Tá på efterskole eller højskole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tá på efterskole eller højskole"

Transkript

1 juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke...

2 2

3 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG (Special Olympic Nordic Games) og forhåbentlig til alles tilfredshed. Det er et stævne vi har arbejdet meget intenst på gennem godt 1 1 /2 år og især de sidste måneder op til har været meget travle. Men det er altid spændende at være med til og især når man har været med til at sætte sit præg på det helt fra starten. Det er også altid meget spændende at se om alle vores bestræbelser bærer frugt når vi kommer til den weekend hvor det hele så brager løs. Det gør det forhåbentlig vi har gjort hvad vi kunne så mere kan man ikke forlange af os. Jeg vil dog her benytte lejligheden til takke alle her fra klubben der har været med, både til planlægningen men også til de mange, der var med under selve afviklingen. For at bruge et slogan fra en populær udsendelse i TV: Håber I kunne li det vi kan ikke lave det om. Foråret har været meget travl og ikke blot med SONG-stævnet. Der har været generalforsamling og det kan I læse om på de næste sider. VI har haft vore idrætsgrene til afsluttende stævner og de har klaret sig rigtig godt. VI har selv afholdt både svømmestævne, fodboldstævne og elhockeystævne så der har været nok at se til overalt. I foråret var der også tid til at starte en ny idrætsgren op, nemlig stavgang og der har været pæn tilslutning dertil så det er noget vi fortsætter med også efter sommerferien. Vi har indkøbt stave, der kan lånes til man ser om man vil fortsætte og så køber stave selv eller lejer dem af klubben. Du kan ringe til mig på tlf tirsdag + torsdag mellem 9 og 12 og få yderligere oplysninger. Den 23. maj sendte vi 133 fodboldglade børn, unge og ledsagere til Parken i København for at overvære brandkampen mellem AaB og FCK. Det var Bikuben-Fonden der havde sponsoreret både busserne og billetterne til kampen samt lidt mad undervejs. Det var en dejlig, men hård tur de skulle møde kl søndag morgen ved vores klubhus og var ikke hjemme før ca. kl. 23. Med på turen var også en del børn/unge, der ikke var medlem af klubben i forvejen og det bliver spændende at se om nogen af dem finder en idrætsgren, de kan bruge her hos os. Jeg håber, vi alle får en rigtig god, varm og velfortjent sommerferie og er klar igen til august. Gitta Nielsen Formand 3

4 4

5 Referat af generalforsamling Generalforsamling I.H.Aalborg Sted: Klubhuset Tid: 14. april 2004 kl Deltagere: 27 stemmeberettigede heraf 6 bestyrelsesmedlemmer. Gæst Hilmar Jensen Træ- Industri og Byg. Referent: Knud Formand Gitta Nielsen bød velkommen. Knud Rune Andersen overrakte Humørpokalen til Leif D. Mikkelsen for hans mangeårige arbejde som hjælper og hans gode humør og rare væsen. Hilmar Jensen fra Træ Industri og Byg overrakte Træindustriens Jubilæumslegat til Henrik Kristensen (Futten) som repræsentant for fodboldafdelingen. Ad. 01 Valg af dirigent Leif Lundsgaardvig valgtes, og erklærede forsamlingen for lovlig indkaldt. Ad. 02 Bestyrelsens Beretning for det forløbne år til godkendelse Gitta Nielsen aflagde mundtlig beretning som supplement til den skriftlige beretning. Flg. emner blev nævnt: Petanquebaner: økonomien er i orden, men det kniber med tilladelser. Karatkaffemærke-indsamlingen gav 7661 kr. samt 24 pk kaffe. Kondiposten er ikke afklaret mht. udsendelse som følge af portoforhøjelser. Transporttilskud fra undervisningsministeriet kr ,- er nu ok. Fremlæggelse af regnskabet blev foretaget af Gitta, da hun er den der kender det bedst. Hertil bemærkede hun, at vi er for få om at klare arbejdet om økonomi og at der er strukturændringer på vej på dette område. Der var ingen bemærkninger fra forsamlingen til beretningen og den godkendtes dermed. Ad. 03 Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse Gitta fremlagde regnskabet for 2003 og kommenterede bla. flg. poster: Tilskud fra andre kommuner er faldt, da der er færre udenbys medlemmer. Medlemstilskuddet fra Aalborg Kommune er steget, til gengæld er husleje steget tilsvarende. Kontorudgifter er steget lidt som flg. af indkøb af computer. Telefon og internet er steget meget som flg. af bredbåndsforbindelse, mobilabonnement og telefonbogsomkostninger Små-anskaffelser er højt, grundet indkøb af vaskemaskine og lamper Alarmen har kostet en del pga. fejlalarmer. 5

6 6

7 Materieludgifter er i regnskabet flyttet ind under de enkelte idrætsgrene. Omkring stævne- og turneringsudgifter nævnes at materialer og transportudgifter er medtaget under de enkelte idrætsgrene. Ungdomslegene har været en billig aktivitet for os. Omkring årets resultat fremlagdes det, at det grundet en revisorfejl ikke er retvisende. En indtægt fra Ludvig og Sara Elsas fond på kr ,- til skitur 2004 er ført som indtægt for 2003 hvor den rettelig skal føres som hensættelse idet aktiviteten fore går i Hermed er det rette årsresult for 2003 kr ,-. Bestyrelsen retter henvendelse til revisionsfirmaet og får fejlen rettet. Karl Johan Nielsen spurgte, hvad punktet Byggefond under Hensættelser dækkede over. Gitta forklarede, at det var overskud fra salg af AaB aktier som er hensat til, hvis vi kommer i en situation, hvor vi må finde nye klublokaler. Regnskabet godkendtes ved applaus. Ad. 04 Fastsættelse af kontingent Da regnskabet ser fint ud foreslåes ingen kontingentændring. Dette vedtaget uden bemærkninger. Ad. 05 Behandling af indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Ad. 06 Valg af Formand Gitta Nielsen valgtes ved applaus. Ad. 07 Valg af to bestyrelsesmedlemmer Svend Åge Nielsen er på valg og ønsker ikke genvalg efter 20 år i bestyrelsen. Knud Rune Andersen er på valg og genopstiller. Bestyrelsen foreslog valg af Knud Rune Andersen og Inge-Lise Andersen Ole Sørensen foreslog Leah Lambert Nielsen. Ved skriftlig afstemning valgtes Knud Rune Andersen med 27 stemmer og Inge- Lise Andersen med 22 stemmer. Leah fik 5 stemmer. Ad. 08 Valg af to suppleanter På valg er Inge-Lise Andersen og Henrik Sørensen Bestyrelsen foreslår Leah Lambert Nielsen som første suppleant og forsamlingen foreslår Henrik Kristensen (Futten) som 2. suppleant. Da der ikke er andre forslag vælges de to. Ad. 09 Valg af to revisorer På valg er Leif Lundsgaardvig og Freddie Christensen som begge genopstiller. Der er ingen andre forslag, så de to genvælges. 7

8 8

9 Ad. 10 Valg af en revisorsuppleant På valg er Karen Gubbertsen som genopstiller. Karen genvælges uden modkandidater. Ad. 11 Eventuelt Jan Sørensen fortalte om stavgang - klubbens nye idrætsgren. Lene Pedersen spurgte til planerne for Special Olympics Nordic Games 2004 (SONG) i Aalborg. Gitta for talte om planlægningen og at prisen for deltagere fra Aalborg uden overnatning bliver kr. 350,-. Klublotteriet for april blev udtrukket. Gitta afrundede generalforsamlin- gen og fortalte, at der er billetter til AaB s superligakamp den 2. maj og opfordrede til deltagelse af unge under 20 i dette arrangement samt til turen til FCK-AaB den 23. maj. Gitta takkede for genvalg og lykkeønskede de nyvalgte og under højlydt bifald takkede hun, Svend for hans tyveårige arbejde i bestyrelsen og overrakte en gave et billede af frk. Rosamunde og billetter til Aalborg Kongres og Kulturcenter. Sluttelig takkede hun dirigenten og overrakte en flaske vin til ham, der samtidig med afsluttede generalforsamlingen med tak for en god stemning. 9

10 10

11 Konstituering Efter Generalforsamlingen 14. april 2004 har bestyrelsen konstitueret sig som følger: Gitta Nielsen, Formand Jan Sørensen, Næstformand Knud Rune Andersen, Sekretær Jens Fruergaard, Kasserer John Christensen, Bestyrelsesmedlem Anja Kristiansen, Bestyrelsesmedlem Inge-Lise Andersen, Bestyrelsesmedlem Adresser kan ses her: dk/new/sider/kontakt.asp Øvrige valg kan ses i referatet fra generalforsamling Støt din klub Forny dit klublottolod Maj måneds trækning var sæsonens sidste. Den ny sæsons spil starter igen i september. Du kan allerede nu sikre dig en fornyelse af dine lodder og dermed beholde dine numre. Husk! Er du med fra starten deltager du i alle sæsonens 10 trækninger. Prisen pr. lod er stadig kun 100 kr. og de kan købes i klubben, eller ved at indbetale 100 kr. pr. lod på Girokonto eller på bankoverførsel til Spar Nord Husk at indbetalingen tydeligt skal mærkes Klublotto og ved fornyelse, antal og numre du ønsker fornyet. Hver måned trækkes lod om 1x300 kr., 1x200 kr., 3x100 kr. samt et nyt lod. Indtægterne går til et godt formål, som der ellers ikke ville være penge til. Sidste sæsons overskud går eksempelvis til petanquebaner. Der er stadig ledige numre til nye spillere! 11

12 12

13 Klublotteri Deltag i Klublotteriet og støt din idrætsforening. Numrene udtrækkes her på siden... Vinderne får direkte besked Februar 2004 Lod nr. 143 vandt 300 kr. Lod nr. 186 vandt 200 kr. Lod nr. 11 vandt 100 kr. Lod nr. 160 vandt 100 kr. Lod nr. 86 vandt 100 kr. Lod nr. 36 vandt et nyt lod Marts 2004 Lod nr. 94 vandt 300 kr. Lod nr. 38 vandt 200 kr. Lod nr. 102 vandt 100 kr. Lod nr. 60 vandt 100 kr. Lod nr. 125 vandt 100 kr. Lod nr. 173 vandt et nyt lod April 2004 Lod nr. 10 vandt 300 kr. Lod nr. 7 vandt 200 kr. Lod nr. 30 vandt 100 kr. Lod nr. 110 vandt 100 kr. Lod nr. 101 vandt 100 kr. Lod nr. 80 vandt et nyt lod Maj 2004 Lod nr. 143 vandt 300 kr. Lod nr. 35 vandt 200 kr. Lod nr. 181 vandt 100 kr. Lod nr. 70 vandt 100 kr. Lod nr. 94 vandt 100 kr. Lod nr. 31 vandt et nyt lod 13

14 14

15 Caféen Vadumhallen Efter sommerferien 2004 får Caféen i Vadumhallen ny forpagter. Han hedder Morten Jensen, er 28 år og bor i Vestbyen, Aalborg, sammen med sin kæreste Mie. Morten er udlært kok fra Restaurant Skydepavillonen under Astrid Maxwell, og har herefter arbejdet på Hotel Skagen Strand i sommermånederne og ellers i Restaurant Papegøjehaven i Aalborg, hvor han indtil forpagtningen begynder, arbejder. Morten har overtaget forpagtningen af Caféen Vadumhallen den 1. juni men åbner først op efter ferien den 1. august, hvor han ser frem til at servere god mad for alle Vadumhallens sultne besøgene, udøvere, trænere og hjælpere. Han vil stå for driften af caféteriet og have mad ud af huset. Vi har haft besøg af Morten og glæder os meget til at begynde samarbejdet med ham og vi vil gerne fra bestyrelsens side opfordre jer alle til at tage vel imod Morten Jensen og hans kulinariske specialiteter. Morten ønsker alle en god sommer, og glæder sig til at se jer efter ferien i Caféen Vadumhallen 15

16 16

17 FM / Danish Open 2004 FM / Danish Open 2004 fandt i år sted i Svømmestadion Danmark i Esbjerg I dagene fra den marts Det var et utroligt flot stævne, hvor de bedste af verdenseliten i handicapsvømning deltog, Der var tilmeldt 230 svømmere. Der blev sat 23 verdensrekorder, det fortæller noget om stævnets kvalitet. Der var stævne både fredag, lørdag og søndag. Kenneth Rybjerg var ene deltager fra Aalborg og blev dansk mester i 100 m. ryg. Søndag blev en trist dag, da Kenneth ikke kunne stille op på grund af en skadet arm. Kasper og jeg var med i Esbjerg og vi syntes begge, det var en stor oplevelse, at se alle de dygtige svømmere. Lene Kenneth og Kasper 17

18 Tur til Parken for at se FCK - AaB den 23. maj 2004 BG fonden havde inviteret 133 handicappede under 20 år og deres hjælpere til fodbold i Parken. BG fonden sponserede det hele, så det var helt gratis at være med. Tidligt søndag morgen blev 3 busser fyldt, alle var klar til at heppe på AaB, når de skulle møde løverne fra FC København. Der var mange i AaB trøjer og humøret var højt. Turen helt til Parken gik hurtig og der blev hygget med Gameboy-spil, slik, kortspil og snak. Ved Storebæltsbroen var der frokost-stop, med højtbelagt håndmadder og sodavand (også betalt af fonden). View over Parken Da vi kom til Parken, var der en del mennesker, derfor var der lidt panik, med at få parkeret busserne. Vi fandt vores pladser i Parken og var dermed klar til kampen. BG fonden gav os burgerboller og sodavand inden kampen. Flot syn, da FCK kom på banen, de tilskuere råbte højt og en stor FCK trøje fyldte langsiden. Vi heppede også på AaB, men det kunne vist ikke høres. Det var en god kamp og da Augustinusen scorede til 1-0 jublede vi og FCKerne blev pludselig stille. I 2. halvleg var AaB presset i bund og Jimmy Nielsen måtte vise mesterspil i målet. 18

19 Først i de sidste minutter lykkes det FCK at få mål, hvilket BRØL der kom fra Løvernes tilskuere. Kampen endte 1-1, et resultat begge hold var tilfredse med. Da vi kom ud til bussen, var der politi over det hele. De havde nok hørt, at vi var kommet til byen. Vi blev kørt væk med politieskorte, hvilket mange af børnene syntes var vældigt sjovt. Hjemturen gik godt og mellem var vi godt trætte tilbage i Aalborg. Mange fik en dejlig oplevelse, de sent vil glemme. En stor tak til BG fonden, der gjorde denne tur mulig. Aalborg hallen havde sponseret frugt til turen. Måske kommer der en lignende tur senere. Jan - turleder Et par glade AaB fans Der følges spændt med i kampen 19

20 20

21 TEMA: Efterskole - Højskole Lars K. Mortensen var elev på Onsild Idrætsefterskole i 2 år fra 1999 til Han tog 9. og 10. klasse på skolen og beskriver årene som nogle helt særlige gode år. Hvorfor valgte du at tage på efterskole? Jeg var kørt fast i folkeskolens trummerum og så trængte jeg til at starte på en frisk mellem mennesker, der ikke kendte mig. Folk der ikke ville pylre om mig og have medlidenhed med mig. Jeg mistede mit ene ben til kræft, men ser kun fremad med mod på livet. Hvorfor blev det Onsild Idrætsefterskole? Jeg havde hørt så meget godt om skolen, derfor valgte jeg og mine forældre at se skolen og så var jeg solgt. På Onsild Idrætsefterskole optager de hvert år 6 til 8 selvhjælpende fysisk handicappede og skolen har også blinde og svagtseende elever. Altså er undervisningen baseret på både ikke-handicappede og handicappede i alle skolens fag, dermed også idræt og sport. Jeg spiller selv kørestolsbasketball, og her var der mulighed for at komme til at dyrke min personlige sport i undervisningen. Det var et kæmpe plus for mig. Lars En særlig oplevelse. Fik jeg ved skolens årlige gymnastikopvisning. Her deltog jeg på lige fod med de andre og det faldt mig helt naturligt at springe rundt og deltage jeg ser ikke mit handicap som en hindring. Det er bare som det er. Men de kære tilskuere blev noget mere berørte af situationen end jeg selv gjorde også mere end, jeg havde forventet, de ville blive. Den ældre generation af publikum blev rørt til tårer og meget bevæget. Hvad gav efterskolen dig med videre Jeg genvandt lysten til at gå i skole og evnen til at tage mig sammen hvad angik lektier, omgivet af et godt kammeratskab på skolen. Jeg fik samtidig rig mulighed til at starte forfra. Menneskerne her så hvad jeg havde og kunne give, ikke hvad jeg manglede. Min skoletaske blev også fyldt op med 21

22 22 Reservert

23 nogle redskaber, som jeg drager god nytte af nu. Jeg blev faktisk rimelig moden af opholdet på Onsild Idrætsefterskole. Ja, jeg kan kun opfordre alle unge til at tage på efterskole, for man får så meget ud af det. Venner for livet, der kender en som ingen andre. Hvis man vil følge opfordringen... Kan man komme på efterskole og nogle steder tage 8. klasse ellers 9. og 10. klasse. Aldersgruppen er fra Og er man ældre, må man tage på højskole i stedet for. Hvis man vil vide mere om Onsild Idrætsefterskole kan besøges! Efterskolernes bog kan lånes på biblioteket og det samme gælder højskolernes samlede hæfte. Skrevet af Leah Lambert Nielsen Trine Frederiksen var elev på Silkeborg Højskole i efteråret 2001 samt foråret Og hun beskriver højskole-opholdet som det bedste år i hendes liv. Hvorfor valgte du at tage på højskole? Jeg valgte at tage på højskole for at komme hjemmefra. Folkeskolen og alle dens krav var heller ikke det der faldt mig nemmest at hamle op med, altså jeg trængte til en pause. Højskolen gav mulighed for at lære nye mennesker at kende og være sammen med jævnaldrene unge mennesker, alt sammen noget der tiltalte mig meget og var hvad jeg søgte. Hvilken højskole? Mit valg faldt på Silkeborg Højskole, fordi den tilbyder en teaterlinie samt mange andre kreative fag. Skolen er ligeledes indrettet til kørestolsbrugere. Hvilket ville lette min hverdag gevaldigt. Trine Hvad gav Silkeborg Højskole dig? Jeg oplevede det at blive accepteret som den jeg var. De mennesker jeg mødte på højskolen så mig som en kvinde med indre værdier. I stedet for at se en kørestol, der kommer med en spastiker. Jeg deltog i en masse socialt og dansk hygge, når den er bedst, havde en stor plads i hverdagen på skolen mellem eleverne. Sammenholdet var utroligt godt, og muligheden for at dyrke min interesse for teater var fantastisk!! 23

24 24

25 En særlig oplevelse.. Da jeg altid har været bidt af teater greb jeg selvfølgelig også chancen for at optræde. En morgen da mine medstuderende ikke havde fået søvnen helt ud af øjne endnu, legede jeg lidt med lys og mørke og den ikke helt opmærksomme tilskuer blev grebet af kontrasterne. I dette forum fremsagde jeg en monolog fra stykket Macbeth af Shakespeare. Det startede med at jeg befandt mig nede på gulvet i fuldstændig mørke, hvorfra jeg begyndte at tale. Efter et stykke tid tændte jeg et stearinlys i en lygte. Og de mørke store skygger var fuldstændig under min kontrol, det samme var publikum. Denne optræden tog tilskuerne med storm og oplevelsen står i dag for mig som noget særligt. Jeg følte mig i mit rette element og blev accepteret og anerkendt, som hvad jeg var. Trine kan varmt anbefale et højskole ophold til andre unge mennesker. Hvis du er blevet interesseret, har Silkeborg Højskole følgende hjemmeside: Man kan endvidere låne højskolernes samlede hæfte på biblioteket og det samme gælder efterskolernes bog. Skrevet af Leah Lambert Nielsen Trine klædt ud som en ond konge Hvad har Silkeborg Højskole betydet for dit videre liv At jeg altid er at finde på højskolen ved gammel elevstævne. Jeg må simpelthen gense mine venner ved denne lejlighed. Når tingene går mig imod i hverdagen, tænker jeg tilbage på alt, jeg ikke troede muligt, men som endte i en succes under højskole-opholdet. Og trækker på disse erfaringer til at gøre hverdagens små problemer til personlige sejre, på den måde, vender det gode humør snart tilbage. Mit ophold har givet mig en modenhed, jeg ikke havde inden. 25

26 26

27 Jeg hedder Leah Lambert Nielsen. Jeg er blevet opfordret til at skrive om mit højskoleophold, sådan at I læsere får mulighed for at høre om hvad jeg oplevede. Et tilbud jeg selvfølgelig gerne tager imod, da jeg griber en hver given lejlighed til at fortælle om og vise billeder fra mit højskoleophold. Jeg var elev på Nørgaards Højskole i Bjerringbro efteråret Hvorfor valgte jeg at tage på højskole Det har i flere år været naturligt for mig en gang at tage på højskole og i 2001 var tiden ved at være der. Jeg var ved at være færdig med gymnasiet og hvad ville jeg så gerne, en videre uddannelse men hvilken. Nej, jeg ville gerne slappe af uden det pres skolen kan være, og da højskolen tilbyder nye udfordringer og en masse socialt, var det stedet for mig. Her kunne jeg møde nye udfordringer uden at give slip på Danmarks velindrettet samfund for en fysisk handicappet person, for godt nok ville jeg prøve nyt, men det var ikke at leve i en rygsæk. Jeg har været efterskole-elev i 10. klasse, jeg glæde mig utrolig meget til at kunne tage mere del i en hverdag på højskolen, end jeg havde kunnet, da jeg gik på efterskole, ene og alene fordi jeg nu var mere moden end på efterskolen. Det var alle de gode ting fra efterskolen samt en masse lejre med Dansk Handicap Idræts Forbund som gjorde at kunne jeg bare finde en højskole, der var velegnet for en i kørestolsbruger, var jeg temmelig sikker på en succes. At finde en højskole.. Jeg slog op bagest i højskolernes hæfte og ledte efter skoler, der var kørestolsegnet, for der var ingen grund til at finde en spændende højskole, for derefter at finde ud af, at de havde til huse i et gammelt slot fra enevældens tid, hvor jeg ikke fysisk kunne bo. Da listen på den måde var blevet betydeligt mindre end hele hæftes indhold. Var det næste jeg gjorde at se på hvilke fag skolerne udbød. Jeg valgte et par stykker, som jeg ville tage med mine Smykkefremstilling 27

28 28

29 forældre rundt og se. I dag kan jeg ikke huske, hvilke jeg valgte, for jeg fik kun set Nørgaards Højskole i Bjerringbro. De andre højskoler behøvede jeg ikke at se, jeg var solgt! Velindrettet for mig Nørgaards Højskole er handicap-venligt indrettet, fordi det var grundlæggerens store vision at kunne tilbyde mennesker med et fysisk handicap muligheden for at komme på højskole. For mig personligt var det vigtigt ikke at komme det samme sted hen som mine venner. Derfor valgte jeg Nørgaards Højskole. En meget spændende hverdag med udfordringer Jeg var med det samme solgt til alle de kreative fag, der var mulighed for på Nørgaards Højskole. En af de ting jeg prøvede, var at sætte en dobbelt ankerkæde sammen og efter denne udfordring forsætte med en kongekæde. Her levede Nørgaards Højskole op til deres egen målsætning, nemlig det at de siger, det er underviserens ansvar at tilpasse undervisningen sådan at alle kan deltage. Jeg ved ikke hvem det var mest spændende for eller den største udfordring. Johannes (læreren) eller jeg, han var ude i flere byggemarkeder for at finde en skruetvinge og tænger, jeg kunne betjene, for det er ikke meningen, at sådan noget småt noget skal gøres med kun en hånd, men for mig skulle det. Udover smykkeværksted indeholdt mit skema også mange IT timer. Her skulle Videoredigering 29

30 30

31 jeg lære at bearbejde billeder på computer og hvordan disse billeder kunne ændres til manipulation. Det var utroligt spændende at udforske computeren til kreative formål. Frem for at bruge en computer, som en skrivemaskine, så var dette her en udfordring. Jeg fik også mulighed for at lære og bruge et program til at designe websider. Ud over alle disse Adobe-programmer med blandt andet Photoshop, havde jeg også HTML-kodning. Her lære man nogle koder til design af websider og disse er ligeglade med hvilket program computeren benytter, det kræver bare et skriveprogram og Internet-opkobling. Jeg indrømmer, at jeg blev lidt computer-teknisk af at gå på højskole, men det vigtigste, når man skal vælge en højskole, er at vælge nogle fag, der siger en noget. På en højskole har man mødepligt til undervisningen og nogle fælles aktiviteter. Vi startede hver dag med fællessang fra højskolesangbogen og en gang om måneden havde vi højskoleaften og det kunne være alle mulige aktiviteter, sang, kortspil eller foredrag for bare at nævne nogle eksempler. Hvem kan komme på højskole En meget vigtig ting ved at gå på højskole er, at der ikke er nogle optagelseskrav såsom karakterer eller en bestemt baggrund. Det eneste krav er, at man først kan tage på højskole når man er 17 et halvt år gammel og man kan ikke blive for gammel. Venskabernes højborg Det kammeratskab der opstår på højskolen har jeg ikke mødt andre steder. Der er rig mulighed for at lære en masse socialt, hvilket gør en mere moden og tolerant overfor nye mennesker for det er alle samfundets sociale lag, som oftest er repræsenteret på højskolerne. En opfordring Til sidste kan jeg kun komme med en opfordring til alle om at tage på højskole. Man får mulighed for at lære så meget om sig selv og får utrolig mange gode oplevelser. Og her er mulighed for at knytte nogle helt særlige bånd. Selv mødte jeg min kæreste på Nørgaards Højskole. Det kan jeg selvfølgelig ikke love alle gør, men det er nogle særlige relationer der opstår mellem mennesker, der bor sammen. Vil man vide mere om Nørgaards Højskole kan det anbefales at besøge www. nrgaard.dk. Højskolernes samlede hæfte kan lånes på biblioteket og det samme gælder efterskolernes bog. Leah Lambert Nielsen 31

32 32

33 Skitur 2005 til Idre Fjell i Sverige - Er det noget for dig så se her! Tag med på skituren og få en storslået sne-oplevelse på alpin ski/langrend ski eller skicart få afprøvet dine muligheder i sneen som nybegynder og som øvet få muligheden for at dyrke skisport med den hjælp, du har brug for få social samvær med andre fra klubben Disse oplevelser vil vi ikke undvære, så derfor er vi en lille gruppe ski-entusiaster der sammen med klubben vil stå for næste års skitur. Vi har forudbestilt 6 hytter og 5 skicarts fra lørdag til lørdag i uge 5, Vi ønsker at få en tilmelding fra de medlemmer, der ønsker at deltage i klubbens skitur Overvejer du at deltage i turen og vil du gerne vide noget mere, er du altid velkommen til at kontakte os. gere deltager af skituren. Du modtager herefter et brev om der er plads på turen. Sammen med brevet vil du få yderligere oplysninger omkring skituren samt et girokort på kr.1000,00 i depositum pr. person. Depositummet skal være indbetalt senest 15/9-04. Restbeløbet betales senest 15/11-04 og indbetaling af liftkort og skicart senest 1/ Prisen for turen er inklusiv transport i bus, hytteleje, morgenmad og frokost alle dage samt slutrengøreing pr. person: Voksen pris kr. 2000,00 Børne pris kr. 1500,00 De dovne kr. 2500,00 Vi afholder ski-informationsmøde i efteråret og vil arrangere en række aktiviteter som vi forventer, at du deltager i. Tilmeldingen skal skriftlig sendes til I.H Aalborg, Skydebanevej 1, 9000 Aalborg på nedenstående talon, så vi har den senest 15/8-04. Udfyld venligst alle rubrikker. Dette gælder også for tidli- 33

34 Støt vore annoncører - de støtter os... 34

35 Ønsker du ikke at deltage aktivt i alle skiturens forberedelser, kan du komme med for de dovnes pris. En sne-hilsen til alle fra Lena Tlf: , Miw Tlf: , Annette Tlf: Connie Tlf: Bindende tilmelding til skituren 2005 senest 15/8-04 Dato Navn Ledsagers navn Add. Tlf: Handicap Jeg ønsker skicart alpin langrend Øvrige forhold/ønsker i forbindelse med turen Hjælpemidler (el-stol, diabetes mad, osv), ønsker kun skicart halvtid ja nej Medlemmets cpr.nr: Familiemedlemmers / Hjælpers navn og cpr.nr: Familiemedlemmers navn og alder Voksne Børn Familiemedlemmer ønsker alpin eller langrend Familie/hjælpers Navn Add. Tlf: 35

36 36

37 Ferieplan 2004 Sommerferie i ugerne fra og med søndag den 20.juni til og med søndag den 8. august 2004 Efterårsferie uge 42 fra og med søndag den 10. oktober til og med den 17. oktober 2004 Juleferie uge fra og med den 12. december til og med den 9. januar 2005 Der er lukket på alle øvrige helligdage. Ferieplanen er vejledende og kan rettes hvis nødvendigt. 37

38 Idrætsforeningen for Handicappede i Aalborg Formand: Gitta Nielsen Paradisvej 4, Langholt, 9310 Vodskov Tlf Næstformand: Jan Sørensen Lindholmsvej 41, 9400 Nørresundby Tlf Kasserer: Jens Fruergaard Stillekrogen 78, Ellidshøj, 9230 Svenstrup Tlf Sekretær: Knud Rune Andersen Kayerødsgade 5, 9000 Aalborg Tlf Øvrige bestyrelsesmedlemmer: Inge-Lise Andersen Møgelbjergvej 30, 9310 Vodskov Tlf John Christensen Diskovej 162, 9210 Aalborg SØ Tlf Anja Kristiansen Hestebakken 27, 9240 Nibe Mobil Klubhus og kontor: Skydebanevej 1, 9000 Aalborg Tlf Fax Svømning og aftenskoleleder: Solveig Cramer Hasserisvej 101 C, 9000 Aalborg Tlf Informationsudvalget: Anja Kristiansen Hestebakken 27, 9240 Nibe Mobil Deadline til næste blad: Bladnr. 128 udkommer: medio sep. I. H. Aalborgs hjemmeside: Annonceekspedition: DHIF Søballevej 2 D, Veng, 8660 Skanderborg Tlf hvortil alle spørgsmål vedrørende annoncering bedes rettet... Atletik og Petra: Kontoret, Tlf Bordtennis: Christian Broen, Tlf Elhockey/sportskørestole: Jan Sørensen, Tlf Fodbold børn: Jan Sørensen, Tlf Idræt for svært fysisk handicappede: Birthe Olesen, Tlf Skisport: Connie Thodberg, Tlf Styrketræning/motion: Kontoret, Tlf Basketball: Ulrik Bentsen, Tlf Bowling: Ib Christensen, Tlf El-stols idræt: Rasmus Storgaard, Tlf Gymnastik bevægelseshæmmede: Henny Gjessø, Tlf Kørestolsdans: Kaj Hansen, Tlf Skydning: Kontoret, Tlf Klubhus: Grethe Nielsen, Tlf Boccia: Hans Jensen, Tlf Børnegymnastik: Kontoret, Tlf Fodbold voksne: Henrik Christensen, Tlf Gymnastik ps. udviklingshæmmede: Rikke Klokker, Tlf Sejlads: Knud Rune Andersen, Tlf Snooker: Per Andersen, Tlf

39 39

40 Kundenr IH Aalborg Skydebanevej Aalborg 40

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

OSTED IDRÆTSFORENING BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Aflagt ved Osted Idrætsforenings ordinære generalforsamling fredag d. 13. april 2012 Beretningen indeholder følgende: TIDSPERIODER... 3 ÅR 2011... 3 AFDELINGERNE... 4 BADMINTONAFDELINGEN...

Læs mere

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3

K L E M Å. Kajak i svømmehallen 3 K L E M Å Kajak i svømmehallen 3 August 2009 Tømrermester Carsten Møller Sundparken 68 6100 Haderslev Tlf. 74 58 47 57 2 Redaktionen. Opsætning og div. Mogens Jensen, Hertug Valdemarsvej 25, St. 6100 Haderslev.

Læs mere

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN

CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN CLUBMESTRE 2002 STARTISTEN NR. 63 / 2002 1 STARTISTEN LEDER Et lille halvt år er gået, og et nyt nummer af startisten står for døren. Denne version af startisten er i lidt nye rammer, idet Jesper Hede,

Læs mere

ny stemme fylder 45 år

ny stemme fylder 45 år ny stemme fylder 45 år 1963 1964 45 ÅR NR. 3 Juni 2008 46. ÅRGANG Medlemsblad for DLFL ny stemme Nr. 3 2008 46. årgang Medlemsbladet»ny stemme«udgives af bestyrelsen for Dansk Landsforening for Laryngectomerede

Læs mere

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN

STARTISTEN NR. 61 / 2001 STARTISTEN NR. 61 / 2001 LEDER Redaktionen består af : Morten Ingemann Pedersen Flemming Selchau Jesper Hede, Søren Kamper Kære Club kammerat! Nu er det igen blevet tid til at servere en omgang Startist med frække

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns

ParkinsonPosten. Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds. Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns ParkinsonPosten Parkinsonforeningen Sjællands Østkreds Roskilde Greve Køge Solrød Lejre Stevns Der var rigtig mange til Temaaften med ergoterapeut Jannie Jensen. Se referat side 17. Forår 2015 ParkinsonPosten

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

Nummer 66 18. årgang Januar 2015

Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Nummer 66 18. årgang Januar 2015 Arrangement i Seniorklubben, side 8 Vinderslev Skole på Malmhøj, side 26 Dagplejebørn, side 31 Bedsteforældredag i heldagslegestuen, side 31 Spejdernes julemarked, side

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter

Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter Christiansfeld den 20. feb.2012 Dagsorden: Referat fra repræsentantskabsmøde den 8.feb. 2012 kl. 19.00 i Gram Fritidscenter 1. mandaternes prøvelse 2. Valg af dirigent 3. Beretninger fra Formanden Seniorlederen

Læs mere

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD

JYSK. Klubudvikling er vejen frem FODBOLD JYSK FODBOLD Juni 2009 Klubudvikling er vejen frem Aggersund IF og Saltum IF har taget springet ind ifremtiden, mens Vejgaard står lige foran ændringer, der også vil omfatte et formandsskifte. Jysk Fodbold

Læs mere

SYD eren. Marts 2012

SYD eren. Marts 2012 SYD eren Marts 2012 AA s VAGT-TELFON: 70 10 12 24 Web: www.anonyme-alkoholikere.dk E-mail: aa@anonyme-alkoholikere.dk AA Region SYD: Fyn, Syd og Sønderjylland Formand Carl Martin, (Fanø) 2335 8354 carl.martin@fanonet.dk

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION

KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION KBU1_2006 21/02/06 14:55 Side 1 københavnsk fodbold februar 2006 2. årgang KØBENHAVNS BOLDSPIL-UNION www.kbu.dbu.dk REAL MADRID PÅ BESØG I KØBENHAVN TÅRNBY FF - GULDHOLDET GLIMTER SUPERSHOPPEN - FRA KIOSK

Læs mere

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening

Mejeristen DELEGERETMØDE SUNDHEDSORDNING. side 3. side 10. Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Mejeristen side 3 DELEGERETMØDE side 10 SUNDHEDSORDNING Nummer 2 Maj 2009 86. årgang Udgivet af Danske Mejeristers Fagforening Formanden har ordet Solen skinner og her i skrivende stund er vejret næsten

Læs mere

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere.

fodbold Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer. Mød både tilhængere og skeptikere. JYSK fodbold Oktober 2011 Kunstgræs er ikke så dyrt endda Ny udvikling i indefodbold Hvad siger pigerne til at spille 9:9? Tema: Halv turnering = hel succes? Vi gør status over modellen med halvårsturneringer.

Læs mere

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24

Uforudsigelig kirkekoncert side 6. Farvel til én og goddag til en anden side 24 Farvel til én og goddag til en anden side 24 Uforudsigelig kirkekoncert side 6 #1 MARTS 2015 -GRAM-TVAERS.DK Erhvervsportræt: Thomas Harbo Side 22 Leder Redaktionen Redaktør Lisbeth Kristensen tlf. 3036

Læs mere

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november

15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Deadline på Nybøllen 2013 (Senest kl. 18.00) 15. april 27. maj 15. juli 26. august 7. oktober 25. november Husk at Nybøllen også er på: www.nybølstenderup.dk Alt modtages gerne og helst elektronisk på:

Læs mere

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet

Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Tekst og foto: Bo Bernes Mester i klasseværelset Tag hjernen med på arbejde når du sidder bag rattet Medarbejdere på landets maskinstationer og større landbrug skal kunne andet end at køre traktor. Derfor

Læs mere

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup

VI-TO. Lokalbladet for Tornby-Vidstrup VI-TO Lokalbladet for Tornby-Vidstrup Femtende årgang Nr. 2 April - Maj 2010 2 Indholdsfortegnelse side Leder........................ 2 Redaktionen................... 3 Havbakken.................... 4

Læs mere

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk

MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1. Februar 2015. www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 1 Februar 2015 www.maarslet-bladet.dk 2 MÅRSLET-bladet FEBRUAR 2015 E-mail Mårslet-bladet Indlaeg@maarslet-bladet.dk www.maarslet-bladet.dk MÅRSLET-Bladet Lokalbladet for foreningerne

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere

MAGASIN. Nyder livet som sommerhusejer. Giv dit sommerhus personlighed EJER. Peter Gade: Erik Peitersen: Renovering gav flere lejere EJER MAGASIN MAGASINET FOR SOMMERHUSEJERE Nr. 2 2008 Peter Gade: Nyder livet som sommerhusejer Foto: www.petergade.net Erik Peitersen: Giv dit sommerhus personlighed Bente og Egon: Renovering gav flere

Læs mere

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD

JYSK. Ildsjælene er drivkraften FODBOLD JYSK FODBOLD APRIL 2009 Ildsjælene er drivkraften Mød bl.a. Anders Knudsen, Vagn Nielsen, Ole Ladefoged Steen Haugaard Fransen og kontrasten mellem to trænerduoer i henholdsvis KFUM/Fuglebakken og Ikast

Læs mere

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden

De gode gerningers sted. 21fortællinger. fra FrivilligHeden De gode gerningers sted 21fortællinger fra FrivilligHeden Hvad er den gode gerning? Vi gør dem alle sammen, de gode gerninger. Men ofte får vi ikke øje på dem, fordi det bare er noget, vi gør af os selv.

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere