Vejledning til GE 7.2.4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til GE 7.2.4"

Transkript

1 Vejledning til GE Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2011

2 Vejledning til GE Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER OG LANDBRUG... 2 INDBERETNINGSKATEGORI FOR ANDET END VIRKSOMHEDER OG LANDBRUG... 3 TILSYNSTYPER... 3 HÅNDHÆVELSESTYPER... 3 SAGSTYPER - GODKENDELSE/TILLADELSE... 4 AKTIVITETER - FAKTURERINGSTYPE OG GODKENDELSE/TILSYN... 5 DEFINITION AF AKTIVE VIRKSOMHEDER/LANDBRUG MV UDTRÆK AF DATA I RAPPORTEN TILSYNSBERETNING... 6 FANEN GODKENDTE VIRKSOMHEDER... 6 FANEN TILSYN OG OPFØLGNING... 8 FANEN REAKTIONER FANEN BRUGERBETALING TILSYN FANEN GODKENDTE LANDBRUG FANEN GODKENDTE IPPC VIRKSOMHEDER FANEN GODKENDTE IPPC LANDBRUG

3 Opsætning af stamdata Før der trækkes oplysninger ud i tilsynsberetningen skal disse stamdata tilpasses: Hovedaktiviteter, Tilsynstyper, Håndhævelsestyper, Sagstyper og Aktiviteter. Hovedaktivitet for virksomheder og landbrug I kodelisten Hovedaktiviteter, som findes under menupunktet 'Stamdata Virksomhed' og 'Stamdata Landbrug' (det er den samme kodeliste), er der mulighed for at angive en indberetningskategori for hver hovedaktivitetstype. Disse kategorier bruges i optællingen, og svarer til de kategorier, som Miljøstyrelsen har opstillet for tilsynsberetningen. Der kan vælges imellem: VIRKSOMHEDER I-mærkede listevirksomheder ekskl. landbrug Øvrige listevirksomheder ekskl. landbrug Bilag 1 med brugerbetaling Autoværksteder LANDBRUG IPPC brug Husdyrbrug ( DE) Pelsdyrfarme (<75 DE) Øvrige husdyrbrug (3-75 DE) Renserier Godkendt landbrug virksomheder Ferskvandsdambrug Andet (virksomhed) (omdøbt fra Andet) Øvrige landbrug Andet (landbrug) Godkendelsespligtige landbrug Landbrug med erhvervsmæssig dyrehold (benyttes ikke pt.) NB! Hvis man vælger indberetningskategorien Ingen, så vil virksomheder og landbrug, som er registreret med denne kode, ikke blive talt med i tilsynsberetningen. IPPC listetype bruges i optællingen af godkendte IPPC virksomheder og svarer til de kategorier, som Miljøstyrelsen har opstillet for tilsynsberetningen. NB! I optællingen af godkendte IPPC landbrug listes alle de hovedaktivitetstyper, der starter med I101. Hvis I ønsker optælling på 12 svinebrug og 12 fjerkræbrug, så skal I indsætte to nye hovedaktiviteter, fx I101s ( 12 svinebrug) og I101f ( 12 fjerkræbrug), og herefter manuelt ændre hovedaktiviteten for alle de eksisterende IPPC landbrug på fanen Landbrugsoplysninger Landbrug. NB! Kvægbrug over 250 DE er ikke IPPC-brug. Hvis I ønsker optælling på godkendte kvægbrug over 250 DE i tilsynsberetningen, så skal I indsætte en ny hovedaktivitetstype, fx L01c, med indberetningskategorien Godkend.pligtige landbrug og markering i feltet Betaling. Herefter skal I manuelt ændre hovedaktiviteten til denne type for alle kvægbrug over 250 DE på fanen Landbrug. OBS! Brug ikke hovedaktivitetstypen I101k, da alle typer der starter med I101 vil blive vist på fanen 'Godkendte IPPC landbrug' i tilsynsberetningen, og så vil totalopgørelsen blive forkert. 2

4 Indberetningskategori for andet end virksomheder og landbrug Opsætning af stamdata er ikke påkrævet for disse kategorier, der bruges i optællingen i tilsynsberetningen for vindmøller og andre lokaliteter end virksomheder og landbrug. ANDET Vindmøller Andet (Åbent Land) Andet (Råstofgrave) Andet (Jordforurening) Andet (Jordflytning) Andet (Vandindvinding) Andet (Vandløb) Tilsynstyper I 'Stamdata Fælles stamdata Tilsyn Kontrol- og Tilsynstyper' skal det være defineret, hvilke typer af tilsyn, der skal tælle som samlede tilsyn, og hvilke der skal tælle med i tilsynsberetningen. Håndhævelsestyper I 'Stamdata Fælles stamdata Tilsyn Håndhævelsestyper' skal der være angivet en indberetningskategori for hver håndhævelsestype. Der kan vælges mellem disse kategorier svarende til Miljøstyrelsens opdeling af håndhævelsestyper: HÅNDHÆVELSESTYPER Henstillinger Indskærpelser Politianmeldelser Påbud efter MBL 41 b Øvrige påbud Forbud Ingen (benyttes ikke i tilsynsberetningen) 3

5 Sagstyper - godkendelse/tilladelse I 'Stamdata Fælles Stamdata Sag og Journal Sagstyper' skal der være registreret en godkendelsestype for hver sagstype i feltet Godkendelse/Tilladelse. Der er mulighed for at vælge disse typer: GODKENDELSESTYPER Anmeldelse 17 ( 15 bkg) (omdøbt fra Anmeldelse 17) Anmeldelse 17 ( 19 bkg) Anmeldelse 3-15 DE Godkendelse 11 Godkendelse 12 (omdøbt fra Godkendelse 12, 1 og Godkendelse 12, 2) Godkendelse 16 Godkendelse 33 Husdyrbrugtilladelse 10 Ingen (benyttes ikke i tilsynsberetningen) Lokaliseringsgodkendelse Registrering (benyttes ikke i tilsynsberetningen) Revurdering Revurdering ajourført Spildevandstilladelse (benyttes ikke i tilsynsberetningen) Tillæg 10, 3 (benyttes ikke i tilsynsberetningen) Tillæg 11, 3 Tillæg 12, 3 Tillæg 16, 2 (benyttes ikke i tilsynsberetningen) 4

6 Aktiviteter - faktureringstype og godkendelse/tilsyn I 'Stamdata Tidsregistrering Aktiviteter' skal feltet Faktureringstype være udfyldt med én af 12 lovgivningsbestemte faktureringstyper for hver fakturerbar aktivitet. Der er mulighed for at vælge disse faktureringstyper: FAKTURERINGSTYPER Godkendelse - aktiviteter på virksomheden Godkendelse - aktiviteter udenfor virksomheden Tilsyn m.v. - aktiviteter på virksomheden Tilsyn m.v. - aktiviteter udenfor virksomheden Tilsyn m.v. - aktiviteter på husdyrbruget Tilsyn m.v. - aktiviteter udenfor husdyrbruget Tilsyn m.v. efter 16 - aktiviteter på bedriften Tilsyn m.v. efter 16 - aktiviteter udenfor bedriften Godkendelse efter 11, 12 - aktiviteter på husdyrbruget Godkendelse efter 11, 12 - aktiviteter udenfor husdyrbruget Godkendelse efter 16 - aktiviteter på bedriftens arealer Godkendelse efter 16 - aktiviteter udenfor bedriftens arealer Ingen (benyttes ikke i tilsynsberetningen) NB! Faktureringstypen Ingen angiver, at aktiviteten ikke skal faktureres. Feltet Systemtype bruges til at adskille godkendelses- og tilsynsaktiviteter fra hinanden. Dette felt skal være udfyldt, for at de relevante aktiviteter optælles i tilsynsberetningen under punkterne Brugerbetaling og 'Fremmede tjenesteydelser'. Der er mulighed for at vælge en af disse systemtyper: SYSTEMTYPER Godkendelse Tilsyn Andet (benyttes ikke i tilsynsberetningen) NB! Aktiviteter med systemtypen Andet optælles ikke i tilsynsberetningen. 5

7 Definition af aktive virksomheder/landbrug mv. I det følgende er en aktiv virksomhed og et aktivt landbrug defineret ud fra datoen i felterne Etableringsdato og 'Lukket dato' på fanen Virksomhedsoplysninger Virksomhed i GE Virksomhed og fanen Landbrugsoplysninger Landbrug i GE Landbrug. Hvis datoen i feltet 'Lukket dato' er før 2010, så tælles virksomheden/landbruget ikke med. Lokaliteter i GE Vandindvinding defineres som aktive ud fra felterne Startdato og Udløbsdato på fanen Indvindingsanlæg Anlæg. En aktiv vindmølle er defineret ud fra felterne Idriftsættelsesdato og 'Nedtaget dato' på fanen Vindmølle i GE Vindmølle. Udtræk af data i rapporten Tilsynsberetning Rapporten åbnes med menupunktet 'Rapporter Tilsyn og sager Tilsynsberetning'. 1. Angiv årstal. 2. Fravælg evt. en del af tilsynsrapporten ved at fjerne diverse flueben. NB! I det følgende er det fremsøgte årstal benævnt Fanen Godkendte virksomheder Her findes en opdeling på 3 nedenstående kategorier, der er angivet som indberetningskategori i 'Stamdata Virksomhed Hovedaktiviteter': Øvrige listevirksomheder ekskl. landbrug I-mærkede listevirksomheder ekskl. landbrug Ferskvandsdambrug Andre kategorier af virksomheder (skal IKKE indberettes) NB! For øvrige og i-mærkede listevirksomheder opgøres kun antallet af sager og virksomheder, som kommunen er godkendelsesmyndighed for ud fra angivelsen i feltet Godk.myndighed (markeret med orange) på fanen Virksomhedsoplysninger Virksomhed. I skal selv manuelt ændre angivelsen i feltet Godk.myndighed for listevirksomheder, hvor staten er godkendelsesmyndighed. 6

8 2010 (antal sager) Her optælles antal godkendelsessager i året, som opfylder følgende: Virksomheden har været aktiv i Der tælles kun godkendelsessager af typen Godkendelse 33. Godkendelsessagerne har en godkendelsesdato i I alt (antal virksomheder) Her optælles antal godkendte virksomheder i året, som opfylder følgende: Virksomheden har været aktiv i I feltet 'Godkendelsesdato 33' på fanen Virksomhedsoplysninger Virksomhed (markeret med grønt) skal der være en dato, som er mindre end eller lig med Brugerbetaling, kr. (opdelt på faktureret og ikke faktureret) Her opsummeres antal kroner, som er registreret på ugesedlerne i GE Tidsregistrering. For at beløbet tæller med skal dette være opfyldt: Aktiviteten skal være registreret på en uge i Aktiviteten skal have en systemtype lig med Godkendelse i Stamdata Tidsregistrering Aktiviteten skal være en af disse faktureringstyper: Godkendelse - aktiviteter på virksomhed Godkendelse - aktiviteter udenfor virksomhed Der opdeles på faktureret eller ikke-faktureret brugerbetaling ud fra om fakturadatoen er sat eller ej på fanen Tilsynsoplysninger Timeforbrug i GE Virksomhed. Der opgøres beløb svarende til årets timepris. Nederst vises en subtotal af årets brugerbetaling, der er henholdsvis faktureret og ikke-faktureret. Desuden vises en totalopgørelse af beløb for årets brugerbetaling. Samlet tidsforbrug, timer Her opsummeres det samlede antal timer, der ligger til grund for opgørelsen af brugerbetaling. 7

9 Fremmede tjenesteydelser, kr. (opdelt på faktureret og ikke faktureret) Her opsummeres antal kroner, som er registreret på fanen 'Eksterne ydelser' i GE Virksomhed, og hvor følgende er opfyldt: Bilagsdato skal være i Bilagstype skal være lig med Godkendelse. Aktiviteten skal være en af disse faktureringstyper: Godkendelse - aktiviteter på virksomhed Godkendelse - aktiviteter udenfor virksomhed Der opgøres beløb svarende til årets faktureringsgrad. Beløb for årets fremmede tjenesteydelser opdeles på faktureret eller ikke-faktureret ud fra om fakturadatoen er sat eller ej på fanen Tilsynsoplysninger Eksterne ydelser i GE Virksomhed. Nederst vises en subtotal af årets fremmede tjenesteydelser, der er faktureret og ikke-faktureret. Desuden vises en totalopgørelse af årets fremmede tjenesteydelser. Fremmede tjenesteydelser samlet udgift, kr. Her opsummeres samlede udgift til eksterne ydelser uden korrektion for årets faktureringsgrad. Andre kategorier af virksomheder (skal IKKE indberettes) På denne linje optælles data i året, som opfylder de ovennævnte betingelser, bortset fra at: Virksomheden skal have en hovedaktivitet, hvis indberetningskategori er forskellig fra I-mærket listevirksomhed, Øvrig listevirksomhed, Ferskvandsdambrug og Ingen. Fanen Tilsyn og opfølgning Her optælles antal aktive virksomheder/landbrug mv. samt diverse tilsyn og samlede tilsyn, og disse er fordelt på de forskellige indberetningskategorier. NB! I alle kolonner opgøres kun de listevirksomheder (i-mærkede og øvrige, ekskl. landbrug), som kommunen er tilsynsmyndighed for ud fra angivelsen i feltet Tilsynsmyndighed (markeret med orange) på fanen Virksomhedsoplysninger Virksomhed. I skal selv manuelt ændre angivelsen i feltet Tilsynsmyndighed for listevirksomheder, hvor staten er tilsynsmyndighed. 8

10 Virksomheder pr her optælles antal virksomheder, landbrug, vindmøller, vandindvindingsanlæg og andre lokaliteter, som var aktive pr Virksomheder pr her optælles antal virksomheder, landbrug, vindmøller, vandindvindingsanlæg og andre lokaliteter, som var aktive pr Besøgte virksomheder - optæller antallet af virksomheder, som de pågældende tilsyn har været udført på i Tilsynsbesøg - optæller antal udførte tilsyn i 2010 inkl. samlede tilsyn. Tilsyn bliver kun talt med, hvis tilsynstypen i stamdata er udpeget til at tælle med i tilsynsberetningen. Samlede tilsyn - optæller antal udførte samlede tilsyn i 2010, hvor tilsynstypen er markeret til at tælle som samlet tilsyn i stamdata. Besøgte virksomheder - optæller antallet af virksomheder, som de pågældende samlede tilsyn har været udført på i Aktive i frekvensperioden - optæller antal virksomheder mv. (i de forskellige kategorier), som har været aktive i (en del af) frekvensperioden, der fremgår af den sidste kolonne. Besøgte i frekvensperioden - optæller antal virksomheder mv. (i de forskellige kategorier), som har haft samlet tilsyn i frekvensperioden, der fremgår af den sidste kolonne. Frekvensperiode (år) - indberetningskategoriernes frekvensperiode (de sidste 1, 3, 4 eller 6 år). 9

11 Fanen Reaktioner Her optælles reaktioner i forbindelse med virksomheder, landbrug, vindmøller, vandindvindingsanlæg og andre lokaliteter fordelt på seks forskellige håndhævelsestyper. Håndhævelser tælles med, hvis følgende er opfyldt: Håndhævelsesdatoen er i Håndhævelsestypens indberetningskategori er forskellig fra Ingen. Nederst vises en totalopgørelse af årets håndhævelser fordelt på håndhævelsestyper. NB! Rapporten Håndhævelsesoversigt viser supplerende oplysninger om håndhævelser. Her kan søges på opfølgningsperiode, miljøforhold, håndhævelsestype og lovgivning. Fanen Brugerbetaling tilsyn Her optælles brugerbetalingen, som er registreret i 2010 for udført tilsynsarbejde. Data stammer fra registreringer på ugesedlerne i GE Tidsregistrering samt på fanen 'Eksterne ydelser' i GE Virksomhed og GE Landbrug. Brugerbetaling, kr. (fakturerede og ikke fakturerede beløb) her opsummeres antal kroner, som er registreret på ugesedlerne i GE Tidsregistrering. Beløbet tælles med, når følgende er opfyldt: Aktiviteten er registrereret på en uge i Aktiviteten er fakturerbar, dvs. dens faktureringstype er forskellig fra Ingen. Aktiviteten har systemtype lig med Tilsyn i stamdata. Der opgøres beløb svarende til årets timepris. Herefter fordeles beløbene på de forskellige indberetningskategorier. Beløb for årets brugerbetaling opdeles på faktureret eller ikke-faktureret ud fra om fakturadatoen er sat eller ej på fanen Tilsynsoplysninger Timeforbrug i GE Virksomhed/GE Landbrug. 10

