OLLERUPKURSUS. FAGLIGHED, FORDYBELSE, NY VIDEN OG INSPIRATION 20 faglige kurser for de frie skolers og folkeskolens lærere og ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OLLERUPKURSUS. FAGLIGHED, FORDYBELSE, NY VIDEN OG INSPIRATION 20 faglige kurser for de frie skolers og folkeskolens lærere og ledere"

Transkript

1 OLLERUPKURSUS Søndag den 21. marts til fredag den 26. marts 2010 FAGLIGHED, FORDYBELSE, NY VIDEN OG INSPIRATION 20 faglige kurser for de frie skolers og folkeskolens lærere og ledere 1

2 FAGLIGHED, FORDYBELSE, NY VIDEN OG INSPIRATION 20 FAGLIGE KURSER FOR DE FRIE SKOLERS OG FOLKESKOLENS LÆRERE OG LEDERE OLLERUPKURSUS 2010 I kursushæftet præsenteres 20 faglige kurser for de frie skolers og folkeskolens lærere og ledere. Desuden er en række af kurserne velegnede for pædagoger i børnehave- og skolefritidsordningerne. Kursushæftet sendes desuden til Den frie Lærerskoles nære kontakter til de frie skoler i Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Grønland. Ollerupkurset har eksisteret siden Den frie Lærerskole har i alle årene dannet rammen om dette unikke faglige kursusforløb, der er kendt for høj faglig kvalitet, fordybelse, ny viden og inspiration. De fleste kursusdeltagere bor på Den frie Lærerskole i kursusugen. Det lader sig gøre, fordi de lærerstuderende fra 1. årg. og 2. årg. er i 3- ugers praktik i den periode, hvor der er Ollerupkursus. Udover et varieret fagligt udbud, venter der kursusdeltagerne en række kulturelle arrangementer med musik, forfatterforedrag, sang, debat og cafeliv. Der er ankomst og indkvartering søndag den 21. marts mellem kl og afrejse fredag den 26. marts efter morgenmaden. Hverdagene starter fælles med Ved dagens begyndelse i skolens foredragssal. Herefter er der undervisning på valgholdene. Undervisningen er tilrettelagt, så der kan vælges både formiddagsfag (16 lektioner) og eftermiddagsfag (16 lektioner). Kurset i æstetiske læreprocesser er et heldagskursus på 32 lektioner. Tirsdag eftermiddag er til fri disposition for alle kursusdeltagere. PROGRAM FOR ANKOMSTDAGEN Søndag den 21. marts Kl Ankomst og indkvartering Let stående traktement Kl Kl Forårstoner- musikalske indslag åbner Ollerupkurset Eftermiddagsfag starter med fire lektioner OLLERUPKURSET 2010 Tidsramme for ugens dage Kl Morgenmad Kl Ved dagens begyndelse Kl Formiddagsfag Kl Middag Kl Eftermiddagsfag Kl Svømning, idræt, gåture. Cafeerne åbner Kl Aftensmad Kl Aftenarrangement. Se program på bagsiden Efter aftenprogrammet holder caféerne åbent. Kl Kl Kl Svømning, idræt, gåture. Cafeerne er åbne. Aftensmad Laila & Symfobia spiller Bertold Brecht. Feat. Leif Falk Hartvig Dolberg fortæller Laila & Symfobia Kursusprogrammet kan også læses på Den frie Lærerskoles hjemmeside: hvor interesserede kan klikke direkte ind på Ollerupkursus 2010 fra forsiden. Herfra kan der foretages elektronisk tilmelding. Tilmelding kan også finde sted ved at sende tilmeldingssedlen pr. post til Den frie Lærerskole i Ollerup. Spørgsmål vedr. de faglige kurser og øvrige praktiske ting, kan rettes til Den frie Lærerskole på tlf: Vi glæder os til at åbne dørene for Ollerupkursus På Den frie Lærerskoles vegne Laust Riis-Søndergaard, kursusleder 2

3 FORMIDDAGSKURSER 1. GRAFIK-COLLOGRAFI OG HØJTRYK s. 4 Ann-Kerstina Nielsen 2. ALT DET HISTORIEN KAN s. 4 Rasmus Dahlberg 3. ÅND OG FORNUFT, MEN KUN ET HJERTE s. 5 Aksel Bording 4. KREATIV SUPERVISION s. 5 Natalia Nørgaard Bach og Lisbeth Høstgaard Møller 5. I GANG MED DET FLERSTEMMIGE s. 6 Carsten Borbye Nielsen 6. LEGO SERIUS PLAY OG NATURVIDENSKAB s. 6 Kristian Østergaard og Michael Jakobsen 7. UDESKOLE I TEORI OG PRAKSIS s. 7 Eva Skytte og Karen Barfod 8. TEATER IMPULS OG IMPROVISATION s. 8 Tilde Knudsen 9. SKRIV HIMLEN NED s. 8 Hanne Probst EFTERMIDDAGSKURSER 1. MALERI s. 10 Stina Stærfeldt 2. STOFTRYK ANNO 2010 s. 10 Ulla Lindholm 3. ILD- OG ISSKULPTURER s. 11 Søren Cip 4. CONGAS OG PERCUSSION s. 12 Esben Hansen 5. LYD-STUDIE s. 12 Simon Dylsing 6. LIVE ROLLESPIL - I SKOLE & SFO s. 13 Merete Bach/Ragnerok 7. FAGLIG LÆSNING I ALLE FAG s. 13 Ruth Mulvad 8. PODCASTING s. 14 Jakob Steensig 9. MYTEN SOM SPEJL AF ET FOLKS KULTUR s. 14 Svend-Erik Engh HELDAGSKURSUS Rikker Holler Værkstedsaktiviteter - Æstetiske læreprocesser - Værkstedspædagogik. Også for SFO medarbejdere.. s. 15 PRAKTIKANTORDNING Tilmelding - Praktikant i 3- uger s. 17 PRAKTISKE INFORMATIONER OM KURSERNE s. 19 AFTENARRANGEMENTER s. 20 3

4 Formiddagskurser GRAFIK -Collografi og Højtryk. Enkle tryk teknikker på pap-plader og skum Du får mulighed for både at arbejde med højtryk og dybtryk, at kombinere forskellige trykteknikker, foruden en grundig indføring i det rent håndværksmæssige, som gør det grafiske udtryk så rent og nærværende. Man behøver ikke at være en god tegner eller på anden vis være kvalificeret for at lave god grafik.umiddelbarhed og nysgerrighed for materialet og teknikkerne gør, at det simple og enkle ofte virker bedst. Et kursus, hvor du dels får: Et grundigt indblik i de forskellige grafiske teknikker. Mulighed for at eksperimentere og mikse. Inspiration til at bruge grafikken i undervisningen. Man vil i løbet af kurset beskæftige sig med tryk på pap og anden emballage samt polyplast skum. Efterbehandling med transperente farver. Max 15 deltagere Materialeudgifter: kr. 350 Kursuslærer: Ann-Kerstina Nielsen, Grafiker ALT DET HISTORIEN KAN - inspiration til nye vinkler på historieundervisningen Som udenadslære og gold, faktuel viden er historien nytteløs og kedsommelig. Men hvis det forgangne kobles til nutiden og formidles på en relevant og vedkommende måde, åbnes historien og bliver tilgængelig for alle. Med udgangspunkt i egne erfaringer med konkrete projekter problematiserer vi en række emner inden for moderne historieformidling og undervisning, bl.a. kontrafaktiske hypoteser, historien som læremester og fagets forhold til populærkulturen, ligesom den såkaldt historieløse generation kommer under kærlig behandling, både som genstandsfelt og modtager. Kurset vil bestå af oplæg, workshops og masser af fagligt udfordrende og gensidigt udviklende diskussioner. Hensigten er at inspirere til nytænkning i undervisningen i historie og beslægtede fag. Kursuslærer: Rasmus Dahlberg, historiker, forfatter, ejer af konsulentvirksomheden Complx i Odense og lærer på Ryslinge Højskole. 4

5 ÅND OG FORNUFT, MEN KUN ET HJERTE -Skabelsestro og rationel naturerkendelse natursyn og klimadebat. Emnet belyses af en historisk-poetisk tilgang til naturfagene. Vi skal hjælpe hinanden med at afklare et pædagogisk, styrende forhold mellem rationel naturerkendelse og religion. Forholdets udvikling belyses gennem udvalgte perioder og personligheder (bl.a. Platon, Dante, Newton, Grundtvig, Darwin, Einstein og Løgstrup). Mine oplæg opfølges af arbejde med tekster og samtaler. Specielt sættes fokus på højskolelærer Poul la Cours ( ) historisk-genetisk metode i matematik, hvor fagets pædagogiske tilblivelse sammenlignes med nutidens elevers kognitive udvikling. 3 Max 20 deltagere. Kursuslærer: Aksel Bording, Cand. Pæd., præst, tidligere friskoleleder Får dette træ sin identitet af dets produktionsværdi, dets naturvidenskabelige processer og energisvingninger eller fra det uendelige, tidløse og gådefulde univers, som er indfældet i træets liv, og som sætter det i relief? Klimadebatten gør spørgsmålet og dermed forholdet højaktuelt. Den historisk-poetiske tilgang kan hjælpe til afklaring. Forudsætning: Interesse for menneskets (historiske) afklaring af forholdet. (læs evt. La Cours historisk matematik og Oluf Pedersens: Naturerkendelse og Theologi ). KREATIV SUPERVISION et træningskursus i kollegial supervision Formålet med kurset er at deltagerne lærer en metode til selv at kunne gennemføre kollegial supervision. Kurset er et træningskursus, hvor deltagerne trænes bl.a. i spørgeteknikker, afklaring og konstruktiv feedback. Kurset består af teoretiske oplæg og praktiske øvelser. 4 I det daglige arbejde med mennesker opstår der løbende problemstillinger, som kan forekomme både komplekse og fastlåste. Kreativ Supervision er en ny og spændende måde at lave kollegial supervision på. Det er et redskab, der er udviklet til at håndtere vanskelige problemstillinger. Metoden er fleksibel og kan også anvendes på mere abstrakte faglige eller pædagogiske emner. Kreativ Supervision stimulerer konstruktiv dialog og refleksion, da der under supervisionen igangsættes kreative tankeprocesser og der løses op for eventuelle fastlåste situationer eller roller. Der skabes en synergieffekt, hvorved der opstår nye måder at anskue opgaverne på og ved fælles hjælp findes der nye veje gennem problematikkerne. Metoden bygger på en systemisk og anerkendende tankegang og har et visuelt element, der er med til at skabe en dynamisk og konstruktiv ramme for udviklings- og refleksionsprocesserne i gruppen. Max 16 deltagere. Udgifter til kompendium: kr. 50 Kursuslærer: Natalia Nørgaard Bach er psykoterapeut EIP og supervisor, har privat praksis og har arbejdet på institutioner og i den offentlige forvaltning. Kursuslærer: Lisbeth Høstgaard Møller er psykoterapeut EIP, udviklingskonsulent og cand. polyt., har privat praksis og har arbejdet i den offentlige forvaltning. 5

6 Formiddagskurser I GANG MED DET FLERSTEMMIGE - metodik og oplevelse Vi skal arbejde med forskellige tilgange til begyndende flerstemmighed set i forhold til både den almindelige musiktime, fællessangen ved morgensamlingen og decideret korarbejde. Vi tager udgangspunkt i principperne fra min udgivelse Kor-trappen, der er en egentlig lærebog og undervisningsmetodik, og i den helt nye række af hæfter Mellem kor- og fællessang 1, 2 og 3 med underpunkterne Ostinat, Kanon og Quod Libet, hvor der i højere grad sættes fokus på materiale, der anviser genveje til flerstemmige koroplevelser for børn og andre mindre rutinerede korsangere. Desuden vil vi synge nogle lidt vanskeligere ting for kursisternes egen fornøjelses skyld. Rytmiske swingende satser måske med en enkelt afstikker til det mere stilfærdige og smukke. Alle sangglade lærere kan deltage. Kursuslærer: Carsten Borbye Nielsen, seminarielærer i musik, Den frie Lærerskole. FANG ELEVERNES INTERESSE MED LEGO SERIUS PLAY OG SPÆNDENDE NATURVIDENSKAB. Kurset tager udgangspunkt i undervisningsmaterialerne der er samlet i og omkring vores LEGO Education Center (LEC). Vi vil med praktiske opgaver og teori arbejde os gennem ugen med temaerne: En rejse ind i din tankeverden; Kurset startes med det sidste nye fra Mikro Værkstedet, LEGO Serius Play (LSP). LSP er en metode til brug i skolehverdagen som går ud på at facilitere såvel som udvikle færdigheder til konstruktive, kreative og udviklende refleksions- og kommunikationsprocesser hos deltagerne fra 6 år og opefter. Grundlæggende mekanik; Vi arbejder med de mekaniske principper gennem eksperimenterende bygge opgaver og forsøg. Og vi intro duceres til spændende opgaver med pneumatik (trykluft). WeDo, materiale til tidlig forståelse af robotteknologi; Vi bygger modeller af maskiner og dyr og programmerer deres bevægelser og adfærd, og beregner og undersøger hvor og hvordan en motor og sensorer kan bruges sammen med mekanikken. Vedvarende energi; Vi eksperimenterer med energien fra solen, vinden og vandet. Robotter; Programmering af NXT robotter fra LEGO MINDSTORMS Education. Vi bygger forskellige robotter der skal løse opgaver i flere faglige discipliner bl.a. på specielle LEC-måtter i LEC-bordet. Dataopsamling; Med NXT robotterne fra LEGO MINDSTORMS Education, og den nye 2.0 software, laver vi avancerede bevægelige dataopsamlinger med et stort udvalg af sensorer, hvorefter vi analyserer de ind samlede forskellige typer data. Max 12 deltagere. Kursuslærere: Kristian Østergaard, afdelingsleder, LEGO Education, Mikro Værkstedet A/S, og Michael Jakobsen, Industriel Designer/LEGO konsulent, LEGO Education, Mikro Værkstedet A/S, 6

7 UDESKOLE I TEORI OG PRAKSIS Tror du på at det vigtigste i skolen er at sidde på stolen? Eller har du lyst til at prøve at udvide klasserummet ud over skolens mure? 7 I dette kursusforløb arbejdes der med Udeskole, dvs. regelmæssig undervisning i skolens almindelige fag uden for klasserummet. Kurset starter med læringsteori og eksempler fra fagene, belyst ud fra forskellige vinkler, og der arbejdes eksemplarisk udenfor med både faglige og tværfaglige forløb, fortrinsvist til indskolings- og mellemtrinnet. Vi arbejder med folkeskolens store fag, dansk og matematik, og ser på hvordan de kan blive bedre ved at inddrage uderummet. Der bliver også tid til at lave eksempler på andre fag. I den anden del af kurset inddrages kursisternes egne erfaringer. Der arbejdes med planlægningsmodeller og arbejde med udvikling af egen praksis, så det lærte kan omsættes til de enkelte skoler og læreres hverdag. Desuden afprøves en lang række aktiviteter og undervisningsforløb, der kan tilpasses de forskellige klassetrin og børnenes forudsætninger. Vi arbejder på kurset altså med skolefag, og i mindre grad med naturvejledning. Meget af kurset kommer til at foregå ude, hvorfor ordentlige sko og tøj efter vejret er en forudsætning. Kursuslærere: Eva Skytte, naturvejleder Dansk Skovforening og seminarielektor Karen Barfod, læreruddannelsen i Nørre Nissum, VIA 7

8 Formiddagskurser TEATER -Impuls og improvisation En dramatisk indførelse i noget af det vi brænder for: Teater og tilstedevær. Med dyb koncentration og flyvsk galskab vil vi lege med stemnings-, stil og temposkift. Overrask dig selv eller andre, men uden at skulle præstere, bare være. Tillad dig at være kedelig, forvirret, tom, uopfindsom. Nærværet er det vigtigste. Indfald og input - hop på stedet, på vognen og overbord. Gå efter øjeblikke frem for store linjer, overraskelser i stedet for forudsigelighed. Vær nysgerrig, mist retningssansen, stil spørgsmål i stedet for at søge svar. Med udgangspunkt i en øvelse, et tema, en genstand, et billede vil vi kaste os ud, forsøge, afprøve og smide væk, med fokus på processen og ikke produktet. Blande genrer, bruge en genstand til alt andet end hvad den er tænkt til. Vi vil arbejde med små tekster, ansvarsløst og hovedløst. Slå skæverter og forstørre dem. Stilforvirring og modsætninger er dejlige dramatiske størrelser. Vi åbner op for posen - tag for jer. Slip ansvaret, sæt forventningen ned, men ambitionen op og brug øvelserne som det falder jer ind - intet er helligt, men alt er skønt. Kursuslærere: Tilde Knudsen, skuespiller og danser, medstifter af Asterions hus i Peter Kirk, instruktør og skuespiller, kalif i Asterions hus siden 2003 SKRIV HIMLEN NED - sans og digt Kender du følelsen? Din danskundervisning svinger sig op i de højere luftlag. Du har sat aktiviteter i gang, der får eleverne til at digte og producere, så englene synger. Måske savner du nye ideer? Så kom og lad op - og hent inspiration til den daglige kreative skrivning og digtning. Kurset byder på poetiske skriveaktiviteter, der appellerer til sanserne og sætter skub i skriveprocessen. Gennem leg, rekvisitter, film, billeder, litteratur og musik arbejder vi med at åbne sanserne og skabe liv i tekstfrembringelsen. Vi afprøver bl.a. flowskrivning, gruppedigtning, par-digtning og responsgivning. Nye undervisningsmaterialer og didaktiske overvejelser er en del af kurset. Vi vil komme til at arbejde med moderne digtere og nye tendenser indenfor digtningen, fx beatpoesien og performancepoesiens forskellige udtryksformer. Kurset henvender sig til dansklærere på samtlige klassetrin, der ønsker at få inspiration til at arbejde sanseligt og kreativt med digtning i danskundervisningen. Medbring: et nyere digt, et fyldigt penalhus og evt. en bærbar PC aiku-digt emten snefnug faldt inter på mine skuldre om aldrig smelter agnus Moeslund Larsen 3. klasse 8 Max 12 deltagere Kursuslærer: Hanne Probst, friskolelærer, lærebogsforfatter og skribent. Haiku-digt Femten snefnug faldt vinter på mine skuldre som aldrig smelter Magnus Moeslund Larsen 3. klasse

9 9

10 Eftermiddagskurser MALERI - Vi arbejder med acrylmaling og store grafitstifter Vi vil arbejde med inspiration i kunstnerne Carin Faaborg og Max Ernst. De to kunstnere har generationer imellem sig, og er på alle punkter meget forskellige i udtryk, men alligevel benytter begge bl.a. frottage og grattage, collage og flere andre interessante teknikker i deres arbejder, som vi vil arbejde med på kurset. Igennem øvelser vil vi afprøve flere af de teknikker som ovennævnte kunstnere benytter. Øvelserne vil danne inspiration i det videre forløb, hvor vi vil arbejde i det udtryk teknikkerne danner, heriblandt mønstre, stoflighed, og farvernes forskellige påvirkning og ændring af det billedmæssige udtryk. Erfaringerne herfra vil danne grundlag og inspiration for det videre arbejde på lærredet. Vi vil lave inspirations øvelser på papir, arbejde med filt, og lærreder, som ikke er opspændt på blændramme (som jeg medbringer), men også lærreder (opspændte) som I selv medbringer i valgfrie størrelser. Teknikkerne egner sig både til store og små lærreder. Teknikkerne kan i undervisningssammenhæng benyttes på alle klassetrin, alt efter sammensætning. Kurset afsluttes med en fælles gennemgang af malerierne. En forudsætning for deltagelse er; at man har prøvet at male før, ikke nødvendigvis øvet, men har lidt kendskab til maleri. Max 12 deltagere Udgifter til materiale: kr. 250 Medbring lærreder i valgfri størrelse. Pensler og spartler. Malerklude. Malertøj eller forklæde. Palet. Glas til vand. Små affaldsposer. Kursuslærer: Stina Stærfeldt, Billedkunster og certificeret coach. STOFTRYK ANNO 2010 Trykteknikker er et godt emne til arbejdet med farvelære, komposition og udtryk, og går desuden rigtig godt i spænd med mode og tendenser i tiden. Uniprint farverne er et godt og gennemskueligt system til skolebrug med mange muligheder og sværhedsgrader. Vi vil fortrinsvis bruge de enkleste metoder og udforske hvad og hvor meget man kan få ud af dem. Kurset er opbygget så I får et grundlæggende kendskab til materialerne og deres anvendelsesmuligheder og vi starter med at arbejde systematisk mod at opbygge et lille kartotek over teknikker og muligheder. Midtvejs laver vi en opsamling, diskuterer de fælles erfaringer og hvilke muligheder det åbner. Herefter skal vi efter forskellige oplæg dekorere færdige genstande; (tasker, sko, bælter, jeans, tørklæder, hatte...) samt arbejde bevidst med farver og udtryk og gøre nye erfaringer med materialerne. Medbring gerne forskellige stofkvaliteter til prøver samt færdige ting at trykke på. Alle trykmaterialer og redskaber forefindes. Forbrugte materialer betales fælles og trykrammer kan købes. Max 12 deltagere Kursuslærer: Ulla Lindholm, seminarielærer i håndværk, Den frie Lærerskole. 10

11 ILD- OG ISSKULPTURER ILDSKULPTUR med henblik på emneforløb med børn, unge eller voksne. ( 3 eftermiddage) På kurset vil der blive skabt et antal ild-skulpturer/figurer med forskellige udgangspunkter. Selve forløbet bygger på et indledende seminar, hvor form og muligheder diskuteres. Det er for mig meget vigtigt, at forløbet bygger på de enkeltes ideer og formlyst. Vi kommer til at eksperimentere for at finder ud af om ideerne nu også holder. 3 Det er et naturligt krav at sikkerheden er i orden. Så længe at skulpturerne afbrændes i sikker afstand fra bygninger og på et underlag som ikke kan antændes er brandfaren meget begrænset. Materiale: Halm, ræb, lægter, tråd, søm og tændvæske. - Udgift: ca. 100 kr. pr. deltager. ISSKULPTUR med henblik på emneforløb med børn og unge. ( 1 eftermiddag) Under forløbet (4 timer) finder du hurtigt dine styrker og svagheder og egentligt er det lige til og kræver ikke særlige forudsætninger da selve isskulptur forløbet foregår torsdag har vi god tid til at beslutte mængde af is og form forud for selve formgivningen Materiale pris: 750 kr incl. moms pr isblok, 25 x 50 x 100 cm. En isblok kan sagtens deles mellem f.eks. 2 voksne. - Værktøj stilles til rådighed af Søren Cip. Kursuslærer: Søren Cip, billedhugger. 11

12 Eftermiddagskurser CONGAS OG PERCUSSION Dette kursus er for musiklæreren og for hende/ham, der gerne vil opleve at spille på congas og forskellige percussioninstrumenter. Dette kursus er for både nye kursister og for kursister, der tidligere har været på percussion-kursus med Esben Hansen. På kurset skal vi spille på congas. Herudover er det planen, at vi rokerer mellem de forskellige percussioninstrumenter, og sammen spiller forskellige cubanske, brasilianske og kombinerede rytmer. Når mange elever skal spille sammen i musikundervisningen sker det ofte at dem, der er tilbage, når de rigtige instrumenter er fordelt, får stukket et percussion-instrument i hånden... Fra at være et aktiverings-instrument til at blive en betydningsfuld del af musikken forudsætter brugen af percussion i musikundervisningen, at du som musiklærer selv har et kendskab til de forskellige instrumenter og de teknikker, der skal anvendes, når du og eleverne skal spille på dem. Kendskabet og færdighederne får du på dette kursus. Vi vil bl.a. arbejde med, hvordan instrumenterne kan sammensættes og bruges i forbindelse med sammenspil i musikundervisningen. Både begyndere, let øvede og øvede vil få udfordringer og udbytte af kurset. Max 15 deltagere Kursuslærer: Esben Hansen. Trommeslager, percussionist, lærer, kursusinstruktør, lydbogsindlæser. Afholder jævnligt kurser i praktisk brug af congas, percussion, trommesæt m.v. på kurser for musiklærere og liniefagsstuderende i hele landet. NB: Hvis det er muligt, bedes deltagerne selv medbringe et sæt (2 stk.) congas. Deltagerne bedes under alle omstændigheder før kursusstart kontakte Esben Hansen på tlf.nr og meddele om de kan medbringe congas eller ej. LYD-STUDIE Det computerbaserede lydstudie er efterhånden fast inventar og et trækplaster på landets efterskoler og højskoler. Det er derfor blevet relevant for musiklæreren at have kendskab til lydstudiets lyksagligheder og de mange muligheder det giver i undervisningsøjemed. Kurset henvender sig til musiklæreren, både den erfarende og den uerfarende, til den der har kendskab til og bruger lydstudiet i undervisningen, og til den der ønsker inspiration og inputs til det lydtekniske univers. Når kokken komponerer i køkkenet skal han være i stand til at smage med sanserne. Når produceren producerer i lydstudiet skal han være i stand til at smage med ørene. Arbejdsgangen i et lydstudie ligner den i et køkken, hvor det kreativt udfordrende og skabende, med helheden målrettet i sigte, er de centrale værdier. Vi skal udveksle idéer og erfaringer. Vi skal eksperimentere og lege, processere og dokumentere. Vi skal gennemdrøfte didaktik, elevforventninger, behov og hvordan vi bedst bruger og inddrager lydstudiet i undervisningen. Vi vil afprøve idéer og dogmer på begge sider af pulten. Vi vil komme omkring teknik, opstillinger, optageteknikker, mikrofontyper, effekter og plugins. Du vil få tips og vejledning til opbygning af lydstudier til forskellige behov, herunder idéer til indretning, akustikbehandling og indkøb af gear. Vi vil arbejde med det Mac baserede Audio sequensing program; Logic Studio. Max 10 deltagere Kursuslærer: Simon Dylsing : Musiklærer og lydstudie-indehaver. 12

13 LIVE ROLLESPIL - I SKOLE & SFO Kurset er en introduktion til Live Rollespil som læringsmetode og pædagogisk redskab. Både i skolen og i institutionen kan rollespillet benyttes til at nå fastlagte mål på en sjov og inkluderende måde. Under hensyntagen til deltagernes erfaringer med rollespil, vil kurset byde på konkrete forslag til, hvordan aktiviteten `rollespil kommer på dagsordenen og gennemføres i praksis med våbenbygning, plotudvikling og karakterarbejde. 6 Vi skal både afprøve enkle rollespilslege med fokus på sociale kompetencer og samtidig arbejde med fortællingen som ramme om en række boglige trinmål. Som bindeled mellem skole og fritidsordning ser vi på lærernes/pædagogernes henholdsvis roller og opgaver udfra den anerkendende tilgang. Målgruppe: Lærere og SFO-medarbejdere/pædagoger. Max 16 deltagere Kursuslærer: Merete Bach/Ragnerok Husk fornuftigt tøj, - vi skal selvfølgelig være ude. FAGLIG LÆSNING I ALLE FAG - et kursus for lærere i alle fag Når eleverne har knækket skriftsprogskoden i skolestarten, hvem skal så hjælpe dem med at knække den næste kode, skolens fagsprogskode? Hvem skal hjælpe dem med at udvikle deres sprog så de kan læse og forstå skolens ganske komplicerede fagsprog? Det skal dansklærerne selvfølgelig, men ikke alene! At læse og forstå fagenes sprog indgår i de nye Fælles Mål 2009 og er således en opgave også for lærere i matematik, naturfag, natur/teknik, hjemkundskab, historie, kristendomskundskab, samfundsfag, fremmedsprog. Men hvordan kan disse sproglige udfordringer integreres i fagene så de ikke bliver en klods om benet, men et positivt bidrag til elevernes faglige udvikling? 7 På kurset vil vi arbejde med eksempler på tekster fra forskellige fag, og deltagerne vil få mulighed for at udarbejde forløb med faglig læsning i deres fag. Vi vil komme rundt omkring spørgsmål som: - Hvordan kan fagsproget beskrives og vurderes? - Hvilke redskaber kan vi give eleverne til at læse og forstå fagtekster med? - Skal faglig læsning ind allerede i indskolingen eller skal vi vente til mellemtrinnet? Er der overhovedet tid til faglig læsning i 9. Klasse? - Skal faglig læsning tilrettelægges på en særlig måde for tosprogede? - Hvad med de gode læsere har de også brug for faglig læsning i fagene? - Hvad gør kravet om faglig undervisning i fagene ved undervisningen? - Hvordan integrere arbejde med fagsprog og læsning i den daglige undervisning? Kursuslærer: Ruth Mulvad, lektor, Nationalt Videncenter for Læsning. 13

14 Eftermiddagskurser PODCASTING en simpel måde at arbejde med lyd i undervisningen Podcasting er optagelser af egne lydfiler der f.eks. kan lægges på internettet, hvor de kan afspilles eller downloades af brugerne. I de sidste år er podcasting rykket ind i klasseværelserne. Det er en simpel måde at formidle en historie, et undervisningsemne, sproglige færdigheder, en reportage fra lejrskolen, radioteater, digtanalyse etc., og således være med til at befordre elevernes kreativitet, it-færdigheder, tålmodighed, samarbejdsevner og ikke mindst deres faglige engagement. Arbejdet med podcasting kommer ind på faglige emner som formidling, den gode historie, dramatik, journalistik, analyse, sprog etc. På kurset vises konkrete eksempler på, hvordan podcastning kan anvendes i danskundervisningen, engelsk, tysk, historie og i hverdagens skoleliv generelt. Vi skal selv lære podcasting og vi skal drøfte, hvordan podcastning fremmer motivationen og elevernes medejerskabsfølelse. Kurset henvender sig til alle der har lyst til at stifte bekendtskab med en sjov, simpel og kreativ udtryksform. Der kræves ikke særlige it-forudsætninger for at deltage i kurset. Vi arbejder med programmet Garageband på Mac Computere, men der vil være mulighed for at blive introduceret til alternativer til Windows. Max 20 deltagere Kursuslærer: Jakob Steensig, efterskolelærer og medielærer, Rantzausminde efterskole. MYTEN SOM SPEJL AF ET FOLKS KULTUR Mytologi og mundtlighed - to af de bærende søjler i Grundtvig s oprindelige tanker om højskolen. Vi tager Niels Frederik Severin Grundtvig på ordet og ser om det virkelig kan passe: Kan man lære et folk at kende ved at kende dets myter? Vi søger svar på spørgsmålet i de nordiske myter, og inddrager her den blinde Høders brodermord på den gode Balder, det indiske epos Ramayana, den kinesiske myte De Ti Sole og en namibiansk fortælling om en bedstemor, der overvinder en troldmand. Herefter vil vi arbejde videre med en både teoretisk del og mytefortællinger som vi hver især kommer dybere ind i. Den teoretiske del tager udgangspunkt i positive erfaringer med kultur-mødet. Ud fra eksempler, hvor forskellige kulturer har beriget hinanden forsøger vi at svare på, om kendskabet til et folks myter danner baggrund for et bedre kulturmøde. I mytefortællingerne udvælger kursusdeltagerne nogle myter fra forskellige kulturer, som de får mulighed for at tilegne sig en dybere forståelse af. Kurset henvender sig til alle der ønsker at inddrage fortællingen i undervisningen og finde nye tilgange til at fremme kultur-mødet og kulturforståelse. Max 20 deltagere Kursuslærer: Svend-Erik Engh er en af Nordens mest anerkendte undervisere i historiefortælling, skaber af scenen Historier under Bøgen i Kongens Have. 14

15 HELDAGSKURSUS Værkstedsaktiviteter - Æstetiske læreprocesser - Værkstedspædagogik. (Kurset henvender sig til lærere, pædagoger og medarbejdere i SFO) Heldagskurset giver kursusdeltagerne et bredt idemateriale til fantasistimulerende formningsaktiviteter og erfaringer med nye velegnede materialer til kreativ/skabende virksomhed og æstetiske læreprocesser. Undervisningen vil fokusere på teknikker inden for billede/maleri og blandformer. Udover personlig dygtiggørelse gennem kreative æstetiske læreprocesser vil undervisningen vægte, at de erhvervede kundskaber er direkte brugbare i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne. Der vil blive lagt vægt på identitetsfremmende arbejdsmetoder og metoder, der fremmer børns almene indlæring. Dette gøres gennem en kort introduktion i værkstedspædagogikken/didaktikken DRAMUFODI. Dramufodi samarbejder forskellige udtryksformer: ( dramamusik-formning- digtning/dialog), som derved udvider samspillet under de kreative arbejds/og leg-læringsprocesser. Kurset vil lægge vægt på at gøre børn og voksne til brugere af deres skabende evner i stedet for forbrugere af det skabte. Undervisningen vil blive tilrettelagt primært med henblik på pædagoger i dag og døgninstitutioner- skolefritidordninger- lærere og dagplejepædagoger. Andre med interesse for området er også velkommen Kursuslærer: Rikke Holler, Kunstmaler, musiker og kunstpædagog. Har stor erfaring som kursusholder for personalegrupper på dag- og døgninstitutioner samt skoler og seminarier. Kan man end ikke i fantasien skabe en smuk verden, bliver den aldrig skabt (Rikke Holler) Man kan tale om at: Ændre vores køb og smid ud -kultur til en brug og skab -kultur. Slå bro over børn og voksnes adskilte verdener ved at etablere sam værds situationer, hvor man eksperimenterer, skaber, fantaserer og kommunikerer mere på fælles præmisser ved hjælp af teknikker som altid lykkes. 15

16 16

17 PRAKTIKANTORDNING Fra mandag den 8. marts til fredag den 26. marts I et vist omfang er der mulighed for i en periode på tre uger og sammenfaldende med Ollerupkurset at modtage en praktikant, som i kursusugen kan overtage kursistens skema helt eller delvist. I de første to uger følger praktikanten læreren og forbereder i samarbejde med denne overtagelsen af undervisningen den sidste uge. Kursister, der ønsker at tilbyde en praktikant plads, skal udfylde nedenstående tilmeldingsblanket, hvor det bl.a. skal fremgå, hvilket ugeskema praktikanten skal overtage. Tilmeldingsblanketten sendes sammen med kursistens kursustilmelding til Den frie Lærerskole. Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have den i hænde senest 6. januar Lærerskolen vil senest 10. februar give besked om, hvorvidt læreren/skolen har fået en praktikant. (Der er ca. 110 praktikanter og typisk praktiktilbud). NB. Senest fredag den 26.februar anbefaler vi, at der er etableret en kontakt mellem praktikanten og læreren/skolen. Nedenstående blanket sendes i kuvert sammen med kursustilmeldingen til: Den frie Lærerskole, Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge. Senest den 6. januar Tilmelding - Praktikant i 3- uger Undertegnede tilbyder hermed at modtage en 3-ugers praktikant i perioden fra mandag den 8. marts 2010 til fredag den 26.marts. Udfyld praktikantens ugeskema, fag og klassetrin og muligheder for logi. Praktikantens ugeskema Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Skole: Skolens tlf. nr.: Bedste træffetid: Lærerens navn: Lærerens tlf. nr.: Om praktikantens skema: Ovenstående ugeplan skal følges i alle tre uger Der kan aftales ændret plan i 3. praktikuge Der kan aftales ændringer, der tager hensyn til praktikantens faglige ønsker Om logi / kost: Kan tilbydes gratis: Kost Logi Kan tilbydes til en pris pr.uge på kr.: Kost Logi Kan ikke tilbydes: Kost Logi Bedste træffetid: Evt. bemærkninger Bedste til læreren: Underskrift 17

18 18

19 PRAKTISKE INFORMATIONER OM KURSERNE Undervisningen Formiddagshold: 16 lektioner á 45 min. Eftermiddagshold: 16 lektioner á. 45 min. Heldagskurset: 32 lektioner af 45 min. Hver deltager vælger et formiddags- og et eftermiddagsfag eller et heldagkursus. Dertil kommer aktiv deltagelse i morgenog aftenarrangementerne, således at hele Ollerupkurset bliver på i alt 40 undervisningslektioner. Indkvartering Der er generelt et ønske om at bo på Den frie Lærerskole, hvor kurset finder sted. Men der er desværre ikke plads til at alle kan blive indkvarteret dér. Vi har rådighed over forskellige indkvarteringsmuligheder: Privat indkvartering i Ollerup og omegn, elevværelser på Den frie Lærerskole typisk praktikanter, der udlejer deres værelser. Ved indkvartering på elevværelser må man være indstillet på at dele gangarealer, bad og toilet med husets øvrige beboere. Endelig er der mulighed for indkvartering på sovesal (madrasser i et klasseværelse) eller helt at fravælge logi, fordi man har andre overnatningsmuligheder. NB: Kursusdeltagere, der bytter værelser med praktikanter, skal ikke bestille indkvartering igennem Den frie Lærerskole, men kan blot lave gensidig aftale med den lærerstuderende. Kursusprisen Prisen kr. er incl. et grundbeløb til materialer på 50 kr. Af dette beløb udgør den obligatoriske undervisningsafgift kr. Forskellen på kr., dækker kost og logi. Friskolerne har mulighed for at opnå kursustilskud igennem Fordelingssekretariatet. Efterskolerne, husholdnings- og håndarbejdsskolerne samt højskolerne kan medregne kurset ved den årlige opgørelse af kursustimeforbruget til Undervisningsministeriet og derved få andel i vikartilskuddet. Tilmelding Tilmeldingsfristen er den 6. januar Kursusdeltagerne optages på holdene i den rækkefølge de tilmelder sig. På tilmeldingssedlen skal man angive 2. og 3. prioritet. Vi tilstræber at opfylde 1. prioriteterne, men flytninger til andre hold kan komme på tale. I disse tilfælde vil det ske med hensyntagen til deltagerens 2. og 3. Prioritet. Framelding og afbestilling af værelse. Ved framelding senere end 16. februar hæfter deltageren for hele kursusprisen. Den samme regel gælder også for afbestilling af værelse. KURSUSTILMELDING Prioritér 3 ønsker: Skriv 1., 2. og 3. ønsker indenfor hver af grupperne Jeg tilmelder mig Ollerupkursus 2010 og ønsker at deltage på følgende kurser: FORMIDDAGSKURSER 1. Grafik-Collografi og Højtryk 2. Alt det historien kan 3. Ånd og fornuft, men kun et hjerte 4. Kreativ Supervision 5. I gang med det flerstemmige 6. LEGO Serius Play og naturvidenskab 7. Udeskole i teori og praksis 8. Teater Impuls og improvisation 9. Skriv himlen ned Navn EFTERMIDDAGSKURSER HELDAGSKURSUS 1. Maleri Heldagskursus 2. Stoftryk anno Ildskulptur 4. Congas og percussion 5. Lyd-studie 6. Live Rollespil - i Skole & SFO 7. Faglig læsning i alle fag 8. Podcasting 9. Myten som spejl af et folks kultur CPR. nr. - KOST LOGI Almindelig Vegetarkost 2 eller 3 sengsrum kr Sovesal kr Uden logi kr Til brug for Åben Uddannelse. Udfyld venligst hele CPR. nr. Adresse Skole Post nr. / By Skole adresse Mail Privat tlf. Post nr. / By 19

20 AFTENARRANGEMENTER Søndag den 21. marts kl. 20 Laila og Symfobia spiller Bertold Brecht Laila og Symfobia bevæger sig mellem den lyriske og intens underspillede til det rå og kaotiske. De åbner aftenprogrammet i Ollerupkursusugen med musikalske fortolkninger af Bertold Brecht sange og har i denne anledning inddraget den musikalske legende Leif Falk på orgel. Brechtspecialist, højskolelærer og dramaturg Hartvig Dolberg fortæller før koncerten om Brechts liv og kunst. Mandag den 22. marts kl. 20 Dy Plambeck, forfatter H J E M S T A V N - Den fantasifulde og surrealistisk hjemstavn skaber nye fortællinger om mennesker. BERENS BUREAU En anderledes form for litterær energikilde og fascination af det lokale finder vi hos forfatteren DY Plambeck. Hun debutterede i 2005 med digtsamlingen Buresøfortællinger. Den handler om en hel egn, hvis sære, skæve og sjove eksistenser træder frem. Den nye forfattergeneration bruger stoffet, det lokale og landskabet anderledes end tidligere hjemstavnsforfattere. Måden Dy Plambeck digter på, er eksperimenterende og Dan Turell-inspireret. Tirsdag den 23. marts kl. 20 SANGAFTEN I ordets allerbredeste forstand Arrangementet byder både på korsang og fællessang. Vokalgruppen Kvint er en vel-swingende vokalgruppe, der siden 2002 har optrådt med et varieret repertoire af 5-stemmige a capella-sange, mange i eget arrangement. Vekslende med korets sang vil Christian Dyrst som var medlem af sangbogsudvalget for den nye friskolesangbog præsentere nyt og gammelt fra sangbogen. Onsdag den 24.marts kl. 20 Temaaften: Ungdomslivet vokser- vor tids modningsangst Vi har svært ved at blive voksne. Ja, faktisk er det blevet et kulturelt ideal ikke at blive det og i stedet idealisere den evige ungdom. Hvordan kommer dette nye kulturfænomen til udtryk og hvordan præger det forskellige generationers livs- og omverdensforståelser? En livsstilsforsker og psykolog giver hver deres bud på fænomenet og besvarer spørgsmålet. En historiker og en gruppe unge højskoleelever er kritiske opponenter til oplæggene og skaber debat. Torsdag den 25. marts kl Festaften Inspirerende indslag fra undervisere og kursusdeltagere. TRIO KAA spiller op til dans. Kursustilmelding Porto DEN FRIE LÆRERSKOLE SVENDBORGVEJ 15, OLLERUP 5762 VESTER SKERNINGE

praktisk-musiske fag

praktisk-musiske fag Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Glæden ved at SKABE OG FORME om de praktisk-musiske fag i skolen Tekst af Niels Rebsdorf, Karen Sandager og Jørgen Mogensen AKTIVE FORÆLDRE

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013

First lego league. En vejledning til skole- og fritidshold 2013 First lego league En vejledning til skole- og fritidshold 2013 Innholdsfortegnelse Velkommen som vejleder i FLL! I dette dokumentet finder du al den information du har brug for når du skal deltage i projektet.

Læs mere

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud

I ga n g. med pædagogiske læreplaner. Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud I ga n g med pædagogiske læreplaner Inspirationsmateriale til udarbejdelse og evaluering af pædagogiske læreplaner i dagtilbud Forord af familie- og forbrugerminister Carina Christensen (k) en børnehave

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen

Evaluering af projekt Unge i Vækst. Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Evaluering af projekt Unge i Vækst Karen E. Andreasen Palle Rasmussen Christian Ydesen Aalborg Universitet Institut for Læring og Filosofi Center for Uddannelses- og Evalueringsforskning December 2012

Læs mere

Sammen gør vi en god skole bedre

Sammen gør vi en god skole bedre Sammen gør vi en god skole bedre 3 1 Danmark ligger i top i en international undersøgelse af, hvordan skolesystemer, skoler og lærere i hele verden forbereder eleverne på deres fremtidige liv som samfundsborgere.

Læs mere

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner

Kunstkatapult. Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Kunstkatapult Manual for lærer, museumsunderviser og kunstner Indhold Hvad er Kunstkatapult? Et anderledes undervisningsforløb En udveksling mellem fag og institutioner Hvad er Kunstkatapult også? Fordybelse

Læs mere

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik

Design i Folkeskolen. Inspiration til design- og innovationspædagogik Design i Folke Inspiration til design- og innovationspædagogik Copyright: Trapholt Udgivelsesår: 2013 Tekst: Kirsten Jensen, Trapholt Gitte Stokholm Klausen, Lyshøj Grith Rasmussen, Munkevængets Skole

Læs mere

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum

bakspejlet 14 Det føles som at flyve ud i verdensrummet Er tiden løbet fra samling? skridt til mere matematik i børnehøjde uderum inderum SKAb rum Med IdeNtItet SIde 18 børn lærer AF HINANdeN SIde 28 brug MUSIKKeN SoM redskab SIde 38 bakspejlet 14 ForSKNING og Ny VIdeN om dagtilbud, danmarks evalueringsinstitut Er tiden løbet fra samling?

Læs mere

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen

TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen. Ny lærer. Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen TEMA Psykisk arbejdsmiljø på skolen Ny lærer Inspiration og værktøjer til dig, der skal hjælpe den nye lærer godt i gang på skolen Indhold Forord side 3 Baggrund og introduktion til hæftet side 4 Opgaver

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn

Hjælp til skoleliv. - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Hjælp til skoleliv - erfaringer fra 28 lektiehjælpsprojekter for udsatte børn Følgeforskning på projekt Lektiehjælp udarbejdet for Undervisningsministeriet 2004-2006 Lise Tingleff Nielsen, Jens Saarup,

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration

UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING. Eksempler til inspiration UDDANNELSE FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING Eksempler til inspiration Indhold Hvad er Uddannelse for Bæredygtig Udvikling (UBU)?...3 Bæredygtighed i Gustavsminde børnehave...5 Lokalsamfundets bæredygtige udvikling

Læs mere

Undervisning på Den dansk-franske Skole

Undervisning på Den dansk-franske Skole Undervisning på Den dansk-franske Skole Årlig Evaluering 2011-2012 Rev. 2 Den dansk-franske Skole www.ecolefrancodanoise.dk Værnedamsvej 12A 1.tv 1 1619 København V Oversigt 1 2 3 4 5 6 7 Resumé... 3 Skolens

Læs mere

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012

Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Gymnasiesprogprojekt 2011/2012 Viborg Gymnasium og Hf Sprog og Turisme - om anvendelsesorientering og motivation i spanskundervisningen på Hf Projekt og rapport af Helle Fraes Dittmann og Dorthe Hove Sørensen

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne

Skriv og lær - faglig skrivning i erhvervsuddannelserne Traditionelt spiller skrivning ikke nogen stor rolle i erhvervsuddannelserne sammenlignet med grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Skriv og lær Pointen i dette hæfte er, at skrivning kan dyrkes på

Læs mere

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer

Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Søren Breiting, Ulla Kjær Kaspersen og Poul Kristensen Bæredygtighed og innovation i skole og læreruddannelse nødvendige udfordringer Læreruddannelsen ved University College Lillebaelt & Forskningsprogram

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN

LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN LEG MED VISION BEVÆGELSESKULTUR I DAGINSTITUTIONEN katrine bertelsen og METTE MUNK Tekst: Katrine Bertelsen, 7266 5243, kbe@ucsyd.dk og Mette Munk, 7266 5247, mmj@ucsyd.dk Billeder: Steen Olsson Layout

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Problemformulering... 2 Metode... 3 Teori... 4 Hvad skal skolen danne til?... 4 Material dannelse... 4 Formal dannelse... 5 Kategorial dannelse... 6 Hvordan opstår læring?...

Læs mere