1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys?"

Transkript

1 IC Companys IC Companys A/S er en børsnoteret dansk koncern, som blev dannet gennem fusionen af Carli Gry International A/S og InWear Group A/S i I dag, er IC Companys A/S er en de største modekoncerner i Norden. 1. Analyser tøj-industrien i Danmark og beskriv KFS for branchen. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Companys? For at kunne analysere tøj-industrien i Danmark, vil jeg først benytte mig af PEST modellen, som er et værktøj, der bruges til at analysere virksomhedens omverden. Analysen omfatter alle eksterne de faktorer, der har indflydelse på en virksomhedens værdiskabelse. Først, har jeg sat faktorerne op i punktform, men disse faktorer vil blive beskrevet yderligere nedenfor modellen. P (politisk) Strengere krav til virksomheder ift. sikkerhed og menneskerettigheder. Højere skatter og afgifter. Klima og miljø politik. S (socialt) Stigende fokus på økologiske og miljørigtige produkter Det er moderne at genbruge E (økonomisk) Finanskrisen. Høj arbejdsløshed i Danmark. Råvarernes priser (tekstiler, kul, olie, osv.) T (teknologisk) Flere og flere handler på nettet Det er muligt at handle via. smartphones Sociale medier Politisk Ordentlige arbejdsforhold, herunder fokus på menneskerettigheder, forbud om børnearbejdere og tvangsarbejdere. Medlemslandene af FN, er forpligtet til at sikre alle verdens borgere basale menneskerettigher - dette tvinger virksomheder til at tage ansvar for alle de personer, som bidrager til dennes værdikæde. Emnerne er ofte i medierne, og der bliver rettet hård kritik mod virksomheder som ikke har haft ordentlige forhold hele vejen igennem, også selvom dette er ubevidst. Konsekvensen af den dårlige omtale, kan for en virksomhed, betyde nedgang eller også er der risiko for at forbrugerne helt boykotter en virksomheds produkter. Klima og miljøpolitik, er også blevet et meget vigtigt område indenfor de senere år, da fokus på beskyttelse af jordens klima, er blevet et emne for politikerne og der bliver lovmæssigt stillet krav til virksomheder. Blandt andet omkring mindskning af drivhusgasser og CO2 udslip. Økonomisk Generelt påvirkes tekstilbranchen af den globale økonomi. Lavkonjunktur og finanskrise vil andet lige påvirke forbrugernes til at udvise en mere tilbageholdende købsadfærd og forbrugerene vil derfor holde 1 af 9

2 deres penge tættere på kroppen. I tider med lavkonjunkturer, vil nogle forbrugere have en tendens til at udskifte de mere luksuriøse varer ud med lidt mere prisvenlige varer. Råvarepriserne har ligesom på enhver anden industri også en indflydelse på tøj-industrien. En stigning i råvarepriser vil medføre tøj-branchen bliver tvunget til at justerer priserne herefter - hvis de ikke vil miste profit og overskud. Socialt Købsadfærden hos forbrugerne er en yderst vigtig parameter indenfor tøj industrien. Den øgede fokus på klima og miljø har skabt en ny type forbrugere. Det er ikke længere kun afgørende at tøjet er slidstærkt og moderigtigt, men forbrugerne har også præferencer for tøj som er økologisk og ligeledes, er det vigigt at tøjet er produceret under ordentlige forhold. Kunderne har altså fået mere grønne og bløde værdier - og det er ikke kun kvalitets-mæssige egenskaber, som genererer værdi for kunden. Teknologisk Online-salg er et marked der er eksploderet og som stadigt er voksende. I takt med at flere og flere har fået adgang til internettet, bliver næsten alt tænkeligt udbudt på nettet. Det kan generelt konkluderes, at de fleste lande, som tøj- og modeindustrien henvender sig til, efterhånden har adgang til internettet. De nye smartphones kan også blive en helt ny markedsplads for shopping og ikke mindst for virksomheders markedsføring. Applikationer, der installeres på smartphones og tablets, fungerer som små programmer, med en simpel og brugervenlig overflade, som er tilpasset de nye fingertouch skærme. Porters 5 Forces I nedenstående afsnit, vil jeg kigge på den konkurrencemæssige situation på markedet ved hjælp af Porters 5 Forces. Porters Five Forces undersøger virksomhedens konkurrencemæssige situation ud fra fem kræfter, altså forces; potentielle indtrængere, leverandørernes forhandlingskraft, substituerende produkter, kundernes forhandlingskraft og rivaliseringen i branchen. Modellen vurderer således, hvordan konkurrencekræfterne påvirker de forskellige aktører i branchen, og hvor stærkt virksomheden står i forhold til disse. Potentielle indtrængere Det er blevet sværere for små, men også store virksomheder, at låne penge i banker - dette er især på grund af den finansielle krise. Ydermere kan det være svært for nystartede producenter at komme 2 af 9

3 ordentligt ind på markedet af 2 grunde; For det første har de ikke de samme muligheder for stordriftsfordele som de etablerede producenter på markedet og for det andet har nye producenter typisk ikke adgang til samme distributionsmuligheder, som disse. Købernes forhandlingsstyrker Markedet, og især tøj-markedet, er præget af et stort udbud af brands, som er let tilgængelige for forbrugeren. Dette gør, at forbrugeren nemt og hurtigt kan skifte mellem de enkelte brands. Forbrugerne har ofte en lav loyalitet overfor et enkelt brand og vælger derfor typisk efter rådighedsbeløb, trend eller tilgængelighed. Endvidere er det blevet populært at sammensætte dyre og billigere brands, hvorved forbrugeren naturligt har et stort og varieret udvalg. Leverandørernes forhandlingsstyrke Der er mange muligheder for alternativer og leverandøren har derfor ikke stor magt. Hvis der opstår problemer, er det forholdsvis nemt for en virksomhed at skifte leverandør. Udbuddet af producenter er derfor øget markant og samlet set må leverandørernes forhandlingsstyrke blive betegnet som svag. Substituerende produkter Ifølge Maslows Behovspyramide er beklædning (varme) et grundlæggende fysisk behov. Derfor kan der argumenteres for, at der ikke findes substituerende produkter til tøj. Det er dog i velstandslande en måde at udtrykke sig på og ydermere kan mærkevarer være et symbol på status og på penge. Derfor vurderes det, at beklædningsgenstande kan placeres under gruppen luksusvarer og er derfor påvirket af konjunkturerne. Branchen Den økonomiske krise har ledt mange mindre producenter ud i likviditets problemer, hvorefter de har følt sig nødsaget til at lade sig opkøbe. En tendens, som har betydet færre men langt større konkurrerende virksomheder på beklædningsmarkedet. Derudover vinder de svenske lav-pris modehuse ført an af H&M stadig større og større markedsandele på det danske marked - svenske modehuse som Gina Tricot, Monki og Weekday har alle mange butikker i Danmark og meget tyder på, at de vil fortsætte med at udvide. Denne udvikling indikerer, at forbrugerne er blevet mere prisbevidste, og der er derfor ingen tvivl om, at konkurrencen på beklædningsmarkedet er meget hård. Konklusion på Porters 5 Forces En positiv konsekvens, som finanskrisen har medfødt er, at det er blevet sværere for nye brands at komme ind på markedet. Derfor kan IC Companys koncentrere sig om de nuværende konkurrenter og eventuelt profitere af konkurser hos mindre finansielt stærke konkurrenter. Ydermere kan det konkluderes at truslen fra substituerende produkter, hovedsageligt er i form af svensk lav-pris mode, hvilket er en stor trussel. Den finansielle krise har gjort detailhandlerne mere påpasselige med at vælge de rigtige kollektioner, da det ikke ville kunne løbe rundt, rent økonomisk, hvis de satsede forkert - derfor er kampen om detailhandlernes kroner blevet endnu hårdere og det er blevet købernes marked. Det samme gælder for forbrugeren, hvis loyalitet kun er blevet mindsket pga. af den økonomiske krise. Hvis dette holdes op imod det store udbud af brands og den lette tilgængelighed, så må forbrugernes forhandlingsstyrke betegnes som meget stor. 3 af 9

4 I IC Companys tilfælde vil købernes forhandlingsstyrke dog blive tillagt mere betydning end potentielle nye indtrængere. Beskriv Key Success Factors (KFS) for branchen Key Success Factors er de ressourcer, evner eller færdigheder en virksomhed skal opbygge for succesfuldt at konkurrere indenfor et givent branche- eller markedsområde. Key success factors for success i tøj-branchen Kende sin målgruppe. Differentiere sig fra de andre. Stærkt brand, innovative og gode produkter. Internationalisering (Danmark er for lille og det er for dyrt). Stærk ledelse. Se fremad og fleksibilitet. God likviditetsstyring. Er strukturen og udviklingen positiv eller problematisk for IC Company? Den danske tøj industri er et marked med mange aktører og der stor konkurrence mellem de forskellige brands. Det er et marked som har været i krise pga. finanskrisen og kunderne er blevet mere prisbevidste og passer bedre på deres penge. Lige nu, er det ret problematisk for IC Companys, da mange ikke vil bruge for mange penge på tøj og andre forbrugsgoder. Ydermere, så har finanskrisen gjordt det muligt for større virksomheder, at opkøbe de mindre og konkurstruede virksomheder, således at der ikke er så mange konkurrenter, som før men de der er, er større og stærkere. Som nævnt tidligere, så er den positive konsekvens finanskrisen har affødt, at det er blevet sværere for nye aktører at komme ind på tøj-markedet. I stedet for kan IC Companys koncentrere sig om de nuværende konkurrenter og eventuelt profitere af konkurser hos mindre finansielt stærke konkurrenter. 2. Historisk, hvad er IC Companys konkurrent fordel? (Competative advantage) Jeg vil mene at IC Companys konkurrencemæssige fordel ligger på differentiation advantage. Deres fokus ligger ikke på at giver kunderne den laveste pris, men derimod på at have kvalitets og mid til high end brands. De fokusere på, at hver af deres brands skal differentiere sig fra deres konkurrenter. 3. Hvilken konkurrencestrategi følger virksomheden og hvilke krav stiller det til virksomhedens ressourcer og kompetencer? Porters generiske strategier omfatter fire forskellige konkurrencestrategier. Virksomhedens konkurrence 4 af 9

5 konkurrence-kraft er dens evne til at erobre markedsandele ud fra dennes valgte strategi. Omkostningsleder, er for en virksomhed, som primært kan konkurrere på prisen. Det kræver stordriftsfordele, således at de variable produktionsomkostninger er lavere end hos konkurrenten. Det er en strategi, som anvendes, hvis virksomheden vil være blandt de største på markedet, da de lave priser skal slå konkurrenterne. Omkostningsfokus, er for en virksomhed, som ønsker en speciel del af markedet. Det kan være et specielt markedssegment eller en geografisk afgrænset del af hele markedet - prisen her er dog stadig den primære konkurrencefaktor. Differentiering, er for en virksomhed, som forsøger at skabe præferencer for sine produkter. Kunderne skal opfatte produkterne, som unikke i forhold til konkurrenternes produkter. Virksomheden ønsker en høj pris for sit produkt og samtidig en stor markedsandel. Den primære konkurrenceparameter er produktet, hvilket firmaets markedsføring fremhæver. Fokuseret differentiering, er for for den mindre virksomhed, hvor kunderne har helt særlige præferencer. Denne virksomhed ønsker en speciel del af markedet. Det kan være et specielt markedssegment eller en geografisk afgrænset del af totalmarkedet. De brands, som er mid-market, de følger konkurrence strategien differentiering, da de henvender sig til en bred målgruppe. Deres pris ligger noget over H&M s priser for eksempel, men de ligger stadig på et niveau, som de fleste kan være med på. Premium brand sne ligger sig mere op ad fokuseret differentiering fordi henvender sig til en anden målgruppe. Priserne er dyrere og deres produkter er mere unikke - dette forsøger de også at fremhæve via. deres markedsføring. 5 af 9

6 Hvilke krav stiller det til virksomhedens ressourcer og kompetencer? De fysiske ressourcer som IC Company, er at de skal have kapital og likviditet. De skal have de rette leverandører og maskiner, til at producere deres varer. Bygninger til at huse deres medarbejdere og hvad der dertil hører, som telefoner, computere og andet teknik. De ikke fysiske ressourcer, er de ressourcer som man ikke kan tage at føle på. Hos IC Companys, er det er at de har den rette software og et internet domæne. De skal have et godt ry og et godt forhold til deres kunder. Goodwill. For at have gode menneskelige ressourcer, kræver det en stærk ledelse, know-how og motiverede medarbejdere. 4. Lav en konkurrent analyse af Bestseller, IC Companys og H&M. Hvem vinder kampen/ markedet? For at lave en konkurrentanalyse, vil jeg først benytte mig af trekanten og placere de tre brands i den. Derefter vil jeg lave et skema, hvor jeg måler kigger på industriens key success factors og sætter Bestseller, H&M og IC Companys op mod hinanden. I den øverste del af trekanten har jeg placeret IC Companys, da de henvender sig til en smallere målgruppe og en højere pris end de andre. I midten findes Bestseller, som har en bredere målgruppe end IC Companys men deres pris nærmer sig prisen i H&M. Nederst i trekanten har jeg placeret H&M, som både har en billig pris og også rammer en bred målgruppe. Kende sin målgruppe: Bestseller IC Companys H&M Kommentarer 1=bedst, 3=dårligst De rammer hver især deres målgruppe godt. 6 af 9

7 Differentiere sig fra de andre: Stærkt brand, innovative og gode produkter: Internationalisering: Midtimellem de to prisklasser (mid market brands og fast fashion) Kendt for gode basisvarer. Stærkt dansk brand. 3 Bestseller har flest fysiske butikker på verdensplan. Flere end H&M. 1 Kvalitets brands, fokues på differentiering. Blandet brand, pga. ledelse og flere mærker er solgt, købt eller gået ned. 2 Fokus på at få deres brands ud i verden. Flagskibsbutikker. 2 Lave priser, fast fashion. Innovative produker, anderledes design samarbejder. Deres brand er stærkt. Alle kender H&M og ved hvad de får. 1 H&M har bredt sig ud til hele verdenen med deres butikker. 1 De tre differentiere sig på hver deres måde. H&M og Bestseller rammer lidt samme målgruppe. Stærk ledelse: Problemer med ledelse hos IC Companys. Skiftende direktøre hos ICC. Gennemsnitlig vækst, seneste 5 år: Bestseller er vokset med 16% 1 ICC er vokset med 3% 3 H&M er vokset med 8% 2 IC Companys halter bagud i forhold til de andre. Ud fra skemaet, kan jeg konkludere at IC Companys halter bagud de to andre brands. Det gælder både i forhold til omsætningen men også deres vækst de seneste 5 år. De tre forskellige brands rammer hver deres målgruppe godt og differentiere sig hver især for hinanden. Alt i alt, kan det konkluderes at H&M står stærkt i de fleste KFS punkter mens de andre brands, svinger mere i performance. Bestseller, ligger dog på en stærk andenplads. 5. Hvordan segmenterer IC Companys strategisk sine brands og hvad er strategien? Som det fremgår af IC Companys hjemme; I 2011 vedtog koncernen en ny porteføljestrategi baseret på konklusionerne af grundige analyser. Analyserne viser bl.a. store forskelle i kompetencekravene til succes på tværs af modebranchens fire hovedsegmenter: Luxury, Premium, Mid Market og Fast Fashion samt at polariseringen i markedet er stigende. De bedste brands i Mid Market segmentet er profitable, men segmentet genererer ikke vækst. Omvendt er de fleste brands i Premiumsegmentet i stand til at generere international vækst såvel som lønsomhed. Samme billede for segmentperformance tegner sig for koncernens egne brands. Ydermere har hvert enkelt brand deres egen strategi og mål, som underbygges af den fælles platform, som tager sig af alt andet, end det der omhandler brandet. Platformen består derfor af salgsinfrastruktur, sourcing, logistik, human ressource management, IT, finansiering og administration. 1 Tilsammen skaber disse kvalitets- og stordriftsfordele for det enkelte brand. Opgaverne omkring markedspositionering, produktudvikling og markedsføring står det enkelte brands ledelse selv for af 9

8 For at kigge nærmere på hvilken strategi IC Companys anvender, vil jeg benytte mig af Ansoff s vækstmatrice, som ses nedenfor. Denne model kan bruges, når en virksomhed som en del af de strategiske overvejelser vil vokse og udvikle sig. Modellen sætter fire dimensioner op, som kan give overblik over mulighederne. Mange ideer og muligheder vil i praksis være en blanding af disse. For at IC Companys kan udvikle sig, vil det være fordelagtigt for dem at benytte sig af markedspenetrering og øge salget til nuværende kunder. I forbindelse med Premium segmentet er fokus dog rettet mod øget markedsandele. Som nævnt ovenfor, var virksomhedens strategi omkring de forskellige Mid Market brands at fokus hovedsageligt var rettet mod indtjeningsevnen, samt synergieffekten blandt de fire brands. Derfor ville virksomheden primært forsøge at vokse via markeds-penetrering Ydermere, kan det være fordelagtigt for IC Companys, at markedsudvikle på nye markeder. Lige nu er IC Companys, ved at sprede sig geografisk bla. andet ved at åbne butikker i Paris og i London, som vil åbne dørene for dem, i andre dele af verdenen. 6. Beskriv de strategiske udfordringer du ser for IC Company og kom med forslag til en fremtidig strategi. Den strategiske analyse viste at der var en del faktorer i omverdenen, som IC Companys må forholde sig til. Blandt andet kunne det fastlås den globale finanskrise har været årsag til flere forskellige faktorer, som virksomheder må indfinde sig under. En anden faktor, er den ændrede købsadfærd hos forbrugerne i en tid, som er præget af konkurser og besparelser. Tendensen i forbruget går mod at udskifte dyre luksusvarer, med mere prisvenlige alternativer og det er her at H&M vinder sit indpas frem for IC Companys. 8 af 9

9 Ydermere, har den hyppige ledelses-udskiftning hos IC Companys, været med til at forårsage usikkerhed hos medarbejderne. I artiklen, ville de ikke sælge deres mid market brands men det har de været nødsaget til at sælge i år, på trods af at de har lovet andet for omverdenen og deres medarbejdere. En anden strategisk udfordring ICC står overfor er deres forekommende ekspansion til udlandet. De vil gerne have udbredt deres brand på de internationale markeder men det kræver stor planlægning og indsigt, at gøre dette på den korrekte måde. Det kræver erfaring og know-how, at få positioneret deres brand i udlandet. Hvis vi benytter os af Boston-modellen, som er et værktøj som bruges til at positionere et brand og definere hvor er brand ligger henne. Heri kan vi lægge IC Companys i boksen øverst til venstre, tæt på øverste højre hjørne, da de har en relativt lille markedsandel og de er en voksende virksomhed - men de har stadigt ikke kunne grow into a star, som de stræber efter. IC Companys, skal fortsat have fokus på deres expansion til udlandet og holde fast i den strategi, som de har nu. De skal fortsat fokusere på at differentiere sig og være en concern med Premium brands - men huske at arbejde med den globale tankegang og have fokus på det i alt, hvad de fremover foretager sig. Et anden strategi, kunne være at have fokus på den nye smartphone teknologi, som giver virksomheder mulighed for at kreere en app, der gør det nemt for forbrugerne at shoppe, se på sortiment, lokalisere nærmeste butik eller se på åbningstider - igen, skal dette flettes ind i deres planer om global expansion. 9 af 9

Kap. 10 Konkurrencesituationen

Kap. 10 Konkurrencesituationen Kap. 10 Konkurrencesituationen Case fra sidst: Falck Schmidt Brainstorming twitter konkurrenceforhold Forløb og sammenhæng i analyse af konkurrencesituationen Brancheanalyse nov 21 10:13 1 Centralt spørgsmål:

Læs mere

STRATEGI. i vindervirksomheder

STRATEGI. i vindervirksomheder STRATEGI i vindervirksomheder Appendiks 1 Værktøj til Michael Porters Five Forces-model Den anvendte skala anvendes systematisk, således at værdien 1 udtrykker en gunstig situation for virksomhederne i

Læs mere

Verden omkring IC Companys

Verden omkring IC Companys Verden omkring IC Companys Kunder 2 Konkurrenter 3 Globale kunder og konkurrenter 4 Leverandører 5 Vejret betyder noget 6 Finanskrise 7 Mode og brandværdi 8 Film om IC Companys 9 Malmborg og Achton 1 Kunder

Læs mere

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11

PEST analyse. Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet. S i d e 1 11 PEST analyse Den lille lette... Indføring i Erhvervsøkonomi på HD studiet S i d e 1 11 Indhold Forord... 3 1. Hvad er en PEST analyse... 4 2. Hvad er formålet med en PEST analyse... 5 3. Hvordan er en

Læs mere

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI

VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI VÆKST VIA INNOVATIV STRATEGI Erhvervsudviklingsdøgn 14. maj 2014 Brands4kids A/S, Erik Andreæ 1 AGENDA 4Brands4kids A/S 4Fra drøm til virkelighed.! 4Et strategisk valg 4Innovation i tøjbranchen findes

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

VELKOMMEN TIL KONSORTIEPARTNERMØDE 3. JUNI 2013

VELKOMMEN TIL KONSORTIEPARTNERMØDE 3. JUNI 2013 VELKOMMEN TIL KONSORTIEPARTNERMØDE 3. JUNI 2013 Status, muligheder og udfordringer i MODE- OG TEKSTILBRANCHEN DANSK MODE & TEXTILS VISION DM&T skal være mode- og tekstilbranchens eget og foretrukne videncenter,

Læs mere

5. Nævn andre brancher, hvor der er hård konkurrence. Som eksempler kan nævnes: fødevarer, charterrejser, benzin, elektronik.

5. Nævn andre brancher, hvor der er hård konkurrence. Som eksempler kan nævnes: fødevarer, charterrejser, benzin, elektronik. Kapitel 11 Konkurrenceforhold Konkurrence styrer mange ting Opgave 11.1 1. Forklar hvad der menes med priskrig? Selskaberne konkurrerer kraftigt på prisen for at opnå markedsandele. 2. Hvad menes der med

Læs mere

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase

Fur Bryghus ApS - Erhvervscase Fur Bryghus ApS - Erhvervscase 1 Virksomhedsbeskrivelse Indholdsfortegnelse Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstilling # 1... 3 Problemstilling # 2... 3 Problemstilling # 3... 4 Bilag 1... 6 Bilag 2...

Læs mere

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har

Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har Fur-bryghus er en familieejet virksomhed, der blev grundlagt i 2004, det vil sige at de har eksisteret i 4 år (case fra 2008), og betegnes som en nyopstartet virksomhed. De producerer, distribuerer og

Læs mere

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe:

Virksomhedsprofil Variable omkostninger: Vælger løsningsforslag 2 Målgruppe: Virksomhedsprofil Fur Bryghus ApS er et dansk mikrobryggeri som blev grundlagt d. 30. september 2004. Virksomheden er ejet af familien Fog og blev også grundlagt af denne. Virksomheden startede i 2004

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system

Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system 1 Traditionel markedsføring-> et produkt du har på hylden Teknologi markedsføring -> et produkt som er på vej fx et it-system Strategiske alliancer og partnerskaber er ofte nødvendige pga. kompleksiteten

Læs mere

STATIC& PRODUCT&SCOPE& Personal&Banking& Business&Banking& Corporate&&&Ins<tu<ons&

STATIC& PRODUCT&SCOPE& Personal&Banking& Business&Banking& Corporate&&&Ins<tu<ons& STATIC& PRODUCT&SCOPE& Personal&Banking& Business&Banking& Corporate&&&Ins

Læs mere

Plan 03.09.13. Oversigt. * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning

Plan 03.09.13. Oversigt. * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning Plan 03.09.13 Oversigt * Merkur * Andre opgaver * #krisekom * Strategisk planlægning Vækst via intensivering Vækst via diversifikaon Vækst via integraon Strategisk alliance Blue Ocean strategi Porteføljeanalyse

Læs mere

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering

Jacob Kjeldsen. Motivation for Internationalisering Jacob Kjeldsen Motivation for Internationalisering Agenda 1. Udviklingen i dansk eksport til "de nye markeder" 2. Typiske motiver for internationalisering 3. Indledende (danske) overvejelser 4. Etableringsformer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi

Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Blue Ocean, - en fremtids- og konkurrencestrategi Tendensen de seneste år har været, at der er blevet og til stadighed bliver flere konkurrenter til samme kunde-, pris- og produktgruppe. Resultatet er

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark

Tøjbranchen i Danmark Tøjbranchen i Danmark Vækst i eksporten af modetøj skaber bedre resultater hos producenter og engroshandler. Tøjbutikkerne har det stadig hårdt. Deloitte 2016 Tøjbranchen Indledning Deloitte præsenterer

Læs mere

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten

I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten I har fat i kunderne, men udnytter ikke kontakten Seminar Har du fat i tidens forbruger, SAS Institute Morten Schrøder, Wilke 7. oktober 2014 2014 Side 1 Sharing Community Truly Customer Centric 2014 Side

Læs mere

Din produktion som en kollektion

Din produktion som en kollektion Din produktion som en kollektion processen som muligt? Traditionelt har en virksomhed en vision, som udmønter sig i en strategi. Længden, en strategi skal strække sig over i tid, er oftest betinget af

Læs mere

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer

Den strategiske position. Kapitel 3: Strategisk kapabilitet. Ressource typer. Ressourcer Kernekompetencer. Fysiske ressourcer. Financielle ressourcer Den strategiske position Kapitel 3: Strategisk kapabilitet Ressourcer Kernekompetencer Ressource typer Fysiske ressourcer Financielle ressourcer Menneskelige ressourcer Intellektuel kapital Terminologien

Læs mere

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft

Analyse af tekstilbranchen. De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Analyse af tekstilbranchen De mellemstore tekstil virksomheder klarer sig bedst Juli 2014, Peter Kvistgaard Toft Indledning En gennemgang af de nyeste regnskabstal for tekstilbranchen viser flere tøjforretninger

Læs mere

2 Markedsundersøgelse

2 Markedsundersøgelse 2 Markedsundersøgelse Når man overvejer at lancere et nyt produkt, er det nødvendigt at foretage en undersøgelse af markedet, så man kan danne sig et overblik over de muligheder markedet byder på, og de

Læs mere

Del viden og få mere innovation

Del viden og få mere innovation DI s Innovationskonference 2009 - Ny styrke til vækst DI s Innovationsundersøgelse 2009 Del viden og få mere innovation DI, Produktivitet November 2009 1 DI s innovationsundersøgelse 2009 Undersøgelsen

Læs mere

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland

Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland Nogle resultater af undersøgelsen af virksomhedernes internationalisering og globaliseringsparathed i Region Midtjylland 1. Indledning. Formål, indhold og gennemførelse. Undersøgelsen gennemføres af konsulentfirmaet

Læs mere

17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING

17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 17-05-2010 EKSPORT OG INTERNATIONALISERING 1 17-05-2010 DAGENS PROGRAM Introduktion til Eksport Tyskland + Holland Spredt gruppe med forskellig erfaring Prøv at gøre det praktisk anvendeligt Individuel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013

FORRETNINGSUDVIKLING. Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 FORRETNINGSUDVIKLING Regionalt medlemsmøde Korsør, 14. marts 2013 INDHOLD Strategiske udfordringer Forretningsudvikling Mulige løsninger Praktisk eksempel Strategikort Og hvad så nu? 2 HVAD ER PROBLEMET?

Læs mere

Bilag 3, Interview med Göcke

Bilag 3, Interview med Göcke Bilag 3, Interview med Göcke 21 år Bosiddende i Hedehusene Studerende: KEA og salgsassistent i Vila Interviewer: Hvor længe har du arbejdet som salgsassistent? Respondent: Det har jeg i tre år. Jeg arbejder

Læs mere

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen

Foranalyse. Cupcakes. MulB 2.Semester 2014. Gruppe. Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Foranalyse Cupcakes MulB 2.Semester 2014 Gruppe Grace Tsatsaris, Line Brinkmann, Rasmus Bundgaard & Rene Andersen Brancheanalyse: Michael Porter har udviklet 5 Forces modellen til at belyse 5 elementer,

Læs mere

Private Label vokser sig endnu større

Private Label vokser sig endnu større Private Label vokser sig endnu større Chancen for, at du fanger dig selv med indkøbskurven fuld af varer med navne som Vores, Princip, First Price, Xtra, Budget eller Änglamark har aldrig været større.

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Torsdag d. 21. februar 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach

Læs mere

Eksport og produktivitet

Eksport og produktivitet Den 9. januar 13 Eksport og produktivitet Vigtigt med konkurrenceevne Skarp global konkurrence I en markedsøkonomi med effektiv konkurrence er det kun konkurrencedygtige virksomheder, der vil kunne blive

Læs mere

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min.

Eksamen nr. 1. Forberedelsestid: 30 min. Bilag til: HHX Afsætning A Eksamen nr. 1 Forberedelsestid: 30 min. - Se video: Intro - Forbered opgaven - Se video: Eksamen 1 - Diskuter elevens præstation og giv en karakter - Se video: Votering - Konkluder

Læs mere

Erhvervscase: Fur Bryghus

Erhvervscase: Fur Bryghus Erhvervscase: Fur Bryghus Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Virksomhedsbeskrivelse... 3 Problemstillinger... 3 Problemstilling 1: For upræcis målgruppe... 3 Løsning... 4 Konsekvensen.... 4 Problemstilling

Læs mere

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel

Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel Outercore IVS: Omstilling til cirkulær økonomi giver inspiration til ny forretningsmodel For Outercore gjorde samarbejdet med Rethink Business, at man gik målrettet efter at omstille til cirkulær økonomi.

Læs mere

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014

Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder. Deloitte, Juni 2014 Tøjbranchen i Danmark En verden af muligheder Deloitte, Juni 2014 Beklædningsbranchen Indledning Deloitte præsenterer hermed endnu en midtvejsanalyse af den økonomiske situation, trends og udvikling i

Læs mere

VERDEN OMKRING HTH. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Finanskrisen 5. Miljø 6. Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi.

VERDEN OMKRING HTH. Kunder 2. Konkurrenter 3. Leverandører 4. Finanskrisen 5. Miljø 6. Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi. VERDEN OMKRING HTH Kunder 2 Konkurrenter 3 Leverandører 4 Oms 3,9b Finanskrisen 5 Miljø 6 Befolkningssammensætning, urbanisering og økonomi 7 1 KUNDER HTH opdeler deres kunder i to kundegrupper. B2Bkunder

Læs mere

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013

Fremtidens distributions- og forretningsmodeller. NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 12 Fremtidens distributions- og forretningsmodeller NBFs Årskonference 2013 Oslo, 9. april 2013 20 års erfaring i bilbranchen: General Motors Product Manager (DK, UK) Intl. Managementprog. (UK, USA, Puerto

Læs mere

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv)

FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) FORRETNINGSUDVIKLING (i et strategisk perspektiv) Mærkeforeningsmøde Middelfart, 19. februar 2013 INDHOLD Resumé 26.11.2012 Udfordringer de næste 3 år Forretningsudvikling Mulige løsninger Og hvad så nu?

Læs mere

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale

Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale 1 2011-04-15 Posten Norden generalforsamling 2011 Administrerende direktør og koncernchef Lars Idermarks tale Kære generalforsamling, mine damer og herrer. Det er en stor glæde for mig at tale her i dag

Læs mere

Erhvervscase - Fur Bryghus

Erhvervscase - Fur Bryghus Erhvervscase - Fur Bryghus Fur Bryghus er et anpartsselskab, som blev etableret i 2004, og er derfor forholdsvis nyt på markedet. Bryggeriet er placeret i Nordjylland, på limfjordsøen Fur, og er ejet af

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S

Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Side 1 af 6 Fusionen mellem Dagrofa A/S og KC Storkøb, Korup A/S Journal nr.3:1120-0401-20/service/osk Rådsmødet den 29. august 2001 Beslutning vedrørende virksomhedsovertagelse jf. konkurrencelovens 12

Læs mere

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien

DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien DEN RIGTIGE PRIS - det ses på bundlinien v/ Henrik Andersen, Væksthus Midtjylland Få viden om: Prisens vigtighed som konkurrenceparameter Hvornår er prisen rigtig Forskellige prisstrategier Hvordan fastsætter

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Internettet som salgskanal ikke kannibal

Internettet som salgskanal ikke kannibal Internettet som salgskanal ikke kannibal Læs tt-artiklen i e-page her Nervøsiteten for at kannibalisere detailleddet har begrænset nethandlen. Men der er ved at ske et skifte. Flere og flere aktører begynder

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015

VÆKST BAROMETER. Det betaler sig at løbe en risiko. Februar 2015 VÆKST BAROMETER Februar 2015 Det betaler sig at løbe en risiko Halvdelen af de virksomheder, som ofte løber en risiko, ender med at tjene flere penge. Kun få ender med at tabe penge på deres satsning.

Læs mere

Multichannel Retail & Marketing

Multichannel Retail & Marketing Multichannel Retail & Marketing Fundamental anvendelse E-handel bruges til: Køb Prækvalificering Danske kunder researcher på nettet før køb (fra kædernes konkurrencekraft 2009) Kun 36% af danske detailkæder

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Kritik af Porters generiske strategier?

Kritik af Porters generiske strategier? Blue Ocean strategi Man bliver dygtigere og dygtigere til at kopiere hinanden. Pris. Kritik af Porters generiske strategier? Bedre, hurtigere, billigere Eks.: Dagligvarebranchen Et alternativ? klip Red

Læs mere

Kapitel 26 Markedsføringsplan

Kapitel 26 Markedsføringsplan Kapitel 26 Markedsføringsplan Opgave 26.1 1. Hvad forstås der ved en markedsføringsplan? Markedsføringsplanen fortæller virksomhedens medarbejdere hvilke sammenhænge der er mellem virksomhedens markedsføringsmæssige

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1.

De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. De danske virksomheder trodser krisen og giver deres ansatte gaver for mere end 920 mio. kr. om året 1. 82 % af de danske virksomheder bruger penge på deres ansatte og forretningsforbindelser til julegaver

Læs mere

Forsikringssammenligning

Forsikringssammenligning Forsikringssammenligning Komparative fordele øger nytegning og redning samt er tidsbesparende for både produkt- og forretningsudvikling. KENDER I TIL AKTUELLE KOMPARATIVE FORDELE, BLIVER DET NEMMERE AT

Læs mere

Forsikringssammenligning

Forsikringssammenligning Forsikringssammenligning Komparative fordele øger nytegning og redning samt er tidsbesparende for både produkt- og forretningsudvikling. KENDER I TIL AKTUELLE KOMPARATIVE FORDELE, BLIVER DET NEMMERE AT

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt

ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt ANALYSENOTAT Forandringstempoet i erhvervslivet er intenst højt AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Forandringstempoet er højt Erhvervslivet ændrer sig i disse år, og forandringstempoet er højt. Digitalisering

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli 1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli Tivoli er en service virksomhed som sælger oplevelser/forlystelser til kunder. De opererer på konsumentmarkedet, altså

Læs mere

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering.

Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Arbejdet med virksomhedens strategiske platform (1). Makrodrivers og makrosegmentering. Af Rikke Skovbakke, Beacon Group. Forestil dig følgende situation: dine solide position på markedet er truet. Dine

Læs mere

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk

Værktøjskassen. Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) (C) Copyright by Marketinginfo.dk Værktøjskassen Marketingmodelsamling (Kom sikkert i land!!) Forord De væsentligste modeller til gennemførslen af marketingprocessen er her oplistet. Enkelte af modellerne er forklaret! God fornøjelse!

Læs mere

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed?

af mellemstore virksomheder Hvad er værdien af din virksomhed? Hvad tilbyder vi? Processen Hvilke informationer får du? Eksempel på værdiansættelse Værdiansættelse af mellemstore virksomheder SWOT-analyse Indtjeningsmultipler Kontantværdi Følsomhedsananlyse Fortrolighed

Læs mere

StockRate s investeringsproces

StockRate s investeringsproces StockRate s investeringsproces Det overordnede mål for StockRate s investeringsproces er at skabe aktieporteføljer bestående af selskaber med den højeste økonomiske kvalitet. Undersøgelser fortaget af

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 18. Marts 2002 HAR DU SPØRGSMÅL TIL MORTEN? Eller mangler du materiale? www.itu.dk/~mbj Morten Bach Jensen /

Læs mere

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut

Kom godt i gang med din webs. Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Kom godt i gang med din webs Dato: 14. marts 2013 Jan Overgaard, Sektionsleder i IBIZ-Center, ved Teknologisk Institut Program Kl. 14.00-14.10 Velkommen v/dansk Erhverv Kl. 14.10-14.30 Rammer og tendenser

Læs mere

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst

BØRSNOTERING. vokser. har en værdi på mindst DKK 40 mio. kan se en fordel i at ha adgang til yderligere kapital til fremtidig vækst 2 BØRSNOTERING Børsnotering for små og mellemstore virksomheder er igen blevet muligt i Danmark. Børsnotering kan være særdeles fordelagtigt for virksomheder, der vokser har et kapitalbehov på mindst DKK

Læs mere

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter

Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter SELSKABSMEDDELELSE København, den 16. april 2013 Historiske sammenligningstal for nye forretningssegmenter Som omtalt i regnskabsmeddelelsen for 1. halvår 2012/13 vil IC Companys kvartalsvise rapportering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1. år

Undervisningsbeskrivelse 1. år Undervisningsbeskrivelse 1. år Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Michael

Læs mere

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet

Kapitel 18 Standardisering eller differentiering af parametermixet Kapitel 18 eller differentiering af parametermixet Opgave18.1 1. Opstil nedenstående produkter i rækkefølge efter samme princip som fig. 18.3 side 488 i lærebogen. 100 % 100 % standardiseret differentieret

Læs mere

10 gode råd om. Strategisk salg

10 gode råd om. Strategisk salg 10 gode råd om Strategisk salg Strategisk salg - Vejen til bedre kundeløsninger Denne E-bog er tænkt som et inspirationsværktøj til at få en overordnet indsigt i fagområdet strategisk salg. For at få det

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2010 i bygge- og anlægsbranchen Dansk Byggeris regnskabsanalyse for året 2010 viser, at krisen som brød ud i lys lue tilbage i 2008, for alvor begyndte at kræve sine ofre i bygge- og anlægsbranchen i 2010. Regnskaberne afspejler, at

Læs mere

Omsætning. 900 Omsætning

Omsætning. 900 Omsætning Analyse SP Group A/S En anden aktie vi har taget en større position i er en aktie der de seneste 3 4 år har foretaget en rigtig turn around, og nu ser ud til at være på rette spor mod fremtidige gevinster.

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Jan./16 dec./16 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Frederikshavn Handelsskole EUX Afsætning B,

Læs mere

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE

TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE TILFREDSHEDSUNDERSØGELSE Parkering Danmark Postboks 301 1502 København V Tlf. 31148908 Mail: info@parkeringdanmark.dk Side 1 af 18 Kontortid: Mandag - Torsdag 14-16 Indhold Tilfredshedsanalyse... 3 Analysens

Læs mere

1 af 1. Kapitel 4 Fremtidens strategi

1 af 1. Kapitel 4 Fremtidens strategi 1 af 1 Kapitel 4 Fremtidens strategi Opgave 4.1 1. Mener du, det er en god idé-formulering, Sofie har lavet for sin butik? En god idé-formulering kan karakteriseres sådan (definition side 44 i lærebogen):

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Værdiansættelse af IC Companys A/S

Værdiansættelse af IC Companys A/S HA Almen 6. semester Eksamensnumre: 994942 302999 Navne: Martin Glavind Espersen Simon Fisker Rasmussen Vejleder: Palle Nierhoff Dato: Maj 2014 Værdiansættelse af IC Companys A/S Institut for Økonomi Anslag:

Læs mere

Kære Jacob. Tak for din henvendelse.

Kære Jacob. Tak for din henvendelse. Kære Jacob Tak for din henvendelse. Hvordan forklarer I, at de ældre og handicappede, som er nødsaget til at benytte den kommunale dagligvarelevering, skal betale overpriser ift. almindelige kunder? Det

Læs mere

Kapitel 25 - Branding

Kapitel 25 - Branding Kapitel 25 - Branding Opgave 25.1 1. Hvad betyder begrebet branding? Branding betyder, at et produkt bliver tillagt en symbolsk merværdi. 2. Kan produkterne i de to annoncer betegnes som brands? Du skal

Læs mere

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON]

[A. Kendskab] [B. Forståelse] [Info] Hvor meget kender du til konkurrenceloven? [INTW: EFTER AT VÆRE STILLET OM TIL RETTE PERSON] [Introduction] Goddag mit navn er, og jeg ringer fra Epinion. Vi er i øjeblikket i gang med en undersøgelse blandt danske virksomheder for Konkurrence og Forbrugerstyrelsen. Må jeg i den forbindelse have

Læs mere

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School

heho14ae Exam name CBS Mikroøkonomi Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae Copenhagen Business School Exam name CBS Europæisk Business Henrik Priebe Hold heho14ae 27-06-2016 Copenhagen Business School ComputerName: AS2A-057 Page 0 of 4 SPØRGSMÅL 1: FORBERED EN OMVERDENS-ANALYSE MED FOKUS PÅ HVILKE CENTRALE

Læs mere

Aktiebrev : Bet at home.com AG:

Aktiebrev : Bet at home.com AG: Aktiebrev 3 2014: Som jeg har nævnt flere gange på det sidste, så er de nuværende aktiemarkeder ikke præget af en masse flotte tilbud og man skal nærmest lede efter nålen i en høstak for at finde investeringer

Læs mere

Pris kapitel 13 side 189

Pris kapitel 13 side 189 Pris kapitel 13 side 189 Oversigt Prisstrategi Priselasticitet Prisfastsættelsesmetoder Prisdifferentiering Prisfastsættelse for nye produkter hp://jyskebank.tv/012220820081297/hj pris signalerer hj kvalitet

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011

Kapital til vækst. Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Kapital til vækst Væksthus Hovedstadsregionen, 15. november 2011 Take-away fra de kommende minutter Et par tanker om: 1. Eksterne investorer er det en god idé, og hvordan har finanskrisen ændret spillereglerne?

Læs mere

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN

KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN KONKURRENCE STRATEGI & THE BRAND VALUE CHAIN Multimediedesigner uddannelsen 2. semester Mandag d. 18. Marts 2002 PORTERS VÆRDIKÆDE Læs gerne Organisation s. 20-22 M. Porter, Competitive Advantages Aktiviteter

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet

DI s produktivitetsundersøgelse 2012. De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet DI s produktivitetsundersøgelse 212 De tre P er Produktivitet, Produktivitet og Produktivitet Produktivitet som konkurrenceparameter Hvordan sikrer vi fortsat velfærd i Danmark? Det gør vi blandt andet

Læs mere

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 3. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stærkt dansk M&A marked i 2014Q3 drevet af finansielle købere M&A markedet i year-to-date 2014 forsætter de

Læs mere

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen

Underleverandørers Internationale markedsekspansion. Poul Houman Andersen Underleverandørers Internationale markedsekspansion Poul Houman Andersen Hvad er en underleverandør En underleverandør producerer ydelser 1) på baggrund af ordregivers specifikationer 2) som indgår i ordregiverens

Læs mere