Skoleidrætsdag 2006 Schulsporttag 2006 Ungdomsforum 2006 Jugendforum 2006 Dansk-tysk lærerkonference Deutsch-dänische Lehrerkonferenz

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skoleidrætsdag 2006 Schulsporttag 2006 Ungdomsforum 2006 Jugendforum 2006 Dansk-tysk lærerkonference Deutsch-dänische Lehrerkonferenz"

Transkript

1 Sprog og skoleprojekter People to People Dansk-tysk lærerforening Deutsch-dänischer Lehrerverein Ungdomsforum 2004 Jugendforum People to People Børn går på opdagelse i Emil Nolde og hans farver Ungdomsforum 2005 Jugendforum 2005 Kinder entdecken und erkunden Emil Nolde und seine Farben Sange uden grænser Lieder ohne Grenzen Dansk-tysk memory Deutsch-dänisches Memory Elever overskrider grænser Schüler überschreiten Grenzen Skoleidrætsdag 2005 Schulsportfest 2005 Internet-baseret info-mappe med udflugtsmål i regionen Auf Internet basierte Mappe mit Ausflugszielen in der Region Kunst Trans Port Kunst Trans Port Projekte Regionskontor Konference: Dansk er svær og tysk er kedelig eller er det omvendt? (Højskolen Østersøen) 2006 People to People Dansk-tysk børneteaterfestival 2006 Sprogkufferten BørneKunstFestival kulturpris 2006 Spillet Vi overskrider grænser Konferenz: Dänisch ist schwer und Deutsch ist langweilig oder ist es umgekehrt? (Højskolen Østersøen) Dansk-tysk børneteaterfestival 2006 Sprachkoffer Kinder Kunst Festival Kulturpreis 2006 Spiel Grenzen überschreiten Skoleidrætsdag 2006 Schulsporttag 2006 Ungdomsforum 2006 Jugendforum 2006 Dansk-tysk lærerkonference Deutsch-dänische Lehrerkonferenz Dansk-tysk skoleprojekt Deutsch-dänisches Schulprojekt Prof.Dr.ABC Bogstavfestival Prof.Dr. ABC Buchstabenfestival Sprogambassadører Sprachbotschafter Dansk-tysk skoleprojekt II Deutsch-dänisches Schulprojekt II Grænseoverskridende skoleprojekt Grenzüberschreitendes Schulprojekt Frøslev/Harrislee Frøslev/Harrislee Kør og hør Fahr und Hör Børnebog Flensborg Fjord Kinderbuch Flensburger Förde 2006 Projekte Regionskontor Tysk på en uge Deutsch in einer Woche Aktionswoche für die

2 Kampagneuge for det tyske sprog ( ): ABC-Kunst i børnehøjde (Regionskontor, Padborg) Medier og motivation efteruddannelseskursus for danske tysklærere og tyske dansklærere Børneteater Punkt Punkt Komma Strich (Ludwig-Andresen-Schule Tønder) Laternelaufen (Deutsche Schule Lügumkloster) Sjov med Sprog (Haderslev og omegn) Sprogambassadør (Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder) Paneldiskussion: Tysk i Danmark in eller yt? (VUC Aabenraa) Tysk kulturaften (Højskolen Østersøen) Tysk i biograferne Das Wunder von Bern Gågadeaktiviteter (Tønder, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg) -/SMS-aktion blandt skoleelever Prof.Dr.ABC besøger Bov Bibliotek Spielzeit (Kindercampus Lunden) Buchstationen (Deutsche Privatschule Apenrade) deutsche Sprache ( ): ABC-Kunst in Kinderhöhe (Regionskontor, Padborg) Medien und Motivation Fortbildungskurs für dänische Deutschlehrer und deutsche Dänischlehrer Kindertheater - Punkt Punkt Komma Strich (Ludwig- Andresen-Schule Tønder) Laternelaufen (Deutsche Schule Lügumkloster) Spaß mit Sprache (Haderslev und Umgebung) Sprachbotschafter (Aabenraa, Haderslev, Sønderborg, Tønder) Podiumsdiskussion: Deutsch in Dänemark in oder out? (VUC Aabenraa) Deutscher Kulturabend (Højskolen Østersøen) Deutsch im Kino Das Wunder von Bern Aktionen in der Fußgängerzone (Tønder, Haderslev, Aabenraa, Sønderborg) /SMS-Aktion unter Schülern Prof.Dr.ABC besucht die Bov Bibliothek Spielzeit (Kindercampus Lunden) Buchstationen (Deutsche Privatschule Apenrade) Tag der dänischen Sprache Danskundervisning for medarbejderne på Flensborg Tag der dänischen Sprache ( ) Dänischunterricht für MitarbeiterInnen im Flensburger Rathaus, der Kreisverwaltung Schleswig-Flensburg,

3 rådhus, Kreisverwaltung Schleswig- Flensburg, forvaltningen i Leck og Kreisverwaltung Nordfriesland VUC traileren åben for publikum, Südermarkt Flensborg Hjælp til oversættelse af spiesekort (tilbud til gastronomien i Flensborg) Tag på oplevelse i Danmark (Südermarkt Flensborg) Pendling og det fælles arbejdsmarked (informationer fra Infocenter Grænse, Südermarkt Flensborg) Sjov med Flensborg Avis Lær 10 sætninger på dansk (Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig) Foredrag for studerende: Hjælp til din danskundervisning! (Dansk Centralbibliotek og Center for Undervisnisngmidler) Politik auf Dänisch und Deutsch ein Vergleich der ungeschriebenen Spielregeln in der deutschen und dänischen Politik (Rådhus Flensborg) Foredrag: Kenne deinen Dänen es lohnt sich (Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.v.) Et arkitektfirma fra Flensborg får danskundervisning Kulturaften i Universität Flensburg Vil du lære dansk så kann vi hjælpe dig (udstilling af sprogmateriale til at lære dansk, Schleswig) Danskundervisning for 3. klasserne ( Den danske skole Leck) Foredrag og diskussion: Vom Nachbarn lernen ein Blick über die Grenze (Nordseeakademie) Verwaltung in Leck und der Kreisverwaltung Nordfriesland VUC Trailer geöffnet für alle, Südermarkt Flensborg Hilfestellung und Tipps im Zusammenhang mit der Übersetzung von Speisekarten (Angebot für die Gastronomie in Flensburg) Erlebnisse in Dänemark ( Südermarkt Flensborg) Pendeln im gemeinsamen Arbeitsmarkt (Information Infocenter Grenze, Südermarkt Flensborg) Spaß mit der Flensborg Avis Lerne 10 Sätze auf Dänisch (Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig) Vortrag für Studenten: Hilfe für deinen Dänischunterricht (Dansk Centralbibliotek og Center for Undervisnisngmidler) Politik auf Dänisch und Deutsch ein Vergleich der ungeschriebenen Spielregeln in der deutschen und dänischen Politik (Rathaus Flensburg) Vortrag: Kenne deinen Dänen es lohnt sich (Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig e.v.) Dänischunterricht für ein Flensburger Architektenbüro Kulturabend in der Universität Flensburg Dänisch lernen wie können wir dich unterstützen (Ausstellung von Dänischlernmaterialien, Schleswig) Dänisch für die 3. Klassen der Grundschule (Dänische Schule Leck) Vortrag und Diskussion: Vom Nachbarn lernen ein Blick über die Grenze (Nordseeakademie)

