OLLERUPKURSUS. FAGLIGHED, FORDYBELSE, NY VIDEN OG INSPIRATION 20 faglige kurser for de frie skolers og folkeskolens lærere og ledere

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OLLERUPKURSUS. FAGLIGHED, FORDYBELSE, NY VIDEN OG INSPIRATION 20 faglige kurser for de frie skolers og folkeskolens lærere og ledere"

Transkript

1 OLLERUPKURSUS Søndag den 21. marts til fredag den 26. marts 2010 FAGLIGHED, FORDYBELSE, NY VIDEN OG INSPIRATION 20 faglige kurser for de frie skolers og folkeskolens lærere og ledere 1

2 FAGLIGHED, FORDYBELSE, NY VIDEN OG INSPIRATION 20 FAGLIGE KURSER FOR DE FRIE SKOLERS OG FOLKESKOLENS LÆRERE OG LEDERE OLLERUPKURSUS 2010 I kursushæftet præsenteres 20 faglige kurser for de frie skolers og folkeskolens lærere og ledere. Desuden er en række af kurserne velegnede for pædagoger i børnehave- og skolefritidsordningerne. Kursushæftet sendes desuden til Den frie Lærerskoles nære kontakter til de frie skoler i Norge, Sverige, Finland, Island, Færøerne og Grønland. Ollerupkurset har eksisteret siden Den frie Lærerskole har i alle årene dannet rammen om dette unikke faglige kursusforløb, der er kendt for høj faglig kvalitet, fordybelse, ny viden og inspiration. De fleste kursusdeltagere bor på Den frie Lærerskole i kursusugen. Det lader sig gøre, fordi de lærerstuderende fra 1. årg. og 2. årg. er i 3- ugers praktik i den periode, hvor der er Ollerupkursus. Udover et varieret fagligt udbud, venter der kursusdeltagerne en række kulturelle arrangementer med musik, forfatterforedrag, sang, debat og cafeliv. Der er ankomst og indkvartering søndag den 21. marts mellem kl og afrejse fredag den 26. marts efter morgenmaden. Hverdagene starter fælles med Ved dagens begyndelse i skolens foredragssal. Herefter er der undervisning på valgholdene. Undervisningen er tilrettelagt, så der kan vælges både formiddagsfag (16 lektioner) og eftermiddagsfag (16 lektioner). Kurset i æstetiske læreprocesser er et heldagskursus på 32 lektioner. Tirsdag eftermiddag er til fri disposition for alle kursusdeltagere. PROGRAM FOR ANKOMSTDAGEN Søndag den 21. marts Kl Ankomst og indkvartering Let stående traktement Kl Kl Forårstoner- musikalske indslag åbner Ollerupkurset Eftermiddagsfag starter med fire lektioner OLLERUPKURSET 2010 Tidsramme for ugens dage Kl Morgenmad Kl Ved dagens begyndelse Kl Formiddagsfag Kl Middag Kl Eftermiddagsfag Kl Svømning, idræt, gåture. Cafeerne åbner Kl Aftensmad Kl Aftenarrangement. Se program på bagsiden Efter aftenprogrammet holder caféerne åbent. Kl Kl Kl Svømning, idræt, gåture. Cafeerne er åbne. Aftensmad Laila & Symfobia spiller Bertold Brecht. Feat. Leif Falk Hartvig Dolberg fortæller Laila & Symfobia Kursusprogrammet kan også læses på Den frie Lærerskoles hjemmeside: hvor interesserede kan klikke direkte ind på Ollerupkursus 2010 fra forsiden. Herfra kan der foretages elektronisk tilmelding. Tilmelding kan også finde sted ved at sende tilmeldingssedlen pr. post til Den frie Lærerskole i Ollerup. Spørgsmål vedr. de faglige kurser og øvrige praktiske ting, kan rettes til Den frie Lærerskole på tlf: Vi glæder os til at åbne dørene for Ollerupkursus På Den frie Lærerskoles vegne Laust Riis-Søndergaard, kursusleder 2

3 FORMIDDAGSKURSER 1. GRAFIK-COLLOGRAFI OG HØJTRYK s. 4 Ann-Kerstina Nielsen 2. ALT DET HISTORIEN KAN s. 4 Rasmus Dahlberg 3. ÅND OG FORNUFT, MEN KUN ET HJERTE s. 5 Aksel Bording 4. KREATIV SUPERVISION s. 5 Natalia Nørgaard Bach og Lisbeth Høstgaard Møller 5. I GANG MED DET FLERSTEMMIGE s. 6 Carsten Borbye Nielsen 6. LEGO SERIUS PLAY OG NATURVIDENSKAB s. 6 Kristian Østergaard og Michael Jakobsen 7. UDESKOLE I TEORI OG PRAKSIS s. 7 Eva Skytte og Karen Barfod 8. TEATER IMPULS OG IMPROVISATION s. 8 Tilde Knudsen 9. SKRIV HIMLEN NED s. 8 Hanne Probst EFTERMIDDAGSKURSER 1. MALERI s. 10 Stina Stærfeldt 2. STOFTRYK ANNO 2010 s. 10 Ulla Lindholm 3. ILD- OG ISSKULPTURER s. 11 Søren Cip 4. CONGAS OG PERCUSSION s. 12 Esben Hansen 5. LYD-STUDIE s. 12 Simon Dylsing 6. LIVE ROLLESPIL - I SKOLE & SFO s. 13 Merete Bach/Ragnerok 7. FAGLIG LÆSNING I ALLE FAG s. 13 Ruth Mulvad 8. PODCASTING s. 14 Jakob Steensig 9. MYTEN SOM SPEJL AF ET FOLKS KULTUR s. 14 Svend-Erik Engh HELDAGSKURSUS Rikker Holler Værkstedsaktiviteter - Æstetiske læreprocesser - Værkstedspædagogik. Også for SFO medarbejdere.. s. 15 PRAKTIKANTORDNING Tilmelding - Praktikant i 3- uger s. 17 PRAKTISKE INFORMATIONER OM KURSERNE s. 19 AFTENARRANGEMENTER s. 20 3

4 Formiddagskurser GRAFIK -Collografi og Højtryk. Enkle tryk teknikker på pap-plader og skum Du får mulighed for både at arbejde med højtryk og dybtryk, at kombinere forskellige trykteknikker, foruden en grundig indføring i det rent håndværksmæssige, som gør det grafiske udtryk så rent og nærværende. Man behøver ikke at være en god tegner eller på anden vis være kvalificeret for at lave god grafik.umiddelbarhed og nysgerrighed for materialet og teknikkerne gør, at det simple og enkle ofte virker bedst. Et kursus, hvor du dels får: Et grundigt indblik i de forskellige grafiske teknikker. Mulighed for at eksperimentere og mikse. Inspiration til at bruge grafikken i undervisningen. Man vil i løbet af kurset beskæftige sig med tryk på pap og anden emballage samt polyplast skum. Efterbehandling med transperente farver. Max 15 deltagere Materialeudgifter: kr. 350 Kursuslærer: Ann-Kerstina Nielsen, Grafiker ALT DET HISTORIEN KAN - inspiration til nye vinkler på historieundervisningen Som udenadslære og gold, faktuel viden er historien nytteløs og kedsommelig. Men hvis det forgangne kobles til nutiden og formidles på en relevant og vedkommende måde, åbnes historien og bliver tilgængelig for alle. Med udgangspunkt i egne erfaringer med konkrete projekter problematiserer vi en række emner inden for moderne historieformidling og undervisning, bl.a. kontrafaktiske hypoteser, historien som læremester og fagets forhold til populærkulturen, ligesom den såkaldt historieløse generation kommer under kærlig behandling, både som genstandsfelt og modtager. Kurset vil bestå af oplæg, workshops og masser af fagligt udfordrende og gensidigt udviklende diskussioner. Hensigten er at inspirere til nytænkning i undervisningen i historie og beslægtede fag. Kursuslærer: Rasmus Dahlberg, historiker, forfatter, ejer af konsulentvirksomheden Complx i Odense og lærer på Ryslinge Højskole. 4

5 ÅND OG FORNUFT, MEN KUN ET HJERTE -Skabelsestro og rationel naturerkendelse natursyn og klimadebat. Emnet belyses af en historisk-poetisk tilgang til naturfagene. Vi skal hjælpe hinanden med at afklare et pædagogisk, styrende forhold mellem rationel naturerkendelse og religion. Forholdets udvikling belyses gennem udvalgte perioder og personligheder (bl.a. Platon, Dante, Newton, Grundtvig, Darwin, Einstein og Løgstrup). Mine oplæg opfølges af arbejde med tekster og samtaler. Specielt sættes fokus på højskolelærer Poul la Cours ( ) historisk-genetisk metode i matematik, hvor fagets pædagogiske tilblivelse sammenlignes med nutidens elevers kognitive udvikling. 3 Max 20 deltagere. Kursuslærer: Aksel Bording, Cand. Pæd., præst, tidligere friskoleleder Får dette træ sin identitet af dets produktionsværdi, dets naturvidenskabelige processer og energisvingninger eller fra det uendelige, tidløse og gådefulde univers, som er indfældet i træets liv, og som sætter det i relief? Klimadebatten gør spørgsmålet og dermed forholdet højaktuelt. Den historisk-poetiske tilgang kan hjælpe til afklaring. Forudsætning: Interesse for menneskets (historiske) afklaring af forholdet. (læs evt. La Cours historisk matematik og Oluf Pedersens: Naturerkendelse og Theologi ). KREATIV SUPERVISION et træningskursus i kollegial supervision Formålet med kurset er at deltagerne lærer en metode til selv at kunne gennemføre kollegial supervision. Kurset er et træningskursus, hvor deltagerne trænes bl.a. i spørgeteknikker, afklaring og konstruktiv feedback. Kurset består af teoretiske oplæg og praktiske øvelser. 4 I det daglige arbejde med mennesker opstår der løbende problemstillinger, som kan forekomme både komplekse og fastlåste. Kreativ Supervision er en ny og spændende måde at lave kollegial supervision på. Det er et redskab, der er udviklet til at håndtere vanskelige problemstillinger. Metoden er fleksibel og kan også anvendes på mere abstrakte faglige eller pædagogiske emner. Kreativ Supervision stimulerer konstruktiv dialog og refleksion, da der under supervisionen igangsættes kreative tankeprocesser og der løses op for eventuelle fastlåste situationer eller roller. Der skabes en synergieffekt, hvorved der opstår nye måder at anskue opgaverne på og ved fælles hjælp findes der nye veje gennem problematikkerne. Metoden bygger på en systemisk og anerkendende tankegang og har et visuelt element, der er med til at skabe en dynamisk og konstruktiv ramme for udviklings- og refleksionsprocesserne i gruppen. Max 16 deltagere. Udgifter til kompendium: kr. 50 Kursuslærer: Natalia Nørgaard Bach er psykoterapeut EIP og supervisor, har privat praksis og har arbejdet på institutioner og i den offentlige forvaltning. Kursuslærer: Lisbeth Høstgaard Møller er psykoterapeut EIP, udviklingskonsulent og cand. polyt., har privat praksis og har arbejdet i den offentlige forvaltning. 5

6 Formiddagskurser I GANG MED DET FLERSTEMMIGE - metodik og oplevelse Vi skal arbejde med forskellige tilgange til begyndende flerstemmighed set i forhold til både den almindelige musiktime, fællessangen ved morgensamlingen og decideret korarbejde. Vi tager udgangspunkt i principperne fra min udgivelse Kor-trappen, der er en egentlig lærebog og undervisningsmetodik, og i den helt nye række af hæfter Mellem kor- og fællessang 1, 2 og 3 med underpunkterne Ostinat, Kanon og Quod Libet, hvor der i højere grad sættes fokus på materiale, der anviser genveje til flerstemmige koroplevelser for børn og andre mindre rutinerede korsangere. Desuden vil vi synge nogle lidt vanskeligere ting for kursisternes egen fornøjelses skyld. Rytmiske swingende satser måske med en enkelt afstikker til det mere stilfærdige og smukke. Alle sangglade lærere kan deltage. Kursuslærer: Carsten Borbye Nielsen, seminarielærer i musik, Den frie Lærerskole. FANG ELEVERNES INTERESSE MED LEGO SERIUS PLAY OG SPÆNDENDE NATURVIDENSKAB. Kurset tager udgangspunkt i undervisningsmaterialerne der er samlet i og omkring vores LEGO Education Center (LEC). Vi vil med praktiske opgaver og teori arbejde os gennem ugen med temaerne: En rejse ind i din tankeverden; Kurset startes med det sidste nye fra Mikro Værkstedet, LEGO Serius Play (LSP). LSP er en metode til brug i skolehverdagen som går ud på at facilitere såvel som udvikle færdigheder til konstruktive, kreative og udviklende refleksions- og kommunikationsprocesser hos deltagerne fra 6 år og opefter. Grundlæggende mekanik; Vi arbejder med de mekaniske principper gennem eksperimenterende bygge opgaver og forsøg. Og vi intro duceres til spændende opgaver med pneumatik (trykluft). WeDo, materiale til tidlig forståelse af robotteknologi; Vi bygger modeller af maskiner og dyr og programmerer deres bevægelser og adfærd, og beregner og undersøger hvor og hvordan en motor og sensorer kan bruges sammen med mekanikken. Vedvarende energi; Vi eksperimenterer med energien fra solen, vinden og vandet. Robotter; Programmering af NXT robotter fra LEGO MINDSTORMS Education. Vi bygger forskellige robotter der skal løse opgaver i flere faglige discipliner bl.a. på specielle LEC-måtter i LEC-bordet. Dataopsamling; Med NXT robotterne fra LEGO MINDSTORMS Education, og den nye 2.0 software, laver vi avancerede bevægelige dataopsamlinger med et stort udvalg af sensorer, hvorefter vi analyserer de ind samlede forskellige typer data. Max 12 deltagere. Kursuslærere: Kristian Østergaard, afdelingsleder, LEGO Education, Mikro Værkstedet A/S, og Michael Jakobsen, Industriel Designer/LEGO konsulent, LEGO Education, Mikro Værkstedet A/S, 6

7 UDESKOLE I TEORI OG PRAKSIS Tror du på at det vigtigste i skolen er at sidde på stolen? Eller har du lyst til at prøve at udvide klasserummet ud over skolens mure? 7 I dette kursusforløb arbejdes der med Udeskole, dvs. regelmæssig undervisning i skolens almindelige fag uden for klasserummet. Kurset starter med læringsteori og eksempler fra fagene, belyst ud fra forskellige vinkler, og der arbejdes eksemplarisk udenfor med både faglige og tværfaglige forløb, fortrinsvist til indskolings- og mellemtrinnet. Vi arbejder med folkeskolens store fag, dansk og matematik, og ser på hvordan de kan blive bedre ved at inddrage uderummet. Der bliver også tid til at lave eksempler på andre fag. I den anden del af kurset inddrages kursisternes egne erfaringer. Der arbejdes med planlægningsmodeller og arbejde med udvikling af egen praksis, så det lærte kan omsættes til de enkelte skoler og læreres hverdag. Desuden afprøves en lang række aktiviteter og undervisningsforløb, der kan tilpasses de forskellige klassetrin og børnenes forudsætninger. Vi arbejder på kurset altså med skolefag, og i mindre grad med naturvejledning. Meget af kurset kommer til at foregå ude, hvorfor ordentlige sko og tøj efter vejret er en forudsætning. Kursuslærere: Eva Skytte, naturvejleder Dansk Skovforening og seminarielektor Karen Barfod, læreruddannelsen i Nørre Nissum, VIA 7

8 Formiddagskurser TEATER -Impuls og improvisation En dramatisk indførelse i noget af det vi brænder for: Teater og tilstedevær. Med dyb koncentration og flyvsk galskab vil vi lege med stemnings-, stil og temposkift. Overrask dig selv eller andre, men uden at skulle præstere, bare være. Tillad dig at være kedelig, forvirret, tom, uopfindsom. Nærværet er det vigtigste. Indfald og input - hop på stedet, på vognen og overbord. Gå efter øjeblikke frem for store linjer, overraskelser i stedet for forudsigelighed. Vær nysgerrig, mist retningssansen, stil spørgsmål i stedet for at søge svar. Med udgangspunkt i en øvelse, et tema, en genstand, et billede vil vi kaste os ud, forsøge, afprøve og smide væk, med fokus på processen og ikke produktet. Blande genrer, bruge en genstand til alt andet end hvad den er tænkt til. Vi vil arbejde med små tekster, ansvarsløst og hovedløst. Slå skæverter og forstørre dem. Stilforvirring og modsætninger er dejlige dramatiske størrelser. Vi åbner op for posen - tag for jer. Slip ansvaret, sæt forventningen ned, men ambitionen op og brug øvelserne som det falder jer ind - intet er helligt, men alt er skønt. Kursuslærere: Tilde Knudsen, skuespiller og danser, medstifter af Asterions hus i Peter Kirk, instruktør og skuespiller, kalif i Asterions hus siden 2003 SKRIV HIMLEN NED - sans og digt Kender du følelsen? Din danskundervisning svinger sig op i de højere luftlag. Du har sat aktiviteter i gang, der får eleverne til at digte og producere, så englene synger. Måske savner du nye ideer? Så kom og lad op - og hent inspiration til den daglige kreative skrivning og digtning. Kurset byder på poetiske skriveaktiviteter, der appellerer til sanserne og sætter skub i skriveprocessen. Gennem leg, rekvisitter, film, billeder, litteratur og musik arbejder vi med at åbne sanserne og skabe liv i tekstfrembringelsen. Vi afprøver bl.a. flowskrivning, gruppedigtning, par-digtning og responsgivning. Nye undervisningsmaterialer og didaktiske overvejelser er en del af kurset. Vi vil komme til at arbejde med moderne digtere og nye tendenser indenfor digtningen, fx beatpoesien og performancepoesiens forskellige udtryksformer. Kurset henvender sig til dansklærere på samtlige klassetrin, der ønsker at få inspiration til at arbejde sanseligt og kreativt med digtning i danskundervisningen. Medbring: et nyere digt, et fyldigt penalhus og evt. en bærbar PC aiku-digt emten snefnug faldt inter på mine skuldre om aldrig smelter agnus Moeslund Larsen 3. klasse 8 Max 12 deltagere Kursuslærer: Hanne Probst, friskolelærer, lærebogsforfatter og skribent. Haiku-digt Femten snefnug faldt vinter på mine skuldre som aldrig smelter Magnus Moeslund Larsen 3. klasse

9 9

10 Eftermiddagskurser MALERI - Vi arbejder med acrylmaling og store grafitstifter Vi vil arbejde med inspiration i kunstnerne Carin Faaborg og Max Ernst. De to kunstnere har generationer imellem sig, og er på alle punkter meget forskellige i udtryk, men alligevel benytter begge bl.a. frottage og grattage, collage og flere andre interessante teknikker i deres arbejder, som vi vil arbejde med på kurset. Igennem øvelser vil vi afprøve flere af de teknikker som ovennævnte kunstnere benytter. Øvelserne vil danne inspiration i det videre forløb, hvor vi vil arbejde i det udtryk teknikkerne danner, heriblandt mønstre, stoflighed, og farvernes forskellige påvirkning og ændring af det billedmæssige udtryk. Erfaringerne herfra vil danne grundlag og inspiration for det videre arbejde på lærredet. Vi vil lave inspirations øvelser på papir, arbejde med filt, og lærreder, som ikke er opspændt på blændramme (som jeg medbringer), men også lærreder (opspændte) som I selv medbringer i valgfrie størrelser. Teknikkerne egner sig både til store og små lærreder. Teknikkerne kan i undervisningssammenhæng benyttes på alle klassetrin, alt efter sammensætning. Kurset afsluttes med en fælles gennemgang af malerierne. En forudsætning for deltagelse er; at man har prøvet at male før, ikke nødvendigvis øvet, men har lidt kendskab til maleri. Max 12 deltagere Udgifter til materiale: kr. 250 Medbring lærreder i valgfri størrelse. Pensler og spartler. Malerklude. Malertøj eller forklæde. Palet. Glas til vand. Små affaldsposer. Kursuslærer: Stina Stærfeldt, Billedkunster og certificeret coach. STOFTRYK ANNO 2010 Trykteknikker er et godt emne til arbejdet med farvelære, komposition og udtryk, og går desuden rigtig godt i spænd med mode og tendenser i tiden. Uniprint farverne er et godt og gennemskueligt system til skolebrug med mange muligheder og sværhedsgrader. Vi vil fortrinsvis bruge de enkleste metoder og udforske hvad og hvor meget man kan få ud af dem. Kurset er opbygget så I får et grundlæggende kendskab til materialerne og deres anvendelsesmuligheder og vi starter med at arbejde systematisk mod at opbygge et lille kartotek over teknikker og muligheder. Midtvejs laver vi en opsamling, diskuterer de fælles erfaringer og hvilke muligheder det åbner. Herefter skal vi efter forskellige oplæg dekorere færdige genstande; (tasker, sko, bælter, jeans, tørklæder, hatte...) samt arbejde bevidst med farver og udtryk og gøre nye erfaringer med materialerne. Medbring gerne forskellige stofkvaliteter til prøver samt færdige ting at trykke på. Alle trykmaterialer og redskaber forefindes. Forbrugte materialer betales fælles og trykrammer kan købes. Max 12 deltagere Kursuslærer: Ulla Lindholm, seminarielærer i håndværk, Den frie Lærerskole. 10

11 ILD- OG ISSKULPTURER ILDSKULPTUR med henblik på emneforløb med børn, unge eller voksne. ( 3 eftermiddage) På kurset vil der blive skabt et antal ild-skulpturer/figurer med forskellige udgangspunkter. Selve forløbet bygger på et indledende seminar, hvor form og muligheder diskuteres. Det er for mig meget vigtigt, at forløbet bygger på de enkeltes ideer og formlyst. Vi kommer til at eksperimentere for at finder ud af om ideerne nu også holder. 3 Det er et naturligt krav at sikkerheden er i orden. Så længe at skulpturerne afbrændes i sikker afstand fra bygninger og på et underlag som ikke kan antændes er brandfaren meget begrænset. Materiale: Halm, ræb, lægter, tråd, søm og tændvæske. - Udgift: ca. 100 kr. pr. deltager. ISSKULPTUR med henblik på emneforløb med børn og unge. ( 1 eftermiddag) Under forløbet (4 timer) finder du hurtigt dine styrker og svagheder og egentligt er det lige til og kræver ikke særlige forudsætninger da selve isskulptur forløbet foregår torsdag har vi god tid til at beslutte mængde af is og form forud for selve formgivningen Materiale pris: 750 kr incl. moms pr isblok, 25 x 50 x 100 cm. En isblok kan sagtens deles mellem f.eks. 2 voksne. - Værktøj stilles til rådighed af Søren Cip. Kursuslærer: Søren Cip, billedhugger. 11

12 Eftermiddagskurser CONGAS OG PERCUSSION Dette kursus er for musiklæreren og for hende/ham, der gerne vil opleve at spille på congas og forskellige percussioninstrumenter. Dette kursus er for både nye kursister og for kursister, der tidligere har været på percussion-kursus med Esben Hansen. På kurset skal vi spille på congas. Herudover er det planen, at vi rokerer mellem de forskellige percussioninstrumenter, og sammen spiller forskellige cubanske, brasilianske og kombinerede rytmer. Når mange elever skal spille sammen i musikundervisningen sker det ofte at dem, der er tilbage, når de rigtige instrumenter er fordelt, får stukket et percussion-instrument i hånden... Fra at være et aktiverings-instrument til at blive en betydningsfuld del af musikken forudsætter brugen af percussion i musikundervisningen, at du som musiklærer selv har et kendskab til de forskellige instrumenter og de teknikker, der skal anvendes, når du og eleverne skal spille på dem. Kendskabet og færdighederne får du på dette kursus. Vi vil bl.a. arbejde med, hvordan instrumenterne kan sammensættes og bruges i forbindelse med sammenspil i musikundervisningen. Både begyndere, let øvede og øvede vil få udfordringer og udbytte af kurset. Max 15 deltagere Kursuslærer: Esben Hansen. Trommeslager, percussionist, lærer, kursusinstruktør, lydbogsindlæser. Afholder jævnligt kurser i praktisk brug af congas, percussion, trommesæt m.v. på kurser for musiklærere og liniefagsstuderende i hele landet. NB: Hvis det er muligt, bedes deltagerne selv medbringe et sæt (2 stk.) congas. Deltagerne bedes under alle omstændigheder før kursusstart kontakte Esben Hansen på tlf.nr og meddele om de kan medbringe congas eller ej. LYD-STUDIE Det computerbaserede lydstudie er efterhånden fast inventar og et trækplaster på landets efterskoler og højskoler. Det er derfor blevet relevant for musiklæreren at have kendskab til lydstudiets lyksagligheder og de mange muligheder det giver i undervisningsøjemed. Kurset henvender sig til musiklæreren, både den erfarende og den uerfarende, til den der har kendskab til og bruger lydstudiet i undervisningen, og til den der ønsker inspiration og inputs til det lydtekniske univers. Når kokken komponerer i køkkenet skal han være i stand til at smage med sanserne. Når produceren producerer i lydstudiet skal han være i stand til at smage med ørene. Arbejdsgangen i et lydstudie ligner den i et køkken, hvor det kreativt udfordrende og skabende, med helheden målrettet i sigte, er de centrale værdier. Vi skal udveksle idéer og erfaringer. Vi skal eksperimentere og lege, processere og dokumentere. Vi skal gennemdrøfte didaktik, elevforventninger, behov og hvordan vi bedst bruger og inddrager lydstudiet i undervisningen. Vi vil afprøve idéer og dogmer på begge sider af pulten. Vi vil komme omkring teknik, opstillinger, optageteknikker, mikrofontyper, effekter og plugins. Du vil få tips og vejledning til opbygning af lydstudier til forskellige behov, herunder idéer til indretning, akustikbehandling og indkøb af gear. Vi vil arbejde med det Mac baserede Audio sequensing program; Logic Studio. Max 10 deltagere Kursuslærer: Simon Dylsing : Musiklærer og lydstudie-indehaver. 12

13 LIVE ROLLESPIL - I SKOLE & SFO Kurset er en introduktion til Live Rollespil som læringsmetode og pædagogisk redskab. Både i skolen og i institutionen kan rollespillet benyttes til at nå fastlagte mål på en sjov og inkluderende måde. Under hensyntagen til deltagernes erfaringer med rollespil, vil kurset byde på konkrete forslag til, hvordan aktiviteten `rollespil kommer på dagsordenen og gennemføres i praksis med våbenbygning, plotudvikling og karakterarbejde. 6 Vi skal både afprøve enkle rollespilslege med fokus på sociale kompetencer og samtidig arbejde med fortællingen som ramme om en række boglige trinmål. Som bindeled mellem skole og fritidsordning ser vi på lærernes/pædagogernes henholdsvis roller og opgaver udfra den anerkendende tilgang. Målgruppe: Lærere og SFO-medarbejdere/pædagoger. Max 16 deltagere Kursuslærer: Merete Bach/Ragnerok Husk fornuftigt tøj, - vi skal selvfølgelig være ude. FAGLIG LÆSNING I ALLE FAG - et kursus for lærere i alle fag Når eleverne har knækket skriftsprogskoden i skolestarten, hvem skal så hjælpe dem med at knække den næste kode, skolens fagsprogskode? Hvem skal hjælpe dem med at udvikle deres sprog så de kan læse og forstå skolens ganske komplicerede fagsprog? Det skal dansklærerne selvfølgelig, men ikke alene! At læse og forstå fagenes sprog indgår i de nye Fælles Mål 2009 og er således en opgave også for lærere i matematik, naturfag, natur/teknik, hjemkundskab, historie, kristendomskundskab, samfundsfag, fremmedsprog. Men hvordan kan disse sproglige udfordringer integreres i fagene så de ikke bliver en klods om benet, men et positivt bidrag til elevernes faglige udvikling? 7 På kurset vil vi arbejde med eksempler på tekster fra forskellige fag, og deltagerne vil få mulighed for at udarbejde forløb med faglig læsning i deres fag. Vi vil komme rundt omkring spørgsmål som: - Hvordan kan fagsproget beskrives og vurderes? - Hvilke redskaber kan vi give eleverne til at læse og forstå fagtekster med? - Skal faglig læsning ind allerede i indskolingen eller skal vi vente til mellemtrinnet? Er der overhovedet tid til faglig læsning i 9. Klasse? - Skal faglig læsning tilrettelægges på en særlig måde for tosprogede? - Hvad med de gode læsere har de også brug for faglig læsning i fagene? - Hvad gør kravet om faglig undervisning i fagene ved undervisningen? - Hvordan integrere arbejde med fagsprog og læsning i den daglige undervisning? Kursuslærer: Ruth Mulvad, lektor, Nationalt Videncenter for Læsning. 13

14 Eftermiddagskurser PODCASTING en simpel måde at arbejde med lyd i undervisningen Podcasting er optagelser af egne lydfiler der f.eks. kan lægges på internettet, hvor de kan afspilles eller downloades af brugerne. I de sidste år er podcasting rykket ind i klasseværelserne. Det er en simpel måde at formidle en historie, et undervisningsemne, sproglige færdigheder, en reportage fra lejrskolen, radioteater, digtanalyse etc., og således være med til at befordre elevernes kreativitet, it-færdigheder, tålmodighed, samarbejdsevner og ikke mindst deres faglige engagement. Arbejdet med podcasting kommer ind på faglige emner som formidling, den gode historie, dramatik, journalistik, analyse, sprog etc. På kurset vises konkrete eksempler på, hvordan podcastning kan anvendes i danskundervisningen, engelsk, tysk, historie og i hverdagens skoleliv generelt. Vi skal selv lære podcasting og vi skal drøfte, hvordan podcastning fremmer motivationen og elevernes medejerskabsfølelse. Kurset henvender sig til alle der har lyst til at stifte bekendtskab med en sjov, simpel og kreativ udtryksform. Der kræves ikke særlige it-forudsætninger for at deltage i kurset. Vi arbejder med programmet Garageband på Mac Computere, men der vil være mulighed for at blive introduceret til alternativer til Windows. Max 20 deltagere Kursuslærer: Jakob Steensig, efterskolelærer og medielærer, Rantzausminde efterskole. MYTEN SOM SPEJL AF ET FOLKS KULTUR Mytologi og mundtlighed - to af de bærende søjler i Grundtvig s oprindelige tanker om højskolen. Vi tager Niels Frederik Severin Grundtvig på ordet og ser om det virkelig kan passe: Kan man lære et folk at kende ved at kende dets myter? Vi søger svar på spørgsmålet i de nordiske myter, og inddrager her den blinde Høders brodermord på den gode Balder, det indiske epos Ramayana, den kinesiske myte De Ti Sole og en namibiansk fortælling om en bedstemor, der overvinder en troldmand. Herefter vil vi arbejde videre med en både teoretisk del og mytefortællinger som vi hver især kommer dybere ind i. Den teoretiske del tager udgangspunkt i positive erfaringer med kultur-mødet. Ud fra eksempler, hvor forskellige kulturer har beriget hinanden forsøger vi at svare på, om kendskabet til et folks myter danner baggrund for et bedre kulturmøde. I mytefortællingerne udvælger kursusdeltagerne nogle myter fra forskellige kulturer, som de får mulighed for at tilegne sig en dybere forståelse af. Kurset henvender sig til alle der ønsker at inddrage fortællingen i undervisningen og finde nye tilgange til at fremme kultur-mødet og kulturforståelse. Max 20 deltagere Kursuslærer: Svend-Erik Engh er en af Nordens mest anerkendte undervisere i historiefortælling, skaber af scenen Historier under Bøgen i Kongens Have. 14

15 HELDAGSKURSUS Værkstedsaktiviteter - Æstetiske læreprocesser - Værkstedspædagogik. (Kurset henvender sig til lærere, pædagoger og medarbejdere i SFO) Heldagskurset giver kursusdeltagerne et bredt idemateriale til fantasistimulerende formningsaktiviteter og erfaringer med nye velegnede materialer til kreativ/skabende virksomhed og æstetiske læreprocesser. Undervisningen vil fokusere på teknikker inden for billede/maleri og blandformer. Udover personlig dygtiggørelse gennem kreative æstetiske læreprocesser vil undervisningen vægte, at de erhvervede kundskaber er direkte brugbare i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne. Der vil blive lagt vægt på identitetsfremmende arbejdsmetoder og metoder, der fremmer børns almene indlæring. Dette gøres gennem en kort introduktion i værkstedspædagogikken/didaktikken DRAMUFODI. Dramufodi samarbejder forskellige udtryksformer: ( dramamusik-formning- digtning/dialog), som derved udvider samspillet under de kreative arbejds/og leg-læringsprocesser. Kurset vil lægge vægt på at gøre børn og voksne til brugere af deres skabende evner i stedet for forbrugere af det skabte. Undervisningen vil blive tilrettelagt primært med henblik på pædagoger i dag og døgninstitutioner- skolefritidordninger- lærere og dagplejepædagoger. Andre med interesse for området er også velkommen Kursuslærer: Rikke Holler, Kunstmaler, musiker og kunstpædagog. Har stor erfaring som kursusholder for personalegrupper på dag- og døgninstitutioner samt skoler og seminarier. Kan man end ikke i fantasien skabe en smuk verden, bliver den aldrig skabt (Rikke Holler) Man kan tale om at: Ændre vores køb og smid ud -kultur til en brug og skab -kultur. Slå bro over børn og voksnes adskilte verdener ved at etablere sam værds situationer, hvor man eksperimenterer, skaber, fantaserer og kommunikerer mere på fælles præmisser ved hjælp af teknikker som altid lykkes. 15

16 16

17 PRAKTIKANTORDNING Fra mandag den 8. marts til fredag den 26. marts I et vist omfang er der mulighed for i en periode på tre uger og sammenfaldende med Ollerupkurset at modtage en praktikant, som i kursusugen kan overtage kursistens skema helt eller delvist. I de første to uger følger praktikanten læreren og forbereder i samarbejde med denne overtagelsen af undervisningen den sidste uge. Kursister, der ønsker at tilbyde en praktikant plads, skal udfylde nedenstående tilmeldingsblanket, hvor det bl.a. skal fremgå, hvilket ugeskema praktikanten skal overtage. Tilmeldingsblanketten sendes sammen med kursistens kursustilmelding til Den frie Lærerskole. Af hensyn til planlægningen vil vi gerne have den i hænde senest 6. januar Lærerskolen vil senest 10. februar give besked om, hvorvidt læreren/skolen har fået en praktikant. (Der er ca. 110 praktikanter og typisk praktiktilbud). NB. Senest fredag den 26.februar anbefaler vi, at der er etableret en kontakt mellem praktikanten og læreren/skolen. Nedenstående blanket sendes i kuvert sammen med kursustilmeldingen til: Den frie Lærerskole, Svendborgvej 15, Ollerup, 5762 Vester Skerninge. Senest den 6. januar Tilmelding - Praktikant i 3- uger Undertegnede tilbyder hermed at modtage en 3-ugers praktikant i perioden fra mandag den 8. marts 2010 til fredag den 26.marts. Udfyld praktikantens ugeskema, fag og klassetrin og muligheder for logi. Praktikantens ugeskema Kl. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag Skole: Skolens tlf. nr.: Bedste træffetid: Lærerens navn: Lærerens tlf. nr.: Om praktikantens skema: Ovenstående ugeplan skal følges i alle tre uger Der kan aftales ændret plan i 3. praktikuge Der kan aftales ændringer, der tager hensyn til praktikantens faglige ønsker Om logi / kost: Kan tilbydes gratis: Kost Logi Kan tilbydes til en pris pr.uge på kr.: Kost Logi Kan ikke tilbydes: Kost Logi Bedste træffetid: Evt. bemærkninger Bedste til læreren: Underskrift 17

18 18

19 PRAKTISKE INFORMATIONER OM KURSERNE Undervisningen Formiddagshold: 16 lektioner á 45 min. Eftermiddagshold: 16 lektioner á. 45 min. Heldagskurset: 32 lektioner af 45 min. Hver deltager vælger et formiddags- og et eftermiddagsfag eller et heldagkursus. Dertil kommer aktiv deltagelse i morgenog aftenarrangementerne, således at hele Ollerupkurset bliver på i alt 40 undervisningslektioner. Indkvartering Der er generelt et ønske om at bo på Den frie Lærerskole, hvor kurset finder sted. Men der er desværre ikke plads til at alle kan blive indkvarteret dér. Vi har rådighed over forskellige indkvarteringsmuligheder: Privat indkvartering i Ollerup og omegn, elevværelser på Den frie Lærerskole typisk praktikanter, der udlejer deres værelser. Ved indkvartering på elevværelser må man være indstillet på at dele gangarealer, bad og toilet med husets øvrige beboere. Endelig er der mulighed for indkvartering på sovesal (madrasser i et klasseværelse) eller helt at fravælge logi, fordi man har andre overnatningsmuligheder. NB: Kursusdeltagere, der bytter værelser med praktikanter, skal ikke bestille indkvartering igennem Den frie Lærerskole, men kan blot lave gensidig aftale med den lærerstuderende. Kursusprisen Prisen kr. er incl. et grundbeløb til materialer på 50 kr. Af dette beløb udgør den obligatoriske undervisningsafgift kr. Forskellen på kr., dækker kost og logi. Friskolerne har mulighed for at opnå kursustilskud igennem Fordelingssekretariatet. Efterskolerne, husholdnings- og håndarbejdsskolerne samt højskolerne kan medregne kurset ved den årlige opgørelse af kursustimeforbruget til Undervisningsministeriet og derved få andel i vikartilskuddet. Tilmelding Tilmeldingsfristen er den 6. januar Kursusdeltagerne optages på holdene i den rækkefølge de tilmelder sig. På tilmeldingssedlen skal man angive 2. og 3. prioritet. Vi tilstræber at opfylde 1. prioriteterne, men flytninger til andre hold kan komme på tale. I disse tilfælde vil det ske med hensyntagen til deltagerens 2. og 3. Prioritet. Framelding og afbestilling af værelse. Ved framelding senere end 16. februar hæfter deltageren for hele kursusprisen. Den samme regel gælder også for afbestilling af værelse. KURSUSTILMELDING Prioritér 3 ønsker: Skriv 1., 2. og 3. ønsker indenfor hver af grupperne Jeg tilmelder mig Ollerupkursus 2010 og ønsker at deltage på følgende kurser: FORMIDDAGSKURSER 1. Grafik-Collografi og Højtryk 2. Alt det historien kan 3. Ånd og fornuft, men kun et hjerte 4. Kreativ Supervision 5. I gang med det flerstemmige 6. LEGO Serius Play og naturvidenskab 7. Udeskole i teori og praksis 8. Teater Impuls og improvisation 9. Skriv himlen ned Navn EFTERMIDDAGSKURSER HELDAGSKURSUS 1. Maleri Heldagskursus 2. Stoftryk anno Ildskulptur 4. Congas og percussion 5. Lyd-studie 6. Live Rollespil - i Skole & SFO 7. Faglig læsning i alle fag 8. Podcasting 9. Myten som spejl af et folks kultur CPR. nr. - KOST LOGI Almindelig Vegetarkost 2 eller 3 sengsrum kr Sovesal kr Uden logi kr Til brug for Åben Uddannelse. Udfyld venligst hele CPR. nr. Adresse Skole Post nr. / By Skole adresse Mail Privat tlf. Post nr. / By 19

20 AFTENARRANGEMENTER Søndag den 21. marts kl. 20 Laila og Symfobia spiller Bertold Brecht Laila og Symfobia bevæger sig mellem den lyriske og intens underspillede til det rå og kaotiske. De åbner aftenprogrammet i Ollerupkursusugen med musikalske fortolkninger af Bertold Brecht sange og har i denne anledning inddraget den musikalske legende Leif Falk på orgel. Brechtspecialist, højskolelærer og dramaturg Hartvig Dolberg fortæller før koncerten om Brechts liv og kunst. Mandag den 22. marts kl. 20 Dy Plambeck, forfatter H J E M S T A V N - Den fantasifulde og surrealistisk hjemstavn skaber nye fortællinger om mennesker. BERENS BUREAU En anderledes form for litterær energikilde og fascination af det lokale finder vi hos forfatteren DY Plambeck. Hun debutterede i 2005 med digtsamlingen Buresøfortællinger. Den handler om en hel egn, hvis sære, skæve og sjove eksistenser træder frem. Den nye forfattergeneration bruger stoffet, det lokale og landskabet anderledes end tidligere hjemstavnsforfattere. Måden Dy Plambeck digter på, er eksperimenterende og Dan Turell-inspireret. Tirsdag den 23. marts kl. 20 SANGAFTEN I ordets allerbredeste forstand Arrangementet byder både på korsang og fællessang. Vokalgruppen Kvint er en vel-swingende vokalgruppe, der siden 2002 har optrådt med et varieret repertoire af 5-stemmige a capella-sange, mange i eget arrangement. Vekslende med korets sang vil Christian Dyrst som var medlem af sangbogsudvalget for den nye friskolesangbog præsentere nyt og gammelt fra sangbogen. Onsdag den 24.marts kl. 20 Temaaften: Ungdomslivet vokser- vor tids modningsangst Vi har svært ved at blive voksne. Ja, faktisk er det blevet et kulturelt ideal ikke at blive det og i stedet idealisere den evige ungdom. Hvordan kommer dette nye kulturfænomen til udtryk og hvordan præger det forskellige generationers livs- og omverdensforståelser? En livsstilsforsker og psykolog giver hver deres bud på fænomenet og besvarer spørgsmålet. En historiker og en gruppe unge højskoleelever er kritiske opponenter til oplæggene og skaber debat. Torsdag den 25. marts kl Festaften Inspirerende indslag fra undervisere og kursusdeltagere. TRIO KAA spiller op til dans. Kursustilmelding Porto DEN FRIE LÆRERSKOLE SVENDBORGVEJ 15, OLLERUP 5762 VESTER SKERNINGE

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag

Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Undervisningsplan for de praktisk-musiske fag Definition: De praktisk-musiske musiske fag omfatter fagene sløjd, billedkunst, håndarbejde, hjemkundskab og musik. Formålet med undervisningen er, at eleverne

Læs mere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere

Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere Målgruppe: Musiklærere og andre interesserede undervisere den 27. februar 2012 på Vinde Helsinge Fri- og efterskole i samarbejde med Vestmus University College Sjælland Center for Undervisningsmidler Stenstuegade

Læs mere

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014

Sommerkursus 2014. 29. juni 5. juli 2014 Sommerkursus 2014 29. juni 5. juli 2014 Musik og Teaterhøjskolen vil summe af livsglæde, musik, udendørsaktiviteter, foredrag og hyggeligt samvær for dig, som har lyst til at være en del af et fællesskab

Læs mere

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik

Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik Efterår 2014 Forår 2015 VPC-ERHVERV 2 formål Uddannelsen i voksenundervisning, faglig formidling og didaktik AKADEMIUDDANNELSEN MODUL 1 120

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole

Sommerkurser 2016. 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole Sommerkurser 2016 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Det gode liv (1 uge) Vil du være med?

Læs mere

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015

Valgfagsfolder 8. årgang 2014 2015 Valgfag 8. årgang 2014 2015 Valgfaget Medier og Kommunikation. Vi bruger en bunke computerværktøjer til at skabe netop de udtryk du gerne vil lave. Om det er billeder, video, grafik, lyd eller noget andet,

Læs mere

Sommerkurser 2015. Vil du være med?

Sommerkurser 2015. Vil du være med? 5 forrygende kursusuger på sommerhøjskole - Musik og kunsthåndværk (1 uge) - Cirkus, teater og musik (1 uge) - Friluftsliv og bevægelse (2 uger) - Livsstilskursus (1 uge) Vil du være med? Musik og kunsthåndværk

Læs mere

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014

Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro. Uge 27 29/6 5/7 2014 2014 Afspænding - meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Uge 27 29/6 5/7 2014 Side 2 Afspænding meditation og mindfulness en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du

Læs mere

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30.

Kl. 08.00-09.00 Morgenmad Kl. 09.00-12.00 Undervisning & kaffepause. Kl. 12.00-13.00. Frokost og pause. Kl. 13.00-15.30. Hold 1 Instruktion Christian Eiming Hold 2 DANS brug kroppens intelligens Lars Bjørn Hold 3 Skuespilteknik, mimik Ole Sørensen Hold 4 Teater/musical workshop Kristian Studsgaard Fredag d. 12. PROGRAM Søndag

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit)

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) BILLED VÆRKSTEDET Elena Bering Lisbeth Poulsen Inge Lis Jørgensen (udsnit) Vibeke Krog Sidsel Brix maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2011 BILLED VÆRKSTEDET Billedværkstedet er en lille kunstskole

Læs mere

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør

10.kl. 2010/2011. Nordstrandskolen. Dragør 10.kl. 2010/2011 Nordstrandskolen Dragør Til dig og dine forældre 9. klasse og hva så? Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.

Læs mere

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske.

I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt værktøj at beherske. Dansk Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil

Læs mere

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN

LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN LÆREPLANER FOR TROLLEGÅRDEN 2008 November, December, Januar Februar Marts, April Kultur, Motorik Sprog Maj, Juni, Juli August, September, Oktober Natur og naturfænomener Personlige og sociale Kompetencer.

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik BILLED VÆRKSTEDET maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2015 Keramiker Rikke Elgaard www.rikkeelgaard.dk Uddannelse: Designskolen Kolding Arbejdsområde: Brugsting og unika Keramik for øvede Vi arbejder

Læs mere

Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE Patchwork - Strik 02.11. 08.11.15 ASKOV HØJSKOLE Fælles for begge kurser Motion for alle. Undgå stivhed i nakke og skuldre ved Charlotte Aagaard Nielsen. Morgensang og sangaften med Kristian la Cour. Ingrid

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk

Sådan bliver dit barns skoledag. En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning. gladsaxe.dk Sådan bliver dit barns skoledag En fagligt stærk folkeskole med tid til fordybelse og udforskning gladsaxe.dk Efter sommerferien møder eleverne ind til en ny og anderledes skoledag med flere stimer, mere

Læs mere

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf.

Folkemusikseminar. i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping. www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. Folkemusikseminar i St. Bededagsferien d. 15. - 18. maj 2014 i Skørping www.folkemusikskole.dk / kontakt@folkemusikskole.dk / Tlf. 3082 5010 Velkommen 2014 til Folkemusikseminar Folkemusikseminaret i St.

Læs mere

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til!

Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Musikskolen har brug for dig i uge 15!! Læs om vores aktiviteter og meld dig til! Kære elever og forældre! I uge 15 vender musikskolen op og ned på, hvordan vi gør tingene. Den normale undervisning bliver

Læs mere

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv

1:1 Teater. - Byg en historie, og se den få liv 1:1 Teater - Byg en historie, og se den få liv Hvad er 1:1 TEATER? 1:1 Teater er et undervisnings- og teaterkoncept som sigter mod 5 hovedmål: - At fremme skriveglæden og lærelysten hos elever i folkeskolen.

Læs mere

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner

Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner Hvad er Fælles Mål? Fælles Mål dækker over de to vigtigste sæt af faglige tekster til skolens fag og emner De bindende fælles nationale mål i form af fagformål, centrale kundskabs- og færdighedsområder

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Linjefag på pædagoguddannelsen

Linjefag på pædagoguddannelsen Linjefag på pædagoguddannelsen Som pædagogstuderende skal du vælge ét af følgende linjefag: Sundhed, krop og bevægelse Udtryk, musik og drama Værksted, natur og teknik Du kan læse mere om indholdet i linjefagene

Læs mere

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger

Indholdsplan. Bernstorffsminde Efterskole 13/14. Anderledes dage og uger Indholdsplan Bernstorffsminde Efterskole 13/14 Anderledes dage og uger Indhold ANDERLEDES DAGE OG UGER... 3 Introdage... 3 DOSO... 3 Efterårs- og vintermøde... 4 Gallafest... 4 Musicaluge... 5 Skitur...

Læs mere

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog

BILLED VÆRKSTEDET. maleri. tegning. akvarel. keramik. Inge Lis Jørgensen. Birthe Nissen. Lisbeth Poulsen. Vibeke Krog BILLED VÆRKSTEDET Birthe Nissen Lisbeth Poulsen Vibeke Krog maleri. tegning. akvarel. keramik FORÅR 2012 Keramiker Lisbeth Poulsen Låsby www.lisbethpoulsen.dk Uddannelse: Det Jyske Kunstakademi 1983-88

Læs mere

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen

Indskolingen har i år fået et 30 tablets til rådighed, som vi også i 2.a vil benytte i undervisningen Årsplan for 2.a Tingagerskolen 2013/2014 LK JS og DG Overordnede mål for 2.a: Det skal være trygt og rart at gå i skole. Vi ønsker at bevare elevernes naturlige nysgerrighed og styrke deres evne til at

Læs mere

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014

Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 1 Oversigt over ryk-ud-kurser i Frivillignet forår 2014 Workshop om dilemmaer og konflikter i arbejdet som frivillig, s. 1 Interkulturel forståelse, s. 2 Sådan kan du støtte før-skole-børns sproglige udvikling,

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborgfriskole.dk Årsplan for 2.kl, dansk 2011-2012 Udarbejdet af Jesper Jørgensen, Aalborg Friskole. UGE Emne Faglige formål? Sociale formål? Hvordan (metoder)? 33 Ryste sammen uge Introdag fredag! Lære at bruge pc erne

Læs mere

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,-

Alt det praktiske Mandag den 23. juni fredag den 27. juni Mandag-torsdag kl. 9-14.45, fredag 9-14 Hvor meget? Pris kr. 900,- Sommer Kurser 2014 SOMMERH Puls 14 Er du til sjov og latter, fordybelse og refleksion, god mad og godt selskab, så er det her du skal være. Kom og vær med til en højskoleuge i nysgerrighedens og oplevelsens

Læs mere

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015

Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro. Uge 27 28/6-4/7-2015 2015 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Uge 27 28/6-4/7-2015 Side 2 Mindfulness og meditation en uge med fokus på sindsro Med afsæt i det at kikke indad vil du i ugens løb blive præsenteret

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder i kraft 1. august 2014. Hvor mange timer skal mit barn gå i skole? Alle elever får en mere varieret

Læs mere

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE

så ka du lære det SAMMENHOLD KREATIVITET PERSONLIG UDVIKLING FÆLLESSKAB FORDYBELSE så ka du lære det! lærer du fordi du har lyst! arbejder du med det DU brænder for! KREATIVITET FORDYBELSE PERSONLIG UDVIKLING SAMMENHOLD FÆLLESSKAB ANDEBØLLE UNGDOMSHØJSKOLE HØJSKOLE FOR UNGE MELLEM 16

Læs mere

Linjer / valgfag på Skåde Skole

Linjer / valgfag på Skåde Skole Linjer / valgfag på Skåde Skole GENERELT Skåde Skole tilbyder fire linjer for elever i kommende 7., 8. og 9. klasse. Linjerne fortsætter i det resten af skoleforløbet. Eleverne skal vælge mellem: International

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

ollerupkursus Søndag den 10. april til fredag den 15. april 2011 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration

ollerupkursus Søndag den 10. april til fredag den 15. april 2011 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration ollerupkursus Søndag den 10. april til fredag den 15. april 2011 En uge med Faglighed / Fordybelse / Ny viden / Inspiration Program for ankomstdagen Søndag den 10. april Kl. 11.30-12.30 Ankomst og indkvartering

Læs mere

Valgfag for 7.-9. klasse

Valgfag for 7.-9. klasse Baggesenskolen Beskrivelse af skolens valgfag Valgfag for 7.-9. klasse Boldspil Event Engelsk Fashion, Art & Design Fransk Få dit 12-tal i matematik Hjemkundskab med fokus på sund kost og motion Outdoor

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015

UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 UNDERVISNINGSPLAN FOR HÅNDVÆRK OG DESIGN 2015 Overordnet formål med Håndværk og Design. På 4., 5. og 6., 7. klassetrin arbejder vi med Håndværk og Design. I 4. klasse inkluderer faget også et kvartalsforløb

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014

Præsentation af projekt Udvikling af udeskole. 22. april 2014 Afdeling for Folkeskole og Internationale opgaver Frederiksholms Kanal 26 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Præsentation af projekt Udvikling af

Læs mere

Malekursus, akryl. Uge 30 20/7 26/7-2014

Malekursus, akryl. Uge 30 20/7 26/7-2014 2014 Malekursus, akryl Uge 30 20/7 26/7-2014 Side 2 Livsstilshøjskolen afholder igen et spændende og inspirerende kursus i akrylmaleri. Denne gang med overskriften: Vestjylland i maleriets ånd. Med pensel

Læs mere

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk

Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk Gør tanke til handling VIA University College Læreruddannelsen i Skive Enkeltfag 2015 Åben uddannelse www.via.dk 1 Læreruddannelsen i Skive udbyder læreruddannelsens undervisningsfag som enkeltfag med

Læs mere

Vindblæs. Musikskole. Program

Vindblæs. Musikskole. Program Vindblæs Musikskole Program 2013/2014 Velkommen Velkommen til Vindblæs Musikskole! Det er en gave livet igennem at kunne spille på et instrument eller være god til at synge. At spille musik træner ens

Læs mere

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag

It i fagene - Helsingør. Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013. Naturfag It i fagene - Helsingør Det faglige digitale penalhus WORKSHOPS 2012-2013 Naturfag NATURFAG WORKSHOPS 2012-2013 Fagligt fokus, differentiering og fordybelse Kompetenceløftet It i fagene fortsætter i 2012-2013

Læs mere

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013

Kursuskatalog Ringkøbing skole. Skoleåret 2012-2013 Kursuskatalog Ringkøbing skole Skoleåret 2012-2013 Massage i skolen Massage i skolen Når børn lærer at massere hinanden i skolen, får de meget bedre forudsætninger for at udvikle naturlig tryghed og for

Læs mere

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014

Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og. Børnemiljøvurdering. August 2014 Skovbørnehaven ved Vallekilde-Hørve Friskoles Læreplan og Børnemiljøvurdering. August 2014 Ifølge dagtilbudsloven, afsnit 2, kapitel 2, 8, skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan

Læs mere

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17

Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Visions- og strategiplan for Jyllinge Skole 2014-17 Med denne plan er der lagt op til markante ændringer inden for de rammer og metoder vi traditionelt har benyttet i undervisningen. For hver fase henholdsvis

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik

Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Selam Friskole Fagplan for Natur og Teknik Formål for faget natur/teknik Formålet med undervisningen i natur/teknik er, at eleverne opnår indsigt i vigtige fænomener og sammenhænge samt udvikler tanker,

Læs mere

Musik i Skolen. 1200 kr for værelse, sengelinned, håndklæde samt måltider. For bestilt enkeltværelse +300 kr. Kost alene 900 kr.

Musik i Skolen. 1200 kr for værelse, sengelinned, håndklæde samt måltider. For bestilt enkeltværelse +300 kr. Kost alene 900 kr. Musik i Skolen Tid: Sted: Kursusafgift: Mandag den 9. november 2015 kl. 9 til Tirsdag den 10. november 2015 kl. 16 Den frie Lærerskole Svendborgvej 15, Ollerup 5762 V. Skerninge Tlf. 62241066 1950 kr.

Læs mere

Musikundervisning i den nye skolereform.

Musikundervisning i den nye skolereform. Musikundervisning i den nye skolereform. Den nye skolereform vil give et kæmpe løft til samarbejdet mellem Musikskolen og folkeskolerne i Lemvig Kommune. Det er en enestående chance for at understøtte

Læs mere

Risingskolen og Odense Musikskole

Risingskolen og Odense Musikskole Risingskolen og Odense Musikskole TALENTKLASSE I MUSIK HVAD ER TALENTKLASSER? Musik hele ugen Talentklassen i musik er et tilbud til elever, der brænder for at arbejde med musik både klassisk og rytmisk.

Læs mere

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21.

Vingstedkurset 2013. Fællesskabende didaktikker i læringsrummet. Specialpædagogik i praksis. Vejle Center Hotel 20. 21. Vingstedkurset 2013 Danmarks Specialpædagogiske Forening Specialpædagogik i praksis Fællesskabende didaktikker i læringsrummet Vejle Center Hotel 20. 21. november 2013 www.specialundervisere.dk kursus@specialundervisere.dk

Læs mere

Undervisningsplan for faget drama

Undervisningsplan for faget drama Formål for faget drama Formålet med undervisningen i drama er at udvikle elevernes lyst til og færdighed i at bruge drama som udtryksmiddel og fremme deres indsigt i og glæde ved teatrets særlige kommunikationsform.

Læs mere

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål

Bøvling Friskole. Skolens navn, hjemsted og formål Bøvling Friskole Skolens navn, hjemsted og formål 1. Bøvling Fri- og Idrætsefterskole er en uafhængig selvejende undervisningsinstitution med hjemsted i Bøvlingbjerg, Lemvig Kommune, Region Midtjylland.

Læs mere

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.?

Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen. Hvor sejler vi hen.? Skolereform Vittenbergskolen 2014 Karen Mortensen Hvor sejler vi hen.? Program 1. Skolereformen generelt 2. Initiativer på Vittenbergskolen 3. Særligt for indskoling, mellemtrin og udskoling 1. Skolereformen

Læs mere

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc

VALGAVIS. 7., 8., 9. årgang på Virring Skole. 13-05-2014 Q:\Elever-klasser\Elevvalg\Valgavis 7-8-9 2014-2015.doc VALGAVIS 7., 8., 9. årgang på Virring Skole Til elever i 6., 7. eller 8. klasse og deres forældre. Af hensyn til planlægningen er det nødvendigt, at eleverne allerede nu vælger valg- og tilbudsfag for

Læs mere

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN

SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN SKOLESTART Langmarkskolen folkeskolen i dit lokalområde LANGMARKSKOLEN HØJ FAGLIGHED GOD TRIVSEL FÆLLESSKAB Skolestart er en milepæl i alle børns liv og meget betydningsfuld såvel i en faglig som en social

Læs mere

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16

BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 BALLERUP BIBLIOTEKERNES BIBLIOTEKSTILBUD TIL 0-9. KLASSE 2015/16 KÆRE LÆRERE OG PÆDAGOGER Vi vil gerne invitere jeres elever indenfor på Ballerup Bibliotekerne. For at i bedst muligt kan tilrettelægge

Læs mere

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen.

Hovedopgaven består i at vurdere, om undervisningen i friskolen står mål med undervisningen i folkeskolen. Tilsynserklæring for: Margrethelyst Friskole Persievej 2 8300 Odder Telefon: 77348529 www.margrethelyst.dk Email:info@margrethelyst.dk Skolekode:280214 Tilsynsførende: Pædagogisk konsulent ML- Consult

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn

0. - 5. KLASSE. - indskolingsafdelinger RØD/GUL. www.kochs.dk. - vi vil være verdens bedste skole - for børn 0. - 5. KLASSE - indskolingsafdelinger RØD/GUL www.kochs.dk - vi vil være verdens bedste skole - for børn Hvad indeholder pjecen? I denne pjece kan du læse om N. Kochs Skoles indskolingsafdelinger. I skolens

Læs mere

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015

Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Børnelederkursusdag Lørdag d. 31. januar 2015 Oplev: Foredrag ved Peter Mygind om mobning og social ansvarlighed. på Hestlund Efterskole. Skyggevej 21. 7440 Bording For nuværende og kommende ledere og

Læs mere

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE

Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Musik på Tværs 15.11.15 21.11.15 ASKOV HØJSKOLE Søndag d. 15. november 15.00 17.00 Ankomst og indkvartering. Kaffe og boller i spisesalen 17.00 Rundvisning ved højskolelærer Ulla Henningsen du hører lidt

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Internatkursus på Brogården

Internatkursus på Brogården Tilmeldingen sendes med posten til: Kursusleder Birte Brændegaard Slugten 16 5500 Middelfart Internatkursus på Brogården Har du været her www.musiklærerforeningen.dk www.musikmanifest.dk www.musikformidling.dk

Læs mere

Bliv klog på dit klima

Bliv klog på dit klima 1 Energitjenesten Nordjylland Gugvej 146B, 1 sal 9210 Aalborg SØ 2 Energitjenesten Midtjylland Klosterport 4E, 1.sal 8000 Aarhus C 3 Energitjenesten Midtjylland Lokalafdeling Bredgade 108 6900 Skjern 4

Læs mere

Brug computeren som kreativt musikinstrumen

Brug computeren som kreativt musikinstrumen Brug computeren som kreativt musikinstrumen Af Morten Just og Stig Vognæs, University College Lillebælt, Pædagoguddannelsen i Odense Komposition af musik er normalt for de få. Men projektet Computeren

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

Pilegårdsskolen - valg af profillinjer Oversigt

Pilegårdsskolen - valg af profillinjer Oversigt Pilegårdsskolen - valg af profillinjer Oversigt Globuslinjen Nu starter fremtidens Pilegårdskole for dig i kommende 7.kl. hvor du får en ny mulighed for at træffe valg og derfor selv får indflydelse X-linjen

Læs mere

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening

Faglighed i. Fællesskabets skole. Danmarks Lærerforening Faglighed i Fællesskabets skole Danmarks Lærerforening Folkeskolens opgave er i samarbejde med forældrene at fremme elevernes tilegnelse af kundskaber, færdigheder, arbejdsmetoder og udtryksformer, der

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser

HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser 1 Bilag 1 - Projektbeskrivelse: HITTE PÅ - en innovations- og læringskampagne i to faser målrettet landets 1. klasser Kreativitet og innovation er på trods af mange gode intentioner og flotte ord en mangelvare

Læs mere

Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00. Valgfag 2012-13

Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00. Valgfag 2012-13 Rolf Krake Skolen Rolf Krakes Vej 7A 7500 Holstebro tlf. 96 11 63 00 Valgfag 2012-13 I valgfaget billedkunst er formålet at du skaber, oplever og analyserer billeder og derved dygtiggøres i at anvende

Læs mere

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole

Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk. Efteråret 2015. Livets Skole Halvårsplan for 4.-5. klasse i dansk Efteråret 2015 Livets Skole Dette er en samlet årsplan for 4.-5. klasse. Vi følger Undervisningsministeriets Fælles mål for faget dansk. Undervisningen vil være planlagt,

Læs mere

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost

Farver i en grå tid. En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Farver i en grå tid En fællesoplevelse på Børneskolen Bifrost Vi kender ikke fremtiden, og derfor må vi lære vores børn at kæmpe med det ukendte og at klare sig i hvilket som helst miljø i hele spektret

Læs mere

Regneark hvorfor nu det?

Regneark hvorfor nu det? Regneark hvorfor nu det? Af seminarielektor, cand. pæd. Arne Mogensen Et åbent program et værktøj... 2 Sådan ser det ud... 3 Type 1 Beregning... 3 Type 2 Præsentation... 4 Type 3 Gæt... 5 Type 4 Eksperiment...

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen

Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen Folkeskolereform 2014 Fynslundskolen 1 Tre overordnede nationale mål! Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold

Læs mere

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015.

Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Assentoftskolen skoleåret 2014-2015. Det betyder folkeskolereformen! Kære elever og forældre. Når et nyt skoleår begynder 11. august 2014, møder børnene en skoledag som på nogle punkter er anderledes end

Læs mere

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13

I praktik på Børnenes Friskole 2013-14. Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 I praktik på Børnenes Friskole 2013-14 Uddannelsesplan for 1.årsstuderende på læreruddannelsen LU 13 Kære studerende Velkommen på Børnenes Friskole. Vi håber, I får nogle ind- holdsrige, udviklende og

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

Spørgsmål og svar om den nye skole

Spørgsmål og svar om den nye skole Spørgsmål og svar om den nye skole Den følgende beskrivelse er et supplement til informationsmødet afholdt på skolen d. 16. juni 2014. >Hvornår træder reformen og den nye skole i kraft? Reformen træder

Læs mere

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ

MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ LÆR UNGE AT FINDE DEN INDRE RO KURSUSCENTER BROGAARDEN APRIL/MAJ 2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK MINDFULNESS SOM PÆDAGOGISK VÆRKTØJ Lær

Læs mere

International dimension. Sct. Hans Skole

International dimension. Sct. Hans Skole International dimension Sct. Hans Skole Fælles for skolen International uge International dimension i fagene, i årsplaner, på dagsordener Internationalt udvalg Klasseprojekter BHKL i kontakt med Wales

Læs mere

10. klasse FJORDSKOLEN

10. klasse FJORDSKOLEN Bemærk! Du er først tilmeldt 10. klasse, når du har indleveret denne tilmeldingsseddel! Navn 10. klasse FJORDSKOLEN CPR nr. Adresse Telefon Forældre/værge Telefon Nuværende Skole Underskrift forældre/værge

Læs mere

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner

sarahpilki@gmail.com engelsk 2009-2010 billedkunst Sarah Pilkington tlf: 3514 6246 natur og teknik 3. kl. supplerende årsplaner 3. kl. supplerende årsplaner 2009-2010 engelsk billedkunst natur og teknik Sarah Pilkington sarahpilki@gmail.com tlf: 3514 6246 Supplerende årsplan i engelsk 3. kl. 2009-2010 Mål Undervisningstilgang Formålet

Læs mere

Kære læser. Husk vores. Nu springer blomsten af Danmarks ungdom ud som studenter i disse dage. Min søn Oscar er blandt dem.

Kære læser. Husk vores. Nu springer blomsten af Danmarks ungdom ud som studenter i disse dage. Min søn Oscar er blandt dem. Denne tekst er en preheader, som uddyber indholdet af nyheds brevet. Se nyheds brevet online her Del nyhedsbrevet Kære læser Nu springer blomsten af Danmarks ungdom ud som studenter i disse dage. Min søn

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget

Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Ideer, inspiration, kurser og materialer til undervisningen i kristendomsfaget Formålet med Skole-Kirke-Samarbejdet er at udvikle materialer, metoder og ideer til undervisningen i kristendomskundskab i

Læs mere

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed

Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Sådan kommer du godt i gang! - tværfaglige kurser om natur og sundhed Af Nina B. Schriver og Eva Skytte At naturen kan øge vores sundhed og livskvalitet er de fleste enige om. Men hvis man vil arbejde

Læs mere

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole.

Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Side 1 af 5 Det grundlæggende skolesyn for Herning Friskole. Institutionens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler

Læs mere

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN

Vi tilbyder kursuskonceptet. ipad I UNDERVISNINGEN Vi tilbyder kursuskonceptet ipad I UNDERVISNINGEN Konceptet er modulopbygget og rettet mod skoler, der anskaffer ipads til hele klasser eller årgange, hvor ipaden bliver elevernes digitale penalhus. Konceptet

Læs mere

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til?

Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Hvad kan DIN skole bruge biblioteket til? Besøg BIBLIOTEKET Besøg VANDREHALLEN Besøg BIBLIOTEKET Hvordan kan skolen bruge biblioteket? Hvorfor biblioteksbesøg? Tilbuddene veksler mellem kulturel oplevelse

Læs mere

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune

10. klasse 2015-16 Dragør Kommune 10. klasse 2015-16 Dragør Kommune Tilbudsfag 2015-16 Prøveforberedende fag til FSA eller FS10 Tysk Fysik 3 t Ikke prøveforberedende fag Ekstra Dansk Vi arbejder her med nogle af dine svage sider i dansk

Læs mere

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi

Skolereform 2014. Frejlev Skole. Sådan gør vi Skolereform 2014 Frejlev Skole Sådan gør vi Til forældre ved Frejlev Skole Fra august 2014 træder den nye folkeskolereform i kraft. Dette indebærer, at såvel skoledagens form som indhold ser anderledes

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere