Ortopædkirurgisk Afdeling. Skadestueinstruks

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ortopædkirurgisk Afdeling. Skadestueinstruks"

Transkript

1 Ortopædkirurgisk Afdeling Skadestueinstruks

2 Indhold og forord Overekstremitet voksne...3 Overekstremitet børn...13 Underekstremitet voksne...15 Underekstremitet børn...24 Columnalæsioner...26 Ansigtslæsioner...27 Thoraxlæsioner...29 Øjenskader...30 Bidsår...31 Compartmentsyndrom...32 Brandsår...33 Analgesi/sedation med Rapifen og Dormicum...34 Skadestueinstruksen, som den foreligger i 3. udgave, er udarbejdet i samarbejde med de specialeansvarlige overlæger ved Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital. Instruksen har til hensigt at vejlede yngre læger i skadestuearbejdet samt at ensrette behandlingen af skaderne på regionens skadestuer. Formuleringerne er holdt korte og præcise og giver således ikke brugeren dybere indsigt i skadens behandling end den umiddelbart nødvendige. Det digitale instrukssystem PRI indeholder for mange af skadernes vedkommende mere detaljeret information, og den yngre læge bør holde sig orienteret om opdateringer og ændringer heri, idet de enkelte specialer selv opdaterer deres behandlingsvejledninger i dette forum. Instruksen orienterer om de generelle behandlingstiltag, men ofte er det virkelige billede mere broget og i tvivlstilfælde bør den yngre læge søge råd hos mere erfarne kolleger. Såfremt brugerne oplever mangler i indholdet eller har forslag til forbedringer modtages gerne skriftlig henvendelse herom på mail: 2

3 Diagnose Behandling Kontrol F. claviculae S 42.0 F. Scapulae S 42.1 Overekstremitet voksne Kontakt ml. knogleenderne: Collar n cuff i 2-3 uger Ingen kontakt ml. knogleenderne: Akut tid i skulderamb. (Farsø) + ophængning af rtg. i Farsø. Mediale og helt laterale frakturer: Konf. med skulderlæge Akut konf. med BV ved åbne frakturer, truet hud og kar/nervepåvirkning. OBS Pneumothorax Der er altid tale om et kraftigt traume, hvorfor: Rgt. thorax pga. mulig samtidig hæmothorax / pneumothorax / lungekontusion / costafrakturer. Corpusfrakturer: Collar n cuff til smertefrihed ( 1-3 uger). Collumfrakturer: Udisloceret: Collar n cuff + ubelastede svingøvelser Samtidig clavikelfraktur floating shoulder. Konf. med skulderlæge ang. evt. stabiliserende osteosyntese af claviklen. Cavitasfrakturer: CT scanning. Udisloceret: Collar n cuff. Ingen svingøvelser. Disloceret: Konf. skulderlæge mhp OP. Acromionfraktur: Collar n cuff til smertefrihed ( 2-3 uger). Konf med skulderlæge Proc. Coracoideus fraktur: Collar n cuff til smertefrihed ( 1-2 uger). Konf med skulderlæge Klinisk kontrol e.l. efter 3 uger. Rtg. efter 7-10 dg. Rtg. efter 7-10 dg 3

4 Diagnose Behandling Kontrol Luxatio articuli sternoclavicularis S 43.2 Luxatio articuli acromioclavicularis S 43.1 Luxatio articuli humeroscapularis S 43.0 Luxatio habitualis humeri M 24.4 F. colli humeri S 42.2 Overekstremitet voksne Subluxation / distorsio: Collar n cuff 1-2 uger. Anterior luxation: Collar n cuff 1-2 uger. Posterior luxation: Extremt sjælden! CT-scanning. Kan oftest behandles med løs mitella. Konf BV ang. akut reponering ved traumatisk lux, hvilket kræver mulighed for T-assistance. OBS Kompression af kar og trachea. Klassificeres efter Rockwood. Subluxation (Type II): Collar n cuff i få dage. Svingøvelser efter 1-2 dage. Luxation (Type III): Collar n cuff i 1-2 uger + svingøvelser. Begge skal undgå tunge løft / kontaktsport i 3 mdr. OP kun ved sekundært henviste. Type IV, V og VI: Konf Skulderlæge mhp. akut OP. Primær luxation: Rgt. før og efter reponering. Reponering i rus / intraartikulær LA a.m. Hippokrates, Kocher eller i bugleje. Collar n cuff til smerterfrihed. Må bevæge inden for smertegrænsen. 2. gangs luxation og flere: Initialt behandles som beskrevet ovenfor. Desuden tid i skulderamb. OBS Neurovaskulære forhold før og efter reponering! Klassificeres efter Neer. Udisloceret (type 1): Collar n cuff i 3 uger. Disloceret efter Neer: Konf. skulderlæge mhp. OP. Afsprængning af tub. majus: < 1 cm dislokation: Collar n cuff. > 1 cm dislokation: Konf. Skulderlæge. Ingen kontrol. Ingen kontrol. Ingen kontrol. Ved behov kontrol ved e.l. Alle ses til klinisk kontrol i skulderamb efter 3-4 uger Rtg. efter 7-10 dg. + fys. Rtg. efter 7-10 dg. + fys. 4

5 Diagnose Behandling Kontrol F. corporis humeri S 42.3 F. partis distalis humeri S 42.4 (Supra/intrakondylær) F. capitulum humeri S 42.4 Bursitis olecrani M 70.2 Haemarthrosis traumatica cubiti T 14.3 Luxatio cubiti S 53.1 F. olecrani S 52.0 Overekstremitet voksne Collar n cuff i 1 uge til afhævning. Herefter Sarmientobandage i 6-8 uger til radiologisk og klinisk heling. OP indikation ved svære, åbne frakturer samt ved påvirket kar/nervefunktion. OBS Neurovaskulære forhold inkl. radialisparese! Udisloceret: Vinkelgips i 6 uger. Derefter hængslet Don-Joy i 3-5 uger. Disloceret: Indl. til skinneosteosyntese. OBS Neurovaskulære forhold! OBS svær diagnose! Udisloceret: Vinkelgips i 2 uger. Disloceret: Indl. til skinneosteosyntese. Irritativ: Immobilisering med vinkelgips + NSAID i 1 uge. Infektiøs: Behandles som abces med antibiotika og evt. excision. Fat pad sign. I ca. 90 % af tilfældene er der tale om en udisloceret caput radii fraktur. Supplerende rtg. i form af radiocapitellar view kan ofte vise frakturen. Hvis ingen synlig fraktur: Collar n cuff i max 1 uge. Mobilisering straks. Rtg. før og efter reponering! Reponeres i Rapifen/Dormicum rus. Vinkelgips i 3 uger. OBS Neurovaskulære forhold! Udisloceret: Vinkelgips i 3 uger. Kontrolrtg. efter gipsanlæggelse. Disloceret: Indl. til osteosyntese (cerclage/ skinne). Klinisk kontrol og bandageanlæggelse efter 1 uge i skulderamb. Rtg. kontrol efter 2, 4 og 6 uger. Klinisk og rtg kontrol efter 2 uger. Klinisk kontrol efter 1 uge; evt. ved e.l. Kontrol e.l. efter 3 uger. Rtg kontrol efter 1 uge. Rtg. kontrol efter 1 uge. 5

6 Diagnose Behandling Kontrol F. radii, extremitas proximalis S 52.1 F. corporis radii S 52.3 F. corporis ulnae (Parer-fraktur) S 52.2 F. Monteggia S 52.0 F. Galeazzi S 52.5 F. antebrachii F. corporis ulnae et radii S 52.4 F. extremitas distalis ulnae et radii S 52.6 Overekstremitet voksne F. capitis: Udisloceret: Collar n cuff i max 1 uge. Mobiliseres straks. Disloceret (> 2-3 mm diastase / > 25 % af ledfladen): Indl. til osteosyntese. Konf. skulderlæge. F. colli: Udisloceret (og vinkling < 30 ): Collar n cuff i max 1 uge. Mobiliseres straks. Disloceret (eller vinkling > 30 ): Indl. til reponering / fiksation i GA. F. corporis radii ses sjældent isoleret! Begge er ustabile frakturer, der oftest kræver skinneosteosyntese. Udisloceret: Vinkelgips til radiologisk heling (ca 6 uger). Disloceret: Indl. til reponering og osteosyntese. OBS Monteggia / Galeazzi fraktur! = F. ulnae + Luxatio caput radii. Vinkelgips og indl. til osteosyntese. = F. radii + Luxatio caput ulnae. Vinkelgips og indl. til osteosyntese. For begge typer gælder: Udisloceret: Vinkelgips fra knoer til midt-overarm i 6-8 uger. Disloceret: Indl. til reponering og evt. osteosyntese i GA. Helt distale antebrachiumfrakturer behandles som distale radiusfrakturer dog med høj vinkelgips de første 2 uger. Rtg. efter 7-10 dg. Rtg. efter 7-10 dg. Rtg. kontrol efter 1 og 6 uger. Rtg. kontrol efter 1 og 2 uger samt ved gipsfjernelse. 6

7 Diagnose Behandling Kontrol F. radii, extremitas distalis S 52.5 Overekstremitet voksne Colles fraktur: (Se i PRI) Uacceptabel stilling: Tab af > 15 radial inklination. > dorsal vinkling i.f.t. normalt. Radiusforkortning > 2-3 mm. > 2 mm inkongruens i distale ledflade. Akut ulna+ > 5 mm og et betydeligt dorsalt corticalistab tyder på instabilitet. OBS: Hos yngre accepteres ikke så stor fejlstilling, som hos ældre. Stabil og udisloceret: Dorsal gipsskinne i 3 uger. Stabil og disloceret: Reponering i LA. Dorsal gipsskinne i 5 uger. Er det nødvendigt med ulnardeviation eller volarfleksion for at holde frakturen, er der indikation for operativ behandling. Rtg. kontrol dg. Rtg kontrol efter dage. Klinisk kontrol efter 5 uger. Instabil fraktur: Indl. til osteosyntese. Smiths fraktur: Instabil fraktur. Indl. til osteosyntese. Bartons fraktur: Volar afsprængning af radiusledfladen. Indl. til osteosyntese. 7

8 Diagnose Behandling Kontrol F. ossis scaphoidei S 62.0 Luxatio carpi S 63.0 F. ossis metacarpi I S 62.2 Overekstremitet voksne Se i PRI Ses ingen fraktur på det primære rtg. anlægges dorsal gipsskinne (uden fiksering af 1. finger), og pt. henvises til subakut MR-scanning. Skal indkaldes til ambulatoriet til svar efterfølgende. Corpusfraktur: Disloceret ( > 1mm): Indl. til OP. Udisloceret: Dorsal gipsskinne (knoer til albue). Efter 8 uger rgt. kontrol: Usikker heling: Ny gipsskinne og rgt efter 4 uger. Hvis der fortsat er usikker heling efter i alt 12 uger tilbydes MR-scanning. Ingen heling: Osteosyntese med Herbert-skrue. Heling: Gipsen seponeres. Afsluttes. Fraktur af proximale pol bør osteosynteres. F. tuberositas: Dorsal gipsskinne i 2-4 uger. Klinisk kontrol. Isoleret dorsal avulsion: Dorsal gipsskinne i 6 uger. Klinisk kontrol. Indl. til reponering i GA. OBS neurovaskulære forhold! Skaftfraktur: Udisloceret: Radial kantgips i 3-4 uger. Disloceret: Reponering i LA + radial kantgips i 4 uger. Ved instabil fraktur indl. til K-tråds fiksering og radial kantgips i 4 uger. Distal fraktur med > 30º vinkling skal reponeres. Rodnær extraartikulær fraktur: < 30º vinkling: Radial kantgips i 4 uger. > 30º vinkling: Reponering i LA og radial kantgips i 4 uger. Evt. K-trådsfiksering. Grundleddet må ikke hyperekstenderes ved bandagering! Bennet og Rolando fraktur: Indl. til K-trådsfiksering + radial kantgips Rtg. efter 1 uge. Rtg. efter 1 uge. Klinisk kontrol efter 4 uger. Rtg. efter 1 uge. Klinisk kontrol efter 4 uger. 8

9 Diagnose Behandling Kontrol F. ossis metacarpi II+III S 62.3 Overekstremitet voksne Skaftfraktur: Udisloceret: Dorsal gipsskinne til PIP-led i funktionsstilling i 4 uger. Evt. handskegips. Disloceret: Reponering i LA + dorsal gipsskinne i 3 uger. Evt. handskegips. Ved instabilitet indl. til osteosyntese. Acceptabel fejlstilling: < 10º palmar vinkling < 3 mm forkortning. Ad latum dislokation < 50%. OBS Rotationsfejlstilling! Subcapital fraktur: < 15º vinkling: Handskegips + dobbelt fingertut i 3 uger. Alternativt dorsal gipsskinne til PIP-led og anlæggelse af handskegips efter 1 uge. > 15º vinkling: Reponering i LA + bandagering som ovenfor. Evt. osteosyntese. Rtg. efter 1 uge. Rtg. efter 1 uge. Rtg. efter 1 uge og klinisk kontrol efter 3 uger for begge. 9

10 Diagnose Behandling Kontrol F. ossis metacarpi IV+V S 62.3 Distorsio art. digiti manus S 63.6 F. pollicis S 62.5 Overekstremitet voksne Basisfraktur: Udisloceret: Dorsal gipsskinne i 3 uger. Disloceret: Reponering i LA + dorsal gipsskinne i 3 uger. Evt. osteosyntese. Intraartikulær: Indl. til K-trådsfiksering. Skaftfraktur: Udisloceret: Handskegips/ulnar kantgips i 4 uger. Disloceret: Reponering + handskegips/ulnar kantgips i 4 uger. Evt. K-tråd. Acceptabel fejlstilling: < 25º palmar vinkling. < 3 mm forkortning Ad latum dislokation < 50% OBS Rotationsfejlstilling! Subcapital fraktur: < 30º vinkling: Handskegips/ulnar kantgips + tapening til nabofinger i 3 uger. > 30º vinkling: Reponering + bandagering som ovenfor. Evt. K-tråd. Tapening til nabofinger / dobbelt fingertut i 1 uge Udisloceret: Radial kantgips i 3 uger + 3 ugers ubelastet mobilisering. Disloceret: Reponering + radial kantgips i 3 uger + 3 ugers ubelastet mobilisering. Evt. indl. til osteosyntese. For alle bandageringer gælder følgende: Rtg. kontrol efter 1 uge Klinisk kontrol efter 4 uger. Derefter 2 ugers ubelastet mobilisering. Ingen kontrol For begge: Rtg. efter 1 uge. Klinisk kontrol efter 3 uger. 10

11 Diagnose Behandling Kontrol F. digiti manus II-V S 62.3 Luxatio articuli digiti manus S 63.1 Ruptura lig. collateralis digiti manus S 63.4 Overekstremitet voksne Extraartikulær: Udisloceret eller let disloceret: < 15 vinkling < 5 mm forkortning Ingen rotationsfejlstilling Dobbelt fingertut/skinne i 3 uger + 3 ugers ubelastet mobilisering. Ved risiko for skred kan anlægges dorsal gipsskinne inddragende nabofingeren. Disloceret: Reponering i LA + dorsal gips som ovenfor. Ustabile frakturer indl. til osteosyntese (K-tråd). Distale phalanx fraktur: Carstamskinne i 3 uger Intraartikulær: Udisloceret: Dorsal gipsskinne inkl. nabofinger i 3 uger + 3 ugers ubelastet mobilisering. Disloceret: Indl. til osteosyntese (K-tråd). Rgt. før og efter reponering m.h.p. fraktur. Reponering + Carstamskinne i 2 uger. OBS læsion af collaterale ligamenter og volare plade. PIP-led og DIP-led: Såfremt der er stabilitet efter reponering, mobiliseres efter få dage. MCP-led og 1. fingers rodled: Indl. til K-tråds fiksering. MCP I: Ulnar og radial ligamentlæsion: Indl. til OP. II-V finger: Dobbelt fingertut i 2-3 uger. Kontakt BV ved udtalt løshed. Ingen kontrol af simple fissurer. Ellers rgt. efter 1 og 3 uger. Rgt. efter 1 og 3 uger. Ingen kontrol. Rtg. efter 1 og 3 uger. Klinisk kontrol efter 2 uger. Ingen kontrol. 11

12 Diagnose Behandling Kontrol Laesio fibrocartilaginea volaris S 69.8 Dropfinger S 66.3 Laesio traum. tend. extensorum digiti manus Overekstremitet voksne Skinne med dorsal ekstensionsstop i 4 uger. Aktiv fleksion fra første dag. Kan anlægges i ambulatoriet, så pt skal have tid snarest muligt. Rtg. mhp. abscisio. Oakleyskinne i 6 uger med DIP-leddet i neutral stilling (behøver ikke være hyperekstenderet). Må ikke flekteres i de 6 uger! OBS: PIP-leddet må ikke bandageres! OP hvis der er subluksation af distale phalanx. Kan sutures i skadestuen, hvis: Behandlende læge har erfaring med senesutur. Der ikke mistænkes nerveskade. Der ikke er tale om multiple seneskader. Såret ikke er svært forurenet. Seneenderne kan findes uden større udvidelse af såret. Der vaskes sterilt, og senen sutereres med Ticron 4-0 (kernesutur) og Prolene 6-0 (crisscross i zone 6-9). Gipsbandagering med aflastning af sutureret sene i 5 uger. OBS: MCP-leddene må IKKE bandageres strakte. Flexorsener sutureres IKKE i skadestuen! Klinisk kontrol efter 3 uger. Klinisk kontrol efter 6 uger. 2 ugers anvendelse af skinnen om natten derefter. Sårkontrol i håndamb. efter 3-4 dage. 12

13 Diagnose Behandling Kontrol Epifysiolysefraktur Kodes efter tilsvarende fraktur. F. colli humeri S 42.2 F. corporis humeri S 42.3 F. supracondylea humeri S 42.4 F. intercondylea humeri S 42.4 F. epicondyli medialis humeri S 42.4 F. condyli medialis humeri S 42.4 F. condyli lateralis humeri S 42.4 Subluxatio caput radii S 53.0 Overekstremitet børn Klassificeres efter Salter & Harris. Må ikke reponeres i LA i skadestuen! På mistanke om Type 1 epifysiolyse anlægges gipsskinne, og pt. kan afsluttes hos e.l. efter 2 uger. Hofte og albuer skal dog ses i amb. Greenstick: Collar n cuff i 2 uger. Derefter svingøvelser Epifysiolyse Type 2: Forskydning < 1 knoglebredde: Som ovenfor. Der kan konservativt behandles selv med 1 knoglebredde forskydning hos børn i vækst. Tæt ved vækstafslutningen foretages osteosyntese. Fikseret mitella i 3-4 uger. Evt. U-formet gipsskinne ved større børn. Udisloceret: Høj vinkelgips i 3 uger. Disloceret (vinkler > 10 eller roterer): Indl. til reponering og fiksering i GA. OBS Neurovaskulære forhold! Svære at bedømme. Evt. supplerende CT/MR. Konf. med BV. Udisloceret: Vinkelgips i 4 uger. Disloceret (> 2mm): Indl. til reponering og fiksering i GA. Udisloceret: Vinkelgips i 3 uger. Disloceret: Indl. til reponering og fiksering i GA. Udisloceret: Vinkelgips i 3 uger + genoptræning. Disloceret: Indl. til reponering og fiksering i GA. Svære at bedømme. Konf. med BV. Skal oftest K-tråds fikseres. Rtg. kan undværes ved karakteristisk anamnese med træk i underarmen. Ved traume skal der tages rtg. Reponering ved tryk i længderetningen med samtidig supination medfører ofte spontan brug af armen efter få minutter. Hvis ikke gives løs mitella i et par dage. 13 Ingen kontrol. Rtg. efter 1 uge. Rtg. efter 1 og 4 uger. Rtg. efter 1 og 4 uger. Rtg. efter 1 og 4 uger. Rtg. efter 1 og 3 uger. Rtg dag. Ingen kontrol

14 Overekstremitet børn Diagnose Behandling Kontrol Luxatio cubiti Indl. til reponering i GA + vinkelgips i 1-2 uger. Rtg. og klinisk kontrol S 53.1 efter 2 uger. F. olecrani S 52.0 F. colli radii S 52.1 Haemarthrosis traumatica cubiti T 14.3 Infractio antebrachii distalis + Greenstick S 52.6 Epifysiolysis radii distalis S 52.5 F. radii, extremitas distalis S 52.5 F. radii et ulnae distalis S 52.6 F. corporis antebrachii S 52.6 F Monteggia S 52.0 F. Galeazzi S 52.5 Udisloceret: Vinkelgips i 2-3 uger. Albuen bandageres i 45 gr. fleksion. Disloceret: Indl. til reponering og fiksering i GA. < 20 gr. vinkling: Vinkelgips i 3 uger. > 20 gr. vinkling: Indl. til reponering i GA. Ansamling uden synlig fraktur. Vinkelgips eller collar n cuff i 1 uge. Overvej MR ved mindre børn (obs. chondral fraktur). Oftest distalt i radius (S 52.5). Dorsal gipsskinne i 3 uger. Type 1: Dorsal gipsskinne i 1 uge. > Type 1: Indl. til reponering og fiksering i GA. Udisloceret: Dorsal gipsskinne i 3 uger. Disloceret: Indl. til reponering i GA. < 10 år: 20 gr. vinkling accepteres. > 10 år: 15 gr. vinkling accepteres. Dorsal gipsskinne fra knoer til albue i 3 uger. Indl. til reponering og evt. K-trådsfiksering ved uacceptabel stilling/instabilitet. Udisloceret (< 20 gr. vinkling): Vinkelgips i 4 uger. Er frakturen placeret proximalt accepteres kun 8 vinkling, inden der skal osteosynteres. Disloceret: Indl. til reponering og C-nails. For begge: Anlæggelse af vinkelgips i skadestuen + indl. til reponering og ofte osteosyntese. Rtg. efter 1 uge. Ingen kontrol. Klinisk kontrol efter 5 dage i børneamb. E.l. efter 3 uger. Kontrol ved e.l. Ved smerter kan der bandageres i 3 uger i alt. E.l. efter 3 uger. Rtg. efter 5 og 10 dage. Rtg. 5. dag, 10. dag og efter 4 uger. 14

