Fredede Bygninger. August 2015 KULTURARVSSTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredede Bygninger. August 2015 KULTURARVSSTYRELSEN"

Transkript

1 Fredede Bygninger August 2015 KULTURARVSSTYRELSEN

2 Fredninger i Assens Kommune Alléen 5. Løgismose. Hovedbygningen (nordøstre fløj beg. af 1500-tallet; nordvestre fløj 1575, ombygget 1631 og 1644; trappetårn og sydvestre fløj 1883). F * Billeskovvej 9. Billeskov. Hovedbygningen (1796) med det i haven liggende voldsted (1577). F Brahesborgvej 29. Toftlund. Den firelængede bondegård med fritliggende stuehus ( , ombygget sidst i 1800-tallet), tre sammenbyggede avlsbygninger (1855), samt en fritliggende bindingsværksbygning (1700-tallet), den brostensbelagte gårdsplads og kastaniealléen ved indkørslen. F * Brydegaardsvej 10. Brydegård. Stuehuset, stenhuset (ca. 1800), portbygningen og de to udhusbygninger (ca. 1890) samt smedien (ca. 1850). F Byvejen 11. Tjenergården. Det firelængede anlæg bestående af et fritliggende stuehus (1821), tre sammenbyggede stald- og ladebygninger og hesteomgangsbygningen på østlængen (1930) samt brolægningen på gårdspladsen. F * Damgade 1. Damgade 1. De to bindingsværkshuse mod Ladegårdsgade (tidl. Ladegårdsgade 2 og 4). F * Dreslettevej 5. Dreslettevej 5. Det firelængede gårdanlæg (1795, stuehuset forlænget 1847), tilbygningen på vestlængen (1910) og den brolagte gårdsplads. F Ege Allé 5. Kobbelhuset. Det tidl. porthus. F * Erholmvej 25. Erholm. Hovedbygningen og de to sammenbyggede fløje om gårdpladsen ( af J.D. Herholdt). F * Fåborgvej 108. Fåborgvej 108. Det trelængede bygningsanlæg ( ) i bindingsværk og stråtag bestående af det tifags fritliggende stuehus og de to symmetrisk beliggende udlænger, begge i fem fag, den ene med udskud og den anden forbundet med stuehuset ved en bindingsværksmur forsynet med en revledør - tillige med den brostensbelagte gårdsplads indrammet af bebyggelsen. F Helnæs Byvej 3. Bogården. Den firelængede gård (stuehuset 1787, udlængerne 1880'erne). F * Helnæsvej 1. Flenstofte. Den trefløjede hovedbygning med foranstående borner (1748 og ca. 1790). F * Hårbyvej 2. Hårbyvej 2. Det sammenbyggede, firelængede gårdanlæg (stuehuset ca. 1775, ombygget med 17 fag ca. 1800, østlængen med suler ca. 1700, sydlængen ca og ombygget med grundmur i 1908 og vestlængen ca delvis i grundmur 1880) samt den brolagte gårdsplads. F Side 1

3 Fredninger i Assens Kommune fortsat.. Jørgen Brahesvej 1. Brahesborg. Hovedbygning ( , ombygget 1756). F Hængebroen (1850) med fundamenter i granitkvadre og jordfæster i støbejern. F * Kertevej 56. Kerte Præstegård. Stuehuset ( af Hjalmar Kjær), østlængen (sulebygning ca. 1650) og vestlængen (1876). F Kirke Søbyvej 73. Kirke Søby gamle Degnebolig. Det enetages bindingsværkshus (1790'erne). F * Klaregade 22. Damgård. Den firelængede gård (stuehus ca. 1800, længerne slutn. af 1800-tallet) med brolagt gårdsplads. F * Klaregade 23. Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården. Det firelængede gårdanlæg (nord- og østlængen ca. 1750, vestlænge beg. af 1800-tallet, sydlænge 1826), den vinkelformede udlænge ( tallet) og den tilflyttede smedie (1746) og urmagerhuset (1776). F * Klaregade 25. Risagergård. Bindingsværksstuehuset (slutn. af 1700-tallet). F Korsgade 11. Korsgade 11. Forhuset (ca. 1575). F * Korsgade 22. Korsgade 22. Gavlhuset (antagelig omkring 1600). F * Krengerupvej 6. Kamgården. Den firelængede bondegård bestående af stuehuset (1856), laden mod syd (1863), stalden mod vest (1865), kampestenslængen mod nord (ca. 1900), portlængen (1866) og gårdspladsen med brostensbelægning. F Krengerupvej 96. Krengerup. Krengerup hovedbygning (1772), avlsgården (1771), hvoraf vestfløjen er en agerumslade, hesteomgangen (ca.1850) tilbygget vestlængen mod vest, de to fritliggende bygninger mod øst, hvoraf bygningen mod syd er en vandmølle (1838), samt gårdspladsen på Krengerup, inklusiv den gennemgående vej mod vest og dennes belægninger umiddelbart nord og syd for avlsgårdens porte. Hertil kommer møllesøen med stensætninger herunder den markstensbelagte rampe til hestevask, det stensatte tilløb under landevejen, den stensatte underjordiske kanal under gårdspladsen, den stensatte sluse med stemmeværk, malerenden og fraløbskanalen med stensætninger ved Krengerup Mølle. F Udv og 2011.* Kærlighedsstien 1. Skydebjerg Præstegård. Stuehuset (ca med senere tilføjelser), sulebygningen mod nord og den dermed sammenbyggede portlænge i vest (1777). F * Kærvangen 22. Turup Sprøjtehus. Sprøjtehuset (1866). F Side 2

4 Fredninger i Assens Kommune forsat.. Ladegårdsgade 1, hj. af Ramsherred. Ladegårdsgade 1. Forhuset (slutn. af 1500-tallet). F Ladegårdsgade 20. Ladegårdsgade 20. Forhus mod Ladegårdsgade, dettes to sidehuse med facade mod Badstuestræde samt baghuset med gavl mod Badstuestræde (1835). F * Ladegårdsgade 41. Ladegårdsgade 41. Ladebygningen (ca. 1600, 1700-tallet). F Landevejen 24. Jordløse Præstegård. Det firelængede bygningskompleks (1734 ff., genopført efter brand). F Langgade 29. Flemløse Kirkelade. Kirkeladen (middelalder og senere). F * Lundagervej 27. Sulegården i Grimstrup. Den firelængede gård. F * Mosegårdsvej 3. Mosegård. Den firelængede gård med stuehuset (1847) og de dermed sammenbyggede tre udlænger (syd- og vestlængerne , østlængen 1880), den fritliggende svindestald (1908) samt gårdspladsen med pigstensbelægning. F * Mosegårdsvej 9. Bregneholm. Den firelængede bondegård bestående af det fritliggende stuehus (1840), østlængen (1833), sydlængen (1835, ombygget ca. 1900), vestlængen, den fritliggende kampestenslænge mod sydvest (ca. 1900) og den pigstensbelagte gårdsplads med granittrug. F * Møllebakken 60. Fuglegården. Stuehuset og udlængen (1737) samt gårdspladsen. F * Nordre Havnevej 14 A. Kogehuset på Kogehusmolen. Kogehus (1824, flyttet 1953, genopført 1971). F Nordre Havnevej 19. Toldkammerbygningen. Toldkammerbygningen (1834 af Jørgen Hansen Koch), sidehus og forhus mod Strandgade (1845). F * Nørrelundsvej 2. Solhøj, Aldershvile (tidl.). Hovedbygningen, de to bindingsværksfløje samt de forbindende mure og porte (1840'rne). F * Odensevej 119 A. Øxnebjerg Vindmølle. Vindmøllen (1859). F * Overgade 18. Skaldbjerggård. Den firelængede bondegård bestående af stuehuset, agerumsladen mod nord, svinestalden mod nordøst, vestlængen og hesteomgangen i gården (alle 1860) samt den fritliggende længe vest for gården (1700-tallet). F Prinsevej 51. Spinderhuset. Det tidl. porthus (beg. af 1700-tallet, ombygget ca og 1925). F * Side 3

5 Fredninger i Assens Kommune forsat.. Sandhammeren 3. Bågø Fyr. Fyrtårnet (1816). F * Skårupvej 1. Skårup. Den firelængede gård med den brolagte gårdsplads (ca. 1800). F * Slots Allé 1. Hagenskov, Frederiksgave. Hovedbygningen ( af Georg Erdman Rosenberg) og muren omkring parken samt smedien (sidste halvdel af 1700-tallet). F * Slots Allé 26. Hagenskov Slotsmølle. Den tidl. vandmølle (1600-tallet, forlænget ca. 1750), samt staldlængen i bindingsværk (beg. af 1800-tallet). F * Solevadvej 44. Solevad Vandmølle. Solevad Vandmølle (1870), kværn i nabobygning samt aksel fra møllen hertil, møllesø, stemmeværk og tilløb til møllen (begge 1996), bagvand samt den del af Holmehave Bæk, som løber fra stemmeværk til sammenløbet med møllens bagvand, samt stensatte kanter ved møllesø, tilløb, bagløb og friløb. F Udv Stationsvej 17. Tommerup Station. Hovedbygning (1883 af Thomas Arboe). F Strandbyvej 62 A. Damsbo. Hovedbygningen (1656). F Strandgade 17. Strandgade 17. Forhuset (1800-tallet). F * Strandgade 7. Hotel Postgården. Forhuset med tilbygning på gårdsiden (ca. 1700). F * Søbovej 12. Søbo. Den vinkelbyggede hovedbygning (1720'rne, muligvis ombygning af et hus fra 1650'erne). F * Søndersøvej 108. Søndersøvej 108. Det firelængede sammenbyggede gårdanlæg med den sydlige ladetilbygning (før 1810) samt den brolagte gårdsplads. F Søndre Ringvej 4. Assens Station. Hovedbygningen (1884 af N.P. Holsøe). F * Vandværksvej 1. Vandværksvej 1. Den trelængede boelsgård (stuehus beg. af 1800-tallet), brolægningen foran stuehuset samt den grundmurede staldbygning (ca. 1900) og møddingen med kampestensgærdet omkring. F * Voldtoftevej 13. Voldtoftevej 13. Landarbejderhuset (1830). F Voldtoftevej 40. Villumgård. Det sammenbyggede firelængede gårdanlæg med korsarm på stuehuset (ca. 1800) og den brolagte gårdsplads. F * Side 4

6 Fredninger i Assens Kommune forsat.. Voldtoftevej 8. Venekærgård. Den firelængede gård ( ) og gårdspladsen. F Østergade 11. Østergade 11. Forhuset (1500-tallet). F Østergade 27. Apoteket. Hjørnebygningen, stalden mod Korsgade samt sidehus til Østergadefløjen ( ). F * Østergade 36. Willemoesgården. Hjørnehuset (1675). F * Østergade 38 D. Plums Tømmerlade. Den store gule trælade (1915). F Østergade 42. Brydes Gård. Forhuset (1777). F Side 5

7 Fredninger i Billund Kommune Billundvej 47. Gyttegård. Villaen (1916 af Martin Borch). F Side 6

8 Fredninger i Bornholm Kommune Almindingsvej 40. Christianshøj Trinbræt. Træpavillonen og den hermed sammenbyggede mindre træbygning ( af Kay Fisker og Aage Rafn). F Arsenalvej 8, tidl. Sønder Allé 24. Kastellet, Rønne. Tårnet, magasinbygningerne og voldanlægget (1689, 1841). F * Borgergade 11. Borgergade 11, Svaneke. Det grundmurede femfags hus (1861). F * Dyrlæge Jürgensens Gade 1 A. Svaneke Vandtårn. Vandtårnet (1952 af Jørn Utzon). F Ferskesøstræde 36. Martin Andersen Nexø's Barndomshjem. Beboelseshuset (1879), udhuset og muren mellem disse. F * Fiskerivej 8. Rønne Redningsstation. Redningsstationen (1929). F Gaden 44. Årsdale Mølle. Vindmøllen (1877). F * Gl. Rønnevej 1 A (tidl. Rønnevej 1). Vangegemmerhuset, Nexø. Kampestensbygningen (1700-tallet). F Godthåbsvej 59. Østermarie Station. Den tidl. stationsbygning med varehus ( af Aage Rafn og Kay Fisker). F * Gudhjemvej Østerlars Præstegård. Det stråtækte trelængede bindingsværksgårdanlæg (1836), den brolagte gårdsplads med pumpebrønd og de to kastanietræer. F Kirkebakken 9. Missionshuset Siloam, Svaneke. Missionshuset (1897). F Krystalgade 5. L. Hjorts Terracottafabrik, Rønne. Det nordøstre forhus (mellem 1847 og 1860, kvisten efter 1861), det sydvestre forhus (mellem 1874 og 1882, ombygget og forhøjet efter 1902), det vestre sidehus (1700-tallet), det lange vestre baghus (bindingsværksdelen 1700-tallet, den grundmurede del ca. 1920), det korte baghus (ca. 1920), mellembygningen og det østre sidehus (bagsiden 1800-tallet, gårdsiden før 1900) samt hegnsmuren og porten mod gaden, gårdspladsen og haven med lysthuset og fortovet i Krystalgade. F * Købmagergade 33. Amtsgården (tidl.), Nexø. Forhuset (1803). F * Laksegade 5. Laksegade 5, Rønne. Forhuset (ca ). F * Side 7

9 Fredninger i Bornholm Kommune forsat.. Laksegade 7. Erichsens Gård, Rønne. Forhuset (1807, kvisten fra ca og to vestlige fag 1838), havehuset (1815), gårdspladsen med retirade og haven bag forhuset samt de to havemure mod Laksegade. F Udv * Langebjergvej 15. Hammersholm. Stuehuset (1700-tallet, forlænget med fire fag ca. 1833). F Marie Kofoedsvej 1, 3 og 5. Etatsrådinde Marie Kofoeds Stiftelse, Rønne. Bindingsværkslængen (1812). F * Melsted By 8. Stråhytten, Melsted. Stuehuset (ca ) og røgeriskorstenen (ca. 1880). F * Melstedvej 25. Melstedgård. Det firelængede gårdanlæg med tværlænge (stuehuset 1796 og 1865, de øvrige længer og senere). F * Melstedvej 25 M (tidl. Møllegade 7 A). Tejn Stubmølle. Stubmøllen (ca. 1800, flyttet hertil 1850). F Munch Petersensvej 10. Havnesmedjen i Rønne. Havnesmedien (1735). F Munch Petersens Vej 9. Amtsforvaltergården, Rønne. Vestfløjen ( af Ferdinand Thielemann). F (Fredning af midter- og østfløj ophævet 2003.) Møllebakken 13. Svaneke Stubmølle. Stubmøllen (1634). F * Nexøvej 26. Myreagre Mølle. Vindmøllen (1865). F Nexøvej 74 A. Egeby Stubmølle. Stubmøllen (1784). F * Nybrovej 33. Østerlars Station. Den tidl. stationsbygning med varehus ( af Aage Rafn og Kay Fisker). F Nybrovej 47. Lille Frigård. "Den firelængede bindingsværksgård med udbygning mod nord og ""gårdkone"" samt gårdspladsens brolægning. F " Nørrevang 9 C. Svanemøllen, Svaneke. Vindmøllen (1864). F * Pilegade 7 B. Missionshuset Menighedshjemmet, Allinge. Missionshuset (1889). F Segenvej 50. Kyllingemoderen. Dansepavillonen "Kyllingemoderen" (1929 af Ove Petersen). F Stationsvej 1. Gudhjem Station (tidl.). Den tidl. stationsbygning ( af Aage Rafn og Kay Fisker), de to murede piller samt mønsterbrolægningen mellem disse og under perrontaget. F Side 8

10 Fredninger i Bornholm Kommune forsat.. Stenbrudsvej 55. Stenbrudsgården, Nexø. Hovedbygningen og sidebygningen, forhaven med sandstensgærder og to elmetræer, de to tøjringssten ved sandstensgærdets yderside samt de to indkørselssten ved hovedbygningens nordgavl (1759 af Jacob Fortling), de to udlænger, den mark- og sandstensbelagte gårdsplads med sandstensbord, brønd og møddingsplads, de tre sandstenssatte brønde i haven med brøndskur af store lodretstående sandstensfliser samt sandstensgærderne og det nærmeste areal omkring bygningerne, brøndene og sandstensgærder. F Udv og 1998.* Storegade 15. Storegade 15, Aakirkeby. Forhuset (1856) og den brolagte forplads med kastanietræ ud for ejendommen Storegade 15. F Storegade 15 A-F og Rådhusstræde 2-8. Johnsens Gård, Rønne. Det trelængede anlæg med tilbygning til den nordre længe (opført i 1730'rne eller 1740'rne, facaden ombygget i 1880'erne) samt den brolagte gårdsplads. F Udv * Storegade 19, Grønnegade. Lybækkerhuset, Rønne. Bindingsværkshuset mod Grønnegade (1700-tallet). F Storegade 28. Storegade 28, Svaneke. Forhuset samt den del af stald- og ladebygningen, der har gavl mod Storegade (størstedelen af forhuset før 1761, med senere ændringer, stald- og ladebygningen 1866). F Storegade 36. Amtmandsboligen, Rønne. "Amtmandsboligen", bestående af forhuset (1700-tallet), de to sidehuse (u.å.) og den tidligere staldbygning. F Udv " Storegade 42. Kommandantboligen, Rønne. "Kommandantboligen", bestående af forhuset ( ) med sidelænger (før 1761, ombygget ) samt havehuset (u.å.) og bindingsværkmuren og kampestensgærdet mod Rosengade. F Udv * Store Torv 1. Rønne Tinghus. Tinghuset (Det tidl. Ting-, Råd- og Arresthus, 1834 af Henning Pedersen). F * Strandpromenaden 24. Den gamle Rådstue ved Sandvig Havn. Kampestensbygningen (1700-tallet). F Strandvejen 10. Slusegårdens Vandmølle og Ørredhus. Vandmøllen (ca. 1800) og ørredhuset (ca. 1850). F Søborgstræde 11. Rønne Præstegård. Den trelængede gård ( af Henning Pedersen), udhuset samt de to kampestensmure og bindingsværksmuren. F * Side 9

11 Fredninger i Bornholm Kommune forsat.. Søndergade 12. Hovedvagten, Rønne. Hovedbygning med sidefløj samt bindingsværksmuren mod Bagergade ( ). F Søndergade 14 og Bagergade 12. Købmand Rønnes Gård, Rønne. "Købmand Rønnes Gård", bestående af forhuset med side- og baghuset (1813), den brolagte gårdsplads med morbærtræet bag Søndergade 14 samt havemuren mod Bagergade. F Udv *" Søndre Bæk 18. Peter Nielsens Røgeri, Hasle. Røgerilængen med de fire skorstene (1897 og 1922), bræddeudbygningen mod vest samt den fritliggende bræddebygning vest herfor. F Søndre Landevej 55. Saksebro Mølle. Vindmøllen (1874) og den trelængede møllegård (1800-tallet). F Teaterstræde 2. Rønne Teater. Hovedbygningen på hjørnet af Østergade og Teaterstræde (1783) samt længen til Teaterstræde (1823). F * Toldbodgade 1. Toldbodgade 1, Rønne. Magasinbygningen (ca. 1684). F Toldbodgade 2, tidl. Munch Petersensvej 7. Toldbodgade 2, Rønne. Forhuset (før 1761) med tilbygning (mellem 1774 og 1781) samt havemuren mod Toldbodgade. F Udv * Vagtbodgade 2. Vagtbodgade 2, Svaneke. Magasinbygningen (1841). F * Vandmøllevej 8. Vang Vandmølle. Vandmøllen (ca. 1800). F Vestergade 1. Vestergade 1, Svaneke. Forhuset ( ), længe i vest (1862), tværlænge til vestlængen (1888) samt længe mod kirkegården (1837 og senere). F Vigebakke 1 A. Vigebakke 1, Svaneke. Gadehuset (sidehus til Storegade 28) samt den del af stald- og ladebygningen, der har gavl mod Storegade (sidehuset opført før 1761, med senere ændringer, stald- og ladebygningen 1866). F Ølenevej 8. Øster Ellebygård. Stuehuset (ca. 1794), de tre udlænger (østlængen ca. 1856, sydlængen midten af 1800-tallet med tværlænge ca og vestlængen 1868) samt den brolagte gårdsplads med brønd og stander til brøndvippen. F Østergade 2. Karnaphuset, Rønne. Forhuset (ca. 1750). F Side 10

12 Fredninger i Brøndby Kommune Kirkebjerg Allé 186. Kirkebjerg Allé 186. Det otte fag lange bindingsværkshus samt luden på nordsiden (fire østlige fag ca. 1819, resten ca. 1850). F * Side 11

13 Fredninger i Brønderslev Kommune Dorfgade 6. Dorf Vindmølle. Vindmøllen (1887). F Hammelmosevej Hammelmose. Hovedbygningens østre hus. F Lærkevej 21. Hjermitslevgård. Borggårdens vestre stenhus (ca ), den søndre bindingsværkslænge (ca ) og den østre hovedbygning (1883). F Udv * Slotsgade 2, 4, 4a og 6. Dronninglund Hovedgård. Dronninglund Hovedgård, bestående af det trefløjede anlæg nordvest for Dronninglund Slot. F Udv Slotsgade 8. Dronninglund Slot. Hovedbygningen. F. 1918* Storskovvej 39. Dorf Vandmølle og Dorf Møllegård. Vandmøllen (1800-tallet) og møllegården bestående af stuehuset (1925), kostalden, heste- og svinestalden, laden ( ), det fritliggende hønsehus, motorhuset samt den pigstensbelagte gårdsplads. F Voergård 6. Voergård. Hovedbygningens nord- og østfløj (nordfløjens østparti ca. 1520, nordfløjens vestparti mellem 1578 og 1585 samt senere, østfløjen med hjørnetårne ) med omgivende grave. F * Side 12

14 Fredninger i Dragør Kommune Bachersmindevej 1. Krudthuset på Bachersmindevej. Krudthuset ( af Wilhelm von Huth og Ernst Peymann) som del af Københavns gamle befæstningsanlæg. F Badstuevælen 12. Badstuevælen 12. Forhus og udhus (ca. 1820). F Badstuevælen 3. Badstuevælen 3. Forhuset mod Lillegade (ca. 1840). F * Badstuevælen 8. Badstuevælen 8. Hovedhuset (1785 af Johan Blichmann). F * Bjergerlav 11. Bjergerlav 11. Forhuset (1700-tallet). F * Bjergerlav 3. Bjergerlav 3. Forhus med sidefløj (1700-tallet, ombygget 1852). F Bjergerlav 5. Bjergerlav 5. Hovedhuset (ca. 1824, ombygget 1884). F Bjergerlav 7. Bjergerlav 7. Forhuset (1700-tallet, senere ombygget). F Bjergerlav 9. Bjergerlav 9. Forhuset (før 1833, senere ombygget). F Blegerstræde 16 A og Rønne Allé 28. Blegerstræde 16 A og Rønne Allé 28. Hovedhuset (1796). F Blegerstræde 1 A. Blegerstræde 1 A. Forhus mod Chr. Mølstedsgade (1700-tallet, senere ombygget). F Bymandsgade 12. Blegerhuset. Blegerhuset (slutn. af 1800-tallet). F * Byskriverstræde 5. Byskriverstræde 5. Hovedhuset (1784 og senere). F * Byskriverstræde 7. Byskriverstræde 7. Hovedhuset (ca. 1796). F Christian Mølstedsgade 12. Christian Mølstedsgade 12. Hovedhuset (1793). F Christian Mølstedsgade 3. Christian Mølstedsgade 3. Hovedhuset (1700-tallet). F Christian Mølstedsgade 5. Christian Mølstedsgade 5. Hovedhuset (1851). F Christian Mølstedsgade 7. Christian Mølstedsgade 7. Hovedhuset (1867). F Side 13

15 Fredninger i Dragør Kommune forsat.. E.C. Hammersvej 5. E.C. Hammersvej 5. Hovedhus (1836). F Fogdens Plads 13 A-B. Fogdens Plads 13 A-B. Hovedhuset og de to fritliggende udhuse (1700-tallet, ca. 1830). F Fogdens Plads 14. Fogdens Plads 14. Hovedhus (1700-tallet og senere). F Fogdens Plads 2 A-B. Fogdens Plads 2 A-B. Hovedhuset og sidehus (ca af Johan Blichmann). F Gamle Havn 11. Lodsbygningen i Dragør. Lodsbygningen (1820'rne, forlænget 1879) med udkigstårn ved østgavlen (1912). F Gamle Havn 14. Havnepakhuset i Dragør. Havnepakhuset (1845). F Hollandsfed 1. Hollandsfed 1. Hovedhuset og sidebygningen (1855 og 1869). F Hovedgaden 12. Museumsgården. Det firefløjede bygningskompleks (slutn. af 1700-tallet), den brolagte gårdsplads samt haven med køkkenhave. F * Hovedgaden 2-4. Nordgården. Det firefløjede bygningskompleks (ca. 1850), den brolagte gårdsplads samt haven med køkkenhaven. F * Jens Eyberts Plads 1. Jens Eyberts Plads 1. Hovedhuset og sidebygningen samt den fritliggende udhusbygning (1700-tallet, 1890'erne). F Jens Eyberts Plads 2. Jens Eyberts Plads 2. Hovedhuset (ca. 1868) og sidehus. F Jens Eyberts Plads 3. Jens Eyberts Plads 3. Den nordre bygning (før 1793). F Jens Eyberts Plads 6. Jens Eyberts Plads 6. Den nordre bygning (før 1793). F * Kirkevej 129. Aldershvile. "Beboelseslænge (1811, "første bondegård" ved Dragør). F *" Kongevejen 23 A og Magstræde 3. Dragør tidligere Kro. Hovedhusene og sidebygningerne (1793, 1805 af Johan Blichmann, 1830, ). Kongensvej 23 A: F * Magstræde 3-5: F Krudttårnsvej 31. Krudttårnsvej 31. Krudthus (ca af Wilhelm von Huth og Ernst Peymann). F Lodsstræde 15. Lodsstræde 15. Hovedhuset (ca. 1780). F * Side 14

16 Fredninger i Dragør Kommune forsat.. Lodsstræde 17. Lodsstræde 17. Hovedhuset (1700-tallet). F Lodsstræde 4 A. Lodsstræde 4 A. Den toetages bygning mod Lodsstræde og den tilhørende enetages sidefløj (slutn. af 1700-tallet, sidefløjen dog 1853). F * Lybækstræde 1. Lybækstræde 1. Forhuset (1853, ombygget 1920). F * Rønne Allé 32. Rønne Allé 32. Hovedhuset med sidebygning og den fritliggende bygning (1700-tallet). F Rønne Allé 38. Rønne Allé 38. Hovedhuset (1700-tallet og senere). F Rønne Allé 40. Rønne Allé 40. Hovedhuset (før 1784). F * Skipperstræde 2. Skipperstræde 2. Forhuset mod von Ostensgade (1600-tallet, senere ombygget). F Slippen 4. Slippen 4. Hovedhuset og det mod nord liggende udhus ( , ombygget 1877). F * Stralsundstræde 4 A. Stralsundstræde 4 A. Den bræddebeklædte værkstedsbygning med gavl mod Stralsundstræde (1855). F * Strandgade 10. Strandgade 10. Hovedhuset og grundmuret udhus (slutn. af 1700-tallet, renoveret 1970'erne). F Strandgade 12. Strandgade 12. Hovedhuset (før 1750, enkelte senere ændringer). F Strandgade 13. Strandgade 13. Forhuset, sidehuset langs østre skel samt træskuret ved sidehusets sydgavl (ca. 1850). F Strandgade 16. Strandgade 16. Hovedhus med sidehus (ca. 1800). F * Strandgade 5. Strandgade 5. Forhuset (før 1798). F Strandlinien 2-4. Strandlinien 2-4. Museumsbygningen (1682, ombygget i 1930'rne af Egil Fischer) med beghuset (ca. 1830) og kontorbygningen. F Strandlinien 3. Tolderboligen. Hovedhuset (1831). F Side 15

17 Fredninger i Dragør Kommune forsat.. Strandlinien 33. Strandlinien 33. Hovedhuset og sidehus med tilbygning (ca af Johan Blichmann). F Strandlinien 39. Strandlinien 39. Hovedhuset (de fire vestlige fag fra 1857, resten ældre). F * Strandlinien 5A. Kolerahuset, Nordre Smedie (tidl.). Kampestensbygningen (ca. 1700). F Strandstræde 33 B. Strandstræde 33 B. Hovedhuset (1817). F Strandstræde 8. Trappen. Hovedhuset og sidebygningerne (1784). F Sønderstræde 11. Sønderstræde 11. Forhuset (ca. 1750), det mod syd liggende udhus (1862) og brolægningen mellem forhuset og udhuset. F Sønderstræde 13. Sønderstræde 13. Hovedhuset (ca. 1750). F Vestgrønningen Biblioteket. Hovedhusene og sidebygningerne (før 1739, ombygget 1811 af Johan Blichmann og af Egil Fischer). F Vestgrønningen 22. Vestgrønningen 22. Forhus mod Bjergerlav (før 1832, senere ombygget). F Vestgrønningen 3. Vestgrønningen 3. Hovedhuset (før 1797) og sidebygning. F Vestgrønningen 30. Vestgrønningen 30. Hovedhuset (1842). F Vestgrønningen 34. Vestgrønningen 34. Hovedhuset og sidebygningen (1700-tallet, ca. 1830). F * Vestgrønningen 38 A. Vesterbo. Hovedhuset og sidebygningen (før 1832, senere ombygget). F Vestgrønningen 40. Vestgrønningen 40. Hovedhuset og den fritliggende udhusbygning (ca. 1780, ca. 1900). F Vognmandsgade 4. Vognmandsgade 4. Hovedhuset på 12 fag (før 1798 og senere). F Von Ostensgade 10. Von Ostensgade 10. Hovedhuset (1842). F Von Ostensgade 11. Von Ostensgade 11. Hovedhuset (1842). F Von Ostensgade 13. Von Ostensgade 13. Hovedhuset (1842). F Side 16

18 Fredninger i Dragør Kommune forsat.. Von Ostensgade 2. Von Ostensgade 2. Hovedhuset (1842). F Von Ostensgade 27. Von Ostensgade 27. Hjørnebygningen (1700-tallet og senere). F * Von Ostensgade 3. Von Ostensgade 3. Hovedhuset (1842). F Von Ostensgade 30. Von Ostensgade 30. Hovedhuset (1867 af Rasmus Peter Guldborg). F Von Ostensgade 32. Von Ostensgade 32. Hovedhus (1700-tallet, grundmuret i 1800-tallet) og sidehus (1851). F Von Ostensgade 4. Von Ostensgade 4. Hovedhuset (1842). F Von Ostensgade 6. Von Ostensgade 6. Hovedhuset (1854). F * Von Ostensgade 7. Von Ostensgade 7. Hovedhuset (1842). F * Von Ostensgade 8. Von Ostensgade 8. Hovedhuset (1842) og østre udhus. F * Von Ostensgade 9. Von Ostensgade 9. Hovedhuset (1842). F Zytfensgade 3. Tulipanhuset. Hovedhuset (ca. 1800, ombygget 1842 og 1857). F Zytfensgade 4. Zytfensgade 4. Hovedhuset og udhuset (ca af Johan Blichmann). F Side 17

19 Fredninger i Egedal Kommune Edelgavevej 28. Edelgave. Hovedbygningen ( af Andreas Kirkerup). F * Engholmvej 1. Melchiors Enkesæde. Bindingsværksbygningen på 10 fag (1700-tallet). F Side 18

20 Fredninger i Esbjerg Kommune Bispegade 13. Bispegade 13, Ribe. Forhuset (1853). F * Bispegade 15. Bispegade 15, Ribe. Forhuset (1852). F * Bispegade 17. Bispegade 17, Ribe. Forhuset (1852). F * Bispegade 19. Bispegade 19, Ribe. Forhuset (1852). F Bispegade 21. Bispegade 21, Ribe. Forhuset (1853). F Bispegade 23. Bispegade 23, Ribe. Forhuset (1854). F * Bispegade 6. Sankt Catharinæ Præstegård, Ribe. Det nordlige toetages forhus, det sydlige enetages forhus, samt muren, der er sammenbygget med sidstnævnte (1854). F * Bredeslippe 2. Bredeslippe 2, Ribe. Gavlhus med gavl mod Grønnegade (før 1761, grundmuret ca. 1857). F Bredeslippe 7. Bredeslippe 7, Ribe. Forhuset (1852). F Bredeslippe 8. Bredeslippe 8, Ribe. Forhuset mod skibbroen (ca. 1750, kvist 1791, gadeside grundmuret 1816). F * Bredeslippe 9 og 11. Bredeslippe 9-11, Ribe. Forhusene (før 1761, gadesiderne grundmuret ca. 1847). F Bryndumvej 186. Bryndumvej 186. Stuehuset og staldbygningen (1898 af bygmester Christen Maler). F Dagmarsgade 16. Ribe Station. Hovedbygningen og pakhuset nord herfor (1874 og 1875 af N.P. Holsøe). F Farup Kirkevej 50. Farup Missionshus. Det af to sammenbyggede længer bestående missionshus. F * Farup Kirkevej 6. Farup Præstegård. Stuehuset (1712) og nordlængen. F Feilbergvej 15. Darum Præstegård. Stuehuset (1720). F Side 19

21 Fredninger i Esbjerg Kommune forsat.. Fiskergade 1, hj. af Overdammen. Fiskergade 1, Ribe. Det 12 fag dybe bindingsværksgavlhus (ca. 1600) med nyere grundmuret gavl mod Overdammen og det op til dettes baggavl opførte firefags bindingsværkssidehus (formentlig 1636). F Fiskergade 3. Fiskergade 3, Ribe. De otte tilbageblevne fag af et oprindelig 11 fag dybt bindingsværksgavlhus (ca. 1600, delvis grundmuret 1816). F * Fiskergade 5. Fiskergade 5, Ribe. Det 12 fag lange bindingsværksforhus (delvis grundmuret) med knægtbygget gavl mod Skomagerslippe (ca. 1550) samt sidelængen langs Skomagerslippe og værkstedsbygningen i gården. F * Fiskergade 7-9. Fiskergade 7-9, Ribe. De to forhuse (ca. 1860). F Nr. 7* Fyrparken 9. Sædding Strand Mellemfyr. Sædding Strand Mellemfyr (1873). F Gammel Skolevej 40. Nybro. Den trelængede gård og ovnhus (1801). F * Gravsgade 33. Gravsgade 33, Ribe. Forhuset (1780, delvis grundmuret 1827 og 1855). F Grønnegade 12. Grønnegade 12, Ribe. Det 11 fag dybe bindingsværksgavlhus (ca ) med grundmuret gavl mod Grønnegade (1848). F * Grønnegade 18, Mellemslippe 1. Grønnegade 18 og Mellemslippe 1, Ribe. Forhuset med sidelængen mod Mellemslippe (1803, delvis grundmuret 1843 og 1848). F Grønnegade 20. Grønnegade 20, Ribe. Forhuset med port og kort sidelænge mod Skomagerslippe ( ). F * Grønnegade 21. Grønnegade 21, Ribe. Det fem fag dybe bindingsværksgavlhus (ca. 1650) og den hermed sammenbyggede fem fag lange bindingsværksgadelænge (formentlig 1666, senere delvis grundmuret). F * Grønnegade 22. Grønnegade 22, Ribe. Forhuset (1816) med sidelænge i gården (1816 og 1822). F * Grønnegade 30. Grønnegade 30, Ribe. Forhuset (før 1761, gadesiden grundmuret 1819). F * Grønnegade 41. Grønnegade 41, Ribe. Forhuset mod Grønnegade (1790, gadeside og gavl ændret 1837). F Side 20

22 Fredninger i Esbjerg Kommune forsat.. Grønnegade 7. Grønnegade 7, Ribe. Gavlhuset (før 1761, ombygget 1821 og 1857). F Gråbrødregade 11. Gråbrødregade 11, Ribe. Forhuset (før 1761, gadeside grundmuret 1837). F * Gråbrødregade 15. Gråbrødregade 15, Ribe. Forhuset (del af ældre dobbeltvåning, ombygget og grundmuret 1842). F * Gråbrødregade 17. Gråbrødregade 17, Ribe. Det lange hus op til nr. 15 med gavlen mod Gråbrødregade (pakhus og vognremise opført 1837). F Gråbrødregade 4. Gråbrødregade 4, Ribe. Forhuset (trefagsbod af bindingsværk ca. 1600, senere delvis grundmuret). F * Gråbrødregade 6. Gråbrødregade 6, Ribe. Forhuset (trefagsbod af bindingsværk ca. 1600). F * Gråbrødregade 8. Gråbrødregade 8, Ribe. Forhuset (før 1761, grundmuret 1848). F * Gråbrødregade 9. Gråbrødregade 9, Ribe. De to forhuse (sdr. forhus 1840, forhøjet 1858, ndr. forhus før 1761, grundmuret 1845 og forhøjet 1846). F Guldager Stationsvej 101. Guldager Station. Hovedbygningen, pakhuset, toiletbygningen, signalhuset og stakitter og skure herimellem (1874 af Thomas Arboe). F Havnegade 22. Esbjerg Vandtårn. Det tidl. vandtårn (1897 af C.H. Clausen). F Hjortlundvej 116. Søvanggård. Det firelængede gårdanlæg (beg. af 1700-tallet). F * Hovedvej A1 28. Endrupholm Hovedgård. Den trefløjede hovedbygning med de to krumme forbindende mellembygninger ( ), broen, vestfløjens forbindelsesmur til broen samt brostensbelægningen på gårdspladsen og foran hovedbebyggelsens haveside. F Udv og 1995.* Hundegade 21. Hundegade 21, Ribe. Forhuset med sidelænge (formentlig 1794, nuværende grundmuret gadeside 1831). F * Jernbanegade 31. Esbjerg Station. Jernbanestationens hovedbygning (1904 af Heinrich Wenck). F Kirkebrovej 7, tidl. Gabelsvej 37. Bramming Hovedgård. Hovedbygningen (1786) med de to sidelænger (1847). F * Kirkegade 25, Skolegade 47. Missionshuset Bethania, tidl.. Gavlbygningen mod Kirkegade (1906 af C.H. Clausen) og den hermed sammenbyggede gavlbygning mod Skolegade (ca. 1890). F * Side 21

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A.

Generel beskrivelse: I princippet et T-formet anlæg som stilmæssigt. Katedralskole i Haderslev derfor kunne arkitekten meget vel være L.A. OFFENTLI- GE OG FÆL- LES BYG- NINGER samt vigtige øvrige arkitektur værker i Sønderjylland fra perioden 1864 1920 REGISTRANT Sønderborg Kommune Reimersskolen Adresse: Kirke Allé 9, 6400 Sønderborg Matr.nr.

Læs mere

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west.

Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. 2417 Fig. 1. Kirken set fra sydvest. Foto Arnold Mikkelsen 2011. The church seen from the south west. Vor Frue Kirke NOTER s. 2590 Historisk indledning. Navnet Assens er sammensat af ordene ask eller asp

Læs mere

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930

EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 EGNSBYGGESKIK PÅ LANDET FØR 1930 Selv om Danmark er et relativt lille land, er der alligevel store forskelle på den ældre landbebyggelse fra egn til egn. Bygningernes udformning og placering er tilpasset

Læs mere

De gamle landsbyer. Tiden før 1700

De gamle landsbyer. Tiden før 1700 Fra landsby til storby De gamle landsbyer. Tiden før 1700 Udsigt fra Valby Bakke imod København på Frederik II s tid. (Kobberstik i Braunius: Theatrum urbium, 1587: Frederiksberg Stadsarkiv) Solbjerg Om

Læs mere

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN

ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN ET HUS I AMALIEGADE AF ALLAN TØNNESEN Historiske Meddelelser Om København - Årbog 1981 Genoptryk i samarbejde med Ejerforeningen Amaliegade 13 B Et hus i Amaliegade I 1748 kunne det oldenborgske kongehus

Læs mere

/ ARCHAEOLOGICAL REPORT

/ ARCHAEOLOGICAL REPORT KØBENHAVNS MUSEUM MUSEUM OF COPENHAGEN / ARCHAEOLOGICAL REPORT 2014 Adelgade 12 Sankt Annæ Kvarter, Garnisons Sogn, Sokkelund Herred, Københavns Amt KBM 4043 Stine Wozniak Københavns Museum Vesterbrogade

Læs mere

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE

VOR FRUE KIRKE TIDLIGERE S. NICOLAI KIRKE Fig. 1. Udsnit af Resens prospekt af Århus. Efter kobberstik i Det kongelige Bibliotek. Section of copper engraving ca. 1670, western part of Århus, the district around the Church of Our Lady, seen from

Læs mere

Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007.

Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007. Historie - Svaneke stubmølle Bech s mølle Sammenskrevet af Niels-Holger Larsen September 2003 ajourført december 2007. Resume Stubmøllen er opført 1629 og dermed Danmarks ældst bevarede stubmølle. Man

Læs mere

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard

Brudstykker af SOGNS HISTORIE. Samlet, bearbejdet og udgivet af. Henning Haugaard Brudstykker af SOGNS HISTORIE Samlet, bearbejdet og udgivet af Henning Haugaard NR. 14 SEPTEMBER 1989 440 Indhold - Sivkrovej - dengang og nu 441 - Domænegårde i Nordslesvig 442 - Nationalitetsforhold

Læs mere

På tur gennem Allested-Vejle

På tur gennem Allested-Vejle På tur gennem Allested-Vejle Hvis man ønsker at foretage en tur gennem Allested-Vejle, vil det være interessant at tænke på, at byerne daterer sig langt tilbage i tiden til overgangen mellem vikingetiden

Læs mere

H ELSINGØR KIRKEGÅRD*

H ELSINGØR KIRKEGÅRD* N.E. 1964 Fig. 1. Helsingør kirkegård. Ligvognshuset i Nygade, opført 1824 efter tegning af tømrermester G. Ochsner (p. 547). H ELSINGØR KIRKEGÅRD* Allerede i sidste halvdel af 1500-tallet meldes byens

Læs mere

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing

Der var engang. Gamle billeder. fra. Jejsing Der var engang Gamle billeder fra Jejsing Der var engang Privattryk 2001 Redaktion/Layout: Ellen Jepsen, Chr. Kier Kort over Jejsing fra 1880 Skitse over Jejsing 1928-46 efter nogenlunde hukommelse af

Læs mere

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden?

De Fem Halder. Kan man kigge gennem jorden? De Fem Halder Kan man kigge gennem jorden? Pilotprojekt til implementering af ikke-destruktive arkæologiske undersøgelsesmetoder (IDA) i Dansk Middelalderarkæologi Viborg Middelalderseminar 3 Lars Agersnap

Læs mere

Flakhaven: Vestergade: Kongensgade:

Flakhaven: Vestergade: Kongensgade: Flakhaven: Flakhaven kan dateres tilbage til1200- tallet, men nævnes første gang i skriftlige kilder i 1496, hvor den fungerede som en af byens torvepladser. Efterhånden blev den tilmed en af landets største.

Læs mere

Ture i Københavns omegn

Ture i Københavns omegn Selv om Københavns omegn er præget af by, veje og industri, udgør naturen en betydelig del. Her er skove, marker, søer, vandløb og kyster og spændende kultur historie. Denne guide beskriver 52 ture i Københavns

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Fra Sallingsund gennem Nykøbing til Feggesund En,,rejsebeskrivelse i begyndelsen af forrige århundrede

Fra Sallingsund gennem Nykøbing til Feggesund En,,rejsebeskrivelse i begyndelsen af forrige århundrede Fra Sallingsund gennem Nykøbing til Feggesund En,,rejsebeskrivelse i begyndelsen af forrige århundrede Af OSCAR BANG VI HAR OVERNATTET i Pinen kro efter næsten at have tilbragt det meste af en dag med

Læs mere

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup

Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Ny Spøttrup Heden 19, Rødding 7860 Spøttrup Fredningsforslaget omfatter: Hovedbygningen/stuehuset opført i kampesten i 1870, kampestensmuren i forlængelse af stuehusets sydgavl, portbuen mellem stuehus

Læs mere

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen.

Det kuperede terræn giver sammen med de varierede udsigter mod Svendborg Sund, Turø og Tåsinge store landskabelige kvaliteter til byen. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Torvet set fra Vor Frue Kirke. NATURGRUNDLAG OG LANDSKAB Svendborg by ligger i et kuperet morænelandskab på kanten af den store tunneldal, der i dag udgør Svendborg

Læs mere

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east.

HAMMER KIRKE VRADS HERRED. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. Fig. 1. Kirken set fra nordøst. KdeFL fot. 1995. - The church seen from the north-east. HAMMER KIRKE VRADS HERRED Kirken, der er indviet til Maria Magdalene 1 (jfr. altertavlefigur), er nævnt første gang

Læs mere

Aakirkebvs historie de sidste 300 år

Aakirkebvs historie de sidste 300 år Aakirkebvs historie de sidste 300 år Af Wemer Hansen e.a.rrnrnny oso Ån Melodi: Der er et land. Aakirkeby - derinde midt i landet, for søværts fjender her du søgte ly, alligevel så skete det blandt andet

Læs mere

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg

Hindsgavl Slot. Udgivet af Realdania Byg Hindsgavl Slot Udgivet af Realdania Byg Bygninger er en del af vores kulturarv. Et håndgribeligt levn, som vores forfædre har givet videre, og som vi er forpligtet til at værne om. Realdania Byg A/S er

Læs mere

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby

Sæby en af Danmarks. mådeligste flækker. Af Jens Thidemann. Nordjyllands Kystmuseum, Sæby Sæby en af Danmarks mådeligste flækker Af Jens Thidemann Nordjyllands Kystmuseum, Sæby D en første december 1808 ankom James McDonald til, hvad han senere beskrev som et ubehageligt logi i en lille kysthavn

Læs mere

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg:

Så dette i respekt og som et varigt minde om Rasmus Mariager, der var født 1862. Se siderne 14-15 matr. nr 2, her står sidst i afsnittet flg: Mariagers bog om Hørning sogn er samlet og afsluttet 1934 Den er afskrevet og indsat på arkivets hjemmeside sommeren 2011, og i forbindelse hermed skal der gøres opmærksom på følgende: Den oprindelige,

Læs mere

Den saa kaldte røde Broe. Bygningshistorisk gennemgang. Februar 2013

Den saa kaldte røde Broe. Bygningshistorisk gennemgang. Februar 2013 Den saa kaldte røde Broe Bygningshistorisk gennemgang Februar 2013 Den saa kaldte røde Broe Bygningshistorisk gennemgang darbejdet af Kent Alstrup Slotte og Kulturejendomme Februar 2013 2 Den saa kaldte

Læs mere

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S

Søetatens Pigeskole. en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder. Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Udgivet af Realea A/S Søetatens Pigeskole en fortælling om Borgergade 111 i Nyboder Af Dorthe Bendtsen Udgivet af Realea A/S Indhold Forord..........................

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

Lillegade 39. Aftenstjernen

Lillegade 39. Aftenstjernen Lillegade 39 Aftenstjernen Den gamle, smukke, men tidligere noget forsømte gård på Lillegade, som af alle Grenaaensere er kendt under navnet»aftenstjernen«, stammer fra tiden umiddelbart efter den store

Læs mere

Carlsberg II - del I

Carlsberg II - del I Carlsberg II - del I Lokalplan 432 med tillæg 2 og 3 Borgerrepræsentationen har 29. januar 2009 vedtaget lokalplan 432 med kommuneplantillæg Planerne er bekendtgjort 18. september 2009 Borgerrepræsentationen

Læs mere

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby

Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby Lokalplan LK 20 for Kattinge landsby 1 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel, et lokalt afgrænset

Læs mere