Om Taekwondo Team Haderslev:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Om Taekwondo Team Haderslev:"

Transkript

1 Klubmappen

2 Sidst redigeret d. 25. maj 2014 Om Taekwondo Team Haderslev: Historie: Klubben blev stiftet d. 25. februar Ideen til Taekwondo Team Haderslev blev født efter en besværlig tid i Haderslev Taekwondo Klub, hvor der i en lang periode var uoverensstemmelser omkring om bl.a. klubbens fremtid, ledelse, undervisningsmetoder og brud på klubbens vedtægter. Efter at alle diplomatiske forsøg var slået fejl og dele af bestyrelsen nægtede at deltage ved et møde arrangeret af DTaF, besluttede Morten Johansen at starte Taekwondo Team Haderslev. Størstedelen af voksenholdet fra den gamle klub meldte sig ud og dannede den 25. februar 2007 klubben på den stiftende generalforsamling. Tilstede ved stiftelsen var: Torben Christensen, Jeanette Jespersen, Nadja Dyhre-Petersen, Mads Sørensen, Vanja Radonic samt Morten Johansen. Om Klubben: Klubben er en demokratisk frivillig forening med 5 bestyrelsesmedlemmer. Generalforsamlingen afholdes hvert år i februar måned. Klubbens hjemmeside er: Medlemsskabet af DTaF ( Taekwondo Forbund) blev endeligt godkendt d. 11. april 2007, og foreningen er dermed også medlem af WTF (World Taekwondo Federation), ETU (European Taekwondo Union) og DIF (Danmarks Idræts-Forbund) Pga. DTaFs regler omkring klubnavne, er klubbens officielle navn: Taekwondo Klub Team Haderslev, men da dette ikke er mundret og ikke kan stå i et Taekwondo-Pas eller på licensen, kaldes klubben i daglig tale Taekwondo Team Haderslev Navnet blev valgt, blandt 10 andre forslag, i en sms-afstemning blandt klubbens medlemmer. Klubbens slogan er: Tradition & Innovation. Med det menes der at de stolte traditioner i Taekwondo skal føres videre men ikke for enhver pris. Taekwondo Team Haderslev skal søge at være med i front når det gælder træningsmetoder, instruktøruddannelse og nye tiltag inden for kampsport/kampkunst. Derfor finder man i klubben bl.a. realistisk selvforsvars træning efter aliveness metoden og ofte er der gæsteinstruktører fra andre klubber og stilarter. Træningen skal på de fastlagte træningsdage holdes så bred som muligt, så alle elever tilgodeses, dvs. der trænes både kamp, teknik, selvforsvar samt styrke og konditionstræning i nogenlunde lige mængder. Udover de faste træningsdage vil der være mulighed for, efter træning eller andre dage at køre målrettet træning, fx kamp eller teknik træning.

3 Om Taekwondo Team Haderslev: Praktiske oplysninger: Formand: Jeppe Birkebæk Fasanvej Haderslev Tlf Næstformand: Tine Thidemann Bestyrelsesmedlem 1: Niels Iver Jørgensen Bestyrelsesmedlem 2: Jens Horshauge Kasserer: Torben Kjærgaard Suppleanter Mangler Revisor: Rasmus Nilsson Revisorsuppleant Mangler Andre informationer: Postadresse: Hirsevej Haderslev Træningsadresse: Hirsevej Haderslev Træningstider: Dragon Kids 1 Tirsdag Dragon Kids 2 Torsdag Børneholdet Mandag og onsdag kl Teen Teamet Tirsdag og Torsdag kl Voksenholdet Mandag & onsdag kl Flying Dragons Søndag kl Cvr. Nr Bank: e Bank Reg. Nr Konto Nr

4 Klubbens Logo: I forgrunden ses de 7 bogstaver fra det koreanske alfabet, Hangul, som danner ordene Tae Kwon Do. Dragen forbindes i asien med ædelmodighed, legemlig styrke og succes og anses for værende et lykkedyr. Den røde baggrundsfarve er i asien regnet som en livgivende farve, rød er lidenskabens farve og symboliserer ilden, sommeren og hjertet ifølge de 5 elementer, som er grundlaget for traditionel kinesisk medicin. (fx akupunktur og zoneterapi) Den runde form symboliserer evigheden. Logoet er tegnet af Morten Johansen Hvad betyder Taekwondo? Tae betyder : Fod (springe eller sparke) Kwon betyder : Næve/hånd (slag eller stød) Do betyder : System/filosofisk vej I daglig tale : Fod-spark-næve-systemet. Dette er dog en noget forenklet fremstilling, da den dybere betydning gør Taekwondo til en måde hvor man ved at bruge kroppen finder en vej i livet altså bliver Taekwondo træningen til en livsstil Taekwondo handler altså ikke kun om at slå og sparke, men i ligeså høj grad om at udvikle udøveren såvel mentalt som fysisk. Taekwondos styrke ligger i dens bredde, den henvender sig til unge som gamle og der er noget for enhver lige fra motionisten som træner engang imellem, over dem som ønsker at kunne forsvare sig selv og sine nærmeste og til hardcore sportsfolk som ønsker at deltage i internationale stævner i jagten på ædelt metal.

5 Flag: Det e flag: Dannebrog Ifølge legenderne blev flaget ikke lavet af mennesker, men faldt fra himlen under slaget ved Lyndanisse (i dag Tallin i Estland) i 1219 på valdemarsdag den 15. juni. Korstoget i 1219 var med en mægtig hær, som esterne ikke kunne stille noget op imod. Den ældste kilde siger: e i året 1219 kæmpede i Livland i nutidens Estland på et sted som kaldes Felin, og (da de næsten var slået) ydmygt påkaldte Guds hjælp, da opnåede de den nåde, at de straks modtog et flag, som faldt ned fra himlen, tegnet med et hvidt kors på en ulden dug. Traditionen fortæller videre, at en himmelsk røst samtidig fortalte, at danskerne ville sejre under dette tegn, hvilket de også gjorde. Moderne historikere tror ikke på mirakler, og både de og lægfolk har forsøgt at forklare hvad, der egentlig skete under slaget ved Lyndanisse. Krigen var i princippet et korstog, så flaget kan have været en korsfarerfane, der rev sig løs under kampen. En anden mulighed er, at det var ærkebiskop Anders Sunesøn, der tog en tilfældig fane, kastede den op i luften og sagde de himmelske ord. Det koreanske flag: Taeguek Kee Det koreanske flag symboliserer meget af østens filosofi, tankegang og mystik. Symbolet og flaget bliver kaldt Taeguek Kee. Det siges at Taeguek Kee første gang blafrede i vinden På dette tidspunkt var der blev lavet en traktat mellem Korea og Japan for at slutte de fjendtligheder, der var et resultat af Japans invasion af Korea i En af de koreanske udsendinge, Park Young Hyo, der blev sendt til Japan for at underskrive traktaten, følte ombord på skibet, at der var behov for et nationalt symbol, og han lavede så et flag der blev kaldt Taeguek Kee. Flaget indeholder nogle af de mest grundlæggende symboler i orientalsk filosofi. Um Yang symbolet ( Yin Yang) i midten udtrykker dualismen i universet. Alting eksisterer ud fra harmonisk balance mellem direkte modsætninger. Sådanne modsætninger er f.eks. Lys/Mørke, Nat/Dag, Opbygning/Nedbrydning, Aktiv/Passiv, Godt/Ondt. Det ene kan ikke eksistere uden det andet. I forbindelse med flaget symboliserer den blå del af cirklen jorden og den røde himlen. Bjælkemærkerne i hjørnerne kaldes gwe'er. På flaget er der 4, men hvis man medtager alle kombinationer kommer man op på 8. Hver gwe symboliserer op til flere af de grundlæggende begreber i universet.

6 Regler: Klubbens regler. Nedenstående punkter beskriver den disciplin, der forventes af dig, når du er til træning. Din dobog er pæn og bæltet lige langt i begge sider (ingen smykker o.lign.) Du bukker for dojangen (træningssalen) og de højeregraduerede og hilser på flaget, når du træder ind i træningssalen. Kommer du for sent, løber du op og bukker for træneren, inden du stiller dig op bagest på rækkerne. Du forlader ikke lokalet under træning for at drikke, tisse el.lign. Er du kommet til skade, spørger du træneren om lov, før du forlader træningssalen. Du tiltaler træneren på høflig vis, dvs. med kyosanim (1.-3. dan) eller toganim (kup). Når du står i gibon-joonbi-seogi (klarstand), står du klar, dvs. du står ikke og retter på tøjet, piller næse el.lign. Det samme gælder, når der bliver forklaret noget til andre på holdet, så bliver du også stående i den pågældende stand, indtil træneren giver dig besked på andet. Du fjanter og pjatter ikke med de andre under træningen - men du er meget velkommen til at hygge dig med træningskameraterne før og efter træningen. Overordnet bør du vise ydmyghed, høflighed og respekt for træneren, træningssalen og de andre, der deltager i træningen. Hygiejne regler Negle på tær og hænder skal klippes Føder og hænder skal være rene inden adgangen til dojangen Dobog-reglement Den officielle Taekwondo dobog skal være hvid, der kan anvendes to modeller: 1. Tunikamodellen, 2. Jakkemodellen. Klubmærket skal dette bæres på dragtens venstre brystside. På ryggens øverste halvdel kan kun stå Taekwondo med sorte bogstaver på dansk og/eller koreansk. Der må ikke på dragten bæres andre end ovenfor nævnte mærker eller tekster. Det er tilladt danbærere at bære sort revers på deres tunikamodel. Det er tilladt poombærere (danbærere under 15 år) at bære sort/rød revers på deres tunikamodel. Der må ikke bæres reklame på dobogén, dog tillades dragtens varemærke på max.5*5 cm. Det er klubbens og instruktørernes ansvar at dobogreglementet overholdes. Det er ikke muligt at deltage i Taekwondo Forbund s officielle arrangementer iført ureglementeret dogbog. Der må på dogbogen være påsat/broderet eget navn forneden på overdelen og/eller på bukselinningen. Skrifthøjde max 10mm. På venstre ærme kan bæres et mærke med relation til Taekwondo, så som klubben eller regionen.

7 Vedtægter for Taekwondo Team Haderslev Taekwondo Team Haderslev, vedtaget på generalforsamlingen d. 26. Februar Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Foreningen Taekwondo Klub - Team Haderslev, der har hjemsted i Haderslev Kommune, er stiftet februar Foreningen er tilsluttet Taekwondo Forbund (DTaF) under Danmarks Idrætsforbund (DIF) og er underlagt disses love og bestemmelser. Foreningen forholder sig neutral i forhold til interne grupperinger i dansk taekwondo. Klubbens adresse er hvor formanden bor. Alle udøvere skal være medlem af DTaF. 2 Foreningens formål er at dyrke Taekwondo, teknik, kamp og selvforsvar, samt på anden måde virke til at fremme denne sport. 3 Stk. 1. Stk. 2. Som aktivt medlem kan bestyrelsen optage enhver der findes egnet. Vilkår for indmeldelse fastsættes af bestyrelsen. Optagelse af passive medlemmer kan ske uanset alder. Passive medlemmer har ingen adgang til selve idrætsudøvelsen, men er valgbare til bestyrelsesarbejde. Jf. dog 11. Æresmedlemmer kan optages eller udnævnes efter bestyrelsens forslag, af en generalforsamling. Et æresmedlem er kontingent fri. 4 Stk. 1. Stk. 2. Stk. 1. Indmeldelsen skal ske skriftligt via indmeldelsesblanket til foreningens sekretær/kasserer eller via klubbens hjemmeside. For medlemmer under 18 år skal indmeldelsesblanketten underskrives af forældre eller værge. Vilkår for indmeldelse fastsættes af bestyrelsen. Udmeldelse kan kun accepteres, hvis medlemmet ikke har noget økonomisk mellemværende med foreningen. 5 Kontingent for aktive og passive medlemmer fastsættes på den ordinære generalforsamling. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen. Aktive medlemmer, der bliver langtidsskadede kan efter bestyrelsens bestemmelse gøres kontingent frie i skadesperioden. Trænere og bestyrelsesmedlemmer gøres kontingentfrie.

8 Stk. 2. Stk. 3. Et medlem kan efter ansøgning gøres kontingent fri af anden årsag, beslutning herom afgøres af bestyrelsen. DTaF s forbundslicens betales af foreningen for dennes aktive medlemmer og medlemmer af bestyrelsen. Passive medlemmer har pligt til selv at sørge for licens. 6 Kontingentet betales forud. Ved manglende betaling af kontingent gøres medlemmet opmærksom på at forholdet skal bringes i orden, ellers slettes denne af medlemslisten. Nyoptagelse af medlemmer kan kun ske hvis disse ikke har gæld i foreningen. 7 Et medlem kan udelukkes eller ekskluderes såfremt vedkommendes opførsel strider mod foreningens vedtægter, eller medlemmet på særlig grov måde har tilsidesat sine medlemspligter. Såvel i sager om udelukkelse som eksklusion har medlemmet krav på at blive hørt inden bestyrelsen træffer sin afgørelse. I sager om eksklusion har medlemmet krav på at sagen afgøres på førstkommende generalforsamling og at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt. En generalforsamlings afgørelse af en eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægter. Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Stk. 4. Stk. 5. Stk Trænerstaben udvælger en trænerkoordinator, der indkalder til trænermøder, bestiller gæstetrænere o. lign. Trænerkoordinatoren har reference til bestyrelsen og skal følge dennes vejledninger. Det er trænerstabens ansvar at sørge for at eleverne har modtaget tilstrækkelig undervisning til de kamp- og teknikstævner samt opvisninger de ønsker at deltage i. Eleven der ønsker at gå op til graduering (DTaF pensum) skal gå i samråd med trænerkoordinatoren. Meddelelse til elever der skal til graduering skal komme fra trænerkoordinatoren til den enkelte elev skriftligt, mindst 14 dage før gradueringen finder sted. Eleven der ønsker at gå op til graduering i en anden klub eller på en af DTaF s lejre eller lignende skal indhente godkendelse fra trænerkoordinatoren. 9 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af februar måned. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer der er fyldt 14 år, som ikke er i kontingent restance. Taleret har alle som har stemmeret. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 4 ugers varsel med skriftlig meddelelse direkte til alle medlemmer, med angivelse af dagsorden samt eventuelle forslag. Det reviderede regnskab udsendes til alle medlemmer sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

9 Forslag som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen afholdes. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal. 10 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse. 4. Fastsættelse af kontingent. 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af formand. 8. Valg af kasserer. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 10. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. 11. Valg af revisor og revisorsuppleant. 12. Eventuelt. 11 Generalforsamlingen vælger sin dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen. Beslutninger træffes ved simpelt flertal, dog kræver vedtægtsændringer og foreningens opløsning kvalificeret majoritet jf. 17 og 18. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer der er fyldt 16 år og har stemmeret jf. 10. For at kunne blive valgt til formand eller kasserer skal man dog være fyldt 18 år. Fraværende, valgbare medlemmer kan vælges når der ligger skriftligt tilsagn om at vedkommende vil modtage valg til forestående post. Afstemningen skal, såfremt 2 medlemmer forlanger det, foretages skriftligt. Der føres protokol over generalforsamlingens beslutninger. Protokollen godkendes og underskrives af dirigenten. 12 Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 25 % af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt overfor bestyrelsen fremsætter ønske herom. I sidst nævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter begæringens modtagelse. Stk. 1. Stk. 2. Stk Bestyrelsen består af en formand, en kasserer samt 3 bestyrelsesmedlemmer og vælges for 2 år af gangen af den ordinære generalforsamling. Formanden og 1 bestyrelsesmedlem er på valg i lige år, medens kassereren og 2 bestyrelsesmedlem er på valg i ulige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand ved første møde efter afholdt generalforsamling. Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.

10 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Stk. 4. Stk. 5. Stk. 6. Bestyrelsen indkalder til alle møder. Formanden repræsenterer klubben udadtil og er i retsforhold ene bemyndiget til at optræde på klubbens vegne. Kassereren fører klubbens regnskab, der løber fra 1. januar til 31. december og sørger for opkrævning af kontingent m.v. bestyrelsen kan i enkelte tilfælde indkalde rådgivere, hvis interesser og evner skønnes gavnlige for klubbens trivsel. 14 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 3 af dens medlemmer, heriblandt formanden, er til stede. Over bestyrelsens forhandlinger føres protokol. Ved økonomiske dispositioner over kr ,- (skriver totusinde femhundrede og nul) kræves bestyrelsens flertal. Køb, salg eller pantsætning af fast ejendom skal godkendes af generalforsamlingen. 15 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen skal inden den 10. januar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december til revisionen. Driftsregnskabet og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisionens påtegning og underskrift. Driftsregnskabet og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling. 16 På den ordinære generalforsamling vælges for et år ad gangen en revisor og en revisorsuppleant jf. 11. Revisionen skal hvert år i januar måned gennemgå det samlede regnskab og påse at beholdningerne er til stede. Revisionsformen er regnskabsmæssig revision og driftsregnskabet skal forsynes med påtegning. Revisionen har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 17 Forandringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget. 18 Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særlig indkaldt generalforsamling. Til dennes beslutningsdygtighed kræves at mindst 5/6 af foreningens stemmeberettigede medlemmer er tilstede og til forslagets vedtagelse kræves at mindst ¾ af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med overnævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.

11 19 Ovenstående paragraffer er gældende for Taekwondo Klub - Team Haderslev og er gældende efter godkendelse af generalforsamlingen den 25. februar Formand Kasserer

12 Om Taegeuk/Poomse: (A) Oprindelse af Poomse Taekwondo Poomse erne er designet til kollektivt at klare de ydre trusler, idet samfundet allerede har udviklet sig til en organiseret gruppe, som svækker nødvendigheden af isolerede individuelle forsvarsforholdsregler. For bestanddelen af fællesskabet bør træningen og videregivelsen af teknikker være bekvem og mindre besværlig. I denne forstand er Poomse en gradvist blevet systematiseret gennem praktiske oplevelser med hjælp fra filosofiske og lægelige videnskaber. Det antages, at i forgangne tider blev Poomse øvet i den regerende klasse, og det første Poomse mønster, som dukkede op i dokumenter eller monumenter/mindesmærker var omkring det 1. århundrede, da Koguryo beherskede Han racen (den koreanske). (B) Definition af Poomse Hver poom i Poomse'erne er nedarvet gennem ca års historie, tilsidst som et produkt af videnskabelig teknik formuleret på basis af den traditionelle nationale ånd og praktiske oplevelser. Fra det tekniske synspunkt er selve Poomse'en Taekwondo, og de basale bevægelser er ikke andet end indledende aktioner til at nå Poomse'en. Kjireugi (kamp) er en praktisk anvendelse af Poomse og Taekwondo-ånden er manifesteret, ikke i en abstrakt mental filosofi udtrykt i dokumenterne, men i udførelsen af Poomse. Hvad er Taekwondo-Poomse så? Poomse'en er opførslen, som udtrykker, direkte eller indirekte, mental og fysisk dannelse såvel som principperne for angreb og forsvar, som et resultat af dyrkelse af Taekwondo-ånd og teknikker. (C) Vigtigheden af Poomse Poomse'en er en serie af bevægelser for angrebs- og forsvarsteknikker, som kan øves og praktiseres selv uden tilstedeværelse af en instruktør i henhold til de fastsatte mønstre. Derfor har Poomse'en det fortrin, i øvelsen af denne, at forbedre elevens kireugi-teknikker og indlærte teknikker, inklusive specielle teknikker, som dårligt kan øves ved udelukkende træning af hver separat basal bevægelse. Poomse'en kan øves langs den usynlige eller tegnede Poomse-linie, som markerer positionen af fødderne og "retnings-linien", man skal følge. Taegeuk er et symbol, som repræsenterer principperne for opstandelsen af kosmos og normerne for menneskets liv. Periferien af Taegeuk-tegnet symboliserer evigheden, og de to dele, rød og blå, indeni cirklen symboliserer yin (negativ) og yang (positiv), som ser ud til at rotere hele tiden. Derfor er Taegeuk lyset, som er den samlede kerne af kosmos og liv, og dens grænseløshed tilkendegiver energi og kilden til livet. Yin og yang repræsenterer udviklingen af kosmos og livet og harmonien af de symmetriske halvdele f.eks. negativ og positiv, hårdhed og blødhed og materie og anti-materie. De otte bjælke-symboler (kaldet gwe er) udenom cirklen er arrangeret således at de følger Taegeuk en i et ordnet system. En bjælke (-) betyder yang og to bjælker (- -) betyder yin. Begge repræsenterer skabelsen af harmonien med de basale principper af alle kosmiske fænomener. Taegeuk en, evigheden og yin-yang er de tre elementer som udgør den filosofiske tre-enighed som beskrevet i Samil Sinko, den hellige skrift om den koreanske race. Oprindelsen af Taegeuk kategorier. Ifølge den gamle historiebog, Sinsi Bonki, (ca. 35 f.k.), skulle en søn af den 5. kejser af Hwan-ung dynastiet i et gammelt folkeslag af Tongyi-slægten, hvis navn var Pokhui, have modtaget himlens forordning om at have indblik i de universale sandheder, for derigennem at observere ritualer for himlen og tilsidst modtage de otte gwe er (bjælke-symboler). Endelig er dette blevet overleveret gennem en lang, lang historie af kong Mun, Chou tsu, Confucius og elev Kim Il bu, alle efterkommere af Tongyi racen. Elev Kim færdiggjorde endelig det nuværende Taegeuk-tegn. (C) Poomse (eller Poomsae) Taegeuk Poomse en blev etableret på basis af dybsindige Taegeuk-filosofier for at blive øvet af Taekwondobegyndere. Dens Poomse-linie og seogi er baseret på den konstante, basale Taekwondo-tanke. Taegeuk-monismen er rammen om denne Poomse, hver gwe reflekterende i et mønster af Taegeuk Poomse, som belyser Taekwondo-ånden og dybsindigheden af Taekwondo-teknikker.

13 Taegeuk/Poomse: (D) Overvejelser om at træne Poomse Poomse'en er en serie af vekslende forsvars- og angrebshandlinger : derfor er der hyppige ændringer af handlinger og sammensætning af teknikker. Man må være opmærksom på bevægelsen af kroppen, øjnene, åndedræt osv. Trinene, man skal være opmærksom på, er som følger : Fuld forståelse for vigtigheden af Poomse og principperne af dens sammensætning. En perfekt fæstnelse i hukommelsen af Poomse'ens linie, bevægelser og retning. Under træningen må følgende tages op til overvejelse : (a) Øjnene (b) Bevægelse af balancepunktet (c) Lav eller høj hastighed (d) Stærk eller svag kraft (e) Åndedræt (E) Træning af Poomse En fuldendelse af Poomse kan opnås gennem hård træning, som følger de 5 trin : 1. Mønster Det første trin i træningen af Poomse er at lære mønstret. Foruden nøjagtighed af handlingerne må der lægges vægt på koncentration af ånd, øjne og bevægelsesvinkler. 2. Vigtighed I det næste trin må vægten lægges på balance, styrke og svaghed, lav og høj hastighed, åndedræt og Poomse-linien. Vigtigheden af bevægelser, sammensætning af poom og den fuldendte Poomse må indlæres korrekt. 3. Praktisk brug Man må tilpasse det, man har lært, med den praktiske brug for at finde gennemførligheden. 4. Egen stil Man må evaluere sine meninger om effektiviteten af det, man har lært, sammenligne med sin kropsbygning, hurtighed, styrke, muskelstyrke, impulsive kraft, vigtige punkter i træningen osv., og moderere teknikkerne til sin egen stil. 5. Fuldendelse Man opnår en syntetisk fuldbyrdelse af Poomse-træning ved at mestre kunsten af Taekwondo-teknikker inklusive Taekwondo-ånd.

14 Taegeuk/Poomse: (F) Kategorier af Poomse Poomse'erne er kategoriserede ved hjælp af teknik, sammensætning og vigtige punkter, som hver er inddelt i 3 mindre grupper : 1. Teknik Teknikken betyder de tekniske mønstre i hele Poomse'en. Essensen af Taekwondo er kampkunsten ; derfor er kategoriseringen af anvendelige mønstre af teknikker vigtig. (a) Poomse, som indeholder forskelligartede teknikker : Denne indeholder flere teknikker af chagi og makki, end det er nødvendigt til praktisk brug. Anvendelige teknikker må vælges mellem disse i løbet af træningen. (b) Poomse, som indeholder anvendelige teknikker : Denne inkluderer kun praktisk brugte teknikker, som er inddelt i en serie af chigi-teknikker, en serie af makkiteknikker og en velafbalanceret kombination af chigi- og makki-teknikker. (c) Poomse, som indeholder simple teknikker : Denne er inddelt i den basale fremgangsmåde og den avancerede fremgangsmåde. I den avancerede fremgangsmåde er træningen i at udvikle kroppens indre styrke, ved at kontrollere åndedrættet, inkluderet. Variationerne af teknikkerne bør mestres gennem hård træning. 2. Sammensætning Sammensætningen af Poomse-bevægelser er forskelliggjort i henhold til forholdet mellem poom og teknik, håndteknikker og benteknikker og seogi og dens bevægelsesretninger. Bortset fra visse specielle tilfælde er Poomse-bevægelserne ligeligt fordelt omkring alle dele af kroppen, symmetrisk mellem for og bag og mellem venstre og højre. Derfor er forholdet mellem håndteknikker og benteknikker kriteriet, der bestemmer sammensætningen af Poomse-bevægelser : (a) Poomse med prioritet på håndteknikker (b) Poomse med prioritet på benteknikker (c) Poomse i hvilken håndteknikker og benteknikker er ligeligt fordelt 3. Vigtige punkter Poomse'en er også inddelt ved vægten, der lægges på enten styrke eller blødhed og enten en langsom bevægelse eller en hurtig bevægelse. Stærke, men langsomme bevægelser og hurtige, men bløde bevægelser er inkluderede i de lignende kategorier : (a) Stærk, men langsom Poomse (b) (c) Svag, men hurtig Poomse Poomse, som er velafbalanceret i styrke og svaghed, såvel som i langsomhed og hurtighed. De ovenstående metoder for kategorisering er dog ikke absolutte for den avancerede fremgangsmåde for træning. (G) Inddeling af Poomse Taegeuk Poomse'er fra Il (1.) Jang til Pal (8.) Jang klassificeres som Kup-gradernes Poomse'er, og Poomse'erne fra Koryo op til Ilyo som Dan-bærernes, dvs. sortbælternes Poomse'er. Poomse'en består af basale bevægelser og teknikker, og de er arrangeret til at passe rammen af bevægelsesretninger, som kaldes Poomse-linien. Poomse-linierne er beskrevet efter symboler eller kinesiske skrifttegn. (H) Typer af Poomse-linier Taegeuk Poomse : Disse består af 8 mønstre, som symboliserer de 8 spådomstegn (bjælker) i den orientalske videnskab om spådom, og det er sædvanligvis udtrykt ved hjælp af et kinesisk skrifttegn, som betyder en konge. (I) Symboler, der udtrykker retningerne af Poomse-linierne For den diagrammatiske betegnelse af hver Poomse-linie bliver nogle fonetiske symboler fra det koreanske alfabet brugt til at markere positionen af eleven, som udøver Taegeuk-træning Na : Ga : Da : Ra : Altid startpunktet af hver Poomse Retning fremad Venstre side fra startpunktet Højre side fra startpunktet

15 Nord Nordvest Nordøst Vest Øje Øje Øst Sydvest Sydøst Syd Diagrammer som viser hver Poomse linie:

16 10. kup - hvidt bælte med gul streg STAND 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (hilsestand) 35 Naranhi-seogi Parallel stand 38 Joochoom-seogi Hestestand 42 Apkoobi Lang stand 40 Apseogi Kort stand 50-1 Gibon-joonbi-seogi Klarstand ved grundteknik HÅNDTEKNIK Arae hechyomakki Lav sektion adskille blokering Arae-makki Lav sektion blokering Momtongmakki Midter sektion blokering Momtong anmakki Midter sektion blokering (modsat arm / ben) 56-1 Eolgulmakki Høj sektion blokering 77-1 Eolgul jireugi Slag høj sektion 77-2 Momtong jireugi Slag midter sektion 77-3 Arae jireugi Slag lav sektion BENTEKNIK 102 Naeryo-chagi Nedadgående spark 103 Bakat-chagi Udadgående spark 102 An-chagi Indadgående spark 94 Ap-chagi Front spark TEORI 8 Jumeok Knyttet hånd 74 Jireugi Slag fra hoften m. knyttet hånd 93 Chagi Spark Ap Front An Inderside/indadgående Bakat Yderside/udadgående Arae Lav sektion Momtong Midter sektion Eolgul Høj sektion Charyeo Indtag hilsestand Kyeongne Hils (buk) Joonbi Indtag klarstand Keuman Stop og indtag startposition Dirro dorra 180 graders vending Zuu Hvil/slap af Do bok Taekwondo dragt Do jang Taekwondo træningssal Toga-nim Træner under 1. dan Kyosa-nim Træner 1-3 dan Sabum-nim Træner 4. dan og mere Kukki jedeharjo kyeongne Hilsen til flag Nødværgeretten 13 Se bilag 1 Hvad betyder Taekwondo Se bilag 2

17 9. kup - gult bælte STAND 37 Pyeonhi-seogi Hvilestand HÅNDTEKNIK 58-8 Momtong bakatmakki Udadgående blokering i midter sektion 76-3 Bandae jireugi Slag over forreste ben 76-2 Baro jireugi Slag (modsat arm / ben) Sonnal eolgul bakat-chigi Udadgående slag m. knivhånd BENTEKNIK 96 Baldeung dollyo-chagi Cirkelspark, hvor der rammes med vrist DIVERSE Han bon kireugi (Et skridts kamp) 3 stk. Poomse Taegeuk il jang TEORI 16 Son Hånd 16 Sonnal Knivhånd 32 Baldeung Vrist 28 Dwichook Underside af hæl 84 Chigi Slag, der kommer fra skulderen Dollyo Cirkel Poom Grundteknik Poomse Sammensatte grundteknikker DTaF Taekwondo Forbund Hanna En (1) Dul To (2) Set Tre (3) Net Fire (4) Il Første (1.)

18 8. kup - orange bælte STAND 43 Dwit-koobi Sidestand HÅNDTEKNIK Anpalmok momtong Udadgående blokering m. inderside af underarm bakatmakki Sonnal eolgul anchigi Slag med knivhånd i høj sektion Hansonnal jebipoom mokchigi Slag mod hals (modsat arm / ben) Sonnal momtongmakki Knivhånds blokering Hansonnal momtong Enkelt knivhånds blokering bakatmakki Doo bon momtong jireugi Dobbelt slag BENTEKNIK 95 Yeop-chagi Sidespark 96 Apchook dollyo-chagi Cirkelspark, hvor der rammes med fodballe DIVERSE Han bon kireugi (Et skridts kamp) 5 stk. Sam bon kireugi (Tre skridts kamp) - udtales sah bon kireugi 3 stk. Poomse Taegeuk yi jang TEORI 25 Pal Arm 26 Palmok Underarm (armhals) 26-2 An-palmok Inderside af underarm 26-1 Bakat-palmok Yderside af underarm 29 Balnal Knivfod 27 Apchook Fodballe Jebipoom Svaleteknik Mok Hals Yeop Side Tasut Fem (5) Sam Tredje (3.) WTF World Taekwondo Federation ETU European Taekwondo Union

19 7. kup - grønt bælte STAND 38 Na-chooeo-seogi Dyb stand HÅNDTEKNIK 90-2 Jebipoom mok-chigi Slag mod hals - Svaleteknik Batangson momtong Nedadgående blokering med håndrod nulleomakki 84-1 Ap-chigi (deung-jumeok) Front slag (omvendt knoslag) 91-1 Pyeonson-keut seweo Fingerstik med lodret håndstilling chireugi Hansonnal momtong yeopmakki Enkelt knivhånds blokering til siden BENTEKNIK 98 Dwit-chagi Bagud spark 97 Bandal-chagi Halvmånespark 100 Mileo-chagi Skubbe spark DIVERSE Han bon kireugi (Et skridts kamp) 7 stk. Sam bon kireugi (Tre skridts kamp) - udtales sah bon kireugi 5 stk. Kireugi - der lægges vægt på : Afstandskontrol, rigtig bevægelse, rigtig teknik Poomse Taegeuk sam jang Hosinsul (selvforsvar) - frigørelse fra håndledsgreb TEORI 11 Deung-jumeok Oversiden af knyttet hånd 15 Sewoon-jumeok Lodret håndstilling med knyttet hånd 22 Batangson Håndrod 17 Son-deung Håndryggen 7-6 Son-keut Fingerspidserne 18 Pyeunson-keut Fingerstik 32-7 Balbadak Fodsål 91 Chireugi Stikslag Doo bon 2 eller dobbelt slag Mileo Skubbe Hvad er og betyder Kihap? Kampråb - Ki = energi, hap = samle Yusot Seks (6) Sah Fjerde (4.) Hvad betyder poomse? Imaginær kamp (se bilag 3) Shijak Begynd/start Kalyeo Stop/ Break Gyesok Fortsæt

20 6. kup - blåt bælte STAND 36 Oreun-seogi Højre stand 36 Oen-seogi Venstre stand 47 Ap-koa-seogi Forlæns krydsstand 47 Dwit-koa-seogi Støttestand (bagrlæns krydsstand) HÅNDTEKNIK Me-jumeok momtong naeryochigi Nedadgående slag med ydersiden af knyttet hånd Palkoop dollyo-chigi Cirkel albueslag Palkoop pyojeok-chigi Albue pletslag 78-1 Yeop-jireugi Sideslag BENTEKNIK 97-2 Biteureo-chagi Vridespark 99 Beodeo-chagi Bøje-stræk spark 111 Ieo-chagi To ens spark lige efter hinanden (forskellige ben) 109 Seokeo-chagi To forskellige spark lige efter hinanden (samme ben) 28-2 Jijjigki Stamp / tramp / pulverisere DIVERSE Han bon kireugi (Et skridts kamp) 9 stk. Der lægges vægt på : Gode blokeringer, gode stande, gode angreb, rigtige målområder Sam bon kireugi (Tre skridts kamp) - udtales sah bon kireugi 7 stk. Kireugi - 3x2 min. Poomse Taegeuk sah jang Hosinsul (selvforsvar) - frigørelse fra skulder/brystgreb TEORI 26-4 Mit-palmok Undersiden af underarm 11 Me-jumeok Ydersiden af den knyttede hånd 25 Palkoop Albue 33 Dari Ben 7-29 Mooreup Knæ Pyojeok Plet/punkt Ilkup Syv (7) Oh Femte (5.)

21 5. kup - blåt bælte med rød streg HÅNDTEKNIK Hansonnal eolgul Vride blokering med enkelt knivhånd biteureomakki 57-2 Eolgul bakatmakki Udadgående blokering i høj sektion Batangson momtongmakki Håndrods blokering i midter sektion BENTEKNIK 106 Twieo-chagi Flyvende spark m. forreste ben 105 Goolleo-chagi Trampe spark 111 Ieo seokeo-chagi Samme som Ieo-chagi, men forskellige spark 109 Momdollyo-chagi Dreje kroppen spark 101 Hooryo-chagi Sving spark DIVERSE Han bon kireugi (Et skridts kamp) 11 stk. Sam bon kireugi (Tre skridts kamp) - udtales sah bon kireugi 9 stk. Kireugi - 3x2 min. Der lægges vægt på : Rigtige blokeringer, kraftfulde men kontrollerede teknikker Poomse Taegeuk oh jang Hosinsul (selvforsvar) - frigørelse fra halsgreb (kvælertag) TEORI 45-3 Apchook-moa-seogi Tæer samle stand 37 Anchong-seogi Hvilestand (fødderne indad) 29 Balkeut Tåspidser 31 Dwikoomchi Hæl Mom Krop Jodul Otte (8) Yook Sjette (6.) Dommerreglement Start en kamp (se bilag 6)

22 4. kup - rødt bælte STAND Beom-seogi Tigerstand 52-4 Poom seogi : Bojumeok joonbi-seogi Dækket næve retstand HÅNDTEKNIK Batangson geodureo Håndrods blokering med støtte (modsat arm / ben) momtong anmakki Eotgeoreo araemakki Krydshånds blokering i lav sektion Gawi makki Sakse blokering 15-5 Doo jumeok jecheo jireugi Dobbelt slag m. knyttet næve med håndfladen opad Momtong hechyomakki Udadgående adskille blokering Geodeureo deung-jumeok Omvendt knoslag i høj sektion med støtte eolgul apchigi 85-2 Eolgul bakatchigi Udadgående slag Batangson momtong anmakki Håndrods blokering (modsat arm / ben) BENTEKNIK 109 Geodeup chagi To spark m. samme ben ,2 Pyojeok-chagi Pletspark Nakeo chagi Krog spark 103 Mooreupchigi Knæspark/slag DIVERSE Han bon kireugi (Et skridts kamp) 13 stk. Sam bon kireugi (Tre skridts kamp) - udtales sah bon kireugi 11 stk. Kireugi - 3x3 min. Poomse Taegeuk yook jang Hosinsul (selvforsvar) - frigørelse af omklamring bagfra TEORI 12 Pyeon jumeok Kattenæve 15 Doo jumeok Dobbelt knytnæve 52 Bo jumeok Dækket næve 21 Gomson Bjørnehånd 39 Mo-seogi Spidsstand Geodeureo Støtte Eotgeoreo Kryds Gawi Saks Ahope Ni (9) Jool Ti (10) Chill Syvende (7.)

23 3. kup - rødt bælte med en sort streg HÅNDTEKNIK 58-8,1 Geodeureo momtongmakki Blokering i midter sektion med støtte Geodeureo araemakki Blokering i lav sektion med støtte 71-8 Oe-santeul makki En hånds bjerg blokering 83-7 Dan-gyo teok jireugi Træk med en hånd og udfør slag med den anden hånd mod hage BENTEKNIK Doo-baldangsang chagi 2 flyvende spark efter hinanden, hvor det første er et falsk spark DIVERSE Han bon kireugi (Et skridts kamp) 15 stk. Sam bon kireugi (Tre skridts kamp) - udtales sah bon kireugi 13 stk. Kireugi - 3x3 min. med beskyttelsesudstyr Poomse Taegeuk chill jang Hosinsul (selvforsvar) - frigørelse af omklamring forfra TEORI 13 Bamjumeok Kastanjenæve 30 Balnaldeung Inderside af fod 39 Mo-joochoom-seogi Spids hestestand 41 Ap-joochoom-seogi Kort hestestand Teok Hage Dangyo Trække Santeul Bjerg Oe-santeul Halvt bjerg Pal Ottende (8.) Taekwondo s historie Se bilag 4

24 2. kup - rødt bælte med to sorte streger HÅNDTEKNIK Sonnal araemakki Knivhånds blokering i lav sektion Hansonnal araemakki Enkelt knivhånds blokering i lav sektion Palkoop naeryochigi Nedadgående albuestød Palkoop olryeochigi Opadgående albuestød BENTEKNIK Twieo ieo-chagi Samme spark 2 gange - flyvende DIVERSE Han bon kireugi (Et skridts kamp) 17 stk. Sam bon kireugi (Tre skridts kamp) - udtales sah bon kireugi 15 stk. Kireugi - 3x3 min. med beskyttelsesudstyr Poomse Taegeuk pal jang Hosinsul (selvforsvar) - frigørelse af div. greb, når man ligger på ryggen TEORI 14-6 Jibge jumeok Pincetnæve 17-2 Sonnal deung Modsat knivhånd 19-5 Gawison keut Sakse-fingerstik 19-6 Hanson keut Enkelt-fingerstik 20-7 Moeun-dooson keut Dobbelt fingerstik 20-8 Moeun-seson keut Tre-fingerstik 39 An-chung-joochoom-seogi Indaddrejet hestestand Olryeo Opadgående Ko Niende (9.) Ship Tiende (10.) Udvidet kendskab til dommerreglementet: Advarsel og minuspoint Se bilag 5

25 1. kup - rødt bælte med tre sorte streger 53 Poom seogi : Tongmilgi joonbi-seogi STAND Skubbe klar stand HÅNDTEKNIK 82-3 Pyojeok-jireugi Plet slag Palkoop yeop chigi Albuestød til siden Me jumeok arae pyojeokchigi Pletslag i lav sektion 24 Mooreup keokki Knække knæ Anpalmok hechyomakki Adskille blokering med indersiden af underarm 18-6 Pyeonsonkeut jechyo-chireugi Fingerstik med håndfladen opad 24 Kaljebi Slag/stik mod hals BENTEKNIK Twieo baggueo chagi Flyvende spark med bageste ben DIVERSE Han bon kireugi (Et skridts kamp) 19 stk. Sam bon kireugi (Tre skridts kamp) - udtales sah bon kireugi 17 stk. Kireugi - 3x3 min. med beskyttelsesudstyr, kamp mod 2 modstandere Kendskab til Poomse Koryo TEORI 21 Modeumson keut Femfingerstik 24 Keokki Knække 24 Agwison Rundingen mellem tommel- og pegefinger 24 Kaljebi Benævnelse for slag mod hals med agwison 18-3 Je chin pyeonsonkeut Håndfladen opad (fingerstik) 44 O-ja-seogi T-stand 46 Gyottari-seogi Hjælpestand

26 Bilag BILAG 1 Nødværgeretten 13 : 13 stk. 1 : Handlinger foretaget i nødværge er straffri for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb, og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarlig. 13 stk.2 : Overskrider nogen grænsen for lovlig nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse. BILAG 2 Hvad betyder Taekwondo? Tae betyder : Fod (springe eller sparke) Kwon betyder : Næve/hånd (slag eller stød) Do betyder : System/filosofisk vej I daglig tale : Fod-spark-næve-systemet. Hvad er poomse? BILAG 3 Poomse er en imaginær kamp, under den formodning, at du bliver angrebet fra alle retninger Formålet med poomse er at opøve Taekwondo udøverens : Fleksibilitet Muskel- og åndedrætskontrol Hurtighed Præcision Koordination Udholdenhed Når du udfører en Poomse skal følgende punkter overholdes : I kontaktøjeblikket skal de anvendte muskler være spændt Poomse en skal altid udføres rytmisk Du skal kende alle bevægelsernes formål Alle handlinger skal udføres så realistisk som muligt Du skal altid kigge, inden du laver en teknik

27 BILAG 4 Taekwondo s historie : Taekwondo har en interessant historisk baggrund, der strækker sig over flere tusinde år. I den tidligste form blev Taekwondo sandsynligvis brugt som et våben af mennesker til at beskytte sig mod angreb fra mennesker eller vilde dyr. Da disse angreb jo kunne finde sted fra hvilken som helst retning udvikledes serier af selvforsvarsteknikker, således at man altid kunne forsvare sig, uanset hvorfra angrebet kom. Hermed havde man lavet et bestemt mønster bestående af blokeringer, spark og slag, som blev grundlaget for vore dages Taekwondo. Det har ikke ligget helt klart, hvorvidt Taekwondo var hjemmehørende i Korea eller ej. Nogle mener, at det skulle stamme fra Kina eller andre asiatiske lande; men de historiske beviser støtter ikke disse konklusioner. Oprindelsen af den østerlige kampkunst tilskrives den indiske buddhist munk Bodhidharma. Ifølge nogle Chan Buddhistiske tekstbøger kom Bodhidharma til Kina i det 6. årh. e.kr. Han grundlagde et kloster ved Shaolin-So, hvor han begyndte at undervise i specielle åndedrætsteknikker og meditation. Da munkene ikke fysisk var i stand til at praktisere hans strenge teknikker, lærte han dem nogle metoder til at styre deres krop og sjæl. Disse metoder lagde senere grunden for de kinesiske kampkunstarter som Kung Fu, Kempo og Tai Chi Chuan. I Korea kan de første håndgribelige beviser på Taekwondo dateres tilbage til de tre kongerigers periode. Et vægmaleri i en hule bygget i kongeriget Koguryo (37 f.kr. -66 e.kr.) i det sydlige Manchuriet (N.Korea) viser tydeligt to mænd i kamp. Dette er bare én af flere vægmalerier, der er fundet i flere huler. Da dette vægmaleri kan dateres til et sted mellem 3 e.kr e.kr., kan det med sikkerhed siges, at Taekwondo var kendt i Korea på dette tidspunkt. Dvs. lang tid før Bodhidharma kom til Kina. I kongeriget Silla (57 f.kr e.kr.) nåede Taekwondo et højt niveau. Det var Silla, der forenede de tre kongeriger, først med Paekje i 668 e.kr. og med Koguryo i 670 e.kr. En militær organisation kaldet Hwa Rang Do spillede en stor rolle i foreningen af de tre kongeriger. Hwa Rang Do bestod af unge adelsmænd fra de bedste familier. Disse unge krigere praktiserede en tidlig form for Taekwondo kaldet Soo Bak. Det var dog i Koryo Dynastiet (935 e.kr e.kr.) at Taekwondo opnåede sin største popularitet. Soo Bak Do, som Taekwondo blev kaldt dengang, blev dyrket som en sport med fastlagte regler. Senere gennem de forskellige Yi-Dynastier (1392 e.kr e.kr) gik det alvorligt tilbage for Soo Bak Do eller Tae Kyon, som det senere blev kaldt. Grundlæggeren af Yi-Dynastiet kong Taejo gjorde confucianisme til statsreligion i stedet for buddhismen. Ifølge confucianismen skulle overlegne mænd bruge sin tid på at studere kinesiske skrifter, digte eller spille musik, fysiske anstrengelser var kun for almindelige mennesker. Under japanernes besættelse ( ) af Korea forbød japanerne al kulturel aktivitet herunder også Tae Kyon, der således kun kunne dyrkes i al hemmelighed. I denne periode bragte japanerne nye stilarter så som karate og Kung Fu til Korea. Nye og gamle teknikker blev blandet sammen og stilarter som Tang Soo Do og Kong Soo Do opstod. Efter anden verdenskrig udviste en gruppe instruktører stor interesse for at genoplive den oprindelige Tae Kyon. Det resulterede i, at 6 store skoler gik sammen og man valgte at bruge det nye navn TAEKWONDO. Se næste side for Historie Årtals-oversigt.

28 Historie årstals-oversigt e.kr. De første beviser på koreanske Taekwondo lignende teknikker findes på et vægmaleri dateret i denne periode. Vægmaleriet stammer fra en hule i datidens Koguryo kongerige e.kr Den indiske buddhist munk Bodhidharma ankom til et kloster ved Shaolin-So i Kina. Her underviste han i meditation og specielle fysiske øvelser og åndedrætsteknikker. Som følge af træningen lærte munkene en høj grad af beherskelse over krop og sind. Metoderne lagde senere grunden for de kinesiske kampkunstarter som Kung Fu, Kempo og Tai Chuan. Da hans indsats dateres væsentlig senere end vægmaleriet under Koguryo, er det således ikke korrekt, at han grundlagde den asiatiske kampkunst. 57 f.kr.-668 e.kr. Kongeriget Silla regerede i et område svarende til den sydøstlige del af det nuværende Sydkorea. 37 f.kr-668 e.kr. Kongeriget Koruryo regerede i nord i et område omtrent svarende til Nordkorea og Manchuriet. Her havde man en folkelig bevægelse ved navn Kyung Dang, som trænede militær teknikker med støtte fra det officielle militær, Son Bae. 18 f.kr-670 e.kr Kongeriget Paekche regerede i sydvest i et område svarende til store dele af det nuværende Sydkorea. Ca.576 e.kr. Hwarang skolen blev grundlagt i Silla af den buddhistiske munk Won Kwang Bopsa på kong Jin Hung ønske. Hwarang, som betyder blomstrende ungdom, bestod af unge, veltrænede og højt motiverede adelige mænd. De blev bla. trænet i kamteknik, militær taktik, filosofi og etik. Det kampsystem de trænede efter, blev oftest benævnt Soo Bak. Der blev lagt vægt på høj moral både i omgang med andre mennesker og i kamp e.kr. De tre kongerigers periode sluttede, da Silla samlede Paekche, de sydlige dele af Kogoryo og Silla til et Storsilla og dannede en koreansk stat med central regering e.kr. Kongeriget Storsilla regerede over det samlede Korea. Når Silla var i stand til at samle de tre kongeriger, skyldtes det bla. Hwarang krigerne i kraft af deres dygtighed og kampmoral. Datidens kampsportsgrene, som blev vist ved officielle lejligheder, var bla. Soo Bak (overvejende håndteknikker), Tok Kyon I, som senere blev til Tae Kyon (overvejende benteknikker), Sirrum (brydning) og Kyok Gom (sværdkamp) e.kr. Koryo-dynastiet tog over efter Storsilla. Soo Bak opnåede i den periode sin største popularitet og var ikke længere kun en militær disciplin, men også en sport med fastlagte regler e.kr. Yi-dynastiet afløste Koryo-dynastiet, og konfucianismen blev gjort til statsreligion i stedet for buddhismen. Ifølge konfucianismen skulle højerestående mænd bruge deres tid på at studere kinesiske skrifter, digte eller spille musik. Fysiske anstrengelser var kun for almindelige mennesker. Som en konsekvens gik det i løbet af perioden alvorligt tilbage for kampkunst som Soo Bak og Taekyon e.kr. Generalerne Yi Dok Mu og Park Tae Ka skrev den første kampkunst lærebog, Mu Ye Do Bo Tong Ji. I fire bind beskrev de i tekst og figurer 24 forskellige koreanske kampkunstarter, som var i fare for at blive glemt, da hæren overvejende trænede bueskydning e.kr. Under den japanske besættelse forbød regeringen alle koreanske kulturelle aktiviteter, og tvang befolkningen til at tage japanske navne. Enhver form for træning af koreanske kampsystemer var således også forbudt. de kunne derfor kun trænes i hemmelighed. Japanerne bragte nye stilarter til Korea bla. Judo og Karate. Disse blandedes med gamle stilarter, og systemer som Tang Soo Do og Kong Soo Do opstod e.kr. Korea blev atter frit, og hæren begyndte igen at undervise i koreansk kampkunst. Der åbnedes nye skoler eksempelvis Chun Do Kwan og Moo Duk Kwan. I årene efter fulgte flere skoler.

29 1955 e.kr. Lederne af de store skoler mødtes d. 11. april med det formål at samle de forskellige stilarter til ét stort system. De enedes om at gøre det under navnet Tang Soo Do. Navnet blev senere ændret til TAEKWONDO, som bedre beskrev kunsten og mindede mere om det gamle navn Tae Kyon, en af forløberne for Taekwondo e.kr. General Choi Hong Hee, 9. dan, blev leder for det nystiftede International Taekwondo Federation (ITF). Han var en af hovedmændene bag sammenslutningen til et system e.kr. Choi Hong Hee blev udvist af Sydkorea efter et mislykket statskup e.kr. Kukkiwon blev indviet. Kukkiwon blev senere gjort til hovedkvarter for Taekwondo e.kr. Den 28. maj blev World Taekwondo Federation (WTF) stiftet med Dr. Un Young Kim som præsident. Det første verdensmesterskab blev afholdt i Kukkiwon e.kr. Hyong s og Palgwe er, som stilmæssigt lå tæt op ad karate, erstattedes i WTF af Taegeuk er og de nuværende højbælte poomse er. Taegeuk poomse er blev udviklet i samarbejde mellem Tae Kyon mester Song Dok Gi og Taekwondo mestre. I de nye serier introduceredes kortere og smallere stande samt de benteknikker som Taekwondo nu er kendt for. Taekwondo i Danmark Taekwondo introduceredes i Danmark ved at to hollandske instruktører, Theo P. Salm og Bernd Denni, underviste på campingpladser i deres ferie. En af eleverne var Gunnar Sørensen, som får Taekwondo introduceret som en disciplin under Judo Union Gunnar sørensen, 4. kup, åbnede Danmarks første klub med ca. 100 medlemmer i Sønderborg Gunnar Sørensen fungerede som den første landstræner for Danmark Den 15. februar blev Taekwondo Forbund (DTF) dannet med Gunnar Sørensen som formand Choi Kyong An kom til Danmark og blev dansk landstræner DTF blev optaget under Idrætsforbund (DIF). Ko Tae Jeong blev dansk landstræner. Det 3. Europamesterskab afholdtes i Esbjerg Det 6. verdensmesterskab for mænd og det 1. verdensmesterskab for kvinder afholdtes i Brøndby hallen. Else Marie Olsen og Michael Knudsen vandt bronze, mens Lene Lauritzen vandt sølv Annemette Christensen vandt guld og Karin Schwartz vandt sølv ved OL i Seoul Der afholdtes Europamesterskaber i Århus Gergely Salim og Tonny Sørensen vandt guld og Josef Salim vandt sølv ved VM i Athen Gergely Salim vandt guld ved OL i Barcelona Stort gennembrud for Danmark ved EM i teknik i Østrig, hvor Dang Dinh Ky Tu vandt guld individuelt og Henrik Bak Knudsen, Michael Ryge, Martin Lamm vandt guld i synkron.

30 BILAG 5 Dommerreglement (advarsel og minuspoint) : Ulovlige angreb : Kyong-go forseelse (advarsel) : 1. Gribe fat i sin modstander 2. Skubbe sin modstander med skulder, krop, hånd og arm 3. Holde sin modstander med hænder og arme 4. Krydse sikkerhedslinien med vilje 5. Flygte fra kamp ved at vende ryggen til modstanderen 6. Falde med vilje 7. Foregive smerte 8. Angribe med knæ 9. Angribe de private dele med vilje 10. Stampe eller sparke dele af modstanderens ben med vilje 11. Angribe modstanderens hoved med hånden eller næven 12. Gestikulere for at indikere scoring eller fratrækning af point, ved at løfte hånden eller lignende 13. Uønskede bemærkninger eller upassende opførsel fra kæmperens eller sekundantens side Se uddybende kommentarer i lovmappen afsnit 7 11 Ulovlige angreb : Gam-jeom forseelse (minuspoint) : 1. Angribe en falden modstander 2. Angribe forsætligt efter kamplederens annoncering af kal-yeo 3. Angribe forsætligt modstanderens ryg eller bagsiden af hovedet 4. Angreb på modstanderens hoved med hånd eller næve 5. Nikke skalle 6. Krydse sidelinien (12x12) 7. Kaste modstanderen 8. Voldelig opførsel eller upassende bemærkninger rettet fra modstanderens eller sekundantens side Se uddybende kommentarer i lovmappen afsnit 7 12

Facitliste til teoriprøve. Klubgraduering lørdag 8. december 2012

Facitliste til teoriprøve. Klubgraduering lørdag 8. december 2012 Facitliste til teoriprøve Klubgraduering lørdag 8. december 2012 1 Momtong Midter sektion Lav sektion Høj sektion 1 2 Geodeureo Saks Kryds Støtte 2 3 Hvor mange handlinger er der i Taegeuk sah Jang? 20

Læs mere

10. kup - hvidt bælte med gul streg. DIVERSE Gi Chu Il Bu

10. kup - hvidt bælte med gul streg. DIVERSE Gi Chu Il Bu 10. kup - hvidt bælte med gul streg 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (hilsestand) 35 Naranhi-seogi Parallel stand 38 Joochoom-seogi Hestestand 42 Apkoobi

Læs mere

Tilbud til klubberne i DTaF. I kan benytte følgende mærkater fra forbundets gamle børnepensum i jeres klubber.

Tilbud til klubberne i DTaF. I kan benytte følgende mærkater fra forbundets gamle børnepensum i jeres klubber. Tilbud til klubberne i DTaF. I kan benytte følgende mærkater fra forbundets gamle børnepensum i jeres klubber. Mærkaterne kan ikke købes hos DTaF og I skal derfor selv trykke dem. Fra 1. august 2016 vil

Læs mere

ROSKILDE SEUNG-LI NINJA TEAM MON-BÆLTE PENSUM

ROSKILDE SEUNG-LI NINJA TEAM MON-BÆLTE PENSUM ROSKILDE SEUNG-LI NINJA TEAM ROSKILDE SEUNG-LI, NINJA TEAM GULT BÆLTE Visuelt Koreansk Dansk MOA-SEOGI SAMLEDE FØDDER STAND AP-SEOGI KORT STAND MOMTONG JIREUGI SLAG I MIDTER SEKTION MOMTONG MAKKI INDADGÅENDE

Læs mere

Teoriprøve Klubgraduering XXX 2013

Teoriprøve Klubgraduering XXX 2013 Teoriprøve Klubgraduering 2013 Navn : Grad : 4 Kup Start : Slut : Sensor : 1 Momtong jireugi Slag lav Slag midter Slag høj 2 Eolgulmakki Midter blokering Lav blokering Høj blokering 3 Taegeuk yi Jang?

Læs mere

10. kup - hvidt bælte med gul streg

10. kup - hvidt bælte med gul streg 10. kup - hvidt bælte med gul streg 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (hilsestand) 35 Naranhi-seogi Parallel stand 38 Joochoom-seogi Hestestand 42 Apkoobi

Læs mere

Team Odense Taekwondo Klub

Team Odense Taekwondo Klub Introduktion Børnepensummet tager udgangspunkt i voksenpensummet til grønt bælte. Dette pensum er blevet splittet op i mange små dele, som børnene bliver testet i undervejs. Formålet med dette er, at give

Læs mere

DTaF's officielle Taegeuk-bog

DTaF's officielle Taegeuk-bog DTaF's officielle Taegeuk-bog Rettet d. 28/1-99 Forord Hermed udgives Dansk Taekwondo Forbunds (DTaF's) officielle Taegeuk og Poomse bog. Det har været en hård "fødsel", primært fordi materialet er meget

Læs mere

Maeng Ho Mon-pensum Version 1, Jesper Nielsen, Maeng Ho Juli 2012

Maeng Ho Mon-pensum Version 1, Jesper Nielsen, Maeng Ho Juli 2012 Maeng Ho Mon-pensum Indledning Maeng Ho, Glamsbjerg Taekwondoklubs monpensum er bygget op over DTF s pensum til 10 og 9 kup. Selve træningen er planlagt til at vare 45minutter, fordelt på ca. 30 minutters

Læs mere

Taekwondo Monbælte Pensum

Taekwondo Monbælte Pensum Udarbejdet af Jon A. Christensen Ved brug af Taekwondo Monbælte Pensum Med inspiration fra DTaF Kup og Dan Pensum Hae Sung Bornholm Taekwondo Klub 18/03-2014 5. mon gult monbælte Apkoobi Lang stand Arae-makki

Læs mere

9. Kup til 1. kup pensum 태권도 가족

9. Kup til 1. kup pensum 태권도 가족 Pensums betydning Pensum er det Taekwondo materiale, som eleven skal op i til en graduering. Kireugi og Poomse Taegeuk er ikke WTF kamp eller WTF teknik mesterskab. Kireugi kan være uden beskyttelse(dog

Læs mere

Koreansk-Dansk ordliste

Koreansk-Dansk ordliste - ordliste A Agwison Rundingen mellem tommel- og pegefinger 24 Ahope Ni (9) An Inderside/indadgående An-chagi Indadgående spark (Rammer med flad fod) 102 Anchong-seogi Hvilestand (fødderne indad) 37 An-chung-joochoom-seogi

Læs mere

10. kup - hvidt bælte med gul streg

10. kup - hvidt bælte med gul streg 10. kup - hvidt bælte med gul streg STAND 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (hilsestand) 35 Naranhi-seogi Parallel stand 38 Joochoom-seogi Hestestand 42

Læs mere

10. kup - hvidt bælte med gul streg

10. kup - hvidt bælte med gul streg 10. kup - hvidt bælte med gul streg STAND 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (hilsestand) 35 Naranhi-seogi Parallel stand 38 Joochoom-seogi Hestestand 42

Læs mere

10. kup - hvidt bælte med gul streg

10. kup - hvidt bælte med gul streg 10. kup - hvidt bælte med gul streg STAND 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (hilsestand) 35 Naranhi-seogi Parallel stand 38 Joochoom-seogi Hestestand 42

Læs mere

BØRNE- GULT BÆLTE. Jeg kan: Jeg ved at: Stå på et ben i 20 sekunder Lave 5 ordentlige armbøjninger

BØRNE- GULT BÆLTE. Jeg kan: Jeg ved at: Stå på et ben i 20 sekunder Lave 5 ordentlige armbøjninger BØRNE- GULT BÆLTE Tælle til ti på koreansk Stå i moa-seugi Stå i Naranhi-seugi Stå i Ap-seugi Lave en Eolgulmakki Lave en Jireugi Lave en Ap-chagi Lave en Naeryo-chagi Stå på et ben i 20 sekunder Lave

Læs mere

Aalborg Taekwondo Klub TAEKWONDO PENSUM. Gældende for klubbens medlemmer.

Aalborg Taekwondo Klub TAEKWONDO PENSUM. Gældende for klubbens medlemmer. Aalborg Taekwondo Klub TAEKWONDO PENSUM Gældende for klubbens medlemmer. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse TAEKWONDO...2 PENSUM...2 Indholdsfortegnelse...3 10 kup:...4 9 kup:...6 8. kup:...8 7. kup:...10

Læs mere

10. kup - hvidt bælte med gul streg

10. kup - hvidt bælte med gul streg 10. kup - hvidt bælte med gul streg STAND 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (hilsestand) 35 Naranhi-seogi Parallel stand 38 Joochoom-seogi Hestestand 42

Læs mere

PENSUM 10. - 1. kup samt 1. dan

PENSUM 10. - 1. kup samt 1. dan PENSUM 10. - 1. kup samt 1. dan Dansk Taekwondo Forbunds love afsnit 10 Rev. 30/4-1999 10. KUP - Hvidt bælte m/gul snip 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle

Læs mere

GUL MON-BÆLTE. JEG KAN: JEG VED AT:

GUL MON-BÆLTE. JEG KAN: JEG VED AT: Mon-pensum. GUL MON-BÆLTE. 1:Stå i en moa-seogi. Samlede fødder stand. 2:Stå i en apkoobi. Lang stand. 3:Lave en araehechyomakki. Blokering til siden i lav sektion.(begge hænder) 4:Lave en jireugi. Slag

Læs mere

Hae Sung Monpensum. Udarbejdet med inspiration fra DTaF Pensum. Hae Sung Bornholm Taekwondo Klub. Hae Sung Monpensum V2. Hae Sung Monpensum V2

Hae Sung Monpensum. Udarbejdet med inspiration fra DTaF Pensum. Hae Sung Bornholm Taekwondo Klub. Hae Sung Monpensum V2. Hae Sung Monpensum V2 1 Hae Sung Monpensum Udarbejdet med inspiration fra DTaF Pensum Hae Sung Bornholm Taekwondo Klub 2 10. Mon Gult monbælte Apkoobi STANDE Lang stand Arae-makki Momtong (bandae) jireugi Arae hechyomakki HÅNDTEKNIK

Læs mere

Thisted Taekwondo Klub Sun Do

Thisted Taekwondo Klub Sun Do Pensumsamling Thisted Taekwondo Klub Sun Do Navn Vores navn Sun Do har vi fået af vores e mester Ko Tae Jeong. Sun Do betyder går først den rigtige vej Værdier Vore værdier i Sun-Do er baseret på traditionel

Læs mere

Pensum. Esbjerg City Taekwondo Klub

Pensum. Esbjerg City Taekwondo Klub Pensum Esbjerg City Taekwondo Klub Mon gul Tælle til fire på Koreansk (hanna, duul,set, net) Stå i moa-seugi (fødderne samlet) Stå i apkoobi (Lang stand forreste ben bøjet, bagerste strakt) Lave en Araehechyomakki

Læs mere

Østerbro Taekwondo Klub

Østerbro Taekwondo Klub Østerbro Taekwondo Klub MON-pensum (børn 5-9 år) Østerbro Taekwondo Klub Sun Jin Sae Sim 1 Indhold Gul MON-bælte... 3 Orange MON-bælte... 4 Grøn MON-bælte... 5 Blå MON-bælte... 6 Blå med 1 rød snip MON-bælte...

Læs mere

TIGER KIDS BØRNEPENSUM

TIGER KIDS BØRNEPENSUM TIGER KIDS BØRNEPENSUM Målrettet børnepensum for børn mellem 5-10 år. Hae Sung Bornholm Taekwondo Klub 10. mon - Gult monbælte Apseogi STANDE Kort stand Momtong bandae jireugi HÅNDTEKNIK Slag fra hoften

Læs mere

Mon-pensum - forslag

Mon-pensum - forslag Mon-pensum - forslag JEG KAN: 1: Stå i en moa seogi. 2: Stå i en ap koobi. 3: Stå i en ap seugi. 4: Stå i en Gibon joonbi seugi. 5: Lave en jireugi. 6: Lave en area makki. 7: Lave en apchaolligi. 8: Lave

Læs mere

Mon gul. Mon orange. Mon- Pensum Baseret på Esbjerg City Taekwondo Klubs Mon- pensum stor tak til Karin Schwartz 6. dan. Hvorfor?

Mon gul. Mon orange. Mon- Pensum Baseret på Esbjerg City Taekwondo Klubs Mon- pensum stor tak til Karin Schwartz 6. dan. Hvorfor? Mon- Pensum Baseret på Esbjerg City Taekwondo Klubs Mon- pensum stor tak til Karin Schwartz 6. dan Hvorfor? Taekwondo er en fysisk såvel som mentalt krævende disciplin, og følgelig må man indrette sporten

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Bilag BILAG 1 BILAG 2 BILAG 3

Bilag BILAG 1 BILAG 2 BILAG 3 Bilag BILAG 1 Nødværgeretten 13 : 13 stk. 1 : Handlinger foretaget i nødværge er straffri forsåvidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb,

Læs mere

Hwarang Taekwondo Pensum

Hwarang Taekwondo Pensum Hwarang Taekwondo Pensum 9. kup 1. dan Hwarang Taekwondo Pensum Rev. 03 04 13 Generelle krav til teknik: De fastsatte krav til hvert bælte er minimums krav. Dvs. eleven må gerne lære mere end til minimumskrav,

Læs mere

Furesø Taekwondo Klub www.bulsajo.dk

Furesø Taekwondo Klub www.bulsajo.dk Bilag 18 Gi Cho og Pyung Ahn Gi Cho Il Pu Gibon joonbi seogi 1: Drej 90 grader til venstre ud i ap-koobi med venstre fod forrest og udfør area makki 2: Træd frem i ap-koobi med højre fod forrest og udfør

Læs mere

Pensum Skovby-Galten Taekwondo Klub

Pensum Skovby-Galten Taekwondo Klub Moa-seogi Dwichook-moa-seogi Naranhi-seogi Joochoom-seogi Apkoobi Apseogi Gibon-joonbi-seogi Arae hechyo-makki Arae-makki Momtongmakki Momtong anmakki Eolgulmakki Eolgul jireugi Momtong jireugi Arae jireugi

Læs mere

Vedtægter for Køge Tri Team 2000

Vedtægter for Køge Tri Team 2000 Vedtægter for Køge Tri Team 2000 1 Navn og hjemsted Foreningen Køge Tri Team 2000, der har hjemsted i Køge Kommune, er stiftet pr. 2. januar 2001. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

POOMSE KORYO. Side 6 Kapitel 2 Poomse Koryo 1. udgave Rettet d. 1/10-99

POOMSE KORYO. Side 6 Kapitel 2 Poomse Koryo 1. udgave Rettet d. 1/10-99 POOMSE KORYO Koryo Poomse symboliserer "seonbae", som betyder en lærd mand, som er karakteriseret ved en stærk kampsportsånd såvel som en retskaffen lærd mands ånd. Ånden er nedarvet gennem tiderne fra

Læs mere

Pensum 10. kup STAND. 50-1 Gibon-joonbi-seogi Klarstand ved grundteknik. Som naranhi-seogi. Knyttede hænder foran. HÅNDTEKNIK

Pensum 10. kup STAND. 50-1 Gibon-joonbi-seogi Klarstand ved grundteknik. Som naranhi-seogi. Knyttede hænder foran. HÅNDTEKNIK 45-1 Moa-seogi Samlet fødder stand (hilsestand) 45-2 Dwichook-moa-seogi Stand med samlede hæle (Knyttet håndsbredde mellem tæer) 35 Naranhi-seogi Parallel stand (skulderstandsbredde mellem fødderne) 38

Læs mere

Mon-Pensum Baseret på Esbjerg City Taekwondo Klubs Mon-pensum stor tak til Karin Schwartz 6. Dan.

Mon-Pensum Baseret på Esbjerg City Taekwondo Klubs Mon-pensum stor tak til Karin Schwartz 6. Dan. Mon-Pensum Baseret på Esbjerg City Taekwondo Klubs Mon-pensum stor tak til Karin Schwartz 6. Dan. Hvorfor? Taekwondo er en fysisk såvel som mentalt krævende disciplin, og følgelig må man indrette sporten

Læs mere

TAEGEUK CHILL (7.) JANG

TAEGEUK CHILL (7.) JANG TAEGEUK CHILL (7.) JANG Taegeuk Chill (7.) Jang symboliserer "Kan", et af de 8 spådomstegn, som repræsenterer bjerget, betydende massiv og fast. Nye bevægelser er sonnal-araemakki, batangson-geodeuro-makki,

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

1: Navn og hjemsted. 2. Formål

1: Navn og hjemsted. 2. Formål Esbjerg City Taekwondoklub Klub Kongensgade 120, 6700 Esbjerg Tlf. 75 13 48 13, Fax. 75 13 48 09 -------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

9. kup. Grundteknik PENSUM FOR SHIN WON HWA. Indadgåendeblokering,Midter sektion. Indadgående Knæløft

9. kup. Grundteknik PENSUM FOR SHIN WON HWA. Indadgåendeblokering,Midter sektion. Indadgående Knæløft 9. kup Stande: Samlet fødder stand Parallel/Hvilesstand Hestestand Lang stand Klarstand ved grundteknik Håndteknik: Lav sektion adskille blokering Lav sektion blokering Udadgåendeblokering Midter sektion

Læs mere

Lis Borring/Jesper Olsen Taekwondo teknikker 9. juli 2015

Lis Borring/Jesper Olsen Taekwondo teknikker 9. juli 2015 Håndteknikker 10 kup gul streg Momtong anmakki Indadgående blok. midtersekt./mods. ben 59-11 Arae hechyo makki adskille blok. lav sektion 60-18 Momtong makki Indadgående blok. midtersekt./samme ben 59-10

Læs mere

Elevpensum. 10. kup 6. dan inkl. bilag

Elevpensum. 10. kup 6. dan inkl. bilag Side 1 Elevpensum 10. kup 6. dan inkl. bilag Side 2 Indholdsfortegnelse Kup pensum: Pensum til 10. kup Hvidt bælte med gul streg... side 3 Pensum til 9. kup Gult bælte... side 4 Pensum til 8. kup Orange

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Favrskov Taekwondo Klub. FEB 2008 Eagle Kids børnepensum

Favrskov Taekwondo Klub. FEB 2008 Eagle Kids børnepensum Børnepensum for EAGLE KIDS FEB 2008 Eagle Kids børnepensum Gult Eagle bælte Selv binde mit bælte Tælle til 4 på koreansk Stå i moa seogi Samlet fødder stand Stå i ap koobi Lang stand Lave en area hechyo

Læs mere

Børnepensum Dragerne. Vejle Taekwondo Klub Horsensvej 74A 7100 Vejle tlf.7572 3774 - www.vejle-taekwondo.dk

Børnepensum Dragerne. Vejle Taekwondo Klub Horsensvej 74A 7100 Vejle tlf.7572 3774 - www.vejle-taekwondo.dk Børnepensum Dragerne Vejle Taekwondo Klub Horsensvej 74A 7100 Vejle tlf.7572 3774 - www.vejle-taekwondo.dk Hvad er et Mon-bælte? Monbæltesystemet er et gradueringssystem, som kører uafhængigt af det normale

Læs mere

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse:

Vedtægter. for Christiansbjerg Idrætsforening. Indholdsfortegnelse: Vedtægter for Christiansbjerg Idrætsforening Indholdsfortegnelse: 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskab 4 Indmeldelse 5 Udmeldelse 6 Kontingent 7 Restance 8 Udelukkelse og eksklusion 9 Ordinær generalforsamling

Læs mere

TAEGEUK PAL (8.) JANG

TAEGEUK PAL (8.) JANG TAEGEUK PAL (8.) JANG Taegeuk Pal (8.) Jang symboliserer "Kon", et af de 8 spådomstegn, som repræsenterer "Yin" og jorden, betydende roden og afgørelsen og også begyndelsen og enden. Denne er den sidste

Læs mere

TAEGEUK CHILL (7.) JANG

TAEGEUK CHILL (7.) JANG TAEGEUK CHILL (7.) JANG Taegeuk Chill (7.) Jang symboliserer "Kan", et af de 8 spådomstegn, som repræsenterer bjerget, betydende massiv og fast. Nye bevægelser er sonnal-araemakki, batangson-geodeuro-makki,

Læs mere

Bueskyttelauget VIKING

Bueskyttelauget VIKING Vedtægter Bueskyttelauget VIKING 1. Bueskyttelauget VIKING, Esbjerg Bueskyttelauget Viking, Esbjerg har hjemsted i Esbjerg kommune, er stiftet den 16. maj 1984. Foreningen Bueskyttelauget Viking, Esbjerg

Læs mere

Lis Borring/Jesper Olsen Taekwondo teknikker 12. november 2015

Lis Borring/Jesper Olsen Taekwondo teknikker 12. november 2015 Håndteknikker 10 kup gul streg Momtong anmakki Indadgående blok. midtersekt./mods. ben 59-11 Arae hechyo makki adskille blok. lav sektion 60-18 Momtong makki Indadgående blok. midtersekt./samme ben 59-10

Læs mere

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011.

Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Vedtægter Skrevet af Søren Lyder Nielsen 21 september 2011 1. Navn og hjemsted Floorballforeningen Crazyball, der har hjemsted i Haderslev kommune, er stiftet den 1. august 2011. Foreningen Crazyball er

Læs mere

TAEGEUK SAH (4.) JANG

TAEGEUK SAH (4.) JANG TAEGEUK SAH (4.) JANG Taegeuk Sah (4.) Jang symboliserer "Jin", et af de 8 spådomstegn, som repræsenterer torden (stor styrke og værdighed). Nye teknikker er sonnal-momtong-makki, pyeonson-keut-seweo-chireugi,

Læs mere

Poomse Ilyeo. Side 146 Kapitel 2 Poomse Ilyeo 1. udgave Rettet d. 28/1-99

Poomse Ilyeo. Side 146 Kapitel 2 Poomse Ilyeo 1. udgave Rettet d. 28/1-99 Poomse Ilyeo "Ilyeo" betyder den store buddhistiske præst fra Silla dynastiet, Sankt Wonhyo's tanke, som er karakteriseret ved en filosofi omkring harmoni af sindet (ånd) og kroppen (materie). Denne fortæller

Læs mere

Vedtægter for Morten Børup Koret

Vedtægter for Morten Børup Koret Vedtægter for Morten Børup Koret 2014 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er: MORTEN BØRUP KORET og foreningens hjemsted er SKANDERBORG KOMMUNE. 2: Formål Foreningens formål er at dyrke korsang og med

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005.

Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Vedtægter for RAA billardklub pr. 23. april 2013. 1 Navn og hjemsted. Foreningen RAA billardklub der har hjemsted i Aabenraa kommune, er stiftet den 11. september 2005. Foreningen er tilsluttet Den Danske

Læs mere

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010

Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Vejle Aikido og har hjemsted i Vejle kommune. Klubben er stiftet den 22.06.2010 2 Formål Klubbens formål er at dyrke Tendoryu Aikido, som er den stilart af Aikido, der

Læs mere

Poomse Taebaek. Side 44 Kapitel 2 Poomse Taebaek 1. udgave Rettet d. 28/1-99

Poomse Taebaek. Side 44 Kapitel 2 Poomse Taebaek 1. udgave Rettet d. 28/1-99 Poomse Taebaek Taebaek er navnet på et bjerg med betydningen "lysende bjerg", hvor Tangun, grundlæggeren af den koreanske nations folk, herskede landet, og det lysende bjerg symboliserer helligdom af sjælen

Læs mere

Vedtægter for Trinord

Vedtægter for Trinord Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 27-11-2011 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune.

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

TAEKWONDO PENSUM Kup 1. Dan

TAEKWONDO PENSUM Kup 1. Dan TAEKWONDO PENSUM 10. 1. Kup 1. Dan Dansk Taekwondo Forbunds love afsnit 10 DTaF rev. 30/11-2013 OTK rev. 13/05-2016 10. KUP Hvidt bælte m/gul snip 45-1 Moa-seogi Stand med samlede fødder (hilsestand i

Læs mere

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen.

Indmeldelse sker via klubbens hjemmeside. Indmeldelsen er bindende for et år fra indmeldelsesdatoen. Skovshoved Triathlon Klub vedtægter: 1 - Navn og hjemsted Foreningen Skovshoved Triathlon Klub har hjemsted i Gentofte kommune og er stiftet den 17. oktober 2004. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlonforbund

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år.

Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Vedtægter for... 1: Navn og hjemsted Foreningen.., der har hjemsted i kommune, er stiftet den dag/måned/år. Foreningen er tilsluttet (Eventuel hovedforening), lokalunion samt Dansk BordTennis Union under

Læs mere

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand.

1.1 Klubben drives som kontingentforening og har adresse hos klubbens formand. Helsingør d. 27-12-2011 Vedtægter for Trinord 1 Navn og hjemsted Foreningen Trinord er stiftet den 27-12-2011 og har hjemsted i Helsingør kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Triathlon Forbund under

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Flemming Efterskole Gymnastikforening

Flemming Efterskole Gymnastikforening Flemming Efterskole Gymnastikforening 1 Foreningen Flemming Efterskole Gymnastikforening er stiftet d. 9/12 2014 med hjemsted i Hedensted Kommune. Foreningen er tilsluttet GymDanmark under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Ballerup Skytteforening

Vedtægter for Ballerup Skytteforening Vedtægter for Ballerup Skytteforening 1 Navn og hjemsted Ballerup Skytteforening er stiftet den 24. maj 1948 og har hjemsted i Ballerup Kommune. Foreningen er tilsluttet Københavns Skytteforbund og herigennem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Step på stedet Let kamp uden kontakt Mindst 1 kamptræning. Frigørelse fra enkelt og dobbelt håndledsgreb

Step på stedet Let kamp uden kontakt Mindst 1 kamptræning. Frigørelse fra enkelt og dobbelt håndledsgreb Pensum 10. kup Naranhi seogi (gibon junbi) Juchum seogi Ap seogi Ap koobi seogi Arae hechyo makki Arae makki Eolgul makki Momtong an makki Momtong jireugi Eolgul jireugi Arae jireugi Naeryeo chagi Bakat

Læs mere

Frederikssund Taekwondo Klub SANYANG MAE

Frederikssund Taekwondo Klub SANYANG MAE Frederikssund Taekwondo Klub SANYANG MAE TAEKWONDO PENSUM 10. KUP - 4. DAN Dato: Udgave: Beskrivelse: Rettet af: År 2000 0.0 Første udkast Peter Juncker April 2001 1.0 Andet udkast Peter Juncker August

Læs mere

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse.

Medlemmerne er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter og leve op til foreningens formålsbestemmelse. Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningen København Karateklub er stiftet i 1985 og har hjemsted i Frederiksberg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Karate Forbund, Frederiksberg Idræts-Union, Landsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK).

Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) 1 Navn og hjemsted. Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Vedtægter for Rudersdal Squash Klub (RSQK) Formatted: Font: Verdana 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rudersdal Squash Klub (RSQK). Klubben, der har hjemsted i Birkerød Rudersdal Kommune og er stiftet

Læs mere

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion

Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Gadstrup Idrætsforening Gadstrup Motion Opbygget efter vejledning fra om idrætsforeningers vedtægter. 1 Foreningen Gadstrup Motion, er en afdeling af Gadstrup Idrætsforening (GIF), der har hjemsted i Roskilde

Læs mere

1 Navn og hjemsted. 2 Formål

1 Navn og hjemsted. 2 Formål 1 Navn og hjemsted Foreningen Ulsted Klatreklub er stiftet den 30/9-2011 og har hjemsted på houvej 198, 9370, Hals, Aalborg kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig

Vedtægter for Rideklubben Tyrsig Vedtægter for Rideklubben Tyrsig 1 Navn og hjemsted Foreningen Rideklubben Tyrsig er stiftet i 2017 og har hjemsted i Hjørring kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Rideforbund under Danmarks Idræts-Forbund

Læs mere

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001.

Vedtægter for Herning Løbeklub. 1 Navn og Hjemsted. Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Vedtægter for Herning Løbeklub 1 Navn og Hjemsted Herning Løbeklub, forkortet HLK, med hjemsted i Herning Kommune, er stiftet den 18. april 2001. Foreningen er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF), og

Læs mere

Taekwondo Team Haderslev Tradition & Innovation

Taekwondo Team Haderslev Tradition & Innovation BØRN - GULT BÆLTE Tælle til fire på koreansk (Hanna, duul, set, net) Stå i moa-seugi (Fødderne samlet) Stå i apkoobi (Lang stand forreste ben bøjet, bagerste strakt) Lave en Arae hechyomakki (Lav dobbeltblokering

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Pensum i Holstebro Taekwondo klub MON. Junior og Voksen. Navn

Pensum i Holstebro Taekwondo klub MON. Junior og Voksen. Navn Pensum i Holstebro Taekwondo klub MON Junior og Voksen Navn Hvad er Taekwondo Taekwondo er et koreansk kampsystem, der er baseret på gamle koreanske kampkunstarter. Navnet Taekwondo blev anvendt første

Læs mere

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81

Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 Vedtægter for Poulstrup/ Vrejlev Sport 81 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er, Poulstrup Vrejlev Sport 81, stiftet den 7. april 1981 og har hjemsted i Hjørring kommune 2 Formål Foreningens formål er

Læs mere

Poomse Hansu. Rettet d. 28/ udgave Poomse Hansu Kapitel 2 Side 129

Poomse Hansu. Rettet d. 28/ udgave Poomse Hansu Kapitel 2 Side 129 Poomse Hansu Ordet "hansu" betyder vand som er kilden til substansen, som bevarer livet og nærer alle skabninger. Hansu symboliserer fødsel og vækst, styrke og svaghed, storsindethed og harmoni og evnen

Læs mere

Kerteminde Jollehavn

Kerteminde Jollehavn Kerteminde Jollehavn 1 Navn og hjemsted Vedtægter Foreningens navn er Kerteminde Jollehavn og har hjemsted Jollehavnen 1, 5300 Kerteminde 2 Formål Foreningens formål er at drive og udvikle en jollehavn

Læs mere

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN

VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN Vedtaget 18. marts 2015 VEDTÆGTER NYHAVNSGRUPPEN FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV - NYHAVN 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: NYHAVNSGRUPPEN Område: FREDERIKSSTADEN KONGENS NYTORV NYHAVN Hjemsted: København

Læs mere

DTaF's officielle Poomse-bog

DTaF's officielle Poomse-bog DTaF's officielle Poomse-bog Indholdsfortegnelse Kapitel 2 - Poomse's INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BESKRIVELSE AF POOMSE...2 DIAGRAMMER SOM VISER HVER POOMSE-LINE :...3 INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Vedtægter for Copenhagen Orienteering

Vedtægter for Copenhagen Orienteering Vedtægter for Copenhagen Orienteering 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Copenhagen Orienteering Klubben har hjemsted i Københavns Kommune. Klubben er medlem af Dansk Orienterings-Forbund (DOF) under

Læs mere

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den

Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den Århus, d. 5.11.2007 Vedtægter for KUUL.dk 1 Navn og hjemsted Foreningen KUUL.dk der har hjemsted i ÅRHUS kommune, er stiftet den 10.1.2007. 2 Formål Foreningens formål er at dyrke ULTRALØB og med udgangspunkt

Læs mere

Vedtægter for SSF-1910

Vedtægter for SSF-1910 Vedtægter for SSF-1910 1 Navn og hjemsted Foreningen Søllerød Skytteforening der har hjemsted i Rudersdal kommune, er stiftet den 6. maj 1910 under navnet Vedbæk Skytteforening. Foreningens adresse er

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015

Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Vedtægter for Helle Rideklub Revideret 24. marts 2015 Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... 1 2 Formål... 1 3 Medlemskab... 1 4 Indmeldelse... 1 5 Udmeldelse... 1 6 Kontingent... 2 7 Restance... 2

Læs mere

DAN-PENSUM 1. DAN - 6. DAN. Udarbejdet af Henrik Frost 6. Dan i samarbejde med Sabeumgruppen i ØTK (2014) Kan ændres uden forudgående varsel.

DAN-PENSUM 1. DAN - 6. DAN. Udarbejdet af Henrik Frost 6. Dan i samarbejde med Sabeumgruppen i ØTK (2014) Kan ændres uden forudgående varsel. DAN-PENSUM 1. DAN - 6. DAN Udarbejdet af Henrik Frost 6. Dan i samarbejde med Sabeumgruppen i ØTK (2014) Kan ændres uden forudgående varsel. Indholdsfortegnelse 1. DAN... 5 2. DAN... 7 3. DAN... 9 4. DAN...

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub:

Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: Vedtægter for Brønderslev Tennisklub: 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Brønderslev Tennisklub (BTK), som er stiftet den 2. maj 1897 og har hjemsted i Brønderslev Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

Vedtægter for Team Haderslev KFUM

Vedtægter for Team Haderslev KFUM Vedtægter for Team Haderslev KFUM Foreningen er fremkommet ved en fusion pr. 1. juli 2003 af foreningerne Haderslev KFUM s Idræt og Haderslev Håndbold Klub. Disse foreninger er stiftet henholdsvis 7. april

Læs mere