Fredede Bygninger. August 2015 KULTURARVSSTYRELSEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredede Bygninger. August 2015 KULTURARVSSTYRELSEN"

Transkript

1 Fredede Bygninger August 2015 KULTURARVSSTYRELSEN

2 Fredninger i Assens Kommune Alléen 5. Løgismose. Hovedbygningen (nordøstre fløj beg. af 1500-tallet; nordvestre fløj 1575, ombygget 1631 og 1644; trappetårn og sydvestre fløj 1883). F * Billeskovvej 9. Billeskov. Hovedbygningen (1796) med det i haven liggende voldsted (1577). F Brahesborgvej 29. Toftlund. Den firelængede bondegård med fritliggende stuehus ( , ombygget sidst i 1800-tallet), tre sammenbyggede avlsbygninger (1855), samt en fritliggende bindingsværksbygning (1700-tallet), den brostensbelagte gårdsplads og kastaniealléen ved indkørslen. F * Brydegaardsvej 10. Brydegård. Stuehuset, stenhuset (ca. 1800), portbygningen og de to udhusbygninger (ca. 1890) samt smedien (ca. 1850). F Byvejen 11. Tjenergården. Det firelængede anlæg bestående af et fritliggende stuehus (1821), tre sammenbyggede stald- og ladebygninger og hesteomgangsbygningen på østlængen (1930) samt brolægningen på gårdspladsen. F * Damgade 1. Damgade 1. De to bindingsværkshuse mod Ladegårdsgade (tidl. Ladegårdsgade 2 og 4). F * Dreslettevej 5. Dreslettevej 5. Det firelængede gårdanlæg (1795, stuehuset forlænget 1847), tilbygningen på vestlængen (1910) og den brolagte gårdsplads. F Ege Allé 5. Kobbelhuset. Det tidl. porthus. F * Erholmvej 25. Erholm. Hovedbygningen og de to sammenbyggede fløje om gårdpladsen ( af J.D. Herholdt). F * Fåborgvej 108. Fåborgvej 108. Det trelængede bygningsanlæg ( ) i bindingsværk og stråtag bestående af det tifags fritliggende stuehus og de to symmetrisk beliggende udlænger, begge i fem fag, den ene med udskud og den anden forbundet med stuehuset ved en bindingsværksmur forsynet med en revledør - tillige med den brostensbelagte gårdsplads indrammet af bebyggelsen. F Helnæs Byvej 3. Bogården. Den firelængede gård (stuehuset 1787, udlængerne 1880'erne). F * Helnæsvej 1. Flenstofte. Den trefløjede hovedbygning med foranstående borner (1748 og ca. 1790). F * Hårbyvej 2. Hårbyvej 2. Det sammenbyggede, firelængede gårdanlæg (stuehuset ca. 1775, ombygget med 17 fag ca. 1800, østlængen med suler ca. 1700, sydlængen ca og ombygget med grundmur i 1908 og vestlængen ca delvis i grundmur 1880) samt den brolagte gårdsplads. F Side 1

3 Fredninger i Assens Kommune fortsat.. Jørgen Brahesvej 1. Brahesborg. Hovedbygning ( , ombygget 1756). F Hængebroen (1850) med fundamenter i granitkvadre og jordfæster i støbejern. F * Kertevej 56. Kerte Præstegård. Stuehuset ( af Hjalmar Kjær), østlængen (sulebygning ca. 1650) og vestlængen (1876). F Kirke Søbyvej 73. Kirke Søby gamle Degnebolig. Det enetages bindingsværkshus (1790'erne). F * Klaregade 22. Damgård. Den firelængede gård (stuehus ca. 1800, længerne slutn. af 1800-tallet) med brolagt gårdsplads. F * Klaregade 23. Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården. Det firelængede gårdanlæg (nord- og østlængen ca. 1750, vestlænge beg. af 1800-tallet, sydlænge 1826), den vinkelformede udlænge ( tallet) og den tilflyttede smedie (1746) og urmagerhuset (1776). F * Klaregade 25. Risagergård. Bindingsværksstuehuset (slutn. af 1700-tallet). F Korsgade 11. Korsgade 11. Forhuset (ca. 1575). F * Korsgade 22. Korsgade 22. Gavlhuset (antagelig omkring 1600). F * Krengerupvej 6. Kamgården. Den firelængede bondegård bestående af stuehuset (1856), laden mod syd (1863), stalden mod vest (1865), kampestenslængen mod nord (ca. 1900), portlængen (1866) og gårdspladsen med brostensbelægning. F Krengerupvej 96. Krengerup. Krengerup hovedbygning (1772), avlsgården (1771), hvoraf vestfløjen er en agerumslade, hesteomgangen (ca.1850) tilbygget vestlængen mod vest, de to fritliggende bygninger mod øst, hvoraf bygningen mod syd er en vandmølle (1838), samt gårdspladsen på Krengerup, inklusiv den gennemgående vej mod vest og dennes belægninger umiddelbart nord og syd for avlsgårdens porte. Hertil kommer møllesøen med stensætninger herunder den markstensbelagte rampe til hestevask, det stensatte tilløb under landevejen, den stensatte underjordiske kanal under gårdspladsen, den stensatte sluse med stemmeværk, malerenden og fraløbskanalen med stensætninger ved Krengerup Mølle. F Udv og 2011.* Kærlighedsstien 1. Skydebjerg Præstegård. Stuehuset (ca med senere tilføjelser), sulebygningen mod nord og den dermed sammenbyggede portlænge i vest (1777). F * Kærvangen 22. Turup Sprøjtehus. Sprøjtehuset (1866). F Side 2

4 Fredninger i Assens Kommune forsat.. Ladegårdsgade 1, hj. af Ramsherred. Ladegårdsgade 1. Forhuset (slutn. af 1500-tallet). F Ladegårdsgade 20. Ladegårdsgade 20. Forhus mod Ladegårdsgade, dettes to sidehuse med facade mod Badstuestræde samt baghuset med gavl mod Badstuestræde (1835). F * Ladegårdsgade 41. Ladegårdsgade 41. Ladebygningen (ca. 1600, 1700-tallet). F Landevejen 24. Jordløse Præstegård. Det firelængede bygningskompleks (1734 ff., genopført efter brand). F Langgade 29. Flemløse Kirkelade. Kirkeladen (middelalder og senere). F * Lundagervej 27. Sulegården i Grimstrup. Den firelængede gård. F * Mosegårdsvej 3. Mosegård. Den firelængede gård med stuehuset (1847) og de dermed sammenbyggede tre udlænger (syd- og vestlængerne , østlængen 1880), den fritliggende svindestald (1908) samt gårdspladsen med pigstensbelægning. F * Mosegårdsvej 9. Bregneholm. Den firelængede bondegård bestående af det fritliggende stuehus (1840), østlængen (1833), sydlængen (1835, ombygget ca. 1900), vestlængen, den fritliggende kampestenslænge mod sydvest (ca. 1900) og den pigstensbelagte gårdsplads med granittrug. F * Møllebakken 60. Fuglegården. Stuehuset og udlængen (1737) samt gårdspladsen. F * Nordre Havnevej 14 A. Kogehuset på Kogehusmolen. Kogehus (1824, flyttet 1953, genopført 1971). F Nordre Havnevej 19. Toldkammerbygningen. Toldkammerbygningen (1834 af Jørgen Hansen Koch), sidehus og forhus mod Strandgade (1845). F * Nørrelundsvej 2. Solhøj, Aldershvile (tidl.). Hovedbygningen, de to bindingsværksfløje samt de forbindende mure og porte (1840'rne). F * Odensevej 119 A. Øxnebjerg Vindmølle. Vindmøllen (1859). F * Overgade 18. Skaldbjerggård. Den firelængede bondegård bestående af stuehuset, agerumsladen mod nord, svinestalden mod nordøst, vestlængen og hesteomgangen i gården (alle 1860) samt den fritliggende længe vest for gården (1700-tallet). F Prinsevej 51. Spinderhuset. Det tidl. porthus (beg. af 1700-tallet, ombygget ca og 1925). F * Side 3

5 Fredninger i Assens Kommune forsat.. Sandhammeren 3. Bågø Fyr. Fyrtårnet (1816). F * Skårupvej 1. Skårup. Den firelængede gård med den brolagte gårdsplads (ca. 1800). F * Slots Allé 1. Hagenskov, Frederiksgave. Hovedbygningen ( af Georg Erdman Rosenberg) og muren omkring parken samt smedien (sidste halvdel af 1700-tallet). F * Slots Allé 26. Hagenskov Slotsmølle. Den tidl. vandmølle (1600-tallet, forlænget ca. 1750), samt staldlængen i bindingsværk (beg. af 1800-tallet). F * Solevadvej 44. Solevad Vandmølle. Solevad Vandmølle (1870), kværn i nabobygning samt aksel fra møllen hertil, møllesø, stemmeværk og tilløb til møllen (begge 1996), bagvand samt den del af Holmehave Bæk, som løber fra stemmeværk til sammenløbet med møllens bagvand, samt stensatte kanter ved møllesø, tilløb, bagløb og friløb. F Udv Stationsvej 17. Tommerup Station. Hovedbygning (1883 af Thomas Arboe). F Strandbyvej 62 A. Damsbo. Hovedbygningen (1656). F Strandgade 17. Strandgade 17. Forhuset (1800-tallet). F * Strandgade 7. Hotel Postgården. Forhuset med tilbygning på gårdsiden (ca. 1700). F * Søbovej 12. Søbo. Den vinkelbyggede hovedbygning (1720'rne, muligvis ombygning af et hus fra 1650'erne). F * Søndersøvej 108. Søndersøvej 108. Det firelængede sammenbyggede gårdanlæg med den sydlige ladetilbygning (før 1810) samt den brolagte gårdsplads. F Søndre Ringvej 4. Assens Station. Hovedbygningen (1884 af N.P. Holsøe). F * Vandværksvej 1. Vandværksvej 1. Den trelængede boelsgård (stuehus beg. af 1800-tallet), brolægningen foran stuehuset samt den grundmurede staldbygning (ca. 1900) og møddingen med kampestensgærdet omkring. F * Voldtoftevej 13. Voldtoftevej 13. Landarbejderhuset (1830). F Voldtoftevej 40. Villumgård. Det sammenbyggede firelængede gårdanlæg med korsarm på stuehuset (ca. 1800) og den brolagte gårdsplads. F * Side 4

6 Fredninger i Assens Kommune forsat.. Voldtoftevej 8. Venekærgård. Den firelængede gård ( ) og gårdspladsen. F Østergade 11. Østergade 11. Forhuset (1500-tallet). F Østergade 27. Apoteket. Hjørnebygningen, stalden mod Korsgade samt sidehus til Østergadefløjen ( ). F * Østergade 36. Willemoesgården. Hjørnehuset (1675). F * Østergade 38 D. Plums Tømmerlade. Den store gule trælade (1915). F Østergade 42. Brydes Gård. Forhuset (1777). F Side 5

7 Fredninger i Billund Kommune Billundvej 47. Gyttegård. Villaen (1916 af Martin Borch). F Side 6

8 Fredninger i Bornholm Kommune Almindingsvej 40. Christianshøj Trinbræt. Træpavillonen og den hermed sammenbyggede mindre træbygning ( af Kay Fisker og Aage Rafn). F Arsenalvej 8, tidl. Sønder Allé 24. Kastellet, Rønne. Tårnet, magasinbygningerne og voldanlægget (1689, 1841). F * Borgergade 11. Borgergade 11, Svaneke. Det grundmurede femfags hus (1861). F * Dyrlæge Jürgensens Gade 1 A. Svaneke Vandtårn. Vandtårnet (1952 af Jørn Utzon). F Ferskesøstræde 36. Martin Andersen Nexø's Barndomshjem. Beboelseshuset (1879), udhuset og muren mellem disse. F * Fiskerivej 8. Rønne Redningsstation. Redningsstationen (1929). F Gaden 44. Årsdale Mølle. Vindmøllen (1877). F * Gl. Rønnevej 1 A (tidl. Rønnevej 1). Vangegemmerhuset, Nexø. Kampestensbygningen (1700-tallet). F Godthåbsvej 59. Østermarie Station. Den tidl. stationsbygning med varehus ( af Aage Rafn og Kay Fisker). F * Gudhjemvej Østerlars Præstegård. Det stråtækte trelængede bindingsværksgårdanlæg (1836), den brolagte gårdsplads med pumpebrønd og de to kastanietræer. F Kirkebakken 9. Missionshuset Siloam, Svaneke. Missionshuset (1897). F Krystalgade 5. L. Hjorts Terracottafabrik, Rønne. Det nordøstre forhus (mellem 1847 og 1860, kvisten efter 1861), det sydvestre forhus (mellem 1874 og 1882, ombygget og forhøjet efter 1902), det vestre sidehus (1700-tallet), det lange vestre baghus (bindingsværksdelen 1700-tallet, den grundmurede del ca. 1920), det korte baghus (ca. 1920), mellembygningen og det østre sidehus (bagsiden 1800-tallet, gårdsiden før 1900) samt hegnsmuren og porten mod gaden, gårdspladsen og haven med lysthuset og fortovet i Krystalgade. F * Købmagergade 33. Amtsgården (tidl.), Nexø. Forhuset (1803). F * Laksegade 5. Laksegade 5, Rønne. Forhuset (ca ). F * Side 7

9 Fredninger i Bornholm Kommune forsat.. Laksegade 7. Erichsens Gård, Rønne. Forhuset (1807, kvisten fra ca og to vestlige fag 1838), havehuset (1815), gårdspladsen med retirade og haven bag forhuset samt de to havemure mod Laksegade. F Udv * Langebjergvej 15. Hammersholm. Stuehuset (1700-tallet, forlænget med fire fag ca. 1833). F Marie Kofoedsvej 1, 3 og 5. Etatsrådinde Marie Kofoeds Stiftelse, Rønne. Bindingsværkslængen (1812). F * Melsted By 8. Stråhytten, Melsted. Stuehuset (ca ) og røgeriskorstenen (ca. 1880). F * Melstedvej 25. Melstedgård. Det firelængede gårdanlæg med tværlænge (stuehuset 1796 og 1865, de øvrige længer og senere). F * Melstedvej 25 M (tidl. Møllegade 7 A). Tejn Stubmølle. Stubmøllen (ca. 1800, flyttet hertil 1850). F Munch Petersensvej 10. Havnesmedjen i Rønne. Havnesmedien (1735). F Munch Petersens Vej 9. Amtsforvaltergården, Rønne. Vestfløjen ( af Ferdinand Thielemann). F (Fredning af midter- og østfløj ophævet 2003.) Møllebakken 13. Svaneke Stubmølle. Stubmøllen (1634). F * Nexøvej 26. Myreagre Mølle. Vindmøllen (1865). F Nexøvej 74 A. Egeby Stubmølle. Stubmøllen (1784). F * Nybrovej 33. Østerlars Station. Den tidl. stationsbygning med varehus ( af Aage Rafn og Kay Fisker). F Nybrovej 47. Lille Frigård. "Den firelængede bindingsværksgård med udbygning mod nord og ""gårdkone"" samt gårdspladsens brolægning. F " Nørrevang 9 C. Svanemøllen, Svaneke. Vindmøllen (1864). F * Pilegade 7 B. Missionshuset Menighedshjemmet, Allinge. Missionshuset (1889). F Segenvej 50. Kyllingemoderen. Dansepavillonen "Kyllingemoderen" (1929 af Ove Petersen). F Stationsvej 1. Gudhjem Station (tidl.). Den tidl. stationsbygning ( af Aage Rafn og Kay Fisker), de to murede piller samt mønsterbrolægningen mellem disse og under perrontaget. F Side 8

10 Fredninger i Bornholm Kommune forsat.. Stenbrudsvej 55. Stenbrudsgården, Nexø. Hovedbygningen og sidebygningen, forhaven med sandstensgærder og to elmetræer, de to tøjringssten ved sandstensgærdets yderside samt de to indkørselssten ved hovedbygningens nordgavl (1759 af Jacob Fortling), de to udlænger, den mark- og sandstensbelagte gårdsplads med sandstensbord, brønd og møddingsplads, de tre sandstenssatte brønde i haven med brøndskur af store lodretstående sandstensfliser samt sandstensgærderne og det nærmeste areal omkring bygningerne, brøndene og sandstensgærder. F Udv og 1998.* Storegade 15. Storegade 15, Aakirkeby. Forhuset (1856) og den brolagte forplads med kastanietræ ud for ejendommen Storegade 15. F Storegade 15 A-F og Rådhusstræde 2-8. Johnsens Gård, Rønne. Det trelængede anlæg med tilbygning til den nordre længe (opført i 1730'rne eller 1740'rne, facaden ombygget i 1880'erne) samt den brolagte gårdsplads. F Udv * Storegade 19, Grønnegade. Lybækkerhuset, Rønne. Bindingsværkshuset mod Grønnegade (1700-tallet). F Storegade 28. Storegade 28, Svaneke. Forhuset samt den del af stald- og ladebygningen, der har gavl mod Storegade (størstedelen af forhuset før 1761, med senere ændringer, stald- og ladebygningen 1866). F Storegade 36. Amtmandsboligen, Rønne. "Amtmandsboligen", bestående af forhuset (1700-tallet), de to sidehuse (u.å.) og den tidligere staldbygning. F Udv " Storegade 42. Kommandantboligen, Rønne. "Kommandantboligen", bestående af forhuset ( ) med sidelænger (før 1761, ombygget ) samt havehuset (u.å.) og bindingsværkmuren og kampestensgærdet mod Rosengade. F Udv * Store Torv 1. Rønne Tinghus. Tinghuset (Det tidl. Ting-, Råd- og Arresthus, 1834 af Henning Pedersen). F * Strandpromenaden 24. Den gamle Rådstue ved Sandvig Havn. Kampestensbygningen (1700-tallet). F Strandvejen 10. Slusegårdens Vandmølle og Ørredhus. Vandmøllen (ca. 1800) og ørredhuset (ca. 1850). F Søborgstræde 11. Rønne Præstegård. Den trelængede gård ( af Henning Pedersen), udhuset samt de to kampestensmure og bindingsværksmuren. F * Side 9

11 Fredninger i Bornholm Kommune forsat.. Søndergade 12. Hovedvagten, Rønne. Hovedbygning med sidefløj samt bindingsværksmuren mod Bagergade ( ). F Søndergade 14 og Bagergade 12. Købmand Rønnes Gård, Rønne. "Købmand Rønnes Gård", bestående af forhuset med side- og baghuset (1813), den brolagte gårdsplads med morbærtræet bag Søndergade 14 samt havemuren mod Bagergade. F Udv *" Søndre Bæk 18. Peter Nielsens Røgeri, Hasle. Røgerilængen med de fire skorstene (1897 og 1922), bræddeudbygningen mod vest samt den fritliggende bræddebygning vest herfor. F Søndre Landevej 55. Saksebro Mølle. Vindmøllen (1874) og den trelængede møllegård (1800-tallet). F Teaterstræde 2. Rønne Teater. Hovedbygningen på hjørnet af Østergade og Teaterstræde (1783) samt længen til Teaterstræde (1823). F * Toldbodgade 1. Toldbodgade 1, Rønne. Magasinbygningen (ca. 1684). F Toldbodgade 2, tidl. Munch Petersensvej 7. Toldbodgade 2, Rønne. Forhuset (før 1761) med tilbygning (mellem 1774 og 1781) samt havemuren mod Toldbodgade. F Udv * Vagtbodgade 2. Vagtbodgade 2, Svaneke. Magasinbygningen (1841). F * Vandmøllevej 8. Vang Vandmølle. Vandmøllen (ca. 1800). F Vestergade 1. Vestergade 1, Svaneke. Forhuset ( ), længe i vest (1862), tværlænge til vestlængen (1888) samt længe mod kirkegården (1837 og senere). F Vigebakke 1 A. Vigebakke 1, Svaneke. Gadehuset (sidehus til Storegade 28) samt den del af stald- og ladebygningen, der har gavl mod Storegade (sidehuset opført før 1761, med senere ændringer, stald- og ladebygningen 1866). F Ølenevej 8. Øster Ellebygård. Stuehuset (ca. 1794), de tre udlænger (østlængen ca. 1856, sydlængen midten af 1800-tallet med tværlænge ca og vestlængen 1868) samt den brolagte gårdsplads med brønd og stander til brøndvippen. F Østergade 2. Karnaphuset, Rønne. Forhuset (ca. 1750). F Side 10

12 Fredninger i Brøndby Kommune Kirkebjerg Allé 186. Kirkebjerg Allé 186. Det otte fag lange bindingsværkshus samt luden på nordsiden (fire østlige fag ca. 1819, resten ca. 1850). F * Side 11

13 Fredninger i Brønderslev Kommune Dorfgade 6. Dorf Vindmølle. Vindmøllen (1887). F Hammelmosevej Hammelmose. Hovedbygningens østre hus. F Lærkevej 21. Hjermitslevgård. Borggårdens vestre stenhus (ca ), den søndre bindingsværkslænge (ca ) og den østre hovedbygning (1883). F Udv * Slotsgade 2, 4, 4a og 6. Dronninglund Hovedgård. Dronninglund Hovedgård, bestående af det trefløjede anlæg nordvest for Dronninglund Slot. F Udv Slotsgade 8. Dronninglund Slot. Hovedbygningen. F. 1918* Storskovvej 39. Dorf Vandmølle og Dorf Møllegård. Vandmøllen (1800-tallet) og møllegården bestående af stuehuset (1925), kostalden, heste- og svinestalden, laden ( ), det fritliggende hønsehus, motorhuset samt den pigstensbelagte gårdsplads. F Voergård 6. Voergård. Hovedbygningens nord- og østfløj (nordfløjens østparti ca. 1520, nordfløjens vestparti mellem 1578 og 1585 samt senere, østfløjen med hjørnetårne ) med omgivende grave. F * Side 12

14 Fredninger i Dragør Kommune Bachersmindevej 1. Krudthuset på Bachersmindevej. Krudthuset ( af Wilhelm von Huth og Ernst Peymann) som del af Københavns gamle befæstningsanlæg. F Badstuevælen 12. Badstuevælen 12. Forhus og udhus (ca. 1820). F Badstuevælen 3. Badstuevælen 3. Forhuset mod Lillegade (ca. 1840). F * Badstuevælen 8. Badstuevælen 8. Hovedhuset (1785 af Johan Blichmann). F * Bjergerlav 11. Bjergerlav 11. Forhuset (1700-tallet). F * Bjergerlav 3. Bjergerlav 3. Forhus med sidefløj (1700-tallet, ombygget 1852). F Bjergerlav 5. Bjergerlav 5. Hovedhuset (ca. 1824, ombygget 1884). F Bjergerlav 7. Bjergerlav 7. Forhuset (1700-tallet, senere ombygget). F Bjergerlav 9. Bjergerlav 9. Forhuset (før 1833, senere ombygget). F Blegerstræde 16 A og Rønne Allé 28. Blegerstræde 16 A og Rønne Allé 28. Hovedhuset (1796). F Blegerstræde 1 A. Blegerstræde 1 A. Forhus mod Chr. Mølstedsgade (1700-tallet, senere ombygget). F Bymandsgade 12. Blegerhuset. Blegerhuset (slutn. af 1800-tallet). F * Byskriverstræde 5. Byskriverstræde 5. Hovedhuset (1784 og senere). F * Byskriverstræde 7. Byskriverstræde 7. Hovedhuset (ca. 1796). F Christian Mølstedsgade 12. Christian Mølstedsgade 12. Hovedhuset (1793). F Christian Mølstedsgade 3. Christian Mølstedsgade 3. Hovedhuset (1700-tallet). F Christian Mølstedsgade 5. Christian Mølstedsgade 5. Hovedhuset (1851). F Christian Mølstedsgade 7. Christian Mølstedsgade 7. Hovedhuset (1867). F Side 13

15 Fredninger i Dragør Kommune forsat.. E.C. Hammersvej 5. E.C. Hammersvej 5. Hovedhus (1836). F Fogdens Plads 13 A-B. Fogdens Plads 13 A-B. Hovedhuset og de to fritliggende udhuse (1700-tallet, ca. 1830). F Fogdens Plads 14. Fogdens Plads 14. Hovedhus (1700-tallet og senere). F Fogdens Plads 2 A-B. Fogdens Plads 2 A-B. Hovedhuset og sidehus (ca af Johan Blichmann). F Gamle Havn 11. Lodsbygningen i Dragør. Lodsbygningen (1820'rne, forlænget 1879) med udkigstårn ved østgavlen (1912). F Gamle Havn 14. Havnepakhuset i Dragør. Havnepakhuset (1845). F Hollandsfed 1. Hollandsfed 1. Hovedhuset og sidebygningen (1855 og 1869). F Hovedgaden 12. Museumsgården. Det firefløjede bygningskompleks (slutn. af 1700-tallet), den brolagte gårdsplads samt haven med køkkenhave. F * Hovedgaden 2-4. Nordgården. Det firefløjede bygningskompleks (ca. 1850), den brolagte gårdsplads samt haven med køkkenhaven. F * Jens Eyberts Plads 1. Jens Eyberts Plads 1. Hovedhuset og sidebygningen samt den fritliggende udhusbygning (1700-tallet, 1890'erne). F Jens Eyberts Plads 2. Jens Eyberts Plads 2. Hovedhuset (ca. 1868) og sidehus. F Jens Eyberts Plads 3. Jens Eyberts Plads 3. Den nordre bygning (før 1793). F Jens Eyberts Plads 6. Jens Eyberts Plads 6. Den nordre bygning (før 1793). F * Kirkevej 129. Aldershvile. "Beboelseslænge (1811, "første bondegård" ved Dragør). F *" Kongevejen 23 A og Magstræde 3. Dragør tidligere Kro. Hovedhusene og sidebygningerne (1793, 1805 af Johan Blichmann, 1830, ). Kongensvej 23 A: F * Magstræde 3-5: F Krudttårnsvej 31. Krudttårnsvej 31. Krudthus (ca af Wilhelm von Huth og Ernst Peymann). F Lodsstræde 15. Lodsstræde 15. Hovedhuset (ca. 1780). F * Side 14

16 Fredninger i Dragør Kommune forsat.. Lodsstræde 17. Lodsstræde 17. Hovedhuset (1700-tallet). F Lodsstræde 4 A. Lodsstræde 4 A. Den toetages bygning mod Lodsstræde og den tilhørende enetages sidefløj (slutn. af 1700-tallet, sidefløjen dog 1853). F * Lybækstræde 1. Lybækstræde 1. Forhuset (1853, ombygget 1920). F * Rønne Allé 32. Rønne Allé 32. Hovedhuset med sidebygning og den fritliggende bygning (1700-tallet). F Rønne Allé 38. Rønne Allé 38. Hovedhuset (1700-tallet og senere). F Rønne Allé 40. Rønne Allé 40. Hovedhuset (før 1784). F * Skipperstræde 2. Skipperstræde 2. Forhuset mod von Ostensgade (1600-tallet, senere ombygget). F Slippen 4. Slippen 4. Hovedhuset og det mod nord liggende udhus ( , ombygget 1877). F * Stralsundstræde 4 A. Stralsundstræde 4 A. Den bræddebeklædte værkstedsbygning med gavl mod Stralsundstræde (1855). F * Strandgade 10. Strandgade 10. Hovedhuset og grundmuret udhus (slutn. af 1700-tallet, renoveret 1970'erne). F Strandgade 12. Strandgade 12. Hovedhuset (før 1750, enkelte senere ændringer). F Strandgade 13. Strandgade 13. Forhuset, sidehuset langs østre skel samt træskuret ved sidehusets sydgavl (ca. 1850). F Strandgade 16. Strandgade 16. Hovedhus med sidehus (ca. 1800). F * Strandgade 5. Strandgade 5. Forhuset (før 1798). F Strandlinien 2-4. Strandlinien 2-4. Museumsbygningen (1682, ombygget i 1930'rne af Egil Fischer) med beghuset (ca. 1830) og kontorbygningen. F Strandlinien 3. Tolderboligen. Hovedhuset (1831). F Side 15

17 Fredninger i Dragør Kommune forsat.. Strandlinien 33. Strandlinien 33. Hovedhuset og sidehus med tilbygning (ca af Johan Blichmann). F Strandlinien 39. Strandlinien 39. Hovedhuset (de fire vestlige fag fra 1857, resten ældre). F * Strandlinien 5A. Kolerahuset, Nordre Smedie (tidl.). Kampestensbygningen (ca. 1700). F Strandstræde 33 B. Strandstræde 33 B. Hovedhuset (1817). F Strandstræde 8. Trappen. Hovedhuset og sidebygningerne (1784). F Sønderstræde 11. Sønderstræde 11. Forhuset (ca. 1750), det mod syd liggende udhus (1862) og brolægningen mellem forhuset og udhuset. F Sønderstræde 13. Sønderstræde 13. Hovedhuset (ca. 1750). F Vestgrønningen Biblioteket. Hovedhusene og sidebygningerne (før 1739, ombygget 1811 af Johan Blichmann og af Egil Fischer). F Vestgrønningen 22. Vestgrønningen 22. Forhus mod Bjergerlav (før 1832, senere ombygget). F Vestgrønningen 3. Vestgrønningen 3. Hovedhuset (før 1797) og sidebygning. F Vestgrønningen 30. Vestgrønningen 30. Hovedhuset (1842). F Vestgrønningen 34. Vestgrønningen 34. Hovedhuset og sidebygningen (1700-tallet, ca. 1830). F * Vestgrønningen 38 A. Vesterbo. Hovedhuset og sidebygningen (før 1832, senere ombygget). F Vestgrønningen 40. Vestgrønningen 40. Hovedhuset og den fritliggende udhusbygning (ca. 1780, ca. 1900). F Vognmandsgade 4. Vognmandsgade 4. Hovedhuset på 12 fag (før 1798 og senere). F Von Ostensgade 10. Von Ostensgade 10. Hovedhuset (1842). F Von Ostensgade 11. Von Ostensgade 11. Hovedhuset (1842). F Von Ostensgade 13. Von Ostensgade 13. Hovedhuset (1842). F Side 16

18 Fredninger i Dragør Kommune forsat.. Von Ostensgade 2. Von Ostensgade 2. Hovedhuset (1842). F Von Ostensgade 27. Von Ostensgade 27. Hjørnebygningen (1700-tallet og senere). F * Von Ostensgade 3. Von Ostensgade 3. Hovedhuset (1842). F Von Ostensgade 30. Von Ostensgade 30. Hovedhuset (1867 af Rasmus Peter Guldborg). F Von Ostensgade 32. Von Ostensgade 32. Hovedhus (1700-tallet, grundmuret i 1800-tallet) og sidehus (1851). F Von Ostensgade 4. Von Ostensgade 4. Hovedhuset (1842). F Von Ostensgade 6. Von Ostensgade 6. Hovedhuset (1854). F * Von Ostensgade 7. Von Ostensgade 7. Hovedhuset (1842). F * Von Ostensgade 8. Von Ostensgade 8. Hovedhuset (1842) og østre udhus. F * Von Ostensgade 9. Von Ostensgade 9. Hovedhuset (1842). F Zytfensgade 3. Tulipanhuset. Hovedhuset (ca. 1800, ombygget 1842 og 1857). F Zytfensgade 4. Zytfensgade 4. Hovedhuset og udhuset (ca af Johan Blichmann). F Side 17

19 Fredninger i Egedal Kommune Edelgavevej 28. Edelgave. Hovedbygningen ( af Andreas Kirkerup). F * Engholmvej 1. Melchiors Enkesæde. Bindingsværksbygningen på 10 fag (1700-tallet). F Side 18

20 Fredninger i Esbjerg Kommune Bispegade 13. Bispegade 13, Ribe. Forhuset (1853). F * Bispegade 15. Bispegade 15, Ribe. Forhuset (1852). F * Bispegade 17. Bispegade 17, Ribe. Forhuset (1852). F * Bispegade 19. Bispegade 19, Ribe. Forhuset (1852). F Bispegade 21. Bispegade 21, Ribe. Forhuset (1853). F Bispegade 23. Bispegade 23, Ribe. Forhuset (1854). F * Bispegade 6. Sankt Catharinæ Præstegård, Ribe. Det nordlige toetages forhus, det sydlige enetages forhus, samt muren, der er sammenbygget med sidstnævnte (1854). F * Bredeslippe 2. Bredeslippe 2, Ribe. Gavlhus med gavl mod Grønnegade (før 1761, grundmuret ca. 1857). F Bredeslippe 7. Bredeslippe 7, Ribe. Forhuset (1852). F Bredeslippe 8. Bredeslippe 8, Ribe. Forhuset mod skibbroen (ca. 1750, kvist 1791, gadeside grundmuret 1816). F * Bredeslippe 9 og 11. Bredeslippe 9-11, Ribe. Forhusene (før 1761, gadesiderne grundmuret ca. 1847). F Bryndumvej 186. Bryndumvej 186. Stuehuset og staldbygningen (1898 af bygmester Christen Maler). F Dagmarsgade 16. Ribe Station. Hovedbygningen og pakhuset nord herfor (1874 og 1875 af N.P. Holsøe). F Farup Kirkevej 50. Farup Missionshus. Det af to sammenbyggede længer bestående missionshus. F * Farup Kirkevej 6. Farup Præstegård. Stuehuset (1712) og nordlængen. F Feilbergvej 15. Darum Præstegård. Stuehuset (1720). F Side 19

21 Fredninger i Esbjerg Kommune forsat.. Fiskergade 1, hj. af Overdammen. Fiskergade 1, Ribe. Det 12 fag dybe bindingsværksgavlhus (ca. 1600) med nyere grundmuret gavl mod Overdammen og det op til dettes baggavl opførte firefags bindingsværkssidehus (formentlig 1636). F Fiskergade 3. Fiskergade 3, Ribe. De otte tilbageblevne fag af et oprindelig 11 fag dybt bindingsværksgavlhus (ca. 1600, delvis grundmuret 1816). F * Fiskergade 5. Fiskergade 5, Ribe. Det 12 fag lange bindingsværksforhus (delvis grundmuret) med knægtbygget gavl mod Skomagerslippe (ca. 1550) samt sidelængen langs Skomagerslippe og værkstedsbygningen i gården. F * Fiskergade 7-9. Fiskergade 7-9, Ribe. De to forhuse (ca. 1860). F Nr. 7* Fyrparken 9. Sædding Strand Mellemfyr. Sædding Strand Mellemfyr (1873). F Gammel Skolevej 40. Nybro. Den trelængede gård og ovnhus (1801). F * Gravsgade 33. Gravsgade 33, Ribe. Forhuset (1780, delvis grundmuret 1827 og 1855). F Grønnegade 12. Grønnegade 12, Ribe. Det 11 fag dybe bindingsværksgavlhus (ca ) med grundmuret gavl mod Grønnegade (1848). F * Grønnegade 18, Mellemslippe 1. Grønnegade 18 og Mellemslippe 1, Ribe. Forhuset med sidelængen mod Mellemslippe (1803, delvis grundmuret 1843 og 1848). F Grønnegade 20. Grønnegade 20, Ribe. Forhuset med port og kort sidelænge mod Skomagerslippe ( ). F * Grønnegade 21. Grønnegade 21, Ribe. Det fem fag dybe bindingsværksgavlhus (ca. 1650) og den hermed sammenbyggede fem fag lange bindingsværksgadelænge (formentlig 1666, senere delvis grundmuret). F * Grønnegade 22. Grønnegade 22, Ribe. Forhuset (1816) med sidelænge i gården (1816 og 1822). F * Grønnegade 30. Grønnegade 30, Ribe. Forhuset (før 1761, gadesiden grundmuret 1819). F * Grønnegade 41. Grønnegade 41, Ribe. Forhuset mod Grønnegade (1790, gadeside og gavl ændret 1837). F Side 20

22 Fredninger i Esbjerg Kommune forsat.. Grønnegade 7. Grønnegade 7, Ribe. Gavlhuset (før 1761, ombygget 1821 og 1857). F Gråbrødregade 11. Gråbrødregade 11, Ribe. Forhuset (før 1761, gadeside grundmuret 1837). F * Gråbrødregade 15. Gråbrødregade 15, Ribe. Forhuset (del af ældre dobbeltvåning, ombygget og grundmuret 1842). F * Gråbrødregade 17. Gråbrødregade 17, Ribe. Det lange hus op til nr. 15 med gavlen mod Gråbrødregade (pakhus og vognremise opført 1837). F Gråbrødregade 4. Gråbrødregade 4, Ribe. Forhuset (trefagsbod af bindingsværk ca. 1600, senere delvis grundmuret). F * Gråbrødregade 6. Gråbrødregade 6, Ribe. Forhuset (trefagsbod af bindingsværk ca. 1600). F * Gråbrødregade 8. Gråbrødregade 8, Ribe. Forhuset (før 1761, grundmuret 1848). F * Gråbrødregade 9. Gråbrødregade 9, Ribe. De to forhuse (sdr. forhus 1840, forhøjet 1858, ndr. forhus før 1761, grundmuret 1845 og forhøjet 1846). F Guldager Stationsvej 101. Guldager Station. Hovedbygningen, pakhuset, toiletbygningen, signalhuset og stakitter og skure herimellem (1874 af Thomas Arboe). F Havnegade 22. Esbjerg Vandtårn. Det tidl. vandtårn (1897 af C.H. Clausen). F Hjortlundvej 116. Søvanggård. Det firelængede gårdanlæg (beg. af 1700-tallet). F * Hovedvej A1 28. Endrupholm Hovedgård. Den trefløjede hovedbygning med de to krumme forbindende mellembygninger ( ), broen, vestfløjens forbindelsesmur til broen samt brostensbelægningen på gårdspladsen og foran hovedbebyggelsens haveside. F Udv og 1995.* Hundegade 21. Hundegade 21, Ribe. Forhuset med sidelænge (formentlig 1794, nuværende grundmuret gadeside 1831). F * Jernbanegade 31. Esbjerg Station. Jernbanestationens hovedbygning (1904 af Heinrich Wenck). F Kirkebrovej 7, tidl. Gabelsvej 37. Bramming Hovedgård. Hovedbygningen (1786) med de to sidelænger (1847). F * Kirkegade 25, Skolegade 47. Missionshuset Bethania, tidl.. Gavlbygningen mod Kirkegade (1906 af C.H. Clausen) og den hermed sammenbyggede gavlbygning mod Skolegade (ca. 1890). F * Side 21

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015 Pulje til landsbyfornyelse Nedrivninger Renoveringer 1 Nedrivninger 1. Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg. Tidl. ungdomsskole. Nedrivning af senere

Læs mere

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard UDVIKLING AF BOTANISK HAVE Prioritering af værdier Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Januar 2012 Peder Elgaard 2 3 4 Mulighedskort fra idékonkurrencen (udskrevet april 2009) med anbefaling af at Sølvtorvskomplekset

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE

KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE HISTORIE Ændringer fra 1846 til 2009 NIELS-HOLGER LARSEN MARTS 2009 En af Rønnes store gårde Kommandantgården etableret 1846 Indledning Kommandantgården er blandt Rønnes

Læs mere

Referenceliste 30. november 2012

Referenceliste 30. november 2012 Referenceliste 30. november 2012 Dannerhuset, Kbh. Opført 1873-1875. Fredet. Bygherre: Dannerhuset Indvendig og udvendig restaurering, 2008-2012. Fæstningens Materialgård, Kbh. Opført i perioden 1748-1925.

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Fredningsforslaget omfatter: Hammersholm slotsladegård stuehuset, de 2 lader og gårdspladsen med møddingplads og egetræ.

Fredningsforslaget omfatter: Hammersholm slotsladegård stuehuset, de 2 lader og gårdspladsen med møddingplads og egetræ. Region: Bornholm Kommune: Bornholm Adresse: Langebjergvej 15, 3770 Allinge Matr.nr.: Mtr. 1a Allinge Sandvig. Ejer: Naturstyrelsen, Bornholm Kontaktperson: Fuldmægtig Kim Eilif Pedersen, e mail.com kpe@nst.dk

Læs mere

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013 Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013 Udvalgets sammensætning: Per Godtfredsen, arkitekt m.a.a., formand Helge Torm, cand. mag., næstformand Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Erica Mangaard

Læs mere

Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014

Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014 Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014 407-00034 Børnehaven Søstjernen Ullasvej 5 V2 - børnehave - indeklima Videregående undersøgelse 40.000 405-00022 Poulsker smedie

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Kan imødekommes efter lovgivning og retningslinjer: Adresse 1 Lindersvoldvej 10,? Forbedring-/nedrivnings- Beløb Tilskud i % Tilskud i kr. udgifter Nedrivning

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse.

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse. RANDERS KOMMUNE Eriksborgvej 41 Lemvej 70, Lem Mikkelstrupvej 33 Romaltvej 89, Over Romalt Tjærbyvej 180, Tjærby Tjærbyvej 202, Tjærby Vestrupvej 132, Gimming Viborgvej 99 67 RANDERS KOMMUNE Eriksborg

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70

Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70 Det Classenske Fideicommis, baghuset, Amaliegade 40 A, København Arkitekt Frederik Vilhelm Tvede, 1869-70 Fredningsforslaget omfatter: Forslag til fredningsudvidelse, således at den nuværende fredning

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2

Storegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: W. K. F. 2738 (Warburgs Kunst-Forlag). Fotograf: ukendt. (ubrugt) B2 Storegade A2 Storegade set op mod Torvet lige inden den deler sig i Storegade og Vestergade. Til højre ses Storegade 19 og 21 med Andreas Qvist s Manufakturhandel, som han i 1906 havde overtaget efter

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Bebyggelsesmønstre, landskabstyper og lokale udviklingstræk (2) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 46 1 Sammenfatning forbandt byen med

Læs mere

Helsingør Kommuneplan 2004-16

Helsingør Kommuneplan 2004-16 1 JYRO-projekt nr. 04-50 dato: 21.02.05 Helsingør Kommune Udviklingsafdelingen, Rådhuset 3000 Helsingør Udviklingen@helsingor.dk Indsigelse mod / tillæg til Helsingør Kommuneplan 2004-16 For Danstruplund,

Læs mere

Galleri Sulegaarden Lundagervej 27 GIA- Kunst Aborgvej 19

Galleri Sulegaarden Lundagervej 27 GIA- Kunst Aborgvej 19 Distribution - Tobaksgaardens nye kulturkalender rød = ikke med i vinterdistribution pga. Sæsonlukket By Navn Adresse note Assens Museerne på Vestfyn 57 A ikke alle afdelinger har åbnet om vintere Assens

Læs mere

Nykøbing Falster slot

Nykøbing Falster slot Nykøbing Falster slot Se link fra internetet om Nykøbing Falster http://da.wikipedia.org/wiki/nyk%c3%b8bing_falster Kilde: Forside af Steffen Riis bog om postkort Kilder: Fra scannedede egne gamle postkort

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Tovet Tovet sydlig ende Tovet nordlig ende Slotsgade 15 Gl. Toldbod Slotsgade 37 Sidste slots ruin Slotsgade 34 Staldgården

Tovet Tovet sydlig ende Tovet nordlig ende Slotsgade 15 Gl. Toldbod Slotsgade 37 Sidste slots ruin Slotsgade 34 Staldgården 1) Tovet: Torvets eksistens kan føres helt tilbage til tidlig middelalder. Beliggenheden af den oprindelige, romanske kirke i Torvets nordre udkant er påvist arkæologisk ved flere lejligheder. Ved installation

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET KULTURMILJØER I HOLBÆK BY ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: ØSTRE SKOLE OG ARBEJDERKVARTERET, HOLBÆK Historie Fra 1887 kunne der gives billige lån til opførelse af arbejderboliger,

Læs mere

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard.

AMALIEGADE. Tømrermester A Jensen Malermester Alfred Damsgaard. AMALIEGADE 1A Pedelbolig for Mellemskolen. Jf.Markedsgade 1. 1941-42 E. Svendsen Pedersen // opførelse af pedelbolig som enfamiliehus i en etage med høj kælder og udnyttet tagetage // lystryk, arkiveret

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

STENBRUDSGÅRDEN - NEXØ

STENBRUDSGÅRDEN - NEXØ STENBRUDSGÅRDEN - NEXØ Stenbrudsgården ligger tæt op til det nu vandfyldte stenbrud, kun adskilt af en landevej. Det er en lang markant bygning, opført 1759 i sandsten fra bruddet, som blev åbnet 1754

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG

TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG TIL SALG SLOTSVÆNGET 4400 KALUNDBORG 2 EJENDOMMEN: Matr. nr. 251 AA og 251 AB Kalundborg Bygrunde. BELIGGENDE: Slotsvænget 5 4400 Kalundborg KOMMUNE: Kalundborg kommune. ZONESTATUS: Ejendommen er beliggende

Læs mere

"Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv).

Centrum i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 "Centrum" i Troense med skolen og hotellet i baggrunden. Bymiljø i Grønnegade (tv). Bebyggelsen på Troense Strandvej (tv). 1 Række af Bedre Byggeskik på Badstuen

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62

Enfamilieshus på Fanø. -Transformation af Vestervejen 62 Enfamilieshus på Fanø -Transformation af Vestervejen 62 Ann Petersen 8. Semester AAA 2013 Indledning Denne opgave omhandler transformationen af Vestervejen 62. For at bring liv til huset, men også til

Læs mere

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER

K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER COPENHAGEN PROPERTY 6 2 O N. 885/203 C O P E N H A G E N K L A S S I S K E F R E D E R I K S B E R G LEJELEJLIGHEDER // KØBENHAVN V COPENHAGEN PROPERTY OPKØBT : NOVEMBER 202 AREAL : 2663 KVM RENOVERET

Læs mere

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN

1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN 1796 BRYGGER ARNTHS GAARD 2010 RÅDHUSSTRÆDE 4 / KØBENHAVN RÅDHUSSTRÆDE 4 Forhuset blev opt for brygger Jens Arnth Møller i 1796 med kælder og tre etager. En senere ejer, Mads Laier, fik i 1937 ændret etagehøjden

Læs mere

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera

Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Amatørfotograf (og sagfører) Anton Pedersen med sit bokskamera Anton Pedersen, sagfører og amatørfotograf Stemningsbilleder med hav og fiskere. På billedet til højre er det fiskere fra Hasle der er på

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Den første portræt fotograf på Bornholm

Den første portræt fotograf på Bornholm Den første portræt fotograf på Bornholm Johan Christoffer Hoffmann daguerreotyperede ( fotograferede ) som den første i Danmark Kongens Nytorv i februar 1840 og Bornholms første daguerreotypist arbejdede

Læs mere

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret april 2014 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Find vej i Blovstrød

Find vej i Blovstrød Find vej i Blovstrød Hvad er Find vej i Danmark? Find vej i Danmark er en forenklet udgave af orienteringsløb, og man kan sagtens gå turen i stedet for at løbe. De fleste Find vej i -ruter er i skove og

Læs mere

Københavnske gader og sogne i 1787

Københavnske gader og sogne i 1787 Københavnske gader og sogne i 1787 Numrene i parentes er sognets nummer Gade Sogn Adelgade... Trinitatis (12) Adelgade (i Nyboder)... Holmens (21) Admiralgade... Sankt Nikolai (86) Amagerstræde... Vor

Læs mere

Blovstrød Præstegård gennem 800 år

Blovstrød Præstegård gennem 800 år Blovstrød Præstegård gennem 800 år Af Flemming Beyer I forbindelse med istandsættelse af graverkontoret har Nordsjællandsk Folkemuseum i december gennemført en meget givtig arkæologisk undersøgelse ved

Læs mere

LOKALPLAN NR. 051 Tillæg nr. 009 til Kommuneplan 2009 for Bornholm

LOKALPLAN NR. 051 Tillæg nr. 009 til Kommuneplan 2009 for Bornholm LOKALPLAN NR. 051 Tillæg nr. 009 til Kommuneplan 2009 for Bornholm Indsigelsesfrist 11. april 2011 For bevaring og videreudvikling af det centrale Rønne Januar 2011 Titel: Journalnummer: Tekst og fotos:

Læs mere

www.arkivsamvirket-varde.dk

www.arkivsamvirket-varde.dk ARKIVSAMVIRKET I VARDE KOMMUNE Redigeret marts 2013 Arkivsamvirket i Varde Kommune 2009 Bestyrelsen: Formand: Knud Andreasen, (valgt 2011) Skovduevej 6, 6800 Varde. Tlf.: 75221748 Mail: skovduevej@post.tele.dk

Læs mere

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen.

Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Margrethetårnet Et bidrag til Udvikling Fyns og Østfyns Museers ide-konkurrence om formidling af historien om Nyborg som kongeby i middelalderen. Mit forslag handler om, hvordan vi får fysiske rammer til

Læs mere

Etape 6. Næstved Vordingborg. 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6. Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke

Etape 6. Næstved Vordingborg. 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6. Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke Etape 6 Næstved Vordingborg 39 km. Næstved Kostræde Banker 17,5 km. Kostræde Banker Vordingborg 21,6 Udsigt over Dybsø Fjord fra Stejlebanke Side 77 Side 78 Side 79 Side 80 Side 81 Side 82 Side 83 Side

Læs mere

V O L D G I F T S U D V A L G E T

V O L D G I F T S U D V A L G E T KØBENHAVNS BEDØMMELSES- OG VOLDGIFTSUDVALG FOR KORN- OG FODERSTOFHANDELEN BØRSEN, 1217 København K Tlf.: 33 74 60 00, Fax: 33 74 60 80, voldgiftsudvalget@danskerhverv.dk Medlemsliste pr. 1. april 2012

Læs mere

Oversigt over beneficerede advokater

Oversigt over beneficerede advokater A Anberg, Rasmus Bredgade 58, 1. 1260 København K adv.anberg@tdcadsl.dk Tlf.: 33 12 18 43 Fax: 33 14 18 98 Andersen, M. Elkiær Kronprinsessegade 26, 1. sal 1306 København K mea@brammer-advokater.dk Tlf.:

Læs mere

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter.

loft på Nørrebro tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Arkitekter. loft på Nørrebro Odsherred kulturhistoriske museum Afskærmning af Jellingstenene tisvilde kunsthus stændertorvet i roskilde transformation af landejndom livsrum herning Falkonergårdens Gymnasium statens

Læs mere

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder

Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen. Belyst gennem Lunds billeder Grindsted En stationsby fra fødsel til voksen Belyst gennem Lunds billeder Lunds billeder Lunds kæmpesamling af negativer fra perioden 1904 1970 afspejler den periode, hvor Grindsted eksplosivt udviklede

Læs mere

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Region Hovedstadens Kommuner Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Tlf. 43 68 68 68 albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Årsberetning 2007. Kulturarvsstyrelsen Bygninger

Årsberetning 2007. Kulturarvsstyrelsen Bygninger Årsberetning 2007 Kulturarvsstyrelsen Bygninger Forside med detalje af murværk på Odden Hovedgård. Foto: Erik Einar Holms Tegnestue. Indhold 5 Forord 6 Fredningsbeslutninger 6 Knippelsbro, København 8

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk

Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk Bredgade 37 DK-1260 København K Tel.: +45 3395 9500 Fax. +45 3333 9833 phoenixcopenhagen@arp-hansen.dk www.phoenixcopenhagen.dk SX CPHPHO 13399 27111 CPHPO Om Arp-Hansen Hotel Group Arp-Hansen Hotel Group

Læs mere

Årsberetning 2006. - bygningsfredning, bevaring og restaurering

Årsberetning 2006. - bygningsfredning, bevaring og restaurering Årsberetning 2006 - bygningsfredning, bevaring og restaurering Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2007 1 Titel Årsberetning 2006. Bygningsfredning, bevaring og restaurering Udgivet af Kulturarvsstyrelsen

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM skole Arkiv nr. Løbenr. 59 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2

HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 HAARBY LOKALHISTORISKE FORENING. Byvandring 20-08- 2014. Ruten: Linien 2 Algade Skolevej Strandgade Algade Linien 2 Landindpektørboligen. I 1889 startede landinspektør H. P. Jacobsen sin landinspektørvirksomhed

Læs mere

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ

1 FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Bevillingsoversigt 10 BYGGERI OG MILJØ Hele 1000 kroner 00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG. MILJØ 10 BYGGERI OG MILJØ....................... 58.131 50.459 50.433 45.642............................................. 19.309-19.309-19.309-19.309-00 FAGSEKRETARIAT BYGGERI OG.............. 58.131 50.459

Læs mere

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave

oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave oplev kongens have Fra kongelig til folkelig lysthave N DRONNINGEPORTEN SØLVGADE BOLDBANER ØSTER VOLDGADE ROSENBORG SLOT BOULESBANE KRONPRINSESSEGADE GOTHERSGADE KONGEPORTEN Rosenborg Slot 0 50 100 METER

Læs mere

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8

VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD. Valby Landsby 1.8 VÆRDIFULDE KULTURMILJØER I KØBENHAVN KØBENHAVN SOM HOVEDSTAD Valby Landsby 1.8 1.8 VALBY LANDSBY Stedet Kulturmiljøet omfatter resterne af den gamle landsby Valby omkring Valby Langgade. Det afgrænses

Læs mere

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79

j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 j matr, nr. G5 b dato: 10.\1.79 opførelsesår: 1900 (?) (se Saltoftevej 3) til/ombygning: 1978 antal etager/bygningsform: 1 etage, 1ængehus sammenbygget med nr. 3 fagdeling: 4 fag gulvkote: G,90 sokkelhøjde:

Læs mere

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring

Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring Alm. Brand Veterankøretøjsforsikring en del af Alm. Brand WWW. A L M B R A N D. D K ALM. SUND FORNUFT indhold 2 Nordisk veteran 4 Tegningsregler 2010 4 Præmier for ansvars- og kaskoforsikring 5 Stilstandskaskoforsikring

Læs mere

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7

FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE. Lokalplan H7 FREDENSBORG-HUMLEBÆK KOMMUNE Lokalplan H7 for Louisiana og Humlebæk Kirkegård m.m Juni 1997 INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE Lokalplanområdet side 3 Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens formål side

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99.

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse. www.dip.dk. Gammel Kongevej 11. Telefon 82 33 00 00. Fax 82 33 00 99. BOLIGER Januar 2012 Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse PRINTSIDE A3_TRYK.indd 2-3 Gammel Kongevej 11 1610 København V Telefon 82 33 00 00 Fax 82 33 00 99 www.dip.dk 5/6/09 11:58:08 AM Indholdsfortegnelse

Læs mere

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm

Småhåndværkere, Købmænd og Bager. I landsbyen Holm Småhåndværkere, Købmænd og Bager. { I landsbyen Holm Lønsømai Der blev bygget bro og pakhus i 1923 for en dampskibs forbindelse til Åbenrå. Hovedbygningen blev indviet den 25. jun. 1926. Der var afholdskro

Læs mere

Bar Lobby Gentofte Hotel blev i sommeren 2008 færdig med en omfattende renovering fra kælder til kvist, og tilføj 7 helt nye værelser med udsigt over Gentoftes hovedgade. Gentofte Hotel er kendetegnet

Læs mere

Aarhus-Odense-København 2015 Kørselsvejledning 18-05-2015

Aarhus-Odense-København 2015 Kørselsvejledning 18-05-2015 Aarhus-Odense-København 2015 18-05-2015 Waypoint Aarhus - København Odense - København Start 0,0 0,0 Fra Start ved NRGi Park 1 0,0 0,1 Fra NRGi Park venstre ad Marselisborg Grønnevej 2 0,1 0,5 Fra Marselisborg

Læs mere

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet.

Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Bilag til pressemeddelelse Århus Kommune præmierer to butiksfacader og fire ejendomme for god kvalitet. Motivering for præmiering af de enkelte ejendomme beskrives kort i det følgende: Butiksfacader: Skovvejen

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Jeg vil fortælle lidt om Ole Lundqvists arbejdsliv og om nogle de Bygninger i Farum muret af Ole Andersen Lundqvist i årene 1850-1867

Jeg vil fortælle lidt om Ole Lundqvists arbejdsliv og om nogle de Bygninger i Farum muret af Ole Andersen Lundqvist i årene 1850-1867 Jeg vil fortælle lidt om Ole Lundqvists arbejdsliv og om nogle de Bygninger i Farum muret af Ole Andersen Lundqvist i årene 1850-1867 Ole Lundqvist har bygget talrige gårde og huse i Farum og nabosogne.

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Start fra Nørresundby.

Start fra Nørresundby. Start fra Nørresundby. Omkring DLG-Hadsund for at få vejet campingvognen i en DCU-kampagne. Desværre vejer den over den tilladte max. grænse på 1200 kg. så vi senere, ved hjemkomst må omkring Aabybro Camping

Læs mere

Københavnske gader og sogne i 1840 Numrene i parentes er sognets nummer

Københavnske gader og sogne i 1840 Numrene i parentes er sognets nummer Københavnske gader og sogne i 1840 Numrene i parentes er sognets nummer Gade Sogn Adelgade... Trinitatis (12) Adelgade (i Nyboder)... Holmens (21) Admiralgade... Garnisons (19) Amagerbro... Vor Frelser

Læs mere

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.:

St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: St. Sjørup om ejendomme, folk og historie. Adresse, matr.nr. mv.: Søstien 4, St Sjørup, 8950 Ørsted Egevang Fritliggende enfamilieshus (parcelhus) Matrikelnr.: 9a Ejerlav: ST. SJØRUP BY, ESTRUPLUND samt

Læs mere

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT

KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT KULTURMILJØER I ÅRHUS AMT Kommune-nummer: 701 Kommune-navn: Ebeltoft Lokalitet: Femmøller Emne: Landområde Registreringsdato: April 2004 Registrant: Sven Allan Jensen as Femmøller Femmøller ligger i en

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkiterktoniske elementer, der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 29 1 Sammenfatning

Læs mere

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930

Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Titel Post- og Telekommunikationens huse 1880-1930 Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2002 Manuskript

Læs mere

fodens dag [ KLINIK FOR FODTERAPI ]

fodens dag [ KLINIK FOR FODTERAPI ] 1360 København K Kgs. Nytorv Ved Metro nedgangen 2100 København Ø Klinik for Fodterapi Århusgade 2 2100 København Ø Klinik for Fodterapi Kroghsgade 6 2000 Frederiksberg Torvet, Frederiksberg Centret Falkoner

Læs mere

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER

BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER BUDOLFI KIRKES FREMTIDIGE OMGIVELSER HISTORISKE OG ARKITEKTONISKE BETRAGTNINGER OM KIRKEN OG DENS OMGIVELSER AALBORG JULI 2009 Til venstre: Resens kort fra 1677 - rennæssancebyen, kirkebygningen med tårn

Læs mere

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade

Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Vedr. udbudsforretning februar 2011 Etablering af indendørs mobildækning på Århus Sygehus Bygningsbeskrivelse Århus Sygehus, Nørrebrogade Note om dette bilag...2 Arealdefinition:...2 Fase 1...2 Bygn. nr.

Læs mere

HJERTESTARTERE I ODSHERRED

HJERTESTARTERE I ODSHERRED NAVN ADRESSE BY PLACERING TILGÆNGELIG IKKE TILGÆNGELIG Lumsås Lundbech nvej 182 Lundbech nvej 182 Klint SPAR købmanden i Klint Klintevej 156 Enggården Annebergparken 49 Beredskabet Vangen 1 CC Autoservice

Læs mere

Notat - Oversigt over emner til prioritering NEDRIVNING. 1 of 10

Notat - Oversigt over emner til prioritering NEDRIVNING. 1 of 10 1 of 10 Notat - Oversigt over emner til prioritering NEDRIVNING Prioriteringsrækkefølge: Boliger prioriteres højest. Erhverv og opholdsrum i byer prioriteres højere end andet erhverv, herunder landbrugsbygninger.

Læs mere