Papirfabrikken fra lukket industri til levende bydel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Papirfabrikken fra lukket industri til levende bydel"

Transkript

1 Papirfabrikken fra lukket industri til levende bydel Papirfabrikken 2000 Papirfabrikken 2004 Ved havnen i Silkeborg emmer den gamle papirfabrik af historie og kultur. Her skrives historien om en by, der opstod omkring en fabrik, men som også formåede at omdanne hele området til et kulturelt og erhvervsmæssigt centrum, da fabrikken slukkede for de sidste maskiner i år På elegant vis er området åbnet op for bysbørn og turister, som flittigt gør brug af caféer, biograf, teaterhus, papirmuseum og en smuk natur midt i byen. Denne folder fører dig rundt i området og fortæller dig om arkitekturen og tankerne bag ombygningen, der forvandlede gamle fabriksbygninger til attraktive kontor- og kulturbygninger. På rundtur på Papirfabrikken Start på torvet ved Midtjyllands Avis og hotellet Radisson SAS i Papirfabrikken, som er to af de markante bygninger på området. Begge har været brugt til hollænderi. Betegnelsen hollænderi stammer fra den maskine, som blev brugt til at forarbejde det materiale, som papiret blev lavet af. Denne maskine var blevet opfundet i Holland og kaldtes derfor en hollænder. Radisson SAS i Papirfabrikken / Hollænderi/papirmaskine (1) Den tidligere fabriksbygning fra 1935 var den første, som blev ombygget, og den fungerer i dag som hotel. Bygningen er opført i den tidstypiske funkisstil og fremstår som en funktionel industribygning af høj arkitektonisk kvalitet. Man har bevaret stilen, men har bygget en ny etage ovenpå. I overensstemmelse med intentionerne bag renoveringen er den nye etage tydeligt markeret ved at være bygget i et andet Midtjyllands Avis/Hollænderi/papirmaskine (2) Bygningen fra 1925 har en meget speciel udformning med mange detaljer. Man har bevaret dens kirkeagtige karakter med meget højt til loftet og med sidebygninger, der kan minde om sideskibene 1

2 i en kirke. Både denne bygning og flere andre er tegnet af arkitekten Gotfred Tvede. Også den mest kendte Silkeborg-arkitekt, Anton Rosen, har sat sit fingeraftryk på Papirfabrikken, hvor han bl.a. har tegnet den høje skorsten på Kedelbygningen (3) som ses til højre for Midjyllands Avis. Her slår Højskolen Performers House dørene op i efteråret Følg stien til højre rundt om Midtjyllands Avis, og du kommer til det andet torv. På vejen passerer du det tidligere kludekogeri (4) på højre hånd. Kludekogeriet (4) I det tidligere kludekogeri kogtes indsamlede klude til en grød, som derpå blev lavet til papir. Det var de såkaldte kludemadammer, som sorterede i kludene. Arbejdet var ikke særlig velanset, og fabrikken måtte hente arbejdskraft i bl.a. Polen for at få det udført. Kludesorteringen har i øvrigt efterladt et utal af knapper på hele området. Derfor måtte en række skattejægere give fortabt, da de efter fabrikkens lukning gik på jagt med metaldetektorer for at finde en sagnomspunden skat på området. Detektorerne gav nemlig bestandigt lyd, men alt man fandt, var knapper. Rullen af Niels Peter Bruun Du står nu på det andet torv, hvor du i vandbassinet kan se skulpturen Rullen (5) af Niels Peter Bruun. Den blev opstillet i 2003 og henviser til fabrikkens tidligere produktion, idet skulpturens øverste del forestiller en papirrulle, der ligger oven på to søjler, som er groft tilvirkede på forsiden og helt glatte på bagsiden. Papirarbejdernes Skulptur af Keld Moseholm Jørgensen Fortsæt derpå videre op ad trapperne til højre til det tredje torv. Her finder du Papirarbejdernes Skulptur (6) fra 2003 af Keld Moseholm Jørgensen, som her har sat sine karakteristiske tykke og hårdtarbejdende mænd til at skubbe en gigantisk papirrulle. Fortsæt hen over torvet og op ad trapperne. De tre torve flugter i en skrå linje. Stil dig øverst på trapperne og lad blikket følge den skrå linje, så kan du få et glimt af spiret på Silkeborg Kirke. På den måde er der en forbindelse mellem det nye område og det gamle centrum i Silkeborg. Torvet omkranses af den tidligere administrationsbygning (7), Seddelfabrikken (8) og Kulturspinderiet (9). Administrationsbygning (7) Den langstrakte bygning blev opført som administrationsbygning og rummer også i dag kontorer. Bygningen blev opført i 1844 og har derfor en særlig historisk betydning, fordi den er en af Silkeborgs ældste bygninger. Læg mærke til de specielle inskriptioner over hoveddøren, som bl.a. fortæller, at bygningen i 1864 nedbrændte. Dette skete i øvrigt på fabriksdirektør Drewsens 60 års fødselsdag og betød et større afbræk i festlighederne. Ved ombygningen har man bevaret det originale skifertag. Også egestolperne under huset er bevaret, men det har været nødvendigt at skære 30 cm af alle stolperne og fylde ud med beton. 2

3 Seddelfabrikken (8) Bygningen fra 1910 rummer en særlig historie, idet man her producerede vandmærkepapir til pengesedler for Nationalbanken fra 1910 til Denne produktion var selvfølgelig omgærdet af visse sikkerhedsforanstaltninger og var en helt speciel opgave, som var overdraget Silkeborg Papirfabrik. Det var Nationalbanken, der opførte bygningen, som med sit romantiske udtryk adskiller sig stilmæssigt fra de andre bygninger på området. Et uærligt hus er Årstidernes arkitekt Per Laustsens beskrivelse af bygningen. Udadtil signalerer det nemlig snarere administrationsbygning end fabrik. Omvendt svarer husets ydre til det ærefulde arbejde med at fremstille vandmærkepapir. En anden mærkværdighed er, at huset hælder meget, fordi piloteringen sank, da der blev gravet en kælder i en nærliggende bygning. Værkstederne (9) I de tidligere værkstedsbygninger finder du i dag Kulturspinderiet, hvor der er værksteder og udstillingslokale for lokal kunst. Her har man ved renoveringen forsøgt at ændre så lidt som muligt, og det kan mærkes, når man træder indenfor. Hvor mange af de andre bygninger er gennemgribende renoveret indvendigt, fremstår Kulturspinderiet mere råt, og du kan stadig fornemme bygningens oprindelige funktion. Der er skiftende udstillinger i Kulturspinderiet, men tjek åbningstiderne. Gå en tur rundt om Seddelfabrikken (8) og se den smukke bygning fra alle sider. Bemærk reliefferne ved vinduerne med motiver fra vandmærker. Tilbage ved skulpturen på torvet (6) kan du til højre for Seddelfabrikken se en bygning af meget mere modernistisk tilsnit, den tidligere kantine. Kantinebygning (10) Det er hele områdets sammensætning, der gør hvert enkelt hus unikt. Derfor har man også bevaret bygninger, som menigmand muligvis ikke anser for værdifulde. Det gælder eksempelvis fabrikkens tidligere og, set med nutidens øjne, måske knapt så kønne kantinebygning fra Ifølge arkitekt Per Laustsen har bygningen kulturhistorisk, såvel som arkitektonisk, værdi og er derfor også bevaringsværdig. Den fortæller en del af fabrikkens historie og er samtidig et eksempel på industribyggeri fra 1950 erne. Fortsæt nu turen ved at gå venstre rundt om Seddelfabrikken og ad stien langs med administrationsbygningen. For enden af stien drejer du til venstre. Her passerer du en rød bygning (11), med en hvid aftegning, som markerer, at her tidligere har været en bygning. Flere steder er omridset af nedrevne bygninger vist med pudsede mursten. Gå videre forbi det gamle lager (12) hen til parkeringspladsen. Du skrår til venstre hen over pladsen for at komme ud til åen. Her følger du stien langs promenaden med restauranter og caféer, hvor du også passerer Radisson SAS i Papirfabrikkens hovedindgang. Derpå går du videre langs Gudenåen ved at gå til højre uden om nedkørslen til parkeringskælderen. Du fortsætter langs åen, hvor du ser de nyopførte lejlighedskomplekser, Havnehusene, (13) til venstre, og kommer hen til Faunapassagen (16), Papirmuseet (15) og Jysk Musik- og Teaterhus. (14) Jysk Musik- og Teaterhus (14) og Papirmuseet Bikuben/ Bøtten (15) Den helt nye bygning har fået den mest prominente plads på Papirfabrikken med udsigt til Gudenåen, byen og Hjejlen. Det har åbnet mulighed for at få større forestillinger til Silkeborg både i form af operaer, musicals og teaterstykker. Huset fremstår som et moderne byggeri, men refererer til de eksisterende bygninger i kraft af materialevalget; røde mursten, glas og stål. Musikog Teaterhuset er i bogstaveligste forstand forbundet med områdets historie, idet huset er bygget sammen med Bøttebygningen, der nu rummer Papirmuseet. I Bøtten fra 1935 producerede man håndgjort papir frem til 1990, og her er en del af det oprindelige interiør bevaret. Faunapassage (16) Ved havnefronten blev der i 2004 etableret en faunapassage. Her er der næsten skabt vildmarksstemning midt i byrummet. Gudenåen har siden 1500 tallet været stemmet op på dette sted, og det har derfor været nødvendigt at bygge et stryg for at sikre, at fisk og andre smådyr kan svømme uhindret igennem. Stryget er en skrånende rampe, der regulerer vandgennemstrømningen og højdeforskellen i åen. Med strygets længde på 90 meter er faunapassagen Danmarks længste. I den ene side, ved siden af stryget, er der fortsat en sluse, hvor kanoer og kajakker kan passere igennem. 3

4 Seddelfabrikken 1918 Papirmuseum og Jysk Musik og Teaterhus Deloitte Hollænderi Radisson SAS i Papirfabrikken Havnehusene Henton Group Midtjyllands Avis Kulturspinderiet Papirfabrikken anno

5 Områdets ombygning Byens vugge båret ud Allerede inden papirfabrikken lukkede i 2000, så nogle silkeborgensere mulighed for at omskabe hele området omkring den gamle papirfabrik i byen til et nyt centrum. Papirfabrikken havde fungeret som byens vugge, der nu blev båret ud. I stedet blev den erstattet af et arnested for diverse virksomheder og kulturinstitutioner, der i dag har bragt liv og atmosfære til området. Et investeringsfirma købte papirfabrikken, allerede inden den lukkede, og udarbejdede sammen med ejendomsfirmaet Henton Group, arkitektfirmaet Årstiderne og Silkeborg Kommune en strukturplan for området. Planen gik ud på, at området skulle åbnes op og inddrages som en central del af byen. Bygninger skulle rives ned og andre ombygges til nye formål. Derfor er træer fældet og broer bygget over Gudenåen for at åbne området og gøre det både synligt og tilgængeligt. Det var vigtigt for Henton og arkitekterne, at området blev beboet både af erhvervsvirksomheder, kulturinstitutioner og boligejendomme, så der på den måde ville komme et varieret liv til stedet, som fortsætter også efter klokken Som tænkt, så udført, og det er forskelligheden i området der gør, at det fungerer og er blevet en succes, mener både stedets nye beboere og arkitekterne. Gammelt og nyt forenet Arkitektonisk består området af mange stilarter, fordi papirfabrikken er blevet udbygget i flere omgange. Det fine ved den gamle papirfabrik er, at man kan se, der er bygget i flere omgange, siger Per Laustsen fra arkitektfirmaet Årstiderne, som har stået for den største del af ombygningerne. Derfor skiller de nybyggede huse fra 2003 sig også bevidst ud fra de gamle huse. Det gør de, selvom arkitekterne har ladet nogle fællestræk gå igen gennem det gamle og det nye, fx de røde mursten, sort tag, stål- og betonkonstruktioner. Formålet med at bevare noget, rive ned og bygge nyt har været at bevare referencer til det område, der var Silkeborgs vugge, samtidig med, at det er blevet nutidigt. Arkitekterne vurderede, at det var vigtigt at bevare et område med en unik industriarkitektur, så kulturhistorien lever videre. Til alt held var de fleste fabriksbygninger opført håndværksmæssigt meget gedigent, så der var rig mulighed for at bevare de gamle bygninger, som har givet de nuværende beboere en rummelighed, de ellers ikke ville have fået. Nogle kontorer har i dag op til 11 meter til loftet, hvilket ville være utænkeligt dyrt i et nyt hus. På den måde lever papirfabrikken videre i nutidige omsyede klæder. Et historisk rids Papirproduktion Kineserne opfandt ikke blot krudtet, men også papiret, som en tjener ved kejserens hof i Kina for næsten 2000 år siden begyndte at fremstille af klude fra tekstiler. Det tog dog en rum tid, inden man i Europa fik kendskab til denne opfindelse. Først i 1300-tallet brugte man papir i Danmark, og et par hundrede år senere begyndte man også at producere selv. I 1829 tog udviklingen for alvor fart med installeringen af en papirmaskine i papirmøllen Strandmøllen nord for København. Strandmøllen var ejet af I.C. Drewsen og lagde grunden til papirvirksomheden Drewsen & Sønner, som kom til at spille en afgørende rolle for Silkeborgs historie. Papirfabrikkens og Silkeborgs opståen I 1844 fik Drewsen & Sønner tilladelse til at anlægge en papirfabrik ved Gudenåen. På det tidspunkt bestod Silkeborg stort set af et par småhuse, en stor gård og 30 indbyggere. Nu ønskede staten imidlertid at skabe en handelsplads i det mørke Jylland, som området blev kaldt pga. dets uvejsomme karakter og pga. den manglende civilisation. Med papirfabrikken blev der ændret på dette i løbet af få år voksede Silkeborg og blev til en by, og den nye fabrik tiltrak mennesker fra hele landet. Gudenåen var hovedårsagen til, at Drewsen & Sønner ønskede at anlægge en fabrik i det øde område. Vandet blev brugt til at drive et vandhjul, der tjente som kraftkilde for fabrikkens maskiner. Derudover tjente Gudenåen som transportvej for både råstoffer og det færdige produkt, og åen leverede også de store mængder vand, som papirproduktion kræver. Fabrikken blev efter tidens målestok udstyret med moderne maskiner og blev centrum for produktionen af maskinfremstillet 5

6 papir i Danmark. Fabrikken udviklede også nye metoder inden for papirproduktion og var blandt de første til at anvende halm i stedet for klude som råmateriale. Foregangsmanden Michael Drewsen Opgaven med at etablere fabrikken ved Silkeborg blev overdraget til den ene af de to Drewsensønner, Michael Drewsen. Efter nogle år delte de to brødre hele virksomheden imellem sig, og det blev Michael Drewsen, der fortsatte med at lede Silkeborg Papirfabrik. Han bosatte sig permanent i Silkeborg, hvor han kom til at indtage en fremtrædende rolle i byen. Han var en foretagsom og energisk person, der tog en række initiativer. Han var eksempelvis med til at igangsætte Hjejlesejladsen, bringe jernbanen til Silkeborg og oprette en telegrafforbindelse. Herudover sad han også i en årrække i folketinget og var en varm fortaler for indførelsen af Grundloven i Efter Drewsens død i 1874 blev der i 1892 opstillet en statue af ham, der hædrede ham som byens grundlægger. Dermed indtager han fortsat i dag en fremtrædende plads i Silkeborg, hvor han på byens torv står som en anden Napoleon med højre hånd stukket ind under frakken og skuer ud over pladsen. Ændringer i papirproduktionen I 1870 solgte Drewsen fabrikken, men tiderne var hårde for papirbranchen, og fabrikken blev i 1889 sammen med de fleste danske papirfabrikker samlet i aktieselskabet De forenede Papirfabrikker. Fabrikkerne delte arbejdsopgaverne mellem sig, og papirfabrikken i Silkeborg fik nu til opgave at producere det fine papir. Fabrikken blev med tiden Danmarks største producent af håndgjort papir og blev senere også betroet fremstillingen af papir med vandmærke til pengesedler. Fabrikken lukker Den danske papirindustri har gennemlevet adskillige kriser, og heller ikke Silkeborg Papirfabrik var uberørt af tidernes skiften, hvor den udenlandske konkurrence blev øget. Efter flere ejerskift i slutningen af 1900-tallet lukkede fabrikken i Virksomheden, der i 1937 havde haft over 2000 ansatte og en årlig produktion på tons papir, måtte nu slukke for maskinerne. Men allerede inden fabrikkens lukning var området blevet solgt, og der blev nu taget initiativer til, at det på en ny måde blev en levende del af byen. Faktaboks: Parkering: Der er flere parkeringspladser i området med plads til 475 biler. Adgang fra Papirfabrikken eller fra Smedebakken. Der er også parkering på Søtorvet ved Kvickly. Kultur: - Jysk Musik- og Teaterhus - Bio Silkeborg - Kulturspinderiet - Papirmuseet Bikuben - Skulptur af Keld Moseholm Jørgensen på torvet foran Administrationsbygningen - Skulptur af Niels Peter Bruun i vandbassinet på torvet langs med Midtjyllands Avis Silkeborg Turistbureau 2005, Tekst og layout: Didde Elmegård & Jette Stensgaard Billeder stillet til rådighed af Lokalhistorisk Arkiv i Silkeborg, Arkitektfirmaet Årstiderne, Henton Group og Jette Stensgaard, Silkeborg Turistbureau. 6 Spisesteder: Café og restaurant i Jysk Musik og Teaterhus samt caféer og restauranter langs med promenaden.

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER

MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER MELLEMRUM SOM BYRUM EN LILLE BOG OM FORNYELSE AF BYRUM OMKRING BOLIGOMRÅDER, INDKØBSCENTRE OG STATIONER Hvordan bliver mellemrum til byrum? Kender du historien om dit byrum? Vi tænker sjældent over, at

Læs mere

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv

Brug havnen. Industrihavnens kulturarv Brug havnen Industrihavnens kulturarv 3 4 11 Forord Havnefronten under forandring Introduktion til havneeksemplerne 14 20 26 32 38 44 50 56 62 68 Københavns Havn - Islands Brygge Køge Havn - Søndre Havn

Læs mere

det slut. Forud var gået mange år, hvor glasværksarbejderne, ofte i tre-holds skift, arbejdede på Glasværket i Korsør.

det slut. Forud var gået mange år, hvor glasværksarbejderne, ofte i tre-holds skift, arbejdede på Glasværket i Korsør. fra råt til flot Det gamle glasværk Korsør Glasværk var en meget vigtig arbejdsplads i byen og kommunen med en bred produktvifte og markedsførende i Danmark og Sverige. Op til 800 personer havde deres

Læs mere

I foråret 2012 stemte borgerne om, hvad der skulle med i Helsingør Kulturkanon.

I foråret 2012 stemte borgerne om, hvad der skulle med i Helsingør Kulturkanon. Stemmerne er talt op, og denne bog viser de 27 mest værdsatte bud på, hvad der gør kulturlivet i Helsingør Kommune til noget ganske særligt. Helsingør Kulturkanon I foråret 2012 stemte borgerne om, hvad

Læs mere

Kvalitet. Nytænkning. Design. Siedle Nordic

Kvalitet. Nytænkning. Design. Siedle Nordic Kvalitet. Nytænkning. Design. Siedle Nordic Siedle Nordic Indhold 3 25 år Siedle Danmark Indhold 01. Kvalitet. Nytænkning. Design. S. 4 En samtale med Birthe Møller og Per Thomsen. 02. Referencer S. 8

Læs mere

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk

Steder med sjæl. Læs mere på www.bygningskultur2015.dk Steder med sjæl Udstillingen Steder med sjæl fortæller, hvordan og hvorfor vi sikrer vores kulturarv i Danmark og rejser spørgsmålet: Hvor er kulturarven i din kommune? Giv din mening til kende og stem

Læs mere

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen

DER SKAL ARBEJDES. Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå DER SKAL ARBEJDES Af Niels Kjeldsen; Ove pedersen Dette er en pdf-fil med Der skal arbejdes. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år

Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Hirtshals Golfklub - om stedet og de første år Forord. I sommeren 2011 blev der begået indbrud på Rimmen. Gerningsmændene gennembrød muren indtil klubbens kontor ved hjælp af en traktor med frontlæsser.

Læs mere

Kulturarven - et aktiv

Kulturarven - et aktiv Kulturarven - et aktiv Anbefalinger fra fire kulturarvskommuner KULTURARVSSTYRELSEN OG REALDANIA titel kulturarven - et aktiv anbefalinger fra fire kulturarvskommuner udgiver kulturarvsstyrelsen og realdania

Læs mere

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG

GODT BEGynDT ET TILBAGEBLIK OVER ørestads UDVIKLInG Godt begyndt Et tilbageblik OVER ørestads UDVIKLING INDHOLD 4 6 26 2 1989-2012 ØRESTAD OVER TID s. 4 Vendepunkt for københavn s. 6 behov for en ny bydel s. 8 Helhedsplanen s. 14 infrastrukturen s. 20 byens

Læs mere

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg

Omsorgsfabrikkerne. Nick fik sin ret til sidst. Hvad har Kalundborg egentlig gang i? På besøg i Katrinehaven nyt botilbud for 60 personer i Viborg ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 4. juli 2013 62. årgang bladet Nick fik sin ret til sidst Pensionssager kan trække urimeligt ud Hvad har Kalundborg egentlig gang i? Kommunen med de

Læs mere

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen

LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk. 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen LS INTERTANK LEO SØRENSEN Trueholmvej 2 DK-8381 Tilst Tel. + 45 8745 1599 www.intertank.dk 50 ÅR I TRANSPORTENS TJENESTE SÅDAN KAN DET GÅ 50 år i transportens tjeneste Leo Sørensen INDHOLD Tanke/Tidsfordriv...3

Læs mere

AT SKABE ET BEDRE LIV

AT SKABE ET BEDRE LIV AT SKABE ET BEDRE LIV - fortællinger fra Korskærparken www.korskaerparken.dk Denne bog er lavet i samarbejde mellem beboere i Korskærparken og Fredericia Kommune. TAK til Niels Dahl for den store hjælp

Læs mere

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7.

Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring. Nakskov. Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560. Faaborg. Indbyggere 2006 7.234 2011 7. Nakskov Indbyggere 2006 14.240 2011 13.560 Faaborg Indbyggere 2006 7.234 2011 7.178 Slagelse Indbyggere 2006 31.778 2011 31.979 Hvad vil provinsbyerne? byroller og bymidter i forandring Statusrapport marts

Læs mere

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok?

De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? De danske provinsbyer har fået nye smukke byrum - men er de dynamiske nok? Af Gitte Marling og Helle Juul Bymidterne har fået et løft over det ganske land. Bilerne er blevet fortrængt til fordel for ikke

Læs mere

Arbejderliv. Working life

Arbejderliv. Working life Arbejderliv - Tekstilarbejdere i Herning 1876-1930 Working life - Textile workers in Herning 1876-1930 Aarhus Universitet Institut for Historie og Områdestudier 2007 Rikke Mosegaard Jørgensen Årskortnr.:

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter

p å lsson arkitekte2r5 pålsson arkitekter pålsson arkitekter25 pålsson arkitekter / 25 / 25 Denne bog er et forsøg på at gøre status, idet det i 2010 er 25 år siden jeg startede egen tegnestue med blot en enkelt medarbejder. Tegnestuen havde

Læs mere

til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune

til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune sted+sans til stede hvor du bor Børn og unge på opdagelse i Holstebro, Norddjurs, Silkeborg, Aarhus og Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord og tak til... 7 Indledning... 11 Projektets struktur...

Læs mere

Stier omkring Ryslinge

Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Stier omkring Ryslinge Udgivet af Stigruppen under Ryslinge Lokalråd: Steffen Høgild, Hanne Nissen, Ulla Christensen, Ruth Jepsen og Karl Top, 2009. Tekst Biolog Jesper Vagn Christensen

Læs mere

Hjørring Svane Apotek

Hjørring Svane Apotek Hans- Otto Loldrup Hjørring Svane Apotek 1911 2011 Hjørring 2011 Hjørring Svane Apotek 1911-2011 Tekst, redaktion, layout: Hans- Otto Loldrup. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S. Udgivet af apoteker Henrik

Læs mere

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE

Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kulturarv som et aktiv i byfornyelse BYFORNYELSE Kolofon Kulturarv som et aktiv i byfornyelse Publikationen er udgivet af: Indenrigs- og Socialministeriet Publikationen er udarbejdet af: Helle nysted Andersen,

Læs mere

Jubilæumsskrift. Ribelund 100 år

Jubilæumsskrift. Ribelund 100 år Jubilæumsskrift Ribelund 100 år 100 år og en verden til forskel Ribelund fejrer 100 års fødselsdag et skarpt hjørne, som markerer langt mere end tid, der er gået. Der er først og fremmest et menneskesyn

Læs mere

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL

GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL GEOS GRUNDBOG B NIELS KJELDSEN OVE PEDERSEN GYLDENDAL Indhold KAPITEL 1 Råstoffer 6 Guld i Sydafrika 8 Råstofdannelse 12 Vand som råstof 18 Råstoffer i fremtiden 23 Cafe Geos: Mineulykker 28 KAPITEL 2

Læs mere

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER

NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKE- BYGNINGER NY BRUG AF DANSKE KIRKEBYGNINGER Publikationen er udgivet af Realdania og Kirkefondet. Publikationen er udarbejdet af Dansk Bygningsarv og Varmings Tegnestue. Oplag:

Læs mere

Kommunikation i Silkeborg Kommune

Kommunikation i Silkeborg Kommune Kommunikation i Silkeborg Kommune Til undervisningsbog i tekstanalyse fra Gyldendal. Kapitlet skrevet august 2005 Silkeborg Kommune har 55.000 indbyggere og er den 14. største kommune i Danmark. Kommunen

Læs mere

Livet skal leves hele livet

Livet skal leves hele livet Livet skal leves hele livet Max Pedersen Livet skal leves hele livet jubilæumsbog 1969-2009 ok-fonden 1969-2013 Livet skal leves hele livet Udgivet af OK Fonden Frederiksberg Allé 104, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Årets gang. Moesgaard Museum 2013

Årets gang. Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Årets gang Moesgaard Museum 2013 1 Årets gang Moesgaard Museum 2013 Indhold 2014 Moesgaard Museum Redaktion: Bodil Jensen, Jesper Laursen & Jan Skamby Madsen Grafisk tilrettelæggelse:

Læs mere

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig

2.969 i. Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen. Ja, pengenyt. IndskydergarantIen er blevet fordoblet se om det betyder noget for dig 3 pengenyt 2010 Ja, din pension er kedelig lige til du får brug for den! Unge sikrer fremtiden de klarer selv pensionen konvertere eller ej? 2.969 i så er det lån vist betalt ÅoP Nye kort Nye muligheder

Læs mere