8/09 UDDANNELSESKATALOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "8/09 UDDANNELSESKATALOG"

Transkript

1 8/09 UDDANNELSESKATALOG

2 DANMARKSKORT Uddannelseskataloget udgives af Foreningsfællesskabet Ligeværd Kataloget er trykt i april 2008 Redaktion: Anne Castleman og Jens Ole Jørgensen Foto: Peer Mortensen og PGU Rosenholm Oplag: Tryk: Elbo Grafisk A/S Vejlbjergvej 8 A, 8240 Risskov Tlf Fax:

3 INDHOLD Danmarkskort...2 Indholdsfortegnelse...3 Om kataloget...4 EFTERSKOLER OG HØJSKOLER...5 Bråskovgård Efterskole...6 Dueodde Efterskole...7 Efterskolen i Bakkerne - Try...8 Efterskolen Østergård...9 Egmont Højskolen Fenskær Efterskole Finderup Efterskole Gødvad Efterskole Idrætsefterskolen Ulbølle Jægergården Efterskole Karise Efterskole Klintebjerg Efterskole Nordfyns Folkehøjskole Nysted Efterskole Nørgaard Højskole...20 Sdr. Bork Efterskole...21 Sofi e Rifbjerg Efterskole...22 Stubbekøbing Efterskole...23 Tolne Efterskole Ulstrup Efterskole...25 Waldemarsbo Efterskole...26 Ærø Efterskole...27 Aabæk Efterskole...28 HUSHOLDNINGS- OG HÅNDARBEJDSSKOLER...29 Bøgevangskolen...30 Kort & Tekstilskolen...31 Linieskolen...32 Sansestormerne...33 Skolen for gastronomi, Musik & Design...34 Skårupskolen...35 Sorø Husholdningsskole...36 StruerSkolen...37 Vordingborgskolen...38 KOMMUNALE OG REGIONALE SPECIALSKOLER..39 CKU Ungdom...40 CSV Brangstrup Kildebjerget...42 Kostskolen Assersbølgård...43 Lyngåskolen...44 Marie Grubbe Skolen...45 Skolen i Vinkel...46 Specialskolen for Voksne - Himmerland Specialskolen for Voksne - Ålborg...48 Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen...49 PRODUKTIONS(HØJ)SKOLER OG REVALIDERINGSCENTRE...50 Favrskov Produktionsskole Greve Produktionsskole...52 Hobro Produktionsskole...53 Produktionsskolen Sandagergård...54 Profi len - Bov Produktionshøjskole...55 Elleslettegård...56 UDDANNELSESSTEDER eren...58 Birkebo...59 Bo/Skole/Job...60 Bofællesskaberne Belvedere og Enemærket...61 Den Grønne Erhvervsskole...62 Den Sociale Udviklingsfond...63 Det Gamle Mejeri...64 Ella & Møller Sørigs Fond...65 Job- og boprojekt Elmelund...66 Facet...67 Fonden Pionergruppen...68 Fonden Rosengården...69 Grennessminde Birkerød...70 Grennessminde Bornholm Grennessminde i Tåstrup...72 Hans Knudsen Instituttet...73 Havredal Gl. Skole Havredal Praktiske Landbrugsskole...75 Heragården...76 Huset Herlekin...77 Høng Erhvervsskole...78 Dagtilbudet Kilden...79 Marie Grubbe Kollegiet...80 Munkegården...81 Nr. Vesterskov...82 Næsbyhus Bo- og Erhvervstræning...83 Parat Til Start...84 PAU...85 PGU Rosenholm...86 PMU...87 PMU Lyngsågaard...88 Poppelgårdens Praktiske Jordbrugsskole...89 Randers Bo- og Erhvervstræning...90 Rosendal...91 Sdr. Lundgård...92 Opholdsstedet Sølund...93 Teaterbygningen Fanefjord...94 Tinnetgaard Bo- og Erhvervstræning...95 Troldkær...96 TV-Glad...97 Vendepunktet...98 Værkstedsskolen Krummebækgaard...99 Værkstedsskolen Ørnehøj Værkstedsskolen i Rugsted Ud af skolen og hvad så? Ungdomsuddannelser Mentorordning i uddannelse eller på job Mulighed for ansættelse på særlige vilkår Foreningsfællesskabet i Ligeværd

