VENDEPUNKT. i Huset på Højbjerg Torv. program efterår 2014 VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENDEPUNKT. i Huset på Højbjerg Torv. program efterår 2014 VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND"

Transkript

1 VENDEPUNKT i Huset på Højbjerg Torv program efterår 2014 VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND

2 Højbjerg, primo august 2014 Kære publikum! Det er mig igen en fornøjelse at byde velkommen til dette efterårs program, i Huset på Højbjerg Torv - dit spirituelle mødested. Vi er endnu ikke nået i mål med det nye / ændrede navn huset skal bære der sker hen over sommeren. Vi forsøger os også i dette efterår med et slankere emnekatalog i vores program vi forsøger fremadrettet at sætte stadig mere fokus på emner der er befrugtet af antroposofien. Dette for med nye øjne at kunne revurdere indhold, arrangementsformer og -struktur. Som skoleleder oplever jeg at der er mindst fem highlights i dette efterår: Der er Zimmermann-højskolestævne ( ) Stævne med Thomas Meier fra Perseus Verlag i Basel ( ) med titlen Der Mensch ist sowohl ein soziales als auch ein antisoziales Wesen Samt stævne med Ursula Zimmermann med titlen Planeterne formidler mellem mennske og kosmos ( ) Et kursus over 12 torsdage med Jørgen Braren Lauritzen: Kristus processen i Mennesket Og ikke mindst den 27. SEPTEMBER: Fra kl. 15 til 18 markerer DOF Vendepunkt sit 25 års-jubilæum med en høstfest. I skrivende stund (primo juni) er programmet endnu. ikke 100% fastlagt Der er onsdags-arrangementer næsten hver onsdag kl i efteråret undtagen uge 42, som er efterårsferie. tjek selv op i kataloget. VI har nu også fået en facebookside hvor det ville være skønt om du kunne klikke på syntes godt om således at den kan spredes med vinden. Så hold øje med: og så er du med. En god idé - tilmeld dig vores e-tjeneste på Og få (pr ) INFORMATIONEN - lidt om løst og fast - tilsendt. DOF Vendepunkt udbyder ungdomsuddannelsen STU Turmalin stu-steinerskolen-aarhus.dk/ Særligt tilrettelagt uddannelse ud fra Rudolf Steiners socialterapi. Målgruppe: Unge udviklingshæmmede med generelle indlæringsvanskeligheder. Tilrettelagt som enkeltfags-tilbud under folkeoplysningsloven KORT SAGT VELKOMMEN! Claus Iversen STED: Alle arrangementer - hvis ikke andet anført - foregår i Huset på Højbjerg Torv, Rosenvangsallé 251 A, 8270 Højbjerg. Bus Nr. 100 Hornslet - Odder 4x i timen samt Bus Nr. 18 Moesgaard Mejlby 2x i timen Begge til døren TID: Alle foredrag / oplæg begynder kl , hvis ikke andet er anført. Entré kr. 85,-/ 65,- pens / u.u.u. Billetter ved indgangen. INFO: Kursustilmelding sker på og betaling til: Merkurbank Mærk indbetaling med (fuldt) CPR-nr. & tlf.nr. evt. mail-adr. Alle kurser afvikles i.h.t. folkeoplysningsloven. Yderligere info: , eller , / 2

3 TORS Kristusprocessen i mennesket - en psykoterapi Gud blev menneske, for at mennesket skal blive guddommeligt Kursus med Jørgen Braren Lauritzen ONS kl DE 3 DOBBELTGÆNGERE Oplægsholder: Daniel Nellemann Madsen I ethvert menneske foregår der en ubevidst proces rettet mod bevidstgørelse og individualisering. Gennem bevidsthedsudvikling og meditation styrker vi denne proces. Gudemennesket Jesus Kristus har realiseret den højeste bevidsthedsudvikling noget menneske har nået. Kristus repræsenterer det realiserede menneske. I vort arbejde på at blive menneske kan vi styrke vor bevidsthedsproces og indre ild ved at hente guddommelig kraft og inspiration fra Kristus-skikkelsen. Jesus Kristus har kort sagt indstiftet den moderne vej til menneskets selvrealisering. Kristusvejen er dybest set en psykoterapi. På kurset gennemgår vi den kristne selvrealisering belyst ud fra kristus-processen i Jesus, indvielsesvejen i Bjergprædikenen, herunder Fadervor, kristen chakraudvikling, karmaindsigten i Via Dolorosa: lidelsesvejen indstiftet af Jesus Kristus, hvor vi afvikler vort negative karma og udvikler højere bevidsthed. Overordnet sættes der fokus på den nye fase i det kristne mysterium: Kristi æteriske tilsynekomst. Endelig perspektiveres der til Buddhas indvielsesvej og buddhisme. Kurset hjælper dig med at gå en fri og individualistisk udviklingsvej. Der veksles mellem foredrag, meditation og samtale. Kurset er erfarings orienteret, vi inddrager vore livserfaringer, meditative indsigter og drømme. Kursusleder: magister, forfatter og psykospirituel terapeut Jørgen Braren Lauritzen, 12 torsdage kl.19-22, start Pris: 1200,- / pens. & unge 1000,- Arr. nr Tilmeldingsfrist Som udgangspunkt har mennesket i sin underbevidsthed dobbeltgængere, der trækker det rundt ved næsen, så længe de ikke er bevidstgjorte. Hvis man vil erkende sig selv, skole sig selv, udvikle sig selv, må man foretage et målrettet arbejde på at vinde kontrollen over disse dobbeltgængere. Det vil blive belyst hvordan disse dobbeltgængere virker i os, hvordan vi kan komme til erkendelse af dem, samt hvordan vi kan bearbejde dem. For så længe vi ikke selv sætter dagsordenen, så gør dobbeltgængerne det. De 3 fristelser i ørkenen (en for hver dobbeltgænger) er en nøgle til at forstå dobbeltgængernes virkemåde, hvorfor disse også vil blive belyst. Hvad arbejdet med dobbeltgængerne fører til, og hvad et manglende arbejde fører til, kommer også i betragtning. Tidspunkt: kl Pris 85,- / 65,- Arr. nr Daniel Nellemann Madsen F Uddannet lærer. Har anvendt megen tid inden for spirituelle og alternative kredse siden teenageårene. Har beskæftiget sig intensivt med meditation og antroposofi i 10 år, deltaget i utallige kurser og foredrag i DOF Vendepunkt, især m.h.p. kristologien.

4 ONS Tre foredrag om den kristne-rosenkreuzeriske skolingsvej ONS Sekem betyder livskraft Foredrag nr. 1 af 3 ved Jan Brahm Hvorfor gå en skolingsvej? Hvilket mål vil jeg opnå derved? Om skoling igennem meditation og om skoling igennem livet. Hvad er tidens fordringer til skolingsvejen? Hvordan lærer sjælen at opdrage sig selv? Tidspunkt: kl Pris 85 / 65 Arr. nr Jan Brahm F Uddannede sig i England til curative educator. Har arbejdet inden for Rudolf Steiner-pædagogikken i England, Norge og Danmark. Fra uddannelse til klassisk homøopat. Intensive studier hos Willi Seiss ved Freie Hermetisch-Christliche Studienstätte am Bodensee af den kristne hermetisme, især i forhold til lægekunsten. Arbejder i dag som holistisk behandler, rådgiver, foredragsholder, speciallærer og forlægger. Forfatter til bogen Den kristologiske skolingsvej. og Hans Erik Deckert F i Hamburg af dansktyske forældre. Uddannelse på Musisches Gymnasium i Franfurt/Main og på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København (Diplomeksamen i cello, direktion og Oplægsholder Hans Erik Deckert I 1977 begyndte egypteren dr. Ibrahim Abouleish sammen med sin familie ved hjælp af den biodynamiske metode at forvandle et ørkenområde 60 km nordøst for Kairo til en blomstrende oase. Grundlaget for dette initiativ var en bevidst sammenkædning af det økonomiske, det sociale og det kulturelle liv. Udover en omfattende produktion af levnedsmidler og tekstiler etableredes blandt andet skoler, uddannelsespladser og senest (2011) et universitet. Sekem beskæftiger i dag flere tusinde mennesker. Det sociale klima er forbilledligt. Produkterne eksporteres til en lang række lande. Sekem-initiativet nyder i dag international anseelse. Ibrahim Abouleish har i de forløbne år modtaget talrige udmærkelser, bl.a. den alternative Nobelpris samt den renommerede schweiziske Schwab Foundations anerkendelse som en fremragende social iværksætter. Hans Erik Deckert har tre gange besøgt Sekem. Han vil fortælle om dette unikke initiativ, herunder om sit eget arbejde på stedet som koncertgiver og som musikpædagog. I denne forbindelse henvises til en beretning herom i Antroposofisk Selskabs Nyhedsblad, nr. 2/2014. Tidspunkt: kl Pris 85,- / 65,- Arr. nr musikteori). International koncertvirksomhed som cellist, dirigent, leder af master classes og workshops i de fleste europæiske lande samt USA, Sydamerika, Egypten, Sydafrika og Japan. Hans Erik Deckerts væsentligste anliggende er at bevidstgøre det musikalske fænomen som en objektiv åndelig realitet, gældende for ethvert menneske. 4

5 LØR kl DOF Vendepunkts 25 års-fejring & HØSTMARKED Der vil være af følgende at se og høre og smage-på: Café Vendepunkt afholder stor tag-selv kage- og kaffebuffet under hele festen. Huset på Højbjerg Torv - En spændende historie i Højbjerg v/ byhistoriker Lars Holleufer. I slutningen af 1930`erne boede der efterhånden så mange mennesker i Højbjerg at den lokale tømrermester Thorvald Petersen turde realisere sine planer om at opføre et biograf-teater i Højbjerg. Rio Teatret er opført af arkitekt Oluf Sahl og den markante bygning i funktionalistisk arkitektur vakte stor opsigt ved åbningen i september 1939 og var længe Højbjergs største bygning. Meget mere herom følger på denne dag. Der vil være salg fra produktionsafsnittet på institutionen Hadruplund indslag fra eurytmiensemblet Ildfuglen - musikalske indslag fælles sang salg fra kræmmere og andet godtfolks boder og andre finurligheder et rigt kræmmerhus på denne eftermiddag. ET VELKOMMEN til ALLE Annonce: BEVÆG DIT LIV Eurytmikursus 6 mandage fra kl I ugerne start 8.sept. Vi vil bevæge os ind i elementerne jord vand luft og ild Gennem lyde rytmer og former temperamenter mm. Pris: kr. 600,- Henvendelse: Bente Møller tlf eller 5

6 Fredag Søndag Planeterne formidlere mellem menneske og kosmos Arbejdsdage med Ursula Zimmermann, Dornach/CH Stævnet afholdes på tysk Samtale - eurytmi betragtning af planetsegl og seglformer. Fredag, 3. oktober Velkommen Foredrag: Sjælens gang gennem planetsfæren efter døden Eurytmisk kunstnerisk afslutning Lørdag, 4. oktober Billedlig fremstilling af planetsfæren. Planeternes og dyrekredsens placering i de 12 Stemninger. Vi udfører det eurytmisk og bearbejder det Kaffepause Eurytmi: Temaet fortsættes og bearbejdes Sollinjen i de 12 Stemninger. Vandmanden i de 12 Stemninger. Vi udfører det eurytmisk og udveksler erfaringer Middagspause med varm mad Eurytmi: Vi gør eurytmi og ser på det vi har gjort. Lydene A E I O U AU EI som menneskets grundbesjæling. Stavelsen: ordets byggesten. Evolutionsrækken: Saturn Sol Måne Mars Merkur Jupiter - Venus. Trin intervaller Planetseglene og Søjleordene Søndag, 5. oktober Eurytmi: Planeterne i deres evolution. Trin intervaller og Søjleordene Vi ser på seglformer Afsluttende samtale. Dyrekredsen: Udviklingslovenes urbilleder. Planeterne: Formidler af sjælekræfter. Planeternes samvirke med Dyrekredsen i ordet: Det sociales urbillede Afslutning Alle er velkommne - ingen kendskab til eurytmi er påkrævet. Pris: 600,- inkl. mad m.m. Tilmelding senest 16.09: tlf.: eller mail: Stævnet holdes i Huset på Højbjerg Torv. Arr. nr Arrangør: DOF VENDEPUNKT Højskolearbejde for højskolemedlemmer søndag kl

7 ONS Tre foredrag om den kristne-rosenkreuzeriske skolingsvej Foredrag nr. 2 af 3 ved Jan Brahm Om omgangen med dobbeltgængerne i menneskets underbevidsthed. Om rensningen af astrallegemet og om arbejdet med livslegemet på skolingsvejen. Tidspunkt: kl Pris 85,- / 65,- Arr. nr Jan Brahm F Uddannede sig i England til curative educator. Har arbejdet inden for Rudolf Steiner-pædagogikken i England, Norge og Danmark. Fra uddannelse til klassisk homøopat. Intensive studier hos Willi Seiss ved Freie Hermetisch-Christliche Studienstätte am Bodensee af den kristne hermetisme, især i forhold til lægekunsten. Arbejder i dag som holistisk behandler, rådgiver, foredragsholder, speciallærer og forlægger. Forfatter til bogen Den kristologiske skolingsvej. og ONS kl NB! Bemærk tidspunkt The Challenge of Rudolf Steiner - A documentary film by Jonathan Stedall Denne informative film fra 2012 er med danske undertekster(3½ time). Citat fra cover: En smuk og livsberigende film, som både viser Rudolf Steiners livsværk og hvordan hans idéer lever i nutiden Tilmelding: (senest ) kun til aftenens buffet, kr. 75,- til Tidspunkt: kl Pris: ingen entré. Arr. nr ONS Menneskelighed og menneskelig udvikling med særligt fokus på pubertet og alderdom. Oplæg ved Thomas Henckel Johansen I barndommen udvikler vi os psykisk med stor fart. Vi har potentiale til at fortsætte denne udvikling livet igennem. Vi taler om lovmæssigheder i udviklingen og stiller skarpt på kriser og udviklingsmuligheder i pubertet og alderdom. Tidspunkt: kl Pris 85,- / 65,- Arr. nr Tomas Henckel Johansen F Speciallæge i almen medicin. Tidl. forstander på Marjatta Skole- og behandlingshjem. Undervisning og foredrag i ind- og udland gennem de sidste 20 år. 7

8 FRE og LØR Weekendstævne: Der Mensch ist sowohl ein soziales als auch ein antisoziales Wesen FOREDRAGSRÆKKE NOVEMBER 2014 Foredragsrække i november 2014 v/ Læge Elisabeth Møller-Hansen Stævne med Thomas Meyer, Basel/CH. Afholdes på tysk. Letzteres ist bis in den Alltag hinein eine offenbare Tatsache. Doch sind die antisozialen Triebe notwendig zur Entwicklung einer freien Individualität. Sie dürfen nicht unterdrückt, sondern müssen in den Ausgleich mit den sozialen Fähigkeiten des Menschen gebracht werden. Letztere müssen wir bewusst und aus freier Einsicht entwickeln, die antisozialen Triebe sind uns in die Wiege gelegt und entwickeln sich von selbst. Zur Vorbereitung GA 186, Vortrag vom 8. und 12. Dezember PROGRAM Fredag: : Foredrag Lørdag : Seminaristisk arbejde. Kaffepause : Seminaristisk arbejde. Frokostpause : Eurytmi : Seminaristisk arbejde. Kaffepause : Seminaristisk arbejde. Tilmeldingsfrist: Pris: 700,- / 600,- Arr. nr Thomas Meyer F i Basel. Universitetsstudium: filosofi, tysk og engelsk. Uddannet som Waldorflærer, har arbejdet som underviser. Fra 1985 og frem freelance journalist og skribent, udgiver af W.J. Steins efterladte værker. Medarbejder ved Troxler-Institut i Basel grundlægger af Perseus Verlag. Fra 1996 og frem udgiver af tidsskriftet Der Europäer. ONS Immunforsvarets problemer kan også afhjælpes ved ændringer i ernæringen. Den indre mikroflora er omdrejningspunktet. ONS Behandling af luftvejsinfektioner uden brug af antibiotika. ONS Behandling af stress og stressrelaterede sygdomme. Tilmeldingsfrist: ingen tilmelding Tidspunkt: kl Pris: 85,- / 65,- Fællesbillet alle 3 foredrag: 200,-/150,- Arr. nr Elisabeth Møller-Hansen F Uddannet Rudolf Steiner-pædagog Uddannet læge Skolelæge fra Praktiserende læge fra Formand for DASAM (Dansk Selskab for Antroposofisk Medicin) Undervisning på Seminariet i Charlottenlund fra Foredragsholder og kursus- holder siden 1965, herunder efteruddannelse af læger og pædagoger i Sverige på Island og i USA. Medarbejder ved initiativet Story Telling As a Healing Art Har egen praksis. 8

9 LØR kl WORKSHOP i GRAFIK for mennesker med særlige behov. Workshop med Annett Schlobohm og Sidsel Engel Jensen Annett Schlobohm (kunstterapeut) Sidsel Engel Jensen (faglærer i billedarbejde) Vi vil tegne vores drømmehus, hvor der kan vokse blomster på taget. Alle slags dyr kan leve der og der er plads til venner og familie. Kan du lide at tegne og elsker du at skabe noget smukt, som du kan pynte dit værelse med eller give som en personlig gave? Så kan det være, at dette kursus er noget for dig! Vi vil arbejde i pap, hvor vi tegner, ridser, skærer og krøller, så det, når det er blevet sværtet ind i farve, kan blive trykt på godt papir på en trykpresse (dybtryk). Dette giver meget flotte billeder, som I kan tage med jer hjem. Kurset foregår på Rudolf Steiner Skolen i Århus, Strandvejen 102, hos Ungdomsuddannelsen STU Turmalin. Materialeudgifter, fælles frokost, kaffe, te og kage er inkluderet i prisen. Tilmeldingsfrist: Tidspunkt: kl Pris 700,- Arr. nr Onsdag Tre foredrag om den kristne-rosenkreuzeriske skolingsvej Foredrag nr. 3 af 3 ved Jan Brahm Om afspaltninger fra menneskets væsensled. Om at knytte forbindelsen til det højere jeg og menneskets individuelle engel. Tidspunkt: kl Pris 85,- / 65,- Arr. nr Jan Brahm F Uddannede sig i England til curative educator. Har arbejdet inden for Rudolf Steiner-pædagogikken i England, Norge og Danmark. Fra uddannelse til klassisk homøopat. Intensive studier hos Willi Seiss ved Freie Hermetisch-Christliche Studienstätte am Bodensee af den kristne hermetisme, især i forhold til lægekunsten. Arbejder i dag som holistisk behandler, rådgiver, foredragsholder, speciallærer og forlægger. Forfatter til bogen Den kristologiske skolingsvej. og Annett Schlobohm Udannet kunstterapeut, kunstpædagog og steinerlærer. Diverse kurser på Århus Kunstakademi. Har arbejdet med børn og voksne som lærer og som kunstterapeut. Sidsel Engel Jensen Uddannet faglærer i billedarbejde fra Seminariet for Kunst og Håndværk i Kerteminde Uddannet pædagog på Peter Sabroe Seminariet Århus Har taget diverse kurser på Århus Kunstakademi i maleri, grafik og tegning. Arbejder i Rudolf Steiner Skolens specialklasser og har erfaring som underviser og pædagog med udviklingshæmmede børn, unge og voksne. 9 WORKSHOP i GRAFIK - for mennesker med særlige behov.

10 ONS Om de syv dødssynder, som Hieronymus Bosch fremstillede disse. Foredrag af Jan Brahm Bosch fremstillede i sit maleri De syv dødssynder og de fire sidste ting fra 1485, ikke blot de syv tendenser i menneskets astrallegeme og livslegeme, som vi kender som de syv dødssynder, men han viste også hvilke konsekvenser disse tendenser vil få for mennesket i tilværelsen efter døden, i den sfære som okkultismen kender som kamaloka og kristendommen som skærsilden. Tidspunkt: kl Pris 85,- / 65,- Arr. nr

11 ONS kl NB! Bemærk tidspunkt Adventskoncert med elever fra Aarhus Musikskole. Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed Koncert ved Ulla Erml Ulla Erml, pianist og lærer ved Århus Musikskole, sammensætter et koncertprogram med store såvel som små musikskolelever, solospil og sammenspil. Tilmelding: ingen tilmelding Pris: Fri entré Arr.nr GRAFISK HÅNDVÆRK? Foldere Visitkort Plakater Postkort Kataloger Brevpapir Brochurer Invitationer Hjemmesider Devine Design Lars Bramming Tlf.: Sommer 2014 EN GAVEOPFORDRING Vendepunkt fik kr til sin virksomhed i 2013, Jens Otto Andersens Biokrystalisationsforskning fik kr og Skanderborgskolen fik kr til udvekslingsrejse til Damanhur, Italien. Organisationen Nachlass Verwaltung i Dornach fik kr til det fortsatte arbejde med at udgive Rudolf Steiners værk, og gøre det kæmpemæssige Nachlass tilgængeligt for forskere og offentligheden. Det er vist et af de største korpus af efterladte skrifter og værker efter en europæer overhovedet. Fonden har i 2013 støttet yderligere 9 projekter i Danmark og i udlandet med i alt kr Bidragydrerne kan trække hele bidraget fra i skat indtil kr, hvis vi kender CPR-nummeret. Se nærmere på: for detaljer. Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed har en bankkonto med Reg 8401 konto Vi sender også gerne et FI-kort. Det er en stor glæde at kunne udlodde disse mange penge til udvikling af en antroposofisk kultur. Vi siger hjerteligt tak til de mennesker, der gør dette muligt. Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed: Ellen Thuesen (formand), Jess Thiersen (advokat), Søren Toft (sekretær). 11

12 Annonce: ZIMMERMANN-STÆVNE for medlemmer af Den Frie Højskole for Åndsvidenskab august 2014 I Huset Højbjerg Torv i Aarhus ZIMMERMANN-STÆVNE for medlemmer af Den Frie Højskole for Åndsvidenskab august 2014 I Huset Højbjerg Torv i Aarhus. 3. KLASSETIME Fælles studiearbejde om mantraerne fra 3. klassetime og imagination, inspiration og intuition, som de er skildret i første kapitel af Rudolf Steiner: Den højere erkendelses udviklingstrin (GA 12). PROGRAM Fredag d. 29. august 19:00 Oplæg I med maleøvelser 21:00 Slut Lørdag d. 30. august 09:00 Oplæg II og samtale 10:15 Kaffepause 10:45 Maleøvelser 11:15 Eurytmi 12:00 Frokostpause 13:00 Oplæg III og samtale 14:15 Maleøvelser 14:45 Kaffepause 15:15 Eurytmi 16:00 Oplæg IV og samtale 18:00 Slut Søndag d. 31. august 09:00 Eurytmi 09:45 Kaffepause 10:15 Maleøvelser 11:00 Fælles holdt klassetime. Mantraerne fra 3. klassetime 12:00 Afsluttende samtale. Fremblik. Arrangør: DOF Vendepunkt. Tilmelding senest til: tlf / eller mail: Pris: 600,- kr. (unge under 25 år: 100,- kr.) Arr. nr Forberedelseskredsen: Jeppe Flummer, Uta Møller, Elisabeth Møller-Hansen, Charlotte Prang, Anna Margrethe Schollain Hvis ikke andet er angivet, foregår arrangementerne i: HUSET HØJBJERG TORV ROSENVANGSALLE 251A 8270 HØJBJERG BUSLINJE 18 og 100 KØRER lige TIL DØREN VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND

VENDEPUNKT. i Antroposofisk Kulturhus. Program forår 2015 VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND

VENDEPUNKT. i Antroposofisk Kulturhus. Program forår 2015 VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND VENDEPUNKT i Antroposofisk Kulturhus Program forår 2015 VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND Højbjerg, primo januar 2015 Kære publikum! Det er mig igen en fornøjelse at byde velkommen med dette

Læs mere

Foredrag Studiekredse Kurser

Foredrag Studiekredse Kurser Foredrag Studiekredse Kurser Rudolf Steiner-Skolen i Odense, Rudolf Steiner-Skoleforeningen og Antroposofisk Selskab, Odense-gruppen 2014-2015 Rudolf Steiner-pædagogiske og andre antroposofiske aktiviteter

Læs mere

Kort sagt velkommen! Kan vi stadig forundres? Claus Iversen. Sted: Tid: Info: Højbjerg, primo august 2015. Højbjerg, primo august 2015

Kort sagt velkommen! Kan vi stadig forundres? Claus Iversen. Sted: Tid: Info: Højbjerg, primo august 2015. Højbjerg, primo august 2015 2015 EFTERÅR Højbjerg, primo august 2015 Højbjerg, primo august 2015 Kære publikum! Det er mig igen en fornøjelse at byde velkommen med dette efterårsprogram i den bygning der nu hedder Antroposofisk Kulturhus

Læs mere

SOMMER HØJSKOLE L EM N N E E M S K E R. 4.-9. august 2013. Seminarium

SOMMER HØJSKOLE L EM N N E E M S K E R. 4.-9. august 2013. Seminarium SOMMER HØJSKOLE L EM MEL N N E E M S K E R 4.-9. august 2013 Seminarium SOMMER PÅ Marjatta inviterer til en uge med spiritualitet, kunst og menneskemøder Engagerede mennesker skaber inter essante synsvinkler.

Læs mere

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve

Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008. En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve Et ugekursus på Brenderup Højskole : 13. - 19. Juli 2008 En Spirituel Rejse gennem meditation & kreativitet til centrering & kraft med Eskild Tjalve En spirituel rejse er en holistisk rejse hvor både tanke,

Læs mere

God Jul og et Godt Nytår. Med venlig hilsen Skolens kollegium.

God Jul og et Godt Nytår. Med venlig hilsen Skolens kollegium. [deadline mandag kl. 8.30] Mandag den 15. dec. Onsdag den 17. dec. Fredag den 19. dec. Juleafslutning i domkirken kl.18.00 Der spilles julespil for alle interesserede kl. 19 i skolens sal. Juleafslutning

Læs mere

Kalender Søndag 13. december Kl. 16.00 Julekoncert Onsdag 16.december Kl. 19.00 Julespil for forældre og andre

Kalender Søndag 13. december Kl. 16.00 Julekoncert Onsdag 16.december Kl. 19.00 Julespil for forældre og andre Nr.4 december 2009 Redaktion og ansvar: Minna Bentzen og Lilli Kjeldsen. Indlæg til næste Nyhedsbrev modtages senest torsdag den 10. december 2009. Adresse: Grønnedalsvej 16, 8660 Skanderborg, telefon

Læs mere

Nordisk Højskolekonference

Nordisk Højskolekonference Nordisk Højskolekonference på Marjatta i Danmark den 8. til 10. august 2014 Den nordiske forberedelseskreds indbyder hjerteligt til en kort sommerkonference med temaet: Den imaginative tænkning 1 I forberedelseskredsen

Læs mere

Venlig hilsen og vel mødt!

Venlig hilsen og vel mødt! Rudolf Steiner-pædagogiske og andre antroposofiske aktiviteter i skoleåret 2013/2014 Brochuren er blevet til i et samarbejde mellem Antroposofisk Selskab Danmark, Odense-gruppen, Rudolf Steiner-Skoleforeningen

Læs mere

BlOK 1 Jette Rymer Kontakt Virksomhedsledelse og ledelsesudvikling. Musik som kunstart 12.-13.-14. juni 2013 Sted lisbet Kolmos BlOK 2 Torben Olesen

BlOK 1 Jette Rymer Kontakt Virksomhedsledelse og ledelsesudvikling. Musik som kunstart 12.-13.-14. juni 2013 Sted lisbet Kolmos BlOK 2 Torben Olesen LEDELSES -KUNST marjatta LEDELSE De nyeste tanker inden for virksomhedsledelse og samarbejde passer godt til Rudolf Steiners tanker på det sociale område. Basis for ledelsen er ikke autoritet og magt;

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2014 Søren Hauge Marianne Tiffanie Kirkskov Jette Harthimmer Martin Guldberg Christian Viborg Jens Erik Knudsen Dyb Magi At rejse i mange dimensioner Sådan

Læs mere

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse

Anastasis. 4 årig psykoterapeutuddannelse Anastasis 4 årig psykoterapeutuddannelse ANASTASIS PSYKOTERAPEUTUDDANNELSE Anastasis Psykoterapi bygger på en syntese af elementer fra forskellige selvudviklings-traditioner og terapeutiske retninger,

Læs mere

KurSer 2012-2013. Marjatta Seminarium

KurSer 2012-2013. Marjatta Seminarium KurSer 2012-2013 Marjatta Seminarium Velkommen til Marjatta Seminariums kurser Nu tager vi hul på endnu et studieår med mange spændende kursustilbud! Professionelle mennesker, der i flere år har arbejdet

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Nr. 4 december 2008. Læs inden i dette nummer: Skolens Julekoncert. Skolens intranet. Instrumenter til salg. SKOLEPENGE pr. 1. januar 2009.

Nr. 4 december 2008. Læs inden i dette nummer: Skolens Julekoncert. Skolens intranet. Instrumenter til salg. SKOLEPENGE pr. 1. januar 2009. Nr. 4 december 2008 Læs inden i dette nummer: Skolens Julekoncert Skolens intranet Instrumenter til salg SKOLEPENGE pr. 1. januar 2009. Kommende forældre på skolen søger bolig Trækning i Amerikansk lotteri

Læs mere

Foredrag Studiekredse Kurser

Foredrag Studiekredse Kurser Foredrag Studiekredse Kurser Rudolf Steiner-Skolen i Odense, Rudolf Steiner-Skoleforeningen og Antroposofisk Selskab, Odense-gruppen 2015-2016 Rudolf Steiner-pædagogiske og andre antroposofiske aktiviteter

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

På plads. DER ER efterhånden. Medlemsblad for Foreningen Håndtryk trykkeriværksted Efterår 2011 Nr.7

På plads. DER ER efterhånden. Medlemsblad for Foreningen Håndtryk trykkeriværksted Efterår 2011 Nr.7 Medlemsblad for Foreningen Håndtryk trykkeriværksted Efterår 2011 Nr.7 På plads DER ER efterhånden tradition for, at vi er med, når Hertha Levefællesskab holder høstmarked. Det var vi således også i år.

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød

Hurtigt overblik. Søndag d. 6. september: Mit liv som naver. Søndag d. 11 oktober: Sang og musik foredrag : Efterårsglød SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2015/2016 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Kulturkonference 2015

Kulturkonference 2015 Til kulturelle samråd, kulturudvalg, kulturforvaltninger samt andre interesserede Kulturelle Samråd i Danmark og Kultursamvirket Skanderborg inviterer til Kulturkonference 2015 Fredag den 18. søndag den

Læs mere

Sommerkursus 2016 Lørdag, den 25. juni til fredag, den 1. juli 2016 En uges intensiv undervisning i

Sommerkursus 2016 Lørdag, den 25. juni til fredag, den 1. juli 2016 En uges intensiv undervisning i Sommerkursus 2016 Lørdag, den 25. juni til fredag, den 1. juli 2016 En uges intensiv undervisning i Martinus åndsvidenskab Alkærlighedens videnskab på DANHOSTEL Kragsbjerggaard i Odense, H.C. Andersens

Læs mere

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24.

TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. TÆND DIN ILDSJÆL ET KURSUS OM TEENAGECOACHING OG RELATIONSKOMPETENCE FOR FAGFOLK, DER ARBEJDER MED UNGE BRANDBJERG HØJSKOLE DEN 23. 24. MAJ 2013 GENERATOR FOREDRAG, KURSER OG KONFERENCER WWW.FOREDRAGOGKONFERENCER.DK

Læs mere

Hvad er dit næste skridt?

Hvad er dit næste skridt? Hvad er dit næste skridt? KURSER I EFTERÅRET September - November 2014 kursus-hæfte-a5.indd 1 21/06/14 18.39 Efterårskurser VEJLE PINSEKIRKE INVITERER TIL EN RÆKKE SPÆNDENDE EFTERÅRSKURSER. KURSERNE ER

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

STÆRKE KVINDER i 100 år. 1.-12. juni 2015 PROGRAM

STÆRKE KVINDER i 100 år. 1.-12. juni 2015 PROGRAM STÆRKE KVINDER i 100 år 1.-12. juni 2015 PROGRAM VELKOMMEN TIL KVINDFOLKEMØDET 2015 Ideen til Kvindfolkemødet er opstået omkring fejringen af 100-året for kvinders valgret og grundlovsdag. Det startede

Læs mere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere

Grafisk design og layout for ikke-grafikere Grafisk design og layout for ikke-grafikere 4. og 5. maj 2009 Teknologisk Institut Taastrup 1. og 2. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Lær at opstille et appellerende og spændende layout Få indblik

Læs mere

MØDE KONFERENCE KURSUS

MØDE KONFERENCE KURSUS MØDE KONFERENCE KURSUS HOLD VIRKSOMHEDENS ARRANGEMENT PÅ KULTURCAFé LUDVIG I SORØ Hold dit møde din konference eller dit kursus på Kulturcafé Ludvig i Sorø Kulturcafé Ludvig kan tilbyde skræddersyede arrangementer

Læs mere

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg

Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Kursus 1 - Stille Qigong instruktørkursus Tid: Mandag den 9. marts kl. 14.00 21.00 Tirsdag den 10. marts kl. 10.00 17.00 Pris: Kr. 2.500,- Kursuslokale 1 (Stuen), Roskildevej 46, 2000 Frederiksberg Forudsætninger:

Læs mere

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei

Korte kurser 2013. Idrætshøjskolen Bosei Korte kurser 2013 Idrætshøjskolen Bosei Familiekursus Vælg mellem uge 28 (7. til 13. juli) og uge 29 (14. til 20. juli) 2013. I ugerne 28 og 29 åbner Idrætshøjskolen Bosei atter dørene til to uforglemmelige

Læs mere

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education

Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education Bliv certificeret i Motivation Factor Job & Education 19. 20. 21. maj 2015 Intensivt certificering-kursus / Max. 10 deltagere [Målgruppe] Motivation Factor Job & Education er for dig, der Arbejder med

Læs mere

VærelZe 313 og Teaterskolen

VærelZe 313 og Teaterskolen syddjurs egnsteater VærelZe 313 og Teaterskolen sæson 2014/15 www.syddjursegnsteater.dk KÆRE UNGE I SYDDJURS KOMMUNE For femte år i træk byder vi velkommen til Ingen kedelige onsdage, på den sidste onsdag

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE

Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE Kunst Litteratur Historie 12.04.15 18.04.15 ASKOV HØJSKOLE TURE Heldagsturen går til det nye Moesgaard Museum tegnet af Henning Larsen Architects. Det er en kulturhistorisk oplevelse i international klasse

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

ASSISI MISSION NYT nr. 9 november 2012 Invitation til lysarbejde og weekend-retræte på Bornholm i februar 2013

ASSISI MISSION NYT nr. 9 november 2012 Invitation til lysarbejde og weekend-retræte på Bornholm i februar 2013 ASSISI MISSION NYT nr. 9 november 2012 Invitation til lysarbejde og weekend-retræte på Bornholm i februar 2013 Havnen i Sandvig på Nordbornholm Kære medlemmer. For 4 år siden i september måned 2008 kom

Læs mere

Broen, der blev til kunst...

Broen, der blev til kunst... Broen, der blev til kunst... Velkommen til 2009 og velkommen til Storebælts kalender, som vi håber du vil få fornøjelse af gennem alle årets 12 måneder. I år har vi bedt 12 danske kunstnere om at komme

Læs mere

DATS og DRAMAs Sminkekurser 2006-07

DATS og DRAMAs Sminkekurser 2006-07 DATS og DRAMAs Sminkekurser 2006-07 DATS og DRAMA tilbyder som noget nyt i fællesskab sminkekurser henvendt til amatørscener, institutioner, pædagoger, lærere samt private der ønsker at erhverve sig mere

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014

Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Motivation Factor Job & Education den 23. 24. 25. september 2014 Bliv uddannet i Motivation Factor Job & Education og få viden og metoder, der hjælper mennesker til at komme i mål med et job eller en uddannelse

Læs mere

Ungdomskirken i Lyngby

Ungdomskirken i Lyngby Program for Ungdomskirken i Lyngby 2014-15 Scan koden og læs mere på Ungdomspræstens Facebookside Frivillig i Ungdomskirken Indhold Vi kan altid bruge flere frivillige hænder i Ungdomskirken Helt konkret

Læs mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere

Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Program for 2. halvår af 2015 og lidt mere Oversigt over arrangementer i resten af 2015 mm. Torsdag den 25. juni 2015 tur til Vestkysten Den 13. 20 august 2015. Tur til Skotland Fredag den 2. oktober 2015.

Læs mere

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab.

Side 1 Om forlaget Kosmologisk Information. - Oplysning om centre hvor der er foredrag om og undervisning i Martinus åndsvidenskab. 1 Side 1 2 Oplysning om forlaget KOSMOLOGISK INFORMATION. KOSMOLOGISK INFORMATION er et bogforlag med speciale i litteratur i relation til Martinus verdensbillede. Kosmologisk Information er en selvejende

Læs mere

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION

Brugerkonferencen Lev dit liv Fredag 4. oktober og lørdag 5. oktober 2013 INVITATION INVITATION Kom og få nogle hyggelige og inspirerende dage på årets brugerkonference. I år foregår den på Sjælland og byder på foredrag og syv forskellige workshop i dejlige omgivelser. Vi håber, at det

Læs mere

2015-2016. Foredragsrække på Viborg Katedralskole

2015-2016. Foredragsrække på Viborg Katedralskole 2015-2016 Foredragsrække på Viborg Katedralskole Foredragsliste KUNST OG ARKITEKTUR PÅ VIBORG KATEDRALSKOLE V/KAREN HADERUP GULDBERG Onsdag d. 7. oktober 2015 РУСЬ, КУДА НЕСЕШЬСЯ ТЫ? HVOR GÅR RUSLAND HEN

Læs mere

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015

Invitation. - kun for kvinder. Kampgejst, inspiration og energiboost. Woman 2015. Torsdag d. 27. august 2015 Invitation Woman 2015 Torsdag d. 27. august 2015 - kun for kvinder Kampgejst, inspiration og energiboost Woman - vores traditionsrige sensommer-event kun for kvinder - løber i år af stablen torsdag den

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Foreningen De Positive Budskaber

Foreningen De Positive Budskaber Foreningen De Positive Budskaber Efterårsprogram 2013 Jette Harthimmer Marianne Tiffanie Kirkskov Martin Guldberg Jens Erik Knudsen Kim Pedersen Søren Hauge Spiritualitet i hverdagen Energimedicin & spiritualitet

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven juli, august, september 2015 Redaktionen: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

Klart budskab om Guds kærlighed

Klart budskab om Guds kærlighed METODISTKIRKENS LANDSMØDE Klart budskab om Guds kærlighed - for alle generationer! 25.-28- April 2013 Arrangør: Metodistkirken i Odense på Lægården, Holstebro Velkommen til landsmøde! Klart budskab om

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011

Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 Hermed udsendes invitation til vores nye konference INSPIRATION2011 INSPIRATION2011 er en reel konference, hvor alle typer af engagerede i medlemsforeninger får muligheden for at opleve inspiration, der

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds

PROGRAM 2014. Midtvendsyssels Lærerkreds. Fraktion 4. Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement. Midtvendsyssels Lærerkreds Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Operafilm Vinsmagning Haraldskær Julearrangement PROGRAM 2014 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark

Hovedaktiviteter 2014. Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet. Danmark Hovedaktiviteter 2014 Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet Danmark Brahma Kumaris Åndelige Verdensuniversitet København: Vodroffsvej 9B, 1900 Frederiksberg C, tlf. 33310421 Århus: v/ V. Simonsen,

Læs mere

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007

Det danske. Institut. SUZUKI nyt 3 2007 Det danske Institut SUZUKI nyt 3 2007 Suzuki nyt Efterårssæsonen er startet - og årets nye elever er lige for alvor kommet i gang med ene undervisning og fællestimer. Næsten lige efter sæsonstart kommer

Læs mere

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid

S u RS u DK un ves & ERISK tn S un BILLEDK mid billedkunstnerisk grundkursus midt vest & Er du seriøst interesseret i at arbejde med billedkunstneriske udtryksformer? Er du mellem 15 og 25 år, og tænker du på at søge en videregående uddannelse indenfor

Læs mere

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life

Elsin 2013. International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life International læringskonference Building Learning Capacity for Life Hotel LEGOLAND i Billund 18. + 19. + 20. juni Fire foredrag med internationale

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse.

Som noget nyt tilbyder Trapholt arkitekturworkshop for 1. -10. klasse. AKTIVITETER 2015 Trapholt ligger Æblehaven 23 og nås med bus nr. 4 mod Strandhuse/Nr. Bjert fra Kolding Rutebilstation. Husk at det er gratis at låne vores madpakkehus Trappergården - reservering anbefales.

Læs mere

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre.

Jeg har selv haft utrolig glæde af den meditation og healing jeg har lært, og derfor brænder jeg for at bringe metoderne videre til andre. KURSUS Igennem mange år har Bob Moores energiøvelser og meditationer været til stor glæde for mennesker i deres psykologiske og spirituelle udvikling. Det energiarbejde, som han udfoldede og videregav

Læs mere

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne

INSTRUKTØR UDDANNELSE. i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne INSTRUKTØR UDDANNELSE i meditation, mindfulness og anerkendende metode ved Henning Daverne GENERELT Hvem bør deltage? Denne uddannelse henvender sig til dig, der ønsker at styrke dine personlige og professionelle

Læs mere

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15

Nyhedsbrev 1. Velkommen til vores Nyhedsbreve. Informationer. Forældreinformation skoleåret 14 15 September 2014 Nyhedsbrev 1 Informationer SKOLESTART S.1 NYT PÅ SKOLEN S.2 5 KALENDER S. 6 Forældreinformation skoleåret 14 15 Velkommen til vores Nyhedsbreve Du sidder lige nu med første nummer af Dybbøl

Læs mere

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen.

Uddannelsen ruster dig til både at se og leve på nye måder. Og også til at modstå de udfordringer der kan opstå. Fra dit indre og fra omverdenen. SPIRITUEL UDDANNELSE til dig der vil udfolde din sjæls energi til dig der vil skabe et lyst og let liv i kærlighed til dig der vil leve i endnu mere lys og glæde 2015 Spirituel Uddannelse er stedet, hvor

Læs mere

VENDEPUNKT. - et moderne forsamlingshus. program efterår 10. Eurytmikursus. JULEMARKED i Antroposofisk Selskabs Hus ANNONCER

VENDEPUNKT. - et moderne forsamlingshus. program efterår 10. Eurytmikursus. JULEMARKED i Antroposofisk Selskabs Hus ANNONCER ANNONCER HØJSKOLESTÆVNE V. HEINZ ZIMMERMANN - Menneskenes forhold til hierarkierne Fredag den 3. til søn. den 5. sept. 2010 For medlemmer af den Frie Højskole for Åndsvidenskab Fredag 19.30- Indledning

Læs mere

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013

Venskabsklub. www.svendborgsingleklub.dk. Januar 2013 Sydfyns Single- single- og og vens Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk Januar 2013 Fredag den 4. januar kl. 19 Klubaften på Færgegården, Færgevej 13, 5700 Svendborg Der serveres hakkebøf med stegte

Læs mere

AstrologiHusets Mini-messe

AstrologiHusets Mini-messe AstrologiHusets Mini-messe Åndelig føde for krop og sjæl Lørdag-søndag 2. og 3. august 2014 kl. 10-18 Program Foredragsliste Lørdag Søndag Tid Navn Tema Tid Navn Tema 10.45-11.45 Heidi Wulff Healing 10.45-11.45

Læs mere

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN

AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN AFTENSKOLERNE I KØBENHAVN Kurser Foredrag Debat WWW.KURSERKBH.DK Pjecen er udgivet af Aftenskolernes Samråd i København. Se mere på www.kurserkbh.dk Layout og tryk: Eks-Skolens Trykkeri ApS Tak til Københavns

Læs mere

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København.

I en af udsendelserne, var man på besøg i en lejlighed på Østerbro i København. KONFIRMATIONSPRÆDIKEN.2013 Kender du typen. Det tv program, har I nok set næsten alle sammen.. Livestils-eksperter vandrer rundt i lejligheder og huse sammen med en journalist, og prøver at gætte, hvem

Læs mere

Kurserne er godkendt af DET som pointgivende ajourføring. Diplomer for ajourføringskurset udleveres ved kursets afslutning.

Kurserne er godkendt af DET som pointgivende ajourføring. Diplomer for ajourføringskurset udleveres ved kursets afslutning. Ajourføringskursus Kostakademiet 17. 18. og 19. august 2012 Fredag d. 17. august 2012 Kl. 12.00 13.00 Ankomst, økologisk buffet samt velkommen og praktisk information ved skoleleder Bodil Byskov Kl. 13.00

Læs mere

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger

Østjylland. AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Østjylland Medlemsområde AKTIVITETER Hospitalsbørn (film) Whiplash/piskesmæld Handicap og senfølger Side 2 Side 3 Side 4 FORÅR 2009 Tilbud og oplysninger Tilbud - kor og EDB Oplysninger Her holdes aktiviteterne

Læs mere

Vallekilde-Hørve Friskole.

Vallekilde-Hørve Friskole. Vallekilde-Hørve Friskole. 23. januar 2015 Fredagsbrev nr. 808 Næste uge: 26. januar 26.januar 29.januar 30.januar 31.januar Projektuge 6-7.kl. (hele ugen) Thomas Fri Musikaften kl.18.00-19.30 Tandpleje

Læs mere

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU

Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU Nye foredrag med Peter Lundberg KAN BOOKES NU LIDT OM PETER LUNDBERG Billedkunstner, forfatter og foredragsholder. (F: 1955) Peter Lundbergs billedkunstneriske karriere startede i 1969, og i mange år blev

Læs mere

Nyhedsbrev marts 2015

Nyhedsbrev marts 2015 Nyhedsbrev marts 2015 Her kan du læse, at: Filmen Mr. Turner vises i Hvalsø Bio Udstillingen med Poul Ørsted Pedersen samlingen vises i Den Gamle Skole i Kirke Saaby Udstillingen med naivistisk kunst vises

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne.

Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Lær dig selv at kende gennem Colour Mirrors farverne. Et eksempel Hvem er jeg? Navn.: Kvinde Fødselsdato: xx.xx.xxxx 2015 Healing og Balance Lina Starcke Larsen 1 Hvad er min sjælsfarve/grundfarve? På

Læs mere

VEJEN TIL FREM- TIDEN

VEJEN TIL FREM- TIDEN VEJEN TIL FREM- TIDEN Idékatalog til ungdomsuddannelser Inspiration og aktiviteter 22.-26. sep. 2014 Hvem står bag Dansk Naturvidenskabsfestival er non-kommerciel og arrangeres af Danish Science Factory

Læs mere

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup

Psykiatri. Skolen for Recovery. Kursuskatalog Efterår 2015. Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Psykiatri Skolen for Recovery Kursuskatalog Efterår 2015 Psykiatrisk Center Ballerup Maglevænget 2 2750 Ballerup Indholdsfortegnelse Velkommen til Skolen for Recovery... 4 Praktiske oplysninger... 6 Oversigt

Læs mere

MARTS 2014 NYHEDSBREV

MARTS 2014 NYHEDSBREV MARTS 2014 NYHEDSBREV Siden sidst: Her havde jeg håbet at kunne skrive en hel masse om vores arbejdsweekend. Desværre blev den aflyst på grund af sygdom blandt andet. Vi håber at vi snarest kan få arrangeret

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30

Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7. oktober 2011 kl. 18.30 Kvistgård Stationsvej 2 A-B, 3490 Kvistgård. Telefon: 49 13 96 87 www.steinerskolen-kvistgaard.dk E-mail-adr.: kontor@steinerskolen-kvistgaard.dk Basarværkstedsaftener Vi mødes næste gang fredag den 7.

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010

Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010 Velkommen til Engleskolen Nyhedsbrev februar 2010 Ærkeenglen Ezewuiel Hjerteklang Lydmeditations aften Engle Hjertemeditations aften Engle formidler uddannelse 17 februar 19.00 20.30 Brohuset Amagerbrogade

Læs mere

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland

>HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland >HUSET I CENTRUM< Healerskolen i Sønderjylland Åndsvidenskab Clairvoyance Terapi og Foredrag Esoterisk Healing Filosofi Psykologi og Sociologi Healeruddannelse trin 1-21 DEN nye tids HEALERE Telefon 7461

Læs mere

Konflikthåndteringværdier

Konflikthåndteringværdier Danmarks Specialpædagogiske Forening Program for Vingstedkurset 2009 Konflikthåndteringværdier i hverdagen. Vingsted, den 4. 6. november 2009 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk Onsdag

Læs mere

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012

Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Kære elever og forældre. Herning d. 8. februar 2012 Året 2012 begyndte med en undervisnings eftermiddag for lærere og pædagoger, hvor Atheas medarbejder underviste i benyttelse af vore nye interaktive

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus, Jysk børneforsorg/fredehjem og Diakonhøjskolen indbyder til en årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen

Læs mere

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement

Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement Midtvendsyssels Lærerkreds Fraktion 4 Slut på vinteren Forår i Vildmosen Esbjerg og Fanø Julearrangement PROGRAM 2015 Midtvendsyssels Lærerkreds Grønnegade 52, 9700 Brønderslev Tlf. 98 80 19 33 150@dlf.org

Læs mere

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE

VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE VELKOMMEN TIL DEN FØRSTE NATIONALE KONFERENCE FOR DANSKE CANNABIS BEHANDLERE Deltagere: Fagfolk fra alle niveauer der arbejder med hashmisbrugsbehandling, og alle der har med hashmisbrugere at gøre: behandlere,

Læs mere

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g

Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g DHD Medlemsblad nr. 16 november 2009 n o r d s jæ l l a n d s lo k a l a f d e l i n g ndhold A D H D n o r d s j æ l l a n d 3 5 Nyt fra bestyrelsen 7 ADHD og komorbide lidelser 9 Bowlingtur for hele

Læs mere