Vejledning i opsætning for markvanding:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i opsætning for markvanding:"

Transkript

1 side: 1 (16) Vejledning i opsætning for markvanding: GSM-enheden kan styre et vandingsanlæg med dykpumpe og én eller to trykpumper. Trykpumpen startes hvis driftstrykket opnås inden en given tid ellers stoppes dykpumpen og der gives alarm. Ved over- eller undertryk (tryktransmitter) stoppes anlægget og der sendes alarm. Ved undertryk (presso-stat) stoppes anlægget og der sendes alarm. En minuttæller med alarm kan aktiveres i opsætning 1-5 Anlægget kan startes med: sms: 1234 STOP / 1234 START1 / 1234 START2 opkald, tast: *60 (stop) / *61 (start 1) / *62 (start2) via internet og Proforts hjemmeside: på 3 kontakter tilsluttet indgange på enheden Alarmer kan sendes som sms og taleopkald til i alt 25 numre. Der er mulighed for, kun at sende alarm (sms og taleopkald) til det nummer der sidst har styret enheden.

2 side: 2 (16) Indhold 1. Konfigurationer Opsætning af indgange Elektrisk diagram Opsætning af telefonliste (modtagere af alarmer) Opsætning af indgange Opsætning af andre parametre Opsætning 1 (en trykpumpe, niveaustyret START/STOP) Opsætning 2 (to trykpumper, niveaustyret START/STOP) Opsætning 3 (dykpumpe, én trykpumpe, niveaustyret START/STOP) Opsætning 4 (dykpumpe, to trykpumper, niveaustyret START/STOP) Opsætning 5 (én trykpumpe, pulsstyret START/STOP) Opsætning 6 (to trykpumper, pulsstyret START/STOP) Opsætning 7 (dykpumpe, én trykpumpe, pulsstyret START/STOP) Opsætning via GPRS og internet Betjening Fejlfinding Specifikation Konfigurationer Denne vejledning beskriver følgende opsætninger: Opsætning: Dykpumpe Start/stop: udg. 0 Start/stop: udg. 1 Trykpumpe 2 Start/stop: udg. 2 1 X 2 X X 3 X X 4 X X X Start-puls: udg. 0 Stop-puls: udg. 1 5 X Trykpumpe 2 Start-puls: udg. 2 Stop-puls: udg. 3 6 X X Dykpumpe Start-puls: udg. 0 Stop-puls: udg. 1 Start-puls: udg. 2 Stop-puls: udg. 3 7 X X Niveau Puls 2. Opsætning af indgange Denne opsætning er fælles for alle konfigurationer: Indgang: Klemme 0 37 Ikke i brug. (kan bruges til FRAKOBLING/TILKOBLING) 1 38 Minuttæller (kun opsætning 1 5) til udg. 3 (klemme 34) 2 39 Alarm ved undertryk med timer: tilsluttes Presso-stat 3 40 Alarm ved overophedning: tilsluttes termofejl 4 41 START : tilsluttes trykkontakt 5 42 STOP : tilsluttes trykkontakt 6 43 START Trykpumpe 2: tilsluttes trykkontakt GND 45 Tilsluttes udg. 3 ved brug af minuttæller (klemme 33) GND Tilsluttes respektive sensorer Analog Alarm ved over- og undertryk med timer: tilsluttes tryktransmitter Analog

3 side: 3 (16) 3. Elektrisk diagram Pressostat 1 Pressostat 2 Termofejl DIP-switch opsætning for analoge indgange: 4-20 ma Udgange jf. opsætning: fx. opsætning 4 Tænd og sluk Dykpumpe Trykpumpe 2 Tryktransmitter 4-20 ma 1: OFF 2: ON 3: OFF 4: OFF ON gnd a2 gnd a1 gnd gnd gnd gnd i7 i6 i1 i0 udgang 3 udgang 2 udgang 1 udgang 0 Bemærk: frakobles enheden (SMS: 1234 OF) sættes styringen ud af funktion!

4 side: 4 (16) 4. Opsætning af telefonliste (modtagere af alarmer) Beskrivelse af vigtige parametre: Felt: Værdi Beskrivelse GSM-nummer Enhedens eget GSM-nummer skal være angivet for at tidsfunktionerne fungerer Telefonnummer Zone = 0 Godkend Forhindrer at der sendes alarm hvis lokal start/stop på indgang 4,5 og 6 benyttes Accepter kun kald / sms fra godkendte numre Send alarm til brugeren der senest har kontaktet enheden Ingen Sms Tale Sms og tale Send kun alarm til modtagere på listen Send også sms til den seneste bruger Send også Tale til den seneste bruger Send også sms og tale til den seneste bruger

5 side: 5 (16) 5. Opsætning af indgange nr: Parameter Beskrivelse 0 Presso-stat: Trykfald: Sender alarm og stopper anlægget (makro: <STOP>) Tryk OK: stopper tidsovervågning af driftstrykket (kommando: <T0>) 1 Bryde Slutte 2 Tekst ved aflæsning/besked fra minuttæller Værdi ( ) for sending af besked (fx. 60 sender besked efter 60 min. i drift) Presso-stat: Trykfald: Sender alarm og stopper anlægget (makro: <STOP>) Tryk OK: stopper tidsovervågning af driftstrykket (kommando: <T0>) Bryde Slutte 3 Slutte Termofejl: stopper anlægget (makro: <STOP>) 4 Slutte zone 7 Start trykpumpe 1 og send ikke besked (zone 7 = ingen modtagere) 5 Slutte zone 7 Stop anlægget og send ikke besked (zone 7 = ingen modtagere) 6 Slutte zone 7 Start trykpumpe 2 og send ikke besked (zone 7 = ingen modtagere) Ain1 Type = 0-20mA Skala = 0 20 Ok = 8 12 Alarm tekst Ok tekst Tryktransmitter: tryk måles i ma Skala i Bar Normalinterval i bar Trykfejl: anlægget stopper og sender alarm (makro: <STOP>) Tryk OK: stopper tidsovervågning af driftstrykket og starter trykpumper (kommando: <T0;TRYK OK>)

6 side: 6 (16) 6. Opsætning af andre parametre Parameter Send power alarm Timer interval: Antal minutter Kommandoer Makro: Beskrivelse Straks = sender alarm umiddelbart efter strømafbrydelse og lukker ned efter 30 min. 30 min. = sender alarm 30 minutter efter strømafbrydelse og lukker ned Aldrig = sender ikke alarm ved strømafbrydelse 0002 (0-9999) = antal minutter for tidsovervågning, fx. 2 min. Efter udløb af tid udføres den/de nævnte kommando(er) (ind0=brudt: Stop vanding / ind0=sluttet: Stop timer og fortsæt vanding) MA D0 = der anvendes kun pressostat 1 (Digital indgang 0) MA D2 = der anvendes kun pressostat 2 (Digital indgang 2) MA A1 = der anvendes kun tryktransmitter (Analog indgang 1) MA D0;MA D2;MA A1 = der anvendes både pressostat 1, pressostat 2 og tryktransmitter Se vejledning for de enkelte opsætninger. Se vejledning for de enkelte opsætninger. Angiver hvilken indgang(e) trykføleren benytter Angiver forsinkelsen af alarm for overvågning af tryk i minutter.

7 side: 7 (16) 7. Opsætning 1 (en trykpumpe, niveaustyret START/STOP) Styring af én trykpumpe for enkeltstående anlæg eller hvor dykpumpen har egen styring. Trykpumpe styres af niveau-kontakt på udgang 1 (Sluttet = TÆNDT / brudt = SLUKKET). Der sendes alarm ved unormalt tryk efter et antal minutter fra start. Pressostat (ind 0) Start/stop på udgang 1 Vand fra pumpe med egen styring Kobling af udgange: Udgang: Klemme Ikke i brug Tilsluttes tænd/sluk Ikke i brug GND klemme 45 Minuttæller: tilsluttes indgang 1, klemme 38 Opsætning af timer: Tidspunkt Kommandoer: Beskrivelse = (0-9999) Tid for overvågning af tryk fra start til MA D0 driftstryk er opbygget, fx. 2 min. MA D0 = (D+nul) når tiden udløber udføres kommando skrevet i teksten for slutte eller bryde på indgang 0 Opsætning af makro: Nr Makronavn Kommandoer: Beskrivelse 0 STOP B1;B3;T0 B1 = afbryder trykpumpe 1 (bryd udgang 1) B3 = afbryder minuttæller (bryd udgang 3) T0 = (T+nul) afbryder tidsovervågning 1 START1 S1;S3;T1;UM S1 = starter trykpumpe 1 (slut udgang 1) S3 = starter minuttæller (slut udgang 3) UM = nulstiller minuttæller

8 side: 8 (16) 8. Opsætning 2 (to trykpumper, niveaustyret START/STOP) Styring af to trykpumper for enkeltstående anlæg eller hvor dykpumpen har egen styring. Trykpumper styres af niveau-kontakt på udgang 1 og 2 (Sluttet = TÆNDT / brudt = SLUKKET). Der sendes alarm ved unormalt tryk efter et antal minutter fra start. Pressostat1 (ind 0) Pressostat2 (ind 2) Trykpumpe 2 Start/stop på udgang 1 Start/stop på udgang 2 Vand fra pumpe med egen styring Kobling af udgange: Udgang: Klemme Ikke i brug Tilsluttes tænd/sluk Tilsluttes tænd/sluk Trykpumpe GND klemme 45 Minuttæller: tilsluttes indgang 1, klemme 38 Opsætning af timer: Tidspunkt Kommandoer: Beskrivelse = (0-9999) Tid for overvågning af tryk fra start til MA D0;MA D2 driftstryk er opbygget, fx. 2 min. MA D0;MA D2 = når tiden udløber udføres kommando skrevet i teksten for slutte eller bryde på indgang 0 og 2 Opsætning af makro: Nr Makronavn Kommandoer: Beskrivelse 0 STOP B1;B2;B3;T0 B1 = afbryder trykpumpe 1 B1 = afbryder trykpumpe 2 B3 = afbryder minuttæller T0 = (T+nul) afbryder tidsovervågning 1 START1 S1;S3;T1;UM S1 = starter trykpumpe 1 S3 = starter minuttæller UM = nulstiller minuttæller 2 START2 S2;S3;T1 S2 = starter trykpumpe 2 S3 = starter minuttæller

9 side: 9 (16) 9. Opsætning 3 (dykpumpe, én trykpumpe, niveaustyret START/STOP) Styring af dykpumpe med start af trykpumpe når driftstryk er opbygget. Dykpumpe styres af niveau-kontakt på udgang 0 og trykpumpe af udgang 1 (Sluttet = TÆNDT / brudt = SLUKKET). Der sendes alarm ved unormalt tryk efter et antal minutter fra start. Pressostat1 (ind 0) Start/stop på udgang 1 Start/stop på udgang 0 Tryktransmitter (analog 1) Dykpumpe Kobling af udgange: Udgang: Klemme Tilsluttes tænd/sluk Dykpumpe Tilsluttes tænd/sluk Ikke i brug GND klemme 45 Minuttæller: tilsluttes indgang 1, klemme 38 Opsætning af timer: Tidspunkt Kommandoer: Beskrivelse = (0-9999) Tid for overvågning af tryk fra start til MA A1 driftstryk er opbygget, fx. 2 min. MA A1= når tiden udløber udføres kommando skrevet i teksten for slutte eller bryde på analog 1 Opsætning af makro: Nr Makronavn Kommandoer: Beskrivelse 0 STOP B0;B1;B3;T0 B0 = afbryder dykpumpe B1 = afbryder trykpumpe 1 B3 = afbryder minuttæller T0 = (T+nul) afbryder tidsovervågning 1 START1 S0;T1 S0 = starter dykpumpe 2 3 TRYK OK S1;S3;UM S1 = starter trykpumpe 1 S3 = starter minuttæller UM = nulstiller minuttæller

10 side: 10 (16) 10. Opsætning 4 (dykpumpe, to trykpumper, niveaustyret START/STOP) Styring af to trykpumper og dykpumpe. Dykpumpe styres af start/stop kontakt på udgang 0 og trykpumper af udgang 1 og 2 (Sluttet = TÆNDT / brudt = SLUKKET). Der sendes alarm ved unormalt tryk efter et antal minutter fra start. Pressostat1 (ind 0) Trykpumpe 2 Pressostat2 (ind 2) Start/stop på udgang 1 Start/stop på udgang 2 Start/stop på udgang 0 Tryktransmitter (analog 1) Dykpumpe Kobling af udgange: Udgang: Klemme Tilsluttes tænd/sluk Dykpumpe Tilsluttes tænd/sluk Tilsluttes tænd/sluk Trykpumpe GND klemme 45 Minuttæller: tilsluttes indgang 1, klemme 38 Opsætning af timer: Tidspunkt Kommandoer: Beskrivelse = (0-9999) Tid for overvågning af tryk fra start til MA A1 driftstryk er opbygget, fx. 2 min. MA A1= når tiden udløber udføres kommando skrevet i teksten for slutte eller bryde på analog 1 Opsætning af makro: Nr Makronavn Kommandoer: Beskrivelse 0 STOP B1;B2;B3;T0 B0 = afbryder dykpumpe B1 = afbryder trykpumpe 1 B2 = afbryder trykpumpe 2 B3 = afbryder minuttæller T0 = (T+nul) afbryder tidsovervågning 1 START1 S0;T1 S0 = starter dykpumpe 2 START2 S0;T1 S0 = starter dykpumpe 3 TRYK OK S1;S2;S3;UM S1 = starter trykpumpe 1 S2 = starter trykpumpe 2 S3 = starter minuttæller UM = nulstiller minuttæller

11 side: 11 (16) 11. Opsætning 5 (én trykpumpe, pulsstyret START/STOP) Styring af én trykpumpe for enkeltstående anlæg eller hvor dykpumpen har egen styring. STARTpuls på udgang 1 og STOP-puls på udgang 0. Der sendes alarm ved unormalt tryk efter et antal minutter fra start. Pressostat (ind 0) Stop: puls udg. 0 Start: puls udg. 1 Vand fra pumpe med egen styring Kobling af udgange: Udgang: Klemme Tilsluttes sluk Tilsluttes tænd Ikke i brug GND klemme 45 Minuttæller: tilsluttes indgang 1, klemme 38 Opsætning af timer: Tidspunkt Kommandoer: Beskrivelse = (0-9999) Tid for overvågning af tryk fra start til MA D0 driftstryk er opbygget, fx. 2 min. MA D0 = (D+nul) når tiden udløber udføres kommando skrevet i teksten for slutte eller bryde på indgang 0 Opsætning af makro: Nr Makronavn Kommandoer: Beskrivelse 0 STOP P0;B3;T0 P0 = afbryder trykpumpe 1 (puls udgang 0 i 10 sek.) B3 = afbryder minuttæller (bryd udgang 3) T0 = (T+nul) afbryder tidsovervågning 1 START1 P1;S3;T1;UM P1 = starter trykpumpe 1 (puls udgang 1 i 10 sek.) S3 = starter minuttæller (slut udgang 3) UM = nulstiller minuttæller

12 side: 12 (16) 12. Opsætning 6 (to trykpumper, pulsstyret START/STOP) Styring af trykpumpe 1 med START-puls på udgang 1 og STOP-puls på udgang 0 og trykpumpe 2 med START-puls på udgang 3 og STOP-puls på udgang 2. Dykpumpen har egen styring. Der sendes alarm ved unormalt tryk efter et antal minutter fra start. Pressostat1 (ind 0) Pressostat2 (ind 2) Trykpumpe 2 Stop: puls udg. 0 Start: puls udg. 1 Stop: puls udg. 2 Start: puls udg. 3 Vand fra pumpe med egen styring Kobling af udgange: Udgang: Klemme Tilsluttes sluk Tilsluttes tænd Tilsluttes sluk Trykpumpe Tilsluttes tænd Trykpumpe 2 Opsætning af timer: Tidspunkt Kommandoer: Beskrivelse = (0-9999) Tid for overvågning af tryk fra start til MA D0;MA D2 driftstryk er opbygget, fx. 2 min. MA D0 = (D+nul) når tiden udløber udføres kommando skrevet i teksten for slutte eller bryde på indgang 0 MA D2 = når tiden udløber udføres kommando skrevet i teksten for slutte eller bryde på indgang 2 Opsætning af makro: Nr Makronavn Kommandoer: Beskrivelse 0 STOP P0;P2;T0 P0 = afbryder trykpumpe 1 (puls udgang 0 i 10 sek.) P2 = afbryder trykpumpe 2 (puls udgang 2 i 10 sek.) T0 = (T+nul) afbryder tidsovervågning 1 START1 P1;T1;UM P1 = starter trykpumpe 1 (puls udgang 1 i 10 sek.) UM = nulstiller minuttæller 2 START2 P3;T1;UM P3 = starter trykpumpe 1 (puls udgang 1 i 10 sek.) UM = nulstiller minuttæller

13 side: 13 (16) 13. Opsætning 7 (dykpumpe, én trykpumpe, pulsstyret START/STOP) Styring af dykpumpe med START-puls på udgang 1 og STOP-puls på udgang 0 og trykpumpe 1 med START-puls på udgang 3 og STOP-puls på udgang 2.Der sendes alarm ved unormalt tryk efter et antal minutter fra start. Pressostat1 (ind 0) Stop: puls udg. 2 Start: puls udg. 3 Stop: puls udg. 0 Start: puls udg. 1 Tryktransmitter (analog 1) Dykpumpe Kobling af udgange: Udgang: Klemme Tilsluttes sluk Dykpumpe Tilsluttes tænd Dykpumpe Tilsluttes sluk Tilsluttes tænd Opsætning af timer: Tidspunkt Kommandoer: Beskrivelse = (0-9999) Tid for overvågning af tryk fra start til MA A1 driftstryk er opbygget, fx. 2 min. MA A1= når tiden udløber udføres kommando skrevet i teksten for slutte eller bryde på analog 1 Opsætning af makro: Nr Makronavn Kommandoer: Beskrivelse 0 STOP P0;P2;T0 P0 = afbryder dykpumpe (puls udgang 0 i 10 sek.) P2 = afbryder trykpumpe 1 (puls udgang 2 i 10 sek.) T0 = (T+nul) afbryder tidsovervågning 1 START1 P1;T1 P1 = starter dykpumpe (puls udgang 1 i 10 sek.) 2 3 TRYK OK P3;T1;UM P3 = starter trykpumpe 1 (puls udgang 1 i 10 sek.) UM = nulstiller minuttæller

14 side: 14 (16) 14. Opsætning via GPRS og internet Enheden kan sættes op til kommunikere via GPRS og internettet hvis SIM-kortet er åbent for GPRS og PC en hvor opsætningsprogrammet er installeret, har forbindelse til internettet. Dette giverfølgende muligheder: Opsætning af enheden via PC-programmet uden brug af USB RS232 kabel eller GSMmodem. Overvågning og styring via login på Proforts hjemmeside: Opsætning af GPRS med sms: (send sms 1,2 og evt. 3) OBS!: Mellemrum er vigtige og 0=nul 1 Kod enhedens eget 1234 N0 xxxxxxxx x=enhedens mobil nr nummer: 2 Aktiver internet opkobling: 1234 EH brugernavn Send brugernavn til enheden 3 Kun Telia kunder: Kun Callme kunder andre kunder: 1234 EG EG websp 1234 EG internet APN for Telia APN for Callme/Debitel APN er forprogrammeret Deaktiver internet opkobling 1234 EH GPRS-traffik ophører. Opsætning af GPRS med PC-program: Installer medfølgende program på en PC tilsluttet internettet. Anvend USB RS232 til at overføre følgende oplysninger før GPRS kan anvendes: Indtast SIM-kortets GSM-nummer Quick set-up: Angiv BRUGERNAVN. Foretag dine øvrige ændringer og tryk på Udfør for at afslutte. Opsætningen overføres til enheden via GPRS. Basic set-up: BRUGERNAVN angives under Kartoteker Indstillinger APN = internet er forinstillet og bruges af de fleste operatører. Anvendes kort fra Telia og Callme skal speciel APN angives. Bruger og Kodeord anvendes ikke.

15 side: 15 (16) 15. Betjening Anvend telefonopkald og tastetoner: 1. Ring op til enheden og afvent én tone 2. tast enhedens pasord (normalt: 1234) 3. afvent to toner og tast herefter: Start trykpumpe 1: *61 Start trykpumpe 2: *62 Stop trykpumper: *60 Anvend sms: OBS!: Mellemrum er vigtige og 0=nul Start trykpumpe 1: 1234 START1 Start trykpumpe 2: Stop trykpumper: 1234 START STOP Anvend GPRS og Proforts hjemmeside: 1. Åben Proforts hjemmeside og opret dig som bruger med det BRUGERNAVN du valgte under pkt Login med Brugernavn og Adgangskode og opret din enhed med et navn og GSMnummer + PIN-kode 3. Hent status på den pågældende enhed 4. Aflæs evt. tryk, se status, aktiver makroer eller tænd og sluk relæer.

16 side: 16 (16) 16. Fejlfinding 17. Specifikation Profort den 17. maj 2010

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering

QUICKVEJLEDNING til industri. Montering QUICKVEJLEDNING til industri Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: SOLVARME GSM-enheden kan sættes op til at overvåge og styre solvarme med følgende faciliteter: AUTODRIFT: Opvarmning enten fra solfanger (temperatur i solfanger

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang 1+1 indgange 1 Infrarød AUX Trådløs alarm Duplex Industri 4+1 udgange 4+4 indgange 60 trådløse - display Duplex 988 8 udgange

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

QUICKGUIDE multiguard Klima

QUICKGUIDE multiguard Klima QUICKGUIDE multiguard Klima Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som

Læs mere

Vejledning til opsætningsportalen

Vejledning til opsætningsportalen Denne vejledning beskriver brugen af den browser baserede opsætningsportal: INDHOLD Opret dig som bruger:... 2 Opret en enhed:... 3 Hent opsætning fra enheden:... 5 Hent en skabelon:... 5 Ændring af opsætning:...

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Vejledning til opsætningsportalen

Vejledning til opsætningsportalen Denne vejledning beskriver brugen af den browser baserede opsætningsportal: INDHOLD Opret dig som bruger:... 2 Opret en enhed:... 3 Hent opsætning fra enheden:... 5 Hent en skabelon:... 5 Ændring af opsætning:...

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN6 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm Duplex 948 4 udgange, 8+2 indgange Duplex 312 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm Duplex 1988 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display Duplex 988 8+1 udgange,

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret

Profort A/S. Profort A/S. Dansk ingeniørfirma 12 år på markedet Dansk udviklet og produceret Profort A/S Trådført alarm multiguard Light 4 udgange, 8+2 indgange multiguard micro 1 udgang, 3+1 indgange 1 Infrarød Trådløs alarm multiguard Max 8+1 udgange, 8+4 indgange, 60 trådløse Display multiguard

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic IO. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic IO. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic IO Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Vejledning. Styring af lys til boldbane

Vejledning. Styring af lys til boldbane Vers. 14.18 --> Vejledning Styring af lys til boldbane Styring af lys til boldbaner Denne konfiguration giver følgende muligheder: Styrer op til 4 baner med sms/smart phone/opkald/kontakttryk Tillader

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic RF. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic RF. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic RF NB! Produktnøgle og pc-programmet findes på Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard Master IO. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard Master IO. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard Master IO Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN4. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN4. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN4 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic/Duplex 400 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password.

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering

QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9. Montering QUICKVEJLEDNING til multiguard DIN9 Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Vejledning. Markvanding m. tryktransmitter og autostop på både LAV og HØJ vandtryk Installation og programmering af Profort GSM enheder

Vejledning. Markvanding m. tryktransmitter og autostop på både LAV og HØJ vandtryk Installation og programmering af Profort GSM enheder Vejledning Markvanding m. tryktransmitter og autostop på både LAV og HØJ vandtryk Installation og programmering af Profort GSM enheder Fordele/funktionsbeskrivelse: - Et markvandingsanlæg kan fjernmanøvreres

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic IO. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic IO. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic IO Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

QUICKMANUAL til multiguard Technic RF. Montering

QUICKMANUAL til multiguard Technic RF. Montering QUICKMANUAL til multiguard Technic RF Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light

QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light QUICKVEJLEDNING til Piccolo Light Montering 1. Piccolo Light kan installeres uden brug af kommunikation via GSM, men installeres et SIM-kort i enheden, vil man bl.a. kunne få alarmer som sms og email.

Læs mere

Tips og Tricks! Sauna styring, temperaturforvalg og autosluk

Tips og Tricks! Sauna styring, temperaturforvalg og autosluk Ønske: En sauna ønskes fjernstyret over SMS/APP mobiltelefon ved start på temperatur forvalg og auto sluk minimum to gange i døgnet. Der ønskes tilbage-melding på sauna dørens åbne/lukke tilstand. Endvidere

Læs mere

Vejledning Bomkontrol m. kalender, nøgle aktivering, kodetastetur eller Smart mobil app. Installation og programmering af Profort GSM enheder

Vejledning Bomkontrol m. kalender, nøgle aktivering, kodetastetur eller Smart mobil app. Installation og programmering af Profort GSM enheder Vejledning Bomkontrol m. kalender, nøgle aktivering, kodetastetur eller Smart mobil app. Installation og programmering af Profort GSM enheder Fordele/funktionsbeskrivelse: - En elektrisk betjent bom kan

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Vejledning. Markvanding, fjernkontrol lille og stor pumpe m. AUTOSTOP - PUMPE FØRST melding. Installation og programmering af Profort GSM enheder

Vejledning. Markvanding, fjernkontrol lille og stor pumpe m. AUTOSTOP - PUMPE FØRST melding. Installation og programmering af Profort GSM enheder Vejledning Markvanding, fjernkontrol lille og stor pumpe m. AUTOSTOP - PUMPE FØRST melding. Installation og programmering af Profort GSM enheder Funktionsbeskrivelse: - 2 markvandingsmaskiner er koblet

Læs mere

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01

GSM SMS Modem MODEL: SA RTU-1 V1.01 GSM SMS Modem MODEL: SA RTU1 V1.01 Brugervejledning Indgange: Der er fire indgange på modulet. De kan programmeres som normale indgange. De kan programmeres som tæller. Udgange: Der er en udgang på modulet

Læs mere

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM

Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM side: 1 Vejledning i opsætning af GSM-enhed for: GYLLEALARM GSM-enheden kan sættes op til at overvåge gylletanke med følgende faciliteter: alarm som sms, taleopkald og SIA IP til kontrolcentral alarm ved

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

Vejledning. Natsænkning ved styring af luft/vand varmepumpe, el-varme eller luft/luft varmepumpe

Vejledning. Natsænkning ved styring af luft/vand varmepumpe, el-varme eller luft/luft varmepumpe Vejledning Natsænkning ved styring af luft/vand varmepumpe, el-varme eller luft/luft varmepumpe 1. Indledning I visse tilfælde er der økonomi i at reducere rumtemperaturen i nattetimerne Efterfølgende

Læs mere

Vejledning Overvågning af låge vildt/hundeindhegning Installation og programmering af Profort GSM enheder

Vejledning Overvågning af låge vildt/hundeindhegning Installation og programmering af Profort GSM enheder Vejledning Overvågning af låge vildt/hundeindhegning Installation og programmering af Profort GSM enheder Fordele/funktionsbeskrivelse: - Adgangsvejen til en hunde/vildt indhegning ønskes overvåget, således

Læs mere

Profort A/S Start Egen hardware og software udvikling. 100 % dansk udviklet og produceret

Profort A/S   Start Egen hardware og software udvikling. 100 % dansk udviklet og produceret Profort A/S www.profort.com Start 1997 Egen hardware og software udvikling 100 % dansk udviklet og produceret Objektsikring & GSM Kombineret objektsikring og klimaovervågning til museer Trådløs objektsikring

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler 3G. Montering

QUICKVEJLEDNING til 9-moduler 3G. Montering QUICKVEJLEDNING til 9-moduler 3G Montering 1. Klargør et SIM-kort i en almindelig mobiltelefon, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s

Styring af gadebelysning. v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Styring af gadebelysning Så det passer dig! v/ Produktionschef Thomas Kyhn, Profort a/s Årsmøde i KOGL april 2010 Thomas Kyhn Præsentation Produktionschef fi Profort a/s Ansat i firmaet gennem 13 år Rådgiver

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Vejledning Kørntørring ved udeluft aktivering v. Smart mobil app. Installation og programmering af Profort GSM enheder

Vejledning Kørntørring ved udeluft aktivering v. Smart mobil app. Installation og programmering af Profort GSM enheder Vejledning Kørntørring ved udeluft aktivering v. Smart mobil app. Installation og programmering af Profort GSM enheder Fordele/funktionsbeskrivelse: 1. Et tørresystem nedbringer fugt niveau på et kornlager

Læs mere

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter

Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Konfigurationsværktøj for MJK Instrumenter Quick Guide Version nr.: 840150-002 www.mjk.com DK: +45 45 56 06 56 NO: +47 69 20 60 70 SE: +46 53 31 77 50 NL: +31 251 672171 USA: +1 847 482 8655 AUS: +61 3

Læs mere

6000.0500. Installationsvejledning

6000.0500. Installationsvejledning 05.11.2015 6000.0500 Installationsvejledning GSM kommunikator / sender - 8 digitale og 2 analoge indgange, 4 kontrollerede transistor udgange, talebesked for alle indgange, 256 hændelseslog, afsløring

Læs mere

GT2000 GT2000. Brugervejledning

GT2000 GT2000. Brugervejledning Brugervejledning www.gsmteknik.dk 20.2.2019 Side 1 Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal kombi indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 9-30 VDC typisk 12VDC eller

Læs mere

Vejledning. Markvanding, flerpumpedrift hovedpumpe m. frekvensomformer + 2 satelitpumpestationer. Installation og programmering af Profort GSM enheder

Vejledning. Markvanding, flerpumpedrift hovedpumpe m. frekvensomformer + 2 satelitpumpestationer. Installation og programmering af Profort GSM enheder Vejledning Markvanding, flerpumpedrift hovedpumpe m. frekvensomformer + 2 satelitpumpestationer Installation og programmering af Profort GSM enheder Funktionsbeskrivelse: - 2-3 markvandingspumper er koblet

Læs mere

X88MV. Manual Version 1.26

X88MV. Manual Version 1.26 X88MV Manual Version 1.26 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Vejledning. Indpumpekontrol + måleraflæsning mellem central vandværk og Boring 1+2 Installation og programmering af Profort GSM enheder

Vejledning. Indpumpekontrol + måleraflæsning mellem central vandværk og Boring 1+2 Installation og programmering af Profort GSM enheder Vejledning Indpumpekontrol + måleraflæsning mellem central vandværk og Boring 1+2 Installation og programmering af Profort GSM enheder Funktionsbeskrivelse: - Et vandværk er tilknyttet en eller flere fjenere

Læs mere

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05

www.profort.dk MANUAL Ver. 3.05 MANUAL Ver. 3.05 INDHOLD 1 FUNKTIONSBESKRIVELSE 2 1.1 FUNKTIONSTEGNING 3 2 MONTERING 4 2.1 KLARGØR ENHEDEN 4 2.2 ELEKTRISK MONTAGE 4 2.3 MONTER SIM-KORT 5 2.4 TILSLUT ENHEDEN 5 3 KLARGØRING AF PC EN 6

Læs mere

INSTALLATION OG TILSLUTNING AF CENTRALENHED EDK-CIC12

INSTALLATION OG TILSLUTNING AF CENTRALENHED EDK-CIC12 INSTALLATION OG TILSLUTNING AF CENTRALENHED EDK-CIC12 GENERELT Denne centralenhed (varenummer: EDK-CIC12) kan styre driften af Intratone produkter som audio- og videopaneler, nærhedsaflæsere, RF-modtagere

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

X88MV. Manual Version X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding.

X88MV. Manual Version X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. X88MV Manual Version 1.65 X88MV er udviklet til styring/fjernstyring af markvanding. Hurtig montering. Fleksibel. Hurtig. Kompakt. Billig. Intet abonnement. Indbygget timetæller. Kan køre på taletidskort.

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Wildgame ST041 MMS opsætning.

Wildgame ST041 MMS opsætning. Wildgame ST041 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

Manual Ver. 2.03. Duplex 322 IR GSM styring og alarm

Manual Ver. 2.03. Duplex 322 IR GSM styring og alarm Duplex 322 IR GSM styring og alarm Manual INDHOLD 1. FUNKTIONSBESKRIVELSE... 2 2. MONTERING... 3 Klargør enheden... 3 Monter SIM-kort... 3 Elektrisk montage... 3 DIP switch for analog indgang... 3 3. KLARGØRING

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Mini GPS tracker. med 2 batterier

Mini GPS tracker. med 2 batterier Vejledning til Mini GPS tracker DK med 2 batterier 1 DK Version1.00 Tillykke med din nye GPS Tracker Denne vejledning er et supplement til den engelske vejledning, og den viser, hvordan du skal anvende

Læs mere

Vejledning Kørntørring ved udeluft, styret af både fugt og temperatur + aap kontrol Installation og programmering af Profort GSM enheder

Vejledning Kørntørring ved udeluft, styret af både fugt og temperatur + aap kontrol Installation og programmering af Profort GSM enheder Vejledning Kørntørring ved udeluft, styret af både fugt og temperatur + aap kontrol Installation og programmering af Profort GSM enheder Fordele/funktionsbeskrivelse: 1. Dette styresystem for korntørring/beluftning

Læs mere

Wildgame ST042 MMS opsætning.

Wildgame ST042 MMS opsætning. Wildgame ST042 MMS opsætning. Med MMS opsætningen kan man sende MMS til Mail eller MMS til telefon. Der skal bruges et MMS abonnement. Vi anbefaler MMS opsætningen, det giver det bedste resultat for modtagelse

Læs mere

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS

Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Opsætning af Bolyguard/Scoutguard MG982 til GPRS Med GPRS opsætningen kan man via datanetværket sende billeder til sin mail. Indsæt SD kortet i din PC eller forbind kameraet med PC en vha. USB stikket.

Læs mere

VSDT-310 GSM Dørstation til bolig ejendomme & Virksomheder. Vejledning i tilslutning, indstilling og montage.

VSDT-310 GSM Dørstation til bolig ejendomme & Virksomheder. Vejledning i tilslutning, indstilling og montage. VSDT-310 GSM Dørstation til bolig ejendomme & Virksomheder. Vejledning i tilslutning, indstilling og montage. Før montage. Det anbefales at udføre de mest basale indstillinger og funktioner før VSDT-310

Læs mere

Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input.

Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input. Instruktion til opsætning af SMS modul type GSM 220B Montering: Montering af GSM med en styring: FGC 313 eller 23 Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input.

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING

Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Inden du tager din fjernstyring i brug, bedes du læse denne vejledning grundigt og gemme den til fremtidig opslag. Fjernstyring m. Alarm funktion INSTALLATIONS & BRUGERVEJLEDNING Tak fordi du valgte Andes

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

CSX 75 Comfort serien

CSX 75 Comfort serien CSX 75 Comfort serien Kom godt igang CS7002 GSM/GPRS modulversion 4.4 CS7002 GSM/GPRS modulet kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS, det kan også fungere som backup for centralens analoge

Læs mere

WT-9001 GSM Fjernkontrol med SMS/GPRS alarm kontrol system Version 3.7 2010

WT-9001 GSM Fjernkontrol med SMS/GPRS alarm kontrol system Version 3.7 2010 14.02.2010 WT-9001 GSM Fjernkontrol med SMS/GPRS alarm kontrol system Version 3.7 2010 SSIHuset Svane Electronic 14.2.2010 1 Version 3.7 Tillykke med valget af vores GSM produkt som er et i en stigende

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:...

Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer syntax... 2 Lysdioder... 2 Tilslutning:... Manual IHC Kompatibelt SMS modem. Modemmet er kompatibelt med LK IHC visual2 controllere. IHC er registreret varemærke hos LK, Schneider Electric. Generel info:... 2 Controllere:... 2 Manualen... 2 Komandoer

Læs mere

SSI-9002. Bruger vejledning. SSIHuset v/svane Electronic. GSM Samtaleanlæg og Adgangs kontrol System

SSI-9002. Bruger vejledning. SSIHuset v/svane Electronic. GSM Samtaleanlæg og Adgangs kontrol System 1 SSI-9002 GSM Samtaleanlæg og Adgangs kontrol System Bruger vejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 I/O Port GND Udtryk 2 Udtryk 1 Modem RXD TXD Sort Rød Grøn Gul Port telefon Indgang 2 Indgang 1 3 SSIHuset

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk SSI GSM System GSM Samtaleanlæg og adgangskontrol system Marts 2014 Bestillings nummer 60008007 Version 2014 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04

Manual til GSM-enheder fra Profort a/s Ver. 5.04 Manual til GSM-enheder fra Profort a/s 1 MANUAL TIL PROFORTS GSM-ENHEDER 2 1.1 SPECIFIKATIONER 2 1.2 FUNKTIONER 4 1.3 BESKRIVELSE 6 1.4 FUNKTIONSTEGNING 7 2 MONTERING 8 2.1 KLARGØR ENHEDEN 8 2.2 ELEKTRISK

Læs mere