12 Nederst vises en subtotal af faktureret og ikke-faktureret brugerbetaling. Desuden vises en totalopgørelse af årets brugerbetaling. Fakturerbar tid i alt, timer her vises det antal timer, der ligger til grund for opgørelsen af årets brugerbetaling. Samlet tidsforbrug, timer her opgøres årets samlede antal timer brugt på tilsyn uanset aktivitetens faktureringsgrad. Fremmede tjenesteydelser, kr. her opsummeres antal kroner, som er registreret på fanen 'Eksterne ydelser' i GE Virksomhed/GE Landbrug, og hvor følgende er opfyldt: Bilagsdato er i Bilagstype er lig med Tilsyn. Der opgøres beløb svarende til årets faktureringsgrad. Nederst vises en totalopgørelse af årets fremmede tjenesteydelser. Fremmede tjenesteydelser samlet udgift, kr. her opgøres samlet udgift til eksterne ydelser uden korrektion for årets faktureringsgrad. 11

13 Fanen Godkendte landbrug NB! Hvis der er meddelt flere godkendelser på den samme ejendom (f.eks. en 12 godkendelse til husdyrproduktion og en 16 godkendelse til arealproduktion), så skal der oprettes to selvstændige landbrug med hver sine godkendelser, tilsyn og brugerbetaling (antal sager) Her optælles antal godkendelsessager i året, som opfylder følgende: Landbruget har været aktivt i Landbruget har en/flere godkendelsessager med en godkendelsesdato i Antal sager fordeles på henholdsvis IPPC-brug og de forskellige godkendelsestyper: IPPC-brug - IPPC-brug (feltet med blåt) med godkendelsessager af disse typer: Godkendelse 33 Godkendelse 12 (omdøbt fra Godkendelse 12, 1 og Godkendelse 12, 2) Tillæg 12, 3 Godkendelse 33 - landbrug ekskl. IPPC-brug med godkendelsessager af denne type: Godkendelse 33 Godkendelse 12 - landbrug ekskl. IPPC-brug med godkendelsessager af denne type: Godkendelse 12 (omdøbt fra Godkendelse 12, 1 og Godkendelse 12, 2) Tillæg 12, 3 - landbrug ekskl. IPPC-brug med godkendelsessager af denne type: Tillæg 12, 3 Øvrige godkendelsestyper - landbrug med godkendelsessager af disse typer: Anmeldelse 17 ( 15 bkg) Anmeldelse 17 ( 19 bkg) Anmeldelse 3-15 DE Godkendelse 11 Godkendelse 16 Husdyrbrugtilladelse 10 Lokaliseringsgodkendelse Revurdering Revurdering ajourført Tillæg 11, 3 12

14 I alt (antal landbrug) Her optælles antal godkendte landbrug i året, som opfylder følgende: Landbruget har været aktivt i Landbruget har en godkendelsestype (feltet markeret med rødt) på fanen Landbrugsoplysninger Landbrug. Landbruget har en godkendelsesdato, som er mindre end eller lig med 2010, (feltet markeret med grønt) på fanen Landbrugsoplysninger Landbrug. Antal landbrug fordeles på henholdsvis IPPC-brug og forskellige godkendelsestyper: IPPC-brug - IPPC-brug med en af disse godkendelsestyper: Godkendelse 33 Godkendelse 12 (omdøbt fra Godkendelse 12, 1 og Godkendelse 12, 2) Tillæg 12, 3 Godkendelse 33 - landbrug ekskl. IPPC-brug med en af disse godkendelsestyper: Godkendelse 33 Godkendelse 12 - landbrug ekskl. IPPC-brug med en af disse godkendelsestyper: Godkendelse 12 (omdøbt fra Godkendelse 12, 1 og Godkendelse 12, 2) Tillæg 12, 3 - landbrug ekskl. IPPC-brug med en af disse godkendelsestyper: Tillæg 12, 3 Øvrige godkendelsestyper - landbrug med en af disse godkendelsestyper: Anmeldelse 17 ( 15 bkg) Anmeldelse 17 ( 19 bkg) Anmeldelse 3-15 DE Godkendelse 11 Godkendelse 16 Husdyrbrugtilladelse 10 Lokaliseringsgodkendelse Revurdering Revurdering ajourført Tillæg 11, 3 13

15 Brugerbetaling, kr. (opdelt på faktureret og ikke faktureret) Her opsummeres antal kroner, som er registreret på ugesedlerne i GE Tidsregistrering. For at beløbet tæller med skal dette være opfyldt: Lokaliteten er et landbrug. Aktiviteten er registreret på en uge i Aktiviteten har en systemtype lig med Godkendelse i Stamdata Tidsregistrering Aktiviteten er en af disse typer: Godkendelse efter 11, 12 - aktiviteter på husdyrbruget Godkendelse efter 11, 12 - aktiviteter udenfor husdyrbruget Godkendelse efter 16 - aktiviteter på bedriftens arealer Godkendelse efter 16 - aktiviteter udenfor bedriftens arealer Der opgøres kun beløb svarende til årets timepris. Desuden opgøres kun 80 % af dette beløb. Der opdeles på faktureret eller ikke-faktureret brugerbetaling ud fra om fakturadatoen er sat eller ej på fanen Tilsynsoplysninger Timeforbrug i GE Landbrug. Herefter fordeles beløbene på de godkendelsestyper, som er registreret på fanen Landbrugsoplysninger Landbrug. Nederst vises en subtotal af årets brugerbetaling, der er faktureret og ikke-faktureret, samt en totalopgørelse af beløb for årets brugerbetaling. Samlet tidsforbrug, timer Her opsummeres samlet antal timer, der ligger til grund for opgørelsen af årets brugerbetaling. 14

16 Fremmede tjenesteydelser, kr. (opdelt på faktureret og ikke faktureret) Her opsummeres antal kroner, som er registreret på fanen 'Eksterne ydelser' i GE Landbrug, og hvor følgende er opfyldt: Lokaliteten er et landbrug. Bilagsdato er i Bilagstype er lig med Godkendelse. Aktiviteten er en af disse typer: Godkendelse efter 11, 12 - aktiviteter på husdyrbruget Godkendelse efter 11, 12 - aktiviteter udenfor husdyrbruget Godkendelse efter 16 - aktiviteter på bedriftens arealer Godkendelse efter 16 - aktiviteter udenfor bedriftens arealer Der opgøres beløb svarende til årets faktureringsgrad. Desuden opgøres kun 80 % af dette beløb. Herefter fordeles beløbene på de forskellige godkendelsestyper, som er registreret på fanen Landbrugsoplysninger Landbrug. Nederst vises en subtotal af årets fremmede tjenesteydelser, der er faktureret og ikke-faktureret samt en totalopgørelse af beløb for årets fremmede tjenesteydelser. Fremmede tjenesteydelser samlet udgift, kr. Her opsummeres samlet udgift til eksterne ydelser uden korrektion for årets faktureringsgrad. Andre aktive landbrug På denne linje optælles data i året, som opfylder de ovennævnte betingelser, bortset fra at: Godkendelsestypen skal ikke være sat på fanen Landbrugsoplysninger Landbrug. 15

17 Fanen Godkendte IPPC virksomheder Her opgøres godkendelser til IPPC virksomheder med fordeling på hovedaktiviteter, der er defineret som værende IPPC listetype i 'Stamdata Virksomhed Hovedaktiviteter'. Subtotal vises for hvert startbogstav i hovedaktivitetstypen. En totalopgørelse vises nederst. Virksomheder pr Her optælles antal virksomheder, som opfylder følgende: Virksomheden har været aktiv pr Hovedaktiviteten på fanen Virksomhedsoplysninger Virksomhed er defineret som IPPC listetype i 'Stamdata Virksomhed Hovedaktiviteter'. Godkendte pr Her optælles antal virksomheder, som opfylder følgende: I feltet 'Godkendelsesdato 33' på fanen Virksomhedsoplysninger Virksomhed skal der være en dato, som er mindre end eller lig med Hovedaktiviteten på fanen Virksomhedsoplysninger Virksomhed er defineret som IPPC listetype i 'Stamdata Virksomhed Hovedaktiviteter'. 16

18 Revurderede i 2010 Her optælles antal virksomheder, som opfylder følgende: Virksomheden har godkendelsestypen Revurdering (feltet markeret med rødt) og en godkendelsesdato i 2010 (feltet markeret med grønt) på fanen Virksomhedsoplysninger Virksomhed. Hovedaktiviteten på fanen Virksomhedsoplysninger Virksomhed er defineret som IPPC listetype i 'Stamdata Virksomhed Hovedaktiviteter'. Ajourførte i 2010 Her optælles antal virksomheder, som opfylder følgende: Virksomheden har godkendelsestypen Revurdering ajourført (feltet markeret med rødt) og en godkendelsesdato i 2010 (feltet markeret med grønt) på fanen Virksomhedsoplysninger Virksomhed. Hovedaktiviteten på fanen Virksomhedsoplysninger Virksomhed er defineret som IPPC listetype i 'Stamdata Virksomhed Hovedaktiviteter'. 17

19 Fanen Godkendte IPPC landbrug Her opgøres godkendelser til IPPC landbrug med fordeling på alle hovedaktivitetstyper, der starter med I101 i 'Stamdata Landbrug Hovedaktiviteter'. En totalopgørelse vises nederst. Landbrug pr Her optælles antal landbrug, som opfylder følgende: Hovedaktivitetstypen starter med I101 på fanen Landbrugsoplysninger Landbrug. Landbruget har været aktivt pr

20 Godkendte pr Her optælles antal landbrug, som opfylder følgende: Landbruget har en af disse godkendelsestyper (feltet markeret med rødt) på fanen Landbrugsoplysninger Landbrug: Godkendelse 33 Godkendelse 12 (omdøbt fra Godkendelse 12, 1 og Godkendelse 12, 2) Tillæg 12, 3 Landbruget har en godkendelsesdato i 2010 (feltet markeret med grønt) på fanen Landbrugsoplysninger Landbrug. Hovedaktivitetstypen starter med I101 på fanen Landbrugsoplysninger Landbrug. Revurderede i 2010 Her optælles antal landbrug, som opfylder følgende: Landbruget har godkendelsestypen Revurdering (feltet markeret med rødt) og en godkendelsesdato i 2010 (feltet markeret med grønt) på fanen Landbrugsoplysninger Landbrug. Hovedaktivitetstypen starter med I101 på fanen Landbrugsoplysninger Landbrug. Ajourførte i 2010 Her optælles antal landbrug, som opfylder følgende: Landbruget har godkendelsestypen Revurdering ajourført (feltet markeret med rødt) og en godkendelsesdato i 2010 (feltet markeret med grønt) på fanen Landbrugsoplysninger Landbrug. Hovedaktivitetstypen starter med I101 på fanen Landbrugsoplysninger Landbrug. 19

Vejledning til GE 7.0.3

Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen GEOKON A/S Marts 2010 Vejledning til GE 7.0.3 Indberetning til Miljøstyrelsen Indhold OPSÆTNING AF STAMDATA... 2 HOVEDAKTIVITET FOR VIRKSOMHEDER OG LANDBRUG... 2 INDBERETNINGSKATEGORI

Læs mere

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Svendborg Indledning (max 1500 Tilsyn foretaget frem til 23.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikshavn Indledning (max 1500 Det fremgår af nedenstående opgørelse, at minimumsfrekvenserne for tilsyn med er overholdt

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 -Kommunen skal hvert år senest den 1. april indberette og offentliggøre oplysninger om kommunens

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekenserne på de enkelte brug er opfyldt.

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2012 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (evt.) Kommunen har i henhold til Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. januar 2011 udarbejdet opgørelse om miljøtilsyn

Læs mere

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme

Miljøtilsynsberetning. Landbrug og Pelsdyrfarme Miljøtilsynsberetning 2010 Landbrug og Pelsdyrfarme Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Skive Indledning Skive Kommune skal hvert år indberette og offentliggøre oplysninger

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i alt udført 29 tilsyn med husdyrbrug mv. i 2010. Miljøstyrelsens minimumsfrekvens for

Læs mere

Bilag 3. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Bilag 3. Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Bilag 3. Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vallensbæk Indledning (max 1500 I 2011 har der været fokus på at nå alle planlagte tilsyn samt føre tilsyn med nye, så

Læs mere

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011

Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Allerød Kommunes tilsynsindsats på miljøområdet i 2011 Natur- og Miljøafdelingen udarbejder hvert år en beretning om tilsynsindsatsen på virksomheder og landbrug. Beretningen skal indberettes til Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (evt.) Indberetning af tilsyn og godkendelse for husdyrbrug i Frederikssund Kommune i 2012 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 11. marts 2015 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2014 efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1.

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Guldborgsund Indledning (max 1500 tegn) I.b. (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vesthimmerland Indledning (max 1500 Der er i 2011 meddelt 8 miljøgodkendelser. Det forventes, at der i 2012 vil blive meddelt

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (max 1500 Syddjurs Kommune varetager miljøtilsyn med knap 200, som er omfattet af regler om minimumsfrekvenser

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011

TÅRNBY KOMMUNE. Miljøtilsynsberetning 2011 TÅRNBY KOMMUNE Miljøtilsynsberetning 20 #2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20#2625829 v - Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 20 Side Hvad er en miljøtilsynsberetning Kommunen skal hvert

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Odsherred Indledning (evt.) Odsherred kommune har i 2012 meddelt 2 stk. 16 miljøgodkendelser efter husdyrloven. Derudover er der afgjort

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Aarhus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i 2010. Det drejer sig

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Indledning (max 1500 Kommunen har i lighed med sidste år valgt kun at indberette kommunens miljøtilsyn og meddelte

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 3-4. Notat 12. marts 2014 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 23. maj 2013 31. dec. efter tilsynsbekendtgørelsens kap. 4. Skema 1. Indberetning

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Kommunenavn Syddjurs Indledning (evt.) Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2010 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (max 1500 Aarhus Kommunes tilsynsberetning 2010 omhandler kommunens miljøindsats ved varetagelsen af myndighedsopgaver

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (max 1500 Lemvig Kommune indberetter

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen omfatter ressourcer

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (max 1500 Dette er Sønderborg Kommunes

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Roskilde Indledning (max 1500 Roskilde Kommune har frem til den 22. maj 2013

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Indledning (evt.) Indberetning er lavet ud fra de oplysninger som Holbæk Kommune

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Kalundborg Indledning (max 1500 Tilsynsberetningen for Kalundborg Kommune i 2011. Kalundborg Kommune overholder minimumsfrekvenserne

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Herning Indledning (evt.) Hermed indsendes tilsynsberetning for Herning Kommune for 2011. 1.1 Anmeldelser, tilladelser

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Lejre Indledning (max 1500 Lejre Kommune vurderer, at minimumsfrekvensen for tilsyn med virksomheden er overholdt i 2012. Der

Læs mere

Tilsynsberetning 2011

Tilsynsberetning 2011 Tilsynsberetning 2011 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2012 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011. Kommunenavn Holstebro Kommune Indledning (max

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Side 1 af 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn STRUER Indledning (max 1500 Struer Kommune beretter herved om kommunens miljøindsats af og tilsyn med overholdelsen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Indledning (max 1500 Ved begyndelsen af 2012 var der 379 i vores tilsynsregister,som er omfattet af tilsynsaftalen

Læs mere

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A.

Referat GEOKON A/S. ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009. A. Visning af GE 7.0. A.1 Hjælp til rapporter. A. Referat ERFA-møde i Virksomhedsgruppen den 12. november 2009 A. Visning af GE 7.0 På mødet blev den kommende GE 7.0 fremvist. Versionen frigives inden årsskiftet og kan allerede nu bestilles ved at kontakte

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aabenraa Indledning (evt.) Kultur, Miljø & Erhverv har igen i 2012 fulgt aftalen mellem KL og Miljøstyrelsen om minimumsfrekvenser på landbrugstilsyn.

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Notat 18. marts 2016 Vejledning i udfyldelse af skemaet til indberetning af kommunernes tilsyns- og godkendelsesindsats fra 1. januar. 31. december. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens ( nr. 497 af 23/05/2013)

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Page 1 of 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Kommune Indledning (max 1500 Faaborg-Midtfyn Kommune har til hensigt at overholde aftalen om minimumstilsyn

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Frederiksberg Indledning (max 1500 Indberetningen for perioden 1. januar 2013

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Herning Indledning (max 1500 Tilsynberetningen forventes godkendt på Teknik og Miljøudvalgsmøde den 23. april 2013. (ad. 1.1)

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Esbjerg Indledning (max 1500 Kommunen skal hvert år senest den

Læs mere

Møde i tilsynsgruppen

Møde i tilsynsgruppen Møde i tilsynsgruppen Referat fra mødet den 18. oktober 2004 DELTAGERE Hanne Helligsø - Aalborg Kommune Pia Mathiasen - Aalborg Kommune Thomas Jørgensen - Hillerød Kommune John Farr - Københavns Amt Thomas

Læs mere

Tilsyn med virksomheder i 2007 i Syddjurs Kommune

Tilsyn med virksomheder i 2007 i Syddjurs Kommune Tilsyn med virksomheder i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune har fra 2007 overtaget miljøtilsynet med mere end 200 virksomheder fra Århus Amt og 4 mindre kommuner. 3 af de disse kommuner

Læs mere

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013

Antal godkendte virksomheder i alt ultimo 2013 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Syddjurs Kommune Indledning (evt.) Miljøministeriet offentliggjorde en ny tilsynsbekendtgørelse

Læs mere

Miljøtilsynsberetning 2010. Virksomheder

Miljøtilsynsberetning 2010. Virksomheder Miljøtilsynsberetning 2010 Virksomheder Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010 Kommunenavn Skive Indledning (max 1500 tegn) I henhold til bek. nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Gentofte Indledning (max 1500 Langt størstedelen af kommunes

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Frederikssund Indledning (max 1500 Indberetning af tilsyn og godkendelse for i Frederikssund Kommune i 2011 i henhold til Miljøministeriets

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Haderslev Indledning (max 1500 Kommunen skal årligt afgive en beretning om miljøtilsynet til Miljøstyrelsen. Følgende

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Viborg Indledning (evt.) Med henvisning til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretninger om miljøtilsyn og

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Horsens Indledning (max 1500 Aktiviteten i forbindelse med miljøtilsyn på tilsynspligtige virksomheder har i 2012

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme 1/3 Kommunenavn Faaborg-Midtfyn Indledning Ved begyndelsen af 2013 var der 381, som var omfattet af tilsynsaftalen mellem KL og Miljøministeriet. Det er kommunens

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Kommune Indledning (max 1500 Vordingborg Kommune har i planlægningen af tilsynsindsatsen i 2011 porioriteret

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Faxe Indledning (max 1500 Minimumsfrekvensen for tilsyn med er overholdt i 2012. (ad. 1.1) Godkendelser af liste i-mærkede liste,

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komindustri

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komindustri Page 1 of 6 Åben i Word Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Frederiksberg Indledning (max 1500 tegn) Frederiksberg Kommune overholder i 2011 sine tilsynsforpligtigelser

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Randers Indledning (max 1500 Tilsynsberetninger er udarbejdet på baggrund af indberetning i Geoenviron (ad. 1.1) Godkendelser

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Side 1 af 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Ringsted Indledning (evt.) Ringsted Kommune har i 2011 udført en tilsynsindsats, der for hovedparten af landbrug

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Aarhus Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Aarhus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i 2012. Det drejer sig

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Glostrup Kommune Indledning (max 1500 I Glostrup var der i 2013

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Lemvig Kommune Indledning (evt.) Lemvig Kommune indberetter hvert år til Miljøstyrelsen

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Side 1 af 7 Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Bornholm Indledning (max 1500 Kommunen har overholdt minimumsfrekvenserne for miljøtilsyn på virksomheder

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (max 1500 Dette er kortlægningen af Slagelse Kommunes indsats på miljøområdet i 2011 i henhold i miljøminiteriets

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Vordingborg Indledning (evt.) Indberetning for landbrugsområdet i Vordingborg Kommune. Tilsynsfrekvenserne er opfyldt.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Sønderborg Indledning (evt.) Der har været en jævn fordeling af tilsynsarbejdet og godkendelsesarbejdet.

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (evt.) Dette er Slagelse Kommunes indberetning til Miljøstyrelsen om tilsynsindsatsen på og pelsdyrfarme i perioden 1. januar - 22. maj 2013. 1.1 Anmeldelser, tilladelser

Læs mere

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_73_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 27 Udskrevet d

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_73_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 27 Udskrevet d Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_73_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 27 Udskrevet d. 04-08-11 GeoEnviron 7.3 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=koml... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Jammerbugt Indledning (evt.) Jammerbugt Kommune tilrettelægger og gennemfører tilsyn og godkendelser inkl. håndhævelser

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger KMD's snitflade GQ418001Q af den 07.12.2009,

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Tønder Indledning (evt.) Ifølge Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 99 af 11. februar 2011 om beretning om miljøtilsyn og miljøgodkendelser

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2008 i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i 2008 indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012

Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Ishøj Kommune Ishøj, den 8. marts 2012 Tilsynsberetning for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2011 Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners miljøtilsyn med virksomheder

Læs mere

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q

Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Udtræk til KMD Regningsdebitor snitflade GQ418001Q Menuen System Adm./Import & Eksport af data/kmd Regningsdebitor Miljø Udtrækket til KMD Regningsdebitor følger version 4 af KMD's snitflade GQ418001Q,

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010, side 1/3 Side 1 af 5 Åben i Word Tilsyn med r eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/3 Kommunenavn Horsens Indledning (max 1500 Aktiviteten har været stor i Kommunens industriteam i. Godkendelser af nyetablerede

Læs mere

Tilsyn med virksomheder i 2009 i Syddjurs Kommune

Tilsyn med virksomheder i 2009 i Syddjurs Kommune Tilsyn med virksomheder i 2009 i Syddjurs Kommune Indledning Syddjurs Kommune varetager miljøtilsynet med mere end 200 virksomheder. Tilsynsarbejdet udføres af Team Virksomheder, som foruden 5 kernemedarbejdere

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2012, Del 1/3 Kommunenavn Jammerbugt Indledning (max 1500 Jammebrugt Kommune gennemfører miljøtilsyn, godkendelsesarbejdet samt

Læs mere

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12

Miljøgebyr og tidsregistrering. Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 Miljøgebyr og tidsregistrering Miljogebyr_og_Tidsregistrering_75_1Udg,pdf.wwdoc.docAntal sider: 28 Udskrevet d. 05-07-12 GeoEnviron 7.5 Indhold Indhold Opkrævning af miljøgebyr... 4 Modulerne Virksomhed

Læs mere

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komin...

https://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner2/showprint.aspx?file=komin... Page 1 of 5 Åben i Word Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2011, Del 1/3 Kommunenavn Lejre Indledning (max 1500 Lejre Kommune vurderer, at minimumsfrekvensen for tilsyn med er overholdt i

Læs mere

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q

Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Udtræk til KMD Debitor snitflade GE 550010Q Menupunktet System Adm./Import & Eksport af data/kmd Debitor Miljø Udtrækket til KMD Debitor systemet følger version 10 af KMD's snitflade GE550010Q, hvor alle

Læs mere

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013

Ishøj Kommune. Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Ishøj Kommune Tilsynsberetning Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2013 Plan-, Bygge- og Miljøcenter Februar 2014 Indledning Plan-, Bygge- og Miljøcenter i Ishøj Kommune varetager Ishøj og Vallensbæk Kommuners

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.1.0 Dato: 03.03.2016 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4 Tilsyn, opfølgninger og håndhævelser...

Læs mere

http://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner/showprint.aspx?file=komindustri

http://www2.mst.dk/databaser/miljoetilsyn_kommuner/showprint.aspx?file=komindustri Side 1 af 6 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Kommunenavn Rudersdal Kommune Indledning (max 1500 Rudersdal Kommune overholder minimumsfrekvenserne med rigtig god margen for

Læs mere

Tilsynsberetning 2009

Tilsynsberetning 2009 Tilsynsberetning landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2010 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 1. Ressourcer i...4 1.1 Godkendelser af husdyr/landbrug.. 4 1.2 Tilsyn og opfølgende

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0.

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) 0 0 0.00 0.00 Godkendelse efter 12, stk. 2, i lov om miljøgodkendelse 0 0 0.00 0. Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med virksomheder og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4) Kommunenavn Lyngby-Taarbæk Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2007 i Syddjurs Kommune Indledning Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i i Syddjurs Kommune Indledning Nærværende tilsynsberetning omhandler Syddjurs Kommunes indsats i indenfor tilsyn, kortlægning og planlægning efter Miljøbeskyttelsesloven,

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling i kr.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Opkrævet brugerbetaling i kr. dkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 af 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Thisted Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/7 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/7 Halsnæs Kommunenavn Indledning (evt.) Her følger beretningen fra Halsnæs Kommune om miljøtilsyn og miljøgodkendelser med videre i. Aftalen mellem KL og Miljøministeren

Læs mere

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af

som fremmede tjeneste ydelser i kr. Virksomheder omfattet af bilag 1 til bekendtgørelse om godkendelse af Indberetning af godkendelses - tilsynsindsatsen med i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Holbæk Kommunens bemærkninger til de

Læs mere

Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune

Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune Miljøtilsynsberetning 2011 for Fredericia Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Virksomheder...3 2.1 Miljøtilsyn på virksomheder...3 2.2 Miljøgodkendelser...3 2.3 Håndhævelse på virksomheder...4

Læs mere

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar)

virksomheder ved tilsynsårets begyndelse (pr. 1. januar) Indberetning af godkendelses - og tilsynsindsatsen med der og i 2014, for perioden 1. januar 31. december. 2014 (efter tilsynsbekendtgørelsens kapitel 4), Del 1/3 Kommunenavn Viborg Kommunens bemærkninger

Læs mere

Tilsynsberetning 2013

Tilsynsberetning 2013 Tilsynsberetning 2013 Virksomheder, dambrug, landbrug og pelsdyrfarme Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2014 1 INDLEDNING I maj 2013 gennemførte Miljøstyrelsen en gennemgribende ændring af den måde,

Læs mere

Tilsynsberetning 2011

Tilsynsberetning 2011 Tilsynsberetning 211 Miljøtilsyn og godkendelser Denne tilsynsberetning beskriver Aalborg Kommunes indsats i 211 indenfor miljøgodkendelse af og miljøtilsyn med virksomheder, husdyrbrug og ferskvandsdambrug

Læs mere

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2

Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i 2009, side 1/2 Tilsyn med landbrug og pelsdyrfarme i, side 1/2 Århus Kommune Kommunenavn Indledning (evt.) Hermed foreligger tilsynsberetningen for Århus Kommunes miljøindsats på landbrugsområdet i. Det drejer sig hovedsagelig

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.9.0 Dato: 08.09.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Oversigter... 4 GeoEnviron Kalender... 4 Sager og dokumenter... 4 Håndhævelser...

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme efter aftalen om minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 minimumsfrekvenser, frem til 23. maj 2013, Del 1/3 Kommunenavn Slagelse Indledning (max 1500 tegn) Dette er kortlægningen af Slagelse Kommunes indsats på miljøområdet i 2013 i henhold til miljøministeriets

Læs mere

GEOENVIRON by Geokon A/S

GEOENVIRON by Geokon A/S GEOENVIRON by Geokon A/S Nyheder i GeoEnviron Version 9.7.0 Dato: 21.04.2017 Indhold INDHOLD INDHOLD... 3 Generelle ændringer... 4 Kun i miljømodulerne... 4 Oversigter... 4 Byg og Miljø Forkontor... 4

Læs mere

Tilsynsberetning 2010

Tilsynsberetning 2010 Tilsynsberetning 2010 Virksomheder Holstebro Kommune Teknik og Miljø 01.04.2011 Tilsynsberetning for tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2010. Kommunenavn Holstebro Kommune Indledning (max

Læs mere

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2008, side 1/2

Tilsyn med virksomheder eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2008, side 1/2 Page 1 of 5 Tilsyn med eksklusive landbrug og pelsdyrfarme i 2008, side 1/2 Indledning (max 1500 Hermed foreligger Kerteminde kommunes bidrag til den årlige indberetning om miljøindsatsen i 2008. I 2008

Læs mere

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9.

Skema 1. Indberetning af godkendelser, tilladelser og anmeldelser jf. tilsynsbekendtgørelsens 12 stk. 1, nr. 1,3,4 og 9. Del 1/3. Indberetning godkendelses - og tilsynsindsatsen med er og i 2015, for perioden 1. jan. 31. dec. 2015 efter tilsynsbekendtgørelsens (nr. 497 15. maj 2013) kapitel 4. Kommunenavn Lemvig Kommunens

Læs mere