4 OM KATALOGET Nu er det her! Det nye uddannelseskatalog fra Foreningsfællesskabet Ligeværd. De skoler og uddannelsessteder, som nævnes i kataloget, er alle medlemmer af dels Skolesammenslutningen i Ligeværd og Foreningen af Uddannelsessteder Ligeværd. De har alle specialiseret sig i at skabe skole- og uddannelsesforløb for unge med særlige behov. Det vil bl.a. sige unge, der har boglige problemer, unge med fysiske- og psykiske problemer, og unge med sociale problemer. Foreningsfællesskabet Ligeværd, medlemsskolerne og uddannelsessteder arbejder alle med en helhedsorienteret indsats over for unge borgere med særlige behov. Skole, arbejde, bolig og fritid skal hænge sammen for de unge. Når de går i gang med en uddannelse, skal der lægges vægt på, at uddannelsen kan bruges på arbejdsmarkedet. Samtidig skal der være fokus på et godt fritidsliv og et velfungerende socialt netværk. Begge dele baner vej for et godt uddannelses- og arbejdsliv. Kataloget er delt op i forskellige kategorier. Hver kategori indledes med en kort beskrivelse af skoletypen, målgruppe, økonomi m.v. Derefter følger en kort beskrivelse af hver enkelt skole eller uddannelsessted inklusiv adressen til stedets hjemmeside, hvor man kan fi nde fl ere informationer. På katalogets sidste sider fi nder du mere generelle, men vigtige oplysninger vedrørende uddannelsesmuligheder i dagens Danmark. Her fi nder du information om Ungdomsuddannelsen for unge med særlige behov, om erhvervsuddannelser, om mentorordningen, samt lidt om den IT rygsæk, som kan være et nyttigt redskab/hjælpemiddel for unge med særlige behov. Til sidst fi nder du information om de muligheder der fi ndes for ansættelse med støtte efter endt uddannelse. God læsning! 4 4 KURSUSKATALOG LIGEVÆRD

5 EFTERSKOLER OG HØJSKOLER På efterskoler og højskoler er der gode muligheder for at komme ud og møde nye mennesker. På skolerne kan man typisk dyrke sine kreative sider samtidig med, at man kan blive dygtig fagligt, udvikle sig og blive mere moden. Unge med særlige behov har brug for særlige rammer i deres hverdag. Det kan de blandt andet få på en af de efterskoler, der er medlem af Ligeværd. Faget botræning indgår ofte i skolernes tilbud. Det foregår som regel i særlige boliger, hvor eleverne står for deres egen husholdning. De lærer at klare sig selv, samtidig med, at de i øvrigt deltager i efterskolens almindelige liv og fællesskab. Efterskoler optager elever, som er 14 år eller har gået 7 år i skole. Er eleverne 18 år eller derover, skal der foreligge en anbefaling fra myndighederne i elevens hjemkommune. Skolen opkræver et beløb pr. uge i skolepenge, men herfra skal trækkes elevstøtte fra staten. Elevstøttens størrelse afhænger af forældrenes indkomstgrundlag, og man skal søge om støtten. Mange kommuner yder ekstraordinær støtte til egenbetalingen, hvis eleven har behov for specialundervisning på efterskolen. Det er muligt, at kontakte sin UU-vejleder eller sagsbehandler for at undersøge, hvilke tilskudsmuligheder der er for at komme på efterskole. På efterskolen kan eleven og forældrene også få hjælp til at fi nde det uddannelsessted, hvor eleven kan fortsætte, når efterskoleopholdet er slut. Det foregår i samarbejde med elevens uu-vejleder, skolepsykolog eller sagsbehandler. Ofte fortsætter eleven på en husholdningsskole, en værkstedsskole eller et andet uddannelsessted. Ligeværd har også højskoler som medlemmer. De arbejder under samme lov som efterskolerne, og der er derfor store lighedspunkter. Man skal dog være 17½ år for at starte på et højskolekursus. Staten yder støtte til et højskoleophold. Støtten er indregnet i den pris, som højskoleopholdet koster. Den enkelte elev ser altså ikke selv de penge, staten giver i tilskud. Forhør dig på den enkelte højskole om mulighed for nedsættelse af prisen. Højskolerne har begrænsede midler til rådighed og bestemmer selv reglerne for tildeling. Unge uden ungdomsuddannelse har desuden mulighed for at få nedsat elevbetalingen. Hvis du tager på højskole som et led i en revalideringsplan, en handleplan eller en uddannelsesplan yder kommunen støtte til højskoleophold. Kontakt den enkelte højskole, UU vejlederen eller den kommunale sagsbehandler for at høre om mulighederne. Du kan læse mere om efterskoler på og om højskoler på 5

6 Bråskovgård Efterskole Bråskovvej Hornsyld Telefon: Forstander: Peter Dam Antal elevpladser år Tilgængelighed for De 4 årstider gt Musik & Teater Idræt & Sundhed Tekstilriget Landbrugslinjen Hestelinjen Supernørd Bråskovgård Efterskole er en gymnasieforberedende Grundtvig/ Koldsk efterskole, som også har et tilbud til 30 elever med støttebehov og 10 pladser til hørehæmmede. 6 Vi har 8 linjer (inden for natur og kreativitet): Supernørd, Idræt & Sundhed, Heste, Musik & Teater, Tekstilriget, De 4 årstider, Landbrug og gt. På Bråskovgård Efterskole har vi obligatorisk morgensang, samt fortælling, motion og gymnastik. Skolen er røgfri. Dueodde Efterskole Dueodde Efterskole Poulskervej Nexø Telefon: Forstander: Mette Lise Bisgaard 7 Antal elevpladser år Træ Motorcross Natur Metal Ridning Idræt Kreativ Udslusning Fællesskab Dueodde Efterskole er en specialefterskole for bogligt svage og sent udviklede unge. Vores pædagogiske profi l tager afsæt i mange intelligensers pædagogik og forskellige læringsstile. Vi er en praktisk orienteret værkstedsefterskole med forskellige linjer. Træ-, metal-, kreativ-, køkken- og grøntværksted er hovedlinjerne. Vores boglige undervisning er primært i dansk og matematik på små, niveaudelte hold. Vi har forskellige valgfag som cross, bueskydning, fi skeri, naturfag, musik, drama, ridning, styrketræning m.m. Vi arbejder på at lære eleverne samarbejde, ansvarsfølelse og tolerance. Alt med afsæt i det hele menneske og dets ressourser.

