faglig progression og samspil mellem fagene Kernefaglighed og samspil Prøveformer/eksamen Kort om faget Faget Art-Peformance

Læs mere

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C

DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITAL DANNELSE DIGITALE MEDIER DIGITAL KULTUR F R A N K S T Ø V E L B Æ K P Æ D A G O G U D D A N N E L S E N S Y D H A V N U C C DIGITALISERING ER IKKE ET VALG MEN ET VILKÅR PÅ VEJ MOD EN DIGITAL KULTUR

Læs mere

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi

Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Talentudvikling i folkeskolen - en strategi Center for Skole 14. november 2014 Baggrund Talentudvikling er på dagsordnen i mange sammenhænge. Det er et vigtigt indsatsområde for udviklingen af børn og

Læs mere

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014

MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 MØDE FOR NYE FORÆLDRE PÅ ÅLØKKESKOLEN D. 11. NOVEMBER 2014 Deltagere i mødet Børnehaveklasseleder: Nicoline Tams SFO-leder: Søren Toft Jepsen Lærer i indskolingen: Lene Juul Kejser Mortensen Souschef:

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Praktiske og kreative fag

Praktiske og kreative fag Elevernes udbytte af undervisningen Praktiske og kreative fag Bent Mortensen Institut for læring Indhold Hvilket udbytte giver de praktiske og musiske / kreative fag / argumenter: -Læring (æstetisk læring)

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007

Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Læreplaner for Vester Aaby Børnehave 2007 Grundlaget for det daglige arbejde i V. Aaby Børnehave I 2006 var det: NATUR OG NATUROPLEVELSER Hvert år har 1 2 læreplanstemaer ekstra fokus I 2007 var det: KUNST,

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Valgfag skoleåret 2014-15

Valgfag skoleåret 2014-15 Valgfag skoleåret 2014-15 Kære elever og forældre Det er med stor glæde, at vi igen i år kan præsentere en valgfagsfolder, hvori vi kan tilbyde en række spændende, kreative og udfordrende undervisningstilbud

Læs mere

Kære forældre. 6. december 2013

Kære forældre. 6. december 2013 6. december 2013 Kære forældre Om ikke så længe udrinder kalenderåret 2013; og derfor vil vi gerne indlede denne forældreskrivelse med at udtale en stor tak for jeres store samarbejde og gode involvering

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXHJØRRING HTX TEKNISK GYMNASIUM HJØRRING 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Hjørring Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor aktiviteterne

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål

Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål 1 Hjælp til at opstille kompetencelæringsmål Dette skal hjælpe til at udstationeringer kan blive så målrettede som muligt. Vi definerer først begreberne kompetence og kompetenceudvikling. Derefter præsenterer

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk

TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015. eucnord.dk TEKNISK GYMNASIUM HTXFREDERIKSHAVN HTX TEKNISK GYMNASIUM FREDERIKSHAVN 2015 eucnord.dk Velkommen til HTX Frederikshavn Studieforberedelse og almendannelse Teknisk Gymnasium tilbyder et fællesskab, hvor

Læs mere

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved

4.0 STU - forløb. Udvikling af følelsen sker ved 1 4.0 STU - forløb Ungdomsuddannelsen er en 3-årig uddannelse for de unge, der har afsluttet 10. klasse. Uddannelsen skal sikre en glidende overgang fra skole til arbejdslivet. Unge, der har afsluttet

Læs mere

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole

Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Tilsynsrapport 2014 Langsø Friskole Søndag den 16. marts 2014 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015

Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Oversigt over oprettede PD moduler ved professionshøjskolerne - Forår 2015 Studieordning 1. august 2014 Oprettede hold Uddannelsesretning Modul C Syd VIA N OBLIGATORISKE MODULER Obligatorisk modul Pædagogisk

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION.

FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. FORSLAG TIL KOMPETENCEUDVIKLING OG PRINCIPPER FOR FORDELING AF MIDLER TIL KOMPETENCEUDVIKLINGEN FOR INKLUSION. Med udgangspunkt i politik for inklusion og tidlig indsats, faglig vision på skole -dagtibudsområdet,

Læs mere