Grundtvigs Hus i 100 år

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundtvigs Hus i 100 år"

Transkript

1 Grundtvigs Hus i 100 år

2 Indhold HISTORIEN: Fra grundtvigiansk borg til almen boligadministration 3 Hotel Danevirke 4 Mere plads i eget hus 8 Ungdommens borg 12 Københavns stærkeste hus 16 Københavns Kommune 18 KAB bryder gennem muren 19 ARKITEKTUREN: Store sale og kunstneriske detaljer 21 Husets hovedlinier 23 Kirkesalen 25 Billedsalen 31 Læsesalen, selskabssalen og gymnastiksalen 36 Husets kunstneriske detaljer 39 Butikkerne 41 BILAG Bilag 1: Sang om Grundtvigs Hus ved rejsegildet i Bilag 2: Oversigt over egnsbestemte nationaldragter på 46 vægmaleriet i Billedsalen Bilag 3: Historik for butikkerne i Grundtvigs Hus 48 LIVET I GRUNDTVIGS HUS: Glimt fra livet i Grundtvigs Hus gennem 100 år er indrammet i de gule bokse gennem teksten Udgivet af KAB September 2007 ISBN

3 Forord I 1906 blev grundstenen til Grundtvigs Hus lagt. Det skete på Grundtvigs fødselsdag. En symbolsk og vigtig dato for det grundtvigianske miljø i Kirkeligt Samfund, der opførte huset. To år senere i 1908 blev huset indviet. Og nu nærmer Husets 100 års dag sig. En milepæl vi vil markere med udgivelsen af denne bog. KAB udgav allerede i 1992 en bog om husets historie og arkitektur med titlen Til værn og sejr. Siden da har vi renoveret og restaureret de to markante sale i huset Billedsalen og Kirkesalen. Det arbejde vil vi gerne fortælle om. Dertil kommer, at vi gerne vil formidle historien om det liv, huset har været rammen om i snart 100 år. De første 100 år af husets historie har været begivenhedsrige. Et grundtvigiansk kulturcenter. Hotel med 80 værelser. Gymnastiksal på 4. sal. Beslaglagt af tyskerne under krigen. Og i dag en moderne arbejdsplads. Så moderne som det lader sig gøre i et helt specielt hus fra 1908! Huset blev fra begyndelsen skabt som et hus med flere funktioner og flere brugere. Kirkeligt Samfund måtte forpagte en stor del af huset ud som hotel for at få økonomien til at hænge sammen. Sådan har det også været for KAB, siden vi købte huset i Ungbo, Ingeniørfirmaet Dominia A/S, arkitektfirmaet Fællestegnestuen, Det danske Center for Menneskerettigheder og Københavns Universitet er blot nogle af de mange organisationer og virksomheder, der har haft deres faste base her i huset. Det er et stort hus, der med sine i alt m² rummer godt. I dag har KAB god brug for pladsen i det store hus. Sammenlægningen med Boligselskabet AKB pr. 1. januar 2007 gav et øget behov for plads, og der blev truffet aftale med de fleste lejere om at fraflytte. Huset var i samme forbindelse igennem en mindre omstrukturering for at huse KAB i en ny og større organisation. Vi håber, at denne bog kan være med til at skabe nysgerrighed og lokke flere til at besøge Grundtvigs Hus for at opleve dette unikke stykke arkitektur- og kulturhistorie i København. Med venlig hilsen Finn Christensen Formand Jesper Nygård Adm. direktør 1

4 Vigtige årstal i husets historie 1900 Kirkeligt Samfunds ungdomsforening opfordrer til at bygge et hus i København 1906 Grundstensnedlæggelse til Grundtvigs Hus den 8. september 1908 Indvielse af huset den 26. maj 1920 Kirkeligt Samfund frikøber den forpagtede del af Grundtvigs Hus Værnemagten beslaglægger huset De allierede beslaglægger huset Huset sættes i stand efter krigen, staten erstatter en del pga. beslaglæggelsen 1948 Københavns Kommune lejer huset undtagen Kirkesalen 1972 KAB køber Grundtvigs Hus 1998 Renovering af Kirkesalen 2005 Renovering af Billedsalen og restaurering af freskomaleriet års dag for grundstensnedlæggelsen En hyldest til N. F. S. Grundtvig Grundtvigs Hus er opkaldt efter Nicolai Frederik Severin Grundtvig ( ). Han var som teolog, digter, historiker, pædagog og politiker involveret i mange områder af det danske samfund. Grundtvigs salmer er kendte og elskede. Han er også manden bag de danske folkehøjskoler og grundideen om en skole, hvor ånd og tanke udvikles gennem oplysning med relation til det virkelige liv og ikke gennem pensum og eksamen. Hans syn på kristendommen var lysere og mere åbent end tidligere tiders, og han betonede sammenhængen mellem menneskeliv og kristendom. Også det politiske liv optog Grundtvig, der var medlem af den grundlovgivende forsamling i og sad i Folketinget i perioden Foto udlånt af Vartov-Arkivet. 2

5 HISTORIEN - Fra grundtvigiansk borg til almen boligadministration Grundtvigs Hus blev opført i af Kirkeligt Samfund - en forening baseret på den grundtvigianske tankegang og stiftet som modvægt til den anden strømning i tidens kirkeliv Indremission. Huset blev først og fremmest opført for at styrke ungdomsarbejdet. Kirkeligt Samfund så det som en af de vigtigste opgaver at støtte de unge soldater, søfolk, tjenende, studerende mv., som tilbragte deres ungdomsår i hovedstaden. Det er af den største Betydning, at der, midt i alt det aandelige Vildrede og Frafald, de mange Fristelser og den udbredte sædelige Fordærvelse, som her vil møde dem, også fra Menighedens Side kan møde dem en kraftig Støtte, hedder det i selskabets programerklæring fra Det var ungdomsforeningen i Kirkeligt Samfund, der første gang formulerede ønsket om at rejse et hus. I december 1900 udsendte foreningen en opfordring til at få en stor selvstændig bygning. I 1901 blev der dannet en byggefond, og i 1904 købte Kirkeligt Samfund grunden i Studiestræde for kr. Arkitekten Rolf Schroeder udarbejdede en foreløbig plan for et hus til kr. Kirkeligt Samfund iværksatte landsdækkende indsamlinger, men måtte også optage lån for at skaffe penge til byggeriet, som kom til at koste kr. Grundstenen til Grundtvigs Hus blev lagt på Grundtvigs fødselsdag den 8. september - i 1906, og den 26. maj 1908 indviede Kirkeligt Samfund det nye hus. 3