7 Efterskolen i Bakkerne - Try Højskolevej Dronninglund Telefon: Forstander: Mogens Leth Gregersen Antal elevpladser 80 Træ/metal Ridning/heste Medie/drama år Køkken Landbrug Musik Kreatex IT Sport/fritid Efterskolen i Bakkerne er en praktisk/teoretisk efterskole for unge med boglige vanskeligheder. Al undervisning tager udgangspunkt i noget praktisk og foregår på værksteder. Det betyder, at undervisningen i dansk, matematik og IT er integreret i denne værkstedsundervisning. Der er desuden mulighed for at tage FA i dansk og matematik. Værdigrundlag: Det er skolens grundsyn, at alle mennesker er ligeværdige og værdifulde. Derfor mener vi også, at alle skal have mulighed for at udvikle sig, og at alle har ret og pligt til at tage del i samfundet. 8 Efterskolen Østergård Østergårdstræde Mern Telefon Forstander: Irene Borre Antal elevpladser 75 Billedkunst Musik Drama år Dyr/have Friluftsliv Tekstil Dansk/matematik Film/medie Køkken Efterskolen Østergård er for unge med særligt undervisningsbehov begrundet i boglige og indlæringsmæssige vanskeligheder. I et trygt, højskolepræget miljø lægges hovedvægten i undervisningen på musiske, kreative og praktiske fagområder. Skolen er prøvefri. 9

8 Egmont Højskolen Villavej 25, Hou 8300 Odder Telefon Forstander: Ole Lauth Antal elevpladser 140 Flexlinje International linje Sejlads- og Friluftslinje år Tekstillinje Kunstlinje Musiklinje Sociallinje Medielinje Idrætslinje 10 Egmont Højskolen er meget smukt beliggende tæt ved skov og strand. Beliggenheden og de ældre og helt nye bygninger udgør de ideelle rammer for et udbytterigt højskoleophold for de højskoleelever. Egmont Højskolen er en højskole for alle - også mennesker med handicap. Højskolen er derfor indrettet således, at og gangbesværede kan færdes uhindret overalt. Som den eneste skole i Danmark har Egmont Højskolen en gruppe ansatte til at hjælpe elever, der pga. handicap har brug for assistance til bad, påklædning, spisning, mv. Før du bliver elev, inviteres du til optagelsessamtale, hvor du ser skolen og dens faciliteter Fenskær Efterskole Kollegievej 5b Nr. Nissum, 7620 Lemvig Telefon Forstander: Niels Ørum Kirk Antal elevpladser 96 Musik/Drama Træ/Metal Køkken år Tekstil/Smykker Stenhugning Idræt/Surf/Sejlads Gartneri Billedkunst/Video/Data Dansk/Matematik Fenskær er en musisk, praktisk og prøvefri efterskole. Skolen tager sit pædagogiske udgangspunkt i praktiske og musiske fag, og har undervisning i de almene skolefag, herunder dansk, matematik og naturfagene (Jf. Fælles mål). Fenskær Efterskole er ikke tilknyttet hverken kristelige eller politiske organisationer. Vores værdier er baseret på respekt for den enkeltes ret til en alsidig personlig udviking i et forpligtende og gensidigt fællesskab, baseret på tillid og ansvar. 11 Hovedparten af efterskolens elever har modtaget specialundervisning.

9 Finderup Efterskole Herborgvej 7, Finderup nderupefterskole.dk 6900 Skjern Telefon: Forstander: Oluf Therkildsen Antal elevpladser 45 Træ og metal Kreativ Grøn Linje år Kost og krop Praktisk Linje Valgfag/Erhvervsarbejde Det er ikke alle, der har det lige nemt i skolen. Det kan være svært at lære, hvis man i dagligdagen føler sig underlegen i forhold til jævnaldrende. Finderup Efterskole tilbyder støtte og nærhed til den enkelte elev med en dagligdag, der også er præget af tryghed og skolens kristne grundlag. Skolen adskiller sig på fl ere måder fra andre efterskoler bl.a. ved en undervisningskombination af boglig og praktisk baseret undervisning. Finderup Efterskoles bagland er Y s-men s klubber, KFUM og KFUK og en lokal skolekreds. 12 Gødvad Efterskole Stavangervej Silkeborg Telefon: Forstander: Morten Budde Antal elevpladser 92 Landbrug Musik Køkken år Gartneri Tekstil Service Bygge og anlæg Smedeværksted Gødvad Efterskole bygger sin virksomhed på et kristent livssyn og er tilknyttet Jysk Børneforsorg/Fredehjem i Århus. Meget praktisk orienteret skoletilbud for bogligt svage/sent udviklede- produktion og selvforsyning. Vi har værkstedsundervisning kombineret med mange valgfag, hvortil kommer mulighed for botræning og Sport og Velvære i nyopført idrætshal med international mål. 13

10 Idrætsefterskolen Ulbølle Rødkildevej Vester Skerninge Telefon: Forstander: Thomas Buch Antal elevpladser år 14 Nyt: Ungdoms- Boglige fag Kreative fag uddannelse Idrætsmedhælper Køkkenmedhjælper Boldspil Powersport Friluftsidræt Køkken Ulbølle er en praktisk og idrætsorienteret skole, der henvender sig til unge med særlige behov. Idræt i bred forstand indgår som et væsentligt pædagogisk redskab i den alsidige udviklingsproces, men ud over lyst og interesse stiller vi ingen optagelseskrav til færdigheder i idræt. Med udgangspunkt i de gode oplevelser, dine styrkesider og behov tilbyder vi et forpligtende fællesskab, hvor ligeværdighed, tryghed og tillid er værdier, vi vægter højt. Som noget nyt tilbyder vi fra august 2008 to tilbud som en del af den 3-årige ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. En idrætsmedhjælper uddannelse og en køkkenmedhjælper uddannelse. Jægergården Efterskole Dyrehavevej Grenå Telefon: Forstander: Erik Mathiesen Antal elevpladser 60 Natur/miljø Kunst Matematik år Køkken Medie Valgfag Idræt Læsning 15 Jægergården er et skoletilbud for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Undervisningen tager udganspunkt i de fi re praktiske og kreative værksteder; Natur/miljø, køkken, medie og kunst. Derudover er der valgfag, idræt, personlig undervisning, fortælling, sang, læsning og matematik på skemaet. Vi lægger vægt på at være en rummelig skole, hvor eleverne lærer at begå sig og tage aktivt del i det sociale fællesskab. For at udvikle disse færdigheder bedst muligt, bruger vi individuelle undervisningsplaner som pædagogisk redskab.

11 Karise Efterskole Rønne Allé Karise Telefon: Forstander: Henrik Friis Antal elevpladser år Karise Efterskole henvender sig til unge med særlige behov. n er årige. Der kan dog dispenseres for ældre elever. Skolen er godkendt til 74 elever. Eleverne vil med baggrund i boglige- og indlæringsmæssige vanskeligheder have behov for et specialpædagogisk tilbud. Eleverne vil således tidligere i grundskolen have modtaget forskellige former for specialundervisning. I målgruppen indgår også udviklingshæmmede og elever med empatiforstyrrelser. Der afholdes ikke prøver på skolen. 16 Klintebjerg Efterskole Klintebjergvej Otterup Telefon: Forstander: Birgit Neergaard Antal elevpladser år Natur og friluftslinje Hus og hobbylinje Musik og håndværkslinje Arbejds og erhvervslinje På Klintebjerg Efterskole har vi rammerne til, at unge kan udvikling sig med udgangpunkt i deres styrkesider. Undervisningen tager udgangspunkt i værksteder, hvor det praktiske forenes med det teoretiske. Eleverne vælger værksted efter interesse og evner. I løbet af ugen er der mulighed for en række fritidsaktiviteter som boldspil, sejlads, fi skeri, svømning, musik, billard og meget andet. Endvidere indgår der botræning i efterskoleopholdet. Det er almindeligt, at eleverne er på skolen i fl ere år, og de støttes i planlægning af fremtiden i et tæt samarbejde mellem forældre, kontaktlærer og vejleder. Skolen ligger smukt ud til Odense fjord. 17

12 Nordfyns Folkehøjskole Fælledvej Bogense Telefon: Forstander: Mogens Godballe Antal elevpladser 54 17½ og opefter 18 Klatretårn Sang og musik Alle kan noget Dannelse til livet Den store verden Dansk på små hold Livslinje De mange Billigere end du tror intelligenser Nordfyns Folkehøjskole er en specialhøjskole med fokus på unge, der skal have fodfæste, inden de kan tage en ungdomsuddannelse, eller som skal danne sig til livet, dvs. lære kreative og musiske færdigheder. Learning by doing og et tæt sammenhold er vore kendetegn. Nogle gange kan vi være som en stor familie med nærhed, omsorg og sommetider skæg og ballade. I værkstederne kan du arbejde, når du vil. Du har altid en trivselslærer, som du kan kontakte. Ligegyldigt hvilken diagnose du kommer med, så bliver du mødt med positive forventninger og tro på, at du kan noget. Du får specialhjælp, hvis det er nødvendigt, men her ser vi fremad. Nysted Efterskole Skansevej Nysted Telefon: Forstander: Kim Mollerup Antal elevpladser 145 Heste Tømrer Natur klasse Social og Sundhed Pladeværksted Landbrugsmaskiner Dirt-cart Autoværksted EDB 19 Nysted Efterskole henvender sig til unge normalt begavede med læse/staveproblemer. Undervisningen tager udgangspunkt i elevens helhedssituation, dels ved bogligt arbejde, dels ved en bred vifte af værkstedsaktiviteter, og i særdeleshed ved at kombinere teori og praksis. Vi tilbyder Folkeskolens Afgangsprøve. Nysted Efterskole har en veludbygget skolevejledning, hvor der bliver taget grundigt fat på elevens fremtidige uddannelse i tæt samarbejde mellem elev, forældre, kontaktlærer og værkstedslærer. Et positivt udbytte af et efterskoleophold kræver aktiv medvirken og ansvarlighed over for fællesskabet. Skolen har egen botræningsafdeling.

13 Nørgaards Højskole Vestre Ringvej 9B 8850 Bjerringbro Telefon: Forstander: Vibeke Hundborg Antal elevpladser 70 Eventmaking Kunst Outdoor 17,5 og opefter Filmskuespil Journalistik Musik Idræt Nørgaards er en højskole, der har oplevet støt fremgang over de sidste år og har p.t. 70 elever med en gennemsnitsalder på ca. 21. Vores målsætning er at kombinere den højest mulige faglighed med en dynamisk, helhedsorienteret højskole. Vi har bl.a.: m2 moderne faciliteter med bl.a svømmehal, fi tnessrum, klatrevæg og biograf et professionelt og engageret lærerteam, som laver det de brænder for og et velafbalanceret skema med plads til fordybelse og adspredelse Velkommen! 20 Efterskole Sdr. Bork Efterskole Anerbjergevej 27, Sdr. Bork 6893 Hemmet Telefon: Forstander: Niels Vestergård Antal elevpladser 70 Musik Ung madlavning Badminton år Skov og Landbrug Fiskeri Bagning Svømning Gokart Sport på tværs Sdr. Bork er skolen for hele mennesket! En efterskole for bogligt svage, ADHD og elever med sociale vanskeligheder. Skolen henvender sig til unge, der har behov for en anderledes undervisning, og unge der har brug for ny inspiration i trygge rammer. Vi er eksamensfri og har niveaudelt undervisning i små grupper. Skoleåret er på 42 uger. På Sdr. Bork Efterskole stræber vi efter at: Opleve og vise hinanden tillid og respekt, skabe nærvær, omsorg og åbenhed, spejde efter og fremelske det bedste i hinanden, fremme ansvarlighed og fællesskab og skabe en god dialog. Der er undervisning i boglige fag om formiddagen og i valgfag om eftermiddagen. 21

14 Sofie Rifbjerg Efterskole Brarupvej Nr. Alslev Telefon: Forstander: Niels Ibsen Antal elevpladser 80 It Træ Landbrug år Musik Køkken Metal Krea Heste Sofie Rifbjerg Efterskole er en praktisk orienteret efterskole for unge med særlige behov. Vi tilbyder værkstedsfag, desuden botræning, alm. skolefag og lejrskoler. Ingen prøver. Vores mål er at styrke de unges selvværd ved at arbejde med styrkelse af sociale kompetencer. 22 Gennem praktisk og teoretisk arbejde er det skolens mål, at give eleverne en positiv oplevelse af egne kræfter og evner. Såvel indholdsmæssigt som gennem rammer for elevers og personales færden og samspil tilstræbes en personlighedsudvikling baseret på livskvalitet og ligeværdighed. Stubbekøbing Efterskole Gl. Landevej 27 B 4850 Stubbekøbing Telefon: Forstander: Marianne og Jørgen Sulkjær Antal elevpladser år Grundlinien LivogLær Fremtidslinjen LivogBro Uddannelsen LivogJob Faglighed Kreativitet Livsglæde Undervisningen på Stubbekøbing foregår i faste grupper inddelt efter niveau med vægt på, at møde den enkelte elev i hans/hendes eget udgangspunkt. Almene fag, dansk & matematik spiller en stor rolle i formiddagstimerne. Om eftermiddagen er der valgfag, hvor vi har en meget bred vifte af kreative-, praktiske- og idrætsfag. Eleverne starter på Grundlinjen for at lære at gå på efterskole. Derefter fortsættes der på Fremtidslinjen, der er uddannelsesforberedende til EGU eller EUD. Vi udbyder også den 3-årige uddannelse 23 Uddannelsen LivogJob til dem, der visiteres til den. Skolen har et kristent værdigrundlag og er oprettet af Luthersk Mission.

15 Tolne Efterskole Dvergetvedvej 85, Tolne 9870 Sindal Telefon: Forstander: Jens Kjær Antal elevpladser 84 Landbrug IT/medie Læseværksted år Kunst/håndværk Musik Sport Ridning Køkken og botæning Motor-metal/bygge-anlæg Tolne efterskole er et tilbud til dig, der er mellem år. Du går i en specialklasse eller modtager specialundervisning. Undervisningen hos os foregår på forskellige værksteder, og du lærer nyt ved at løse konkrete og praktiske opgaver. På værkstederne får du også undervisning i dansk og matematik. Du vælger selv, hvilket værksted du vil arbejde på. Her hos os synes vi, at venskaber og sammenhold er vigtigt. Derfor gør vi meget for at skabe rammerne for et hyggeligt og lærerigt år. Du kommer med lysten til at være en del af fælleskabet. Du har mod på at prøve noget nyt og har lyst til at møde nye venner. 24 Ulstrup Efterskole Eskilstrupvej Vig Telefon: Forstander: Ann West Antal elevpladser 60 Køkken Musik Linjefag år Jordbrug Dyrehold Drama Træ & Metal Dansk & Matematik Spændende valghold Ulstrup Efterskole er indrettet i og omkring en nedlagt landsbyskole og midt i det smukke Odsherred, tæt på skov og strand. Vi henvender os til bogligt svage elever og til unge med særlige behov. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs stærke og svage sider, men styrker samtidig det hele menneske. Skolen er værkstedsorienteret og prøvefri, men de boglige fag prioriteres højt. Om eftermiddagen er der et bredt og spændende udvalg af valgfag. Skolen lægger vægt på at styrke elevens sociale kompetencer og gøre eleven parat til voksenlivet 25

16 Waldemarsbo Efterskole Hylleholtvej Faxe Ladeplads Telefon: Forstander: Sten Rathje Andersen Antal elevpladser år 26 Køkkenværksted Teater & Idrætsværksted Natur & Dyreværksted Musikværksted Medieværksted Gartneri & Træ- & Valgfag grøn service Metalværksted Fritidtilbud Waldemarsbo Efterskole bygger på værkstedsundervisning og det udvidede undervisningsbegreb. Vi underviser i dansk, matematik og engelsk på små niveaudelte hold. Alle øvrige fag er integreret i vores hverdags mange forskellige praktiske, kreative og musiske fag, samt i fællestimer, emnedage og -uger. Vores pædagogik bygger på Gardner s teorier om de mange intelligenser, og vi tror på, at den eneste måde at stimulere vore elevers lyst til at lære, er ved at opbygge deres selvværdsfølelse. Lærerstaben er blevet uddannet i PAS, Steen Hillings Pædagogisk Analyse System, så de kan fi nde elevernes læringsstil, kompetencer og udviklingsområder. Ærø Efterskole Tranderupgade Ærøskøbing Telefon: Forstander: Palle Friis Antal elevpladser 82 Sejlads og Håndværk Heste Køkken år Gartneri og Dyrehold Teater og Musik Landbrug Billedkunst Medie Boundervisning 27 Ærø er en af Danmarks smukkeste øer, og Ærø Efterskole ligger midt på øen i den lille hyggelige landsby Tranderup med færgeforbindelse fra Rudkøbing, Svendborg, Fårborg og Als. Ærø Efterskole er en prøvefri skole for unge, som har lyst til praktisk arbejde. Ved at tage udgangspunkt i elevernes stærke sider, får de nogle positive oplevelser og dermed styrkes deres selvtillid og selvværd. Der iværksættes ekstra undervisningstilbud til elever med behov for vidtgående specialundervisning. Skolen har en boundervisningsafdeling med grundig afklaring af elevernes kompetencer, vejledning og formidling af det videre undervisningsforløb.

17 Aabæk Efterskole Jørgensgaard Skovvej Åbenrå Telefon: Forstander: Thomas Frickmann Antal elevpladser 78 Teater & Musik Håndværkerlinje Natur & år Jordbrug Hestelinje Form&tekstil Køkkenlinje Bevægelse Aabæk Efterskole er en prøvefri efterskole for elever med generelle indlæringsvanskeligheder. Undervisningen foregår primært på de praktisk arbejdende liniehold, men byder også på obligatorisk dansk og matematik. Fag som fysik, biologi og andre almindelige skolefag arbejdes der med i temauger. Skolen vil gerne motivere eleverne til fortsat uddannelse, selvom mange af eleverne ikke er særligt stærke i de boglige fag. 28

18 HUSHOLDNINGS- OG HÅNDARBEJDSSKOLER Der fi ndes 16 husholdnings- og håndarbejdsskoler i Danmark, og de tilbyder tilsammen en bred vifte af kurser inden for sundhed, madlavning, tekstil og design. Halvdelen af skolerne har tilbud til unge med særlige behov. De unge indgår i skolernes højskolemiljø, og kurserne kaldes ofte kurser for praktisk orienterede elever eller botræningskurser. Disse kurser er dyrere end et almindeligt ophold. På nogle skoler bor elever med særlige behov sammen med de øvrige elever. Halvdelen af undervisningen foregår på små, særligt tilrettelagte hold. I den anden halvdel af undervisningstiden deltager de i skolens almindelige undervisning. På andre husholdningsskoler bor botræningseleverne i særskilte huse, hvor de oplæres bl.a. ved at føre egen husholdning og modtage den relevante undervisning her. To af husholdningsskolerne modtager kun elever med særlige behov og nogle skoler modtager desuden dagelever. Staten yder støtte til et ophold på en husholdningseller håndarbejdsskole. Støtten er indregnet i den pris, som opholdet koster. Den enkelte elev ser altså ikke selv de penge, som staten giver i tilskud. Derudover er det muligt at opnå en supplerende individuel støtte efter behov. Midlerne hertil kommer fra staten og administreres af den enkelte skole. De sociale myndigheder kan ligeledes yde supplerende støtte til unge med særlige behov. Prisen for et ophold på en husholdnings- eller håndarbejdsskole varierer. Kontakt evt. den skole du ønsker at gå på, og kontakt din UU vejleder eller din sagsbehandler for at høre om muligheden for at komme på husholdnings- eller håndarbejdsskole og om tilskudsmulighederne for dig. Du kan få fl ere oplysninger om husholdnings- og håndarbejdsskoler på 29 Man kan komme på husholdnings- eller håndarbejdsskole fra man er fyldt 16 år eller har afsluttet 9. klasse.

19 Bøgevangskolen, Vejle Husholdningsskole Bøgevang Vejle Telefon: Forstander: Ole Bitsch Antal elevpladser år Botræning Mad - motion - musik mekanik - mode Dansk og Matematik Samfundsfag EDB Bøgevangskolen er en husholdningsskole for unge med særlige behov, hvor vi gennem praktisk og kreativ orienteret undervisning giver eleverne succesoplevelser, som kan danne grobund for et stabilt og indholdsrigt voksenliv. Bøgevangskolen tilbyder et 1 eller 2 årigt ophold, hvor vi gennem undervisningen og kostskolelivet styrker elevernes personlige, sociale og faglig kompetencer. Der er også mulighed for at gennem- føre hele den 3. årige Ungdomsuddannelse eller elementer heraf. Vi har 21 pladser til 2. og 3. årselever, i et bofællesskablignende tilbud. Du er meget velkommen til at afl ægge skolen et besøg og på den måde opleve vores hverdag. 30 Kost & Tekstilskolen Præstegårdsvej Rødding Telefon: Forstander: Jette Christensen Antal elevpladser 40 Husholdning Motion Forskole Fra 16 år Håndarbejde Botræning Kost & Tekstilskolen - et ekstra sving på vejen... til en uddannelse. Det er vores ønske og formål at styrke elevens personlige og faglige udvikling, så der skabes de bedst mulige forudsætninger for, at den enkelte elev kan skabe et selvstændigt og værdifuldt voksenliv i videst muligt omfang. Endvidere arbejder vi på at fremme elevens sociale kompetencer og handlekompetencer. Skolen tilbyder tre linier: Husholdning - Håndarbejde - Motion Botræning Forskole (til teknisk skole, social & sundhedsskole eller lignende uddannelse) 31

20 Linieskolen - Hadsten husholdnings- og håndarbejsskole Østergade Hadsten Telefon: Forstander: Inger Dyhr 32 Antal elevpladser år Kost og sundhed Børn og opvækst Kor og musik Dansk, matematik, Glas, keramik og Samvær og engelsk kreativ venskaber Sy og design Idræt, og friluftsliv Klar dig selv Som en gammel tradition på Linieskolen er 10 af vore elevpladser forbeholdt unge med særlge behov. Vi integrerer unge med særlige behov med skolens øvrige elever i såvel kostskoleaktiviteter som i dele af undervisningen. Resten af undervisningen foregår på små hold med specielt tilrettelagte forløb. Der laves individuelt skema, så udfordringen passer til den enkeltes ressourcer. Undervisngen er oplevelsesorienteret og tager afsæt i det praktiske. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev med henblik på at gøre overgangen til voksenlivet lettere. Sansestormerne - skolen for mad og appetit på livet Tretommervej Risskov Telefon: Forstander: Ulla Fisker Antal elevpladser 16 Venskaber Kreativitet Samarbejdsrelationer år Kost Sport Studieture Praktik Skolekundskaber Uddannelsesplan Det er Sansestormernes hovedsigte at udnytte skolens beliggenhed nær skov, strand og by både i kostskolelivet og i undervisningen. I kostskolelivet deltager skolens elever på tværs af tilmeldte kurser. Vi tilsigter, at kostskolearbejdet bliver bygget op omkring livsoplysning, folkelig oplysning samt demokratisk dannelse. 33 Det er hensigten med kurset, at eleven opnår gode kost og motionsvaner og bliver afklaret i forhold til fremtiden herunder uddannelses- og erhvervsvalg, boform og fritidsinteresse. Kurset er opbygget af uddannelses- og erhvervsrettede temaer, og kost og motion udgør en vigtig del af undervisningen.

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN

10. KLASSE. Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 10. KLASSE 2013 2014 I Sct. Jørgens Skole HOLSTEBRO KOMMUNALE SKOLEVÆSEN Til dig og dine forældre Om kort tid afslutter du 9. klasse. I hæftet Ungdomsuddannelser 2013 kan du læse om de mange muligheder,

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 10. klasse i Kolding Kommune 2015-2016 Indhold 9. klasse og hvad så?... 4 UU-center Kolding... 6 10. klasse på Brændkjærskolen... 8 10. klasse på Hansenberg... 17 10. klasse på IBC... 27 Til elever i

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

De danske Produktionsskoler - en introduktion

De danske Produktionsskoler - en introduktion De danske Produktionsskoler Indhold 3 Forord 4 Alle unge i uddannelse eller arbejde 5 De danske produktionsskoler 7 Målgruppen 10 Hvad er en produktionsskole? 12 Samarbejde og samspil med det omgivende

Læs mere

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK

FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER DANMARK FRA ER DEN FORSKNING LIGE VEJ TIL ALTID INNOVATION BEDST? OM DEBATNOTAT VIRKSOMHEDERS VEJE BRUG TIL ØGET AF ERHVERVSRETTEDE SAMSPIL MELLEM FORSKNINGS DET FORMELLE OG OG INNOVATIONSORDNINGER IKKE-FORMELLE

Læs mere

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen

20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20 Inspiration og erfaringer fra 20/20 forløb i 10. klasse i ungdomsskolen 20/20... Juni 2012 1 Indhold Side 2: Side 3: Side 4: Side 5: Side 7: Side 10: Side 12: Side 16: Side 18: Side 19: Indhold og

Læs mere

Selv- og medbestemmelse

Selv- og medbestemmelse Et udviklingsprojekt i SpecialUndervisningsNetværket 2013 Afsluttende rapport 1 1. Resumé Medborgerskab og selv- og medbestemmelse handler om at være en del af samfundet. For at kunne udøve medborgerskab

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

10. klasse i Kolding Kommune

10. klasse i Kolding Kommune 2013/2014 10. klasse i Kolding Kommune 17 INDHOLD Forord v./... 3 Skolechef Morten Kirk Jensen og Børne- og Uddannelsesdirektør Ib Hansen Optagelsesbetingelser... 4 Bakkeskolen... 5 Bramdrup Skole... 8

Læs mere

SKA DU PÅ EFTERSKOLE?

SKA DU PÅ EFTERSKOLE? SKA DU PÅ EFTERSKOLE? GASTRONOMI MUSIK TØJDESIGN TEATER SKOLEN FOR GASTRONOMI, MUSIK & DESIGN Introduktion Kære Kommende elev I denne brochure finder du en oversigt over alle skolens hold og du kan her

Læs mere

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen

HKI STU. Uddannelse, arbejdsliv og nye venner. HKI Uddannelsen HKI STU Uddannelse, arbejdsliv og nye venner HKI Uddannelsen HKI-uddannelsen For unge med generelle indlæringsvanskeligheder og unge med gennemgribende udviklingsforstyrrelser, fx autisme eller ADHD HKI

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Værdierne gør forskellen

Værdierne gør forskellen Værdierne gør forskellen 1 Indhold Indledning: Værdierne er fundamentet 5 Værdi nr. 1: Fællesskab og samarbejde 6 Værdi nr. 2: Frihed under ansvar 14 Værdi nr. 3: Faglighed 26 Værdi nr. 4: Plads til alle

Læs mere

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed

Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriet 2010 Klar, parat, uddannelse inspiration om uddannelsesparathed Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 12 2010

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014

FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 FOLKESKOLEREFORM I ALBERTSLUND 2014 Kommunalbestyrelsen har vedtaget rammerne for, hvordan folkeskolereformen skal se ud i Albertslund. Dermed er grundlaget dannet for en ny og anderledes skoledag, der

Læs mere

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære

Højdevangens Skole. Et godt sted at lære Højdevangens Skole Et godt sted at lære Velkommen til et unikt skoletilbud! Højdevangens Skole tilbyder som den eneste overbygningsskole i Københavns Kommune et motiverende, inspirerende og fagligt stærkt

Læs mere

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave

FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR. Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune. 2. udgave FÆLLES BØRN FÆLLES ANSVAR Den røde tråd i arbejdet med børn, unge og familier i Hillerød Kommune 2. udgave Udgivet af: Udarbejdet af: Foto: Grafisk Design: Tryk: Hillerød Kommune 2012 Børn, Skoler og Familier

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune

På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune På vej mod en ny skoledag i Fredensborg Kommune PÅ VEJ MOD EN NY SKOLEDAG Center for Skoler og Dagtilbud December 2013 Forord Verden i dag er i konstant udvikling og forandring. Der stilles højere og anderledes

Læs mere

Handleplan for dansk som andetsprog

Handleplan for dansk som andetsprog Handleplan for dansk som andetsprog 2009-2012 Skoleområdet 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning til Dansk som andetsprog...3 1.1. Elektronisk elevjournal for tosprogede elever...4 2. Regelgrundlag - Fælles

Læs mere

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22

Skole for alle. Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Skole for alle Strategi for et fælles skolevæsen i Albertslund Kommune 2012-22 Tekst: Marianne Klöcker sammen med Lene Zacharias,

Læs mere

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører

Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Afsluttende rapport Projekt 8.2 Kommunale vejledningsstrategier med fokus på unge med særlige behov: Én ung, én plan mange aktører Rapporten er udarbejdet af: Anne Marie Dahler Hanne Kristensen Paustian

Læs mere

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate

Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Et dokumentationsprojekt af Lena Kim Christensen og Lone Aggerholm Jensen marts 2012 Frie Fagskolers pædagogiske indsats gør sårbare unge uddannelsesparate Indhold Indledning:... 3 Det særlige for skoleformen...

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere