Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Lille Grønne. Egmont Højskolens Elevforening juni 2015"

Transkript

1 Den Lille Grønne Egmont Højskolens Elevforening juni 2015

2 CONTENTS Sommerhilsen fra skaldepanden... 3 Siden sidst... 7 Politiske diskussioner på solskinsøen... 9 Har det nogen virkning at træne fysisk, når du er menneske med handicap?...10 Grundlovsfejring...11 Nordfyn tester velfærdsteknologi...12 Manglende viden udfordrer handicaporganisationerne...14 Usikker fremtid for forældre med handicap...15 Elevhold efterår 2014 forår Adresser, elevforeningens bestyrelse...18 Se elevforeningens hjemmeside: elevforening.egmont-hs.dk Egmont Højskolens egen hjemmeside: Vandhalla - Danmarks mest tilgængelige svømmehal: Forsidebilleder: Indgangen til GrundlovsFestival-pladsen (fotograf: Kasper Rander) View ud over amfi-scenen (fotograf: Stevie Kørvell)

3 SOMMERHILSEN FRA SKALDEPANDEN Kære alle Vi har haft som I kan læse i dette fine skrift et fantastisk år på Højskolen. Glade, engagerede elever og en mængde gode højskoleaktiviteter. Grundlovsfestivalen var højdepunktet. Af og til bliver vi kritiseret af enkelt personer eller myndigheder. Kritik er vigtig, for kun gennem påvisning af fejl, kan vi blive bedre. Kritik skal bearbejdes og måske skal vaner og kultur rettes, hvis kritikken er rimelig. Hvis påstande om skolen eller fremført kritik er uvederhæftig, skal vi reagere. Følgende debatindlæg til JP Aarhus er min måde at reagere på, når nogen påstår, at vi er det dyreste STU tilbud. ET STU OPHOLD PÅ EGMONT HØJSKOLEN KOSTER FOR AARHUS KOMMUNE KR. X 42 UGER = KR. PR. ÅR. ER DET MEGET? Med overskriften: Ny handleplan skal presse prisen for undervisning til udsatte unge! var der i JP Aarhus den 26. juni et interview med Rådmand Thomas Medum (SF). Rådmanden håber, at der kommer større konkurrence mellem de ca. 30 udbydere af STU-forløb, som Aarhus Kommune benytter sig af, og han udtaler følgende:»udbyderne skal prøve at lave andre former for uddannelser, og flere aktører og foreninger må også gerne byde sig til, hvis de har idéer til nytænkning. Derudover er vi nødt til at tage diskussioner med de unge om, at retten til en STU ikke er det samme som retten til de dyreste forløb som f.eks. på Egmont Højskole,«Rådmanden understreger, at det er et langsigtet arbejde at få udgifterne til STU til at stå mål med budgettet. I hele artiklen er der flere interessante synspunkter herom senere. Det, vi på Egmont Højskolen naturligvis hæfter os ved, er, at retten til en STU ikke er det samme som retten til de dyreste forløb som f.eks. på Egmont Højskolen. Af de 10 forløb fra Aarhus Kommune (6 er afsluttet og 4 er stadig i gang), har udgiften til selve STU-forløbet ikke været over 1260,- kr. pr. uge, idet de unge selv har betalt 540,-. Et højskoleophold med kost, 3

4 logi og undervisning koster altså 1800,- kr. pr. uge for de lange højskoleophold på 42 uger. Hvis Thomas Medum kan købe uddannelser til unge med særlige behov billigere, vil vi gerne høre om indhold og kvalitet i de uddannelser. Så vil vi se, om vi kan matche dem. Især hvis man hører til i rød blok, er det vigtigt at have fakta på plads, at have historien og solidariteten på plads, ellers mister vi (jeg er socialdemokrat, og det har jeg været siden 1971) på troværdigheden. For to elever af de 10 har prisen været på ca ,- kr. pr uge. Men det handler om unge, som ikke er tildelt førtidspension og derfor har haft kontanthjælp som forsørgelsesgrundlag. Hvis de unge er på kontanthjælp eller lignende, bliver de omfattet af det, der i daglig tale kaldes betalingsloven. De ekstra 2800,- kr. er Aarhus Kommune fuldt ud kompenseret for over bloktilskuddet fra staten. Det er lidt nørdet, og derfor er der så få politikere, journalister og sagsbehandlere, der medtager konstruktionen. I 1999 meddelte Kommunernes Landsforening (KL) den daværende regering, at kommunerne gerne ville overtage hele aktiveringsindsatsen, da de jo var tættest på borgerne. Fint nok, svarede regeringen. Men, sagde kommunerne, så vil vi også have de penge, det hidtil har kostet at lave aktivering her i landet. Da aftalen blev indgået med den daværende finansminister, Mogens Lykketoft og økonomiminister, Marianne Jelved blev der stillet betingelser. Hvis I sender de aktiverede ind på de statsfinansierede uddannelser, det vil sige handels- og tekniske skoler, gymnasier og HF, universiteter, husholdningsskoler og højskoler m. fl., skal I betale det taxameter, som staten betaler til institutionerne, men det bliver I kompenseret for over je- 4 res bloktilskud. Det er helt fint, svarede KL. Og sådan har retstilstanden været på det område siden, men det er jo svært at huske 16 år tilbage! De 2800,- kr. regner vi ikke med, for dem er Aarhus Kommune kompenseret for. Nogle elever på den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse har omfattende kognitive og fysiske handicap, derfor skal de have særlig støtte til at spise, gå på toilet og kommunikere. Mange er også afhængige af en liftbus, når de skal til og fra skolen. Udgifter til personlig pleje og omsorg og udgifter til transport, vil jo være der uanset, hvor uddannelsen foregår. I øvrigt er der bestemmelser for transport i det regelgrundlag, der er for uddannelsen, og den transport blev indregnet i den kompensation kommunerne skulle have. DEN HISTORISKE BAGGRUND FOR STU EN I begyndelsen af nullerne forsøgte SF og de Radikale at få flertal til et beslutningsforslag, som skulle give unge handicappede retssikkerhed til en 3-årig ungdomsuddannelse. Det lykkedes ikke. I 2006 kommer forslaget fra Dansk Folkeparti, og dermed var der flertal i Folketinget. Tina Petersen, som bestemt er STU ens moder, kunne se, at amternes dage var ved at være talte, og hun kunne også se, at der ville komme til at mangle et tilbud til hendes egen handicappede datter. Derfor fremsatte hun og fik vedtaget beslutningsforslag B 51, som satte lovprocessen i gang. Organisationer, institutioner og enkeltpersoner advarede meget mod, at STU en skulle placeres i kommunerne. Der blev skrevet høringssvar og artikler. Men intet hjalp. KL havde med glæde modtaget

5 opgaven. Det næste spørgsmål var de unges forsørgelsesgrundlag. Her svarede den daværende undervisningsminister i Folketinget, at det var ministeriets skøn, at op mod 90% af de unge ville være tildelt førtidspension. Igen var vi mange, der protesterede.( Høringssvar kan findes på Egmont Højskolens hjemmeside). Vi kunne se, at en fornuftig tendens var gryende: Unge med særlige behov skal ikke have førtidspension i 18 års fødselsdagsgave. Også unge med handicap skal kunne leve for SU, indtil de bliver 25. Da man ikke ville vælge SU til de unge blev det kontanthjælp, og så gik betalingsloven og mange andre begrænsninger i gang. Advarslerne havde været der. I 2007 var lovforslaget, som det er nu: 1. Formålet med ungdomsuddannelsen er, at unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov opnår personlige, sociale og faglige kompetencer til en så selvstændig og aktiv deltagelse i voksenlivet som muligt og eventuelt til videre uddannelse og beskæftigelse. Stk. 2. Ungdomsuddannelsen retter sig mod unge, der ikke har mulighed for at gennemføre en anden ungdomsuddannelse. I artiklen i JP Aarhus den 26. juni bliver det nævnt, at unge med særlige behov og en niendeklasses-eksamen skal tilbydes en STU. Der er intet krav om, at de unge skal have en 9. klasses eksamen, men det ville da være fint, hvis de havde fået tilbuddet. Der er netop ingen krav til den unges forudsætninger, men kommunalbestyrelsen skal afgøre om den unge med støtte vil være i stand til at tage en ordinær uddannelse. Mener kommunen ikke, det er muligt, er man målgruppe for uddannelsen. I det oprindelige lovforslag 5 var der en bestemmelse om, at den unge skulle vurderes til at kunne have udbytte af uddannelsen. Den bestemmelse blev taget ud, da man ikke vil tilbage til de tider, hvor en del unge med særlige behov blev anset for at være u-underviselige. Det er glædeligt, at rådmanden kan oplyse, at omkring en tredjedel af de unge videreuddanner sig eller kommer i arbejde. Lovteksten siger, eventuelt til videre uddannelse eller beskæftigelse! Det er fint med mig, hvis de unge mennesker kan få uddannelse og job, men så har de måske ikke helt været målgruppen? Udviklingschef Grete Østergaard forklarer, at man vil inddele de unge i tre grupper efter funktionsniveau for på den måde at differentiere beskæftigelsesindsatsen. Nu var og er beskæftigelsesmålet ikke hovedformålet med STU. Det kan man læse i bemærkningerne til loven. Men det er dybt interessant, at man vil inddele i 3 kategorier. Det gjorde man også i den gamle Åndssvageforsorg i 1855, hvor man havde følgende klassifikation: 1) de udviklingsdygtige, 2) de arbejdsføre og 3) asylister. Asylisterne skulle blot opbevares betryggende, da de var håbløse tilfælde, hvorfor undervisning og oplæring var omsonst. Man kunne jo også have talt om, at de manglede ethvert udviklingspotentiale! Men det er der vist blevet klarhed over i Aarhus. Rådmanden siger, at retten til en STU ikke er det samme, som retten til det dyreste forløb, som f.eks. på Egmont Højskole. Naturligvis skal de unge mennesker ikke kræve eksorbitant dyre uddannelser, men bekendtgørelsen slår altså fast i 4. stk. 2. Der skal ved udarbejdelsen af uddannelsesplanen lægges betydelig vægt på den unges og forældrenes ønsker med

6 hensyn til tilrettelæggelsen af ungdomsuddannelsen. I den sammenhæng vil jeg også stilfærdigt henlede opmærksomheden på FN s handicapkonvention, hvis hovedoverskrift er antidiskrimination af mennesker med handicap. I mit mangeårige liv som lærer og forstander, har jeg ikke mødt et eneste forældrepar, som har ønsket sig et barn med handicap. Tværtimod har jeg haft pinefulde drøftelser med forældre, som i nogle besværlige stunder har haft den tanke, at måske var det bedre, hvis min datter/søn var ikke var født/reddet. De er flove og ulykkelige over at kunne tænke sådan. I Danmark har vi valgt et solidarisk, skattefinansieret socialt og sundhedsmæssigt system til varetagelse af syge og handicappede menneskers vilkår. Et sådant system kræver høje etiske fordringer, når der skal prioriteres, men det kræver også at politikere på det kommunale niveau er i stand til at sige fra overfor krav fra Folketinget, hvis der ikke følger de nødvendige midler med. Er Egmont Højskolens tilbud det dyreste for Aarhus Kommune? Det var ordene til Socialrådmand Thomas Medum. I det forgangne skoleår har vi haft 192 elever. Det er mange mennesker og når der også skal være plads til elever i kørestole, kan det let knibe med pladsen i spisesalen og i Lillesalen. Vi har derfor bedt vores arkitekt og ingeniør om at udarbejde planer, så vi kan få mere plads i spisesalen og i lillesalen. Også køkkenet skal have en overhaling. Når der dagligt skal produceres mad til op til 300 er køkkenrummet blevet for trangt. Jeg vil i de kommende måneder bruge megen energi på at skaffe midler til en om- og tilbygning. Nu er det første sommerkursushold ankommet sammen med sommeren, hvorfor jeg vil ønske jer alt godt, til vi ses igen. De varmeste hilsner Ole 6

7 SIDEN SIDST af Jens Bork formand for Elevforeningen Så er det igen et år siden Den Lille Grønne sidst udkom og igen har det været et år med masser af aktiviteter på Egmont Højskolen. Det er med stor glæde, at vi kan konstatere, at der fortsat er stor interesse for at være elev på Egmont. Her på forårsholdet har der været 192 elever, og der er også stor interesse for at blive elev til efteråret, hvor 198 elever er indskrevet og der er lang venteliste. Det er utroligt flot, når man hører, at mange andre højskoler har problemer. Der er fortsat mange, der gerne vil være assistent på de lange kurser, og vi må med glæde konstatere, at alle er meget engagerede, hvilket jo er med til at gøre Egmont til en unik og spændende højskole. Der er igen stor interesse for sommerkurserne i år på Egmont, hvor der afholdes fem sommerkurser fra uge 27 til og med uge 31. Alle fem uger udsolgt i skrivende stund, og nogle af kurserne har været det længe, så der bliver liv og glade dage på Egmont de næste uger. Kurset Sommerjov, som Egmont Elevforening er med til at arrangere, var alt optaget for længe siden, temaet for Sommersjov i år er Mød Verden. meget. Læs mere om Vandhalla på adressen: SLUSEN Sidste år var der indvielse af endnu et spændende tiltag; byggeriet af, Midgård, Asgård og Langhuset hver med fire bo enhed. De i alt tolv enheder indeholder stue og soveværelse kombineret, samt et stort badeværelse, et værelse og badeværelse til hjælperen. I alt 24 elevværelser. Målet var dels at lave nogle små lejligheder, som man kan fungere i som kørestolsbruger. Det var også et mål, at byggeprisen var så billig, at det kan lade sig gøre at betale en husleje, selv på kontanthjælp. Det kan konstateres at eleverne er meget glade for tilbuddet om at bo i husene, jeg har selv prøvet at bo i et af husene, det kan anbefales. SOMMERSJOV I HOU 2015 Elevforeningen er igen i år med til at arrangere sommerkurset Sommersjov i uge 28 i samarbejde med Dansk Handicap Forbunds Ungdomskreds og Egmont Højskolen. Kurset er i skrivende stund fyldt op og der er oprettet venteliste. Temaet for Sommersjov i år VANDHALLA Det er godt to år siden Vandhalla blev indviet. Det har vist sig at være et fantastisk aktiv for Egmont Højskolen, at der er kommet en svømmehal med alle de muligheder det giver. Egmont bruger tilbuddet i undervisningen, det lokale samfund har taget rigtig godt mod tilbuddet og bruger Vandhalla 7 Sommersjov 2014

8 er»mød Verden«, så der skal nok blive gang i den igen i år. ELEVSTÆVNET 2015 Elevstævnet ligger i år i weekenden den oktober 1. november, og vi er for længst startet med planlægningen. Ved stævnet sidste år satte vi rekord antalsmæssigt; ved festen lørdag aften var vi godt 700 festglade mennesker samlet til en kæmpe fest. Til stævnet 2015 satser vi på, at der skal være lige så meget gang i den. Det vil være super godt, hvis vi igen kan sætte deltagerrekord. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at det skal blive et super stævne. Invitation til stævnet vil blive udsendt først i september måned. Vi glæder os til at se rigtig mange til stævnet MATERIALE TIL ÅRSSKRIFTET Deadline for materiale til Egmont Højskolens årsskrift er den 20. november Vi håber, du har lyst til at skrive lidt om, hvad du oplever eller synes, der er relevant for årsskriftet. Vi glæder os til at høre fra dig. Elevforeningen ønsker alle en rigtig god sommer og glæder os til at se rigtig mange af jer til elevstævnet.»vi MØDES PÅ EGMONT«8 Tanzania-løbet

9 POLITISKE DISKUSSIONER PÅ SOLSKINSØEN Af Michael Pedersen Der er en workshop om demokrati og ytringsfrihed, Man kan også se, hvordan Kristian Thulesen Dahl laver flæskesteg, Og her er noget spændende, hvor Alternativet vil fortælle om deres politik. Der er ild under trangiagryden, den fjerde omgang kaffe er ved at blive lavet. Endnu en morgentræt elev kommer ud af teltet og laver en kop kaffe. De tre, der sidder med aviser for folkemødets program, er ved at være igennem alle de tilbud, som denne dag byder på. Det er Egmont Højskolens politikfag, der er taget til folkemøde i Allinge på Bornholm. 20 elever får en politisk indsprøjtning i de dage, folkemødet varer. Folkemødet er i år endnu mere relevant, da det falder midt i valgkampen. Eleverne suger til sig af alle de politiske budskaber, som man møder overalt i Allinge by. HVAD MÅ DET KOSTE Jeg har lige fået min BPA (Borgerstyret Personlig Assistance) hele døgnet. Før jeg kom på Egmont Højskolen, boede jeg i et bo-tilbud. Der kunne jeg ud over hjælpen til det praktiske, kun få 15 timers ledsagelsesordning om måneden. Det er ikke meget, hvis jeg vil leve et aktivt liv. Nu hvor jeg har fået BPA, regner jeg med at gå i gang med en uddannelse, når jeg slutter mit ophold på Egmont. Det er Juliane, som fortæller sin historie. Egmont Højskolen holder en workshop i folkehøjskolernes telt. Eleverne har valgt at fokusere på Egmont Højskolens ordning, hvor borgere og assistenter er på højskole sammen. Tre assistenter har fortalt, hvor- 9 Morgenhygge i Egmont Højskolens lejr. for de valgte at blive højskoleelever og assistenter på Egmont, og hvad de regner med at bruge det til. Nu er det Juliane, som fortæller sin historie og trækker tråde til den fremtid, hun nu regner med at opnå. De 50 deltagere, der er mødt op til workshoppen, lytter opmærksomt på Juliane og på den hjælpelærer, som oversætter det, Juliane siger. HVAD VIL I GØRE Bent kører målrettet mod Dansk Folkepartis telt. Hans hjælper finder Bents pegetavle frem, og langsomt, men sikkert får Bent spurgt en politiker, hvad han som Dansk Folkeparti mand vil gøre, for at flere kan få BPA. Bent peger på, at det også ville løse en del af arbejdsløsheden, hvis der var flere, som fik deres egne hjælpere. Det er tydeligt, at politikeren lige skal have repeteret, hvad en BPA-ordning er. Jamen så synes jeg da, at flere skal have den ordning, det vil vi helt klart kæmpe for, lover politikeren. Det er et af de mange møder i øjenhøjde, som de oplagte elever får i løbet af ugen med politikere. Bent har fået et svar, og kører langsomt videre til næste bod.

10 HAR DET NOGEN VIRKNING AT TRÆNE FYSISK, NÅR DU ER MENNESKE MED HANDICAP? I Charlottenlund ligger det private forskningscenter Helene ElsassCenter. Et af deres formål er at omsætte viden på forsker plan, til konkret praksis, for på denne måde, at lette hverdagen for mennesker med Spastisk Lammelse, også kaldet CP (cerebral Parese). Stedet emmer af kompetence, og tværfagligt samarbejde. Der er en vifte af projekter for børn, unge, deres forældre, og nu også for voksengruppen. Hidtil har passive udspændinger, været det primære tilbud, når den voksne CP krop skulle vedligeholdes. Man var af den opfattelse, at når kroppen var færdig udvokset, var der alligevel ikke meget at stille op. Forskerne ville undersøge om hård fysisk gangtræning, også havde en gavnlig effekt på muskelstivheden hos voksne med CP, og det var der dog ikke noget passivt, over. Opskriften er enkel: 30 min dagligt, på gangbånd hjemme i din egen stue. Vi afventer resultaterne. Hvis du er blevet nysgerrig, kan du læse mere på eller på facebookgruppen helene elsass center. Vi skriver mere om det, når der foreligger nyheder. Helene Elsass Center

11 GRUNDLOVSFEJRING Michael Pedersen Forårets semester har været præget af fejringen af 100-året for Grundlovens ændring, som gav stemmeret til kvinder, fattige og fjolser. Vi har på forskellige måder sat fokus på den ændring. En onsdag aften tog vi udgangspunkt i Solhavesagen og talte om, hvordan retssystemet fungerer. Onsdag før Kristi himmelfartsdag havde vi besøg af tidligere overvismand Christen Sørensen, der fortalte om politiske beslutningsprocesser. Vi havde en aften besøg af Svendborg Museum, som fortalte om et projekt, hvor de har beskrevet forholdene for de mennesker, der pga. psykiske handicap var underlagt særforsorgen. Vi fik et indblik i hverdagen på særforsorgens institutioner, og hørte om skæbner, der var frataget deres myndighed. En spændende aften med en rystende historie. Festivalpladsen by night musik på Lille-scenen Grundlovsfejringens højdepunkt var Grundlovsdag og ikke mindst den Grundlovs Festival, som eleverne havde knoklet for at få på benene. Teater, musik og events fyldte festivalpladsen, hvor vi også for første gang tog højskolens nye amfiscene i brug. Læs reportagen fra festivalen i nyhedsbrevet. 11

12 NORDFYN TESTER VELFÆRDSTEKNOLOGI Den 9. september 2015 åbner Nordfyns Kommunes nye testcenter for velfærdsteknologi, også kaldet Living Lab Nordfyn. Centret skal teste velfærdsteknologi tæt på virkeligheden og i tæt samarbejde med de mennesker, som teknologierne skal hjælpe. Dermed bliver centret omdrejningspunkt for virksomheder og forskningsinstitutioner, som udvikler velfærdsteknologi. Testcentret skabes i et samarbejde mellem Nordfyns Kommune, Danske Handicaporganisationer og den private virksomhed Public Intelligence - på initiativ fra Handicaprådet i Nordfyns Kommune. Centret får placering på Fredensbo Centret i Særslev. PRESSEMEDDELELSE Nordfyns Kommune vil være landets mest handicapvenlige kommune og sætter en tyk streg under ambitionen ved at etablere et testcenter for velfærdsteknologi. Arbejdet er i fuld gang, og der stiles efter en åbning den 9. september 2015, kl i sidste uge blev der sat adresse på centret. Det kommer til at ligge i det tidligere plejecenter, Fredensbo Centret, i Særslev. Centret kommer til at fokusere på løsninger til mennesker med funktionsnedsættelser, forstået i bredest mulige forstand. Formand for Social- og Sundhedsudvalget Anja Lund Kristensen ser et kæmpe potentiale i det nye center, både for virksomhederne, kommunen og ikke mindst de mennesker, som teknologierne henvender sig til. Vi bringer virksomheder, der udvikler produkter til mennesker med funktionsnedsættelser, sammen med de mennesker, som rent faktisk skal bruge deres produkter. Det giver et unikt udviklingsrum for virksomhederne, og som kommune opnår vi at understøtte teknologier, der kommer til at forbedre livskvaliteten for rigtig mange borgere, siger Anja Lund Christensen. FØRSTE AF SIN ART I DANMARK Centret bliver det første af sin slags i Danmark, da det sigter mod at udvikle velfærdsløsninger til børn, unge og voksne med funktionsnedsættelser. Det er derfor et unikt udviklingsmiljø, hvor borgere, virksomheder og kommune kommer til at arbejde sammen om finde løsninger til fremtidens velfærd. Vi kobler interesserede virksomheder med den store viden, som vores fagpersonale sidder på og ikke mindst sammen med de børn og unge, som deres produkter skal hjælpe. Vi ser ikke målgruppen som passive modtagere af de nye teknologier, men som aktive og ressourcestærke medspillere i processen med udvikle produkterne., siger formand for Børn og Ungeudvalget Jens Otto Dalhøj. KONTAKT Formand for Social- og Sundhedsudvalget: Anja Lund Kristensen, mobil: Formand for Børn og Ungeudvalget Jens Otto Dalhøj, mobil: Partner i Public Intelligence: Peter Julius,

13 13

14 MANGLENDE VIDEN UDFORDRER HANDICAPORGANISATIONERNE Onsdag aften stod den på vælgermøde i Handicaporganisationernes Hus i Taastrup. Dansk Handicap Forbunds landsformand Susanne Olsen var med, og selvom spørgelysten var stor, så oplever hun, at der fortsat ligger en stor udfordring hos handicaporganisationerne, som handler om at få politikerne til at interessere sig for handicapsagen. Hvad er et velfærdssamfund værd, hvis ikke vi har en anstændig handicappolitik? Sådan spurgte socialdemokraternes Mattias Tesfaye skråsikkert, med en reference til et gammelt Churchill-citat. Nogen havde spurgt Churchill, om ikke man skulle skære ned på kulturlivet, når nu det var så dyrt at føre krig, hvortil Churchill svarede, at hvis der ikke var et kulturliv, så var der ikke noget at gå i krig for. Så var scenen sat til vælgermødet i Handicaporganisationernes Hus, som var indbudt af Danske Handicaporganisationer, Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen. Dansk Handicap Forbund var repræsenteret med en række medlemmer herunder landsformand Susanne Olsen, som trods tilfredshed med arrangementet konstaterer, at handicaporganisationerne generelt har en oplysningsudfordring. Jeg har nu deltaget i to valgmøder arrangeret af aktører i handicapverdenen. Det ene var 1. juni på Christiansborg i Landstingssalen med fulde huse og så valgmødet 9. juni i Handicaporganisationernes Hus. På begge valgmøder var der en stor spørgelyst, som tydeligt viste hvilke problemstillinger, der fylder i hverdagen. Det er positivt, at politikerne gav sig tid til at møde vores målgruppe ikke mindst set i lyset af, at handicappolitikken i øvrigt er totalt fraværende i valgkampen. Politikerne skal have ros for deres ærlighed omkring deres manglende viden. Det sidste bekræfter mig desværre i, at vi i handicapbevægelsen har en kæmpeopgave i at få tydeliggjort vores sag, så den tages alvorligt i en bredere kreds af landspolitikere. Faktum er, at vilkårene for mennesker med handicap i de senere år er sat voldsomt under pres, og hvis ikke politikerne medvirker til at bremse denne deroute, så bliver ligestilling af mennesker med handicap et fatamorgana, konstaterer hun. I løbet af debatten blev der bl.a. debatteret, hvorfor der endnu ikke er vedtaget et diskriminationsforbud mod mennesker med handicap, borgernes manglende tillid til systemet, en ringe retssikkerhed, fx i forbindelse med klagesager, manglende specialviden om målgruppen i systemet, de økonomiske incitamenter til og presset for at få flere mennesker med handicap i job, den langsomme udhuling af mennesker med handicaps købekraft pga. de sidste 20 års manglende prisregulering på overførselsindkomsterne og udfordringerne omkring den kommunale skønsudøvelse, som ofte opleves som et skjold, der sikrer, at kommunerne får den afgørelse, der passer dem bedst. Følgende politikere deltog i debatten: Mattias Tesfaye (S), Tina Nedergaard (V), Sarah Glerup Kristensen (EL), Holger K. Nielsen (SF), Poul V. Jensen (LA) og Andreas Pourkamali (R). 14

15 USIKKER FREMTID FOR FORÆLDRE MED HANDICAP I ny principiel dom tvangsbortadopteres en datter fra sin hjerneskadede mor. Instituttet er bekymret for fremtiden for forældre med handicap. Landsretten har netop valgt at stadfæste byrettens afgørelse i en sag om en hjerneskadet mor og hendes datter, som kommunen har ønsket at tvangsbortadoptere. Det betyder, at den syvårige pige nu vil blive tvangsadopteret til sin plejefamilie. Sagen er principiel, fordi det er en af de første sager om tvangsbortadoption af et barn med en mor med handicap. Ligebehandlingschef Maria Ventegodt Liisberg hos Institut for Menneskerettigheder finder afgørelsen problematisk, fordi Landsretten ikke har gjort det klart, hvorfor en tvangsbortadoption er nødvendig. Tvangsbortadoption er så indgribende at det aldrig må gøres, så længe der er andre muligheder til stede. Det er derfor bekymrende, at Landsretten ikke gør mere ud af at forklare, hvad det specielle er i denne sag, som gør det nødvendigt at tvangsbortadoptere barnet, siger Maria Ventegodt Liisberg og tilføjer: Med den begrænsede information Landsretten giver, er det ikke til at forudse, hvad denne principielle dom får af konsekvenser for andre forældre med handicap og deres børn. NY LOV VIL LEMPE KRAV TIL TVANGS- BORTADOPTION Folketinget behandler i disse dage et lovforslag, der har til formål at gøre det lettere at tvangsbortadoptere børn. I instituttets høringssvar til lovforslaget, som nu ser ud til at blive vedtaget, understregede vi, at det er nødvendigt, at forældres ret til støtte 15 til at udøve forældrerollen styrkes. I dag er det i høj grad op til den enkelte kommune at afgøre, hvorvidt der skal gives støtte til at udøve forældrerollen. Selvom regeringen har styrket vejledningerne til serviceloven, fremgår retten til støtte ikke af selve lovgivningen. Dommen bekræfter den bekymring, vi hele tiden har haft omkring lovforslaget. Kommunerne skal på den ene side stå for at styrke og bevare båndet mellem forældre og barn, men har på den anden side mulighed for at vælge tvangsbortadoption. Der er risiko for, at den første del af opgaven ikke varetages ordentligt, siger Maria Ventegodt Liisberg. HØJESTERET BØR HØRES I den aktuelle sag har den biologiske mor frivilligt anbragt sin datter hos plejefamilien, siden datteren var fem dage gammel. Mor og datter har haft kontakt til hinanden siden anbringelsen, og barnet er aldrig blevet skadet af moren. I sin afgørelse om tvangsbortadoptionen lægger Landsretten blandt andet til grund, at moren varigt vil være ude af stand til at drage omsorg for sin datter, og at barnet opfatter sine plejeforældre som sine forældre og føler, at hun hører til hos dem. Maria Ventegodt Liisberg mener, at Landsretten burde forklare, hvordan denne sag adskiller sig fra andre sager med forældre med handicap, der varigt vil have brug for støtte til at drage omsorg for deres børn og derfor har børnene frivilligt anbragt uden for hjemmet. Institut for Menneskerettigheder opfordrer til, at sagen føres videre til Højesteret.

16 ELEVHOLD EFTERÅR 2014 FORÅR 2015 Abdirahman Abdikadir Warsame 5600 Faaborg Agnes Bugge 8240 Risskov Alberte Caspersen Borup 2900 Hellerup Aleks Husum 7190 Billund Alexander Pregaard Christensen 9500 Hobro Amalie Rønde Dicksen 6100 Haderslev Amanda Guyot 8310 Tranbjerg Amanda Madsen 6760 Ribe Amanda Buus Hansen 9800 Hjørring Anastasia Penelope Lund Zafiri 6100 Haderslev Anders Tousig 2400 København NV Anders Juhl Nielsen 7323 Give Anders Kobberøe Fink 7800 Skive Anders Molbech Lund 7300 Jelling Andrea Plesner Bloch 8700 Horsens Andreas Staugård 7700 Thisted Andreas Mandrup de Reybekill 8210 Aarhus V Andreas Schultz Markvorsen 8200 Aarhus N Ane-Sophie Madsen 8464 Galten Anna Abildtrup Jensen 8200 Aarhus N Anna Klosterskov Nørgaard 8000 Aarhus C Anna Michelle Nielsen 4400 Kalundborg Anna Riis Mikkelsen 8240 Risskov Anna Raahauge Clausen 8660 Skanderborg Anne Blok 6740 Bramming Anne Kongerslev Wermuth 8000 Aarhus C Anne Sofie Arildskov 5762 Vester Skerninge Annika Phariss 2730 Herlev Ariunaa Batsandag Kenya Arne Bangsgaard Mathiasen Asbjørn Benniche Skovgaard Asger Würtz 8260 Viby J Atteh Grace Maku Ghana Benjamin Lyngkilde 8382 Hinnerup Bent Lorenzen 6470 Sydals Bikash Gurung Nepal Bo Thyrri Sørensen 8000 Aarhus C Camilla Jakobsen 8620 Kjellerup Camilla Madsen 7700 Thisted Camilla Aneto Olesen 7140 Stouby Camilla Munk Thinggaard 7760 Hurup Thy Camilla Storm Vibæk Jensen 5000 Odense C Casper Østergaard Hove 7770 Vestervig Cecilie Uldall Jensen 2450 København SV Charlotte Stougaard Charlotte Bram Rudbeck 8000 Aarhus C Christian Blæsbjerg 8000 Aarhus C Christian Brændbyge 8543 Hornslet Christian Tams Carstensen 8800 Viborg Christina Kira Damgaard Hunnicke 3550 Slangerup Christina Nørskov Christensen Christine Molbech Christensen 8370 Hadsten Christinna Moric 8260 Viby J Christoffer Winther Bogø 8200 Aarhus N Clara Frendrup 2791 Dragør Cæcilie Lyngø Jensen 6100 Haderslev Daniel Fogh 6500 Vojens Daniel Sabroe 8740 Brædstrup Daniel Boe Vennevold 6920 Videbæk Danny Bolmgreen Pedersen 2970 Hørsholm David Moeslund Emborg 5240 Odense NØ Dianna Enemark 6650 Brørup Ditte Helbech Jensen 9500 Hobro Ditte Simmelkær Rasmussen 6500 Vojens Dorcus Kabahenda Uganda Ebbe Slater Christensen 8970 Havndal Elisabeth Olsen 4690 Haslev Emil Alnor 8320 Mårslet Emil Sandgren 7361 Ejstrupholm Emil Duedahl Mønster 8220 Brabrand Emil Rønne Nielsen Emilie Marx Ottesen Emma Kruuse-Andersen Emma Lüneborg Baggesen Farzad Nabizada Fatuma Nalunga Fie Amalie Schlosser Frederick Assor Frederik Hviid Frederik Brok Brandi Frederik Grundtdal Smed Frederik Jens Schou Sørensen Frederik Meldgaard Lauridsen Frederik Vejlgaard Venø Freya Rytter Grete Marie Blum-Skriver Heinke Bornebusch Helene Salling Olsen Helle Squillaci Henrik Biltoft Larsen Hotaru Maekawa Ida Marie Ramstedt Jacob Helmbo Hansen Jacob Juul Damgaard Jacob Riis Nielsen Jacob Vinter Bisgaard Jann Wang Jensen Janni Holm Nielsen Janni Nygaard Bang Jens Kruuse-Andersen Jens Kjær Klinggaard Jeppe Ravn Nielsen Jes Bergholt Bach Jesper Nørgaard Joakim Bonde Johan Søgren Jensen Johanne Kirketerp Nielsen Johanne Trabjerg Jensen Johnny Jagwani Jonas Mortensen Jonas Abitz Boysen Jonas Bauditz Christensen Jonas Lambæk Sørensen Jonathan Munch Bach Juliane Bøgelund Thomsen Julie Bundgaard Julie Foss Madsen Julie Nørregaard Jensen Karin Elgård Jørgensen Karoline Elgaard Vilhelmsen Karoline Kleis Pedersen Karungi Sammari Kasper Haahr Kasper Walsted Kasper Lindvig Jørgensen Kathrine Alby Kathrine Clausen Kathrine Ahrenkiel Mikkelsen Katrine Larsen Katrine Bechsgaard Nielsen Katrine Grau Larsen Katrine Mølgaard Jensen Kent Dumstrei Kia Prior Lohmann Andersen Kirstine Elsig Dalgaard Kristoffer Voigt Simonsen Lars Møller Lasse Hansen Lasse Kromann Lasse Jaaks Sletting Laura Pilgaard Laura Østergaard København N 8355 Solbjerg 8381 Tilst Uganda Ghana 8220 Brabrand 8464 Galten 7250 Hejnsvig 8000 Aarhus C 5200 Odense V 2500 Valby 8000 Aarhus C 5800 Nyborg 6560 Sommersted 7900 Nykøbing M 9220 Aalborg Øst Japan 7100 Vejle 3460 Birkerød 4700 Næstved 6200 Aabenraa 7600 Struer 7700 Thisted 6940 Lem St 8355 Solbjerg 6200 Aabenraa 8700 Horsens 8450 Hammel 8600 Silkeborg 5771 Stenstrup 8240 Risskov 8660 Skanderborg 2300 København S 6500 Vojens 4180 Sorø 2770 Kastrup 5700 Svendborg 8680 Ry 9500 Hobro 9690 Fjerritslev 8520 Lystrup 5600 Faaborg 8330 Beder 9000 Aalborg Uganda 8000 Aarhus C 5700 Svendborg 5500 Middelfart 8200 Aarhus N 5690 Tommerup 7100 Vejle 9000 Aalborg 5450 Otterup 5270 Odense N 5500 Middelfart 6360 Tinglev 5620 Glamsbjerg 8340 Malling 4700 Næstved 9500 Hobro 9550 Mariager 5260 Odense S 9492 Blokhus 5260 Odense S 6823 Ansager

Hammel GF, Badminton. Nr. Id Navn Klub Point 1 (P.1) 981006-03 Alexander Høglund Lystrup 44 2 (P.1) 000216-01 Mads Muurholm Petersen Hinnerup 22

Hammel GF, Badminton. Nr. Id Navn Klub Point 1 (P.1) 981006-03 Alexander Høglund Lystrup 44 2 (P.1) 000216-01 Mads Muurholm Petersen Hinnerup 22 Herresingle U11 B Antal deltagere: 11 1 (P.1) 981006-03 Alexander Høglund Lystrup 44 2 (P.1) 000216-01 Mads Muurholm Petersen Hinnerup 22 Damesingle U11 B Antal deltagere: 8 1 (P.1) 980801-01 Anne Muurholm

Læs mere

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år

KORSØRLØBET 2003. Piger indtil 10 år KORSØRLØBET 2003 Piger indtil 10 år 1 MATHILDE THORSEN 0.10.08,6 2 ANNE KNUDSEN 0.10.10,8 3 SABINE OLSEN 0.10.16,4 4 PERNILLE HANSEN 0.10.36,0 5 ELINE KRISTIANSEN 0.11.19,9 6 JOSEFINE MIKKELSEN 0.11.32,8

Læs mere

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner

UM 50M Junior og Ungdom. Vestereng Skydebaner UM 5M 29 Junior og Ungdom Vestereng Skydebaner www.skytteunion.dk 1 6 liggende Herrejunior 1 Nicolai Espersen Ballerup 99 98 97 98 94 97 583 29x 583 Finale 12,1 685,1 2 Alexander Helleskov Trehøje 98 98

Læs mere

U-17 STÆVNE Mesterrække og A-række

U-17 STÆVNE Mesterrække og A-række U-17 STÆVNE Mesterrække og A-række 4.-5. september 2010 Herresingle U17 M Pulje 1 Afb 1 Frederik Jeppesen Ikast 2 Simon Ginnerup Andersen * 3 Mathias Nielsen Sportsefterskolen SINE 1-2 W.O. (2) 1-3 W.O.

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund 5-6 15/13 15/4 (6) 5-7 15/2 15/6 (7) 6-7 15/6 15/3 (6) 11-12 15/4 15/8 (12) 11-13 15/5 15/13 (13) 12-13 15/6 15/9 (12)

Danmarks Badminton Forbund 5-6 15/13 15/4 (6) 5-7 15/2 15/6 (7) 6-7 15/6 15/3 (6) 11-12 15/4 15/8 (12) 11-13 15/5 15/13 (13) 12-13 15/6 15/9 (12) Herresingle U13 B Herresingle U13 B Pulje 1 1 Mads Termansen Varde 1961 2 Nicklas Elmelund Brøndby BK 4. 3 Andreas Høgh 4 Niklas Jakobsen Herresingle U13 B Pulje 2 5 Mathias Henriksen Glyngøre 6 Martin

Læs mere

Seedede heat Stævne navn: HEI-CUP2005 Stævne by: Egå havvej 5 Arrangør: HEI

Seedede heat Stævne navn: HEI-CUP2005 Stævne by: Egå havvej 5 Arrangør: HEI Side: 1 Seedede heat Stævne navn: HEI-CUP2005 Stævne by: Egå havvej 5 Arrangør: HEI Løb 1, 100m Rygsvømning Piger Finaler (10) Heat 1 (10) 159 1 Anna Nielsen 1992 2711920067 HEI 25m 134 2 Christine Dimke

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013

RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 02-02-2013 19:48:26 - DDS SP v.3.13.1.1 RESULTATLISTE Landsdelsskdning 15m 2013 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 95037 Jacob H. Jørgensen 06-072 Helle Skytteforening 199/09 198/06 397/15 2 98903 Troels Nielsen

Læs mere

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union

Resultatliste. Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter. 2. omgang. Dansk Skytte Union Resultatliste Ungdomsturnering 2015 Riffel 50 meter 2. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-2605 Brøndby - Tlf. 4326 2626 - Fax 4326 2355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 30 liggende

Læs mere

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006

Danske Bank Vejle Amt ½ Maraton 2006 Køn Placering Fornavn Efternavn BY SLUTTID Kvinde 1 Sytter Christiansen Randers 01:29:54 Kvinde 2 Mia Sørensen Vejle 01:37:37 Kvinde 3 Lilly Jeppesen Vejle 01:38:05 Kvinde 4 Hanne Damholdt Billund 01:44:38

Læs mere

Lystrup Idrætsforening, Badminton

Lystrup Idrætsforening, Badminton Idrætsforening, Badminton Herresingle U11 B Pulje 1 1 Frederik Rokkedal Tranbjerg AIA 2 Jacob Møller Nielsen Tranbjerg AIA 3 Andreas Bjerring Højbjerg 1-2 3 08:30 3-4 4 08:30 1-3 56 10:35 2-4 57 10:35

Læs mere

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen

DGI Nordjylland. Kommunemesterskab. Der spilles kun om lørdagen Kommunemesterskab Mariager Fjord Badmintonsamarbejde afholder i samarbejde med DGI Nordjylland Åbent stævne, den 5.-6. Februar 2011 Spillerne skal være spilleklar senest 20 minutter før det i programmet

Læs mere

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Rygsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 3. Seriestævne 2012/2013 Stævne by: Aars Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aars Svømmeklub Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder:

Læs mere

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng

1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng Præstøløbet 2014 - søndag d. 31. august 2,8 km 1 100 Sara Funch Mortensen pige 00:15:51 00:05:40 Hurtigste pige 2 104 Patrich dreng 00:15:55 00:05:41 Hurtigste dreng 3 107 Holger dreng 00:15:58 00:05:42

Læs mere

Sidste ver. Mads Pedersen Budde (HS+HD+MD) Mathilde Møldrup Lynggaard (DS+MD) Nikolai Sandal (HS+HD)

Sidste ver. Mads Pedersen Budde (HS+HD+MD) Mathilde Møldrup Lynggaard (DS+MD) Nikolai Sandal (HS+HD) Emilie Thorhauge Møllmann (DS) Hanne Aagaard Nielsen (DS+DD) Julie Franklin Klingenberg (DS+DD) Lukas Lyngaa (HS+HD) Maja Skov Kristensen (DS+DD+MD) Malene Søltoft Bang (DS+DD) Maria Strøeh (DS+DD) Matilda

Læs mere

Resultatliste. Aabybro Badminton Club

Resultatliste. Aabybro Badminton Club Single U9 1. (P.1) Mads Holm (Aabybro) 2. (P.1) Daniel Carlsen (Aabybro) 3. (P.1) Benjamin Kjær (Aabybro) 4. (P.2) Mathias Krogsgaard Nielsen (Aabybro) 4. (P.2) Christian Brander (Aabybro) 4. (P.2) Gustav

Læs mere

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30

Løb: 36 Herre Senior K1 500m A-finale 13:20. Løb: 37 Pige U14 K1 500m B-finale 13:25. Løb: 38 Pige U14 K1 500m A-finale 13:30 35 Dame Senior K 500m A-finale 3:5 3 Emma Broberg Hvidovre 4 Solveig Schmidt Odense 5 Annemia Pretzmann Silkeborg 3 Herre Senior K 500m A-finale 3:0 Peter Larsen Sorø Nils Boe Maribo 3 Emil Noe Nielsen

Læs mere

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Frisvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 31 august 2014 Tid: 23:43:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 1. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Nørresundby Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Svømmeklubben Nord

Læs mere

Frederikshavn Ishockey klub

Frederikshavn Ishockey klub Navn Jeff Mølholt Lucas G. Davidsen Camilla Rasmussen Nicklas Stenbakken Patrick Guldberg Lucas Hansen Oscar Kølbæk Rosenberg Jørgen Lie Simon Asbjørn Mørk Puk Lyng Thomsen Mathias From Anders Præstegaard

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Ungdom

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Ungdom 1. omgang total 1. division 1 Viborg 1 906,7 8 906,7 8 2 Boddum Ydby 1 905,1 6 905,1 6 3 Bredstrup-Pjedsted 1 897,9 4 897,9 4 4 Nykøbing F. 1 889,5 2 889,5 2 5 Helle 1 882,4 0 882,4 0 2. division 1 Ørre

Læs mere

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg

RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg 07-06-2014 19:59:26 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Sommerstævne 2014 Viborg Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 96986 Dagmar Storm Kristensen 06-033 Skals Skytteforening 200/12 200/14 400/26 2 113123 Emilie

Læs mere

Resultater fra DBC i Silkeborg

Resultater fra DBC i Silkeborg Resultater fra DBC i Silkeborg 4 x 200 meter stafet U10 MIX - kl. 10.30 1 Lau osric Køge kano og kajak klub 1 Thorbjørn Rask 1 Anne Laursen 1 Lau osric Køge kano og kajak klub 2 Emil Kræmer Frederikshavn

Læs mere

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011

Oversigt over træningshold og aktiviteter. Randers Tennisklub indendørs 2011 Oversigt over træningshold og aktiviteter Randers Tennisklub indendørs 2011 Træning indendørs i følgende perioder: 23/9 2011 20/4 2012 Ferie i følgende uger: Uge 42, 52, 7 og 14 (der er INGEN træning i

Læs mere

Løb 1, 40m fri damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 1, 40m fri damer, Finaler Plac. Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Oprettet af WinGrodan 1.22.07, Licens til Side: 1 Dato: 06 april 2014 Tid: 16:35:34 Resultat Total - Med point uden mellemtider Stævne navn: SVØMMESKOLEMESTERSKABERNE 2014 Stævne by: Brønderslev Arrangør:

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1877,6 10 1877,6 10 2 Viborg 1 1849,4 8 1849,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1844,1 5 1844,1 5 4 Hvidovre SK 1 1844,1 5 1844,1 5 5 ÅRK 1 1842,1 2 1842,1

Læs mere

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17

Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00. U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 5 baner Hallen Lørdag den 16/1-10 Kl. 09:00 U 11 A,B,C,D og U 17 Holsted 10 baner 1-27 09:00 28-54 10:00 55-81 11:00 82-108 12:00 109-135 13:00 136-151 14:00 Holsted 5 baner 200-213 09:00 214-227

Læs mere

Ungdomsturnering. 50 meter riffel. Resultatliste 2011

Ungdomsturnering. 50 meter riffel. Resultatliste 2011 Ungdomsturnering 50 meter riffel Resultatliste 011 1. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-605 Brøndby - Tlf. 436 66 - Fax 436 355 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk 1. omgang total

Læs mere

Løb 17, 100m Frisvømning Damer, Finaler 15-16 år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub

Løb 17, 100m Frisvømning Damer, Finaler 15-16 år Plac.Navn Født Point FINA Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med point uden mellemtider Stævne navn: Speedo Cup 2008 Stævne by: Randers Arrangør: Randers Svømmeklub Neptun Overdommer: Ole W. Jørgensen Benny Larsen Stævneleder:

Læs mere

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010

Aalborg Skyttekreds Jeppestævne, 50 og 200 meter riffel, den juni 2010 200m Gevær - Mesterskab Klasse JUN 1 01-11019 Simon Vissing 412-Hjørring Skytteforening 146 148 294 / 11 D 2 01-80781 Casper Krogh Frydkjær 412-Hjørring Skytteforening 147 143 290 / 11 D 3 05-79949 Mathias

Læs mere

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012

RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab m 2012 26-08-2012 15:54:50 - DDS SP v.3.12.6.3 RESULTATLISTE Landsdelsmesterskab 25-50-200-300 m 2012 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 28262 Kristian Fabricius 02-004 Boddum-Ydby Skytteforening 200/14 200/17 400/31

Læs mere

Resultatliste. Hammel GF, Badminton

Resultatliste. Hammel GF, Badminton Herresingle U13 A 1. (P.1) 970220-08 Viktor Grønbech (Horsens) 2. (P.1) 971103-03 Emil Kolstad (Støvring) 3. (P.1) 970805-05 Tim Ørgaard Mikkelsen (Gistrup LKB) 4. (P.2) 980503-10 Andreas Søndergaard (Hinnerup)

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Dato: 16 november 2014 Tid: 16:26:27 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2014/2015 Stævne by: Aabybro Arrangør: Svøm Region Nordjylland & Aabybro IF Svømning Overdommer:

Læs mere

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015

Resultatliste - TKL Forårsstævne 2015 Side 1 af 8 09:06:29 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE TKL Forårsstævne 2015 Tak for fremmødet til vores stævne Lodtrækning med 10 gevinster af 100,- kr 1 19466 Finn Karlsson 06-005 Ulbjerg Skytteforening

Læs mere

RESULTATER. Mix 14-15 år Vestdansk Holdmesterskab den 30.sep 2012 på Herning Atletikstadion. Arrangør: Herning GF A/M. Skive AM.

RESULTATER. Mix 14-15 år Vestdansk Holdmesterskab den 30.sep 2012 på Herning Atletikstadion. Arrangør: Herning GF A/M. Skive AM. RESULTATER Mix 14-15 år Vestdansk Holdmesterskab den 30.sep 2012 på Herning Atletikstadion SAMLET STILLING Arrangør: Herning GF A/M Århus 1900 Silkeborg AK Kolding Randers Herning GF Vejle IF Skive AM

Læs mere

DGI sydvest træfstævne

DGI sydvest træfstævne DGI sydvest træfstævne ----------------------------------------------------------------- 4. stævne 2013/2014 18. Januar 2014 Spillested: Sdr. Omme Hallen (Stadion Alle 16, 7260 Sdr. Omme) Arr.: Sdr.Omme

Læs mere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere

Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen Resultater og billeder af medaljemodtagere Herresingle U09 B 1. Søren Pedersen (Holsted) 2. Tobias Hansen (Skodborg) 3. Max Bøgedahl (Skodborg) 4. Anne Mia Storm Pedersen (Andst) 5. Christian Huss Eskesen (Gesten) Kommunemesterskab 2010 Andst/Vejen

Læs mere

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015

Resultatliste - Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Side 1 af 8 19:13:50 - DDS SP v.3.15.10.2 RESULTATLISTE Aalborg Skyttekreds 15 meter riffel oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10

Læs mere

Danske mesterskaber for ungdom Middelfart den 7-8. marts 2009

Danske mesterskaber for ungdom Middelfart den 7-8. marts 2009 Navn Marcus Sehested, 1 Vordingborg kval res 16 Marcus Sehested, Vordingborg 5 12 Marcus Sehested, Vordingborg 13 Marcus Sehested, 4 Guldfinale Vordingborg 3 2. plads Oliver bayle, Lyngby 1. plads 3 Svante

Læs mere

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk

Resultat fra Træningsløb i Skærbæk Piger 6 år og under (kørte i heat med Expert 6 år og under) Mathilde Holmgaard Køge 1 6 4 5 Piger 8 år og under (kørte i heat med Piger 10 år) Mille Larsen Kalundborg 1 1 1 1 Laura Schack Tønder 2 5 4

Læs mere

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914.

Horn/Fårvang I.F. Program vil altid være opdateret på www.cup2000.dk under onlineturneringer som nr 3914. Horn/Fårvang I.F Badminton og DGI Østjylland byder hermed velkommen til Ok Plus stævne for U15 ABCD lørdag 28. marts 2015 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang. Taberne på de forskellige baner tæller

Læs mere

Resultater. for Hanstholm løbet 2005

Resultater. for Hanstholm løbet 2005 Resultater for Hanstholm løbet 2005 RESULTATER - : KVINDER 4.2 KM 327 EMMA LEU HANSTHOLM 20.40 11 0.00 3 424 LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 24.36 9 0.00 8 336 KRISTINA MADSEN THISTED 29.39 12 0.00 24 426 KATHARINA

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET

RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 1 RESULTATER: HANSTHOLM LØBET 2006 Hanstholm løbet 2006-4,2 km - piger Navn By Nr Tid Hold PR Ald Total LINETTE K LARSEN HANSTHOLM 565 23,23 H ATELTIK 0.00 10 1 LOUISE POULSEN THISTED 564 26,57 0.00 14

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Finaler 16 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S68 58.87 1998-11-01 Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Vendsyssel Cup 2011 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Svømmeklubben Søhesten Overdommer: Niels Arp Nielsen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 1 meter riffel Resultatliste 011 / 01. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-60 Brøndby - Tlf. 6 66 - Fax 6 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1880,0 10 9417,5 50 2 ÅRK 1 1853,1 8 9249,2 32 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1850,0 4 9248,0 30 4 Viborg 1 1850,7 6 9240,4 28 5 Hvidovre SK 1 1840,7 2 9181,3

Læs mere

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Indledende 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S

Løb 1, 100m Frisvømning Damer, Indledende 17 år og ældre: Maj A. Jacobsen, S Side: 1 Licens til Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Vendsyssel Cup 2012 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Overdommer: Johnni Olesen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen

Læs mere

Unionsmesterskaberne for U2 og U1. 15 m riffel og 10 meter luftriffel

Unionsmesterskaberne for U2 og U1. 15 m riffel og 10 meter luftriffel Unionsmesterskaberne for U2 og U1 2009 15 m riffel og 10 meter luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 17.-18.-19. April 2009. 15 meter gevær U2 Navn Klub 1 2 I alt 1 Simone Nørup BPI 95 95 190 2 Camilla

Læs mere

PlacNavn Født Klub Opnået Status

PlacNavn Født Klub Opnået Status Resultat Total - Officiel Stævne navn: DGI Begynder/Talentstævne 3 Stævne by: Oksbøl Arrangør: DGI og Blåvandshuk Svømmeklub Løb 1, 25m Brystsvømning Damer, Finaler Sponsor: Begynderturnering PlacNavn

Læs mere

AARS SVØMMEKLUB, AARS-SVOMMEKLUB.DK, CVR.NR. 88 57 00 14, HIMMERLANDSGADE 25, 9600 AARS, KONTAKT@AARS-SVOMMEKLUB.DK

AARS SVØMMEKLUB, AARS-SVOMMEKLUB.DK, CVR.NR. 88 57 00 14, HIMMERLANDSGADE 25, 9600 AARS, KONTAKT@AARS-SVOMMEKLUB.DK FOR FØRSTE GANG I MANGE ÅR SKAL S KONKURRENCEAFDELING PÅ EN TRÆNINGSLEJR. DET SKER I UGE 8 NÆSTE ÅR OG DERFOR HOLDER SOM UNDERTEGNEDE VIL SPONSORERE ALEXANDER MED KR. PR. METER (EKS. 0,20 KR. = 100 KR.

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 2. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1869,8 10 3741,6 20 2 Bredstrup-Pjedsted 1 1858,2 8 3703,4 14 3 Viborg 1 1843,6 5 3690,2 13 4 Kolding 1 1843,5 5 3686,9 9 5 Helle 1 1824,2 2 3632,1

Læs mere

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers

Indendørs FITA. Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Indendørs FITA Afholdt af Randers BL den 02-12-2006 i Randers Resultatliste for: Compound Elite 1 1A Martin Damsbo Brande 292 295 587 47 13 2 8A Per Knudsen Broager Bueskyttelaug 292 291 583 43 17 3 11C

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund

Danmarks Badminton Forbund Deltagere Erritsø Anna Schøn (DS+DD+MD) Jesper Bang (HS+HD+MD) Kristoffer Knudsen (HS+HD+MD) Lene Clausen (DS+DD) Mathias Ankersen (HS+HD+MD) Sara Thygesen (DD+MD) Søren Gravholt (HS+HD) Thomas Søe Jepsen

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne,den 22. 25. oktober 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 200/15 200/10 400/25 G 2 114684 Mads Lynge 01-513 Vester Hassing Skf. 200/11 200/12 400/23 S 3 117764 Nicklas Christensen

Læs mere

Danmarks Badminton Forbund (1) K49 Lør 10:00. K85 Lør 14: (9) K50 Lør 10:00. K51 Lør 10: (14) K52 Lør 10:00

Danmarks Badminton Forbund (1) K49 Lør 10:00. K85 Lør 14: (9) K50 Lør 10:00. K51 Lør 10: (14) K52 Lør 10:00 Herre Single 1/3 * 1 Jacob Damgård Nr. Broby 3 Frederik Klinge Jensen KBK Kbh. K49 Lør 10:00 6 6 4 ovs 5 Christian Nielsen Frederikshavn 6 Jonas Bech Hvidovre BC 7 Allan Nielsen 8 Morten Tolver Kronborg

Læs mere

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A.

Deltagerliste. Alle rækker MyPlanet Sport Cup 2013. HS Senior 2. HS Dr/Pg C. HS Senior 6. HS Junior B. HS Y Dr/Pg D. HS Puslinge A. HS Dr/Pg C 2013-09-21 09:00 (29 tilmeldte) Anders Ø. Jensen, Daugård IF Benjamin B. Rasmussen, Horsens KFUM Benjamin L. Nielsen, BTK Midtjylland Christoffer Borges, Søhøjlandets BTK Daniel Asmussen, RSU

Læs mere

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16

Ringe Sø Marathon Halvmarathon0313 2013-03-16. www.42laps.com 2013-03-16 1 Jonathan Dahl / Nislevgård / 00:19:05 Nislevgård00:19:48 00:20:30 00:20:07 00:20:13 00:00:33 01:40:18 (00:47) 2 Peder Balle 00:20:16 00:21:37 00:21:35 00:21:08 00:21:09 00:01:42 01:47:30 (00:50) 3 Martin

Læs mere

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45 Herre Senior K 500m. heat 09:30 2 Nils Boe Maribo 3 Torben Thomsen Aarhus K.K. 4 Hans Chr. Stærkind (afmeldt) Hellerup 5 Søren Hyttel Vallensbæk 6 Elias Ryom Kramer Limfjorden Mikkel Lie Frederikshavn

Læs mere

DGI Østjylland og Horn/Fårvang I.F. Badminton byder hermed. søndag den 5. april 2009 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang

DGI Østjylland og Horn/Fårvang I.F. Badminton byder hermed. søndag den 5. april 2009 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang DGI Østjylland og Badminton byder hermed velkommen til U 13 MAB-stævne søndag den 5. april 2009 i Fårvang Hallen, Thorsøvej 19, 8882 Fårvang Vi beder spillerne om at være klar 45 min før det i programmet

Læs mere

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015

RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 RESULTATLISTE Blåhøj 15 meter 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 108643 Rasmus Bellahn 10-456 Vejle Skytteforening 199/11 200/09 399/20 G 2 109630 Adrian Olsen 06-012 Arnborg Idrætsforening 199/09 196/09

Læs mere

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne

Resultatliste - Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Side 1 af 8 16-01-2017 17:05:38 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Klejs-Juelsminde Skytteforening 15m stævne Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening

Læs mere

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 31. december 2006 KORTBANE

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 31. december 2006 KORTBANE DAMER 50 fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 Århus 50 fri Maja Mattsson, 86 0.27.89 21-03-2003 Nærum 100 fri Annette Hansen, 84 0.55.30 26-10-2006 Århus 100 fri Maja Mattsson, 86 1.00.10 24-11-2001

Læs mere

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016

Aalborg Skyttekreds 15 meter riffelstævne, den oktober 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 118658 Liva Møller 01-548 Vilsted Skf. 200/10 200/11 400/21 G 2 118344 Emil Hedemann 01-513 Vester Hassing Skf. 199/11 200/14 399/25 S 3 103891 Simon Houen Jensen 01-513

Læs mere

file://e:\documents and Settings\SAK\Dokumenter\DGI Mangekamp v3.2\printout\resultlisttotal.html

file://e:\documents and Settings\SAK\Dokumenter\DGI Mangekamp v3.2\printout\resultlisttotal.html Side 1 af 7 Resultatliste - Samlet Nålestævne, SAS, Silkeborg mandag den 16. juni 2014 Piger under 7 år 1 17 Ida Skipper 2007 Viborg 40m 400m Læ Ku 1464 7,98s (408) 1.33,88 (357) 2,57m (498) 4,31m (558)

Læs mere

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015

RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 RESULTATLISTE Vadum stævnet 2015 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 106441 Thomas Grøn Bendixen 01-412 Hjørring Skytteforening 200/11 200/15 400/26 G 2 113586 Christian Bols Pedersen 01-513 Vester Hassing

Læs mere

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 19. januar 2009 KORTBANE

KLUBREKORDER DAMER. JUNIOR DAMER Pr. 19. januar 2009 KORTBANE DAMER 50 fri Annette Hansen, 84 0.25.08 26-10-2006 50 fri Mie Refn, 93 0.27.64 26-09-2008 Tåstrup 100 fri Annette Hansen, 84 0.55.30 26-10-2006 100 fri Maja Mattsson, 86 1.00.10 24-11-2001 200 fri Annette

Læs mere

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub

FINA Point Total Damer Stævne navn: Klubmesterskaber Stævne by: Esbjerg Arrangør: Esbjerg Svømmeklub Side: 1 Dato: 07 december 2013 Tid: 17:25:34 FINA Point Total Damer 1 13 Marie Voigt Lauridsen 1995 Esbjerg Svømmeklub 2293 13, 17, 21, 5 2 27 Simone H. Lauridsen 1999 Esbjerg Svømmeklub 1951 21, 11, 7,

Læs mere

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011

RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 29-10-2011 17:42:49 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Hvalsø 15m 2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 94745 Benjamin Mastrup 12-043 Vallensbæk IF af 1939 200/10 200/13 400/23 G 2 96351 Louise Petersen

Læs mere

Løb 37, 50m fly herrer udskil, Finaler Plac Navn Født Klub Opnået Status. Løb 38, 50m fly herrer udskil, Finaler

Løb 37, 50m fly herrer udskil, Finaler Plac Navn Født Klub Opnået Status. Løb 38, 50m fly herrer udskil, Finaler Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Forum Horsens Cup Indledende Stævne by: Horsens Arrangør: Horsens Svømmeklub Overdommer: Henrik Werge og Benny Larsen Stævneleder: Eva Helbo og Rita Thomasen

Læs mere

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM

RESULTATER. den 9.dec 2010 på Sparbank Arena. Arrangør: Skive AM RESULTATER den 9.dec 2010 på Sparbank Arena Arrangør: PIGER 10-11 ÅR - KUGLESTØD TORS KL. 18.00 ( 2.0 KG ) 1 6.28 Sarah Winther Jensen -99 AK Holstebro 2 6.20 Maria Roed Brodersen -99 3 4.82 Anika Husted

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2015 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1871,8 10 1871,8 10 2 Viborg 1 1846,6 8 1846,6 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1845,2 6 1845,2 6 4 Kolding 1 1843,4 4 1843,4 4 5 Helle 1 1807,9 2 1807,9 2

Læs mere

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00

Kontingent SENIOR Efterår 2015-01.07.2015-12:00 Billettype Bo Brassøe 1 Christian Poulsen 1 Jacob Hørbye 1 Mathias Fuglsang 1 Thomas Mølbjerg Jørgensen 1 Alex Brøndum 1 Anders Borregaard 1 Bjørn Bundgaard Jensen 1 Casper Hansen 1 Christian Jungersen

Læs mere

BBK Cup 2014 GAUERSLUNDHALLEN. Søndag den. 16. Februar Børkop Badminton Klub

BBK Cup 2014 GAUERSLUNDHALLEN. Søndag den. 16. Februar Børkop Badminton Klub BBK Cup 2014 GAUERSLUNDHALLEN Søndag den. 16. Februar 2014 BBK CUP 2014 1-12 09:00 13-24 10:00 25-36 11:00 37-48 12:00 49-60 13:00 61-72 14:00 73-84 15:00 85-96 16:00 97-108 17:00 109-119 18:00 Herresingle

Læs mere

Bagterp If Afholder i samarbejde med Spar Nord Cup. U-15 M, A, B Stævne. Den februar 2010

Bagterp If Afholder i samarbejde med Spar Nord Cup. U-15 M, A, B Stævne. Den februar 2010 Bagterp If Afholder i samarbejde med Spar Nord Cup U-15 M, A, B Stævne Den 6.-7. februar 2010 Spillerne skal være spilleklar senest 30 minutter før i programmet fastsatsatte tidspunkt Stævnet starter Kl.

Læs mere

DGI Midtjylland. 7-Club Træfstævne. 6. stævne 2012/ marts 2013

DGI Midtjylland. 7-Club Træfstævne. 6. stævne 2012/ marts 2013 7-Club Træfstævne 6. stævne 2012/2013 15-17 marts 2013 Spillested: Hyldgårdshallen, Hyldgaardsallé, 7430 Ikast Arrangører: Isenvad Badminton Mail: ingen Stævnetelefon: 30 48 43 02 FREDAG: række 5-6 - 7-8

Læs mere

Danskemesterskaber m luftriffel

Danskemesterskaber m luftriffel Danskemesterskaber 00 0m luftriffel Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 Skytternes Hus Århus 0 stående Dame 0 Anette K. Jensen DSB/ASF 00 00, Stine M. Andersen ÅRK 00 00 00, Rikke K. Jensen

Læs mere

Vadum Stævnet 15m 2014

Vadum Stævnet 15m 2014 Vadum Stævnet 15m 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 103892 Kasper Schultz 01-513 Vester Hassing Skf. 199/09 200/05 399/14 G 2 99838 Nicki R. M. Jensen 01-561 Hobro Egnens Skytteforening 199/09 200/00

Læs mere

Resultatliste. Aabybro Badminton Club

Resultatliste. Aabybro Badminton Club Herresingle U17 A 1. (P.1) Mikkel Larsen (Saltum) 2. (P.2) Lasse H. Østergaard (Fjerritslev) 3. (P.3) Simon R. Larsen (Aabybro) 4. (P.4) Rasmus Rosendahl (Aabybro) Herredouble U17 A 1. Lasse H. Østergaard

Læs mere

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Løb 1, 4X50m Brystsvømning Mix, Finaler Sponsor: Serie 1. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: 2. Seriestævne 2010/2011 Stævne by: Hjørring Arrangør: Svøm Region Nord og Svømmeklubben S 68 Overdommer: Niels Arp-Nielsen Stævneleder: Henning

Læs mere

Aabybro Badminton Club. Spillested: DGI Huset - Jens Møllers Vej 3. 9440 Aabybro.

Aabybro Badminton Club. Spillested: DGI Huset - Jens Møllers Vej 3. 9440 Aabybro. Spillested: DGI Huset - Jens Møllers Vej 3. 9440 Aabybro. Turneringsledelse: Lars Mortensen tlf : 50981253 mail : lbm@nordfiber.dk. Spilletider: Spillerne er forpligtet til at følge med i kampoversigten

Læs mere

RESULTATLISTE. Eley-Cup 2016

RESULTATLISTE. Eley-Cup 2016 RESULTATLISTE Eley-Cup 2016 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 109719 Jonas R. Pedersen 23-006 Næstved Skytteforening 200/14 200/13 400/27 G+P 2 121512 Laurits Mandrup 23-006 Næstved Skytteforening 200/10

Læs mere

Resultatliste - Jelling fs 15meter

Resultatliste - Jelling fs 15meter Side 1 af 6 08:07:54 - DDS SP v.3.16.4.1 RESULTATLISTE Jelling fs 15meter Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/13 200/15 400/28 2 123669 Maja

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A

Horsens BK RSL CUP 2015. Byder velkommen til U17 M&A RSL CUP 2015 Byder velkommen til U17 M&A i Horsens Badminton Klub, Sognegårdsvej 1, 8700 Horsens Lørdag den 07. februar 2015, fra kl. 9.00 PROGRAM REV.1 Stævnetelefon: Bo Lynge 2539 9410 Ved afbud på dagen

Læs mere

Løb 1, 100m Fri herrer gr. 3, Finaler år Plac Navn Født Klub 50m Opnået Status

Løb 1, 100m Fri herrer gr. 3, Finaler år Plac Navn Født Klub 50m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Pr. aldersgruppe med mellemtider Stævne navn: Forum Horsens Cup Indledende Stævne by: Horsens Arrangør: Horsens Svømmeklub Overdommer: Henrik Werge og Benny Larsen Stævneleder:

Læs mere

Frederikshavn Badminton Klub Tobias Navne (HS+MD)

Frederikshavn Badminton Klub Tobias Navne (HS+MD) Bagterp Mikkel Mikkelsen (HS) Bindslev-Tversted Kristoffer Vendelbo (HS+HD+MD) Sarah Larsen (DS+DD+MD) Brønderslev Andrea Majlund Christensen (DS+DD+MD) Astrid Krog Sørensen (DS+DD+MD) Camilla Balle-Petersen

Læs mere

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer

Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Kommune størrelse (km2) indb. Tal kontaktperson Telefonnummer Aabenraa 941,55 60189 Åse Søgaard 73767159 Aalborg 1143,99 196292 Peter Mikkelsen 99312210 Ærø 90,45 6712 Jes Heinemann 50005025 Albertslund

Læs mere

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012

RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 RESULTATLISTE Randers åben 15 m 2012 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 199/05 200/11 399/16 G 2 95349 Kristian Gyldenløv 05-944 Århus Riffelskytte

Læs mere

Resultatliste - Spjaldløbet

Resultatliste - Spjaldløbet Resultatliste - Spjaldløbet 3,5 km Kvinder 0-9 år 1 7 Alberte Thomsen 7 Grønbjerg friskole 00.25.40 2 8 Mie Juelsgaard 7 Grønbjerg friskole 00.28.39 3 79 Frida Mikkelsen 2 Superrbrugsen, Spjald 00.29.13

Læs mere

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard

Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel Hvolgaard Side: 1 Dato: 23 september 212 Tid: 12::23 Oprettet af WinGrodan 1.19.8 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Begynderstævne 1 Stævne by: Ikast Arrangør: ikast svømmeklub Overdommer: Stævneleder: Mikkel

Læs mere

Broager Badminton. Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD)

Broager Badminton. Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD) Aabenraa Frederik Christensen (HS+HD+MD) Frederik Thomsen (HS+HD+MD) Aarhus AB Alberte Spure Nielsen (DS+DD+MD) Emil Skou Larsen (HS+HD+MD) Filip Tougaard Sørensen (HS+HD) Malte Ringstrøm (HS+HD+MD) Nicholas

Læs mere

Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub

Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub. Plac. Navn Født Point FINA 50m Opnået Status Klub Side: 1 Resultat Total - Med point og mellemtider Stævne navn: Vendsyssel Cup 2012 Stævne by: Hjallerup Arrangør: Overdommer: Johnni Olesen & Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Flemming Mikkelsen Løb

Læs mere

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel

Ungskytternes Divisionsturnering 10 og 15 meter riffel Ungskytternes Divisionsturnering 0 og 5 meter riffel Resultatliste 0 / 0 5. omgang Dansk Skytte Union Idrættens Hus - DK-605 Brøndby - Tlf. 6 66 - Fax 6 55 - E-mail info@skytteunion.dk - www.skytteunion.dk

Læs mere

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45

Løb: 2 Herre Senior K1 500m 2. heat 09:35. Løb: 3 Herre U18 K1 500m 1. heat 09:40. Løb: 4 Herre U18 K1 500m 2. heat 09:45 Herre Senior K 500m. heat 09:30 Nils Boe Maribo.5. 6 3 Torben Thomsen Aarhus K.K..56. 5 4 Hans Chr. Stærkind (afmeldt) Hellerup 5 Søren Hyttel Vallensbæk.0.56 6 Elias Ryom Kramer Limfjorden.00.36 9 Mikkel

Læs mere

ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014

ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014 26-10-2014 15:05:32 - DDS SP v.3.14.4.1 ENDELIG RESULTATLISTE Grenaa Pokalerne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 113293 Victoria Bjerregaard 09-118 Lyngby Skyttekreds 200/15 200/10 400/25 2 114387 Julie

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Frederikshavn Arrangør: FFI Svømning Overdommer: Walther Lundis Stævneleder: Berit Svendsen Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler

Læs mere

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status

Løb 1, 4X25m På Maven Mix gr2, Finaler Plac Navn Født Klub 25m Opnået Status Side: 1 Resultat Total - Officiel Stævne navn: Flipper Cup Stævne by: Jetsmark Arrangør: Svømmeklubben Jet Overdommer: Allan Thorup Svenningsen Stævneleder: Christian Heiberg Løb 1, 4X25m På Maven Mix

Læs mere

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP.

NR - NAVN - BY - TID - ALD.-PRTAL-PLGRP. ENDELIG RESULTATLISTE FOR : HANSTHOLM LØBET 2001 RESULTATER - : 4.2 KM KVINDER 2887 DITTE LEU HANSTHOLM 18.20 33 63.64 1 2889 CECILIE MARDAL SNEDSTED 19.31 17 59.78 2 2878 DORTE SØRENSEN HANSTHOLM 19.48

Læs mere