Tá på efterskole eller højskole

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tá på efterskole eller højskole"

Transkript

1 juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke...

2 2

3 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG (Special Olympic Nordic Games) og forhåbentlig til alles tilfredshed. Det er et stævne vi har arbejdet meget intenst på gennem godt 1 1 /2 år og især de sidste måneder op til har været meget travle. Men det er altid spændende at være med til og især når man har været med til at sætte sit præg på det helt fra starten. Det er også altid meget spændende at se om alle vores bestræbelser bærer frugt når vi kommer til den weekend hvor det hele så brager løs. Det gør det forhåbentlig vi har gjort hvad vi kunne så mere kan man ikke forlange af os. Jeg vil dog her benytte lejligheden til takke alle her fra klubben der har været med, både til planlægningen men også til de mange, der var med under selve afviklingen. For at bruge et slogan fra en populær udsendelse i TV: Håber I kunne li det vi kan ikke lave det om. Foråret har været meget travl og ikke blot med SONG-stævnet. Der har været generalforsamling og det kan I læse om på de næste sider. VI har haft vore idrætsgrene til afsluttende stævner og de har klaret sig rigtig godt. VI har selv afholdt både svømmestævne, fodboldstævne og elhockeystævne så der har været nok at se til overalt. I foråret var der også tid til at starte en ny idrætsgren op, nemlig stavgang og der har været pæn tilslutning dertil så det er noget vi fortsætter med også efter sommerferien. Vi har indkøbt stave, der kan lånes til man ser om man vil fortsætte og så køber stave selv eller lejer dem af klubben. Du kan ringe til mig på tlf tirsdag + torsdag mellem 9 og 12 og få yderligere oplysninger. Den 23. maj sendte vi 133 fodboldglade børn, unge og ledsagere til Parken i København for at overvære brandkampen mellem AaB og FCK. Det var Bikuben-Fonden der havde sponsoreret både busserne og billetterne til kampen samt lidt mad undervejs. Det var en dejlig, men hård tur de skulle møde kl søndag morgen ved vores klubhus og var ikke hjemme før ca. kl. 23. Med på turen var også en del børn/unge, der ikke var medlem af klubben i forvejen og det bliver spændende at se om nogen af dem finder en idrætsgren, de kan bruge her hos os. Jeg håber, vi alle får en rigtig god, varm og velfortjent sommerferie og er klar igen til august. Gitta Nielsen Formand 3

4 4

5 Referat af generalforsamling Generalforsamling I.H.Aalborg Sted: Klubhuset Tid: 14. april 2004 kl Deltagere: 27 stemmeberettigede heraf 6 bestyrelsesmedlemmer. Gæst Hilmar Jensen Træ- Industri og Byg. Referent: Knud Formand Gitta Nielsen bød velkommen. Knud Rune Andersen overrakte Humørpokalen til Leif D. Mikkelsen for hans mangeårige arbejde som hjælper og hans gode humør og rare væsen. Hilmar Jensen fra Træ Industri og Byg overrakte Træindustriens Jubilæumslegat til Henrik Kristensen (Futten) som repræsentant for fodboldafdelingen. Ad. 01 Valg af dirigent Leif Lundsgaardvig valgtes, og erklærede forsamlingen for lovlig indkaldt. Ad. 02 Bestyrelsens Beretning for det forløbne år til godkendelse Gitta Nielsen aflagde mundtlig beretning som supplement til den skriftlige beretning. Flg. emner blev nævnt: Petanquebaner: økonomien er i orden, men det kniber med tilladelser. Karatkaffemærke-indsamlingen gav 7661 kr. samt 24 pk kaffe. Kondiposten er ikke afklaret mht. udsendelse som følge af portoforhøjelser. Transporttilskud fra undervisningsministeriet kr ,- er nu ok. Fremlæggelse af regnskabet blev foretaget af Gitta, da hun er den der kender det bedst. Hertil bemærkede hun, at vi er for få om at klare arbejdet om økonomi og at der er strukturændringer på vej på dette område. Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen til beretningen og den godkendtes dermed. Ad. 03 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse Gitta fremlagde regnskabet for 2003 og kommenterede bla. flg. poster: Tilskud fra andre kommuner er faldt, da der er færre udenbys medlemmer. Medlemstilskuddet fra Aalborg Kommune er steget, til gengæld er husleje steget tilsvarende. Kontorudgifter er steget lidt som flg. af indkøb af computer. Telefon og internet er steget meget som flg. af bredbåndsforbindelse, mobilabonnement og telefonbogsomkostninger Små-anskaffelser er højt, grundet indkøb af vaskemaskine og lamper Alarmen har kostet en del pga. fejlalarmer. 5

6 6

7 Materieludgifter er i regnskabet flyttet ind under de enkelte idrætsgrene. Omkring stævne- og turneringsudgifter nævnes at materialer og transportudgifter er medtaget under de enkelte idrætsgrene. Ungdomslegene har været en billig aktivitet for os. Omkring årets resultat fremlagdes det, at det grundet en revisorfejl ikke er retvisende. En indtægt fra Ludvig og Sara Elsas fond på kr ,- til skitur 2004 er ført som indtægt for 2003 hvor den rettelig skal føres som hensættelse idet aktiviteten fore går i Hermed er det rette årsresult for 2003 kr ,-. Bestyrelsen retter henvendelse til revisionsfirmaet og får fejlen rettet. Karl Johan Nielsen spurgte, hvad punktet Byggefond under Hensættelser dækkede over. Gitta forklarede, at det var overskud fra salg af AaB aktier som er hensat til, hvis vi kommer i en situation, hvor vi må finde nye klublokaler. Regnskabet godkendtes ved applaus. Ad. 04 Fastsættelse af kontingent Da regnskabet ser fint ud foreslåes ingen kontingentændring. Dette vedtaget uden bemærkninger. Ad. 05 Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Ad. 06 Valg af Formand Gitta Nielsen valgtes ved applaus. Ad. 07 Valg af to bestyrelsesmedlemmer Svend Åge Nielsen er på valg og ønsker ikke genvalg efter 20 år i bestyrelsen. Knud Rune Andersen er på valg og genopstiller. Bestyrelsen foreslog valg af Knud Rune Andersen og Inge-Lise Andersen Ole Sørensen foreslog Leah Lambert Nielsen. Ved skriftlig afstemning valgtes Knud Rune Andersen med 27 stemmer og Inge- Lise Andersen med 22 stemmer. Leah fik 5 stemmer. Ad. 08 Valg af to suppleanter På valg er Inge-Lise Andersen og Henrik Sørensen Bestyrelsen foreslår Leah Lambert Nielsen som første suppleant og forsamlingen foreslår Henrik Kristensen (Futten) som 2. suppleant. Da der ikke er andre forslag vælges de to. Ad. 09 Valg af to revisorer På valg er Leif Lundsgaardvig og Freddie Christensen som begge genopstiller. Der er ingen andre forslag, så de to genvælges. 7

8 8

9 Ad. 10 Valg af en revisorsuppleant På valg er Karen Gubbertsen som genopstiller. Karen genvælges uden modkandidater. Ad. 11 Eventuelt Jan Sørensen fortalte om stavgang - klubbens nye idrætsgren. Lene Pedersen spurgte til planerne for Special Olympics Nordic Games 2004 (SONG) i Aalborg. Gitta for talte om planlægningen og at prisen for deltagere fra Aalborg uden overnatning bliver kr. 350,-. Klublotteriet for april blev udtrukket. Gitta afrundede generalforsamlin- gen og fortalte, at der er billetter til AaB s superligakamp den 2. maj og opfordrede til deltagelse af unge under 20 i dette arrangement samt til turen til FCK-AaB den 23. maj. Gitta takkede for genvalg og lykkeønskede de nyvalgte og under højlydt bifald takkede hun, Svend for hans tyveårige arbejde i bestyrelsen og overrakte en gave et billede af frk. Rosamunde og billetter til Aalborg Kongres og Kulturcenter. Sluttelig takkede hun dirigenten og overrakte en flaske vin til ham, der samtidig med afsluttede generalforsamlingen med tak for en god stemning. 9

10 10

11 Konstituering Efter Generalforsamlingen 14. april 2004 har bestyrelsen konstitueret sig som følger: Gitta Nielsen, Formand Jan Sørensen, Næstformand Knud Rune Andersen, Sekretær Jens Fruergaard, Kasserer John Christensen, Bestyrelsesmedlem Anja Kristiansen, Bestyrelsesmedlem Inge-Lise Andersen, Bestyrelsesmedlem Adresser kan ses her: dk/new/sider/kontakt.asp Øvrige valg kan ses i referatet fra generalforsamling Støt din klub Forny dit klublottolod Maj måneds trækning var sæsonens sidste. Den ny sæsons spil starter igen i september. Du kan allerede nu sikre dig en fornyelse af dine lodder og dermed beholde dine numre. Husk! Er du med fra starten deltager du i alle sæsonens 10 trækninger. Prisen pr. lod er stadig kun 100 kr. og de kan købes i klubben, eller ved at indbetale 100 kr. pr. lod på Girokonto eller på bankoverførsel til Spar Nord Husk at indbetalingen tydeligt skal mærkes Klublotto og ved fornyelse, antal og numre du ønsker fornyet. Hver måned trækkes lod om 1x300 kr., 1x200 kr., 3x100 kr. samt et nyt lod. Indtægterne går til et godt formål, som der ellers ikke ville være penge til. Sidste sæsons overskud går eksempelvis til petanquebaner. Der er stadig ledige numre til nye spillere! 11

12 12

13 Klublotteri Deltag i Klublotteriet og støt din idrætsforening. Numrene udtrækkes her på siden... Vinderne får direkte besked Februar 2004 Lod nr. 143 vandt 300 kr. Lod nr. 186 vandt 200 kr. Lod nr. 11 vandt 100 kr. Lod nr. 160 vandt 100 kr. Lod nr. 86 vandt 100 kr. Lod nr. 36 vandt et nyt lod Marts 2004 Lod nr. 94 vandt 300 kr. Lod nr. 38 vandt 200 kr. Lod nr. 102 vandt 100 kr. Lod nr. 60 vandt 100 kr. Lod nr. 125 vandt 100 kr. Lod nr. 173 vandt et nyt lod April 2004 Lod nr. 10 vandt 300 kr. Lod nr. 7 vandt 200 kr. Lod nr. 30 vandt 100 kr. Lod nr. 110 vandt 100 kr. Lod nr. 101 vandt 100 kr. Lod nr. 80 vandt et nyt lod Maj 2004 Lod nr. 143 vandt 300 kr. Lod nr. 35 vandt 200 kr. Lod nr. 181 vandt 100 kr. Lod nr. 70 vandt 100 kr. Lod nr. 94 vandt 100 kr. Lod nr. 31 vandt et nyt lod 13

14 14

15 Caféen Vadumhallen Efter sommerferien 2004 får Caféen i Vadumhallen ny forpagter. Han hedder Morten Jensen, er 28 år og bor i Vestbyen, Aalborg, sammen med sin kæreste Mie. Morten er udlært kok fra Restaurant Skydepavillonen under Astrid Maxwell, og har herefter arbejdet på Hotel Skagen Strand i sommermånederne og ellers i Restaurant Papegøjehaven i Aalborg, hvor han indtil forpagtningen begynder, arbejder. Morten har overtaget forpagtningen af Caféen Vadumhallen den 1. juni men åbner først op efter ferien den 1. august, hvor han ser frem til at servere god mad for alle Vadumhallens sultne besøgene, udøvere, trænere og hjælpere. Han vil stå for driften af caféteriet og have mad ud af huset. Vi har haft besøg af Morten og glæder os meget til at begynde samarbejdet med ham og vi vil gerne fra bestyrelsens side opfordre jer alle til at tage vel imod Morten Jensen og hans kulinariske specialiteter. Morten ønsker alle en god sommer, og glæder sig til at se jer efter ferien i Caféen Vadumhallen 15

16 16

17 FM / Danish Open 2004 FM / Danish Open 2004 fandt i år sted i Svømmestadion Danmark i Esbjerg I dagene fra den marts Det var et utroligt flot stævne, hvor de bedste af verdenseliten i handicapsvømning deltog, Der var tilmeldt 230 svømmere. Der blev sat 23 verdensrekorder, det fortæller noget om stævnets kvalitet. Der var stævne både fredag, lørdag og søndag. Kenneth Rybjerg var ene deltager fra Aalborg og blev dansk mester i 100 m. ryg. Søndag blev en trist dag, da Kenneth ikke kunne stille op på grund af en skadet arm. Kasper og jeg var med i Esbjerg og vi syntes begge, det var en stor oplevelse, at se alle de dygtige svømmere. Lene Kenneth og Kasper 17

18 Tur til Parken for at se FCK - AaB den 23. maj 2004 BG fonden havde inviteret 133 handicappede under 20 år og deres hjælpere til fodbold i Parken. BG fonden sponserede det hele, så det var helt gratis at være med. Tidligt søndag morgen blev 3 busser fyldt, alle var klar til at heppe på AaB, når de skulle møde løverne fra FC København. Der var mange i AaB trøjer og humøret var højt. Turen helt til Parken gik hurtig og der blev hygget med Gameboy-spil, slik, kortspil og snak. Ved Storebæltsbroen var der frokost-stop, med højtbelagt håndmadder og sodavand (også betalt af fonden). View over Parken Da vi kom til Parken, var der en del mennesker, derfor var der lidt panik, med at få parkeret busserne. Vi fandt vores pladser i Parken og var dermed klar til kampen. BG fonden gav os burgerboller og sodavand inden kampen. Flot syn, da FCK kom på banen, de tilskuere råbte højt og en stor FCK trøje fyldte langsiden. Vi heppede også på AaB, men det kunne vist ikke høres. Det var en god kamp og da Augustinusen scorede til 1-0 jublede vi og FCKerne blev pludselig stille. I 2. halvleg var AaB presset i bund og Jimmy Nielsen måtte vise mesterspil i målet. 18

19 Først i de sidste minutter lykkes det FCK at få mål, hvilket BRØL der kom fra Løvernes tilskuere. Kampen endte 1-1, et resultat begge hold var tilfredse med. Da vi kom ud til bussen, var der politi over det hele. De havde nok hørt, at vi var kommet til byen. Vi blev kørt væk med politieskorte, hvilket mange af børnene syntes var vældigt sjovt. Hjemturen gik godt og mellem var vi godt trætte tilbage i Aalborg. Mange fik en dejlig oplevelse, de sent vil glemme. En stor tak til BG fonden, der gjorde denne tur mulig. Aalborg hallen havde sponseret frugt til turen. Måske kommer der en lignende tur senere. Jan - turleder Et par glade AaB fans Der følges spændt med i kampen 19

20 20

21 TEMA: Efterskole - Højskole Lars K. Mortensen var elev på Onsild Idrætsefterskole i 2 år fra 1999 til Han tog 9. og 10. klasse på skolen og beskriver årene som nogle helt særlige gode år. Hvorfor valgte du at tage på efterskole? Jeg var kørt fast i folkeskolens trummerum og så trængte jeg til at starte på en frisk mellem mennesker, der ikke kendte mig. Folk der ikke ville pylre om mig og have medlidenhed med mig. Jeg mistede mit ene ben til kræft, men ser kun fremad med mod på livet. Hvorfor blev det Onsild Idrætsefterskole? Jeg havde hørt så meget godt om skolen, derfor valgte jeg og mine forældre at se skolen og så var jeg solgt. På Onsild Idrætsefterskole optager de hvert år 6 til 8 selvhjælpende fysisk handicappede og skolen har også blinde og svagtseende elever. Altså er undervisningen baseret på både ikke-handicappede og handicappede i alle skolens fag, dermed også idræt og sport. Jeg spiller selv kørestolsbasketball, og her var der mulighed for at komme til at dyrke min personlige sport i undervisningen. Det var et kæmpe plus for mig. Lars En særlig oplevelse. Fik jeg ved skolens årlige gymnastikopvisning. Her deltog jeg på lige fod med de andre og det faldt mig helt naturligt at springe rundt og deltage jeg ser ikke mit handicap som en hindring. Det er bare som det er. Men de kære tilskuere blev noget mere berørte af situationen end jeg selv gjorde også mere end, jeg havde forventet, de ville blive. Den ældre generation af publikum blev rørt til tårer og meget bevæget. Hvad gav efterskolen dig med videre Jeg genvandt lysten til at gå i skole og evnen til at tage mig sammen hvad angik lektier, omgivet af et godt kammeratskab på skolen. Jeg fik samtidig rig mulighed til at starte forfra. Menneskerne her så hvad jeg havde og kunne give, ikke hvad jeg manglede. Min skoletaske blev også fyldt op med 21

22 22 Reservert

23 nogle redskaber, som jeg drager god nytte af nu. Jeg blev faktisk rimelig moden af opholdet på Onsild Idrætsefterskole. Ja, jeg kan kun opfordre alle unge til at tage på efterskole, for man får så meget ud af det. Venner for livet, der kender en som ingen andre. Hvis man vil følge opfordringen... Kan man komme på efterskole og nogle steder tage 8. klasse ellers 9. og 10. klasse. Aldersgruppen er fra Og er man ældre, må man tage på højskole i stedet for. Hvis man vil vide mere om Onsild Idrætsefterskole kan besøges! Efterskolernes bog kan lånes på biblioteket og det samme gælder højskolernes samlede hæfte. Skrevet af Leah Lambert Nielsen Trine Frederiksen var elev på Silkeborg Højskole i efteråret 2001 samt foråret Og hun beskriver højskole-opholdet som det bedste år i hendes liv. Hvorfor valgte du at tage på højskole? Jeg valgte at tage på højskole for at komme hjemmefra. Folkeskolen og alle dens krav var heller ikke det der faldt mig nemmest at hamle op med, altså jeg trængte til en pause. Højskolen gav mulighed for at lære nye mennesker at kende og være sammen med jævnaldrene unge mennesker, alt sammen noget der tiltalte mig meget og var hvad jeg søgte. Hvilken højskole? Mit valg faldt på Silkeborg Højskole, fordi den tilbyder en teaterlinie samt mange andre kreative fag. Skolen er ligeledes indrettet til kørestolsbrugere. Hvilket ville lette min hverdag gevaldigt. Trine Hvad gav Silkeborg Højskole dig? Jeg oplevede det at blive accepteret som den jeg var. De mennesker jeg mødte på højskolen så mig som en kvinde med indre værdier. I stedet for at se en kørestol, der kommer med en spastiker. Jeg deltog i en masse socialt og dansk hygge, når den er bedst, havde en stor plads i hverdagen på skolen mellem eleverne. Sammenholdet var utroligt godt, og muligheden for at dyrke min interesse for teater var fantastisk!! 23

24 24

25 En særlig oplevelse.. Da jeg altid har været bidt af teater greb jeg selvfølgelig også chancen for at optræde. En morgen da mine medstuderende ikke havde fået søvnen helt ud af øjne endnu, legede jeg lidt med lys og mørke og den ikke helt opmærksomme tilskuer blev grebet af kontrasterne. I dette forum fremsagde jeg en monolog fra stykket Macbeth af Shakespeare. Det startede med at jeg befandt mig nede på gulvet i fuldstændig mørke, hvorfra jeg begyndte at tale. Efter et stykke tid tændte jeg et stearinlys i en lygte. Og de mørke store skygger var fuldstændig under min kontrol, det samme var publikum. Denne optræden tog tilskuerne med storm og oplevelsen står i dag for mig som noget særligt. Jeg følte mig i mit rette element og blev accepteret og anerkendt, som hvad jeg var. Trine kan varmt anbefale et højskole ophold til andre unge mennesker. Hvis du er blevet interesseret, har Silkeborg Højskole følgende hjemmeside: Man kan endvidere låne højskolernes samlede hæfte på biblioteket og det samme gælder efterskolernes bog. Skrevet af Leah Lambert Nielsen Trine klædt ud som en ond konge Hvad har Silkeborg Højskole betydet for dit videre liv At jeg altid er at finde på højskolen ved gammel elevstævne. Jeg må simpelthen gense mine venner ved denne lejlighed. Når tingene går mig imod i hverdagen, tænker jeg tilbage på alt, jeg ikke troede muligt, men som endte i en succes under højskole-opholdet. Og trækker på disse erfaringer til at gøre hverdagens små problemer til personlige sejre, på den måde, vender det gode humør snart tilbage. Mit ophold har givet mig en modenhed, jeg ikke havde inden. 25

26 26

27 Jeg hedder Leah Lambert Nielsen. Jeg er blevet opfordret til at skrive om mit højskoleophold, sådan at I læsere får mulighed for at høre om hvad jeg oplevede. Et tilbud jeg selvfølgelig gerne tager imod, da jeg griber en hver given lejlighed til at fortælle om og vise billeder fra mit højskoleophold. Jeg var elev på Nørgaards Højskole i Bjerringbro efteråret Hvorfor valgte jeg at tage på højskole Det har i flere år været naturligt for mig en gang at tage på højskole og i 2001 var tiden ved at være der. Jeg var ved at være færdig med gymnasiet og hvad ville jeg så gerne, en videre uddannelse men hvilken. Nej, jeg ville gerne slappe af uden det pres skolen kan være, og da højskolen tilbyder nye udfordringer og en masse socialt, var det stedet for mig. Her kunne jeg møde nye udfordringer uden at give slip på Danmarks velindrettet samfund for en fysisk handicappet person, for godt nok ville jeg prøve nyt, men det var ikke at leve i en rygsæk. Jeg har været efterskole-elev i 10. klasse, jeg glæde mig utrolig meget til at kunne tage mere del i en hverdag på højskolen, end jeg havde kunnet, da jeg gik på efterskole, ene og alene fordi jeg nu var mere moden end på efterskolen. Det var alle de gode ting fra efterskolen samt en masse lejre med Dansk Handicap Idræts Forbund som gjorde at kunne jeg bare finde en højskole, der var velegnet for en i kørestolsbruger, var jeg temmelig sikker på en succes. At finde en højskole.. Jeg slog op bagest i højskolernes hæfte og ledte efter skoler, der var kørestolsegnet, for der var ingen grund til at finde en spændende højskole, for derefter at finde ud af, at de havde til huse i et gammelt slot fra enevældens tid, hvor jeg ikke fysisk kunne bo. Da listen på den måde var blevet betydeligt mindre end hele hæftes indhold. Var det næste jeg gjorde at se på hvilke fag skolerne udbød. Jeg valgte et par stykker, som jeg ville tage med mine Smykkefremstilling 27

28 28

29 forældre rundt og se. I dag kan jeg ikke huske, hvilke jeg valgte, for jeg fik kun set Nørgaards Højskole i Bjerringbro. De andre højskoler behøvede jeg ikke at se, jeg var solgt! Velindrettet for mig Nørgaards Højskole er handicap-venligt indrettet, fordi det var grundlæggerens store vision at kunne tilbyde mennesker med et fysisk handicap muligheden for at komme på højskole. For mig personligt var det vigtigt ikke at komme det samme sted hen som mine venner. Derfor valgte jeg Nørgaards Højskole. En meget spændende hverdag med udfordringer Jeg var med det samme solgt til alle de kreative fag, der var mulighed for på Nørgaards Højskole. En af de ting jeg prøvede, var at sætte en dobbelt ankerkæde sammen og efter denne udfordring forsætte med en kongekæde. Her levede Nørgaards Højskole op til deres egen målsætning, nemlig det at de siger, det er underviserens ansvar at tilpasse undervisningen sådan at alle kan deltage. Jeg ved ikke hvem det var mest spændende for eller den største udfordring. Johannes (læreren) eller jeg, han var ude i flere byggemarkeder for at finde en skruetvinge og tænger, jeg kunne betjene, for det er ikke meningen, at sådan noget småt noget skal gøres med kun en hånd, men for mig skulle det. Udover smykkeværksted indeholdt mit skema også mange IT timer. Her skulle Videoredigering 29

30 30

31 jeg lære at bearbejde billeder på computer og hvordan disse billeder kunne ændres til manipulation. Det var utroligt spændende at udforske computeren til kreative formål. Frem for at bruge en computer, som en skrivemaskine, så var dette her en udfordring. Jeg fik også mulighed for at lære og bruge et program til at designe websider. Ud over alle disse Adobe-programmer med blandt andet Photoshop, havde jeg også HTML-kodning. Her lære man nogle koder til design af websider og disse er ligeglade med hvilket program computeren benytter, det kræver bare et skriveprogram og Internet-opkobling. Jeg indrømmer, at jeg blev lidt computer-teknisk af at gå på højskole, men det vigtigste, når man skal vælge en højskole, er at vælge nogle fag, der siger en noget. På en højskole har man mødepligt til undervisningen og nogle fælles aktiviteter. Vi startede hver dag med fællessang fra højskolesangbogen og en gang om måneden havde vi højskoleaften og det kunne være alle mulige aktiviteter, sang, kortspil eller foredrag for bare at nævne nogle eksempler. Hvem kan komme på højskole En meget vigtig ting ved at gå på højskole er, at der ikke er nogle optagelseskrav såsom karakterer eller en bestemt baggrund. Det eneste krav er, at man først kan tage på højskole når man er 17 et halvt år gammel og man kan ikke blive for gammel. Venskabernes højborg Det kammeratskab der opstår på højskolen har jeg ikke mødt andre steder. Der er rig mulighed for at lære en masse socialt, hvilket gør en mere moden og tolerant overfor nye mennesker for det er alle samfundets sociale lag, som oftest er repræsenteret på højskolerne. En opfordring Til sidste kan jeg kun komme med en opfordring til alle om at tage på højskole. Man får mulighed for at lære så meget om sig selv og får utrolig mange gode oplevelser. Og her er mulighed for at knytte nogle helt særlige bånd. Selv mødte jeg min kæreste på Nørgaards Højskole. Det kan jeg selvfølgelig ikke love alle gør, men det er nogle særlige relationer der opstår mellem mennesker, der bor sammen. Vil man vide mere om Nørgaards Højskole kan det anbefales at besøge www. nrgaard.dk. Højskolernes samlede hæfte kan lånes på biblioteket og det samme gælder efterskolernes bog. Leah Lambert Nielsen 31

32 32

33 Skitur 2005 til Idre Fjell i Sverige - Er det noget for dig så se her! Tag med på skituren og få en storslået sne-oplevelse på alpin ski/langrend ski eller skicart få afprøvet dine muligheder i sneen som nybegynder og som øvet få muligheden for at dyrke skisport med den hjælp, du har brug for få social samvær med andre fra klubben Disse oplevelser vil vi ikke undvære, så derfor er vi en lille gruppe ski-entusiaster der sammen med klubben vil stå for næste års skitur. Vi har forudbestilt 6 hytter og 5 skicarts fra lørdag til lørdag i uge 5, Vi ønsker at få en tilmelding fra de medlemmer, der ønsker at deltage i klubbens skitur Overvejer du at deltage i turen og vil du gerne vide noget mere, er du altid velkommen til at kontakte os. gere deltager af skituren. Du modtager herefter et brev om der er plads på turen. Sammen med brevet vil du få yderligere oplysninger omkring skituren samt et girokort på kr.1000,00 i depositum pr. person. Depositummet skal være indbetalt senest 15/9-04. Restbeløbet betales senest 15/11-04 og indbetaling af liftkort og skicart senest 1/ Prisen for turen er inklusiv transport i bus, hytteleje, morgenmad og frokost alle dage samt slutrengøreing pr. person: Voksen pris kr. 2000,00 Børne pris kr. 1500,00 De dovne kr. 2500,00 Vi afholder ski-informationsmøde i efteråret og vil arrangere en række aktiviteter som vi forventer, at du deltager i. Tilmeldingen skal skriftlig sendes til I.H Aalborg, Skydebanevej 1, 9000 Aalborg på nedenstående talon, så vi har den senest 15/8-04. Udfyld venligst alle rubrikker. Dette gælder også for tidli- 33

34 Støt vore annoncører - de støtter os... 34

35 Ønsker du ikke at deltage aktivt i alle skiturens forberedelser, kan du komme med for de dovnes pris. En sne-hilsen til alle fra Lena Tlf: , Miw Tlf: , Annette Tlf: Connie Tlf: Bindende tilmelding til skituren 2005 senest 15/8-04 Dato Navn Ledsagers navn Add. Tlf: Handicap Jeg ønsker skicart alpin langrend Øvrige forhold/ønsker i forbindelse med turen Hjælpemidler (el-stol, diabetes mad, osv), ønsker kun skicart halvtid ja nej Medlemmets cpr.nr: Familiemedlemmers / Hjælpers navn og cpr.nr: Familiemedlemmers navn og alder Voksne Børn Familiemedlemmer ønsker alpin eller langrend Familie/hjælpers Navn Add. Tlf: 35

36 36

37 Ferieplan 2004 Sommerferie i ugerne fra og med søndag den 20.juni til og med søndag den 8. august 2004 Efterårsferie uge 42 fra og med søndag den 10. oktober til og med den 17. oktober 2004 Juleferie uge fra og med den 12. december til og med den 9. januar 2005 Der er lukket på alle øvrige helligdage. Ferieplanen er vejledende og kan rettes hvis nødvendigt. 37

38 Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg Formand: Gitta Nielsen Paradisvej 4, Langholt, 9310 Vodskov Tlf Næstformand: Jan Sørensen Lindholmsvej 41, 9400 Nørresundby Tlf Kasserer: Jens Fruergaard Stillekrogen 78, Ellidshøj, 9230 Svenstrup Tlf Sekretær: Knud Rune Andersen Kayerødsgade 5, 9000 Aalborg Tlf Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Inge-Lise Andersen Møgelbjergvej 30, 9310 Vodskov Tlf John Christensen Diskovej 162, 9210 Aalborg SØ Tlf Anja Kristiansen Hestebakken 27, 9240 Nibe Mobil Klubhus og kontor: Skydebanevej 1, 9000 Aalborg Tlf Fax Svømning og aftenskoleleder: Solveig Cramer Hasserisvej 101 C, 9000 Aalborg Tlf Informationsudvalget: Anja Kristiansen Hestebakken 27, 9240 Nibe Mobil Deadline til næste blad: Bladnr. 128 udkommer: medio sep. I. H. Aalborgs hjemmeside: Annonceekspedition: DHIF Søballevej 2 D, Veng, 8660 Skanderborg Tlf hvortil alle spørgsmål vedrørende annoncering bedes rettet... Atletik og Petra: Kontoret, Tlf Bordtennis: Christian Broen, Tlf Elhockey/sportskørestole: Jan Sørensen, Tlf Fodbold børn: Jan Sørensen, Tlf Idræt for svært fysisk handicappede: Birthe Olesen, Tlf Skisport: Connie Thodberg, Tlf Styrketræning/motion: Kontoret, Tlf Basketball: Ulrik Bentsen, Tlf Bowling: Ib Christensen, Tlf El-stols idræt: Rasmus Storgaard, Tlf Gymnastik bevægelseshæmmede: Henny Gjessø, Tlf Kørestolsdans: Kaj Hansen, Tlf Skydning: Kontoret, Tlf Klubhus: Grethe Nielsen, Tlf Boccia: Hans Jensen, Tlf Børnegymnastik: Kontoret, Tlf Fodbold voksne: Henrik Christensen, Tlf Gymnastik ps. udviklingshæmmede: Rikke Klokker, Tlf Sejlads: Knud Rune Andersen, Tlf Snooker: Per Andersen, Tlf

39 39

40 Kundenr IH Aalborg Skydebanevej Aalborg 40

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00

Generalforsamling. Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamling Bjerringbro IF inviterede til generalforsamling Torsdag 13/3 2014 kl. 19.00 Generalforsamlingen blev liver afholdt i Bjerringbro IFs klubhus Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande

Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Referat fra Brande Golfklubs Generalforsamling Tirsdag den. 16 Marts kl. 19.00 i Klubhuset, Nordlundvej 87, 7330 Brande Dagsorden for den ordinære generalforsamling var følgende: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen.

Herreklubben. Jens takkede for valget, og kunne bekræfte, at der var rettidigt og lovligt indkaldt til generalforsamlingen. Herreklubben Referat Ordinær Generalforsamling Lørdag den 31. oktober 2015 kl. 19.00. på Æ Knapp. Deltager: 41 medlemmer af Herreklubben. Velkomst ved Herreklubbens formand: Asger S. Schmidt Dagsorden:

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016

Randers Bridgeklub af Klubnyt Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 Klubnyt 2017-2018 Læs om: Turneringsprogram Generalforsamling 2017 Kontingent/Betaling Formanden har ordet Referat 2016 www.randersbridgeklub.dk Program for den 85. turneringssæson 2017-2018 Mandage: Start

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i

Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i - 1 - Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlaget Sletten afholdes i Harboøre Centret Lemvigvej 9A, 7673 Harboøre Lørdag den 9. juni 2012 kl. 14.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009

Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Referat af ordinær generalforsamling 24. maj 2009 Velkommen til generalforsamlingen 2009, dejligt at se så mange er mødt op. Dette er mit første år som formand efter jeg overtog den tunge arv efter den

Læs mere

Referat af generalforsamling 24. marts 2014

Referat af generalforsamling 24. marts 2014 Referat af generalforsamling 24. marts 2014 1. Valg af dirigent Tim er valgt som dirigent Der er indkaldt efter vedtægterne 2. Valg af referent Rikke Andersen er valgt som referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Medlemsblad nr. 1-2012

Medlemsblad nr. 1-2012 Medlemsblad nr. 1-2012 Indhold i dette blad Opstartsstævne m/indkaldelse til generalforsamling Midterstævne / Afriggerstævne Opråb fra bestyrelsen Kære alle Opstartsstævne 2012 Campingsæsonen skydes i

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner

7. februar 2012. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening. Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner 7. februar 2012 side 2-4 side 5 Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforening Referat fra Generalforsamling i Hjallerup Gymnastikforenings Venner Referat fra generalforsamling i Hjallerup

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 26. JANUAR. 2017 KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen Der var mødt 37 medlemmer op til generalforsamlingen. Henry bød velkommen. Morten Fabrin

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion.

Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion. Albertslund Idrætsforening Generalforsamling onsdag d. 23. maj 2012 kl. 19.00 på Stadion. Stemmeberettigede til stede: Bordtennis 3, Tennis 3 + 1 fuldmagt, Svømning 2, Badminton 3, Senior Idræts 6, Gymnastik

Læs mere

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan?

ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE. Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? ET MEDLEM SOM ALLE ANDRE Kan handicappede være med i jeres forening? Hvad kan I gøre og hvordan? Der skal to til et møde Mennesker med handicap er sjældent medlemmer af foreningerne. Det er der mange årsager

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 30. JANUAR. 2015. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Ib Nielsen der er sygemeldt. Der var afbud fra begge suppleanter Kristian Legaard

Læs mere

Selvevaluering 2009 10

Selvevaluering 2009 10 Selvevaluering 2009 10 Selvevalueringen er foretaget i 2 klasser i foråret 2010. Lever skolen generelt op til værdigrundlaget? I høj grad 52.6% I nogen grad 47.4% I ringe grad 0% Bliver du under dit ophold

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 18. marts 2010, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 19. marts 2010 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011

Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 Referat - Generalforsamling onsdag den 23. februar 2011 1. Valg af dirigent Dan Faber Madsen blev valgt som dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med

Læs mere

Ejby IF Gymnastik afdelingen

Ejby IF Gymnastik afdelingen Ejby IF Gymnastik afdelingen Referat af generalforsamling i Ejby Gymnastik den 20. marts 2013 kl. 19.00 i Klubhuset 1. Valg af dirigent Hanne Olesen blev valgt som dirigent. Hanne konstaterede at generalforsamlingen

Læs mere

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune.

IDRÆTSFORENINGEN. Godt Gået VINTERPROGRAM. 2 o 1 4 / 2 o 15. Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. IDRÆTSFORENINGEN Godt Gået VINTERPROGRAM 2 o 1 4 / 2 o 15 Idrætsforeningen for udviklingshæmmede, der bor i Aabenraa Kommune. Idrætsforeningen GODT GÅET Idrætsforeningens formål er at tilbyde idræt og

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005

OZ6HR flytter! Se mere side 3, 4/5 og 10. Indhold. Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Nr. 1. Januar, februar & marts 2005 Medlemsblad for EDR Horsens Afdeling, Gasvej 21, 2. sal, 8700 Horsens Pr. 1/2-2005: Kildegade 8-10, 8700 Horsens 3 Nytårshilsen Indhold 4 Nye lokaler, Kildegade 8-10

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Orø Pensionistforening

Orø Pensionistforening Orø Pensionistforening Generalforsamling I Forsamlingshuset Tirsdag d. 5. maj 2015 kl. 16.30 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Valg af 2 stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Foreningens reviderede

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

10. september 2009 TAK!

10. september 2009 TAK! TORSDAGS-NYT 10. september 2009 25.000,- kr Mange penge i en tom kasse!! Skolen har netop holdt 32 års fødselsdag! Mandag var vi alle samlet i hallen, hvor der blev sunget og talt. Dejlige sange, hvor

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 4. marts 2015 MØDEREFERAT Dato: 4. marts 2015 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 12 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i VIDA

Referat af generalforsamling i VIDA Referat af generalforsamling i VIDA Dato: Mandag den 17. maj 2010 kl. 16.45 på Hotel Frederiksdal Dagsorden: Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning og årets arrangementer

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 15.01.2013 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse 4.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN

REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR KL I JÆGERGÅRDEN REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN TORSDAG DEN 28. JANUAR. 2016. KL. 19.30 I JÆGERGÅRDEN Til stede var: Bestyrelsen undtaget Niels Chr. Nielsen der skulle på job. Der var mødt 41 medlemmer op til generalforsamlingen,

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år

Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03. 1. Valg af dirigent Per Selmose. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Generalforsamling Egå Sejlklub 2015-11-03 1. Valg af dirigent Per Selmose 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år Storjolle udvalg. Evt. link til film fra Youtube. Kapsejladsudvalg Optimist afdeling

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014

ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 ÅRSRAPPORT SIK HÅNDBOLD 2013/2014 DET SPORTSLIGE Vores far/mor/barn-hold har igen i år samarbejdet med gymnastikafdelingen, dette har været en et godt samarbejde. Gymnastikafdelingen har givet udtryk for

Læs mere

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling)

DAI REGION HOVEDSTADEN. Referat fra. Årsmøde (Generalforsamling) DAI REGION HOVEDSTADEN Referat fra Årsmøde (Generalforsamling) 25. marts 2014 1 DAI Region Hovedstadens regionsmøde, tirsdag den 25.3.2014. Til stede: 10 stemmeberettigede og 11 gæster. Dagsorden 1. Valg

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke!

Vi starter på en frisk her i februar og ønsker dem held og lykke! BERETNING 2009 Sportsligt har vi haft et godt år på senior siden, hvor serie 3 har formået at holde sig i netop serie 3. I foråret skulle vi afslutte den sidste hele sæson. Inden forårets kampe lå vi lige

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Mandag den 23. marts 2015 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013

Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Aalborg Tegnsprogs Ordinære generalforsamling Lørdag d. 16 marts 2013 Dagsorden 1. a. Valg af dirigent b. Valg af referent c. Valg af bisidder d. Valg af 2 stemmetæller 2. Årsberetning af: a. Tegnsprogsforeningen

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum

Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Vestskovens Rideklub Margrethelund 3 2765 Ledøje-Smørum Dagsorden: Indkaldelse til ordinær generalforsamling Søndag d. 9 marts 2014 kl.14 i rytterstuen 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning ved

Læs mere

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne

Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne Referat for MCV generalforsamling 19.02.2013 kl. 1900 i klublokalerne 1. Valg af dirigent. Søren Opstiller Søren Valgt 28 stemmeberettige er til stede til denne generalforsamling Afbud fra 8 medlemmer

Læs mere

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg

Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg 23. februar 2015 Generalforsamling den 23. februar 2015 kl. 20.10 Vindrosens Lokaler Esbjerg Fremmødte: 23 medlemmer 1. Valg af dirigent Alex Jensen blev af bestyrelsen forslået og blev enstemmigt valgt.

Læs mere

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart

Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Referat fra Dalyfos generalforsamling den 14. april 2013 på Severin kursuscenter i Middelfart Formanden Lise Petersen bød velkommen til årets generalforsamling. Valg af dirigent: Lise foreslog på bestyrelsens

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Vedtægter for Blovstrød Løverne

Vedtægter for Blovstrød Løverne Vedtægter for Blovstrød Løverne Stiftet den 15. december 1980 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Blovstrød Løverne. Dens hjemsted er Allerød Kommune. 2 Foreningens formål Blovstrød Løvernes formål

Læs mere

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød

DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu. Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød - 1- DAGSORDEN FOR GENERALFORSAMLING I Allerød Ju-Jitsu Onsdag den 26. marts 2014 kl. 19:30 På Skovvangskolen, Allerød 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Hvidbjerg 20. marts 2016 MØDEREFERAT Dato: 9. marts 2016 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 15 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016

Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Referat fra Points generalforsamling 21. april 2016 Startet kl. 20.25 afsluttet kl. 21.10. Der var 21 medlemmer der deltog, inklusiv medlemmerne i bestyrelsen. Valg af dirigent Per Larsen Beretninger Formand

Læs mere

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter:

Ikast Svømmeklub. Referat fra generalforsamling: Punkter: Referat fra generalforsamling: Tid: Tirsdag den 27-03-2012, kl. 19.00 Sted: ISK klublokale. Punkter: Nr. Emner: 1 Valg af dirigent, referent og stemmetællere (2 stk.): Dirigent: Kenneth Petersen Referent:

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Referat af Generalforsamling februar 2013

Referat af Generalforsamling februar 2013 Referat af Generalforsamling februar 2013 Formanden Jesper Jensen bød velkommen til Trinords medlemmer der var fremmødt til årets generealforsamling. 1. Valg af dirigent og referent Formanden orienterede

Læs mere

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening

Vi takker alle vore annoncører for sponsorstøtte til Tikøb Jagtforening RÆVEN JULI 2011 Indhold Den nye bestyrelse side 3 Formanden har ordet side 4 Regionsskydningen 2011 side 4 Generalforsamling 2011 side 5 Generalforsamling 2011 (fortsat) side 6 Rævejagten 9. januar 2011

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014.

Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. Referat af ordinær generalforsamling for Baunevejens Grundejerforening Mandag den 24/2 2014. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Peter Dahl nr. 80. der blev valgt uden modkandidater. Peter kunne

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Generalforsamling den 24.01.09

Generalforsamling den 24.01.09 Til mødet var mødt Til mødet var mødt 15 personer. Valg af dirigent Steven Poulsen blev valgt som dirigent. Valg af referent Josefine Ludvigsen blev valgt som referent. Formandens/Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010.

Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 2010 Referat af Generalforsamling i Sønderborg Cykle Klub den 1. marts 2010. 1) Valg af dirigent. Som dirigent blev valgt Karsten Andersen, der kunne konstatere at generalforsamlingen var indkaldt med

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING Tirsdag 16. MARTS 1999 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN med følgende dagsorden:

Læs mere

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014

Værløse Boldklub. Beretning 2013/2014 Side 1 af 5 Beretning 2013/2014 2013 har været et år, hvor der har været travlt med at se fremad i Værløse Boldklub, men for en kort bemærkning kigger vi lige tilbage og gør status på, hvad vi har opnået,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 24. marts 2007 MØDEREFERAT Dato: 14. marts 2007 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 14 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole

Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant. 2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning v. Annette Støckel, Elbæk Efterskole Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS) Tirsdag den 1.10.2013 på Elbæk Efterskole 1. Valg af dirigent og referant Ole Sørensen blev valgt som dirigent og Annette Støckel som referant 2.

Læs mere

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling

RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling RINGSTED SPORTSRIDEKLUB Generalforsamling Torsdag d. 27. februar 2014 Velkomst v/formanden 1. Valg af dirigent Lone Pedersen blev valgt 1a. Valg af stemmetællere Helle Jørgensen Uddeling af pokaler Rideskole

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk

SHITO-RYU KARATE-DO KOFUKAN DENMARK Telegrafvej 5a, 2750 Ballerup info@kofukan.dk / www.ballerup-karate.dk Generalforsamling Mandag d. 23. marts 2009 Tilstede: Bestyrelsen og x medlemmer Dagorden 1. Valg af dirigent og referat 2. Bestyrelsens beretning for 2008 3. Forlæggelse og godkendelse af regnskab 2008

Læs mere