VENDEPUNKT. i Huset på Højbjerg Torv. program efterår 2014 VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VENDEPUNKT. i Huset på Højbjerg Torv. program efterår 2014 VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND"

Transkript

1 VENDEPUNKT i Huset på Højbjerg Torv program efterår 2014 VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND

2 Højbjerg, primo august 2014 Kære publikum! Det er mig igen en fornøjelse at byde velkommen til dette efterårs program, i Huset på Højbjerg Torv - dit spirituelle mødested. Vi er endnu ikke nået i mål med det nye / ændrede navn huset skal bære der sker hen over sommeren. Vi forsøger os også i dette efterår med et slankere emnekatalog i vores program vi forsøger fremadrettet at sætte stadig mere fokus på emner der er befrugtet af antroposofien. Dette for med nye øjne at kunne revurdere indhold, arrangementsformer og -struktur. Som skoleleder oplever jeg at der er mindst fem highlights i dette efterår: Der er Zimmermann-højskolestævne ( ) Stævne med Thomas Meier fra Perseus Verlag i Basel ( ) med titlen Der Mensch ist sowohl ein soziales als auch ein antisoziales Wesen Samt stævne med Ursula Zimmermann med titlen Planeterne formidler mellem mennske og kosmos ( ) Et kursus over 12 torsdage med Jørgen Braren Lauritzen: Kristus processen i Mennesket Og ikke mindst den 27. SEPTEMBER: Fra kl. 15 til 18 markerer DOF Vendepunkt sit 25 års-jubilæum med en høstfest. I skrivende stund (primo juni) er programmet endnu. ikke 100% fastlagt Der er onsdags-arrangementer næsten hver onsdag kl i efteråret undtagen uge 42, som er efterårsferie. tjek selv op i kataloget. VI har nu også fået en facebookside hvor det ville være skønt om du kunne klikke på syntes godt om således at den kan spredes med vinden. Så hold øje med: og så er du med. En god idé - tilmeld dig vores e-tjeneste på Og få (pr ) INFORMATIONEN - lidt om løst og fast - tilsendt. DOF Vendepunkt udbyder ungdomsuddannelsen STU Turmalin stu-steinerskolen-aarhus.dk/ Særligt tilrettelagt uddannelse ud fra Rudolf Steiners socialterapi. Målgruppe: Unge udviklingshæmmede med generelle indlæringsvanskeligheder. Tilrettelagt som enkeltfags-tilbud under folkeoplysningsloven KORT SAGT VELKOMMEN! Claus Iversen STED: Alle arrangementer - hvis ikke andet anført - foregår i Huset på Højbjerg Torv, Rosenvangsallé 251 A, 8270 Højbjerg. Bus Nr. 100 Hornslet - Odder 4x i timen samt Bus Nr. 18 Moesgaard Mejlby 2x i timen Begge til døren TID: Alle foredrag / oplæg begynder kl , hvis ikke andet er anført. Entré kr. 85,-/ 65,- pens / u.u.u. Billetter ved indgangen. INFO: Kursustilmelding sker på og betaling til: Merkurbank Mærk indbetaling med (fuldt) CPR-nr. & tlf.nr. evt. mail-adr. Alle kurser afvikles i.h.t. folkeoplysningsloven. Yderligere info: , eller , / 2

3 TORS Kristusprocessen i mennesket - en psykoterapi Gud blev menneske, for at mennesket skal blive guddommeligt Kursus med Jørgen Braren Lauritzen ONS kl DE 3 DOBBELTGÆNGERE Oplægsholder: Daniel Nellemann Madsen I ethvert menneske foregår der en ubevidst proces rettet mod bevidstgørelse og individualisering. Gennem bevidsthedsudvikling og meditation styrker vi denne proces. Gudemennesket Jesus Kristus har realiseret den højeste bevidsthedsudvikling noget menneske har nået. Kristus repræsenterer det realiserede menneske. I vort arbejde på at blive menneske kan vi styrke vor bevidsthedsproces og indre ild ved at hente guddommelig kraft og inspiration fra Kristus-skikkelsen. Jesus Kristus har kort sagt indstiftet den moderne vej til menneskets selvrealisering. Kristusvejen er dybest set en psykoterapi. På kurset gennemgår vi den kristne selvrealisering belyst ud fra kristus-processen i Jesus, indvielsesvejen i Bjergprædikenen, herunder Fadervor, kristen chakraudvikling, karmaindsigten i Via Dolorosa: lidelsesvejen indstiftet af Jesus Kristus, hvor vi afvikler vort negative karma og udvikler højere bevidsthed. Overordnet sættes der fokus på den nye fase i det kristne mysterium: Kristi æteriske tilsynekomst. Endelig perspektiveres der til Buddhas indvielsesvej og buddhisme. Kurset hjælper dig med at gå en fri og individualistisk udviklingsvej. Der veksles mellem foredrag, meditation og samtale. Kurset er erfarings orienteret, vi inddrager vore livserfaringer, meditative indsigter og drømme. Kursusleder: magister, forfatter og psykospirituel terapeut Jørgen Braren Lauritzen, 12 torsdage kl.19-22, start Pris: 1200,- / pens. & unge 1000,- Arr. nr Tilmeldingsfrist Som udgangspunkt har mennesket i sin underbevidsthed dobbeltgængere, der trækker det rundt ved næsen, så længe de ikke er bevidstgjorte. Hvis man vil erkende sig selv, skole sig selv, udvikle sig selv, må man foretage et målrettet arbejde på at vinde kontrollen over disse dobbeltgængere. Det vil blive belyst hvordan disse dobbeltgængere virker i os, hvordan vi kan komme til erkendelse af dem, samt hvordan vi kan bearbejde dem. For så længe vi ikke selv sætter dagsordenen, så gør dobbeltgængerne det. De 3 fristelser i ørkenen (en for hver dobbeltgænger) er en nøgle til at forstå dobbeltgængernes virkemåde, hvorfor disse også vil blive belyst. Hvad arbejdet med dobbeltgængerne fører til, og hvad et manglende arbejde fører til, kommer også i betragtning. Tidspunkt: kl Pris 85,- / 65,- Arr. nr Daniel Nellemann Madsen F Uddannet lærer. Har anvendt megen tid inden for spirituelle og alternative kredse siden teenageårene. Har beskæftiget sig intensivt med meditation og antroposofi i 10 år, deltaget i utallige kurser og foredrag i DOF Vendepunkt, især m.h.p. kristologien.

4 ONS Tre foredrag om den kristne-rosenkreuzeriske skolingsvej ONS Sekem betyder livskraft Foredrag nr. 1 af 3 ved Jan Brahm Hvorfor gå en skolingsvej? Hvilket mål vil jeg opnå derved? Om skoling igennem meditation og om skoling igennem livet. Hvad er tidens fordringer til skolingsvejen? Hvordan lærer sjælen at opdrage sig selv? Tidspunkt: kl Pris 85 / 65 Arr. nr Jan Brahm F Uddannede sig i England til curative educator. Har arbejdet inden for Rudolf Steiner-pædagogikken i England, Norge og Danmark. Fra uddannelse til klassisk homøopat. Intensive studier hos Willi Seiss ved Freie Hermetisch-Christliche Studienstätte am Bodensee af den kristne hermetisme, især i forhold til lægekunsten. Arbejder i dag som holistisk behandler, rådgiver, foredragsholder, speciallærer og forlægger. Forfatter til bogen Den kristologiske skolingsvej. og Hans Erik Deckert F i Hamburg af dansktyske forældre. Uddannelse på Musisches Gymnasium i Franfurt/Main og på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København (Diplomeksamen i cello, direktion og Oplægsholder Hans Erik Deckert I 1977 begyndte egypteren dr. Ibrahim Abouleish sammen med sin familie ved hjælp af den biodynamiske metode at forvandle et ørkenområde 60 km nordøst for Kairo til en blomstrende oase. Grundlaget for dette initiativ var en bevidst sammenkædning af det økonomiske, det sociale og det kulturelle liv. Udover en omfattende produktion af levnedsmidler og tekstiler etableredes blandt andet skoler, uddannelsespladser og senest (2011) et universitet. Sekem beskæftiger i dag flere tusinde mennesker. Det sociale klima er forbilledligt. Produkterne eksporteres til en lang række lande. Sekem-initiativet nyder i dag international anseelse. Ibrahim Abouleish har i de forløbne år modtaget talrige udmærkelser, bl.a. den alternative Nobelpris samt den renommerede schweiziske Schwab Foundations anerkendelse som en fremragende social iværksætter. Hans Erik Deckert har tre gange besøgt Sekem. Han vil fortælle om dette unikke initiativ, herunder om sit eget arbejde på stedet som koncertgiver og som musikpædagog. I denne forbindelse henvises til en beretning herom i Antroposofisk Selskabs Nyhedsblad, nr. 2/2014. Tidspunkt: kl Pris 85,- / 65,- Arr. nr musikteori). International koncertvirksomhed som cellist, dirigent, leder af master classes og workshops i de fleste europæiske lande samt USA, Sydamerika, Egypten, Sydafrika og Japan. Hans Erik Deckerts væsentligste anliggende er at bevidstgøre det musikalske fænomen som en objektiv åndelig realitet, gældende for ethvert menneske. 4

5 LØR kl DOF Vendepunkts 25 års-fejring & HØSTMARKED Der vil være af følgende at se og høre og smage-på: Café Vendepunkt afholder stor tag-selv kage- og kaffebuffet under hele festen. Huset på Højbjerg Torv - En spændende historie i Højbjerg v/ byhistoriker Lars Holleufer. I slutningen af 1930`erne boede der efterhånden så mange mennesker i Højbjerg at den lokale tømrermester Thorvald Petersen turde realisere sine planer om at opføre et biograf-teater i Højbjerg. Rio Teatret er opført af arkitekt Oluf Sahl og den markante bygning i funktionalistisk arkitektur vakte stor opsigt ved åbningen i september 1939 og var længe Højbjergs største bygning. Meget mere herom følger på denne dag. Der vil være salg fra produktionsafsnittet på institutionen Hadruplund indslag fra eurytmiensemblet Ildfuglen - musikalske indslag fælles sang salg fra kræmmere og andet godtfolks boder og andre finurligheder et rigt kræmmerhus på denne eftermiddag. ET VELKOMMEN til ALLE Annonce: BEVÆG DIT LIV Eurytmikursus 6 mandage fra kl I ugerne start 8.sept. Vi vil bevæge os ind i elementerne jord vand luft og ild Gennem lyde rytmer og former temperamenter mm. Pris: kr. 600,- Henvendelse: Bente Møller tlf eller 5

6 Fredag Søndag Planeterne formidlere mellem menneske og kosmos Arbejdsdage med Ursula Zimmermann, Dornach/CH Stævnet afholdes på tysk Samtale - eurytmi betragtning af planetsegl og seglformer. Fredag, 3. oktober Velkommen Foredrag: Sjælens gang gennem planetsfæren efter døden Eurytmisk kunstnerisk afslutning Lørdag, 4. oktober Billedlig fremstilling af planetsfæren. Planeternes og dyrekredsens placering i de 12 Stemninger. Vi udfører det eurytmisk og bearbejder det Kaffepause Eurytmi: Temaet fortsættes og bearbejdes Sollinjen i de 12 Stemninger. Vandmanden i de 12 Stemninger. Vi udfører det eurytmisk og udveksler erfaringer Middagspause med varm mad Eurytmi: Vi gør eurytmi og ser på det vi har gjort. Lydene A E I O U AU EI som menneskets grundbesjæling. Stavelsen: ordets byggesten. Evolutionsrækken: Saturn Sol Måne Mars Merkur Jupiter - Venus. Trin intervaller Planetseglene og Søjleordene Søndag, 5. oktober Eurytmi: Planeterne i deres evolution. Trin intervaller og Søjleordene Vi ser på seglformer Afsluttende samtale. Dyrekredsen: Udviklingslovenes urbilleder. Planeterne: Formidler af sjælekræfter. Planeternes samvirke med Dyrekredsen i ordet: Det sociales urbillede Afslutning Alle er velkommne - ingen kendskab til eurytmi er påkrævet. Pris: 600,- inkl. mad m.m. Tilmelding senest 16.09: tlf.: eller mail: Stævnet holdes i Huset på Højbjerg Torv. Arr. nr Arrangør: DOF VENDEPUNKT Højskolearbejde for højskolemedlemmer søndag kl

7 ONS Tre foredrag om den kristne-rosenkreuzeriske skolingsvej Foredrag nr. 2 af 3 ved Jan Brahm Om omgangen med dobbeltgængerne i menneskets underbevidsthed. Om rensningen af astrallegemet og om arbejdet med livslegemet på skolingsvejen. Tidspunkt: kl Pris 85,- / 65,- Arr. nr Jan Brahm F Uddannede sig i England til curative educator. Har arbejdet inden for Rudolf Steiner-pædagogikken i England, Norge og Danmark. Fra uddannelse til klassisk homøopat. Intensive studier hos Willi Seiss ved Freie Hermetisch-Christliche Studienstätte am Bodensee af den kristne hermetisme, især i forhold til lægekunsten. Arbejder i dag som holistisk behandler, rådgiver, foredragsholder, speciallærer og forlægger. Forfatter til bogen Den kristologiske skolingsvej. og ONS kl NB! Bemærk tidspunkt The Challenge of Rudolf Steiner - A documentary film by Jonathan Stedall Denne informative film fra 2012 er med danske undertekster(3½ time). Citat fra cover: En smuk og livsberigende film, som både viser Rudolf Steiners livsværk og hvordan hans idéer lever i nutiden Tilmelding: (senest ) kun til aftenens buffet, kr. 75,- til Tidspunkt: kl Pris: ingen entré. Arr. nr ONS Menneskelighed og menneskelig udvikling med særligt fokus på pubertet og alderdom. Oplæg ved Thomas Henckel Johansen I barndommen udvikler vi os psykisk med stor fart. Vi har potentiale til at fortsætte denne udvikling livet igennem. Vi taler om lovmæssigheder i udviklingen og stiller skarpt på kriser og udviklingsmuligheder i pubertet og alderdom. Tidspunkt: kl Pris 85,- / 65,- Arr. nr Tomas Henckel Johansen F Speciallæge i almen medicin. Tidl. forstander på Marjatta Skole- og behandlingshjem. Undervisning og foredrag i ind- og udland gennem de sidste 20 år. 7

8 FRE og LØR Weekendstævne: Der Mensch ist sowohl ein soziales als auch ein antisoziales Wesen FOREDRAGSRÆKKE NOVEMBER 2014 Foredragsrække i november 2014 v/ Læge Elisabeth Møller-Hansen Stævne med Thomas Meyer, Basel/CH. Afholdes på tysk. Letzteres ist bis in den Alltag hinein eine offenbare Tatsache. Doch sind die antisozialen Triebe notwendig zur Entwicklung einer freien Individualität. Sie dürfen nicht unterdrückt, sondern müssen in den Ausgleich mit den sozialen Fähigkeiten des Menschen gebracht werden. Letztere müssen wir bewusst und aus freier Einsicht entwickeln, die antisozialen Triebe sind uns in die Wiege gelegt und entwickeln sich von selbst. Zur Vorbereitung GA 186, Vortrag vom 8. und 12. Dezember PROGRAM Fredag: : Foredrag Lørdag : Seminaristisk arbejde. Kaffepause : Seminaristisk arbejde. Frokostpause : Eurytmi : Seminaristisk arbejde. Kaffepause : Seminaristisk arbejde. Tilmeldingsfrist: Pris: 700,- / 600,- Arr. nr Thomas Meyer F i Basel. Universitetsstudium: filosofi, tysk og engelsk. Uddannet som Waldorflærer, har arbejdet som underviser. Fra 1985 og frem freelance journalist og skribent, udgiver af W.J. Steins efterladte værker. Medarbejder ved Troxler-Institut i Basel grundlægger af Perseus Verlag. Fra 1996 og frem udgiver af tidsskriftet Der Europäer. ONS Immunforsvarets problemer kan også afhjælpes ved ændringer i ernæringen. Den indre mikroflora er omdrejningspunktet. ONS Behandling af luftvejsinfektioner uden brug af antibiotika. ONS Behandling af stress og stressrelaterede sygdomme. Tilmeldingsfrist: ingen tilmelding Tidspunkt: kl Pris: 85,- / 65,- Fællesbillet alle 3 foredrag: 200,-/150,- Arr. nr Elisabeth Møller-Hansen F Uddannet Rudolf Steiner-pædagog Uddannet læge Skolelæge fra Praktiserende læge fra Formand for DASAM (Dansk Selskab for Antroposofisk Medicin) Undervisning på Seminariet i Charlottenlund fra Foredragsholder og kursus- holder siden 1965, herunder efteruddannelse af læger og pædagoger i Sverige på Island og i USA. Medarbejder ved initiativet Story Telling As a Healing Art Har egen praksis. 8

9 LØR kl WORKSHOP i GRAFIK for mennesker med særlige behov. Workshop med Annett Schlobohm og Sidsel Engel Jensen Annett Schlobohm (kunstterapeut) Sidsel Engel Jensen (faglærer i billedarbejde) Vi vil tegne vores drømmehus, hvor der kan vokse blomster på taget. Alle slags dyr kan leve der og der er plads til venner og familie. Kan du lide at tegne og elsker du at skabe noget smukt, som du kan pynte dit værelse med eller give som en personlig gave? Så kan det være, at dette kursus er noget for dig! Vi vil arbejde i pap, hvor vi tegner, ridser, skærer og krøller, så det, når det er blevet sværtet ind i farve, kan blive trykt på godt papir på en trykpresse (dybtryk). Dette giver meget flotte billeder, som I kan tage med jer hjem. Kurset foregår på Rudolf Steiner Skolen i Århus, Strandvejen 102, hos Ungdomsuddannelsen STU Turmalin. Materialeudgifter, fælles frokost, kaffe, te og kage er inkluderet i prisen. Tilmeldingsfrist: Tidspunkt: kl Pris 700,- Arr. nr Onsdag Tre foredrag om den kristne-rosenkreuzeriske skolingsvej Foredrag nr. 3 af 3 ved Jan Brahm Om afspaltninger fra menneskets væsensled. Om at knytte forbindelsen til det højere jeg og menneskets individuelle engel. Tidspunkt: kl Pris 85,- / 65,- Arr. nr Jan Brahm F Uddannede sig i England til curative educator. Har arbejdet inden for Rudolf Steiner-pædagogikken i England, Norge og Danmark. Fra uddannelse til klassisk homøopat. Intensive studier hos Willi Seiss ved Freie Hermetisch-Christliche Studienstätte am Bodensee af den kristne hermetisme, især i forhold til lægekunsten. Arbejder i dag som holistisk behandler, rådgiver, foredragsholder, speciallærer og forlægger. Forfatter til bogen Den kristologiske skolingsvej. og Annett Schlobohm Udannet kunstterapeut, kunstpædagog og steinerlærer. Diverse kurser på Århus Kunstakademi. Har arbejdet med børn og voksne som lærer og som kunstterapeut. Sidsel Engel Jensen Uddannet faglærer i billedarbejde fra Seminariet for Kunst og Håndværk i Kerteminde Uddannet pædagog på Peter Sabroe Seminariet Århus Har taget diverse kurser på Århus Kunstakademi i maleri, grafik og tegning. Arbejder i Rudolf Steiner Skolens specialklasser og har erfaring som underviser og pædagog med udviklingshæmmede børn, unge og voksne. 9 WORKSHOP i GRAFIK - for mennesker med særlige behov.

10 ONS Om de syv dødssynder, som Hieronymus Bosch fremstillede disse. Foredrag af Jan Brahm Bosch fremstillede i sit maleri De syv dødssynder og de fire sidste ting fra 1485, ikke blot de syv tendenser i menneskets astrallegeme og livslegeme, som vi kender som de syv dødssynder, men han viste også hvilke konsekvenser disse tendenser vil få for mennesket i tilværelsen efter døden, i den sfære som okkultismen kender som kamaloka og kristendommen som skærsilden. Tidspunkt: kl Pris 85,- / 65,- Arr. nr

11 ONS kl NB! Bemærk tidspunkt Adventskoncert med elever fra Aarhus Musikskole. Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed Koncert ved Ulla Erml Ulla Erml, pianist og lærer ved Århus Musikskole, sammensætter et koncertprogram med store såvel som små musikskolelever, solospil og sammenspil. Tilmelding: ingen tilmelding Pris: Fri entré Arr.nr GRAFISK HÅNDVÆRK? Foldere Visitkort Plakater Postkort Kataloger Brevpapir Brochurer Invitationer Hjemmesider Devine Design Lars Bramming Tlf.: Sommer 2014 EN GAVEOPFORDRING Vendepunkt fik kr til sin virksomhed i 2013, Jens Otto Andersens Biokrystalisationsforskning fik kr og Skanderborgskolen fik kr til udvekslingsrejse til Damanhur, Italien. Organisationen Nachlass Verwaltung i Dornach fik kr til det fortsatte arbejde med at udgive Rudolf Steiners værk, og gøre det kæmpemæssige Nachlass tilgængeligt for forskere og offentligheden. Det er vist et af de største korpus af efterladte skrifter og værker efter en europæer overhovedet. Fonden har i 2013 støttet yderligere 9 projekter i Danmark og i udlandet med i alt kr Bidragydrerne kan trække hele bidraget fra i skat indtil kr, hvis vi kender CPR-nummeret. Se nærmere på: for detaljer. Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed har en bankkonto med Reg 8401 konto Vi sender også gerne et FI-kort. Det er en stor glæde at kunne udlodde disse mange penge til udvikling af en antroposofisk kultur. Vi siger hjerteligt tak til de mennesker, der gør dette muligt. Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed: Ellen Thuesen (formand), Jess Thiersen (advokat), Søren Toft (sekretær). 11

12 Annonce: ZIMMERMANN-STÆVNE for medlemmer af Den Frie Højskole for Åndsvidenskab august 2014 I Huset Højbjerg Torv i Aarhus ZIMMERMANN-STÆVNE for medlemmer af Den Frie Højskole for Åndsvidenskab august 2014 I Huset Højbjerg Torv i Aarhus. 3. KLASSETIME Fælles studiearbejde om mantraerne fra 3. klassetime og imagination, inspiration og intuition, som de er skildret i første kapitel af Rudolf Steiner: Den højere erkendelses udviklingstrin (GA 12). PROGRAM Fredag d. 29. august 19:00 Oplæg I med maleøvelser 21:00 Slut Lørdag d. 30. august 09:00 Oplæg II og samtale 10:15 Kaffepause 10:45 Maleøvelser 11:15 Eurytmi 12:00 Frokostpause 13:00 Oplæg III og samtale 14:15 Maleøvelser 14:45 Kaffepause 15:15 Eurytmi 16:00 Oplæg IV og samtale 18:00 Slut Søndag d. 31. august 09:00 Eurytmi 09:45 Kaffepause 10:15 Maleøvelser 11:00 Fælles holdt klassetime. Mantraerne fra 3. klassetime 12:00 Afsluttende samtale. Fremblik. Arrangør: DOF Vendepunkt. Tilmelding senest til: tlf / eller mail: Pris: 600,- kr. (unge under 25 år: 100,- kr.) Arr. nr Forberedelseskredsen: Jeppe Flummer, Uta Møller, Elisabeth Møller-Hansen, Charlotte Prang, Anna Margrethe Schollain Hvis ikke andet er angivet, foregår arrangementerne i: HUSET HØJBJERG TORV ROSENVANGSALLE 251A 8270 HØJBJERG BUSLINJE 18 og 100 KØRER lige TIL DØREN VENDEPUNKT ER MEDLEM AF DANSK OPLYSNINGSFORBUND

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD!

LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! NR 2 2014 MEDLEMSBLAD KOR NYT LANDSSTÆVNE 2015 LYSET HAR SÅ MANGE FARVER FOLDER ER MED I BLADET LIGE TIL AT TAGE UD! Kære alle i Folkekirkens Ungdomskor! Velkommen til KorNyt! Denne gang udkommer vores

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011

Solens Børn. Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 Solens Børn Nyhedsbrev Nr. 31 marts 2011 1 Indholdsfortegnelse: Nyt fra bestyrelsen s. 4 Indkaldelse til generalforsamling s. 6 Årsregnskabet s. s. 7 Fra deltidsseminariet s. 9 Webside lille bedste s.11

Læs mere

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL

SOGNEBLADET. Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL SOGNEBLADET Nr. 2 2015 LUNDTOFTE KIRKE GEELS KIRKESAL L E D E R Nyt fra Redaktionsudvalget FORSIDEN: Malerierne er lavet af Mette Enevolds konfirmander Af REDAKTIONSUDVALGET I denne udgave af sognebladet

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015

KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 KURSER OG NETVÆRK FORÅR 2015 VELKOMMEN TIL EN NY KURSUSSÆSON I dette katalog præsenterer Center for frivilligt socialt arbejde sine kursusaktiviteter i foråret 2015. Kataloget indeholder alle kurser, netværk

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

OK-Klubben. - er for alle voksne KURSUSPLAN PROGRAM. OK-Klubben - er for alle voksne

OK-Klubben. - er for alle voksne KURSUSPLAN PROGRAM. OK-Klubben - er for alle voksne OK-Klubben - er for alle voksne Ålegården 3 6000 Kolding Tlf. 75 52 47 67 ok@kolding.dk www.ok-klubben.dk 1 PROGRAM 1. januar 1. januar - 30. - 30. juni juni 2011 2014 KURSUSPLAN for dag- for dag- og og

Læs mere

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst]

Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man. Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Rundhøjlivet - Hvor man trives lærer man Rundologien Rundhøjskolens skoleblad Juni Rk.jbkæjh[Skriv 2013, nr. 10 tekst] [Skriv tekst] [Skriv tekst] Indhold 03 Leder 04 Hvad betyder Rundhøjskolen for dig?

Læs mere

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent

Fest på rådhuset side 2-3 LIGE NU. Information fra din kommune februar 2015 15. årgang Gent Mere motion Idrætspædagoger tilrettelægger daglig motion for børnene på Munkegårdsskolen med stor succes. Samtidskunst på Tranen Se Tranens ambitiøse udstillingsprogram for denne sæson på Gentofte Hovedbibliotek.

Læs mere

Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012. Aug. Sept. Okt. Nov.

Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012. Aug. Sept. Okt. Nov. Vor Frelsers Kirke KIRKEBLAD NR. 3 2012 Aug. Sept. Okt. Nov. Billeder fra spaghetti-gudstjeneste Vor Frelsers Kirke Vor Frelsers Sogns kirkeblad Vejviser 83. årgang nr. 3 2012 Aug. Sept. Okt. Nov. Se også

Læs mere

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S

Indhold. Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Kulturmødet november 2014. Fotos: DAHLphotography.dk m. fl. Layout: Anja Korsgaard Tryk: TypoGraphic A/S Kulturmødet 2014 nu mod 2015 Indhold Mors stedet for den nødvendige diskussion..................... 3 Kulturmødet 2014 er slut Kulturmødet 2015 er i gang............. 4 Hvad Kulturmødet er......................................

Læs mere

Det Sker SYDVESTJYSKE MUSEER. Det antikvariske Selskab i Ribe Esbjerg og Omegns Museumsforening

Det Sker SYDVESTJYSKE MUSEER. Det antikvariske Selskab i Ribe Esbjerg og Omegns Museumsforening Det Sker SYDVESTJYSKE MUSEER NR. 1 2015 Det antikvariske Selskab i Ribe Esbjerg og Omegns Museumsforening Indhold 3 Forord: Kultur og Kulturforum 4 Udstillinger og aktiviteter 8 Foredrag fra Historisk

Læs mere

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR!

DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2. FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3. SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4. KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! Marts 2013 DET SOCIALE LANDSKAB UNDER FORANDRING side 2 FOKUS PÅ CSR-PARTNERSKABER side 3 SYNLIGHED OG SAMARBEJDE side 4 KOFOEDS SKOLE FYLDER 85 ÅR! side 9 Det sociale landskab under forandring Det sociale

Læs mere

Stamceller & Komplekse tal

Stamceller & Komplekse tal NF SÆSONPROGRAM 13/14 Stamceller & Komplekse tal ANDRE FOREDRAG Sex: Hvad er mening? Medicinalkemi Sprængstoffer WORKSHOPS Laborieweekend STUDIETURE Atomkraftværk Novozymes Ungdommens Naturvidenskabelige

Læs mere

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010

Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Vojens Jegerup Maugstrup 29. årgang nr. 3. AUGust september oktober november 2010 Indhold Klummen af Merete Ørskov Side 2 Møder m.v. Side 3 Gudstjenesteliste Side 4 og 5 Folkekoret Side 7 Konfirmandbilleder

Læs mere

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE

JEG SKABER EN VERDEN, HVOR JEG KAN LEGE 02 2015 f-f.dk FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER 3 TIPS TIL AT OPNÅ FLOW ÅRETS FUNKTIONÆR: Indstil din ekstraordinære kollega til prisen og præmien på 10.000 kr. TEMA: ARBEJDSLIV I FLOW SIDE 16-29 EN CIGARET

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv

GODE RÅD SÅ HELLERE BRÆKKE MIG END AT STÅ AF! TEMA: OPTIMÉR DIN LIVSLØN. PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv 04 2013 f-f.dk GODE RÅD SÅDAN FÅR DU STØRRE 5ARBEJDSGLÆDE FRIE DET ER DIG, DER BESTEMMER PETER BRÜCHMANN OM KARRIERE: Man skal turde investere i sit arbejdsliv SNYD IKKE DIG SELV FOR EN GOD PENSION: Det

Læs mere

workshops konferencer

workshops konferencer seminarer 6 spørgsmål der sikrer processen workshops konferencer en del af Lære- og dialogforum i Norden INDHOLD 04/ Hvad er målet med dit arrangement? 06/ Hvem inviterer du hvem kommer? 08/ Hvordan skaber

Læs mere

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012

bladet Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 nr 4 august 2012 hk midt bladet nr 4 august 2012 Tag et gratis kursus fra sofarækken læs side 4 af afdelingsformand Martin Rasmussen leder Det skal i højere grad være op til det enkelte medlem selv at fastsætte sit kontingent

Læs mere

Kultur4U. kunder, visitkort, som er modtaget ved messer, eller lister over medlemmer. Du kan også overveje at købe en adresseliste af et firma.

Kultur4U. kunder, visitkort, som er modtaget ved messer, eller lister over medlemmer. Du kan også overveje at købe en adresseliste af et firma. Kultur4U maj 2014 Dato FIRMANAVN Hovedoverskrift Denne tekstenhed kan indeholde 175-225 ord. Formålet med et nyhedsbrev er at forsyne udvalgte læsere med bestemte oplysninger. Et nyhedsbrev kan være en

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

Ghita Nørby 80 år. Lars Juhl. Gunver Juul STORT TEMA OM SUNDHED OG MIRAKLER HVAD SKYLDES SINDSLIDELSER? KRÆFT ER HEALING. Still going strong

Ghita Nørby 80 år. Lars Juhl. Gunver Juul STORT TEMA OM SUNDHED OG MIRAKLER HVAD SKYLDES SINDSLIDELSER? KRÆFT ER HEALING. Still going strong A S T R O L O G I M A G A S I N E T N R. 4 2 0 1 4 P R I S : K R. 6 4,5 0 Ghita Nørby 80 år Still going strong Lars Juhl Tæt på stress-døden Gunver Juul Myter om sundhed STORT TEMA OM SUNDHED OG MIRAKLER

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

2. halvår 2014-42. årgang. Hold da op, hvor er vi mange! Læs lederen side 3

2. halvår 2014-42. årgang. Hold da op, hvor er vi mange! Læs lederen side 3 Aktiv Nyt 2. halvår 2014-42. årgang Hold da op, hvor er vi mange! Læs lederen side 3 I huset er også: KlostergadeCentret Klostergade 37 8000 Aarhus C Tlf.: 86 19 25 30 Koordinator Lise Legarth ll@klostergade.dk

Læs mere

Reservestole kom frem

Reservestole kom frem 15 inspiration nærvær holdning 30. august 2013 Årgang 113 Hvile I Salme 131 siges det: Jeg bringer min sjæl til hvile og ro; som barnet hos sin mor, som barnet er min sjæl i mig. Israel, vent på Herren

Læs mere

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum

Nyhedsbrev 16. Tema: Publikum Nyhedsbrev 16 Tema: Publikum Indhold Nyhedsbrev 16 Marts 2007 Tema: Publikum Museumsformidlere i Danmark, MID Indhold Publikum www.museumsformidlere.dk Redaktion: Henrik Sell (ansv.) - sell@nathist.dk

Læs mere

35. årgang, marts 2015 nr. 1

35. årgang, marts 2015 nr. 1 35. årgang, marts 2015 nr. 1 I 2015 er det 20 år siden, at grevinde Alexandra tiltrådte som protektor for Parkinsonforeningen. Kom med den 26. april, når jubilæet fejres med en forrygende gallaforestilling.

Læs mere