energypro version 3.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "energypro version 3.3"

Transkript

1 energypro version 3.3 Version 1 energypro version spotmarkedsberegninger - automatisk beregning af driftsstrategier Ændringer: Dato Version Udført af Rettelser 15/5 1 HM

2 Indledning Nyheder Indholdsfortegnelse 1. Indledning Nyheder Nye skærmbilleder for El-marked (tidligere Tarifperioder) og Driftsstrategi El-marked skærmbilledet Driftsstrategivinduet Driftsstrategi. Faste tariffer Automatisk beregnet Driftsstrategien. El-spotpriser Hvordan beregnes driftsstrategien? Begrænsninger ved den automatiske driftsstrategiberegning Udskriften Driftsstrategi beregning Eksisterende energypro-projekter Faste tariffer eller Spotmarked valgt som markedstype under El-marked De øvrige forbedringer Introduktion af procesvarmeforbrugende produktionsenheder Anvendelse af indeks til indeksering af tidsserier Eksport af udskrifter til andre formater (Regneark mv) Bilag 1: Fortolkning af formelfunktioner anvendt under Driftsindtægter og Driftsudgifter ved beregning af driftsstrategi Date: KS: Side 2 af 29

3 Indledning Nyheder 1. Indledning Nyheder Med frigivelsen af energypro 3.3 imødekommes en række brugerønsker. Det drejer sig først og fremmest om en bedre håndtering af spotprisberegninger og muligheden for automatisk at få beregnet en optimal driftsstrategi. Det er disse nye muligheder, der specielt vil blive fokuseret på i denne beskrivelse. De mest synlige ændringer af energypro er: El-marked erstatter tarifperioder Driftsstrategi med muligheder for automatisk driftsstrategiberegning. Ny driftsstrategiberegnings rapport Ændringer i skærmbilleder for tidsserier, tidsseriefunktioner, indeks og behov Bemærk at der i forbindelse med implementeringen af disse punkter er foretaget en række ændringer af beregningsalgoritmerne. Dette medfører, at der kan fremstå mindre forskelle på resultater beregnet i version 3.2. og 3.3. Af yderligere forbedringer kan peges på: Procesvarmeforbrugende produktionsenheder. Øget mulighed for anvendelse af indeks, herunder specielt mulighed for indeksering af tidsserier. Mulighed for at eksportere energypro udskrifterne til andre formater, herunder eksempelvis regneark. 2. Nye skærmbilleder for El-marked (tidligere Tarifperioder) og Driftsstrategi 2.1 El-marked skærmbilledet Det nye El-marked skærmbillede fremgår af Figur 1. På dette skærmbillede introduceres begrebet Markedstype. Der kan vælges mellem fire forskellige markeder, se Figur 2. De to første er Intet marked og Enhedstarif. I beregningsmæssig henseende er disse to muligheder dog identiske. Mere interessante er Faste tariffer og Spotmarked. Faste tariffer er eksempelvis den danske treledstarif, mens Spotmarked indikerer en varierende elpris, som for eksempel de danske spotpriser. Tilføjelserne (Bruger def.) og (Auto) viser om den aktuelt valgte driftsstrategi er sat til Brugerdefineret driftsstrategi eller til Minimer netto varmeproduktionsomkostninger, se afsnit 2.2. Date: KS: Side 3 af 29

4 Nye skærmbilleder for El-marked (tidligere Tarifperioder) og Driftsstrategi Figur 1: El marked erstatter det eksisterende Tarifperioder. Figur 2: Markedstyper Udseende og funktionalitet af den resterende del af vinduet El-marked afhænger af såvel det aktuelle valg af Markedstype som valget af Driftsstrategi. Er Intet Marked eller Enhedstarif valgt er resten af skærmbilledet tomt. Hvis der er valgt Faste tariffer er oplysningerne i vinduet identiske med oplysningerne i Tarifperioder i de tidligere versioner af energypro. Det vil sige en liste over navne på de anvendte tarifperioder (til højre for Markedstype ) og en specifikation af hvilke perioder, der tilhører de enkelte Date: KS: Side 4 af 29

5 Nye skærmbilleder for El-marked (tidligere Tarifperioder) og Driftsstrategi tarifperioder (vinduets nedre del). For yderligere information henvises til energypro 3.3 User s Guide, der kan hentes under Downloads på EMD s energypro hjemmeside. Figur 3: El marked. Som eksempel er valgt faste tariffer valgt som markedstype. I Figur 4 er vist, hvorledes El-marked skærmbilledet ser ud, når markedstypen Spotmarked er valgt. Den øverste del af figuren viser, hvorledes vinduet fremstår, hvis man i Driftsstrategivinduet har valgt brugerdefineret driftsstrategi, mens den nederste del viser udseendet, når automatisk driftsstrategiberegning er valgt ( Minimer netto varmeproduktionsomkostninger ). Fælles for begge er, at udgangspunktet for inddateringen af et spot-marked er en tidsserie indeholdende de ønskede elpriser. Disse el-priser skal placeres i Ydre forudsætninger, og er herefter tilgængelig i comboboksen til højre for valget af markedstype. Date: KS: Side 5 af 29

6 Nye skærmbilleder for El-marked (tidligere Tarifperioder) og Driftsstrategi Figur 4: El marked. Spotmarked valgt som Markedstype. Øverst: Brugerdefineret driftsstrategi. Nederst: Automatisk beregnet driftsstrategi. Date: KS: Side 6 af 29

7 Nye skærmbilleder for El-marked (tidligere Tarifperioder) og Driftsstrategi Figur 5: Definer Spot marked. Venstre: Brugerdefineret driftsstrategi. Højre: Automatisk beregnet driftsstrategi. Hvis den brugerdefinerede driftsstrategi vælges, skal der sættes et filter op for at opdele den valgte tidsserie i undergrupper, se venstre del af Figur 5. I dette eksempel er det valgt at opdele priserne i tre prisgrupper, Toppriser, Kedler/motor og Under budpris. Toppriser er i dette eksempel alle priser over 543 kr/mwh, Prisen ved Kedler/Motor er i eksemplet balanceprisen mellem kedlen og motor. Alle priser mellem 331 kr/mwh og 543 kr/mwh henregnes til denne gruppe. Alle priser under 331 kr/mwh henregnes til gruppen Under Budpris. Den højre del af Figur 5 viser, hvordan spotmarkedet beskrives, hvis den automatiske beregning af driftsstrategi er valgt. Kvalitet af Spotprisprognose, anvendes til at angive, hvor mange grupper spotpriserne skal inddeles i. Grundlæggende bestemmes kvaliteten af spotprisprognosen af hvor mange undergrupper spotpriserne inddeles i. Dette illustreres af Figur 6, som viser default værdier for opdeling i grupper. Jo mere detaljeret jo flere grupper. Hvis Ingen prognose er valgt foretages ingen underopdeling. Hvis Grov eller Detaljeret er valgt, oprettes først en gruppe indeholdende de højeste priser Som default er denne gruppe sat til at indeholde de 5 % højeste priser Timer i højtprisetimer [%]. De resterende priser fordeles herefter i det angivne antal grupper. Hvis Grov er valgt er antallet af disse grupper default sat til 5, mens antallet er sat til 10 ved Detaljeret. I denne forbindelse er det også værd at bemærke, at flere grupper medfører en øget beregningstid. Figur 6: Spotmarkeds definition, avanceret Date: KS: Side 7 af 29

8 Nye skærmbilleder for El-marked (tidligere Tarifperioder) og Driftsstrategi Opdelingen i undergrupper bliver endvidere suppleret med en prisgruppe for hver balancepris mellem kedler og kraftvarmeenheder. 2.2 Driftsstrategivinduet Driftsstrategi vinduet er ændret væsentligt i forhold til tidligere. Det nye vindue vises i to varianter i Figur 7 og Figur 9. Dog er der ingen ændringer, hvis Intet marked eller Enhedstarif er valgt under el-marked. Hovedændringen er, at der skal tages stilling til, hvorvidt der skal foretages en automatisk driftsstrategiberegning Minimer nettovarmeproduktionsomkostninger eller der vælges Brugerdefineret driftsstrategi. Funktionalitet ved Brugerdefineret strategi er uændret I forhold til tidligere versioner af energypro. Figur 7: Driftsstrategi. Valg af driftsstrategi er tilføjet i forhold til tidligere Date: KS: Side 8 af 29

9 Nye skærmbilleder for El-marked (tidligere Tarifperioder) og Driftsstrategi Driftsstrategi. Faste tariffer Automatisk beregnet. Figur 8 viser et eksempel, hvor driftsstrategien er beregnet automatisk. I de enkelte felter i driftsstrategi tabellen fremgår de beregnede netto varmeproduktionsomkostninger for de enkelte produktionsanlæg i de enkelte tarifperioder. Det er ikke muligt at ændre disse værdier så længe den automatiske beregning er valgt. Ønskes værdierne anvendt som udgangspunkt for en brugerdefineret strategi beholdes vælges denne og værdierne er tilgængelige for editering. Figur 8: Driftsstrategitabel. Automatisk driftsstrategiberegning. Faste tariffer. Beskrivelse af beregningsmetoden følger senere i afsnit Driftsstrategien. El-spotpriser. Hvis Minimer nettovarmeproduktionsomkostninger er valgt bliver driftsstrategitabellen erstattet af en grafisk præsentation af netto varme produktionsomkostningerne som funktion af el-spot priserne. Figur 9: Driftsstrategi. Automatisk driftsstrategiberegning. Nettovarmeproduktionsomkostninger som funktion af el-spotpriserne. Date: KS: Side 9 af 29

10 Hvordan beregnes driftsstrategien? 3. Hvordan beregnes driftsstrategien? Det grundlæggende princip bag den automatiske driftsstrategiberegning i energypro er, at der for hvert produktionsanlæg i hver tarifperiode beregnes en netto omkostning ved produktionen af en MWh varme. Er der eksempelvis otte tarifperioder, vil der hvor hvert produktionsanlæg blive beregnet en nettovarmeproduktionspris for hver af de otte grupper. Herved dannes en matrice bestående af energianlæggene på den ene led og tarifgrupperne på den anden. Ved den efterfølgende energi beregning vil energypro først placere så meget produktion som muligt hos det produktionsanlæg i den tarifperiode, som har den laveste værdi (varmeproduktionsomkostning), dernæst elementet med den næstlaveste produktionspris osv. indtil behovene er opfyldt eller produktionsmulighederne er udtømte. Beregningen af driftsstrategien opstilles udelukkende ud fra de betalinger brugeren har opstillet i økonomien under Driftsindtægter og Driftsudgifter 1. Det er derfor afgørende at disse betalinger er opstillet korrekt forud for energiberegningen. Ved den automatiske driftsstrategiberegning er den tekniske og den økonomiske beskrivelse af projektet bundet sammen og har indflydelse på hinanden. Der beregnes en ny driftsstrategi for hver måned i planlægningsperioden. Metoden bag beregningen af den automatiske driftsstrategi er en partiel tilgang, hvor hver af de varmeproducerende enheder beregnes som en enkeltstående enhed som producerer 1 MWh varme. I denne beregning beregnes alle de oprettede Driftsindtægter og Driftsudgifter. Beregningen foretages for hver produktionsenhed for alle tarifgrupper. Beregningen foretages for alle produktionsenheder med varmeproduktion. På Figur 10 vises de varmeproducerende anlæg i energypro (KV-enhed, kedel, elektrisk varmepumpe samt brugerdefineret). Bemærk at en brugerdefineret enhed skal have tilknyttet en varmeproduktion for at kunne indgå i driftsstrategiberegningen. 1 Angående opsætning af betalinger i energypro i øvrigt henvises til den engelske manual. Date: KS: Side 10 af 29

11 Hvordan beregnes driftsstrategien? Figur 10: Nettovarmeproduktionsomkostningerne beregnes hun for de varmeproducerende produktionsanlæg. Absorptionskølere sættes altid til en prioritet som er højere end alle øvrige varmeproducerende enheder (varmen til drift af disse skal bestemmes før de varme-producerende anlæg kan producere den). Elektrisk køling derimod til en prioritet lavere end de varmeproducerende enheder. Af bilag 1 fremgår, hvorledes de funktioner som kan anvendes ved beskrivelse af de driftsmæssige betalinger fortolkes når driftsstrategien beregnes. Ved energiomsætningsberegningen foretager energypro en ny driftsstrategiberegning for hver måned. Ved valg af en måned i planlægningsperioden, bliver den tilsvarende driftsstrategi beregnet og vist i tabelform, se Figur 11. Figur 11: Driftsstrategien kan vælges for en vilkårlig måned I planlægningsperioden. Date: KS: Side 11 af 29

12 Hvordan beregnes driftsstrategien? Begrænsninger ved den automatiske driftsstrategiberegning Der er to begrænsninger ved anvendelse af den automatiske driftsstrategiberegning. Den første er, at anvendelse af formler i forbindelse med beskrivelse af produktionsanlæg ikke er tilladte, se Figur 12. Date: KS: Side 12 af 29

13 Hvordan beregnes driftsstrategien? Figur 12: Automatisk beregning af driftsstrategi er ikke mulig, når der optræder formler i produktionsanlæggenes effektkurver Den anden begrænsning er, at der ikke må være procesvarme tilknyttet projektet, se Figur 13. Figur 13: Automatisk beregning af driftsstrategi er ikke mulig, når procesvarmeproduktion er oprettet Date: KS: Side 13 af 29

14 Udskriften Driftsstrategi beregning 4. Udskriften Driftsstrategi beregning Version 3.3 indeholder en ny udskrift Driftsstrategi beregning. Udskriften viser beregningen af driftsstrategien i detaljer. Udskriften er kun tilgængelig, når der anvendes automatiske driftsstrategiberegning. Udskriften findes i bunden af rækken af udskrifter som vist på Figur 14. Vælges denne udskrift tages stilling til, for hvilen måned driftsstrategien ønskes vist, se Figur 15. Figur 14: Vælg Driftsstrategi beregning Figur 15: Vælg den ønskede måned Hvis der er valgt faste tariffer under El-marked indledes med en hovedtabel, som indeholder den beregnede driftsstrategi. Værdierne i tabellen er identiske med de værdier som findes i driftsstrategitabellen i Driftsstrategivinduet. Herefter følger et detaljeret beregningseksempel af nettovarmeproduktionsomkostningerne for alle anlæg i alle tarifperioder. Herefter fremkommer en udskift som vist i eksemplet i Figur 16. Date: KS: Side 14 af 29

15 Udskriften Driftsstrategi beregning Figur 16: Driftsstrategi beregning - faste tariffer - et eksempel Er der derimod valgt spotpriser under el-marked indledes med en grafisk visning af nettovarme produktionsomkostningerne som funktion af el-spot priserne. Herefter følger et detaljeret beregningseksempel for hvert produktionsanlæg nettovarme produktions omkostningsberegningen som funktion af en el-spotpris, se Figur 17. Figur 17: Driftsstrategi beregning Spot marked - et eksempel Date: KS: Side 15 af 29

16 Udskriften Driftsstrategi beregning Bemærk, at hvis en betaling er den samme for alle produktionsanlæg i alle tarifperioder ignoreres betalingen. Med andre ord udelades betalinger som ikke kan relateres til driften af et bestemt produktionsanlæg. Date: KS: Side 16 af 29

17 Eksisterende energypro-projekter 5. Eksisterende energypro-projekter Eksisterende energypro projekter er praktisk taget upåvirkede af ændringerne. 5.1 Faste tariffer eller Spotmarked valgt som markedstype under El-marked Eksisterende energypro projekter (forud for version 3.3) bliver automatisk sat til brugerdefineret driftsstrategi i driftsstrategi vinduet. Denne opsætning er identisk med den hidtil anvendte driftsstrategi funktionalitet i energypro, vist i Figur 18. Figur 18: Driftsstrategi. I eksisterende projekter sættes driftsstrategien automatisk til Brugerdefineret driftsstrategi Hvis driftsstrategien ændres til Minimer netto varmeproduktionsomkostninger ændres tabellen Prioritering af produktioner. Tabellens navn ændres fra Prioritering af produktioner <Møntenhed>/MWh-varme (eksempelvis kr/mwh-varme ). Bemærk, at møntenheden hentes fra Økonomi Ydre forudsætninger. Desuden erstattes de eksisterende værdier med de beregnede nettovarmeproduktionsomkostninger for hver produktionsanlæg i hver tarifperiode (Første måned i beregningsperioden). Det er ikke muligt at ændre i de beregnede værdier med mindre driftsstrategien ændres til Brugerdefineret styringsstrategi. Date: KS: Side 17 af 29

18 De øvrige forbedringer Figur 19: Driftsstrategi. Hvis Minimer netto varmeproduktionsomkostninger vælges fremkommer driftsstrategien for den første måned i planlægningsperioden. 6. De øvrige forbedringer I det følgende beskrives kort de øvrige forbedringer af energypro 6.1 Introduktion af procesvarmeforbrugende produktionsenheder Med version 3.3 er det blevet muligt at beskrive procesvarmeforbrugende produktionsanlæg. Dette er bl.a. anvendeligt i forbindelse med modellering af absorptionskøleanlæg. For at få adgang til denne facilitet skal der i Projektidentifikationsvinduet vælges Avanceret og Transmission gennem høj- og lavtemperatur net, se Figur 20. Det samme er i øvrigt gældende, hvis man ønsker at modellere procesvarmeproducerende anlæg. Figur 20: Adgang til beskrivelse af procesvarmeforbrugende anlæg Date: KS: Side 18 af 29

19 De øvrige forbedringer I det følgende vises en simpel model af et absorptionsanlæg. På Figur 21 beskrives absorptionskøleren, mens enheden der producerer varmen til drift heraf (i eksemplet en kedel) er vist på Figur 22. Endelig på Figur 23 er der angivet en tilhørende driftsstrategi. BEMÆRK at det er vigtigt, at absorptionskøleren har højere prioriteret end det anlæg, der skal producere varme til drift af køleren. Date: KS: Side 19 af 29

20 De øvrige forbedringer Figur 21: Eksempel på beskrivelse af Absorptionskøler med procesvarmeforbrug Figur 22: Eksempel på beskrivelse af anlæg til produktion af procesvarme. Date: KS: Side 20 af 29

21 De øvrige forbedringer Figur 23: Eksempel på beskrivelse af anlæg til produktion af procesvarme. 6.2 Anvendelse af indeks til indeksering af tidsserier. Med version 3.3 er det blevet muligt at indeksere tidsserier. Anvendelsen af denne facilitet kan f.eks. være relevant i situationer, hvor man har el-spotpriser som man forventer ændrer sig over tid. Det kunne f.eks. være i form af de samfundsøkonomiske el-priser udmeldt af energistyrelsen, der år for år angiver et forventet niveau. Dette er beskrevet i det følgende eksempel. Figur 24 Indeks der viser den samfundsøkonomiske el-pris udmeldt af Energistyrelsen Date: KS: Side 21 af 29

22 De øvrige forbedringer Date: KS: Side 22 af 29

23 De øvrige forbedringer Figur 25: Eksempel på anvendelse af indeks på el-spot tidsserie placeret under ydre forudsætninger Date: KS: Side 23 af 29

24 De øvrige forbedringer Figur 26: Grafisk præsentation af el-spot tidsserie kombineret med indeks. Et andet eksempel kunne være et varmebehov der udvikler sig over tid. Figur 27: Eksempel på indeks knyttet til varmebehov og beskrevet som tidsserie Date: KS: Side 24 af 29

25 De øvrige forbedringer 6.3 Eksport af udskrifter til andre formater (Regneark mv) Som noget nyt er muligheden for eksport af udskrift til andre formater øget markant det i den nye energypro Hidtil har der været begrænsede muligheder. Dels eksportadgangen under Værktøjer, dels de umiddelbare eksportmuligheder af udskrifter i energypro (Gem udskrift), som vist på Figur 28. Figur 28: Oprindelige eksportmuligheder i energypro Det nye er, at Rave snapshot files (*.NDR) er nøglen til brug for eksport i en lang række formater, herunder bl.a. Microsoft excel. Date: KS: Side 25 af 29

26 De øvrige forbedringer Det første skridt er derfor at gemme den ønskede udskrift i dette format. Det næste skridt er at konvertere udskriften til det ønskede format, f.eks. excel. Dette er muligt vha. ESBRaveViewer, som er et freeware produkt produceret af et australsk firma ESB Consultancy ( Det er muligt at downloade denne viewer forskellige steder fra eksempelvis eller det kan gøres direkte fra EMD. Når ESBRaveViewer er installeret er opgaven at indlæse den gemte NDR fil og derefter gemme den i det ønskede format. Hvis vieweren er installeret i windows default program files -folderen startes vieweren automatisk op, allerede når filen gemmes i NDR-formatet Dette vil i langt de fleste tilfælde give et godt resultat. Figur 29: ESBRaveViewer med importeret energypro fil. Date: KS: Side 26 af 29

27 De øvrige forbedringer Figur 30: Eksportmuligheder i ESBRaveVieweren Når filen gemmes som en Microsoft Excel Workbook startes excel op (såfremt denne er installeret) med den gemte fil indlæst. Figur 31 er et eksempel herpå. Figur 31:Eksempel på energypro udskrift eksporteret vha. ESBRaveViewer og indlæst i excel. Date: KS: Side 27 af 29

28 Bilag 1: Fortolkning af formelfunktioner anvendt under Driftsindtægter og Driftsudgifter ved beregning af driftsstrategi Bilag 1: Fortolkning af formelfunktioner anvendt under Driftsindtægter og Driftsudgifter ved beregning af driftsstrategi Funktion Værdi Behovsfunktionter 0 HD 0 ED 0 CD 0 PHD 0 Produktionsanlægsfunktioner HP 1 EP ElProd/HeatProd FC FuelCon/HeatProd EC ElCon/HeatProd HC 0 CoolingProduction CoolProd/HeatProd HoursOfOperation 1/HeatProd ElectricCapacity 0 Turnons 0 Turnons 0 Andre funktioner HeatValue Uændret UnitOfDemand Uændret Month Uændret Index, Uændret Indeksfaktor Uændret TSMean, Uændret Funktioner på systemniveau DeliveredElectricity EP ReceivedElectricity EC ReceivedFuel FC AccDeliveredElectricity 0 AccReceivedElectricity 0 AccReceivedFuel 0 PeakDeliveredElectricity 0 PeakReceivedElectricity 0 PeakReceivedFuel 0 Spotprisfunktioner SpotPricesXDeliveredElectricity El-Spotpris * DeliveredElectricity SpotPricesXReceivedElectricity El-Spotpris * ReceivedElectricity Produktionsanlæg. Anvendte begreber ved beregning af produktioner mv. Heatprod = Varmeproduktionskapacitet ElPprod = El-produktionskapacitet CoolProd = Kølekapacitet ElCon = El-forbrugskapacitet FuelCon = Indfyret effekt (alle beregnet i MW) Undtagelser hvis der optræder el-behov, se næste side. Date: KS: Side 28 af 29

29 Bilag 1: Fortolkning af formelfunktioner anvendt under Driftsindtægter og Driftsudgifter ved beregning af driftsstrategi Hvis der er et el-behov planlægges driftsstrategien til udelukkende at dække dette behov. Dette vil ændre nogle af de værdier, der returneres af betalingsliniernes funktioner, når driftsstrategien beregnes, jvf. nedenfor. Funktion Funktioner på systemniveau 0 DeliveredElectricity 0 ReceivedElectricity EC - EP Værdi Date: KS: Side 29 af 29

Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro

Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro Anlægsdesign og driftsoptimering med energypro - Oprettelse og optimering af en elektrisk varmepumpe i energypro Indlæg på Dansk Fjernvarmes kursus Vindvenlige varmepumper til fjernvarme og køling d. 9/3

Læs mere

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben)

Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Vejledning i LPR-Avanceret (LPR-kuben) Den avancerede udtræksmulighed bruger samme funktioner, som det nogle brugere vil kende fra pivottabeller i Excel regneark. Denne vejledning er en introduktionen

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION

SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION SÅDAN BRUGER DU REGNEARK INTRODUKTION I vejledningen bruger vi det gratis program Calc fra OpenOffice som eksempel til at vise, hvordan man bruger nogle helt grundlæggende funktioner i regneark. De øvrige

Læs mere

Tilpas: Hurtig adgang

Tilpas: Hurtig adgang Tilpas: Hurtig adgang Genveje, Se skærmtips Se tips Hold alt tasten nede. Og brug bogstaver Word Fanen Filer PDF dokument Brug skabelon Visninger Husk Luk ved fuldskærmsvisning Brug zoom skyder Marker,

Læs mere

PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding

PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding PBAS V.9 Brugervejledning i indmelding Indholdsfortegnelse Produktionsplanlægning fra ét skærmbillede... 3 1 Produktionsplanlægning... 4 1.1 Indmelding af spot-produktion, blokbud og systemydelser... 4

Læs mere

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe

Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Nettoafregning ved samdrift af motor og varmepumpe Sådan sikres fremtidens elproduktionskapacitet Kasper Nagel, Nina Detlefsen og John Tang Side 1 Dato: 25.02.2016 Udarbejdet af: Kasper Nagel, Nina Detlefsen

Læs mere

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format.

Binært LAS-format Denne indstilling import Laser scan datafiler, i LAS format. Kvadratnetsmodel - Import af Laser Scan Datafiler Funktionen til at oprette kvadratnetsmodeller er nu blevet udvidet og omfatter nu også en funktion til at importere laser scanning datafiler. Metoden bag

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents

Det. Bind. Journal of. Citations. Impact Factor. Articles. Books. Patents Det Natur og Biovidenskabelige Fakultet SCIENCE Forskningsdokumentation Guide til Rapportgenerering i CURIS Bind 1: Grundlæggendee rapportering 160 70 140 60 120 50 100 40 80 60 30 40 20 20 10 0 0 Journal

Læs mere

Vejledning til Teknisk opsætning

Vejledning til Teknisk opsætning Vejledning til Teknisk opsætning v. 1.0 Adm4you, 2010. Indhold Kort om denne vejledning... 3 Generelt om easyourtime... 3 Installation af databasen... 3 Sikkerhed og rettigheder... 4 SQL Login... 4 Rettigheder

Læs mere

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle.

LOGON Billede: Ved logon, er det vigtigt at der er vinget af i feltet Default miljø og rolle. ASPECT4 Client En af de største og mest markante ændringer i den nye klient ASPECT4 version 3 er en kraftigt forbedret grafisk klient med en helt nydesignet arbejdsplads mod ASPECT4 funktionerne. LOGON

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Udtræk af data fra UNIK skal ske ved at danne rapporter. I UNIK er der mulighed for at danne tre forskellige slags rapporter: 1) Fastprogrammerede

Læs mere

ActiveBuilder Brugermanual

ActiveBuilder Brugermanual ActiveBuilder Brugermanual Forfatter: TalkActive I/S Dato: Juni 2004 Version: R. 1.01 Sprog: Dansk Copyright 2004 - Talk Active - all rights reserved. Indhold: 1. INDLEDNING...2 2. QUICK-START...3 3. OPBYGNINGEN

Læs mere

Naturgassens afløser. Eksempler på værker ved Niels From, PlanEnergi. Naturgassens afløser Erritsø, den 6. januar 2011 Niels From 1

Naturgassens afløser. Eksempler på værker ved Niels From, PlanEnergi. Naturgassens afløser Erritsø, den 6. januar 2011 Niels From 1 Naturgassens afløser Eksempler på værker ved Niels From, PlanEnergi Naturgassens afløser Erritsø, den 6. januar 211 Niels From 1 EnergyPRO-beregningerpå 4 værker Vildbjerg Tekniske Værker Rye Kraftvarmeværk

Læs mere

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner

Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Professionel Hjernetræning - Nyt layout og nye funktioner Onsdag d. 24. september bliver der gennemført en større opdatering af Professionel Hjernetræning. Der kommer nogle nye funktioner, og andre steder

Læs mere

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. Projektforslag for ny fliskedel. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 14. februar 2011 Midtlangeland Fjernvarme A.m.b.a. 14. februar 2011

Læs mere

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft

PC-Logging System MTD-Log. for. NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System MTD-Log for NS-Proces-Alarm. ninasoft PC-Logging System for NS-Proces-Alarm. Side 1 Generelt PC-Logging Systemet er et dataopsamlings system, der kun kan benyttes sammen med NS-Proces-Alarmen.

Læs mere

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200

Installations- og brugervejledning. for. HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 Installations- og brugervejledning for HDM trafikanalyseprogram til anvendelse sammen med HiStar enhederne NC90, NC90A, NC97 og NC200 2008 Tokheim Scandinavia A/S All Rights Reserved INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer.

Udforske kommandoer på båndet De enkelte faner på båndet indeholder grupper, og hver gruppe indeholder et sæt relaterede kommandoer. Startvejledning Microsoft Excel 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Føje kommandoer til værktøjslinjen Hurtig

Læs mere

Elmarkedet og kraftvarmen

Elmarkedet og kraftvarmen Faggruppen for Energi Kursus for Energi Basis i Teknologi, Menneske og Samfund (TMS) Kursusgang 3 Elmarkedet og kraftvarmen Anders N. Andersen http://people.aau.dk/~ana/ ana@plan.aau.dk http://www.energyplanning.aau.dk/

Læs mere

ectrl Skabelonkonvertering

ectrl Skabelonkonvertering ectrl Skabelonkonvertering Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Import ved hjælp af standardskabeloner 4 Kolonneopsætning og feltdefinition 6 3. Opsætning af konverteringsdefinitioner 8 4. Udvidede muligheder

Læs mere

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013

Huskesedler. Design og automatisering af regneark. Microsoft Excel 2013 Huskesedler Design og automatisering af regneark Microsoft Excel 2013 Januar 2017 Knord Side 2 Indholdsfortegnelse Ark... 4 Beskyttelse... 6 Diagram... 7 Eksport af data... 8 Fejlretning i formler... 9

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4)

Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Vejledning til udtræk fra UNIK (Version: UNIK Bolig 4) Ejendomsforeningen Danmark 1 Baggrund Markedsstatistikken er baseret på indberetninger fra Ejendomsforeningen Danmarks deltagende medlemmer. Statistikken

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Brugervejledning til EasyBusiness

Brugervejledning til EasyBusiness Brugervejledning til EasyBusiness Indholdsfortegnelse: 1. Sådan logger man på EasyBusiness 1 2. Sådan foretager man en søgning 2 3. Hvordan gemmes og åbnes en søgning? 3 4. Hvordan danner man en pdf fil?

Læs mere

Manual til Vandværksløsninger

Manual til Vandværksløsninger Formularer Flytte- og måleraflæsning 1 Manual til Vandværksløsninger 8. Formularer Flytte- og måleraflæsning Formularer Flytte- og måleraflæsning 2 Sådan arbejder du med formularen Formularer er et modul,

Læs mere

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word.

Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 75 Paint & Print Screen (Skærmbillede med beskæring) Åbn Paint, som er et lille tegne- og billedbehandlingsprogram der findes under Programmer i mappen Tilbehør. Åbn også Word. 1. Minimer straks begge

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Microsoft Outlook 2010

Microsoft Outlook 2010 Microsoft Outlook 2010 Export & import med.pst filer Date: 2010-11-11 Version: 1 Author: Anders Bendtsen Target Level: Customer Target Audience: End User Language: da-dk Page 1 of 10 LEGAL INFORMATION

Læs mere

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Værktøjslinjen Hurtig adgang Tilpasse dette område så dine

Læs mere

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system

Decentral Kraftvarme. Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral Kraftvarme Har det en berettigelse i fremtidens el-system Decentral kraftvarme relationer mod el-systemet Et lille tilbage blik 1. CHP relation mod el markedet 2. Elforbrug til varmeproduktion

Læs mere

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark.

Du har også mulighed for at udlæse faktisk bogførte tal fra et regnskabsår til et budgetark. Budget vejledning Indhold Oprettelse af budget i TØS...3 TØS- budget til excel eksport af budget...4 Excel budget til TØS import af budget...5 Udlæse regnskabstal til budget...8 Slette budgetter...8 UDSKRIFTER...9

Læs mere

Manual til udvidet abonnement

Manual til udvidet abonnement Manual til udvidet abonnement April 2009 info@bookscan.dk (alle tal er fiktive) 1 LOG PÅ s. 3 FORSIDEN s. 4 TOP 500 s. 5 FORMATER s. 7 TIMELINE OG TRENDED TIMELINE s. 8 CHART WITH PROMPTS s. 14 SKEMASÆTNING

Læs mere

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI.

Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Bruger Dokumentation Præsentation af Naturdata pa DAI. Introduktion Objekter på naturområdet omfatter bl.a. registrering af beskyttede naturtyper og naturobjekter (f.eks. 3 registreringer jf. Naturbeskyttelsesloven,

Læs mere

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter:

Generelt om budget For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Økonomistyring Finans Budgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Indlæsning af prisfiler fra grossist

Indlæsning af prisfiler fra grossist Indlæsning af prisfiler fra grossist I Mamut Stellar 7 er det muligt at indlæse prisfiler fra Grossistmodulet. Det er ikke alle filformater der indeholder de samme data, men i denne vejledning beskrives

Læs mere

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE

KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2015 Version 1.2 JobManager supporten Jobmanager@vd.dk 7244 7300 KLARMELD ET KONTRAKTARBEJDE ENTREPRENØR Guldalderen 12 2640 Hedehusene vd@vd.dk EAN

Læs mere

Foto upload manual Til www.kampseddel.dk

Foto upload manual Til www.kampseddel.dk Foto upload manual Til www.kampseddel.dk Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en idrætsklub. En leder der har behov for at holde

Læs mere

Vejdirektoratet DRI-TRB

Vejdirektoratet DRI-TRB Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Vejdirektoratet DRI-TRB Maximo Vejledning i kontrol af data i Maximo 5143rap004, Rev. 2, 08.12.2014 Udført:

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows.

Indledning. På de følgende sider vises, primært i tegneserieform, lidt om mulighederne i PC-AXIS for Windows. Indledning PC-AXIS for Windows er et talbehandlingsprogram, der kan håndtere store mængder statistisk materiale. PC-AXIS giver mulighed for at arbejde videre med det statistiske materiale i egne programmer

Læs mere

Dannelse af PDF-dokumenter

Dannelse af PDF-dokumenter Dannelse af PDF-dokumenter Indhold Generere PDF-dokumenter... 2 Håndtering af PDF-dokumentet... 8 Hvordan indsætter man sidetal i PDF-dokumentet?... 8 Hvordan laver man bookmarks i PDF-dokumentet?... 8

Læs mere

Windows Vista 1. Side 1 af 10

Windows Vista 1. Side 1 af 10 Windows vista...2 Lukke for PC,en...3 Velkomstcenter...3 Finde/starte et program...4 Alle programmer...5 Menuen Start...5 Stifinder...6 Windows Sidepanel og gadgets...7 Dokumenter...7 Tilbehør...8 Windows

Læs mere

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION

VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION Til Vojens Fjernvarme Dokumenttype Rapport Dato Januar 2011 VOJENS FJERNVARME PROJEKTFORSLAG: 10 MW ELKEDEL TIL FJERN- VARMEPRODUKTION VOJENS FJERNVARME 10 MW ELKEDEL TIL FJERNVARMEPRODUKTION Revision

Læs mere

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken

Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken - 1 - Vejledning i udtræk af input-output data fra Statistikbanken Introduktion Input-output tabellerne er konsistente med nationalregnskabet og udarbejdes i tilknytning hertil. De opdateres årligt i december

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5

Datatransport... 2. Import & Eksport af data... 2. Generelt... 2. Import/eksport... 4. Felter i Import og Eksport... 5 Indhold Datatransport... 2 Import & Eksport af data... 2 Generelt... 2 Import/eksport.... 4 Felter i Import og Eksport... 5 Trykknapper til Import og Eksport... 7 1 Alle... 7 2 Slet... 7 3 Editor... 7

Læs mere

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL

WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL WELLPLOT VER. 3 BRUGERMANUAL I GIS 2002 Wellplot ver. 3 BRUGERMANUAL Udarbejdet for: I GIS ApS Titel: Wellplot ver. 3 Brugermanual Dokumenttype: Software manual Udgave: 1 Dato: 20-09-02 Udarbejdet af:

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Skifte til OneNote 2010

Skifte til OneNote 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft OneNote 2010 ser meget anderledes ud end OneNote 2007, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Udviklingsprojektet Etablering af nordjysk netværk for elregulering (Styrelsens journalnummer: ERDFN-08-0044)

Udviklingsprojektet Etablering af nordjysk netværk for elregulering (Styrelsens journalnummer: ERDFN-08-0044) Slutrapport for Udviklingsprojektet Etablering af nordjysk netværk for elregulering (Styrelsens journalnummer: ERDFN-08-0044) KS: Side 1 af 6 Indhold 1. Indledning... 2 2. Markedsoptimering af de eksisterende

Læs mere

Skifte til Outlook 2010

Skifte til Outlook 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Outlook 2010 ser meget anderledes ud end Outlook 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside

Elevvejledning til SkoleKomNet - Min egen hjemmeside Indledning...1 Sådan får du adgang...2 Dit KlasseWeb skrivebord Overblik...2 Dit arbejdsområde...3 Din hjemmeside på nettet...3 Sådan laver du en hjemmeside i 4 trin...3 Trin 1 Dit personlige billede på

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter:

For at anvende budgetmodulet skal man åbne budgetvinduet. Vælg Afdelinger - Økonomistyring Finans Finansbudgetter: Finansbudget Budgetmodulet i Navision anvendes til at opsamle de budgettal, som ønskes. Det er muligt at oprette flere budgetter for samme periode. Når budgettet er oprettet, bruges det til sammenligning

Læs mere

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4

Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Athena DIMENSION Varmeanlæg 4 Juni 2001 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 3 Fremgangsmåde................................ 3

Læs mere

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten

Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering, sortering m.v. i Klienten Afgrænsning/filtrering I det efterfølgende gennemgås de tre standard afgrænsnings-/filtrerings metoder i Prisme Klient: Avanceret filter Er den overordnede

Læs mere

Import / Eksport. Vejledning

Import / Eksport. Vejledning Import / Eksport Med Import / Eksport funktionen kan du f.eks. importere en Excel fil (Microsoft Excelsemikolonsepareret fil) indeholdende virksomhedens telefonliste. Dvs. at du ved at importere en allerede

Læs mere

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen

Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Håndtering af prisfiler fra Mekonomen Når der er prisopdateringer fra Mekonomen, vil du modtage en mail med prisfilerne vedhæftet. I denne modtagne mail fra Mekonem vil der være en kort beskrivelse af,

Læs mere

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft OneNote 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Skifte mellem berøringstilstand og mus Hvis du bruger OneNote

Læs mere

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a.

Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Stenstrup Fjernvarme A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Hundtofte by samt dele af Stenstrup by. For et blandet bolig- og erhvervsområde. Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen

Læs mere

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne.

Kursus i EkspresLøn. De syv menupunkter, vi skal bruge i dette kursus, er markeret med rød ring. Tryk..virksomheder i øverste højre hjørne. Kursus i EkspresLøn EkspresLøn startes ved at dobbelt-klikke på EkspresLøn-ikonet på skrivebordet:, eller vælge Start Programmer EkspresLøn. Når programmet startes første gang fremkommer dette vindue:

Læs mere

Gaspro On-line brugervejledning

Gaspro On-line brugervejledning DGC-notat 1/6 Gaspro On-line brugervejledning Dansk Gasteknisk Center a/s (DGC) har gennem en række år opdateret og vedligeholdt energiberegningsprogrammet GASPRO med hjælp fra de danske gasselskaber.

Læs mere

Måske kender du nogle af de tips og tricks, guiden indeholder, men så bliver du blot bekræftet i, at du gør det rigtige.

Måske kender du nogle af de tips og tricks, guiden indeholder, men så bliver du blot bekræftet i, at du gør det rigtige. JETREPORTS TIPSOG TRICKS Indledning Jet Reports er et fantastisk rapporteringsværktøj integreret i Excel. De fleste af os bruger nok kun en brøkdel af de muligheder som Jet Reports og Excel har. Denne

Læs mere

Tilpasning af din tastaturgenveje

Tilpasning af din tastaturgenveje Tilpasning af din tastaturgenveje Gary Rebholz Everybody's workflow er anderledes. Selvom mange af de opgaver, vi alle udfører i vores video eller lyd redigeringsfunktioner er de samme som de opgaver alle

Læs mere

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler.

ViTre pakkens Profilstyring. ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. ViTre pakkens Profilstyring ViTre pakkens værktøj til oprettelse og redigering af profiler. Indledning Mulighederne i ViTre pakken er mange, når først indstillingsprofilen er oprettet. Ved at oprette og

Læs mere

ectrl vejledning ectrl Autorapporter

ectrl vejledning ectrl Autorapporter ectrl vejledning ectrl Autorapporter Autorapportudskrift Som bruger af ectrl kan man nemt lave sine egne simple rapporter fra alle tabeller i ectrl. Begrænsningen for rapporter under autorapport er, at

Læs mere

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017

Brugervejledning. Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på 2017 Brugervejledning Virksomhedstilfredshedsundersøgelse på erhvervsuddannelserne, @ventures 2017 Indhold 1. Introduktion... 2 2. Virksomheder... 2 2.1 Virksomheder -> Opret virksomheder... 2 2.1.1 Masseoprettelse

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org

Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner. OpenOffice.org Kom i gang med... Kapitel 12 Arbejde med skabeloner OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2005 til bidragsyderne som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7

Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Sektornet VPN Installationsvejledning Windows Vista/7 Version 5.0 Af Jesper Skou Jensen og Mads Udengaard Sørensen 1 Start installationen 1 1 Indledning Denne vejledning gennemgår opsætning af Sektornet

Læs mere

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3

Lightroom 3. 1. Nyhederne i version 3 Lightroom 3 Lightroom er et fantastisk program, hvis ellers nogen er i tvivl om det. Det er først og fremmest et fotografens program al fokus er på en hurtig, fleksibel og effektiv behandling af digitale

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

Faldende driftstimer på naturgasfyrede kraftvarmeanlæg

Faldende driftstimer på naturgasfyrede kraftvarmeanlæg Faldende driftstimer på naturgasfyrede kraftvarmeanlæg 2014 var et møgår for decentrale naturgasfyrede kraftvarmeanlæg. Nye tal viser at fuldlasttimerne endnu engang er faldet på de naturgasfyrede decentrale

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010.

Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Vejledning til budget for 2011 i provstisystemet 2010. Indhold Indhold... 1 Køreplan for indberetning af budgetter til provstiet.... 2 Vejledninger.... 2 Nye vigtige menupunkter i systemet... 2 Sådan indlæses

Læs mere

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk.

Sikkerhedskopiering. Sikkerhedskopiering til harddisk. . Generelt I det følgende beskrives det, hvordan du sikkerhedskopierer dine kortdata. Sikkerhedskopifunktionen kopierer alle data i kortmodulet for alle høstår for den aktuelle database. Sikkerhedskopien

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

FlexCities 2 - Fase 1 Omkostningsanalyse

FlexCities 2 - Fase 1 Omkostningsanalyse December 2016 FlexCities 2 - Fase 1 Omkostningsanalyse Teknikerrapport ANALYSEGRUPPEN Mads Kallestrup, TVIS Linn Laurberg Jensen, PlanEnergi Joakim Larsen, COWI Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Varmeproduktion

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning

Elektronisk spørgeskema 2009. Vejledning Elektronisk spørgeskema 2009 Vejledning Indberetning på Elektronisk spørgeskema for 2009 Introduktion Elektronisk spørgeskema 2009 (ESP 2009) giver Dem mulighed for at lette arbejdet i forbindelse med

Læs mere

Skifte til Access 2010

Skifte til Access 2010 I denne vejledning Microsoft Microsoft Access 2010 ser meget anderledes ud end Access 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne

Kogebog. Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Kogebog Quickmanual til brug af GeoGIS2005 ved Regionerne Oktober 2009 Ref 4694001 Version 1 Dato 2009-10-05 Udarbejdet af TSL/BRS

Læs mere

Releasenote September 2014

Releasenote September 2014 Releasenote September 2014 Generelle funktioner Inaktive rullemenuer vises nu som inaktive Aktivitetslisten Visninger baseret på bestillinger Oprydning af Medcom visninger Skemastatus i aktivitetslistens

Læs mere

Udvikling og anvendelse af markedspris og forbrugsprognoser

Udvikling og anvendelse af markedspris og forbrugsprognoser Udvikling og anvendelse af markedspris og forbrugsprognoser Brug af meteorologiske forudsigelser og data ved optimal drift og produktionsplanlægning på fjernvarmeværker Hvad gør vi i NEAS Energy A/S? NEAS

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

Import af udtræk af ODIN-data i Access-databaser

Import af udtræk af ODIN-data i Access-databaser September 2006 OBS: Kun brugere, der har rettigheden Redningsberedskabsadministrator, kan eksportere data fra ODIN. Der er mange muligheder for udtræk af data fra ODIN, men ved at anvende udtrækkene Alarmer,

Læs mere

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision

Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Kort om indlæsning af excel filer til budgetkladder i Navision Hovedproceduren er 1. I excel dannes en fil med en bestemt kolonnerækkefølge 2. Denne fil gemmes som semikolonsepareret fil (CSV MSDOS) 3.

Læs mere

Guide til Umbraco CMS

Guide til Umbraco CMS web Guide til Umbraco CMS Indhold Indledning 3 Kompatible browsere 3 Log ind i Umbraco 4 Content-delen 5 Indholdstræet 5 Tilføjelse af en side/sektion 7 Sortering af indhold 12 Galleri 14 Mediebibliotek

Læs mere

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv

Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Kom godt i gang med at bruge Nordbank Erhverv Det er let at finde rundt i Nordbank Erhverv. Øverst er en menulinje med en række menupunkter og til venstre en menu med underpunkter. Nederst på mange af

Læs mere

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web

Prøveeksempler 2012. ClinicCare. Web ClinicCare Web Prøveeksempler 2012 Hvem er ClinicCare? ClinicCare udvikles af firmaet Novolog, som siden 1995 har udviklet systemer til sundhedssektoren. Over 900 klinikker anvender idag ClinicCare. Det

Læs mere