STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR DECEMBER 1994

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994"

Transkript

1 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR DECEMBER

2 2

3 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget 11 Skitseforslag til udsmykningsopgaver 11 Igangsatte udsmykningsopgaver 12 Afsluttede udsmykningsopgaver 12 Indkøbs- og legatudvalget 14 Uddelinger 14 Indkøbte værker 18 Beretning fra Litteraturudvalget 22 Uddelinger 23 Beretning fra Tonekunstudvalget 27 Uddelinger 27 Beretning fra Kunsthåndværk- og Designudvalget 34 Uddelinger 35 Indkøbte værker 38 Beretning fra Arkitekturudvalget 40 Uddelinger 41 Beretning fra Film- og Teaterudvalget 44 Uddelinger 45 Indstillinger til livsvarige ydelser 46 Driftsregnskab for finansåret Status pr. 31. december Repræsentantskabets brevveksling med Kulturministeriet om beretningen 3

4 Fondens styrelse og administration Repræsentantskabet Områdechef Linda Egaa, formand Udpeget af kulturministeren Lone Dybkjær, MF Udpeget af Det radikale Venstres folketingsgruppe H.P. Clausen, MF Udpeget af Det konservative Folkepartis folketingsgruppe Hanne Andersen, MF Udpeget af Socialdemokratiets folketingsgruppe Mariann Fischer Boel, MF Udpeget af Venstres folketingsgruppe Stadsbibliotekar Herman Hermansen Udpeget af Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe Lærer Per Chrillesen Udpeget af Kristeligt Folkepartis folketingsgruppe fratrådt oktober 1994 Fhv. skoledirektør H. Vilhelm Jensen Udpeget af Centrum-Demokraternes folketingsgruppe efter at Jette Pors fratrådte i oktober 1994 Hr. Peter Rindal Udpeget af Fremskridtspartiets folketingsgruppe Borgmester Jens Johansen Udpeget af Københavns Magistrat efter at Tom Ahlberg fratrådte i september 1994 Amtsrådsmedlem Povl Kildemoes Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark efter at Kirsten Krogh Jensen fratrådte i juni 1994 Borgmester Birthe Juel-Jensen Udpeget af Kommunernes Landsforening efter at Lone Lunding fratrådte i juni 1994 Docent Jacob Isager Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Odense, Københavns og Aarhus universiteter Lektor Marianne Marcussen Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Københavns, Aarhus og Odense universiteter Lektor Karen Juul-Olsen Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Aarhus, Københavns og Odense univer- 4

5 siteter Maleren Anders Kirkegaard Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedhuggeren Lise Ring Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Maleren, professor Ole Sporring Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Arkitekten Erik Korshagen Udpeget af Akademiraadet Billedhuggeren Hein Heinsen Udpeget af Akademiraadet Billedkunstneren Oda Christiansen Udpeget af Akademiraadet Forfatteren Naja Marie Aidt Udpeget af Dansk Forfatterforening Forfatteren Knud Sørensen Udpeget af Dansk Forfatterforening Dramatikeren Astrid Saalbach Udpeget af Danske Dramatikeres Forbund Forfatteren Inger Christensen Udpeget af Det Danske Akademi Forfatteren Tage Skou-Hansen Udpeget af Det Danske Akademi Komponisten Birgitte Alsted Udpeget af Dansk Komponistforening Komponisten Pelle Gudmundsen-Holmgreen Udpeget af Dansk Komponistforening Musikrådsmedlem Pia Raug Udpeget af Statens Musikråd Rektor Steen Pade Udpeget af Musikkonservatoriernes Fællesråd Komponisten Sanne Brüel Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Maleren Hans Chr. Rylander Udpeget af Kunstnersammenslutningerne Væveren Charlotte Schrøder 5

6 Udpeget af Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning Designeren Karen Sofie Blincoe, IDD Udpeget af Industrielle Designere Danmark Arkitekten MAA Michael Steen Johnsen Udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund Direktør Flemming Ettrup Udpeget af Danmarks Biblioteksforening Direktør Else Relster Udpeget af Statens Filmcentral og Det Danske Filminstitut tiltrådt marts 1994 Instruktør, skuespiller Vigga Bro Udpeget af Teaterrådet tiltrådt marts 1994 Dr.phil. Bent Holm Udpeget af Teaterrådet tiltrådt marts

7 Bestyrelsen Arkitekten Marianne Ingvartsen, formand Komponisten John Frandsen Arkitekten, professor Knud Holscher Skuespilleren Lane Lind, fra Billedhuggeren Margrete Sørensen Forfatteren Pia Tafdrup Udvalgene Det Billedkunstneriske Udsmykningsudvalg Billedhuggeren Margrete Sørensen, formand Udpeget af repræsentantskabet Billedkunstneren Kirsten Christensen Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten, professor Hanne Kjærholm Udpeget af kulturministeren Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg Billedhuggeren Margrete Sørensen, formand Udpeget af repræsentantskabet Maleren Freddie A. Lerche Udpeget af repræsentantskabet Maleren Niels Sylvest Udpeget af repræsentantskabet Litteraturudvalget Forfatteren Pia Tafdrup, formand Udpeget af kulturministeren Forfatteren Niels Frank Udpeget af repræsentantskabet Forfatteren Kirsten Thorup Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget Komponisten John Frandsen, formand 7

8 Udpeget af repræsentantskabet Musikanmelderen, lektor, cand.mag. Jens Brincker Udpeget af kulturministeren Komponisten Anne Dorte Michelsen Udpeget af repræsentantskabet Kunsthåndværk- og Designudvalget Arkitekten, professor Knud Holscher, formand Udpeget af repræsentantskabet Keramikeren Karen Bennicke Udpeget af kulturministeren Væveren Grethe Sørensen Udpeget af repræsentantskabet Arkitekturudvalget Arkitekten Marianne Ingvartsen, formand Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten MAA Dan Christensen Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten MAA Jan Søndergaard Udpeget af kulturministeren Film- og Teaterudvalget beskikket for perioden Skuespilleren Lane Lind, formand Udpeget af kulturministeren Anmelderen Monna Dithmer Udpeget af repræsentantskabet Lærer ved Den Danske Filmskole Niels Jensen Udpeget af repræsentantskabet 8

9 Sekretariatet Fondens adresse er: Sankt Annæ Plads 10 B 1250 København K Telefon Telefax Sekretariatsleder Vibeke Jakobsen Fuldmægtig Hanne Kiær Kontorfuldmægtig Birgitte Jensen Overassistent Kirsten Krogh Overassistent Bente Maimann Overassistent Pia Sandstrøm Assistent Pia Dedenroth Registrator, designer Claus Bohne 9

10 BERETNING FRA BESTYRELSEN Kunstnerne har fået bedre kår ved forøgelsen af Statens Kunstfonds tildelingsmidler ved lovrevisionen, som trådte i kraft i Udvalgene har haft mulighed for at støtte mere markant og reelt samtidig med, at flere kunstnere og nye kunstområder er medtaget i kunstfondens virke. Forøgelsen har været tiltrængt, idet flere års stilstand på bevillingsrammen har haft den tendens, at legaternes størrelse har været for små. Bestyrelsen besluttede ved årets start igen at hæve tre-års stipendiernes størrelse fra kr. til kr. med henblik på at nærme stipendiestørrelserne til årstildelinger, som giver reelle muligheder for arbejdsro til det kunstneriske virke. Målet er dog ikke nået endnu, men vil være efterfølgende tre-mands udvalgs vurdering og initiativ. I relation til forhøjelsen af stipendieydelserne ser bestyrelsen de livsvarige ydelser på finansloven som helt utidssvarende og ikke opfyldende deres oprindelige hensigt. "I Danmark kan kun få kunstnere leve af deres kunstneriske produktion. Det er et arbejde og en profession at være kunstner, men det er en kendsgerning, at det ikke er et erhverv, som sikrer sin udøver en rimelig indkomst. Med de livsvarige ydelser har man derfor ønsket at give kunstneren sikkerhed for en vis varig indtægt og skabe grundlag, hvorpå han kan opbygge en stabil indtægt. De livsvarige ydelser må ses som en fortjent og rimelig betaling for samfundets anvendelse af kunstneren og af de af ham skabte samfundsværdier. Samfundet skylder ham en grundløn for den skabende indsats, som måske ikke i dag kan vurderes økonomisk og samfundsmæssigt, men som vil være en del af den kulturarv, som kommende generationer skal leve videre på." Citat fra Bemærkninger til Lovforslag om Statens Kunstfond På baggrund heraf forekommer en livsvarig års-ydelse på minimum kr og maximum kr ikke at opfylde lovens oprindelige hensigt. Bestyrelsen har beskæftiget sig indgående med problemerne omkring de livsvarige ydelsers størrelse og mener også, at ydelsernes antal bør revurderes og øges, så at de enkelte kunstområders kvalificerede kunstnere på et rimeligt tidligt tidspunkt i deres virke får mulighed for at opnå ydelsen. Bestyrelsens synspunkter er med tilslutning fra repræsentantskabet forelagt kulturministeren og de kulturpolitiske ordførere med henblik på at søge dette uløste problem behandlet og løst. Kulturministeren har i anledning af Kulturby 96 bevilget ekstra midler i 1994, 1995 og 1996, som kan tildeles kunstnere, der søger eller udvælges af Statens Kunstfond til kulturbyrelaterede formål og endvidere kan støttes af Kulturbysekretariatet. Sådanne ansøgte eller udvalgte projekter tænkes i Statens Kunstfonds tremandsudvalg behandlet på lige fod med alle øvrige ansøgte eller udvalgte arbejder. Bestyrelsen finder det berettiget, at tremandsudvalgene kan påtage sig en 10

11 udvælgelsesopgave i denne anledning, men har påpeget, at Statens Kunstfonds hovedkriterium for tildelinger som altid vil være den kunstneriske kvalitet og ikke projektets spektakulære eller oplevelsesmæssige værdi i kulturbysammenhæng. Statens Kunstfond ser dog allerede eksempler på, at institutionernes udvælgelseskriterier kan være sammenfaldende. Det nye tremandsudvalg for den skabende kunst inden for film og teater tiltrådte i efteråret Bestyrelsen har hilst udvalget velkomment og sammenkaldte til fællesmøde for samtlige udvalgsmedlemmer i december med henblik på at præsentere det nye udvalgs medlemmer for de eksisterende udvalgs arbejde, problemer og diskussioner. Der har i årets løb været afholdt ialt to fællesmøder mellem udvalgene med henblik på dels at drøfte uløste problemer ved lovrevisionen og dels at åbne for samarbejdet udvalgene imellem. Året har været et vigtigt arbejdsår for samtlige udvalg som det andet år af det treårige arbejde. På bestyrelsens vegne Marianne Ingvartsen 11

12 BERETNING FRA UDSMYKNINGSUDVALGET Udvalget har igen i år på eget initiativ og efter ansøgninger foretaget adskillige besigtigelsesrejser, for at tage stilling til om bygningsværker eller offentlige rum egnede sig til kunstneriske udsmykninger. Udvalgets formål er fortsat at beslutte og administrere, i hvilke sammenhænge fondsmidlerne bedst muligt bliver tilgodeset. Den kunstneriske kvalitet i lokaliteternes komplekse sammenhænge er aldrig ens, og det betyder at udvalget til stadighed udfordres til diskussion om efter hvilke retningslinier opgaverne kan realiseres. I år har vi igangsat adskillige projekter, og vores valg har i særlig grad omfattet kunstnere, som aldrig før har fået mulighed for at udføre større opgaver i det offentlige rum med støtte fra Statens Kunstfond. Enkelte kunstnere, der før har løst større udsmykningsopgaver er dog også valgt. Udvælgelserne er foretaget ud fra kunstneriske kvaliteter. Udvalget har årligt en bevilling på 10 mill. kr. til udsmykningsopgaver. Dette beløb er fortrinsvis anvendt til opgaver, der hver koster mellem 1 og 2 mill. kr. at realisere. Af dette beløb ydgør kunstnerens honorar kun en beskeden del, ca. en femtedel. Den resterende del anvendes til fremstilling af værket, d.v.s. til materialer, håndværkerudgifter m.v. Eksempelvis kan nævnes nogle retningslinier for vores valg af kunstnere til de forskellige udsmykningsopgaver: 1. Billedkunstnere inddrages tidligt i byggefasen og danner en integration mellem billedkunst og arkitektur. 2. Billedkunstner og landskabsarkitekt løser i fællesskab et parkrum. 3. Billedkunstner skaber en plads ved bearbejdning af belægningen i byrummet, for at danne en helhed billedkunstnere bearbejder et landskabsområde. 5. Billedkunstner bearbejder byrum for at skabe dialog mellem eksisterende og ny tidsdimension. Til løsning af udsmykningsopgaver kræves tilstrækkeligt tid og relevant økonomi, hvis de skal løses kunstnerisk tilfredsstillende. Udsmykningsudvalget har løbende diskuteret spørgsmålet om de livsvarige ydelser, og anbefaler på det kraftigste, at ydelsen forhøjes til et relevant eksistensinimum. Udvalget har været inviteret til et fællesnordisk møde i Reykavik. Dagsordenen lød på, at statslige kunstfonde i de nordiske lande informerede hinanden om deres virke og diskuterede evt. samarbejdsmuligheder. Der var en meget inspirerende stemning og debat om kunst i det offentlige rum, dens funktion og fremtid. På mødet fik udvalget bekræftet, hvor suverænt Statens Kunstfond i Danmark er i sin struktur. Endelig skal vi nævne, at udvalget med interesse har fulgt den offentlige debat i dagspressen om kunstens betydning i det sociale rum. I forlængelse heraf har vi grundigt diskuteret kvalitetskriterier og forvaltningen i de fremtidige 12

13 opgaver, hvor kunst og samfund mødes. På udvalgets vegne Margrete Sørensen Udsmykningsudvalget har i 1994 modtaget 105 ansøgninger, hvoraf de 13 blev imødekommet. SKITSEFORSLAG TIL UDSMYKNINGSOPGAVER: Esbjerg, Heerups Have Arkitekten Lars Nicolai Bock og billedkunstneren Marianne Hesselbjerg Esbjerg, Landskabsskulptur Billedkunstneren Eva Koch og landskabsarkitekten Steen Høyer Frederiksberg, Aksel Møllers Have Landskabsarkitekten Malene Hauxner og billedkunstneren Elle Klarskov Jørgensen Grenå, Stationspladsen Billedkunstneren Steffen Jørgensen Ikast Kommune Landskabsarkitekten Stig Lennart Andersson Kolding, Kunstmuseet på Trapholt Arkitekten Boje Lundgaard og billedkunstneren Finn Reinbothe København, Folketinget Indbudt konkurrence Tekstilkunstnerne Torill Ruud Galsøe, Puk Lippmann og Kirsten Nissen (Udsmykningsudvalget i samarbejde med Kunsthåndværk- og designudvalget) Risskov Amtsgymnasium Billedkunstneren Mikael Thejll Åbenrå, Pladsen ved Nørreport Billedkunstneren Lone Høyer Hansen Århus, Statsbiblioteket Billedkunstneren Finn Naur Petersen Århus, Store Torv Billedkunstneren Hein Heinsen Gavlplakat til kommuner Billedkunstneren Karin Birgitte Lund Billedkunstneren Lis Nogel UDSMYKNINGSOPGAVER IGANGSAT I 1994: (Beløbene angiver fondens bevilling) 13

14 Sorø Kraftvarmeværk Billedkunstneren Thorbjørn Lausten kr. Gavlplakat til kommuner Billedkunstneren Rasmus Nellemann kr. UDSMYKNINGSOPGAVER AFSLUTTET I 1994: Ballerup, Københavns Teknikum Billedkunstneren Torben Ebbesen (Igangsat 1992) Broager, Cathrinesminde Teglværk Billedkunstneren Jørgen Haugen Sørensen (Igangsat 1993) Fonnesbæk Kirke Billedkunstneren Niels Guttormsen (Igangsat 1992) Odense Universitet Billedkunstneren Jørn Larsen (Igangsat 1993) Valby, midlertidige skulpturer Billedkunstnerne Eli Benveniste, Torben Christensen, Eva Koch, Elle Klarskov Jørgensen, Cai Ulrich von Platen (Igangsat 1992) TILSKUD TIL UDSMYKNINGSPROJEKTER: Bjerringbro Svømmehal kr. til udsmykning af billedkunstneren Bjørn Nørgaard København, Copenhagen Jazzhouse kr. til udsmykning af billedkunstneren Lisa Rosenmejer Nuuk, Grønlands Kulturhus kr. til udsmykningskonkurrence Nykøbing Sj., Distriktspsykiatrisk Ambulatorium kr. til udsmykning af billedkunstneren Mette Møller Bovin Ringkøbing, Vestjyllands Højskole kr. til køb af skulptur af billedkunstneren Laila Westergaard MERBEVILLINGER TIL TIDLIGERE IGANGSATTE UDSMYKNINGSOPGAVER: 14

15 København, Provianthuset Billedkunstneren Bjørn Nørgaard kr. (Igangsat 1992) København, Provianthuset Billedkunstneren Hans Christian Rylander kr. (Igangsat 1991) Odense Universitet Billedkunstneren Jørn Larsen kr. (Igangsat 1993) 15

16 BERETNING FRA INDKØBS- OG LEGATUDVALGET I det forløbne år har udvalget arbejdet for at få forhøjet de tre-årige stipendier fra kr. til kr. årligt. Udvalgets begrundelse for denne forhøjelse er det faktum, at den kvalificerede kunstneriske praksis generelt mere og mere har placeret sig i en situation, som viser et mere omfangsrigt skabende virke. I det store perspektiv medfører dette øgede materialeudgifter, studierejser, særstudier m.v., der indenfor rammerne af den kunstneriske skaben forøger mulighederne for at følge forsøg og experimenter til dørs. Også gennem uddeling af særligt store arbejdslegater har udvalget givet kunstnere mulighed for i en periode helt at hellige sig en målrettet og økonomisk uafhængig kunstnerisk aktivitet. Et væsentligt antal af disse arbejdslegater er blevet tildelt uden ansøgning fra kunstnerne. Udvalget valgte på denne måde at påskønne kvaliteten i disse kunstneres værk set gennem et længere tidsrum. Desuden har udvalget efter besøg på udstillinger præmieret projekter og ideer af særlig betydning. Udstillingsbesøg har været et kapitel for sig. Det forløbne år har været præget af en næsten febrilsk udstillingsaktivitet. Udvalget har omhyggeligt fulgt begivenhederne og besøgt utallige udstillinger, og indkøbt kvalificerede værker og ofte flere af den samme kunstner. Endelig har en forhøjelse af de livsvarige statsydelser været meget diskuteret i udvalget. Vi må stærkt anbefale en forhøjelse af ydelsen til et relevant existensminimum. Dette er særdeles nødvendigt, hvis kunstnere skal skaffes arbejdsro til det, de er bedst til - at viderebringe erfaringer i et æstetisk medium. Vi anbefaler ligeledes, at et øget antal kvalificerede kunstnere indstilles til livsvarig statsydelse. Langt flere end 73 billedkunstnere bør tilbydes den indiskutable frihed, der ligger i blot nogenlunde økonomisk sikkerhed. De statistiske beregninger viser, at over halvdelen af billedkunstnere på livsvarig statsydelse oppebærer fuld ydelse på årligt, det siger jo ikke så lidt om den beskæmmende tilstand en højt kvalificeret kunstners løbebane befinder sig i, en yderst betænkelig situation for kunstnere, som tegner statens æstetiske ansigt og som derfor burde behandles anstændigt og efter fortjeneste. På udvalgets vegne Margrete Sørensen UDDELINGER Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har i 1994 modtaget 547 ansøgninger, hvoraf de 84 blev imødekommet. Endvidere blev der givet 31 legater til ældre fortjente kunstnere og 31 legater 16

17 til efterladte efter bildende kunstnere. 3-ÅRIGE STIPENDIER á kr. Martin Erik Andersen Søren Jensen Kirsten Justesen Ane Mette Ruge ARBEJDSLEGATER Eric Andersen Henrik Bjørn Andersen Thomas Bang Ingvar Cronhammar Anette Harboe Flensburg Jørgen Fog Signe Guttormsen Signe Guttormsen Claus Havemann Peter Holst Henckel Claus Jensen Poul Jupont Steffen Jørgensen Kirsten Klein Eva Koch Birthe Kronkvist Malene Landgreen Otto Lawaetz Kirsten Lockenwitz Peter Mandrup Søren Mathiesen Finn Mickelborg Carsten Nash Per Neble Peter Neuchs Kehnet Nielsen Gregers Nielsen Kaj Nyborg John Olsen Lars Bent Petersen Finn Reinbothe Kirsten Rose Lisa Rosenmeier Jan Skovgård Morten Stræde Teddy Sørensen William Louis Sørensen Ivar Tønsberg Ane Vester Agneta Werner Troels Wörsel Lene Åkerlund

18 ARBEJDSLEGATER UDEN ANSØGNING BEVILGET MED BAGGRUND I KUNSTNERENS ARBEJDER Peter Bonde Tine Borg Leonard Forslund Jens Haaning Jane Hooge Thorbjørn Lausten Erland Knudssøn Madsen Pernelle Maegaard Øivind Nygård Bjørn Nørgaard Peter Severin REJSELEGATER Malene Bach Ursula Reuter Christiansen Anette Harboe Flensburg Peder Gilkær Marianne Grønnow Anita Houvenaeghel Torben Huss Frans Jacobi Jørgen Jakobsen Per Bak Jensen Elle Klarskov Jørgensen Bentemarie Kjeldbæk Michael Kvium Jørgen Carlo Larsen Hanne Mailand Lise Malinovsky Lone Mark Mertz Lone Mark Mertz Per Neble Bodil Nielsen Stefan Nilsson Poul Pedersen Mette Perregaard Eva Gerd Petersen Bjørn Poulsen Jet-te Ranning Peter Rössel Heine Skjerning Torgny Wilcke Carsten von Würden STØTTE TIL PROJEKTER 18

19 Jane Balsgaard støtte til delvis dækning af udstillingsudgifter i forbindelse med udstillingsprojekt i Tyskland Niels Bonde, støtte til udstillingen "ME" Ingvar Cronhammar og Poul Ingemann til møbel/skulpturprojektet "Chambre" Galleri Nicolai Wallner til gennemførelse af projektet "INTERXCHANGE" Erling Jørgensen støtte til udstillingsprojekt på Kunstmuseet Trapholt, Kolding Joachim Koester til udstillingsprojekt på Gentofte Bibliotek Kunstforeningen for Hjørring og Omegn projektstøtte til deltagende kunstnere i udstillingsprojektet "Nordenfjords AV" Niels Lomholt til videoproduktionen "J.F.W." Christine Melchiors til udstillingsprojekt i Paris Lise Nellemann til gennemførelse af projektet "Brevet" PRÆMIERING Benny Dröscher for værket "Fra" "Under" "Og" "Over", Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, København Pernelle Maegaard arbejdslegat uden ansøgning med baggrund i kunstnerens arbejder Nynne Livbjerg Poulsen i anledning af udstilling i Nørregade 7 C, København Bjarne v. H.H. Solberg i anledning af udstilling i Kulturministeriets Udstillingssted "Overgaden", København Pernille Priorgaard Worsøe i anledning af udstilling i Nørregade 7 C, København LEGATER TIL ÆLDRE FORTJENTE KUNSTNERE Grete Balle

20 Falke Bang Albert Bertelsen Erik Bischoff Erik Bischoff Svend Danelund Erik Enevold Edgar Funch Knud Erik Færgemann Johan Galster Boye Givskov Rita Grünberg Hjørdis Hammeleff Arne L. Hansen Maria Lüders Hansen Arne Heuser Kirsten Høm Aksel Rugberg Jensen Poul Lillesøe Gerda Bertelsen Lobedanz Anna Maria Lütken Hans Jørgen Nicolaisen Morten Nielsen Yan Kai Nielsen Erik Ortvad Gudrun Poulsen Kirsten Rose Inger Marie Svendsen Leo Thellefsen Jytte Thompson Ejgil Vedel LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER BILDENDE KUNSTNERE Merete Agergaard Asta Backhausen Grete Balle Thea Borregaard Dagny Johanne Christensen Ellen Tangai Christophersen Elisabeth Clausen Kirsten Laub Eberlein Birte Find Grethe Grathwol Marit Lie Gregersen Marie Haagen-Müller Hanne Gervig Hansen Minna Gyrithe Holmskov Ena Hornung Inge Marie Jacobsen Inger Kingo Jensen Ragna Johansen Karen Knudsen Ebba Koch Aase Tut Køpcke

21 Inger Liisberg Nelly Lohmann Lone Mark Mertz Evelyn Oldenburg Evelyn Oldenburg Elisabeth Gabrielle Olsen Gerda Olsen Else Schwalbe Margrethe Skyum Bodil Leon Aalykke Kirsten Østergaard INDKØBTE VÆRKER MALERI Mogens Andersen 1968, Olie på lærred kr. Grønningen, Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, København Thor Ruhwald Axilgård Uden titel 1994, acryl på lærred kr. Forårsudstillingen, Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, København Malene Bach Det comfortable - og bekymringen for en evig salighed, nr , olie på lærred kr. Perverteret maleri, nr , olie på lærred kr. Kulturministeriets udstillingssted Overgaden, København Merete Barker Den fortabte by. Byen er sin egen skygge 1993, acryl på lærred kr. Vejle Kunstmuseum Wilhelm Freddie Udkast til en jomfru 1981, olie på lærred kr. Castelmadama III (Souvenir) 1976, olie på lærred kr. Galerie Asbæk, København Niels Erik Gjerdevik Maleri - olie på lærred 1994, olie på lærred 2 stk kr. Den gyldne orgeltone i nordisk kunst, Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, København Else Ploug Isaksen Uden titel 1994, olie på lærred 2 stk kr. Mor stjernerne falder 1994, olie på lærred kr. Ovalen, Den Frie Udstillings bygning, København Steffen Jørgensen Æbler i konfiguration G C (9,3) - ALFA 1993, olie på lærred kr. Æbler i konfiguration G C (9,3) - BETA 1993, olie på lærred kr. 21

22 Æbler i konfiguration G C (9,3) - GAMMA 1993, olie på lærred kr. Galerie Anne Marie, København C (12,3) 1983, acryl på lærred kr. G C (10,3) Type A 1983, acryl på lærred kr. G C (11,3) 1983, acryl på lærred kr. G C (9,3) Gamma 1983, acryl på lærred kr. G C (18,3) 1984, acryl på lærred kr. G C (15,3)=PP (3;1) 1984, acryl på lærred kr. G C (15,3) 1983, acryl på lærred kr. Nikolaj udstillingsbygning, København Mogens Møller Uden titel 1994, acryl på lærred kr. Den Frie, Den Frie Udstillings bygning, København Kaj Nyborg Destroyer/Generator no , olie på lærred kr. Destroyer/Generator no , olie på lærred kr. Travel To Dolphin-D, Kulturministeriets udstillingssted Overgaden, København Ole Olesen Begyndelse 1994, olie på lærred kr. Landgang 1994, olie på lærred kr. Uden titel 1994, blandteknik 3 stk kr. Vandring 1994, olie på lærred kr. Ovalen, Den Frie Udstillings bygning, København Ole Sporring Maleri m. tegn 1994, acryl på lærred kr. Hulhjælp 1994, acryl på lærred kr. Galleri Hummeluhre, Århus Ivar Tønsberg Titles (fool for CUBE) 1993, acryl på lærred kr. Titles (in the heat of the CUBE) 1993, acryl på lærred kr. Titles (the shadow of another CUBE) 1993, acryl på lærred kr. Titles (until the real CUBE comes along) 1993, acryl på lærred kr. 2D, Kulturministeriets udstillingssted Overgaden, København Titler. (London can CUBE it) 1993, acryl på lærred kr. Kunstneren privat Inge Lise Westman Landskab 1993, olie på lærred kr. Koloristerne, Den Frie Udstillings bygning, København Troels Wörsel Uden titel 1993, akryl på papir kr. Uden titel 1993, akryl, akvarel, kul på papir 2 stk kr. Uden titel 1994, akryl på papir, collage 2 stk kr. Galleri Susanne Ottesen, København Kathrine Ærtebjerg Uden titel 1994, acryl på lærred 3 stk kr. Forårsudstillingen, Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, København 22

23 SKULPTUR Ulla Andersen FRANCESCA 1993, bemalet træ kr. Krokade, Århus Kunstbygning Lone Høyer Hansen TO PÅ (Persona) III 1988, bronze kr. Franz Pedersens Kunsthandel, Horsens Svend Wiig Hansen Skulptur, bronze kr. Den Frie, Den Frie Udstillings bygning, København Søren Jensen Reservoir 1994, stål, gips, glas kr. Galerie Mikael Andersen, København Erland Knudssøn Madsen I syv sind 1993, granit kr. Kammeraterne, Den Frie udstillings bygning, København Per Neble De befinder dem nu på gulvet 1994, kataloger, træ, jern kr. Galleri Høgsberg, Århus Gert Nielsen Stilbillede af et håndtræ i udbrud 1982, bronze kr. Decembristerne, Den Frie Udstillings bygning, København Finn Naur Petersen Baby 1993, rågummi aluminium kr. Art Focus, København Bjørn Poulsen Uden titel 1994, sprøjtelakeret stål kr. Clausens Kunsthandel, København Bent Sørensen Åbent forløb 1984, bronze - marmor kr. Orange bølge 1984, støbejern kr. Levende form, Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, København Morten Stræde Canto nr , mahogni kr. Canto nr , forchromet jern, acryl kr. Gallerie Mikael Andersen, København Kurt Tegtmeier Kandidaterne 1993, jern kr. Koloristerne, Den Frie Udstillings bygning, København Ane Vester 23

24 Uden titel 1994, træ, bemalet 5 stk kr. Gentofte Kunstbibliotek TEGNING Jørn Larsen 336 II 1993, tegning kr. Grønningen, Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, København Lis Nogel Landskab VIII 1993, tegning kr. Den Frie, Den Frie Udstillings bygning, København GRAFIK Palle Nielsen Mysterier, radering 800 kr. Den fortryllede by 1962, radering 4 stk kr. Pandæmonium 1976, radering 800 kr. Den fortryllede by 1979, radering 2 stk. 750 kr. Pandæmonium 1981, radering kr. Den fortryllede by 1982, radering 900 kr. Lethe 1985, radering 700 kr. Lethe 1986, radering 700 kr. Levende form, Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, København FOTO Johnie Toftsø FOUND OBJECTS , foto cibachrome kr. FOUND OBJECTS , foto cibachrome kr. FOUND OBJECTS , foto cibachrome kr. Galleri Die Werkstatt, København ANDET Niels Bonde Recovered file: Redlightdistrict 1993, Dura Trans i lyskasse kr. Recovered file: energiaastereo ja satana 1993, Dura Trans i lyskasse kr. Recovered file: Anuaire Correct 1993, Dura Trans i lyskasse kr. Recovered file: BAG/SWASTIKA 1993, Dura Trans i lyskasse kr. 24

25 Galleri Nicolai Wallner, København Peter Bonde Hired Tongue (Blue Version) 1/3 1994, Jet Ink Print på PVC kr. Galerie Asbæk, København Sven Dalsgaard Gentagelsens principper 1994, collage kr. Galla, collage 1994, collage kr. Den Frie, Den Frie Udstillings bygning, København S-M-L-XL-MEGA 1993, polo-shirt i ramme m. graveret plexiglas 24 stk kr. Galleri Specta, København Per Neble De befinder dem nu på gulvet 1994, foto m.m kr. Galleri Høgsberg, Århus Lise Nellemann Recycon (+) psybotic 1994, dias objekt kr. Galleri Eva Marker, København 25

26 BERETNING FRA LITTERATURUDVALGET Det litterære udvalg støtter forfattere fra de udsender deres første bøger. Hvordan det nuværende udvalg (bestående af Niels Frank, Kirsten Thorup og undertegnede) i denne henseende arbejder, vil fremgå af årsberetningen fra 1993, hvor vi har gjort rede for forholdene omkring den livsvarige ydelse, de 3-årige stipendier, de et-årige stipendier, arbejds- og rejselegaterne, præmieringerne og ydelserne til de efterladte efter kunstnere. Da problemer vedrørende den livsvarige ydelse ikke er løst, men omvendt belaster det litterære område stærkt, vil vi derfor her fokucere på det urimelige i, at landets bedst kvalificerede kunstnere alt for længe er blevet prioriteret så lavt. Bestyrelsen i Statens Kunstfond sendte den 25. marts 1994 et brev til kulturministeren for at pege på problemet vedrørende de livsvarige ydelser på finansloven. Fra vi startede vores arbejde i de respektive udvalg, har vi fundet størrelsen af disse ydelser helt uacceptabel og har siden kun fået bekræftet, at situationen er både meget kritisk og uværdig for de mest anerkendte kunstnere. Det var en enig bestyrelse, der stod bag henvendelsen, skønt det er forskelligt, hvor mange ydelser hvert område har, og også selvom vores indtægtsmuligheder som kunstnere er vidt forskellige. Det skal ikke skjules, at for forfatterne er den livsvarige ydelse på finansloven af afgørende betydning, da det er et fåtal, der kan skabe et eksistensgrundlag alene baseret på deres forfatterskab. Der er derfor en del forfattere, der har påtaget sig arbejde ved siden af deres kunstneriske virke, men det er vanskeligt at få overblik over, hvor mange det drejer sig om. Mange af disse forfattere venter spændt på, hvad der vil ske i nærmeste fremtid, da de hver især føler sig isoleret i deres vidt forskellige situationer. De, der modtager den livsvarige ydelse, står i sagens natur ikke sammen som organisation og kan derfor ikke formulere sig samlet. Endvidere skal det huskes, at tremandsudvalgene sidder 3 år og derpå forsvinder deres indhentede erfaringer. Vi går derfor ud fra, at vi også repræsenterer mange tidligere tremandsudvalg i henvendelsen til kulturministeren om forhøjede livsvarige ydelser. Det, at der tabes erfaring hver gang et udvalg skiftes ud, skulle nødigt resultere i, at man aldrig kommer til bunds i de problemer, som mange af de bedste kunstnere har. Vi har været glade for den øgede rådighedssum til Statens Kunstfond. Den har betydet, at vi har kunnet sætte beløbene på arbejds- og rejselegaterne op - og ikke mindst forhøje de 3-årige stipendier, der som bekendt nu er på kr. Det giver for den sidstnævnte gruppe den ro og fordybelse, der er nødvendig. Men for mange kvalificerede forfattere er arbejdslegaterne stadig for små. Med forhøjelsen af de 3-årige stipendier er afstanden til det, den kunstner modtager, der er afhængig af den livsvarige ydelse, så meget mere alarmerende. Den professionelle kunstner med et livsværk bag sig modtager nu som maximum ca. 1/4 af, hvad den helt unge får som 3-årigt stipendium. Kan situationen blive mere grotesk? Vi får stadig flere ansøgninger fra forfattere, der er på finansloven. De burde kunne klare sig, men det kan de ikke og anmoder derfor om ekstra støtte. Vi har i det litterære udvalg set med særlig alvor på henvendelserne fra disse kunstnere og givet dem ganske store beløb. Vi bruger altså en del af vores pulje til at dække store huller i den nuværende ordning, og det skal vi ikke 26

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Vagtplan kræmmermarked 2014

Vagtplan kræmmermarked 2014 Vagtplan kræmmermarked 2014 OPRYDNING PÅ PLADSEN SAMT GADER & VEJE OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 JENS JØRN NYGÅRD OPRYDNING PÅ PLADSEN M.M FREDAG 08.00-11.30 Pauli Kiel Bent A. Jensen OPRYDNING

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Arrangement Overnatning den 24. juni 2013 Starttidspunkt tirsdag 25-06-2013 00:00 Sluttidspunkt onsdag 26-06-2013 00:00 Mathies Sørensen Henrik Bertelsen Pernille M. Christensen Niels Tim Brøndel Bent-Ole

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN

LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN 127-132 Diverse 16/04/07 9:55 Side 127 LYKØNSKNINGER PÅ 100 ÅRS DAGEN Birthe Janum og Carl Ilsøe Nina Schrøder Henrik Espersen Karin og Torben Knudsen Niels Jørn Nalle Pedersen Arne Jørgensen Else og Ole

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1993

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1993 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1993 1 2 Indhold side Fondens styrelse og administration 3 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg 11 Udsmykningsudvalget

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10

FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008. Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 FIRMA turneringen RESULTATLISTE 2007 2008 Harry Jørgensen Pokaler Gravering 86 14 44 10 Vinderhold kl. A DSB Claus B Laursen Klasse A 1.Omg. 2.Omg. 3.Omg 4.Omg Total 1. DSB 569 583 580 568 1732 2. Terma

Læs mere

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders

2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders 2.1.1 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Matthias Christensen 2.1.2 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00 Ik frem Fodbold Anders Johansen 2.1.3 Tirsdag Opstilling af telte m.m. 15.00

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008

Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Deltagerliste på Hotel Nyborg Strand den 10. april 2008 Kl. 13.15-14.00: Workshop A: BAT Annette Bruun Hansen Guldborgsund Kommune Annie Lillie Esbjerg Kommune Bettina Lerche Billund Kommune Else Libach

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1996

STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1996 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1996 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Fondens styrelse og administration 5 Beretning fra bestyrelsen 10 Beretning fra de billedkunstneriske udvalg 11 Udsmykningsudvalget

Læs mere

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50

Rikke Berntsen. Nørresundby. Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Rikke Berntsen Start nr.: 1079 Nørresundby Har gennemført 17 km i tiden 1:50:50 Lars R. Kongsbak Start nr.: 1077 Frederikshavn Har gennemført 12,75 km i tiden 1:06:58 Jane Clausen FKI Start nr.: 1028 Frederikshavn

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Badminton

Danske Politimesterskaber i Badminton Danske Politimesterskaber i Badminton 16. & 17. februar 2009 Arrangør: Roskilde Politi Idrætsforening Hjertelig velkommen til de forhåbentlig mange deltagere i Danske Politi Mesterskaber i badminton 2009

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Vvs-branchens Faglæreruddannelse

Vvs-branchens Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 23-06-2015 00:00 Aksel Lykke Mathies Baunsgård Ulrik Vestergaard Kim Fusager Peter Henriksen Flemming Thane Kallehave James

Læs mere

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup -

Kl. 10.30-11.15 Anders Flarup - Kl. 17.00-19.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 08.00-09.30 Anders Flarup - Arena Nord 1 Fredag Vagt 1 Vagt 2 Bemærkninger Kl. 11.00-14.00 Mette Lambertsen Trine Andersen Kl. 14.45-18.15 Hans Jørgen Jensen - Kl. 18.15-21.15 Mette Lambertsen Trine Andersen Lørdag Vagt 1 Vagt 2

Læs mere

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE

KKR HOVEDSTADEN OPSAMLING. DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE OPSAMLING DEN BLÅ PLANET, Kastrup. DIALOGMØDE OM DET SPECIALISEREDE SOCIALOMRÅDE DEN 5. FEBRUAR 2015 INDHOLD Baggrund Program for dialogmødet Opsamling fra paneldebatten Opsamling fra workshoppen Deltagerliste

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986.

Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978-1986. Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København : 1984-1986. CV Sonny Tronborg (født 1953 i København, død 2009) Sonny Tronborg. Født 1953 i København N. Uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi - København : 1978- Uddannet cand.fil fra Kunstakademiet - København

Læs mere

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer

Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Deltagere pr. klub FM 2015 - og ændringer Allested U & I Nicolaisen Henning HS2Senior Hansen Jan HS3Senior HD3Senior BBB-Bordtennis Pedersen Lars Marquard HS4Senior HSBVeteran Wintcentsen Jan HS4Senior

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Dansk Landbrugsrådgivning

Dansk Landbrugsrådgivning Page 1 of 7 Dansk Landbrugsrådgivning Deltagerliste 9. september 2010 Titel: Seminar om mark- og gødningsplanlægning i Århus Nummer K3932 Tilmeldt antal: 60 Kode:, P-70 Dato: 21. september 2010 Sted: Videncentret

Læs mere

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future

Kære kunde. Venlig hilsen. Susanne Krogshede Art-for future g a v e k a t a l o g 2 0 1 4 Kære kunde Det er en stor fornøjelse at kunne præsentere dig for Art-for-futures nye gavekatalog 2014. Med dette katalog ønsker jeg at give dig mulighed for, at forkæle dine

Læs mere

Nordjysk Censureret 2009

Nordjysk Censureret 2009 Eva Christensen, 005 Titel: Landskab 100x90 Pris: 7500,- Betina Nielsen, 066 Titel: Den forladte dal. 130x130 Pris: 6.000,-kr Ursula Høgh, 024 Titel: Landskab 1 Pris: 5.000,-kr. Betina Nielsen, 067 Titel:

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130

Jerslev 11-60. Klæstrup 61-110. Svennum 111-128. Klæstrup 129-130 Ejerlav. Side. Jerslev 11-60 Klæstrup 61-110 Svennum 111-128 Klæstrup 129-130 Ejerlav Svennum Folio nr. 111 Løbenr. 84 "Bundgaard" Matr. nr. 1. Lars Mikkelsen, skøde fra Mikkel Christensens enke Karen

Læs mere

Resultat fredag den 3/4-2015

Resultat fredag den 3/4-2015 John Løfgren BK Old Stars 192 1 790 1.800 kr. Markus Bergendorff LBC 209 1 743 1.250 kr. Mathias S. Madsen BK Sisu 203 1 730 750 kr. Jesper Larsen Ellipsen 192 1 720 Markus Bergendorff LBC 209 1 717 Lars

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Resultat Total - Officiel

Resultat Total - Officiel Side af -0-00 Resultat Total - Officiel Stævne navn 4. Seriestævne 00/00 Udskriftsdato marts 00 Stævne by Hjallerup Udskriftstidspunkt 7:4 Arrangør Søhesten og SRV Nord Løb, 4x0m Butterfly, Finaler Sponsor:

Læs mere

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter

Navn & funktion Institution Kontaktdata. Projektrepræsentanter Deltagerliste til seminar d. 14. marts 2012 på Hotel Byggecentrum, Middelfart Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding

Henrik Bennedsgaard Thomsen 1984 b Anita M. Pedersen 1984 c Annette Schütt 1984 c Bettina T. F. Leth 1984 c Birgitte Errendal 1984 c Bodil Bolding Dimitterede 1984 Anne Danielen 1984 a Anne Mette Heisselberg 1984 a Anne-Mette Bodil Rasmussen 1984 a Annie Skov Christensen 1984 a Bettina Grønli Thalund 1984 a Diana Froberg Rasmussen 1984 a Hanne Jøker

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris.

Møllevej 100 3630 Jægerspris. Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i Jægerspris. Badminton Klub Møllevej 100 3630 Velkommen til SANIVA-Open 2015 Lørdag 28. marts og Søndag 29. marts Vores 11. turnering i. Som noget nyt i år skal vi huske urene. De skal stilles en time frem, ligesom

Læs mere

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening

RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening RESULTATLISTE 15 m gevær med finaleskydning 10.-12.-14.-15.-16. november 2008 Ornebjerg Skytteforening Tusind tak for det flotte fremmøde til STORSTRØMSSKYDNING 2008. Og rigtig hjertelig tillykke til alle

Læs mere

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum

Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum 9. januar 2013 Notat om høring over udkast til forslag til lov om billedkunst og kunstnerisk formgivning og udkast til bekendtgørelse om kunst i det offentlige rum Som et led i udmøntningen af den aftale,

Læs mere

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18

KLARGØRING ONSDAG. Antal personer: 0 0 0 0 3 3 4 4 0 0 0 16 16 0 0 Skal bruge: 3 3 3 3 18 18 KLARGØRING ONSDAG Søren Jensenius xx xx xx xx xx xx Andreas Jensenius xx xx xx xx xx xx Lars Jensenius xx xx xx xx Lars Rørbæk xx xx Erik Husher xx xx xx xx xx xx Mette Schondel Andersen xx xx Emma Gade

Læs mere

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011

NÆSTVED UDSTILLING 29/1 0-27/11 2011 NÆSTVED KUNSTFORENING Amtsgården Amtmandsstien 1 Blad nr. 7/2011 DEN CENSUREREDE NÆSTVED UDSTILLING 2011 29/1 0-27/11 2011 Næstved Kunstforening Inviterer til ferniseringen af Censureret Udstilling Lørdag

Læs mere

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500

Sponsorflyvning 2010 Plac. Prømie Plac. Prømie Plac. Prømie 5000 5000 5000 3000 3000 3000 2000 2000 2000 500 500 500 500 500 Sponsorflyvning 2010 Duenummer Erstatning Firma Plac. Prømie Privat Plac. Prømie Duemand Plac. Prømie 196-10-0359 Rene Grønhøj 1 5000 Ib & Jette 1 5000 Sten Juul 1 5000 196-10-0374 Agesen VVS 2 3000 Tove

Læs mere

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015

FORELØBIG PLAN Master i Dansk som andetsprog og DAV Sommer 2015 Dato: 15. juni 2015 Anna Marie Højen Burchardt DSA Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Anne Stroyer Pallesen DAV Kulturforståelse Claus Haas Inger Jacobsen Bodil Rahbek DAV Kulturforståelse Claus

Læs mere

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15

Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den 08.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og materialer indkøb Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885

Læs mere

Medlemmer af grupper under KulturKANten

Medlemmer af grupper under KulturKANten Medlemmer af grupper under KulturKANten Styregruppe KONTRAST Noel Mignon nmi@jammerbugt.dk Tovholder, Jammerbugt Claus Rene Petersen crp-kultur@aalborg.dk Aalborg Jens Ole Amstrup jeam@frederikshavn.dk

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen

N O R D K R A F T. Nordjysk Kunst NU. Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen N O R D K R A F T Nordjysk Kunst NU Danske Kunsthåndværkere Nordjyllandsgruppen 30. oktober 21. december 2009 Nordjysk Kunst NU Nordjysk Kunst Nu er et trebenet udstillings og formidlingsprojekt, der består

Læs mere

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer)

Projektrepræsentanter. Rikke Christensen (lærer) Mercantec, Viborg rich@mercantec.dk Tlf. 8950 3300 Hanne Bach Høj (lærer) Deltagerliste til seminar d. 28. september 2012 på Hotel Trinity, Fredericia. Projekt om fremmedsprogfagenes profil og anvendelsesorientering i de gymnasiale uddannelser Navn & funktion Institution Kontaktdata

Læs mere

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015

Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Frivillige - Opgaver Navn Fastnet Mobil e-mail Denne liste må KUN bruges i forbindelse med Tisvilde Bio. Opdateret den: 15-02-2015 Bestyrelsen Formand Sven Wichmann 48 70 91 33 40 60 49 33 swpd@zybermail.dk

Læs mere

Carl Bro Gruppen Facilities Management

Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Facilities Management Carl Bro Gruppen Bygningssyn D&V programmer ELO Forbrugsstyring Driftstilsyn Aktiv energiledelse Indregulering Lej en driftstekniker Driftsrådgivning Commissioning

Læs mere

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225

Suppleanter Kristian Bendixen kmbendixen@hotmail.com 50567225 Ribe Boldklub 2015 Opdateret den14.04.15 Bestyrelsen Navn Mail Mobil tlf. Formand Lone Foss l.foss@mail.dk 30323687 Næstformand og Marianne Sørensen hedegaard@soerensen.mail.dk 25304885 indkøb materialer

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2

Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Referat af stiftende generalforsamling i kreds 2 Mandag den 7. april 2014 Regnbueskolen i Hammel. Uffe Rostrup, Henrik Wisbech, Ulrik Andersen og Kirsten Herskind. Der blev udleveret 64 stemmesedler, hvoraf

Læs mere

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10

Slangerup Badmintonklub. 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 !" #$ %&'"( ) Herredouble Forælder/Barn Pulje 1 1 Wictor Gadsted Steen Gadsted 2 Oliver Rohde Nielsen Annette Rohde Larsen 1-2 Kamp 109 Kl. 13:10 Herresingle U9 + U11 Pulje 1 1 Wictor Gadsted 2 Hans Jacob

Læs mere

Danske Politimesterskaber i Marathon

Danske Politimesterskaber i Marathon Arrangør: PI-København Danske Politimesterskaber i Marathon d. 23. maj 2010 Dansk Politiidrætsforbund Velkommen De Danske Politimesterskaber 2010 afvikles jo i forbindelse med Copenhagen Marathon med PI-Københavns

Læs mere

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil

NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil NVG podiepladser i 2012 Klubmestre i slagspil Junior drenge: Mester Christian Næsgaard Runner up Jesper Leolnar Damer: Mester Jette Pedersen Runner up Betina Johannesen Herrer Senior: Mester Mogens Gregersen

Læs mere

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp

Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp Fornavn Etternavn Påmelding turmarsj og løp 219 Svend Olav Aagedal Turmarsj en person kr 250 249 Anita Aamodt Turmarsj en person kr 250 206 Marianne Aars Turmarsj en person kr 250 268 Mons Aasheim Turmarsj

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009

DM i Firmaidræt Golf, stableford. PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 DM i Firmaidræt Golf, stableford PROGRAM Holstebro den 9. - 10. maj 2009 1 Velkommen til DM-stævne i Golf, stableford Det er med stor glæde at Holstebro Firmaidræt kan byde velkommen til firmaidrætten,

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum.

Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward. 10.30-12.30 Anette Poulsen 12.30-14.45 Shannon. Charlotte Bodum. Fredag bane 1 Klasse Kl. ca. Skriver Skriver Kritikhenter Speaker Steward 3. Kat. 1 4. Kat. 2 3. Kat. 1 10.30-12.00 Grethe 12.30-15.40 Grethe 16.00-19.50 Gitte Bodum Bodum Henrik Kalstrup 10.30-12.30 Anette

Læs mere

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør

Program for Træsektionens generalforsamling 2011. Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Program for Træsektionens generalforsamling 2011 Træsektionen afholder generalforsamling den 18. marts 2011 på Hotel Grand Park, Korsør Fredag den 18. marts 2011 Ankomst og registrering fra kl. 11.30 Kl.

Læs mere

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti

Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Sabro, den 8. maj 2012 Projekt: Dialog om visioner og samarbejde mellem sogne i Morsø Provsti Referat møde nr. 4 i sparringsgruppen for projektet torsdag den 26. april 2012 Deltagere Anni Markussen Kirsten

Læs mere

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke)

Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Viede i Skads sogns Kirkebog 1714 1799 (1800 1812 findes ikke) Efter afdøde lokalhistoriker Henry Rinddal Lauridsens håndskrevne notater. Henry Rinddal Lauridsen var murer af Profession, og renskrev over

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Alletiders bedste RIF-hold.

Alletiders bedste RIF-hold. Alletiders bedste RIF-hold. Ser man tilbage på de bedste fodboldspillere i RIF s historie, springer 2 ting umiddelbart i øjnene. De fleste af spillerne har spillet på 1. holdet i de 2 perioder, hvor man

Læs mere

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013

Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Seniorbofællesskabsmøde Furesø Kommune December 2013 Dagsorden 19.00 Introduktion 19.15 Furesø Kommunes fokus 19.30 Holdopdeling 19.45 Pause 20.00 Grunde 20.30 Økonomi Paul Erik Weidemann Eva Lunding Olsen

Læs mere