Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Alzheimers og andre demenssygdomme"

Transkript

1 Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme

2 Indhold Udgives af Alzheimerforeningen Sankt Lukas Vej 7 A 2900 Hellerup Tlf Fax Alzheimerforeningens formål er at virke for bekæmpelse af Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme, samt forbedring af vilkårene for demente og pårørende. Du kan støtte foreningen på giro (01) og bank (4190) , eller ved at blive medlem af foreningen. Læs mere på Alzheimerforeningen er under protektion af hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte. Ansvarshavende redaktør Nis Peter Nissen Redaktion Nis Peter Nissen, Bente Sloth og Rikke Ravn Alzheimerforeningen Design og produktion Leder Det nytter Sæt puls & humør i vejret Feriekurser Så længe samtalen giver mening fortsætter den Støt Alzheimerforeningen Helvedes forgård Forsøg at forstå Kort Nyt Boganmeldelse Den lille Ordfanger Boganmeldelse Skyggelys DemensDage medlemstilbud Aktivitetskalender Repræsentantskab Konkurrence om Alouise cd er og billetter Forsidefoto: Kunstneren Alouise Oplag ISSN Magasinet Demens udkommer 4 gange årligt. Næste gang: marts Deadline for materiale 22. januar Ved flytning Husk at oplyse adresseændring Kontakt sekretariatet på eller Alzheimerforeningen Sankt Lukas Vej 7 A, 2900 Hellerup

3 LEDER Behov for fortsat støtte Anne Arndal, landsformand Året 2009 nærmer sig sin afslutning, og jeg kan som landsformand se tilbage på et travlt år for Alzheimerforeningen. Det er lykkedes at sætte spørgsmålet om bedre vilkår for mennesker med demens og deres pårørende på dagsordenen. For ganske nylig vedtog Folketinget at arbejde videre frem mod en National handlingsplan om Demens Det har krævet mange ressourcer fra sekretariatet, der har arbejdet på højtryk for at fremlægge vore synspunkter på dette. Jeg glæder mig meget til at se det endelige resultat. Men det er væsentligt at understrege, at en meget vigtig del af foreningens arbejde ligger i de 16 lokalforeninger. Det er de aktive frivillige dér, der har den daglige kontakt med demente og deres pårørende. Deres indsats og entusiasme er uvurderlig. Der har været arrangeret Cafémøder, Caféaftener, Temadage for pårørende og personale, oplysende aftener med foredrag om sygdommen, og om pårørendes oplevelse af at leve tæt på et menneske med demens. Der har været afholdt fester, udflugter og ferieophold (med eller uden undervisning). Der er aktiviteter omkring Tænketanken, kreativ højskole, kolonihave, teater. Også i forhold til mennesker der, af den ene eller anden grund, føler sig afmægtige overfor systemet, har foreningens frivillige flere gange hjulpet, ved at deltage i møder som bisiddere eller ved på anden måde at tale deres sag. Der er også eksempler på at mere direkte arbejde med at påvirke de kommunale beslutningstagere har båret frugt. Bl.a. har lokalforeningen i København med held presset på for at få ansat demenskoordinatorer. Alt sammen frivilligt arbejde til gavn for demente og deres pårørende. Men hvor er medlemmerne henne, når der nu i februar og marts afholdes generalforsamling? Jeg håber, at mange medlemmer i år vil vise deres interesse for arbejdet ved at møde op. Her kan man komme med ros og ris og gode ideer. Og man kan jo ikke vælges til bestyrelsesarbejde, hvis man ikke selv ønsker at binde sig til det. Har man lyst og overskud er der andre muligheder for at give en hånd med, for eksempel til praktiske opgaver af mere begrænset karakter af og til. Det ville også kunne støtte arbejdet i lokalforeningerne. Anne Arndal Landsformand, Alzheimerforeningen 3

4 Det nytter når Alzheimer FOreningen taler demente og pårørendes sag Alzheimerforeningen er en patientorganisation, der foruden rådgivning og støtte til demente og pårørende også forsøger at sætte demens på dagsordenen i medierne, hos politikerne og i hjertet hos helt almindelige danskere. Af Nis Peter Nissen» GPS til demente Regeringen vil lempe regler for GPS til demente Da daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen i oktober 2008 holdt sin åbningstale i Folketinget lå der et brev til samtlige medlemmer af Folketinget. I brevet opfordrede Alzheimerforeningen Folketinget til at ændre reglerne for brug af GPS og anden tryghedsteknologi til demente. Da nuværende statsminister Lars Løkke Rasmussen året efter holdt sin åbningstale, fremlagde han samtidig en lovpakke med planer for hvilke lovforslag regeringen ville fremsætte. I pakken lå et lovforslag, om lempelser i reglerne om brug af alarm- og pejlesystemer til demente. Imellem de to åbningstaler lå bl.a. en målrettet indsats fra Alzheimerforeningens side. Formålet var at gøre opmærksom på problemerne med en alt for restriktiv lovgivning om brug af moderne tryghedsteknologi som GPS. Med regeringens lovforslag er der nu håb om at flere demente vil få glæde af en GPS - og blive fundet i tide, hvis de farer vild. Handlingsplan om demens Folketinget bakker op om en national handlingsplan om demens Med overskrifter som Langt flere demente end hidtil antaget, Mere fokus på demente og Politisk krav om handlingsplan for demente kom demenssagen for alvor på den politiske dagsorden i sommeren Anledningen var en pressemeddelelse fra Alzheimerforeningen med helt nye tal for hvor mange mennesker, der fremover vil blive ramt af en demenssygdom. I dag har op i mod danskere en demenssygdom. Om 30 år vil det være mere end det dobbelte. Alzheimerforeningen foreslog derfor, at der udarbejdes en national handlingsplan om demens. Da folketingsåret begyndte, lå der et beslutningsforslag, som pålagde regeringen at nedsætte en tværgående arbejdsgruppe, der skal udarbejde en national handlingsplan om demens. Alle partier støttede forslaget, som siden blev en del af finanslovsaftalen. Handlingsplanen skal være færdig til august 2010 et år efter Alzheimerforeningen første gang foreslog, at der skulle udarbejdes en national handlingsplan om demens. 4

5 Demens i Europa Europaparlamentet prioriterer indsats for demente I februar 2009 vedtog Europaparlamentet en erklæring, som bl.a. opfordrer medlemsstaterne til at arbejde for en fælleseuropæisk handlingsplan om demens. Inden vedtagelsen havde Alzheimerforeningen i Danmark kontaktet alle de danske medlemmer af EU parlamentet og opfordret dem til at stemme for erklæringen. 10 ud af 14 danske EU parlamentsmedlemmer fulgte Alzheimerforeningens opfordring og stemte for erklæringen. Kommunerne og demens Demens et tema i valgkampen Demens var den mest omtalte sygdom, da medierne beskæftigede sig med kommunevalget også mere end andre og mere højtprofilerede sygdomme som kræft, diabetes og gigt. Det viser en optælling, som Alzheimerforeningen har foretaget af hvilke ord, der indgik i mediernes artikler om kommunalvalget i efteråret Antallet af artikler, hvori sygdommen(e) optræder sammen med ordene kommune / kommunal og vælgermøde. Kilde: Alzheimerforeningen og Infomedia I forbindelse med kommunalvalget satte Alzheimerforeningen fokus på afløsning og aflastning. Flere lokalforeninger arrangerede vælger- eller debatmøder om demens, og landsforeningens pressearbejde resulterede f.eks. i at medierne bragte flere artikler om aflastning bl.a. på lederpladser. Demens i medierne Større fokus på demens Demens er en folkesygdom. Det ved de, der lever med sygdommen i hverdagen. Men noget tyder på, at det også er ved at gå op for medierne. I hvert fald skriver de flere og flere artikler om demens. Antallet af artikler, der handler om demens er næsten fordoblet indenfor de sidste to år. Antallet af artikler, hvori ordene alzheimer, demens eller dement optræder. Kilde: Alzheimerforeningen og Infomedia Fokus på demensforskning Alzheimer-Forskningsfonden afholdt velbesøgt forskningssymposium i København Der findes i dag ingen kur mod Alzheimers eller andre demenssygdomme. Vi ved heller ikke, hvorfor sygdommene opstår. Det er derfor tvingende nødvendigt, at der kommer mere fokus på forskning i demenssygdomme. Alzheimerforeningen og Alzheimer-Forskningsfonden arrangerede derfor et internationalt forskningssymposium om demensforskning. Flere end 200 forskere og andre interesserede deltog i forskningssymposiet. Alzheimerforeningen har efterfølgende deltaget i et EU forskningsseminar i Bruxelles. Som resultat af seminaret bliver der etableret et netværk for dansk alzheimerforskning. Støt Alzheimerforeningen det nytter! 5

6 sæt Puls og humør i vejret Hver onsdag formiddag bliver der svedt, grint og pustet i Odense, når Bevæg og Bevar dig-holdet mødes.» 6 Af Rikke Ravn Det er ikke avancerede maskiner og svær koreografi, der bliver taget i brug, men det er heller ikke nødvendigt. Pulsen ryger op, kroppen bliver varm og musklerne godt brugt, ikke mindst lattermusklerne. Ved hjælp af blandt andet elastikker, skumgummibolde og hockeystave bliver de otte deltagere varmet grundigt op. Instruktør Preben Rasmussen sørger for opvarmningen. Og så går timen ellers af sted med fangelegsøvelser, massage, mavebøjninger, træning af mormorarme, også kendt som triceps, og udstrækning. En ide tog fart Motionstilbuddet startede i marts 2009 som et ugentligt tilbud for yngre og tidligt demensramte. Det er Rådgivningscenteret for demente og pårørende på Kallerupvej, der står for organiseringen af motionsholdet. De har samlet penge ind, rekrutteret deltagere, og sørger for transporten. Preben Rasmussen, der er ansat hos SIKO, Samvirkende Idrætsklubber i Odense, står for undervisningen. Ideen til projektet opstod, som mange andre ideer til aktiviteter, ved at snakken gik. Der var ikke nogen steder, hvor yngre med demens kunne gå hen og dyrke motion, som var tilpasset dem, og derfor ville centeret give et

7 Velfortjent pause, der bruges til at tanke op med vand sådan motionshold en chance. Det var vigtigt, at det blev indrettet, så de demente fik mest muligt ud af det. Derfor varer det to timer, en times motion, og en times samvær. Det er utroligt vigtigt, at der er den time bagefter. Havde det bare været en time, inklusiv motion og omklædning, havde det gået for stærkt for deltagerne. Der skal være ro omkring det. Derudover er der en god kontakt bagefter, de får snakket og sunget, og det foregår i et tempo, som de føler sig godt tilpas i, fortæller Ulla Thomsen, der er centerleder på Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende. Planen var at starte op med otte deltagere, men det er nu vokset til 15 deltagere på holdet. Der er også oprettet et hold, hvor det både er den pårørende og den demente, der deltager sammen, og den første time for ægtepar har netop været afholdt. For de pårørende har også god gavn af motionsholdet. For de pårørende, der har deres mand eller kone af sted på motionsholdet betyder det jo et lille frirum på 3 timer, som de tager alt i alt med transport, motion og kaffe. Det er ikke for længe, men tids nok til at man kan foretage sig noget andet, samtidig med at det giver de demente en følelse af at have været af sted, og at dagen er gået med noget godt, fortæller Ulla Thomsen Motion skal være sjovt Da deltagerne på dagens hold har sprunget rundt i en time, er der kaffe og hjemmebagte boller. Og da en af deltagerne fylder 60, bliver der også helt ekstraordinært givet flødeboller og en lille skarp til halsen. Der bliver også talt om demens. Om hvor vigtigt det er at kunne erkende, at man har en sygdom. Og ikke mindst at de pårørende er interesserede og hjælper til, og forsøger at være forstående, også selvom det er svært for dem. Derfor er det vigtigt at være god ved de pårørende lyder det og der bliver nikket samtykkende rundt om bordet. Mange af deltagerne har desuden set programmet By på skrump, hvor en hel by skal tabe sig en masse kilo og lægge deres livsstil om. Der er bred enighed om, at det er alt for meget programmets deltagere bliver presset og coachet. Man kan ikke presse folk til motion og kostændringer, de skal selv have lyst til det, ellers virker det ikke, når kameraerne er slukket. En helt central del af holdningen bag motionsholdet er også, at det skal være sjovt. Hvis man vil have folk til at holde ved, skal de selv synes det er sjovt. Det synes deltagerne at det er, men instruktør Preben Rasmussen pointerer også at en times motion om ugen ikke er nok. Der bliver evalueret efter hvert gang, og der er stor tilfredshed bordet rundt. Der sluttes altid af med at synge et par sange fra højskolesangbogen, og da Jeg ved en lærkerede, Fra Engeland til Skotland og Danmark frit - en lærke letted er sunget, bliver der ryddet op og givet på gensynskram. Næste onsdag sveder de videre. Bevæg og Bevar dig er langt mere end motion Velvære i form af stor rund orange bold med pigge deltagerne giver hinanden massage 7

8 Ferie med indhold År 2009 bød på flere ferie- og aflastningsophold arrangeret af Alzheimerforeningens ekretariat og lokal fore nin gerne. Det er et eftertragtet tilbud, og håbet er at kunne tilbyde flere kurser, så endnu flere demente og deres pårørende kan få en pause i hverdagen. En pause som forhåbentlig giver fornyet energi og kræfter, fællesskab og sjove oplevelser. Her er et par stemningsbilleder fra to af årets feriekurser.» Redigeret af Rikke Ravn Musholm Lokalforeningen Østsjælland havde arrangeret en 4 dages tur til Feriecenter Musholm ved Korsør. Der var 24 deltagere på kurset, inklusiv lokalforeningsformand Birthe Rasmussen, demenskoordinator fra Køge Demensteam, Vibeke West, og tre frivillige. Udover fællesmåltider og socialt samvær bød turen også på et besøg på Marine Stationen i Korsør, loppemarked og en tur på Isbådsmuseet. For ikke at nævne de folkedansere, der kom på besøg, dansede, sang og lærte fra sig. Denne form for arrangementer for de ramte familier er et rigtigt godt initiativ, som giver et velfortjent afbræk i den for mange noget turbulente hverdag. Her møder de ramte ligestillede. Man kan diskutere, hvordan man får hverdagen til at fungere, på trods af sit handicap. Ligeledes kan de pårørende få diskuteret, hvordan de også kan få hverdagen til at fungere, på trods af den pårørendes handicap. Man kan nemlig rigtigt meget, også selvom man har denne sygdom, bare man får den rigtige indfaldsvinkel til det nye, og noget mere komplicerede liv. Noget alle skal lære er at få latteren i højsædet, frem for at gå i baglås over at de ting, man tidligere kunne, pludselig bliver vendt noget på hovedet. Livet er blevet noget mere besværligt, men hvis man får de rigtige input, kan man stadig langt hen af vejen alligevel få et positivt liv. (Anna-Marie Nielsen, Østsjælland) Nordjylland Lokalforeningen i Nordjylland havde også arrangeret feriekursus i år. Det foregik på Feriecenter Slettestrand, som ligger ud til Jammerbugten i Nordjylland. Det var lokalforeningsformand Gunver Folman og tidligere rådgiver på Demenslinien Lotti Larsen, der stod for arrangementet. Der var en blanding af faglige oplæg om eksempelvis jura, håndtering af hverdagens udfordringer og de svære følelser. Om aftenen var der inviteret en pianist, som spillede op til fællessang. Der blev også holdt oplæg 8 En hestevognskøretur i den smukke natur blev gennemført trods silende regn, men med godt humør, fortæller deltager på feriekursus, Gurli Thorhauge

9 Speciel fornemmelse at stå under broen og opleve trafikken samt nyde den storslåede natur. Den får man jo ikke set når man bare suser over broen. Jo, det var en herlig tur, fortæller Anna-Marie Nielsen. af lektor i blandt andet musikterapi, Hanne Mette Ridder fra Aalborg Universitet, som fortalte om musikkens indvirkning på følelser, sindstilstand og humør. De pårørende var inddelt i grupper, og det var meget vigtigt at vi havde den mulighed for at udveksle erfaringer med hinanden. Det skal også nævnes, at Slettestrand og Svinkløv efter vores mening er det smukkeste, frodigste og mest afvekslende sted på hele Vestkysten. Vi følte os straks velkomne, og der var i det hele taget en meget positiv og venlig atmosfære (Gurli Thorhauge, Nordjylland) Hvorfor gør vi det? Formålet med ferieopholdene er dels at tilbyde demensramte og deres ægtefæller en fælles information om sygdommen og dens følger og dels at give de ægtepar, som på grund af sygdommen, oplever en vis isolation i hverdagen, en enestående mulighed for at koble af fra hverdagen gen- Allerede nu ligger datoerne for nogle af næste års feriekurser parat: Forårets feriekursus: Tornøes Hotel, Kerteminde: søndag d. 30. maj fredag 4. juni 2010 Kontaktperson: Lotti Larsen, tlf Efterårets feriekursus: Tornøes Hotel, Kerteminde: søndag 26. september fredag 1. oktober 2010 Kontaktperson: Else Hansen, Demenslinien, Der vil være plads til 12 personer med en demenssygdom og deres pårørende. Der vil blive opkrævet et deltagergebyr på max 2500 pr. person. Alzheimerforeningen søger tilskud fra fonde bl.a. for at nedbringe deltagergebyret. Se mere om feriekurserne på nem gode oplevelser sammen med andre mennesker i samme situation. Uddannelses- og aflastningsopholde ne er ferie med indhold og faglige indlæg om demenssygdomme, og om hvordan disse påvirker dagligdagen for demente og deres pårørende. Det faglige indhold suppleres gerne med kultur- og naturoplevelser, udflugter og underholdning, Familie- og arveret Testamenter og ægtepagter Generationsskifte Pension og Forsikring Erstatning Køb og salg af fast ejendom Demens i forumteater Lokalforeningen Østsjælland har fået skræddersyet en teaterforestilling, der sætter fokus på yngre demensramte menneskers situation i den tidlige fase af sygdommen. For nyligt blev forestillingen Glemmer du opført som forumteater, dvs. med involvering af publikum, af teatergruppen Absolut Forum (se foto). Gruppen spillede først en række situationer, der viser, hvordan demenssygdommen påvirker personen selv, familien og det sociale netværk. Derefter kom publikum med forslag til skuespillerne om, hvordan en situation kan takles eller ændres. På den måde deltog publikum i debat og videre refleksion over den virkelighed stykket illustrerede. Absolut Forum har interviewet demente og deres pårørende og på denne baggrund skabt forestillingen, som teatergruppen håber at kunne tage rundt i landet med. Kronprinsessegade København K Tlf Fax Advokat Torben Svensson fra kontoret er fast advokat for Alzheimerforeningen Kontakt os for en uforpligtende samtale 9

10 Så længe samtalen giver mening, fortsætter den 10» Af Bente Sloth Else Hansen besvarer spørgsmål om demens i sit daglige arbejde som rådgiver på Demenslinien og som skribent i Magasinet Demens. Til dette nummer bad vi Else Hansen svare på spørgsmål om selve Demenslinien: Det blev til en snak om hvilke personer, emner og samtaler hun oplever - og om hvorfor tid er så vigtig. Hvem er det typisk, der ringer til Demenslinien? Det er oftest pårørende. Det kan både være ægtefæller, døtre og også sønner. Det kan være andre pårørende og venner til den demente. Der er desuden en tendens til, at der er flere demente selv, der ringer. De, som er i starten af deres demenssygdom, har brug for at vide, hvad der er af muligheder for dem f.eks. aktivitetstilbud. Der er også fagpersoner, herunder elever og studerende, som ringer. Hvilke emner bliver der oftest spurgt til? Der er flere kategorier af spørgsmål. Mange ringer på en mistanke om demens hos f.eks. ægtefællen og spørger til, hvordan de skal gribe det an. Så er der opkald, hvor diagnosen er stillet, og hvor situationen er begyndt at blive svær. De opkald handler om, hvor man får hjælp og vejledning. Der Else Hansen var for nyligt inviteret til snak om Demenslinien hos TV2 s Go Morgen Danmark kommer også mange opkald inden for jura og økonomi, f.eks. hvis den demente ikke længere kan overskue sin økonomi, og den pårørende har brug for at få lavet en generalfuldmagt eller værgemål. En stor gruppe ringer med spørgsmål omkring flytning til plejebolig. Det er en svær beslutning, og de spørger overordnet til, hvem der kan hjælpe rent praktisk, og hvordan de finder det bedste tilbud for deres ægtefælle. Endelig er der de, som ringer og har brug for at få hjælp til at håndtere enten den dementes eller egne svære følelser i forbindelse med demenssygdommen. Her giver jeg nogle redskaber til at nå den demente dér, hvor han/hun er. Hvor lang tid tager en samtale? En samtale tager i snit 20 minutter. Der er både de helt korte snakke - om helt konkrete juridiske eller faglige spørgsmål - og de lange snakke om følelser og problemer. De lange samtaler kan let tage op til 45 minutter eller en time, og der er det afgørende, at der er en udvikling i samtalen. Når folk ringer til Demenslinien kan jeg tilbyde en samtale, hvor deres behov afgør, hvor lang eller kort samtalen skal være. Så længe samtalen giver mening, fortsætter den. Det giver et stort udbytte, at der er tid, for det betyder jo bl.a. at den, som ringer op kan få lov til at nå til nogle erkendelser omkring sine problemer undervejs. Og dermed komme nærmere en

11 Else Hansen har været Demensliniens rådgiver i næsten 1½ år og har over 20 år i faget som sygeplejerske bag sig. Else har arbejdet inden for demensomsorg på flere forskellige områder bl.a. på plejehjem, i hjemmeplejen og senest med bl.a. demensudredning i geriatrisk team på Gentofte Hospital. løsning, som kan fungere for lige præcis ham/hende i den aktuelle situation. Det er meget vigtigt, at rådgivningen er individuel. De pårørende eller demente personer, som ringer ind, kan ikke overtage andres løsninger. Tit starter samtalen ét sted f.eks. med et praktisk problem, og så ender samtalen med at vise, hvad der er det egentlige underliggende problem, for personen er jo ikke altid bevidst om de mekanismer, der spiller sammen, og gør, at tingene går i hårdknude. Er der nogen opfølgning på samtalerne? Konkret vejleder jeg ofte personen i at gøre brug af tilbud i sit lokalområde dvs. både Alzheimerforeningens lokalforeninger, demenskoordinatorer eller andre kommunale tilbud. Og så sender jeg de af Alzheimerforeningens pjecer, der er relevante for personen, og henviser til hjemmesider og andre kilder til information. Nogle gange undersøger jeg et område via Demensliniens ekspertpanel og ringer tilbage til personen med svar. Jeg har mange samtaler, hvor jeg anviser veje men jeg kender ikke altid udfaldet. Det er op til den enkelte, om han eller hun selv ønsker at ringe op igen. De bedste opkald, jeg kan få er dér, hvor der ringer en person ind som f.eks. siger: Jeg talte med dig for en måned siden. Jeg har været glad for dine råd og har gjort det, vi talte om, og nu har jeg et andet spørgsmål, som fylder. Så ved jeg, at jeg har bidraget til en udvikling, og at personen har kunnet bruge min rådgivning. Demenslinien er Alzheimerforeningens telefonrådgivningslinie, som holder åbent alle ugens hverdage. Demensliniens målgruppe er personer med en demenssygdom og deres pårørende - og andre med spørgsmål om demens. Demenslinien hjælper med råd, vejledning og støtte samt evt. videreformidling til andre relevante samarbejdspartnere. Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag 9.00 til Torsdag til Demensliniens afløserkorps og ekspertpanel De 6 afløsere på Demenslinien kommer fra hele landet, og har stor erfaring og kompetence indenfor demensområdet. Afløserne får faglig supervision fra ekspertpanelet og mødes på temadage 4 gange om året som led i deres faglige udvikling. Du kan på Demenslinien møde: Lotti Larsen, socialrådgiver (tidl. ansat på Demenslinien i 7 år). Kirsten Ahlgren, sygeplejerske Anne-Grethe Svanlundh, sygeplejerske og psykoterapeut Martha Nielsen, konsulent indenfor demens området Jeanette Eriksen, demenskoordinator Charlotte Pedersen, demenskoordinator Eksperterne står til rådighed for medarbejderne på Demenslinien, når der er behov for hjælp til svære spørgsmål på linien. Desuden deltager eksperterne på skift på afløsernes temadage og ved et årligt møde. Eksperterne er: Juridisk ekspert Dorthe V. Buss Geronto - psykiatrisk ekspert Rolf Bang Olsen Ekspert indenfor pleje og omsorg Susanne Rishøj Ekspert indenfor social forvaltning Kirsten Dyrborg Lægefaglig ekspert Ole Dinesen. 11

12 » 12 Skaf et nyt medlem Medlemmerne er rygraden i Alzheimerforeningens arbejde. Jo flere medlemmer, desto flere muskler har vi at gøre godt med. Mange mennesker vil gerne støtte arbejdet for demente og pårørende især hvis de har en ven, en kollega eller et familiemedlem, der lider af en demenssygdom. En personlig opfordring kan derfor være det, der skal til. Du kan hjælpe os med at skaffe nye medlemmer. Klik ind på Alzheimerforeningens hjemmeside og bestil en medlemspakke, du kan give videre til en god ven. Medlemspakken består af en opfordring til at blive medlem, en folder om vores arbejde og et postkort, så du kan sende en personlig hilsen. Giv et bidrag stort eller lille Hver en krone gælder. Du kan derfor altid give et bidrag til Alzheimerforeningens arbejde for demente og pårørende en gang om året en gang imellem eller hver gang, det passer dig. Fast månedligt bidrag En halvtredser om måneden gør en forskel helt automatisk. Et fast bidrag, der automatisk indbetales til Alzheimerforeningens arbejde, gør det lettere for både dig og os. Jo mindre tid vi bruger på at administrere indbetalinger, desto mere tid kan vi bruge på at arbejde for demente og pårørende. Tilmeld dit månedlige bidrag fx på 50 kroner til Alzheimerforeningen via betalingsservice i din egen bank, eller ring til Alzheimerforeningens kontor. Så hjælper vi med, at indbetalingen bliver tilmeldt betalingsservice. Sig det med penge Pengegaver ved fødselsdage, jubilæum eller begravelser er et kontant supplement til blomster og kort. Du kan støtte Alzheimerforeningen, hvis du ved en fødselsdag, et jubilæum eller en begravelse opfordrer til, at man giver et pengebeløb til arbejdet for demente og pårørende. Bed dine gæster om at indbetale en pengegave direkte til Alzheimerforeningen via netbank eller giro, eller ring til Alzheimerforeningen og lav en særskilt aftale om indbetaling og tak. Ved indbetaling er det vigtigt at oplyse personens navn og anledningen, samt hvem, der har indbetalt beløbet. Opret et gavebrev Et gavebrev er et løfte om at støtte Alzheimerforeningens arbejde for demente og pårørende i mindst 10 år. Gavebrevet er let at håndtere for dig. Du skal kun udfylde det én gang - derefter kører indbetalingerne af sig selv. Du bestemmer selv hvor meget, du vil betale, hvor tit betalingerne skal falde og hvordan betalinger skal foregå. Et gavebrev er også en fordel for Alzheimerforeningen. Vi kan nemlig regne med en kontant håndsrækning fra dig igennem flere år. Opret et gavebrev klik ind på www. alzheimer.dk og hent en formular. Opret et testamente Du kan vælge at betænke Alzheimerforeningen med et beløb i dit testamente. Alzheimerforeningen betaler ikke arveafgift, så hele det testamenterede beløb vil gå til arbejdet for demente og pårørende. Ønsker du at oprette et testamente anbefaler vi, at du kontakter en advokat, der kan sørge for, at dit testamente bliver skræddersyet til dine ønsker og samtidig overholder de formelle krav. Vi har b for din Støt Alzheimerfore for demente og pår Alzheimerforeningens arbejde for de finansieres af medlemskontingenter, fra fonde, tipsmidler og arv fra priva Det bruger vi pengene til Alzheimerforeningen bruger kontingentmidler, bidrag og anden økonomisk støtte til: Rådgivning Alzheimerforeningen driver bl.a. Danmarks eneste uafhængige og landsdækkende telefonrådgivning om demens Støtte Alzheimerforeningens lokalforeninger har støttegrupper, holder demenscaféer, arrangerer feriekurser og

13 rug hjælp ningens arbejde ørende mente og pårørende bidrag fra private, tilskud tpersoner. Sådan støtter du demenssagen Du kan indbetale et bidrag til Alzheimerforeningen på mange måder: Netbank regnr.: 4190, kontonr.: Girokort Send en check til Alzheimerforeningen Sankt Lukas Vej 7a, 2900 Hellerup tlf Træk bidrag fra i skat Du kan trække dit bidrag til Alzheimerforeningen fra i skat. De første 500 kroner er dog ikke fradragsberettiget. I 2009 kan du derfor maksimalt trække kr. fra ved en indbetaling på kroner. Medlemskontingentet giver ikke fradrag og tæller derfor ikke med. støtter på mange andre måder pårørende og demente i hverdagen. Påvirkning Alzheimerforeningen oplyser og informerer om livet med demens via Magasinet Demens, lokalforeningernes informationsmøder, udsendelse af informationsmateriale samt målrettet presse- og lobbyarbejde. Forskning Alzheimerforeningen støtter forskning i demenssygdomme. Betal kontingent automatisk Det er lettere at lade betalingsservice klare indbetalingen af dit medlemskontingent helt automatisk. Tilmeld dit kontingent til Alzheimerforeningen via betalingsservice i din egen bank. eller ring. Så hjælper vi med at tilmelde kontingentindbetalingen til automatisk betalingsservice. Husk du kan altid afmelde en automatisk betalingsaftale eller afvise en konkret betaling. Husk at opgive dit CPRnummer, så vi kan give Skat besked om dit fradrag. Opretter du et gavebrev, kan du trække hele beløbet fra på selvangivelsen, uanset beløbets størrelse. Du må højst fratrække 15 procent af din indkomst, dog altid op til kr. uanset din indkomst.» Cafe Sommerfuglen - Ny Demens Cafe I Holstebro Cafeen er et mødested for mennesker med demens, deres pårørende, venner og frivillige. Det er et fristed, hvor man kan deltage i uforpligtende samvær og hygge. Aktiviteterne i cafeen er planlagt af de frivillige, men brugere af cafeen har mulighed for selv at være med til at præge indhold og aktiviteter. Aktiviteterne spænder vidt: Fra rejsebeskrivelser, foredrag, sang, musik, dans til erindringsoplevelser, vin smagning, aktiviteter med blomster og planter, udflugter mv. Ofte vil der være besøg af gæsteoplægsholdere. Hvor: Colstruphuset, Sønder alle 24, Holstebro Hvornår: Onsdage i ulige uger Kl Lukket i ferieperioder. Yderligere oplysninger: Carl Åge Sørensen Cafeen er etableret af frivillige i Holstebro Kommune i samarbejde med Alzheimer foreningen Midt-Vest, de frivilliges hus, sundhedscentret og demenskonsulenten i Holstebro Kommune. 13

14 HELVEDES FORGÅRD Alzheimers sygdom ændrede vores lykkelige liv til helvedes forgård : Tanker udtrykt i ord to uger efter ægtefællens flytning til plejebolig. Af læser af Magasinet Demens, Mogens Schultz, Skibby Vi var et lykkeligt ægtepar med sølvbrylluppet bag os og guldbrylluppet foran os. Vi havde haft et godt liv. Alt tegnede lyst, indtil den dag hvor det for første gang blev observeret, at min hustru gentog sig selv spurgte om de samme ting glemte forskellige ting gemte ting, så de var vanskelige at finde igen. Chok over diagnosen Først kunne vores læge ikke konstatere noget unormalt vi var jo ikke unge mennesker længere. Nej - vi var begge i sidste halvdel af 60 erne. Det blev ikke bedre tværtimod. Så i slutningen af 2006 stillede en overlæge på Demensudredningen på Hillerød Hospital diagnosen Alzheimers sygdom. Det var et grimt chok, selvom vi inderst inde var forberedte på det så alligevel. På dette tidspunkt var det ikke værre, end det kunne tackles og man kunne leve med det. Den store personlighedsændring var endnu ikke indtrådt, og medicinen ville nok være en hjælp. Vi var kede af det, men troede begge på, at vi havde nogle gode år foran os. Desværre skulle vi blive klogere. Sygdommen udviklede sig hurtigere, end vi havde frygtet. For patienten blev forvirring og glemsomhed en frygtelig belastning. For ægtefællen blev frustration og magtesløshed til tider ubærlig. Det er ikke for ingenting, at man kalder Alzheimers sygdom for De pårørendes sygdom. Selvom man gerne vil, så er det en daglig hjernevask at svare på de samme spørgsmål op til måske 50 gange på en dag, for samtidigt at have udsigt til en forvirret aften og en urolig og søvnløs nat. Man sover i 10 minutter for så at blive vækket igen og igen og igen. I henhold til Menneskerettighederne, så er der tale om tortur men ikke for en ægtefælle til en patient med Alzheimer s. Uden nattesøvn, er det umuligt at fungere om dagen. Behov for flere hænder I morgen starter en ny dag, hvor man skal fungere som SOSU-assistent uden vagtskifte. Jeg mindes den store strejke med de røde hænder, som krævede : Flere hænder. Jeg havde et stort behov for flere hænder, men jeg havde ikke tiden til at stille kravet. Jeg forsøgte at løse den opgave, som blev tungere for hver dag. Jeg vidste godt, at den dag ville komme, hvor jeg ikke havde flere kræfter tilbage. Jeg 14 Min kone og jeg fejrede vores fælles 70-årsfødselsdag for 2 år siden på et tidspunkt, hvor sygdommen stadig var til at leve med.

15 vidste også, at når dagen kom, ville konsekvensen blive, at min ægtefælle måtte flytte i plejebolig. Her er der nye hænder 3 gange i døgnet. Det bedste er nok, at den tid man kan tilbringe sammen bliver til kvalitetstid, fordi et tungt åg er løftet af ens skuldre. Man forsøger at udskyde dette meget svære valg, fordi man ikke ønsker at flytte ens elskede i en plejebolig. Man ønsker heller ikke at give op selvom man notorisk ved, at det bliver man nødsaget til. Man udskyder beslutningen gang på gang. Er det nu en rigtig beslutning? Svigter man? Hvorfor kan man ikke klare det mere? Er man svag? Hvad tænker omgivelserne om dig? Mange sagde; Du må ringe, hvis der er noget, vi kan gøre man får aldrig ringet. Og hvad er det for en helt konkret hjælp, man har behov for i situationen kl ? Og hvem gider komme midt om natten, hvor det ofte er værst? I nøden kender man sine rigtige venner. Nogle har særdeles gode venner, rigtig gode venner, gode venner, venner etc. Når man står med håret i postkassen, så skal man være mere end lykkelig, hvis man bare har et par gode venner, som vil stille op uden at være konfliktsky. Mange spørger: Hvordan går det med din kone? Det er fint nok. Det er derimod meget sjældent, at der spørges til den raske ægtefælle. Tabet og afmagten Når den triste dag oprinder, skyller tvivlen ind over én. Man er ulykkelig og har det dårligt. Sofaen, stolen billederne etc. bæres ud af huset læsses på traileren og køres til plejecentret. Man står selv tilbage som en slags enkemand. Man har en hustru og alligevel har man ikke. Man står tilbage med hus og have m.m. Hvad skal man bruge det til? Hvordan får man sit liv til at fungere bare nogenlunde acceptabelt? Man føler sig tom og alene i denne afmagtssituation. Det er slemt nok, men man føler også og det er rigtigt slemt at nogle i familien har den klare opfattelse, at det kunne man godt have ventet lidt med endnu. Det er måske kun en fornemmelse, men blot det at føle sig som en paria midt i sin sorg over tabet af sin ægtefælle, det er næsten ubærligt. Følelsen og konsekvensen af at leve med en ægtefælle/nær pårørende med Alzheimers sygdom er kun teoretisk. Den praktiske hverdags problemer kan ikke beskrives, så nogen forstår det. Man forstår det kun, hvis man selv har prøvet det. Og jeg ønsker ikke selv for min værste fjende at opleve dette helvede. Du har et menneske, som du har elsket højt gennem et langt liv og alligevel er du alene. Hvordan kommer man videre? Hvem forstår det? - Hvem støtter? -Hvad fanden er meningen med den forbandede sygdom? 15

16 Forsøg at forstå! Det er budskabet fra 17-årige Maria Ladekarl, som gennem sin morfars sygdoms forløb har lært mange ting. Hun har gjort sig tanker om, hvordan det er at have en demenssygom. Og så har hun et klart krav til, hvordan man skal opføre sig både som plejepersonale og pårørende. Af Bente Sloth 16 Det er en veltalende, reflekteret og berørt 17-årig Maria Ladekarl, som fortæller om sin nu afdøde morfars sygdomsforløb. Han led af Alzheimers sygdom fra hun var ca. 10 år. Marias morfar døde for blot nogle uger siden. Tingeltangel til reparation Jeg kan ikke huske så meget fra før, han blev syg. Det, jeg husker allerbedst om ham, er det, at han altid fandt gamle ting og reparerede dem. Dimser, tingeltangel, alt kunne bruges. Han havde altid en ny ting at vise os, når vi kom på besøg hos ham og min mormor. Maria og hendes søskende blev ofte passet hos morfar og mormor, bl.a. når de var syge og deres forældre skulle på arbejde. Jeg kan huske, at min morfar engang havde fundet en gammel discman i en container og havde repareret den. Den fik jeg, og jeg var SÅ glad, Læs Maria Ladekarls novelle Verden står til højre på www. alzheimer.dk. Novellen er dedikeret til hendes morfar, Gunnar Lindstam. fordi det var ham, der havde givet mig den. Jeg brugte den rigtig meget. Men den virkede ikke så længe. Hjalp med at finde ordene Den første forandring sygdommen medførte for Marias morfar var, at han begyndte at miste taleevnen. Man kunne have en nogenlunde samtale med ham, men så pludselig glemte han fuldstændigt det, han skulle sige. Vi prøvede at hjælpe ham på vej, fandt på ord for ham. Og som børn synes vi, at det var ok, det var lidt ligesom en gætteleg. Som sygdommen udviklede sig blev morfarens frustration over ikke at kunne finde ordene værre, og det gjorde Maria usikker. Jeg blev nervøs, når han havde glemt noget, fordi jeg var bange for, at han skulle blive ked af det eller vred. Jeg prøvede at skifte emne, når det skete. Men jeg kunne godt forstå hans vrede, for jeg ved hvor frustreret, jeg selv bliver, hvis jeg har glemt noget.

17 Med sygdommens udvikling forsvandt også morfarens fornemmelse for børnenes alder. Han havde altid lavet meget sjov med os børn. Lavet ansigter og fjollet. Det blev han ved med, selv om vi ikke var så meget børn mere. Det havde jeg det underligt med. De sidste stunder Da Marias mormor ikke længere kunne klare at passe sin mand hjemme, kom han i en plejebolig tæt på bopælen. Morfarens tilstand forværredes. Han kunne ikke længere gå og tabte i vægt. Han blev mere fraværende, reagerede på visse ting og ikke på andre. Men hans sind blev mildere, og vreden fra tidligere forsvandt. Så plejeboligen blev også ramme om gode stunder, bl.a. kunne familien være med til at fejre både flere fødselsdage og mormor og morfars guldbryllup. En særlig stund betyder meget for Maria: - Der var en dag, hvor jeg fik meget tidligt fri fra skole. Jeg tænkte, jeg tager ud til ham. Da jeg kom ind smilede han, ligeså snart han så mig. Det var, som om han lyste op. Jeg blev SÅ glad. Det var, som om han vidste, hvem jeg var. Stadigvæk. Selv når jeg tænker på det nu, bliver jeg glad. Mod slutningen af sit liv var morfaren svækket og tynd. En dag tilkaldte mormoren familien, som samledes og var omkring ham, da han gik bort. Dagen efter hans død satte Maria sig ned og så på billederne af sin morfar i fotoalbummet. Hun skrev også de ting ned, hun kunne huske om sin morfar. Og tænkte på, at han havde haft et spændende liv, og på hans hjælpsomhed overfor andre. Novartis Healthcare A/S, Lyngbyvej 172, 2100 København Ø, Telefon , Fax EXE-06/ Novelle til morfaren Maria har altid skrevet digte og andre tekster. Nogle måneder før morfarens død skrev hun novellen Verden står til højre. Den handler om en mand, der glemmer og er forvirret. Men det er vigtigt for Maria at fortælle, at hendes novelle ikke handler om morfaren, men er dedikeret til morfaren. - Min novelle handler om demenssygdommen og de følelser, jeg tror, den som er syg kan have. Jeg kan forestille mig, at min morfar har tænkt sådan som personen i novellen. I Marias novelle ligger også en slet skjult opsang til plejepersonale, som tager sig af demente. Maria har et klart krav til de - både medarbejdere og pårørende - der har med demente personer at gøre. Man skal give sig tid til at sætte sig ned og forsøge at forstå. Så man kan hjælpe. Forsøg at forstå hvad han eller hun er for en person. Så de kan beholde deres værdighed. På spørgsmålet om, hvorvidt hun tror, hun vil skrive flere tekster om sin morfar svarer Maria: - Ja, det tror jeg. Hvis der er noget, der berører mig meget, er jeg nødt til at skrive om det. DEMENSFERIE Ferieophold for demente og pårørende Fra foråret 2010 tilbyder jeg ferieophold i Danmark Læs mere her: eller ring på tlf På gensyn Lotti Larsen, demenskonsulent og socialrådgiver 17

18 Kort nyt Anmeldelse af Den lille ordfanger Af Else Hansen 18» Hvordan opleves en demenssygdom set gennem et barns øjne? Det forsøger bogen Den lille ordfanger at give os svaret på. Det kan være svært for os voksne at forklare et barn, hvad der sker med en nær pårørende, som har fået en demenssygdom men børn er ofte meget mere umiddelbare og accepterer situationen på en helt anden og mindre kompliceret måde. Den canadiske forfatter Danielle Simard blev inspireret til at skrive bogen, da hendes mor har Alzheimers sygdom, og nu har haft sygdommen i 15 år. Hun havde i første omgang tænkt sig at skrive en bog for voksne, men i en situation, hvor hun skulle hjælpe sin mor med at finde et ord, som var blevet væk for hende, som så ofte før, kom hun til at tænke på, at det lignede en ordleg, som et barn ville synes om. Hun gik ind på tanken om at se sin mor med et barns øjne. Gennem Elises øjne, Elise som hun lader være et barnebarn, oplever hun nu sygdommen fra et barns synsvinkel. I processen med at besvare barnets spørgsmål oplevede forfatteren, at selv om moderen forsvandt lidt efter lidt, efterlod hun så meget af sig selv og det var med til at hjælpe hende til at acceptere sygdommens uundgåelige udvikling. Ved at se sygdommen gennem et barns øjne oplevede hun, at have fået en slags afklarethed, som hun håber at kunne give videre til læseren samtidig med, at børn også vil kunne få en forståelse af sygdommen. Bogen er poetisk med søde, lette billeder, som understreger budskabet om, at selv om ordene efterhånden forsvinder, kan det smukke smil bevares. Bogen er velegnet som højtlæsningsbog for mindre børn, men også lidt ældre børn og voksne med et åbent sind kan få glæde af bogen. Den lille ordfanger. Tekst Danielle Simard. Illustrationer Geneviéve Côte. Oversat af Karen Kristensen. Udgivet af forlaget Arvids. Se Samliv og demens Har sygdommen ændret jeres samliv? Hvis ja, hvordan? Hvad har positiv/negativ indvirkning på samlivet? Er kærligheden bevaret? I næste nummer af Magasinet Demens tager vi emnet samliv op. Vi har derfor brug for personer, der vil stå frem og fortælle deres historie på godt og ondt. Vi ved, det kan give andre inspiration, indsigt og håb. Har du/i lyst til at bidrage, kontakt da Else Hansen, Demenslinien på tlf eller mail

19 Anmeldelse af Skyggelys lidt om min mor af Anne Arndal Her i efteråret udkom Marianne Hesselholts bog Skyggelys, en lille bog som dels indeholder et indledende kapitel, hvor forfatteren deler sine refleksioner i forbindelse med moderens Alzheimerssygdom, og som dels i fiktionens form gennem kortere fortællinger tager os med ind i demente menneskers liv - på godt og ondt. Der er mange fine beskrivelser af dagligdags situationer, hjemme eller på plejehjem, som de der har været tæt på et dement menneske vil kunne nikke genkendende til. Hvad enten man er pårørende eller personale. Forfatteren har tidligere udgivet bøger, der beskæftiger sig med samme emne, bl.a. Cirkelbarn og Sommerfugl og børnebogen Skyd dig igennem, Oldefar. Fra disse udgivelser stammer enkelte af de små fortællinger i bogen. Her ses det demente menneske fra barnets synsvinkel. Fortællingerne tager udgangspunkt i børns meget bogstavelige forståelse af voksnes udtalelser. Fortællingerne er skrevet ud fra en meget fin fornemmelse af demente menneskers opfattelse af omgivelserne, og beskriver, hvad mange pårørende til demente oplever, at der lige til det sidste er et levende, oprindeligt menneske lukket inde i den dementes vanskeligheder med at udtrykke sig. Bogen kan være med til at fjerne en del af de fordomme, der hersker omkring demenssygdommene, så dagligdagen bliver en smule lettere for dem, der er tæt på. Det er en meget nænsom bog, der griber en om hjertet. Køb Skyggelys og støt Alzheimerforeningen Forfatteren Marianne Hesselholt giver et bidrag til Alzheimerforeningen på kr. 80,- pr. solgt bog. Du kan købe bogen for 150,- (+ forsendelse) via eller Alzheimerforeningens sekretariat på tlf En god hverdag med demens Det er temaet for det symposium, som Alzheimerforeningen arrangerer i forbindelse med Demens Dagene Som medlem af Alzheimerforeningen inviteres du hermed til symposiet, så reservér allerede nu 4. maj 2010 fra kl til i Bella Center. Programmet omfatter emner som motion, kost, fremtidens boliger, teknologi og tryghed i hverdagen. Mødeleder er Anne Arndal, Landsformand for Alzheimerforeningen. Programmet varer fra kl. 13 til 14.30, hvorefter der vil være gratis adgang til Health & Rehab, der er en messe for hjælpemidler, serviceydelser samt pleje- og sygehusudstyr. Entré: kr. 75,- Tilmelding på mail til 19

20 AktivitetsKalender Du kan også følge med i lokale aktiviteter på BORNHOLM FREDERIKSBERG FYN Generalforsamling Afholdes d. 9. Marts kl Dagsorden efter gældende vedtægter Sted bekendtgøres på hjemmesiden under lokalforeninger/fyn. Alzheimerforeningen- og Odense kommunes rådgivnings- og kontaktcenter for demensramte og pårørende, Kallerupvej 58, 5230 Odense M. tlf Har du brug for rådgivning eller støtte til livet med demens, eller har du lyst til at deltage i forskellige interessetilbud, så kontakt os på Centret. Vi har åbent mandag til torsdag kl Telefontid man.- torsdag. kl og tors. kl Værested f. demensramte og pårørende hver mandag og tirsdag kl Mandag spilles kort tirsdag spilles billard TænkeTank for yngre demensramte Torsdage 10/12 kl , 14/1 kl , 11/2 kl og 11/3 kl Avismøder: Yngre og tidligt demensramte Tirsdage kl , ring til Ulla Thomsen og hør nærmere tlf Kig ind på Bowling for demensramte og pårørende mandag i ulige uger kl Tilmelding Bevæg og bevar dig I - for yngre demensramte. Fysisk træning og motion målrettet yngre og tidligt demensramte. Onsdage kl på Stadionvej 50 opgang C. Tilmelding til Ulla Thomsen Kørsel fra Centret, Kallerupvej 58 - kl. 10 Bevæg og bevar dig II - for pårørende. Fysisk træning og motion målrettet pårørende ægtefæller til demensramte. Torsdage kl efterfølgende er der kaffe og snak i kantinen fra Tilmelding til Ulla Thomsen Bevæg og bevar dig III for ægtepar Fysik træning og motion målrettet par, hvor en partner har demens torsdag kl efterfølgende er der kaffe, sang og snak fra kl Akvarelmaling: For demensramte: Opstart januar, mandage kl i alt 12 gange incl. kunsttur, ring og hør nærmere tlf Blomsterbinding for demensramte start marts, ring og hør nærmere Heimer-koret øver hver torsdag kl Heimer-koret er for demensramte, pårørende og frivillige. Kom og vær med Søndagscafe med Banko for demensramte familier afholdes på Kallerupvej 58 i Odense. En søndag i måneden kl søndag d. d. 10/1, 7/2, 7/3 Centret afholder Årssamling torsdag d. 18/2 kl , kom og hør om Centrets virke i 2009 og tanker for Mød Centrets bestyrelse og frivillige. Kurser/oplysning. Sorrig og glæde de vandre til hobe 3 temaeftermiddage, mandage kl i Dalum Kirkes anneks. 11/1 Om at favne livet v. Kirsten Jørgensen, Sognepræst i Kerteminde 18/1 Et følelsesmæssigt kaos v. Lilian Pagsberg, hvis ægtefælle har demens. 25/1 Livsmod i modvind kan man omskabe livsmod til medvind v. John Engelbrecht, filosof Pris for alle foredrag 200 kr. - medlemmer af Alzheimerforeningen 150 kr. Tilmelding pr. mail dk eller tlf senest d. 8/1 Landsdækkende Kreativ Højskole for yngre og tidligt demensramte Onsdag d. 20/1 til søndag d. 24/1 på Brandbjerg Højskole i Jelling Tilmelding 12/11. til nye hold i 2010, Ring til Ulla Thomsen for oplysning og materiale tlf Pårørendeskolen afholdes onsdag den 3/3 17/3 31/3 14/4 og 28/4 kl På Centret. Program og tilmelding Ulla Thomsen tlf KØBENHAVN Kontakt med din lokalforening Rådgivning og information Telf Cafemøder Sidste Onsdag i Februar-Marts-April- September-Oktober-November Kl i Østerbrohuset Århusgade 103, København Ø. Emnerne bliver lagt på Alzheimerforeningens hjemmeside under lokal foreninger København. Medlemmerne får tilsendt invitation til hvert møde. Alle er velkommen KØBENHAVNS OMEGN Kontakt din lokalforening Mandag og onsdag kl Telefonisk rådgivning og information Kontakt: Telefon Kontakt Cafeaftener for mennesker med demens og deres pårørende 1. onsdag i hver måned juli fra kl Cafe Palmehaven på Herlevgaard Center, Herlevgårdsvej 3, 2730 Herlev Cafeen vil først og fremmest give mennesker med demens og deres pårørende mulighed for socialt og hyggeligt samvær med andre, der er i lignende situation. Der er mulighed for at købe kaffe/te, kage, øl og vand. Kontakt: Jytte Rasmussen. Telefon Klubben for mennesker med demens og deres pårørende Torsdage i lige uger fra kl Foreningscentret lokale 1 og 2, Amagerlandevej 71, 2770 Kastrup Kontakt: Gunhild Schrøder: Telefon eller Hans Dehnfeldt: Telefon , Hans Dehnfeldt træffes bedst mellem kl Program fremsendes. Nyt tilbud: Informationsmøde om Demens Torsdag den 28 januar 2010, kl Gildhøjhjemmet, Møllesalen. Brøndby Møllevej, 2605 Brøndby. 20

Børn, unge og demens

Børn, unge og demens Nr. 2, 23. årgang, juni 2013 Tema Børn, unge og demens Alzheimer foreningen Livet med demens Klumme af Preben Harris Per er jo stadig deres far Alzheimer foreningen Livet med demens INDHOLD Det faste leder

Læs mere

Demens og kærlighed. Livet med Nr. 4, 24. årgang, december 2014. Elisabeth og Maria elsker stadig deres far Klumme af Ghita Nørby. Tema. ...

Demens og kærlighed. Livet med Nr. 4, 24. årgang, december 2014. Elisabeth og Maria elsker stadig deres far Klumme af Ghita Nørby. Tema. ... Livet med Nr. 4, 24. årgang, december 2014 Tema Demens og kærlighed...læs også Elisabeth og Maria elsker stadig deres far Klumme af Ghita Nørby Alzheimer foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen

Læs mere

Tanker om fremtiden TEMA 4-13

Tanker om fremtiden TEMA 4-13 DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 3-2013 Alt for mange venter alt for længe med at søge hjælp Vi skal turde tale om det, der er svært. Eva Secher Mathiasen, formand for Dansk Psykolog Forening s.

Læs mere

30. årgang September 2013 Nr. 3

30. årgang September 2013 Nr. 3 ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 30. årgang September 2013 Nr. 3 Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk nr. 3/13 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Positivdagen... 3 Landsindsamlingen 2013... 4-5

Læs mere

Lev med demens LEV MED DEMENS

Lev med demens LEV MED DEMENS Lev med demens LEV MED DEMENS 41 Udgivet af Alzheimerforeningen 2012. Fotograf: baandsalat.dk og Alzheimerforeningen Lev med demens Indholdsfortegnelse Livet med demens 3 Hvad er demens 7 Til dig med en

Læs mere

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed:

INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015. Modetema skabte debat. side 8. Tema om nærhed: INFORMATION I REFLEKSION I INSPIRATION I 1/2015 Modetema skabte debat side 8 Tema om nærhed: Vi skal huske hinanden side 23 Bøgh & Helstrup Tlf. 3811 3835 www.bhbr.dk Bøgh & Helstrup A/S Dronning Olgas

Læs mere

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE

og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE D E M E N S og hvad gør jeg så? HÅNDBOG MED GODE RÅD FRA DEMENTE TIL DEMENTE OG DERES PÅRØRENDE Rådgivnings- og kontaktcentret for demensramte og pårørende Kallerupvej Odense Forord I 2002 etablerede Alzheimerforeningen

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Et enkelt regnestykke til indsamlerne

Et enkelt regnestykke til indsamlerne Magasinpost IDNR 12757 Afsender: Kræftens Bekæmpelse I Strandboulevarden 49 I 2100 København Ø Et enkelt regnestykke til indsamlerne Hun er efterhånden en moden dame på 81 år, og årene har gjort hende

Læs mere

Brug hinanden 11 historier om frivillighed

Brug hinanden 11 historier om frivillighed Brug hinanden 11 historier om frivillighed Redaktion: Frivilligafdelingen Tekst: Gitte Roe Eriksen Foto: Stefan Kai Nielsen, EKKO Pressefoto Grafisk design: Lotte Rask Tryk: KLS Grafisk Hus A/S Oplag:

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

TEMA Tilbage til arbejde

TEMA Tilbage til arbejde DepressionsForeningens medlemsblad Nr. 2-2012 TEMA Tilbage til arbejde»det er helt igennem tosset at der er så mange barrierer for sygemeldte borgere«5 gode råd for tilbagevenden s. 17 Søg råd hos socialrådgiverlinje

Læs mere

Støtte og hjælp i sorgen

Støtte og hjælp i sorgen DETTE NUMMERS TEMA Landsforeningens tilbud Støtte og hjælp i sorgen Midt i sorgen over at have mistet sit spædbarn, kan det være meget vanskeligt at få overblik over, hvilke forskellige tilbud om støtte

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Når man bor i en anden familie

Når man bor i en anden familie Når man bor i en anden familie Tanker og gode råd fra unge, der selv har været i pleje Center for Familiepleje Udgivet med støtte fra Denne bog er udarbejdet af en gruppe unge, som er eller har været i

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober

Udkommer i månederne januar - april - juli - oktober MEDLEMSBLAD FOR FOA-PSYKIATRI Hjemmesiden: www.foa-psykiatri.dk NUMMER 1- JANUAR 2006 FOA PSYKIATRI Psykiatriklubben arrangerede besøg på Ceres Bryggerierne - eller som det hedder i dag: ROYAL UNIBREW.

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Tema om born og unge:

Tema om born og unge: Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen 20. årgang Januar 2013 1 Tema om born og unge: Når ens mor bliver hjerneskadet Frederiks kamp for den rigtige træning Børns sprogskader

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

Man skal nok lige lære os at kende først

Man skal nok lige lære os at kende først Man skal nok lige lære os at kende først Et inspirationshæfte om børnesamtalen FAMILIEPLEJEN DANMARK Dansk Socialrådgiverforening Forside 3 01/04/04, 10:58:16 2 Indhold 4 Vi har fået øje for børnene I

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV:

s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE STU-ANALYSE ER POSITIV: NR.3 JUNI 2013 ÅRGANG 63 s astikeren BILLEDHUGGER MED AMBITIONER Forbereder udstilling til august ÅBENT HUS MED FINT FREMMØDE GÆSTERNE VAR IMPONEREDE STU-ANALYSE ER POSITIV: GODT TILBUD TIL UNGE MED CP

Læs mere

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG.

Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. Når to bliver til én OMSORG FOR ÆLDRE EFTERLADTE UNDERVISNINGSMATERIALE OG INSPIRATION TIL AT UDARBEJDE EN HANDLEPLAN FOR ÆLDRE I SORG. 2 PROJEKTETS STYREGRUPPE ANNALISA LINDUM, psykoterapeut, sygeplejerske,

Læs mere