STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR DECEMBER 1994

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR - 31. DECEMBER 1994"

Transkript

1 STATENS KUNSTFONDS BERETNING 1. JANUAR DECEMBER

2 2

3 Indhold side Fondens styrelse og administration 4 Beretning fra bestyrelsen 9 Beretning fra De billedkunstneriske udvalg Udsmykningsudvalget 11 Skitseforslag til udsmykningsopgaver 11 Igangsatte udsmykningsopgaver 12 Afsluttede udsmykningsopgaver 12 Indkøbs- og legatudvalget 14 Uddelinger 14 Indkøbte værker 18 Beretning fra Litteraturudvalget 22 Uddelinger 23 Beretning fra Tonekunstudvalget 27 Uddelinger 27 Beretning fra Kunsthåndværk- og Designudvalget 34 Uddelinger 35 Indkøbte værker 38 Beretning fra Arkitekturudvalget 40 Uddelinger 41 Beretning fra Film- og Teaterudvalget 44 Uddelinger 45 Indstillinger til livsvarige ydelser 46 Driftsregnskab for finansåret Status pr. 31. december Repræsentantskabets brevveksling med Kulturministeriet om beretningen 3

4 Fondens styrelse og administration Repræsentantskabet Områdechef Linda Egaa, formand Udpeget af kulturministeren Lone Dybkjær, MF Udpeget af Det radikale Venstres folketingsgruppe H.P. Clausen, MF Udpeget af Det konservative Folkepartis folketingsgruppe Hanne Andersen, MF Udpeget af Socialdemokratiets folketingsgruppe Mariann Fischer Boel, MF Udpeget af Venstres folketingsgruppe Stadsbibliotekar Herman Hermansen Udpeget af Socialistisk Folkepartis folketingsgruppe Lærer Per Chrillesen Udpeget af Kristeligt Folkepartis folketingsgruppe fratrådt oktober 1994 Fhv. skoledirektør H. Vilhelm Jensen Udpeget af Centrum-Demokraternes folketingsgruppe efter at Jette Pors fratrådte i oktober 1994 Hr. Peter Rindal Udpeget af Fremskridtspartiets folketingsgruppe Borgmester Jens Johansen Udpeget af Københavns Magistrat efter at Tom Ahlberg fratrådte i september 1994 Amtsrådsmedlem Povl Kildemoes Udpeget af Amtsrådsforeningen i Danmark efter at Kirsten Krogh Jensen fratrådte i juni 1994 Borgmester Birthe Juel-Jensen Udpeget af Kommunernes Landsforening efter at Lone Lunding fratrådte i juni 1994 Docent Jacob Isager Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Odense, Københavns og Aarhus universiteter Lektor Marianne Marcussen Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Københavns, Aarhus og Odense universiteter Lektor Karen Juul-Olsen Udpeget af de humanistiske fakulteter ved Aarhus, Københavns og Odense univer- 4

5 siteter Maleren Anders Kirkegaard Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Billedhuggeren Lise Ring Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Maleren, professor Ole Sporring Udpeget af Billedkunstnernes Forbund Arkitekten Erik Korshagen Udpeget af Akademiraadet Billedhuggeren Hein Heinsen Udpeget af Akademiraadet Billedkunstneren Oda Christiansen Udpeget af Akademiraadet Forfatteren Naja Marie Aidt Udpeget af Dansk Forfatterforening Forfatteren Knud Sørensen Udpeget af Dansk Forfatterforening Dramatikeren Astrid Saalbach Udpeget af Danske Dramatikeres Forbund Forfatteren Inger Christensen Udpeget af Det Danske Akademi Forfatteren Tage Skou-Hansen Udpeget af Det Danske Akademi Komponisten Birgitte Alsted Udpeget af Dansk Komponistforening Komponisten Pelle Gudmundsen-Holmgreen Udpeget af Dansk Komponistforening Musikrådsmedlem Pia Raug Udpeget af Statens Musikråd Rektor Steen Pade Udpeget af Musikkonservatoriernes Fællesråd Komponisten Sanne Brüel Udpeget af Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer Maleren Hans Chr. Rylander Udpeget af Kunstnersammenslutningerne Væveren Charlotte Schrøder 5

6 Udpeget af Danske Kunsthåndværkeres Landssammenslutning Designeren Karen Sofie Blincoe, IDD Udpeget af Industrielle Designere Danmark Arkitekten MAA Michael Steen Johnsen Udpeget af Danske Arkitekters Landsforbund Direktør Flemming Ettrup Udpeget af Danmarks Biblioteksforening Direktør Else Relster Udpeget af Statens Filmcentral og Det Danske Filminstitut tiltrådt marts 1994 Instruktør, skuespiller Vigga Bro Udpeget af Teaterrådet tiltrådt marts 1994 Dr.phil. Bent Holm Udpeget af Teaterrådet tiltrådt marts

7 Bestyrelsen Arkitekten Marianne Ingvartsen, formand Komponisten John Frandsen Arkitekten, professor Knud Holscher Skuespilleren Lane Lind, fra Billedhuggeren Margrete Sørensen Forfatteren Pia Tafdrup Udvalgene Det Billedkunstneriske Udsmykningsudvalg Billedhuggeren Margrete Sørensen, formand Udpeget af repræsentantskabet Billedkunstneren Kirsten Christensen Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten, professor Hanne Kjærholm Udpeget af kulturministeren Det Billedkunstneriske Indkøbs- og Legatudvalg Billedhuggeren Margrete Sørensen, formand Udpeget af repræsentantskabet Maleren Freddie A. Lerche Udpeget af repræsentantskabet Maleren Niels Sylvest Udpeget af repræsentantskabet Litteraturudvalget Forfatteren Pia Tafdrup, formand Udpeget af kulturministeren Forfatteren Niels Frank Udpeget af repræsentantskabet Forfatteren Kirsten Thorup Udpeget af repræsentantskabet Tonekunstudvalget Komponisten John Frandsen, formand 7

8 Udpeget af repræsentantskabet Musikanmelderen, lektor, cand.mag. Jens Brincker Udpeget af kulturministeren Komponisten Anne Dorte Michelsen Udpeget af repræsentantskabet Kunsthåndværk- og Designudvalget Arkitekten, professor Knud Holscher, formand Udpeget af repræsentantskabet Keramikeren Karen Bennicke Udpeget af kulturministeren Væveren Grethe Sørensen Udpeget af repræsentantskabet Arkitekturudvalget Arkitekten Marianne Ingvartsen, formand Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten MAA Dan Christensen Udpeget af repræsentantskabet Arkitekten MAA Jan Søndergaard Udpeget af kulturministeren Film- og Teaterudvalget beskikket for perioden Skuespilleren Lane Lind, formand Udpeget af kulturministeren Anmelderen Monna Dithmer Udpeget af repræsentantskabet Lærer ved Den Danske Filmskole Niels Jensen Udpeget af repræsentantskabet 8

9 Sekretariatet Fondens adresse er: Sankt Annæ Plads 10 B 1250 København K Telefon Telefax Sekretariatsleder Vibeke Jakobsen Fuldmægtig Hanne Kiær Kontorfuldmægtig Birgitte Jensen Overassistent Kirsten Krogh Overassistent Bente Maimann Overassistent Pia Sandstrøm Assistent Pia Dedenroth Registrator, designer Claus Bohne 9

10 BERETNING FRA BESTYRELSEN Kunstnerne har fået bedre kår ved forøgelsen af Statens Kunstfonds tildelingsmidler ved lovrevisionen, som trådte i kraft i Udvalgene har haft mulighed for at støtte mere markant og reelt samtidig med, at flere kunstnere og nye kunstområder er medtaget i kunstfondens virke. Forøgelsen har været tiltrængt, idet flere års stilstand på bevillingsrammen har haft den tendens, at legaternes størrelse har været for små. Bestyrelsen besluttede ved årets start igen at hæve tre-års stipendiernes størrelse fra kr. til kr. med henblik på at nærme stipendiestørrelserne til årstildelinger, som giver reelle muligheder for arbejdsro til det kunstneriske virke. Målet er dog ikke nået endnu, men vil være efterfølgende tre-mands udvalgs vurdering og initiativ. I relation til forhøjelsen af stipendieydelserne ser bestyrelsen de livsvarige ydelser på finansloven som helt utidssvarende og ikke opfyldende deres oprindelige hensigt. "I Danmark kan kun få kunstnere leve af deres kunstneriske produktion. Det er et arbejde og en profession at være kunstner, men det er en kendsgerning, at det ikke er et erhverv, som sikrer sin udøver en rimelig indkomst. Med de livsvarige ydelser har man derfor ønsket at give kunstneren sikkerhed for en vis varig indtægt og skabe grundlag, hvorpå han kan opbygge en stabil indtægt. De livsvarige ydelser må ses som en fortjent og rimelig betaling for samfundets anvendelse af kunstneren og af de af ham skabte samfundsværdier. Samfundet skylder ham en grundløn for den skabende indsats, som måske ikke i dag kan vurderes økonomisk og samfundsmæssigt, men som vil være en del af den kulturarv, som kommende generationer skal leve videre på." Citat fra Bemærkninger til Lovforslag om Statens Kunstfond På baggrund heraf forekommer en livsvarig års-ydelse på minimum kr og maximum kr ikke at opfylde lovens oprindelige hensigt. Bestyrelsen har beskæftiget sig indgående med problemerne omkring de livsvarige ydelsers størrelse og mener også, at ydelsernes antal bør revurderes og øges, så at de enkelte kunstområders kvalificerede kunstnere på et rimeligt tidligt tidspunkt i deres virke får mulighed for at opnå ydelsen. Bestyrelsens synspunkter er med tilslutning fra repræsentantskabet forelagt kulturministeren og de kulturpolitiske ordførere med henblik på at søge dette uløste problem behandlet og løst. Kulturministeren har i anledning af Kulturby 96 bevilget ekstra midler i 1994, 1995 og 1996, som kan tildeles kunstnere, der søger eller udvælges af Statens Kunstfond til kulturbyrelaterede formål og endvidere kan støttes af Kulturbysekretariatet. Sådanne ansøgte eller udvalgte projekter tænkes i Statens Kunstfonds tremandsudvalg behandlet på lige fod med alle øvrige ansøgte eller udvalgte arbejder. Bestyrelsen finder det berettiget, at tremandsudvalgene kan påtage sig en 10

11 udvælgelsesopgave i denne anledning, men har påpeget, at Statens Kunstfonds hovedkriterium for tildelinger som altid vil være den kunstneriske kvalitet og ikke projektets spektakulære eller oplevelsesmæssige værdi i kulturbysammenhæng. Statens Kunstfond ser dog allerede eksempler på, at institutionernes udvælgelseskriterier kan være sammenfaldende. Det nye tremandsudvalg for den skabende kunst inden for film og teater tiltrådte i efteråret Bestyrelsen har hilst udvalget velkomment og sammenkaldte til fællesmøde for samtlige udvalgsmedlemmer i december med henblik på at præsentere det nye udvalgs medlemmer for de eksisterende udvalgs arbejde, problemer og diskussioner. Der har i årets løb været afholdt ialt to fællesmøder mellem udvalgene med henblik på dels at drøfte uløste problemer ved lovrevisionen og dels at åbne for samarbejdet udvalgene imellem. Året har været et vigtigt arbejdsår for samtlige udvalg som det andet år af det treårige arbejde. På bestyrelsens vegne Marianne Ingvartsen 11

12 BERETNING FRA UDSMYKNINGSUDVALGET Udvalget har igen i år på eget initiativ og efter ansøgninger foretaget adskillige besigtigelsesrejser, for at tage stilling til om bygningsværker eller offentlige rum egnede sig til kunstneriske udsmykninger. Udvalgets formål er fortsat at beslutte og administrere, i hvilke sammenhænge fondsmidlerne bedst muligt bliver tilgodeset. Den kunstneriske kvalitet i lokaliteternes komplekse sammenhænge er aldrig ens, og det betyder at udvalget til stadighed udfordres til diskussion om efter hvilke retningslinier opgaverne kan realiseres. I år har vi igangsat adskillige projekter, og vores valg har i særlig grad omfattet kunstnere, som aldrig før har fået mulighed for at udføre større opgaver i det offentlige rum med støtte fra Statens Kunstfond. Enkelte kunstnere, der før har løst større udsmykningsopgaver er dog også valgt. Udvælgelserne er foretaget ud fra kunstneriske kvaliteter. Udvalget har årligt en bevilling på 10 mill. kr. til udsmykningsopgaver. Dette beløb er fortrinsvis anvendt til opgaver, der hver koster mellem 1 og 2 mill. kr. at realisere. Af dette beløb ydgør kunstnerens honorar kun en beskeden del, ca. en femtedel. Den resterende del anvendes til fremstilling af værket, d.v.s. til materialer, håndværkerudgifter m.v. Eksempelvis kan nævnes nogle retningslinier for vores valg af kunstnere til de forskellige udsmykningsopgaver: 1. Billedkunstnere inddrages tidligt i byggefasen og danner en integration mellem billedkunst og arkitektur. 2. Billedkunstner og landskabsarkitekt løser i fællesskab et parkrum. 3. Billedkunstner skaber en plads ved bearbejdning af belægningen i byrummet, for at danne en helhed billedkunstnere bearbejder et landskabsområde. 5. Billedkunstner bearbejder byrum for at skabe dialog mellem eksisterende og ny tidsdimension. Til løsning af udsmykningsopgaver kræves tilstrækkeligt tid og relevant økonomi, hvis de skal løses kunstnerisk tilfredsstillende. Udsmykningsudvalget har løbende diskuteret spørgsmålet om de livsvarige ydelser, og anbefaler på det kraftigste, at ydelsen forhøjes til et relevant eksistensinimum. Udvalget har været inviteret til et fællesnordisk møde i Reykavik. Dagsordenen lød på, at statslige kunstfonde i de nordiske lande informerede hinanden om deres virke og diskuterede evt. samarbejdsmuligheder. Der var en meget inspirerende stemning og debat om kunst i det offentlige rum, dens funktion og fremtid. På mødet fik udvalget bekræftet, hvor suverænt Statens Kunstfond i Danmark er i sin struktur. Endelig skal vi nævne, at udvalget med interesse har fulgt den offentlige debat i dagspressen om kunstens betydning i det sociale rum. I forlængelse heraf har vi grundigt diskuteret kvalitetskriterier og forvaltningen i de fremtidige 12

13 opgaver, hvor kunst og samfund mødes. På udvalgets vegne Margrete Sørensen Udsmykningsudvalget har i 1994 modtaget 105 ansøgninger, hvoraf de 13 blev imødekommet. SKITSEFORSLAG TIL UDSMYKNINGSOPGAVER: Esbjerg, Heerups Have Arkitekten Lars Nicolai Bock og billedkunstneren Marianne Hesselbjerg Esbjerg, Landskabsskulptur Billedkunstneren Eva Koch og landskabsarkitekten Steen Høyer Frederiksberg, Aksel Møllers Have Landskabsarkitekten Malene Hauxner og billedkunstneren Elle Klarskov Jørgensen Grenå, Stationspladsen Billedkunstneren Steffen Jørgensen Ikast Kommune Landskabsarkitekten Stig Lennart Andersson Kolding, Kunstmuseet på Trapholt Arkitekten Boje Lundgaard og billedkunstneren Finn Reinbothe København, Folketinget Indbudt konkurrence Tekstilkunstnerne Torill Ruud Galsøe, Puk Lippmann og Kirsten Nissen (Udsmykningsudvalget i samarbejde med Kunsthåndværk- og designudvalget) Risskov Amtsgymnasium Billedkunstneren Mikael Thejll Åbenrå, Pladsen ved Nørreport Billedkunstneren Lone Høyer Hansen Århus, Statsbiblioteket Billedkunstneren Finn Naur Petersen Århus, Store Torv Billedkunstneren Hein Heinsen Gavlplakat til kommuner Billedkunstneren Karin Birgitte Lund Billedkunstneren Lis Nogel UDSMYKNINGSOPGAVER IGANGSAT I 1994: (Beløbene angiver fondens bevilling) 13

14 Sorø Kraftvarmeværk Billedkunstneren Thorbjørn Lausten kr. Gavlplakat til kommuner Billedkunstneren Rasmus Nellemann kr. UDSMYKNINGSOPGAVER AFSLUTTET I 1994: Ballerup, Københavns Teknikum Billedkunstneren Torben Ebbesen (Igangsat 1992) Broager, Cathrinesminde Teglværk Billedkunstneren Jørgen Haugen Sørensen (Igangsat 1993) Fonnesbæk Kirke Billedkunstneren Niels Guttormsen (Igangsat 1992) Odense Universitet Billedkunstneren Jørn Larsen (Igangsat 1993) Valby, midlertidige skulpturer Billedkunstnerne Eli Benveniste, Torben Christensen, Eva Koch, Elle Klarskov Jørgensen, Cai Ulrich von Platen (Igangsat 1992) TILSKUD TIL UDSMYKNINGSPROJEKTER: Bjerringbro Svømmehal kr. til udsmykning af billedkunstneren Bjørn Nørgaard København, Copenhagen Jazzhouse kr. til udsmykning af billedkunstneren Lisa Rosenmejer Nuuk, Grønlands Kulturhus kr. til udsmykningskonkurrence Nykøbing Sj., Distriktspsykiatrisk Ambulatorium kr. til udsmykning af billedkunstneren Mette Møller Bovin Ringkøbing, Vestjyllands Højskole kr. til køb af skulptur af billedkunstneren Laila Westergaard MERBEVILLINGER TIL TIDLIGERE IGANGSATTE UDSMYKNINGSOPGAVER: 14

15 København, Provianthuset Billedkunstneren Bjørn Nørgaard kr. (Igangsat 1992) København, Provianthuset Billedkunstneren Hans Christian Rylander kr. (Igangsat 1991) Odense Universitet Billedkunstneren Jørn Larsen kr. (Igangsat 1993) 15

16 BERETNING FRA INDKØBS- OG LEGATUDVALGET I det forløbne år har udvalget arbejdet for at få forhøjet de tre-årige stipendier fra kr. til kr. årligt. Udvalgets begrundelse for denne forhøjelse er det faktum, at den kvalificerede kunstneriske praksis generelt mere og mere har placeret sig i en situation, som viser et mere omfangsrigt skabende virke. I det store perspektiv medfører dette øgede materialeudgifter, studierejser, særstudier m.v., der indenfor rammerne af den kunstneriske skaben forøger mulighederne for at følge forsøg og experimenter til dørs. Også gennem uddeling af særligt store arbejdslegater har udvalget givet kunstnere mulighed for i en periode helt at hellige sig en målrettet og økonomisk uafhængig kunstnerisk aktivitet. Et væsentligt antal af disse arbejdslegater er blevet tildelt uden ansøgning fra kunstnerne. Udvalget valgte på denne måde at påskønne kvaliteten i disse kunstneres værk set gennem et længere tidsrum. Desuden har udvalget efter besøg på udstillinger præmieret projekter og ideer af særlig betydning. Udstillingsbesøg har været et kapitel for sig. Det forløbne år har været præget af en næsten febrilsk udstillingsaktivitet. Udvalget har omhyggeligt fulgt begivenhederne og besøgt utallige udstillinger, og indkøbt kvalificerede værker og ofte flere af den samme kunstner. Endelig har en forhøjelse af de livsvarige statsydelser været meget diskuteret i udvalget. Vi må stærkt anbefale en forhøjelse af ydelsen til et relevant existensminimum. Dette er særdeles nødvendigt, hvis kunstnere skal skaffes arbejdsro til det, de er bedst til - at viderebringe erfaringer i et æstetisk medium. Vi anbefaler ligeledes, at et øget antal kvalificerede kunstnere indstilles til livsvarig statsydelse. Langt flere end 73 billedkunstnere bør tilbydes den indiskutable frihed, der ligger i blot nogenlunde økonomisk sikkerhed. De statistiske beregninger viser, at over halvdelen af billedkunstnere på livsvarig statsydelse oppebærer fuld ydelse på årligt, det siger jo ikke så lidt om den beskæmmende tilstand en højt kvalificeret kunstners løbebane befinder sig i, en yderst betænkelig situation for kunstnere, som tegner statens æstetiske ansigt og som derfor burde behandles anstændigt og efter fortjeneste. På udvalgets vegne Margrete Sørensen UDDELINGER Det billedkunstneriske indkøbs- og legatudvalg har i 1994 modtaget 547 ansøgninger, hvoraf de 84 blev imødekommet. Endvidere blev der givet 31 legater til ældre fortjente kunstnere og 31 legater 16

17 til efterladte efter bildende kunstnere. 3-ÅRIGE STIPENDIER á kr. Martin Erik Andersen Søren Jensen Kirsten Justesen Ane Mette Ruge ARBEJDSLEGATER Eric Andersen Henrik Bjørn Andersen Thomas Bang Ingvar Cronhammar Anette Harboe Flensburg Jørgen Fog Signe Guttormsen Signe Guttormsen Claus Havemann Peter Holst Henckel Claus Jensen Poul Jupont Steffen Jørgensen Kirsten Klein Eva Koch Birthe Kronkvist Malene Landgreen Otto Lawaetz Kirsten Lockenwitz Peter Mandrup Søren Mathiesen Finn Mickelborg Carsten Nash Per Neble Peter Neuchs Kehnet Nielsen Gregers Nielsen Kaj Nyborg John Olsen Lars Bent Petersen Finn Reinbothe Kirsten Rose Lisa Rosenmeier Jan Skovgård Morten Stræde Teddy Sørensen William Louis Sørensen Ivar Tønsberg Ane Vester Agneta Werner Troels Wörsel Lene Åkerlund

18 ARBEJDSLEGATER UDEN ANSØGNING BEVILGET MED BAGGRUND I KUNSTNERENS ARBEJDER Peter Bonde Tine Borg Leonard Forslund Jens Haaning Jane Hooge Thorbjørn Lausten Erland Knudssøn Madsen Pernelle Maegaard Øivind Nygård Bjørn Nørgaard Peter Severin REJSELEGATER Malene Bach Ursula Reuter Christiansen Anette Harboe Flensburg Peder Gilkær Marianne Grønnow Anita Houvenaeghel Torben Huss Frans Jacobi Jørgen Jakobsen Per Bak Jensen Elle Klarskov Jørgensen Bentemarie Kjeldbæk Michael Kvium Jørgen Carlo Larsen Hanne Mailand Lise Malinovsky Lone Mark Mertz Lone Mark Mertz Per Neble Bodil Nielsen Stefan Nilsson Poul Pedersen Mette Perregaard Eva Gerd Petersen Bjørn Poulsen Jet-te Ranning Peter Rössel Heine Skjerning Torgny Wilcke Carsten von Würden STØTTE TIL PROJEKTER 18

19 Jane Balsgaard støtte til delvis dækning af udstillingsudgifter i forbindelse med udstillingsprojekt i Tyskland Niels Bonde, støtte til udstillingen "ME" Ingvar Cronhammar og Poul Ingemann til møbel/skulpturprojektet "Chambre" Galleri Nicolai Wallner til gennemførelse af projektet "INTERXCHANGE" Erling Jørgensen støtte til udstillingsprojekt på Kunstmuseet Trapholt, Kolding Joachim Koester til udstillingsprojekt på Gentofte Bibliotek Kunstforeningen for Hjørring og Omegn projektstøtte til deltagende kunstnere i udstillingsprojektet "Nordenfjords AV" Niels Lomholt til videoproduktionen "J.F.W." Christine Melchiors til udstillingsprojekt i Paris Lise Nellemann til gennemførelse af projektet "Brevet" PRÆMIERING Benny Dröscher for værket "Fra" "Under" "Og" "Over", Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, København Pernelle Maegaard arbejdslegat uden ansøgning med baggrund i kunstnerens arbejder Nynne Livbjerg Poulsen i anledning af udstilling i Nørregade 7 C, København Bjarne v. H.H. Solberg i anledning af udstilling i Kulturministeriets Udstillingssted "Overgaden", København Pernille Priorgaard Worsøe i anledning af udstilling i Nørregade 7 C, København LEGATER TIL ÆLDRE FORTJENTE KUNSTNERE Grete Balle

20 Falke Bang Albert Bertelsen Erik Bischoff Erik Bischoff Svend Danelund Erik Enevold Edgar Funch Knud Erik Færgemann Johan Galster Boye Givskov Rita Grünberg Hjørdis Hammeleff Arne L. Hansen Maria Lüders Hansen Arne Heuser Kirsten Høm Aksel Rugberg Jensen Poul Lillesøe Gerda Bertelsen Lobedanz Anna Maria Lütken Hans Jørgen Nicolaisen Morten Nielsen Yan Kai Nielsen Erik Ortvad Gudrun Poulsen Kirsten Rose Inger Marie Svendsen Leo Thellefsen Jytte Thompson Ejgil Vedel LEGATER TIL EFTERLADTE EFTER BILDENDE KUNSTNERE Merete Agergaard Asta Backhausen Grete Balle Thea Borregaard Dagny Johanne Christensen Ellen Tangai Christophersen Elisabeth Clausen Kirsten Laub Eberlein Birte Find Grethe Grathwol Marit Lie Gregersen Marie Haagen-Müller Hanne Gervig Hansen Minna Gyrithe Holmskov Ena Hornung Inge Marie Jacobsen Inger Kingo Jensen Ragna Johansen Karen Knudsen Ebba Koch Aase Tut Køpcke

21 Inger Liisberg Nelly Lohmann Lone Mark Mertz Evelyn Oldenburg Evelyn Oldenburg Elisabeth Gabrielle Olsen Gerda Olsen Else Schwalbe Margrethe Skyum Bodil Leon Aalykke Kirsten Østergaard INDKØBTE VÆRKER MALERI Mogens Andersen 1968, Olie på lærred kr. Grønningen, Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, København Thor Ruhwald Axilgård Uden titel 1994, acryl på lærred kr. Forårsudstillingen, Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, København Malene Bach Det comfortable - og bekymringen for en evig salighed, nr , olie på lærred kr. Perverteret maleri, nr , olie på lærred kr. Kulturministeriets udstillingssted Overgaden, København Merete Barker Den fortabte by. Byen er sin egen skygge 1993, acryl på lærred kr. Vejle Kunstmuseum Wilhelm Freddie Udkast til en jomfru 1981, olie på lærred kr. Castelmadama III (Souvenir) 1976, olie på lærred kr. Galerie Asbæk, København Niels Erik Gjerdevik Maleri - olie på lærred 1994, olie på lærred 2 stk kr. Den gyldne orgeltone i nordisk kunst, Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, København Else Ploug Isaksen Uden titel 1994, olie på lærred 2 stk kr. Mor stjernerne falder 1994, olie på lærred kr. Ovalen, Den Frie Udstillings bygning, København Steffen Jørgensen Æbler i konfiguration G C (9,3) - ALFA 1993, olie på lærred kr. Æbler i konfiguration G C (9,3) - BETA 1993, olie på lærred kr. 21

22 Æbler i konfiguration G C (9,3) - GAMMA 1993, olie på lærred kr. Galerie Anne Marie, København C (12,3) 1983, acryl på lærred kr. G C (10,3) Type A 1983, acryl på lærred kr. G C (11,3) 1983, acryl på lærred kr. G C (9,3) Gamma 1983, acryl på lærred kr. G C (18,3) 1984, acryl på lærred kr. G C (15,3)=PP (3;1) 1984, acryl på lærred kr. G C (15,3) 1983, acryl på lærred kr. Nikolaj udstillingsbygning, København Mogens Møller Uden titel 1994, acryl på lærred kr. Den Frie, Den Frie Udstillings bygning, København Kaj Nyborg Destroyer/Generator no , olie på lærred kr. Destroyer/Generator no , olie på lærred kr. Travel To Dolphin-D, Kulturministeriets udstillingssted Overgaden, København Ole Olesen Begyndelse 1994, olie på lærred kr. Landgang 1994, olie på lærred kr. Uden titel 1994, blandteknik 3 stk kr. Vandring 1994, olie på lærred kr. Ovalen, Den Frie Udstillings bygning, København Ole Sporring Maleri m. tegn 1994, acryl på lærred kr. Hulhjælp 1994, acryl på lærred kr. Galleri Hummeluhre, Århus Ivar Tønsberg Titles (fool for CUBE) 1993, acryl på lærred kr. Titles (in the heat of the CUBE) 1993, acryl på lærred kr. Titles (the shadow of another CUBE) 1993, acryl på lærred kr. Titles (until the real CUBE comes along) 1993, acryl på lærred kr. 2D, Kulturministeriets udstillingssted Overgaden, København Titler. (London can CUBE it) 1993, acryl på lærred kr. Kunstneren privat Inge Lise Westman Landskab 1993, olie på lærred kr. Koloristerne, Den Frie Udstillings bygning, København Troels Wörsel Uden titel 1993, akryl på papir kr. Uden titel 1993, akryl, akvarel, kul på papir 2 stk kr. Uden titel 1994, akryl på papir, collage 2 stk kr. Galleri Susanne Ottesen, København Kathrine Ærtebjerg Uden titel 1994, acryl på lærred 3 stk kr. Forårsudstillingen, Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, København 22

23 SKULPTUR Ulla Andersen FRANCESCA 1993, bemalet træ kr. Krokade, Århus Kunstbygning Lone Høyer Hansen TO PÅ (Persona) III 1988, bronze kr. Franz Pedersens Kunsthandel, Horsens Svend Wiig Hansen Skulptur, bronze kr. Den Frie, Den Frie Udstillings bygning, København Søren Jensen Reservoir 1994, stål, gips, glas kr. Galerie Mikael Andersen, København Erland Knudssøn Madsen I syv sind 1993, granit kr. Kammeraterne, Den Frie udstillings bygning, København Per Neble De befinder dem nu på gulvet 1994, kataloger, træ, jern kr. Galleri Høgsberg, Århus Gert Nielsen Stilbillede af et håndtræ i udbrud 1982, bronze kr. Decembristerne, Den Frie Udstillings bygning, København Finn Naur Petersen Baby 1993, rågummi aluminium kr. Art Focus, København Bjørn Poulsen Uden titel 1994, sprøjtelakeret stål kr. Clausens Kunsthandel, København Bent Sørensen Åbent forløb 1984, bronze - marmor kr. Orange bølge 1984, støbejern kr. Levende form, Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, København Morten Stræde Canto nr , mahogni kr. Canto nr , forchromet jern, acryl kr. Gallerie Mikael Andersen, København Kurt Tegtmeier Kandidaterne 1993, jern kr. Koloristerne, Den Frie Udstillings bygning, København Ane Vester 23

24 Uden titel 1994, træ, bemalet 5 stk kr. Gentofte Kunstbibliotek TEGNING Jørn Larsen 336 II 1993, tegning kr. Grønningen, Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, København Lis Nogel Landskab VIII 1993, tegning kr. Den Frie, Den Frie Udstillings bygning, København GRAFIK Palle Nielsen Mysterier, radering 800 kr. Den fortryllede by 1962, radering 4 stk kr. Pandæmonium 1976, radering 800 kr. Den fortryllede by 1979, radering 2 stk. 750 kr. Pandæmonium 1981, radering kr. Den fortryllede by 1982, radering 900 kr. Lethe 1985, radering 700 kr. Lethe 1986, radering 700 kr. Levende form, Udstillingsbygningen ved Charlottenborg, København FOTO Johnie Toftsø FOUND OBJECTS , foto cibachrome kr. FOUND OBJECTS , foto cibachrome kr. FOUND OBJECTS , foto cibachrome kr. Galleri Die Werkstatt, København ANDET Niels Bonde Recovered file: Redlightdistrict 1993, Dura Trans i lyskasse kr. Recovered file: energiaastereo ja satana 1993, Dura Trans i lyskasse kr. Recovered file: Anuaire Correct 1993, Dura Trans i lyskasse kr. Recovered file: BAG/SWASTIKA 1993, Dura Trans i lyskasse kr. 24

25 Galleri Nicolai Wallner, København Peter Bonde Hired Tongue (Blue Version) 1/3 1994, Jet Ink Print på PVC kr. Galerie Asbæk, København Sven Dalsgaard Gentagelsens principper 1994, collage kr. Galla, collage 1994, collage kr. Den Frie, Den Frie Udstillings bygning, København S-M-L-XL-MEGA 1993, polo-shirt i ramme m. graveret plexiglas 24 stk kr. Galleri Specta, København Per Neble De befinder dem nu på gulvet 1994, foto m.m kr. Galleri Høgsberg, Århus Lise Nellemann Recycon (+) psybotic 1994, dias objekt kr. Galleri Eva Marker, København 25

26 BERETNING FRA LITTERATURUDVALGET Det litterære udvalg støtter forfattere fra de udsender deres første bøger. Hvordan det nuværende udvalg (bestående af Niels Frank, Kirsten Thorup og undertegnede) i denne henseende arbejder, vil fremgå af årsberetningen fra 1993, hvor vi har gjort rede for forholdene omkring den livsvarige ydelse, de 3-årige stipendier, de et-årige stipendier, arbejds- og rejselegaterne, præmieringerne og ydelserne til de efterladte efter kunstnere. Da problemer vedrørende den livsvarige ydelse ikke er løst, men omvendt belaster det litterære område stærkt, vil vi derfor her fokucere på det urimelige i, at landets bedst kvalificerede kunstnere alt for længe er blevet prioriteret så lavt. Bestyrelsen i Statens Kunstfond sendte den 25. marts 1994 et brev til kulturministeren for at pege på problemet vedrørende de livsvarige ydelser på finansloven. Fra vi startede vores arbejde i de respektive udvalg, har vi fundet størrelsen af disse ydelser helt uacceptabel og har siden kun fået bekræftet, at situationen er både meget kritisk og uværdig for de mest anerkendte kunstnere. Det var en enig bestyrelse, der stod bag henvendelsen, skønt det er forskelligt, hvor mange ydelser hvert område har, og også selvom vores indtægtsmuligheder som kunstnere er vidt forskellige. Det skal ikke skjules, at for forfatterne er den livsvarige ydelse på finansloven af afgørende betydning, da det er et fåtal, der kan skabe et eksistensgrundlag alene baseret på deres forfatterskab. Der er derfor en del forfattere, der har påtaget sig arbejde ved siden af deres kunstneriske virke, men det er vanskeligt at få overblik over, hvor mange det drejer sig om. Mange af disse forfattere venter spændt på, hvad der vil ske i nærmeste fremtid, da de hver især føler sig isoleret i deres vidt forskellige situationer. De, der modtager den livsvarige ydelse, står i sagens natur ikke sammen som organisation og kan derfor ikke formulere sig samlet. Endvidere skal det huskes, at tremandsudvalgene sidder 3 år og derpå forsvinder deres indhentede erfaringer. Vi går derfor ud fra, at vi også repræsenterer mange tidligere tremandsudvalg i henvendelsen til kulturministeren om forhøjede livsvarige ydelser. Det, at der tabes erfaring hver gang et udvalg skiftes ud, skulle nødigt resultere i, at man aldrig kommer til bunds i de problemer, som mange af de bedste kunstnere har. Vi har været glade for den øgede rådighedssum til Statens Kunstfond. Den har betydet, at vi har kunnet sætte beløbene på arbejds- og rejselegaterne op - og ikke mindst forhøje de 3-årige stipendier, der som bekendt nu er på kr. Det giver for den sidstnævnte gruppe den ro og fordybelse, der er nødvendig. Men for mange kvalificerede forfattere er arbejdslegaterne stadig for små. Med forhøjelsen af de 3-årige stipendier er afstanden til det, den kunstner modtager, der er afhængig af den livsvarige ydelse, så meget mere alarmerende. Den professionelle kunstner med et livsværk bag sig modtager nu som maximum ca. 1/4 af, hvad den helt unge får som 3-årigt stipendium. Kan situationen blive mere grotesk? Vi får stadig flere ansøgninger fra forfattere, der er på finansloven. De burde kunne klare sig, men det kan de ikke og anmoder derfor om ekstra støtte. Vi har i det litterære udvalg set med særlig alvor på henvendelserne fra disse kunstnere og givet dem ganske store beløb. Vi bruger altså en del af vores pulje til at dække store huller i den nuværende ordning, og det skal vi ikke 26

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil

Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil Nr. Navne Klub. 1 runde 2 Runde 3 Runde 0 Finalerunde Finale 0 Omspil 0 103 Søren Olesen Møldrup krolf 26 27 36 89 37 24 Nobby Dyrmose Randers Natur 35 30 25 90 37 37 Henning Christensen Randers Natur

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen

3. Ægteparturnering den 29. august SUM Placering. 1. Ægteparturnering den 19. april. 2. Ægteparturnering den 7. juni. Navn Judith & Harry Jensen 1. ægteparturnering - resultater Længste drive hul 4 - Christina Christiansen Tættest flaget på hul 2 - Ole Christoffersen Tættest flaget på hul 7 - Ole Frølich-Hansen Tættest flaget på hul 12 - Se tættest

Læs mere

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side)

Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Oversigt over skolebilleder 1965-66 (Klik for at springe til ønsket side) Als skole 1.a Klasse Als skole 1.b Klasse Als skole 2. Klasse Als skole 3. Klasse Als skole 4. Klasse Als skole 5. Klasse Als skole

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget 11 9500 Hobro www.dostrupif.dk Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Døstrup IF Svinget Hobro Klublotto vinderne

Døstrup IF Svinget Hobro  Klublotto vinderne Klublotto vinderne 2009 25 Rigmor Madsen 58 Lisbeth Sørensen 66 Lars Pedersen (LP) 24 Klaus Rasmussen 14 Michael Nielsen 51 Familien Pedersen 9 Jørgen Hedemand 55 Henrik Nielsen 60 Døstrup kortklub 49

Læs mere

Faglig netværksgruppe Natur/teknik

Faglig netværksgruppe Natur/teknik N/T Skole Faglærere Mailadresse - samlet mail liste sidst i dokumentet Tovholder MBS Bente Mathiesen Tovholder bente@gefibermail.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Ejer Bavnehøj Skolen Gl.Rye Skole Gyvelhøjskolen

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen

Niels Ebbe Sørensen. Benny Arne Sørensen. Niels-Christian Tramm. Boet efter Inge Marie Sørensen. Kjeld Olesen. Karlo Lauridsen Ejendomsliste. Bilag 2 2 Niels Ebbe Sørensen 1e 1d 1f 1g 1c 1i 1b 1a Niels Ebbe Sørensen Benny Arne Sørensen Niels-Christian Tramm Boet efter Inge Marie Sørensen Kjeld Olesen Tjæreby Vejle, Tårnborg 2e

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12

Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12 Tile[1,1] of Mosaic[6,2] Page 1 of 12???? - 1778 Mourits???? - 1840 Hans Muoritsen Børge Mouritsen???? - 1816 1780-1860 Peder "" Første ægteskab Mourits Marie Andet ægteskab???? - 1837 Anders Andersen????

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen

Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Kom videre med matematik på computer og smartboard - indskolingen Hold: 12201A Mandag 3. september 2012 15:00 til 17:30 Mandag 1. oktober 2012 15:00 til 17:30 Mandag 5. november 2012 15:00 til 17:30 Mandag

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Regionsmesterskab 2016 Krolf

Regionsmesterskab 2016 Krolf 1 1 Grethe Laursen SMIFF Harridslev 36 34 27 97 1 K 39 39 Ellen Pedersen Gjerlev Krolf 34 35 33 102 3 K 119 119 Kathrine Uhrenholt Randers Naturmotion 31 37 34 102 2 K 8 8 Lisbeth Thorsager Gjerlev Krolf

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv.

Jane Stella Winther og Nick Andrés Winther Kristensen Fjordparken 220 8700 Horsens. ret: 23 10-2014. Godsbanegade 1, 1. tv. ret: 23 10-2014 Navn og adresse Pårørende Godsbanegade 1, 1. tv. Jens Nielsen - Tlf.: 29768036 Mail : jens-nielsen01@jubii.dk Tove Nielsen - Tlf.: 75621368 / 24251224 Godsbanegade 1, 1 th. Flemming Hjortlund

Læs mere

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25

Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 MeOS 2015-01-26 10:50:10, Lang, (1/5) Resultater AMOK Vinterlang 2015-01-25 Lang (30 / 30) Tid Efter 1. Michael Sørensen OK Øst Birkerød 1:53:30 3:48 (3:48) 2:11 (5:59) 2:58 (8:57) 1:24 (10:21) 3:16 (13:37)

Læs mere

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette

Nina Petersen 1983 b Pia Merete Yde 1983 b Pia S. Laursen 1983 b Tina Bech 1983 b Tina Petersen 1983 b Anne Birgitte Nielsen 1983 c Anne Mette Dimitterede 1983 Anne Marie Møller 1983 a Anne Mette Kristiansen 1983 a Bente Gregersen 1983 a Berit Holst Nielsen 1983 a Berit Paulsen 1983 a Birgitte S. Hansen 1983 a Britta Munk 1983 a Gitte Johansen

Læs mere

Texel Får 81607-00080 11.03.93 39908-00529 127 119 109 107 120 104 94 113 106 50 K Flemming Ulrich 98838020 85393-00810 17.03.98 85393-00543 126 115 104 110 127 103 104 112 101 40 Mogens Ladefoged 75299192

Læs mere

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted

R E S U L T A T - L I S T E F R A. Jyllandsstævnet 9.okt.1999 Vingsted +----------------------------------+ De Danske Skytteforeninger StævneProgram v1.12 +----------------------------------+ Dato:10/10/1999 12:30 R E S U L T A T - L I S T E F R A Jyllandsstævnet 9.okt.1999

Læs mere

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri)

DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) DM Rulleski 26. september 2010 (Fri) Placering Startnr Navn Klub Start 1. runde 2. runde 3. runde 4. runde 5. runde 6. runde 7. runde Sluttid D21-39 fri stil, 5 omgange, 32400 m G 30 Signe Schløer Københavns

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang

Navn Billettype Vælg 7 kl. årgang Kasper Grotrian Andersen Elev 7. Kl. årgang 06/07 Sandie Haubro Gedsted Hansen Elev 7. kl. årgang 06/07 Christina Mathilde Hougaard Elev 7. kl. årgang 06/07 Tobias Krogh Sæderup Elev 7. kl. årgang 06/07

Læs mere

Race: Marsk Lars Therkelsen ( )

Race: Marsk Lars Therkelsen ( ) Besætningshitliste Listen viser racevis gennemsnittet af indekser hos får, der har læmmet indenfor det sidste år. Kun besætninger med mindst 10 læmninger og som har deltaget i GEFA i mindst 3 år er med

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50

Veter an bedste m M30 M35 M40 M45 M50 100 m Frank Engmark, 57 12,7s 1987 Søren K Jacobsen, 70 13,5s 2002 Jens Holm, 51 13,5s 1983 Claus Berentsen, 57 13,6s 1991 Erik G Olsen, 70 13,7s 2000 Carsten Theilgaard, 58 15,6s 1989 Kurt Brandt, 46

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012

Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 N Danmarkslunden Oversigtsplan maj 2012 Se efterfølgende sider vedrørende personerne bag de forskellige træplantninger i område A-E. 136 135 134 99 130 133 E D 95 96 97 98 94 93 92 91 90 140 139 88 87

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011

Bestyrelsesmedlemmer Alslev Gymnastik og Ungdomsforening 1960 til 2011 AGU Rasmussen Anton 1960 Formand 1960-11-16 skole Thuesen Ejvind 1960 Kasserer Grøndal Skole Hansen Åge Munk 1960 Vibæk Hansen Carl Jørgen 1960 Bavnen Møller Britta 1960 Østermark Rasmussen Anton 1960

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Elfagets Faglæreruddannelse

Elfagets Faglæreruddannelse Grillarrangement Starttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Sluttidspunkt tirsdag 24-06-2014 00:00 Aksel Lykke Dennis Langvad Kurt Kristensen Mathies Sørensen Steffen Sørensen Kim Fusager Flemming Kastbjerg

Læs mere

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat

#split# Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed. Politiker/ Ansat #split# Politiker/ Ansat Navn Post nr. Afstemningssted Beliggenhed Politiker Formand Jan Thaibert 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro Politiker Morten Sloth 9330 Dronninglund Agersted Agersted Kro

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri L 160 - Bilag 1 Offentligt Den Danske Dommerforening,,Post@dommerforening.dk,105 Hedeselskabets,,jep@hedeselskabet.dk,105 Ejnar Schultz,,ejs@landscentret.dk,105

Læs mere

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner

Godthåbsvej. Bilag 3. Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner Bilag 3 Godthåbsvej Skema over afsendere af høringssvar og omhandlede emner A B C D E F G H I J K L Formålet Trafik Støj Slitage Parkering (herunder cykel-p) Plads/hjørne (nedlæggelse af vejudvidelse)

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014

Resultatliste - DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Side 1 af 7 18:34:49 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE DGI Storstrømmen LDM Senior 15m 2014 Veteran Plads Bane Navn Res. 5 6 7 8 9 10 P-finale I alt 1 2 022 Jette Skov Pedersen 394 8 51,6 10,6 10,7 10,4

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig

Resultatliste 2010 inkl. udenlandske breveter - foreløbig Abels Meno 600 km 28-08-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 58.598 Aerts Peter 1600 km 16-08-2010 Audax Randonneur Italia 4.386 Aerts Peter 200 km 20-03-2010 ARD Sjælland (Hovedstaden) 295.468 Aerts Peter

Læs mere

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014

RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 RESULTATLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE 2014 30. august 2014 30-08-2014 Total 1. Div. Damer Christina Farum D S B 1.058 2. Div. Damer Dorthe Bernhardt D S B 1.154 3. Div. Damer Pernille R. Jørgensen H I 978

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014

RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 2014 8-05-04 4:57:49 - DDS SP v.3.4.4. RESULTATLISTE Næstveds 50 meter stævne 04 Holdkonkurrence: Foreningshold bk Kongsted Skytteforening runde 08973 Tobias Ellehøj Klasse: MB 97/06 99/ 396/8 08974 Kamilla

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23

Alice Ilona Jensen Jobkonsulent Sygedagpengeafd. E-mail: aij@silkeborg.dk Mobil: Tlf: 89 70 47 23 Alice Ilona Jensen Jobkonsulent E-mail: aij@silkeborg.dk 89 70 47 23 Anders Pedersen Socialrådgiver/Jobkonsulent E-mail: ape@silkeborg.dk 89 70 47 49 Anette Riis Anette Ulrik Psykolog E-mail: arn@silkeborg.dk

Læs mere

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06

Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Fordeling af timer i Emdruphallen 2005/06 Medl.nr Navn Tlf. Mail Tildel tid Rasmus Bie Olsen Mandage kl. 7-8 7690 Christian Ohm 6073 Peter Thyregod 4587 4528 pthy@novozymes.com Mandage kl. 8-9 6630 Bo

Læs mere

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010

Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Bemandingsplan for Hylke sommerfest 11.-19.juni 2010 Kære Hylkeborger Her er bemandingsplanen for Hylke sommerfest. Kig venligst planen igennem og se om dit navn optræder. Hvis du er forhindret i at hjælpe,

Læs mere

Krydsning Får SNEHVIDE HV 33711-00011 20.03.94 85319-00771 125 126 115 107 112 108 97 94 99 46 A. & C. Geisler Elmgreen 98375323 56050-00424 06.03.98 87891-00103 124 110 102 113 121 107 100 104 108 40

Læs mere

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29

Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 Tage Jensen SSK. Krolf 29 31 30 90 1 Erling Christensen Østerild 28 28 35 91 2 Erik Kjeldgaard Klarup Krolf 29 31 33 93 3 Harry Jørgensen Østerild 29 30 36 95 Jens Peter Christensen Østerild 34 30 31 95

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A

GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 200 M LIGGENDE KLASSE A GARDERNES INDIVIDUELLE LANDSMESTERSKABER 2015 KLASSE A 200 M LIGGENDE 1 148/8 Nicolai Henriksen Vestlolland 2 148/7 Rasmus Fisker Viborg 3 147/5 Ib Henriksen Vestlolland 4 145/2 Morten Olsen Frederiksborg

Læs mere

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard

Christen Hoelgaard 1907 Niels Jensen 1885 Andreas Chr. Hoelgaard 1 2d Barslev Anton Lyhne 1980 Henrik Vestergaard 1965 Evald Seir Knudsen 1961 Gunner Kongsgaard 1957 Harald Hoelgaard 1952 Kristine Thorgaard 1944 Anton Pedersen 1941 Niels Frederik Hoelgaard 1941 Jens

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen

Texel Får (fortsat) Jørgen Christian Andersen Texel Får 16145-00897 12.03.02 85393-00543 125 107 104 112 118 105 110 123 101 30 Dorthe & Ole Selmer 54866001 16145-00521 13.03.99 85393-00543 124 109 104 116 119 106 105 120 101 40 K Dorthe & Ole Selmer

Læs mere

Spillere tilmeldt turneringen

Spillere tilmeldt turneringen A A KONFEKTION 0001 A A KONFEKTION-1 0001-0001 Peter Bragh 45 165 A A KONFEKTION-1 0001-0002 Agathe Andersen 45 158 COLAS 0003 COLAS-2 0003-0008 Anna Laura Johansen 45 157 COLAS-2 0003-0023 Henry Johansen

Læs mere

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015

RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 RESULTATLISTE Randers Åben 50 m 2015 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 Thomas Marding Thorsen-Poulsen Midtdjurs Skytteforening 199/13 199/13 398/26 G 2 Julie H Christiansen Midtdjurs Skytteforening 199/11

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

REGION NORDJYLLAND. Museer

REGION NORDJYLLAND. Museer REGION NORDJYLLAND Museer FREDERIKSHAVN: Frederikshavns Kunstmuseum Parallelvej 14 9900 Frederikshavn T: 9845 9080 kunstmuseum@frederikshavn.dk http://www.frederikshavnkunstmuseum.dk/index.php/ HJØRRING:

Læs mere

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser

Officialsliste DM-L & DJM-L 2015. Lørdag d. 4. juli kl. 09.30. Officialsmøde kl. 08.30. NB! Officials bedes være iklædt HVIDE shorts/bukser Lørdag d. 4. juli kl. 09.30 Officialsmøde kl. 08.30 Stævneledelse Elisabeth Grandt Speaker Per Stilling Pedersen Sekretariat: Jette Jørgensen EL - tidtagning Karsten Elm Heinz Torben Larsen 2,4 Esbjerg

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011

Kommunemesterskaber Herning JKF 2011 opdateret 080511 Kommunemesterskaber Klasse Navn Klub duer Skud Klub Plc. 124 A Kristian Mortensen Sunds 25 46 x 123 A Lars Kjeldsgaard Trehøjebanen 30 45 x 122 D Maiken Andersen MSK/HJC 23 46 x 121 M

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35

Herresingle Veteran M +35 Pulje 1. Herredouble Veteran M +35/+40. Damesingle Veteran M +35/+40. Mixed double Veteran M +35 Herresingle Veteran M +35 Pulje 1 DBF Midtjylland JM-Veteraner 200 1 Leif Søndergaard 3. 2 Jakob Østergaard Horsens 1. 1-2 / / (2) 1-3 /2 / (3) 2-3 / /8 (2) 3 Michael G. Larsen Aalborg Triton 2. Herredouble

Læs mere

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015

DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 DM-langtri Medaljeoversigt for Århus 1900 Triathlon opdateret sept 2015 Klubbens samlede medaljehøst Guld Sølv Bronze 31 (1) 26 (2) 17(4) TOP 5 Guld Sølv Bronze 1 Birger Frederiksen 7(1) 3 (1) 2 Karin

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater

RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering Individuelle resultater RESULTATLISTE DDSN 15m Pistolturnering 2013-14 Individuelle resultater Standardpistol BK Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 SUM 1 103691 Mikkel H. Wendell 251 0 0 0 251 Standardpistol Junior Runde 1 Runde

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen

Deltagerliste. Hold Nr. Dalby 2 Jannik - Max - Alex. 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Hold Nr. Deltagerliste Navn Klub 1 Orla Kjær - Ivan Larsen - Steen Truelsen Dalby 2 Jannik - Max - Alex Holmebæk petanque 3 Bo Nielsen - Steffen Petersen - Klaus Noergaard Nordfalster 4 Salem Boukaidi-Laghzaoui

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager

BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager BDO Coast 2 Coast 2014 - MTB 85 KM Deltager Klub/Firma Post nr By Deltager Fredag Lørdag Fredag Lørdag AL-Bank 10 allan simonsen 0 0 0 Nej tak... Nej tak, den fikser jeg selv. Nej tak, den fikser jeg selv.

Læs mere

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område

Hovedrengøring Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby X Indkøb. Ruth Visby X. Område Område Navn Telefon Formænd Deadline Rengøringsmateriel Ruth Visby 97971156 X Indkøb. Ruth Visby 97971156 X Område 1 12-07-2015 Dorte & Michael Christiansen 41 29 59 44 X Bettina & Lars Grønkjær 23 64

Læs mere

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015

STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 STARTLISTE FSKBH's ÅBNINGSSTÆVNE I WORLD CUP HALLEN' RØDOVRE LØRDAG D.. AUGUST 2015 Følgende klubber bydes velkommen: Coop Idræt - Tryg & NLP. - Alfa Laval - D S B - C/T * I - Disa - Danske Bank Laybourn

Læs mere

Herlevhuse i erne

Herlevhuse i erne Herlevhuse i 1950-60erne Årstal Adresse Familienavn fornavn m/k Nielsen Stordyssen 1 Backhausen Erik og Aase Krak 1956 Stordyssen 2 Ravn Ejnar og Jytte Nielsen Stordyssen 2 Olson Th. Krak 1955 Stordyssen

Læs mere

200m Gevær - Mesterskab Klasse Bent P. Nielsen 021-Brørup Skyttekr /7 Guld

200m Gevær - Mesterskab Klasse Bent P. Nielsen 021-Brørup Skyttekr /7 Guld Landsdelsskydning DDS Ribe 2010 50m. Børnehold. Ribe Skyttekreds Christian F. Sørensen Ribe 150/8 Nicklas Roust Wind Ribe 148/8 Sanne Knudsen Ribe 148/8 Jakob Hansen Ribe 147/5 Casper Rasmussrn Ribe 146/4

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009

RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 Side 1 af 8 StævneProgram 24-08-2009 16:54 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.7 Juni 2008 RESULTATLISTE FOR Byskyttestævne 2009 200m Gevær - Mesterskab Klasse BK 1 05-79949 Mathias Nielsen 930-VBFs

Læs mere

Faglig netværksgruppe - Billedkunst

Faglig netværksgruppe - Billedkunst Billedkunst Skole Faglærere Mailadresse - samlet mailliste nederst i dokumentet Tovholder Højboskolenskolen Mette Weber Formand mette.weber.madsen@skolekom.dk Bakkeskolen Bjedstrup Skole Anette Christensen

Læs mere

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012

RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Side 1 af 8 01-12-2011 07:44:33 - DDS SP v.3.11.11.8 RESULTATLISTE DDS midt 15 meter pistol stævne 2 runde 2011-2012 Holdkonkurrence: 15 meter call 22 1 Aulum Skytteforening 31309 Keld Jeppesen Klasse:

Læs mere