dødsfald hvad du skal vide.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "dødsfald hvad du skal vide."

Transkript

1 dødsfald hvad du skal vide.

2 Foto: P. Wessel

3 indhold Hvad skal der ske ved dødsfald? 5 ved dødsfaldet 7 hvem ordner begravelsen? 8 højtideligheden 13 tidspunkter for højtideligheden 21 valg af gravsted 24 kontakt 32

4 4 Foto: Lars Gundersen

5 hvad skal der ske ved dødsfald? Som i så mange af livets forhold har vi også ved dets afslutning brug for gode råd i forbindelse med beslutninger, der ofte rækker mange år frem. De fleste af os vil før eller siden komme til at stå over for de problemer, der opstår, når der sker et dødsfald i familien eller i vennekredsen. Mange spørgsmål melder sig i sådan en situation omkring hvem, der ordner hvad, hvilke papirer skal udfyldes, valg af det rigtige gravsted, pris mv. Derfor er denne vejledning om begravelser og bisættelser på Københavns Kommunes kirkegårde skrevet. Egne forudbestemte ønsker Det er en stor hjælp for de efterladte, hvis der efter den afdøde foreligger bestemmelser om, hvordan begravelsen/bisættelsen skal foregå. I grunden skylder vi hinanden at træffe bestemmelse om dette, så de efterladte ikke også ud over sorgen og savnet skal bekymre sig om, om de nu ordner tingene, som den afdøde ønskede det. Den bedste og sikreste måde at sørge for dette er at nedskrive bestemmelserne i et testamente oprettet for notaren. Det vil sige en dommerfuldmægtig i byretten, normalt i skifteretten. Det gøres i to eksemplarer, hvoraf det ene opbevares hos det offentlige, det andet et kendt sted hos en selv, en nær pårørende eller en god ven. 5

6 Det er dog tilstrækkeligt at nedskrive sine ønsker om begravelse/ bisættelse, gravsted mv. på et papir, som lægges på et let tilgængeligt og forud aftalt sted. Endelig kan man også mundtligt give udtryk for sine ønsker, men på den måde risikerer man, at der opstår tvivl om, hvad der egentlig skal ske. Under alle omstændigheder har de efterladte pligt til at følge afdødes ønsker, og man bør undersøge, om der er skrevet et testamente. Hvis afdøde havde meldt sig som transplantationsdonor og/eller havde testamenteret sig til videnskabelig forskning, skal dette respekteres. Principielt skal afdødes ønsker følges, når blot de ikke strider mod gældende lov, men er i overensstemmelse med sædvanlig skik og brug. Hvis afdøde ikke har givet udtryk for sine ønsker, skal den, der har påtaget sig at ordne begravelsen/bisættelsen, forsøge at træffe bestemmelserne efter bedste overbevisning og vil med sin underskrift på dødsanmeldelsen bekræfte, at bestemmelserne efter min bedste overbevisning ikke er i modstrid med afdødes ønsker. Men som sagt: Et papir i hånden er bedre end ti mundtlige udsagn. 6

7 ved dødsfaldet Ved dødsfald skal der altid tilkaldes læge, da den afdøde ikke må transporteres bort, før lægen har givet tilladelse. Det vil normalt sige, når der er udstedt en dødsattest. Dødsattesten skal sammen med blanketten Dødsanmeldelse og anmodning om begravelse/ligbrænding være modtaget i afdødes bopælssogn (på kordegnekontoret) senest to hverdage efter dødsfaldet. Dette gælder også, selv om afdøde ikke var medlem af folkekirken. Adressen til bopælssognet kan findes på Dødsanmeldelsen kan også fås i bopælssognet, som gerne hjælper med at udfylde den. Blanketten kan desuden udskrives eller udfyldes på find den under menupunktet Dødsfald. Sammen med blanketten skal man aflevere den dødsattest, som lægen har udstedt. I praksis er det, hvis man vil have hjælp til at ordne dødsfaldet bedemanden, der afhenter dødsattesten og sørger for udfyldelse og aflevering af dødsanmeldelsen i bopælssognet og til de øvrige myndigheder. Hvis afdøde er fundet død, det vil sige, uden at der har været andre til stede i boligen, eller der foreligger omstændigheder omkring dødsfaldet, som gør, at man ikke umiddelbart kan afgøre, om dødsårsagen har været naturlig, kan der ikke udstedes almindelig dødsattest. Lægen må i den situation indberette tilfældet til politiet. Herefter tager politiet og embedslægen stilling til, om der skal foretages retslægeligt ligsyn. I København vil afdøde i disse tilfælde blive bragt til Retsmedicinsk Institut. 7

8 Hvis dødsfaldet finder sted uden for hjemmet for eksempel på gaden eller i et transportmiddel vil afdøde normalt blive ført til et hospital, som sørger for, at der udstedes en dødsattest. De fleste dødsfald sker på et hospital, og da udstedes dødsattesten af en hospitalslæge. Med mindre afdøde på forhånd har givet tilladelse, kan hospitalet ikke foretage obduktion uden tilladelse fra de nærmeste. De nærmeste kan så vælge at modsætte sig obduktionen ved at sige nej til hospitalet inden seks timer efter at have modtaget hospitalets underretning. Bemærk at en eventuel pacemaker skal fjernes inden ilægning i kiste. Det sker rutinemæssigt ved dødsfald på et hospital. Ved dødsfald i hjemmet eller på institution skal lægen notere på dødsattesten, at afdøde bærer pacemaker og i forbindelse med udstedelse af dødsattesten ringe til Kardiologisk Afdeling Y 21 på Bispebjerg Hospital. Den vagthavende vil da sørge for, at pacemakeren bliver fjernet fra afdøde. Indgrebet er ikke en obduktion. Hvem ordner begravelsen? Almindeligvis vil man overlade det praktiske i forbindelse med begravelsen/bisættelsen til en bedemand, som man har tillid til vil ordne det fornødne på den bedste og rigtigste måde. Bedemanden har unægtelig ofte stor erfaring på dette område og har informationsmateriale til rådighed om de københavnske kirkegårdsforhold mv. 8

9 Foto: Ursula Bach 9

10 Imidlertid er der ikke spor i vejen for, at de pårørende eller den, der har påtaget sig at ordne begravelsen/bisættelsen, selv kan arrangere denne sag. Begravelseshjælp Ved dødsfald gives der hjælp til begravelsen/bisættelsen over sygesikringen. Begravelseshjælpen er afhængig af både den afdødes formue og efterlevende ægtefælles formue. Der skal ansøges om begravelseshjælp på et særligt skema, som kan udskrives fra Center for Kirkegårdes hjemmeside Det kan også rekvireres hos Borgerservicecentrene i Københavns Kommune. Skemaet og eventuel dokumentation indsendes til Københavns Borgerservice, Folkeregisteret, Nyropsgade 1, 1602 København V. Papirgangen er i øvrigt således Anmeldelse af dødsfaldet skal ske senest to hverdage efter dødsfaldets indtræden til afdødes bopælssogn (kordegnekontoret), hvor følgende dokumenter samtidig skal medbringes: Dødsattest Dødsanmeldelse og så vidt muligt: Fødsels- og dåbsattest (navneattest) Vielsesattest Navnebevis (i tilfælde af navneforandring) Adoptionsbevilling Skilsmisse- og separationsbevilling (samt eventuelt domsudskrift) Testamente eller optegnelser vedrørende bisættelsen Dokumentation for eventuelt afdød ægtefælle 10

11 Kordegnekontoret underretter folkeregisteret, socialcentret samt skifteretten om dødsfaldet og sender dødsattest til embedslægeinstitutionen. Bestilling af begravelse eller bisættelse/kremering skal ske på Center for Kirkegårdes ekspeditionskontor på Bispebjerg Kirkegård, Frederiksborgvej 125, 2400 København NV, telefon Ved aflevering af kiste på kirkegård eller i krematorium medbringes til identifikation af kisten en udfyldt kapelseddel. Kapelsedlen kan fås på ekspeditionskontoret eller hentes på Der er ikke krav om, at der skal benyttes rustvogn ved transport af kister. Ethvert sømmeligt transportmiddel kan anvendes. 11

12 12 Foto: P. Wessel

13 højtideligheden Center for Kirkegårde er et borgerligt begravelsesvæsen. Det betyder, at alle trossamfund er velkomne til at benytte vores kapelsale såvel med gejstlig medvirken (præst) som uden. De pårørende behøver ikke at føle sig bundet af traditionelle begravelsesritualer, men har mulighed for selv at tilpasse højtideligheden efter deres eget ønske. Alle ønsker i forbindelse med højtideligheden bestilles på Bispebjerg Kirkegårds kontor, telefon Kapelsale Center for Kirkegårde har kapelsale på flere kirkegårde. Uniformerede kapelbetjente hjælper folk til rette ved højtideligheden, og kapelsalene er særligt indrettet til begravelseshandlinger. Musik Til at ledsage højtideligheden kan vi tilbyde organist og kor, som kan bestilles sammen med højtideligheden. Ved alle højtideligheder spilles både præludium og postludium efter organistens eget valg, hvis ikke de pårørende selv har ønsket bestemte musikstykker. Musikken varetages af veluddannede og erfarne sangere og organister, hvilket muliggør et alsidigt repertoire, der udfolder sig inden for en naturlig og højtidelig ramme. De pårørende kan således vælge musik, der spænder fra det traditionelle til det moderne. 13

14 Hvis de pårørende ønsker en orgelsolo, en korsolo eller et akkompagnement, er det inkluderet i prisen for organist og kor. Ved helt ekstraordinære musikstykker aftales der en særlig pris på forhånd. Udlån af CD Center for Kirkegårde har i samarbejde med vores organister og kor udgivet en CD med sange og salmer til inspiration for de pårørende. CD en kan lånes hos bedemanden eller på Bispebjerg Kirkegårds kontor. Bemærk: Det er kun uddrag af melodierne, der spilles på CD en, så den kan ikke anvendes til afspilning under højtideligheden. Borgerlige højtideligheder En borgerlig højtidelighed er en højtidelighed, hvor de pårørende ikke ønsker medvirken af en præst, eller hvor afdøde har været udmeldt af folkekirken. Når der ikke er en præst tilstede, kan det være et familiemedlem, en ven eller en kollega, der ønsker at sige noget. Hvis der ingen er, og familien har et ønske om, at der bliver sagt nogle mindeord, vil bedemanden som hovedregel være behjælpelig. 14

15 Foto: P. Wessel 15

16 Bispebjerg Kirkegårds Søndre Kapel Kapelbygningen ligger inde på selve kirkegården for enden af Søndre Hovedallé til venstre for hovedindgangen til kirkegården. Salen rummer: 48 siddepladser Teleslynge To syvarmede kandelabre Elektronisk orgel Elektronisk kors (hologram), der kan slukkes efter ønske Ifølge Brandtilsynet må der max. være 50 personer i salen. Sundby Kirkegårds kapelsal Kapellet ligger på kirkegården ved Kastrupvej 51. Salen rummer: 64 siddepladser. Der er mulighed for, at den nærmeste familie kan samles om kisten, idet siddepladser er placeret på begge sider af kisten Teleslynge Fast udsmykning i form af en række levende lys bag kisten Traditionelt pibeorgel Ifølge Brandtilsynet må der max. være 150 personer i salen. 16

17 Foto: Jens Frederiksen Foto: Jens Frederiksen 17

18 Foto: Jens Frederiksen 18 Foto: Jens Frederiksen

19 Vestre Kirkegårds Nordre Kapel, Store sal Nordre Kapel ligger på kirkegårdens nordlige del. Skilte på kirkegården viser vej fra indgangen ved Vestre Kirkegårds Allé. Salen rummer: 225 siddepladser opstillet som traditionelle kirkerækker. To syvarmede kandelabre Messingholdere på hver bænkerække til levende lys eller blomster Elektronisk orgel Korsmotivet, der kan tildækkes med gardin Klokkeringning ved højtidelighed (kan fravælges) Ifølge Brandtilsynet må der max. være 300 personer i salen. Vestre Kirkegårds Nordre Kapel, Lille sal Nordre Kapel ligger på kirkegårdens nordlige del. Skilte på kirkegården viser vej fra indgangen ved Vestre Kirkegårds Allé. Salen rummer: 46 siddepladser med mulighed for at udvide antallet til 60 Teleslynge To syvarmede kandelabre Traditionelt pibeorgel Trækors, der kan stilles frem efter ønske Klokkeringning ved højtidelighed (kan fravælges) Ifølge Brandtilsynet må der max. være 75 personer i salen. 19

20 For alle kapelsalene gælder Kørestolsvenlige adgangsforhold Vaser med årstidens blomster kan bestilles Individuel udsmykning af salen efter aftale Musikanlæg (CD- og båndafspiller) Efter højtideligheden Efter højtideligheden i en af Center for Kirkegårdes kapelsale kan kapelbetjenten anbringe blomster på gravstedet eller særligt indrettede blomsterpladser efter familiens ønske. Denne service er uden beregning. 20

21 tidspunkter Tidspunkter for højtideligheden Center for Kirkegårde har bestemte tider for højtidelighederne i kapelsalene. Højtidelighed i forbindelse med kistebegravelse Man-lørdag klokken Helligdage klokken Søndage ingen højtideligheder Højtidelighed i forbindelse med kremering Man-lørdag klokken Helligdage klokken Søndage ingen højtideligheder 1. påske-, 1. pinse- og 1. juledag kan der ikke finde højtideligheder sted. Priser Priser for højtideligheden kan ses på eller i pjecen Prisliste, der kan fås på Bispebjerg og Vestre Kirkegårds kontorer. 21

22 22

23 Foto: P. Wessel 23

24 valg af gravsted Benyttelse af eksisterende gravsted Hvis der allerede findes et gravsted, som ønskes benyttet, skal du gøre således: Den, som ordner begravelsen/urnenedsættelsen, skal udfylde og underskrive en formular, der på tro og love er en erklæring om retten til at disponere over gravstedet. Udskriv formularen Tilladelse til nedsættelse i ibrugværende gravsted fra Center for Kirkegårdes hjemmeside kirkegaarde eller få den hos en bedemand eller på Bispebjerg og Vestre Kirkegårds kontorer. Efter begravelsen/urnenedsættelsen vil du modtage et nyt gravstedsbrev, som dokumenterer brugsretten til gravstedet. Det nye gravstedsbrev annullerer alle tidligere gravstedsbreve. Gravstedet skal eventuelt fornyes det antal år, som er nødvendigt for, at fredningstiden kan overholdes. Fredningstiden er ti år for urner og 20 år for kister, dog 40 år for metalkister. Hvis et eksisterende gravsted skal benyttes til kistebegravelse, er det ofte nødvendigt at fjerne monumentet midlertidigt. Dette arbejde bestilles hos en stenhugger af den, der ordner begravelsen. For at undgå at gravstedet kommer til at ligge til mispryd, skal det efter cirka seks måneder anlægges på ny. Center for Kirkegårde vil sende tilbud på retablering af gravstedet, men dette tilbud er det naturligvis ikke nødvendigt at afvente. Du kan altid aftale tid til et møde ved gravstedet for at se på istandsættelsen. Inden anlægget udføres, skal monumentet helst være genanbragt på graven, hvilket aftales med en stenhugger. 24

25 Erhvervelse af nyt gravsted Hvis I ikke har et gravsted i forvejen, vil Center for Kirkegårde gerne gennem personlig rådgivning hjælpe jer med valg af gravsted. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen, og I skal derfor ikke forhaste jer med beslutningen. Vi viser jer gerne forskellige muligheder. Husk at bestille tid hos os på tlf , så en medarbejder er klar, når I kommer. Vi tilbyder forskellige valgmuligheder afhængig af, om gravstedet skal bruges til en kiste eller en urne. Ved valget skal man først tænke på, om afdøde havde egne, forudbestemte ønsker om gravstedstype. Ellers skal valget træffes ud fra egne og familiens ønsker og behov. Både hos vores medarbejdere og hos størstedelen af de københavnske bedemænd har du adgang til en mappe med en oversigt over de fleste gravstedstyper. Se desuden Kistegravsteder Der findes grundlæggende to typer kistegravsteder på de københavnske kirkegårde: de traditionelle kistegravsteder, der er individuelt afgrænsede, og hvor man inden for vide rammer selv kan bestemme, hvordan beplantning og gravsten skal være, og så de såkaldte kistefællesgrave, hvor gravstedet er placeret i et fælles, græsbelagt anlæg. Du kan læse meget mere om de forskellige typer kistegravsteder og retningslinjerne for dem på 25

26 Foto: Lars Gundersen Askefællesgrav Kiste- og urnefællesgrave er gravsteder placeret i et fælles, græsbelagt anlæg. Kistegrav 26 Foto: Lars Gundersen

27 Foto: Lars Gundersen 27

28 Urnegravsteder Traditionelle urnegrave er også individuelt afgrænsede gravsteder, hvor man inden for vide rammer selv kan træffe bestemmelse angående beplantning og gravsten. Urnefællesgravsteder (kendt) er gravsteder i et fælles, græsbelagt anlæg med plads til i alt to urner i hvert gravsted (se billede side 27). Urner kan også anbringes i såkaldte askefællesgrave (ukendt). Asken nedsættes i et smukt, fælles anlæg, men modsat på urnefællesgravene markeres stedet for nedsættelsen ikke, og man kan ikke være til stede ved nedsættelsen (se billede side 26). Endelig kan urner også hensættes i et kolumbarium (en urnehal), hvor urnerne står i åbne urnepladser. Der er kolumbarium på Bispebjerg og Sundby Kirkegård. På Bispebjerg Kirkegård er der også en urnemur, hvor urnen anbringes i muren med en marmorplade foran. Du kan læse meget mere om de forskellige slags urnegravsteder og retningslinjerne for dem på 28

29 Foto: Lars Gundersen Foto: Lars Gundersen 29

30 Priser Priser for gravstedstyperne kan ses på eller i pjecen Prisliste, der kan fås på Bispebjerg og Vestre Kirkegårds kontorer. Inden du vælger Forinden valg af gravsted er det tilrådeligt at sætte sig ind i, hvad man må og ikke må på den pågældende afdeling af kirkegården. Yderligere information kan du se på Center for Kirkegårdes hjemmeside, hvor der under hver enkelt kirkegård findes en detaljeret beskrivelse af de enkelte gravstedstyper på kirkegården, inklusiv reglerne for vedligeholdelse, beplantning mv. Anlæg af gravstedet Når der er gået omkring tre måneder efter jordfæstelsen, sender kirkegården to tilbud på anlæg af gravstedet. Ønsker du ændringer, kan du enten ringe, skrive eller aftale et møde ved gravstedet. Gravstedsydelser Center for Kirkegårde kan passe dit gravsted mod betaling. Pasningen kan bestå i f.eks. renholdelse, vedligeholdelse af beplantningen, udplantning af årstidens blomster samt granudsmykning til jul. Læs nærmere på eller i pjecen Anlæg og pasning af gravsted, der fås på Bispebjerg og Vestre Kirkegårds kontorer. 30

31 Foto: Lars Gundersen 31

32 kontakt Al henvendelse vedrørende dødsfald inklusiv bestilling af kapel Bispebjerg Kirkegårds ekspeditionskontor Frederiksborgvej København NV Telefon Telefax Bispebjerg og Vestre Kirkegårds kontorer er åbne for personlig henvendelse hverdage kl På de øvrige kirkegårde kan du kun træffe vores medarbejdere efter aftale. Ved køb af gravsted Hvis du skal købe gravsted på Brønshøj eller Bispebjerg Kirkegård, skal du forinden ringe til Bispebjerg Kirkegårds ekspeditionskontor på telefon Hvis du skal købe gravsted på Assistens, Sundby eller Vestre Kirkegård, skal du forinden ringe til Vestre Kirkegårds kontor på telefon Kirkegårdenes adresser og telefonnumre Assistens Kirkegård Kapelvej København N Telefon Bispebjerg Kirkegård Frederiksborgvej København NV Telefon Brønshøj Kirkegård Brønshøj Kirkevej 6B 2700 Brønshøj Telefon Sundby Kirkegård Kastrupvej København S Telefon Vestre Kirkegård Vestre Kirkegårds Allé København SV Telefon Foto forside: P. Wessel

dødsfald hvad du skal vide.

dødsfald hvad du skal vide. dødsfald hvad du skal vide. indhold Hvad skal der ske ved dødsfald? 5 ved dødsfaldet 7 hvem ordner begravelsen? 8 højtideligheden 13 tidspunkter for højtideligheden 21 valg af gravsted 24 kontakt 32 Foto:

Læs mere

Højtideligheden Center for Kirkegårde

Højtideligheden Center for Kirkegårde Højtideligheden Center for Kirkegårde At tage afsked Denne folder henvender sig til den afdødes familie, som ønsker at højtideligheden skal foregå i en af vores kapelsale. Center for Kirkegårde er et borgerligt

Læs mere

Hvad der skal ske ved dødsfald

Hvad der skal ske ved dødsfald Hvad der skal ske ved dødsfald Center for Kirkegårde UD AF EN VINTER Vær stærk og gaa forbi, den Dør blev lukket. Se alt er koldt og sort, og Solen slukket. Det synger fint i Nat i alle Buske men du skal

Læs mere

PRISLISTE. Center for Kirkegårde

PRISLISTE. Center for Kirkegårde PRISLISTE 2013 Center for Kirkegårde 2 Foto: P. Wessel KØB AF GRAVSTED Det er ikke muligt at nævne alle gravstedstyper og størrelser her. De enkelte kirkegårde udvikler i disse år nye gravstedstyper, som

Læs mere

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald

Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital. Oplysninger til pårørende om dødsfald Opysninger til pårørende om dødsfald Nordsjællands Hospital Nordsjællands Hospital Oplysninger til pårørende om dødsfald Indhold Afsked med afdøde...4 Dødsattesten...5 Obduktion...5 Udlevering af ejendele...6

Læs mere

anlæg og pasning af gravsted

anlæg og pasning af gravsted anlæg og pasning af gravsted Foto: Lars Gundersen Foto: Lars Gundersen anlæg og pasning af gravsted Når du har valgt et gravsted, skal du tage stilling til, hvordan anlægget skal se ud. Det vil sige, hvilke

Læs mere

Når en af dine nærmeste dør

Når en af dine nærmeste dør Patientinformation Når en af dine nærmeste dør Medicinsk Afdeling Kvalitet Døgnet Rundt Medicinsk Afdeling Indhold Når en af dine nærmeste dør... 3 Forskellige reaktioner på sorg... 4 Pludseligt dødsfald...

Læs mere

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers

Når et menneske dør. Praktisk information til de pårørende. Regionshospitalet Randers Når et menneske dør Praktisk information til de pårørende Regionshospitalet Randers Mødet med døden er et møde med det ukendte. Fornuften siger, at døden er en naturlig del af livet, men vores følelser

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2015 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd. Februar 2011 Dødsanmeldelsen Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden snarest og senest 2 dage efter dødsfaldet.

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2016 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.

Min sidste vilje. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Sidste farvel. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr. Dette dokument er mine ønsker til mine efterladte, når jeg dør. Undertegnet: Navn: Adresse: Post-nr.: By: Cpr-nr.: - 1)Testamente Jeg har oprettet testamente JA / NEJ Hos: Jeg har ikke skrevet testamente,

Læs mere

Navn og adresse. Medlemskaber mv.

Navn og adresse. Medlemskaber mv. MIN SIDSTE VILJE Nærværende dokument formulerer de praktiske ønsker i forbindelse med min død, dvs. ønsker i forbindelse med begravelseshandlingen, gravsted m.m. (Se vejledning på sidste side) Navn og

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Min sidste vilje. Kirkegaards Begravelsesforretning 1

Min sidste vilje. Kirkegaards Begravelsesforretning 1 Min sidste vilje Kirkegaards Begravelsesforretning 1 2 Kirkegaards Begravelsesforretning Undertegnede Cpr. nr. Adresse Telefon nr. erklærer ved dette dokument mine ønsker og min vilje i forbindelse med

Læs mere

Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste

Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste Navn: Min Sidste Vilje En vejledning til dine nærmeste En begravelse har forskellig mening og betydning for forskellige mennesker. Den er det sidste, man kan gøre for en kær slægtning, og dens betydning

Læs mere

Vejledning i udfyldelse af Min Sidste Vilje

Vejledning i udfyldelse af Min Sidste Vilje Vejledning i udfyldelse af Min Sidste Vilje Begraves eller bisættes hvad er forskellen? Begravelse Ved en begravelse (også kaldet jordfæstelse) sænkes kisten i jorden. Ceremonien/ højtideligheden kaldes

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd April 2016 Ved et dødsfald er der midt i sorgen mange praktiske ting, der skal tages vare på i forbindelse med bisættelse

Læs mere

Min sidste vilje. Bedemand Riising Tillid Tryghed Nærvær

Min sidste vilje. Bedemand Riising Tillid Tryghed Nærvær Min sidste vilje Bedemand Riising Tillid Tryghed Nærvær Har du taget stilling? Intet varer evigt også livet kommer til sin afslutning. Men enhver bør gøre sig tanker om, hvad der skal ske, når den tid

Læs mere

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive

Ved dødsfald. Vejledning til pårørende. Regionshospitalet Viborg, Skive Ved dødsfald Vejledning til pårørende Regionshospitalet Viborg, Skive Indholdsfortegnelse Forord... 3 Ved dødens indtræden... 4 Anmeldelse af et dødsfald... 4 Obduktion... 4 Organdonation... 5 Ejendele

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er

Læs mere

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos:

Ønsker til mine efterladte, når jeg er død. Obduktion, organdonation og forskning: Jeg har testamenteret mit legeme til forskning hos: Min sidste vilje Ønsker til mine efterladte, når jeg er død Navn, adresse og Cpr. nummer: Navn: Adresse: Postnummer: By: Cpr-nummer: Obduktion, organdonation og forskning: Jeg tillader obduktion af mit

Læs mere

Til nære pårørende. Ved dødsfald. Vejledning og praktiske råd de første dage efter dødsfaldet. Vælg billede. Vælg farve

Til nære pårørende. Ved dødsfald. Vejledning og praktiske råd de første dage efter dødsfaldet. Vælg billede. Vælg farve Til nære pårørende Ved dødsfald Vejledning og praktiske råd de første dage efter dødsfaldet Vælg billede Vælg farve At stå over for døden... At stå overfor døden er altid svært Dødsøjeblikket er for mange

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, Mariehøj Kirke og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, Mariehøj Kirke og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium, Mariehøj Kirke og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-8 Yderligere ønsker/oplysninger... 9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

Min Sidste Vilje. Ønsker til min begravelse/ bisættelse

Min Sidste Vilje. Ønsker til min begravelse/ bisættelse Min Sidste Vilje Ønsker til min begravelse/ bisættelse Min Sidste Vilje er en hjælp til at beskrive de ønsker, du måtte have til din begravelse/ bisættelse. Min Sidste Vilje er ikke juridisk bindende.

Læs mere

Dødsfald på Henriksdal. En vejledning til de pårørende

Dødsfald på Henriksdal. En vejledning til de pårørende Dødsfald på Henriksdal En vejledning til de pårørende Henriksdal februar 2010 Indledning Når nogen dør, er det sædvanligvis en hård belastning for de pårørende. Da det kan være svært at overskue alle de

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE. Ønsker til til min begravelse/bisættelse

MIN SIDSTE VILJE. Ønsker til til min begravelse/bisættelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-8 Yderligere ønsker/oplysninger... 9 Vejledning i udfyldelse

Læs mere

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende

ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet. At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At tage afsked i eget hjem en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket er

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende

At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende ÆRØ KOMMUNE Ældre- og sundhedsområdet At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At tage afsked på plejecenter en vejledning til pårørende At stå overfor døden er altid svært. Dødsøjeblikket

Læs mere

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve

Hvad tror du, en gennemsnitlig begravelse/bisættelse koster i Danmark? Her menes de helt praktiske forhold ved selve Resumé af undersøgelse En almindelig begravelse er forbundet med mange udgifter, bl.a. kiste, kremering, urne, rustvogn, dødsannonce, blomster, bedemand, køb af gravplads m.v. En undersøgelse fra Begravelse

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

Gravsteder Bispebjerg kirkegård

Gravsteder Bispebjerg kirkegård Gravsteder Bispebjerg kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Bispebjerg Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Takster pr. 1. januar 2017

FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Takster pr. 1. januar 2017 FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE Takster pr. 1. januar 2017 Takstregulativ jævnfør vedtægt for Frederiksberg Kommunes kirkegårde (Uddrag af takster). Takststigning 0,00% Familiegravsted, erhvervelse af

Læs mere

FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Takster pr. 1. januar 2015.

FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Takster pr. 1. januar 2015. FREDERIKSBERG KOMMUNES KIRKEGÅRDE Takster pr. 1. januar 2015. Takstregulativ jævnfør vedtægt for Frederiksberg Kommunes kirkegårde (Uddrag af takster). Takststigning 0,00% Familiegravsted, erhvervelse

Læs mere

Søgade Begravelse MIN SIDSTE VILJE. Ønsker til min begravelse/bisættelse

Søgade Begravelse MIN SIDSTE VILJE. Ønsker til min begravelse/bisættelse Søgade Begravelse MIN SIDSTE VILJE Ønsker til min begravelse/bisættelse Indhold Forord... 1 Mine ønsker til begravelsesform... 2-5 Andre relevante oplysninger... 6-7 Yderligere ønsker/oplysninger... 8-9

Læs mere

Gravsteder sundby kirkegård

Gravsteder sundby kirkegård Gravsteder sundby kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Sundby Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor ikke forhaste

Læs mere

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund)

Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Handleplan for den sidste tid (eksempel fra Landsbyen Sølund) Når en beboer er døende, planlægges terminalforløbet så godt som muligt i samarbejde mellem medarbejderne, sygeplejen og lægen. Det er bostedets

Læs mere

Sådan gør du, når en pårørende dør

Sådan gør du, når en pårørende dør Sådan gør du, når en pårørende dør Når man mister en af sine pårørende, står man ikke kun med en personlig sorg. Der er også en række praktiske problemer omkring begravelsen, man skal tage stilling til.

Læs mere

Vejledning ved valg af gravsteder

Vejledning ved valg af gravsteder Vejledning ved valg af gravsteder Valg af nyt gravsted Ved et dødsfald melder der sig mange spørgsmål for de efterladte. I første omgang de rent praktiske, som bedemandsforretningerne kan tage sig af.

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner som hjælp til de pårørende efter et dødsfald. Pjecen kan også bruges som information til dem, som ønsker at

Læs mere

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg

Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg Vedtægt for de kommunale kirkegårde i Aalborg. Indhold: Side: Ledelse og administration... Dødsfald... Kirkegårdene... Gravsteder... Gravsteders indhegning

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald

Når livet rinder ud. Vejledning før og efter dødsfald Når livet rinder ud Vejledning før og efter dødsfald Denne pjece er udgivet af Bedemand Berner og Den lokale bedemand som hjælp til de pårørende efter et dødsfald og som information til dem, som ønsker

Læs mere

Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde

Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde Vedtægt for Odense Kommunale Kirkegårde Gældende fra 01.02.2011 Oversigtskort over Odense Kommunale Kirkegårde. Indholdsfortegnelse Administration 3 Dødsfald 3 Kirkegårdene 4 Gravsteder 4 Gravstedsservitutter

Læs mere

Vejledning til pårørende ved dødsfald

Vejledning til pårørende ved dødsfald Vejledning til pårørende ved dødsfald 1 Forord Et sidste farvel...4 Om sorgen, tabet, følelserne og dét at komme videre... 5 Sorgens udtryksformer...5 Hvad hjælper på sorgen?...6 Sorgen tager tid...7 men

Læs mere

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Begravelseskassen Danmark Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske

Læs mere

Søndre Kirkegårds kapel

Søndre Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt K.W. Orland, blev opført i 1933. Kapellet er udvendig beklædt med granitkvadre og på østgavlen over hovedindgangen er indhugget en engel af billedhugger Frantz

Læs mere

Almen Kirkegårds kapel

Almen Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt H.A. Boss, blev opført i 1891 i nyromansk stil af røde mursten med skifertag og ligger med indkørsel fra Hasserisgade. I kapellet findes der 130 siddepladser,

Læs mere

Søndersø Kirkegård - en vejledning

Søndersø Kirkegård - en vejledning 12 Søndersø Kirkegård - en vejledning Vejledning vedrørende gravsteder Denne vejledning vil kort oplyse om de forskellige former for kiste- og urnegravsteder, der i dag findes på SØNDERSØ KIRKEGÅRD, som

Læs mere

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning

Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Forudbetalt Begravelse & Opsparingsordning Begravelseskassen Danmark Få orden på tingene med Forudbetalt Begravelse Med en Forudbetalt Begravelse har du selv på forhånd taget stilling til mange praktiske

Læs mere

Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde

Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde Vedtægter for Randers Kommunale Kirkegårde Gældende for Nordre og Østre Kirkegårde fra d. 29. april 2013 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Generelt... 3 Dødsfald... 4 Begravelser og urnenedsættelser...

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Østre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 16 Side 2 af 16 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

VERDISHAVE Information ved dødsfald

VERDISHAVE Information ved dødsfald VERDISHAVE Information ved dødsfald Kære pårørende I forbindelse med dødsfald hos ens nærmeste trænger mange spørgsmål sig på. I denne folder, som er udarbejdet af en nedsat arbejdsgruppe og drøftet med

Læs mere

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved

Gravsteder. Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker. Orientering om kirkegårdene. ved Gravsteder ved Skivholme, Sjelle og Skjørring kirker Orientering om kirkegårdene De fleste af os vil før eller siden skulle tage stilling til forhold vedrørende begravelse eller bisættelse, gravsted m.

Læs mere

VEDTÆGT. for ODENSE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE

VEDTÆGT. for ODENSE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE MILJØ- OG TEKNIKFORVALTNINGEN PARK- OG VEJAFDELINGEN Kirkegårdskontoret VEDTÆGT for ODENSE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE INDHOLDSFORTEGNELSE Administration side 3 Kirkegårdskontoret side 3 Kirkegårdene side 4 Gravsteder

Læs mere

VEDTÆGT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. januar 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

VEDTÆGT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. januar 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde VEDTÆGT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. januar 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde LEDELSE OG ADMINISTRATION 1 Århus Kommune administrerer 2 kirkegårde: Nordre Kirkegård Vestre Kirkegård

Læs mere

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård En vejledning ved valg af gravsted Hvilke tanker gør man sig om valg af gravsted? Nogle har selv valgt deres gravsted, men hvis det ikke er sket. Står de efterladte

Læs mere

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård En vejledning ved valg af gravsted Hvilke tanker gør man sig om valg af gravsted? Nogle har selv valgt deres gravsted, men hvis det ikke er sket. Står de efterladte

Læs mere

Min sidste vilje. Gør en svær tid nemmere for dem, du siger farvel til

Min sidste vilje. Gør en svær tid nemmere for dem, du siger farvel til Min sidste vilje Gør en svær tid nemmere for dem, du siger farvel til 1 Velkommen indenfor Vi ved, hvor svært det er at planlægge en begravelse eller bisættelse. Derfor har vi skabt dette hæfte. Vi sørger

Læs mere

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser

Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser 1 Vejledning til præster vedr. medvirken ved begravelser og bisættelser Indledning ved biskopperne Baggrunden for denne vejledning er, at den kirkebogsførende sognepræst er begravelsesmyndighed i sognet.

Læs mere

KRAVSPECIFIKATION. Udbud

KRAVSPECIFIKATION. Udbud Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Administrationscentret KRAVSPECIFIKATION Udbud af Rammeaftale vedrørende Offentlige bisættelser og begravelser 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Den udbudte

Læs mere

Østre Kirkgårds Kapel

Østre Kirkgårds Kapel Østre Kirkgårds Kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt Logan Nørgaard, blev indviet i 1969. Bygningen er opført i rød tegl. I kapellet findes der 100 siddepladser, og der er installeret teleslynge.

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

Vedtægter FOR DE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE

Vedtægter FOR DE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE Vedtægter FOR DE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE Indhold Ledelse og administration... 1 Dødsfald... 1 Begravelser og urnenedsættelser... 3 Kister og urner... 3 Gravsteder... 4 Erhvervelse og fornyelse af gravsteder...

Læs mere

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet VEJLEDNING OM HVORDAN MAN DONERER SIT LEGEME til Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Institut for Cellulær og Molekylær Medicin Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Københavns Universitet

Læs mere

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Side 2 Side 3 INDHOLD SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM Valg af begravelsesform (kiste eller urne)... 6 Rettigheder

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD

En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD Det rigtige gravsted Denne folder henvender sig til familien, der skal vælge gravsted. Valg af gravsted er en beslutning, som rækker mange år frem,

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kærlighed.

Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke og kærlighed. For ikke at stille mine pårørende i tvivl, har jeg nedskrevet mine ønsker i forbindelse med min død. Bag mig er brugt dage, foran mig noget jeg ikke ved. I som skal blive tilbage, jeg ønsker jer lykke

Læs mere

Når et lille barn dør

Når et lille barn dør Dette materiale er tænkt som et supplement til den mundtlige information, I får på afdelingen. Vores erfaring er, at alt kan virke kaotisk, når man lige har mistet et barn. Derfor kan det være svært at

Læs mere

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen.

Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Bisættelse klage over rådgivning i forbindelse med bisættelse. Krav om nedslag i prisen. Nævnets sammensætning: FORMAND

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

Vedtægter. for. Ballerup Sogns Kirkegårde

Vedtægter. for. Ballerup Sogns Kirkegårde Vedtægter for Ballerup Sogns Kirkegårde Indholdsfortegnelse A. Kirkegårdenes ledelse og administration.. 2 B. Erhvervelse og fornyelse af gravsteder.. 2 C. Om gravpladser 4 Fredningstiden. 4 Kistegrave

Læs mere

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende

Når der skal foretages retslægelig obduktion. information til pårørende Når der skal foretages retslægelig obduktion information til pårørende RETSLÆGELIG OBDUKTION Retsmedicinsk Institut Aarhus Universitet tlf. 86 12 56 77 Grafisk tilrettekæggelse: Kommunikationsafdelingen

Læs mere

Korsgaard, Dronninglund Illustrationer: Arnold Andersen, Sæby Sats og tryk: Basis-Tryk, Dronninglund. Gode råd i forbindelse med dødsfald

Korsgaard, Dronninglund Illustrationer: Arnold Andersen, Sæby Sats og tryk: Basis-Tryk, Dronninglund. Gode råd i forbindelse med dødsfald Korsgaard, Dronninglund Illustrationer: Arnold Andersen, Sæby Sats og tryk: Basis-Tryk, Dronninglund Gode råd i forbindelse med dødsfald 1 Indholdsfortegnelse De første beslutninger efter et dødsfald.

Læs mere

Valg af gravsted. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Valg af gravsted. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Valg af gravsted Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Døden er naturlig, men kan være svær for de efterladte. Der er forskellige praktiske ting, der skal tages stilling til i forbindelse med begravelsen.

Læs mere

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. en guide 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens vigtigste

Læs mere

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION

VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION VEDTÆGT FOR LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNES KIRKEGÅRDE LEDELSE OG ADMINISTRATION Kommunalbestyrelsens afgørelse kan indankes for Kirkeministeriet. 1 Den daglige drift samt ekspeditioner vedrørende kirkegårdene

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Anmodning om begravelse eller bisættelse foretages til Kirkekontoret.

Anmodning om begravelse eller bisættelse foretages til Kirkekontoret. Vejledning Denne vejledning vil kort orientere om de forskellige former for kisteog urnegravsteder, der forefindes på kirkegården ved Grindsted Kirke. Efter forudgående aftale vil besigtigelse og vejledning

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

NÅR LIVET SLUTTER 1. udgave, revideret juli 2014

NÅR LIVET SLUTTER 1. udgave, revideret juli 2014 NÅR LIVET SLUTTER 1. udgave, revideret juli 2014 1 Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening.

Læs mere

MIN SIDSTE VILJE. Forn Siðr. Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde

MIN SIDSTE VILJE. Forn Siðr. Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark. Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde MIN SIDSTE VILJE Efter maleri af Konrad Dielitz; Odins farvel til Brunhilde Forn Siðr Asa- og Vanetrosamfundet i Danmark Navn Post nr.: By Cpr. nr.: Jeg er indforstået med obduktion Jeg er organdonor Jeg

Læs mere

Omkring dødsfald. Oplysninger til pårørende. Telefon til skadestuen 58 55 97 62 AKUTAFDELINGEN. Telefon til Slagelse Sygehus 58 55 90 00

Omkring dødsfald. Oplysninger til pårørende. Telefon til skadestuen 58 55 97 62 AKUTAFDELINGEN. Telefon til Slagelse Sygehus 58 55 90 00 Oplysninger til pårørende Omkring dødsfald Telefon til skadestuen 58 55 97 62 Telefon til Slagelse Sygehus 58 55 90 00 AKUTAFDELINGEN Telefon til Kapellet 58 55 94 35 Telefon til Sygehuspræsten, Bente

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Nordre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Nordre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Nordre Kirkegård Horsens Kirkegårde, den 14. oktober 2014 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

NÅR LIVET SLUTTER. en guide

NÅR LIVET SLUTTER. en guide NÅR LIVET SLUTTER en guide Landsforeningen Liv&Død er en humanitær, almennyttig og medlemsbaseret organisation, der blev stiftet i 1881 under navnet Dansk Ligbrændingsforening. I mange år var det foreningens

Læs mere

Vedtægt for Hillerød kommunale kirkegårde.

Vedtægt for Hillerød kommunale kirkegårde. Vedtægt for Hillerød kommunale kirkegårde. Indholdsfortegnelse: 1: Ejerforhold 2: Styrelse og administration 3: Ret til begravelse og gravsted 4: Fredningstid, fornyelse, brugsret og dispositionsret 5:

Læs mere

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding

Udkast. Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding Udkast Bekendtgørelse om begravelse og ligbrænding I medfør af 4, 5, stk. 3 og 10, 3. pkt. i lov om begravelse og ligbrænding, jf. lovbekendtgørelse nr. 586 af 19. juni 2008, fastsættes: Kapitel 1. Anmodning

Læs mere

Amager og Hvidovre Hospital Patologiafdelingen, afsnit 134. Obduktion hvornår er der indikation herfor?

Amager og Hvidovre Hospital Patologiafdelingen, afsnit 134. Obduktion hvornår er der indikation herfor? Obduktion hvornår er der indikation herfor? Obduktion hvornår er der indikation herfor Lisa Bendroth-Asmussen 1 Introduktion Obduktion eller ej? Sundhedsloven Tilladelse til obduktion Udfyldelse af papirer

Læs mere

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift

Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti. Aalborg Kommune, Aalborg stift Aalborg Nordre Provsti AALBORG STIFT VEDTÆGT for Vester Hassing Kirkegård, Aalborg Nordre Provsti Aalborg Kommune, Aalborg stift A. KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Vester Hassing Kirke

Læs mere