4 Online-eksempler på danske undervisningsmaterialer prøv selv! Dansk begynderundervisning for politiet og for gastronomi og hotel Foredrag for gymnasieelever: Dänisch der Schlüssel für viele Möglichkeiten (Husum) Dansk Bibliotek Husum og Sydslesvigsk Forening: Åben cafédag med quiz og sjove spil for nysgerrige om Danmark og det danske sprog Informationsstand Tag der der dänischen Sprache (markedspladsen i Husum) Dänischunterrichtsmaterial im Internet probieren Sie es! Dänisch Anfängerkurs für Polizeibeamte und für Gastronomie- und Hotelservice Vortrag für Schüler der Oberstufe: Dänisch der Schlüssel für viele Möglichkeiten (Husum) Dansk Bibliotek Husum und Sydslesvigsk Forening: Offener Café-Tag mit Quizspielen für Neugierige und Informationen über Dänemark und die dänische Sprache Infostand zum Tag der dänischen Sprache (Marktplatz Husum) 2007 People to People Prof.Dr.ABC II Prof.Dr.ABC II Skoleidrætsdag 2007 Schulsportfest 2007 BørneKunstFestival 2007 KinderKunstFestival 2007 Projekte Regionskontor Lærerkonference 2007 Lehrerkonferenz Projekte Regionskontor Dansk-tysk lærerkonference 2008 Deutsch-dänische Lehrerkonferenz 2008 Grænseløs! - Sprogkampagne for Region Sønderjylland-Schleswig (10./ , Flensburg) Åbning og overrækkelse af Region Sønderjylland-Schleswigs kulturpris; tilbageblik på projektet Sprogfokus og foredrag af Ebbe Sand Infoarrangement: At bo og studere på den anden side af grænsen Begynderkurser i dansk Skriveværksted for børn med de tre dagblade Der Nordschleswiger, Flensburger Tageblatt u. Flensborg Avis Tosproget byvandring: På sporene af den dansk-tyske historie Eksperimentér med Deutsch Grenzenlos! - Sprachkampagne für die Region Sønderjylland-Schleswig (10./ , Flensburg) Eröffnung und Überreichung des Kulturpreises der Region Sønderjylland-Schleswig, Rückblick Projekt Sprachfokus u. Vortrag Ebbe Sand Infoveranstaltung: Leben und Studieren auf der anderen Seite der Grenze Schnupperkurse Dänisch Schreibwerkstatt für Kinder mit den drei Zeitungen Der Nordschleswiger, Flensburger Tageblatt u. Flensborg Avis Zweisprachige Stadtwanderung: Auf den Spuren der deutsch-dänischen Geschichte Experimentieren mit der Deutschen Nachschule Tingleff

5 2009/ 2010 Nachschule Tingleff Prof. Dr. ABC på ny sprogekspedition Dansk-tysk billedbogsbiograf Kulturbro Skatten (tosproget teaterprojekt) Børnetræf på tværs af grænser Energi ved vand Katten Knurr Latter på dansk og tysk Udveksling mellem Nørreskovskolen og Struensee Gemeinschaftschule Satrup Karavane Kulturel Energi Vi og vores hjemstavn Elevudveksling Gemeinschaftsschule Flensburg West og Felsted Centralskole Dansk-tysk tegneskole Skov og vadehav Gram skole / Realschule Friedrichstadt Mobilfestival Dansk-tysk Børneteaterfestival Eventyrfest Annäherung durch Kennenlernen (Gymnasiesamarbejde) Prof. Dr. ABC går i skole Sprog i børnehøjde Circus overskrider grænser Prof. Dr. ABC auf neuer Sprachexpedition Deutsch-dänisches Bilderbuchkino Kulturbrücke Skatten (zweisprachiges Theaterprojekt) Kindertreff über die Grenze Energie am Wasser Kater Murr Lachen auf deutsch und dänisch Austausch zwischen Nørreskovskolen und Struensee Gemeinschaftschule Satrup Karawane Kulturelle Energie Wir und unsere Heimat Schüleraustausch Gemeinschaftsschule Flensburg West und Felsted Centralskole Deutsch-Dänische Malschule Wald und Wattenmeer Gram skole / Realschule Friedrichstadt Mobilfestival Deutsch-Dänisches Kindertheaterfestival Märchenfest Annäherung durch Kennenlernen Prof. Dr. ABC geht in die Schule Sprache in Kinderhöhe Circus überwindet Grenzen 2009 Projekte Regionskontor Lærerkonference 2009 Lehrerkonferenz 2009 Prof. Dr. ABC på juleekspedition Prof. Dr. ABC auf Weihnachtsexpedition 2010 Projekte Regionskontor Lærerkonference 2010 Lehrerkonferenz KulturDialog Ung syd og nord for den dansktyske grænse Elevambassadører Poetry Slam Eventyr uden grænser Jung südlich und nördlich von der dänisch-deutschen Grenze Schülerbotschafter Poetry Slam Märchen ohne Grenzen

6 2011 Projekte Regionskontor Lærerkonference 2011 Lehrerkonferenz 2011 Seminar Goethe Institut Seminar Goethe Institut 2012 KulturDialog Poetry Slam 2.0 Poetry Slam 2.0 Sprog forbinder - fortællinger uden Sprache verbindet - Erzählen ohne Grenzen grænser Hvor går grænsen? Wo verläuft die Grenze? Culture Club Culture Club Marionetter taler alle sprog (projekt over 2 år) Marionetten sprechen alle Sprachen (Projekt über 2 Jahre) Forfatterværksted 2012 Autorenwerkstatt 2012 Min verden Meine Welt Meet through Art Meet through Art 2012 Projekte Regionskontor Sprogkonference i Berlin Sprachkonferenz in Berlin Prof. Dr. ABC (i børnehaver) Prof. Dr. ABC (in Kindergärten) Lærerkonference 2012 Lehrerkonferenz KulturDialog Tosproget teater Grænsen Sprog i leg og spil Dansk-tysk teaterseminar Litteraturfest.nu - dansk-tysk poetry slam projekt Rotasia - når fremmede bliver til venner Zweisprachiges Theaterstück Die Grenze Sprache im Spiel Deutsch-dänisches Theaterseminar Litteraturfest.nu deutsch-dänisches Poetry-Slam Projekt Rotasia - Wenn aus Fremden Freunde werden 2013 Projekte Regionskontor Prof. Dr. ABC (i skole) Prof. Dr. ABC (in der Schule) Lærerkonference 2013 Lehrerkonferenz KulturDialog Grænseløs rap Vores pennevenner Elever bygger et kolonisthus 2014 Projekte Regionskontor Dybbøl på skolebænken Dybbøl oplevet digitalt Grenzenloser Rap Unsere Brieffreunde Schüler bauen ein Kolonistenhaus Düppel auf der Schulbank Düppel digital erlebt

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v.

Dansk Skoleforening for Sydslesvig e.v. Daginstitutioner Skoler Lejrskoler Børnehavekoloni Ungdomsskole Højskole Ungdomskollegium Rådgivning Ferierejser Voksenundervisning Undervisningsmidler Dansk pædagogik Læring og dannelse Trivsel og udvikling

Læs mere

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK?

TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? SMiK-Projekt Ergebnisse aus der SMiK-Fragebogenuntersuchung TYPISCH DEUTSCH TYPISCH DÄNISCH? TYPISK DANSK TYPISK TYSK? Resultater fra SMiK-spørgeskemaundersøgelsen Erla Hallsteinsdóttir Hrsg. von Red.

Læs mere

Nationale Stereotype und Marketingstrategien in der deutschdänischen

Nationale Stereotype und Marketingstrategien in der deutschdänischen {DEUTSCH} und {DÄNISCH} im Stereotyp: Stereotypenwelten und ihre sprachlich kulturellen Konstituierungsformen {DANSK} og {TYSK} i stereotyper: Stereotypeuniverser og deres sproglig kulturelle konstitueringsformer

Læs mere

Hrsg. von Red. af Erla Hallsteinsdóttir & Jörg Kilian. SMiK-Projekt

Hrsg. von Red. af Erla Hallsteinsdóttir & Jörg Kilian. SMiK-Projekt SMiK-Posterpräsentation von der Konferenz {DEUTSCH} und {DÄNISCH} im Stereotyp: Stereotypenwelten und ihre sprachlich-kulturellen Konstituierungsformen, 25.-27. Februar 2015 an der Süddänischen Universität

Læs mere

Cykler ved vandet Radeln am Wasser

Cykler ved vandet Radeln am Wasser Cykler ved vandet Radeln am Wasser Brug cyklen og reducer CO2-udledningen... Fahrradnutzung fördern, CO2-Ausstoß mindern dette fælles mål følger de seks projektpartnere i Cykler uden Grænser. Udover pendling

Læs mere

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933. Carina Christensen Forord aus: Archive zwischen Konflikt und Kooperation Arkiver mellem konflikt og samarbejde 75 Jahre deutsch-dänisches Archivabkommen von 1933 75 år dansk-tysk arkivoverenskomst af 1933.

Læs mere

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen.

Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. Nutzen Sie das Potenzial grenzübergreifender Kooperationen. Udnyt potentialet i samarbejdet på tværs af grænsen. European Regional Development Fund Investing in your future Unsere Angebote 2012 auf einen

Læs mere

Jeder muss seinen. finden. Ziegeleisymposium Ziegeleien Bachmann und Vesterled, Nybøl 8. bis 22. September 2012

Jeder muss seinen. finden. Ziegeleisymposium Ziegeleien Bachmann und Vesterled, Nybøl 8. bis 22. September 2012 Jeder muss seinen n Ton finden Ziegeleisymposium Ziegeleien Bachmann und Vesterled, Nybøl 8. bis 22. September 2012 Ausstellung Teglværksmuseum Cathrinesminde, Broager 8. bis 28. Oktober 2012 Ausstellung

Læs mere

Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug. Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801)

Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug. Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801) Kleinkindgruppe des Kindergartens Rothenkrug Mit einer Kindheit voller Liebe kann man ein ganzes Leben aushalten Jean Paul (1772-1801) Inhalt Vorwort Unser Team Unsere Räumlichkeiten Das altersgemischte

Læs mere

Levende Historie MUSEUM. levendehistorie.dk RINGKØBING-SKJERN. Lebendige Geschichte. Børn - gratis entre Eintritt - Kinder frei

Levende Historie MUSEUM. levendehistorie.dk RINGKØBING-SKJERN. Lebendige Geschichte. Børn - gratis entre Eintritt - Kinder frei Levende Historie Lebendige Geschichte Sommer 2013 Juli-August Børn - gratis entre Eintritt - Kinder frei RINGKØBING-SKJERN MUSEUM levendehistorie.dk Ringkøbing-Skjern Museum Velkommen i den levende historie!

Læs mere

BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI

BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI FLENSBORG AVIS Torsdag 29. marts 2012 1 UGENs OVERSKRIFTER BØRNENEs GRÆNSE 9.-12. JULI Taknemmelig [KONTAKT] En taknemmelig Edith Unnasch får overrakt en gavekurv af kaptajn Uwe Hansen, da St. Knudsgildet

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gut gemacht 1. Forord. Indhold. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. Gut gemacht 1. Forord. Indhold. Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Bestil venligst direkte på www.forlagetdelta.dk Enhver mangfoldiggørelse af dette hæfte er forbudt. Indhold Side Emne 1 Forord 2 Die deutsche Sprache 3-5 Die Familie 6-7 Mein Zimmer 8-9 Die deutschen Bundesländer

Læs mere

Levende Historie MUSEUM. levendehistorie.dk. Ringkøbing-Skjern Museum RINGKØBING-SKJERN. Børn: gratis entre Kinder: Eintritt frei

Levende Historie MUSEUM. levendehistorie.dk. Ringkøbing-Skjern Museum RINGKØBING-SKJERN. Børn: gratis entre Kinder: Eintritt frei Levende Historie Ringkøbing-Skjern Museum Efterår / Herbst 2014 Børn: gratis entre Kinder: Eintritt frei RINGKØBING-SKJERN MUSEUM levendehistorie.dk Mange museer rundt om Ringkøbing Fjord Velkommen i den

Læs mere

[KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten

[KONTAKT] Am 29. März 1955 unterzeichneten Flensborg Avis - torsdag den 26. marts 2015 - side 1 LEDER Sydslesvigsk Forening [KONTAKT] Søndag den 29. marts er det 60 år siden, at statsminister H.C. Hansen og forbundskansler Konrad Adenauer underskrev

Læs mere

Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk

Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk Danske virksomheder og den globale fremtid Konference 25. september 2014 Erla Hallsteinsdóttir & Katarina Le Müller: Dansk/tysk forretningskultur typisk tysk typisk dansk 1 Hvem og hvad er SMiK? Dansk/tysk

Læs mere

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk

Minigrammatik. Oversigter fra tysk.gyldendal.dk Minigrammatik Oversigter fra Artikler (kendeord) 1 Artikler danner bestemte eller ubestemte former af substantiver (navneord). De viser også, hvilket køn et substantiv har, om det er ental eller flertal,

Læs mere

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord

TYSK GRAMMATIK Ordklasser Udsagnsord Navneord Dansk: Tysk: Tillægsord Stedord Biord Bindeord Forholdsord Talord TYSK GRAMMATIK A. ORD & ORDBOG 1. Ordklasser 1. Ordklasse & ordbog 2. Udsagnsord 1. Former 2. Tider 3. Udsagnsled, sammensat tid, hjælpeudsagnsord 4. Passiv 5. Mådesudsagnsord 6. Ordbog: navneform 7. Ordbog:

Læs mere

b obbermølle Museum og

b obbermølle Museum og Kupfermühle Museum und K Industriemuseum Kupfermühle e.v. 1997 wurde das private Kupfermühle Museum eröffnet, welches sich jetzt im Turmgebäude bei den alten, restaurierten Arbeiterwohnungen befindet.

Læs mere

Tekst og materialeforslag

Tekst og materialeforslag Tyskguide.qxp:Franskguide 18/03/11 9:55 Side 40 Guide til mundtlig og skriftlig afgangsprøve i TYSK Tekst og materialeforslag Jesper Kongsgaard 40 Tyskguide.qxp:Franskguide 18/03/11 9:55 Side 41 TIL LÆREREN

Læs mere

Velkommen til Blåvand

Velkommen til Blåvand Dansk/Deutsch Velkommen til Blåvand - Danmarks vestligste punkt! Langt mod vest. Faktisk så langt mod vest du kan komme i Danmark, ligger Blåvandshuk. Her kan du stå med fødderne i havet, hvor bølgerne

Læs mere

Bingo - Zahlen 0-20. Kopiark Der Sprung! 1 Lærervejledning Forlag Malling Beck 69

Bingo - Zahlen 0-20. Kopiark Der Sprung! 1 Lærervejledning Forlag Malling Beck 69 Kopiark Kapitel, side Bingo - Zahlen 0-0 Print siden ud. Skriv et tal i hvert felt. Du kan vælge imellem tallene -0. Din lærer siger derefter nogle tal på tysk, som du skal krydse af, hvis du er så heldig

Læs mere

Messingblæserakademi. Blechbläserakademie

Messingblæserakademi. Blechbläserakademie Dansk-Tysk Messingblæserakademi Deutsch-Dänische Blechbläserakademie 27. juli 2. august 2008 Dansk - Tysk Messingblæserkursus 2008 i Gråsten Danmarks hotteste og hyggeligste sommerkursus, (tidl. Rømø-kurset),

Læs mere

Aktivitäten in und um Flensburg

Aktivitäten in und um Flensburg Aktivitäten in und um Flensburg Wir, die Schüler und Schülerinnen der Dänischklasse G 9.2/3, haben Information über unsere Stadt und ihre Umgebung herausgesucht und für unsere dänischen Freunde kleine

Læs mere

6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show

6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show 1 6. Opgaver til Karen Duve Die Miami Dream Men Show Die Miami Dream Men Show er en novelle fra Karen Duves samling Keine Ahnung fra 1999. 1 Den er egnet til at læse med en 2.g eller 3.g, både af sproglige

Læs mere

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse

På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Fahrerflucht Temaer: Anders sein, Fahrerflucht, Flüchtling, Schuld, Gewissen På dansk: At være anderledes, flugtbilist, flygtning, samvittighed Fag: Tysk Målgruppe: 9.-10. klasse Data om tv-udsendelsen:

Læs mere

Nationalgefühl in Dänemark und Deutschland

Nationalgefühl in Dänemark und Deutschland Nationalgefühl in Dänemark und Deutschland Af Thea Haubenreisser Pedersen BA-projekt 6.semester Tysk Vejleder: Tove Gadegård ASB. Institut for Sprog og Erhvervskommunikation 2009 Anschläge: 47.396 1 o.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Tysk B fortsættersprog

Læs mere

BØLGEN DIE WELLE - ET UNDERVISNINGSMATERIALE

BØLGEN DIE WELLE - ET UNDERVISNINGSMATERIALE 1 BØLGEN DIE WELLE - ET UNDERVISNINGSMATERIALE Fag: Tysk, dansk, samfundsfag, historie Niveau: 8. 10.klasse og ungdomsuddannelserne INDHOLD: Til læreren... 2 Filmens handling... 3 Filmens tema og karakterer...

Læs mere

www.atelierbilledhuset.dk

www.atelierbilledhuset.dk Din professionelle fotograf i mere end 25 år i Sønderjylland Storegade 29 6430 Nordborg Sundsmarkvej 20 6400 Sønderborg Østergade 3 6330 Padborg Tlf. 74 45 35 40 Email: billedhuset@gmail.com www.atelierbilledhuset.dk

Læs mere

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949

Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Flygtningelejren i Oksbøl 1945 1949 Mindesten fra den tyske flygtningelejr i Oksbøl. Til minde om ofrene fra 1945 1949. Tyske soldater stiger ud af bilen. Tonsvis af mad Vi har undersøgt hvor meget kost

Læs mere