Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sct. Georg. Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen NUMMER. December 2003 70."

Transkript

1 NUMMER MEDLEMSBLAD FOR SCT. GEORGS GILDERNE I DANMARK Højskoledag på Vallekilde Højskole Tid til forandring Bloddonorerne Flygtningeindsamlingen Sct. Georg December ÅRGANG 6

2 LANDSGILDELEDELSEN Landsgildemester Steen C. Andersen Gl. Sellingvej 12, 8370 Hadsten Tlf.: Mobil: Landsgildekansler Bente Christensen Borgmestervænget 3, 3600 Frederikssund Tlf.: Landsgildeskatmester Nils Henning Nordstrøm Ribevej 158, Ødsted, 7100 Vejle Tlf.: International sekretær Rigmor Lauridsen Solskrænten 6, 8400 Ebeltoft Tlf./fax: Uddannelsessekretær Bjarne Knudsen Korsgade 4, 9500 Hobro Tlf.: PR-sekretær Henning Rose Vejenvej 37, Askov, 6600 Vejen Tlf.: Øvrige landsgildeadresser på side REDAKTØR AF SCT. GEORG: Suzanne Poulsen Holstebrovej 60, 4200 Slagelse Tlf./fax: Arrangementer på landsplan: januar 2004: Distriktsforum på Vingstedcentret og Gildecenter Rodbjerggaard september 2004: Gildemesterstævne på Vingstedcentret og Gildecenter Rodbjerggaard august: Træf på tværs på Stokkebjerg, Hornsherred september 2005: Landsgildeting i Odense Internationale arrangementer: januar 2004: Det 36. Europæiske Gilde Forum i Grossarl, Østrig juni 2004: Den 5. Europæiske konference Canterbury, Sydøstengland. Information og tilmeldingsblanket kan rekvireres på landsgildekontoret. Sidste frist for tilmelding til konferencen er 30. november 2003 Hvis du vil vide mere om de forskellige arrangementer - så kontakt landsgildekontoret. Redaktøren takker af og ønsker alle Glædelig Jul Bladet udsendes 6 gange årligt: 12/2, 11/4, 10/6, 10/8, 11/10 og 10/12. Deadline: Den 15. i måneden forud SCT. GEORGS GILDERNES KONTOR: Mikkel Bryggers Gade 1, 1460 København K Telefon , giro nr Telefax: Internet: Kontortid: man.-tors Generalsekretær: Kirsten Christensen Læs om Redaktionen forbeholder sig ret til ændringer i indsendte manuskripter LGT evaluering... 5 What s on international... 6 Gildecenter Rodbjerggaard.. 8 Frimærkebanken Wien ISGF 50 år Bestig Mount Everest Debat Opslagstavlen Forsiden: Foto fra 4 naturlaugs tur (Steen Blicher, Trekanten, Fyn og Sønderjylland) ved Himmelbjerget oktober. Oplag: eksemplarer. Produktion: O mega Kommunikation A/S, 4200 Slagelse. ISSN:

3 Vi har også brug for det større fællesskab Som ny i landsgildeledelsesarbejde gør man sig naturligt mange tanker om gilder og gildernes liv. I almindelighed er gildebrødres forståelse af, hvad det vil sige at være gildebror noget, der udspringer af den tradition, der er i det gilde, hvor man er blevet optaget, i højere grad end en forståelse af gildebevægelsens idégrundlag og formål. Gildet er det centrale led i gildebevægelsen. Det er naturligt for gildebrødre at lægge deres gildearrangement her. Det er i gildet, man påtager sig opgaver eller bliver dem pålagt, og det er i gildet, man har sit netværk som gildebror. Man skal have stor respekt for, hvad der sker i de enkelte gilder alene af den grund, at gildet er det bærende element i hele den danske gildebevægelse men er det ikke et generelt træk, at gildernes liv er blevet lidt af en»tornerose«tilværelse? Skal der ikke åbnes nogle passager i tjørnekrattet omkring gilderne mod den samlede gildebevægelse, mod samfundet, mod spejderbevægelsen? Og skal livet i gilderne ikke engang imellem gives nyt indhold og nye kvaliteter? Er man født i fyrrerne og tænker tilbage på lydene på landet fra den tid, er en af de lyde, der står tydeligt i erindringen, når leen blev hvæsset. Tænker man dette billede af en bonde med en le ind i nutidslandbruget, ser man en ufattelig forandring af et erhverv, en udvikling, der nødvendigvis også har præget de mennesker, der er beskæftiget der. Tænker man tilbage på periodens industrier og deres ledelsesstrukturer og derefter vender blikket mod ledelsesformerne i nutidens virksomheder, er den hierakiske beslutningsproces næsten overalt afløst af projektgrupper, der med deltagelse af ansatte med mange forskellige færdigheder har afgørende indflydelse, når en udvikling sættes i gang i virksomhederne. Det er denne moderne, dynamiske verden, som vores kommende gildebrødre er en del af. Har gilderne flyttet sig tilsvarende? Eller er samfundets udvikling gået næsten sporløst hen over gildernes daglige liv? Afgørende for om gildelivet giver indhold til mange mennesker og også til mange moderne yngre og ældre mennesker, der har forskellig baggrund, er om, der er kvalitet i den mangfoldighed af tilbud, der er i gildebevægelsen, lokalt, på distriktsplan og på landsplan. Tilbudene, der rækker over opgaverne og arrangementer i eget gilde til forskellige gildestævner, temadage, Gildernes Højskole, Dansk Flygtningehjælps Landsindsamling, inspirationsdage, Gilde-troppens hjælp ved de store spejderlejre, møder i distrikterne og mange, mange flere muligheder. De mange muligheder og tilbud er en del af et tagselvbord, hvor den enkelte gildebror selv vælger til eller fra, og hvor opbakningen er styrende for kvalitet og indhold. Er der kun interesse for det, der sædvanligvis sker i eget gilde, mangler der det dynamiske, der kan gøre det spændende for den gildebror, der ønsker mere af gildelivet end tryghed og kammeratskab, og der mangler den markering af fællesskab i hele gildebevægelsen, der vil gøre bevægelsen mere synlig. Udvikling i hele gildebevægelsen er tæt sammenkædet med, hvad der sker i det enkelte gilde skal der ske en udvikling i gildebevægelsen, kan det kun ske, hvis der arbejdes for sagen ude i de enkelte gilder. Muligheden for, at der kan ske udvikling i et gilde, er deponeret hos gildets egne gildebrødre. For alle i gildebevægelsen, der gerne vil ændre, bør huske på at ledelse af forandring starter med en vigtig erkendelse:»døren til forandring åbnes indefra«. Jacques Chaize Bjarne Knudsen Landsgildeledelsesmedlem/Uddannelsessekretær 3

4 Kursusudvalget Højskoledag på Vallekilde Højskole Søndag den 25. april 2004 Det er med stor glæde, Kursusudvalgets Højskolegruppe kan indbyde til højskoledag i Odsherred. Vallekilde Højskole er opført 1865, og er dermed en af landets ældste. Det er lykkedes at få en fin aftale med kom-munikationshøjskolen Vallekilde. Vi har længe haft stor lyst til at drøfte kommu-nikation og meningsdannelse, og netop dette er i højsædet på Vallekilde. Skolens forstander Troels Mylenberg vil holde foredrag og forestå debat under overskriften: Hvordan taler vi sammen i det offentlige rum? Højskolelærer Kenneth Pino Berntsen vil arbejde med kropssproget under overskriften: Din krop taler af sig selv. Begge de herrer er garvede mediefolk. Troels Mylenberg har blandt mange andre journalistiske gøremål fortid som politisk redaktør på EkstraBladet og som debatredaktør på Weekendavisen. Kenneth Pino Berntsen favner bredt, underviser i kampsport, humor og menneskerettigheder, er uddannet gøgler og har undervist i alt, hvad der har at gøre med cirkus, teater og anden optræden. Der er bestemt lagt op til en rigtig god lørdag på Vallekilde Højskole. Programmet ser i det grove sådan ud: Kl. 9.30: Ankomst, velkomst, kaffe Formiddagen sammen med Pino Berntsen Frokost Eftermiddagen sammen med Troels Mylenberg. Kaffe samt en times sang i Øvelseshuset Kl : Afslutning på en alt for kort højskoledag. Prisen er rørende, nemlig kun kr. 350,- pr. person. Alt inclusive. Tilmelding til landsgildekontoret senest den 1. april Der gives ingen mulighed for eftertilmelding, så tilmeld dig hellere med det samme. Beløbet kr. 350,- skal være indbetalt senest den 1. april 2004 på check, giro konto nr , eller ved overførsel til landsgildets konto nr Husk tydelig afsenderidentifikation. Detaljeret program, deltagerliste og praktiske oplysninger sendes til deltagerne primo april. Vel mødt på Kommunikationshøjskolen Vallekilde den 25. april Kursusudvalgets Højskolegruppe Sten Frost og Margrethe Gybel Kursusudvalgets Højskolegruppe har som mål at arrangere hverdagshøjskole og højskoledage i perioden mellem Gildernes Højskole i Rødding, som er fastlagt til den sidste weekend i april i de ulige årstal. 4

5 LGT evaluering Af Børge Juul Jensen Styringsgruppen bag arrangementet til Landsgildetinget har naturligvis holdt en evaluering.»hvad gik godt, hvad gik mindre godt og hvorledes med økonomien?«det blev heldigvis en meget positiv evaluering hos formand Lars i Ebeltoft og som mesterkok viste han igen sine mesterlige evner. Det var småt med det, der gik mindre godt og så blev der god plads til det, der efter vores mening, gik godt. Økonomien viste sig også fra sin bedste side, så underskud blev der altså ikke. Styregruppens digteriske sekretær (Laila J.) har som altid efterfølgende sendt fyldestgørende referat fra mødet og denne gang ledsaget af følgende positive vers: Vi mødtes en lille men sluttet fl ok for at tale om, hvad var godt og hvad gik i brok. Det meste var heldigvis gået til held det syntes kontoret og også vi selv. Lidt fl ere praktiske råd vil vi senere sende til Odense, når alting engang er til ende. Hvad regnskabet angår, så ligger det sådan, at ingen overhovedet behøver at være knotten et overskud findes resultatet vil komme, når alle beregningerne de er omme. Så fik vi en lækker menu hør nu bare, hvad en mesterkok i Ebeltoft med bravur kan klare Ising med laksefyld, rejer og»sauce«og det var skam ikke noget fra dåse! En kyllingefilet med ris og garniture man næsten ikke mundvandet ku styre en pæredansk dessert med chokolade og mandler ja, om creme de la creme det hele jo handler. Og så var der vin der læskede ganen og kaffe det var der da også på kanden. En æra er slut vi har nydt det hele, også fordi vi det sammen ku dele. Med denne lille hilsen siger Styregruppen tak for et godt LGT I Maria Kirche i Lübeck brænder en flamme, der har sin oprindelse fra Fødselsgrotten i Betlehem. Ved denne flamme blev Fredslyset tændt den 3. november. To gildebrødre fra Sct. Georgs Gilderne i Roskilde tog den lange tur og fik overdraget lyset ved en lille højtidelighed i kirken, hvor også repræsentanter fra Dansk Spejderkorps Sydslesvig deltog. Lyset er nu sat ind i Sankt Laurentii Katolske Kirke i Roskilde, hvor pastor Anders Baadsgaard Jensen holder opsyn med det. Og hvis man har lyst til at besøge lyset, er man velkommen til at besøge kirken, der ligger på Frederiksborgvej 11 i Roskilde. Det er meningen, at flammen fra dette lys hvert år op til første søndag i advent skal tænde de Fredslys, som sendes rundt i landet. Jørgen Gybel, Roskilde Foto: Søren Jacobsen, Lübeck 5

6 What s on international ISGF NYT Af Niels Rosenbom, GM Central Branch På mødet 30/10 2/11 principgodkendte Verdenskomiteen to nye lande som associerede medlemmer: Ghana og Bahrain. Det er nu op til generalsekretæren og formanden (verdensgildemesteren) at checke de sidste detaljer og byde de to lande velkommen. Så i læsende stund er ISGF formentlig oppe på 57 medlemmer. Velkommen Bahrain og Ghana! Det blev godkendt, at der etableres et ungdomstræf umiddelbart forud for verdenskonferencen i Lillehammer. Der er således en oplagt mulighed for at lokale og nationale netværk kan mødes med det internationale netværk og fastlægge fremtiden for ISGF. Det er jo den fremtid, vi alle er en del af hvis vi ellers ønsker det! Verdenskomiteen behandlede også forslaget fra Norden om en ændret regionsinddeling, og der viste sig at være stor forståelse for en struktur med kun et mellemniveau tæt på de nationale fællesskaber. Så forhåbentlig kan vi forenkle strukturen allerede i Lillehammer i overensstemmelse med NUR s forslag om Norden og de baltiske lande som én region. I forbindelse med spejderbevægelsens 100 års jubilæum i 2007 er WOSM og WAGGGS (de to verdensspejderorganisationer) gået sammen om et verdensomspændende fredsprojekt. Tanken er, at spejderbevægelsens betydning for en fredelig udvikling i verden skal tydeliggøres. ISGF deltager gerne i dette projekt, og vi har jo også mange fredsprojekter (også ud over fredslyset). ISGF er tilbudt at møde med et kontingent på 100 medlemmer på jubilæumsjamboreen i England, august Tilbage til Ghana Bevægelsen startede så sent som august sidste år med en lille gruppe i Central Branch. De har nu rundet de 130 medlemmer og har opbygget en ganske stærk organisation. Vores 6 nye fæller arbejder virkelig målrettet og energisk. De forsøger bl.a. at få et regionskontor etableret, så de kan kommunikere og samarbejde med øvrige vestafrikanske medlemslande (incl. Gambia). Men Ghana er, som alle andre afrikanske lande materielt set nødlidende. Derfor har de spurgt, om nogen i Europa kan hjælpe dem med computer udstyr. Her i Danmark har vi jo tidligere vist os i stand til at gøre en indsats (for Gambia). Monstro vi kunne gentage kunststykket og hjælpe vore nye venner sideløbende med eller kombineret med Gambia indsatsen? Undertegnede hører gerne fra ildsjæle og andre godtfolk, som har mod på denne goodturn. - tlf ) e e

7 Tid til forandring fornyelse bevægelse Af Annelise Debois, gildemester 2. Vejle Efter at have deltaget i dette års Landsgildeting på Fuglsøcentret sidder jeg med et behov for at udtrykke min mening som en positiv kritik med nøgleordene: Forandring, fornyelse og bevægelse. Min kritik går ikke til Niels Ebbesens Distrikt som gjorde en stor indsats, men til arrangørerne. Konceptet trænger i den grad til en opstrammer og hvis ikke landsgildeledelsen selv kan klare de moderne krav til hvordan man mødes i så stort et forum, vil jeg foreslå at man søger professionel hjælp hertil. Man kan ikke sidde i 2 dage og se på en blå skærm hvor der står no subject eller Landsgildeting 2003 samtidig med at talestrømmen har foredragslignende karakter. Der skal være helt anderledes bevægelse over det! Når endelig vi blev sluppet fri, var der kamp om kaffebord og frokostbuffet, så vi slet ikke fik tid og lejlighed til at bese standene med alle de interessante nyheder, der er vigtige at præsentere ved denne lejlighed. Der var også annonceret at man kunne besøge spejdernes oprykningslejr og Landsgildets indgangsportal, men hvornår var det afsat tid til det? Hvis ikke jeg sammen med andre var blevet forflyttet til et hotel i Ebeltoft med ekstra transport, havde der måske været tid. For mit vedkommende startede Landsgildetinget lørdag morgen med en fælles bustur rundt på Mols, d.v.s. efter 3 minutters kørsel blev vi sat af og skulle fortsætte de 6 km til fods op og ned af Mols Bjerge. Heldigvis havde jeg nået at få de højhælede skiftet ud med sutsko, jeg tilfældigvis havde i bagagen og man er vel spejder! En pragtfuld tur hvor vi mødte nogle herlige molboer, der var weekendens underholdningsmæssige højdepunkt tak til alle jer! Tilbage forsent, forpustet, for svedig til frokostbuffet og Landsgildetingets åbning. Hvad er så mit forslag til forandring - fornyelse bevægelse? At Landsgildetinget starter lørdag morgen og kører igennem hele dagen med en god mulighed for at skabe kontakter, høre om de overordnede mål for gildebevægelsen, at inviterede gæstetalere ikke tager essensen af hvad vi fra hele landet er kommet for: At deltage i Landsgildeting og være aktive! Have tid til drøftelser omkring vedtagelser der angår os alle. I forbindelse med lørdag aftens festmiddag vil det være flot og højtideligt at holde en kort indsættelsesgildehal. Vi kan derefter alle glæde os over det flotte højbordsklæde Karin Boldsen har skænket som en smuk og passende udsmykning resten af festaftenen. Dette tidspunkt er bedre, og man undgår at gildebrødre søndag eftermiddag er rendt deres vej for at nå aftaler med tog og bus. Søndag formiddag kan man udmærket arrangere en fælles tur til de seværdigheder, området har at byde på og efter frokost, farvel, på gensyn og tak for denne gang! Jeg tror vi alle kommer på næste Landsgildeting! Juleferie på landsgildekontoret Landsgildekontoret holder lukket mellem jul og nytår fra og med mandag 22. december 2003 til og med fredag 2. januar

8 Gildecenter Rodbjerggaard De fire årstider Af Hartvig Kjeldgaard, bestyrer, Rodbjerggaard Der er lokale kunstmalere som har lavet 4 malerier, et fra hver af de fire årstider. Jeg er utrolig glad for at have mulighed for at opleve de fire årstider, i naturen på og omkring Rodbjerggaard. Her på vores alle sammens dejlige sted er alt i bedste orden. Sæsonen er sluttet for i år og det har været en rigtig dejlig sæson, med besøg af mange gildebrødre på såvel en komme forbi tur, som et weekend ophold, derudover har vi haft mange private lejere. Mit indtryk er at alle er kørt hjem med en god oplevelse, været glade for opholdet her hos os. Først på sommeren havde vi besøg af»pionernes FAGFORBUND«det er en forening af unge spejderledere gildebrødre. De afholder deres generalforsamling sidste weekend i april og i år var turen kommet til Rodbjerggaard. Der mødte ca. 30 voksne og 12 børn, den yngste på 6 uger og én kommende 8 uger efter. Disse pionerer kom med en utrolig arbejdsindsats højt humør, der faldt mange sjove og gode guldkorn på min ager i den weekend. Når der skal organiseres arbejde til så mange mennesker kræver det noget tankevirksomhed, det lykkedes! Alle har et job at udføre, når alle er i gang har jeg tid til at tage en dyb indånding, det gjorde jeg også denne weekend, indtil der kommer en dreng på 5-6 år hen og stiller sig med hænderne dybt begravet i bukselommerne, og med megen alvor i stemmen spørger:»hvorfor laver du ingen ting??«far og mor var lige gået med spade og skovl for at arbejde i skoven. Shelters og primitiv lejrplads har været flittig benyttet, der har været en del som også var på besøg sidste år, bl.a. tre familier som kører i hestevogn, en tysk familie med tre børn på vandretur, et par gildebrødre fra Sjælland på motorcykeltur, osv. osv. Træf var som sædvanligt en dejlig oplevelse, mange glade gildebrødre og ikke mindst de mange børn, hvor fiskedagen og spejdernes vandrutchebane var højdepunketer. Et højdepunkt var da H. C., København overrakte Rodbjerggaard den gamle fane. At deltage på landsgildetinget var også en dejlig oplevelse, at træffe så mange, at det ind imellem kneb med at huske navne og hvor vedkommende var fra, jeg håber I bærer over med mig. Tak. Mageskifte af jord med nabo er på plads, og i skrivende stund venter vi på at hedeselskabet kommer og planter, vej og parkeringsanlæg laves når der bliver økonomisk mulighed for dette. Jeg håber, vi fremover får den fornødne udvikling i og omkring Rodbjerggaard, så vi får udbygget og gør det til det det er, nemlig vores fælles sted, hvor laug og udvalg kan komme og bo bare lidt bedre. Nu vil jeg slutte med at ønske alle en rigtig glædelig jul sammen med familie og venner. Landsgildeledelse, landsgildekontor og redaktion ønsker alle en Glædelig Jul og et lykkebringende Nytår

9 Europæiske spejdervenner Af Paulli Martin Som jeg skrev i maj nummeret af Sct. Georg, mangler spejderne penge til udvikling af spejderabejdet i Østeuropa, hvor der efter murens fald er kommet 15 nye nationale organisationer til. Nogle af dem klarer sig stort set uden hjælp, mendens andre hører hjemme i lande, der endnu er præget af stor fattigdom, hvorfor hjælp er absolut nødvendig, hvis spejderarbejdet her skal blive mere og andet end en parentes. Den Europæiske Spejderfond udbetalte alene sidste år Euro i spejderstøtte til bl.a. Kosovo, Rumænien og Bulgarien, en fornem hjælp, men mere er nødvendigt. Pt. ligger der således ansøgninger om hjælp i form af Euro fordelt på næsten 30 godkendte spejderprojekter. I mit indlæg i majnummeret fortalte jeg også om den forholdsvis nyoprettede støttegruppe Friends of Scouting in Europe (FOSE), der på dansk kaldes Europæiske Spejdervenner og som yder fonden uvurderlig hjælp ved tilvejebringelse af kapital. Og hvad er der så sket siden: Jo, på Landsgildetinget fik Jørgen Guldborg Rasmussen af vor landsgildemester overrakt Gildernes Hæderspris i form af kr og en plakette. Jørgen, der er kendt i spejderkredse verden over og som altid har været gildebevægelsen en god støtte, er Den Europæiske Spejderfonds utrættelige formand og forkæmper. Jørgen modtog med stor tak prisen, drog hjem, gjorde de til og indbetalte på gildernes vegne hele beløbet, hvorefter Sct. Georgs Gilderne i Danmark pludselig blev livsvarigt medlem af Friends of Scouting in Europe, der pt. tæller godt 100 medlemmer. Dermed er vor landsorganisation blevet medlem, men hvad med dig?? Jo, også du kan blive livsvarigt medlem mod en éngangsdonation på kr Eller du kan vælge at blive medlem mod et årligt beløb på kr eller knap 100 kroner om måneden, penge, der ubeskåret går til spejderstøtte i Østeuropa, der hvor behovet er størst. Og hvad får du så ud af det? Et fornemt medlemsdiplom, det blå emblem med verdensspejderbevægelsen (WOSM) s logo, skriftlige informationer om fonden og FOSE s indsats og så ikke mindst mulighed for deltagelse i årsmøderne. Sidste årsmøde fandt sted i dagene oktober i Letland og var en blanding af møder med info om den Europæiske Spejderregion, om fonden og om FOSE s arbejde og med optagelse af nye medlemmer, busudflugter til spændende seværdigheder og aftensamvær med repræsentanter for værtslandets spejdere. Absolut en positiv oplevelse for deltagerne. Årsmødet 2004 finder sted oktober i Polens 4. største by, ved foden af Sudeterbjergene, en by der kaldes Polens Venedig og består af 12 øer, der er forbundne med 112 broer. Nu kan det jo godt være, at du af økonomiske årsager hverken vil eller kan være medlem af Europæiske Spejdervenner. Men så var det måske i stedet en opgave for dit gilde, der ligeledes kan tegne medlemskab på en af de to nævnte betingelser og dermed melde sig under fanerne med økonomisk støtte til spejdersagen et sted, hvor der virkelig er behov. På Landsgildetinget fik deltagerne indmeldelsesblanket udleveret. Hvis du/i beslutter jer for medlemskab eller ønsker yderligere oplysninger, så anvend blanketten eller ring til Leif Bahn, tlf

10 Frimærkebanken 1. Hillerød ,50 kg 3. Ølstykke 76,700 kg 4. Slagelse 3. 75,120 kg 5. Præstø 53,465 kg 6. Vestvold Gildet 45,250 kg 7. Værløse 39,200 kg 8. Ravnsholt 33,600 kg 9. Odense 3. 31,200 kg 10. Hobro Stad 27,885 kg 11. Varde 2. 26,200 kg 12. Fredericia 2. 24,275 kg 13. Nykøbing S. 24,180 kg 14. Maribo 24,000 kg 15. Ledøje-Smørum 22,800 kg 16. Århus ,510 kg 17. Flensborg 17,000 kg 18. Haderslev 4. 17,000 kg 19. Varde 1. 16,870 kg 20. Grenå 16,490 kg 21. Ringsted ,895 kg 22. Glostrup 1. 15,600 kg 23. Næstved 2. 14,720 kg 24. Greve - Solrød 14,400 kg 25. Frederiksværk 1. 14,100 kg 26. Åbenrå 1. 13,640 kg 27. Hammel 13,000 kg 28. Vejle 1. 12,900 kg 29. Slagelse 1. 12,600 kg 30. Bramming 12,500 kg 31. Tønder 12,300 kg 32. Taastrup 1. 11,520 kg 33. Hadsten 11,370 kg 34. Stubbekøbing 10,350 kg 35. Århus 2. 10,175 kg 36. Glostrup 2. 9,500 kg 37. Korsør 1. 9,200 kg 38. Vejle 2. 9,200 kg 39. Kalundborg 9,000 kg 40. Ålborg Stad 8,660 kg 41. Silkeborg 1. 8,580 kg 42. Helsingør 2. 8,520 kg 43. Svinninge 8,370 kg 44. Sæby 7,700 kg 45. Århus 4. 7,260 kg 46. Helsingør 1. 7,100 kg 47. Nykøbing F. 1. 6,955 kg 48. Viborg 2. 6,910 kg 49. Hirtshals 6,905 kg 50. Holbæk 1. 6,500 kg 51. Porkjær, Galten 6,390 kg 52. Ballerup 1. 6,350 kg 53. Fakse 6,300 kg 54. Helsingør 3. 6,000 kg 55. Ringkøbing Gildet 5,800 kg 56. Vojens 5,500 kg 57. Sorø 1. 5,400 kg 58. Skanderborg 1. 5,300 kg 59. Holstebro Gilderne ,100 kg 60. København 1. 5,000 kg 61. Vordingborg 3. 4,800 kg 62. Landsgildekontoret 4,500 kg 63. Åbenrå 2. 4,300 kg 64. Grindsted 4,100 kg 65. Skælskør 4,000 kg 66. Odder 3,900 kg 67. København 5./10. 3,600 kg 68. Frederiksværk 2. 3,500 kg 69. Lemvig 3,470 kg 70. Kerteminde 3,425 kg 71. Slagelse 4. 3,400 kg 72. Odense 1. 3,225 kg 73. København 18. 3,200 kg 74. Esbjerg 1. 3,050 kg 75. Herlev 3,000 kg 76. Rødby 2,740 kg 77. Skive 1. 2,680 kg 78. Ølgod Hjeddinggildet 2,600 kg 79. Fredericia 3. 2,500 kg 80. København 2. 2,400 kg 81. Sakskøbing 2,300 kg 82. Rungsted Kyst 2,220 kg 83. Kastrup-Tårnby 2,200 kg 84. Odense 4. 2,100 kg 85. Ebeltoft 2,010 kg 86. Kolding 5. 2,000 kg 87. Frederikshavn ,955 kg 88. København - Dragør 3. 1,850 kg 89. St. Heddinge 1,800 kg 90. Århus 8. 1,660 kg 91. Bornholm 2. 1,620 kg 92. Århus 9. 1,620 kg 93. Ballerup 2. 1,575 kg 94. Køge 1. 1,425 kg 95. Holbæk 2. 1,385 kg 96. Thisted 1,100 kg 97. Karup 1,040 kg 98. Århus 5. 1,015 kg 99. Skjern-Tarm 1,000 kg 100. Gentofte 0,950 kg 101. Herning 0,800 kg 102. Århus 6. 0,780 kg 103. Hærvejen 0,780 kg 104. Esbjerg 2 0,740 kg 105. Birkerød 0,720 kg 106. Bogense 0,700 kg 107. Allerød 0,600 kg 108. Nykøbing M. 0,545 kg 109. Århus 10. 0,520 kg 110. Nykøbing F. 2. 0,500 kg 111. Rungsted 0,500 kg 112. København 9. 0,450 kg 113. Sønderborg 1. 0,300 kg Sct. Georgs Gilde Struer 0,270 kg 115. Silkeborg 4. 0,095 kg 116. Horsens Gilderne 0,070 kg 117. Odense 9. 0,060 kg Aktuel information om Sct. Georgs Fonden Du kan nu søge aktuel information om Sct. Georgs Fonden på Der er link til siderne om fonden fra forsiden, og du kan finde svar på de hyppigst stillede spørgsmål. Siderne vil blive opdateret i takt med, at der er nyt at fortælle. 10

11 Ny på TRÆF Af Karin og Mills Møller, 4. Odense Træf på Rodbjerggaard var en dejlig oplevelse, selvom man som nye deltagere må finde sig i en del godmodig»mobning«! Nåh, så slemt var det nu ikke. Ca. 1 time efter vi havde stillet op, blev vi indbudt til noget at drikke og en hyggelig sludder. Træffets hovedtema var»livets gang i Lidenlund«, meget betegnende, da deltagerne hovedsagelig var bedsteforældre med børnebørn (ligesom os), og arrangørerne havde på en god måde lagt op til emnet. Vi kom således til at bo i»vesterled«. På lejren var der mange gode aktiviteter for børnene, bl. a. Harry Potter og indianerdag, og en kvik spejderpatrulje, som boede i sheltere, lavede også gode indslag, som f. eks. en sæbeglidebane. Det var virkelig en god idé med en spejderpatrulje på Træf, så børnene kunne følge spejderlivet. Vores børnebørn på 8 og 10 år nød det virkelig. De var meget sammen med spejderne og de andre børn, venskaber blev knyttet og de vil i hvert fald med til Rodbjerggaard igen om to år! Vi to gamle kan nu ikke forstå, hvorfor vi Naturlaugsstævne i oktober Af Niels Hammer. 6. Århus samt ivrig programabonnent I 1991 etablerede nogle sønderjyske gildebrødre»naturlaug Sønderjylland«. Årsagen var, at disse gildebrødre ønskede indenfor gildebevægelsen at skabe en passende ramme for gildebrødres interesse for naturen, herunder f. eks. at tilbyde ture, der ofte skulle gennemføres uden for de velkendte naturområder. Det blev fra begyndelsen bestemt, at Naturlaug Sønderljylland s aktiviteter naturligvis skulle være åben for alle gildebrødre, og at de interesserede, der melder sig som abonnent på laugets program, både skulle have tilsendt det halvårlige program samt et turprogram for det enkelte arrangement. Desuden blev ikke før har været på Træf. Vi havde en virkelig dejlig uge bistået af et pragtfuldt vejr og mange gode gildekammerater. Og mobningen ja, det er da rart at mærke, vi kommer hinanden ved! Så vi svarede igen ved at bage kage til eftermiddagskaffen og ved at optage alle gadens dejlige unger (ialt 13) på video, da de lavede en fin underholdning ved lejrbålet den sidste aften. Hver aften var der bål på gadens store bålplads, hvor der blev grillet mange lækre retter, bagt snobrød og pandekager. Spisetider og sovetider flød lidt under Træf men hvor havde vi det alle rart og hyggeligt! Det var blot en skam at ikke flere gildebrødre havde fundet vej til vores allesammens vidunderlige naturgrund med udsigt over Vejle Ådal, for der var altså en del ledige pladser. Tak for et dejligt Træf. Rodbjerggaards grund kan nu bruges også udenfor Træf af gildebrødre Brug den dog! det bestemt, at arbejdet med f. eks. at arrangere ture, skulle varetages af alle interesserede programabonnenter. I løbet af kort tid spredtes rygtet om de spændende naturoplevelser, som lauget skabte, hvorfor også gildebrødre fra Nørrejylland og Fyn meldte sig som abonnenter. Ud over Naturlaug Sønderjylland findes nu også Naturlaug Steen Blicher, Naturlaug Fyn samt Naturlaug Trekanten, og gildebrødre fra alle disse naturlaug samledes til en forlænget weekend i oktober på FDF friluftscenter Sletten nær Silkeborg til et fælles naturlaugsstævne. Programmet, der var skabt af abonnenter 11

12 fra alle 4 naturlaug, omfattede bl. a. et indlæg om Friluftsrådets aktiviteter ved rådets direktør Jan Eriksen. Indlægget afsluttedes med en interesseret debat med baggrund i gildernes repræsentation i Friluftsrådet. På programmet var desuden mange tilbud om oplevelser i naturen, herunder bl. a. en svampetur under kyndig vejledning af naturvejleder Jan Kjærgaard fra Silkeborg Statsskovdistrikt, en travetur på ca. 25 km til Øm Kloster samt kortere ture til Himmelbjerget, Sukkertoppen og Slåensø. På alle turene fik deltagerne noget at vide om landskabets skabelse og områdets historie. Det glædede stævnets deltagere, at landsgildemester tog aktivt del i nogle af aktiviteterne, og der var megen hyldest til»ma holdet«fra Fåborg gildet, der sørgede for at stille deltagernes glubende appetit med veltillavet fortæring. Bloddonorerne i Danmark Af Else Sudergaard Lørdag den 20. september 2003 blev der afholdt landsmøde i Ålborg. Landsmøde afholdes hvert andet år, og deltagerne kommer fra de lokale bloddonorkorps. I alt 160 personer havde taget imod indbydelsen, og det blev et vellykket arrangement med blandt andet nogle drøftelser i mindre grupper over de emner, som formanden havde berørt i sin beretning. Amtsborgmester Orla Hav bød velkommen og roste donorernes indsats såvel i Nordjyllands amt som i hele landet. Bloddonorkorpsene er en vigtig brik i det danske sundhedsvæsen, og man glædes over en stadig stigende tilgang af yngre donorer. Ca. 70 % af de nytilmeldte, er unge under 32 år. Desværre er der en lille bekymring, idet tappefrekvensen er steget fra 1,5 til 1,6 d.v.s. gennemsnitlig det antal gange en donor bliver tappet om året. Nogle vil jo gerne tappes oftere, men kapaciteten skal være dertil. Servicekursus for blodbankpersonalerne afholdes dette efterår i Hillerød. Emnet er god kundeservice. Det har stor betydning for bloddonorerne, at de føler, at de er meget velkommen i blodbanken, og der er ordnede forhold for såvel donor som for personalet. Amternes fremtid vil måske også påvirke strukturen for de lokale bloddonorkorps, hvis Danmark inddeles i 3, 5 eller 7 regioner. Det internationale samarbejde prioriteres som vigtigt og vil uden tvivl antage større dimensioner fremover. I pinsen 2004 vil der blive afholdt Østersøkonference her i Danmark. Heldigvis har BiD på forskellige måder kunne støtte etableringen af donorkorps i de baltiske lande samt Polen. Fonden af 24. april har ydet midler dertil. Denne fonds bestyrelse har relationer til D.D.S. BiD har modtaget kr. fra Tipsmidlerne til særlige formål. De kr. skal anvendes til oplysningsarbejdet via vores unge informatører og kr. vil blive brugt til udvikling af hjemmesiderne. Dette vil så være min sidste orientering om arbejdet i BiD, som har været meget spændende at deltage i. Jeg håber, jeg på forskellig vis har røgtet hvervet til gildernes tilfredshed. Meget er forandret siden 1932, hvor Tage Cartsens fik idéen, og det startede som Spejdernes og Væbnernes Frivillige Bloddonorer til i dag med navnet Bloddonorerne i Danmark. Jeg syntes selv tiden nu er inde til en ny og yngre gildebror udpeges som Sct. Georgs Gilderne repræsentant i Landskomiteen. Held og lykke til vedkommende. Grossarlerlauget På det nyligt afholdte laugsting og efterårstræf på Spejderbakken i Vejle, oplyste Helmut Hauer, der for 11. gang var kommet fra Østrig som Grossarlerlaugets gæst, at der stadig er mulighed for at tilmelde sig til det 36. Europæiske Gilde Forum i Grossarl fra den januar Interesserede bedes snarest kontakte Grossarlerlaugets laugsmester Kiss Messmann på telefon , eller 12

13 Weltfreundschaft i Wien ISGF 50 år Af»Rejseholdet«: Bodil Kjeldgaard, Jytte Vester, Margrethe Gybel og Roland von Oettingen Wien, d.v.s. Stadsgildet i Wien, som består af ca. 20 gilder, havde inviteret danske gildebrødre til en festaften i anledning af ISGF s jubilæum. Festens idé var at minde om, at Danmarks gildebevægelse var primus motor for dannelse af ISGF for 50 år siden. Idéen havde de allerede i januar 2003, og i Grossarl spurgte Wienergildebrødre mig, om de kunne få hjælp til forberedelsen. I måneder derefter blev deres forberedelser mere og mere konkrete, og der blev sendt danske madopskrifter, akvavitforespørgsler, video med gilderelation, 50 kloge spørgsmål om Danmark før og nu og et ønske om, at gæster fra Danmark ville være prikken over i et. Jeg siger tak til gildebrødre fra det ganske land, som spontant gav deres tilsagn til at komme med til Wien, da jeg på gildehøjskolen spurgte jer, for godt nok ville de se os, men helst ikke hele gildeflokken! Så vi var til sidst seks gildefolk, der fik chancen at komme pr. fly til Wien i en lang weekend omkring den Sådan som det altid kan ske, blev to gildemedlemmer syge, altså fløj fire til Wien og fik deres livs oplevelse. Det var vel en overraskelse, at det var en gildebror fra Danmark, som nu bor i Wien, der tog imod og trøstede os, fordi det var blevet vinter over natten. Sådan var det ikke planlagt. Både Klaus og Gerti skylder vi en særlig tak for at turen blev så vellykket. Nævnes skal også, Sybille og Hans, stadsgildemesteren og hans frue, som var dem, der arrangerede en formidabel Wienerfest for alle os gildebrødre. Det blev et wienerbal i miniudgave, med god mad, dans, tombola og lejrbålsunderholding til omkring midnat. Vi stod for underholdningen og blev rost for det, vi lavede, hvilket vi også havde forventet. Som tak fik vi en dejlig stor madkurv med særlige Wienerspecialiteter. Sachertorte, kæmpestor, velsmagende og kaloriefyldt, tog vi som billede med til Danmark. Det er et symbol for al det gode, nye, interessante, velkendte og søde med det væsentlige i midten - VENSKAB. Er det ikke en pragtfuld kunst at kreere sådan en lagkage. Jeg beklager, at I ikke kan fornemme duften eller smagen på tungen. En klar opfordring til jer alle, der indtil nu ikke har været i Wien: Rejs selv til Wien, find Landemands Wienerkafé og slap af efter en dejlig byrundtur. Kagen blev forresten solgt stykvis og indtægten bruges til et spejderprojekt i Zambia. Vi havde dejlige gæstgivere, der viste os byen fra mange sider. Altid blev vi spurgt: Hvad vil I se, og diskussionerne endte med Schau mer mal, geh`n mer mal (ok, så går vi). Hvad tog vi med hjem? Her kunne jeg nævne mange ting, men der er en, der sagde det for 450 år bedre end jeg: Den franske humanist Michel de Montaigne elskede at rejse, og for 450 år skrev han i en af sine essays: Ved at besøge et land og mennesker vinder vores dømmekraft stort klarsyn. Normalt rækker vores syn kun til vores egne næsetip. Sokrates, da han blev spurgt, hvor kommer du fra, svarede ikke jeg kommer fra Athen, men fra universet. For ham var universet hans fædreland. Han følte et broderskab med hele verden. Til forskel for mange af os, der kun ser på vore egne fødder. 13

14 Bestig dit eget Mount Everest Eventyreren Lene Gammelgaard satte sig sit livs største mål, nemlig at stå på toppen af verdens højeste bjerg. Og som sagt så gjort. Trods sin højdeskræk blev hun den første danske kvinde, der besteg Mount Everest. I dag, syv år senere, inspirerer hun andre til at finde sit eget bjerg, det personlig mål. Af Christina Ankerhus Willumsen gæster trodsede efterårsblæsten for at møde eventyreren Lene Gammelgaard under overskriften Sæt dig mål og nå dem. Spejderudvalget under Sct. Georgs Gilderne i Århus havde inviteret til foredrag, der handlede om angst, om at gribe chancer og om at turde sætte sig mål. - Verden er fuld af muligheder, og det handler om at turde bruge dem, sagde den 34-årige bjergbestiger og jurist. Lene Gammelgaard greb sit livs største chance, da hun i 1996 blev inviteret med på ekspedition i Nepal. Det er svært at se på den spinkle kvinde, at hun har gået i Sir Edmond Hillarys fodspor gennem snestorme og over gletcherspalter i verdens højeste bjergkæde Himalaya. Men når Lene Gammelgaard taler, fornemmer man den brændende ild, der drev hende mod toppen. - Før var jeg misundelig på dem, der havde ilden. Jeg så på dem, og opdagede, at det handlede om vilje og om at sætte mål. Jeg udviklede den indre ild, da jeg satte mig et mål, der virkelig betød noget for mig, sagde hun. Det 8,85 kilometer høje bjerg, Mount Everest, blev Lene Gammelgaards livsmål. Et mål, der for de fleste nok virker uopnåeligt, fordi vi har en tendens til at se alle barriererne, mener Lene Gammelgaard. Men selv valgte hun at se gennem barriererne og sætte fokus på mulighederne. - Vi er nødt til først at se på os selv med nye øjne, og bilde os selv ind, at vi kan det umulige. Så udvider vi måden at se verden på, og dermed får nye muligheder, sagde Lene Gammelgaard. Den største forhindring for Lene Gammelgaard var, at hun faktisk lider af højdeskræk. Tidligere skulle hun bare to meter over jorden, før hun fik panikangst. Men i stedet for at tage det som en forhindring vendte hun det til en udfordring. - Angst er kun en forklædning og i den ligger udviklingsmulighederne. Det handler om at turde gøre op med angsten det ubevidste for at give sig hen, sagde Lene Gammelgaard. Det tog Lene Gammelgaard et år at forberede sig på at realisere sin livsdrøm. Dage og nætter klatrede hun i alperne, og ved siden af det knoklede hun for at få sponsorere nok til at hjælpe med at betale den kvarte million, som turen kostede. Heller ikke pengene måtte være en barriere for at nå målet. Men før vi overhovedet kan begynde rejsen mod vores mål, skal vi vide, hvor vi vil hen, er Lene Gammelgaards budskab. Det kræver, at

15 vi standser op og tænker over, hvad vi gerne vil realisere i det næste livskapitel. Vi skal stille os selv spørgsmålet; hvad drømmer jeg om og hvilke ressourcer ulmer i mig. - Hvor mange af Jer ved, hvad I vil her i livet. Det er umuligt at nå et mål, hvis vi ikke kender målet. Vend blikket ind ad i 30 sekunder. I har et år til at realiserer en barnlig drøm. Hvad drømte du om engang, hvad er dit Mount Everest, spurgte Lene Gammelgaard Sct. Georgs Gildernes gæster. Og endelig skal man også være forberedt på, at alting ikke går lige, som man har planlagt det på vejen mod målet. Det måtte Lene Gammelgaard sande, da hun sammen med sine kammerater løb ind i et frygteligt uvejr på Mount Everest. Ekspeditionen endte i en tragedie, da mange af deltagerne omkom under nedstigningen. Blandt andre døde ekspeditonslederen Scott Fischer, som var en meget erfaren bjergbestiger. Undervejs tænkte Lene Gammelgaard, om det nu også er værd at risikere livet for nå sit mål. Uanset om hun fortsatte mod toppen eller vendte om, måtte hun træffe et valg og stå ved de konsekvenser, det måtte medfører. Og Lene Gammelgaard fortsatte som bekendt turen mod toppen og nåede sit mål. - Det er os selv, der skal leve med vores valg og fravalg og når det kommer til stykket, står vi alene med vores valg. Der vil altid være en undskyldning for ikke at gå mod målet, men valget er vores. Vi er privilegerede, hvis vi ser mulighederne og tør træffe valget, sagde Lene Gammelgaard. Flygtningeindsamlingen gav færre penge Af John Høst Schmidt, 1. Køge Sct. Georgs Gilde Så er Dansk Flygtningehjælps landsindsamling, som mange gilder jo var involveret i som lokale koordinatorer, slut for i år. Og desværre må det jo konstateres, at resultatet trods alle gode anstrengelser blev dårligere end sidste år og dårligere end håbet og forventet. I skrivende stund ser det samlede resultat ud til at blive ca. 10 mio. kroner mod sidste års ca. 12 mio. kroner og forventningen/håbet om mio. kroner. Også i Køge, hvor gildet for anden gang var hovedkoordinator, måtte vi på trods af flere indsamlere opleve et fald i de indsamlede penge, om end ikke nær så stort som på landsplan ,75 kr. fik de 68 indsamlere på 62 ruter (så godt som total dækning af kommunen) i bøsserne, et gennemsnit på ca kr. mod sidste års ca kr. eller et fald på ca. 16%. Optakten var ellers gået strygende. Hverveplakater var blevet placeret i alle lokale supermarkeder (undtagen dem under Dansk Supermarked, som krævede central tilladelse, hvilket Dansk Flygtningehjælp er gjort opmærksom på) og i venteværelser hos alle kommunens tandlæger på nær én! De lokale medier havde alle i de sidste to uger før indsamlingen bakket pænt op.»dagbladet«, der har en regional redaktion i Køge, og ugeaviserne»køge Onsdag«og»Lørdagsavisen«havde bragt artikler og omtale, Køge Lokalradio havde bragt interview med mig som hovedkoordinator, TV-Køge havde haft indsamlingen og vor efterlysning af indsamlere på sin»opslagstavle«, og vi havde haft to-spaltede annoncer, betalt af Køge Kommune, i alle tre lokale trykte medier. Artiklen i»lørdagsavisen«var ledsaget af et foto, hvor vi havde fået nogle lokale»kendisser«, filmmanden Peter Aalbæk Jensen, sangeren Kim Schwartz (»Køge Torv«), fodboldspilleren Chris Hermansen, Herfølge, og borgmester Torben Hansen til sammen med mig og min hjælpekoordinator (sidste års hovedkoordinator) til med plakat og bøsser foran statuen af Frederik d. 7. på Køge Torv at reklamere for»store hvervedag«og indsamlingen. På Store hvervedag havde vi fået lov til midt på Køge Torv og i torvetiden at opstille en lånt havepavillon med plakater og den lille udstilling om, hvad man kan få for 1000 ind- 15

16 samlede kroner. En lokal skiltefabrik havde gratis fremstillet et flot skilt til lejligheden. Det må konstateres, at det ikke gav én eneste ny indsamler. Men vi fik da gjort mange mennesker opmærksomme på indsamlingen. En lokal kontorudstyrsbutik havde doneret papir, konvolutter m. v. til hele den nødvendige korrespondance. Endnu en uge før indsamlingen manglede vi indsamlere. Genhenvendelse til sidste års 54 indsamlere havde således kun givet 23 tilmeldinger. Mandag før indsamlingen bragte»dagbladet«en to-spaltet appel fra mig om at melde sig som indsamlere. Det gav godt. I den sidste uge meldte yderligere 15 sig, så vi kom op på 68 indsamlere. Organisatorisk var jeg hovedkoordinator med sidste års hovedkoordinator som meget aktiv hjælper. Det var uvurderligt at kunne trække på alle hans erfaringer fra sidste år. Min gruppe i gildet dannede»situationens generalstab«, som opslog hovedkvarter i Køge Spejderhus onsdag aften før indsamlingen, hvor vi som vor specialitet ligesom sidste år kørte bøsser og andet indsamlingsmateriale ud til de da tilmeldte indsamleres privatadresser, ligesom vi hentede dem igen søndag eftermiddag efter indsamlingen. Nogle gildemedlemmer fra andre grupper hjalp os med kørselen. Den taktik virkede også i år: alle bøsser på nær to var inde kl. 16. De to sidste fik vi fat i dagen efter. Også om søndagen havde vi hovedkvarter i Spejderhuset. En god håndfuld gildemedlemmer stemte selv dørklokker. Af 54 gildemedlemmer med en gennemsnitsalder på over 60 år medvirkede 23. Det må tages i betragtning, at indsamlingen faldt sammen med gildets mangeårige årlige good turn, julekurvlotteriet, som kræver flere andre gildemedlemmers medvirken. På grundlag af erfaringerne fra sidste år, hvor vi samlede ind fra ved middagstid og ikke traf henved halvdelen hjemme, havde vi i år besluttet os for indsamling mellem kl. 10 og 13. Men lige meget hjalp det; en række indsamlere meldte om mange fraværende, enkelte løb endda tør for de girokort, der efterlades i sådanne tilfælde. Konklusionerne af årets anstrengelser må efter min mening blive: Det er en værdig opgave, som falder meget fint i tråd med gildernes målsætning, og som er en god aktivitet til at samles og blive»rystet sammen«om. Det lidt skuffende resultat i år, bør vi ikke bebrejde os selv, hvis vi ellers har gjort en indsats, vi selv er tilfredse med. Det skyldes nok snarere den økonomiske afmatning og en vis indsamlingstræthed. Dansk Flygtningehjælp vil utvivlsomt drage sine egne konklusioner af årets kampagne. Arbejdet som hovedkoordinator er i det sidste par måneder af et omfang, som kun vanskeligt kan bestrides af et gildemedlem med fuldtidsarbejde. Disse konklusioner bør tages i betragtning, når et gilde beslutter sig for, om det kan sige ja til at være hovedkoordinator. Selv er jeg ikke i tvivl om, at sagen er af en vigtighed, der på trods af årets lidt skuffende resultat fortjener, at vi vurderer også vor fremtidige deltagelse ud fra en positiv holdning. Foto: Jørgen Jørgensen,»Lørdagsavisen«, Køge 16

17 Debat Provo eller springbrædt? Netværkstanker om gildernes fremtid I sidste nummer kunne vi læse et indlæg under overskriften Én provokation. Jeg er ret overbevist om at flere gildebrødre har opfattet artiklen som en provokation. Men der er også andre medlemmer, som ser det forfriskende indlæg som rettesnoren for vores bevægelses fremtid. På landsgildetinget fik Randers Ungdomsgilde med deres korte indlæg initieret en kontakt mellem tilstedeværende repræsentanter for unge og aktive grupper/gilder (Fortungildet, 5. Odense og 2. Skælskør). Med undertegnede som en slags sekretær blev der hermed dannet et netværk med det formål at støtte yngre grupper over hele landet og finde frem til en arbejdsform, som kan bære gildebevægelsen videre frem. Med deres indlæg har forfatterne til provokationen automatisk hægtet sig på netværket. Tanker efter et Landsgildeting Hvis nogen skulle undre sig over, at mit navn ikke var på deltagerlisten kan jeg straks oplyse, at jeg ikke deltog i Landsgildetinget. Jeg har faktisk aldrig deltaget i et Landsgildeting men alligevel sender jeg dette læserbrev. Jeg blev nedtrykt over at høre min gildemesters beretning om frustrationer og skuffelser over tinget men jeg blev også vred. Inden tinget havde jeg på opfordring forsynet min gildemester med»lidt regnskabsanalyse og nogle iagttagelser«, som hun efter forgodtbefindende kunne benytte under tinget, for at få svar på spørgsmål eller lingende. Ifølge gildemesterens referat blev der ikke mulighed for at stille spørgsmål eller afgive (måske kritiske) kommentarer dels fordi dagsordenen var tilrettelagt sådan, at der var meget lidt tid til den slags, dels og det er det alvorligste fordi man fra ledelsen og dirigenternes side gjorde, hvad man kunne for at nedgøre de, der formastede sig til at stille opklarende spørgsmål, fremsætte forslag eller udtrykke (måske kritiske) kommentarer. Jeg har hidtil forestillet mig, at et Landsgildeting er en demokratisk proces og i gildesammenhæng vel en behagelig af slagsen hvor man taler pænt til hinanden og giver tid til og mulighed for at forklare forhold, der måske synes indlysende for folk med særlig indsigt eller for de, der igennem længere tid har arbejdet med denne eller hin problemstilling. Nøgleordene er vel, eller bør være, hensynsfuldhed og respekt for andres meninger (står der forresten ikke noget om det i Gildeloven?) Med fare for at jeg kommer til at lyde»skolemesteragtig«må jeg bemærke, at en dirigent er Landsgildetingets tjener, og ikke kun ledelsens tjener! Gildemestrene kommer ikke til et Landsgildeting som regnskabseksperter, økonomer eller jurister. De kommer fordi de er blevet valgt for en periode til at være»hyrde«for brødrene i X-gilde. Vi har i 2. Hillerød valgt vor gildemester, fordi vi har tillid til hendes sunde fornuft og gode hensigter når man ikke viser vor gildemester respekt, viser man heller ikke os gildebrødre respekt! Med gildehilsen Børge Stjernholm, 2. Hillerød PS. Dette er indsendt efter aftale med min gildemester. Men der er flere grupper, som må være interesseret!? Bl. a. ved jeg at der tænkes lignende tanker i Ringkøbing og Aabenraa. Så til jer - og alle andre interesserede: Lad os høre fra jer! Landsgildeledelsen er i gang med tilrettelæggelsen af det næste ungdomsforum her til foråret. Indholdet bliver fastlagt i samråd med netværket,- og I kan stadig nå at påvirke processen. For øvrigt er der også startet et lignende internationalt netværk. Der vil blive arrangeret et internationalt ungdomsforum i Lillehammer umiddelbart før verdenskonferencen. I 2007 har ISGF fået tilbudt at møde med et kontingent (ca. 100 medlemmer) på lige fod med spejderkorpsene til verdensjamboreen i England. Jo - vi er på vej fremad - vil I med? Niels Rosenbom

18 Opslagstavlen 1. Aabenraa Sct. Georgs Gilde indbyder til 70 års jubilæum på»folkehjem«fredag den 23. januar 2004 Vandrehal fra kl Gildehal kl Der serveres et let traktement. Yderligere information Christen Borregaard Tlf indbyder til Distriktsgildehal med ridderoptagelse torsdag den 29. januar 2004 i Løgumkloster kirke Aftensang i kirken kl Vandrehal Gildehal i Kapitelsalen kl Der optages væbnere fra Sct. Georgs Gilderne i Sønderborg og Tønder. Efter gildehallen er der kammeratligt samvær i Løgumkloster Refugium, hvor der serveres et let traktement til en pris af kr. 70,00 excl. drikkevarer. Alle gildebrødre er velkomne til gildehallen og samværet. Tilmelding til DGK Chresten Eriksen, tlf el , senest lørdag Hareskov-Dyrehave Distriktsgilde indbyder til Distriktsgildehal (åben for alle gildebrødre) med ridderoptagelse i Præstebro Kirke, Tornerosevej (hjørnet af Hyldemorsvej), Herlev onsdag den 4. februar 2004 kl Vandrehal fra kl Efter gildehallen serveres en let anretning. Pris kr. 65,00. Tilmelding senest 15. januar 2004 til Karen Kjelsmark, tlf Roskilde-Hedebo Distrikt indbyder til Ridderhal tirsdag 10. februar 2004 kl i Konventhuset, Domkirkestræde 10, 4000 Roskilde Vandrehal fra kl Efter ridderhallen serveres et let traktement. Tilmelding senest mandag 2. februar 2004 til Dory Madsen, tlf eller Kurt Haagensen, tlf Gildetelegram Gildetelegram, A5, m. konvolut kr. 12,00 Lille telegram, A6, m. konvolut kr. 8,00 Visitkort, gavekort, m. konvolut kr. 4,00 Minna og Ib Sandahl Christensen Damsbrovej 71, 7000 Fredericia Tlf

19 Årsprogram februar Damsbo Skov og strand 14. marts Stauerhoved ved Kerteminde Vi skal se på fossiler 18. april Sundsøen, Fåborg 2. maj Vornæs Skov, Tåsinge 12. juni Munkegården, Brenderup med opgaveløb og madlavning over bål 8. august Æbelø med vandring på havbunden 4. septem. Enebærodde. En ekspert fortæller om hvordan man laver kryddersnaps, og vi prøvesmager 26. septem. Årsmøde med vandring i Odense by 24. oktober Krengerup gods og skov. Besøg på Hørvævemuseet og Skodamuseet 4. decem. Gyldenstenskovene og julefest i Bogensegildets hytte Alle gildefolk med ledsager kan deltage. Ønsker man informationsfolder tilsendt ca. 8 dage før hvert arrangement kan man melde sig i lauget. Det koster p.t. 70 kr. årligt. Som medlem må man også deltage i 3 jyske naturlaugs arrangementer. Kontakt Bent Andersen, tlf halvårs program 2004 Naturlaug Trekanten Søndag 11. januar Engelsholm Skov og Slot. Vi hører om slottet og egnen Søndag 8. februar Søndag 7. marts Søndag 4. april Søndag 2. maj»den gamle Troldhedebane«. I folkemunde kaldet»trolden«den gik fra Troldhede mellem Herning og Skjern over Grindsted til Kolding, i alt 98 km, hvilket gjorde den til landets længste privatbane Stenderup Sønderskov ligger ud til Lillebælt. Vi skal se udsigten fra stranden. En af de lokale beboere vil fortælle om området Fredericia Fælled er et militært øvelsesområde, der nu er åbnet for publikum. Oberst Henning Høngsmark vil guide os og fortælle om seværdighederne, skanserne osv. Hjarnø. Den lille ø med det rige plante- og fugleliv er 3 km lang og 1 km bred og ligger i Horsens Fjord. Den er dannet i sidste istid og består af morænemateriale. Højeste punkt er bare 7 m. Der er færge til Snaptun For flere oplysninger: Besøg Naturlaug Trekantens hjemmeside, eller få tilsendt turprogram ved henvendelse til Inge Daugaard, tlf eller mail: 19

20 Tema aften onsdag 18. februar 2004 kl på Lindegården, Peter Lunds Vej 8, Kgs. Lyngby. Aftenens foredragsholder er den fra TV kendte gadepræst Ellen Margrethe Gylling som fortæller om sit arbejde som gadepræst. Arrangementet er åbent for alle så tag en ven eller bekendt med. Der vil i pausen været et mindre traktement som nogle snitter og øl/vand. Forventet sluttidspunkt kl. ca Pris kr. 50,00 Tilmelding samt betaling gerne gildevis senest 10. februar Vibeke Lentz, Agermånevej 5, 2800 Kgs. Lyngby Giro NB. Der er kommet nyt centralfyr på Lindegården. Gildering søges! Værdisat til kr ,00 Undertegnede (og postvæsenet) søger herigennem, om der muligvis findes en gildering til salg. Jeg arvede en gildering fra en gildebror, der ikke er mere. Desværre er den forsvundet hos postvæsenet. Derfor denne forespørgsel. Henvendelse til: Kaje Lindecrona Bøgevej 26, Havnsø 4591 Føllenslev Tlf Berlin august 2004 for gildebrødre, venner og familie. I 2003 var 104 gildebrødre i Berlin fordelt på to ture. Der blev en lang venteliste, og jeg har lovet at gentage turen i Pris kr ,00 (+ enkeltværelse kr. 250) Prisen inkluderer kørsel i 4-stjernet bus, ophold i Berlin med helpension (4 måltider pr. dag), udflugter, skandinavisk talende guide i Berlin, teaterbillet, entré til slottet Sans souci i Potsdam, entré samt kaffe og kage i TV-tårnet, byrundtur, sejltur på Spree gennem Berlin, besøg i den spændende nye kuppel på rigsdagsbygningen og naturligvis også tid på egen hånd til museumsbesøg, indkøb m.v. Nogle har tilmeldt sig efter 1. september 2003, og de er alle på listen, men jeg vil gerne høre, om de, der ikke blev plads til de 2 første ture er interesseret i Program og tilmelding: Birthe Mikkelsen, Odder, tlf Gildebluser Sweatshirts med og uden krave. Gilde-PR, der luner. En dejlig gave til jul, jubilæum og fødselsdag. Spejderkassen Sct. Georgs Gilderne i Aabenraa Kirsten Olesen, tlf Feldsted Nygade 11, 6200 Aabenraa 20

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.! " # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +.

Nr. 5 november - december 2008 56. årg.!  # $ $ % & % % ' (! & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Nr. 5 november - december 2008 56. årg. 1! " # $ $ % & % % ' (! )%* & *$ ' % +,%, ' - * $. / +. Ukrainernes besøg i Østervangskirken august 2008. 0! 1 1 1 23% 45 2667 Indlæg til næste Gildenyt skal være

Læs mere

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn

Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren. Bilag til pjece om Ny Løn Lønstatistikker Teknik- og servicesektoren Bilag til pjece om Ny Løn Fandt du vej til Ny Løn? Statistisk materiale som bilag til pjece. Allerede i februar måned udsendte sektoren et særnummer af vores

Læs mere

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU November DEN 2015 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 38. Årgang Nr. 384 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langgaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg.

S c h a n d t o r p. Fellowship Day 2013. Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær, og 1. og 2. Skanderborg. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2013 Fellowship Day 2013 Kære Gildebrødre og giner i gilderne: Hadsten, Hammel, 1.- 2.- 3. Horsens, Odder, Porskær,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN KNU December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU December DEN 2009 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 32. Årgang Nr. 325 Side 1 Birgitte Friis-Mikkelsen 18. December Redaktionen ønsker tillykke Nye SØS aktiviteter december

Læs mere

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre

Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre Oversigt over de nye byretters adresser og telefonnumre I forbindelse med retskredsreformen får mange byretter nye adresser og telefonnumre. Oplysningerne om byretternes adresser, telefonnumre, mv. pr.

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland

Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Reduktion i topskatten går til Nordsjælland Topskatten betales af de personer i Danmark med de højeste indkomster, og de bor i høj grad i kommunerne i Nordsjælland og omkring København. Hvis man vælger

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danskernes afstand til nærmeste skadestue

Danskernes afstand til nærmeste skadestue Louise Kryspin Sørensen og Morten Bue Rath 31. August 2011 Danskernes afstand til nærmeste skadestue Antallet af skadestuer er halveret fra 69 skadestuer i 199 til 3 skadestuer i 2011. Dette afspejler

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder. Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde. Fellowship Day 2014 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 31. ÅRGANG NUMMER 10 OKTOBER 2014 Østjysk Distrikt og Aarhus Stadsgilde Fellowship Day 2014 Kære Gildebrødre og giner i Østjysk Distrikt. Østjysk

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt.

Til gildeledelse, vicere, redaktør, gruppeledere, webmaster repræsentanter og herolder. Husk gilderådsmødet i hulen d. 31. maj kl. 19.00 Ved evt. Maj 2012 Der var engang en blomsterkyndig, som skulle afgøre, hvilken blomst der er allersmukkest. Han rejste rundt i hele verden, Men alle sagde, at lige bestemt deres undlingsblomst er den smukkeste.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner

Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner Vest- og Sydsjælland hårdt ramt af tvangsauktioner I juni var der 312 tvangsauktioner. Det er 11 flere end i maj. Det viser Danmarks Statistiks sæsonkorrigerede tal for juni 2014. Overordnet set er antallet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V).

Folketinget - Skatteudvalget. Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Mads Rørvig (V). Skatteudvalget 2010-11 SAU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 533 Offentligt J.nr. 2011-518-0180 Dato: 07.06.2011 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 533 af 10. maj 2011.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015

GildeNyt Side 1 98 Marts 2015. 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 GildeNyt GildeNyt Side 1 98 Marts 2015 1. o g 2. S c t. G e o r g s G i l d e A a b e n r a a Nr. 098 Marts 2015 Stafetten Sct. Georgs Gilderne I Danmark 1864, første verdenskrig, og min familie. Jeg blev

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 24. ÅRGANG NUMMER 8 SEPTEMBER 2007 Østjysk Distrikt indbyder til Distriktsgildehal med indsættelse af den nye ledelse Mandag den 3. september

Læs mere

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej

Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej Rekordlav andel af de unge går den faglærte vej De seneste tal fra Undervisningsministeriet viser, at ca. 84 procent af de unge forventes at have gennemført mindst en ungdomsuddannelse 8 år efter 9. klasse.

Læs mere

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang

Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Mange nye kommuner topper listen over jobfremgang Hidtil har fremgangen på arbejdsmarkedet været mest tydelig i og omkring København og Århus. Det seneste år er mange nye kommuner dog kommet bedre med.

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009

Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Kun fem kommuner har skabt flere arbejdspladser siden 2009 Stort set alle landets kommuner har haft et fald i antallet af arbejdspladser fra 2009 til 2012. Det gælder dog ikke Vallensbæk, Herlev, Billund,

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010. 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 27. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2010 1. Gildes Nytårs Gildehal 2011 Mandag den 10. januar kl. 19.00 i Skanderborg Kirkecenter Kirkebakken 4 (v.

Læs mere

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015.

S c h a n d t o r p. Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde. indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med. Fellowship Day 2015. S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 32. ÅRGANG NUMMER 9 SEPTEMBER 2015 Østjysk Distrikt og Århus Stadsgilde indbyder igen i år til fælles arrangement i forbindelse med Fellowship

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 2016-17 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 18 Offentligt Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg lov@ft.dk Kirsten Normann Andersen Kirsten.Normann.Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov

NVF23 - seminar i Kristiansand, maj Trafikal tilgængelighed. Michael Knørr Skov COWI. Trafikal tilgængelighed Michael Knørr Skov NVF23 - seminar i Kristiansand, maj 2007 Michael Knørr Skov COWI 1 Indhold Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse Eksempler Sjælland + Fyn Midtjylland 2 Hvad er en trafikal tilgængelighedsanalyse?

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten.

Centrum december 2006 Side 2. Invitation til. Nytårsgildehal. torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. December 2006 Centrum december 2006 Side 2 Nyt fra gildeledelsen. Invitation til Nytårsgildehal med væbneroptagelse af Mogens Mehl torsdag den 11. januar 2007 kl. 19:00 i spejderhytten. Også i år har vi

Læs mere

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016

Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 Danmarks 100 største byers mediesynlighed Infomedia Analytics & Advisory Maj 2016 HOVEDRESULTATER Der er ikke ændret i listens top 3 i forhold til opgørelsen over (udgivet i september ). Det er fortsat

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer

LO s jobcenterindikatorer 1 Indholdsfortegnelse Jobcenter Side Jobcenter Side Albertslund 10 Køge 27 Allerød 18 Lejre 40 Assens 47 Lemvig 68 Ballerup 4 Lolland 41 Billund 55 Lyngby-Taarbæk 13 Bornholm 45 Mariagerfjord 89 Brøndby

Læs mere

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007

Til samtlige kommuner. 17. november Udmøntning af ældrepuljen for 2007 Til samtlige kommuner 17. november 2006 Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Slettet: 5 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail sm@sm.dk Udmøntning af ældrepuljen for 2007 CFB/ J.nr. 2006-1138

Læs mere

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt

Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Gildenyt Sct. Georgs Gildet i Hadsten September 2015 www.sctgeorg-hadsten.dk Fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 med efterfølgende gildeudflugt Vi mødes til fødselsdagsgildehal Lørdag 06/09/2015 kl.

Læs mere

Lukkedage i daginstitutioner 2017

Lukkedage i daginstitutioner 2017 Kort fortalt 27-09-2017 Lukkedage i daginstitutioner 2017 Opgørelsen af forventede lukkedage i daginstitutioner 2017 er en afdækning af, i hvor stort omfang børn og forældre ikke kan benytte barnets almindelige

Læs mere

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder

S c h a n d t o r p. 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 30. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2013 Der indkaldes herved til DISTRIKTSGILDETING Mandag den 27. maj 2013 kl. 19.30 i Gildehuset, Frederik Bajers Gade

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden

Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Beskæftigelsesministeriet Analyseenheden Analyse: Tidligere beskæftigelsesomfang for ledige i kontanthjælpssystemet December 217 1. Indledning og sammenfatning Mere end hver tredje af personerne i kontanthjælpssystemet

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017

Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats. 3. Kvartal 2017 1 Integrationsindikatoren: Integration på arbejdsmarkedet og kommunernes indsats 3. Kvartal 2017 Om integrationsindikatoren AXCELFUTURES INTEGRATIONSPROJEKT HVEM ER MÅLGRUPPEN 19.000 nytilkomne flygtninge

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1

DEN KNU. December. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Side 1 KNU December DEN 2016 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 39. Årgang Nr. 395 Side 1 Stafetten Inge Hallum Dagen i dag er en mærkelig dag - den er din! Dagen i går slap dig ud af hænderne;

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse

ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse ANALYSENOTAT Kommunerne ude af trit behov for måltal for konkurrenceudsættelse AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG ANALYSEMEDARBEJDER RASMUS SAND Stigning i konkurrenceudsættelsen, men store forskelle på

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Nyhedsbrev september 2015

Nyhedsbrev september 2015 Forsiden Nyhedsbrev september 2015 Når dette nyhedsbrev når frem til medlemmerne, er vi ved starten af den første efterårsmåned, hvilket betyder at tilbuddene til jer kommer i en lind strøm. Jeg kan kun

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere. Region Syddanmark Danskerne vil til hovedstaden! Analysen bygger på knap 160.000 boligsøgninger fra Danmarks største boligportaler Boligdeal.dk og Boligønsker.dk. Søgningerne er foretaget i tidsrummet fra d. 01/10 2015

Læs mere

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester

S c h a n d t o r p. På Distriktets vegne Ole Danielsen, Distriktsgildemester S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 29. ÅRGANG NUMMER 5 MAJ 2012 Der indkaldes herved til Distriktsgildeting onsdag den 9. maj 2012 kl. 19.30 på Porskjær, Porskjærvej 45, 8464 Galten.

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg

Løntabel 1. oktober Årsløn i alt inkl. områdetillæg Årsløn i alt inkl. områdetillæg Løntrin Gruppe 0 Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 28 302.243 305.955 308.524 312.237 314.805 29 307.283 310.820 313.267 316.802 319.250 30 312.432 315.780 318.099 321.446

Læs mere

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014

Samtlige kommuner, stifter og provstier. Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Samtlige kommuner, stifter og provstier Fordeling af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014 Hermed udmeldes fordelingen af landskirkeskat og udligningstilskud for 2014. Udskrivningsgrundlaget ten

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE

1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE S c h a n d t o r p 1. og 2. Skanderborg Sct. Georgs Gilder 26. ÅRGANG NUMMER 11 DECEMBER 2009 FÆLLESGILDEMØDE 1. OG 2. GILDE MANDAG DEN 1. FEBRUAR 2010 KL 19.00 OBS! NY DATO! I KIRKECENTERET, BANEGÅRDSVEJ

Læs mere