15 Diagnose Behandling Kontrol Arthritis purulenta Underekstremitet voksne Monoartikulær. Rammer hos voksne oftest knæet, mens hoften hyppigst er afficeret hos børn. Kan opstå ved hæmatogen spredning, ved overgriben fra knogle- eller bløddelsinfektion eller ved direkte inokulering (f.eks. ledpunktur). Karakteristiske symptomer: Ledsmerte, bevægeindskrænkning, indirekte ømhed, tvangsstilling (hoften semiflekteret og let udadrote-ret, knæet semiflekteret). Desuden rødme og hævelse. Ved mistanke: Rgt Tp + Bp (L+D, CRP, SR, BS, venyler) Hofte: UL Knæ: Aspiration F. ossis pubis et ischii S F. acetabuli S 32.4 Luxatio coxae S 73.0 Skal indlægges til i.v. antibiotisk behandling (opstartes EFTER ledpunktur) og kirurgisk sanering. Akut tilstand, der kræver indlæggelse. Type A bækkenringsfraktur: Indl. til smertebehandling og mobilisering. Type B og C bækkenringsfrakturer: Ustabile (ofte multitraumeptt.). Kontakt BV. CT-scanning. Udislocerede: Indl. til smertebehandling og aflastning. Dislocerede: Indl. til osteosyntese. Kan forsøges reponeret i Rapifen / Dormicum rus, men oftest er reponering i GA nødvendigt. Indl. til mobilisering. CT m.h.p. afsprængning / mus i leddet efter repo-nering. OBS N. Ischiadicus funktion! 15

16 Underekstremitet voksne Diagnose Behandling Kontrol Luxatio coxae med ledprotese T 84.0 F. colli femoris S 72.0 F. pertrochanterica femoris S 72.1 F. subtrochanterica femoris S 72.2 F. corporis femoris S 72.3 F. supra-, intercondylea et condyli femoris S 72.4 Luxatio patellae S 83.0 Reponeres i Rapifen / Dormicum rus eller i GA. Evt. indl. til mobilisering. OBS N. Ischiadicus funktion! Udisloceret: Indl. til osteosyntese med 2-huls DHS (glideskrue). Disloceret: < 70 år: Osteosyntese med 2-huls DHS. > 70 år: Hemialloplastik. OBS I.v. drop! Klassificeres efter Evan (Type I-V). Indl. til osteosyntese med 4-huls DHS/ kort femur-søm. OBS I.v. drop pga. internt blodtab! Indl. til osteosyntese med marvsøm/ 6-huls DHS. Evt. anlægges bløddelsstræk i skadestuen. OBS I.v. drop pga. internt blodtab. Indl. til intern fiksation med marvsøm. Evt. anlægges bløddelsstræk i skadestuen. OBS I.v. drop pga. internt blodtab. Indl. til osteosyntese. Indtil OP: Don-Joy / gipsskinne / bløddelsstræk. OBS I.v. drop pga. internt blodtab. Rgt. efter reponering m.h.p. osteochondral læsion / fraktur. Rtg skal være inkl. tangentiel projektion! 1. gangs luxation: Don-Joy låst i 0-30 i 2 uger. Må støtte. Habituel luxation: Støttebind + evt. krykker. Må støtte. Knæamb. efter 2 uger. Knæamb. efter 2-4 uger m.h.p. realignment. 16

17 Underekstremitet voksne Diagnose Behandling Kontrol F. patellae S 82.0 Distorsio genus S 83.6 D. lig. coll. genus medialis S 83.4 Rtg i AP og lateralplan, IKKE tangetial optagelse. < 3 mm diastase eller ledfladespring< 2 mm: Don-Joy i 6 uger, initielt låst Må belaste på strakt ben. > 3 mm diastase eller ledfladespring > 2 mm: Indl. til osteosyntese. Simpel distorsion uden specifik ligamentskade be-handles med støttebind + RICE. Grad 1 = ingen påviselig valgusløshed: Støttebind + krykker efter behov. Grad 2 = < 10 løshed på let flekteret knæ, stabilt strakt: Støttebind + krykker efter behov. Grad 3 = >10 løshed på let flekteret knæ, løshed på strakt knæ: Ulåst Don-Joy + krykker. Må støtte. Ofte kombinati-onslæsion med ACL. Klinisk og rtg kontrol i traumeamb efter 2 uger E.l. ved gener efter 2-3 uger. E.l. ved gener efter 2-3 uger. E.l. ved gener efter 2-3 uger. Knæamb. efter 2 og 6 uger. D. lig. coll. genus lateralis S 83.4 Læsio lig. cruciatum anterior S 83.5 Læsio lig. cruciatum posterior S 83.5 Rgt. m.h.p. Segonds fraktur eller andre afrivninger. Disse indl. til vurdering ved BV. Ellers behandling som ovenfor. Rgt. m.h.p. eminentiafraktur. Hvis fraktur: Indl. til OP. Hvis ej fraktur: Støttebind eller ulåst Don-Joy + krykker. Må støtte. Rgt. m.h.p. abscicio. Hvis disloceret: Indl. til OP. Ellers behandling som ved forreste korsbåndslæsion. OBS Knæluxation ved udtalt hævelse! Check perifer puls grundigt. Indl. til A-grafi og observation. OP efter 7-10 dage. Knæamb. efter 4-6 uger. Knæamb. efter 4-6 uger. 17

18 Underekstremitet voksne Diagnose Behandling Kontrol Ruptura traumatica menisci genus S 83.2 Ingen aflåsning af knæet: Støttebind + krykker efter behov. Må støtte. Aflåsning af knæet, nu frit: Støttebind + krykker efter behov. Må støtte. Fortsat aflåsning: Subakut artroskopi i ambulant regi (Dagkirurgisk). E.l. efter 4 uger. E.l. efter 4 uger. F. condyli tibiae S 82.1 F. corporis tibiae S 82.2 F. corporis fibulae S 82.4 CT m.h.p. ledfladedepression. OP hvis: Mediale condyl ikke er anatomisk på plads. Laterale condyl ses med depression eller diastase > 5 mm eller vinkler > 10. Ellers konservativ behandling med Don-Joy 0-30 uden belastning i 6 uger. Udisloceret, lukket: Høj bagre gips uden belastning. Disloceret: Indl. til osteosyntese. OBS Compartmentsyndrom! Tensoplastbandage eller støttebind + krykker i 3-4 uger. OBS Udeluk medial malleolfraktur (PE IV) og peroneusparese. Rtg efter 2 uger i traumeamb. Rgt. efter 2 uger i traumeamb. Ingen kontrol. 18

19 Diagnose Behandling Kontrol F. malleoli lateralis S 82.6 F. malleoli medialis S 82.5 F. bimalleolaris S 82.7A F. trimalleolaris S. 82.7B Underekstremitet voksne Ved grov frakturluxation foretages grovrepone-ring og gipsning inden rgt.! Isoleret, udisloceret lateral malleolfraktur (SE2): Bagre gips til afhævning i 2 uger. Derefter aircast i 4 uger. Isoleret, 100% udisloceret medial malleolfraktur: Kan konservativt behandles med bagre gips og minus støtte i 6 uger. Klinisk kontrol i traumeamb til ombandagering efter 2 uger. Rtg efter 2 uger i traumeamb Distorsio regionis malleolis S 93.4 Luxatio tali S 93.0 F. tali S 92.1 Alle andre indlægges til osteosyntese. AT / bløddelsforhold / iskæmi / diabetes afgør det opera-tive indgreb. OBS Høj fibulafraktur ved medial malleolfraktur (PE4)! Kræver OP. Behandles med støttebind + RICE. Krykker efter behov. HUSK at us. for tibialis posterior funktion. Reponeres straks! Rtg. efter reponering. Indl. til elevation, smertebehandling og mobilisering. OBS Neurovskulære forhold! Udisloceret collumfraktur: Crusgips med fodleddet i neutralstilling i 8 uger. Rgt. efter gipsanlæggelse. Må ikke belaste! Alle andre: Indl. til osteosyntese. Ingen kontrol. Rgt. og klinisk kontrol efter 8 uger. 19

20 Underekstremitet voksne Diagnose Behandling Kontrol F. calcanei S 92.0 F. ossis navicularis S 92.2 Frakturluxation i mellem- og bagfod Udisloceret, extraartikulær: Konservativt behandles med bagre gips. Minus støtte. CT-scanning ved tvivl. Disloceret, extraartikulær: (Andenæbsfraktur). Indl. til osteosyntese. Intraartikulær, disloceret: Indl. til CT-scanning og evt. osteosyntese. OBS Columnafraktur (typisk L1) ved fald fra højde! Udisloceret: Bagre gips til afhævning i 10 dage. Herefter gågips. Støtte til smertegrænsen. Samlet bandageringstid 6 uger. Disloceret: Indlægges til osteosyntese. Subtalært mellem talus og calcaneus / naviculare. Choparts led mellem talus / calcaneus og naviculare / cuboideum. Lisfrancs led mellem cuboideum / cuneiforme og metatarserne. Alle indl. til reponering og evt. osteosyntese i GA. Akut CT-scanning til afklaring af læsionens omfang. Klinisk kontrol efter 2 uger. Amb. Efter 10 dage til anlæggelse af gågips. Klinisk kontrol efter 6 uger. F. ossis metatarsi I S 92.3 Udisloceret: Bagre gips til afhævning i 10 dage. Derefter gågips i 3-4 uger. Disloceret: Indl. til osteosyntese. Amb. efter 10 dage til anlæggelse af gågips. Rtg. efter 5-6 uger. 20

21 Underekstremitet voksne Diagnose Behandling Kontrol F. ossis metatarsi II-V Ingen kontrol. S 92.3 F. ossis metatarsi V, proximale S 92.3 Udisloceret: Tensoplast, evt. Walker i 4-6 uger + krykker. Støtte efter evne. Disloceret: Indl. til osteosyntese. OBS Plantar dislokation. Multiple, udislocerede: Bagre gips til afhævning. Ingen støtte. Samlet bandagering 6 uger. Multiple, dislocerede: Indl. til osteosyntese. OBS Lisfrancs skade ved multiple basisfrakturer! Afsprængning af tuberositas: Udisloceret (< 2 mm diastase): Stivbundet fodtøj i 2-3 uger. Evt. Walker. Må støtte. Disloceret (> 2 mm diastase / > 30 % af ledfladen): Indl. til osteosyntese. Klinisk kontrol efter 2 uger til gipsomlæggelse. Ingen kontrol. Jones fraktur (proximale 1/3 af diafysen): Udisloceret: Bagre gips til afhævning i 2 uger. Derefter crusgips uden støtte i 4-6 uger. Samlet bandageringstid 6-8 uger. Disloceret: Indl. til osteosyntese. Klinisk kontrol efter 2 uger til gipsanlæggelse. Rtg efter 6-8 uger. F. digiti pedis I S 92.4 F. digiti pedis II-V S 92.5 Udisloceret, extraartikulær: Plasterspica + stivbundet fodtøj i 3-4 uger. Disloceret, intraartikulær (>30% af ledfladen): Indl. til reponering og osteosyntese. Rgt. ikke nødvendig! Evt. ved grov vinkling, men ellers en klinisk diagnose! Plasterspica (inkl. nabotå) + stivbundet fodtøj i 3-4 uger. Plasterskift ved pt selv eller e.l. Ingen kontrol. Ved reponering infor-meres pt om at henven-de sig, hvis tåen igen skifter stilling. ellers ingen kontrol. 21

22 Diagnose Behandling Kontrol Læsio traumatica tendinis Achillis S 86.0 Underekstremitet voksne Vedr. valg af konservativt eller operativt regime: Se aktuelle PRI! Ved indl. til suturering lejres benet på Braunskinne indtil OP. Efter OP: uge: ROM-Walker i 30 spidsfod. I 3. uge bevægelighed I uge: 0-30 bevægelighed + belastning. Der anbefales 2 cm hælindlæg i 2-3 mdr. efterflg. Suturering: Suturfjernelse efter 2 uger + instruktion i bandageindstilling. Efter 6 uger bandage-fjernelse og fys. til in-struktion i genoptræ-ning. Konservativ behandling med ROM-Walker i uger er at foretrække ved diabetisk neuropati, dårlig cirkulation, eczem, store ødemer, steroidbehandling og dårlig compliance uge: ROM-Walker fixeret i 30 spidsfod uge: ROM-Walker fixeret i 15 spidsfod. 5. uge: ROM-Walker med bevægelighed uge: ROM-Walker med 0-30 bevægelighed + støtte. Der anbefales 2 cm hælindlæg i 2-3 mdr. efterflg. Konservativ: Efter 2 uger amb. kontrol med instruktion i bandageindstilling. Klinisk kontrol efter 8 uger inkl. fys. til genoptræning. Løb tilladt 12 uger efter bandagefjernelse. Kontaktsport og sport med afsæt tilladt 6 mdr. efter bandagefjernelse. 22

23 Underekstremitet voksne Diagnose Behandling Kontrol Ekstensorsenelæsion fod Kan sutureres i skadestuen, hvis: Behandlende læge har erfaring med senesutur. Der ikke mistænkes nerveskade. Der ikke er tale om multiple seneskader Såret ikke er svært forurenet. Seneenderne kan findes uden større udvidelser af såret. Mindre udvidelser til sikker identifikation af seneenderne anbefales. Der vaskes sterilt, og senen sutureres med Ticron 4-0 (kernesutur) og Prolene 6-0 (crisscross). Gips eller Walkerstøvle + tape, der holder afficerede tå let ekstenderet. Bandageringstid 6 uger. Sårkontrol i fodamb. efter 3-4 dage. Diabetisk fodsår med infektion. Flexorsenelæsioner sutureres IKKE i skadestuen! Akut behandlingskrævende tilstand. AT ofte upåvirket, men kan hurtigt vælte pga. grundmorbus og manglende immun-respons. Neuropati = Ingen smerter. Indlægges til kirurgisk sanering. Huskeliste: Rtg. af foden mhp. ostit/luft i bløddele. Infektionstal Pt. skal være t.l. indtil infektionen er saneret. Antibiotika opstartes IKKE før der er taget rene biopsier efter kirurgisk sanering og skylning! Ofte kan der skabes afløb fra abcessen ved incision i skadestuen (pga pt s neuropati). Antibiotika jf. PRI-instruks. En diabetiker med inficeret fod må IKKE sendes hjem med antibiotika til ambulant opfølgning! 23

24 Diagnose Behandling Kontrol Coxitis simplex M 13.1 (serøs artrit) Underekstremitet børn Udeluk purulent artrit og Calvé-Perthe s sygdom! Ved mistanke: Rgt. begge hofter og bækken + Lauenstein. UL af hofteleddet. Tp + Bp (L+D, CRP, SR) Klinisk kontrol i børneamb. efter 1 uge + evt. gange flere. Epifysiolysis capitis femoris S 72.0 F. corporis femoris S 72.3 Epifysiolysis distalis femoris S 72.4 Eminentiaafsprængning S 82.1 Karakteristisk er halten, smerter i hofte / lår / knæ og bevægeindskrænkning. Behandlingen er aflastning, evt. sengeleje indtil bedring + NSAID. Typisk år. Karakteristisk er smerter i hofte / knæ, halten, reduceret indadrotation, og pt. ligger med abduceret og udadroteret ben. Rgt. begge hofter inkl. Lauenstein. Indl. til total aflastning i seng og OP. Akut epifysiolyse (traumatisk eller akut i kronisk): Uopsættelig OP (reponering + fixering + aspiration af blod fra leddet). Fasteregler omgås. Små børn (< 18 kg) behandles med plasterstræk i 3 uger + kørestol i 2-3 uger. Større børn (> 18 kg og < 11 år) behandles med osteo-syntese med C-nails. Større børn > 11 år behandles med marvsøm. Indl. til reponering og fiksering. Indl. til reponering og fiksering. 24

25 Underekstremitet børn Diagnose Behandling Kontrol F. tibiae S 82.1/2/3 + F. corporis fibulae S 82.4 Epifysiolysis partis proximalis tibiae S 82.1 Epifysiolysis partis distalis tibiae S 82.3 Epifysiolysis distalis fibulae S 82.6 Udisloceret: Bagre gips til afhævning i 10 dage. Derefter cirkule-ring. Samlet bandageringstid 6 uger. Må belaste ved radiologisk helingstegn. Disloceret: Indl. til reponering i GA og ofte høj cirkulær gips. Evt. extern fiksation. Indl. til reponering og fiksering. Indl. til reponering og fiksering. Udisloceret (Type 1): Bagre gips i 10 dage. Disloceret: Indl. til reponering og fiksering. Rgt. og klinisk kontrol efter 10 dage. Rgt. efter 3 og 6 uger. Kontrol ved e.l. 25

26 Diagnose Distorsio col. cervicalis S 13.4 Columnalæsioner Behandling Grundig undersøgelse inkl. direkte og indirekte ømhed samt neurologi. Ved mindste mistanke om fraktur / luxation foretages CT-scanning. OBS samme risikogrupper som anført under thoracolumbale frakturer! Distorsion behandles med blød halskrave til aflastning et par dage samt smertebehandling med paracetamol og NSAID. Remission forventes efter 2-4 uger. Kan søge e.l. ved fortsatte gener. F. col. cervicalis 1) Grundig neurologisk undersøgelse! 2) CT col. cervicalis. 3) Neurokirurg tilkaldes ved neurologiske udfald eller CT-verificeret fraktur / luxation. ALTID stiv halskrave + vendes som træstamme. F. col. thoracalis S 22.0 F. col. lumbalis S 32.0 Grundig neurologisk undersøgelse inkl. perianal sensibilitet og sphinctertonus! Vendes som træstamme indtil andet tillades! Vurdering af stabilitet ved Denis 3 søjle teori. Ved involvering af 2 søjler (ustabil fraktur) skal der foretages CT-scanning. Konf. med BV (RygBV). OBS Ved følgende patienter skal der foretages radiologisk us. uanset objektive fund, hvis der er klager over rygsmerter: Fald fra > 2 meter Trafikulykker Neurologiske symptomer GCS < 15 Påvirkning af alkohol / euforiserende stoffer. 26

27 Ansigtslæsioner Diagnose F. nasi S 02.2 F. orbita pars inferior S 02.3 F. ossis zygomaticus S 02.4 F. ossis maxillae S 02.4 F. ossis mandibulae S 02.6 Luxatio art. temporomandibularis S 03.0 Tandskader Bløddelsskader Behandling Rtg. ikke nødvendigt klinisk diagnose! Der skal undersøges for septumhæmatom, og dette noteres i skadekortet. Ved konstateret septumhæmatom kontaktes ØNH. Ved åben fraktur: Tbl. Penicillin 1 MIE x 3 i 3 dg. Profylaktisk. Sendes hjem til afhævning og medgives instruks om fremmøde i ØNHamb. 2-3 dage senere. Skriftelig information forefindes i skadestuen. CT af ansigtsskelettet. Blow our fraktur ved kontusion direkte mod øjet. Typisk hævelse / misfarvning, enophthalmus, tågesyn / dobbeltsyn. Kontakt vagthavende ØNH. CT af ansigtsskelettet. Typisk ses anæstesi af samsidige næsefløj og overlæbe samt lateral subconjunctival blødning. Kontakt vagthavende ØNH. CT af ansigtsskelettet. Klassificeres efter Le Fort (I-III). Er ofte dobbeltsidige Kontakt ØNH/Kæbekirurgisk forvagt ang. behandling. Sammenbiddet undersøges grundigt. CT af ansigtsskelettet eller rgt. inkl. ortopan-tomografi. Kontakt kæbekirurgisk forvagt ang. behandling. Kæben fastlåst i åben position Kontakt kæbekirurgisk forvagt. Kæbekirurgisk forvagt kontaktes ved traumebetingede tandskader i såvel mælketandsæt som permanente tandsæt. Tyggeskader, tandpiner, tabte fyldninger og lignende behandles ved egen tandlæge på efterfølgende hverdag. Større bløddelsskader og skader med vævstab i ansigtet behandles af ØNH-afd. Tilkald ØNH-forvagt. 27

28 Ansigtslæsioner Diagnose Epistaxis S 04.0 Behandling Sikre frie luftveje og stabile kardiovaskulære forhold. (BT, puls, INR, evt. i.v. adgang, hgb, blodtype) Anamnese ang. lokalisation, hyppighed, varighed, styrke, disponerende faktorer. Inspektion af cavum nasi. Primær behandling: Detumescering m. næsedråber til slimhindeanalgesi indeholdende bradrenalin og lidokain + kompression af forreste del af næsen i 10 min. Ved fortsat blødning efter 10 min. gøres: Anlæggelse af Rapid Rhino 5/7,5 cm, insuffleres med 1-2 ml luft succesivt indtil hæmostase, dog max 20 ml ml er oftest nok. Fikseres til kind og fjernes ved egen otolog eller i ØNH amb efter 1-2 døgn. Pt medgives epikrise og patientvejledning. Ved manglende hæmostase efter Rapid Rhino: Tilkald ØNH-forvagt. ØNH-forvagt kan tilkaldes umiddelbart ved følgende ptt.: Ptt behandlet samme dag for epistaxis ved egen otolog. Ptt der inden for den sidste uge har været behandlet/indlagt på ØNHafd. Ptt der har Mb. Osler 28

29 Thoraxlæsioner Diagnose Fractura costa S 22.3 Multiple S 22.4 Behandling Strepitus og subcutant emfysem ses ofte. Overfladisk respiration samt smerteforværring ved dyb inspiration og hoste. Rtg. mhp. pneumothorax / hæmothorax. Pneumo. eller hæmothorax: Konf. T-vagt mhp. anlæggelse af dræn og indlæggelse i T-regi. >3 costafrakturer: Pt. ofte svært smertepåvirket. Indlæggelse i T-regi mhp. sufficient smertebehandling. Behandlingen i skadestuen består af smertestillende i form af paracetamol, NSAID og om nødvendigt Tramadol. Pt. må hjemsendes fra skadestuen, såfremt vedkommende kan smertedækkes. Er dette ikke muligt skal pt. indlægges. Der skal informeres om risikoen for komplicerende pneumoni ved overfladisk respiration og symptomerne derpå. Pt. skal søge læge ved pneumonisymptomer eller anden respirationsforværring. F. Sterni S 22.2 OBS yderligere skader på columna og bløddele ved costa 1-2 fraktur. Disse ligger dybt og kræver stor energi for at frakturere. Oftest UT. Anvendt sele: Lille risiko for ledsagende skade på thoracale organer. Ej anvendt sele: Stumpt kardielt traume skal overvejes. Ved isoleret sternumfraktur klages over brystsmerter med forværring ved respiration. Objektivt findes ømhed, misfarvning og hævelser over sternum. Rtg. thorax i 2 planer. Sideplanet er mest anvendeligt. EKG. Alle patienter med sternumfraktur skal indlægges til observation i et døgn! Konf. T-vagt og indlæggelse i T-regi. 29

30 Øjenskader Diagnose Abrasio cornea S 05.0 Corpus alienum cornea Svejseøjne Syre-baseætsninger Behandling Øjenomgivelser, conjunctiva og cornea inspiceres grundigt. Ved mistanke om perforation af bulbus: Akut henvisning til øjenafd.! Øjet bedøves med Oxybuprokain. Eventuelle fremmedlegemer fjernes med vatpind (med Oxubuprokain eller Fucithalmic salve på) eller hulmejsel (forsigtigt). Farvning med fluorescein og inspektion for abrasioner. Efter anvendelse af LA skal pt. bære øjenklap i 3-4 timer. Fucithalmic 1% i skadestuen + recept på samme (1 drb x 2 dgl. i 5 dg). Kontrol hos praktiserende øjenlæge ved behov. Fjernelse af fremmedlegemet + som ovenstående. Ved fastsiddende fremmedlegeme gives Fucithalmic og henvises til praktiserende øjenlæge eller øjenamb. m.h.p. fjernelse dagen efter (ikke akut). Ofte svær injicering af cornea, conjunctival hyperæmi, lysskyhed og tåreflåd. Undersøgelse som ovenfor. Behandlingen er Fucithalmic og evt. Voltaren øjendråber. Instruktion i smertebehandling med paracetamol / NSAID. Anamnestisk er det vigtigt at får afklaret, hvorvidt der er tale om flydende stof eller faste partikler. Ligeledes hvornår skaden er sket. PH-måling er ikke indiceret! Primær behandling: Bedøvelse med Oxybuprokain. Skylning med isoton NaCl. Varighed ½-1 time. Faste partikler fjernes. Øjenlågene vendes og checkes. Anvend vatpind med kloramfenikolsalve. Derefter farves med fluorescein. OBS Hvis corneaepitelet mangler helt, kan der ikke umiddelbart ses ses farvning med fluorescein, men venter man nogle få minutter vil cornea være kraftigt farvet. Sammenlign med cornea på den anden side. Henvisning til øjenafd.: Ved større epiteldefekter (> ¼ corneaareal). Amb. tid Ej akut. Ved svær påvirkning af vævet ved limbus (den corneo-sklerale overgang). Amb. tid Ej akut. Ved faste partikler, der ikke kan fjernes. Akut hele døgnet! Læsio palpebra S 01.1 Alle andre gives Kloramfenikol øjensalve x 3 dgl i 1 uge. Klap i 3-4 timer efter anvendelse af LA. Ved fortsatte gener efter 1-2 dage kan pt. henvende sig til praktiserende øjenlæge. Læsion af tårekanalen eller gennemgående læsion af øjenlågsranden sutureres ikke i skadestuen. Vagthavende øjenlæge kontaktes. 30

31 Bidsår Diagnose Vulnus morsum Kodes som alm. vulnus efter region. Behandling Kirurgisk sårrensning med irrigation og evt. debridement. Grundig irrigation er obligatorisk! Devitaliserede sårrande excideres. Ansigtslæsioner sutureres primært, mens alle andre stripses / lades åbne. Antibiotikaprofylakse ved bid < 24 timer: Håndlæsion Ansigtslæsion Knogle-, led- eller senelæsioner Dybe punktursår Immunosuppression Alder > 50 år Profylaktisk behandling: Dyrebid (undtagen svin): Tbl Amoxicillin / Clavuransyre 500 mg x 3 i 1 døgn (Børn 15 mg/kg x 3 i 1 døgn) Eller Inj. Penicillin 2 MIE i.v. eller i.m. som engangsdosis. (Børn < 40 kg: 30 mg/kg) Menneskebid: Tbl. Amoxicillin / Clavuransyre 500 mg x 3 i 1 døgn (Børn 15 mg/kg x 3 i 1 døgn) Eller Inj. Cefrtriaxon 1 g x 1 som engangsdosis. Svinebid: Moxifloxacin ell. Ciprofloxacin som anført under penicillinallergi. Svinerosen: Ses i.f.m. stiksår ved slagteriarbejde med svinekød. Tbl. Penicillin 1 MIE x 3 i 3 dage. Der gives initialt 2 MIE i skadestuen. Ved penicillinallergi gælder for alle: Voksne: Tbl. Moxifloxacin 400 mg x 1 i 1 døgn Børn: Tbl.Ciprofloxacin 20 mg/kg (max 500 mg) x 1 i 1 døgn. Ved tegn på infektion: Klinisk vurdering ved læge! Såret behandles altid åbent + podning + antibiotika + amb kontrol i såramb. (evt. antibiotikaskift efter podesvar). Sår > 24 uden oplagte infektionstegn: Klinisk vurdering ved læge! Evt. avitalt væv excideres. Antibiotika efter risikovurdering (se ovenfor). Hvis antibiotika opstartes gives min. 3 dages behandling. 31

32 Bidsår Diagnose Tægebid T 14.0E Behandling Tægen fjernes forsigtigt med tægetang eller pincet (drejes ud). OBS Flåtbid kan give rød hudreaktion omkring bidstedet i op til 3 dage, uden at det drejer sig om erytema migrans! Pt. informeres om at søge læge, såfremt erytemet skulle opstå. Ved Erytema migrans: Tbl. Penicillin 1,5 MIE x 3 i 10 dage. Compartmentsyndrom Diagnose Compartmentsyndrom Behandling Forhøjet tryk i muskelloge, som kompromiterer mikrovaskularisationen medførende iskæmi og ultimativt nekrose. Diagnosen er klinisk. Ved tvivl eller ved patienter, der ikke kan samarbejde, kan man supplere med trykmåling. Symptomer: Smerter ud over det sædvanlige! Hårde og spændte muskelloger. Smerteforværring ved passiv udstrækning af involverede muskelloger. Føleforstyrrelser eller pareser (hvis sensorisk/motorisk nerve gennemløber muskellogen). Pulsen forsvinder ikke/meget sjældent. Det er mikrovaskularisationen, der er påvirket. Trykmåling: Mål alle muskelloger og mål flere steder i logerne. Er der fraktur, skal man måle tæt ved (men ikke i) frakturhæmatomet. Der skal udføres akut fasciotomi, hvis: BT(diastolisk) Muskellogetryk < 30 mmhg eller hvis det kliniske billede tyder på compartmentsyndrom (også uden trykmåling). 32

33 Brandsår Diagnose Ambustio Capitis/colli T 20.0 Extr. sup. T 22.0 Manus T 23.0 Trunci T 21.0 Extr. inf. T 24.0 Pedis T 25.0 Som 3. ciffer anvendes forbrændingsgrad. Behandling Bedømmes efter 9%-reglen og forbrændingsgraden. 1 forbrænding tælles ikke med i forbændingsarealet. Skylning med køligt vand (8-20 grader) indtil smertefrihed. Bullae afklippes og der vaskes med vand og sæbe. Ganske små bullae kan man lade forblive urørt. 1 forbrændinger behøver ikke forbinding og ej heller ambulant kontrol. 2 forbrændinger saneres og forbindes med vaselingaze (jelonet e.lign.), sugende gaze i 2-3 cm tykkelse og crepebind over. Lades urørt i 10 dage og derefter am-bulant kontrol. 3 forbrænding kræver kirurgisk behandling. Konf. med BV/RH brandsårslæge. Håndforbrændinger forbindes med flamazine og handskeforbinding. Skiftes dagligt og ses til amb kontrol efter 1 uge. Overførsel til RH ved: > 10% legemsoverflade hos børn > 15% legemsoverflade hos voksne > 10% legemsoverflade hos ældre (>65 år) 3 forbrænding af ansigt eller hænder Elektriske forbrændinger (ej bagatelagtige af disse) Inden overførsel tages kontakt til vagthavende brandsårslæge på RH (Tlf ), og der opstartes i.v. væskebehandling med Ringerlaktat efter Park-lands formel. 2 velfungerende venflon og KAD anlægges inden transporten. Parklands formel: Væskemængde = 4 ml / kg / % forbrænding Halvdelen gives inden for de første 8 timer efter forbrændingen. Den anden halvdel gives over de næste 16 timer. (1 forbrænding regnes ikke med!) Der anvendes om muligt Ringerlaktat. Sekundært isoton NaCl. Ved cirkulære forbrændinger skal der konf. med BV/RH mhp. behov for anlæggelse af aflastende incisioner. 33

34 Analgesi/sedation med Rapifen og Dormicum Indikation: Reponering af luxationer med eller uden fraktur, hyppigst skulderluxation, luxation af THA, frakturluxation i fodled og grovreponering af crusfraktur. Før analgesi/sedation: Overvej om ledningsanalgesi anlagt ved anæstesilægen (kode 541) er en mulighed. Ved skulderluxation kan intraartikulær analgesi med 20 ml Lidokain 10 mg/ ml uden adrenalin under steril teknik være et alternativ/supplement. Anamnese til idelukkelse af ptt. med kontraindikationer imod analgesi/sedation i ortopædkirurgisk skaderegi. Opfylder pt. kriterier for hjemsendelse fra skadestuen. Alle patienter skal have ilt nasalt 2 L/min, monitorering med EKG, BT og SAT. Monitoreringen skal fortsættes indtil pt. opfylder hjemsendelseskriterier. Alle patienter skal have velfungerende i.v. adgang. Kontraindikationer: Patienter med kendt allergi overfor Rapifen eller Dormicum. Patienter med svær hjerte- eller lungesygdom. Ptt. med svært påvirket almentilstand. Svært berusede. Patienter med myasthenia gravis. Patienter med kranietraume. Patienter under 12 år. Hjemsendelseskriterier: Patienten skal kunne observeres i op til 2 timer af skadestuens plejepersonale inden hjemsendelse. Patienten må ikke selv føre motorkøretøj. Patienten skal være ledsaget af en anden voksen person. Skønnes patienten ikke egnet til hjemsendelse efter 2 timer, skal indlæggelse kraftigt overvejes. Uønskede sideeffekter: Ved respirationsinsufficiens (Sat O2 < 90 %) og svært påvirket bevidsthedsniveau, kan antidot behandling gives. Hos mange med ovennævnte symptomer, vil opstart af reponering være antidot nok. Ellers gives: Narcanti 0,1 0,4 mg i.v., evt. gentaget. Lanexat 0,1 0,2 mg i.v., evt. gentaget. 34

35 Vejledende dosering af sedation/analgesi (se skema nederst): Dormicum 0,05 mg/kg i.v. (2,5 5,0 mg) gives over 2 min. under observation af effekt. Afvent maksimal effekt (typisk 5 10 min.). Herefter evt. gentages i ½ dosis. Ved ønsket sedativ effekt af Dormicum indgives Rapifen 0,01 mg/kg i.v. (0,5-1,0 mg). 2 min. efter indgift af Rapifen indtræder maksimal analgetisk effekt. Herefter evt. gentages i ½ dosis. Tålmodighed vent i henholdsvis 5 min. og 2 min. inden ovennævnte gentagelse af Dormicum og eller Rapifen. Først nu foretages den kirurgiske procedure! Vejledende doseringsskema: Dormicum 1 mg/ml. Pas på ikke at tage Dormicum 5 mg/ml! Rapifen 0,5 mg/ml. Vægt (kg) Dormicum 2,5 ml 3,0 ml 3,5 ml 4,0 ml 4,5 ml 5,0 ml 5,0 ml Rapifen 1,0 ml 1,2 ml 1,4 ml 1,6 ml 1,8 ml 2,0 ml 2,0 ml Ved behov for gentagelse bruges ½ dosis. 15. marts 2004, Carsten Moss Jensen Godkendt af Overlæge Claus Bredahl, O-anæstesi 35

36 Instruksen er udarbejdet af Læge Lotte Priess Larsen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, og er redigeret af de specialeansvarlige overlæger ved Ortopædkirurgisk Afdeling. 3. udgave December 2012 Ortopædkirurgisk Afdeling Aalborg telefon Hjørring telefon Farsø telefon Thisted telefon Hjemmeside: Nr. F004

Overekstremitet voksne

Overekstremitet voksne Skadestueinstruks Indhold og forord Overekstremitet voksne...3 Overekstremitet børn...10 Underekstremitet voksne...12 Underekstremitet børn...18 Columnalæsioner...19 Ansigtslæsioner...20 Øjenskader...21

Læs mere

Instruksen er tilrettet Thisted

Instruksen er tilrettet Thisted Indhold og forord Overekstremitet voksne...3 Overekstremitet børn...10 Underekstremitet voksne...12 Underekstremitet børn...18 Columnalæsioner...19 Ansigtslæsioner...20 Øjenskader...21 Bidsår...22 Compartmentsyndrom...23

Læs mere

Overekstremitet voksne

Overekstremitet voksne Indhold og forord Overekstremitet voksne 3 Overekstremitet børn 10 Underekstremitet voksne 12 Underekstremitet børn 18 Columnalæsioner 19 Ansigtslæsioner 20 Øjenskader 21 Bidsår 22 Compartmentsyndrom 23

Læs mere

Forord. Indhold. Compartmentsyndrom Åbne frakturer Analgesi/sedation med rapifen og dormicum Egne noter... 46

Forord. Indhold. Compartmentsyndrom Åbne frakturer Analgesi/sedation med rapifen og dormicum Egne noter... 46 Skadestueinstruks Indhold Forord.... 3 Traumescoreskema.... 4 Kliniske billeder til røntgensystem.... 8 Lokalbedøvelse og sutur.... 8 Hyppigt oversete tilstande i skadestuen.... 9 Overekstremitet voksne....

Læs mere

Skadestueinstruks Aabenraa

Skadestueinstruks Aabenraa Skadestueinstruks Aabenraa 2015 Udarbejdet af: Carsten Lauridsen Caspar W. Krammer Etc. Godkendt af Jens Ole Laursen, ovl., klinikleder af skadestue og FAM Jens Eggers, ovl. Sektorchef for traumesektoren

Læs mere

SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING

SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING OUH SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING 5. UDGAVE Januar 2014. Michael Brix Jytte Kristiansen Morten Schultz Larsen 1 Indholdsfortegnelse Overekstremiteten voksne... 8 F. Claviculae DS 42.0...8

Læs mere

Instruksbog for Ortopædkirurgisk afd. O Svendborg Sygehus Version 1, marts 2009

Instruksbog for Ortopædkirurgisk afd. O Svendborg Sygehus Version 1, marts 2009 Instruksbog for Ortopædkirurgisk afd. O Svendborg Sygehus Version 1, marts 2009 1 Indholdfortegnelse Hoved... 4 Commotio cerebri... 4 Hovedtraume... 4 Øjenskader... 5 Abrasio cornea... 5 Corpus alienum...

Læs mere

Skadestueinstruks Sygehus Sønderjylland

Skadestueinstruks Sygehus Sønderjylland Skadestueinstruks Sygehus Sønderjylland 2017 Godkendt februar 2017. Klinikleder Jens Eggers Klinikleder Jens Ole Lauersen Traumesektoransvarlig Jesper O. Schønnemann 1 CNS+Thorax+Columna Side 13 Øjne Side

Læs mere

SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING

SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING OUH SKADESTUE INSTRUKS ORTOPÆKIRURGISK AFDELING 6. UDGAVE Maj 2015. Michael Brix Jytte Kristiansen Morten Schultz Larsen 1 Indholdsfortegnelse Overekstremiteten voksne... 8 F. Claviculae DS 42.0... 8 F.

Læs mere

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange

Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Antebrachiumfrakturer Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange AO-Principles, Middelfart, April 2015 Marianne Vestergaard Lind, Overlæge Ortopædkirurgisk Klinik, Traumesektionen Rigshospitalet Skadesmekanisme

Læs mere

Frakturer og luksationer. September 16

Frakturer og luksationer. September 16 Frakturer og luksationer. September 16 Radiolog rolle Gode henvisninger med oplysning om: 1: traumemekanisme og traume alder. 2:Symptomer 3: Punktum maximum, hvis muligt. Smerter. Obs svigt af osteosyntesemateriale..

Læs mere

Antebrachium frakturer. Thomas Sandholdt Andreasen, afd.læge, afd. O, OUH Hoveduddannelse, traumatologi, OUH 2011

Antebrachium frakturer. Thomas Sandholdt Andreasen, afd.læge, afd. O, OUH Hoveduddannelse, traumatologi, OUH 2011 Antebrachium frakturer Thomas Sandholdt Andreasen, afd.læge, afd. O, OUH Hoveduddannelse, traumatologi, OUH 2011 AO/OTA-klassifikation Simple 2 2 Wedge Complex A B C Type A Simpel fraktur A-1 ulna # A-2

Læs mere

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital

Fracture dislocation of the elbow. Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital Fracture dislocation of the elbow Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk afdeling E Aarhus Universitetshospital AO Advanced Principles Course Middelfart 11-14. april 2016 Fracture dislocation of the elbow Albue

Læs mere

Malleolfrakturer Instruks Hillerød A-kursus okt. 2012 o.l. Lasse Bayer

Malleolfrakturer Instruks Hillerød A-kursus okt. 2012 o.l. Lasse Bayer Malleolfrakturer Instruks Hillerød A-kursus okt. 2012 o.l. Lasse Bayer Klassifikation Lauge Hansen (SU, SA, PU, PA), mhp. at vurdere evt. ledsagende ligamentlæsioner og dermed vurdere stabiliteten af den

Læs mere

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

07-09-2015. What to look for!!!!!! Elementerne i billeddiagnostik. 90% af manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Henvisning Anatomisk lokalisation Anamnese Klinisk undersøgelse Klinisk undersøgelse Konklusion?? What to

Læs mere

Overekstremitet + thorax

Overekstremitet + thorax Overekstremitet + thorax Undersøgelse Indikation Projektion Side Thorax. Thorax PA - max insp.. Thorax Lat. - max insp. Supplement ved pneumothorax: Thorax PA - max exsp. Costae Metastaser Som Thorax Specialopt.

Læs mere

Sårskader. www.yngreortopaedkirurger.dk

Sårskader. www.yngreortopaedkirurger.dk Sårskader www.yngreortopaedkirurger.dk Case 1 Du har vagt i skadestuen søndag, hvor du kl. 13 ser manden på billedet. Han var fuld lørdag og kan ikke huske meget fra natten. Han har ingen commotio symptomer

Læs mere

MULTITRAUME PATIENTER STRATEGI OG METODIK. Jeppe Barckman Aarhus Universitetshospital

MULTITRAUME PATIENTER STRATEGI OG METODIK. Jeppe Barckman Aarhus Universitetshospital MULTITRAUME PATIENTER STRATEGI OG METODIK Jeppe Barckman Aarhus Universitetshospital trafikulykke Modtagelse af multitrauma patient Disposition 1. Strategi med udgangspunkt I ATLS principperne 2. Damage

Læs mere

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit)

HÅNDEN. Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) HÅNDEN Tenosynovitis af 1 kulisse (de Quervain s tendinit) Tenosynovit lokaliseret til 1. dorsale kulisse som indeholder abductor pollicis longus og extensor pollicis brevis senerne. Lidelsen er hyppigst

Læs mere

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider

Sygehistorie. Lønborg, Niels: Orthopædisk Kirurgisk Cases. 85 Sider Sygehistorie Hvilke udsagn om udredning for knæartrose er korrekte? Ubelastet røntgenoptagelse viser graden af artrose. Artroskopi er en rutineundersøgelse. MR-scanning kan ligeledes overvejes. Stående

Læs mere

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Formålet med en billeddiagnostisk strategi Sikre en hurtig og fuldstændig

Læs mere

Det haltende barn - Radiologiske overvejelser

Det haltende barn - Radiologiske overvejelser Det haltende barn - Radiologiske overvejelser Lene Bak, overlæge, Radiologisk afdeling, Kolding Sygehus Michel Bach Hellfritzsch, overlæge, Radiologisk afdeling, Aarhus Universitetshospital Case 7-årig

Læs mere

Røntgen quiz. Fra kursus i skadestue radiologi 25. maj 2011 YODA

Røntgen quiz. Fra kursus i skadestue radiologi 25. maj 2011 YODA Røntgen quiz Fra kursus i skadestue radiologi 25. maj 2011 YODA Quiz Der er ved hvert spørgsmål angivet, hvor mange point du kan få. Svaret er på den følgende side, så gå ikke videre før du har gættet.

Læs mere

FORORD TVÆRSNIT NYRETRAUME

FORORD TVÆRSNIT NYRETRAUME OVERSIGT: FORORD NYRE/URETERSTEN UROLOGISK LOMMEBOG. Hyppigste urologiske tilstande i vagten. Oplæg til udredning/behandling. UVI/UROSEPSIS HÆMATURI/BLÆRETAMPONADE SKIFT/ANLÆGGELSE AF BLÆRE/TOP:KATETER

Læs mere

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet

Den Multitraumatiserede Patient. Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet Den Multitraumatiserede Patient Mikael Boesen Radiologisk Klinik Rigshospitalet ATLS Advanced Trauma and Life Support Den Multitraumatiserede Patient Efter akut fysisk traume har : Umiddelbart livstruende

Læs mere

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus

Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk. Søren Kold Aalborg Sygehus Diagnostisk udredning af ankelfraktur klinisk og radiologisk Søren Kold Aalborg Sygehus Mål Breddeøget fodledsgaffel: hvorfor? Præ-operativ diagnostik Stabil vs. ustabil fraktur SE II eller SE IV Syndesmose-ruptur:

Læs mere

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS

Pertrochantær fraktur Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Definition FRACTURA PERTROCHANTERICA FEMORIS Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk Afdeling E Aarhus Universitetshospital (ÅKH) AO-kursus Middelfart 2015 Klassifikation AO/Evans - behandling Før ca. 1950 - konservativ

Læs mere

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod

Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014. Problemer i ankel og fod Akut idrætsmedicin Bispebjerg Hospital 9.10.2014 Problemer i ankel og fod Sygehistorie: 26-årig kvinde, vrikket om på anklen for 2 timer siden. Har ligget med is. Der er betydelig hævelse lateralt og medialt.

Læs mere

Basale Osteosynteseprincipper

Basale Osteosynteseprincipper Basale Osteosynteseprincipper www.traumeselskab.dk A-kursus OUH 2014 Basale osteosyntese principper Præoperativ planlægning Behandlingsmål Bløddele Knogleheling Stabilitet Fraktur reponering Forsk. Osteosyntesemetoder

Læs mere

What to look for!!!!!! 90% af alle manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik

What to look for!!!!!! 90% af alle manglende og fejldiagnoser. Klinisk og radiologisk diagnostik 90% af alle manglende og fejldiagnoser Klinisk og radiologisk diagnostik Diagnose Alder, køn Anamnese Anatomisk lokalisation Klinisk undersøgelse Konklusion? Henvisning Anamnese Klinisk undersøgelse? What

Læs mere

Område Hobro - Arden, Indlæggelser 2011 p.g.a. forebyggelige diagnoser

Område Hobro - Arden, Indlæggelser 2011 p.g.a. forebyggelige diagnoser Område Hobro - Arden, Indlæggelser 2011 p.g.a. forebyggelige diagnoser Sygdomsgruppe Aktionsdiagnose Tarminfektion Ernæringsbetinget blodmangel Ernæringsbetinget blodmangel i alt Sukkersyge Væskemangel

Læs mere

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen :

Kompetencekort. Uddannelsessøgendes navn. Oversigt kompetencekort. Introduktionsuddannelsen : Kompetencekort Oversigt kompetencekort Introduktionsuddannelsen :. Hoftenær fraktur 2. Colles fraktur. Traumepatienten 4. Artroskopi. Distorsio genus 6. 60 graders evaluering 7. Rapport over patientforløb

Læs mere

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases

Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases Olecranonfrakturer Litteraturstudie og cases fra 2005-2006 Jon Vedding Nielsen Dyrlæge Forekomst Overordnet en ikke hyppig lidelse Hyppigste fraktur af de lange knogler Anamnese Akut opstået støttehalthed

Læs mere

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den anteriore humerale linie

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den anteriore humerale linie Albuen forfra normalt billede Frakturer og luxationer i albuen Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 1 2 Albuen fra siden normalt billede Den løftede

Læs mere

Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars

Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars Frakturer og luksationer: calcaneus, talus, naviculare, Chopart, Lisfranc, 5. metatars(zone1-3) og metatars Henrik Wilbek Hillerød Hospital A-kursus Hvidovre 27. september 2011 Epidemologi. Calcaneusfrakturer

Læs mere

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer

Valg af undersøgelsesmodalitet. Protokol for CT-skanning. Protokol for CT-skanning. Ledsagende læsioner. Årsager til ansigtsfrakturer Valg af undersøgelsesmodalitet Radiologisk udredning af ansigtsfrakturer CT den bedste undersøgelse til vurdering af frakturer i ansigt og kranium og kan samtidig vurdere bløddelene. Edith Nielsen Neuroradiologisk

Læs mere

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH

Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient. Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Billeddiagnostisk strategi ved udredning af den svært tilskadekomne patient Anette Koch Holst Overlæge Radiologisk afdeling OUH Formålet med en billeddiagnostisk strategi Sikre en hurtig og fuldstændig

Læs mere

Behandlingsforslag Hoften

Behandlingsforslag Hoften Hoften 2,24 D Ekstensionsmobilisering, sideliggende: a PT sideliggende. TP står bagved PT og fatter med den caudale hånd om PT s øverste ben. Den craniale hånd placeres på PT s trochanter major. TP drejer

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling

Meniskoperation Patientinformation. Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Meniskoperation Patientinformation Hospitalsenheden Horsens Ortopædkirurgisk Afdeling Menisk Et knæled indeholder 2 menisker - en indre og ydre menisk Ydre Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Sutur af hudsår med instrumenter

Sutur af hudsår med instrumenter Sutur af hudsår med instrumenter INDIKATION Når såret ikke er potentielt kontamineret (ikke svært forurenede sår, bidsår o.lign), skal det sutureres inden 6 timer fra skadestidspunktet. Dette kaldes primær

Læs mere

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser

Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Zell eleven 2015 Ortopædkirurgi ved fod, knæ, hånd og skulderlidelser Uffe Jørgensen. Professor, overlæge, dr.med. Ortopædkirurgisk afd. O Odense Universitetshospital Syddansk Universitet uj@quattroclinic.dk

Læs mere

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer

AO Basic 2015. Principper for behandling af diafysære frakturer AO Basic 2015 Principper for behandling af diafysære frakturer Afgrænsning Vi kommer ind på følgende: 1.Lange rørknoglers funktion og tolerance 2.Frakturtyper og skadesmekanisme 3.Vurdering af patienten

Læs mere

Thorax - PA. Lejring:

Thorax - PA. Lejring: Thorax - PA Bemærkninger: Stående med brystet mod filmen. Håndryggen mod hofterne - Albuerne skydes fremad. Skuldrene skal være afslappet og presses frem mod filmen. Alternativt tages udenom thorax-stativet

Læs mere

Tibia marvsømning. Søren Kold Aalborg Sygehus

Tibia marvsømning. Søren Kold Aalborg Sygehus Tibia marvsømning Søren Kold Aalborg Sygehus Tibia marvsømning Program: Indikationer: 15 min 10 min. diskussion Kirurgiske tips and tricks : 20 min 10 min. diskussion Postoperativt: 15 min Compartment,

Læs mere

Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder

Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Målepunkter vedr. ortopædkirurgi og neurokirurgi for Sundhedsstyrelsens tilsyn med private behandlingssteder Version: 19. september 2014 1. Udredning med henblik på stillingtagen til behandling 1.1 Journal

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Meniskoperation Patientinformation

Meniskoperation Patientinformation Meniskoperation Patientinformation Regionshospitalet Horsens Ortopædkirurgisk afdeling Menisk Ydre Et knæled indeholder 2 menisker- en indre og ydre menisk Indre Menisken er kileformet med sin tykkeste

Læs mere

Brud på anklen. -operativ/konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Brud på anklen. -operativ/konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Brud på anklen -operativ/konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Brud på anklen Anklen kaldes også fodleddet. Det er i

Læs mere

Røntgenhenvisningen Morten Kindt, Røntgenafdelingen, Vejle

Røntgenhenvisningen Morten Kindt, Røntgenafdelingen, Vejle Røntgenhenvisningen 1 Røntgenhenvisningen Hvilke hensyn skal man tage, når man bestiller en billeddiagnostisk undersøgelse? 2 Fire vigtige hensyn Strålebeskyttelse Godt samarbejde med røntgenafdelingen

Læs mere

SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI

SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI SYGDOMME FODEN OG ANKLENS ANATOMI Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk FODENS ANATOMI Foden består af 26 knogler. 1 hælben (calcaneus), 1 rulleben

Læs mere

Aktte sår Hnde- og kattebid Lkkes ikke Sæbebades 1-2 gange dagligt Antibiotika Vigtigt at pode hvis antibiotika ikke virker efter 3 dage Evt. operation / spaltning og oprensning Aktte sår Snitsår Syes,

Læs mere

Kikkertoperation i knæet Patientinformation

Kikkertoperation i knæet Patientinformation Kikkertoperation i knæet Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Ortopædkirurgisk Ambulatorium/Idrætsklinikken Du har fået tilbudt eller har fået lavet en kikkertoperation

Læs mere

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse

Dagsorden. Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse. Knæleddet. Knæleddet 7/8/14. Københavns Massageuddannelse Dagsorden Knæet; anatomi, palpation og muskelfremkaldelse Københavns Massageuddannelse : Art. Genus Gennemgang af lårets muskulatur Udspring, hæfte og funktion Muskelfremkaldelse PAUSE Knæskader Praktisk

Læs mere

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer

De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer De hyppigste operationskoder efter funktionsniveau DSSAK rekommendationer Hovedfunktionsniveau Skulder Diagnose Indgreb Skopisk/lukket Åbent DS420 Clavikel Reposition af KNBJ12 DS427A Multipel clavikel

Læs mere

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet

Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet Overlæge Michel Bach Hellfritzsch Radiologisk afd., Nørrebrogade Aarhus Universitetshospital Overordnede diagnostiske strategier for lidelser i bevægeapparatet 1 2 Diagnostiske strategier for muskuloskeletal

Læs mere

Tapening bruges derudover til biomekanisk korrektion:

Tapening bruges derudover til biomekanisk korrektion: aggrund for tapening: Tapening betyder at man ved hjælp af special-tape (ofte kaldt: sportstape ) påklistret huden forsøger at aflaste skadede strukturer. Tapening har en udbredt anvendelse indenfor idrætten,

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Sårbehandling i almen praksis Store Praksisdag 2016

Sårbehandling i almen praksis Store Praksisdag 2016 Sårbehandling i almen praksis Store Praksisdag 2016 Maria Plaschke, Sårkonsulent, sårsygeplejerske Maria Plaschke 3.2.2016 1 TIME sårvurdering Indhold for dagen Hvordan vurderes om der er infektion i såret

Læs mere

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den løftede fedtpude

Albuen forfra normalt billede. Frakturer og luxationer i albuen. Albuen fra siden normalt billede. Den løftede fedtpude. Den løftede fedtpude Albuen forfra normalt billede Frakturer og luxationer i albuen Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 1 2 Albuen fra siden normalt billede Den løftede

Læs mere

Frakturer og luxationer i albuen

Frakturer og luxationer i albuen Frakturer og luxationer i albuen 1 Albuen forfra normalt billede Caput radii Collum radii Capitulum humeri Trochlea humeri Epicondylis medialis et lateralis 2 Albuen fra siden normalt billede Olecranon

Læs mere

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled

Patientvejledning. Leddegigt. I hånd- og fingerled Patientvejledning Leddegigt I hånd- og fingerled Leddegigt er en alvorlig sygdom, der påvirker mange led, ikke mindst i hånden og fingrene. Ofte angribes mange af kroppens led af en betændelses lignende

Læs mere

Underekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch

Underekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch Underekstremiteten Michel Bach Hellfritzsch 1 3 2 4 5 Bækkenet: Os coxae og os sacrum Articulatio coxae Femur Articulatio genus Crus Articulatio talocruralis Foden Bækkenet Ossifikationens start angivet

Læs mere

Disposition. Bækken og Hofte. Børn: Det syge, og så det normale. Det syge, og så det normale 04-05-2010. Kongenit hofteluksation/hoftedysplasi:

Disposition. Bækken og Hofte. Børn: Det syge, og så det normale. Det syge, og så det normale 04-05-2010. Kongenit hofteluksation/hoftedysplasi: Disposition Bækken og Hofte Læge Torben Stryhn Børn Springhofte Hoftedysplasi THA Luxationer Osteonecrosis capitis femoris Børn: Det syge, og så det normale? Anteverteret collum femoris En af de hyppigste

Læs mere

DISTALE RADIUSFRAKTURER

DISTALE RADIUSFRAKTURER DISTALE RADIUSFRAKTURER Frakturtyper, behandling og kirurgiske adgange Morten Schultz Larsen FORMÅL Fraktur Klassifikation Diagnose Behandling NKR Funktionsniveau Operativ teknik Komplikationer og hvordan

Læs mere

Overbelastning Vævets styrke Belastningen

Overbelastning Vævets styrke Belastningen Overbelastning Vævets styrke Belastningen Idrætsskade Vævets styrke Belastningen Akutte//overbelastningsskader Brukner & Kahn 2013 Vævets styrke Muskel Muskel-sene-overgang Senen Sene-knogle-overgang (entesen)

Læs mere

MUSKULOSKELETAL ULTRALYD (MSUS) 6. SEMESTER

MUSKULOSKELETAL ULTRALYD (MSUS) 6. SEMESTER MUSKULOSKELETAL ULTRALYD (MSUS) 6. SEMESTER Michel Bach Hellfritzsch Overlæge Røntgen & Skanning Nørrebrogade 1 Give indblik i anvendelse af MSUS Vise indikationer for MSUS Sætte MSUS i relation til andre

Læs mere

Frakturer i talus og calcaneus. Kjeld Andersen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afd. E Aarhus Universitetshospital

Frakturer i talus og calcaneus. Kjeld Andersen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afd. E Aarhus Universitetshospital Frakturer i talus og calcaneus Kjeld Andersen Traumesektoren Ortopædkirurgisk afd. E Aarhus Universitetshospital AO Advanced Principles Course - Middelfart 11-14. april 2016 Fractura tali Fractura tali

Læs mere

Repositionsteknikker. Specialespecifikt kursus i traumatologi, Odense, september 2014 Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus

Repositionsteknikker. Specialespecifikt kursus i traumatologi, Odense, september 2014 Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Repositionsteknikker Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus OP plan: Rigtige indgreb til den rigtige patient Isenkram Adgang og lejring Repositionsteknik Ønsker til anæstesi Blodtomhed Blødning

Læs mere

Vurdering af ledbevægelighed

Vurdering af ledbevægelighed Vurdering af ledbevægelighed Ledbevægelighed Passiv ledbevægelighed (PROM) beskriver den bevægelse, som personen kan udføre i afslappet tilstand med assistance fra en anden person, fra sig selv eller genstand

Læs mere

Damage control. Henrik Eckardt Overlæge, Ph.D

Damage control. Henrik Eckardt Overlæge, Ph.D Damage control Henrik Eckardt Overlæge, Ph.D Rigshospitalet, it t København Multitraume Stilladsarbejder, 45 år, 8 m fald, bevidstløs, ikke set bevæge sig Hæmodynamisk stabil Hjerneødem Bilateral pneumothorax

Læs mere

Temaaften om Skulderproblematikker. Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen

Temaaften om Skulderproblematikker. Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen Temaaften om Skulderproblematikker Annelene H. Larsen Elizabeth L. Andreasen Program: Proximale Humerus Frakturer Frossen Skulder/ release Subacromiel Smerte syndrom: Rotator cuff ruptur Impingement Scapula

Læs mere

Overekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch

Overekstremiteten. Michel Bach Hellfritzsch Overekstremiteten Michel Bach Hellfritzsch Skulderbæltet Skulderbæltet Art. sternoclavicularis Art. acromioclavicularis Art. humeri Scapula Clavicula Clavicula (1) (2) Optagelse (1) er foretaget kraniokaudalt

Læs mere

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Underarms- og håndledsfraktur

Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Underarms- og håndledsfraktur Træningsenheden Aalborg Kommune Retningslinje Underarms- og håndledsfraktur Fagområde Ergoterapi Målgruppe Ergoterapeuter ved Træningsenheden Aalborg Kommune Revideret 19. oktober 2015 Bilag Forløbsbeskrivelse

Læs mere

Klinisk kompetencevurdering

Klinisk kompetencevurdering FAGMODUL Behandlersygeplejerske Klinisk kompetencevurdering 0.0 Forord... 3 1.0 Formålet med Klinisk kompetencevurdering... 4 2.0 Introduktion til Klinisk kompetencevurdering... 4 2.1 Læringsmetoder...

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om ankelstabiliserende operation (Brostrøms-operation)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om ankelstabiliserende operation (Brostrøms-operation) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om ankelstabiliserende operation (Brostrøms-operation) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Bækken- og acetabulumfraktur. Definitiv behandling

Bækken- og acetabulumfraktur. Definitiv behandling Bækken- og acetabulumfraktur Definitiv behandling Bækkenring- & acetabulumfraktur Symfysen Linea terminalis SI-leddet Sacrum Bækkenring - landmarks Forreste søjle Bagerste søjle Forkanten Bagkanten Quadrilaterale

Læs mere

Patientvejledning. Operation for skæv storetå. Hallux valgus

Patientvejledning. Operation for skæv storetå. Hallux valgus Patientvejledning Operation for skæv storetå Hallux valgus En skæv storetå og ømhed af knysten over storetåens grundled ses hyppigt. I mange tilfælde kan det behandles med en tilpasning af fodtøjet, hvis

Læs mere

How to place the pinns-temporær ekstern fiksation. Michael Brix, traumesektoren OUH. 1

How to place the pinns-temporær ekstern fiksation. Michael Brix, traumesektoren OUH. 1 How to place the pinns-temporær ekstern fiksation Michael Brix, traumesektoren OUH. 1 How to place the pinns Formål 1. Indikationer (hos hvem og hvornår) 2. Basisprincipper/biomekanik 3. Safe zones 4.

Læs mere

Patientvejledning. Falsk leddannelse i skulder. Pseudoartrose

Patientvejledning. Falsk leddannelse i skulder. Pseudoartrose Patientvejledning Falsk leddannelse i skulder Pseudoartrose Efter brud på kravebenet er der risiko for, at bruddet ikke heler normalt, hvorved der kan dannes et falsk led (pseudoartrose). Ofte skyldes

Læs mere

Principper for ekstern fiksering

Principper for ekstern fiksering Principper for ekstern fiksering Indikationer og kliniske applikationer Anders Jordy, Traumesektoren, Kolding Sygehus Disposition Ordbog Opbygning Biomekanik Koniske vs. Lige pinde Indikation Final kirurgi

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -konservativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -konservativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Skinneosteosyntese - historie

Skinneosteosyntese - historie Skinneosteosyntese - historie Relativ stabilitet med vinkelstabil skinne Teori, udvikling og indikationer Lambotte - Lane - Eggers m. flere Spinkle skinner, ofte anvendt + gips Kjeld Andersen Ortopædkirurgisk

Læs mere

Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST

Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST Camilla Ryge MD PhD Fagkonsulent i SST NKR - baggrund Finanslov 2012 afsat 20 mio. kr. årligt i perioden 2012-2015 til at udarbejde 50 nationale kliniske retningslinjer. En national klinisk retningslinje

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (Weaver Dunn)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (Weaver Dunn) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om ledbåndsskade mellem kraveben og skulderblad (Weaver Dunn) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information

Læs mere

Osteosynteseprincipper

Osteosynteseprincipper Osteosynteseprincipper www.traumeselskab.dk Workshop Dansk Ortopædisk Selskabs årsmøde oktober 2009 Dagens emner Behandlingsmål Bløddele Knogleheling Stabilitet Fraktur reponering Osteosyntesemetoder

Læs mere

iaplataeu frakturer s Petruskevicius læge, Fagområde for traumatologi

iaplataeu frakturer s Petruskevicius læge, Fagområde for traumatologi iaplataeu frakturer s Petruskevicius læge, Fagområde for traumatologi rg Sygehus roduktion finition - frakturer sv.t. proximal tibia med involvering af knæled umemekanismen aksial overbelastning af tibiaplateau

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi

Patientvejledning. Meniskskade. Knæartroskopi Patientvejledning Meniskskade Knæartroskopi Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse. Uden menisken ville knoglebrusken

Læs mere

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur)

Viborg Privathospital - Patientinformation. Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Viborg Privathospital - Patientinformation Alt hvad du bør vide om syning af løftesenen (rotatorcuff-ruptur) Velkommen til Viborg Privathospital Denne vejledning er tænkt som en kort information om sygdommen,

Læs mere

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD

OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD OPERATION VED NEDSUNKEN FORFOD Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk De indledende undersøgelser på Københavns Privathospital har vist, at du har udviklet

Læs mere

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat:

Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Specialeansøgning for Ortopædisk kirurgi Offentlig: Privat: Regionshospitalet Holstebro SOR ID: 6081000016005 CVR: Geografisk lokalitet: 171000016912 P R: Kravopfyldelse for funktioner Formaliseret Placering

Læs mere

Operation for hammertå. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1

Operation for hammertå. Patientinformation. 15. august 2016 Version 1 Operation for hammertå Patientinformation 15. august 2016 Version 1 Operation for hammertå Patientinformation Kære Patient Hensigten med denne pjece er, at give dig grundig information om det at skulle

Læs mere

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse

Aarhus Universitetshospital. Information vedrørende rekonstruktion af indvendige sideledbånd. Forundersøgelse Ved forvridning af knæleddet ses hyppigst beskadigelse af indvendige sideledbånd. Beskadigelsen kan være ledsaget af meniskskade eller læsion af øvrige ledbånd eller korsbånd. Skaden vil dog ofte være

Læs mere

Evt Furosemid 40 80 mg i.v. ved lungestase og BT > 110

Evt Furosemid 40 80 mg i.v. ved lungestase og BT > 110 Akut koronar syndrom 1. Ring 112 2. IV-adgang: morfin 5-10 mg ved BT > 110 3. Iilt: 10-15 L/min på maske 4. NG subl 1-2 pust (0,4 mg/dosis) ved BT > 110, kan gentages efter behov. OBS! Behandling for erektil

Læs mere

Introduktionsbilag til plejepersonalets sygeplejeopgaver i Ortopædkirurgisk Ambulatorium OUH Svendborg.

Introduktionsbilag til plejepersonalets sygeplejeopgaver i Ortopædkirurgisk Ambulatorium OUH Svendborg. Introduktionsbilag til plejepersonalets sygeplejeopgaver i Ortopædkirurgisk Ambulatorium OUH Svendborg. Ambulatoriet ligger i bygning 18, 4.sal, og består af 11 stuer (1-8 +A-B-C) med forskellige funktioner.

Læs mere

Fremstilling af Kleinertstræk (2.-5. finger)

Fremstilling af Kleinertstræk (2.-5. finger) Fremstilling af Kleinertstræk (2.-5. finger) Bilag 1 Forberedelse Der kan anvendes: Skråkile, stofble, skiftesæt, saltvand, handsker og bandageringsmaterialer (Adaptic eller Mepitel, gaze og Pehahaft eller

Læs mere

Odense University Hospital THORAXTRAUMER. Overlæge Søren Bak Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afd. T, Odense Universitetshospital

Odense University Hospital THORAXTRAUMER. Overlæge Søren Bak Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afd. T, Odense Universitetshospital THORAXTRAUMER Overlæge Søren Bak Hjerte-, lunge- og karkirurgisk afd. T, Odense Universitetshospital Thoraxtraumer Skade på thoraxskelet og/eller -organer 25 % af alle traumedødsfald kan relateres til

Læs mere

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter)

Patientvejledning. Meniskskade fiksering af løs menisk. (Ved syning eller med stifter) Patientvejledning Meniskskade fiksering af løs menisk (Ved syning eller med stifter) Den hyppigste årsag til gener i knæet er meniskskader. Inde i knæleddet fungerer menisken som en støddæmper ved bevægelse.

Læs mere

Korsbåndsrekonstruktion

Korsbåndsrekonstruktion Patientinformation Korsbåndsrekonstruktion Behandling af skade på korsbåndet Kvalitet Døgnet Rundt Ortopædkirurgisk Afdeling Korsbåndet Du har fået en skade i dit knæled, som har medført, at dit korsbånd

Læs mere

Patientvejledning. Ankelstabiliserende operation

Patientvejledning. Ankelstabiliserende operation Patientvejledning Ankelstabiliserende operation Ankelledet kan få skader, blive løs og gå ud af led ved gentagne belastninger eller ved én kraftig belastning. Det er oftest ledbåndene på ydersiden af anklen,

Læs mere

Principper for sårbehandling og sårtyper

Principper for sårbehandling og sårtyper Principper for sårbehandling og sårtyper Mia Lund Produktspecialist/sygeplejerske Mölnlycke Health Care Wound Care Division Principper for sårbehandling Find årsagen til såret diagnose Primær behandling

Læs mere