6 Uddrag af rejsegilde-sang om Grundtvigs Hus Den 26. september 1907 blev kransen hejst på Grundtvigs Hus. Chr. Ludvigs havde skrevet en sang bygget på det tema, at der engang havde ligget en smedje på grunden (hele sangen fi ndes som bilag 1). I den snævre gades Larm og Tummel mellem høje Huse kilet ind laa her før en Smedie lav og skummel, hver en morgen lyste Ovnens Skin; Fløjten kaldte hid en Arbejdsskare, Lyden af de djærve Hammerslag Fyldte Luften med en frisk Fanfare: Vaagn nu op, vaagn op for det er Dag. Foto: Thomas Brolyng Steen. Smedien faldt, Stilladser saa man rejses, Langsomt vokset røde Mure op Til den Bygning, hvor nu Kransen hejses Under Danebrog paa Tagets top. Smedje er det Hus, den hejses over, hamres skal her saa det giver Klang, det skal lyde kækt til dem, der sover: Vaagn nu op til Dag og Daad og Sang. 4

7 Hotel Danevirke Den endelige udformning af Grundtvigs Hus blev lidt anderledes end planlagt. Kirkeligt Samfund arbejdede hårdt for at samle penge ind til huset, og hver en krone, der blev givet til indsamlingen, blev noteret i deres blad Dansk Kirketidende. Landsindsamlingen indbragte imidlertid ikke tilstrækkeligt end ikke nok til at dække prisen for grunden. Økonomien tvang Kirkeligt Samfund til at skære ned på pladsen til foreningsarbejdet og indrette et større hotel, som kunne forpagtes ud, foruden de seks butikker i stueetagen. Sådan blev husets driftsøkonomi sikret. 5

8 Hotel Danevirke optog 1., 2. og 3. sal i huset. Det indbragte kr. årligt til driften. Hotellet rummede 120 sengepladser fordelt på 80 værelser. I 1908 var prisen for en overnatning 2 kr. pr. seng. Balkonværelset på 2. sal var indrettet som læsesal for hotellets gæster. Salen på 3. sal (Kantinen) blev brugt som selskabssal og salen på 1. sal (Billedsalen) som restaurant. I tilknytning til salene var der smørrebrødskøkkener i den vestlige sidefløj, mens det store varme køkken lå i tagetagen for at undgå lugtgener. Kirkeligt Samfund overtog driften af hele huset i Samfundet drev hotellet videre, men nu begrænset til 2. og 3. sal og reduceret til 52 værelser med i alt 73 sengepladser. Selskabssalen på 3. sal blev omdannet til restaurant. 6

9 Postkort fra Grundtvigs Hus, venligst udlånt af Jan Blomkvist, medarbejder i KAB. Livet i Grundtvigs Hus Billedsalen som spisesal. Hotel Danevirke kunne i 1908 bl.a. tilbyde frokostbord til 1,35 kr. pr. couvert. Foto udlånt af Københavns Bymuseum. En stolt Borg i den trange gade Naar disse Linjer læses, er Grundtvigs Hus bleven indviet. Saa er omsider Værket ført til Ende, og det er skønt at skue. Men i en anden Betydning skal Værket først begynde. Bygningen er rejst, og som en stolt Borg knejser den i den trange Gade. Men nu skal det vanskelige Byggearbejde begynde, det, som rejses af levende Stene. Gid det Værk maatte lykkes. Gid det maa blive ikke blot et Folkehus, men også et Menighedshus, hvor alle sunde grundtvigianske Tanker udløses i trofast Arbejde i Jesu Kristi Aand, i Guds Kraft, hans Navn til Ære. J. P. Bang, Dansk Kirketidende,

10 Mere plads i eget hus Kirkelig Ungdomsforening havde i de første år til huse på 4. sal i Grundtvigs Hus. Foreningen var delt i en kvindelig og mandlig afdeling dog uden jerngitter imellem. Den kvindelige afdeling var igen delt i to efter alder. Yngre afdeling (de store) havde ca. 80 medlemmer og arrangerede aktiviteter som foredrag, gymnastik og undervisning i håndarbejde. Syaften for pigerne i Kirkeligt Samfunds ungdomsforening. De fleste af pigerne fik sytøjet af foreningen, som kunne samle piger til disse syaftener. Foto udlånt af Vartov-Arkivet. Børneafdelingen havde 180 medlemmer og samledes to gange om ugen til sanglege, oplæsning og syundervisning. I den mandlige afdeling var der aktiviteter som husflid- og sløjdundervisning, gymnastik og sørøverleg, sang, oplæsning, foredrag, bordtennis og brædtspil. Det var rigtig vaskeægte københavnsk Gadeungdom mest fra de trange gader i den gamle By, der fandt Vej 8

11 Drengene fra ungdomsforeningen er samlet i Billedsalen for at se lysbilleder. Det er vinter, og drengene er klædt på til årstiden med støvler, uldne frakker og knæbukser. Foto udlånt af Vartov-Arkivet.. op ad Bagtrappen (til ungdomsforeningen på 4. sal, red.). Det kunde hænde, at Gæster fra KFUM gjorde store Øjne, naar de saa KU s Drenge, for det sociale Lag de kom fra, var tyndt repræsenteret hos dem. (Fr. Schrøder, Vartovbogen II, 1948) Livet i Grundtvigs Hus En kop the med rosenbrød Torsdag er Drengeafdelingens store Aften, som samler ca. 100 Drenge, i den bedste Vintertid undertiden mere, og ved den store Juletræsfest i Hallen 135. Her bydes foruden de Ting, som er omtalt ved Beskrivelsen af Tirsdagen, en Kop The med Rosenbrød, noget som aabenbart rent fysisk er en ikke ubetydelig Velgerning, og som bidrager meget til Aftenens festlige Præg og af aandelig næring desuden Lysbilleder eller en spændende Historie af en fremmed Foredragsholder. Fra en beskrivelse af Kirkelig Ungdomsforening, Kirkeligt Samfunds Aarbog

12 Ungdomsforeningen levede en hengemt tilværelse på 4. sal med adgang fra bagtrappen. Hovedtrappen var forbeholdt hotellets gæster og besøgende til foredrag i Hallen 1. Der manglede sammenhæng mellem husets formål og anvendelse. Det skabte stigende debat i Kirkeligt Samfund om husets formål, og i 1919 udgav en gruppe medlemmer et skrift, hvori de argumenterede for behovet for at frigøre mere plads til ungdom- 1 Kirkeligt Samfund kaldte den store sal i kælderen for Hallen. Først i KAB s tid er navnet navnet Kirkesalen opstået. Plan af 1. sal i Grundtvigs Hus anno 8. juli 1929 i forbindelse med ombygningen af huset. 10

13 men og opfordrede til at give støtte til en landsdækkende indsamling med dette formål. Heri hed det bl.a.: Det er nu end saaledes, at mange unge fra Land og By i de forløbne 10 Aar har færdedes i Kirkelig Ungdomsforening og sikkert hentet meget godt der, saa har Stuernes Beliggenhed sin store Skyld i, at Ungdomsarbejdet i Grundtvigs Hus ikke er naaet videre, end det er. M. Grell Nej, vi maa have Lokalerne ned paa første Sal. Folk skal se op til disse festligt oplyste Vinduer, Sangen skal lyde ud over Gaden og kalde Unge op. Axel Rosendal Soldater i Soldaterhjemmet på 1. sal. Foto udlånt af Vartov-Arkivet. Stærkere end alle ord taler til mig Mindet om en rigtig fattig Københavnerdreng Basse kaldet som kom regelmæssig Aften efter Aften, og som lige saa regelmæssig maatte ofre et tykt Lag af Studiestrædes Snavs i Vaskekummen for at dokumentere, at han var en hvid Mand. Og saadan kommer Minde efter Minde og taler om, at det er værd at ofre baade ½ og en hel Million for Ungdomsarbejdet. Rasmus Anker-Møller (Alle i Grundtvigs Hus En redegørelse, af Provst Chr. Winther) Det lykkedes i 1920 at rejse de kr. til at frigøre huset. Endelig blev huset den ungdommens borg, som oprindeligt var tanken. Studenterkredsen, Københavns Højskoleforening og Soldaterarbejdet tog 1. salen i brug sammen med Ungdomsforeningens mandlige del, mens den kvindelige del af Ungdomsforeningen blev på 4. sal. 11

14 Ungdommens borg I perioden var det Kirkeligt Samfunds aktiviteter, som fyldte huset. Ungdommen fik plads til at udfolde sig. Huset summede ugen igennem af liv, og utallige påvirkedes for livet ved mødet med det vidt forgrenede aktivitetsnet, i tilknytning til soldaterarbejdet, Højskoleforeningen, Studenter kredsen og ungdomsforeningen. (Vartovbogen 1998, Samfundet et historisk rids, Frands Ole Overgaard) Aktiviteterne omfattede bl.a. store foredragsmøder, gymnastik og folkedans, sangkor og orkesterspil, studiekredse og scenisk optræden. Ungdomsarbejdet omfattede også Studenterkredsen. Medlemmerne var mest unge med grundtvigiansk baggrund, der befandt sig i hovedstaden for at studere. Tegning udlånt af Kirkeligt Samfund. Livet i Grundtvigs Hus Opgør i Studenterkredsen Bestyrelsen havde travlt med at få afsluttet møderne, fordi de havde for vane at slutte aftenen med et restaurationsbesøg på Frederiksberg. Det var vi imod, og det kom til debat på generalforsamlingen i Det endte med, at bestyrelsen blev stemt ned og gik af alle sammen. Efter mødet var vi nogle stykker, der samledes og blev enige om at foreslå en ny bestyrelse. Jeg blev indstillet som formand. Jeg var 20 år dengang og husker, da jeg fortalte det til mine forældre, at de sagde til mig: Det er en udsat post, du har fået. Du må være forberedt på modstand. Der var da også dem, der kritiserede min unge alder. Jeg kunne kun love dem, at jeg skulle nok blive ældre for hver dag, der gik. Poul Engberg, 99 år, højskoleforstander og forfatter, formand for Studenterkredsen fra

15 Poul Engberg 2 (f. 1908), højskoleforstander og forfatter, var i perioden medlem af Studenterkredsen i Grundtvigs Hus. Han studerede jura på Københavns Universitet og fandt det naturligt at opsøge Studenterkredsen, da han kom fra et grundtvigiansk hjem. Hans far var på dette tidspunkt grundtvigiansk præst i Korsør. Studenterkredsen holdt deres møder i Billedsalen og havde ca. 300 medlemmer. Vi samledes hver fredag og hørte foredrag af først og fremmest grundtvigianske folk, men der var selvfølgelig også andre. Og så sang vi. Fællessang fra Højskolesangbogen. Sangen er det bedste, jeg husker fra min tid i Grundtvigs Hus, fortæller Poul Engberg. Han del tog i bestyrelsesarbejdet og var bl.a. med til at arrangere en studiekreds om Tidehverv, et tidsskrift som senere blev betegnelsen for en strømning indenfor den danske folke kirke, samt en studiekreds om folkeeventyr. Møde i Billedsalen. Foto udlånt af Vartov-Arkivet. 2 Poul Engbergs søn, Lars Engberg, er tidligere overborgmester i Købehavns Kommune og tidligere.medlem af KAB s bestyrelse. 13

16 Værelse på Hotel Danevirke i 1930 erne. Foto udlånt af Jan Blomkvist, medarbejder i KAB. Livet i Grundtvigs Hus Værelser med rindende vand I de sidste Aar er der fra adskillige af dem, der under Besøg i København bor paa Grundtvigs Hus, sket Henvendelse til Kirkeligt Samfunds Bestyrelse angaaende Værelserne. Man har ikke været helt tilfreds. Man har ønsket indført visse Forbedringer. Navnlig har det været paatalt, at det var en betydelig Mangel ved værelserne paa det saa udmærket beliggende Hotel lige ved Raadhuspladsen, at der ikke var indlagt rindende varmt og koldt Vand, det var der paa de fleste andre Hoteller i samme Prisklasse, og desuden havde mange det i deres Hjem, og man vilde dog gerne, naar man boede på Hotel, have det mindst lige saa komfortabelt som hjemme. Kirkeligt Samfund havde for et Aars tid siden det Held at modtage en Testamentarisk Gave til fri anvendelse i vort Arbejde. Vi har nu hovedrestaureret over Halvdelen af værelserne, indlagt rindende Vand og forsynet en Del af Sengene med de bedst mulige Madrasser. Vi håber, at denne betydelige økonomiske Indsats (over 20,000 Kr.) til Forbedringer maa bevirke, at Folk fra Provinsen, der besøger Hovedstaden, vil gøre det til en fast Vane at tage ind paa Grundtvigs Hus og - være tilfredse. (tekst forkortet, red.) Edvard Pedersen, Dansk Kirketidende,

17 Folkelig sang i Studenterkredsen De tidlige tegninger af Grundtvigs Hus adskiller sig en smule fra den endelige bygning. Balkon og dekorationer på husets buede midterparti blev tilføjet, men de nordiske symboler langs mur kronen blev ikke udført. Tegning udlånt af Vartov- Arkivet. Særligt for Studenterkredsen - i modsætning til de andre akademiske foreninger - var det, at den folkelige sang stadig blev dyrket, og også den undergik en forøgelse og fornyelse, takket være tidens store komponister. Den brovtende og opstyltede klang i mange ældre fædrelandssange afl østes af stilfærdigt ægte melodier som Rings til Blickers Kær est du Fødeland eller Carl Nielsens til Oehlenschlägers Underlige Aftenlufte, for blot at nævne to af de sange, vi blev glade for i Studenterkredsen. H. Høirup, Så fjern og dog så nær, Erindringer

18 Københavns stærkeste hus Under 2. verdenskrig rykkede den tyske værnemagt ind i Grundtvigs Hus, som pga. sin jernbetonkonstruktion blev kaldt det stærkeste hus i København. Huset var det første i byen med betonfundament. Kort efter 9. april 1940 krævede og fik tyskerne gymnastiksalen og lagde beslag på en stor del af hotellet. Myndighederne førte forhandlinger for at undgå beslaglæggelsen, men uden held. Bestyrelsen undgik dog, at hagekorset blev hejst over borgen. I 1943 var hele Grundtvigs Hus beslaglagt af værnemagten. De indrettede bl.a. en stor telefon- og meldecentral i Kirkesalen. Kirkeligt Samfunds foreninger måtte flytte til midlertidige lokaler andre steder i byen. Derfor glædede vi os til, saa snart Krigen var til ende, at vende tilbage til vort eget Hus; men her blev vi skuffede, da først engelske og senere amerikanske Soldater rykkede ind. Staten kunne ikke undvære det og opretholdt Beslaglæggelsen. (H. Øllgaard, Vartovbogen 1947) I denne periode blev der installeret 16 wc er i hotelværelserne og på gangene. Et felttestamente med vise ord Jeg blev indkaldt til fl å- den i 1942 og stationeret på Holmen. Dengang var der indrettet Soldaterhjem i kælderen i Grundtvigs Hus, hvor man kunne overnatte eller gå ind og få en kop kaffe, og så fi k man også altid et Guds ord med på vejen. Og det var jo ikke så dårligt. Jeg husker, at der var en meget sød forstander. Han gav mig et felttestamente, og i det skrev han Vær tro i de lident og du skal sættes over meget. De ord har jeg gemt på og husker den dag i dag. Erhard Sonne, formand for Lollikhuse, Samvirkende Boligselskaber, 87 år Dragoner i Kirkesalen. Foto udlånt af Vartov-Arkivet. 16

19 Livet i Grundtvigs Hus Fritz was here På skorstenen har værnemagtssoldaterne sat deres spor. Tyske navne og bynavne er ridset ind i murstenene. En enkelt har endda indgraveret en tegning af en flyvemaskine. Man kan se for sig, hvordan vagterne har siddet i ly heroppe bag skorstenen og kedet sig bravt, siger Søren Knudstrup, husinspektør i KAB. Foto: Annette Sadolin. 21. oktober 1943 I Gaar aftes ved 11 Tiden var en Malersvend Ib Jensen blevet ramt i Lysken af et Revolverskud, der havde revet Pulsaaren over, saa han forblødte. Sammen med en Kammerat var han kommen gående gennem Studiestræde. Ud for Grundtvigs Hus var han bleven beskudt; I følge tysk Forklaring, fordi han havde søgt at trænge sig ind i Grundtvigs Hus. (Note: En beruset ung mand var drejet ind ad døren til Grundtvigs Hus i den tro, at bygningen var Helmerhus. Han blev dræbt af de tyske vagtposter). Kl. 12½ ringede Nora fra Politiken. Der var hørt et mægtigt brag. Det viste sig at være Grundtvigs Hus, en ambulance var hidkaldt. Jeg talte med Schmidt, Ekstrabladet. Bomben var ikke bleven kastet ind i Grundtvigs Hus, men under en tysk Bil udenfor. (Note: Det var BOPA (en sabotagegrup pe, red.), der saboterede den tyske bil, hvorved også alle vinduer i Grundtvigs Hus ødelagdes. Det var et svar på den meningsløse nedskydning af en ung mand dagen før). 29. oktober 1943 Tusse spurgte, hvad det var for et Projektørlys, hun havde set over tagene i den indre by, da hun gik hjem fra Dans. Jeg antog, det var Projektørlyset på Grundtvigs Hus, som er anbragt der for at forhindre, at Sabotører kommer over Taget og drypper Bomber ned i Skorstenene. Citater fra En borger i Danmark under krigen af Vilhelm Bergstrøm 17

20 Københavns Kommune Kirkeligt Samfund besluttede i 1947 at købe Vartov, hvor Grundtvig havde været præst i Vartov Kirke, og hvor mange af de grundtvigianske tanker og ideer var udgået fra. Grundtvigs Hus blev udlejet til Københavns Magistrat (Kommune, red.), der satte huset i stand delvist for erstatningsmidler pga. beslaglæggelsen under og efter krigen. Det var denne ombygning, der ændrede indretningen fra hotel- og foreningsformål til kontorformål. Kirkeligt Samfund bibeholdt råderetten over Kirkesalen i kælderen, som blev lejet ud til formål så forskellige som bankospil og foredrag om Vietnam-solidaritet. Livet i Grundtvigs Hus Smerteligt farvel Ja, så ser det ud til, at klokken er ved at falde i slag, hvor Kirkeligt Samfund skal afskrive Grundtvigs Hus i Studiestræde i København. For os, der var med til at ofre den første skærv og siden havde en finger med i spillet ved frigørelsen i 1918 og flere gange siden, er det et smerteligt tab at skulle afskrive disse enestående kunstneriske, monumentale bygningsværker, hvor der er oplevet så meget betydningsfuldt og modtaget så megen åndelig næring, og hvor engang Bredsdorff sagde efter et foredrag, han havde holdt: Der må ikke klappes i Grundtvigs Hus. Det kunne ikke overholdes, der er klappet meget i denne hal, spontant og uvilkårligt, og vi føler taknemmelighed for det rige liv, vi i fællesskab har oplevet i Grundtvigs Hus. Margrethe Ørum, Dansk Kirketidende,

21 KAB bryder gennem muren I 1971 udløb lejeaftalen med kommunen, og Kirkeligt Samfund ønskede at sælge Grundtvigs Hus. En køber behøvede de ikke lede langt omkring for at finde. KAB havde haft til huse i naboejendommen siden 1941 og oplevede netop i denne tid pladsmangel bl.a. på grund af det spirende beboerdemokrati. Daværende direktør i KAB, Niels Salicath, husker om situationen: Vi havde behov for at udvide. Det var simpelthen nødvendigt. Navnlig efter beboerdemokratiet blev indført. Den første spæde begyndelse var en lov, der sagde, at der skal være mindst en beboer med i bestyrelsen. Og så efterhånden udviklede det sig, og vi gjorde i KAB meget for at udvikle det, så vi efterhånden fik beboerdemokratiet som hovedlinien i det hele. Alt det gav også mange flere møder og med flere deltagere, så vi måtte have mere plads. Og så var det så heldigt, at vi kunne få fat i Grundtvigs Hus. Navnlig den store Kirkesal, hvor vi kunne holde repræsentantskabsmøder, var helt nødvendig for os, forklarer han. Og forhandlingerne med Kirkeligt Samfund om køb af huset husker han tydeligt: Vi skulle være ret skrappe for at få det. Deres priskrav var højt. Jeg kan ikke huske tallene, men jeg kan huske, at der var nogen sværdslag om det. Og der var ingen blødsødenhed. Men det lykkedes altså at blive enige. Og det er vi jo rigtig glade for. Og så lagde de vægt på og det havde vi jo ikke noget imod at de tog Grundtvigs hoved med sig. (Et kunstværk centreret om en buste af Grundtvig var placeret på trappen ned til Kirkesalen, red. se beskrivelse på side 41.) Der var gode grunde til, at Kirkeligt Samfund gerne ville have en god pris for Grundtvigs Hus. De manglede bl.a. kapital til en modernisering af lokalerne i Vartov, som det fremgår af dette klip fra Dansk Kirketidende: En ret talrig forsamling af repræsentanter for Kirkeligt Samfund var mødt fra hele landet, da forhandlin- 19

22 gerne om eventuelt salg begyndte i Vartov 28. januar kl.10. Formanden, Pastor Birkedal Nielsen, redegjorde for situationen: Kommunen er i øjeblikket lejer af alle lokaler undtagen Hallen, som Kirkeligt Samfund dog ikke ofte har praktisk interesse i, da de fleste møder efter sidste krig har haft hjemsted i Vartov, hvorfra også en stor del af det øvrige arbejde er udgået. Da Grundtvigs Hus oprindelig var indrettet som Hotel i de øvre etager, ville ombygning og nyindretning være nødvendig, hvis andre end kommunen skulle leje, og kommunen er ikke interesseret i at købe huset. Der vil være brug for salgssummen, dels til konsolidering af Kirkeligt Samfunds formue overfor inflationen, dels til istandsættelse af Vartov og til faglige opgaver. Vartov skal være et kulturhus ikke et revalideringscenter, udtalte formanden. Styrelsen foreslog enstemmigt at gå ind for salget. Marie Christensen, Dansk Kirketidende, 1971 KAB overtog huset i 1972 for 6,7 mio. kr. og etablerede forbindelse til ejendommen i Vester Voldgade ved at gennembryde brandmuren flere steder. Udover enkelte skillevægge blev der ikke ændret væsentligt på huset. Juraområdets lokaler på 5. sal i Grundtvigs Hus anno KAB har så vidt muligt tilpasset kontormiljøerne til det kringelkrogede hus og kun foretaget mindre ændringer såsom flytning af skillevægge. Foto: Thomas Brolyng Steen. 20

23 ARKITEKTUREN - Store sale og kunstneriske detaljer Grundtvigs Hus blev opført i et kvarter under forandring. Gaderne langs voldene ændrede sig fra smalle baggader til brede boulevarder, da fæstningsanlægget blev nedlagt og voldene fjernet fra 1856 og i årtierne efter. Særlig Vester Voldgade blev i 1890 erne en eftertragtet adresse i kraft af nærheden til den nyanlagte Rådhusplads. Det var også afgørende for valget af grunden i Studiestræde. Det var arkitekten Rolf Schroeder, der tegnede Grundtvigs Hus. Kirkeligt Samfund ønskede en stolt og stærk bygning, hvorfra det grundtvigianske livssyn skulle udbredes. Grundtvigianerne lagde stor vægt på fædrelandet og den nationale kultur og historie, og Grundtvigs Hus blev i naturlig forlængelse heraf opført i nationalromantisk stil. Skabt over et typisk borgmotiv. Da huset stod færdigt, var der delte meninger om husets arkitektur. Det blev i pressen kaldt for både utilnærmeligt, dristigt og festligt. Derimod var der bred enighed om, at den indvendige indretning var overordentlig vellykket. Københavns Kommune så Grundtvigs Hus som en nyskabelse i byens arkitektur og tildelte i 1910 Rolf Schroeder kommunens pris for gode og smukke nybygninger. 21

24 Rolf Schroeder ( ) Arkitekten bag Grundtvigs Hus blev født og voksede op i et grundvigiansk højskolemiljø omkring Brøderup Højskole, hvor faderen var forstander. Ludvig Schrøder, et medlem af familien, var leder af Rødding Højskole i Askov og medlem af bestyrelsen i Kirkeligt Samfund. Rolf Schroeder begyndte sin karriere som tømrersvend og tog herefter eksamen som arkitekt fra Akademiet i En af hans første store opgaver var Grundtvigs Hus, og det blev hans bedst kendte arbejde. Som arkitekt arbejdede han indenfor nationalromantikken og nyklassicismen, men gjorde også forsøg med stilarter som jugend og art noveau. Sideløbende med arkitektarbejdet havde han en række stillinger og hverv i forskellige udvalg og råd. Fra 1920 var han Indenrigsministeriets konsulent i byggeopgaver. 22

25 Husets hovedlinier Huset blev opført som en centralbygning med forhus og to sidefløje bagest i grundens hjørner. Udenom bygningen var der tre små gårde. Det var en lidt usædvanlig udformning, da man typisk byggede huse omkring en central gård på denne tid. Byggegrunden var meget kraftigt udnyttet. Der blev bygget til skel i alle fire hjørner. Facaden blev rykket lidt tilbage i forhold til de øvrige huse i gaden for ikke at overskride byggelinjen med det buede midterparti. Og der måtte søges dispensation for den buede del af murkronen, som overskred den tilladte højde. Huset er opført med bærende facader i tegl. Etageadskillelser, søjler og dragere var i jernbeton, hvilket var usædvanligt på denne tid, men en prøvelicitation havde vist, at jernbetonen var konkurrencedygtig i forhold til træ- eller jernbjælkelag. Huset var det første i København med betondæk. Snit af Grundtvigs Hus. Plantegning af 4. sal i Grundtvigs Hus. Tegninger udlånt af Vartov Arkiv. 23

26 Fra indgangspartiet i Grundtvigs Hus træder man direkte ind i det store trapperum med den brede hovedtrappe. Et stort ovenlys betyder, at trapperummet virker som en lysgård midt i bygningen. Trappen er gjort smallere opefter for at mindske skaktvirkningen. Bygningen blev opført med to elevatorer og tre trapper; en stor hovedtrappe og en bitrappe i hver sidefløj. Taget var indrettet som en terrasse i en ganske anseelig størrelse. Her kunne op mod 200 mennesker samles til Kirkeligt Samfunds sommermøder. I dag kan tagrummet ikke bruges som terrasse. I forbindelse med en renovering af taget, hvor sky-lightet blev udvidet, blev tagbelægningen af økonomiske grunde ændret til en belægning, der ikke er beregnet til at gå på (Sarnafil-dug). Endelig lever rækværket på taget heller ikke op til nutidens krav. Den keramiske frise og buste af Grundtvig, som oprindelig var husets hovedkunstværk, befandt sig ved nedgangen til Kirkesalen, hvor KAB s navn i dag pryder væggen. Kirkeligt Samfund tog kunstværket med sig, da huset blev solgt til KAB. Foto: Thomas Brolyng Steen. 24

27 Kirkesalen I Kirkeligt Samfunds tid blev den store sal i kælderen kaldt for Hallen. Først i KAB s tid er navnet Kirkesalen opstået, fordi Kirkeligt Samfund i mange år efter salget lånte salen om søndagen til bibellæsning og salmesang. Der er højt til loftet i Kirkesalen, hvor det store rum fylder to etager ud. Foto: Thomas Brolyng Steen. I sin tale ved genindvielsen af salen i 1998 sagde Niels Holst Kjærsgård, daværende forvaltningsdirektør i KAB: Jeg tror, at vi i mangel af et officielt navn døbte den Kirkesalen. Og det har vi valgt at fortsætte med, selvom der i år har været tilløb til (hos udenforstående) at kalde den Grundtvigssalen. Det har vi ikke syntes var nogen god idé, da salen, så vidt vi ved, aldrig før har haft det navn. 25

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG

DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG DEN GAMLE RÅDSTUE SANDVIG Russisk graffiti 1945 Hvad Rådstuens gulve, vinduer og vægge gemte/gemmer NIELS-HOLGER LARSEN 2012 Undersøgelser under restaureringen 2008-2009 Ved restaureringerne i 2008-2009

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse

Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Smukt resultat af forebyggende vedligeholdelse Forebyggende vedligeholdelse kan være smukt! Frederiksberg Kirkes menighedsråd har her i oktober fået færdiggjort en facaderenovering af præsteboligen og

Læs mere

Hej, alle Hope House venner!

Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner! Hej, alle Hope House venner Ulrik Susan Varme sommerdage Sommeren er og har været meget varm i år. Hver dag er temperaturen oppe på omkring de 35 grader og om natten 25. Det

Læs mere

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn

Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Kunstnere, der har malet billeder i Randbøl sogn Tekst og affotografering N.M. Schaiffel-Nielsen Kunstmaler Axel Marinus Sørensen. Han ville så gerne have heddet Randbøl til efternavn, men det ville myndighederne

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ******************************

K E N D E L S E. i sag nr. 210/04. afsagt den ****************************** 1 REJSE-ANKENÆVNET K E N D E L S E i sag nr. 210/04 afsagt den ****************************** REJSEMÅL: Berlin, 21.5. 23.5.2004 PRIS: KLAGEN ANGÅR: I alt kr. 2.374,- inkl. internetrabat Utilfredsstillende

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET

SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET SUPERFLEX, FOLKESKOLEN OG NATIONAL IDENTITET Det er mandag den 19. februar 2015 på Præstemoseskolen i Hvidovre. Klokken er 8.30, og det klare vinterlys falder ind gennem vinduerne i den gamle aula. Her

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg.

fået den titel? Man kan næsten ikke blive fri for at spekulere på, hvilke tanker Villads Junker senere har gjort sig om sit ordvalg. Kære skakkolleger. I kraft af at jeg har kendt Bent Larsen i drengeårene, har Erling Høiberg forespurgt, om jeg med henblik på klubbens hjemmeside ville skrive en personlig erindringsskrivelse om Bents

Læs mere

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER

BOLIG GRÆKENLAND MELT BYHUS, HVOR FIRE DANSKE ARKITEKTER HAR SKABT EN UNIK FERIEBOLIG VED AT SKRÆLLE LAG EFTER BOLIG GRÆKENLAND AR KITEK TENS AF TRYK HØJLOFTEDE, KALKEDE RUM I DOUCE TONER. RÅ STENMURE, SORTMALEDE VÆGGE OG LOFTER OG ET LANGT KØKKENBORD OPHÆNGT I EN STÅLWIRE. PÅ DEN GRÆSKE Ø LESBOS LIGGER ET FANTASTISK

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 19,1-10 1 7. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 19. juli 2015 kl. 10.00. Salmer: 30/434/436/302//3/439/722/471 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen. Vel mødt i kirke denne

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN

porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN Tekst: Henrik Terney Foto: Thomas Yde porten til århus MARMOR I MANGE FARVER, ÅDRET TRÆVÆRK OG TEMPERAMALING. DET ER ET IMPONERENDE SKUE AT BEVÆGE SIG OP AD TRAPPEN I DEN SMUKKE GAMLE EJENDOM, MEJLBORG

Læs mere

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation

Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB - en kundeejet og beboerstyret almen administrationsorganisation Velkommen til KAB-fælleskabet! Mission, løfte og værdier Mission: Det er KAB s mission at skabe rammer for et godt liv

Læs mere

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9

Fortællingen om dig. Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 Fortællingen om dig Fortællingen om dig 5 Din personlige identitet 6 Arkitekturens identitet 8 Byer og områders identitet 9 5 Din personlige identitet Frederik 3. på ligsengen Frederik 3. var den første

Læs mere

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen

50 BO BEDRE Nr. 1 2014. Af Marina Lykkesteen. Foto Andreas Mikkel Hansen Hjem med sjæl Den gamle 1800-tals patriciervilla i oprindelig stand nord for København var umiddelbart ikke, hvad Helle Holstein og hendes familie havde forestillet sig som deres minimalistisk og stramt

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Ren minimalisme for ordensmennesker

Ren minimalisme for ordensmennesker Vibeke og Steffen von Monrath Bruun gik grundigt til værks, da de overtog et af de karakteri stiske Friis og Moltke-vinkelhuse på Tingstedet i Brabrand. Huset blev gennemrenoveret og fremstår i dag som

Læs mere

ANALYSE OG GENTEGNING

ANALYSE OG GENTEGNING ANALYSE OG GENTEGNING 17-12-2014 Det arkitektoniske værk Schröder House blev bygget i 1924 i Utrecht af den hollandske arkitekt Gerrit Rietveld til Fru- Schröder-Schräder og hendes 3 børn. Efter hendes

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme

Natur og livsglæde At høre hjemme hjemme Natur og livsglæde At høre hjemme For nogle år siden blev jeg præst på Østerbro i København, og bosat i en lejlighed lige rundt om hjørnet fra Kirken. Fra mine vinduer kunne jeg ikke se så meget som et

Læs mere

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår.

Lyset og smerten. Glasskår er helhed, der er gået i stykker. I min kælder står også et gammelt, smukt glasfad, der har fået et skår. PRÆDIKEN ALLEHELGENS SØNDAG 2.NOVEMBER 2014 AASTRUP KL. 15 VESTER AABY KL. 17 Tekster: Es. 49,8-11; Åb.21,1-7; Matth. 5,13-16 Salmer: 573,571,552,549,787 Gud, lær os før din vinters gru Som æblerne, der

Læs mere

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ

HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ HALSSKOVVEJ I SOLSKIN SET FRA BIBLIOTEKSTORVET HALSSKOVVEJ SKAL VÆRE FULD AF LIV OG KUNST FREM FOR AT AFVIKLE, ØNSKER VI AT UDVIKLE HALSSKOVVEJ 1 Kunst- og kulturgruppen i Korsør BAGGRUND: Halsskov Hovedgade

Læs mere

Jeg bygger kirken -2

Jeg bygger kirken -2 Jeg kirken - Forkyndelse og mirakler Mål: Kirken forbindes tit med søndagsmøder, som består af sang, prædiken og bøn. Men kirken er meget mere end det.. Gennem denne undervisning prøver vi at forklare

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Sådan boede man i gamle dage

Sådan boede man i gamle dage Sådan boede man i gamle dage Langt de fleste gamle fotografier er enten taget i et fotoatelier eller i fri luft og viser følgelig mest personer eller bygninger og arbejdsprocesser i det fri. Sjældnere

Læs mere

Tagensvej 86 2200 København N

Tagensvej 86 2200 København N Tagensvej 86 2200 København N 13.669 m 2 godt domicillejemål Ejendommen er præsentabel og særdeles markant beliggende på hjørnet af Tagensvej og Hermodsgade. Tagensvej 86 2200 København N Lejemålsoplysninger

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk

TRENDY TYPEHUS. 100%dansk 100%dansk TRENDY TYPEHUS Tina og Claus Jeppesen valgte en utraditionel løsning, da de skulle bygge nyt hus. Et færdigbygget typehus blev hejst ind på den tomme grund komplet med køkken og bad. Siden har

Læs mere

Ugebrev 16 Indskolingen 2015

Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Ugebrev 16 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolingsforældre. Det ser ud til at foråret endelig har fundet Odsherred herligt, herligt. Det betyder bl.a., at der skal skiftes lidt ud i garderoben.

Læs mere

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat

Allé Salonen. Professionel salon i miniformat Allé Salonen Professionel salon i miniformat Allé Salonen i Herlev er lille 16 kvm og bygget i forbindelse med Michala Høghs private villa. Men den professionel og super opbygget, og den gør alle myter

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter

Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Totalrenoverede ejerlejligheder i Østerbros eftertragtede ambassadekvarter Hovedstadens eksklusive åndehul At bo på Østerbro har altid været forbundet med en vis prestige, og historisk set har det hovedsagligt

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Denne dagbog tilhører Norah

Denne dagbog tilhører Norah Denne dagbog tilhører Norah Den lille bog, du står med i hænderne nu, er en dagbog fra en russisk pige. Hun hedder Norah og er 12 år gammel. Dagbogen handler om hende og hendes familie. De var russiske

Læs mere

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger

Niverødgård. 19 ældrevenlige boliger Niverødgård 19 ældrevenlige boliger 1 Mariehøj Mariehøj Byvejen Nivåvej Niverød Kongevej Rantzausvej Birkedommer Allé 2 Niverødgården Beliggenhed Niverødgård ligger i Niverød i Fredensborg Kommune, tæt

Læs mere

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger

Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Det tidligere Overformynderi i Stormgade: Nye funktioner i gamle bygninger Byens Netværk 17.02.09 Tekst og foto: Ditte Frisk Hansen Det gamle fredede Overformynderi i Stormgade har fået ny funktion: Call

Læs mere

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012

Overblik giver øget trivsel. Nyhedsbrev juli 2012 Større trivsel, lavere sygefravær, mere tid til beboerne. Det er nogle af de ting, som Lean værktøjet PlusPlanneren har ført med sig. Den lyser op i hjørnet af kontoret med sin lysegrønne farve. Her giver

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45.

AIB Lille Odinshøj. På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45. Til medlemmerne af 3. april 2012 lnr.61718 AIB Lille Odinshøj På bestyrelsens vegne indkaldes herved til ordinær generalforsamling, der afholdes tirsdag den 24. april 2012 kl. 18.45 i selskabslokalet Der

Læs mere

Ombygning af Hækkevold og Helleborg

Ombygning af Hækkevold og Helleborg Ombygning af Hækkevold og Helleborg - beslutningsoplæg til det fælles afdelingsmøde onsdag den 27. januar 2010 En helt nødvendig ombygning Boligerne i Hækkevold 9 15 (fsb) og Helleborg 9 15 (SAB) er små

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA

- stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA - stammebeskrivelser ET UNDERVISNINGSMATERIALE FRA Hvid stamme MOTTO: Det er Solgudens vilje, at du skal gøre hvad jeg siger STIKORD: Præster, bestemmer, rige Da Solguden straffede menneskerne, troede

Læs mere

Undersøgelsens overordnede resultater 2010

Undersøgelsens overordnede resultater 2010 Evaluering af hjemmehjælpen 2010 I perioden fra 18. oktober 2010 til 15. november 2010 gennemførte Sundhed- og Ældrecentret en spørgeskemaundersøgelse af de ydelser, der leveres af den kommunale hjemmehjælp

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet

Indhold... Info... 4-5. Lille håbløs entré 6-7. Badeværelse m. handicap. Den meget lille stue 9-10. Wellness i kælderen 11-12. Hyggekrog i køkkenet Info... Indhold... Tak fordi du købte min E-bog! Efter download, har du bogen til evigt eje! Men husk at det ikke er tilladt at videregive bogen, lægge den op på sociale medier på nettet, låne ud til andre

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Unik central beliggenhed

Unik central beliggenhed Unik central beliggenhed Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Rødt A: Pantone 187 - CMYK 0, 100, 100, 30 Guldfarve: Pantone 871 - CMYK 20, 30, 60, 10 Velkommen til Tivoli Congress Center Vi er

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Amager PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111. Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Tænk på Torreck før de lejer

Amager PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111. Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Tænk på Torreck før de lejer Tænk på Torreck før de lejer Så lækkert og elegant kan Deres domicil blive! Ejendommen er gjort bevaringsværdi, grundet sin smukke palæagtige stil. PRAGS BOULEVARD 72 - HOLMBLADSGADE 111 Amager Lokaler

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor

Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Højloftet lejemål velegnet til showroom, butik og kontor Præsentabelt lejemål på 1.500 m 2 med markant synlighed på indfaldsvejen til city. Lokalerne ligger i stueetagen og på 1. sal med udsigt til Nyboder

Læs mere

Husbygning til modelbanen.

Husbygning til modelbanen. Husbygning til modelbanen. I de sidste par år har jeg, som nogle nok har opdaget, bygget en del huse til modelbanen, primært Langå og udstillingsanlægget. De fleste af husene er placeret op af bagvæggen

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere