8/09 UDDANNELSESKATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8/09 UDDANNELSESKATALOG"

Transkript

1 8/09 UDDANNELSESKATALOG

2 DANMARKSKORT Uddannelseskataloget udgives af Foreningsfællesskabet Ligeværd Kataloget er trykt i april 2008 Redaktion: Anne Castleman og Jens Ole Jørgensen Foto: Peer Mortensen og PGU Rosenholm Oplag: Tryk: Elbo Grafisk A/S Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov Tlf Fax:

3 INDHOLD Danmarkskort...2 Indholdsfortegnelse...3 Om kataloget...4 EFTERSKOLER OG HØJSKOLER...5 Bråskovgård Efterskole...6 Dueodde Efterskole...7 Efterskolen i Bakkerne - Try...8 Efterskolen Østergård...9 Egmont Højskolen Fenskær Efterskole Finderup Efterskole Gødvad Efterskole Idrætsefterskolen Ulbølle Jægergården Efterskole Karise Efterskole Klintebjerg Efterskole Nordfyns Folkehøjskole Nysted Efterskole Nørgaard Højskole...20 Sdr. Bork Efterskole...21 Sofi e Rifbjerg Efterskole...22 Stubbekøbing Efterskole...23 Tolne Efterskole Ulstrup Efterskole...25 Waldemarsbo Efterskole...26 Ærø Efterskole...27 Aabæk Efterskole...28 HUSHOLDNINGS- OG HÅNDARBEJDSSKOLER...29 Bøgevangskolen...30 Kort & Tekstilskolen...31 Linieskolen...32 Sansestormerne...33 Skolen for gastronomi, Musik & Design...34 Skårupskolen...35 Sorø Husholdningsskole...36 StruerSkolen...37 Vordingborgskolen...38 KOMMUNALE OG REGIONALE SPECIALSKOLER..39 CKU Ungdom...40 CSV Brangstrup Kildebjerget...42 Kostskolen Assersbølgård...43 Lyngåskolen...44 Marie Grubbe Skolen...45 Skolen i Vinkel...46 Specialskolen for Voksne - Himmerland Specialskolen for Voksne - Ålborg...48 Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen...49 PRODUKTIONS(HØJ)SKOLER OG REVALIDERINGSCENTRE...50 Favrskov Produktionsskole Greve Produktionsskole...52 Hobro Produktionsskole...53 Produktionsskolen Sandagergård...54 Profi len - Bov Produktionshøjskole...55 Elleslettegård...56 UDDANNELSESSTEDER eren...58 Birkebo...59 Bo/Skole/Job...60 Bofællesskaberne Belvedere og Enemærket...61 Den Grønne Erhvervsskole...62 Den Sociale Udviklingsfond...63 Det Gamle Mejeri...64 Ella & Møller Sørigs Fond...65 Job- og boprojekt Elmelund...66 Facet...67 Fonden Pionergruppen...68 Fonden Rosengården...69 Grennessminde Birkerød...70 Grennessminde Bornholm Grennessminde i Tåstrup...72 Hans Knudsen Instituttet...73 Havredal Gl. Skole Havredal Praktiske Landbrugsskole...75 Heragården...76 Huset Herlekin...77 Høng Erhvervsskole...78 Dagtilbudet Kilden...79 Marie Grubbe Kollegiet...80 Munkegården...81 Nr. Vesterskov...82 Næsbyhus Bo- og Erhvervstræning...83 Parat Til Start...84 PAU...85 PGU Rosenholm...86 PMU...87 PMU Lyngsågaard...88 Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole...89 Randers Bo- og Erhvervstræning...90 Rosendal...91 Sdr. Lundgård...92 Opholdsstedet Sølund...93 Teaterbygningen Fanefjord...94 Tinnetgaard Bo- og Erhvervstræning...95 Troldkær...96 TV-Glad...97 Vendepunktet...98 Værkstedsskolen Krummebækgaard...99 Værkstedsskolen Ørnehøj Værkstedsskolen i Rugsted Ud af skolen og hvad så? Ungdomsuddannelser Mentorordning i uddannelse eller på job Mulighed for ansættelse på særlige vilkår Foreningsfællesskabet i Ligeværd

4 OM KATALOGET Nu er det her! Det nye uddannelseskatalog fra Foreningsfællesskabet Ligeværd. De skoler og uddannelsessteder, som nævnes i kataloget, er alle medlemmer af dels Skolesammenslutningen i Ligeværd og Foreningen af Uddannelsessteder Ligeværd. De har alle specialiseret sig i at skabe skole- og uddannelsesforløb for unge med særlige behov. Det vil bl.a. sige unge, der har boglige problemer, unge med fysiske- og psykiske problemer, og unge med sociale problemer. Foreningsfællesskabet Ligeværd, medlemsskolerne og uddannelsessteder arbejder alle med en helhedsorienteret indsats over for unge borgere med særlige behov. Skole, arbejde, bolig og fritid skal hænge sammen for de unge. Når de går i gang med en uddannelse, skal der lægges vægt på, at uddannelsen kan bruges på arbejdsmarkedet. Samtidig skal der være fokus på et godt fritidsliv og et velfungerende socialt netværk. Begge dele baner vej for et godt uddannelses- og arbejdsliv. Kataloget er delt op i forskellige kategorier. Hver kategori indledes med en kort beskrivelse af skoletypen, målgruppe, økonomi m.v. Derefter følger en kort beskrivelse af hver enkelt skole eller uddannelsessted inklusiv adressen til stedets hjemmeside, hvor man kan fi nde fl ere informationer. På katalogets sidste sider fi nder du mere generelle, men vigtige oplysninger vedrørende uddannelsesmuligheder i dagens Danmark. Her fi nder du information om Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, om erhvervsuddannelser, om mentorordningen, samt lidt om den IT rygsæk, som kan være et nyttigt redskab/hjælpemiddel for unge med særlige behov. Til sidst fi nder du information om de muligheder der fi ndes for ansættelse med støtte efter endt uddannelse. God læsning! 4 4 KURSUSKATALOG LIGEVÆRD

5 EFTERSKOLER OG HØJSKOLER På efterskoler og højskoler er der gode muligheder for at komme ud og møde nye mennesker. På skolerne kan man typisk dyrke sine kreative sider samtidig med, at man kan blive dygtig fagligt, udvikle sig og blive mere moden. Unge med særlige behov har brug for særlige rammer i deres hverdag. Det kan de blandt andet få på en af de efterskoler, der er medlem af Ligeværd. Faget botræning indgår ofte i skolernes tilbud. Det foregår som regel i særlige boliger, hvor eleverne står for deres egen husholdning. De lærer at klare sig selv, samtidig med, at de i øvrigt deltager i efterskolens almindelige liv og fællesskab. Efterskoler optager elever, som er 14 år eller har gået 7 år i skole. Er eleverne 18 år eller derover, skal der foreligge en anbefaling fra myndighederne i elevens hjemkommune. Skolen opkræver et beløb pr. uge i skolepenge, men herfra skal trækkes elevstøtte fra staten. Elevstøttens størrelse afhænger af forældrenes indkomstgrundlag, og man skal søge om støtten. Mange kommuner yder ekstraordinær støtte til egenbetalingen, hvis eleven har behov for specialundervisning på efterskolen. Det er muligt, at kontakte sin UU-vejleder eller sagsbehandler for at undersøge, hvilke tilskudsmuligheder der er for at komme på efterskole. På efterskolen kan eleven og forældrene også få hjælp til at fi nde det uddannelsessted, hvor eleven kan fortsætte, når efterskoleopholdet er slut. Det foregår i samarbejde med elevens uu-vejleder, skolepsykolog eller sagsbehandler. Ofte fortsætter eleven på en husholdningsskole, en værkstedsskole eller et andet uddannelsessted. Ligeværd har også højskoler som medlemmer. De arbejder under samme lov som efterskolerne, og der er derfor store lighedspunkter. Man skal dog være 17½ år for at starte på et højskolekursus. Staten yder støtte til et højskoleophold. Støtten er indregnet i den pris, som højskoleopholdet koster. Den enkelte elev ser altså ikke selv de penge, staten giver i tilskud. Forhør dig på den enkelte højskole om mulighed for nedsættelse af prisen. Højskolerne har begrænsede midler til rådighed og bestemmer selv reglerne for tildeling. Unge uden ungdomsuddannelse har desuden mulighed for at få nedsat elevbetalingen. Hvis du tager på højskole som et led i en revalideringsplan, en handleplan eller en uddannelsesplan yder kommunen støtte til højskoleophold. Kontakt den enkelte højskole, UU vejlederen eller den kommunale sagsbehandler for at høre om mulighederne. Du kan læse mere om efterskoler på og om højskoler på 5

6 Bråskovgård Efterskole Bråskovvej Hornsyld Telefon: Forstander: Peter Dam Antal elevpladser år Tilgængelighed for De 4 årstider gt Musik & Teater Idræt & Sundhed Tekstilriget Landbrugslinjen Hestelinjen Supernørd Bråskovgård Efterskole er en gymnasieforberedende Grundtvig/ Koldsk efterskole, som også har et tilbud til 30 elever med støttebehov og 10 pladser til hørehæmmede. 6 Vi har 8 linjer (inden for natur og kreativitet): Supernørd, Idræt & Sundhed, Heste, Musik & Teater, Tekstilriget, De 4 årstider, Landbrug og gt. På Bråskovgård Efterskole har vi obligatorisk morgensang, samt fortælling, motion og gymnastik. Skolen er røgfri. Dueodde Efterskole Dueodde Efterskole Poulskervej Nexø Telefon: Forstander: Mette Lise Bisgaard 7 Antal elevpladser år Træ Motorcross Natur Metal Ridning Idræt Kreativ Udslusning Fællesskab Dueodde Efterskole er en specialefterskole for bogligt svage og sent udviklede unge. Vores pædagogiske profi l tager afsæt i mange intelligensers pædagogik og forskellige læringsstile. Vi er en praktisk orienteret værkstedsefterskole med forskellige linjer. Træ-, metal-, kreativ-, køkken- og grøntværksted er hovedlinjerne. Vores boglige undervisning er primært i dansk og matematik på små, niveaudelte hold. Vi har forskellige valgfag som cross, bueskydning, fi skeri, naturfag, musik, drama, ridning, styrketræning m.m. Vi arbejder på at lære eleverne samarbejde, ansvarsfølelse og tolerance. Alt med afsæt i det hele menneske og dets ressourser.

7 Efterskolen i Bakkerne - Try Højskolevej Dronninglund Telefon: Forstander: Mogens Leth Gregersen Antal elevpladser 80 Træ/metal Ridning/heste Medie/drama år Køkken Landbrug Musik Kreatex IT Sport/fritid Efterskolen i Bakkerne er en praktisk/teoretisk efterskole for unge med boglige vanskeligheder. Al undervisning tager udgangspunkt i noget praktisk og foregår på værksteder. Det betyder, at undervisningen i dansk, matematik og IT er integreret i denne værkstedsundervisning. Der er desuden mulighed for at tage FA i dansk og matematik. Værdigrundlag: Det er skolens grundsyn, at alle mennesker er ligeværdige og værdifulde. Derfor mener vi også, at alle skal have mulighed for at udvikle sig, og at alle har ret og pligt til at tage del i samfundet. 8 Efterskolen Østergård Østergårdstræde Mern Telefon Forstander: Irene Borre Antal elevpladser 75 Billedkunst Musik Drama år Dyr/have Friluftsliv Tekstil Dansk/matematik Film/medie Køkken Efterskolen Østergård er for unge med særligt undervisningsbehov begrundet i boglige og indlæringsmæssige vanskeligheder. I et trygt, højskolepræget miljø lægges hovedvægten i undervisningen på musiske, kreative og praktiske fagområder. Skolen er prøvefri. 9

8 Egmont Højskolen Villavej 25, Hou 8300 Odder Telefon Forstander: Ole Lauth Antal elevpladser 140 Flexlinje International linje Sejlads- og Friluftslinje år Tekstillinje Kunstlinje Musiklinje Sociallinje Medielinje Idrætslinje 10 Egmont Højskolen er meget smukt beliggende tæt ved skov og strand. Beliggenheden og de ældre og helt nye bygninger udgør de ideelle rammer for et udbytterigt højskoleophold for de højskoleelever. Egmont Højskolen er en højskole for alle - også mennesker med handicap. Højskolen er derfor indrettet således, at og gangbesværede kan færdes uhindret overalt. Som den eneste skole i Danmark har Egmont Højskolen en gruppe ansatte til at hjælpe elever, der pga. handicap har brug for assistance til bad, påklædning, spisning, mv. Før du bliver elev, inviteres du til optagelsessamtale, hvor du ser skolen og dens faciliteter Fenskær Efterskole Kollegievej 5b Nr. Nissum, 7620 Lemvig Telefon Forstander: Niels Ørum Kirk Antal elevpladser 96 Musik/Drama Træ/Metal Køkken år Tekstil/Smykker Stenhugning Idræt/Surf/Sejlads Gartneri Billedkunst/Video/Data Dansk/Matematik Fenskær er en musisk, praktisk og prøvefri efterskole. Skolen tager sit pædagogiske udgangspunkt i praktiske og musiske fag, og har undervisning i de almene skolefag, herunder dansk, matematik og naturfagene (Jf. Fælles mål). Fenskær Efterskole er ikke tilknyttet hverken kristelige eller politiske organisationer. Vores værdier er baseret på respekt for den enkeltes ret til en alsidig personlig udviking i et forpligtende og gensidigt fællesskab, baseret på tillid og ansvar. 11 Hovedparten af efterskolens elever har modtaget specialundervisning.

9 Finderup Efterskole Herborgvej 7, Finderup nderupefterskole.dk 6900 Skjern Telefon: Forstander: Oluf Therkildsen Antal elevpladser 45 Træ og metal Kreativ Grøn Linje år Kost og krop Praktisk Linje Valgfag/Erhvervsarbejde Det er ikke alle, der har det lige nemt i skolen. Det kan være svært at lære, hvis man i dagligdagen føler sig underlegen i forhold til jævnaldrende. Finderup Efterskole tilbyder støtte og nærhed til den enkelte elev med en dagligdag, der også er præget af tryghed og skolens kristne grundlag. Skolen adskiller sig på fl ere måder fra andre efterskoler bl.a. ved en undervisningskombination af boglig og praktisk baseret undervisning. Finderup Efterskoles bagland er Y s-men s klubber, KFUM og KFUK og en lokal skolekreds. 12 Gødvad Efterskole Stavangervej Silkeborg Telefon: Forstander: Morten Budde Antal elevpladser 92 Landbrug Musik Køkken år Gartneri Tekstil Service Bygge og anlæg Smedeværksted Gødvad Efterskole bygger sin virksomhed på et kristent livssyn og er tilknyttet Jysk Børneforsorg/Fredehjem i Århus. Meget praktisk orienteret skoletilbud for bogligt svage/sent udviklede- produktion og selvforsyning. Vi har værkstedsundervisning kombineret med mange valgfag, hvortil kommer mulighed for botræning og Sport og Velvære i nyopført idrætshal med international mål. 13

10 Idrætsefterskolen Ulbølle Rødkildevej Vester Skerninge Telefon: Forstander: Thomas Buch Antal elevpladser år 14 Nyt: Ungdoms- Boglige fag Kreative fag uddannelse Idrætsmedhælper Køkkenmedhjælper Boldspil Powersport Friluftsidræt Køkken Ulbølle er en praktisk og idrætsorienteret skole, der henvender sig til unge med særlige behov. Idræt i bred forstand indgår som et væsentligt pædagogisk redskab i den alsidige udviklingsproces, men ud over lyst og interesse stiller vi ingen optagelseskrav til færdigheder i idræt. Med udgangspunkt i de gode oplevelser, dine styrkesider og behov tilbyder vi et forpligtende fællesskab, hvor ligeværdighed, tryghed og tillid er værdier, vi vægter højt. Som noget nyt tilbyder vi fra august 2008 to tilbud som en del af den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. En idrætsmedhjælper uddannelse og en køkkenmedhjælper uddannelse. Jægergården Efterskole Dyrehavevej Grenå Telefon: Forstander: Erik Mathiesen Antal elevpladser 60 Natur/miljø Kunst Matematik år Køkken Medie Valgfag Idræt Læsning 15 Jægergården er et skoletilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Undervisningen tager udganspunkt i de fi re praktiske og kreative værksteder; Natur/miljø, køkken, medie og kunst. Derudover er der valgfag, idræt, personlig undervisning, fortælling, sang, læsning og matematik på skemaet. Vi lægger vægt på at være en rummelig skole, hvor eleverne lærer at begå sig og tage aktivt del i det sociale fællesskab. For at udvikle disse færdigheder bedst muligt, bruger vi individuelle undervisningsplaner som pædagogisk redskab.

11 Karise Efterskole Rønne Allé Karise Telefon: Forstander: Henrik Friis Antal elevpladser år Karise Efterskole henvender sig til unge med særlige behov. n er årige. Der kan dog dispenseres for ældre elever. Skolen er godkendt til 74 elever. Eleverne vil med baggrund i boglige- og indlæringsmæssige vanskeligheder have behov for et specialpædagogisk tilbud. Eleverne vil således tidligere i grundskolen have modtaget forskellige former for specialundervisning. I målgruppen indgår også udviklingshæmmede og elever med empatiforstyrrelser. Der afholdes ikke prøver på skolen. 16 Klintebjerg Efterskole Klintebjergvej Otterup Telefon: Forstander: Birgit Neergaard Antal elevpladser år Natur og friluftslinje Hus og hobbylinje Musik og håndværkslinje Arbejds og erhvervslinje På Klintebjerg Efterskole har vi rammerne til, at unge kan udvikling sig med udgangpunkt i deres styrkesider. Undervisningen tager udgangspunkt i værksteder, hvor det praktiske forenes med det teoretiske. Eleverne vælger værksted efter interesse og evner. I løbet af ugen er der mulighed for en række fritidsaktiviteter som boldspil, sejlads, fi skeri, svømning, musik, billard og meget andet. Endvidere indgår der botræning i efterskoleopholdet. Det er almindeligt, at eleverne er på skolen i fl ere år, og de støttes i planlægning af fremtiden i et tæt samarbejde mellem forældre, kontaktlærer og vejleder. Skolen ligger smukt ud til Odense fjord. 17

12 Nordfyns Folkehøjskole Fælledvej Bogense Telefon: Forstander: Mogens Godballe Antal elevpladser 54 17½ og opefter 18 Klatretårn Sang og musik Alle kan noget Dannelse til livet Den store verden Dansk på små hold Livslinje De mange Billigere end du tror intelligenser Nordfyns Folkehøjskole er en specialhøjskole med fokus på unge, der skal have fodfæste, inden de kan tage en ungdomsuddannelse, eller som skal danne sig til livet, dvs. lære kreative og musiske færdigheder. Learning by doing og et tæt sammenhold er vore kendetegn. Nogle gange kan vi være som en stor familie med nærhed, omsorg og sommetider skæg og ballade. I værkstederne kan du arbejde, når du vil. Du har altid en trivselslærer, som du kan kontakte. Ligegyldigt hvilken diagnose du kommer med, så bliver du mødt med positive forventninger og tro på, at du kan noget. Du får specialhjælp, hvis det er nødvendigt, men her ser vi fremad. Nysted Efterskole Skansevej Nysted Telefon: Forstander: Kim Mollerup Antal elevpladser 145 Heste Tømrer Natur klasse Social og Sundhed Pladeværksted Landbrugsmaskiner Dirt-cart Autoværksted EDB 19 Nysted Efterskole henvender sig til unge normalt begavede med læse/staveproblemer. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens helhedssituation, dels ved bogligt arbejde, dels ved en bred vifte af værkstedsaktiviteter, og i særdeleshed ved at kombinere teori og praksis. Vi tilbyder Folkeskolens Afgangsprøve. Nysted Efterskole har en veludbygget skolevejledning, hvor der bliver taget grundigt fat på elevens fremtidige uddannelse i tæt samarbejde mellem elev, forældre, kontaktlærer og værkstedslærer. Et positivt udbytte af et efterskoleophold kræver aktiv medvirken og ansvarlighed over for fællesskabet. Skolen har egen botræningsafdeling.

13 Nørgaards Højskole Vestre Ringvej 9B 8850 Bjerringbro Telefon: Forstander: Vibeke Hundborg Antal elevpladser 70 Eventmaking Kunst Outdoor 17,5 og opefter Filmskuespil Journalistik Musik Idræt Nørgaards er en højskole, der har oplevet støt fremgang over de sidste år og har p.t. 70 elever med en gennemsnitsalder på ca. 21. Vores målsætning er at kombinere den højest mulige faglighed med en dynamisk, helhedsorienteret højskole. Vi har bl.a.: m2 moderne faciliteter med bl.a svømmehal, fi tnessrum, klatrevæg og biograf et professionelt og engageret lærerteam, som laver det de brænder for og et velafbalanceret skema med plads til fordybelse og adspredelse Velkommen! 20 Efterskole Sdr. Bork Efterskole Anerbjergevej 27, Sdr. Bork 6893 Hemmet Telefon: Forstander: Niels Vestergård Antal elevpladser 70 Musik Ung madlavning Badminton år Skov og Landbrug Fiskeri Bagning Svømning Gokart Sport på tværs Sdr. Bork er skolen for hele mennesket! En efterskole for bogligt svage, ADHD og elever med sociale vanskeligheder. Skolen henvender sig til unge, der har behov for en anderledes undervisning, og unge der har brug for ny inspiration i trygge rammer. Vi er eksamensfri og har niveaudelt undervisning i små grupper. Skoleåret er på 42 uger. På Sdr. Bork Efterskole stræber vi efter at: Opleve og vise hinanden tillid og respekt, skabe nærvær, omsorg og åbenhed, spejde efter og fremelske det bedste i hinanden, fremme ansvarlighed og fællesskab og skabe en god dialog. Der er undervisning i boglige fag om formiddagen og i valgfag om eftermiddagen. 21

14 Sofie Rifbjerg Efterskole Brarupvej Nr. Alslev Telefon: Forstander: Niels Ibsen Antal elevpladser 80 It Træ Landbrug år Musik Køkken Metal Krea Heste Sofie Rifbjerg Efterskole er en praktisk orienteret efterskole for unge med særlige behov. Vi tilbyder værkstedsfag, desuden botræning, alm. skolefag og lejrskoler. Ingen prøver. Vores mål er at styrke de unges selvværd ved at arbejde med styrkelse af sociale kompetencer. 22 Gennem praktisk og teoretisk arbejde er det skolens mål, at give eleverne en positiv oplevelse af egne kræfter og evner. Såvel indholdsmæssigt som gennem rammer for elevers og personales færden og samspil tilstræbes en personlighedsudvikling baseret på livskvalitet og ligeværdighed. Stubbekøbing Efterskole Gl. Landevej 27 B 4850 Stubbekøbing Telefon: Forstander: Marianne og Jørgen Sulkjær Antal elevpladser år Grundlinien LivogLær Fremtidslinjen LivogBro Uddannelsen LivogJob Faglighed Kreativitet Livsglæde Undervisningen på Stubbekøbing foregår i faste grupper inddelt efter niveau med vægt på, at møde den enkelte elev i hans/hendes eget udgangspunkt. Almene fag, dansk & matematik spiller en stor rolle i formiddagstimerne. Om eftermiddagen er der valgfag, hvor vi har en meget bred vifte af kreative-, praktiske- og idrætsfag. Eleverne starter på Grundlinjen for at lære at gå på efterskole. Derefter fortsættes der på Fremtidslinjen, der er uddannelsesforberedende til EGU eller EUD. Vi udbyder også den 3-årige uddannelse 23 Uddannelsen LivogJob til dem, der visiteres til den. Skolen har et kristent værdigrundlag og er oprettet af Luthersk Mission.

15 Tolne Efterskole Dvergetvedvej 85, Tolne 9870 Sindal Telefon: Forstander: Jens Kjær Antal elevpladser 84 Landbrug IT/medie Læseværksted år Kunst/håndværk Musik Sport Ridning Køkken og botæning Motor-metal/bygge-anlæg Tolne efterskole er et tilbud til dig, der er mellem år. Du går i en specialklasse eller modtager specialundervisning. Undervisningen hos os foregår på forskellige værksteder, og du lærer nyt ved at løse konkrete og praktiske opgaver. På værkstederne får du også undervisning i dansk og matematik. Du vælger selv, hvilket værksted du vil arbejde på. Her hos os synes vi, at venskaber og sammenhold er vigtigt. Derfor gør vi meget for at skabe rammerne for et hyggeligt og lærerigt år. Du kommer med lysten til at være en del af fælleskabet. Du har mod på at prøve noget nyt og har lyst til at møde nye venner. 24 Ulstrup Efterskole Eskilstrupvej Vig Telefon: Forstander: Ann West Antal elevpladser 60 Køkken Musik Linjefag år Jordbrug Dyrehold Drama Træ & Metal Dansk & Matematik Spændende valghold Ulstrup Efterskole er indrettet i og omkring en nedlagt landsbyskole og midt i det smukke Odsherred, tæt på skov og strand. Vi henvender os til bogligt svage elever og til unge med særlige behov. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs stærke og svage sider, men styrker samtidig det hele menneske. Skolen er værkstedsorienteret og prøvefri, men de boglige fag prioriteres højt. Om eftermiddagen er der et bredt og spændende udvalg af valgfag. Skolen lægger vægt på at styrke elevens sociale kompetencer og gøre eleven parat til voksenlivet 25

16 Waldemarsbo Efterskole Hylleholtvej Faxe Ladeplads Telefon: Forstander: Sten Rathje Andersen Antal elevpladser år 26 Køkkenværksted Teater & Idrætsværksted Natur & Dyreværksted Musikværksted Medieværksted Gartneri & Træ- & Valgfag grøn service Metalværksted Fritidtilbud Waldemarsbo Efterskole bygger på værkstedsundervisning og det udvidede undervisningsbegreb. Vi underviser i dansk, matematik og engelsk på små niveaudelte hold. Alle øvrige fag er integreret i vores hverdags mange forskellige praktiske, kreative og musiske fag, samt i fællestimer, emnedage og -uger. Vores pædagogik bygger på Gardner s teorier om de mange intelligenser, og vi tror på, at den eneste måde at stimulere vore elevers lyst til at lære, er ved at opbygge deres selvværdsfølelse. Lærerstaben er blevet uddannet i PAS, Steen Hillings Pædagogisk Analyse System, så de kan fi nde elevernes læringsstil, kompetencer og udviklingsområder. Ærø Efterskole Tranderupgade Ærøskøbing Telefon: Forstander: Palle Friis Antal elevpladser 82 Sejlads og Håndværk Heste Køkken år Gartneri og Dyrehold Teater og Musik Landbrug Billedkunst Medie Boundervisning 27 Ærø er en af Danmarks smukkeste øer, og Ærø Efterskole ligger midt på øen i den lille hyggelige landsby Tranderup med færgeforbindelse fra Rudkøbing, Svendborg, Fårborg og Als. Ærø Efterskole er en prøvefri skole for unge, som har lyst til praktisk arbejde. Ved at tage udgangspunkt i elevernes stærke sider, får de nogle positive oplevelser og dermed styrkes deres selvtillid og selvværd. Der iværksættes ekstra undervisningstilbud til elever med behov for vidtgående specialundervisning. Skolen har en boundervisningsafdeling med grundig afklaring af elevernes kompetencer, vejledning og formidling af det videre undervisningsforløb.

17 Aabæk Efterskole Jørgensgaard Skovvej Åbenrå Telefon: Forstander: Thomas Frickmann Antal elevpladser 78 Teater & Musik Håndværkerlinje Natur & år Jordbrug Hestelinje Form&tekstil Køkkenlinje Bevægelse Aabæk Efterskole er en prøvefri efterskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Undervisningen foregår primært på de praktisk arbejdende liniehold, men byder også på obligatorisk dansk og matematik. Fag som fysik, biologi og andre almindelige skolefag arbejdes der med i temauger. Skolen vil gerne motivere eleverne til fortsat uddannelse, selvom mange af eleverne ikke er særligt stærke i de boglige fag. 28

18 HUSHOLDNINGS- OG HÅNDARBEJDSSKOLER Der fi ndes 16 husholdnings- og håndarbejdsskoler i Danmark, og de tilbyder tilsammen en bred vifte af kurser inden for sundhed, madlavning, tekstil og design. Halvdelen af skolerne har tilbud til unge med særlige behov. De unge indgår i skolernes højskolemiljø, og kurserne kaldes ofte kurser for praktisk orienterede elever eller botræningskurser. Disse kurser er dyrere end et almindeligt ophold. På nogle skoler bor elever med særlige behov sammen med de øvrige elever. Halvdelen af undervisningen foregår på små, særligt tilrettelagte hold. I den anden halvdel af undervisningstiden deltager de i skolens almindelige undervisning. På andre husholdningsskoler bor botræningseleverne i særskilte huse, hvor de oplæres bl.a. ved at føre egen husholdning og modtage den relevante undervisning her. To af husholdningsskolerne modtager kun elever med særlige behov og nogle skoler modtager desuden dagelever. Staten yder støtte til et ophold på en husholdningseller håndarbejdsskole. Støtten er indregnet i den pris, som opholdet koster. Den enkelte elev ser altså ikke selv de penge, som staten giver i tilskud. Derudover er det muligt at opnå en supplerende individuel støtte efter behov. Midlerne hertil kommer fra staten og administreres af den enkelte skole. De sociale myndigheder kan ligeledes yde supplerende støtte til unge med særlige behov. Prisen for et ophold på en husholdnings- eller håndarbejdsskole varierer. Kontakt evt. den skole du ønsker at gå på, og kontakt din UU vejleder eller din sagsbehandler for at høre om muligheden for at komme på husholdnings- eller håndarbejdsskole og om tilskudsmulighederne for dig. Du kan få fl ere oplysninger om husholdnings- og håndarbejdsskoler på 29 Man kan komme på husholdnings- eller håndarbejdsskole fra man er fyldt 16 år eller har afsluttet 9. klasse.

19 Bøgevangskolen, Vejle Husholdningsskole Bøgevang Vejle Telefon: Forstander: Ole Bitsch Antal elevpladser år Botræning Mad - motion - musik mekanik - mode Dansk og Matematik Samfundsfag EDB Bøgevangskolen er en husholdningsskole for unge med særlige behov, hvor vi gennem praktisk og kreativ orienteret undervisning giver eleverne succesoplevelser, som kan danne grobund for et stabilt og indholdsrigt voksenliv. Bøgevangskolen tilbyder et 1 eller 2 årigt ophold, hvor vi gennem undervisningen og kostskolelivet styrker elevernes personlige, sociale og faglig kompetencer. Der er også mulighed for at gennem- føre hele den 3. årige Ungdomsuddannelse eller elementer heraf. Vi har 21 pladser til 2. og 3. årselever, i et bofællesskablignende tilbud. Du er meget velkommen til at afl ægge skolen et besøg og på den måde opleve vores hverdag. 30 Kost & Tekstilskolen Præstegårdsvej Rødding Telefon: Forstander: Jette Christensen Antal elevpladser 40 Husholdning Motion Forskole Fra 16 år Håndarbejde Botræning Kost & Tekstilskolen - et ekstra sving på vejen... til en uddannelse. Det er vores ønske og formål at styrke elevens personlige og faglige udvikling, så der skabes de bedst mulige forudsætninger for, at den enkelte elev kan skabe et selvstændigt og værdifuldt voksenliv i videst muligt omfang. Endvidere arbejder vi på at fremme elevens sociale kompetencer og handlekompetencer. Skolen tilbyder tre linier: Husholdning - Håndarbejde - Motion Botræning Forskole (til teknisk skole, social & sundhedsskole eller lignende uddannelse) 31

20 Linieskolen - Hadsten husholdnings- og håndarbejsskole Østergade Hadsten Telefon: Forstander: Inger Dyhr 32 Antal elevpladser år Kost og sundhed Børn og opvækst Kor og musik Dansk, matematik, Glas, keramik og Samvær og engelsk kreativ venskaber Sy og design Idræt, og friluftsliv Klar dig selv Som en gammel tradition på Linieskolen er 10 af vore elevpladser forbeholdt unge med særlge behov. Vi integrerer unge med særlige behov med skolens øvrige elever i såvel kostskoleaktiviteter som i dele af undervisningen. Resten af undervisningen foregår på små hold med specielt tilrettelagte forløb. Der laves individuelt skema, så udfordringen passer til den enkeltes ressourcer. Undervisngen er oplevelsesorienteret og tager afsæt i det praktiske. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev med henblik på at gøre overgangen til voksenlivet lettere. Sansestormerne - skolen for mad og appetit på livet Tretommervej Risskov Telefon: Forstander: Ulla Fisker Antal elevpladser 16 Venskaber Kreativitet Samarbejdsrelationer år Kost Sport Studieture Praktik Skolekundskaber Uddannelsesplan Det er Sansestormernes hovedsigte at udnytte skolens beliggenhed nær skov, strand og by både i kostskolelivet og i undervisningen. I kostskolelivet deltager skolens elever på tværs af tilmeldte kurser. Vi tilsigter, at kostskolearbejdet bliver bygget op omkring livsoplysning, folkelig oplysning samt demokratisk dannelse. 33 Det er hensigten med kurset, at eleven opnår gode kost og motionsvaner og bliver afklaret i forhold til fremtiden herunder uddannelses- og erhvervsvalg, boform og fritidsinteresse. Kurset er opbygget af uddannelses- og erhvervsrettede temaer, og kost og motion udgør en vigtig del af undervisningen.

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV

EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV EN SÆRLIG SKOLE TIL SÆRLIGE BEHOV OM OS Stubbekøbing Efterskole har siden oprettelsen i 1999 været stærkt engageret i målgruppen af unge med særlige behov, eller som det er blevet populært at sige - unge

Læs mere

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet.

Desuden vægtes en bred vifte af valgfag, hvor ikke mindst kropslig og kreativ udfoldelse har høj prioritet. Indholdsplan for Gødvad Efterskole Skoleår 2015-2016 Indenfor rammerne af loven om de frie kostskoles og dennes hovedsigte om livsoplysning, folkelig oplysning og demokratisk dannelse driver Gødvad Efterskole

Læs mere

9 skoler 9 løsninger

9 skoler 9 løsninger Åbent hus for UU-vejledere over hele landet 9 skoler 9 løsninger Torsdag den 8. september 2011 10.00 14.30 Program: 10.00 Ankomst og kaffe 10.30 De Frie Fagskoler Skoleformen, skolens linjer og fagskolefag

Læs mere

d or livet Læring f StudieNor

d or livet Læring f StudieNor i d Stu d r o N e Læ r livet r o f ing Velkommen til StudieNord StudieNord er et uddannelses- og aktivitetstilbud for dig, som er i alderen 15-26 år. Ønsker du: At kvalificere dig til videre uddannelse

Læs mere

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser

Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Særligt tilrettelagte Ungdomsuddannelser Forberedelse til arbejde/uddannelse: Sociale kompetencer Praktik STU STU er Struer kommunes årige Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse for unge mellem 6 år og

Læs mere

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse

Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse Et år på 10.Vest med oplevelser og læring bringer dig nærmere din ungdomsuddannelse 10.Vest Østergade 63 Tlf.: 74722910 www.10vest.dk 6270 Tønder Fax.: 74722919 10vest@10vest.dk Hvilken linje - og hvorfor?

Læs mere

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014

Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Selvevaluering af StruerSkolens værdigrundlag 2012-2014 Evalueringen foretages på baggrund af lovkrav i henhold til Bekendtgørelse af lov om folkehøjskoler, efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Læs mere

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU)

Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Formålet med uddannelsen Fra 1. august 2007 er der et lovkrav om at alle kommuner skal tilbyde en ungdomsuddannelse til unge med særlige behov. Uddannelsen

Læs mere

8. klasse - UEA Uddannelsesveje

8. klasse - UEA Uddannelsesveje 8. klasse - UEA Uddannelsesveje Efterskoler Husholdningsskoler EGU EUD Andre Produktionsskoler STU www.ug.dk Efterskoler Der findes over 240 efterskoler, hvor du kan gå i 8., 9.., 10., 11.og 12. klasse.

Læs mere

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer

Faglighed Fællesskab Kristendom. Udfordringer Faglighed Fællesskab Kristendom Kreativitet Udfordringer På Nøvlingskov Efterskole kan man være sig selv Martin V skoleåret 14/15 Det bedste ved Nøv er, at man altid kan finde nogle at snakke med Kathrine

Læs mere

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag

ung til voksen sansestormerne.dk Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag ? Skal du lære at stå på egne ben og klare din egen hverdag Vil du arbejde med mennesker Vil du arbejde med mad ung til voksen - forbereder dig til voksentilværelsen og giver dig hjælp til afklaring af

Læs mere

Beskrivelse af udskolingen på Som det allerførste i folkeskoleloven hedder det: Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene give eleverne kundskaber og færdigheder, der: forbereder dem til videre uddannelse

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Hammeren Produktionsskolen Vest

Hammeren Produktionsskolen Vest Virksomhedsplan 2015 Hammeren Produktionsskolen Vest Formål og målgrupper Hammeren- Produktionsskolen Vest er en selvejende statslig uddannelsesinstitution med vedtægter, der er godkendt af kommunalbestyrelsen

Læs mere

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet

Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet Velkommen til mit oplæg om Omveje i Ungdomslivet v/ UU-Vejleder (grundskoler) Specialvejleder (specialskoler) STU-vejleder (efter 10. klasse) Dorthe Elly Johansen Tlf. 72 36 61 47 dorjo@holb.dk UU Ungdommens

Læs mere

Projekt plads til alle

Projekt plads til alle Projekt plads til alle Rapport år 9 December 2014 Projekt Plads Til Alle (PTA), et inklusionsprojekt for målgruppen af unge der har AST (Autisme Spektrum Tilstande) Ungdomsvejledningen i Københavns Kommune

Læs mere

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ

SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ SØGÅRDSSKOLEN MANDAG D.6.MAJ UU-Nord 48 centre: Ungdommens Uddannelsesvejledning Professionel uvildig vejledning UU Nord s Struktur ( Herlev Gladsaxe Lyngby Gentofte ) HVEM ER JEG? HVAD KAN JEG? HVOR SKAL

Læs mere

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation

Uddannelsesparathed. Faglige kompetencer Sociale kompetencer Personlige kompetencer Motivation Uddannelser efter 9. og 10. klasse Job eller uddannelse Erhvervsuddannelser 1½ - 5 år Fx murer, smed, bager, elektriker, salgsassistent, social- og sundhedsassistent EUX Gymnasiale uddannelser 3 år STX

Læs mere

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis.

Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Vordingborgskolens selvevaluring 2014/2015. Tese: Fokus på Vordingborgskolens indholdsplan optimerer brugen af denne som styringsredskab for den pædagogiske gøremåls-praksis. Def. på gøremål: Ud af huset

Læs mere

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk

Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole. Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole Hammervej 28 7173 Vonge Tlf. +45 7670 9191 Fax + 45 7670 9151 info@tinnetgaard.dk Tinnetgaard Bo og Erhvervsskole: Tinnetgaard er et helhedsorienteret Bo og erhvervstrænings

Læs mere

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid

Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd. Uddannelse er vejen til en god fremtid Hvorfor uddannelse? Bedre muligheder for job Højere løn Personlig udvikling Selvtillid og selvværd Uddannelse er vejen til en god fremtid Uddannelsessystemet Krav til unge i uddannelse Den unge skal: Ønske

Læs mere

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig

Ulstrup Efterskole. Eskildstrupvej 18. 4560 Vig Tilsynsrapport 2009 Dok:306-2010-49 Ulstrup Efterskole Eskildstrupvej 18 4560 Vig Dato for tilsyn: 8. december 2009 Skolen repræsenteret ved: Tilsynet foretaget af: Forstander Ann West Bjarne Spanggaard

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse!

10. KlasseCentret. Dronninglund 2015-16. 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. KlasseCentret Dronninglund 2015-16 2 10. KLASSE en god start på din ungdomsuddannelse! 10. klasse - dit valg! Hvad skal du efter 9. klasse? Der er mange muligheder, og valget kan være svært. Dronninglund

Læs mere

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER

HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER HVEM ER VI? VI LÆGGER VÆGT PÅ TOLERANCE OG EN ÅBEN OG LIGEVÆRDIG DIALOG MED ELEVERNE OG MED DERES FAMILIER Skolen ved Sorte Hest er et selvejende skole og dagbehandlingstilbud for børn i den skolepligtige

Læs mere

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole

Grøn omsorg. Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Grøn omsorg Hvad gør vi på landbrugsskolerne? Elin Ruby Maagaard Asmildkloster Landbrugsskole Uddannelsesmuligheder i grønne sektor Erhvervsuddannelser mulighed for alle unge Gartner, dyrepasser, greenkeeper,

Læs mere

Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov.

Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov. Nye udfordringer for ungdomsuddannelserne - ungdomsuddannelsernes tilbud til unge med særlige behov. Pia Melchior Petersen Med implementeringen af den nye Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlig behov,

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 3. februar 2014 NYHEDSBREV OM EGEHØJSKOLEN

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 3. februar 2014 NYHEDSBREV OM EGEHØJSKOLEN Notatark Sagsnr. 15.20.00-A00-4-10 Sagsbehandler Pia Hermanstad UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 3. februar 2014 NYHEDSBREV OM EGEHØJSKOLEN Om Egehøjskolen Egehøjskolen indeholder fire elementer, som alle

Læs mere

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2014. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2014 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler afholder

Læs mere

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1

Sønderborg. Skoleåret 2015-16. Læringsdøren åbnes. 1 Sønderborg Skoleåret 2015-16 https://www.facebook.com/10eren.sonderborg?ref=aymt_homepage_panel 10 eren på Sønderskov-Skolen er det fælles kommunale 10. klasses tilbud. Det er således Sønderskov- Skolens

Læs mere

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse

Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Institutionsregisterudtræk, variabelbeskrivelse Dette dokument beskriver variablene i det institutionsregisterudtræk, som UNI-C stiller til rådighed via adressen http://statweb.uni-c.dk/instregudtraek/

Læs mere

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse

STU. Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse Autismecenter Nord-Bo Autismecenter Nord-Bo er en ikke-erhvervsdrivende fond, og blev etableret i 1998 som et lære- og værested omfattende et individuelt tilrettelagt

Læs mere

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering

UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet. STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering UNGE MED SÆRLIGE BEHOV - på vej videre i livet STU EGU Bo-tilbud Projektskolen Erhvervsafklaring Beskyttet Beskæftigelse Ressourceforløb/Aktivering GRENNESSMINDE ALTID I UDVIKLING - det går stærkt Hanne

Læs mere

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT

Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning. Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Fysisk træning ADL-undervisning Specialundervisning Kørekort Praktik Rejser IT Auto Snedkeri Kantine Tekstil Gartneri Roskilde Festival Teltudlejning Erhvervstræning, ADL, undervisning og mentor STU på

Læs mere

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1

10. klasse. Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange. 29-04-2015 Side 1 10. klasse Lone Basse Chefkonsulent Kontor for Vejledning og Overgange 29-04-2015 Side 1 Rammen I 2008 blev 10. klasse målrettet unge, som efter grundskolen har behov for yderligere faglig kvalificering

Læs mere

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015.

Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Sagsnr.: 2013-009827-2 Kvalitetsrapport for STU Middelfart skoleårene 2011/2012 og 2012/2013, samt udviklingsplan for 2013/2014 og 2014/2015. Skolens profil STU Middelfart er Middelfart Kommunes tilbud

Læs mere

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole.

Kapitel 2 11.08.2014. Skolen bliver lukket efter sommerferien, så nu diskuterer vi, om vi skal oprette en friskole. Om skoletyper A Folkeskolen, friskole eller privatskole? Anna skal gå i en almindelig folkeskole. Vi vil gerne have, hun går sammen med børn fra mange forskellige miljøer. Skolen bliver lukket efter sommerferien,

Læs mere

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg

UU-Frederiksberg. Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg. Finsensvej 86, 2 sal. 2000 Frederiksberg UU-Frederiksberg Ungdommens Uddannelsesvejledning Frederiksberg Finsensvej 86, 2 sal 2000 Frederiksberg www.uu-frederiksberg.dk Vejledning i 8.klasse Kollektiv orientering om uddannelsessystemet Uddannelsesmesse

Læs mere

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016

10. KLASSE Tårnby Kommune US10 2015-2016 10. KLASSE Tårnby Kommune 2015-2016 forord Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske. Hvis du overvejer 10. klasse, bør du læse brochuren grundigt

Læs mere

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN:

PARTNERSKABSAFTALER UNGDOMSSKOLEN: NOTAT Uddrag Analyse af ungdomsskolen 2.0 I forbindelse med fritidsaktiviteter, heldagsskole og diverse projekter har Ungdomsskolen en del samarbejdspartnere. Nedenstående tabel lister de foreninger, klubber

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

10. klasse er et valgfrit skoleår

10. klasse er et valgfrit skoleår Afklaring Jeg ved ikke, hvilken ungdomsuddannelse jeg skal vælge Personlig udvikling Jeg skal blive mere moden 10. klasse er et valgfrit skoleår Personlig udfordring Jeg vil sige noget mere og være mere

Læs mere

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU

Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Myndighedsafdelingen Forslag til revideret kvalitetsstandard ungdomsuddannelse for unge med særlige behov STU Maj 2012 1 1. Indledning Kvalitetsstandarden skal sikre, at der er sammenhæng mellem lovgivningen,

Læs mere

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde...

Beskæftigelse 103. Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel. Arbejde på Chaplin. Afklarende praktik. Ansættelse. Et rigtigt arbejde... BO, BESKÆFTIGELSE OG UDDANNELSE Beskæftigelse 103 Café, køkken, bolcher, 3D, butik, pedel Et rigtigt arbejde... I Chaplins beskæftigelsestilbud er medarbejderne i front i den daglige drift. Her varetager

Læs mere

Oplæg for deltagere på messen.

Oplæg for deltagere på messen. 1 Oplæg for deltagere på messen. Side 1 2 Baggrunden for skolereformen Den danske folkeskole står over for store udfordringer Det faglige niveau særligt i læsning og matematik er ikke tilstrækkeligt højt

Læs mere

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU

Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Myndighedsafdelingen Kvalitetsstandard Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - STU Godkendt i Voksen- og Plejeudvalgets møde den 23. maj 2013 Godkendt i Kommunalbestyrelsens møde den 18. juni 2013

Læs mere

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk

VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV. Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER FOR BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV Rævebakkeskolen Kommunal specialskole i Nyborg Kommune www.raevebakkeskolen.dk VIDENCENTER RÆVEBAKKESKOLEN Smukke omgivelser nær skov og strand Kontakt og

Læs mere

- en vifte af muligheder

- en vifte af muligheder - en vifte af muligheder Velkommen Til et spændende og anderledes skoleår på 10. klasseskolen Øresund. Vi giver dig mulighed for: At komme i brobygning på en ungdomsuddannelse. At aflægge 10. klasseprøven

Læs mere

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7

Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 HNX Hjørring Ny 10. Indhold : Intro side 3 Velkomst side 4 Afklaring, kundskaber og profil side 5 Skolens hverdag side 6 Brobygning, OSO, Paktik, Vejledning side 7 Dramaprojekt side 7 Obligatoriske fag

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

Velkommen til Stavnsholtskolen

Velkommen til Stavnsholtskolen Velkommen til Stavnsholtskolen 1 Velkommen til Stavnsholtskolen Jeg vil sammen med skolens personale byde velkommen til en folkeskole i rivende udvikling. Stavnsholtskolen er en visionær skole, hvor alle

Læs mere

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler

SommerCamp 2015. Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler SommerCamp 2015 Sommerhøjskole med støtte fra Satspuljemidler 1 2 SommerCamp 3 ugers højskole for 1.500 kr. 3 gode grunde til at tage på SommerCamp Studieforberedelse Vejledning Fællesskab 3 højskoler

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn CPR nr. Adresse 10. klasse FJORDSKOLEN Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for

STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for STU betyder Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Det er en 3-årig uddannelse, der tilrettelægges helt efter den unges behov og ønsker. Hvis man skal have en STU, skal man henvende

Læs mere

ALinie STU. estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

ALinie STU. estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse ALinie Unge med behov for særlig tilrettelagt struktur JOB & AKTIVITETSCENTER estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling Velkommen Hos os kan vi lide,

Læs mere

ELinie STU. estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

ELinie STU. estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling. Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse ELinie Unge der forventes at kunne klare job/beskæftigelse med lidt støtte JOB & AKTIVITETSCENTER estegnen Center for socialt samvær, job og udvikling Velkommen

Læs mere

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER

UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER UDDANNELSESAFTEN i 8. kl. 2012 VEJLEDNING VIRKER Uddannelsesorientering Bente Villadsen Sønderup, UU-konsulent (Ungdommens Uddannelsesvejledning) Mobil: 24 45 70 59 E-mail: uuvbs@herning.dk Aftenens program

Læs mere

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune.

At vi lever op til gældende lov og har et bredt spekter af unge, som afspejler unge i Odense Kommune. Visioner for Elsesminde Odense Produktions-Højskole En god skole En god arbejdsplads Vi adskiller os positivt Visionen er: At vi med tiden, viden og ressourcer kan medvirke til at løfte unge personligt,

Læs mere

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger

10. klasse. Rammen. Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt. de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger 10. klasse Præsentation af reglerne om 10. klasse særligt de nye erhvervsrettede 10. klasseordninger Chefkonsulent Lone Basse, afdelingen for ungdoms- og voksenuddannelser, Undervisningsministeriet Indsæt

Læs mere

Servicedeklaration for Broskolen April 2014

Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Servicedeklaration for Broskolen April 2014 Brogade 2B, 4700 Næstved Tlf. 71 72 69 51 Skoleleder: René Vilsted Hjemmeside: www.broskolen-stu.dk E-mail: kontakt@broskolen-stu.dk Lovgrundlag 3 Vision og

Læs mere

Socialpædagogiske opholdssteder. Internt skoletilbud. Erhvervsskole SABRO VED AARHUS

Socialpædagogiske opholdssteder. Internt skoletilbud. Erhvervsskole SABRO VED AARHUS SABRO VED AARHUS Socialpædagogiske opholdssteder Internt skoletilbud Erhvervsskole 2015 BAKKEGÅRDEN - FÅRUPLUND - OASEN - BASEN - BANGHOLMSKOLEN - ERHVERVSSKOLEN Overblik over Fonden Bakkegården: Godkendelsen

Læs mere

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune.

Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. Virksomhedsplan for Produktionsskolen i Herning Kommune. 2013 Navn Adresse Produktionsskolen i Herning Kommune Sebbesandevej 2b, Tjørring, 7400 Herning. Telefon 97 26 70 11 Fax 97 26 90 48 E-mail admin@ph-herning.dk

Læs mere

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.

STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6. STU lovgivning, bekendtgørelse og vejledning - Lov om ungdomsuddannelse til unge med særlige behov (USB) (Lov nr. 564 af 6.juni 2007) - Formål - Målgruppe/funktionsniveau, aldersgrænse - Uddannelsesplan

Læs mere

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige.

Introduktion. Hvad enten du vælger Dronningelund eller Brønderslev, så sættes der fokus på det sociale, faglige og personlige. Introduktion Alle har et talent på produktionsskolen kan du finde og styrke det, du måske ikke kunne, da du gik i folkeskolen. På produktionsskolen vil du opleve, at du får højere selvtillid og suger mere

Læs mere

Din vej til Uddannelse & Afklaring...

Din vej til Uddannelse & Afklaring... Din vej til Uddannelse & Afklaring... Glostrup Produktionshøjskole tilbyder undervisnings- og vejledningsforløb for unge under 25 år, som ikke har gennemført en ungdomsuddannelse. Undervisningen på skolens

Læs mere

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 5. maj 2014 NYHEDSBREV om Egehøjskolen

UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 5. maj 2014 NYHEDSBREV om Egehøjskolen Notatark Sagsnr. 15.20.00-A00-4-10 Sagsbehandler Pia Hermanstad UDVALGET FOR BESKÆFTIGELSE Den 5. maj 2014 NYHEDSBREV om Egehøjskolen Om Egehøjskolen Egehøjskolen indeholder fire elementer, som alle er

Læs mere

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT

12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE SKOLEÅRET ELEMENT ELEMENT SKOLEÅRET 12-13 ALBERTSLUND 10.-KLASSESKOLE Hvorfor vælge Det 10. Element? Det 10. Element er starten på din ungdomsuddannelse: - du bliver mere afklaret om din fremtid - du styrkes fagligt og

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år

STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse STU-Lundvej tilbyder en individuel ungdomsuddannelse til dig, som er mellem 16-25 år og er: *Ung med omfattende fysiske handicap *Ung med omfattende fysiske og udviklingsmæssige

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for Undervisningsministeriet Grafisk tilrettelægger: Falk og musen Grafik: Falk og musen Fotos: Colourbox

Læs mere

VVE Indholds- og aktivitetsplan

VVE Indholds- og aktivitetsplan VVE Indholds- og aktivitetsplan Generelt VVE er normeret til 80 års elever. Eleverne søges fordelt på lige mange drenge og piger. Skolen søger at målrette sig primært velfungerende grønlandske elever,

Læs mere

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge

1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge 1 STU Skovbrynet Den 3 årige ungdomsuddannelse for udviklingshæmmede ved STU Skovbrynet er lovmæssigt forankret i Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.(lov nr.564 af 6.6.2007). STU Skovbrynet

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole

Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013. Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse 2012-2013 Information om 10. klasse Ringkøbing Skole Ringkøbing-Skjern Kommunes 10. klasse Velkommen til en skole, hvor du bliver rustet til din kommende uddannelse.

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1

Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? Fra 9. og 10. klasse til ungdomsuddannelse hvordan? 1 Fra 9. og 10. klasse til ungdomsudannelse hvordan? Redaktion: Forlaget Studie og Erhverv a.s for

Læs mere

Efterskolen på Refsnæs

Efterskolen på Refsnæs Kommuner og sagsbehandlere Parat til fremtiden Efterskolen på Refsnæs For blinde og svagsynede 14-18 år/8.-10. kl. SYNSCENTER REFSNÆS SR E F T E R S K O L E N Efterskolen på Refsnæs - Derfor! Et efterskoletilbud

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Erhvervs- GrundUddannelsen

Erhvervs- GrundUddannelsen Information om Erhvervs- GrundUddannelsen ErhvervsGrundUddannelsen Vestergade 58 N 8000 Århus C Tlf: 8940 1370 Fax: 8613 5559 www.amcmidt.dk egu@msb.aarhus.dk INDHOLD Denne folder skal informere om ErhvervsGrundUddannelsen

Læs mere

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel

10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller. På Skovvangsskolen i Hammel 10. klasse et anderledes skoleår 2015/2016 På Hadsten Skole i Hadsten eller På Skovvangsskolen i Hammel 1 o Ønsker du afklaring på din uddannelsesretning? o Har du brug for et år med både faglige og sociale

Læs mere

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014

SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 SKAL DU MED? BALLERUP 10. KLASSE CENTER SKOLEÅRET 2013-2014 JEG HAR VALGT 10.KL. FOR AT FÅ BEDRE KARAKTERER OG BLIVE MERE MODEN, OG DET HAR SKOLEN NU HJULPET MIG MED Berican HVIS DU VÆLGER OS, FORVENTER

Læs mere

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie

Søborg Privatskole & Skovbørnehave. Søborg Privatskole & Skovbørnehave. - den pædagogiske linie Søborg Privatskole & Skovbørnehave - den pædagogiske linie Grundlag I 1998 indgik vi, bestyrelsen, medarbejdere og ledelse, en fælles linie for skolens og skolefritidsordningens (sfo) arbejde. I 2014 oprettede

Læs mere

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk.

Tilbudsfag 2012-13. Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk. Fransk 3 t. Fysik/Kemi. Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk. Tilbudsfag 2012-13 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk 3 t Fransk 3 t. Fysik/Kemi Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk såsom læsetræning,

Læs mere

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen

KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen KURSUSK ATALOG 2008 Kvindedaghøjskolen Center for Livskompetencer unik læring én indgang flere muligheder Personlig udvikling Personlige valg Din ret til at vælge selv Fredselsker Frontkæmper Perfektionist

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv

STU. Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse. - en forskel, der gør en forskel. - med indhold og perspektiv Særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse STU - med indhold og perspektiv www.hedehuset.dk - en forskel, der gør en forskel Tag din STU på Harlekin Dagbeskæftigelse Harlekin Dagbeskæftigelse og Bostøtte Botilbuddene

Læs mere

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk

NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk SKOLER OG INSTITUTIONER NOTAT Rådhuset Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Tlf: 4477 2000 www.ballerup.dk Dato: 9. februar 2015 Tlf. dir.: 4477 3339 E-mail: jsw@balk.dk Kontakt: Janne Schwaner ÆNDRING I SØGEMØNSTERET

Læs mere

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år

Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 2014/2015 Særlige undervisningstilbud for de unge fra 14-18 år 10. klasseskolen på UCN har ud over tilbuddet om at gå i almindelig 10. klasse et særligt tilbud til de elever, som har indlærings- og sociale/emotionelle

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug

AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015. STU - Dyr og Landbrug AKTIVITETS- OG HANDLEPLAN 2015 STU - Dyr og Landbrug Præsentation af værkstedet STU Landbrug og dyr: På værkstedet Dyr og Landbrug får du mulighed for at arbejde med både dyrepasseropgaver og landbrugsopgaver.

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for Kompetencen: at genskabe troen, selvværdet og selvtilliden, så de over tid kan få en uddannelse eller arbejde. at de unge lærer at

Læs mere

Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov

Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov Velkommen til STU Favrskov - et uddannelsesforløb for unge med særlige behov Det er ikke bestemte typer af funktionsnedsættelser eller bestemte diagnoser, der er afgørende for den unges berettigelse til

Læs mere

Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland

Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland Vejby Bo & Beskæftigelse STU Nordsjælland Botilbud - bygger bro mellem ungdomsliv og voksenliv Beskæftigelse - der giver mening - på individuelle præmisser STU - for dig der er noget særligt Indholdsfortegnelse

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige

vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige vejen til det gode voksenliv STU - særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse for de 15-25 årige Om os Skolen på Borgervænget er en del af Lavuk. Vi er et lille trygt skoletilbud der tager imod vores elever

Læs mere

Glostrup Albertslund. Produktions. højskole. Vi vil gøre en indsats hvad gør du?

Glostrup Albertslund. Produktions. højskole. Vi vil gøre en indsats hvad gør du? Glostrup Albertslund Produktions højskole Vi vil gøre en indsats hvad gør du? Vi er klar er du klar? Test dig selv!! Hvad er Glostrup Albertslund Produktionshøjskole GAP? GAP er et uddannelsestilbud baseret

Læs mere