ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration"

Transkript

1 ollerupkursus Søndag den 25. marts til fredag den 30. marts 2012 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration

2 OLLERUPKURSUS 2012 I kursushæftet præsenteres 20 faglige kurser for de frie skolers og folkeskolens lærere og ledere. Desuden er en række af kurserne velegnede for pædagoger i børnehave- og skolefritidsordningerne. Ollerupkurset henvender sig ligeledes til Den frie Lærerskoles nære kontakter til de frie skoler i Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Grønland. Ollerupkurset har eksisteret siden Den frie Lærerskole har i alle årene dannet rammen om dette unikke faglige kursusforløb, der er kendt for høj faglig kvalitet, fordybelse, ny viden og inspiration. De fleste kursusdeltagere bor på Den frie Lærerskole i kursusugen. Det lader sig gøre, fordi de lærerstuderende fra 1. årg. og 2. årg. er i 3- ugers praktik i den periode, hvor der er Ollerupkursus. Udover et varieret fagligt udbud, venter der kursusdeltagerne en række kulturelle arrangementer med musik, forfatterforedrag, sang, debat og cafeliv. Der er ankomst og indkvartering søndag den 25. marts mellem kl og og afrejse fredag den 30. marts efter morgenmaden. Hverdagene starter fælles med Ved dagens begyndelse i skolens foredragssal. Herefter er der undervisning på valgholdene. Undervisningen er tilrettelagt, så der skal vælges både formiddagsfag (16 lektioner) og eftermiddagsfag (16 lektioner). Tirsdag eftermiddag er til fri disposition. Program for ankomstdagen Søndag den 25. marts Kl Ankomst og indkvartering. Let stående traktement Kl Musikalske indslag åbner Ollerupkurset Kl Eftermiddagsholdene starter med fire lektioner Kl Svømning, idræt, gåture. Cafeerne er åbne. Kl Aftensmad Kl Klezmermusik og primo levi Musik: KLEZMERtrioSCHMUUS Teksten: PRINO LEVI: Om ikke nu, hvornår så? Oplæser: Skuespiller Nis Bank-Mikkelsen Ollerupkursus udbydes af efter- og videreuddannelse ved Den frie Lærerskole i Ollerup. Proces og tilrettelæggelse Gitte Mørkenborg Olsen Tina Kornerup Kok Laust Riis-Søndergaard Grafisk design og produktion Berens BUREAU Tidsramme for ugens dage Kl Kl Morgenmad Ved dagens begyndelse Kl Formiddagsfag Kl Middag Kl Eftermiddagsfag Kl Kl Kl Svømning, idræt, gåture. Cafeerne åbner Aftensmad Aftenarrangement. Cafeerne åbner FORMIDDAGSKURSER 1. Når musikalsk udsyn skaber indsigt s. 4 Eva Fock 2. ta mobilen med i undervisningen s. 4 Charlotte Dale 3. Keramiske succes er s. 5 Claus Domine Hansen 4. teambold s. 5 - et socialt tema i idrætsundervisningen Jonathan Lilliendal Jørgensen og Rasmus Juul Tander 5. avanceret filmredigering s. 6 - opkvalificer filmundervisningen på din skole. Jesper Kjærgaard Kring 6. giv eleverne en tanke s. 6 - inspiration til matematikundervisningen Bent Lindhardt og Erik Bilsted 7. identitet og motivation i sprogundervisning s. 7 John Mason 8. innovativ didaktik s. 7 Marianne Boye 9. smedning s. 8 byg en simpel smedie og oplev et gammelt håndværk Lars Hansen og Søren Petersen 10. historier til fals s. 8 - undervisning, formidling og fortælling Asser Amdisen IDEER, RIS OG ROS Har du gode ideer til kommende Ollerupkurser, ris eller ros, er du velkommen til at skrive til Den frie Lærerskole på: EFTERMIDDAGSKURSER 1. Kor s. 10 Britta Kold 2. grafik s collografi - koldnål og højtryk Ann-Kerstina Nielsen 3. tid til fortælling s. 11 Bent Hansen 4. det interaktive i undervisningen s. 11 Jonas H. Rasmussen 5. Nye veje til en motiverende undervisning s. 12 Merete Bach 6. Maleri - historix vingesus s. 13 Dorthe Berg 7. Natur- og natursyn i undervisningen s. 13 Henrik Kalckar Hansen 8. dansk i indskolingen og på mellemtrinnet s. 14 Merete Kjær 9. godt lederskab - fremtidens skole - et førlederkursus s. 14 Ole Pedersen og Jane Jensen 10. teater og drama s det skjulte centrum Søs Banke Kursusprogrammet kan også læses på Den frie Lærerskoles hjemmeside: hvor interesserede kan klikke direkte ind på Ollerupkursus 2012 fra forsiden. Herfra kan der foretages elektronisk tilmelding. Tilmelding kan også finde sted ved at sende tilmeldingssedlen pr. post til Den frie Lærerskole i Ollerup. Spørgsmål vedr. de faglige kurser og øvrige praktiske ting, kan rettes til Den frie Lærerskole på tlf: Vi glæder os til at åbne dørene for Ollerupkursus På Den frie Lærerskoles vegne Laust Riis-Søndergaard, kursusleder Side 2 Ollerupkursus 2012 Ollerupkursus 2012 Side 3

3 FOrmiddagskurser 1 Når musikalsk udsyn skaber indsigt... - om et musikalsk udviklingsprojekt hvor viden om verdens musik gør os klogere på vores egen musik og musikalitet. Med udgangspunktet i erfaringerne fra et udviklingsprojekt omhandlende en rejse ind i verdens musik, hvor der blev rettet fokus på musikalske fænomener på tværs af forskellige musiktraditioner og kulturer, vil kursusdeltagerne blive præsenteret for: > Musik som lydens elementer, tæt forbundet med naturvidenskaben > Musik som organiserede strukturer, ofte forklaret som kulturrelateret musikteori. > Musik som betydningsbærende udtryk, i et ofte tværfagligt møde med traditioner, ritualer, psykologi m.m. Konkret skal vi på kurset udfordre lyd og fysik, med hele verdens musik som inspiration. Vi skal arbejde praktisk med sammenspil som en social relation med mange variabler og med nogle af stemmens mange muligheder. Vi skal se på og lytte til ornamentik i musik og billedkunst og udforske brylluppet som ikke kun et ritual men en æstetisk begivenhed over tid. Keramiske succes er Keramikken kan være en svær størrelse at integrere i den ofte sparsomme tid, der er afsat til billedkunstundervisningen. Men der findes en række metoder, der kan være med til at sikre både lærere og elever en succesfuld oplevelse. I løbet af kurset skal vi arbejde med at udvikle simple teknikker indenfor såvel formgivning som dekoration der muliggør fremstillingen af enkelte elementer, der efterfølgende kan sammenstilles til større fortællinger / udsmykninger. Vi skal arbejde med papir-ler, støbeler, indfarvet ler, begitninger, aftryk og stempler. Afslutningsvis vil der være glasering og brænding i el-ovn; samt pit-brænding, der er en meget simpel form for udendørs brænding. Til inspiration vil der være film og powerpoint, ligesom vi løbende vil tale teori om ler og glasur. 3 Kurset bygger på ideen bag bogen På Tværs af Musik, som udkom i foråret 2011 på Wilhelm Hansen Musikforlag. Materialepris: ca. 250,- kr./person Max. 12 kursister Eva Fock, Claus Domine Hansen Keramiker og forfatter til Håndbog i studiokeramik teori & teknik. Se endvidere 2 Ta mobilen med i undervisningen - mobilmediet i digital/fysisk læringsomgivelse Kurset henvender sig til undervisere i grundskolen, efter- og højskolen. Vil du prøve kræfter med mobilmediet i undervisningssammenhænge? Har du brug for et aktivt supplement, baseret på leg, oplevelse og læring i den daglige undervisning? Kan du lide at lave mindre undervisningsforløb tilpasset din målgruppe? > Ved brug af it-platformen PlayingMondo skabes på kurset enkle og aktive undervisningsforløb, som en form for sporjagter med mobiltelefon. > Forløbene kan tilrettelægges til inde- og udendørs brug og som supplement til undervisning i fag som f. eks. matematik, dansk, historie og sprog. > Kombinationen af fysisk aktivitet og indlæring er til stede og skaber engagement i undervisningen. > Der benyttes teknologier som GPS- og Wifi-positionering. > På kurset gennemgås og arbejdes der med begrebet Didaktisk design. Deltagerne skal medbringe egen bærbar computer til brug på kurset. Mobiltelefoner og licenser til brug på PlayingMondo udlånes af Euman A/S. Teambold et socialt tema i idrætsundervisningen Dette kursus vil give et nyt perspektiv på boldspil i idrætsundervisningen. Idræt har både en kropslig-, idrætslig-, personlig- og social læringsdimension. I nærværende kursus vil udgangspunktet være hvordan eleverne kan opnå social kompetence gennem boldspil og herigennem udvikle sin spilforståelse og blive en bedre boldspiller og klassekammerat. Kurset tager udgangspunkt i et konkret boldspil, hvor den enkeltes færdigheder vil udvikles ud fra interaktion mellem teamets medlemmer. Undervisningen vil således bestå i praktisk boldspil samt refleksionsopgaver over denne. Refleksionsopgaverne vil eksempelvis have temaer som kommunikation, tillid eller andre begreber der kan underlægges læring i social praksis. Kurset er opbygget således at teori og praksis fylder ca. 50/50. Det betyder, at vi selv kommer til at afprøve undervisningen i praksis, for derefter at reflektere og diskutere det ud fra et teoretisk perspektiv og jeres erfaringer. Kurset er tilrettelagt efter, at det er undervisning for aldersgruppen 8. klasse og opefter. Vi vil dog mene at undervisningen med få justeringer, kan anvendes for yngre elever også. 4 Særlige oplysninger: Max 75 kr. til materialer Idrætstøj til udendørs brug Kurset kræver ikke nødvendigvis højt færdighedsniveau i boldspil. e, Jonathan Lilliendal Jørgensen, kandidatstuderende ved Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet Charlotte Dale friskolelærer, master i IKT og læring Rasmus Juul Tander, kandidatstuderende ved Idræt og Sundhed på Syddansk Universitet samt Institut for Psykologi ved Københavns Universitet Side 4 Når musikalsk udsyn skaber indsigt / Ta mobilen med i undervisningen Keramiske succes er / Teambold et socialt tema i idrætsundervisningen Side 5

4 FOrmiddagskurser Identitet og motivation i sprogundervisning På dette kursus tager vi udgangspunkt i lærernes erfaringer både i undervisning og i læring for at udvikle nye og kreative metoder omkring fremmedsprogsundervisning. Som tematisk samlingspunkt vil vi tage identitet og motivation. Og som overskrifter følgende spørgsmål: 5 > Hvordan kan identitetsbegrebet skabe motivation for fremmedsproget? > Hvordan kan vi bruge leg og identitet i forskellige former for sprogindlæring? > Hvordan kan vi formidle viden om fx. grammatik? > Hvilken rolle spiller identitet i sprogundervisning? > Hvordan kan eleverne få gavn af et tværfagligt samarbejde? 7 Avanceret filmredigering - opkvalificer filmundervisningen på din skole. Jesper Kjærgaard Kring, lærer ved Den frie Lærerskole Kurset vil lægge op til diskussion og dialog men vil også inddrage fortælling og rollespil, det musiske, det kreative, det visuelle og bevægelser. Der vil være særligt fokus på overgangen fra ét sproglig omgangsrum til et andet, på skabelse og vedligeholdelse af dette rum, og på forholdet mellem det sproglige og det kulturelle. Og vi vil forsøge, at samle konkrete aktiviteter og øvelser som kunne gavne nybegyndere, studerende med forbehold (ikke mindst teenagere og voksne), samt dem som vil prøve nye grænser af. Det handler om at producere film ikke bare de sædvanlige skolefilm, med de sædvanlige klippemuligheder, men avanceret musikvideoer, stopmotion, vejrudsigter, Live tv m.m. På dette kursus graver vi dybt i de mere avancerede muligheder inden for filmklipning, vi skal arbejde med minimalklipning, klipning i mange spor, special effects, blue/greenscreening, stopmotion, simple animationer, videostreaming. Vi kommer selvfølgelig også til at berøre de mange muligheder for udgivelse af film, som nettet og vores informationssamfund byder på. Undervisningen vil blive tilrettelagt både til Mac og PC brugere. Der vil blive undervist i programmet Adobe Premiere Elements. Underviseren er engelsklærer. Kurset vil foregå hovedsageligt på engelsk og/eller på det sprog kursisterne underviser i. Det er et krav at du mindst et par gange har prøvet at redigere en digital videofilm på brugerniveau. John Mason, lærer ved Den frie Lærerskole og tekstforfatter. 6 Giv eleverne en tanke - inspiration til matematikundervisningen Vi har tilrettelagt en palet af forskellige sider af matematikundervisningen som vi gerne vil dele med jer - gennem diskussion, leg, undersøgelse og oplæg fra os. Innovativ didaktik Dette kursus er for dig, der gerne vil hjælpe dine elever til at blive mere kreative og innovative. Danmark skal leve af kreativitet i fremtiden, men hvordan udfolder vi elevernes kreative og innovative potentiale? På dette kursus får du: > metoder og værktøjer til at sammensætte kreative og innovative forløb. > afprøvet de ti veje til kreativitet i undervisningen. > udfoldet dine egne kreative talenter. > viden om hvordan du kan bruge positiv psykologi til at skabe et innovativt miljø i klassen. Vær forberedt på at blive kastet ud på dybt vand, men komme tørskoet i land igen. Kurset er sjovt, energifyldt og praksisorienteret. 8 Vi vil blandt andet komme ind på > Hvor er vi i faget i dag? > Sproget som basis for forståelse af matematiske begreber - fulgt op af gode aktiviteter til hele skoleforløbet > Hvad ved vi om de elever som har det svært i matematik, og hvad kan vi gøre ved det? > Hvordan skaber vi indsigt i tallenes verden herunder en uddybende beskrivelse af de faser eleverne skal gennemleve for at have et funktionelt talbegreb. > Hvordan tilrettelægger vi klasserumsledelse med inddragelse af Cooperative Learning? > Udematematik og indematematik i aktivt samspil. > Hvordan skal vi håndtere den nye arbejdsmåde i Fælles mål Faglig læsning,så det reelt tilfører undervisningen merværdi? Max 20 deltagere, Marianne Boye, lærer, proces og kreativitetskonsulent i Moving Minds. Fast underviser og medudvikler af undervisningsministeriets Pioneruddannelse. e Bent Lindhardt, lektor fra læreruddannelsen i Holbæk Erik Bilsted, lektor fra læreruddannelsen på Fyn og Den frie Lærerskole. Side 6 Avanceret filmredigering / Giv eleverne en tanke Identitet og motivation i sprogundervisning / Innovativ didaktik Side 7

5 FOrmiddagskurser 9 Smedning byg en simpel smedie og oplev et gammelt håndværk Gloende jern i den halvmørke smedie, hammerslag i rytme og varmen fra essen - det er med god grund, at smedning fascinerer børn og unge. Vi skal i løbet af kursusdagene undersøge hvordan smedning kan bruges i skolen. Smedning kan indgå i mange sammenhænge: på lejrskolen, i sløjd, historie og fysik og i emneuger. Smedning er fortrinsvis for mellemtrinnet og de største elever og giver eleverne en mulighed for at fordybe sig i et håndværk med rødder langt tilbage i tiden. Materialerne er billige, og med få teknikker kan vi smede mange forskellige genstande. Kurset vil indeholde mange timer i smedien, hvor vi vil fremstille nutidige og historiske genstande. Kurset er åbent for alle og da vi er to undervisere, kan vi tage udgangspunkt i deltagernes forudsætninger. Vi skal på kurset: > opbygge en smedie, som er enkel og billig > smede brugsgenstande fra 1800-tallet > fremstille en kvindekniv eller anden kniv efter ønske > samarbejde om smedningen > eksperimentere med materialer og ild e; Lars Hansen, underviser i håndværk på Den frie Lærerskole og Søren Petersen, selvlært smed med interesse for det avancerede. 10 Historier til fals - undervisning, formidling og fortælling Inden for de senere år er historiefaget blevet mere og mere centralt i grundskolen. Dette har en tydelig sammenhæng med værdikampen, som har været udkæmpet på den kulturelle og politiske scene. Kurset vil tage sit udgangspunkt i en historiefilosofisk diskussion af, hvad historie egentligt er og hvad det kan bruges til. På baggrund af den teoretiske indgangsvinkel vil vi arbejde med forskellige konkrete undervisningsforløb og undervisningstilbud for at få en bedre forståelse af, at formidling aldrig er neutral. Eksemplerne vil blive taget både fra fri-, høj- og efterskoler, samt fra undervisningstilbud fra museer og lign. Målet med kurset er, at gøre det nemmere for læreren at forholde sig kritisk til både sin egen og andres formidling af fortiden. Ikke for at gøre det sværere at undervise i historie, men for at gøre det mere reflekteret og dermed åbne for flere muligheder for at gøre historien både relevant og levende. Asser Amdisen har været ansat ved skoletjenesten på adskillige større museer. Han har været museumschef i Aabenraa og højskoleforstander på Ryslinge Højskole. Derudover er han forfatter til en del historiske bøger og en aktiv foredragsholder. Asser Amdisen Side 8 Smedning / Historier til fals Ollerupkursus 2012 Side 9

6 EFTERmiddagskurser 1 Kor instruktion og direktion Dette kursus henvender sig til dem der gerne vil blive bedre til at instruere og dirigere kor. Jeg vil tage udgangspunkt i nogle satser med flerstemmig kor, hvor de medvirkende både virker som kor og som øvedirigenter. Med hjælp af et konkret stykke musik kommer vi til at snakke om, hvordan man bedst arbejder med at få indstuderet sangen og hvordan man kan beholde koncentrationen i koret. Ved dette kursus håber jeg også at kunne få formidlet magien ved at dirigere. Vi kommer til at gennemgå de grundlæggende principper ved direktionsteknik, men tager også udgangspunkt i hver enkelt deltager og deres egen måde at formidle musikken. Hvad kan man opnå ved at dirigere istedet for at sidde ved et klaver og hvad er det egentlig koret har brug for fra sin dirigent? Britta Kold Tid til fortælling Fortælling er et håndværk, enhver kan lære det. Eneste forudsætning er lysten til at fortælle og til at grave i det skatkammer af historier, som alle er udstyret med. Kurset er praktisk, gennem et utal af fortælleøvelser, som først og fremmest tager udgangspunkt i egne oplevelser, bliver deltagerne guidet til at dykke ned i det skatkammer af fortællinger, som alle har, men de fleste kun aner eksistensen af. Teorien kobles hele tiden på de enkelte aktiviteter, og der gives praktiske bud på, hvordan fortælling kan bruges i undervisningen, både af læreren og af eleverne. Fortælling skal være sjovt, derfor eksperimenterer vi med forskellige virkemidler, fortællerum, inspirationer og genrer, hele tiden på jagt efter den enkelte deltagers fortællestil. Det hele foregår i trygge rammer, hvor der primært fortælles to og to, men senere på kurset får alle deltagerne også feedback. 3 Britta Kold Uddannet violinist og korleder fra musikkonservatoriet i Piteå (Sverige) og fra Det Fynske Musikkonservatorium i Odense. Lige nu arbejder jeg som kordirigent og musiklærer på Ollerup musikefterskole sang og musik i Ollerup., Bent Hansen, friskolelærer. Han er en af Fyns bedste fortællere og har efterhånden undervist i fortælling i mange år, både i Danmark og Tyskland. Han har skrevet mange artikler om fortælling i de frie skoler og dets comeback i det nye årtusinde. GRAFIK - collografi - koldnål og højtryk Enkle trykteknikker på pap-plader, plexiglas og skum. Du får mulighed for både at arbejde med højtryk og dybtryk, at kombinere forskellige trykteknikker, foruden en grundig indføring Interaktiv tavle, dokumentkamera, afstemningssystem, ipad, facebook, Twitter, ing, 2 i det rent håndværksmæssige, som gør det grafiske udtryk så rent > Inspiration til at bruge grafikken i undervisningen. 4 android, app og så lige lidt undervisning. og nærværende. Man behøver ikke at være en god tegner eller på anden vis være kvalificeret for at lave god grafik. Umiddelbarhed og nysgerrighed for materialet og teknikkerne gør, at det simple og enkle ofte virker bedst. Et kursus, hvor du dels får: > Et grundigt indblik i de forskellige grafiske teknikker. > Mulighed for at eksperimentere og mikse. Man vil i løbet af kurset beskæftige sig med tryk på pap og anden emballage, plexiglas samt polyplast skum. Efterbehandling med transparente farver. Det interaktive i undervisningen At overskue om de nye medier rent faktisk bibringer noget til undervisningen kan være svært. Mange skoler bruger mange penge på interaktive tavler, interaktive projektorer, computere eller ipads. Nogle gange kan man stille sig selv det spørgsmål om der er pædagogisk tanke bag investeringerne, eller om man bare køber for at være med på noderne. Det skal vi finde ud af på kurset her. Kurset henvender sig til undervisere der er nysgerrige efter hvilke muligheder de nye digitale værktøjer stiller til rådighed, og som efterspørger en debat omkring deres plads i undervisningen. Materialeudgifter: 350 kr. Max 15 deltagere Vi vil arbejde med og diskutere interaktive tavler, afstemningssystemer, interaktive projektorer, mobiletelefoner, ipads og dokumentkameraer. Vi vil teste de forskellige værktøjer, og forholde os nysgerrigt men kritisk til deres berettigelse som undervisningsredskaber. Du vil få mulighed for at afprøve egne ideer og tanker på resten af holdet, og med udgangspunkt i jeres ideer, vil vi tage en snak om pædagogik og didaktik. Kurset skulle gerne ende med at du kommer hjem med nye, gode ideer til at bruge interaktive medier i undervisningen, samtidigt med at du kan vælge til, og ikke mindst fra i skoven af nye digitale undervisningstilbud. Ann-Kerstina Nielsen, grafiker, Møllergade 21 c, 5700 Svendborg, Tlf / Jonas H. Rasmussen Side 10 Kor / Grafik Tid til fortælling / Det interaktive i undervisningen Side 11

7 EFTERmiddagskurser 5 Nye veje til en motiverende undervisning I jagten på nye veje til motiverende undervisning, kan rollespil bruges til andet end sværdkamp i et Barda univers. Vi skal arbejde med den levende fortælling i praksis, når handel, forlystelser, praktiske gøremål og intriger udspiller sig i byen Dårestad. En temadag i skolen sætter fokus på fagene Matematik, Kristendomskundskab, Billedkunst og Idræt, som henholdsvis Juvelhus, Kloster/Lazaret, Håndværkerlaug og Bygarde. Vi følger temadagens drejebog, men føjer nye faglige input til drejebogen ved at gentage spillet (forumrollespil) i et tidsrum alle kursusdage. Metoden giver et utal af muligheder for fagkombinationer og åbner op for glæden ved at spotte disse! Som sidegevinst er forumrollespillet samtidig en afprøvning af forskellige former for konflikthåndtering og enkeltdele af drejebogen (scener) vil således kunne bruges separat til dette formål. Udendørs, derfor praktisk tøj og fodtøj. Kompendium 50 kr. pr. person Maleri Historix vingesus Kurset vil forsøge at tilgodese to formål. Dels at give deltagerne ideer til at styrke undervisningen i kunst og maleri. Og dels at lade deltagerne arbejde med deres eget personlige kunstneriske udtryk. Opvarmning Vi vil hver dag starte med en kunstnerisk/kreativ komme-til-stede - øvelse. Øvelserne vil være traditionelle tegne- eller maleøvelser, men kan også være at arbejde mere legende med tegning og skulptur, som kan anvendes i egen undervisning. Kunsttema Vi vil ud fra et fælles tema arbejde med at indkredse den enkeltes fortolkning og bearbejdning i en kunstnerisk form. Igennem et bevidst og målrettet arbejde vil vi styrke den enkeltes viden og erfaring med kreative processer og hvordan de opstår. 6 Kunstdialoger Vi vil arbejde med kunst som kommunikationsform, og afprøve forskellige former for samtaler om kunst generelt og om egne værker. Hvad kunst er, hvordan den kan bruges som afsæt for eksistentielle samtaler og hvad vi kan bruge dem til. Merete Bach Vi vil desuden arbejde med logbøger. Dvs en oversættelse af tanker, oplevelser og erfaringer til konkrete ideer som kan bruges i hverdagen. Max 16 deltagere Udgifter til materialer: 500 kr. pr. person Dorthe Berg, billedkunstner Natur- og natursyn i undervisningen Naturen indgår i talrige forskellige sammenhænge i skole og sfo, f.eks.indgår fugle i 42 % af samtlige sange i Friskolesangbogen! På kurset vil vi gennem meget forskelligartede oplevelser i naturen finde ud af, hvad der virker for os, og hvilket natursyn der ligger bagved. Desuden kommer vi omkring skiftende tiders natursyn, som indgår i vores dannelse. Vi når ikke alle følgende oplevelser i praksis, men vi skal være en del ude i kombination med teori og refleksion indendørs. Stille sidning i naturen, naturen i kunsten, fugleobservation, actionsport i naturen, naturen som inspiration for skriveværksted, naturen i sagn og myter, den naturvidenskabelige arbejdsmetode, samarbejdsaktiviteter i naturen. Så kurset indeholder konkrete ideer til udendørs aktiviteter og ikke mindst refleksion over naturens plads i vores skole., Henrik Kalckar Hansen. Uddannet i skoven, friskolelærer i 15 år, formand for Ornitologisk Forening på Fyn, kursuslærer i natur og friluftsliv. Naturvejleder i Tarup-Davinde området 7 Henrik Kalckar Hansen Side 12 Nye veje til en motiverende undervisning Maleri / Natur- og natursyn i undervisningen Side 13

8 FOrmiddagskurser EFTERmiddagskurser Dansk i indskolingen og på mellemtrinnet Læsning er grundlaget for læring i alle fag i skoleforløbet. Hvordan formidler vi forståelsen af det skrevne sprog til børn i indskolingen og på mellemtrinnet? Teater og drama - det skjulte centrum Kursets pædagogiske sigte er at give underviserne redskaber til at håndtere den palet af elever de møder i deres hverdag. Hvordan får vi hende der ikke tør stå frem til at agere og hvordan kan vi bringe det dominerende barn i spil, så alle kommer til deres ret. På kurset vil vi arbejde med det skjulte centrum som er et pædagogisk princip for igangsættende øvelser. Det er et princip som kan anvendes generelt i klasseværelset og specifikt i dramafaget. 8 Allerede i 2. klasse skal eleverne i dag, stifte bekendtskab med faglig læsning. Det er i indskolingen, at grundlaget for det skrevne sprog bliver lagt, og det er på mellemtrinnet, at børnene vil erfare vigtigheden af, hvad det skrevne sprog kan bruges til. På kurset skal vi arbejde med, hvordan børn får en inspirerende tilgang til det skrevne sprog. Der vil blive givet eksempler på, hvordan børn lærer at læse, og hvordan børn lærer at bruge forskellige teksttyper, så de kan tilegne sig ny viden. På kurset vil vi afprøve, hvordan vi, på en differentierende, legende og kreativ måde, kan formidle forskellige læseindlæringsmetoder, teksttyper, læseteknikker og læseforståelsesstrategier. Du vil få mulighed for at afprøve eksempler på, hvordan du i din egen undervisning kan arbejde med faglige tekster med børn henholdsvis i indskolingen og på mellemtrinnet. Kursusdeltagerne vil få konkrete undervisningsforløb med hjem til afprøvning på deres skoler. Max antal deltagere: 16, Merete Kjær, friskolelærer, læsevejleder og skolebibliotekar Vi vil med udgangspunkt i det skjulte centrum se på hvordan man kan variere og udvikle simple øvelser, så de bliver motiverende, handlingsmættede og humoristiske. Komikken og humoren er en af de veje der nedbryder de barrierer der ofte opstår når man skal præstere noget. Øvelserne tager derfor ofte afsæt i den gode befriende latter, som både engagerer spillere og tilskuere. Vi kommer til at arbejde med øvelser på gulvet, som sætter gang i de fysiske udtryk og kommer til at arbejde med det verbale udtryk, vi vil både arbejde med ord, volapyk og gestik. Vi vil undervejs ud fra samme principper arbejde med masken og æstetikken bag et dramatisk udtryk, som en måde, hvorpå man kan komme forsagte elever nærmere og udfordre dem som har meget energi. Vel mødt på teaterholdet på Ollerup Godt lederskab - fremtidens skole - et førlederkursus Hvis der er nogen idé omkring ledelse, der har inspireret organisationen i tusinde af år, så er det evnen til at opstille et fælles billede af den verden, vi søger at skabe. Når sådan en vision findes, udvikler folk sig og lærer, ikke fordi de skal, men fordi de har lyst. Hvis lederne mestrer denne disciplin, lærer lederne selv, hvor modproduktivt det er, at diktere andre en vision, lige meget hvor dybfølt den end måtte være. Førlederkurset henvender sig især til lærere, viceledere, souschefer, nye ledere m.fl. med lyst til at stifte bekendtskab med lederarbejdets mange forskellige sider og drøfte dette med ligesindede - og måske få lyst og mod til at påtage sig lederskab. På kurset vil vi bl.a. arbejde ud fra følgende: > Den personlige udfordring i ledelsesarbejdet - Lederfortællinger > Ledelseskultur i de frie skolers tradition. - Ledelsesprofil set igennem lovgivningen om de frie skoler. - Organisation og ledelse - Samarbejdet med skolekreds, bestyrelse og forældre. - Netværk > Værdibaseret ledelse - Fra værdigrundlag til skolepraksis - Lederdilemmaer i en værdibåren skolekultur. > Medarbejdersamtaler - Ledelsesfilosofi og -teori. > Ledelse og etik - Ledelse i konflikt og modstand. > Hvad skal ledere i fremtidens skole være dygtige til? > Hvad er godt lederskab? e, Ole Pedersen, forstander, Den frie Lærerskole og Jane Jensen, supervisor, lærer, tidligere skoleleder., Søs Banke, arbejder som instruktør, skuespiller og underviser. Teaterlærer på Vestjyllands Højskole. Medstifter og skuespiller i teatertrioen Babylon trio Aktuelle forestillinger Drømme gennem 100 år. Har i de sidste 20 år arbejdet med teater, i ind- og udland, som dramatiker, instruktør og skuespiller i mange sammenhænge. Er uddannet dramaturg fra Århus Universitet. Side 14 Dansk i indskolingen og på mellemtrinnet / Godt lederskab Teater og drama Side 15

9 Efter- og videreuddannelse ved Den frie Lærerskole Pædagogisk diplomuddannelse i de frie skolers tradition og pædagogik Den frie Lærerskole udbyder i samarbejde med University College Lillebælt en formelt kompetencegivende pædagogisk diplomuddannelse. Undervisningen finder sted på Den frie Lærerskole og alle modulerne er tilrettelagt som internatforløb. I uddannelsen beskæftiger vi os teoretisk og praksisnært med idehistoriske, pædagogiske og didaktiske spørgsmål og retter dem mod arbejdet i de frie skoler: friskoler, private grundskoler, lilleskoler, efterskoler, højskoler og husholdnings- og håndarbejdsskoler. Lærere og ledere fra folkeskolen har også mulighed for at deltage. Uddannelsens opbygning > Pædagogisk viden og forskning (obligatorisk - 10 ECTS) > Tre eller flere valgmoduler (i alt 30 ECTS) > Undersøgelse af pædagogisk praksis (obligatorisk - 5 ECTS) Udbydes forud for afgangsprojektet. > Afgangsprojekt (obligatorisk - 15 ECTS) - skal ligge sidst i studieforløbet. Der udbydes ét til to moduler i hvert semester Praktikantordning Fra mandag den 12. marts til fredag den 30. marts 2012 I et vist omfang er der mulighed for i en periode på tre uger at modtage en praktikant fra Den frie Lærerskole. I de første to uger følger praktikanten læreren og forbereder i samarbejde med denne overtagelsen af undervisningen den sidste uge. Skoler, der ønsker at tilbyde en praktikant plads, skal udfylde nedenstående tilmeldingsblanket, hvor det bl.a. skal fremgå, hvilket ugeskema praktikanten skal følge. Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have den i hænde senest tirsdag den 10. januar Lærerskolen vil senest den 8. februar 2012 give besked om, hvorvidt læreren/skolen har fået en praktikant. Der kan være flere ønsker om praktikanter end Den frie Lærerskole har studerende til. NB. Senest onsdag den 29. februar anbefaler vi, at der er etableret en kontakt mellem praktikanten og læreren/skolen. Nedenstående blanket sendes til: Den frie Lærerskole, Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge. I 2012 og 2013 udbydes følgende moduler Den januar 2012 samt den marts 2012: Modul 1: Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS) Modul 3: Fortællekultur - fortælling og det narrative (10 ECTS) Den september 2012 samt den november 2012: Modul 4: Barnets møde med skolen og samarbejdet mellem hjem og skole (10 ECTS) Modul 5 Vejledning i efterskolen - kostskolepædagogikkens særlige muligheder (10 ECTS) Den januar 2013 samt den marts 2013 Modul 1 Pædagogisk viden og forskning (10 ECTS) Modul 6 Ledelse og samarbejde i de frie skoler (10 ECTS) Praktikant i 3 uger Undertegnede tilbyder hermed at modtage en 3-ugers praktikant i perioden fra mandag den 12. marts til fredag den 30. marts Udfyld praktikantens ugeskema, fag og klassetrin og muligheder for logi. Praktikantens ugeskema Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Andre efter- og videreuddannelses kurser Den september 2012 Højskolepædagogisk Uddannelse Den september 2012 samt den november 2012 Årskursus for friskolelærere Den oktober 2012 samt den december 2012 Basiskursus i vejledning Den marts 2013 Ollerupkursus 2013 Intensivt kursus med vægt på: Faglighed Fordybelse- Ny viden- Inspiration Deltager i Ollerupkurset (sæt x) ja nej Skole: Om praktikantens skema: Ovenstående ugeplan skal følges i alle tre uger Der kan aftales ændretplan i 3. praktikuge Der kan aftales ændringer, der tager hensyn til praktikantens faglige ønsker Alle kursusbeskrivelser kan læses på under videreuddannelse Skolens tlf. nr.: ja nej ja nej Bedste træffetid: ja nej Lærerens navn: Lærerens tlf. nr.: Om kost og logi: Kan tilbydes gratis Kan tilbydes til en pris pr. uge på kr. Kan ikke tilbydes kost logi kost logi kost logi Bedste træffetid: Evt. bemærkninger: til læreren: Underskrift Side 16 Efter- og videreuddannelse ved Den frie Lærerskole Praktikantordning Side 17

10 Praktiske informationer om kurserne Undervisningen Formiddagshold: 16 lektioner á 45 min. Eftermiddagshold: 16 lektioner á. 45 min. Hver deltager vælger et formiddags- og et eftermiddagsfag svarende til 32 lektioner. Dertil kommer aktiv deltagelse i morgenog aftenarrangementerne, således at hele Ollerupkurset bliver på i alt 40 undervisningslektioner. Indkvartering Der er generelt et ønske om at bo på Den frie Lærerskole, hvor kurset finder sted. Men der er desværre ikke plads til at alle kan blive indkvarteret dér. Vi har rådighed over forskellige indkvarteringsmuligheder: Privat indkvartering i Ollerup og omegn, elevværelser på Den frie Lærerskole typisk praktikanter, der udlejer deres værelser. Ved indkvartering på elevværelser må man være indstillet på at dele gangarealer, bad og toilet med husets øvrige beboere. Endelig er der mulighed for indkvartering på sovesal (madrasser i et klasseværelse) eller helt at fravælge logi, fordi man har andre overnatningsmuligheder. NB: Kursusdeltagere, der bytter værelser med praktikanter, skal ikke bestille indkvartering igennem Den frie Lærerskole, men kan blot lave gensidig aftale med den lærerstuderende. Kursusprisen Prisen kr. er incl. et grundbeløb til materialer på 50 kr. Af dette beløb udgør den obligatoriske undervisningsafgift kr. Forskellen på kr., dækker kost og logi. Tilmelding Tilmeldingsfristen er den 10. januar På tilmeldingssedlen skal man angive 1., 2. og 3. prioritet. Vi tilstræber at opfylde 1. prioriteterne, men flytninger til andre hold kan komme på tale. I disse tilfælde vil det ske med hensyntagen til deltagerens 2. og 3. prioritet. Framelding og afbestilling af værelse: Ved framelding senere end den 15. februar 2012 hæfter deltagerne for hele kursusprisen. Den samme regel gælder også for afbestilling af værelse. Kursustilmelding Prioritér 3 ønsker: Skriv 1., 2. og 3. ønsker indenfor hver af grupperne Jeg tilmelder mig Ollerupkursus 2012 og ønsker at deltage på følgende kurser: Formiddagskurser eftermiddagskurser KOST Navn 1. Når musikalsk udsyn skaber indsigt 2. Ta mobilen med i undervisningen 3. Keramiske succes er 4. Teambold 5. Avanceret filmredigering 6. Giv eleverne en tanke 7. Identitet og motivation i sprogundervisning 8. Innovativ didaktik 9. Smedning 10. Historier til fals 1. Kor 2. Grafik 3. Tid til fortælling 4. Det interaktive i undervisningen 5. Nye veje til en motiverende undervisning 6. Maleri 7. Natur og natursyn i undervisningen 8. Dansk i indskolingen og på mellemtrinnet 9. Godt lederskab 10. Teater og drama Cpr. nr. logi Almindelig Vegetarkost 2 eller 3 sengsrum kr Sovesal kr Uden logi kr Til brug for Åben Uddannelse. Udfyld venligst hele CPR. nr. Adresse Skole Post nr./ By Skole adresse Skolens tlf. Mail Privat tlf. Post nr. /By Side 18 Ollerupkursus 2012

11 Aftenprogram Søndag den 25. marts kl KLEZMERMUSIK OG PRIMO LEVI Musik: KLEZMERtrioSCHMUUS Teksten: PRINO LEVI : OM IKKE NU, HVORNÅR SÅ? Soloklarinettist, JENS SCHOU. Guitarist, JENS BOLDT Kontrabassist, JACOB BACHARACH Oplæser: Skuespiller NIS BANK-MIKKELSEN Klezmermusik og Primo Levi Mandag den 26. marts kl I folkestyrets tjeneste Annette Lilja Vilhelmsen, Tirsdag den 27. marts kl Den bioteknologiske fremtid - mulighed og visioner Foredrag ved Mickey Gjerris Hvilke store forandringer ligger lige for? Hvordan vil vi fremover kunne indrette os med hinanden? Vil bioteknologien og nye behandlingsformer reelt forandre arten Homo Sapiens i sådan en grad, at der reelt kan blive tale om en ny art? Onsdag den 28. marts kl Cabaret med Babylon Trio Drømme gennem 100 år - ja 100 års musik, fra Danmark i 1000 år til Baby Girl og andet tidstypisk for vores kulturhistorie Torsdag den 29. marts kl Festaften, musik og cafe Annette Lilja Vilhelmsen Mickey Gjerris Babylon trio Kursustilmelding Porto DEN FRIE LÆRERSKOLE SVENDBORGVEJ 15, OLLERUP 5762 VESTER SKERNINGE

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere

Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Skoleåret 2014/15 Efteruddannelse for gymnasiale lærere og ledere Kurser fra GL-E, IKV - Syddansk Universitet, og de faglige foreninger FOTO: Efteruddannelse til fremtidens undervisning Stig Nørhald Jacob

Læs mere

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag.

IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. IKT-understøttet pædagogik i gymnasiets naturvidenskabelige fag. Lise Schrøder Nanna Westergård-Nielsen Rapport til Dialogforum, September 2011 Fig. 1. Hanne Petersen og Birgit Sanderman øver animation

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt

Det bliver. samme igen. Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt Det bliver aldrig det samme igen Projekt UCsj læring har sat os i bevægelse - både teknologisk, didaktisk og kulturelt 3 University College Sjælland University College Sjælland er professionshøjskolen

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen

Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen Sådan gør vi på Hillerødsholmskolen - En vejledning i, hvordan læringsreformen kan blive til virkelighed på Hillerødsholmskolen 2. udgave oktober 2014 1 Indledning På de følgende sider kan du læse om,

Læs mere

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning

Følg ræven i naturen. -en lærervejledning Følg ræven i naturen -en lærervejledning Maj 2006 Forord Vi skal sikre et varieret og bæredygtigt naturgrundlag det skylder vi os selv og vores efterkommere. Vi skal beskytte den biologiske mangfoldighed

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014

Inspirationsmateriale. I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Inspirationsmateriale I forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Opdateret 19. november 2013 Inspirationsmateriale i forbindelse med implementering af folkeskolereformen 2014 Udgivet af

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Undervisning på Den dansk-franske Skole

Undervisning på Den dansk-franske Skole Undervisning på Den dansk-franske Skole Årlig Evaluering 2011-2012 Rev. 2 Den dansk-franske Skole www.ecolefrancodanoise.dk Værnedamsvej 12A 1.tv 1 1619 København V Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Resumé... 3 Skolens

Læs mere

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik

Udviklingsplan for profilskole 2012 15. Utterslev Skole en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik Udviklingsplan for profilskole 2012 15 en naturfaglig kommunal profilskole Natur og teknik for fuld musik INDHOLD Indledning... 4 Styregruppen... 4 Udviklingsplan for kommunal naturfaglig profilskole...

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Beskrivelse af fagene i folkeskolen

Beskrivelse af fagene i folkeskolen Beskrivelse af fagene i folkeskolen I studieordningen for fagene kan du læse, hvad fagene indeholder i læreruddannelsen. Nedenfor kan du læse om fagenes placering, formål, indhold samt undervisnings- og

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen

NÅR JEG BLIVER STOR. Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen NÅR JEG BLIVER STOR Nordisk magasin om entreprenørskab i grundskolen GIV ELEVERNE MAGTEN OVER DERES EGEN LÆRING 16 INSPIRERENDE EKSEMPLER FRA HELE NORDEN GENERAL- SEKRETÆREN TAGER ORDET: Vi skal leve af

Læs mere

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16

KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD INDSKOLING MELLEMTRIN OG UDSKOLING SKOLEÅRET 2015-16 KULTUR TJENESTE KØGE AKTIVITETER TIL DAGTILBUD OG SKOLEÅRET 2015-16 KULTURTJENESTE Kære lærer og pædagog i Køge Kommune Kataloget KULTURTJENESTE KØGE indeholder en let tilgængelig oversigt over det manfoldige

Læs mere

Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær

Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær Faglighed, kompetenceudvikling, forkælelse og socialt samvær Velkommen Super fedt og meget vellykket kursus! Tillykke med det. Lad det blive en tilbagevendende tradition. Det er dejligt at blive nurset

Læs mere

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE

BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE 2 BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Indledning BEDRE TRÆNERE, DYGTIGERE LEDERE Idrætsforeningerne skal favne bredt fra 6-årige begyndere og ambitiøse teenagere til voksne motionister og professionelle atleter.

Læs mere