PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten"

Transkript

1 PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten

2 OM ROCKmagneten E T B A N E B R Y D E N D E K O N C E P T Orange Stage - fotograf Nanna Kreutzmann, Rockphoto PROJEKTKONKURRENCE

3 Bag projektet Bag idéen om ROCKmagneten står en gruppe initiativtagere, der med fælles kærlighed til det kreative, til det musiske og til iværksætteri har fundet sammen om, at etablere et nyskabende og internationalt bydelshus, samtidig med etableringen af egne byggerier på Musicon i Roskilde. Danmarks Rockmuseum, Roskildegruppen, Roskilde Festival Højskole og iværksættervirksomheden Incubator stiftede oprindeligt et interessefællesskab kaldet 9:30, opkaldt efter det første ønske til placeringen af et fælles byggeri på Musicon i Hal 10. Hallen er en del af det oprindelige produktionsanlæg for Unicon, og den postindustrielle æstetik og de store rum havde en robusthed, som var umiddelbar tiltrækkende og brugbar for aktørerne. Senere undersøgelser forud for udarbejdelsen af konkurrenceprogrammet, har dog vist, at der er knyttet for mange bindinger, såvel planmæssige, funktionelle og tekniske som økonomiske til at genbruge Hal 10 i forbindelse med dette projekt. Hal 10 er derfor ikke længere tiltænkt en rolle som bydelshus, men vil fortsat spille en væsentlig rolle som ramme for midlertidige aktiviteter på området i tråd med de overordnede intentioner bag Musicon. ROCKmagneten, der er betegnelsen for det samlede projekt, skal i stedet opføres indenfor det område på Musicon, der benævnes Frizonen. Se Trods det ændrede valg til placering af det samlede byggeri, er intentionen stadig at etablere et nyskabende og internationalt bydelshus i fysisk forbindelse med en række spændende og markante nybyggerier. Aktørerne bag projektet har ændret sammensætning siden det oprindelige interessefællesskab, og kan i dag opdeles i henholdsvis primære og sekundære aktører: De primære er de aktører, der udover en andel af bydelshuset etablerer deres eget byggeri. De primære aktører tæller i dette konkurrencegrundlag Danmarks Rockmuseum, Roskilde Festival Højskole og Roskildegruppen. De sekundære er de aktører, der enten lejer sig ind i det færdige byggeri, hvad enten det er i bydelshuset eller hos en primær aktør, eller deltager i driften af det færdige byggeri. De sekundære aktører tæller Musicon-sekretariatet, Madhuset, Roskilde Bibliotekerne, Incubator, Game House, Åben Dans, Bandakademiet m.fl. Baggrunden for samarbejdet om ROCKmagneten er et ønske blandt aktørerne om, at løfte hinandens behov i fælles løsninger. Hver aktør har derfor forpligtet sig til, at indgå i et samarbejde om at etablere en række væsentlige funktioner, herunder café, scene, auditorium, biograf, møde- og klubfaciliteter, reception/ modtagelse, eksperimenterende værksteder mm., som sammen med de nære udearealer og det urbane rum vil udgøre et nyskabende, internationalt bydelshus på Musicon. Alle de primære aktører gennemgås kortfattet efterfølgende, men fælles for dem alle er, at de vil medvirke til at skabe et bydelshus med en evig puls, der ikke er afhængig af tidspunktet på døgnet eller året, men af de aktiviteter, der hele tiden finder sted i bygningen eller de nære omgivelser og det urbane rum. Samarbejdet om ROCKmagneten skaber således en ny form for synergi i fælles rammer mellem kultur, uddannelse og erhverv. ROCKmagneten

4 PROJEKTKONKURRENCE Stemningsinspiration - Jahrhunderthalle, Bochum

5 Visionen om et Bydelshus Vi ser ikke bydelshusets del af ROCKmagneten som en entydig størrelse, men snarere som en vision eller et organisk begreb, som med denne projektkonkurrence, skal tilføres en åben og fleksibel fysisk form. Visionen skal så at sige udkrystalliseres i rum og uderum, der fleksibelt, imødekommende og markant kan samle aktørerne bag projektet i et nyskabende koncept. Et koncept hvor alle aktører har gensidig glæde af hinandens tilstedeværelse, og netop herigennem tilbyder funktioner og aktiviteter til bydelshuset og et fællesskab, der bredt formuleret rummer aktørerne selv og alle Musicons brugere og besøgende. Idéen er, at hver af de primære aktører opfører sit eget byggeri, som derefter fysisk bliver en del af det samlede byggeri. Hver af aktørernes eget byggeri består af en del, der principielt betragtes som aktørens private og en del, der betragtes som offentlig. Den private del af byggeriet rummer funktioner, der er specifikt til brug for den enkelte aktør, mens den offentlige del rummer funktioner, som benyttes gensidigt af de øvrige aktører (primære og sekundære) og besøgende i bygningen. Summen af aktørernes offentlige dele udgør bydelshuset, der kvalificeres yderligere af, at aktørerne er en nyskabende sammensætning af kultur, uddannelse og erhverv, hvilket forventeligt vil skabe en hidtil uset synergi, til gavn for såvel aktører som besøgende. Bydelshuset vil blandt andet indeholde scene, biograf, café, madhus, møde- og klublokaler og lægge op til aktiviteter som dans, teater, koncerter og foredrag. Bydelshuset kan som nævnt bruges af alle aktører til fælles- eller enkeltaktiviteter, men det er vigtigt at understrege, at alle Musicons øvrige aktører og besøgende kan benytte huset, så det derigennem styrker sin egen eksistensberettigelse. Vi forestiller os et bydelshus, som med sine aktiviteter bliver et møde- og samlingssted, der efterstræber at være tilgængeligt i døgnets 24 timer. Selv når huset er lukket ser det åbent og imødekommende ud. Bygningen er som en osmotisk membran, der tillader indkig og udblik til alle tider og sider. Alle aktører deltager i projektet ud fra deres egen, og vores fælles, overbevisning om, at vi har funktioner og aktiviteter at tilbyde bydelshuset, som vil skabe det liv og miljø vi ønsker. Der er med andre ord tale om mere og andet end rum og funktioner der er tale om en indstilling til fællesskabet. I den nuværende konstellation for ROCKmagneten, og som grundlag for denne konkurrence, er der tale om tre primære aktører, som sammen, over flere etaper, opfører egne og sammenbyggede byggerier, og derigennem et bydelshus - en ROCKmagnet. Projektet skal dog have den konceptuelle rumlighed at nye aktører, såvel primære som sekundære, kan komme til, eller at der kan ske udskiftning blandt aktørerne. Dette gælder også selvom det betyder, at en fremtidig aktør opfører et selvstændigt byggeri, som ikke er i fysisk forbindelse med de andre og bydelshuset. Blot de er forbundet af det urbane rum, og idéen om at byde sig til for fællesskabet og åbne sig for besøgende i dele af eller hele sit byggeri. I denne projektkonkurrence skal det derfor anskueliggøres, hvordan familien kan vokse ikke kun i selve ROCKmagneten, men for hele Frizonen. ROCKmagneten bestående af aktørernes egne byggerier, bydelshuset og de nære omgivelser vil sammen fungere som en generator for den samlede byudvikling af Musicon. Projektet er den første permanente tilstedeværelse i Frizonen, og vil tilbyde en lang række funktioner, som vil nære hele Musicons liv. Som beskrevet tidligere er visionen bag Musicon, at brugere og aktiviteter tilsammen skaber en musisk og kreativ bydel, der fleksibelt udvider sig og trækker sig sammen efter behov og aktørernes engagement. Tilsvarende er visionen for bydelshuset, at det næres af aktørernes tilstedeværelse og engagement. Sammen eller på skift fylder de rammerne ud og skaber et bydelshus med et inciterende miljø, der til enhver tid vil invitere nysgerrige til at benytte bydelshusets mangfoldige palet af tilbud og aktiviteter. Projektet er udviklet som en knopskydning af strategien for Musicon og blandingen af kultur, uddannelse og erhverv i Frizonen. Men det stopper ikke med det. ROCKmagnetens bydelshus er ikke kun en samling funktioner i et markant, visionært, åbent og offentligt sammenhængende byggeri. Det er også interaktionen mellem bygninger og omgivelser. Vores ønske og ambition er, at grænserne mellem ude og inde ved hjælp af arkitekturen og byrummenes udformning og karakter udviskes, så bydelshusets aktiviteter og tilbud trækkes ud i Musicon og Musicon trækkes ind i bydelshuset. Derfor er forholdet mellem det urbane rum og bydelshuset afgørende i fortolkningen af konceptet. Overordnet kan man sige, at hvis Musicon udgør det offentlige rum, så udgør aktørernes egne byggeriers private del det ikke-offentlige rum. Imellem disse befinder bydelshuset sig et uderum i form af en bygning eller en bygning opfattet som et uderum. Det er heri en af konkurrencens store interessante arkitektoniske spændingsfelter ligger. Visionen rummer også en fleksibel fremtidsstrategi, som er undfanget af den overordnede strategi for udviklingen af Musicon. Denne projektkonkurrence bliver et øjebliksbillede. Den er baseret på det kendskab og de aktører, som vi er på nuværende tidspunkt, og som vi ved vil skabe en spændende og aktiv ROCKmagnet. ROCKmagneten

6 O M A K T Ø R E R N E EN SAMLING AF VISIONÆRE INSTITUTIONER OG FIRMAER Audience - fotograf Jens Dige, Rockphoto PROJEKTKONKURRENCE

7 PRIMÆRE AKTØRER DEM DER BYGGER ROCKmagneten skal opfylde behov fra markante og meget forskellige aktører, og samtidig skal det være et sted, som offentligheden vil gøre udbredt brug af. Projektet skal kunne honorere ønsker til fleksibilitet og udviklingen af konceptet og projektet over tid i forhold til Musicon-strategien. De primære aktører er som beskrevet tidligere de tre store aktører, som hver især etablerer deres eget byggeri. En del af dette byggeri dedikeres til bydelshus, mens den anden del øremærkes egne funktioner og aktiviteter. Om Danmarks Rockmuseum Danmark skal have et rockmuseum! Det bliver et rockeksperimentarium, hvor man kan se, høre og føle den danske populærmusiks historie fra 1950 ernes rock n roll frem til i dag med et bud på i morgen. I indspilningsstudiet kan du indspille din egen version af dit yndlingshit. På scenen kan man trykke den af foran et jublende 3D-publikum fra Orange Scene. Og historien bliver fortalt gennem den faste udstilling og de aktuelle tematiske særudstillinger. Det er kultur- og samtidshistorie for fuld udblæsning. Fra beat til street. Siden 1950 erne har tidens lydbillede været domineret af rockog popmusik. Rocken har leveret inspiration til jazzen, og også klassiske musikere er begyndt at overtage nogle af rockens fremtrædelsesformer med solister, der iscenesætter sig med markante virkemidler. Set med nutidens udsyn betragtes rocken som en af de stærkeste kulturelle bevægelser i det 20. århundrede. Tiden er derfor inde til, at der etableres et nationalt specialmuseum for denne kunstneriske udtryksform, som i så høj grad både har påvirket og afspejlet resten af samfundet. Når Danmarks Rockmuseum slår dørene op, vil de besøgende træde ind i en helt ny type kulturhistorisk museum i Danmark. Her bliver publikum mødt af et brag af oplevelser, der bygger bro mellem musik, teknik, ungdomskultur og samfund, udland og indland samt mellem oprør og accept. Rocken rummer både vildskaben og provokationen, men også kvaliteterne til at blive allemandseje og en slags seismograf over de strømninger, der gennemsyrer samfundet til en given tid. På Danmarks Rockmuseum bliver musikken rammen om en erindringsrejse ind i den enkelte besøgendes individuelle ungdomshistorie. På Danmarks Rockmuseum vil musikken fungere som en pegepind, der belyser en række centrale samfunds- og kulturhistoriske begivenheder, som til forskellige tider har haft betydning for musikkens udtryk. Rockmuseet kan transformere de besøgende, skabe identitet og nærvær - på tværs af generationer. Det bliver et sted i grænselandet mellem traditionelt museum og et oplevelsescenter - og med en stærk international, globaliseret appel. Rockmuseet er for alle; fra nørden over skoleklassen til familien, der alle vil prøve drømmene af. Energi, innovation og ungdomskultur er nøgleord for indholdet. Interaktivitet, udforskning og kreativitet er nøgleord for formen. På Danmarks Rockmuseum vil avancerede formidlingsformer komme til at spille sammen med den mere klassiske museumsformidling. Historierne, der fortælles ud fra ægte genstande, konkrete hændelser og personer, vil være forskningsmæssigt forankret. Aktiviteterne i Danmarks Rockmuseum spænder vidt. Der er fokus på rockens kulturhistorie og betydning, ligesom der er mulighed for at få fingrene i rigtige instrumenter og arbejde med musikken, uanset om man er øvet eller utrænet. Der er indhold til flere timers besøg, og der er oplevelser nok til genbesøg. Ved at lægge forskellige og valgfrie fortællingsruter ind mellem de mange genstande og indtryk, bliver Danmarks Rockmuseum til en slags forvandlingskugle, hvor publikum selv styrer, hvordan deres besøg skal forme sig. Rockmuseet har i dag etableret sig med sekretariat på Musicongrunden med en sekretariatsleder, to museumsinspektører med ansvar for hhv. indsamling og formidling samt en kommunikationsmedarbejder og sekretær; hvoraf de to sidstnævnte også arbejder for Musicon-sekretariatet. Dertil kommer en række praktikanter og frivillige såkaldte Rockpiloter. I forbindelse med åbningen af Danmarks Rockmuseum forventes medarbejderstaben at stige til 15 medarbejdere og et antal frivillige. Danmarks Rockmuseum er organisatorisk en del af Roskilde Museum, og er underlagt museumslovens bestemmelser. Danmarks Rockmuseum er gennem denne tilknytning til Roskilde Museum allerede principielt statsanerkendt. Det samlede udstillingsareal i Danmarks Rockmuseum er ca m 2 i den private del. Hertil kommer bydelshusfunktioner som bl.a. butik/billetsalg, café, rockscene/åben biograf på 500 m 2. Danmarks Rockmuseum og den første del af bydelshuset etableres i etape 1. Danmarks Rockmuseum i Roskilde bliver et væld af oplevelsesmuligheder. Besøgende vil møde en helt ny form for kulturhistorisk museum. Visionen er at Danmarks Rockmuseum bliver et rummeligt hus med udstillingsfaciliteter, interaktive produktionsrum, scene, lydstudier, bibliotek, arkiv samt undervisnings- og forskningsfaciliteter. Museet skal ikke blot belyse dansk rockmusik som en betydningsfuld kulturarv. Med fremadrettede pædagogiske virkemidler vil museet blive et levende eksperimentarium og byde på udfordrende oplevelser, som de besøgende ikke kan få andre steder. Ny teknologi vil gøre museet interaktivt og formidlingen til noget ganske særligt. ROCKmagneten

8 PROJEKTKONKURRENCE Trentemøller - fotograf Steffen Jørgensen

9 Om Roskilde FESTIVAL Højskole Roskilde Festival Højskole skal være et nyt og nutidigt bud på en urban og innovativ højskole. Højskolen vil tage det bedste fra den danske højskoletradition og kombinere det med Roskilde Festivals mangeårige erfaringer med at lave en af verdens bedste festivaler, og skabe et helt særligt rum for den kreativitet og det vovemod, der i dag er efterspurgte kvalifikationer i samfundet til gavn for hjernen og hjertet. Lysten og modet til at søge nye udfordringer og danne nye fællesskaber tiltrækker hvert år tusindvis af unge mennesker til Roskilde Festival og netop lyst, mod og engagement skal være bærende for Roskilde Festival Højskole. Højskolen vil skabe et sted, hvor den kreative og midlertidige energi kan kanaliseres hen, når festivalpladsen lukker, i nogle rammer der ikke er styret af pensum og eksamener, men derimod drivkraft og engagement. Roskilde Festival Højskoles faglighed centrerer sig omkring verdensborgerskab, innovation og oplevelsesproduktion, og tager med udgangspunkt i Roskilde Festival afsæt i den skabende proces omkring den rytmiske/kunstneriske scene, realisering af kulturelle begivenheder, og engagement i den verden vi lever i gennem humanitært og kulturelt arbejde. Højskolens faglige og fysiske rammer skal afspejle midlertidigheden. Arkitekturen skal være fleksibel og urban, med fokus på bæredygtighed, fysisk aktivitet og individuelt engagement i fællesskabet. Færdiggørelsen af højskolens byggeri har et tidsperspektiv på fire til seks år afhængig af finansieringsprocessen, men Roskilde Festival Højskole er allerede en aktiv medspiller på Roskilde Festival og Musicon. I juni 2010 afholdt Roskilde Festival Højskole således sit første kursus, med i alt ca. 75 elever og frivillige over en periode på 14 dage. Ved at starte på denne måde, har højskolen opnået en unik og værdifuld indsigt i, hvad de fysiske rammer skal kunne. Erfaringerne fra den midlertidige proces, kan aflejres og afsætte spor i højskolens faste rammer. Bag Roskilde Festival Højskole står i dag, før den fysiske etablering af skolen, en forstander, en arbejdende skolekreds på 70 og en bestyrelse på ni personer. Efter åbning af højskolen forventes en stab på ca. 35 medarbejdere, fordelt på ledelse, lærere, administration, kommunikation og praktisk personel, herunder køkkenpersonale. Det samlede skoleareal for Roskilde Festival Højskole er ca m 2, inkl. 90 boligenheder for elever, der forventes etableret i etape 2 af byggeriet. For Roskilde Festival Højskole er der det særlige forhold, at højskolen iflg. højskoleloven skal eje egne faciliteter på eget matrikel. Disse faciliteter kan udenfor skolens undervisning benyttes indenfor rammerne af højskoleloven af byens borgere, Musicons brugere og områdets øvrige aktører. I denne konkurrence betyder det reelt, at de faciliteter, som for Roskilde Højskoles vedkommende, betragtes som de offentlige, dvs. bydelshusfaciliteter, skal være integreret i højskolens eget byggeri, men have let adgang fra bydelshuset. ROCKmagneten

10 PROJEKTKONKURRENCE Mixerpult for Rubberhead Banditz - fotograf Per Lange

11 Om Roskildegruppen Roskildegruppen er stedet, hvor frivillige ildsjæle og professionelle projektmagere skaber Roskilde Festival og masser af andre små og store kulturarrangementer i Danmark. Roskildegruppen består af Foreningen Roskilde Festival og Fonden Roskilde Festival samt de fire selskaber Roskilde Events & Consult A/S, Roskilde Kulturservice A/S, Roskilde Grejudlejning A/S og Event 4000 A/S. Trods de forskelligartede projekter, der løses rundt omkring i Roskildegruppens selskaber, er der ét formål, der knytter gruppen sammen: Alle indtægter doneres til velgørende og kulturelle formål. Det var medarbejderne fra Roskildegruppen, der afviklede VM i Fodbold for Hjemløse i sommerferien 2009 på Rådhuspladsen i København. Det var Roskildegruppens folk og frivillige, der stod bag den CO2-neutrale musikscene under FN s klimatopmøde i København i december Det var Roskildegruppen, der stod for programindhold og afvikling af Roskilde bys vinterfestival Ånd & Viden. Og endeligt er det Roskildegruppens udlejningsforretning, der året rundt udlejer alt fra mobilhegn, festtelte, engangsservice og toiletter til arrangementer og fester i hele landet. Roskildegruppen løser kort sagt et hav af opgaver inden for især eventplanlægning i musik- og kulturlivet, og kompetencerne går hele vejen fra den tidlige idéudvikling til den praktiske afvikling. Roskildegruppen blev skabt, da Foreningen Roskilde Festival som arrangerer Roskilde Festival for nogle år siden blev tilbudt at lave en række arrangementer ude i byen. Derfor blev der oprettet en række nye selskaber med hvert deres virksomhedsområde. Udover at nyttiggøre Roskilde Festivals know-how og medarbejdere året rundt, er Roskildegruppens fire selskaber og Fonden Roskilde Festival skabt for at fremtidssikre Roskilde Festival økonomisk og tilpasse festivalen de mange krav, som skatte- og momslovgivningen stiller til et skatte- og momsfritaget non-profit-arrangement. Skulle Foreningen Roskilde Festival komme i økonomiske vanskeligheder, kan Fonden Roskilde Festival hjælpe festivalen ved at yde finansiel støtte til Foreningen Roskilde Festival. Roskilde Kulturservice A/S er et administrationsselskab, hvis personale løser mange forskellige opgaver i form af arbejde for de projekter og arrangementer, der udføres blandt andet i Roskildegruppen. Alle lønnede medarbejdere, der arbejder for f.eks. Roskilde Festival, er ansatte i Roskilde Kulturservice A/S Event 4000 A/S er et eventselskab, som bygger på erfaring oparbejdet i forbindelse med Roskilde Festival og andre arrangementer. Selskabet planlægger, etablerer og afvikler arrangementer for egen regning og risiko. Roskilde Grejudlejning A/S udlejer grej og materiel året rundt til arrangementer rundt omkring i landet. Selskabet har erfaring i at løse små og store opgaver i forbindelse med udlejning af grej til midlertidige arrangementer, og den primære kundegruppe er således kulturarrangementer, koncerter og events med Roskilde Festival som den største kunde. Roskildegruppen har i dag ca. 50 faste medarbejder og mere end frivillige i forbindelse med afholdelsen af hver festival. Det samlede areal for Roskildegruppen er ca m 2 for den private del og 550 m 2 for den offentlige del. Roskildegruppens private byggeri og andel af bydelshuset forventes etableret i etape 3 af byggeriet. Foreningen Roskilde Festival er arrangør af Roskilde Festival, som er Nordeuropas største kultur- og musikfestival. Siden den første festival i 1971 har Foreningen Roskilde Festival doneret mere end 120 millioner kroner til velgørenhed. Den omfattende frivillige arbejdskraft er en hjørnesten i hele Roskilde Festivals eksistensgrundlag, og ingen andre festivaler i verden har en så stor tilslutning af frivillig arbejdskraft. Over frivillige er årligt med til at skabe den unikke orange feeling, når musikken er i fuld gang. Fonden Roskilde Festival er moderselskab for Roskildegruppens fire aktieselskaber, og overskud fra selskaberne doneres via denne fond til almennyttige formål. Fonden står også for drikkevaresalg på Roskilde Festival. Roskilde Events & Consult A/S er et eventselskab, som bygger på erfaring oparbejdet i forbindelse med Roskilde Festival og andre arrangementer. Selskabet planlægger, etablerer og afvikler arrangementer for eksterne kunder og for deres regning og risiko. ROCKmagneten

12

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten

PROJEKTKONKURRENCE ROCK. magneten PROJEKTKONKURRENCE ROCK magneten Forundersøgelsen og konkurrenceprogrammet er udarbejdet af: CEBRA a/s, arkitekter maa Vesterbro Torv 1-3, 2. sal 8000 Århus C GASOLIN - Fotograf: Susanne Mertz INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

! " # " $ % $ % & ' ( ) * + ',-. / 0 1 1 2

!  #  $ % $ % & ' ( ) * + ',-. / 0 1 1 2 1 ! " # " $ % $ % &' ( )*+',-./ 011 2 2/3 14134 56 /7 /4 32 +! 2 3 /14$5 14 6$ 5 + 4 / 7 4+/17 8 /$1 57 3 9/ 43 + 7 2+! 14/*611 + 1 6:*61: +! 6 7 " 1 #++ 14 /; $4 "1! $3 :2 613,: :

Læs mere

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN

EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN VORES VISION DET VI DRØMMER OM AT OPNÅ VISION EN PROGRESSIV STORBYHØJSKOLE I DIALOG MED KØBENHAVN, NORDEN OG VERDEN > at være et førende ud- og dannelsessted for unge fra hele Norden > at fremme den interkulturelle

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse

Nye tider Nye haller. Invitation til deltagelse Nye tider Nye haller Invitation til deltagelse Invitation til deltagelse i Nye tider Nye haller... side 3 Nye tider stiller nye krav til nye idrætshaller... side 3 Hvordan gør vi?... side 4 Den overordnede

Læs mere

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale:

Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: KULTURAFTALE Mellem Aarhus Kommune og Aarhus Festuge er der indgået følgende aftale: 1. Indledning Aftalen tager udgangspunkt i Festugens formål jf. vedtægterne samt Kulturaftalen mellem Kulturministeriet

Læs mere

Dansk Talentakademi: Vision for Campus

Dansk Talentakademi: Vision for Campus Dansk Talentakademi: Vision for Campus vedtaget af bestyrelsen September 2014 Indledning Dansk Talentakademi tilbyder undervisning til ca. 150 elever fordelt på fem linjer: Musik Kunst og Design Dans Musical

Læs mere

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST

MUSEET FOR SAMTIDSKUNST HANDLING// OPLEVELSE//DELTAGELSE// FORDYBELSE// REFLEKSION// FORMIDLING// MUSEET FOR SAMTIDSKUNST DEN LEVENDE KUNSTS MUSEUM VISIONSSTRATEGI 2013-2015 0. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Mission og vision 2. Formålsparagraf

Læs mere

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet

Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet Formål Denne handleplan for opbakning og udvikling af kulturlivet er en del af Temaplan for Sundhed, Kultur og Fritid. Kulturlivet er en vigtig del

Læs mere

DNA. Accelerate your future

DNA. Accelerate your future DNA MANIFEST KPH vil styrke iværksætteri med fokus på social, kulturel og miljømæssig værdi i samfundet. KPH er mere end et kontorfællesskab for sociale, kulturelle og miljømæssige iværksættere. KPH er

Læs mere

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020

3.2 KULTUR. Randers Kommune - Visionsproces 2020 3.2 KULTUR Randers Kommune - Visionsproces 2020 Kulturpolitikken i Randers Kommune Der er tre temaer i kulturpolitikken: 1. Børn og kultur Sikring af børns møde med den professionelle kunst og kultur 2.

Læs mere

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen.

Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Mobil Kunst og Kulturformidling Formidling af kunst og kultur direkte via mobilen. Index INDHOLDSFORTEGNELSE side Innovativ digital formidling... 3 Idékatalog 4 Udvalgte funktioner 5 Kort 6 Kalender 7

Læs mere

HVAD ER LYDENS BY SKOLE?

HVAD ER LYDENS BY SKOLE? HVAD ER LYDENS BY SKOLE? RESUME Lydens By Skole er et projekt, der med lyd og akustik skaber innovative løsninger for forbedret læringsmiljø og fagligt udbytte. Lydens By Skole er et ambitiøst projekt,

Læs mere

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt

Sort mælk. Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Sort mælk Holocaust i ny kunst Museet for Samtidskunst, Roskilde Ved Mette Rold, adjunkt Museumsformidling og kunst Holocaust som erindringsbilleder i museumsformidlingen Med dette forløb tages der fat

Læs mere

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE

KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE KOMBINÉR BOLIG OG ERHVERV KREATIVE FAMILIEBOLIGER RUM TIL AT BO OG ARBEJDE FAMILIEBOLIGER MED PLADS TIL BÅDE ARBEJDE, FAMILIELIV OG FÆLLESSKAB Som beboer i de Kreative Familieboliger får man en unik mulighed

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Bydelen som spilleplade

Bydelen som spilleplade Bydelen som spilleplade Beskrivelsen af spillepladen forklarer de vigtigste forhold, planlagte indgreb og udstikker desuden de overordnede rammer for den fremtidige udvikling. Rammerne er nødvendige og

Læs mere

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE

KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN NÅR KØBENHAVN VISER SIG FRA SIN BEDSTE SIDE KULTURHAVN KORT Kulturhavn er Danmarks største havnefestival med over 200 forskellige kultur- og idrætsoplevelser i Københavns Havn. På bare 12 år

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009.

Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum. Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Danish Maritime Museum Pressemeddelelse, 2.juni 2009. Danmark får et nyt nationalt søfartsmuseum i 2012. Projektering af de nye udstillinger er netop gået i gang og

Læs mere

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER

SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER STØT ETABLERINGEN AF SKÅRUP KULTUR & IDRÆTSCENTER Vi står bag projektet: Skårup Hallen SIF Skårup Idrætsforening Skårup Borgerforening Hvad går projektet ud på? Skårup-Vejstrup området er et dynamisk

Læs mere

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET

FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET FORVANDLINGS- AKADEMIET KULTURHAVNEN // KULTURVÆRFTET Side 1 - et område under udvikling 800 års historie samlet på få m2 Middelalderbyen Sundtolden og søfart Renæssanceslottet Industrisamfundet Kultur

Læs mere

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research

KALMER & HVASS A R K I T E K T E R Design by Research Hvad gør de i Republikken, LYNfabrikken, the Hub og Spinderihallerne? //INDHOLD /Hvem er de? /Brugerne /Optagelse /Faciliteter /Aktiviteter /Identitet /Hvad kendetegner et vellykket iværksætterhus? /HVEM

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk

KULTUR OG OPLEVELSER. Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk 40 KULTUR OG OPLEVELSER KULTUR Kultur og kreativitet er vigtige faktorer for den enkeltes udvikling, for samfundets sammenhængskraft og for økonomisk vækst. José Manuel Barroso, formand for Europakommissionen

Læs mere

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE.

Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID - i Lejre Kommune Kære Borger, Kære Gæst - i Lejre Velkommen til vort bud på en Kultur-, Fritids- og Turismepolitik for Lejre. Velkommen til OPLEV LEJRE. Meningen med vore

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015

Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 NATIONALMUSEET Drifts- og Administrationsafdelingen Sekretariatet J.nr.: 2010-006657 28. juni 2011 Strategi for Nationalmuseet 2012 2015 Indledning Nationalmuseet er Danmarks kulturhistoriske hovedmuseum.

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

Jeg har for første gang besøgt Roskilde. Min

Jeg har for første gang besøgt Roskilde. Min INSP! ROSKILDE Jeg har lige afsluttet min praktik som pædagogstuderende på INSP! Fed oplevelse. Både at møde kunstnere og. Ikke mindst de knaldhamrende dygtige formidlere på Musicon. Jeg har fået en masse

Læs mere

NOTAT: Placering af nye almene boliger.

NOTAT: Placering af nye almene boliger. Sagsnr. 246187 Brevid. 194019 12. august 2014 NOTAT: Placering af nye almene boliger. Indledning: Der er behov for flere almene boliger, for at kommunens kan løse boligbehovet for udsatte befolkningsgrupper.

Læs mere

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010

Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å. Oktober 2010 Koncept for decentral formidlingsstruktur i Nationalpark Skjern Å Oktober 2010 Kort om konceptet Borgerinddragelse og lokal forankring har været centrale elementer i det hidtidige arbejde med Nationalpark

Læs mere

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib

SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib SKOLEMATERIALE til teaterforestillingen Et Mærkeligt Skib Dette skolemateriale er tænkt som et oplæg til at arbejde videre med forestillingen i fagene dansk, drama og billedkunst. Det består af nogle korte

Læs mere

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg

Rammeaftale. mellem. Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg Kultur- og Fritidsafdelingen 13. maj 2013 Forslag Rammeaftale mellem Silkeborg Kommune og Fonden Musik- og Teaterhuset, Silkeborg som grundlag for kommunalt tilskud til drift af Jysk Musik & Teaterhus,

Læs mere

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER

KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER KULTUR-, IDRÆTS- OG FRITIDSPOLITIK 2012 15 MOD PÅ LIVET ENERGI TIL HANDLING - DET ER NOGET SÆRLIGT AT VÆRE BORGER I FREDERICIA VISION VÆRDIER INDSATSER Oplag: 500 Udgiver: Fredericia Kommune, 2012 Grafisk

Læs mere

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15

slke.dk Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 Charlottenlund Slot Teamchef Niels Flach-Jensen Kulturvision Charlottenlund 20.06.15 SLKE Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme SLKE formål Vedligeholde, nyttiggøre og formidle den bygnings- og havekulturelle

Læs mere

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren.

Hvor alt sker. Kolding. Tønder. Rødekro. Aabenraa 7 km. Tyskland 25 km. Der er motorvej lige til døren. Compass Congress Center i Rødekro, Brunde Vest 17 Tønder 40 km. Rødekro Brundevej Brunde Nord Ribevej Brundevej Brunde Øst Kolding 40 km. E45 Løgumklostervej Tyskland 25 km. Aabenraa 7 km. Der er motorvej

Læs mere

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN?

HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? 5. og 6. september 2014 i Bella Center HVORDAN SKAL VI BO I FREMTIDEN? Mød 1.500 beslutningstagere fra alle landets almene boligorganisationer på Danmarks største messe for almene boliger. Over 50 udstillere

Læs mere

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus

Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Nyt centralt havnebyrum og Multimediehus Læs mere på www.multimediehuset.dk Århus Kommune Hvad og hvor? Samspil mellem by, bygning og havn Omdannelsen af De Bynære Havnearealer er et af de største udviklingsprojekter

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S..

Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. RAMMEAFTALE Rammeaftale 2013-2016 for Edition S 1. Aftalens formål og grundlag Denne 4-årige rammeaftale er indgået mellem Statens Kunstråds Musikudvalg og Edition S.. Edition S er en selvejende institution,

Læs mere

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013

VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING. Søndag den 10. marts 2013 VELKOMMEN TIL ÅRETS GENERALFORSAMLING Søndag den 10. marts 2013 Kære medlemmer. Bestyrelsen byder velkommen til årets generalforsamling. Den trettende i rækken og vi ser frem til mange flere. Arne Christensen

Læs mere

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus

Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus Borgernes hus Byrådet har som en del af budgetaftalen for 2013-2016 besluttet, at der skal udarbejdes et beslutningsoplæg vedrørende etablering af et hus med hovedbibliotek, musikskole, mødelokaler mv.

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Det aktive byrum Status 2014

Det aktive byrum Status 2014 Det aktive byrum Status 2014 KMØ Det aktive byrum er et ud af 9 projekter under kulturaftalen KulturmetropolØresund, der er indgået mellem 26 kommuner, Region Hovedstaden og Kulturministeriet. Aftalen

Læs mere

Vedtægt for Museum Sjælland

Vedtægt for Museum Sjælland Vedtægt for Museum Sjælland Baseret på: Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, lov nr. 1531 af 211210, med tilhørende bekendtgørelse Museumsloven,

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG

24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG 24. januar 2014 ADVOKATFIRMA NOTAT OM COPENHAGEN STREET FOOD - IDÉOPLÆG INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND...3 1 JULIAN 3 APS...5 2 STREET FOOD SUPPLIES...6 3 STADEHOLDERFORENINGEN...6 4 STREET FOOD RÅDET...7

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Læringsforløb 8 Kl. 08.00-10.00 Kl. 08.00-12.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Byrådssalen

Læs mere

LÆRING DER SÆTTER SPOR

LÆRING DER SÆTTER SPOR LÆRING DER SÆTTER SPOR Faglighed Relationer Bevægelse Kreativitet - Initiativ Min drømmeskole - tegnet af Viktor, 3.A. VISION FOR SKOLEN PÅ NYELANDSVEJ LÆRING DER SÆTTER SPOR Vi er stolte af den kvalitet

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

N.J. Fjordsgades Skole

N.J. Fjordsgades Skole N.J. Fjordsgades Skole ------------ ------------------ --- Nyhedsbrev fra fremtidens folkeskole I dette nummer 1 CAMP-ister i fremtidens folkeskole 1 Foranderlighed som udfordring 2 Opblødning af traditionelle

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

Velkommen til Snapsting 2015

Velkommen til Snapsting 2015 Velkommen til Snapsting 2015 Viborg byder velkommen til Snapsting - Viborg Hærvejsfestival 2015 i den sidste uge i juni. Programmet er fyldt med kultur, debat, sport, fest og fed musik. Men Snapsting?

Læs mere

Generel mening om projektet - God ide?

Generel mening om projektet - God ide? Side 1 Generel mening om projektet - God ide? Generel mening - uddybet Flere fester jeg ville ikke bruge det, på baggrund af det umiddelebare indhold af aktiviteter i huset Synes der er andet at prioritere

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Prospekt for Nepal 2010!

Prospekt for Nepal 2010! Prospekt for Nepal 2010! Indledning: Hvad er ideen med at ville lave et prospekt, altså en mere kommerciel tilgang til et velgørenhedsprojekt? På mange måde ligner velgørenhedsbranchen forretningsverdenen,

Læs mere

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup

Pædagogiske læreplaner Børnegården i Ollerup Alsidig personlig udvikling Pædagogiske læreplaner Børnene skal opleve, at de bliver mødt af engagerede og anerkendende voksne og at blive inviteret ind i det kulturelle fællesskab. Børnene skal have mulighed

Læs mere

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse

Årsplan. Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse Årsplan Skoleåret 2014/2015 Linjefag 7. 9. klasse 1 Årsplan for Linjefag musik FAG: Musik KLASSE: 7-9 klasse ÅR: 14/15 Lærer: MG August Oktober Opbygning af et fælles repertoire til Spil Dansk Dagen samt

Læs mere

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne?

Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Oplevelsesdesign hvad skal vi med oplevelser på bibliotekerne? Fremtidens biblioteksrum (temadag) v/ Rasmus Grøn 25. marts 2014 www.maerkk.aau.dk MÆRKK - Markedskommunikation & Æstetik: Kultur & Kognition

Læs mere

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN

DET BEDSTE LAND FOR VERDEN DANMARK 1 DET BEDSTE LAND FOR VERDEN Alternativets ambition er at udvikle det danske samfund, så Danmark ikke bare er det bedste land i verden, men det bedste land for verden. ET BÆREDYGTIGT SAMFUND Alternativet

Læs mere

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje

ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE. - Projektforslag til regional udviklingspulje ACCELERATIONSFORLØB FOR IVÆRKSÆTTERE PÅ ERHVERVSUDDANNELSERNE I ROSKILDE - Projektforslag til regional udviklingspulje INDHOLD BAGGRUND... 2 FORMÅL... 2 PLATFORM... 2 INDHOLD... 4 TIDSPLAN... 5 BUDGET

Læs mere

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by.

bringer dig hjem Lad op, nyd din tid på altanen med udsigt over Søndre Strand og Køge by. Bo med havet på første klasse Du har nu muligheden for at bo, hvor der er højt til himlen, sand under fødderne, bølgebrus som sød musik. Og kort vej til byens puls og liv. Den saltfyldte duft af hav i

Læs mere

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år

DBC Strategi 2017. DBC har nye udfordringer i de kommende år DBC Strategi 2017 DBC har nye udfordringer i de kommende år Digital transition er stadig det grundvilkår, der bestemmer DBC s strategi. Også i de kommende år. Med alt hvad det indebærer med teknologi,

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET

BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET STOLPEGAARD - FÆLLES FACILITETER ET STENKAST FRA HAVET UNIK PLACERING INDFLYTNINGSKLAR FRA 2,7 MIO. KR. GØR DRØMMEN TIL VIRKELIGHED: BYG JERES HUS I EN ÆBLELUND TÆT VED HAVET Byg jeres drømmehus i det,

Læs mere

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.

biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt. Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn

Læs mere

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus

Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Interview Jeg vil gerne kunne se tilbage om 10 år og sige, at vi var med til at sætte en ny dagsorden for kulturlivet i Aarhus Mød KulturERhvervs medlem, Kim Bisgaard i et interview om hjertebarnet, Godsbanen

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården.

Om Færgegården: Om Roskilde Museum. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Fusion mellem Roskilde Museum og Museum Færgegården. Baggrund Det danske museumslandskab er i forandring. En igangværende udredning peger på større museer, som fagligt, økonomisk og organisatorisk er bæredygtigt

Læs mere

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati

Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Campus Bindslevs Plads 2015 Uge 38, Læringslaboratorium 2: Demokrati Uge 38 2015 Kl. 08.00-14.00 Mandag 14.09.15, Kl. 08.00-10.00 Tirsdag 15.09.15,, Onsdag 16.09.15, Læringsforløb 9 Kl. 08.15-13.30 Demokrati

Læs mere

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse

Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Bent Rej og Solkær Face to face fotografi fra Stones til Winehouse Dette materiale består af følgende afsnit Om udstillingen... 1 Om undervisningstilbuddet på Trapholt... 2 Hvem er Bent Rej og Søren Solkær?...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov.

VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK. Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. VEDTÆGTER FOR KVINDEMUSEET I DANMARK Museets vedtægter er underlagt gældende museumslov. 1. Museets navn og ejerforhold, art og status. 1.1. Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt landsdækkende kulturhistorisk

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED

KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED KULTURHUSET RANDERS 2020 Et levende, transparent og synligt hus - BYENS MØDESTED VISIONEN ET ÅBENT, SYNLIGT OG SAMARBJEDENDE KULTURHUS Visionen for Kulturhuset Randers 2020 er at nytænke huset som borgernes

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden

Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Arkitekturpolitik skaber lokal identitet i en global verden Oplæg ved ARKITEKTURPOLITISK KONFERENCE Dansk Arkitektur Center 5. december 2008 v/ Helle Juul Kristensen Planlægger, cand. mag. Cittaslow-koordinator

Læs mere

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017

Kulturstrategi. for. Bornholms Regionskommune 2014-2017 Kulturstrategi for Bornholms Regionskommune 2014-2017 1 Indholdsfortegnelse Baggrund... 3 Politisk målsætning... 5 Oversigt over indsatsområder... 5 Målgruppe... 5 Udgangspunkt... 5 Indsatsområder... 7

Læs mere

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi

nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi nytænkning og innovation udvikling af energieffektiv teknologi De globale mål om forsyningssikkerhed og markant reduktion af CO 2 skal opfyldes gennem større energieffektivisering og meget mere brug af

Læs mere

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET

VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET VELKOMMEN I DR KONCERTHUSET DR Koncerthuset i DR Byen har vundet stor international anerkendelse og mange priser for både arkitektur og akustik. Koncerthuset afvikler årligt flere end 250 koncert- og tv-produktioner

Læs mere

Hovedsynspunkter fra kulturpolitikmøderne 30. november og 7. december. Tema: Den levende by

Hovedsynspunkter fra kulturpolitikmøderne 30. november og 7. december. Tema: Den levende by 13. januar 2011 Hovedsynspunkter fra kulturpolitikmøderne 30. november og 7. december Tema: Den levende by Indledning Kulturoplevelser og begivenheder i byens rum er med til at skabe en levende og dynamisk

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Pædagogisk læreplan 0-2 år

Pædagogisk læreplan 0-2 år Barnets alsidige personlige udvikling: Overordnet mål: Barnet skal vide sig set og anerkendt. Barnet oplever at møde nærværende voksne med engagement i dets læring, udvikling og liv. At barnet oplever

Læs mere

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det

Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, effektivt globalt kommunikationsnetværk med telefon- og internettet, er det Simon S. Simonsen Lecture. Working paper - Arbejdspapir Urban Sundhed nogle grundbegreber Simon Simonsen, Center for Urban Sundhed, PH Metropol & Sundhedsfremme, Roskilde Universitet, 2010. Byen Såvel

Læs mere

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr.

Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena 13-04-2015. Sagsnr. KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Eventvurdering af World Cup Copenhagen 2017-2019 World Cup Dressur og Ridebanespringning i Royal Arena Med World Cup Copenhagen ønsker ansøger at afvikle et World Cup kvalifikationsstævne

Læs mere

Hvor alt sker. Kolding. Rødekro. Aabenraa. Sønderborg. Der er motorvej lige til døren

Hvor alt sker. Kolding. Rødekro. Aabenraa. Sønderborg. Der er motorvej lige til døren Brunde Nord ompass Congress Center Rødekro, Brunde Vest 17 Brundevej Brunde Øst Brundevej Rødekro Kolding Ribevej Løgumklostervej Sønderborg Aabenraa Der er motorvej lige til døren Compass Congress Center

Læs mere

Den pædagogiske læreplan

Den pædagogiske læreplan Gentofte Kommune Den pædagogiske læreplan Den 1. august 2013 1 Indledning Gentofte Kommune vil have det bedste børneliv for de 0 til 6-årige. Vi vil være førende med et børneområde på forkant med den globale

Læs mere

De pædagogiske læreplaner og praksis

De pædagogiske læreplaner og praksis De pædagogiske læreplaner og praksis Medarbejderne har på en personaledag lavet fælles mål for læreplanerne, og på den måde har dagtilbuddet et fælles afsæt, alle medarbejderne arbejder ud fra. Der er

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER

CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER CHARTER FOR DE DANSKE PRODUKTIONSSKOLER Produktionsskoleforeningen proklamerer hermed følgende tekst som de danske produktionsskolers charter om grundlæggende principper for produktionsskoleformen 1 Forord

Læs mere

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune.

0 point: Eventens budget kan ikke godkendes af Københavns kommune. 1 point: Eventens budget kan godkendes af Københavns Kommune. Kultur- og Fritidsforvaltningen Byudvikling & Events NOTAT Vejledning til vurderingsmodel eventvurdering Den skønsmæssige vurdering af eventen tager udgangspunkt i eventansøgningen. På baggrund af ansøgningen

Læs mere

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013

Børs og katedral - museer som en investering. Trondheim 7 oktober 2013 Børs og katedral - museer som en investering Trondheim 7 oktober 2013 Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Vi lever i en tid som præges af en serie karakteristika: Globalisering som

Læs mere

TVÆRHUSET ET MULTIFUNKTIONSHUS PÅ CHRISTIANSHAVN

TVÆRHUSET ET MULTIFUNKTIONSHUS PÅ CHRISTIANSHAVN CHRISTIANSHAVNS GYMNASIUM. CHRISTIANSHAVNS DØTTRESKOLE. VO R F R E L S E R S K I R K E 1 INDHOLD VISION 3 VIRKELIGGØRELSE AF PROJEKTET 5 INSTITUTIONERNE - HVEM ER VI OG HVAD VIL VI 6 Vor Frelsers Kirke

Læs mere

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU

ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU ARBEJDSVISION for byggeriet af DNU Det Nye Universitetshospital: sammenhængende, bæredygtigt og effektivt byggeri integreret forskning, uddannelse og klinik attraktivt arbejdsmiljø innovative processer

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere