HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium"

Transkript

1 HVOR GÅR DU HEN, NÅR DINE KÆRE GÅR BORT? Vejledning fra Silkeborg Kirkegårde og Krematorium

2 Side 2 Side 3 INDHOLD SILKEBORG KIRKEGÅRDE OG KREMATORIUM Valg af begravelsesform (kiste eller urne)... 6 Rettigheder og pligter... 7 Årets gang på kirkegården... 8 Valg af gravsted Kirkegårdskontoret Åbningstid: mandag-fredag kl Adresse: Vestergade 100, 8600 Silkeborg Telefon: Telefax: Hjemmeside: Silkeborg Kirkegårde og Krematorium omfatter 2 kirkegårde, kapel, krematorium samt kirkegårdskontor/mandskabsfaciliteter. Menighedsrådene i Silkeborg og Mariehøj sogne vælger kirkegårdsbestyrelsen, som er ansvarlig for kirkegårdenes og krematoriets drift. Den daglige drift tager kirkegårdenes ansatte sig af: kirkegårdsleder, kirkegårdsassistent, gartnere, kontorpersonale og krematorieteknikere. Kirkegårdene Vestre Kirkegård blev anlagt i 1881, og er udvidet flere gange. Den parklignende kirkegård med mange træer og store græsflader ligger nær skov og sø. Her finder du også kapellet, kirkegårdskontoret og krematoriet. Østre Kirkegård blev anlagt i 1851, og er byens ældste. Kirkegården er ikke længere i brug til begravelser, men ligger hen som et historisk anlæg nær bymidten. Michael Drewsen, Silkeborgs grundlægger, er begravet her. Kirkegårdskontoret Her aftaler vi højtideligheder i kapellet, begravelser og urnenedsættelser. Alle spørgsmål og aftaler vedrørende gravsteder og deres vedligeholdelse ordnes via kirkegårdskontoret.

3 Side 4 Side 5 Kapellet Kapellet kan være ramme om bisættelse eller begravelse. Kapellet har ca. 200 siddepladser, orgel og teleslynge/ højttaleranlæg. Alle kan benytte kapellet. Når afdøde er medlem af Folkekirken er det gratis. I samme bygning er et mindre lokale, som er egnet til fremvisning, eller den lille højtidelighed. Krematoriet Vi foretager årligt ca kremeringer fra Silkeborg og et stort opland. BEGRAVELSE I KISTE ELLER URNE? Om man vælger den ene eller anden begravelsesform vil ofte være en afvejning mellem: Afdødes ønske om kiste- eller urnebegravelse Familiens tradition og hvad familien finder rigtigt. Økonomi og praktiske overvejelser. Fra kirkegårdens side kan vi rådgive om økonomi og det praktiske. Hvad begravelsen angår, er der ikke nogen stor økonomisk forskel mellem en kistebegravelse og en urnebegravelse med kremering. Hvad gravstedet angår, er der stor forskel på økonomien afhængig af begravelsesformen. Kistegravsteder er store og de skal passes i 25 år efter begravelsen. Det gør gravstedets vedligeholdelse væsentlig dyrere end de mindre urnegravsteders. Urner kan også begraves i kistegravsteder. Urnegravsteder er mindre og de skal kun passes i 10 år efter begravelsen. Dette gør urnegravstedernes vedligeholdelse billigere. Gravstedstypen har også betydning for prisen for vedligeholdelse. Traditionelle gravsteder er dyrere at vedligeholde end plænegravsteder. De billigste gravstedstyper er plænegravsteder, kolumbarium, fællesplæne og skovkirkegård.

4 Side 7 RETTIGHEDER OG PLIGTER Alle borgere bosat i Silkeborg og Mariehøj sogne har ret til at blive begravet på Silkeborg Vestre Kirkegård. For medlemmer af Folkekirken er gravstedet gratis. Ikke-medlemmer skal betale et gebyr for gravstedet. Har man anden tilknytning (f.eks. et familiegravsted) til kirkegården eller sognene har man også ret til begravelse på Silkeborg Vestre Kirkegård. Når du har valgt gravstedet, medfølger pligten til vedligeholdelse. For mange gravsteder gælder at der skal tegnes en obligatorisk vedligeholdelsesaftale for fredningsperioden (10 år for urner, 25 år for kister). For traditionelle gravsteder er valgmulighederne større: du kan selv passe gravstedet kirkegården kan passe gravstedet for et år ad gangen der kan tegnes vedligeholdelsesaftale for fredningsperioden. I alle tilfælde vedligeholder kirkegårdens personale hækkene. Du kan tilkøbe en række ekstra ydelser til gravsteder: Grandækning, forårs- og sommerblomster, buketter, m.m. Urnenedsættelse På Silkeborg Kirkegårde kan du som pårørende altid være med ved urnenedsættelser, også i fællesplæne. Urner sætter vi ned indenfor almindelig arbejdstid samt sidste lørdag i måneden.

5 Side 8 ÅRETS GANG PÅ KIRKEGÅRDEN I januar kvartal udsender vi regninger for vedligeholdelse af gravsteder i den nye sæson. I marts begynder forårsarbejdet. Grandækninger fjernes og thujahække klippes. Ca. 1. april planter vi forårsblomster (stedmoder). Herefter er der i reglen stor travlhed med at færdigklippe hækkene og vedligeholde gravsteder. Mange får tilplantet de gravsteder hvor der har været begravelse i vinterens løb. Ca. 1. maj rydder vi op på plænegravsteder: lanterner, kurve, keramik og anden pynt indsamles. De indsamlede effekter gemmer vi i 2 måneder. Ca. 1. juni udskifter vi forårsblomsterne med sommerblomster (isbegonia m.fl.). Er sommeren regnfattig går der en del tid med at vande de blomster, hvor ekstra vanding er bestilt. I løbet af juli-august klipper vi løvhække og takshække. I september udsender vi regninger for grandækningerne. Sidst i oktober begynder vi at grandække de gravsteder, hvor det er bestilt. Det fortsætter frem til starten af december. Ca. 1. november rydder vi igen op på plænegravstederne, men vi gemmer de indsamlede effekter i 2 måneder.

6 Side 11 VALG AF GRAVSTED På Silkeborg Vestre Kirkegård kan du vælge mellem mange forskellige gravstedstyper. På de følgende sider beskriver vi de enkelte gravstedstyper, samt de vigtigste regler for den pågældende gravstedstype. a) Traditionelt gravsted... (til kister/urner, side 12) b) Plænegravsted med gravsten i bed... (til kister/urner, side 14) c) Gravsted delvis i plæne, delvis med traditionelt anlæg... (til kister/urner, side 16) d) Plænegravsted med valgfri navneplade... (til kister/urner, side 17) e) Plænegravsted med navneplade 1 m 2... (til urner, side 18) f) Plænegravsted med navneplade... (til kister/urner, side 19) g) Plænegravsteder med eller uden navneplade 2 m 2... (til urner, se side 20) h) Plænegravsted med opretstående gravsten (stele)... (til kister/urner, se side 21) i) Skovkirkegård... (til urner, side 22) j) Ny afdeling med gravsteder til børn... (til kister/urner, side 23) k) Kolumbarier... (til urner, side 24) l) Kistefællesplæne og urnefællesplæne... (til kister/urner, side 26) Oversigt... side 27

7 Side 12 a) TRADITIONELT GRAVSTED TIL KISTER/URNER Gravstedets kendetegn er den stedsegrønne hæk, der afgrænser gravstedet. Denne type gravsted tilgodeser familiens ønske om selv at have indflydelse på udformning af gravsten, beplantning, bunddække m.v. Gravstedet kan anlægges og tilplantes på mange forskellige måder kirkegårdens personale kan udføre arbejdet. Fra kirkegårdens side har vi nogle gode råd: Gravstedets overfladeniveau skal passe til omgivelserne. Det er ofte nødvendigt at fjerne eller tilføre jord. Undlad at plante skovtræer. De bliver hurtigt store, og det kan blive meget dyrt at fjerne dem. Bunddække: Hvis du ønsker granitskærver på gravstedet, bør de være max mm. Store skærver gør det besværligt at luge ukrudt. Ønsker du at udplante blomster, er et bed med muldjord en god ide. Brug af ukrudtsdug er ikke tilladt. Ukrudt vokser i øvrigt udmærket oven på fiberdug! Vedligeholdelse af gravstedet Det er den eneste gravstedstype du kan vælge selv at passe men du kan også bestille kirkegården til pasningen. Sommerblomster og grandækning kan du bestille på kirkegårdskontoret.

8 Side 14 b) PLÆNEGRAVSTED MED GRAVSTEN I BED, TIL KISTER/URNER (AFD. B-N, P, S, T) Gravstederne ligger østvendt med en takshæk som baggrund. Mellem gravstenene planter kirkegården stedsegrønne buske/halvbuske eller stauder. Gravsten Udformningen er valgfri. Dog er max. højde 70 cm, max. bredde 70 cm og max. tykkelse 30 cm. Sommerblomster og grandækning kan du bestille på kirkegårdskontoret. I takstbladet kaldes gravstedstypen kombination plæne-anlæg. Beplantning og pynt på gravstedet I bedet foran stenen kan du plante blomster og lave planter efter eget valg. Planter, som er mere end 80 cm høje, eller som på grund af kraftig vækst skader takshæk, plæne eller beplantning mellem gravstenene må ikke forekomme. Du må ikke lægge stenmaterialer som bunddække på gravstedet.

9 Side 16 Side 17 c) GRAVSTED DELVIS I PLÆNE, DELVIS MED TRADITIONELT ANLÆG, TIL KISTER/URNER (AFD. M1) d) PLÆNEGRAVSTED MED VALGFRI NAVNEPLADE TIL KISTER/URNER (AFD. B-N, P, S, T, Y) I den del af gravstedet, der er udlagt som traditionelt gravsted, kan du plante, påsætte gravsten og lægge bunddække efter eget valg men her er nogle gode råd: Gravstedets overfladeniveau skal passe til omgivelserne. Det er ofte nødvendigt at fjerne eller tilføre jord. Undlad at plante skovtræer. De bliver hurtigt for store. Bunddække: Hvis du ønsker granitskærver på gravstedet, må de max. være 8-10 mm. Store skærver gør det besværligt at luge ukrudt. Ønsker du at udplante blomster er et bed med muldjord en god ide. Brug af ukrudtsdug er ikke tilladt. Ukrudt vokser i øvrigt udmærket ovenpå fiberdug! Sommerblomster og grandækning kan du bestille på kirkegårdskontoret. I takstbladet kaldes gravstedstypen kombination plæne-anlæg. Gravstederne er til både kiste- og urnebegravelse. Navnepladen skal overholde følgende krav: Max. størrelse er 120x80 cm (h x b). Overfladen skal være plan og jetbrændt (ru). Skriften skal være indhugget. Der må ikke være fastgjorte figurer (spurve, kors o.l.) på navnepladen. Kirkegårdens personale nedlægger navneplader og vaser. Pynt på gravstedet Godkendte vaser (max. 2 pr. gravsted) kan du købe på kirkegårdskontoret. På gravstedet må du have op til 3 enheder pynt. Det kan være buketter, dekoration, gravlys m.v. Du må ikke plante på gravstedet, heller ikke i rabat mellem plæne og hæk. Vinterpyntning med granguirlander og stedsegrøn dekoration kan du bestille på kirkegårdskontoret.

10 Side 18 Side 19 e) PLÆNEGRAVSTED MED NAVNEPLADE TIL URNER (AFD. D1, N1, G2, H2) f) PLÆNEGRAVSTED MED NAVNEPLADE TIL KISTER/URNER (AFD. F2) Gravstederne er min. 1 m 2, og rummer hver 2 urner. Navnepladen bestiller du på kirkegårdskontoret. Navnepladen er fremstillet af bornholmsk granit ( Moseløkke ) og måler 40x40 cm (afd. G2 og H2) eller 40x50 cm (afd. D1 og N1). Skriften på navnepladerne er indhugget, og der må ikke være fastgjorte figurer på pladen. Kirkegårdens personale nedlægger navneplader og vaser. Vinterpyntning med granguirlander og stedsegrøn dekoration kan du bestille på kirkegårdskontoret. Gravpladserne er ca. 3 m 2, og rummer hver en kiste eller flere urner. Navnepladen bestiller du på kirkegårdskontoret. Navnepladen er fremstillet af bornholmsk granit ( Moseløkke ) og måler 60x60 cm. Skriften på navnepladerne er indhugget, og der må ikke være fastgjorte figurer på pladen. Kirkegårdens personale nedlægger navneplader og vaser. Vinterpyntning med granguirlander og stedsegrøn dekoration kan du bestille på kirkegårdskontoret. Pynt på gravstedet Godkendt vase (max. 1 pr. gravsted) kan du købe på kirkegårdskontoret. På gravstedet må du pynte med op til 3 enheder pynt. Det kan være buketter, dekoration, gravlys m.v. Du må ikke plante på gravstedet. Pynt på gravstedet Godkendt vase (max. 2 pr. gravsted) kan du købe på kirkegårdskontoret. På gravstedet må der pyntes med op til 3 enheder pynt, som kan være buketter, dekoration, gravlys m.v. Du må ikke plante på gravstedet.

11 Side 20 Side 21 g) PLÆNEGRAVSTEDER MED ELLER UDEN NAVNEPLADE TIL URNER (AFD. A1) h) PLÆNEGRAVSTED MED OPRETSTÅENDE GRAVSTEN (STELE) TIL KISTER/URNER (AFD. Y) Plænearealet er udlagt i kvadratiske gravsteder a 2 m 2. Der er plads til op til 4 urner pr. gravsted. Navneplade Der er 3 muligheder: Anonymt gravsted uden navneplade Navneplade i bornholmsk granit nedlagt i plænen Navneplade i marmor med bronzebogstaver indsat i muren, se billedet. Navneplader bestiller du på kirkegårdskontoret. Navnepladen til plænen måler min. 40x40 cm og max. 60x60 cm. Skriften på navnepladen er indhugget, og der må ikke være fastgjorte figurer på pladen. Kirkegårdens personale nedlægger navneplader og vaser. Pynt på gravstedet Godkendt vase (max. 2 pr. gravsted) kan du købe på kirkegårdskontoret. På gravstedet må du pynte med op til 3 enheder pynt. Det kan være buketter, dekoration, gravlys m.v. Du må ikke plante på gravstedet. Vinterpyntning med granguirlander og stedsegrøn dekoration kan du bestille på kirkegårdskontoret. Gravstederne kan anvendes til både kiste- og urnebegravelse. Gravstenen skal overholde følgende krav: højde min. 60 cm. Stenens bredde og dybde må højst være 2/3 af højden. Stenen skal stå med facade mod øst, og den skal kunne stå uden bagstøtte, men må gerne stå på en sokkel. Stelen skal stå sikkert, evt. fastgøres den på fundament. Pynt på gravstedet Godkendt vase (max. 2 pr. gravsted) kan du købe på kirkegårdskontoret. På gravstedet må du pynte med op til 3 enheder pynt. Det kan være buketter, dekoration, gravlys m.v. Du må ikke plante på gravstedet. Vinterpyntning med stedsegrøn dekoration kan du bestille på kirkegårdskontoret. En gravsten der er højere end den er bred, kaldes en stele. Gravstenens udformning er valgfri, dog skal højden være min. 60 cm, bredde og dybde må højst være 2/3 af højden.

12 Side 22 Side 23 i) SKOVKIRKEGÅRD ANONYME GRAVSTEDER I NATUREN TIL URNER j) NY AFDELING MED GRAVSTEDER TIL BØRN Skovkirkegården tages først i brug efter kirkegårdsbestyrelsens nærmere beslutning. I den blandede løv- og nåleskov (i kirkegårdens nordlige ende) kan vi nedsætte urner. Den naturlige skov og dens græsser, bregner, urter m.m. bevares. Pr. urne beregnes 1 m 2, og der kan udtages op til 4 urnepladser. Du kan forny gravstedet ved udløb af fredningsperioden. Pynt Nedgravede urner må ikke markeres med gravsten, trækors el.a. synlige mindesmærker. I skoven er det forbudt at sætte gravlys, vaser, potteplanter, afskårne blomster, kranse og anden pynt. Blomster og anden pynt må du lægge på blomsterplads ved skovkirkegårdens indgang. Afdelingen for børnebegravelser tages først i brug efter kirkegårdsbestyrelsens nærmere beslutning. På et lille område nær skoven er afdelingen under projektering (2013). Det vil blive muligt at foretage både kiste- og urnebegravelser. På afdelingen ønsker kirkegårdsbestyrelsen at opstille en skulptur. Skulpturen Bæreren er udformet af sten- og billedhugger Filip Møller. Det skal være muligt at foretage både anonyme begravelser i plæne og begravelser i andre gravstedstyper detaljerne er ikke færdige. For børn begravet i kiste gælder andre fredningstider end for voksne: år: 10 år år: 20 år Over 10 år: 25 år (som for voksne) For børn begravet i urne er fredningstiden 10 år.

13 Side 24 k) KOLUMBARIER TIL URNER Denne gravstedstype finder du kun få steder i Danmark. På Silkeborg Vestre Kirkegård har vi to forskellige typer: I afdeling COL står urnerne på hylder, synlige for enhver, men bag en låst dør som familien får udleveret en nøgle til. Hvert gravsted rummer 2 urner. I afdelingerne UHAL (Urnehal) og UMUR (Urnemur) står urnerne i nicher bag en navneplade af marmor. Hvert gravsted rummer op til 3 urner. Krav til urner I kolumbarierne skal urner være af bestandigt materiale (brændt ler f.eks.). I afdeling COL skal navnet stå på urnen. Navneplader til urnehal og urnemur bestiller du på kirkegårdskontoret. Samme sted kan du købe kobber-kummer til beplantning og vaser af kobber. Kummer og vaser fastgør vi ved gravstedet. Pynt på gravstedet Du må kun pynte med levende blomster, planter og pyntegrønt. Brug af levende lys er forbudt. Ligeledes er det forbudt at bruge søm, skruer, kroge og andet som fastgøres i murværket. Udplantning af blomster samt vinterpyntning med granguirlander kan du bestille på kirkegårdskontoret.

14 Side 26 l) KISTEFÆLLESPLÆNE OG URNEFÆLLESPLÆNE ( DE UKENDTES GRAV ) Fællesplæne er en meget enkel gravstedstype. Hvis det er vigtigt for dig, at familie/ægtefælle begraves i samme gravsted, anbefaler vi gravstedstyperne beskrevet side 17, 20 eller 22. Her er der også mulighed for anonym begravelse uden besvær med pasning af et gravsted disse gravsteder kan også fornyes, og de er kun marginalt dyrere end fællesplæne. Vi har to fællesplæner, den ene til kister og den anden til urner. Ved erhvervelse af gravsted bruges altid næste plads i rækken, og hvert gravsted rummer en kiste eller en urne. Gravstederne er uden monumenter og navne. Ved plænerne ligger en fælles blomsterplads. Pynt på fællesplænerne Kun på blomsterpladsen må du lægge buketter, vinterkranse o.l. OVERSIGT OVER GRAVSTEDSTYPERNE Side Til kiste Til urne Antal gravpladser Fornyelse mulig obligatorisk a) Traditionelt gravsted, kiste 12 X X 1-flere X X a) Traditionelt gravsted, urne 12 X 2-flere X X b) Plænegravsted m. gravsten i bed 14 X X 1-flere X X X c) Gravsted delvis plæne, delvis traditionel d) Plænegravsted med valgfri navneplade 16 X X 1-flere X X X 17 X X 1-flere X X X e) Plænegravsted med 18 X 2 X X X navneplade 1 m 2 f) Plænegravsted med 19 X X 1-flere X X X navneplade 3 m 2 g) Plænegravsted m/u 20 X 4 X X X navneplade 2 m 2 h) Plænegravsted med stele 21 X X 1-flere X X X Pynt på gravstedet tilladt i) Skovkirkegård 22 X 1-4 X X X j) Børneafdeling 23 X X 1 X X X k) Kolumbarier 24 X 2, evt. 3 X X X l) Kistefællesplæne 26 X X 1 X X l) Urnefællesplæne 26 X 1 X X Pynt på blomsterplads Side 27

15 Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Vestergade 100, 8600 Silkeborg Telefon: Telefax:

Balle Kirkegård BALLE KIRKEGÅRD

Balle Kirkegård BALLE KIRKEGÅRD Balle Kirkegård BALLE KIRKEGÅRD 1 2 Balle Kirkegård Balle Kirkegård består af 2 afdelinger: Den gamle afdeling, omkring kirken, er traditionelt anlagt med gravsteder, der er indhegnet med stedsegrønne

Læs mere

på kirkegårdene ved Vig kirke

på kirkegårdene ved Vig kirke på kirkegårdene ved Vig kirke www.vigkirke.dk Gravsteder på kirkegårdene ved Vig kirke Her en orientering og et tilbud til dem, der skal have passet et gravsted. Vig Kirkes menighedsråd vil med denne folder

Læs mere

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted

Sæby Kirkegård. Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Nyttige oplysninger ved valg af gravsted Sæby Kirkegård Har et areal på 30.000 m2, og rummer 2850 kistegravsteder og 800 urnegravsteder. Den ældste del af den nuværende kirkegård blev indviet

Læs mere

Urnegravsted med anlæg.

Urnegravsted med anlæg. Urnegravsted med anlæg. Gravstedstyperne omfatter gravsteder med plads til 2 urner. Gravstedet er 1x 1 meter. Gravstederne er private. Dvs. man må selv stå for pasning. Kirkegården kan mod betaling stå

Læs mere

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2015 Indledning Takstoversigt gældende for 2015 for Ikast Kirkegårde. Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af satser og retningslinier udgivet af Ikast-Brande

Læs mere

En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD

En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD En vejledning ved valg af gravsted på NORDBORG KIRKEGÅRD Det rigtige gravsted Denne folder henvender sig til familien, der skal vælge gravsted. Valg af gravsted er en beslutning, som rækker mange år frem,

Læs mere

TAASTRUP NYKIRKE Kirkegårdskontoret Birkedalsvej 2 2630 Taastrup Email: kg@taastrupnykirke.dk Tlf: 70 10 02 16 Fax: 43 99 65 69 Regulativ for kirkegårdens afdeling 11 nr. 001-260. Anvendelse: Afdelingen

Læs mere

VEDTÆGT. Silkeborg Kirkegårde og Krematorium. Silkeborg Kommune, Silkeborg Provsti, Århus Stift. for

VEDTÆGT. Silkeborg Kirkegårde og Krematorium. Silkeborg Kommune, Silkeborg Provsti, Århus Stift. for VEDTÆGT for Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Silkeborg Kommune, Silkeborg Provsti, Århus Stift 2014 A. Kirkegårdenes og Krematoriets bestyrelsesforhold 1 Silkeborg Østre og Vestre kirkegård og Silkeborg

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog

Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Hedensted St. Dalby Kirkegårde Informationskatalog Dødsfald Valg af gravsted Valg muligheder af ydelser Prisliste for diverse ydelser 1 Indledning Tanken bag dette informationskatalog er, at kunne give

Læs mere

Søndersø Kirkegård - en vejledning

Søndersø Kirkegård - en vejledning 12 Søndersø Kirkegård - en vejledning Vejledning vedrørende gravsteder Denne vejledning vil kort oplyse om de forskellige former for kiste- og urnegravsteder, der i dag findes på SØNDERSØ KIRKEGÅRD, som

Læs mere

Valg af gravsted. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Valg af gravsted. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Valg af gravsted Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Døden er naturlig, men kan være svær for de efterladte. Der er forskellige praktiske ting, der skal tages stilling til i forbindelse med begravelsen.

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Østre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Østre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 16 Side 2 af 16 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde?

GRAVSTED KERTEMINDE KIRKEGÅRD. Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? GRAVSTED PÅ KERTEMINDE KIRKEGÅRD Hvilken gravstedsform kan vi vælge, og hvad vil det betyde? Der er mange ting at tage stilling til i forbindelse med et dødsfald. Oven i sorgen skal der her og nu træffes

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015. Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2015 1/12 2014-1/12 2015 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

Assens Provsti Gias ydelser

Assens Provsti Gias ydelser Assens Provsti Gias ydelser Pleje og Vedligehold (1 års aftaler) Gennemgang ca. hver 3. uge i sæsonen Lugning Almindelig beskæring Indsamling af buketter Rivning og fejning Opsamling af løv Rensning af

Læs mere

Vejledning med priser 2015

Vejledning med priser 2015 Vejledning med priser 2015 På Gjellerup Kirkegård findes forskellige gravstedsformer: 1. Traditionelle gravsteder i forskellige størrelser. 2. Plænegrave med og uden mindesten. 3. Urnegrave i særlig indrettet

Læs mere

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder

RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE. Information om gravsteder RYE OG KIRKE SONNERUP KIRKEGÅRDE Information om gravsteder BEGRAVELSE OG BISÆTTELSE Handlingen i kirken samt erhvervelse af gravsted i fredningstiden, er gratis for medlemmer af folkekirken, der bor eller

Læs mere

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde.

Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. Vonge og Øster Nykirke kirkegårde. 1 Vejledning. Denne pjece er lavet for at give brugerne af kirkegården indsigt i, hvilke begravelsesformer der kan vælges inden for kistebegravelse og urnenedsættelse

Læs mere

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2017

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2017 TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2017 Indledning Takstoversigt gældende for 2017 for Ikast Kirkegårde. Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af satser og retningslinier udgivet af Ikast-Brande

Læs mere

Løsning kirkegård. Denne folder oplyser om begravelsesformer, vedligeholdelser, fredningsperioder, priser m.m.

Løsning kirkegård. Denne folder oplyser om begravelsesformer, vedligeholdelser, fredningsperioder, priser m.m. Løsning kirkegård Denne folder oplyser om begravelsesformer, vedligeholdelser, fredningsperioder, priser m.m. Begravelsesformer Fredningsperioder Kister25 år, urner 10 år.( Egetræ's kister har dobbelt

Læs mere

VEDTÆGT. Silkeborg Kirkegårde og Krematorium. Silkeborg Kommune, Silkeborg Provsti, Århus Stift. for

VEDTÆGT. Silkeborg Kirkegårde og Krematorium. Silkeborg Kommune, Silkeborg Provsti, Århus Stift. for VEDTÆGT for Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Silkeborg Kommune, Silkeborg Provsti, Århus Stift A. Kirkegårdenes og Krematoriets bestyrelsesforhold 1 Silkeborg Østre og Vestre kirkegård og Silkeborg

Læs mere

Kirkegården Frederikskirken i Skåde

Kirkegården Frederikskirken i Skåde Kirkegården Frederikskirken i Skåde 1 Frederikskirkens kirkegård Kirkegårdskontoret: 86 27 78 68 mandag-fredag kl. 9-12 Kirkegårdsleder: Thomas Brevik tcb@km.dk 40 12 30 10 træffetid tirsdage 9-12.30,

Læs mere

Anlæg og pasning af gravsteder

Anlæg og pasning af gravsteder Anlæg og pasning af gravsteder Gravstedstyper På de tre kommunale kirkegårde Almen-, Søndre- og Østre Kirkegård findes følgende gravstedstyper: Traditionelle kistegrave Denne type gravsteder giver mulighed

Læs mere

Gravsteder Bispebjerg kirkegård

Gravsteder Bispebjerg kirkegård Gravsteder Bispebjerg kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Bispebjerg Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor

Læs mere

Kirkegården Frederikskirken i Skåde

Kirkegården Frederikskirken i Skåde Kirkegården Frederikskirken i Skåde 1 Frederikskirkens kirkegård Hermed en kort orientering om de forskellige former for gravsteder på kirkegården, samt vedtægter m.m. Efter forudgående aftale vil besigtigelse

Læs mere

Begravelser og gravsteder

Begravelser og gravsteder Begravelser og gravsteder Vejledning Denne folder er ment som en hjælp til orientering om forhold og muligheder på Ølstykke Kirkegårde i forbindelse med begravelser og bisættelser. Indhold Begravelser

Læs mere

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER

Aars Kirkegårde Velkommen til Aars Kirke GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 INTRODUKTIONSFOLDER TIL AARS KIRKE OG KIRKECENTER Aars Kirkegårde GRAVSTEDS- OG YDELSESOVERSIGT FOR 2014 Indholdsfortegnelse FORORD... 2 GRAVSTEDSTYPER KIRKEGÅRDEN BLÅBÆRDALEN... 3 Lynghaven (park og natur gravsted 2 urnepladser)...3 Stauderhaverne (park

Læs mere

Gravsteder sundby kirkegård

Gravsteder sundby kirkegård Gravsteder sundby kirkegård Kære pårørende Denne oversigt er udarbejdet til familien, som skal vælge gravsted på Sundby Kirkegård. Det er vigtigt at vælge rigtigt fra begyndelsen; I skal derfor ikke forhaste

Læs mere

Løgumkloster kirkegård

Løgumkloster kirkegård Løgumkloster kirkegård Klostergade 7 6240 Løgumkloster Tlf.:7474 5243 Kontortid mandag til fredag fra kl. 9,30 til 10.00 Udover denne tid kan vi træffes på tlf..: 4084 2494 Indhold: Indhold 2 Div. Orientering

Læs mere

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning

Takster for. Aabenraa Kirkegård. pr. 1. januar 2014. Aabenraa Sogn. Afregning Afregning Afregning for kirkegårdens ydelser sker forud for 1/2 år ad gangen, således at fakturaer vedr. vedligeholdelse og blomster udsendes primo året, mens fakturaer vedr. grandækning mv. udsendes medio

Læs mere

Anmodning om begravelse eller bisættelse foretages til Kirkekontoret.

Anmodning om begravelse eller bisættelse foretages til Kirkekontoret. Vejledning Denne vejledning vil kort orientere om de forskellige former for kisteog urnegravsteder, der forefindes på kirkegården ved Grindsted Kirke. Efter forudgående aftale vil besigtigelse og vejledning

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 0,4 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing-Skjern Provstier 2014 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister

Læs mere

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård

MERN MENIGHEDSRÅD. Kirkegå rdståkster. for Mern kirkegård MERN MENIGHEDSRÅD Kirkegå rdståkster for Mern kirkegård Takster gældende for 1. april 2011 31. marts 2012 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt Begravelse og urnenedsættelse er opdelt i 3 takstgrupper:

Læs mere

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE

KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE KIRKEGÅRDSTAKSTER FOR VORDINGBORG KIRKEGÅRDE Takster gældende fra 1. januar 2015 31. december 2015 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE VED VORDINGBORG KIRKE Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og

Læs mere

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti

Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Kirkegårdstakster for Skanderborg provsti Omkostningsbaserede kirkegårdstakster (Følgende gælder for alle aftaler indgået fra den 1. januar 2011) Kirkegårdstakster skal fremover følge de statslige regler

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015

Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 0,5 Takster for kirkegårdene i Ringkøbing Provsti 2015 D. Takster Erhvervelse og fornyelse af gravsteder. Fredningstiden er 25 år for kister/15 år for urner. Barnegravsteder 15 år. Egetræskister eller

Læs mere

Almen Kirkegårds kapel

Almen Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt H.A. Boss, blev opført i 1891 i nyromansk stil af røde mursten med skifertag og ligger med indkørsel fra Hasserisgade. I kapellet findes der 130 siddepladser,

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Vestre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Vestre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Vestre Kirkegård Horsens Kirkegårde den 14. oktober 2014 Side 1 af 18 Side 2 af 18 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

Søndre Kirkegårds kapel

Søndre Kirkegårds kapel s kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt K.W. Orland, blev opført i 1933. Kapellet er udvendig beklædt med granitkvadre og på østgavlen over hovedindgangen er indhugget en engel af billedhugger Frantz

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd. Februar 2011 Dødsanmeldelsen Dødsfaldet anmeldes til begravelsesmyndigheden snarest og senest 2 dage efter dødsfaldet.

Læs mere

Østre Kirkgårds Kapel

Østre Kirkgårds Kapel Østre Kirkgårds Kapel Kapellet, der er tegnet af arkitekt Logan Nørgaard, blev indviet i 1969. Bygningen er opført i rød tegl. I kapellet findes der 100 siddepladser, og der er installeret teleslynge.

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2015 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Nogle afdelinger vedligeholdes af kirkegårdens ansatte, i andre afdelinger må du gerne selv anlægge og vedligeholde gravstedet.

Nogle afdelinger vedligeholdes af kirkegårdens ansatte, i andre afdelinger må du gerne selv anlægge og vedligeholde gravstedet. Hørup kirkegård Denne folder giver et overblik over Hørup kirkegård og gennemgår de forskellige gravstedsformer på kirkegården, med henblik på at du kan træffe det bedst mulige valg for dig og din familie.

Læs mere

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2006

TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2006 TAKSTOVERSIGT IKAST KIRKEGÅRDE 2006 Indledning Hermed taksoversigt gældende for 2006 for Ikast Kirkegårde. Taksterne er gældende for 1 år og er fastsat på baggrund af satser og retningslinier udgivet af

Læs mere

Takster / / Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde

Takster / / Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Takster 2016 1/12 2015-1/12 2016 Brande - Uhre - Skærlund kirkegårde Erhvervelse af gravsted Gravsteder kan erhverves på Gamle, Vestre, Østre, Uhre og Skærlund kirkegårde. Erhvervelsen er gratis for folkekirkemedlemmer.

Læs mere

Ejby Kirke og Kirkegård

Ejby Kirke og Kirkegård Ejby Kirke og Kirkegård Indhold Om Ejby Kirke... 3 Det traditionelle gravsted... 4 Det traditionelle urnegravsted... 4 Urne- og kistegravplads i fællesgrav... 4 Urne- og kistegravplads under plade i græs...

Læs mere

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD

BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD BRUGERARK FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD Takster gældende fra: 1. januar 215 31. december 215 TAKSTER PR. 1. JANUAR 215 GÆLDENDE FOR SVOGERSLEV KIRKEGÅRD INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse, Begravelse og

Læs mere

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE

TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE TAKSTBESTEMMELSER GÆLDENDE FOR MENIGHEDSRÅD I HOLBÆK KOMMUNE Nye Grundtakster pr.1/4-2011. Taksterne er opdelt i 3 grupper som følger Tillagt 4,138 % pr. 1.jan. 2013 GÆLDENDEN PR. 1. febr. 2013 TAKSTGRUPPE

Læs mere

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017

Svendborg Provsti. Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017 Svendborg Provsti Kirkegårdstakster gældende pr. 1. januar 2017 Dette skema er beregnet med en fredningstid på henholdsvis 10 år for urner og 20 år for kister. Har man andre fredningstider betales forholdsmæssigt.

Læs mere

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Nordre Kirkegård

Tillæg til. VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde. Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder. Nordre Kirkegård Tillæg til VEDTÆGT for Horsens Kirkegårde Beskrivelse og særlige bestemmelser for gravsteder Nordre Kirkegård Horsens Kirkegårde, den 14. oktober 2014 Side 1 af 6 Side 2 af 6 Generelt Disse beskrivelser

Læs mere

PRISLISTE. Center for Kirkegårde

PRISLISTE. Center for Kirkegårde PRISLISTE 2013 Center for Kirkegårde 2 Foto: P. Wessel KØB AF GRAVSTED Det er ikke muligt at nævne alle gravstedstyper og størrelser her. De enkelte kirkegårde udvikler i disse år nye gravstedstyper, som

Læs mere

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT

Tønder Kirkegård. Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT Tønder Kirkegård Tønder Provsti TAKSTOVERSIGT 2015 Tønder Kirkegård. Ribelandevej 47. 6270 Tønder. Tlf. 21 26 08 80. Telefontid: 8.00 til 14.00. Træffes efter aftale E-mail: tonder-kirkegaard@mail.tele.dk

Læs mere

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård En vejledning ved valg af gravsted Hvilke tanker gør man sig om valg af gravsted? Nogle har selv valgt deres gravsted, men hvis det ikke er sket. Står de efterladte

Læs mere

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård

Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård Bramming kirkegårde Sct. Ansgar Kirkegård En vejledning ved valg af gravsted Hvilke tanker gør man sig om valg af gravsted? Nogle har selv valgt deres gravsted, men hvis det ikke er sket. Står de efterladte

Læs mere

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI

BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI BRUGERARK FOR ROSKILDE KIRKEGÅRDE I ROSKILDE DOMPROVSTI Takster gældende fra: 1. januar 213 31. december 213 Kirkegårdenes kontor Kong Magnus Vej 13 4 Roskilde Tlf. 4635 89 www.roskilde-kirkegaarde.dk

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2015 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for urnegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne URNEGRAVSTEDER Servitutter på urnegravsteder Gravstedet købes for 10 år, som er fredningstiden

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2012 Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2012 Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder... 3 Forlængelse af brugsret...

Læs mere

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde

BETALINGSREGLEMENT. for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE. Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde BETALINGSREGLEMENT for ÅRHUS KOMMUNES KIRKEGÅRDE Gældende fra 1. marts 2010 for Nordre og Vestre kirkegårde 2 1.0. Almindelige regler - gældende for såvel de obligatoriske som de "frivillige" takster,

Læs mere

Kirkega rdstakster. for. kirkega rde

Kirkega rdstakster. for. kirkega rde k2 Indsætte egen kirke/kirker Kirkega rdstakster for Keldby og Elmelunde kirkega rde Takster gældende for 1. januar 31. december 2015 Taksterne for Erhvervelse og fornyelse samt begravelse og urnenedsættelse

Læs mere

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald

Nødebo og Gadevang kirkegårde. Vejledning ved dødsfald Nødebo og Gadevang kirkegårde Vejledning ved dødsfald Nødebo-Gadevang Menighedsråd April 2016 Ved et dødsfald er der midt i sorgen mange praktiske ting, der skal tages vare på i forbindelse med bisættelse

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2015 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Jyllinge Kirkegård TAKSTER

Læs mere

Praktisk information ved dødsfald

Praktisk information ved dødsfald CENTER FOR BYENS ANVENDELSE Teknik og Miljø Aarhus Kommune Praktisk information ved dødsfald Aarhus Kommunes Kirkegårde Januar 2016 www.aarhus.dk/kirkegaarde Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske ved et

Læs mere

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne

HØRSHOLM KIRKEGÅRD. Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder. Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne HØRSHOLM KIRKEGÅRD Beskrivelse af forskellige afdelinger for kistegravsteder Hørsholm, Kokkedal og Rungsted sogne KISTEGRAVSTEDER Servitutter på kistegravsteder Til én jordbegravelse købes et gravsted

Læs mere

TAKSTER 1.1 31.12 2012

TAKSTER 1.1 31.12 2012 Frederikshavn Provsti AALBORG STIFT TAKSTER 1.1 31.12 2012 for kirkegårdene i Frederikshavn provsti Frederikshavn kommune, Aalborg Stift D. TAKSTER 30 De i 31-40 anførte takster reguleres årligt af provstiudvalget

Læs mere

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER

D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 2010 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE ERHVERVELSE OG FORNYELSE AF GRAVSTEDER D. TAKSTER PR. 1. OKTOBER 21 GÆLDENDE FOR KIRKEGÅRDENE I GL. ROSKILDE KOMMUNE INDLEDNING. Taksterne for Erhvervelse og fornyelse, Begravelse og urnenedsættelse, Benyttelse af kirke og kapel samt Kremation

Læs mere

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012

Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Ydelser og takster Vedsted Kirkegård 2012 Taksterne er fastsat af Jammerbugt Provsti som grundbeløb der reguleres en gang årligt. Faktor 2012 = 36,05 Henvendelse om gravsteder kan ske til kirkegårdskontoret

Læs mere

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde

Kirkegårdstakster & Ordensregler. for. Magleby & Borre Kirkegårde Kirkegårdstakster & Ordensregler for Magleby & Borre Kirkegårde Takster gældende for 1. jan. 2015 31. dec. 2015 I. Medlem af folkekirken Inden for komm. Ved Medlem af folkekirken Indenfor komm. forstås

Læs mere

Kursus Kirkegård Kirkebakken 9 7400 Herning

Kursus Kirkegård Kirkebakken 9 7400 Herning Vangen 297 Gravsted: K 1 3 003 Gravstedsbrev Gravstedsrettens indehaver(e): Vangen 297 Indehavers cprnr.: 150842-1542 Gravstedsretten er erhvervet den, med fornyelse den 13. juli 1996, og udløber den 31.

Læs mere

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster

Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. D. Takster Omregningsfaktoren ganges med tallet i rubrikken for at få prisen i kr. Omregningsfaktoren for 2012 er 39,5. D. Takster A. en reguleres hvert år med omregningsfaktoren, som udsendes fra Ribe Stift til

Læs mere

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014.

Takster og vejledning for erhvervelse, fornyelse, ren- og vedligeholdelse mv. af gravsteder på kirkegårde i året 2014. Holstebro Provsti Kirkestræde 9A Tlf. 96 10 08 63 E-mail: holstebro.provsti@km.dk Menighedsrådene i Holstebro Provsti, Viborg Stift Bedes omdelt til kasserer, kirkeværge, graver og kirkegårdsleder. Januar

Læs mere

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009)

Takstregulativ for Hjallese provsti. gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Takstregulativ for Hjallese provsti gældende fra 1. januar 2010 (2. udgave 18. december 2009) Indholdsoversigt: Side Erhvervelse af gravsteder... 2 Reservering af gravsteder... 3 Fornyelse af gravsteder...

Læs mere

Vedtægter FOR DE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE

Vedtægter FOR DE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE Vedtægter FOR DE KOMMUNALE KIRKEGÅRDE Indhold Ledelse og administration... 1 Dødsfald... 1 Begravelser og urnenedsættelser... 3 Kister og urner... 3 Gravsteder... 4 Erhvervelse og fornyelse af gravsteder...

Læs mere

anlæg og pasning af gravsted

anlæg og pasning af gravsted anlæg og pasning af gravsted Foto: Lars Gundersen Foto: Lars Gundersen anlæg og pasning af gravsted Når du har valgt et gravsted, skal du tage stilling til, hvordan anlægget skal se ud. Det vil sige, hvilke

Læs mere

TAKSTER 2015. Erhvervelse af brugsret til gravsteder: Alle beløb er momsfri. Fornyelse af brugsret til gravsteder:

TAKSTER 2015. Erhvervelse af brugsret til gravsteder: Alle beløb er momsfri. Fornyelse af brugsret til gravsteder: TAKSTER 2015 1. januar 2015 Med baggrund i udmeldte retningslinjer fra Thisted provsti fastsættes følgende takster: Erhvervelse af brugsret til gravsteder: Medlemmer af folkekirken: Ved erhvervelse af

Læs mere

VEDTÆGT. Silkeborg Kirkegårde og Krematorium. Silkeborg Kommune, Silkeborg Provsti, Århus Stift. for

VEDTÆGT. Silkeborg Kirkegårde og Krematorium. Silkeborg Kommune, Silkeborg Provsti, Århus Stift. for VEDTÆGT for Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Silkeborg Kommune, Silkeborg Provsti, Århus Stift 2016 A. Kirkegårdenes og Krematoriets bestyrelsesforhold 1 Silkeborg Østre og Vestre kirkegård og Silkeborg

Læs mere

Pleje og vedligehold. Momsbelagt

Pleje og vedligehold. Momsbelagt Pleje og vedligehold Momsbelagt 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 1102 Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser Ja 1103 Pleje og vedligeholdelse 3 kistepladser Ja 1104 Pleje og vedligeholdelse

Læs mere

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn

Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser. Kirkegårdene i Hover Sogn En Orientering om de praktiske og økonomiske forhold i forbindelse med Bisættelser og Begravelser På Kirkegårdene i Hover Sogn Orientering Side 3 : Fredningstider Legat begrebet på kirkegårde Side 4 Side

Læs mere

D. Takster. Kirkegårdstakster gældende for Holbæk Provsti fra 1. januar 2017

D. Takster. Kirkegårdstakster gældende for Holbæk Provsti fra 1. januar 2017 D. Takster Kirkegårdstakster gældende for Holbæk Provsti fra 1. januar 2017 Version 2 Taksterne gælder for en fredningstid for kister på 25 år og for urner 10 år. Taksterne er fastsat af Holbæk Provsti

Læs mere

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke

Min sidste vilje. Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min sidste vilje Udarbejdet af Silkeborg Kirkegårde og Krematorium og Silkeborg Kirke Min Sidste Vilje Ved at udfylde Min Sidste Vilje hjælper du din familie med at træffe nogle af de mange valg, der er

Læs mere

Kirkegårdsregulativ for Korup Kirkegård 2015

Kirkegårdsregulativ for Korup Kirkegård 2015 Kirkegårdsregulativ for Korup Kirkegård 2015 Korup Kirke Kirkegårdsregulativ Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Udvalget for Korup Kirkegård... 3 2. Ordensregler / Bestemmelser... 4 3. Diverse øvrige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGT For. A. Kirkegårdens bestyrelses forhold

VEDTÆGT For. A. Kirkegårdens bestyrelses forhold RIBE STIFTSØVRIGHED VEDTÆGT For Give, Farre og Vorslunde kirkegårde Grene provsti Vejle kommune Ribe Stift A. Kirkegårdens bestyrelses forhold l. Kirkegårdene ejes af Give, Farre og Vorslunde kirker og

Læs mere

Ønsker ved Min Sidste Rejse

Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse 1 Ønsker ved Min Sidste Rejse Min Sidste Rejse er et redskab, som kan rådgive dine pårørende, når dagen kommer, hvor de skal arrangere din begravelse. Erfaringer viser, at det giver familien

Læs mere

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD

VEDTÆGTER MÅLØV KIRKEGÅRD VEDTÆGTER for MÅLØV KIRKEGÅRD Ballerup-Furesø Provsti Helsingør Stift KIRKEGÅRDENS BESTYRELSESFORHOLD Kirkegården ejes af Måløv kirke og bestyres af Måløv Sogns Menighedsråd 1. Kirkegårdens drift forestås

Læs mere

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

VEDTÆGT. for Odden Kirkegård. Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold VEDTÆGT for Odden Kirkegård Ods og Skippinge Provsti Odsherred Kommune Roskilde Stift 2013 A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold Kirkegården ejes af Odden kirke og bestyres af Odden menighedsråd. 1 2 Kirkegårdens

Læs mere

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder:

Nyborg Kirkegårde. Gravstedssydelser. Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Pleje og vedligeholdelse af individuelle gravsteder: Individuelle gravsteder er små afgrænsede arealer med forskellige anlægstyper, der er sammensat af delelementer. Kistegravsteder er typisk 3 eller 6

Læs mere

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted

Notat. Ubemidlede betaling for gravsted Ubemidlede betaling for gravsted Dato: 20. oktober 2014 Sagsbehandler Marjun Egholm I anledning af nogle konkrete henvendelser om begravelse af ubemidlede har Kirkeministeriet udarbejdet dette notat. 1.

Læs mere

Ydelsenr. Navn Momsbelagt Pris 2013 Pris 2014 (2013-priser + 0,4%) 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 728,44 731,35 1102 Pleje og

Ydelsenr. Navn Momsbelagt Pris 2013 Pris 2014 (2013-priser + 0,4%) 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 728,44 731,35 1102 Pleje og Ydelsenr. Navn Momsbelagt Pris 2013 Pris 2014 (2013-priser + 0,4%) 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 728,44 731,35 1102 Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser Ja 1.092,68 1097,05 1103 Pleje

Læs mere

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2013

ROSKILDE DOMPROVSTI. Kirkegårdenes Brugerark. med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2013 ROSKILDE DOMPROVSTI Kirkegårdenes Brugerark med takster og oplysninger til brugerne gældende for 2013 Brugerarket er fælles for alle kirkegårde i provstiet med justering for Himmelev Sogns Kirkegård Kirkegårdstakster

Læs mere

VEDTÆGT. Silkeborg Kirkegårde og Krematorium. Silkeborg Kommune, Silkeborg Provsti, Århus Stift. for

VEDTÆGT. Silkeborg Kirkegårde og Krematorium. Silkeborg Kommune, Silkeborg Provsti, Århus Stift. for VEDTÆGT for Silkeborg Kirkegårde og Krematorium Silkeborg Kommune, Silkeborg Provsti, Århus Stift 2017 A. Kirkegårdenes og Krematoriets bestyrelsesforhold 1 Det er Silkeborg Kirkegårde og Krematoriums

Læs mere

Ydelser og takster Aaby kirkegård 2017

Ydelser og takster Aaby kirkegård 2017 Ydelser og takster Aaby kirkegård 2017 Aaby kirkegårdskontor Kirkevej 21-9440 Aabybro Tlf. 98244100 - mandag til fredag kl. 10-11 kirkegaard@aabysogn.dk Erhvervelse og fornyelse af gravsted Man får brugsretten

Læs mere

Ydelsenr. Navn Momsbelagt Gammel' pris 2014 Ny pris pr. 1. okt. 2014 incl.0,5 % stigning 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 731,35 735,01

Ydelsenr. Navn Momsbelagt Gammel' pris 2014 Ny pris pr. 1. okt. 2014 incl.0,5 % stigning 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 731,35 735,01 Ydelsenr. Navn Momsbelagt Gammel' pris 2014 Ny pris pr. 1. okt. 2014 incl.0,5 % stigning 1101 Pleje og vedligeholdelse 1 kisteplads Ja 731,35 735,01 1102 Pleje og vedligeholdelse 2 kistepladser Ja 1097,05

Læs mere

Snejbjerg kirkegård. - En vejledning

Snejbjerg kirkegård. - En vejledning Snejbjerg kirkegård - En vejledning Indholdsfortegnelse Snejbjerg Kirkegård.2 Gravstedsformer.2 Traditionel gravsteder...3 Kombinations gravsteder..4 Plæne kiste / urnegrave med mindeplade..4 Urnegrave

Læs mere

VEDTÆGT. for. HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold.

VEDTÆGT. for. HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. VEDTÆGT for HVIDBJERG og LYNGS kirkegårde STRUER provsti, STRUER kommune VIBORG stift. A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold. 1. Kirkegårdene ejes af Hvidbjerg og Lyngs kirker og bestyres af Hvidbjerg-Lyngs-Jegindø

Læs mere

Takstblad 2017 for Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev kirkegårde

Takstblad 2017 for Longelse - Fuglsbølle - Skrøbelev kirkegårde Kirkernes takster 2017 Der betales for pyntning i forbindelse med bryllup og begravelse. En kirkepyntning foretaget af graveren koster kr. 260,00 inkl. moms + forbrug af blomster og lys. Man kan også vælge

Læs mere

Vedtægt og takster. Aabenraa kirkegård VEDTÆGTER 4.11.2009 VEDTÆGT FOR

Vedtægt og takster. Aabenraa kirkegård VEDTÆGTER 4.11.2009 VEDTÆGT FOR VEDTÆGTER 4.11.2009 I forbindelse med nye takster pr. 1/7 2012 er takster flyttet til selvstændigt takstblad. Revideret 27/5 2013 vedr. tilføjelse af stauder m. plade på fælles sten samt nye ordensregler.

Læs mere

L E M V I G K I R K E G Å R D V E J L E D N I N G

L E M V I G K I R K E G Å R D V E J L E D N I N G L E M V I G K I R K E G Å R D V E J L E D N I N G Indholdsfor tegnelse Introduktion INTRODUKTION Side 2 GRAVSTEDSTYPER Side 3-5 OVRSIGTSKORT Side 6-7 Denne vejledning vil kort oplyse om de forskellige

Læs mere