Fredede Bygninger. August 2015 KULTURARVSSTYRELSEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fredede Bygninger. August 2015 KULTURARVSSTYRELSEN"

Transkript

1 Fredede Bygninger August 2015 KULTURARVSSTYRELSEN

2 Fredninger i Assens Kommune Alléen 5. Løgismose. Hovedbygningen (nordøstre fløj beg. af 1500-tallet; nordvestre fløj 1575, ombygget 1631 og 1644; trappetårn og sydvestre fløj 1883). F * Billeskovvej 9. Billeskov. Hovedbygningen (1796) med det i haven liggende voldsted (1577). F Brahesborgvej 29. Toftlund. Den firelængede bondegård med fritliggende stuehus ( , ombygget sidst i 1800-tallet), tre sammenbyggede avlsbygninger (1855), samt en fritliggende bindingsværksbygning (1700-tallet), den brostensbelagte gårdsplads og kastaniealléen ved indkørslen. F * Brydegaardsvej 10. Brydegård. Stuehuset, stenhuset (ca. 1800), portbygningen og de to udhusbygninger (ca. 1890) samt smedien (ca. 1850). F Byvejen 11. Tjenergården. Det firelængede anlæg bestående af et fritliggende stuehus (1821), tre sammenbyggede stald- og ladebygninger og hesteomgangsbygningen på østlængen (1930) samt brolægningen på gårdspladsen. F * Damgade 1. Damgade 1. De to bindingsværkshuse mod Ladegårdsgade (tidl. Ladegårdsgade 2 og 4). F * Dreslettevej 5. Dreslettevej 5. Det firelængede gårdanlæg (1795, stuehuset forlænget 1847), tilbygningen på vestlængen (1910) og den brolagte gårdsplads. F Ege Allé 5. Kobbelhuset. Det tidl. porthus. F * Erholmvej 25. Erholm. Hovedbygningen og de to sammenbyggede fløje om gårdpladsen ( af J.D. Herholdt). F * Fåborgvej 108. Fåborgvej 108. Det trelængede bygningsanlæg ( ) i bindingsværk og stråtag bestående af det tifags fritliggende stuehus og de to symmetrisk beliggende udlænger, begge i fem fag, den ene med udskud og den anden forbundet med stuehuset ved en bindingsværksmur forsynet med en revledør - tillige med den brostensbelagte gårdsplads indrammet af bebyggelsen. F Helnæs Byvej 3. Bogården. Den firelængede gård (stuehuset 1787, udlængerne 1880'erne). F * Helnæsvej 1. Flenstofte. Den trefløjede hovedbygning med foranstående borner (1748 og ca. 1790). F * Hårbyvej 2. Hårbyvej 2. Det sammenbyggede, firelængede gårdanlæg (stuehuset ca. 1775, ombygget med 17 fag ca. 1800, østlængen med suler ca. 1700, sydlængen ca og ombygget med grundmur i 1908 og vestlængen ca delvis i grundmur 1880) samt den brolagte gårdsplads. F Side 1

3 Fredninger i Assens Kommune fortsat.. Jørgen Brahesvej 1. Brahesborg. Hovedbygning ( , ombygget 1756). F Hængebroen (1850) med fundamenter i granitkvadre og jordfæster i støbejern. F * Kertevej 56. Kerte Præstegård. Stuehuset ( af Hjalmar Kjær), østlængen (sulebygning ca. 1650) og vestlængen (1876). F Kirke Søbyvej 73. Kirke Søby gamle Degnebolig. Det enetages bindingsværkshus (1790'erne). F * Klaregade 22. Damgård. Den firelængede gård (stuehus ca. 1800, længerne slutn. af 1800-tallet) med brolagt gårdsplads. F * Klaregade 23. Vestfynsk Hjemstavnsgård, Landmålergården. Det firelængede gårdanlæg (nord- og østlængen ca. 1750, vestlænge beg. af 1800-tallet, sydlænge 1826), den vinkelformede udlænge ( tallet) og den tilflyttede smedie (1746) og urmagerhuset (1776). F * Klaregade 25. Risagergård. Bindingsværksstuehuset (slutn. af 1700-tallet). F Korsgade 11. Korsgade 11. Forhuset (ca. 1575). F * Korsgade 22. Korsgade 22. Gavlhuset (antagelig omkring 1600). F * Krengerupvej 6. Kamgården. Den firelængede bondegård bestående af stuehuset (1856), laden mod syd (1863), stalden mod vest (1865), kampestenslængen mod nord (ca. 1900), portlængen (1866) og gårdspladsen med brostensbelægning. F Krengerupvej 96. Krengerup. Krengerup hovedbygning (1772), avlsgården (1771), hvoraf vestfløjen er en agerumslade, hesteomgangen (ca.1850) tilbygget vestlængen mod vest, de to fritliggende bygninger mod øst, hvoraf bygningen mod syd er en vandmølle (1838), samt gårdspladsen på Krengerup, inklusiv den gennemgående vej mod vest og dennes belægninger umiddelbart nord og syd for avlsgårdens porte. Hertil kommer møllesøen med stensætninger herunder den markstensbelagte rampe til hestevask, det stensatte tilløb under landevejen, den stensatte underjordiske kanal under gårdspladsen, den stensatte sluse med stemmeværk, malerenden og fraløbskanalen med stensætninger ved Krengerup Mølle. F Udv og 2011.* Kærlighedsstien 1. Skydebjerg Præstegård. Stuehuset (ca med senere tilføjelser), sulebygningen mod nord og den dermed sammenbyggede portlænge i vest (1777). F * Kærvangen 22. Turup Sprøjtehus. Sprøjtehuset (1866). F Side 2

4 Fredninger i Assens Kommune forsat.. Ladegårdsgade 1, hj. af Ramsherred. Ladegårdsgade 1. Forhuset (slutn. af 1500-tallet). F Ladegårdsgade 20. Ladegårdsgade 20. Forhus mod Ladegårdsgade, dettes to sidehuse med facade mod Badstuestræde samt baghuset med gavl mod Badstuestræde (1835). F * Ladegårdsgade 41. Ladegårdsgade 41. Ladebygningen (ca. 1600, 1700-tallet). F Landevejen 24. Jordløse Præstegård. Det firelængede bygningskompleks (1734 ff., genopført efter brand). F Langgade 29. Flemløse Kirkelade. Kirkeladen (middelalder og senere). F * Lundagervej 27. Sulegården i Grimstrup. Den firelængede gård. F * Mosegårdsvej 3. Mosegård. Den firelængede gård med stuehuset (1847) og de dermed sammenbyggede tre udlænger (syd- og vestlængerne , østlængen 1880), den fritliggende svindestald (1908) samt gårdspladsen med pigstensbelægning. F * Mosegårdsvej 9. Bregneholm. Den firelængede bondegård bestående af det fritliggende stuehus (1840), østlængen (1833), sydlængen (1835, ombygget ca. 1900), vestlængen, den fritliggende kampestenslænge mod sydvest (ca. 1900) og den pigstensbelagte gårdsplads med granittrug. F * Møllebakken 60. Fuglegården. Stuehuset og udlængen (1737) samt gårdspladsen. F * Nordre Havnevej 14 A. Kogehuset på Kogehusmolen. Kogehus (1824, flyttet 1953, genopført 1971). F Nordre Havnevej 19. Toldkammerbygningen. Toldkammerbygningen (1834 af Jørgen Hansen Koch), sidehus og forhus mod Strandgade (1845). F * Nørrelundsvej 2. Solhøj, Aldershvile (tidl.). Hovedbygningen, de to bindingsværksfløje samt de forbindende mure og porte (1840'rne). F * Odensevej 119 A. Øxnebjerg Vindmølle. Vindmøllen (1859). F * Overgade 18. Skaldbjerggård. Den firelængede bondegård bestående af stuehuset, agerumsladen mod nord, svinestalden mod nordøst, vestlængen og hesteomgangen i gården (alle 1860) samt den fritliggende længe vest for gården (1700-tallet). F Prinsevej 51. Spinderhuset. Det tidl. porthus (beg. af 1700-tallet, ombygget ca og 1925). F * Side 3

5 Fredninger i Assens Kommune forsat.. Sandhammeren 3. Bågø Fyr. Fyrtårnet (1816). F * Skårupvej 1. Skårup. Den firelængede gård med den brolagte gårdsplads (ca. 1800). F * Slots Allé 1. Hagenskov, Frederiksgave. Hovedbygningen ( af Georg Erdman Rosenberg) og muren omkring parken samt smedien (sidste halvdel af 1700-tallet). F * Slots Allé 26. Hagenskov Slotsmølle. Den tidl. vandmølle (1600-tallet, forlænget ca. 1750), samt staldlængen i bindingsværk (beg. af 1800-tallet). F * Solevadvej 44. Solevad Vandmølle. Solevad Vandmølle (1870), kværn i nabobygning samt aksel fra møllen hertil, møllesø, stemmeværk og tilløb til møllen (begge 1996), bagvand samt den del af Holmehave Bæk, som løber fra stemmeværk til sammenløbet med møllens bagvand, samt stensatte kanter ved møllesø, tilløb, bagløb og friløb. F Udv Stationsvej 17. Tommerup Station. Hovedbygning (1883 af Thomas Arboe). F Strandbyvej 62 A. Damsbo. Hovedbygningen (1656). F Strandgade 17. Strandgade 17. Forhuset (1800-tallet). F * Strandgade 7. Hotel Postgården. Forhuset med tilbygning på gårdsiden (ca. 1700). F * Søbovej 12. Søbo. Den vinkelbyggede hovedbygning (1720'rne, muligvis ombygning af et hus fra 1650'erne). F * Søndersøvej 108. Søndersøvej 108. Det firelængede sammenbyggede gårdanlæg med den sydlige ladetilbygning (før 1810) samt den brolagte gårdsplads. F Søndre Ringvej 4. Assens Station. Hovedbygningen (1884 af N.P. Holsøe). F * Vandværksvej 1. Vandværksvej 1. Den trelængede boelsgård (stuehus beg. af 1800-tallet), brolægningen foran stuehuset samt den grundmurede staldbygning (ca. 1900) og møddingen med kampestensgærdet omkring. F * Voldtoftevej 13. Voldtoftevej 13. Landarbejderhuset (1830). F Voldtoftevej 40. Villumgård. Det sammenbyggede firelængede gårdanlæg med korsarm på stuehuset (ca. 1800) og den brolagte gårdsplads. F * Side 4

6 Fredninger i Assens Kommune forsat.. Voldtoftevej 8. Venekærgård. Den firelængede gård ( ) og gårdspladsen. F Østergade 11. Østergade 11. Forhuset (1500-tallet). F Østergade 27. Apoteket. Hjørnebygningen, stalden mod Korsgade samt sidehus til Østergadefløjen ( ). F * Østergade 36. Willemoesgården. Hjørnehuset (1675). F * Østergade 38 D. Plums Tømmerlade. Den store gule trælade (1915). F Østergade 42. Brydes Gård. Forhuset (1777). F Side 5

7 Fredninger i Billund Kommune Billundvej 47. Gyttegård. Villaen (1916 af Martin Borch). F Side 6

8 Fredninger i Bornholm Kommune Almindingsvej 40. Christianshøj Trinbræt. Træpavillonen og den hermed sammenbyggede mindre træbygning ( af Kay Fisker og Aage Rafn). F Arsenalvej 8, tidl. Sønder Allé 24. Kastellet, Rønne. Tårnet, magasinbygningerne og voldanlægget (1689, 1841). F * Borgergade 11. Borgergade 11, Svaneke. Det grundmurede femfags hus (1861). F * Dyrlæge Jürgensens Gade 1 A. Svaneke Vandtårn. Vandtårnet (1952 af Jørn Utzon). F Ferskesøstræde 36. Martin Andersen Nexø's Barndomshjem. Beboelseshuset (1879), udhuset og muren mellem disse. F * Fiskerivej 8. Rønne Redningsstation. Redningsstationen (1929). F Gaden 44. Årsdale Mølle. Vindmøllen (1877). F * Gl. Rønnevej 1 A (tidl. Rønnevej 1). Vangegemmerhuset, Nexø. Kampestensbygningen (1700-tallet). F Godthåbsvej 59. Østermarie Station. Den tidl. stationsbygning med varehus ( af Aage Rafn og Kay Fisker). F * Gudhjemvej Østerlars Præstegård. Det stråtækte trelængede bindingsværksgårdanlæg (1836), den brolagte gårdsplads med pumpebrønd og de to kastanietræer. F Kirkebakken 9. Missionshuset Siloam, Svaneke. Missionshuset (1897). F Krystalgade 5. L. Hjorts Terracottafabrik, Rønne. Det nordøstre forhus (mellem 1847 og 1860, kvisten efter 1861), det sydvestre forhus (mellem 1874 og 1882, ombygget og forhøjet efter 1902), det vestre sidehus (1700-tallet), det lange vestre baghus (bindingsværksdelen 1700-tallet, den grundmurede del ca. 1920), det korte baghus (ca. 1920), mellembygningen og det østre sidehus (bagsiden 1800-tallet, gårdsiden før 1900) samt hegnsmuren og porten mod gaden, gårdspladsen og haven med lysthuset og fortovet i Krystalgade. F * Købmagergade 33. Amtsgården (tidl.), Nexø. Forhuset (1803). F * Laksegade 5. Laksegade 5, Rønne. Forhuset (ca ). F * Side 7

9 Fredninger i Bornholm Kommune forsat.. Laksegade 7. Erichsens Gård, Rønne. Forhuset (1807, kvisten fra ca og to vestlige fag 1838), havehuset (1815), gårdspladsen med retirade og haven bag forhuset samt de to havemure mod Laksegade. F Udv * Langebjergvej 15. Hammersholm. Stuehuset (1700-tallet, forlænget med fire fag ca. 1833). F Marie Kofoedsvej 1, 3 og 5. Etatsrådinde Marie Kofoeds Stiftelse, Rønne. Bindingsværkslængen (1812). F * Melsted By 8. Stråhytten, Melsted. Stuehuset (ca ) og røgeriskorstenen (ca. 1880). F * Melstedvej 25. Melstedgård. Det firelængede gårdanlæg med tværlænge (stuehuset 1796 og 1865, de øvrige længer og senere). F * Melstedvej 25 M (tidl. Møllegade 7 A). Tejn Stubmølle. Stubmøllen (ca. 1800, flyttet hertil 1850). F Munch Petersensvej 10. Havnesmedjen i Rønne. Havnesmedien (1735). F Munch Petersens Vej 9. Amtsforvaltergården, Rønne. Vestfløjen ( af Ferdinand Thielemann). F (Fredning af midter- og østfløj ophævet 2003.) Møllebakken 13. Svaneke Stubmølle. Stubmøllen (1634). F * Nexøvej 26. Myreagre Mølle. Vindmøllen (1865). F Nexøvej 74 A. Egeby Stubmølle. Stubmøllen (1784). F * Nybrovej 33. Østerlars Station. Den tidl. stationsbygning med varehus ( af Aage Rafn og Kay Fisker). F Nybrovej 47. Lille Frigård. "Den firelængede bindingsværksgård med udbygning mod nord og ""gårdkone"" samt gårdspladsens brolægning. F " Nørrevang 9 C. Svanemøllen, Svaneke. Vindmøllen (1864). F * Pilegade 7 B. Missionshuset Menighedshjemmet, Allinge. Missionshuset (1889). F Segenvej 50. Kyllingemoderen. Dansepavillonen "Kyllingemoderen" (1929 af Ove Petersen). F Stationsvej 1. Gudhjem Station (tidl.). Den tidl. stationsbygning ( af Aage Rafn og Kay Fisker), de to murede piller samt mønsterbrolægningen mellem disse og under perrontaget. F Side 8

10 Fredninger i Bornholm Kommune forsat.. Stenbrudsvej 55. Stenbrudsgården, Nexø. Hovedbygningen og sidebygningen, forhaven med sandstensgærder og to elmetræer, de to tøjringssten ved sandstensgærdets yderside samt de to indkørselssten ved hovedbygningens nordgavl (1759 af Jacob Fortling), de to udlænger, den mark- og sandstensbelagte gårdsplads med sandstensbord, brønd og møddingsplads, de tre sandstenssatte brønde i haven med brøndskur af store lodretstående sandstensfliser samt sandstensgærderne og det nærmeste areal omkring bygningerne, brøndene og sandstensgærder. F Udv og 1998.* Storegade 15. Storegade 15, Aakirkeby. Forhuset (1856) og den brolagte forplads med kastanietræ ud for ejendommen Storegade 15. F Storegade 15 A-F og Rådhusstræde 2-8. Johnsens Gård, Rønne. Det trelængede anlæg med tilbygning til den nordre længe (opført i 1730'rne eller 1740'rne, facaden ombygget i 1880'erne) samt den brolagte gårdsplads. F Udv * Storegade 19, Grønnegade. Lybækkerhuset, Rønne. Bindingsværkshuset mod Grønnegade (1700-tallet). F Storegade 28. Storegade 28, Svaneke. Forhuset samt den del af stald- og ladebygningen, der har gavl mod Storegade (størstedelen af forhuset før 1761, med senere ændringer, stald- og ladebygningen 1866). F Storegade 36. Amtmandsboligen, Rønne. "Amtmandsboligen", bestående af forhuset (1700-tallet), de to sidehuse (u.å.) og den tidligere staldbygning. F Udv " Storegade 42. Kommandantboligen, Rønne. "Kommandantboligen", bestående af forhuset ( ) med sidelænger (før 1761, ombygget ) samt havehuset (u.å.) og bindingsværkmuren og kampestensgærdet mod Rosengade. F Udv * Store Torv 1. Rønne Tinghus. Tinghuset (Det tidl. Ting-, Råd- og Arresthus, 1834 af Henning Pedersen). F * Strandpromenaden 24. Den gamle Rådstue ved Sandvig Havn. Kampestensbygningen (1700-tallet). F Strandvejen 10. Slusegårdens Vandmølle og Ørredhus. Vandmøllen (ca. 1800) og ørredhuset (ca. 1850). F Søborgstræde 11. Rønne Præstegård. Den trelængede gård ( af Henning Pedersen), udhuset samt de to kampestensmure og bindingsværksmuren. F * Side 9

11 Fredninger i Bornholm Kommune forsat.. Søndergade 12. Hovedvagten, Rønne. Hovedbygning med sidefløj samt bindingsværksmuren mod Bagergade ( ). F Søndergade 14 og Bagergade 12. Købmand Rønnes Gård, Rønne. "Købmand Rønnes Gård", bestående af forhuset med side- og baghuset (1813), den brolagte gårdsplads med morbærtræet bag Søndergade 14 samt havemuren mod Bagergade. F Udv *" Søndre Bæk 18. Peter Nielsens Røgeri, Hasle. Røgerilængen med de fire skorstene (1897 og 1922), bræddeudbygningen mod vest samt den fritliggende bræddebygning vest herfor. F Søndre Landevej 55. Saksebro Mølle. Vindmøllen (1874) og den trelængede møllegård (1800-tallet). F Teaterstræde 2. Rønne Teater. Hovedbygningen på hjørnet af Østergade og Teaterstræde (1783) samt længen til Teaterstræde (1823). F * Toldbodgade 1. Toldbodgade 1, Rønne. Magasinbygningen (ca. 1684). F Toldbodgade 2, tidl. Munch Petersensvej 7. Toldbodgade 2, Rønne. Forhuset (før 1761) med tilbygning (mellem 1774 og 1781) samt havemuren mod Toldbodgade. F Udv * Vagtbodgade 2. Vagtbodgade 2, Svaneke. Magasinbygningen (1841). F * Vandmøllevej 8. Vang Vandmølle. Vandmøllen (ca. 1800). F Vestergade 1. Vestergade 1, Svaneke. Forhuset ( ), længe i vest (1862), tværlænge til vestlængen (1888) samt længe mod kirkegården (1837 og senere). F Vigebakke 1 A. Vigebakke 1, Svaneke. Gadehuset (sidehus til Storegade 28) samt den del af stald- og ladebygningen, der har gavl mod Storegade (sidehuset opført før 1761, med senere ændringer, stald- og ladebygningen 1866). F Ølenevej 8. Øster Ellebygård. Stuehuset (ca. 1794), de tre udlænger (østlængen ca. 1856, sydlængen midten af 1800-tallet med tværlænge ca og vestlængen 1868) samt den brolagte gårdsplads med brønd og stander til brøndvippen. F Østergade 2. Karnaphuset, Rønne. Forhuset (ca. 1750). F Side 10

12 Fredninger i Brøndby Kommune Kirkebjerg Allé 186. Kirkebjerg Allé 186. Det otte fag lange bindingsværkshus samt luden på nordsiden (fire østlige fag ca. 1819, resten ca. 1850). F * Side 11

13 Fredninger i Brønderslev Kommune Dorfgade 6. Dorf Vindmølle. Vindmøllen (1887). F Hammelmosevej Hammelmose. Hovedbygningens østre hus. F Lærkevej 21. Hjermitslevgård. Borggårdens vestre stenhus (ca ), den søndre bindingsværkslænge (ca ) og den østre hovedbygning (1883). F Udv * Slotsgade 2, 4, 4a og 6. Dronninglund Hovedgård. Dronninglund Hovedgård, bestående af det trefløjede anlæg nordvest for Dronninglund Slot. F Udv Slotsgade 8. Dronninglund Slot. Hovedbygningen. F. 1918* Storskovvej 39. Dorf Vandmølle og Dorf Møllegård. Vandmøllen (1800-tallet) og møllegården bestående af stuehuset (1925), kostalden, heste- og svinestalden, laden ( ), det fritliggende hønsehus, motorhuset samt den pigstensbelagte gårdsplads. F Voergård 6. Voergård. Hovedbygningens nord- og østfløj (nordfløjens østparti ca. 1520, nordfløjens vestparti mellem 1578 og 1585 samt senere, østfløjen med hjørnetårne ) med omgivende grave. F * Side 12

14 Fredninger i Dragør Kommune Bachersmindevej 1. Krudthuset på Bachersmindevej. Krudthuset ( af Wilhelm von Huth og Ernst Peymann) som del af Københavns gamle befæstningsanlæg. F Badstuevælen 12. Badstuevælen 12. Forhus og udhus (ca. 1820). F Badstuevælen 3. Badstuevælen 3. Forhuset mod Lillegade (ca. 1840). F * Badstuevælen 8. Badstuevælen 8. Hovedhuset (1785 af Johan Blichmann). F * Bjergerlav 11. Bjergerlav 11. Forhuset (1700-tallet). F * Bjergerlav 3. Bjergerlav 3. Forhus med sidefløj (1700-tallet, ombygget 1852). F Bjergerlav 5. Bjergerlav 5. Hovedhuset (ca. 1824, ombygget 1884). F Bjergerlav 7. Bjergerlav 7. Forhuset (1700-tallet, senere ombygget). F Bjergerlav 9. Bjergerlav 9. Forhuset (før 1833, senere ombygget). F Blegerstræde 16 A og Rønne Allé 28. Blegerstræde 16 A og Rønne Allé 28. Hovedhuset (1796). F Blegerstræde 1 A. Blegerstræde 1 A. Forhus mod Chr. Mølstedsgade (1700-tallet, senere ombygget). F Bymandsgade 12. Blegerhuset. Blegerhuset (slutn. af 1800-tallet). F * Byskriverstræde 5. Byskriverstræde 5. Hovedhuset (1784 og senere). F * Byskriverstræde 7. Byskriverstræde 7. Hovedhuset (ca. 1796). F Christian Mølstedsgade 12. Christian Mølstedsgade 12. Hovedhuset (1793). F Christian Mølstedsgade 3. Christian Mølstedsgade 3. Hovedhuset (1700-tallet). F Christian Mølstedsgade 5. Christian Mølstedsgade 5. Hovedhuset (1851). F Christian Mølstedsgade 7. Christian Mølstedsgade 7. Hovedhuset (1867). F Side 13

15 Fredninger i Dragør Kommune forsat.. E.C. Hammersvej 5. E.C. Hammersvej 5. Hovedhus (1836). F Fogdens Plads 13 A-B. Fogdens Plads 13 A-B. Hovedhuset og de to fritliggende udhuse (1700-tallet, ca. 1830). F Fogdens Plads 14. Fogdens Plads 14. Hovedhus (1700-tallet og senere). F Fogdens Plads 2 A-B. Fogdens Plads 2 A-B. Hovedhuset og sidehus (ca af Johan Blichmann). F Gamle Havn 11. Lodsbygningen i Dragør. Lodsbygningen (1820'rne, forlænget 1879) med udkigstårn ved østgavlen (1912). F Gamle Havn 14. Havnepakhuset i Dragør. Havnepakhuset (1845). F Hollandsfed 1. Hollandsfed 1. Hovedhuset og sidebygningen (1855 og 1869). F Hovedgaden 12. Museumsgården. Det firefløjede bygningskompleks (slutn. af 1700-tallet), den brolagte gårdsplads samt haven med køkkenhave. F * Hovedgaden 2-4. Nordgården. Det firefløjede bygningskompleks (ca. 1850), den brolagte gårdsplads samt haven med køkkenhaven. F * Jens Eyberts Plads 1. Jens Eyberts Plads 1. Hovedhuset og sidebygningen samt den fritliggende udhusbygning (1700-tallet, 1890'erne). F Jens Eyberts Plads 2. Jens Eyberts Plads 2. Hovedhuset (ca. 1868) og sidehus. F Jens Eyberts Plads 3. Jens Eyberts Plads 3. Den nordre bygning (før 1793). F Jens Eyberts Plads 6. Jens Eyberts Plads 6. Den nordre bygning (før 1793). F * Kirkevej 129. Aldershvile. "Beboelseslænge (1811, "første bondegård" ved Dragør). F *" Kongevejen 23 A og Magstræde 3. Dragør tidligere Kro. Hovedhusene og sidebygningerne (1793, 1805 af Johan Blichmann, 1830, ). Kongensvej 23 A: F * Magstræde 3-5: F Krudttårnsvej 31. Krudttårnsvej 31. Krudthus (ca af Wilhelm von Huth og Ernst Peymann). F Lodsstræde 15. Lodsstræde 15. Hovedhuset (ca. 1780). F * Side 14

16 Fredninger i Dragør Kommune forsat.. Lodsstræde 17. Lodsstræde 17. Hovedhuset (1700-tallet). F Lodsstræde 4 A. Lodsstræde 4 A. Den toetages bygning mod Lodsstræde og den tilhørende enetages sidefløj (slutn. af 1700-tallet, sidefløjen dog 1853). F * Lybækstræde 1. Lybækstræde 1. Forhuset (1853, ombygget 1920). F * Rønne Allé 32. Rønne Allé 32. Hovedhuset med sidebygning og den fritliggende bygning (1700-tallet). F Rønne Allé 38. Rønne Allé 38. Hovedhuset (1700-tallet og senere). F Rønne Allé 40. Rønne Allé 40. Hovedhuset (før 1784). F * Skipperstræde 2. Skipperstræde 2. Forhuset mod von Ostensgade (1600-tallet, senere ombygget). F Slippen 4. Slippen 4. Hovedhuset og det mod nord liggende udhus ( , ombygget 1877). F * Stralsundstræde 4 A. Stralsundstræde 4 A. Den bræddebeklædte værkstedsbygning med gavl mod Stralsundstræde (1855). F * Strandgade 10. Strandgade 10. Hovedhuset og grundmuret udhus (slutn. af 1700-tallet, renoveret 1970'erne). F Strandgade 12. Strandgade 12. Hovedhuset (før 1750, enkelte senere ændringer). F Strandgade 13. Strandgade 13. Forhuset, sidehuset langs østre skel samt træskuret ved sidehusets sydgavl (ca. 1850). F Strandgade 16. Strandgade 16. Hovedhus med sidehus (ca. 1800). F * Strandgade 5. Strandgade 5. Forhuset (før 1798). F Strandlinien 2-4. Strandlinien 2-4. Museumsbygningen (1682, ombygget i 1930'rne af Egil Fischer) med beghuset (ca. 1830) og kontorbygningen. F Strandlinien 3. Tolderboligen. Hovedhuset (1831). F Side 15

17 Fredninger i Dragør Kommune forsat.. Strandlinien 33. Strandlinien 33. Hovedhuset og sidehus med tilbygning (ca af Johan Blichmann). F Strandlinien 39. Strandlinien 39. Hovedhuset (de fire vestlige fag fra 1857, resten ældre). F * Strandlinien 5A. Kolerahuset, Nordre Smedie (tidl.). Kampestensbygningen (ca. 1700). F Strandstræde 33 B. Strandstræde 33 B. Hovedhuset (1817). F Strandstræde 8. Trappen. Hovedhuset og sidebygningerne (1784). F Sønderstræde 11. Sønderstræde 11. Forhuset (ca. 1750), det mod syd liggende udhus (1862) og brolægningen mellem forhuset og udhuset. F Sønderstræde 13. Sønderstræde 13. Hovedhuset (ca. 1750). F Vestgrønningen Biblioteket. Hovedhusene og sidebygningerne (før 1739, ombygget 1811 af Johan Blichmann og af Egil Fischer). F Vestgrønningen 22. Vestgrønningen 22. Forhus mod Bjergerlav (før 1832, senere ombygget). F Vestgrønningen 3. Vestgrønningen 3. Hovedhuset (før 1797) og sidebygning. F Vestgrønningen 30. Vestgrønningen 30. Hovedhuset (1842). F Vestgrønningen 34. Vestgrønningen 34. Hovedhuset og sidebygningen (1700-tallet, ca. 1830). F * Vestgrønningen 38 A. Vesterbo. Hovedhuset og sidebygningen (før 1832, senere ombygget). F Vestgrønningen 40. Vestgrønningen 40. Hovedhuset og den fritliggende udhusbygning (ca. 1780, ca. 1900). F Vognmandsgade 4. Vognmandsgade 4. Hovedhuset på 12 fag (før 1798 og senere). F Von Ostensgade 10. Von Ostensgade 10. Hovedhuset (1842). F Von Ostensgade 11. Von Ostensgade 11. Hovedhuset (1842). F Von Ostensgade 13. Von Ostensgade 13. Hovedhuset (1842). F Side 16

18 Fredninger i Dragør Kommune forsat.. Von Ostensgade 2. Von Ostensgade 2. Hovedhuset (1842). F Von Ostensgade 27. Von Ostensgade 27. Hjørnebygningen (1700-tallet og senere). F * Von Ostensgade 3. Von Ostensgade 3. Hovedhuset (1842). F Von Ostensgade 30. Von Ostensgade 30. Hovedhuset (1867 af Rasmus Peter Guldborg). F Von Ostensgade 32. Von Ostensgade 32. Hovedhus (1700-tallet, grundmuret i 1800-tallet) og sidehus (1851). F Von Ostensgade 4. Von Ostensgade 4. Hovedhuset (1842). F Von Ostensgade 6. Von Ostensgade 6. Hovedhuset (1854). F * Von Ostensgade 7. Von Ostensgade 7. Hovedhuset (1842). F * Von Ostensgade 8. Von Ostensgade 8. Hovedhuset (1842) og østre udhus. F * Von Ostensgade 9. Von Ostensgade 9. Hovedhuset (1842). F Zytfensgade 3. Tulipanhuset. Hovedhuset (ca. 1800, ombygget 1842 og 1857). F Zytfensgade 4. Zytfensgade 4. Hovedhuset og udhuset (ca af Johan Blichmann). F Side 17

19 Fredninger i Egedal Kommune Edelgavevej 28. Edelgave. Hovedbygningen ( af Andreas Kirkerup). F * Engholmvej 1. Melchiors Enkesæde. Bindingsværksbygningen på 10 fag (1700-tallet). F Side 18

20 Fredninger i Esbjerg Kommune Bispegade 13. Bispegade 13, Ribe. Forhuset (1853). F * Bispegade 15. Bispegade 15, Ribe. Forhuset (1852). F * Bispegade 17. Bispegade 17, Ribe. Forhuset (1852). F * Bispegade 19. Bispegade 19, Ribe. Forhuset (1852). F Bispegade 21. Bispegade 21, Ribe. Forhuset (1853). F Bispegade 23. Bispegade 23, Ribe. Forhuset (1854). F * Bispegade 6. Sankt Catharinæ Præstegård, Ribe. Det nordlige toetages forhus, det sydlige enetages forhus, samt muren, der er sammenbygget med sidstnævnte (1854). F * Bredeslippe 2. Bredeslippe 2, Ribe. Gavlhus med gavl mod Grønnegade (før 1761, grundmuret ca. 1857). F Bredeslippe 7. Bredeslippe 7, Ribe. Forhuset (1852). F Bredeslippe 8. Bredeslippe 8, Ribe. Forhuset mod skibbroen (ca. 1750, kvist 1791, gadeside grundmuret 1816). F * Bredeslippe 9 og 11. Bredeslippe 9-11, Ribe. Forhusene (før 1761, gadesiderne grundmuret ca. 1847). F Bryndumvej 186. Bryndumvej 186. Stuehuset og staldbygningen (1898 af bygmester Christen Maler). F Dagmarsgade 16. Ribe Station. Hovedbygningen og pakhuset nord herfor (1874 og 1875 af N.P. Holsøe). F Farup Kirkevej 50. Farup Missionshus. Det af to sammenbyggede længer bestående missionshus. F * Farup Kirkevej 6. Farup Præstegård. Stuehuset (1712) og nordlængen. F Feilbergvej 15. Darum Præstegård. Stuehuset (1720). F Side 19

21 Fredninger i Esbjerg Kommune forsat.. Fiskergade 1, hj. af Overdammen. Fiskergade 1, Ribe. Det 12 fag dybe bindingsværksgavlhus (ca. 1600) med nyere grundmuret gavl mod Overdammen og det op til dettes baggavl opførte firefags bindingsværkssidehus (formentlig 1636). F Fiskergade 3. Fiskergade 3, Ribe. De otte tilbageblevne fag af et oprindelig 11 fag dybt bindingsværksgavlhus (ca. 1600, delvis grundmuret 1816). F * Fiskergade 5. Fiskergade 5, Ribe. Det 12 fag lange bindingsværksforhus (delvis grundmuret) med knægtbygget gavl mod Skomagerslippe (ca. 1550) samt sidelængen langs Skomagerslippe og værkstedsbygningen i gården. F * Fiskergade 7-9. Fiskergade 7-9, Ribe. De to forhuse (ca. 1860). F Nr. 7* Fyrparken 9. Sædding Strand Mellemfyr. Sædding Strand Mellemfyr (1873). F Gammel Skolevej 40. Nybro. Den trelængede gård og ovnhus (1801). F * Gravsgade 33. Gravsgade 33, Ribe. Forhuset (1780, delvis grundmuret 1827 og 1855). F Grønnegade 12. Grønnegade 12, Ribe. Det 11 fag dybe bindingsværksgavlhus (ca ) med grundmuret gavl mod Grønnegade (1848). F * Grønnegade 18, Mellemslippe 1. Grønnegade 18 og Mellemslippe 1, Ribe. Forhuset med sidelængen mod Mellemslippe (1803, delvis grundmuret 1843 og 1848). F Grønnegade 20. Grønnegade 20, Ribe. Forhuset med port og kort sidelænge mod Skomagerslippe ( ). F * Grønnegade 21. Grønnegade 21, Ribe. Det fem fag dybe bindingsværksgavlhus (ca. 1650) og den hermed sammenbyggede fem fag lange bindingsværksgadelænge (formentlig 1666, senere delvis grundmuret). F * Grønnegade 22. Grønnegade 22, Ribe. Forhuset (1816) med sidelænge i gården (1816 og 1822). F * Grønnegade 30. Grønnegade 30, Ribe. Forhuset (før 1761, gadesiden grundmuret 1819). F * Grønnegade 41. Grønnegade 41, Ribe. Forhuset mod Grønnegade (1790, gadeside og gavl ændret 1837). F Side 20

22 Fredninger i Esbjerg Kommune forsat.. Grønnegade 7. Grønnegade 7, Ribe. Gavlhuset (før 1761, ombygget 1821 og 1857). F Gråbrødregade 11. Gråbrødregade 11, Ribe. Forhuset (før 1761, gadeside grundmuret 1837). F * Gråbrødregade 15. Gråbrødregade 15, Ribe. Forhuset (del af ældre dobbeltvåning, ombygget og grundmuret 1842). F * Gråbrødregade 17. Gråbrødregade 17, Ribe. Det lange hus op til nr. 15 med gavlen mod Gråbrødregade (pakhus og vognremise opført 1837). F Gråbrødregade 4. Gråbrødregade 4, Ribe. Forhuset (trefagsbod af bindingsværk ca. 1600, senere delvis grundmuret). F * Gråbrødregade 6. Gråbrødregade 6, Ribe. Forhuset (trefagsbod af bindingsværk ca. 1600). F * Gråbrødregade 8. Gråbrødregade 8, Ribe. Forhuset (før 1761, grundmuret 1848). F * Gråbrødregade 9. Gråbrødregade 9, Ribe. De to forhuse (sdr. forhus 1840, forhøjet 1858, ndr. forhus før 1761, grundmuret 1845 og forhøjet 1846). F Guldager Stationsvej 101. Guldager Station. Hovedbygningen, pakhuset, toiletbygningen, signalhuset og stakitter og skure herimellem (1874 af Thomas Arboe). F Havnegade 22. Esbjerg Vandtårn. Det tidl. vandtårn (1897 af C.H. Clausen). F Hjortlundvej 116. Søvanggård. Det firelængede gårdanlæg (beg. af 1700-tallet). F * Hovedvej A1 28. Endrupholm Hovedgård. Den trefløjede hovedbygning med de to krumme forbindende mellembygninger ( ), broen, vestfløjens forbindelsesmur til broen samt brostensbelægningen på gårdspladsen og foran hovedbebyggelsens haveside. F Udv og 1995.* Hundegade 21. Hundegade 21, Ribe. Forhuset med sidelænge (formentlig 1794, nuværende grundmuret gadeside 1831). F * Jernbanegade 31. Esbjerg Station. Jernbanestationens hovedbygning (1904 af Heinrich Wenck). F Kirkebrovej 7, tidl. Gabelsvej 37. Bramming Hovedgård. Hovedbygningen (1786) med de to sidelænger (1847). F * Kirkegade 25, Skolegade 47. Missionshuset Bethania, tidl.. Gavlbygningen mod Kirkegade (1906 af C.H. Clausen) og den hermed sammenbyggede gavlbygning mod Skolegade (ca. 1890). F * Side 21

Fredede Bygninger. Oktober 2015 KULTURARVSSTYRELSEN

Fredede Bygninger. Oktober 2015 KULTURARVSSTYRELSEN Fredede Bygninger Oktober 2015 KULTURARVSSTYRELSEN Fredninger i Assens Kommune Alléen 5. Løgismose. Hovedbygningen (nordøstre fløj beg. af 1500-tallet; nordvestre fløj 1575, ombygget 1631 og 1644; trappetårn

Læs mere

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940

FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 FREDEDE GÅRDE I ØSTJYLLAND 1850-1940 Geografisk placering af periodens fredede gårde i Østjylland 1) EGEVEJ 27, BESSER, SAMSØ 2) BJERREVEJ 412, KLAKRING, JUELSMINDE 3) STOKKEBRO 60, GJERRILD, NØRRE DJURS

Læs mere

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen

RØNNE Storegade 42. Oversigt hele ejendommen RØNNE Storegade 42. Kommandantboligen. Forhuset (1846-47) med sidelænger (før 1761, ombygget 1846-47). F. 1919. 407 046609 001 Forhus med sidelænger (2 stk.) Oversigt hele ejendommen Kommandantgården er

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger Bevaringsværdige bygninger Bilag til Kommuneplan 2013 Bevaringsværdige bygninger I dette bilag oplistes de bevaringsværdige bygninger i Fredensborg Kommune. Retningslinier, redegørelse og kriterierne

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN KULTURMILJØER I HOLBÆK BY MIDTBYEN BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: MIDTBYEN, HOLBÆK Historie Da Sortebrødrene kom til Holbæk i slutningen af 1200-tallet, blev de henvist til at opføre deres kloster (Sct. Lucius)

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 339-4 Landsbyen Hjembæk Beskrivelse Byen har kun 6-7 gårde liggende i byen (26 gårde i 1682), men mange gode eksempler på gadehuse langs gaden i en karakteristisk bebyggelse omkring

Læs mere

Lerkenfeldt. Sted/Topografi Lerkenfeld på nordsiden af Lerkenfeld Å, Vester Bølle sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Hovedgård med næromgivelser

Lerkenfeldt. Sted/Topografi Lerkenfeld på nordsiden af Lerkenfeld Å, Vester Bølle sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Hovedgård med næromgivelser Lerkenfeldt Kulturmiljø nr. 123 Tema Bosætning landet Emne(-r) Hovedgård med næromgivelser Sted/Topografi Lerkenfeld på nordsiden af Lerkenfeld Å, Vester Bølle sogn. Kulturmiljøet omfatter hovedgården

Læs mere

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren.

Avlslænger og gårdsplads med møddingsmuren. KOLDING KOMMUNE Binderup Søndergade 1, Binderup, 6000 Kolding Stuehus: opført 1861 Længer: opført 1861 og 1915 Firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger med udbygninger.

Læs mere

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10

Thisted Kommune. - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 Thisted Kommune - Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft - Skippergade 6, Johan Skjoldborgs Hus, Øsløs - Stenbjergvej 25, Snedsted - Vesløs Huse 10 53 Thisted Kommune Oddesundvej 138, Sdr. Nordentoft 7700 Thisted

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1747-1837

ANDUVNINGSFYR 1747-1837 ANDUVNINGSFYR 1747-1837 23 Det Gamle fyr / Det Hvide Fyr Fyrvej 2 Arkitekt Philip de Lange 9990 Skagen Opført 1746-48, forhøjet 1816 Skagen Kommune Opr. kulfyr senere spejlapparat Nordjyllands Amt Tårnhøjde

Læs mere

Fra tingsted til rådhus

Fra tingsted til rådhus Fra tingsted til rådhus Mange af os har sikkert en lidt romantisk forestilling om, hvorledes vore forfædre, i hvert fald de af dem der var udpeget som byernes eller sognenes forhandlere, holdt rådslagninger

Læs mere

ANDUVNINGSFYR 1838-1869

ANDUVNINGSFYR 1838-1869 ANDUVNINGSFYR 1838-1869 38 Hanstholm fyretablissement Tårnvej 7-23 Arkitekt J.H. Koch, J.P. Jacobsen 7730 Hanstholm Opført 1842-43, forhøjet 1889 Hanstholm Kommune Roterende linseapparat Viborg Amt Tårnhøjde

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-4 Stationsbyen Mørkøv Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark dels omkring stationen på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874, dels omkring landevejskrydset

Læs mere

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold:

Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Bygningers bevaringsværdi er en vurdering af fem forskellige forhold: Arkitektonisk værdi - - - - Vurderingen af bevaringsværdien bygger på et helhedsindtryk af bygningens kvalitet og tilstand. Så hvad

Læs mere

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer

Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015. Pulje til landsbyfornyelse. Nedrivninger. Renoveringer Assens Kommune, Plan og Kulturafdelingen 12. januar 2015 Pulje til landsbyfornyelse Nedrivninger Renoveringer 1 Nedrivninger 1. Andebøllevej 138, 5492 Vissenbjerg. Tidl. ungdomsskole. Nedrivning af senere

Læs mere

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret? Jernbanegade 35 Esbjerg Banegård som er vist på billedet blev taget i brug i 1904. Hvad er bygget til senere? Hvor mange tårne er der? Hvad forestiller de tre våbenskjolde der kan ses lige under uret?

Læs mere

Kokkedal Slot. Sted/Topografi Kokkedal Slot, Torslev sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregård. Kulturmiljø nr. 58

Kokkedal Slot. Sted/Topografi Kokkedal Slot, Torslev sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregård. Kulturmiljø nr. 58 Kokkedal Slot Kulturmiljø nr. 58 Tema Bosætning landet Emne(-r) Herregård Sted/Topografi Kokkedal Slot, Torslev sogn Kulturmiljøet omfatter Herregården Kokkedal med voldsted, park, omkringliggende skove,

Læs mere

Solevad Vandmølle, Assens Kommune

Solevad Vandmølle, Assens Kommune Kulturarvsstyrelsen: Solevad Vandmølle, Assens Kommune http://www.kulturarv.dk/fredede-bygninger/fredning/fredninger-i-hoering/solevad-va... Page 1 of 2 30-06-2011 Forside Fredede bygninger Fredning Fredninger

Læs mere

GRØNNEGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GRØNNEGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GRØNNEGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Grønnegade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1-3 Se Vestergade 91A-C. 2A-C Købmand N.P. Faurholt. Hj.

Læs mere

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE

AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE AAGAARD KALUNDBORG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 24.08.2010 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2010-7.82.07/326-0001 Kommune: Kalundborg Kommune Adresse: Aagaardsvej 11B, Gørlev Betegnelse:

Læs mere

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard

UDVIKLING AF. Prioritering af værdier. Kulturstyrelsens Restaureringsseminar. Peder Elgaard UDVIKLING AF BOTANISK HAVE Prioritering af værdier Kulturstyrelsens Restaureringsseminar Januar 2012 Peder Elgaard 2 3 4 Mulighedskort fra idékonkurrencen (udskrevet april 2009) med anbefaling af at Sølvtorvskomplekset

Læs mere

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2012

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2012 Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2012 Udvalgets sammensætning: Per Godtfredsen, arkitekt m.a.a., formand Helge Torm, cand. mag., næstformand Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Erica Mangaard

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I VIBORG AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 35 Morsø Kommune - Feggesundvej 53, Skarregaard, Sejerslev - Gl. Færgevej 32, Gammelgård, Sillerslev - Kirkesvinget

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 50 1 Sammenfatning nr. var en

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Referenceliste 30. november 2012

Referenceliste 30. november 2012 Referenceliste 30. november 2012 Dannerhuset, Kbh. Opført 1873-1875. Fredet. Bygherre: Dannerhuset Indvendig og udvendig restaurering, 2008-2012. Fæstningens Materialgård, Kbh. Opført i perioden 1748-1925.

Læs mere

Nordborg Kirkes bygningshistorie

Nordborg Kirkes bygningshistorie Nordborg Kirkes bygningshistorie En summarisk beskrivelse - med udgangspunkt i beskrivelsen i Danmarks Kirker samt iagttagelser gjort under facaderenovering og gennemgang af tagværk i forbindelse med forberedelser

Læs mere

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster

Huset fortæller. Odense adelige Jomfrukloster Huset fortæller Odense adelige Jomfrukloster På afstand et homogent anlæg, men tæt på er der spor fra forskellige byggeperioder. Med udgangspunkt i bygningen kan man fortælle arkitekturhistorie fra middelalder

Læs mere

Bygninger. - bygningsfredning og bevaring, årsberetning 2002

Bygninger. - bygningsfredning og bevaring, årsberetning 2002 Bygninger - bygningsfredning og bevaring, årsberetning 2002 Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet 2003 Titel Bygninger. Bygningsfredning og bevaring, årsberetning 2002. Udgivet af Kulturarvsstyrelsen Kulturministeriet

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 301-12 Kongens Møller Beskrivelse Bærende elementer Eksist. bevaringtiltag Trusler/sårbarhed Langs Halleby Å og afløbet fra Skarresø har ligget 5 vandmøller, alle formentlig med

Læs mere

KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE

KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE KOMMANDANTGÅRDEN STOREGADE 42 RØNNE HISTORIE Ændringer fra 1846 til 2009 NIELS-HOLGER LARSEN MARTS 2009 En af Rønnes store gårde Kommandantgården etableret 1846 Indledning Kommandantgården er blandt Rønnes

Læs mere

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD

NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD NØRRE ÅBY KOMMUNE FØNSSKOVVEJ 39 GL. ASSENSVEJ 53, UDBY MIDDELFARTVEJ 27, BÅRING SKOVLØKKEN 13, RUD SKOVLØKKEN 15, RUD 99 NØRRE ÅBY KOMMUNE Fønsskovvej 39, Mosegård 5580 Nørre Åby Stuehus: opført 1864

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24

SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 SVANEKE RÅDHUS Ting- og Arresthus 1858 Storegade 24 Svaneke Rådhus - oktober 2007. Rådhusets historie og bevaringsværdi NIELS-HOLGER LARSEN 2008/2016 1 Indledning Denne redegørelse er en redigeret udgave

Læs mere

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD

KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD KULTURMILJØER I HOLBÆK BY HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD BESKRIVELSE AF KULTURMILJØ: HOLBÆK SLOTS LADEGÅRD Historie Holbæk Slots Ladegård er en tidligere avlsgård tilhørende Holbæk Slot. Ladegårdens historie rækker

Læs mere

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

GESNERSVEJ. Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. GESNERSVEJ Hvad Ejerforhold angår, hører Gesnersvej i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 1A Britta Boje. 1976 H.M. Kvist // opførelse af enfamiliehus

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R KANALBETJENTHUSENE VED LENDRUP VESTHIMMERLANDS KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 25.05.2011 Besigtiget af: Maria Wedel Gjelstrup Journalnummer: 2011-7.82.07/820-0001 Kommune:

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R MUSEET MARIAGERFJORD KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 5/10 2011 Besigtiget af: Caspar Jørgensen, Troels Ø. Jørgensen. Journalnummer: 2011-7.82.07/846-0001 Kommune: Mariagerfjord

Læs mere

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e)

Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Gravsgade 4 (Matr. Nr. 166e) Husrækken Gravsgade nr. 2 til nr. 8, var oprindelig en bygning. Nemlig Ribe by's hospital. Dette blev bygget omkring år 1797 og fungerede som hospital frem til 1873. I årene

Læs mere

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R HOTEL RINGKØBING RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 31.10.2014 Besigtiget af: Stefanie Høy Brink Journalnummer: 2013-7.82.07/760-0001 Kommune: Ringkøbing-Skjern

Læs mere

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2

STAD. Kannikegade. Tryk: Lystryk. Udgiver: Stenders Forlag Eneberettiget 21803. Fotograf: Ukendt. (ubrugt) B2 GRENAA GAMLE STAD Kannikegade B2 Kannikegade ca. år 1910, nærmest ses bindingsværkshuset nr. 12 snedker Sofus Carlsens, nr. 14 er maler Oluf Carlsens, begge huse er i dag revet ned i forbindelse med reguleringen

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R NØRRETORV 10-15 HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 11.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

Birkelse. Sted/Topografi Åby sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregårdslandskab. Kulturmiljø nr. 39

Birkelse. Sted/Topografi Åby sogn. Tema Bosætning landet. Emne(-r) Herregårdslandskab. Kulturmiljø nr. 39 Birkelse Kulturmiljø nr. 39 Tema Bosætning landet Emne(-r) Herregårdslandskab Sted/Topografi Åby sogn Herregården Birkelse umiddelbart syd for Åbybro er beliggende i det flade lavtliggende land-skab, der

Læs mere

Fredningsforslaget omfatter: Hammersholm slotsladegård stuehuset, de 2 lader og gårdspladsen med møddingplads og egetræ.

Fredningsforslaget omfatter: Hammersholm slotsladegård stuehuset, de 2 lader og gårdspladsen med møddingplads og egetræ. Region: Bornholm Kommune: Bornholm Adresse: Langebjergvej 15, 3770 Allinge Matr.nr.: Mtr. 1a Allinge Sandvig. Ejer: Naturstyrelsen, Bornholm Kontaktperson: Fuldmægtig Kim Eilif Pedersen, e mail.com kpe@nst.dk

Læs mere

Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014

Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014 Lok.nr. Navn Adresse V1 eller V2 Opgave År Ca. pris (uden N&M løn) 2014 407-00034 Børnehaven Søstjernen Ullasvej 5 V2 - børnehave - indeklima Videregående undersøgelse 40.000 405-00022 Poulsker smedie

Læs mere

3. Svaneke - Sandvig. Hammerknuden. Sandvig Allinge. Vang. Tejn. Rutsker Højlyng. Gudhjem. Hasle. Svaneke. Almindingen. Rønne Ølene Paradisbakkerne

3. Svaneke - Sandvig. Hammerknuden. Sandvig Allinge. Vang. Tejn. Rutsker Højlyng. Gudhjem. Hasle. Svaneke. Almindingen. Rønne Ølene Paradisbakkerne 3. Svaneke - Sandvig Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Rutsker Højlyng Tejn Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit. Ved kortudsnittene

Læs mere

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER

NEDENSTÅENDE TIDER ER MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER Albertslund Albertslund Station, Hedemarksvej 1 DSB / 7-Eleven 08:00-17:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 08:00-19:00 10:00-19:00 Albertslund Egelundsvej 5 Shell / 7-Eleven 08:00-22:00 08:00-22:00

Læs mere

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen

Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. 25 - Vest for smedjen Matr.nr. (1808) Status (1808) Jordareal Bygninger (1859) Beliggenhed 25, Vester Egede by og sogn Fæstehus Ejer: Gisselfeld Kloster 1.880 kvadratalen = 733 m2 + jordlod syd

Læs mere

NYSTED KULTURSTI. En guide til Nysteds lyksaligheder

NYSTED KULTURSTI. En guide til Nysteds lyksaligheder NYSTED KULTURSTI En guide til Nysteds lyksaligheder Kulturstien fører den vandrende gennem byens hovedgade, langs havn og Rørsø og forbi markante bygninger. Ideen er at give et helhedsindtryk af den gamle

Læs mere

Ågade. 1998/2000/2005 74

Ågade. 1998/2000/2005 74 1998/2000/2005 74 f. H. Jepsen(?). NEDREVET. 1946/47 Knud Sørensen/tofam.hus/ f. Hans W. Winther. 1956 Niels H. Nielsen/tilbygn. af overdækket terrasse/ f. fabrikant Hans W. Winther. [T] 10 - # hm. (Åhavevej)

Læs mere

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA.

FRYDENSGADE. Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. FRYDENSGADE Hvad Ejerforhold angår, hører Frydensgade i matrikulær henseende til Silkeborg markjorder, og er derfor ikke undersøgt i detaljer af LA. 2 Ubebygget grund. 3 Baneformand N.C. Poulsen. 1924

Læs mere

BELLEVUE STRAND 1880-2012

BELLEVUE STRAND 1880-2012 BELLEVUE STRAND 1880-2012 Strandvejen 419 Årstal: 1880 Gentofte Kommune, Klampenborg, Bellevue Strandpavillonen som hørte til kroen Gamle Bellevue, set fra sydøst med Øresund i baggrunden. Den lå ved dampskibsbroen

Læs mere

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner

OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT. Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner OVERSIGT OVER FREDNINGSEMNER I NORDJYL- LANDS AMT Geografisk fordeling af de indkomne fredningsemner 69 Dronninglund Kommune - Strandvejen 270 - Voergårdsvej 13 - Voergårdsvej 15 70 - Dronninglund Kommune

Læs mere

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse

Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Ansøgninger til pulje vedrørende landsbyfornyelse Kan imødekommes efter lovgivning og retningslinjer: Adresse 1 Lindersvoldvej 10,? Forbedring-/nedrivnings- Beløb Tilskud i % Tilskud i kr. udgifter Nedrivning

Læs mere

Inderside. Østre fæstningsmur foran Smørkælderen og Magasinbygningen. Mellem Magasinbygningen og Blommetårnet. Søndre fæstningsmur foran staldene

Inderside. Østre fæstningsmur foran Smørkælderen og Magasinbygningen. Mellem Magasinbygningen og Blommetårnet. Søndre fæstningsmur foran staldene Inderside Enkelte løse kiler og fuger. Fuger renses og efterfuges. 2 mand i 1 uger 30.000 Østre fæstningsmur foran Smørkælderen og Magasinbygningen Løse sten på murkronen og løse partier omkring vinduesfalse

Læs mere

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke. kulturmiljø - beskrivelse og fotos 2011 Hovedbygningens facade ud mod det store gårdrum. Voldstedet, hvor Kærstrup lå, ses som en skovplantet forhøjning. I baggrunden ses den højtliggende Bregninge Kirke.

Læs mere

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE

KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE KLOKKETÅRNET RUTS KIRKE Ruts Kirke c. 1870 med det gamle tårn og før udvidelse af kirkegården mod vest, Foto; G. Støckel. Ældst kendte foto at Ruts Kirke. Klokketårnets historie og restaureringer NIELS-HOLGER

Læs mere

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013

Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013 Beretning fra Frednings- og Bevaringsudvalget for 2013 Udvalgets sammensætning: Per Godtfredsen, arkitekt m.a.a., formand Helge Torm, cand. mag., næstformand Søren Vadstrup, arkitekt m.a.a. Erica Mangaard

Læs mere

Beskrivelse af kulturmijø

Beskrivelse af kulturmijø Beskrivelse af kulturmijø 341-3 Stationsbyen Jyderup Beskrivelse Bærende elementer Byen er opstået på bar mark omkring en station på Roskilde-Kalundborg-banen fra 1874 temmelig langt fra kirkebyen af samme

Læs mere

Forhandlere_til_produktionsdyr

Forhandlere_til_produktionsdyr Navn Adresse By Allinge Apotek Kirkegade 13 Allinge Apoteket Svalen Nørrebrogade 224 København N Apoteket Ørnen, Odense Vestergade 80 Odense C Asnæs Apotek Asnæs Centret 7 Asnæs Axeltorvs apotek, Helsingør

Læs mere

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige

FT 1910 (1 dec 1910) Augustenborg oversat og renskrevet af Ditlev Duus, Guderup. nr navn bopæl og nr mandlige kvindlige 1 Hansen banestation 1 4 2 2 Hess Havnegade 2 3 1 3 Bladft Havnegade 2 1 2 4 Storke Slotsalle 14 10 5 5 Holm Slotsalle 15 9 1 6 Thamsen Slotsalle 15 1 3 7 Ww Storke Slotsalle 17 2 8 Holler Slotsalle 17

Læs mere

31. ESBJERG RUNDT INCL. HAVNEN OG SKOVEN. Rundtur på stier og veje med rundtur på havnen til Gravlunden - Strandskoven - Vognbølsparken.

31. ESBJERG RUNDT INCL. HAVNEN OG SKOVEN. Rundtur på stier og veje med rundtur på havnen til Gravlunden - Strandskoven - Vognbølsparken. ESBJERG TANDEMKLUB Marts: Mødetidspunkt kl. 18.30 CYKELPLAN FOR 2009 31. ESBJERG RUNDT INCL. HAVNEN OG SKOVEN. Rundtur på stier og veje med rundtur på havnen til Gravlunden - Strandskoven - Vognbølsparken.

Læs mere

Brand og bindingsværk i Ribe Omkring 1580

Brand og bindingsværk i Ribe Omkring 1580 Kors I Knægte 1 Brand og bindingsværk i Ribe Omkring 1580 Da der var borgerkrig i Danmark under Grevens Fejde blev der sat ild på mange danske købstæder. Grev Rantzaus hær drog op gennem Jylland for at

Læs mere

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier

SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier SPOR I BYEN byarkæologi - ved hjælp af historiske kort, stik, fotografier Forelæsning den 14. februar 2013 Lektor Lars Nicolai Bock Platform for Arkitektonisk Kulturarv Rom - byarkæologi tolkning af spor

Læs mere

Storegade Begyndelsen af Storegade set fra Torvet omkring 1909, med Vogels og Edv. Hansens ejendomme på hvert sit hjørne ud mod Torvet. Udgiver: W. K. F. 2715 Storegade ca. år 1908, til venstre nr. 6 Spare

Læs mere

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015

CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 CHARLOTTENLUND SLOT BYGNINGSTEGNINGER JUNI 2015 2 NYE LEJERE TIL CHARLOTTENLUND SLOT OG OMKRINGLIGGENDE BYGNINGER Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme (SLKE) søger nye lejere til Charlottenlund Slot

Læs mere

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau.

Lindholm. Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm Lindholm ligger syd-vest for Gevninge. Den er del af Selsø-Lindholm Godser. af Selsø-Lindholm Godser ejes Marina E.U. von Malsen- Ponikau. Lindholm er på 309 ha. Selsø-Lindholm Godser: Lindholm

Læs mere

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller.

1998/2000/2005 9. f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. 1998/2000/2005 9 f. guldsmed Knud Pedersen. 1978 K. Kristiansen/overdækning af terrasse/lystryk. f. murermester Ingemann Møller. [T] Bredgade. 3 - # hm. 1934/35 Max Pape/tofam.hus i to etager m. indbygget

Læs mere

S t o r e K r o Ombygning og nybygning

S t o r e K r o Ombygning og nybygning Dato: 2011-06-10 1 Store Kro Kroens historie Kong Frederik d. 4 opførte Store Kro i 1719-1722 som overnatingssted for slottets gæster. Kroen blev indviet ca. et halvt år efter Fredensborg Slot og hofbygmester

Læs mere

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse.

En firelænget gård med fritliggende stuehus og tre sammenbyggede avlslænger samt et tidligere mejeri og to maskinhuse. RANDERS KOMMUNE Eriksborgvej 41 Lemvej 70, Lem Mikkelstrupvej 33 Romaltvej 89, Over Romalt Tjærbyvej 180, Tjærby Tjærbyvej 202, Tjærby Vestrupvej 132, Gimming Viborgvej 99 67 RANDERS KOMMUNE Eriksborg

Læs mere

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten

Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Skipperhus Dalsgårdvej 22 Dalsgaard, 6300 Gråsten Fredningsforslaget omfatter det tidligere skipperhus opført 1834 Østfacade Forslagsstiller: Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur på opfordring

Læs mere

F R E D N I N G S V Æ R D I E R

F R E D N I N G S V Æ R D I E R F R E D N I N G S V Æ R D I E R FREDERIKSBERG ALLÉ 104 FREDERIKSBERG KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: Besigtiget af: Journalnummer: 16.12.2013 Sidse Martens Gudmand-Høyer 2013-7.82.07/147-0001 Kommune: Adresse:

Læs mere

Bygninger udtaget til PCB-undersøgelse

Bygninger udtaget til PCB-undersøgelse Ejerforhold Ejendom Adresse Funktion Bemærkninger Areal (kvm) Opført (år) 1 Leje Det Gule Hus, børnehus Rathsacksvej 12, 1862 Frederiksberg C Integreret institution 400 1912 2 Leje Margueritten, børnehus

Læs mere

MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE

MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R MOSAISK BEGRAVELSESPLADS FREDERICIA KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 02.02.2015 Besigtiget af: Maria Wedel Søe Journalnummer: 2013-7.82.07/607-0001 Kommune: Fredericia Kommune

Læs mere

Køreplan. Rute. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på. www.rejseplanen.dk. 3. januar - 24. juni 2011. Takster - øvrige køreplaner

Køreplan. Rute. BAT - din bus på Bornholm. Planlæg din rejse på. www.rejseplanen.dk. 3. januar - 24. juni 2011. Takster - øvrige køreplaner Simrishamn Christiansø Christiansø Rønne Vang Rutsker Nyker Sandvig Allinge Olsker Klemensker Ystad Køge Bornholms Lufthavn Nylars Kołobrzeg BAT - din bus på Bornholm Køreplan 3. januar - 24. juni 2011

Læs mere

Lillegade Længere nede af Lillegade kommer vi til Vestbanegade, og her ser vi Grenaa Vestbanegård. Vestbanegården i Grenaa blev indviet den 26. juni 1917, efter at Ryomgård Gjerrild fra 1911 var blevet

Læs mere

Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk

Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk Dato: 22. juni 2016 qweqwe Bilag A Industrimuseets bemærkninger til rammeområde 4, Frederiksværk Industrimuseet Frederiks Værk har foretaget en kort gennemgang af rammebestemmelserne for center og boligområder

Læs mere

Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst)

Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst) Med fotografen i Jesper Malers fodspor En byvandring i det gamle Ringkøbing Chalotte C.K. Mehlsen (foto) & Christian Ringskou (tekst) Fra den nye købstadsudstilling på Dommerkontoret. 124 Chalotte C.K.

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Landområdet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Arkiv nr. Løbenr. 27 1 Sammenfatning er

Læs mere

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE

SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R SLOTSKROEN HADERSLEV KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 04.10.2012 Besigtiget af: Mia Kroer Ræbild Journalnummer: 2011-7.82.07/510-0001 Kommune: Haderslev Kommune Adresse: Slotsvej

Læs mere

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse.

Aastrup. Erik Krabbe opførte nordfløjen 1558. Han var den første lærde renæssanceskikkelse. Aastrup 1400 Hovedgården kan følges tilbage til 1400-tallet, hvor familien Bille ejede den Aastrup hovedgård eksisterer samtidig med resterne af landsby Aastrup til 1562. Erik Krabbe opførte nordfløjen

Læs mere

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer

Langeland -atlas over byer, bygninger og miljøer Identifikation nr. Kategori Arkitektoniske elementer der viser en historisk/social udvikling (3) Lokalitet Registreringsdato forår 2002 Registrator JEJ/RM Bymølle Arkiv nr. Løbenr. 55 1 Sammenfatning nr.

Læs mere

Blegen/Køng Linnedfabrik

Blegen/Køng Linnedfabrik Blegen/Køng Linnedfabrik Ved Kronens salg af Vordingborg Rytterdistrikt i 1774 fulgte dele af Vintersbølle skov med til Øbjerggård gods i Køng, der blev købt af storkøbmand og konferensråd Niels Ryberg.

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d

d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d forslag til indretning af biblioteket i tårnet på Hald Hovedgaard d e t d a n s k e f o r fat t e r - o g o v e r s æ t t e r c e n t e r h a l d Maj 2004 h o v e d b y g n i n g f r a s y d m e d o r

Læs mere

Bilag 1 Områdekort med arealoplysninger

Bilag 1 Områdekort med arealoplysninger Bilag 1 Områdekort med arealoplysninger nord Landemærket Hemmingsens Gade Vognmagergade Pilestræde Niels Gothersgade Klareboderne Møntergade Købma Kronprinsensg. gergade Amagertorv Kgs. Have Pilestræde

Læs mere

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Referat fra mødet i Økonomiudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Referat fra mødet i Økonomiudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Mandag den 26. maj 2014 Mødested: Mødelokale 505 Mødetidspunkt: Kl. 18:00-18:15 Medlemmer: Fraværende: Formand: Jacob Bjerregaard

Læs mere

ODDEN HOVEDGÅRD HJØRRING KOMMUNE

ODDEN HOVEDGÅRD HJØRRING KOMMUNE F R E D N I N G S V Æ R D I E R ODDEN HOVEDGÅRD HJØRRING KOMMUNE 2 Besigtigelsesdato: 12.05.2011 Besigtiget af: Nanna Secher Larsen Journalnummer: 2011-7.82.07/860-0001 Kommune: Hjørring Kommune Adresse:

Læs mere

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund:

Kulturarvsstyrelsen har bl.a. lagt følgende principper til grund: BILAG F. 9. JUNI 2011 VEDR. KONKRET UDPEGNING AF BYGGEFELTER FOR SELVBYGGERHUSE PÅ CHRISTIANIA KULTURARVSSTYRELSEN FORTIDSMINDER H.C. ANDERSENS BOULEVARD 2 1553 KØBENHAVN V Kulturarvsstyrelsen er blevet

Læs mere

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18

Kolding Miniby. I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Kolding Miniby I Geografisk Have Åben 1. maj -1. oktober kl. 10-18 Christian 4 Vej 23 6000 Kolding Tlf.: 75 54 08 21 6 5 7 4 2 3 1 1: Sct. Jørgens Hospital 2: Crome & Goldschmidt 3: Sct. Nicolaj Kirke

Læs mere

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden

BILAG 19. Bevarings. afdelingen. Fasangården, Frederiksberg Have. Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden BILAG 19 Bevarings afdelingen Fasangården, Frederiksberg Have Frederiksberg Kommune, Region Hovedstaden Farvearkæologisk undersøgelse af facaden Bevaringsafdelingen, Bygning og Inventar - Farvearkæologiske

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K

Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V. Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K. Børsen Møntergade 19, 1140 København K Landsdækkende Dagblade Aktuelt Kalvebod Brygge 35-37, 1595 København V Berlingske Tidende Pilestræde 34, 1147 København K Børsen Møntergade 19, 1140 København K Morgenavisen JyllandsPosten Grøndlasvej

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade

GRENAA GAMLE STAD. Oversigt. 2.01 Søndergade 2.07 Nytorv/Violskrænten 2.09 Lillegade GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Holme skolers historie.

Holme skolers historie. Holme skolers historie. De første skoler. Holme kirke og skole 1837 I bygningen til højre for kirken boede degnen, som var tilknyttet kirken. Bygningen lå, hvor parkeringspladsen til kirken nu er. Men

Læs mere

Tovet Tovet sydlig ende Tovet nordlig ende Slotsgade 15 Gl. Toldbod Slotsgade 37 Sidste slots ruin Slotsgade 34 Staldgården

Tovet Tovet sydlig ende Tovet nordlig ende Slotsgade 15 Gl. Toldbod Slotsgade 37 Sidste slots ruin Slotsgade 34 Staldgården 1) Tovet: Torvets eksistens kan føres helt tilbage til tidlig middelalder. Beliggenheden af den oprindelige, romanske kirke i Torvets nordre udkant er påvist arkæologisk ved flere lejligheder. Ved installation

Læs mere

Helsingør Kommuneplan 2004-16

Helsingør Kommuneplan 2004-16 1 JYRO-projekt nr. 04-50 dato: 21.02.05 Helsingør Kommune Udviklingsafdelingen, Rådhuset 3000 Helsingør Udviklingen@helsingor.dk Indsigelse mod / tillæg til Helsingør Kommuneplan 2004-16 For Danstruplund,

Læs mere

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG

SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG SKOVFOGEDEN OG BONDENS BOLIG HØRHAVEGÅRDEN HAR BÅDE FUNGERET SOM BOLIG FOR SKOVFOGEDEN OG SOM AVLSGÅRD, HVORFOR DER KAN FINDES FÆLLES TRÆK MED BÅDE SKOFVOGEDBOLIGEN OG BONDEHUSET. I FØLGENDE AFSNIT UNDERSØGES

Læs mere

Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby

Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby Kristian Rasmussens Gård Bredgade 124, Bolmerod, 5485 Skamby Fredningsforslaget omfatter: gårdanlægget fra 1924 bestående af fritliggende stuehus og de tre sammenbyggede avlslænger med vinkelbygget udløberfløj

Læs mere