Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europa opruster. Plads til de unge. Markante skift i uddannelsesmønstret. De starter ikke alle som elever. Der skal både uddannes medarbejdere"

Transkript

1 Plads til de unge Der skal både uddannes medarbejdere og ansattes unge s. 2 De starter ikke alle som elever Der arbejder både automekanikere og Europa opruster En rapport siger, at kravene til uddannelse er skærpede s. 3 Markante skift i uddannelsesmønstret Sektorens medarbejdere er bedre ud- teologer i sektoren s. 4 dannede i dag end for 15 år siden s. 7 U d g i v els e, T ry k o g eks p ed i d i to n: FA Oplag: årgang april 2009 kontak t: ISsN NR.2

2 2 FA MAGASIN April 2009 Leder: Plads til de unge Finanskrisen kradser. G20 og EU giver anbefalinger og opsange til finanssektoren. Der skal mere etik, langsigtede strategier og risikobetragtninger med i virksomhedernes måde at styre på. Det samme kan man sige om sektorens måde at ansætte og uddanne på. Der var engang, hvor den ene bankelev, der startede i Fredericia, senere kunne blive direktør i en stor bank. Den anden bankelev, der startede i Fredericia, fejrede sit 40 års jubilæum som kasserer i filialen. Sådan kommer det nok ikke til at gå i fremtiden. Kunderne og samfundet stiller større krav til medarbejdernes kompetencer, fordi kunderne kan klare meget mere selv, og meget af resten klarer it-systemerne. Fremover er der kun jobs til de velkvalificerede, der er villige til at uddanne og flytte sig hele arbejdslivet. Der er måske heller ikke jobs til så mange som nu som følge af digitaliseringen. Steen A. Rasmussen Finanssektoren har et uddannelsessystem med en god blanding af offentlig og privat uddannelse, som vi kan være stolte af. Men med øje for de skærpede krav, som omverdenen stiller til os, kan der være grund til at se på, om vi kan gøre det bedre. Det er vigtigt at følge med strømmen, men det er også vigtigt at kunne se ud af bagruden. En af de største udfordringer, som finanssektoren står overfor nu, er at sørge for at have både den rigtige og den tilstrækkelige arbejdskraft til at udføre opgaverne. Nu og på længere sigt. Det kræver uddannelse af allerede ansatte, men det kræver også, at virksomhederne ansætter unge til at løfte arven efter de ældre, der afslutter jobbet. Kortsigtede løsninger på grund af finanskrise kan være fristende, men det holder ikke ret længe. Uden nye veluddannede kræfter risikerer sektoren om få år at stå i samme problem med at skaffe den rigtige arbejdskraft som for få år siden. Det må ikke ske igen. Steen A. Rasmussen

3 April 2009 FA M AG A S I N 3 Europa opruster Bedre og mere uddannelse er kravet til fremtidens finansmedarbejdere, hvis Europa skal være med i front Mariane Dissing, Ikke kun i Danmark, men i hele EU, er uddannelse et must, hvis Europa fortsat skal være et attraktivt sted at bo og arbejde. Der uddannes mange flere akademikere i lande som Kina og Indien end i Europa. En del af dem er parate til at overtage funktioner i europæiske finansielle institutioner. Samtidig viser europæiske undersøgelser, at der er et stigende behov for at opkvalificere den eksisterende arbejdskraft i den europæiske finanssektor, især fordi digitalisering af mange arbejdsopgaver vinder frem på bekostning af jobs. En trend, der også er i Danmark. Vær beredt Både virksomheder og ansatte må indstille sig på store forandringer. Både fordi tinglysning inden længe sker digitalt, og fordi der kommer flere selvbetjeningsmodeller via nettet eller via mobiltelefonen. Rådgiveren skal ikke længere holde møder med kunder for at sikre sig underskrift på dokumenterne. Måske holder assurandøren møde med en kommende kunde via en telekonference. Alt i alt vil det betyde forandringer i arbejdsgangene, men også i jobfunktionerne. Og nogen jobs vil falde væk. EU anbefaler uddannelse EU kommissionen har bedt nogle forskere se på fremtidens krav til finansmedarbejdernes uddannelse. Rapporten er netop sendt til EU-kommissionen, og konklusionen er ganske klar. Kravene til uddannelse er stærkt stigende i de kommende år. Finanskrisen har også gjort sit til, at kravene skærpes. Rapporten skal indgå i det videre arbejde i EU. Danskerne skal indstille sig på nye tider Danmark er et af de få lande, hvor unge mennesker tager en finansiel uddannelse, der veksler mellem teori og praktik. Et billede, der måske er ved at ændre sig. I mange andre europæiske lande ansætter banker og forsikringsselskaber kun nye medarbejdere, der har en videregående uddannelse med sig. Den største del af uddannelsen sker altså før de unge mennesker ansættes i finanssektoren. Det stiller endnu større krav til virksomheder og medarbejdere for at være klædt på med rigtige kompetencer i den globale verden.

4 4 FA MAGASIN April 2009 De starter ikke alle som elever Finanssektorens medarbejdere har og tager mange forskellige uddannelser, og jobbene er meget forskellige Mariane Dissing, Også automekanikere og teologer finder vej ind i finanssektoren sammen med finansøkonomer, jurister og elever. Før i tiden gik den traditionelle vej ind i bankerne ganske rigtigt via en elevplads og nogle af eleverne blev så senere bankdirektører i den samme bank, hvor de var startet som 17-årige. Sådan er det ikke længere. Vejene ind i sektoren er mangfoldige, uddannelserne ligeså og jobfunktionerne er meget forskellige. Vi ansætter stadig elever. Vi er et lokalt pengeinstitut med alle de traditionelle bankopgaver og vi opererer mest lokalt. Vi vil derfor gerne tage vores del af opgaven med at uddanne unge fra nærområdet. En elev har hos os lange forløb og er kun få steder under elevtiden. Nogen gange er eleven kun i en enkelt filial, hvor han eller hun bliver oplært ved at prøve tingene selv, fx at sidde i kassen, deltage i kundemøder og bistå med enkle rådgivningsopgaver. Vi synes også det er vigtigt, at eleven får et grundlæggende kendskab til alle processer i bankdriften. Keld Hvolbøl, HRchef i Morsø Bank, er selv uddannet teolog og har tidligere arbejdet som sognepræst. Han fortæller, at banken lægger stor vægt på at videreuddanne sine ansatte, for elevuddannelsen er kun første skridt på vejen til at kunne begå sig i finansverden. Man starter som lille Det er kendetegnende for hele finanssektoren, at kravene til kompetencerne hos medarbejderne stiger. Ingen får i dag lov til at ende sin uddannelse efter at have fået det første uddannelsesbevis i hånden. Du får det samme svar, uanset om du spørger i banker, sparekasser, realkreditinstitutter eller forsikringsselskaber. Ca. 100 af de ansatte i finanssektoren er oprindeligt uddannet automekanikere. Men de arbejder i dag som taksatorer i forsikringsselskaber, hvor deres opgave er at vurdere omfanget af og prissætte skader på biler. Så fra at være mekanikerlærling har de fleste været værkfører på et bilværksted. Siden har de taget uddannelsen som autotaksator på Forsikringsakademiet, som uddanner en masse medarbejdere i forsikringsspecifikke fag, som fx taksering af bilskader. Men det er også her, at assurandørerne uddannes. En assurandør hos os har typisk både en anden uddannelse og erhvervserfaring med sig, inden han starter her i branchen. Det kan være en erhvervsuddannelse, en læreruddannelse eller noget helt tredje. Fx vil en landmand med en landbrugsuddannelse være attraktiv på landbrugsmarkedet. I det hele taget er det et meget sammensat billede, der tegner sig i forhold til assurandørens uddannelsesmæssige baggrund. Et fællestræk er, at assurandørerne er sælgere man skal kunne lide at sælge, og man skal besidde et godt kendskab til både produktet og kunderne for at kunne rådgive kunderne bedst muligt. På den måde får man succes som assurandør. Vi bruger Forsikringsakademiet til at give vores assurandører de bedste uddannelsesmæssige forudsætninger for at klare jobbet. Men det er meget vigtigt, at en assurandør har gået i livets skole, før han starter hos os. HRdirektør Søren Pahl forklarer om Topdanmarks brug af Forsikringsakademiet,

5 April 2009 FA M AG A S I N 5 som er ejet af forsikringsselskaberne i fællesskab og som er det sted, hvor assurandørerne uddannes til examineret assurandør. Uddannelsen består af en god blanding af jura, økonomi og salgskundskaber på et relativt højt niveau. Jobbene får nye melodier Nye uddannelser skyder frem i det offentlige uddannelsessystem. Før i tiden brugte både pengeinstitutter og forsikringsselskaber mest at efteruddanne egne assistenter via private kursusudbydere og interne kurser. Sådan er det heller ikke mere. Flere og flere har videregående offentlige uddannelser inden de starter karrieren i sektoren. Da finansøkonomuddannelsen startede, reagerede finanssektoren med den sædvanlige og naturlige skepsis. Mange frygtede, at der ikke var et jobmarked for finansøkonomer i den traditionelle finanssektor. Den frygt blev gjort til skamme. Nogle pengeinstitutter har helt fravalgt elever og ansætter i stedet finansøkonomer direkte fra eksamensbordet. Efter den 2-årige kortere videregående uddannelse, bliver finansøkonomen ansat i banken som trainee. Herefter gennemgår traineen et oplæringsforløb på 6-12 måneder. I den tid sker der lidt af hvert. Vi er meget glade for vores finansøkonomer, som på rekordtid kan fungere som rådgivere over for de almindelige privatkunder. Men vi gør også meget for at klæde dem på til den rolle. Først og fremmest så har vores finansøkonomer været i praktik hos os under uddannelsen. Det giver både banken og den unge mulighed for at se hinanden an. Vi har skruet et 12-måneders traineeforløb sammen, typisk med privatkunder. Når den periode er slut, står hele verden i Sydbank åben for finansøkonomerne. HR chef Else Guldager, Sydbank, fortæller, at banken i dag har ca. 55 finansøkonomer, som er ansat inden for de seneste 3 år. Til august starter et nyt hold på 15 nyuddannede finansøkonomer. I hele sektoren er i dag ansat ca. 700, som har en uddannelse som finansøkonom med i bagagen. Uddannelsen kan efterhånden tages mange steder i landet.

6 6 FA MAGASIN April 2009 Leder og medarbejder skal også tale sammen om uddannelse Overenskomsten giver rammer for videreuddannelse, mens det er leder og medarbejder, der skal planlægge karrierevejene Mariane Dissing, Alle medarbejdere i Sydbank har en årlig PU-samtale, hvor leder og medarbejder drøfter videre- og efteruddannelse. Ofte resulterer samtalen i en udviklingsplan, som dækker en kortere eller længere periode. Vi betaler selvfølgelig for HD for dem, der har interesse i det. Vi har en medarbejdere hvert år, der tager en HD. Langt de fleste i banken har udover den traditionelle elevuddannelse også en Akademiuddannelse i Finansiel Rådgivning. Det er nødvendigt for at klare sig i sektoren., siger HR chef Else Guldager. Overenskomsten giver de finansansatte ret til at uddanne sig videre i det offentlige uddannelsessystem, faktisk helt op til bachelorniveau. Der skal dog være enighed mellem virksomheden og medarbejderen om, hvilken uddannelse arbejdsgiveren skal betale for. Den offentlige deltidsuddannelse, som har mest relevans for finanssektoren, er netop akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning. I øjeblikket går der ca ansatte fra finanssektoren på uddannelsen. Stort set alle, der har taget en finanselev uddannelse, tager senere akademiuddannelsen. Billedet er det samme i alle pengeinstitutter. Forsikringsbranchen ser helt anderledes ud. Her er det stadig den private efteruddannelse på Forsikringsakademiet, som er topscorer. Alt afhængig af, hvad den enkelte medarbejder arbejder med eller skal i gang med efter elevuddannelsen, vælger virksomhed og medarbejder et målrettet forløb. Det kan være som skadesbehandler eller som policemedarbejder eller noget helt tredje. Overenskomsten afspejler også, at det fortsat er privat uddannelse, der er den foretrukne vej i forsikringsverden. Her har medarbejderne nemlig ret til at uddanne sig opad i Forsikringsakademiets uddannelser på lige fod med uddannelser i det offentlige. Som i pengeinstitutterne er det også et krav, at der er enighed mellem leder og medarbejder om valget af uddannelse. Interne karriereveje Sydbank har lavet sin egen erhvervsrådgiveruddannelse, som løber over 12 måneder med 17 dages undervisning. Det er interne instruktører, som er ansat i Sydbank, der står for det teoretiske forløb, mens den praktiske del af uddannelsen sker i erhvervsafdelingerne. En finansøkonom, der ønsker en karrierevej på erhvervsområdet, vil derfor være igennem to målrettede traineeforløb, før hun kan kalde sig erhvervsrådgiver i Sydbank. Det fungerer rigtig godt, og Sydbank er meget tilfredse med finansøkonomerne. Vi har også tidligere ansat akademikere til traineeforløb i rådgiverfunktionen, men det holder vi en pause med lige nu. Vi har stadig en del akademikere ansat fra de

7 April 2009 FA M AG A S I N 7 første hold, som fungerer fint. Men lige nu prioriterer vi at ansætte finansøkonomer,. Else Guldager fortsætter dog med at fortælle, at der er mange akademikere i banken i traditionelle akademikerjobs som jurister og økonomer i analysefunktioner. En medarbejdergruppe, som formentlig kommer til at fylde mere i de kommende år. Markante skift i uddannelsesmønstret Finanssektorens medarbejdere var bedre uddannet i 2007 end 15 år tidligere. Selvom de fleste fortsat havde en erhvervsfaglig uddannelse kom langt flere med en videregående uddannelse Anne Mette K. Skousen, I 1993 havde 2 ud af 3 medarbejdere i finanssektoren en erhvervsfaglig uddannelse og langt hovedparten var udlært i finanssektoren. I 2007 havde halvdelen af medarbejdere ligeledes elevuddannelsen som højest fuldførte uddannelse, men medarbejdere med en videregående uddannelse fyldte væsentligt mere i sektoren. Hvor 11% af medarbejderne i 1993 havde en videregående uddannelse var tallet næsten tredoblet i Det er en markant ændring, fordi mange af sektorens medarbejdere er de samme i 1993 og Nogle af de medarbejdere, der var ansat i 1993, har efterfølgende videreuddannet sig i det formelle uddannelsessystem, og sektorens nyansatte har i højere grad afsluttet en videregående uddannelse før de starter i deres første job. Efteruddannelse udenfor det formelle uddannelsessystem indgår ikke i opgørelsen. En medarbejder, der uddanner sig på forsikringsakademiet, vil derfor i mange situationer blive opgjort til kun at have fuldført grundskole- eller gymnasieniveau, ligesom øvrig privat efteruddannelse ikke indgår. Højest fuldførte uddannelse hos finanssektorens medarbejdere Grundskole Gymnasielt niveau Erhvervsuddannelser m.v. Kort videregående Mellemlang videregående Bachelor Lang videregående 1% 5% 2% 4% % 7% % 8% 4% 7% 10% 12% Kilde: Danmarks Statistik (1993) og FA's strukturstatistik (2007) 67% 49%

8 8 FA MAGASIN April 2009 Rådgivere er uddannet til jobbet Anne Mette K. Skousen, Finanssektorens rådgivere har taget en målrettet uddannelse på enten erhvervsfagligt eller videregående niveau. Kunderådgivernes uddannelse er i høj grad rettet mod finanssektoren på enten erhvervsfaglig eller videregående niveau. 54% har en elevuddannelse indenfor finanssektoren, 10% er finansøkonomer eller har taget akademiuddannelsen indenfor finansiel rådgivning, og 6% har en samfundsfaglig mellemlang videregående uddannelse, som fx HD. Samtidig afspejler rådgivernes uddannelsesniveau et klart mønster i forhold til jobbets ansvar. Storkunderådgiverne har et større rådgivningsansvar end privatkunderådgiverne og har på gennemsnittet et højere uddannelsesniveau. Mens 13% af storkunderådgiverne har en lang videregående uddannelse, er det kun er tilfældet for 5% af erhvervsrådgiverne og 1% af privat rådgiverne. 62% af privatkunderådgiverne har en erhvervsuddannelsesbaggrund, mens tallet er 53% for erhvervsrådgivere og 38% for storkunderådgivere. Storkunderådgivere Rådgivere med erhvervsfaglig uddannelsesbaggrund Over halvdelen af såvel privatrådgiverne som erhvervsrådgiverne har en erhvervsfaglig uddannelse med i bagagen. Erhvervsuddannelsen er for 92% af medarbejdernes vedkommende taget indenfor finansområdet, og de sidste 8% har været i lære på kontor eller i detailhandelen. Lange videregående uddannelser Bachelor Mellemlange videregående uddannelser Korte videregående uddannelser Erhvervsrådgivere Privatrådgivere Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Grundskole 0% 20% 40% 60% 80% medarbejdere i penge- og realkreditinsitutter arbejder hver dag med generel finansiel rådgivning. Dertil kommer medarbejdere, der rådgiver indenfor specialområder som pension, investering, bolig, værdipapirer og valuta. Yngre privatrådgivere og modne erhvervsrådgivere Ser vi nærmere på privat- og erhvervsrådgivere er der over dobbelt så mange privatrådgivere som erhvervsrådgivere. Virksomhederne rekrutterer i høj grad erhvervsrådgivere blandt privatrådgiverne. Erhvervsrådgiverne er derfor typisk lidt ældre og har

9 April 2009 FA M AG A S I N 9 større erfaring. 41% af privatrådgiverne er 35 år og derunder, mens det kun gælder for 24% af erhvervsrådgiverne. Forskellen i aldersprofilen bliver afspejlet i erhvervs- og privatrådgivernes uddannelsesbaggrund. De unge rådgivere har typisk en videregående uddannelse og de ældre rådgivere typisk en erhvervsuddannede. Modsat forventet på baggrund af henholdsvis privat- og erhvervsrådgivernes alder, så har flere privatrådgivere end erhvervsrådgivere en erhvervsuddannelse. Det underbygger, at uddannelseskravet til erhvervsrådgiverne er højere. Rådgivere med kort videregående uddannelse Særlig interessant er aldersdimensionen for rådgivere med en kort videregående uddannelse. Umiddelbart viser tallene, at færre erhvervsrådgivere end privatrådgivere har en kort videregående uddannelse. Henholdsvis 16% og 20%. Forskellen dækker alene over, at der er færre unge blandt erhvervsrådgiverne, og flere unge tager en kort videregående uddannelse. For de unge rådgivere er uddannelsen som finansøkonom og akademiuddannelsen indenfor finansiel rådgivning de mest udbredte korte videregående uddannelser. De ældre rådgivere med en kort videregående uddannelse er typisk uddannet ejendomsmæglere eller merkonomer. Rådgivere med mellemlange og lange uddannelser Blandt privatrådgiverne har 3% en mellemlang uddannelsesbaggrund, 2% er bachelorer og 1% har fuldført en lang videregående uddannelse. For erhvervsrådgiverne er tallene derimod 13%, 2% og 5%. Erhvervsrådgiverenes bogstavsleg Hver femte erhvervsrådgiver har en mellemlang eller lang videregående uddannelse. Det er kun tilfældet for hver tyvende privatrådgiver. Ganske få uddannelser er reelt i spil for erhvervsøkonomerne. Enten har de taget en fuldtids HA-uddannelse eller en deltids HD-uddannelse.

10 10 FA MAGASIN April 2009 Finans er lig IT Anne Mette K. Skousen, Mere end hver tiende medarbejder i finanssektoren arbejder med it. Næsten medarbejdere i FA s 223 medlemsvirksomheder arbejder med it. I FA s medlemskreds er der 10 datacentraler, hvor de it-medarbejdere er ansat. Derudover har de største virksomheder på såvel penge-, realkredit- og forsikringsområdet mange it-medarbejdere. Der arbejdes med it på flere niveauer, lige fra brugersupport til udvikling og vedligeholdelse af store it-systemer. It-medarbejdernes uddannelsesbaggrund er mangfoldig, men hovedparten har en formel uddannelse indenfor deres fag. 37% af it-medarbejderne har en erhvervsrettet uddannelse, mens 45% har en videregående uddannelse. Forsikringsmedarbejderes uddannelsesbaggrund Kirsten Lemming-Christensen, På forsikringsområdet uddanner og videreuddanner en stor del af medarbejderne sig på Forsikringsakademiet, der er forsikringsbranchens fælles interne uddannelsesinstitution. Forsikringsakademiet er en privat uddannelsesinstitution og de kompetencer, medarbejderne opnår på uddannelserne og kurserne her, fremgår ikke af Danmarks Statistiks data over befolkningens højst fuldførte uddannelse. Den manglende offentlige anerkendelse af Forsikringsakademiets uddannelser betyder dels, at uddannelsesniveauet på forsikringsområdet reelt er højere end det fremgår af diverse statistikker, dels at uddannelsesstatistikkerne tegner et billede af branchen med relativt få forsikrings-specialister. Medarbejdere, hvor den højst fuldførte registrerede uddannelse er grundskole eller en gymnasial uddannelse, udgør således godt 30% af de forsikringsansatte. Størstedelen af disse har sandsynligvis gennemgået et eller flere uddannelsesforløb på Forsikringsakademiet. Udover de medarbejdere, der uddanner sig på Forsikringsakademiet, beskæftiger forsikringsbranchen en del med videregående uddannelser. Medarbejdere med enten en kort, en mellemlang eller en lang videregående uddannelser udgør 27%. Det er næsten en ligeså stor andel som dem, der har grundskole eller en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse. Af de beskæftigede i forsikringsbranchen udgør medarbejdere med en teknisk eller håndværksmæssig uddannelsesbaggrund på det ene eller andet niveau måske til nogles overraskelse en ganske pæn andel. Det drejer sig bl.a. om bygningsingeniører, tømrere og automekanikere, der især arbejder med vurdering og taksering. Gruppen af medarbejdere med en teknisk eller håndværksmæssig uddannelse udgør næsten 10% af de forsikringsansatte.

11 April 2009 FA M AG A S I N 11 Nyt fra FA Indmeldelse Jyske Global Asset Management Fondsmæglerselskab A/S er indmeldt pr. 1. april Udmeldelser Den Lille Sparekasse, der er fusioneret med Sparekassen Hobro, og Selskabet af 27. november 2008 A/S (tidl. ebh bank a/s) er udmeldt pr. 31.marts Navneændringer Midtfactoring A/S har ændret navn til Coface Finans A/S Tryg i Danmark smba har ændret navn til Tryghedsgruppen smba og Værdipapircentralen A/S har ændret navn til VP SECURITIES A/S FA har nu 223 medlemsvirksomheder. Pr. 1. juni 2008 havde FA s medvirksomheder medarbejdere. Medlemsmøder i maj og juni FA holder medlemsmøde den 27. maj 2009 i FA, St. Kongensgade 81C, København og 15. juni 2009 på Hotel Munkebjerg, Munkebjergvej 125, Vejle. Møderne starter kl og slutter med frokost ca. kl Den foreløbige dagsorden for møderne er: 1. Afskedigelser 2. Løn og beskæftigelse 3. Direktørlønninger 4. Skattepakken 5. Nye regler om sygdom m.v. 6. Mangfoldighed og ledelse 7. Eventuelt Tilmelding sker på FA s hjemmeside, Kurser, Andre arrangementer. Kurser i maj og juni Der er stadig ledige pladser på ajouføringskurserne i maj og juni. Det er kursus den maj på Byggecentrum i Middelfart og den juni på Gl. Skovridergaard i Silkeborg. Tilmelding til kurserne kan ske på FA s hjemmeside, Kurser, Modulkurser.

12 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING STORE KONGENSGADE 81 C POSTBOKS KØBENHAVN K TELEFON FAX

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2011 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 211 1 Beskæftigelsesundersøgelse 211 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge og realkreditsektoren bliver fortsat mindre 4 Status quo hos forsikrings-

Læs mere

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4

FOKUS. Beskæftigelsesundersøgelse DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 FOKUS DEC 2014. NR. 1. I S S N 224 6-773 4 Beskæftigelsesundersøgelse 2014 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Seniorkonsulent Kirsten Lemming-Christensen Layout og opsætning: Grafisk designer Maja Pode

Læs mere

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 29 Forsikrings- og pensionsområdet FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING FORSIKRING & PENSION AMALIEGADE 7 AMALIEGADE 1 1256 KØBENHAVN K. 1256 KØBENHAVN K. Beskæftigelsesundersøgelse

Læs mere

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4

FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 FOKUS FEB 2015. NR. 2. I S S N 224 6-773 4 Geografisk lønspredningsanalyse 2015 Kolofon Titel: FA FOKUS Forfatter: Mette Lange Layout: Grafisk designer Maja Pode Blarke Opsætning: Grafisk designer Maja

Læs mere

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole

Finans. Erhvervsuddannelser. Aalborg Handelsskole. Brancheretning: Finans. Hovedforløbet. Aalborg Handelsskole Finans Erhvervsuddannelser Aalborg Handelsskole Brancheretning: Finans Hovedforløbet Aalborg Handelsskole Start karrieren med en erhvervsuddannelse fra Aalborg Handelsskole Med en erhvervsuddannelse inden

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse 2016

Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesundersøgelse 2016 Beskæftigelsesudvikling Beskæftigelsen i finanssektoren har været faldende siden 2008, og den forventes fortsat at falde frem mod udgangen af 2016. Med et forventet fald

Læs mere

Finansøkonomerne i den finansielle sektor

Finansøkonomerne i den finansielle sektor Finansøkonomerne i den finansielle sektor INDHOLD INDLEDNING 3 Rapportens væsentligste konklusioner 4 BESKÆFTIGELSESSITUATIONEN INDENFOR DEN FINANSIELLE SEKTOR 5 Den demografiske udfordring: Flere ældre

Læs mere

Strategi for udvikling af fag og uddannelse

Strategi for udvikling af fag og uddannelse Vedtaget version november 2013 Strategi for udvikling af fag og uddannelse Uddannelse skal sikre, at HK eren får jobbet. Kompetenceudvikling skal sikre, at HK eren er attraktiv og udvikles i jobbet. Faget

Læs mere

MARTS 2015 - NR. 6 I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Kompetencer på tværs af generationerne

MARTS 2015 - NR. 6 I S S N 2246-7378 TEMANUMMER. Kompetencer på tværs af generationerne NU MARTS 2015 - NR. 6 I S S N 2246-7378 TEMANUMMER Kompetencer på tværs af generationerne Mariane Dissing, adm. dir. FA Vi bliver rigere på uddannelse I de kommende år begynder de store årgange i den finansielle

Læs mere

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren

Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Undersøgelse af uddannelsesniveauet i finanssektoren Uddannelsesniveauet er steget markant i finanssektoren de seneste 15 år. Andelen af medarbejdere med en videregående uddannelse er steget fra 21 pct.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Æ K S BE E G I FT U S E LS S R E ND 21 S L E ØG E Indholdsfortegnelse 1. Resumé...2 2. Beskæftigelsen i den samlede finansielle sektor...3 Færre medarbejdere i sektoren...3 Lav personaleomsætning i finanssektoren...4

Læs mere

Finansøkonom i praktik. Tips og vink

Finansøkonom i praktik. Tips og vink Finansøkonom i praktik Tips og vink Finansøkonom i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansøkonom i praktik. Vejledningen giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s.

OK08-forlig på forsikringsområdet. Klarhed over kompetencer. En mere enkel overenskomst. FA og DFL er blevet enige om en treårig. overenskomst s. OK08-forlig på forsikringsområdet FA og DFL er blevet enige om en treårig overenskomst s. 3 Klarhed over kompetencer Medarbejderen kan få sine aktuelle kompetencer afklaret s. 5 Gennembrud for VOK FA og

Læs mere

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren

Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg. Stadig færre ansatte i finanssektoren Stadig færre ansatte i finanssektoren 3 Strukturelle ændringer og omkostningstilpasninger Øget jobusikkerhed kræver investering i kompetencer 5 Interview med Rikke Larsen, Tryg Højere og højere uddannelsesniveau

Læs mere

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K

Personaleomsætning. Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK nr. 60 m a r ts 2012 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk Personaleomsætning

Læs mere

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN

FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN FREMTIDENS MEDARBEJDER I FINANSSEKTOREN 1 1 INDLEDNING Finanssektorens Arbejdsgiverforening (FA) har taget et kig ud i fremtiden for at se nærmere på de toneangivende tendenser, der påvirker arbejdsgivernes

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse

AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES. i Økonomi og Ledelse AARHUS AU UNIVERSITET BUSINESS AND SOCIAL SCIENCES HD i Økonomi og Ledelse HD økonomi & ledelse vejen til en karriere i erhvervslivet HD er en anerkendt diplomuddannelse med specialisering inden for det

Læs mere

2012 FIND DIN FREMTID

2012 FIND DIN FREMTID FIND DIN FREMTID 2012 HVOR SIKKER ER DU PÅ DINE KOMPETENCER? Din kompetenceudvikling er for vigtig en sag til, at du kan overlade den til andre. Du skal selv stille krav til dig selv og din virksomhed.

Læs mere

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER

OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER NU OKTOB E R 2014. N R. 3. I S S N 19 0 2-19 9 2 TEMANUMMER D E T F I N A N S I E L L E A R B E J D S M A R K E D I TA L Mariane Dissing, adm. dir. FA Det finansielle arbejdsmarked i tal Det finansielle

Læs mere

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne

Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Nordjysk Uddannelsesindblik 2015 - temaindblik: Elevsammensætning og social mobilitet på ungdomsuddannelserne Denne publikation er en del af Region s årlige uddannelsesindblik. I denne publikation beskrives

Læs mere

NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne

NR.4. Beskæftigelsen falder i Norden. Vi ser ind i en lang lavkonjunktur. Finanssektoren er lønførende. Køreplan for forhandlingerne Vi ser ind i en lang lavkonjunktur Det er alvorlige tider i den finansielle sektor s 2 Køreplan for forhandlingerne Sidste aftalte forhandlingsdage i februar s 8 Beskæftigelsen falder i Norden Stadig flest

Læs mere

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked

AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked AMU sikrer et fleksibelt arbejdsmarked Når der skal efteruddannes i bygge- og anlægsbranchen, er fokus rettet imod medarbejdere, der kommer fra andre brancher - og jo yngre de er, jo mere uddannelse modtager

Læs mere

3. Profil af studerende under åben uddannelse

3. Profil af studerende under åben uddannelse 3. Profil af studerende under åben uddannelse I det følgende afsnit beskriver vi de studerende under åben uddannelse på baggrund af deres tilknytning til arbejdsmarkedet, deres arbejdsområder og deres

Læs mere

Finansbachelor i praktik. Tips og vink

Finansbachelor i praktik. Tips og vink Finansbachelor i praktik Tips og vink Finansbachelor i praktik tips og vink Denne vejledning er til dig, der ønsker at få en finansbachelor i praktik. Den giver et indblik i uddannelsens sammensætning

Læs mere

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN UDDANNELSE I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Uddannelse Uddannelsesniveauet i Region

Læs mere

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4

FA og uddannelsespolitikken. Uddannelse giver vækst. Videreuddannelse. Certificering. Gode bud til regeringens. vækstforum s. 4 FA og uddannelsespolitikken Fra folkeskole til arbejdsmarked s. 2 Uddannelse giver vækst Gode bud til regeringens vækstforum s. 4 Videreuddannelse Finansuddannelser hænger sammen s. 6 Certificering Regeringen

Læs mere

Count and Percent Rådgiver/sælger

Count and Percent Rådgiver/sælger 1) Har du rådgivning af privatkunder som en væsentlig del af Respondents: 4269 dit arbejdsområde? Ja 3229 75,64 % Nej 1040 24,36 % Total Responses 4269 100.00 % 2) Har du personligt inden for de seneste

Læs mere

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE

KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE 17. marts 2008 af Kristine J. Pedersen direkte tlf. 33557727 og Jes Vilhelmsen direkte tlf. 33557721 Resumé: KERNEARBEJDSKRAFTEN FORLADER DET OFFENTLIGE Fra 2005 til 2006 var der flere beskæftigede, der

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt?

FU vejledning: Indsæt foto i rammen Beskær foto i ramme Er overskriften utydelig? Er logo og pay-off utydeligt? FINANS TRAINEE FINANS TRAINEE MED ECTS Finans Trainee-uddannelsen starter i september måned og strækker sig over 10 måneder. Uddannelsen består af tre grene: Et praktisk forløb i virksomheden Faget Finansielle

Læs mere

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014

HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 HK Kommunals uddannelsespolitik Vedtaget på forbundssektorbestyrelsens møde den 28. januar 2014 Indledning Flere af HK Kommunals medlemmer skal have uddannelse på et højere niveau. Af hensyn til den enkelte

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor finansforbundet 2012 / Tekst: kommunikation / layout: katrine kruckow / foto: jasper carlberg Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af

Læs mere

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4

Lønudvikling i Erhverv i alt og branchen Finansiering og forsikring, indeks 2008=100 2013K1 2011K3 2012K1 2011K4 2012K2 2013K2 2012K3 2013K3 2012K4 28K1 28K2 28K3 28K4 29K1 29K2 29K3 29K4 21K1 21K2 21K3 21K4 211K1 211K2 211K3 211K4 212K1 212K2 212K3 212K4 213K1 213K2 213K3 213K4 214K1 214K2 214K3 Notat Løn, indkomst og beskæftigelse i finanssektoren

Læs mere

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa

16. november 2017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE 16. november 017 Pres på arbejdsmarkedet i Europa Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt østeuropæiske

Læs mere

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012

KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 KØNSOPDELT LØNSTATISTIK 2012 I 2006 blev ligelønsloven ændret, og større virksomheder blev pålagt at udarbejde en kønsopdelt lønstatistik samt drøfte denne med medarbejderne. Lovændringen trådte i kraft

Læs mere

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1

Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 12 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 - Fax 33 11 16 65 Bilag om korte videregående uddannelser i tal 1 I dette

Læs mere

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse

Efteruddannelse. Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse 2011 Efteruddannelse Medlemsundersøgelse fra CA a-kasse Hovedresultater VALG AF EFTERUDDANNELSE: side 3 4 ud af 5 efteruddanner sig. HD er den populæreste uddannelse. Typisk efteruddannelse efter 6 år

Læs mere

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål.

ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN. imellem på tværs, indenfor både forhandling og andre foreningsspørgsmål. ARBEJDSPROGRAM ASSURANDØR KREDSEN 1 ORGANISATORISK Vi skal sikre, at medlemmerne oplever værdi ved medlemskab af både assurandørforeninger og Finansforbundet. Dette sikres blandt andet via den decentrale

Læs mere

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse.

Side 1 af 5. Den hurtigste vej til job for en flygtning eller indvandrer i Danmark går gennem en. dansk erhvervsuddannelse. HURTIG I JOB? Flygtninge med erhvervsuddannelser har størst chance for job Af Allan Christensen @journallan Onsdag den 7. juni 2017 Modsat etniske danskere får flygtninge og ikke-vestlige indvandrere i

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 2 2013 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere

Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Uddannelse kan sikre en øget integration af indvandrere Tal fra Undervisningsministeriet viser, at udsigterne for indvandrernes uddannelsesniveau er knap så positive, som de har været tidligere. Markant

Læs mere

Tekniske designere - kompetencer og muligheder

Tekniske designere - kompetencer og muligheder Tekniske designere - kompetencer og muligheder AUA-projekt, juni 2012 Projektledelse: Camilla Treldal Jørgensen, KL Simon Heidemann, Teknisk Landsforbund Forsidebillede: Fotograf Kåre Viemose Indhold Konklusion...

Læs mere

NR. 2. Fremtidens finansansatte 5. Samspil giver merværdi 3. Uddannelsessystemet - 9 et overblik. Aftagerpaneler giver 7 indflydelse

NR. 2. Fremtidens finansansatte 5. Samspil giver merværdi 3. Uddannelsessystemet - 9 et overblik. Aftagerpaneler giver 7 indflydelse Samspil giver merværdi 3 Interview med to erhvervsakademirektorer om samspil med erhvervslivet. Aftagerpaneler giver 7 indflydelse Inside ITU s aftagerpanel Fremtidens finansansatte 5 Forventningerne til

Læs mere

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service

Gode råd om. Efteruddannelse. Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden. Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Efteruddannelse Få ideer til hvordan du afdækker behov for efter- og videreuddannelse i virksomheden Udgivet af Dansk Handel & Service Efteruddannelse 2006 Gode råd om Efteruddannelse Du kan

Læs mere

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA

PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA PRES PÅ ARBEJDSMARKEDET I EUROPA Pres på arbejdsmarkedet i Europa ØKONOMISK ANALYSE Op til finanskrisen opstod der flaskehalse på det danske arbejdsmarked, og det førte til, at arbejdskraft fra andre særligt

Læs mere

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé:

ELITEN I DANMARK. 5. marts 2007. Resumé: 5. marts 2007 af Jonas Schytz Juul direkte tlf. 33557722 og Jakob Mølgaard Resumé: ELITEN I DANMARK Knap 300.000 personer er i eliten i Danmark og de tjener omkring 60.000 kr. pr. måned. Langt hovedparten

Læs mere

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse

Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk. Udkast til afslag på godkendelse Erhvervsakademi Dania eadania@eadania.dk Udkast til afslag på godkendelse Uddannelses- og forskningsministeren har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Erhvervsakademi Danias ansøgning om godkendelse

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

NY TEKNOLOGI STJÆLER IKKE VORES JOB

NY TEKNOLOGI STJÆLER IKKE VORES JOB NY TEKNOLOGI STJÆLER IKKE VORES JOB ØKONOMISK ANALYSE 10. juli 2017 Ny teknologi stjæler ikke vores job Mere end halvdelen af de virksomheder, der arbejder målrettet med implementering af ny teknologi,

Læs mere

Negot.ernes job og karriere

Negot.ernes job og karriere Negot.ernes job og karriere Marts 2009 1 Indhold 1. Om undersøgelsen...3 3. Hvem er negot.erne?...6 4. Negot.ernes jobmarked...9 5. Vurdering af udannelsen... 14 6. Ledigheden blandt cand.negot.erne...

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet

Vi søger resultater som 2 gavner begge parter. Om OK14 indtil nu 9. højere end i resten af samfundet Vi søger resultater som 2 gavner begge parter Om OK14 indtil nu 9 Finanslønninger er stadig 3 højere end i resten af samfundet Køreplanerne for OK14 10 Udgivelse, Tryk og ekspedition: FA d ec em b er 2013

Læs mere

Byggeriet uddanner også til andre brancher

Byggeriet uddanner også til andre brancher Byggeriet uddanner også til andre brancher En fjerdedel af alle lærlinge på erhvervsuddannelserne uddannes inden for bygge og anlægsområdet det svarer til, at 17. lærlinge i øjeblikket er i gang med at

Læs mere

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3

FA STATISTI K. Om statistikken 2. Arbejdsomkostninger 2009. Figur 2 Øvrige arbejdsomkostninger 2009 3 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK FA STATISTI K issn 1903-4776 november 2010 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt:

Læs mere

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN

SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN SYV SKARPE OM FINANSFORBUNDET IT-MEDARBEJDERE I FINANSSEKTOREN Finansforbundet September 2007 Tekst og layout: Kommunikation Oplag: 600 VALGET ER DIT Medlem af Finansforbundet eller ej? Valget er naturligvis

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005

FAORIENTERING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN MAN BEHØVER IKKE VÆRE STOR VELLIDTE TILLIDSREPRÆSENTANTER FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING DECEMBER 2005 DECEMBER 2005 FAORIENTERING FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING INTEGRATION I FINANSSEKTOREN side 4-6 Danske Bank har gode erfaringer med at ansætte nydanskere. Nu starter FA og Finansforbundet et samlet

Læs mere

Af Jannik Bay Uddannelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening.

Af Jannik Bay Uddannelseschef i Dansk Arbejdsgiverforening. ANALYSE Børn af akademikere holder sig væk fra håndværkeruddannelser Fredag den 10. november 2017 I velstillede kommuner med mange akademikere for eksempel i whisky-bæltet vælger de færreste unge at uddanne

Læs mere

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater.

Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Uddannelsesniveauet i Danmark forskellige opgørelsesmetoder og resultater. Det går op, og det går ned meldingerne skifter, så hvad skal man tro på? Det afhænger af, hvad man skal bruge det til. Vil man

Læs mere

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE

NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE NORDJYLLAND DE KOMMENDE ÅR BRUG FOR FAGLÆRTE Beskæftigelsesregion Nordjylland, november 2010 BRUG FOR FLERE FAG- LÆRTE Der skal uddannes mange flere faglærte for at fylde pladserne ud efter dem, der forlader

Læs mere

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation

EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT. HK præsentation EUV HVORDAN GØR VI? VISIONER OG FORVENTNINGER ANDERS BOJESEN, UDDANNELSESPOLITISK KONSULENT, HK STAT HK præsentation 1 2 VISION FOR FREMTIDENS ERHVERVSUDDANNELSE ERHVERVSUDDANNELSERNES UDVIKLING EUD REFORM

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1

Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 Beskæftigelsesundersøgelse for Finansøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 1 1. Grundlag Denne rapport er en undersøgelse af beskæftigelsessituationen pr. 1. januar 2009 for finansøkonomer årgang

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

Vi kan blive alt det, vi drømmer om

Vi kan blive alt det, vi drømmer om Vi kan blive alt det, vi drømmer om AALBORG HANDELSSKOLE EUX BUSINESS - DEN ERHVERVSFAGLIGE STUDENTEREKSAMEN Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 en telefonbaseret interviewundersøgelse blandt borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar

Læs mere

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013

BORGERPANEL. Hver tiende frygter for jobbet i Februar 2013 BORGERPANEL Februar 2013 Hver tiende frygter for jobbet i 2013 Knap en ud af ti beskæftigede frygter for deres job mens hver tredje tror, at det bliver vanskeligt eller umuligt at finde et nyt job på samme

Læs mere

Fleksibilitet i arbejdslivet

Fleksibilitet i arbejdslivet August 2010 Fleksibilitet i arbejdslivet Resume Kravene i arbejdslivet er store, herunder kravene om fleksibilitet i forhold til arbejdspladsen. Samtidig har den enkelte også behov for fleksibilitet og

Læs mere

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet

BILAG 2. Status og udvikling på integrationsområdet BILAG 2 Dato: 6.oktober 2010 Kontor: Analyseenheden Status og udvikling på integrationsområdet I dette notat beskrives status og udvikling i centrale nøgletal for nydanskeres integration i Danmark. Først

Læs mere

IDD - Insurance Distribution Directive Informationsmøder 7. juni og 13. juni 2017

IDD - Insurance Distribution Directive Informationsmøder 7. juni og 13. juni 2017 IDD - Insurance Distribution Directive Informationsmøder 7. juni og 13. juni 2017 Velkommen Helle Havgaard, adm. direktør 2 Formål med informationsmødet At informere den finansielle sektor om de kompetencekrav

Læs mere

den hurtigste vej til et fedt job

den hurtigste vej til et fedt job HG den hurtigste vej til et fedt job Et fedt sted at lære Århus Købmandsskole er et fedt sted at lære. Her finder du: Et spændende studiemiljø med flotte omgivelser Engagerede lærere, der tager dig alvorligt

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor

Finansforbundet. Det naturlige valg i den finansielle sektor Finansforbundet Det naturlige valg i den finansielle sektor Velkommen! Finansforbundet er en naturlig del af dit arbejdsliv i den finansielle sektor. Vi er fagforbundet for hele sektoren, og det betyder,

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2006-2008 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2006-2008 oktober 2009 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2006 2008 godt et år efter dimissionen

Læs mere

konklusioner det gode liv

konklusioner det gode liv Analysen har indtil nu haft fokus på kommunen, dens borgere og dens erhvervsliv. I dette afsnit fokuseres der igen på borgeren. Dette afsnit er dog anderledes, da det viser hvorvidt man som borger i Kommune

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling

Tabel 1. Arbejdskraftbalancen Gribskov Kommune, status og udvikling Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune Nedenfor er en beskrivelse af arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune, der er en sammenlægning af Græsted-Gilleleje og Helsinge kommuner. I forbindelse med beskrivelsen sammenlignes

Læs mere

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1

VÆKST BAROMETER. I VEJLE KOMMUNE Juni Flere og flere borgere flytter til Vejle Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 VÆKST BAROMETER I VEJLE KOMMUNE Juni 2016 Flere og flere borgere flytter til Læs side 7 VEJLE KOMMUNE 1 Forsidefoto : oplever en pæn vækst i antallet af nye virksomheder. En af de helt nye virksomheder

Læs mere

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse

Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse Sagsnr. 10-3513 Vores ref. AKB Den 27. marts 2017 Årgang 1988: Voksen- og efteruddannelse LO har i samarbejde med Danmarks Statistik fulgt årgang 1988 s vej gennem uddannelsessystemet. Den første rapport

Læs mere

Realkompetence og arbejdsmarkedet

Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence og arbejdsmarkedet Realkompetence som en del af den brede VEU- VEU-dagsorden Hvad kendetegner det danske arbejdsmarked Perspektiver ved øget anerkendelse af realkompetence Udfordringer Grundlæggende

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007

FAMAGASINET SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS DFL OG FA TAGER HUL PÅ NY OVERENSKOMSTSTRUKTUR FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING JANUAR 2007 JANUAR 2007 FAMAGASINET FINANSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING SÆRNUMMER OK07 FØRSTE FORLIG PÅ PLADS side 3 Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening (DFL) og FA er blevet enige om en etårig overenskomst

Læs mere

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel

Bilag: Arbejdsstyrken i Vendsyssel Bilag: Arbejdsstyrken i I dette bilag opsummeres de væsentligste resultater fra arbejdsstyrkeanalysen for arbejdskraftområde. 1. Udvikling i arbejdsstyrken i har 93.800 personer i arbejdsstyrken i 2011,

Læs mere

BLIV REVISORELEV OG KOM VIDT OMKRING... Foreningen Registrerede Revisorer FRR Åmarksvej 1 2650 Hvidovre Tlf. 3634 4422 e-mail: frr@frr.dk www.frr.

BLIV REVISORELEV OG KOM VIDT OMKRING... Foreningen Registrerede Revisorer FRR Åmarksvej 1 2650 Hvidovre Tlf. 3634 4422 e-mail: frr@frr.dk www.frr. ANDERSEN & BJØRNSKOV BLIV REVISORELEV OG KOM VIDT OMKRING... Foreningen Registrerede Revisorer FRR Åmarksvej 1 2650 Hvidovre Tlf. 3634 4422 e-mail: frr@frr.dk www.frr.dk HER HÆNGER ØKONOMI OG MENNESKER

Læs mere

Udbud og Efterspørgsel

Udbud og Efterspørgsel Udbud og Efterspørgsel - En analyse af balancen mellem unges uddannelsesønsker og drømmejob og virksomhedernes behov for arbejdskraft i Mariagerfjord Kommune Resumé og udfordringer Baggrund for analysen

Læs mere

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel

Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel Inaktive unge og uddannelse Nyt kapitel De fleste unge er enten i uddannelse eller beskæftigelse. Men der er også et stort antal unge, som ikke er. Næsten 1 pct. i alderen 16-29 år har hverken været i

Læs mere

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1

Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 13 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om mellemlange videregående uddannelser i tal

Læs mere

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger

Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it. Bilag til fremskrivninger Analyse af fremtidens kompetencebehov i krydsfeltet mellem finans og it Bilag til fremskrivninger Udarbejdet for Copenhagen Finance-IT Region (CFIR) af Teknologisk Institut Juni 2010 Fremskrivning af udbud

Læs mere

Evaluering: Effekten af jobrotation

Evaluering: Effekten af jobrotation Evaluering: Effekten af jobrotation Virksomhedsservice gennemførte i september 2014 telefoninterview af borgere, som har afsluttet et jobrotationsvikariat i perioden fra 1. januar 2013 til 31. august 2014.

Læs mere

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne

De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne De trange tider fortsætter 2 Selvom finanssektoren holder igen med lønnen stiger omkostningerne Kun 87 pct. af arbejdsomkostningerne er løn 6 Resten er andre omkostninger Lønudviklingen falder 3+4 Men

Læs mere

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet

Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Virksomhedernes brug af og tilfredshed med Jobnet Capacent Epinion for Arbejdsmarkedsstyrelsen November 2008 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og formål... 4 1.1 Rapportens opbygning... 4 1.2 Respondentgrundlag...

Læs mere

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går

Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går 1 Flere får en uddannelse men der er forskel på, hvor hurtigt det går Andelen af 25-54 årige der højst har gennemført en grundskoleuddannelse er faldet markant siden 2008. På landsplan er andelen af 25-54

Læs mere

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009

Rapport vedr. beskæftigelsen for. Finansøkonomer årgang 2007-2009 Rapport vedr. beskæftigelsen for Finansøkonomer årgang 2007-2009 marts 2010 1. Grundlag Denne rapport redegør for beskæftigelsessituationen for finansøkonomer årgang 2007 2009 godt et halvt år efter dimissionen

Læs mere

IBC International Business College

IBC International Business College IBC International Business College e v i l b n a Vi k t, vi e d t l a m o r e m m ø r d Din fremtid er åben Det, du drømmer om i dag, behøver ikke være det samme senere. EUX Business er en erhvervsfaglig

Læs mere

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5

Om statistikken... 2. Tabel 1. Antallet af ansættelser indenfor IT-området... 5. Tabel 2. Lønoversigt IT-området... 5 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE 7 1256 KØBENHAVN K TELEFON +45 3391 4700 FAX +45 3391 1766 WWW.FANET.DK issn: 1903-5608 januar 2011 Udgivelse, Tryk og ekspediditon: FA kontakt: ams@fanet.dk

Læs mere

LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked

LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked LO, FTF, Akademikerne og DA om fremtiden for Europas arbejdsmarked Erklæring om fælles mål for EU s arbejdsmarked til regeringen, Folketinget, politiske partier og kommende medlemmer af Europa-Parlamentet

Læs mere