Grundtvigs Hus i 100 år

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Grundtvigs Hus i 100 år"

Transkript

1 Grundtvigs Hus i 100 år

2 Indhold HISTORIEN: Fra grundtvigiansk borg til almen boligadministration 3 Hotel Danevirke 4 Mere plads i eget hus 8 Ungdommens borg 12 Københavns stærkeste hus 16 Københavns Kommune 18 KAB bryder gennem muren 19 ARKITEKTUREN: Store sale og kunstneriske detaljer 21 Husets hovedlinier 23 Kirkesalen 25 Billedsalen 31 Læsesalen, selskabssalen og gymnastiksalen 36 Husets kunstneriske detaljer 39 Butikkerne 41 BILAG Bilag 1: Sang om Grundtvigs Hus ved rejsegildet i Bilag 2: Oversigt over egnsbestemte nationaldragter på 46 vægmaleriet i Billedsalen Bilag 3: Historik for butikkerne i Grundtvigs Hus 48 LIVET I GRUNDTVIGS HUS: Glimt fra livet i Grundtvigs Hus gennem 100 år er indrammet i de gule bokse gennem teksten Udgivet af KAB September 2007 ISBN

3 Forord I 1906 blev grundstenen til Grundtvigs Hus lagt. Det skete på Grundtvigs fødselsdag. En symbolsk og vigtig dato for det grundtvigianske miljø i Kirkeligt Samfund, der opførte huset. To år senere i 1908 blev huset indviet. Og nu nærmer Husets 100 års dag sig. En milepæl vi vil markere med udgivelsen af denne bog. KAB udgav allerede i 1992 en bog om husets historie og arkitektur med titlen Til værn og sejr. Siden da har vi renoveret og restaureret de to markante sale i huset Billedsalen og Kirkesalen. Det arbejde vil vi gerne fortælle om. Dertil kommer, at vi gerne vil formidle historien om det liv, huset har været rammen om i snart 100 år. De første 100 år af husets historie har været begivenhedsrige. Et grundtvigiansk kulturcenter. Hotel med 80 værelser. Gymnastiksal på 4. sal. Beslaglagt af tyskerne under krigen. Og i dag en moderne arbejdsplads. Så moderne som det lader sig gøre i et helt specielt hus fra 1908! Huset blev fra begyndelsen skabt som et hus med flere funktioner og flere brugere. Kirkeligt Samfund måtte forpagte en stor del af huset ud som hotel for at få økonomien til at hænge sammen. Sådan har det også været for KAB, siden vi købte huset i Ungbo, Ingeniørfirmaet Dominia A/S, arkitektfirmaet Fællestegnestuen, Det danske Center for Menneskerettigheder og Københavns Universitet er blot nogle af de mange organisationer og virksomheder, der har haft deres faste base her i huset. Det er et stort hus, der med sine i alt m² rummer godt. I dag har KAB god brug for pladsen i det store hus. Sammenlægningen med Boligselskabet AKB pr. 1. januar 2007 gav et øget behov for plads, og der blev truffet aftale med de fleste lejere om at fraflytte. Huset var i samme forbindelse igennem en mindre omstrukturering for at huse KAB i en ny og større organisation. Vi håber, at denne bog kan være med til at skabe nysgerrighed og lokke flere til at besøge Grundtvigs Hus for at opleve dette unikke stykke arkitektur- og kulturhistorie i København. Med venlig hilsen Finn Christensen Formand Jesper Nygård Adm. direktør 1

4 Vigtige årstal i husets historie 1900 Kirkeligt Samfunds ungdomsforening opfordrer til at bygge et hus i København 1906 Grundstensnedlæggelse til Grundtvigs Hus den 8. september 1908 Indvielse af huset den 26. maj 1920 Kirkeligt Samfund frikøber den forpagtede del af Grundtvigs Hus Værnemagten beslaglægger huset De allierede beslaglægger huset Huset sættes i stand efter krigen, staten erstatter en del pga. beslaglæggelsen 1948 Københavns Kommune lejer huset undtagen Kirkesalen 1972 KAB køber Grundtvigs Hus 1998 Renovering af Kirkesalen 2005 Renovering af Billedsalen og restaurering af freskomaleriet års dag for grundstensnedlæggelsen En hyldest til N. F. S. Grundtvig Grundtvigs Hus er opkaldt efter Nicolai Frederik Severin Grundtvig ( ). Han var som teolog, digter, historiker, pædagog og politiker involveret i mange områder af det danske samfund. Grundtvigs salmer er kendte og elskede. Han er også manden bag de danske folkehøjskoler og grundideen om en skole, hvor ånd og tanke udvikles gennem oplysning med relation til det virkelige liv og ikke gennem pensum og eksamen. Hans syn på kristendommen var lysere og mere åbent end tidligere tiders, og han betonede sammenhængen mellem menneskeliv og kristendom. Også det politiske liv optog Grundtvig, der var medlem af den grundlovgivende forsamling i og sad i Folketinget i perioden Foto udlånt af Vartov-Arkivet. 2

5 HISTORIEN - Fra grundtvigiansk borg til almen boligadministration Grundtvigs Hus blev opført i af Kirkeligt Samfund - en forening baseret på den grundtvigianske tankegang og stiftet som modvægt til den anden strømning i tidens kirkeliv Indremission. Huset blev først og fremmest opført for at styrke ungdomsarbejdet. Kirkeligt Samfund så det som en af de vigtigste opgaver at støtte de unge soldater, søfolk, tjenende, studerende mv., som tilbragte deres ungdomsår i hovedstaden. Det er af den største Betydning, at der, midt i alt det aandelige Vildrede og Frafald, de mange Fristelser og den udbredte sædelige Fordærvelse, som her vil møde dem, også fra Menighedens Side kan møde dem en kraftig Støtte, hedder det i selskabets programerklæring fra Det var ungdomsforeningen i Kirkeligt Samfund, der første gang formulerede ønsket om at rejse et hus. I december 1900 udsendte foreningen en opfordring til at få en stor selvstændig bygning. I 1901 blev der dannet en byggefond, og i 1904 købte Kirkeligt Samfund grunden i Studiestræde for kr. Arkitekten Rolf Schroeder udarbejdede en foreløbig plan for et hus til kr. Kirkeligt Samfund iværksatte landsdækkende indsamlinger, men måtte også optage lån for at skaffe penge til byggeriet, som kom til at koste kr. Grundstenen til Grundtvigs Hus blev lagt på Grundtvigs fødselsdag den 8. september - i 1906, og den 26. maj 1908 indviede Kirkeligt Samfund det nye hus. 3

6 Uddrag af rejsegilde-sang om Grundtvigs Hus Den 26. september 1907 blev kransen hejst på Grundtvigs Hus. Chr. Ludvigs havde skrevet en sang bygget på det tema, at der engang havde ligget en smedje på grunden (hele sangen fi ndes som bilag 1). I den snævre gades Larm og Tummel mellem høje Huse kilet ind laa her før en Smedie lav og skummel, hver en morgen lyste Ovnens Skin; Fløjten kaldte hid en Arbejdsskare, Lyden af de djærve Hammerslag Fyldte Luften med en frisk Fanfare: Vaagn nu op, vaagn op for det er Dag. Foto: Thomas Brolyng Steen. Smedien faldt, Stilladser saa man rejses, Langsomt vokset røde Mure op Til den Bygning, hvor nu Kransen hejses Under Danebrog paa Tagets top. Smedje er det Hus, den hejses over, hamres skal her saa det giver Klang, det skal lyde kækt til dem, der sover: Vaagn nu op til Dag og Daad og Sang. 4

7 Hotel Danevirke Den endelige udformning af Grundtvigs Hus blev lidt anderledes end planlagt. Kirkeligt Samfund arbejdede hårdt for at samle penge ind til huset, og hver en krone, der blev givet til indsamlingen, blev noteret i deres blad Dansk Kirketidende. Landsindsamlingen indbragte imidlertid ikke tilstrækkeligt end ikke nok til at dække prisen for grunden. Økonomien tvang Kirkeligt Samfund til at skære ned på pladsen til foreningsarbejdet og indrette et større hotel, som kunne forpagtes ud, foruden de seks butikker i stueetagen. Sådan blev husets driftsøkonomi sikret. 5

8 Hotel Danevirke optog 1., 2. og 3. sal i huset. Det indbragte kr. årligt til driften. Hotellet rummede 120 sengepladser fordelt på 80 værelser. I 1908 var prisen for en overnatning 2 kr. pr. seng. Balkonværelset på 2. sal var indrettet som læsesal for hotellets gæster. Salen på 3. sal (Kantinen) blev brugt som selskabssal og salen på 1. sal (Billedsalen) som restaurant. I tilknytning til salene var der smørrebrødskøkkener i den vestlige sidefløj, mens det store varme køkken lå i tagetagen for at undgå lugtgener. Kirkeligt Samfund overtog driften af hele huset i Samfundet drev hotellet videre, men nu begrænset til 2. og 3. sal og reduceret til 52 værelser med i alt 73 sengepladser. Selskabssalen på 3. sal blev omdannet til restaurant. 6

9 Postkort fra Grundtvigs Hus, venligst udlånt af Jan Blomkvist, medarbejder i KAB. Livet i Grundtvigs Hus Billedsalen som spisesal. Hotel Danevirke kunne i 1908 bl.a. tilbyde frokostbord til 1,35 kr. pr. couvert. Foto udlånt af Københavns Bymuseum. En stolt Borg i den trange gade Naar disse Linjer læses, er Grundtvigs Hus bleven indviet. Saa er omsider Værket ført til Ende, og det er skønt at skue. Men i en anden Betydning skal Værket først begynde. Bygningen er rejst, og som en stolt Borg knejser den i den trange Gade. Men nu skal det vanskelige Byggearbejde begynde, det, som rejses af levende Stene. Gid det Værk maatte lykkes. Gid det maa blive ikke blot et Folkehus, men også et Menighedshus, hvor alle sunde grundtvigianske Tanker udløses i trofast Arbejde i Jesu Kristi Aand, i Guds Kraft, hans Navn til Ære. J. P. Bang, Dansk Kirketidende,

10 Mere plads i eget hus Kirkelig Ungdomsforening havde i de første år til huse på 4. sal i Grundtvigs Hus. Foreningen var delt i en kvindelig og mandlig afdeling dog uden jerngitter imellem. Den kvindelige afdeling var igen delt i to efter alder. Yngre afdeling (de store) havde ca. 80 medlemmer og arrangerede aktiviteter som foredrag, gymnastik og undervisning i håndarbejde. Syaften for pigerne i Kirkeligt Samfunds ungdomsforening. De fleste af pigerne fik sytøjet af foreningen, som kunne samle piger til disse syaftener. Foto udlånt af Vartov-Arkivet. Børneafdelingen havde 180 medlemmer og samledes to gange om ugen til sanglege, oplæsning og syundervisning. I den mandlige afdeling var der aktiviteter som husflid- og sløjdundervisning, gymnastik og sørøverleg, sang, oplæsning, foredrag, bordtennis og brædtspil. Det var rigtig vaskeægte københavnsk Gadeungdom mest fra de trange gader i den gamle By, der fandt Vej 8

11 Drengene fra ungdomsforeningen er samlet i Billedsalen for at se lysbilleder. Det er vinter, og drengene er klædt på til årstiden med støvler, uldne frakker og knæbukser. Foto udlånt af Vartov-Arkivet.. op ad Bagtrappen (til ungdomsforeningen på 4. sal, red.). Det kunde hænde, at Gæster fra KFUM gjorde store Øjne, naar de saa KU s Drenge, for det sociale Lag de kom fra, var tyndt repræsenteret hos dem. (Fr. Schrøder, Vartovbogen II, 1948) Livet i Grundtvigs Hus En kop the med rosenbrød Torsdag er Drengeafdelingens store Aften, som samler ca. 100 Drenge, i den bedste Vintertid undertiden mere, og ved den store Juletræsfest i Hallen 135. Her bydes foruden de Ting, som er omtalt ved Beskrivelsen af Tirsdagen, en Kop The med Rosenbrød, noget som aabenbart rent fysisk er en ikke ubetydelig Velgerning, og som bidrager meget til Aftenens festlige Præg og af aandelig næring desuden Lysbilleder eller en spændende Historie af en fremmed Foredragsholder. Fra en beskrivelse af Kirkelig Ungdomsforening, Kirkeligt Samfunds Aarbog

12 Ungdomsforeningen levede en hengemt tilværelse på 4. sal med adgang fra bagtrappen. Hovedtrappen var forbeholdt hotellets gæster og besøgende til foredrag i Hallen 1. Der manglede sammenhæng mellem husets formål og anvendelse. Det skabte stigende debat i Kirkeligt Samfund om husets formål, og i 1919 udgav en gruppe medlemmer et skrift, hvori de argumenterede for behovet for at frigøre mere plads til ungdom- 1 Kirkeligt Samfund kaldte den store sal i kælderen for Hallen. Først i KAB s tid er navnet navnet Kirkesalen opstået. Plan af 1. sal i Grundtvigs Hus anno 8. juli 1929 i forbindelse med ombygningen af huset. 10

13 men og opfordrede til at give støtte til en landsdækkende indsamling med dette formål. Heri hed det bl.a.: Det er nu end saaledes, at mange unge fra Land og By i de forløbne 10 Aar har færdedes i Kirkelig Ungdomsforening og sikkert hentet meget godt der, saa har Stuernes Beliggenhed sin store Skyld i, at Ungdomsarbejdet i Grundtvigs Hus ikke er naaet videre, end det er. M. Grell Nej, vi maa have Lokalerne ned paa første Sal. Folk skal se op til disse festligt oplyste Vinduer, Sangen skal lyde ud over Gaden og kalde Unge op. Axel Rosendal Soldater i Soldaterhjemmet på 1. sal. Foto udlånt af Vartov-Arkivet. Stærkere end alle ord taler til mig Mindet om en rigtig fattig Københavnerdreng Basse kaldet som kom regelmæssig Aften efter Aften, og som lige saa regelmæssig maatte ofre et tykt Lag af Studiestrædes Snavs i Vaskekummen for at dokumentere, at han var en hvid Mand. Og saadan kommer Minde efter Minde og taler om, at det er værd at ofre baade ½ og en hel Million for Ungdomsarbejdet. Rasmus Anker-Møller (Alle i Grundtvigs Hus En redegørelse, af Provst Chr. Winther) Det lykkedes i 1920 at rejse de kr. til at frigøre huset. Endelig blev huset den ungdommens borg, som oprindeligt var tanken. Studenterkredsen, Københavns Højskoleforening og Soldaterarbejdet tog 1. salen i brug sammen med Ungdomsforeningens mandlige del, mens den kvindelige del af Ungdomsforeningen blev på 4. sal. 11

14 Ungdommens borg I perioden var det Kirkeligt Samfunds aktiviteter, som fyldte huset. Ungdommen fik plads til at udfolde sig. Huset summede ugen igennem af liv, og utallige påvirkedes for livet ved mødet med det vidt forgrenede aktivitetsnet, i tilknytning til soldaterarbejdet, Højskoleforeningen, Studenter kredsen og ungdomsforeningen. (Vartovbogen 1998, Samfundet et historisk rids, Frands Ole Overgaard) Aktiviteterne omfattede bl.a. store foredragsmøder, gymnastik og folkedans, sangkor og orkesterspil, studiekredse og scenisk optræden. Ungdomsarbejdet omfattede også Studenterkredsen. Medlemmerne var mest unge med grundtvigiansk baggrund, der befandt sig i hovedstaden for at studere. Tegning udlånt af Kirkeligt Samfund. Livet i Grundtvigs Hus Opgør i Studenterkredsen Bestyrelsen havde travlt med at få afsluttet møderne, fordi de havde for vane at slutte aftenen med et restaurationsbesøg på Frederiksberg. Det var vi imod, og det kom til debat på generalforsamlingen i Det endte med, at bestyrelsen blev stemt ned og gik af alle sammen. Efter mødet var vi nogle stykker, der samledes og blev enige om at foreslå en ny bestyrelse. Jeg blev indstillet som formand. Jeg var 20 år dengang og husker, da jeg fortalte det til mine forældre, at de sagde til mig: Det er en udsat post, du har fået. Du må være forberedt på modstand. Der var da også dem, der kritiserede min unge alder. Jeg kunne kun love dem, at jeg skulle nok blive ældre for hver dag, der gik. Poul Engberg, 99 år, højskoleforstander og forfatter, formand for Studenterkredsen fra

15 Poul Engberg 2 (f. 1908), højskoleforstander og forfatter, var i perioden medlem af Studenterkredsen i Grundtvigs Hus. Han studerede jura på Københavns Universitet og fandt det naturligt at opsøge Studenterkredsen, da han kom fra et grundtvigiansk hjem. Hans far var på dette tidspunkt grundtvigiansk præst i Korsør. Studenterkredsen holdt deres møder i Billedsalen og havde ca. 300 medlemmer. Vi samledes hver fredag og hørte foredrag af først og fremmest grundtvigianske folk, men der var selvfølgelig også andre. Og så sang vi. Fællessang fra Højskolesangbogen. Sangen er det bedste, jeg husker fra min tid i Grundtvigs Hus, fortæller Poul Engberg. Han del tog i bestyrelsesarbejdet og var bl.a. med til at arrangere en studiekreds om Tidehverv, et tidsskrift som senere blev betegnelsen for en strømning indenfor den danske folke kirke, samt en studiekreds om folkeeventyr. Møde i Billedsalen. Foto udlånt af Vartov-Arkivet. 2 Poul Engbergs søn, Lars Engberg, er tidligere overborgmester i Købehavns Kommune og tidligere.medlem af KAB s bestyrelse. 13

16 Værelse på Hotel Danevirke i 1930 erne. Foto udlånt af Jan Blomkvist, medarbejder i KAB. Livet i Grundtvigs Hus Værelser med rindende vand I de sidste Aar er der fra adskillige af dem, der under Besøg i København bor paa Grundtvigs Hus, sket Henvendelse til Kirkeligt Samfunds Bestyrelse angaaende Værelserne. Man har ikke været helt tilfreds. Man har ønsket indført visse Forbedringer. Navnlig har det været paatalt, at det var en betydelig Mangel ved værelserne paa det saa udmærket beliggende Hotel lige ved Raadhuspladsen, at der ikke var indlagt rindende varmt og koldt Vand, det var der paa de fleste andre Hoteller i samme Prisklasse, og desuden havde mange det i deres Hjem, og man vilde dog gerne, naar man boede på Hotel, have det mindst lige saa komfortabelt som hjemme. Kirkeligt Samfund havde for et Aars tid siden det Held at modtage en Testamentarisk Gave til fri anvendelse i vort Arbejde. Vi har nu hovedrestaureret over Halvdelen af værelserne, indlagt rindende Vand og forsynet en Del af Sengene med de bedst mulige Madrasser. Vi håber, at denne betydelige økonomiske Indsats (over 20,000 Kr.) til Forbedringer maa bevirke, at Folk fra Provinsen, der besøger Hovedstaden, vil gøre det til en fast Vane at tage ind paa Grundtvigs Hus og - være tilfredse. (tekst forkortet, red.) Edvard Pedersen, Dansk Kirketidende,

17 Folkelig sang i Studenterkredsen De tidlige tegninger af Grundtvigs Hus adskiller sig en smule fra den endelige bygning. Balkon og dekorationer på husets buede midterparti blev tilføjet, men de nordiske symboler langs mur kronen blev ikke udført. Tegning udlånt af Vartov- Arkivet. Særligt for Studenterkredsen - i modsætning til de andre akademiske foreninger - var det, at den folkelige sang stadig blev dyrket, og også den undergik en forøgelse og fornyelse, takket være tidens store komponister. Den brovtende og opstyltede klang i mange ældre fædrelandssange afl østes af stilfærdigt ægte melodier som Rings til Blickers Kær est du Fødeland eller Carl Nielsens til Oehlenschlägers Underlige Aftenlufte, for blot at nævne to af de sange, vi blev glade for i Studenterkredsen. H. Høirup, Så fjern og dog så nær, Erindringer

18 Københavns stærkeste hus Under 2. verdenskrig rykkede den tyske værnemagt ind i Grundtvigs Hus, som pga. sin jernbetonkonstruktion blev kaldt det stærkeste hus i København. Huset var det første i byen med betonfundament. Kort efter 9. april 1940 krævede og fik tyskerne gymnastiksalen og lagde beslag på en stor del af hotellet. Myndighederne førte forhandlinger for at undgå beslaglæggelsen, men uden held. Bestyrelsen undgik dog, at hagekorset blev hejst over borgen. I 1943 var hele Grundtvigs Hus beslaglagt af værnemagten. De indrettede bl.a. en stor telefon- og meldecentral i Kirkesalen. Kirkeligt Samfunds foreninger måtte flytte til midlertidige lokaler andre steder i byen. Derfor glædede vi os til, saa snart Krigen var til ende, at vende tilbage til vort eget Hus; men her blev vi skuffede, da først engelske og senere amerikanske Soldater rykkede ind. Staten kunne ikke undvære det og opretholdt Beslaglæggelsen. (H. Øllgaard, Vartovbogen 1947) I denne periode blev der installeret 16 wc er i hotelværelserne og på gangene. Et felttestamente med vise ord Jeg blev indkaldt til fl å- den i 1942 og stationeret på Holmen. Dengang var der indrettet Soldaterhjem i kælderen i Grundtvigs Hus, hvor man kunne overnatte eller gå ind og få en kop kaffe, og så fi k man også altid et Guds ord med på vejen. Og det var jo ikke så dårligt. Jeg husker, at der var en meget sød forstander. Han gav mig et felttestamente, og i det skrev han Vær tro i de lident og du skal sættes over meget. De ord har jeg gemt på og husker den dag i dag. Erhard Sonne, formand for Lollikhuse, Samvirkende Boligselskaber, 87 år Dragoner i Kirkesalen. Foto udlånt af Vartov-Arkivet. 16

19 Livet i Grundtvigs Hus Fritz was here På skorstenen har værnemagtssoldaterne sat deres spor. Tyske navne og bynavne er ridset ind i murstenene. En enkelt har endda indgraveret en tegning af en flyvemaskine. Man kan se for sig, hvordan vagterne har siddet i ly heroppe bag skorstenen og kedet sig bravt, siger Søren Knudstrup, husinspektør i KAB. Foto: Annette Sadolin. 21. oktober 1943 I Gaar aftes ved 11 Tiden var en Malersvend Ib Jensen blevet ramt i Lysken af et Revolverskud, der havde revet Pulsaaren over, saa han forblødte. Sammen med en Kammerat var han kommen gående gennem Studiestræde. Ud for Grundtvigs Hus var han bleven beskudt; I følge tysk Forklaring, fordi han havde søgt at trænge sig ind i Grundtvigs Hus. (Note: En beruset ung mand var drejet ind ad døren til Grundtvigs Hus i den tro, at bygningen var Helmerhus. Han blev dræbt af de tyske vagtposter). Kl. 12½ ringede Nora fra Politiken. Der var hørt et mægtigt brag. Det viste sig at være Grundtvigs Hus, en ambulance var hidkaldt. Jeg talte med Schmidt, Ekstrabladet. Bomben var ikke bleven kastet ind i Grundtvigs Hus, men under en tysk Bil udenfor. (Note: Det var BOPA (en sabotagegrup pe, red.), der saboterede den tyske bil, hvorved også alle vinduer i Grundtvigs Hus ødelagdes. Det var et svar på den meningsløse nedskydning af en ung mand dagen før). 29. oktober 1943 Tusse spurgte, hvad det var for et Projektørlys, hun havde set over tagene i den indre by, da hun gik hjem fra Dans. Jeg antog, det var Projektørlyset på Grundtvigs Hus, som er anbragt der for at forhindre, at Sabotører kommer over Taget og drypper Bomber ned i Skorstenene. Citater fra En borger i Danmark under krigen af Vilhelm Bergstrøm 17

20 Københavns Kommune Kirkeligt Samfund besluttede i 1947 at købe Vartov, hvor Grundtvig havde været præst i Vartov Kirke, og hvor mange af de grundtvigianske tanker og ideer var udgået fra. Grundtvigs Hus blev udlejet til Københavns Magistrat (Kommune, red.), der satte huset i stand delvist for erstatningsmidler pga. beslaglæggelsen under og efter krigen. Det var denne ombygning, der ændrede indretningen fra hotel- og foreningsformål til kontorformål. Kirkeligt Samfund bibeholdt råderetten over Kirkesalen i kælderen, som blev lejet ud til formål så forskellige som bankospil og foredrag om Vietnam-solidaritet. Livet i Grundtvigs Hus Smerteligt farvel Ja, så ser det ud til, at klokken er ved at falde i slag, hvor Kirkeligt Samfund skal afskrive Grundtvigs Hus i Studiestræde i København. For os, der var med til at ofre den første skærv og siden havde en finger med i spillet ved frigørelsen i 1918 og flere gange siden, er det et smerteligt tab at skulle afskrive disse enestående kunstneriske, monumentale bygningsværker, hvor der er oplevet så meget betydningsfuldt og modtaget så megen åndelig næring, og hvor engang Bredsdorff sagde efter et foredrag, han havde holdt: Der må ikke klappes i Grundtvigs Hus. Det kunne ikke overholdes, der er klappet meget i denne hal, spontant og uvilkårligt, og vi føler taknemmelighed for det rige liv, vi i fællesskab har oplevet i Grundtvigs Hus. Margrethe Ørum, Dansk Kirketidende,

21 KAB bryder gennem muren I 1971 udløb lejeaftalen med kommunen, og Kirkeligt Samfund ønskede at sælge Grundtvigs Hus. En køber behøvede de ikke lede langt omkring for at finde. KAB havde haft til huse i naboejendommen siden 1941 og oplevede netop i denne tid pladsmangel bl.a. på grund af det spirende beboerdemokrati. Daværende direktør i KAB, Niels Salicath, husker om situationen: Vi havde behov for at udvide. Det var simpelthen nødvendigt. Navnlig efter beboerdemokratiet blev indført. Den første spæde begyndelse var en lov, der sagde, at der skal være mindst en beboer med i bestyrelsen. Og så efterhånden udviklede det sig, og vi gjorde i KAB meget for at udvikle det, så vi efterhånden fik beboerdemokratiet som hovedlinien i det hele. Alt det gav også mange flere møder og med flere deltagere, så vi måtte have mere plads. Og så var det så heldigt, at vi kunne få fat i Grundtvigs Hus. Navnlig den store Kirkesal, hvor vi kunne holde repræsentantskabsmøder, var helt nødvendig for os, forklarer han. Og forhandlingerne med Kirkeligt Samfund om køb af huset husker han tydeligt: Vi skulle være ret skrappe for at få det. Deres priskrav var højt. Jeg kan ikke huske tallene, men jeg kan huske, at der var nogen sværdslag om det. Og der var ingen blødsødenhed. Men det lykkedes altså at blive enige. Og det er vi jo rigtig glade for. Og så lagde de vægt på og det havde vi jo ikke noget imod at de tog Grundtvigs hoved med sig. (Et kunstværk centreret om en buste af Grundtvig var placeret på trappen ned til Kirkesalen, red. se beskrivelse på side 41.) Der var gode grunde til, at Kirkeligt Samfund gerne ville have en god pris for Grundtvigs Hus. De manglede bl.a. kapital til en modernisering af lokalerne i Vartov, som det fremgår af dette klip fra Dansk Kirketidende: En ret talrig forsamling af repræsentanter for Kirkeligt Samfund var mødt fra hele landet, da forhandlin- 19

22 gerne om eventuelt salg begyndte i Vartov 28. januar kl.10. Formanden, Pastor Birkedal Nielsen, redegjorde for situationen: Kommunen er i øjeblikket lejer af alle lokaler undtagen Hallen, som Kirkeligt Samfund dog ikke ofte har praktisk interesse i, da de fleste møder efter sidste krig har haft hjemsted i Vartov, hvorfra også en stor del af det øvrige arbejde er udgået. Da Grundtvigs Hus oprindelig var indrettet som Hotel i de øvre etager, ville ombygning og nyindretning være nødvendig, hvis andre end kommunen skulle leje, og kommunen er ikke interesseret i at købe huset. Der vil være brug for salgssummen, dels til konsolidering af Kirkeligt Samfunds formue overfor inflationen, dels til istandsættelse af Vartov og til faglige opgaver. Vartov skal være et kulturhus ikke et revalideringscenter, udtalte formanden. Styrelsen foreslog enstemmigt at gå ind for salget. Marie Christensen, Dansk Kirketidende, 1971 KAB overtog huset i 1972 for 6,7 mio. kr. og etablerede forbindelse til ejendommen i Vester Voldgade ved at gennembryde brandmuren flere steder. Udover enkelte skillevægge blev der ikke ændret væsentligt på huset. Juraområdets lokaler på 5. sal i Grundtvigs Hus anno KAB har så vidt muligt tilpasset kontormiljøerne til det kringelkrogede hus og kun foretaget mindre ændringer såsom flytning af skillevægge. Foto: Thomas Brolyng Steen. 20

23 ARKITEKTUREN - Store sale og kunstneriske detaljer Grundtvigs Hus blev opført i et kvarter under forandring. Gaderne langs voldene ændrede sig fra smalle baggader til brede boulevarder, da fæstningsanlægget blev nedlagt og voldene fjernet fra 1856 og i årtierne efter. Særlig Vester Voldgade blev i 1890 erne en eftertragtet adresse i kraft af nærheden til den nyanlagte Rådhusplads. Det var også afgørende for valget af grunden i Studiestræde. Det var arkitekten Rolf Schroeder, der tegnede Grundtvigs Hus. Kirkeligt Samfund ønskede en stolt og stærk bygning, hvorfra det grundtvigianske livssyn skulle udbredes. Grundtvigianerne lagde stor vægt på fædrelandet og den nationale kultur og historie, og Grundtvigs Hus blev i naturlig forlængelse heraf opført i nationalromantisk stil. Skabt over et typisk borgmotiv. Da huset stod færdigt, var der delte meninger om husets arkitektur. Det blev i pressen kaldt for både utilnærmeligt, dristigt og festligt. Derimod var der bred enighed om, at den indvendige indretning var overordentlig vellykket. Københavns Kommune så Grundtvigs Hus som en nyskabelse i byens arkitektur og tildelte i 1910 Rolf Schroeder kommunens pris for gode og smukke nybygninger. 21

24 Rolf Schroeder ( ) Arkitekten bag Grundtvigs Hus blev født og voksede op i et grundvigiansk højskolemiljø omkring Brøderup Højskole, hvor faderen var forstander. Ludvig Schrøder, et medlem af familien, var leder af Rødding Højskole i Askov og medlem af bestyrelsen i Kirkeligt Samfund. Rolf Schroeder begyndte sin karriere som tømrersvend og tog herefter eksamen som arkitekt fra Akademiet i En af hans første store opgaver var Grundtvigs Hus, og det blev hans bedst kendte arbejde. Som arkitekt arbejdede han indenfor nationalromantikken og nyklassicismen, men gjorde også forsøg med stilarter som jugend og art noveau. Sideløbende med arkitektarbejdet havde han en række stillinger og hverv i forskellige udvalg og råd. Fra 1920 var han Indenrigsministeriets konsulent i byggeopgaver. 22

25 Husets hovedlinier Huset blev opført som en centralbygning med forhus og to sidefløje bagest i grundens hjørner. Udenom bygningen var der tre små gårde. Det var en lidt usædvanlig udformning, da man typisk byggede huse omkring en central gård på denne tid. Byggegrunden var meget kraftigt udnyttet. Der blev bygget til skel i alle fire hjørner. Facaden blev rykket lidt tilbage i forhold til de øvrige huse i gaden for ikke at overskride byggelinjen med det buede midterparti. Og der måtte søges dispensation for den buede del af murkronen, som overskred den tilladte højde. Huset er opført med bærende facader i tegl. Etageadskillelser, søjler og dragere var i jernbeton, hvilket var usædvanligt på denne tid, men en prøvelicitation havde vist, at jernbetonen var konkurrencedygtig i forhold til træ- eller jernbjælkelag. Huset var det første i København med betondæk. Snit af Grundtvigs Hus. Plantegning af 4. sal i Grundtvigs Hus. Tegninger udlånt af Vartov Arkiv. 23

26 Fra indgangspartiet i Grundtvigs Hus træder man direkte ind i det store trapperum med den brede hovedtrappe. Et stort ovenlys betyder, at trapperummet virker som en lysgård midt i bygningen. Trappen er gjort smallere opefter for at mindske skaktvirkningen. Bygningen blev opført med to elevatorer og tre trapper; en stor hovedtrappe og en bitrappe i hver sidefløj. Taget var indrettet som en terrasse i en ganske anseelig størrelse. Her kunne op mod 200 mennesker samles til Kirkeligt Samfunds sommermøder. I dag kan tagrummet ikke bruges som terrasse. I forbindelse med en renovering af taget, hvor sky-lightet blev udvidet, blev tagbelægningen af økonomiske grunde ændret til en belægning, der ikke er beregnet til at gå på (Sarnafil-dug). Endelig lever rækværket på taget heller ikke op til nutidens krav. Den keramiske frise og buste af Grundtvig, som oprindelig var husets hovedkunstværk, befandt sig ved nedgangen til Kirkesalen, hvor KAB s navn i dag pryder væggen. Kirkeligt Samfund tog kunstværket med sig, da huset blev solgt til KAB. Foto: Thomas Brolyng Steen. 24

27 Kirkesalen I Kirkeligt Samfunds tid blev den store sal i kælderen kaldt for Hallen. Først i KAB s tid er navnet Kirkesalen opstået, fordi Kirkeligt Samfund i mange år efter salget lånte salen om søndagen til bibellæsning og salmesang. Der er højt til loftet i Kirkesalen, hvor det store rum fylder to etager ud. Foto: Thomas Brolyng Steen. I sin tale ved genindvielsen af salen i 1998 sagde Niels Holst Kjærsgård, daværende forvaltningsdirektør i KAB: Jeg tror, at vi i mangel af et officielt navn døbte den Kirkesalen. Og det har vi valgt at fortsætte med, selvom der i år har været tilløb til (hos udenforstående) at kalde den Grundtvigssalen. Det har vi ikke syntes var nogen god idé, da salen, så vidt vi ved, aldrig før har haft det navn. 25

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

En fortælling om drengen Didrik

En fortælling om drengen Didrik En fortælling om drengen Didrik - til renæssancevandring 31. maj 2013 - Renæssancen i Danmark varede fra reformationen i 1536 til enevælden i 1660. Længere nede syd på særligt i Italien startede renæssancen

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH

BILLEDER AF LORENZ FRØLICH BILLEDER AF LORENZ FRØLICH UDVALGTE FOR UNGDOMMEN OG FORSYNEDE MED TEKST AF POUL WIENE UDGIVET AF SKOLEBIBLIOTEKSFORENINGEN AF 1917 Egil Skallegrimsen finder Sønnens Lig. C. A. REITZEL, BOGHANDEL. INDEH.

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx

Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3.s.e.påske 2015, konfirmation..docx Lindvig Osmundsen Side 1 26-04-2015 Prædiken til 3. s. e. påske 20. Konfirmation Bording kirke. Tekst: Johs. 14,1-11. En vej gennem livet. I dag er vi samlet til konfirmation, i glæde, forventning og med

Læs mere

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed

Garbi Schmidt Forskningsnetværket Etniske Minoriteters Sundhed E T O M R Å D E I K O N S T A N T ( O G ) F O R A N D R I N G : N Ø R R E B R O S O M M U L T I K U L T U R E L B Y D E L O G B E T Y D N I N G E N F O R B E B O E R E S L E V E K Å R I E T I N D VA N

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

Kapitel 1. Det l a nge blik

Kapitel 1. Det l a nge blik Kapitel 1 Det l a nge blik Kirurgen sagde:»jeg vil foretage en nethindeoperation på dit venstre øje.«det var gode nyheder, men så fortsatte han med at sige, at jeg skulle rekreere mig efter operationen

Læs mere

Det vigtigste er begejstringen Modefrisøren i Tølløse

Det vigtigste er begejstringen Modefrisøren i Tølløse Det vigtigste er begejstringen Modefrisøren i Tølløse Michelle er kun 23 år, og endnu ikke færdiguddannet, men hun driver sin salon med stor ekspertise. Således har hun netop nyindrettet salonen i Tølløse,

Læs mere

PRÆDIKEN FYRAFTENSGUDSTJENESTE VESTER AABY TIRSDAG DEN 12.NOVEMBER KL. 17.00 Tekster: Dan. 7,9-10.13-14; Matth.9,18-26 Salmer: 773,653,367,786

PRÆDIKEN FYRAFTENSGUDSTJENESTE VESTER AABY TIRSDAG DEN 12.NOVEMBER KL. 17.00 Tekster: Dan. 7,9-10.13-14; Matth.9,18-26 Salmer: 773,653,367,786 PRÆDIKEN FYRAFTENSGUDSTJENESTE VESTER AABY TIRSDAG DEN 12.NOVEMBER KL. 17.00 Tekster: Dan. 7,9-10.13-14; Matth.9,18-26 Salmer: 773,653,367,786 Barndommens land Nu er jeg en mand. Tit har jeg lyst til at

Læs mere

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene

KRONBORG. Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder. Svarene findes i børnerummene KRONBORG FR B RN Find og gæt dig gennem salene og lær slottets hemmeligheder at kende Svarene findes i børnerummene til sidst KONGENS KAMMER I Kongens Kammer finder du sporene af de to konger, der har

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Born i ghana 4. hvad med dig

Born i ghana 4. hvad med dig martin i ghana 1 2 indhold Børn i Ghana 4 Martin kommer til Ghana 6 Børnene i skolen Landsbyen Sankt Gabriel 12 Martin besøger en høvding 16 Zogg en lille klinik på landet 1 På marked i Tamale 20 Fiskerne

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Et ønske gik i opfyldelse

Et ønske gik i opfyldelse Et ønske gik i opfyldelse Tre måneder er gået, siden Bjørn, Sara og Pernille besluttede at køre deres forældregruppe videre på egen hånd. I dag ser fremtiden lysere ud end meget længe Når man sender et

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru.

Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede i et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen hustru. Hver uge plejede han at køre ud i sit rige for at se til, at alt gik,

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan

Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan Beretningen om Tormod Trampeskjælver den danske viking i Afghanistan 25. februar 2009-1. udgave Af Feltpræst Oral Shaw, ISAF 7 Tormod Trampeskjælver får en ny ven Det var tidlig morgen, og den danske viking

Læs mere

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd.

Tak til: Peter Møller for din uundværdlige støtte og hjælp. Rikke Vestergaard Petersen for kritik og råd. Molly Den Magiske Ko Copyright Lene Møller 2012 Illustrationer: Lene Møller Forlag: Books On Demand GmbH, København, Danmark Trykt hos: Books On Demand GmbH, Norderstedt, Tyskland Bogen er sat med Georgia.

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen

Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Amen 1 749 - I østen stiger solen op 419 - O Gud hør min bøn 70 - Du kom til vor runde jord 478 - vi kommer til din kirke, Gud 721 - Frydeligt med jubelkor Tekstlæsning: Jesus sagde: Og se, jeg er med jer alle

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag.

Velkommen til den årlige generalforsamling i Jegum Ferieland og tak til alle jer som er mødt frem i dag. Grundejerforeningen JEGUM FERIELAND V/ Formand Carsten Christensen Birkealle 7, 6710 Esbjerg V. Grundejerforeningen Jegum Ferieland. Bestyrelsens beretning 2015 Velkommen til den årlige generalforsamling

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30.

Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Kristi Fødsels Dag. 25.dec.2013. Hinge Kirke kl.9 (nadver). Vinderslev Kirke kl.10.30. Salmer: Hinge kl.9: 100-111/ 98-101- 118 Vinderslev kl.10.30: 100-121- 107/ 98-101- 118 Tekst: Joh 1,1-14 I begyndelsen

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12

mennesker noget andet navn under himlen, som vi kan blive frelst ved. Ap.G. 4,7-12 Fra det gamle testamente: Luk retfærdighedens porte op, jeg vil gå ind og takke Herren! Her er Herrens port, her går de retfærdige ind! Jeg takker dig, for du svarede mig og blev min frelse. Den sten,

Læs mere

ApS. På de følgende sider gengives borgmester

ApS. På de følgende sider gengives borgmester ApS Åbning af Øfeldt Centrets Rødovre-afdeling For at nedbringe Øfeldt Centrets venteliste blev det i forbindelse med overenskomst 2000 med Sygesikringens Forhandlingsudvalg aftalt at forøge behandlingskapaciteten

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden.

HERMOD-NYT NYHEDSBREV NR. 4, 2015. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Velkommen til 4. udgave af Hermod-Nyt, som formidler nyheder og info, der ikke er at finde på hjemmesiden. Bestyrelsen håber at Hermods medlemmer vil benytte sig af muligheden for at være med til at fylde

Læs mere

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget

billeder i hovedet, om det vi synger. Jeg er lidt underlig med det med billeder, hvis jeg bare kan lave et billede af noget, husker jeg det meget Jeg laver biograf Jeg følges med Signe og Inger hjem fra skole i dag, vi standser ved åen og kigger ned og kan se, at åen så småt er ved at fryse til. Vi var inde hos fru Andersen og øve os på at synge

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988

side 9 manden StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 Alder: 50 Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 StilladsInformation nr. 107 - juni 2013 side 9 manden Navn: Lars Henriksen Bopæl: Humlebæk Alder: 50 Firma: Oldenborg Stilladser, Kbh. Start i branchen: 1988 Stilladsudd: ERFA 1 og 2, Faldsikring Tillidshverv:

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5

Jørgen Hartung Nielsen. Under jorden. Sabotør-slottet, 5 Under jorden Jørgen Hartung Nielsen Under jorden Sabotør-slottet, 5 Under Jorden Sabotør-slottet, 5 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2011 Illustrationer: Preben Winther Tryk:

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Nyt fra Den Sikre Vej

Nyt fra Den Sikre Vej Nyhedsbrev maj 2005 Nyt fra Den Sikre Vej I dette nyhedsbrev kan jeg tilbyde en frisk opdatering på dagligdagen hos Camino Seguro, efter den nye skolebygning er taget i brug i en artikel skrevet af Anne

Læs mere

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2

Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Stendysse på Tvevadgårdens mark 2010/2 Siden sidst. Onsdag d. 13. januar. Foredrag ved forfatter Vibeke Nørgård Nielsen om Johannes Larsen o g Island. Foredraget blev ledsaget af dejlige lysbilleder fra

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Distriktsledelsesmøde Der var undtagelsestilstand i Odense, udgangsforbud. Alt lå stille undtaget livsvigtige institutioner; vi gik sommetider ned og stod

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Rå og helt anderledes..

Rå og helt anderledes.. Rå og helt anderledes... Rå og helt anderledes.. Den er rå og meget spændende. Rikke Glerup har netop åbnet sin salon Glykkenheimer i Bjerringbro, og hendes mål er at henvende sig til de kunder, der tør

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn.

Alterne.dk - dit naturlige liv. Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Kira Eggers Tilføjet af Charlotte Rachlin søndag 25. maj 2008 Sidst opdateret tirsdag 01. juli 2008 Den smukke og meget charmerende Kira Eggers er kendt for at være noget af et naturbarn. Det er almindelig

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

FOLK OMKRING RINGOVNEN

FOLK OMKRING RINGOVNEN FOLK OMKRING RINGOVNEN - ÅR 1900. Fortalt af Merete Bjerngaard Illustreret af Per Jørgensen 2 Folk omkring Ringovnen -år 1900 ISBN 978-87-994302-0-8 3 Kort over Nivå Her kan I se et kort over Nivå. Alle

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10

7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 7. søndag efter Trinitatis 2015, Hurup og Gettrup Lukas 19, 1-10 Herre, giv mig mod til at slippe det, som plager mig ved mig selv. Giv mig tillid til og tro på, at din tro og din kærlighed også kan virke

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder

Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Bofællesskab giver tryghed i den tredje alder Rune Gleerup og Angete Birch Smith 16. april 2010 Tusindvis af danskere over 65 år har valgt at flytte i bofællesskab. Erling Nielsen er en af dem Den lille

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER

Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER Danhostel Næstved PROJEKTFORSLAG - MAJ 2017 CASA ARKITEKTER PRÆSENTATION Præstøvej 65, 4700 Næstved Ejendommen Præstøvej 65 i Næstved, som oprindeligt i 1976 er bygget som hjem for nonner af Skt. Elisabeth

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN 27.APRIL 2014 1.SEP VESTER AABY KL. 10.00 Tekster: Salme 8, Joh. 21,15-19 Søren satte sig op i sengen med et sæt. Den havde været der igen. Drømmen. Den drøm, han kendte så godt,

Læs mere

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN

Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Eine kleine Nachtmusik MUSIKKEN I SKOLETJENESTEN Mozarts liv I dette hæfte kan du arbejde med et lille musikværk, som hedder Eine kleine Nachtmusik. Musikværket er skrevet af en komponist, der hedder Wolfgang

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

studie Kristi genkomst

studie Kristi genkomst studie 14 Kristi genkomst 81 Åbningshistorie En aften, mens jeg gik i gymnasiet, sad jeg og spiste sammen med en af mine klassekammerater, og vi talte om Jesu genkomst. Som teenager havde jeg mange spørgsmål

Læs mere

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2

Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Fra broen ved Marius Pedersen 2012-2 Siden sidst Torsdag den 19 januar var der foredrag i Friskolen hvor tidligere højskolelærer Per Sonne fortalte om Frithof Nansen der krydsede Grønlands indlandsis.

Læs mere

Eventyret om det skæve slot

Eventyret om det skæve slot 24 Eventyret om det skæve slot Tema I Børnekulturhus Ama r er et eventyr om, hvordan det lykkedes at bygge landets første børnekulturhus opført fra grunden på baggrund af hårdt arbejde fra en ildsjæl og

Læs mere

Industrialiseringen i 1850-1950

Industrialiseringen i 1850-1950 Industrialiseringen i 1850-1950 I det herrens år 1845 klokken var 4 om morgenen, jeg Augustus Vitolius på 15 år var på vej ud på marken for at høste sammen med min hjælpende karl. Vi havde lige hentet

Læs mere

Kontorlejemål med fantastisk udsigt

Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlejemål med fantastisk udsigt Kontorlokaler med udsigt ud over Kastellet til Langeline og på den anden side udsigt ud over hele Nyboder til Københavns skyline M. Goldschmidt Ejendomme Logo/bomærke

Læs mere

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse

SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm. Indvendig istandsættelse Kalkede vægge. Redegørelse SKT. PEDERS KIRKE Pedersker - Bornholm Indvendig istandsættelse Kalkede vægge Redegørelse NIELS-HOLGER LARSEN November 2015 Orientering Skt. Peders kirkes indre - våbenhus, skib, kor, apsis og tårnrum

Læs mere

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser.

Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. I Thomas B. Thriges Gades hjulspor Turen tager jer med rundt til de steder, hvor man kan se Thomas B. Thriges Gades forløb og dens konsekvenser. Turen begynder ved Ruinen bag rådhuset. 1. I forbindelse

Læs mere

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2

KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 KONFIRMATIONSPRÆDIKEN SØNDAG DEN 1.MAJ 2011 AASTRUP KIRKE KL. 10.00 Salmer: 749,331,Sin pagt i dag,441,2 Det knagede fælt i den gamle badebro. Skulle de ikke hellere lade være med at gå ud på den? Tanken

Læs mere

2. påskedag 28. marts 2016

2. påskedag 28. marts 2016 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: Møde med den opstandne Salmer: 229, 236; 241, 234 Evangelium: Joh. 20,1-18 "Sorg er til glæde vendt, klagen endt!" Disse linjer fra en julesalme kan passende stå som overskrift

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole

NUMMER 111. Et manuskript af. 8.c, Maribo Borgerskole NUMMER 111 Et manuskript af 8.c, Maribo Borgerskole 5. Gennemskrivning maj 2009 1 SC 1. EXT. VED HUS OG PARKERINGSPLADS (BOLGIBLOK OG P-PLADS) SOMMER DAG Man ser Victor (SUNE) sidde og sove op af en stor,

Læs mere

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter.

Hornslet kirke. Forklaringen er, at kirken har været kirke for Rosenkrantzerne på Rosenholm, i århundreder en af landets rigeste slægter. Hornslet kirke Hornslet kirke er en usædvanlig stor kirke, der er usædvanlig pragtfuldt udstyret. Kirkeskibet er langstrakt og tydeligvis udvidet i flere omgange, og inventaret er en sand rigdom af epitafier,

Læs mere

Observationer i vuggestuen

Observationer i vuggestuen 1 Observationer i vuggestuen 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lotte = Mommy Maria = Mor Mille og Ida= Ida og Marias døtre Institutionen: Vuggestuen er en del

Læs mere

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER

Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Oktober 2013 INDHOLD I DETTE NUMMER Vellykket loppemarked i Lyset SOS børnebyerne fik overskuddet... Glimt fra sommerfest og loppemarked Renovering af hovedtrappe Valby Kino Indkaldelse til generalforsamling

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

Astrid og S.P. Jensen

Astrid og S.P. Jensen Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer Redigeret af John Lykkegaard Astrid og S.P. Jensen Vore erindringer udgivet 2006 udgivet som e-bog 2011 S. P. Jensen og Forlaget Mine Erindringer Redigeret af John

Læs mere