Debat på Christiansborg, Fællessalen, tirsdag den 28. februar 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Debat på Christiansborg, Fællessalen, tirsdag den 28. februar 2017"

Transkript

1 Debat på Christiansborg, Fællessalen, tirsdag den 28. februar :00 Registrering med morgenmad 9:00 Velkomst v/mikkel Dencker (DF), energi- og klimaordfører 9:10 Hvilken rolle skal bygninger spille frem mod 2050? v/christian Ibsen, direktør, CONCITO 9:20 Status på energispareindsatsen i forhold til bygninger v/henrik Andersen, kontorchef, Energistyrelsen 9:40 Muligheder for energibesparelser i bygninger v/per Heiselberg, professor, Aalborg Universitet, medlem af Energikommissionen 10:00 Præsentation af Byggeriets Energianalyse 2017 v/michael H. Nielsen, direktør, Dansk Byggeri 10:30 Debat om bygningers rolle i den grønne omstilling v/mikkel Dencker (DF) Thomas Danielsen (V), Martin Lidegaard (RV), Jens Joel (S), Christian Poll (ALT) og Søren Egge Rasmussen (EL) 11:00 Tak for i dag

2 Bygningernes rolle i den grønne omstilling frem mod 2050 Dansk Byggeri, 28. februar 2017 Christian Ibsen, direktør

3 Det overordnede mål: Nul udledning inden 2050 Kilde: Global Carbon Project, 2017

4 Kilde: EEA, 2015 Reduktionstakten skal øges

5 Udfordringen er (stadig) enorm i EU - Energiproduktionen er IKKE grøn endnu Energiforbrug VE Kilde: EUROSTAT

6 Udfordringen er (stadig) stor i DK - vi har også et stykke endnu Bruttoenergiforbrug 2015 Kilde: Energistatistikken 2015

7 Det globale energiforbrug skal halveres Energibesparelser er den vigtigste teknologi Vi skal frem mod 2100 spare mere energi end vi forbruger i verden i dag Det er både en nødvendighed og en mulighed for DK Kilde: Van Vurren et al; Climatic Change (2011)

8 I Danmark: Husholdningernes energibesparelser opvejes af nyt forbrug Husholdningernes energiforbrug 2015 Kilde: Energistatistikken 2015

9 Fokuspunkter for bygningers rolle i den grønne omstilling Bygninger er en integreret del af energisystemet Energibesparelser og udbygning af grøn energi er begge vigtige det er både og - ikke enten eller Prioritering af de energibesparelser i bygninger, der giver mest værdi og er mest omkostningseffektive Byggematerialerne har en væsentlig og stigende betydning for nye og renoverede bygningers samlede klimabelastning => materialevalget er vigtigt => prioritér når man har fat i bygningen

10 Vi skal tænke anderledes - behov for kloge klimamål - Retningen er vigtig! så hastigheden - Klimamål bør ikke stå alene - Lad os arbejde med en klog målpakke! Klima Elektrificering VE EE Fossilfri

11 Tak for ordet!

12 Status på energispareindsatsen for bygninger Bygningers rolle i den grønne omstilling, Dansk Byggeri, 28. februar Henrik Andersen Energistyrelsen

13 Indhold Status for ee i bygninger Den fremtidige indsats Energiforbrug og potentialer for besparelser Nye virkemidler efter 2020? Overordnede budskaber

14 Nuværende rammer og aktiviteter Den politiske aftale fra Energiselskabernes spareforpligtelse, indsats i bygninger svarende til mio. kr./år Den tidligere regerings energirenoveringsstrategi Forbud mod oliefyr Energireserven (60 mio./år) Videncenteret Alternativer til oliefyr/varmepumper-initiativ SparEnergi Intelligente bygninger mv Lokal rådgivning Bedre bolig Skærpelser af Bygningsreglement i 2010,2015 og 2020

15 Rammer for fremtidige indsats Nationale politiske målsætninger Uafhængighed af fossile brændsler i % VE i EU- Direktiver under forhandling EED, 30% øget energieffektivitet i 2030 ift 2007 og 1,5% effektivitetsforbedring per år. EPBD, fokus på bygningsautomation, obligatoriske eftersyn af varme- og køleanlæg, energikrav til nye bygninger, VE på eller ved bygninger. Regeringsudspil til ny aftale for perioden efter 2030 i efteråret

16 Energiforbrug Pris for besparelser kr/kwh Hovedspørgsmål Hvor meget ee er der behov for at nå målsætninger mest omkostningseffektivt? Kommer energibesparelser af sig selv? Besparelsesniveau Besparelser Omkostning til besparelser Marginal omkostning til forsyning Og hvis ikke hvilke virkemidler skal anvendes? Behov for virkemidler Energiforbrug uden nye virkemidler Nye virkemidler År

17 Varmeforbrug Index 1975 = 100 Energiforbrug og potentialer Der er opnået store besparelser Opvarmet areal 20 Endeligt opvarmning per m2 Nettovarme per m Potentialer for varmebesparelser Men der er stadig store potentialer ca. 35% (Ifølge Strategi for Energirenovering fra 2014) Erhverv mv. Etageboliger Enfamiliehuse

18 Virkemidler Normative virkemidler, fx Krav til fremtidens bygninger både eksisterende og nybyggeri Krav til nye smarte teknologier i BR Krav til drift/commissioning/performancetest Økonomiske virkemidler Højere/lavere afgifter? Nye rammer for energiselskabernes indsats, mio.kr/år - evt. en ny ordning? Nye tilskud? Information Energimærkning Rådgivning/Bedre Bolig Partnerskaber om information

19 Virkemidler Forskning, udvikling, demonstration En mere målrettet indsats Nye puljer Indsats for smarte, datadrevne løsninger EU-fonde Kompetenceudvikling Uddannelser Certificeringer/krav

20 Sparepotentialer i boliger PJ 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Stuehus Række/kædehus Etagebolig Parcelhus Opførselsår

21 Besparelsespotentiale i enfamiliehuse kwh/m før Opførselsår Potentiale 2050 Forbrug i 2050 Enhedsforbrug i dag

22 Enhedsforbrug for varme i eksisterende boliger i dag sammenlignet med BR15 kwh/m før BR15 Opførselsår En familiehuse Flerfamiliehuse

23 Enhedsforbrug for varme i eksisterende boliger sammenlignet med BR kwh/m Enhedsforbrug i eksisterende boliger i gennemsnit Varmeforbrug ifølge BR15

24 Overordnede budskaber Balancen mellem EE og VE Eksisterende bygninger Nye virkemidler hvad kommer af sig selv og hvad kræver politisk handling Virkemidler skal være effektive, mulige at håndhæve og politisk realistiske

25 MULIGHEDER FOR ENERGIBESPARELSER I BYGNINGER Per Heiselberg, Professor Institut for Byggeri og Anlæg I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

26 RELEVANTE SPØRGSMÅL AT FÅ BESVARET ER DER ET BETYDELIGT ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE? ER DET TEKNISK MULIGT AT ENERGIEFFEKTIVISERE? GIVER DET MENING PÅ LANGT SIGT ( ) AT REDUCERE ENERGIFORBRUGET I DET EKSISTERENDE BYGGERI OG I GIVET FALD, HVOR LANGT BØR VI GÅ? HVORDAN GØRES DET MEST OMKOSTNINGSEFFEKTIVT? ER VI PÅ RETTE VEJ / KAN VI BARE FORTSÆTTE I SAMME TAKT SOM NU? I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

27 RELEVANTE SPØRGSMÅL AT FÅ BESVARET ER DER ET BETYDELIGT ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE? ER DET TEKNISK MULIGT AT ENERGIEFFEKTIVISERE? GIVER DET MENING PÅ LANGT SIGT ( ) AT REDUCERE ENERGIFORBRUGET I DET EKSISTERENDE BYGGERI OG I GIVET FALD, HVOR LANGT BØR VI GÅ? HVORDAN GØRES DET MEST OMKOSTNINGSEFFEKTIVT? ER VI PÅ RETTE VEJ / KAN VI BARE FORTSÆTTE I SAMME TAKT SOM NU? I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

28 UDVIKLING I KRAV TIL ENERGIFORBRUG I NYE BYGNINGER Reference: SBI 2016 I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

29 TOTALT VARMEBEHOV FOR FORSKELLIGE BYGNINGSTYPER EFTER OPFØRELSESPERIODE Reference: Future Green Buildings, AAU 2016 I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

30 Energiforbrug i danske enfamiliehuse i forhold til opførelsesår Reference: SBI/Erhvervs- og Byggestyrelsen I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

31 ANTALLET AF BOLIGER OG ERHVERVS- BYGNINGER FORDELT PÅ ENERGIMÆRKER, 2016 Reference: Byggeriets Energianalyse 2017, Dansk Byggeri I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

32 ANTALLET AF BOLIGER OG ERHVERVS- BYGNINGER FORDELT PÅ ENERGIMÆRKER, 2016 ~40% Reference: Byggeriets Energianalyse 2017, Dansk Byggeri I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

33 EKSEMPEL PÅ EFFEKT AF FORSKELLIGE RENOVERINGSTILTAG L E J L I GHEDSBYGGERI FRA 1930 E N E R GIMÆRKE F Reference: SBi 2013:03 I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

34 EKSEMPEL PÅ EFFEKT AF FORSKELLIGE RENOVERINGSTILTAG (ONE-AT-A-TIME) Renoveringstiltag Besparelsespotentiale (%) Isolering af ydervægge (150 mm) 37 Isolering af tag/loft (300 mm) 13 Lufttætning (BR 10 krav) 9 Vinduer (U= 0,8) + forbedret lufttæthed 17 Ventilation (85% VGV, SEL 0,6 kj/m 3 14 Solfanger (50 m 2, 2m 2 /lejlighed) 4 Udskiftning af pumper 2 Isolering af varmerør (75mm) 2 Reference: SBi-AAU 2013:03 I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

35 BEREGNET TOTAL TEKNISK MULIG BESPARELSE I DAG Building Type Present Energy Use Total Saving (kwh) Total Saving (%) Single Family 30 ties Single Family 60 ties Multifamily 30 ties Multifamily 60 ties Reference: SBi 2013:03 I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

36 RELEVANTE SPØRGSMÅL AT FÅ BESVARET ER DER ET BETYDELIGT ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE? ER DET TEKNISK MULIGT AT ENERGIEFFEKTIVISERE? GIVER DET MENING PÅ LANGT SIGT ( ) AT REDUCERE ENERGIFORBRUGET I DET EKSISTERENDE BYGGERI OG I GIVET FALD, HVOR LANGT BØR VI GÅ? HVORDAN GØRES DET MEST OMKOSTNINGSEFFEKTIVT? ER VI PÅ RETTE VEJ / KAN VI BARE FORTSÆTTE I SAMME TAKT SOM NU? I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

37 ENERGIRENOVERING AF BYGNINGER I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

38 ESTIMERET FORLØB FOR UDSKIFTNING AF TAGBEKLÆDNING Baseret på BBR oplysninger om type og opførelsesår samt estimeret levetid Reference: SBi 2016:04 I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

39 ESTIMERET FORLØB FOR UDSKIFTNING AF YDERVÆGSBEKLÆDNING Baseret på BBR oplysninger om type og opførelsesår samt estimeret levetid Reference: SBi 2016:04 I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

40 OPTIMAL EFFEKTIVISERING AF VARME- FORBRUG I BYGGESEKTOREN INDTIL 2050 Nuværende gennemsnitligt energiforbrug Gennemsnitligt mål for renovering Mål for nye bygninger Reference: Future Green Buildings, AAU 2016 I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

41 RELEVANTE SPØRGSMÅL AT FÅ BESVARET ER DER ET BETYDELIGT ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE? ER DET TEKNISK MULIGT AT ENERGIEFFEKTIVISERE? GIVER DET MENING PÅ LANGT SIGT ( ) AT REDUCERE ENERGIFORBRUGET I DET EKSISTERENDE BYGGERI OG I GIVET FALD, HVOR LANGT BØR VI GÅ? HVORDAN GØRES DET MEST OMKOSTNINGSEFFEKTIVT? ER VI PÅ RETTE VEJ / KAN VI BARE FORTSÆTTE I SAMME TAKT SOM NU? I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

42 EKSEMPLER PÅ TYPISKE OMKOSTNINGS- EFFEKTIVE RENOVERINGSTILTAG IFØLGE BR10 Kilde SBI I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

43 EKSEMPLER PÅ TYPISKE OMKOSTNINGS- EFFEKTIVE RENOVERINGSTILTAG IFØLGE BR10 Kilde SBI I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

44 HUSEJERES EGEN VURDERING AF ENERGI- BESPARELSESPOTENTIALE E N E R GIBESPARELSESPOTENTIALE V U R D E R ET AF HUSEJERE OG E N E R GIKONSULENTER Husejer Energikonsulent Reference: Energieffektive 50+ere, ELFORSK I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

45 RELEVANTE SPØRGSMÅL AT FÅ BESVARET ER DER ET BETYDELIGT ENERGIFORBRUG I DEN EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE? ER DET TEKNISK MULIGT AT ENERGIEFFEKTIVISERE? ISÆR I BYGNINGER FRA FØR 1980 ER DER ET HØJT ENERGIFORBRUG OG TILSVARENDE STORT ENERGIBESPARELSESPOTENTIALE. DER ER DOG ET STORT GAB MELLEM TEKNISK (CA. 80%) OG ØKONOMISK POTENTIALE (CA. 40%) DER BØR FOKUSERES PÅ UDVIKLING AF MERE OMKOSTNINGSEFFEKTIVE RENOVERINGSLØSNINGER, INKL. VURDERING AF NEDRIVNING SOM ALTERNATIV I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

46 RELEVANTE SPØRGSMÅL AT FÅ BESVARET GIVER DET MENING PÅ LANGT SIGT ( ) AT REDUCERE ENERGIFORBRUGET I DET EKSISTERENDE BYGGERI OG I GIVET FALD, HVOR LANGT BØR VI GÅ? HVORDAN GØRES DET MEST OMKOSTNINGSEFFEKTIVT? DE SAMLEDE OMKOSTNINGER TIL OMSTILLING AF ENERGISYSTEMET VIL BLIVE REDUCERET VED BETYDELIG ENERGIEFFEKTIVISERING I BYGGESEKTOREN (CA. 40% REDUKTION) RENOVERINGSTILTAG ER MEST OMKOSTNINGS -EFFEKTIVE, HVIS DE GENNEMFØRES I FORBINDELSE MED GENEREL RENOVERING TILTAGENE HAR EN LEVETID PÅ ÅR, SÅ DET ER VIGTIGT MED FOKUS PÅ LANG SIGT (2050) OG PÅ AT HØSTE BESPARELSERNE ALLEREDE NU OG I DEN TAKT MULIGHEDERNE OPSTÅR!! I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

47 RELEVANTE SPØRGSMÅL AT FÅ BESVARET ER VI PÅ RETTE VEJ / KAN VI BARE FORTSÆTTE I SAMME TAKT SOM NU? JA, I FORHOLD TIL KRAV TIL NYBYGGERI VI ER TÆT PÅ MÅLET NEJ, I FORHOLD TIL AT KNÆKKE FORBRUGSKURVEN! BRUG FOR TILTAG PÅ FLERE OMRÅDER, SOM FOR EKSEMPEL: ENERGIEFFEKTIVISERING SKAL SES I EN STØRRE (TOTALØKONOMISK ) SAMMENHÆNG BEHOV FOR ET EFFEKTIVT RENOVERINGSMARKED OG MERE OMKOSTNINGSEFFEKTIVE LØSNINGER EVT. SKÆRPELSE AF BR-KRAV OG ISÆR TIL DERES OPFYLDELSE VED VEDLIGEHOLDELSE OG RENOVERING SKÆRP BRUGERNES VIDEN OM EGET ENERGIFORBRUG OG EGEN PRAKSIS I N S T I T U T F O R B Y G G E R I O G A N L Æ G A A L B O R G U N I V E R S I T E T

48 Per Heiselberg Aalborg Universitet Tak for opmærksomheden

49

50 Byggeriets Energianalyse 2017 Michael H. Nielsen Den 28. februar 2017

51 Byggeriets Energianalyse Samler data om byggeri og energi Adresserer bygninger som en del af energipolitikken Underbygger konkrete energi- og byggepolitiske anbefalinger: Vækst og beskæftigelse Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler til energirenoveríng Vedvarende energi og bygninger Tema: Energieffektivisering i en ny energiaftale

52 2050 mål om fossil uafhængighed Kræver fokus på energibesparelser i bygninger Bygninger står for knap 40 % af energiforbruget Knap 65 % af bygningsmassen er fra før 1980 Der skal energiforbedres, når vi alligevel renoverer og fornyer Fremskrivning af behovet for renovering af bygningsmassen 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Anm.: Figuren er en illustration af udviklingen i behovet for renovering frem mod 2050 Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri Nedrevet Renoveret Ikke renoveret

53 Der er store potentialer for energibesparelser i bygningerne I dag har knap bygninger et energimærke E eller dårligere Mere end 1 mio. opvarmede boliger er endnu ikke energimærket Antallet af boliger og erhvervsbygninger fordelt på energimærker A B C D E F G Boliger Erhverv Kilde: Energistyrelsen og Dansk Byggeri, 2016

54 Private boliger er et vigtigt fokusområde Knap 35 % af hele Danmarks bygningsareal består af bygninger til helårsbeboelse fra før 1980 Der er stor men vigende - interesse for energiforbedringer 85% Boligejernes interesse for energiforbedringer i boligen 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% Kilde: Bolius Boligejeranalyser,

55 men interessen modsvares ikke helt af aktivitet Godt hver tiende boligejer udførte eller påtænkte at udføre energirenovering af bygningens rammer i 2016 svarende til boliger på landsbasis 70% 60% Udført og påtænkt håndværksarbejde i 2016 og forventninger til % 50% 43% 40% 30% 20% 10% 0% 11% 10% Energirenovering bygningens rammer 5% 3% Energirenovering tekniske installationer 24% 29% Anden vedligeholdelse Intet arbejde 19% 7% Ved ikke Anm.: Mulighed for flere svar. Gennemført oktober Kilde: YouGov og Dansk Byggeri

56 Mange kender ikke bygningens energimæssige stand Andel boligejere, som vurderer deres bolig som energimæssig dårlig og "andel dårlige" energimærker (E, F, og G) 40% 35% 30% 25% 20% 37% 15% 10% 13% 5% 0% Boligejernes vurdering Dårlige energimærker Anm.: E, F og G klassificeres som dårlige energimærker. Boligejere som vurderer, at deres bolig er i dårlig eller meget dårlig energimæssig stand, er medtaget. Mulighed for flere svar. Gennemført oktober Kilde: Energistyrelsen, YouGov, og Dansk Byggeri, 2016

57 Der er direkte gevinst ved at energirenovere Den gennemsnitlige stigning i salgsprisen ved at forbedre boligen bare én energiklasse er ca kr. Økonomisk gevinst ved at forbedre energimærket på et gennemsnitshus på 100 m 2, F E D C B A Anm.: Alle tal er omregnet, så de svarer til et 100 m 2 og skal ses i forhold til et G-mærket hus. Tal over søjlerne viser totaler. Kilde: Copenhagen Economics, 2015

58 Økonomi og bedre komfort motiverer boligejerne mest Forhold der motiverer til igangsættelse af energirenovering Økonomi 58% Bedre komfort og indeklima 50% Fremtidssikre boligen Miljømæssige overvejelser 32% 30% Tilfredsstillelse ved at man ikke taber penge Positivt i forbindelse med fremtidigt salg Uafhængighed af store energiselskaber og fossile brændstofspriser Andet Intet 3% 10% 10% 21% 21% Anm.: Mulighed for flere svar Kilde: Bolius Boligejeranalyser, % 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

59 Den offentlige sektor spiller også en vigtig rolle Mål om 14 % reduktion i ministeriernes energiforbrug i 2020 i forhold til 2006 Staten godt på vej med 10,6 % reduktion fra 2006 til 2015 Udvikling i statens energiforbrug , GWh Statens energiforbrug Målsætningen for Anm.: Den grå kurve viser statens beregnede energiforbrug for at nå målet om en reduktion i energiforbruget på 14 % fra 2006 til Kilde: Energistyrelsen, oktober 2016

60 Kommuner og regioner skal endnu mere på banen Kommuner og regioner ejer 87 % af bygningerne i den offentlige sektor Mange kommuner og regioner gør det godt - men de bør også have mål Ingen ny aftale om energieffektivisering siden 2012 Den offentlige sektors bygningsareal i 2016 fordelt på opførselsår, mio. m Før Kommune Region Stat Anm.: Arealet tæller både opvarmet og uopvarmet areal. Kilde: Danmarks Statistik og Dansk Byggeri

61 Energiselskabernes indsats er ikke det rette instrument til at få gang i energirenoveringer 2015: 25 % af indsatsen gik til støtte af produktionsteknologier og forsyningsleddet Færre og færre energibesparelser hentes i bygningers klimaskærm Udvikling i klimaskærm og vinduers samlede andel af realiserede energibesparelser 25% 20% 15% 22% 20% 14% 16% 10% 5% 0% Kilde: Energistyrelsen og Dansk Byggeri, 2016

62 Energipolitikken i Danmark skal stå på to ben! AAU-analyse: omk. effektivt potentiale for 40 % varmebesparelser i bygninger sammenholdt med den tilsvarende udbygning med VE Energieffektivisering Vedvarende energi Vi kæmper ikke mod vindmøller, når bare der bliver sparet på energien!

63 Mange instrumenter skal i spil for at få aktiveret potentialerne for energibesparelser i bygninger Fastsæt mål og delmål for reduktion af energiforbruget til varme i bygninger frem mod 2050 Juster energiselskabernes energispareindsats så energirenovering i højere grad fremmes Målret informationsaktiviteter til boligejere Understøt lokale aktiviteter til at skabe engagement, som fx Gate 21, Sønderborg, Frederikshavn. Udvikling af nye grønne forretningsmodeller til finansiering Styrk kompetencer hos rådgivere og udførende Energikonsulenter, Energivejleder, Energi på tværs OG MEGET, MEGET MERE..

64 Energibesparelser i bygninger kræver, at der anvendes forskellige værktøjer Byggeriets aktører udviklede et initiativkatalog i 2013 Der skal udarbejdes en handlingsplan for energieffektivisering af bygninger Politisk forståelse: Der skal arbejdes med en række forskellige initiativer

65

66

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15

Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Byggeriets Energianalyse 2015 #DBenergi15 Direktør Michael H. Nielsen Den 28. januar 2015 Mål om fossil uafhængighed i 2050 skal nås af tre veje Energieffektivisering Fossil uafhængighed i 2050 Fleksibilitet

Læs mere

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger

Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Byggeriets energianalyse 2015 Dansk Byggeris anbefalinger Min dagsorden Potentialer for energirenovering Fokus på sektorer Virkemidler for energirenovering VE og bygninger Opbyggelige ønsker Potentialer

Læs mere

Københavns Erhvervsakademi. Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri

Københavns Erhvervsakademi. Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri Københavns Erhvervsakademi Hvor stort er renoveringsvolumen af vores etageboligbyggeri Torben Kaas, Dansk Byggeri Potentiale Bygningsbestanden fordelt på opførelsestidspunkt og udviklingen i BRs energikrav

Læs mere

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger. Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Den aktuelle energipolitik i Danmark - byggeriets rolle i de politiske målsætninger Teknologirådet 20. marts 2013 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Politiske målsætninger og energiforbrug i bygninger

Læs mere

Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012

Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012 Energirenovering af bygninger Borups højskole 23. april 2012 Videncenter for energibesparelser i bygninger v/vagn Holk Lauridsen De næste 30 min. Kort introduktion til Videncentret Hvor langt er vi? Hvad

Læs mere

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer

Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Nyt om energibesparelser: Status og fremtidige rammer Chefkonsulent Peter Bach Gastekniske Dage 2017 23. juni 2017 Side 1 Energiselskabernes indsats Side 2 Forbrug og effektiviseringer Store effektiviseringer

Læs mere

Klimaudfordringen globalt og nationalt

Klimaudfordringen globalt og nationalt Klimaudfordringen globalt og nationalt Titel. Gate 21 Jarl Strategisk Krausing Forum 27. maj 2016 CONCITO Christian Ibsen, direktør Danmarks grønne tænketank www.concito.dk CONCITO Danmarks grønne tænketank

Læs mere

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN

Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN Branchedag for Danske Bygningskonsulenter 28. oktober 2015 HENRIK ANDERSEN ENERGISTYRELSEN UDFORDRINGEN: 35 PCT. AF DANMARKS SAMLEDE ENERGIFORBRUG ANVENDES I BYGNINGER TIL VARME OG VARMT VAND ENDELIGT

Læs mere

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Kan markedet drive omstillingen til en fossilfri bygningsbestand? MiljøForumFyn, 17. april 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Fakta om energiforbrug i bygninger og den energipolitiske dagsorden

Læs mere

Energistyrelsens bud på initiativer frem mod Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen

Energistyrelsens bud på initiativer frem mod Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen Energistyrelsens bud på initiativer frem mod 2020 Jesper Nørgaard Fuldmægtig, Energistyrelsen Agenda Energieffektivitet Nuværende EE-initiativer EE-initiativer frem mod 2020 Energieffektivisering afgørende

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Energibesparelser i eksisterende bygninger

Energibesparelser i eksisterende bygninger Energibesparelser i eksisterende bygninger Økonomisk støtte, mærkningsordninger mv. Chefkonsulent Peter Bach LavEByg konference den 22. april 2009 Langsigtet mål Langsigtede mål at Danmark skal være 100

Læs mere

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk

Varmepumper i et energipolitisk perspektiv. Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Varmepumper i et energipolitisk perspektiv Troels Hartung Energistyrelsen trh@ens.dk Dagsorden: Den energipolitiske aftale 2012 Stop for installation af olie- og naturgasfyr Den energipolitiske aftale

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Barrierer og muligheder for fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet

Barrierer og muligheder for fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger. Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Barrierer og muligheder for fremme af energibesparelser i eksisterende bygninger Ole Michael Jensen SBi/Ålborg Universitet Energisparerådet 16. marts 2011 Hvad kan der spares? Hvordan kan der spares? Hvilke

Læs mere

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen

Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik. Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Energieffektivitet i Bygninger Dansk energipolitik Ulla Vestergaard Rasmussen Energistyrelsen Oplæggets indhold De energipolitiske udfordringer Bygningsområdet status i DK Energimærkning af bygninger Den

Læs mere

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri

Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Samspil mellem energisystemet og bygningsmassen Michael H. Nielsen Direktør, Dansk Byggeri Perspektiver på den grønne omstilling - samspillet mellem energisystemet og bygningsmassen Dansk Energi og Dansk

Læs mere

BR15 og kommende krav til varmepumpe

BR15 og kommende krav til varmepumpe BR15 og kommende krav til varmepumpe Temadag om Ecodesign, BR15 og krav forkøleanlæg og varmepumper 7. oktober 2015 på Teknologisk Institut, Aarhus Oplæg v. Asser Simon Chræmmer Jørgensen PROGRAM - BAGGRUND

Læs mere

Analyse af energimærker for parcelhuse

Analyse af energimærker for parcelhuse Analyse af energimærker for parcelhuse Fokus på energibesparelser i boligen Kim B. Wittchen Afdelingen for Energi og Miljø Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Aalborg Universitet Energimærkning på landsplan

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER

ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER FAGLIG INTRODUKTION ENERGIRENOVERING AF EKSISTERENDE BYGNINGER FAGLIGE MULIGHEDER OG UDFORDRINGER Formålet med dette oplæg er at give en faglig introduktion til arbejdet med at fremme og effektivisere

Læs mere

Energirenovering blandt husejere

Energirenovering blandt husejere Energirenovering blandt husejere Spørgeskemaundersøgelse blandt husejere, sommeren 2013 Energirenovering blandt husejere 1. august 2013 side 2/7 Indholdsfortegnelse Undersøgelsens målgruppe... 3 Boligernes

Læs mere

Bygningsreglement 2015 02-07-2015 1

Bygningsreglement 2015 02-07-2015 1 BR15 Bygningsreglement 2015 Udsendes primo august Ikrafttræden 1. januar 2016 02-07-2015 1 BR15 Agenda Den byggepolitiske agenda Hvordan er BR15 kommet til verden? Primære ændringer i BR15 Lavenergiklasse

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2017

Byggeriets Energianalyse 2017 Byggeriets Energianalyse 2017 Byggeriets Energianalyse 2017 Redaktion: Dansk Byggeri/Camilla Damsø Pedersen og Nura Nursen Deveci Opsætning: Dansk Byggeri/Ditte Brøndum Forsidefoto: Hulrumsisolering på

Læs mere

Den intelligente bygning i det smarte energisystem.

Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Udbud af analyse: Den intelligente bygning i det smarte energisystem. Orienteringsmøde d. 11. september 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og baggrund, v. Energistyrelsen. 2. Orientering

Læs mere

ENERGIRENOVERING AF PARCELHUSE EKSISTERENDE VIDEN OG NYE ERFARINGER

ENERGIRENOVERING AF PARCELHUSE EKSISTERENDE VIDEN OG NYE ERFARINGER ENERGIRENOVERING AF PARCELHUSE EKSISTERENDE VIDEN OG NYE ERFARINGER ELFORSK WORKSHOP ENERGIRÅDGIVER, HVILKE VIRKEMIDLER SKAL DU BRUGE? KOLDING 16 NOVEMBER PROFESSOR KIRSTEN GRAM- HANSSEN Hvad jeg vil sige

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grambyvej 19A Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-020675 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Beregning af energibesparelser

Beregning af energibesparelser Beregning af energibesparelser Understøtter energibesparelser den grønne omstilling? Christian Holmstedt Hansen, Kasper Jessen og Nina Detlefsen Side 1 Dato: 23.11.2015 Udarbejdet af: Christian Holmstedt

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

EU direktivet og energirammen

EU direktivet og energirammen EU direktivet og energirammen Kort fortalt Intelligente komponenter som element i den nye energiramme 23. august 2006 Søren Aggerholm Statens Byggeforskningsinstitut, SBi Energi og miljø Nye energikrav

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet

SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk en central hjemmeside for energieffektivitet SparEnergi.dk er Energistyrelsens forbrugerrettede hjemmeside, der på en enkel og overskuelig måde tilbyder målrettede og relevante digitale værktøjer,

Læs mere

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-004533 Energimærkning nr.: 100064773 Gyldigt 5 år fra: 04-02-2008 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkevej 2 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-004533 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år

Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 183 kwh Elvarme 370 kr. 3044 kr. 8.2 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bystrædet 3B Postnr./by: 4050 Skibby BBR-nr.: 250-018443 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Grøn energi til område fire

Grøn energi til område fire Notat 05. nov 2013 Dokumentnr. 296204 Grøn energi til område fire Konklusioner Cirka hver femte kommune har en energiforsyning, hvor kun op til 50 procent er dækket af kollektiv forsyning Cirka hver tredje

Læs mere

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26.

Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. Fremtidens bæredygtige bygningsmasse - udfordringer og muligheder for byggesektoren Henrik Sørensen Fremtidens Bæredygtige Byggeri Næstved 26. maj 2010 Introduktion til esbensen Esbensen Rådgivende Ingeniører

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

Nye krav til energirenovering med fokus på offentlige bygninger. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd

Nye krav til energirenovering med fokus på offentlige bygninger. Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Nye krav til energirenovering med fokus på offentlige bygninger Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd National Energy Efficiency Action Plan! Den danske NEEAP indmelding til Kommissionen skete den 28.4.14!

Læs mere

Energieffektiviseringer vvs erne muligheder

Energieffektiviseringer vvs erne muligheder Energieffektiviseringer vvs erne muligheder DGF s Gastekniske Dage 2014 Per Jensen Afdelingschef HMN Naturgas I/S 20-05-2014 1 Agenda Hvorfor energieffektiviseringer? Hvilke initiativer er etableret? Samarbejder

Læs mere

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing.

BBR-nr.: 561-015007 Energimærkning nr.: 100080702 Gyldigt 5 år fra: 20-05-2008 Energikonsulent: Martin Jessen Firma: Martin Jessen Rådg. ing. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bryndumdamvej 36 Postnr./by: 6715 Esbjerg N BBR-nr.: 561-015007 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Primulavej 31 Postnr./by: 8800 Viborg BBR-nr.: 791-080398 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om

Læs mere

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering

Energimærkning for følgende ejendom: Beregnet varmeforbrug. Energimærke. Rentable besparelsesforslag. Besparelsesforslag ved renovering Í ÜÛ ï ßÚ ë Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gåsebanken 32 A Postnr./by: 4681 Herfølge BBR-nr.: 259-115396 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management

Niels Christoffersen Management Firma: Niels Christoffersen Management SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Norgesvej 60 Postnr./by: 4700 Næstved BBR-nr.: 370-018278 Management Firma: Management Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark

Strategi for energirenovering af bygninger. Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens Danmark Maj 2014 Strategi for energirenovering af bygninger Vejen til energieffektive bygninger i fremtidens

Læs mere

Holder regeringen løfterne?

Holder regeringen løfterne? Holder regeringen løfterne? Søren Dyck-Madsen Det lovede statsministeren sidste år ved denne tid Danmark skal på længere sigt udfase anvendelsen af fossile brændsler Uden angivelse af årstal Det lovede

Læs mere

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet

Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder. Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energieffektivisering i små og mellemstore virksomheder Arne Remmen ar@plan.aau.dk Institut for Samfundsudvikling og Planlægning Aalborg Universitet Energi effektivisering Den mest bæredygtige energi er

Læs mere

Byggeriets Energianalyse 2015

Byggeriets Energianalyse 2015 Byggeriets Energianalyse 215 1 Indhold 3 Forord 4 Tema: Kompetenceudvikling 6 Opsummering: Dansk Byggeri anbefaler 7 1. Potentialer for energirenovering 8 1.1. Energiforbrug i bygninger 1 1.2. Bygningernes

Læs mere

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING

- BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING ROADMAP - BYGNINGERS ROLLE I DEN GRØNNE OMSTILLING OM PUBLIKATIONEN Publikationen er en PIXI-udgave af en rapport udarbejdet i projektet Roadmap 2030: Bygningers rolle i den grønne omstilling, støttet

Læs mere

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG

ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG ENERGI- FORBEDRING AF DIN BOLIG Spar energi og penge få hjælp fra energiselskaberne Denne folder henvender sig til alle boligejere ENERGISELSKABERNES SPAREINDSATS HVAD ER DET? I Danmark har vi stort fokus

Læs mere

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats

Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Rammerne for energibesparelser Og energiselskabernes indsats Peter Bach Årskonferencen Det frie Energimarked 2015 11. September 2015 Rammerne Langsigtede udfordringer 80-95 pct. reduktion af EU s GHG i

Læs mere

Energistyrelsens indlæg. 26. februar 2014

Energistyrelsens indlæg. 26. februar 2014 Energistyrelsens indlæg 26. februar 2014 Energistyrelsen Insourcing af sekretariatet i 2013 Susanne Roed Civilingeniør i bygningsdesign Ansat i Energistyrelsen Energikonsulent for både enfamilie og flerfamilie/erhverv

Læs mere

ENERGIAFTALEN MARTS 2012

ENERGIAFTALEN MARTS 2012 BR15 EN AFGØRENDE INDSATS Energieffektivitet ca. 40 % af energiforbrug sker i bygninger. Indeklima og sundhed - I Danmark tilbringer vi 80-90 % af tiden indendøre. ENERGIAFTALEN MARTS 2012 Regeringens

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energiaftalen i februar og hvad så nu? Mikkel Sørensen Energipolitisk aftale 21. februar 2008: En aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne,

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG TIL SALG 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx

Læs mere

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT

ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT ENERGIMÆRKNING VÆRD AT VIDE, NÅR DU KØBER BOLIG KØBT 1 ENERGIMÆRKNING HVAD ER DET? I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Det gælder også for boliger, som fx enfamilieshuse.

Læs mere

Energibesparelser i kommunerne

Energibesparelser i kommunerne Energibesparelser i kommunerne Klima-workshop 2 3. maj 2011 Program www.mm.dk 1400-1405 Velkomst 1405-1410 Mød naboen 1410-1425 Oplæg: Potentialet for energibesparelser, Bjarke Wiegand, Mandag Morgen 1425-1515

Læs mere

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2

Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2. udleder. 80 % af bygningers energiforbrug sker i bygninger <1000m 2 Det Energipolitiske Udvalg (2. samling) EPU alm. del - Bilag 185 Offentligt Bygninger er samfundets største energiforbruger (40%) og CO 2 udleder I Danmark såvel som andre industrialiserede lande. Af de

Læs mere

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn

Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv. Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Energieffektive bygninger - et dansk og globalt perspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Susanne Kuehn Visionen for bygninger Vi skal tænke bygninger på en ny måde Bygninger kan producere energi i stedet

Læs mere

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER

ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER ENERGI RENOVERING UD OVER ALLE GRÆNSER Overblik og helhedsløsninger for private boligejere Dette projekt har modtaget støtte fra EUs Horizon 2020 forsknings og innovations program No 649865 Forfatterne

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

December 2012. Innovativ. energirenovering. danmarks almene boliger

December 2012. Innovativ. energirenovering. danmarks almene boliger December 2012 Innovativ energirenovering bl danmarks almene boliger Indhold Store udfordringer - smarte løsninger Stigende energipriser og store udfordringer med globale temperaturstigninger og faldende

Læs mere

Energieffektive og Intelligente Bygninger Orienteringsmøde om gevinstanalyse d. 11. august September 2017 Energistyrelsen

Energieffektive og Intelligente Bygninger Orienteringsmøde om gevinstanalyse d. 11. august September 2017 Energistyrelsen Energieffektive og Intelligente Bygninger Orienteringsmøde om gevinstanalyse d. 11. august 2017 September 2017 Energistyrelsen Program for mødet 1. Introduktion og baggrund, v. Energistyrelsen. 2. Analyse

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Søren Møllers Gade 44 8900 Randers 730-018399-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen

Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen Indhold Energirenovering - Hvorfor? Overordnede rammer Lovgrundlag DS 469 DS 452 DS 3090 Gider vi? Potentiale Hvem? Byggeprocessen Konkurrenter Muligheder

Læs mere

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 420-5801 Energimærkning nr.: 100102937 Gyldigt 5 år fra: 03-11-2008 Energikonsulent: Henrik N. Hansen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Bogensevej 88 Postnr./by: 5620 Glamsbjerg BBR-nr.: 420-5801 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

GRØN FORNUFT BETALER SIG

GRØN FORNUFT BETALER SIG GRØN FORNUFT BETALER SIG Energibesparelser i almene boliger Workshop Lørdag d. 21. november 2009 Program: Kort præsentation af NRGi og NRGi Rådgivning Politiske rammer for energi og klima Hvilke energibesparelser

Læs mere

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk

Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv. Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Fremtidssikret energirenovering af bygninger i et helhedsperspektiv Diana Lauritsen Phd-studerende dila@byg.dtu.dk Energipolitiske milepæle 2035 2 DTU Byg, Danmarks Tekniske Universitet Hvordan imødegår

Læs mere

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

15.964 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Lyngbyvej 49 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

VELKOMMEN. Til tredje møde i netværksgruppen ETAGEBOLIGER (EJER, LEJER), ANDELSBOLIGER OG ALMENE BOLIGER - EN DEL AF NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING

VELKOMMEN. Til tredje møde i netværksgruppen ETAGEBOLIGER (EJER, LEJER), ANDELSBOLIGER OG ALMENE BOLIGER - EN DEL AF NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING VELKOMMEN Til tredje møde i netværksgruppen ETAGEBOLIGER (EJER, LEJER), ANDELSBOLIGER OG ALMENE BOLIGER - EN DEL AF NETVÆRK FOR ENERGIRENOVERING DAGENS PROGRAM 12.00 12.10 Velkomst Opsamling fra sidst:

Læs mere

Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter

Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Evaluering af samtlige danske energispareaktiviteter Søren Dyck-Madsen Det Økologiske Råd Opponent til fremlæggelse af evalueringen på møde i Dansk Energi den 14.1.09 Fremragende arbejde! Vigtigt at få

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Granitvej 32 Postnr./by: 4684 Holmegaard BBR-nr.: 370-008578 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen

Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Hvad ser Dansk Byggeri i krystalkuglen? Energi og Byggemesse 2012 Den 20. november, Borgen, Sønderborg Chefkonsulent Camilla Damsø Pedersen Dansk Byggeri og Erhvervspolitisk afdeling Erhvervs- og arbejdsgiverorganisation

Læs mere

Samfundsøkonomien i energibesparelser i bygninger? Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S

Samfundsøkonomien i energibesparelser i bygninger? Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S Samfundsøkonomien i energibesparelser i bygninger? Mikael Togeby Ea Energianalyse A/S Ea Projekter Evaluering af samtlige danske virkemidler til at fremme energisbeparelser (2008) Industri: TBT = 1 3 år

Læs mere

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen

Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Arkitekt Niels Møller Jensen SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kvædevej 33 Postnr./by: 8500 Grenaa BBR-nr.: 707-080795 Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Jensen Energimærkning oplyser om bygningens

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Energieffektiviseringer i bygninger

Energieffektiviseringer i bygninger Energieffektiviseringer i bygninger muligheder i eksisterende bygninger og veje til virkeliggørelse Chefkonsulent Peter Bach Energifondens Summer School Sorø, den 30. august 2013 Fokus på energitjenesterne

Læs mere

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør

Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Perspektiverne i den grønne boligkontrakt, set fra en finansiel aktør Workshop om Grøn Boligkontrakt Tom Saxlund 02-12-2013 1 Gør det enkelt for boligejeren Den grønne omstilling Energiaftale 2020 blev

Læs mere

BedreBolig-plan BOLIGEJER

BedreBolig-plan BOLIGEJER KLADDE Rapportnr: 0 Firmanr: 40 Dato: 04-11-2014 BedreBolig-plan BEDREBOLIG-RÅDGIVER Dansk Bygningsrådgivning Kurt Lynge Christensen Visborgvej 6 9560 Hadsund E-mail info@danskbygningsraadgivning.dk Tlf.nr

Læs mere

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år

Energimærke. Årlig besparelse i energienheder. 1 Hulmursisolering. 11 MWh Fjernvarme 4310 kr kr. 6.1 år SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimmervej 15 Postnr./by: 9990 Skagen BBR-nr.: 813-176707 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS

BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning nr.: 100119871 Gyldigt 5 år fra: 07-05-2009 Energikonsulent: Ralph Rex Larsen Firma: RL Byggerådgivning ApS SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Læsøvej 9 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003097 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Dronning Sofies Vej 111 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-015751 Energikonsulent: Per Johansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S

BBR-nr.: 849-000000 Energimærkning nr.: 100081541 Gyldigt 10 år fra: 23-05-2008 Energikonsulent: Jørn G. Sørensen Firma: Tegnestuen i Ertebølle I/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Olgavej 36 Postnr./by: 9480 Løkken BBR-nr.: 849-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kløvervænget 001 Postnr./by: 4863 Eskilstrup BBR-nr.: 376-013843 Energikonsulent: Preben Funch Hallberg Programversion: EK-Pro, Be06 version 4

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Grønlandsvej 33 Postnr./by: 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-003463 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Byggeerhvervets udspil til en mere energieffektiv bygningsbestand. Hvordan reducerer vi energiforbruget i den bestående bygningsmasse?

Byggeerhvervets udspil til en mere energieffektiv bygningsbestand. Hvordan reducerer vi energiforbruget i den bestående bygningsmasse? Byggeerhvervets udspil til en mere energieffektiv bygningsbestand. Hvordan reducerer vi energiforbruget i den bestående bygningsmasse? Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Disposition Hvor bruges energien?

Læs mere

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus

Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper. Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Ecodesign, energieffektivitet og varmepumper Bjarke Hansen TI Varmepumpedag d, 12. november, 2013, Aarhus Agenda Politiske rammer og varmepumper Ecodesign og energimærkning Effekter Barrierer mod og tiltag

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Strategi for energirenovering: - Hvad kan byggeriets virksomheder bidrage med?

Strategi for energirenovering: - Hvad kan byggeriets virksomheder bidrage med? Strategi for energirenovering: - Hvad kan byggeriets virksomheder bidrage med? Dagsorden for renovering, 9. maj 2012 Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri Agenda Faktorer, der påvirker markedet for energirenovering

Læs mere

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008

Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Folketingets Energipolitiske Udvalg Torsdag 6.november 2008 Sekretariat. +45 5783 0909 Wilstersvej 6 E-mail: dansk.vent@mail.tele.dk 4180 Sorø www.danskventilation.dk 1. Dansk Ventilation, der repræsenterer

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rimsø Bygade 20 Postnr./by: 8585 Glesborg BBR-nr.: 707-105639 Energimærkning oplyser om ejendommens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 370-002166 Energimærkning nr.: 100069887 Gyldigt 5 år fra: 10-03-2008 Energikonsulent: Ejvind Endrup Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kærsangervej 3 Postnr./by: 4250 Fuglebjerg BBR-nr.: 370-002166 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Mørdrupvej 16 Postnr./by: 3060 Espergærde BBR-nr.: 217-085489 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue

Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem. Ole Damm SE Big Blue. 4. juli Ole Damm SE Big Blue Hvordan passer vandsektoren ind i fremtiden energisystem 1 Centrale målsætninger i Energiaftalen 22-3-2012 2020: 50% vindenergi i elforbruget 2020: 40% reduktion af drivhusgasser set i forhold til 1990

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 Varmerør isoleres 90 kwh Fjernvarme 40 kr. 110 kr. 2. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Potetevej 14 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-114252 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 7

Energimærkning SIDE 1 AF 7 SIDE 1 AF 7 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Fredensgade 7 8900 Randers 730-010595-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Pæregrenen 1 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen

Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra Erhvervs- og Byggestyrelsen Kontorchef Dorte Nøhr Andersen Nyt fra EBST Energistrategi og bygningsreglementet Forslag til ændring af byggeloven Sagsbehandlingstider og gebyrer Strategi for reduktion

Læs mere