FØRREGISTRERING Poul Paghs Gade 2, 9000 Aalborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FØRREGISTRERING Poul Paghs Gade 2, 9000 Aalborg"

Transkript

1 FØRREGISTRERING Poul Paghs Gade 2, 9000 Aalborg NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg

2 Indhold Generelt...3 Tag...4 Facader...5 Vinduer...8 Konstruktioner Energi Indvendige overflader Installationer Miljø Konklusion Bilag NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 2 af 21

3 Generelt Ejendommens stamdata: (i henhold til BBR) Matrikel nummer Aalborg Bygrunde 979a Grundareal: 3314 m² Bygningsnr.: 1 Opførelsesår: 1892 Om-/tilbygningsår: 2007 Anvendelse: Bygningen anvendes til undervisning og Antal etager: forskning 4 etager ekskl. kælderetage Bebygget areal: 721 m² Samlet bygningsareal: 2163 m² Kælderareal: 721 m² Udnyttet tagetage: 546 m² Samlet erhvervsareal: 2709 m² Bygningsnr.: 2 Opførelsesår: 1940 Anvendelse: Bygningen anvendes til undervisning og forskning Antal etager: 4 etager ekskl. kælderetage Bebygget areal: 354 m² Samlet bygningsareal: 1416 m² Kælderareal: 338 m² Samlet erhvervsareal: 1416 m² Bygning 1: Bygning 2: Denne førregistreringsrapport er udført på baggrund af BEK nr 477 om bygningsgennemgang (førsyn) ved ombygning af og tilbygning til en eksisterende bygning m.v. Førregistreringen er en generel gennemgang af ejendommenes forhold. Registreringen omfatter visuel gennemgang af tag, facader/vinduer, konstruktioner, energi, indvendige overflader, installationer og miljø. Der er ikke foretaget registrering af skjulte konstruktioner og installationer. Materialer: Rapport: Besigtigelse af facader og prøveudtagning af teglsten, af Teknologisk Institut d. 24/ NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 3 af 21

4 Tag Bygningens tilstand: Tagbelægning på begge bygninger er bestående af skifertag formentligt indeholdende asbest. Inddækninger, skotrender etc. er udført med zink. Vedr. spærkonstruktion, se afsnit under konstruktioner Bygning 1: Skifertag ved sammenbygning mellem bygning. 1 og bygning 2 Egnethed: Konklusion: Det har ikke været muligt at inspicere tagdækning, men vurderet ud fra tagets alder og type, og med henblik på at bygningen også skal efterisoleres, anbefales det at udskifte tagdækning og inddækning. Ud fra ovenstående registrering af tilstanden på bygningens tag, vurderes det at bygningen er egnet til at blive ombygget fra skole til boligformål. NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 4 af 21

5 Facader Bygningens tilstand: Bygning 1: Soklen fremsår i granit i ca. 1m højde. Facader står i blankt murværk med dekorative friser, gesimser, og fremstår med fyldte fuger. Der forekommer mindre svindrevner, men er generelt pænt ift. bygningens alder taget i betragtning. Facader er uisolerede. Facaden har med sine mange år, opnået en vis patinering som er med til at fortælle bygningens historie. Bygningens facader er desuden bevaringsværdige. Teknologisk Institut har foretaget prøver af facadesten, se vedlagte rapport under bilag. Bygning 1: Gavl mod Nord NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 5 af 21

6 Bygning 1: Facade mod Poul Paghs Gade Bygning 1: Facade mod gård NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 6 af 21

7 Bygning 2: Soklen fremstår i granit i ca. 30cm højde. Facaden fremstår i blankt murværk med tilbagetrukne fuger. Der forekommer mindre svindrevner, men er generelt pænt ift. bygningens alder taget i betragtning. Facader er uisolerede. Facaden har med sine mange år, opnået en vis patinering som er med til at fortælle bygningens historie. Bygningens facader er desuden bevaringsværdige. Bygning 2: Facade mod Poul Paghs gade Bygning 2: Facade mod gård Teknologisk Institut har foretaget prøver af facadesten, se vedlagte rapport under bilag. Egnethed: Standen på facader og udbedringsforslag er beskrevet i rapport fra teknologisk institut, samt under konstruktioner. Facaderne kræver en efterisolering for at kunne bruges til boligformål og overholde LEK2015 Konklusion: Ud fra ovenstående registrering af tilstanden på bygningens facader, vurderes det at bygningen er egnet til at blive ombygget fra skole til boligformål. NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 7 af 21

8 Vinduer Bygningens tilstand: Kældervinder: Trævinduer med termoruder af ældre dato, hvor maling er begyndt at skalle af, samt der er begyndende rådskader. Vinduer mod facade, samt mod gård for bygning 1: Trævinduer med termoruder, ca år gamle. Bygning 2: Vinduer mod Poul Paghs Gade NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 8 af 21

9 Store vinduespartier og vinduer på gårdside for bygning 2: Trævinduer af ældre dato hvor maling delvist er begyndt at skalle af. Store vinduespartier er med ældre termorude i faste fag, og enkeltlagsglas i den gående del. Vinduer mod gård er enkeltlagsglas med forsatsrude. Bygning 2: Vindue i trapperum mod gårdrum Bygning 2: Vindue i gangareal mod gårdrum Egnethed: Standen på vinduer varierer. Nyere vinduer er konstruktionsmæssigt i orden, og kunne godt genbruges. Øvrige vinduer er konstruktionsmæssigt i ringe stand, og bør renoveres el. udskiftes. Det anbefales at alle vinduer udskiftes for at kunne efterleve nye energikrav Konklusion: Ud fra ovenstående registrering af tilstanden på bygningens vinduer, vurderes det at bygningen er egnet til at blive ombygget fra skole til boligformål. NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 9 af 21

10 Konstruktioner Bygningens tilstand: Bygning 1: Vægge: Murværk Terrændæk: Beton Etagedæk: Teglbuedæk Tagkonstruktion: Træspær. Bygningen er blevet gennemgået ud fra eksisterende tegninger, ved en visuel besigtigelse og derudover er der udtaget prøver af facade murværket. Ud fra dette vurderes bygningens tilstand. Bygningens bærende vægge og facader er udført i murværk. Det udvendige og indvendige murværk fremstår generelt pænt og urevnet bygningens alder taget i betragtning. Der er enkelte revner i facaden og kælderydervæggene. Ligeledes er der stedvist konstateret afskallinger af den indvendige puds i kælderen både på ydervægge og indvendige vægge. Dette skyldes sandsynligvis udefrakommende fugt og opstigende grundfugt. Kælderen fremtræder generelt ikke fugtig. I kælderens terrændæk konstateredes enkelte revner, som sandsynligvis skyldes svindrevner i uarmeret beton. Etagedækkene er opbygget som teglbuedæk og fremstår generelt urevnede på både undersiden og oversiden. Den bærende tagkonstruktion er opbygget af trempelspær i træ og fremstår uden sætninger samt tør og uden spor af råd og svamp. Egnethed til fremtidig anvendelse: Revnerne i murværket er udelukkende synsmæssige og har ikke betydning for de bærende konstruktioner. De konstaterede revner er ikke sætningsrevner. Den udefrakommende fugt i kælderen kan ventileres bort via ventilationsanlæg. For at vurdere muligheden for fremtidig efterisolering er der udtaget teglsten, hvis frostbestandighed er blevet undersøgt af Teknologisk Institut, se vedlagte særskilte rapport Besigtigelse af facader og prøveudtagning af teglsten dateret 24. februar Rapporten konkluderer, at bygningen kan efterisoleres uden risiko for frostskader i det eksisterende murværk. Etagedækkene har tilstrækkelig bæreevne til boligformål, da bygningen blev brugt som skole og belastningerne er større til skolebrug end boligformål. Ubeskyttede eksisterende stålbjælker skal brandbeskyttes til REI 60 (BS-bygningsdel 60) for at kunne anvendes til boliger. For boliger er der krav til luftlyd og trinlyd for lejlighedsskel og etagedæk. Eksisterende og nye NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 10 af 21

11 vægge kan bringes til at overholde kravet til luftlyd. For det eksisterende etagedæk kan luftlyd og trinlyd sænkes til et acceptabelt niveau ved hensigtsmæssige valg af gulvbelægning og nedhængte lofter. Konklusion: Bygningens tilstand: Bygning 2: Vægge: Murværk Terrændæk: Beton Etagedæk samt dæk o. øverste etage: Pladsstøbt beton Tagkonstruktion: Træspær. Ud fra ovenstående registrering af tilstanden for bygningens konstruktioner vurderes det, at bygningen er egnet til at blive ombygget fra skole til boligformål. Bygningen er blevet gennemgået ud fra eksisterende tegninger, ved en visuel besigtigelse og derudover er der udtaget prøver af facade murværket. Ud fra dette vurderes bygningens tilstand. Bygningens bærende vægge og facader er udført i murværk. Det udvendige og indvendige murværk fremstår generelt pænt og urevnet bygningens alder taget i betragtning. Der er enkelte revner i facaden. I kælderens terrændæk konstateredes enkelte revner, som sandsynligvis skyldes svindrevner i uarmeret beton. Etagedækkene er opbygget af armeret pladsstøbt beton og fremstår generelt urevnede på både undersiden og oversiden. Den bærende tagkonstruktion er opbygget af trempelspær i træ og fremstår uden sætninger samt tør og uden spor af råd og svamp. Egnethed til fremtidig anvendelse: Revnerne i murværket er udelukkende synsmæssige og har ikke betydning for de bærende konstruktioner. De konstaterede revner er ikke sætningsrevner. For at vurdere muligheden for fremtidig efterisolering er der udtaget teglsten, hvis frostbestandighed er blevet undersøgt af Teknologisk Institut, se vedlagte særskilte rapport Besigtigelse af facader og prøveudtagning af teglsten dateret 24. februar Rapporten konkluderer, at bygningen kan efterisoleres uden risiko for frostskader i det eksisterende murværk. Etagedækkene har tilstrækkelig bæreevne til boligformål, da bygningen blev brugt som skole og belastningerne er større til skolebrug end boligformål. For boliger er der krav til luftlyd og trinlyd for lejlighedsskel og etagedæk. Eksisterende og nye C. F. Møller Danmark A/S - Nytorv 282. sal, 9000 Aalborg Dato: 13. maj 2014 NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 11 af 21

12 vægge kan bringes til at overholde kravet til luftlyd. For det eksisterende etagedæk kan luftlyd og trinlyd sænkes til et acceptabelt niveau ved hensigtsmæssige valg af gulvbelægning og nedhængte lofter. Konklusion: Ud fra ovenstående registrering af tilstanden for bygningens konstruktioner vurderes det, at bygningen er egnet til at blive ombygget fra skole til boligformål. NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 12 af 21

13 Energi Bygningens tilstand: Bygning 1 og 2: Bygningens opførelsestidspunkt (1892/1940) gør, at bygningen i dag er langt fra at overholde lavenergiklasse Som bygningen står i dag, er den ikke tidsvarende isoleret: Ydervægge, kældervægge og kældergulv er uisolerede. Vinduer er til år gamle og vurderes på baggrund af energimærker fra 2012 til at have en gennemsnitlig U-værdi på 2,5 W/m 2 K. Tag er isoleret med 250 mm mineraluld. Egnethed til fremtidig anvendelse: Ved opbygningen af den eksisterende skole til et lavenergiklasse 2015 boligkompleks er der en række udfordringer, specielt angående det fredede murværk og de uisolerede bygningsdele (kældervæg, kældergulv og ydervægge). Som udgangspunkt vil det kræve en energimæssig forbedring af hele klimaskærmen samt ex. solcelleanlæg at overholde krav til Lavenergiklasse Konklusion: Der er behov for omfattende energimæssige tiltag for at få den eksisterende skole ombygget til ungdomsboliger som overholder lavenergiklasse NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 13 af 21

14 Indvendige overflader Bygningens tilstand: Bygningen fremstår generelt med pudsede vægge og med klinker på vægge i trapperum og delvist i gangarealer. Lofter fremstår pudsede i trapperum og gangarealer samt med nedhængte lofter i funktionsrum. Gulve er generelt af linoleum, samt betongulve i kælder. Ved trapperum og toiletter i bygning 1 er der terrazzo gulve. Bygningernes indvendige overflader fremstår generelt i sund tilstand. Der er i kælder afskallende puds, men derudover er der ingen synlige tegn på nedbrydning eller anden misvedligeholdelse. Der forekommer selvfølgelig normal slitage samt mindre svindrevner uden betydning med bygningens alder taget i betragtning. Bygning 1: Trappeopgang med pudsede vægge og lofter, samt klinker på vægge i ca. 1.5m højde. Terrazzo gulve samt granit trappe. NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 14 af 21

15 Bygning 2: Gangareal 3. Sal, med pudsede vægge og lofter, samt klinker på vægge i ca. 1,5m højde. Linoleums gulv af 200x200 kvadratstykker med sort præg NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 15 af 21

16 Undervisningslokale med pudsede vægge, nedhængte lofter af ældre type samt linoleums gulve. Egnethed til fremtidig anvendelse: Konklusion: Der er ingen tegn på nedbrydning eller anden type af skader på bygningens indvendige overflader, hvorfor der kun vil være brug for en normal ombygning/renovering. Ud fra ovenstående registrering af tilstanden på bygningens indvendige overflader, vurderes det at bygningen er egnet til at blive ombygget fra skole til boligformål. NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 16 af 21

17 Installationer Installationernes tilstand: Bygning 1 og 2 VVS Ventilation Afløb EL Belysning Sikkerhedsanlæg Egnethed til fremtidig anvendelse: Installationerne er blevet gennemgået ud fra eksisterende tegninger og ved en visuel besigtigelse. Ud fra dette vurderes installationerne generelt at være i god forfatning. På grund af ændret anvendelse fra skole til ungdomsboliger er det nødvendigt at udskifte stort set alle installationer. Føringsvejene kan næppe genanvendes på grund af den nye indretning samt et krav om individuelt måling pr bolig. Ventilation: Ventilationsanlæggene som er fra 2008 er i god forfatning men ikke tilstrækkelig energieffektive når bygningen skal overholde lavenergiklasse Ventilationsanlæggene passer umiddelbart ikke til boliginstallation. Føringsvejes placering kan ikke genanvendes da de er placeres i den fremtidig adgang til ungdomsboligerne. To af de eksisterende tre ventilationsanlæg er placeret i tagrum uden ordentlig adgangsforhold. VVS: Der er en eksisterende fælles brugsvandsproduktionen som ikke har kapacitet til de nye ungdomsboliger, hvor der forventes ny brugsvandsveksler pr lejlighed. Varmeinstallationen føres med stigstrenge pr vindue/radiator, da der skal være separat måling samt brugsvandsproduktion i de nye ungdomsboliger kan disse stigstrenge ikke genbruges. Der er udmærket sanitet i bygningen, men den kan ikke genbruges på grund af ændret anvendelse og indretning. Afløb: Eksisterende indvendige afløb kan ikke genanvendes på grund af ændret anvendelse. EL: Belysningsarmaturer og EL-installation er ikke energieffektive og passer ikke til fremtidig boliginstallation. Eksisterende stikledning vurderes ikke at kunne dække det fremtidige effektbehov, så den kan ikke påregnes genanvendt. NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 17 af 21

18 Der er etableret funktionelle sikkerhedsanlæg som Nødbelysning, Varsling, ABDL, AIA, ADK og CCTV. Anlæg kan ikke umiddelbart genanvendes. Endvidere er der heller ikke er krav til etablering af sådanne anlæg. Edb installationer, med faste stik og wifi, kan heller ikke genanvendes grundet indretning og ny placering af føringsveje. På kælderdøre i gennemgående ganglinje er der monteret automatiske døråbnere. Døråbnere anbefales ikke genanvendt grundet slidtage og fremtidig vedligehold. El-tavler er generelt nedslidte og passer ikke til den fremtidige indretning, fordeling og måling. Antenneanlæg er kun udført med få TV-stik. Installation er utilstrækkelig og skal erstattes af ny installation, med separate stikledninger til hver bolig. Konklusion: Installationerne er generelt i god forfatning, men skal udskiftet på grund af ændret anvendelse og energieffektivitet. NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 18 af 21

19 Miljø Bygningens tilstand: Bygningens opførelsestidspunkt (1892/1940) samt de gennem tiden foretagne ombygninger og anvendelsen giver risiko for, at træffe miljøskadelige stoffer. Egnethed til fremtidig anvendelse: Konklusion: Der er foretaget miljøscreening af samtlige rum, hvor der er vurderet risiko for at træffe asbest, PCB, tungmetaller og kviksølv. Disse forventes at kunne optræde i bygnings- og tekniskisolering, fuger, overfladebehandlinger samt gulv og gulvbelægninger. PCB og kviksølv kan ved høje koncentrationer afdampe til miljøet og give indeklimagener, hvorimod asbest og tungmetaller alene har betydning for bortskaffelse og evt. genanvendelse af nedbrydningsprodukter. I forbindelse med den fremtidige ombygning skal der foretages en kortlægning af de miljøskadelige stoffer med henblik på bortskaffelse af nedbrydningsmaterialerne. Forholdene vedr. evt. påvirkning af indeklimaet skal vurderes under projekteringen. NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 19 af 21

20 Konklusion Vi har i denne rapport beskrevet de bygningsmæssige forhold for bygningerne på Poul Paghs Gade 2, hvilket ikke har givet anledning til at bygningerne ikke at kan ombygges til ungdomsboliger. Bygningernes facader er bevaringsværdige og fremstår med en spændende patinering, der kan være med til at fortælle bygningens historie, og som vedlagte rapport også viser, kan disse godt efterisoleres på indvendig side, uden at der skal foretages yderligere foranstaltninger. Bygningerne lever selvfølgelig ikke op til LEK2015, hvorfor der skal foretages en del foranstaltninger for at kunne efterleve dette. Vinduer og tagbelægning skal udskiftes, mens klimaskærmen skal efterisoleres. De tekniske foranstaltninger kræver også en udskiftning, da bygningens anvendelse ændres fra undervisning til bolig. Pga. bygningens alder, kan der forekomme miljømæssige forhold der skal tages i betragtning ved en renovering/ombygning. Bygningerne fremstår konstruktionsmæssigt generelt i god stand trods deres alder, og med henvisning til denne førregistrering er vores konklusion, at bygningerne med en almindelig renovering/ombygning kan ombygges til ungdomsboliger. NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 20 af 21

21 Bilag Bilag 1: Vedlagt er rapporten Besigtigelse af facader og prøveudtagning af teglsten, som Teknologisk Institut, Murværk har for NIRAS foretaget besigtigelse af Poul Paghs Gade 2. Formålet med besigtigelsen var at vurdere murværkets tilstand og udtage prøver til undersøgelse af frostfasthed på laboratoriet. NIRAS Aalborg - Vestre Havnepromenade 9, 9000 Aalborg Side 21 af 21

22 Besigtigelse af facader og prøveudtagning af teglsten Poul Paghs Gade 2, Aalborg Teknologiparken Kongsvang Allé 29 DK-8000 Aarhus C Tel Fax Udført for: NIRAS Vestre Havnepromenade Aalborg Att.: civilingeniør Mikael Østergaard Udført af seniorkonsulent Anders Halby Petersen og ingeniørpraktikant Christian Svarre Aarhus, den 24. februar 2014 Ordrenr.: 0202/ rev. 1

23 / rev. 1 Indledning Teknologisk Institut, Murværk har for NIRAS, Aalborg, foretaget besigtigelse af Poul Paghs Gade 2. Bygninger er opført i 1892 og Formålet med besigtigelsen var at vurdere murværkets tilstand og udtage prøver til undersøgelse af frostfasthed på laboratoriet. Besigtigelsen blev foretaget den 28. januar 2014 af Anders Halby Petersen og Christian Svarre. Ved opstart af besigtigelsen deltog desuden: Mikael Østergaard, NIRAS Kim Mark, pedel. Bygningsbeskrivelse Der er tale om en skolebygning i 3 etager. Modtagne oplysninger Skolen skal ombygges til lejligheder, derfor ønsker man at efterisolere ydervægge. Bygningen fra 1892 er opført med massive ydervægge. Bygningen fra 1940 er tilsyneladende opført med hulmur. Besigtigelsen Skolen er opmuret i gule maskinsten. Teglstenenes farve changerer mellem gul og rødlig. Bygning fra 1892 Bygningen fremstår med brændte fuger, se foto 1 i bilag 1. Der blev udtaget to teglsten (mærkes C og D) i facaden mod skolegården, se foto 2. Længden på teglsten (løbere) blev målt til: Gullige sten mm Rødlige sten mm Bygning fra 1940 Bygningen fremstår med brændte fuger mod gård, se foto 3. Mod Poul Paghs Gade fremstår fuger tilbagelagte, se foto 4. Ved indgangsport til skolegård ses der sætningsrevne i murværket, se foto 5. Der er insitustøbt betondæk som overdækning, se foto 6. Der blev udtaget to teglsten (mærkes A og B) i facaden i skolegården, se foto _NIRAS, besigtigelse + udtagning af teglsten, Poul Paghs Gade 2, Aalborg rev1 2

24 / rev. 1 Længden på teglsten (løbere) blev målt til: Gullige sten mm Rødlige sten mm Laboratorieundersøgelser Porefyldningstal Porefyldningstallet p f bestemmes som forholdet mellem almindelig vandoptagelse (efter DS/EN ) og vandoptagelse ved kogning i 5 timer. I henhold til Norsk Anvisning M1, Murkatalog 2001, kan porefyldningstallet benyttes som indikation for teglstens frostmodstandsevne efter følgende kriterier (erfaringstal for norske teglprodukter): P f 0,8:Tilfredstillende frostmodstandsevne for utendørs anvendelse i facader i norsk klima. 0,8<P f <0,9: usikker frostmodstandsevne. P f 0,9: Normalt ikke tilfredsstillende frostmodstandsevne for utendørs anvendelse i facader i norsk klima. Resultaterne ses i følgende tabel: Prøve Årstal Vandoptagelse vægt% Vandoptagelse ved kogning vægt% Porefyldningstal A ,2 25,0 0,77 B ,7 23,5 0,84 C ,2 19,1 0,90 D ,5 19,4 0,90 Det ses at: Vandoptagelsen er høj svarende til at der er tale om rent gule sten. Porefyldningstallene ser positive ud for stenene fra Porefyldningstallene for stenene fra 1892 tillader ingen konklusioner. Struktur Hver sten blev slået over med hammer og mejsel. Herefter kunne følgende iagttages: Prøve A og B (1940): Bruddet følger kalkspaltningsrevner i B I A er der ikke kalkspaltningsrevner Der er anvendt finkornet gulbrændende ler Der er ikke tilsat sand Der er tilsat savsmuld som er bortbrændt _NIRAS, besigtigelse + udtagning af teglsten, Poul Paghs Gade 2, Aalborg rev1 3

25 / rev. 1 Prøve C og D (1892): Bruddene følger kalkspaltningsrevner Der er anvendt finkornet gulbrændende ler Der er hverken tilsat sand eller savsmuld. De nævnte kalkspaltningsrevner opstår under brændingen. De har ingen betydning for frostfasthed. Brændingstemperatur Brændingstemperaturen blev vurderet ud fra skærvfarven, jfr. Kriterier for genanvendelse af teglsten, Murværkscentret, Vurderingen skete både ud fra den rent gule farve og ud fra små indeslutninger af rødbrændende ler. For alle stenene indikerer den gule farve, at brændingstemperaturen har været over 1040 C, mens røde farver indikerer at den har været ca C. Fra hver sten blev et stykke genbrændt ved 1040 C i en elektrisk ovn, holdetid tre timer C er den normale brændingstemperatur for gult tegl. I ingen tilfælde kunne der registreres farveændringer, ligesom brudflader mellem genbrændt og ikke genbrændt stadig passede sammen. Der var således ikke sket yderligere svind. Det viser at den oprindelige brændingstemperatur ikke har været under 1040 C. Vurdering Fuger og teglsten fremstår generelt i pæn og hel tilstand, alderen taget i betragtning. Der ses sætningsrevne i murværket ved indgangsport, se foto 5. Årsagen til at der er opstået en sætningsrevne er sandsynligvis at betondækket arbejder. Når betondækket arbejder ved temperaturskift, vil den henholdsvis trække og skubbe murværket, da der ikke er indlagt et glidelag til at optage disse forskydningskræfter. Mht. frostfasthed gælder følgende erfaringer: Røde sten vil normalt være mere frostfaste end gule. Årsagen hertil er ikke klarlagt. Blødstrøgne sten vil normalt være mere frostfaste end maskinsten. Dette bestemmes af de strukturer der opstår ved strygningen af stenene. Lavt brændte gule sten vil være rødlige og være mindre frostsikre. De udtagne sten er alle brændt ved høj temperatur og har ingen rødlige tendenser. Porøsitetsforhold vides at være af betydning. Her er anvendt den norske metode til bestemmelse af porefyldningstal. Metoden må indtil videre betragtes som orienterende, og må derfor ikke stå alene. Teknologisk Institut, Murværk anvender den dog systematisk for at opnå erfaringer på området. Princippet vil være: _NIRAS, besigtigelse + udtagning af teglsten, Poul Paghs Gade 2, Aalborg rev1 4

26 / rev. 1 Højt porefyldningstal: der er kun lidt plads til udvidelsen af vand ved frysning til is. Lavt porefyldningstal: der er god plads til udvidelse. For alle frosttest gælder at det kan være svært at opnå overensstemmelse mellem laboratorieresultater og virkelighed. Det skyldes bl.a. at tæthedsforhold kan være helt afgørende. Overfladetæthed medfører at vand kan spærres inde i sten og mørtel. Det kan øge risikoen for frostskader. I dette tilfælde er stenene formentlig på grund af bl.a. biologisk vækst blevet tætte med tiden. Dette kunne dog ikke undersøges efter kogningen. I dette tilfælde bedømmes situationen således: Murværket er opmuret med ren kalkmørtel og fuget med kalkcementmørtel (formentlig bastardmørtel). Teglstenene er velbrændte gule maskinsten. Både teglsten og fuger er formentlig med tiden blevet tætte i overfladen. Det forhindrer vand i både at komme ind og ud. Der ses ingen skader der kan relateres til frost. Risiko for frostskader efter en renovering må forventes at være relateret til: Omfugning. Fugerne har formentlig en tæt overflade. Ved evt. omfugning bliver fugeoverfladen på ny sugende. Vand der løber nedad tætte stenoverflader vil blive suget ind i fugerne og derefter fordelt mellem tegl og mørtel. I murværk med ren kalkmørtel vil vandet blive koncentreret i teglstenene. Det vil have svært ved at komme ud og risikoen for frostskader øges. Facaderensning. Her vil både tegl og fuger samtidigt blive mere åbne. Det giver vand mulighed for både at komme ind og ud, og frostrisikoen øges formentlig ikke. Isolering af hulmur. Dette er relevant for bygningsdelen fra Risiko for frostskader pga. lavere temperatur eller flere frost/tø-vekslinger i formuren vil være forbundet med samtidigt højt vandindhold, jfr. ovennævnte afsnit om omfugning. Det bemærkes at stenene fra 1940 har de mest positive porefyldningstal. Ved indvendig efterisolering af facader fra 1892 vil risiko for frostskader være som beskrevet ovenover. Udbedringsforslag Teknologisk Institut vurderer at efterisolering af facader ikke er fundet med stor risiko for afskalninger, såfremt nedenstående anbefalinger følges. Murværket bør ikke omfuges, med mindre teglsten samtidig afrenses. Såfremt teglsten afrenses, men ikke omfuges, skal der laves et prøvefelt for hver bygning. Prøvefeltet skal undersøges for vandoptagelse i fuger og sten. Der må gerne isoleres i hulmur og indvendigt i bygning fra Der må gerne isoleres indvendigt i bygning fra _NIRAS, besigtigelse + udtagning af teglsten, Poul Paghs Gade 2, Aalborg rev1 5

27 / rev. 1 Resultatet af undersøgelsen inklusive vurderinger, analyser og udbedringsforslag må kun gengives i sin helhed, og er kun gældende for nærværende sag og må ikke anvendes på andre sager. I uddrag kun efter skriftlig tilladelse fra Teknologisk Institut. Aarhus, den 24. februar 2014 Teknologisk Institut, Murværk Anders Halby Petersen Dir. tlf.: / Helge Hansen Dir. tlf.: _NIRAS, besigtigelse + udtagning af teglsten, Poul Paghs Gade 2, Aalborg rev1 6

28 / rev. 1 Bilag 1 Side 1 af 4 Foto 1 Foto _NIRAS, besigtigelse + udtagning af teglsten, Poul Paghs Gade 2, Aalborg rev1

29 / rev. 1 Bilag 1 Side 2 af 4 Foto 3 Foto _NIRAS, besigtigelse + udtagning af teglsten, Poul Paghs Gade 2, Aalborg rev1

30 / rev. 1 Bilag 1 Side 3 af 4 Foto _NIRAS, besigtigelse + udtagning af teglsten, Poul Paghs Gade 2, Aalborg rev1

31 / rev. 1 Bilag 1 Side 4 af 4 Foto 6 Foto _NIRAS, besigtigelse + udtagning af teglsten, Poul Paghs Gade 2, Aalborg rev1

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013

Bygningsgennemgang af FIOMA den 28.06.2013 af FIOMA den 28.06.2013 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund jernstøberi og maskinfabrik. Besigtigelsen er foretaget ved en visuel gennemgang og der er foretaget

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege

Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege Ellens Cabaret, Langelinie 48, Stege TILSTANDSVURDERING af 15. juli 2014 Steen Knudsen Rådgivende ingeniør Ledreborg Alle 12 4320 Lejre TLF 40 55 33 42 1 Sammenfatning Hotel/ restaurant Skydevænget Langelinie

Læs mere

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Engstrandskolen. Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Hvidovrevej 440, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Engstrandskolen er bygget i 1978 i 2 etaper, og er renoveret i 2003. Bygningerne

Læs mere

God energirådgivning - klimaskærmen

God energirådgivning - klimaskærmen God energirådgivning - klimaskærmen Tæt byggeri og indeklima v/ Anne Pia Koch, Teknologisk Institut Byggeri Fugt og Indeklima 1 Fokus på skimmelsvampe Mange forskellige faktorer influerer på indeklimaet

Læs mere

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Frydenhøjskolen. Egevolden 106, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Egevolden 106, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Frydenhøjskolen er bygget i 1972 med renoveringer / tilbygninger

Læs mere

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Præstemoseskolen. M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Præstemoseskolen Adresse Placering M.Bechs Alle 122, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Præstemoseskolen er bygget i 1959 og er udbygget i henholdsvis 1980 og 2010.

Læs mere

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Dansborgskolen. Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Sollentuna Allé 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Dansborgskolen er udført 1963, skolen er senere udvidet i 1997 samt i 2001 og

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund

FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144. Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund FIOMA Bygningsggennemgang af FIOMA den 15.10.20144 Byggeafdelingen har den 28. juni 2013 besigtiget det tidligere Fioma / Frederikssund rikssund jernstøberi j og maskinfabrik. Besigtigelsen er fooretaget

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Avedøre skole. Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre skole Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Frydenhøjstien 2-6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Avedøre Skole er oprindelig bygget i 1960 i 3 etaper.

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Andet: Andre dokumenter

Læs mere

Bygnings rapport med drift og vedligehold.

Bygnings rapport med drift og vedligehold. Bygnings rapport med drift og vedligehold. Marts 2012 Andelsboligforeningen Ulfbuen 2620 Albertslund. Michael Jensen Skibbroen 26, 2450 København SV. - telefon 20 15 06 42 - www.godtbyggeri.com - info@godtbyggeri.com

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København

Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København Svanevej / Falkevej Svanevej 25-27, Falkevej 11, København TILSTANDSRAPPORT Klimaskærm Februar 2012 Birger Lund A/S Rådgivende Ingeniører Damhus Boulevard 5 2610 Rødovre telefon 36 70 28 29 E-mail: info@birgerlund.dk

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE

TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Stamoplysninger Adresse: Postnr: BBR-oplysninger BBR-nummer: Martrikel nr.: By: TILSTANDSRAPPORT-KLADDE Besigtigelsesdato: Vejret: Følgende materiale forelå: BBR ejermeddelelse af: Forsikringspolicenr:

Læs mere

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015

BYGNINGSGENNEMGANG. A/B Lindbjergparken 107-420. 6200 Aabenraa. Udført marts 2015 BYGNINGSGENNEMGANG A/B Lindbjergparken 107-420 6200 Aabenraa Udført marts 2015 Kunde Andelsboligforening Lindbjergparken II 61-99 v. fmd. Axel Plougsbæk Lindbjergparken 79 6200 Aabenraa Ejendom A/B Lindbjergparken

Læs mere

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn

Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn Ejerforeningen Infanterivej v/ Jimmy Christiansen Infanterivej 14-32, Randers bygningssyn marts 2008 Udgivelsesdato : 6. marts 2008 Projekt : 12.8964.01 Udarbejdet : Peter Frilund Kontrolleret : Godkendt

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Gaabensevej 001 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4800 Nykøbing F BBR-nr.: 376-000000 Energikonsulent: Mogens Bech Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening

Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening EF Infanterivej 14 32 8930 Randers NØ Att: Jimmy Christensen Vor sag Vor ref Dato 11156 Infanterivej 14-32 JHJ/jhj 18. november 2011 Rådgivnings vejledning ang. renovering af Ejerforening MultiConsulting

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Krogvej 14 Postnr./by: 3320 Skævinge BBR-nr.: 219-152438 Energikonsulent: Michael Skovgaard Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM

Bygningsgennemgang. IIIn. Ø.Hornum Børnehave. Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang Ø.Hornum Børnehave IIIn Sagsnr.: 0906 Dato: 01.07.2009 Udført af: PEM Bygningsgennemgang, Øster, Hornum Børnehave Indhold INDLEDNING... 3 EJENDOMMENS DATA... 3 DOKUMENTER... 3 KONKLUSION...

Læs mere

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 5 GELSTED BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 2 Skolen består af 8 bygninger fra perioden 1958 til 1998, hvoraf 3 er sammenbyggede. Øvrige er fritstående, og er bl.a. en ombygget villa,

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Langhøjskolen. Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Hvidovrestrandvej 70, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Langhøjskolen er opført i 1970, og fik i 2004 en mindre

Læs mere

E/F Gammel Ladegaard

E/F Gammel Ladegaard E/F Gammel Ladegaard Åboulevarden 7 13, 1635 København V Julius Thomsens Gade 16 22, 1632 København V Herman Triers Plads 2 6, 1631 København V Kleinsgade 2, 1633 København V Tilstandsrapport Tag Marts

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1

Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Vestre Ringgade og Gustav Wiedsvej, Århus C 188-1 8000 Århus C BBR-nr.: 751-534930 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug,

Læs mere

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1

Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 TILSTANDSRAPPORT Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst 1.udgave Maj 2014 Udført for: Fåborg Museum Grønnegade 75-5600 Faaborg Tilstandsrapport Faaborg Museum Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: INDLEDNING... 3 BESKRIVELSE

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallssti 37 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8000 Århus C BBR-nr.: 751-155514 Energikonsulent: Jens Kierstein Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Ofte rentable konstruktioner

Ofte rentable konstruktioner Ofte rentable konstruktioner Vejledning til bygningsreglementet Version 1 05.01.2016 Forord Denne vejledning er en guide til bygningsreglementets (BR15) energiregler og de løsninger, der normalt er rentable,

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: energivej 2 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-026904 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia

Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Thorvaldsensvej 71 7000 Fredericia Bygningsgennemgang februar 2015 INGENIØR NE A/S CVR nr. 7801 5217 www.ingenior-ne.dk post@ingenior-ne.dk Hovedkontor Østre Havnevej 4 6700 Esbjerg Tlf. +45 7518 0111

Læs mere

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-186859 Energimærkning nr.: 200003331 Gyldigt 5 år fra: 24-10-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Louisegade 12 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-186859 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Sletten 22 Postnr./by: SIDE 1 AF 5 Adresse: Sletten 22 Postnr./by: Resultat 9560 Hadsund BBR-nr.: 846-009656-001 Energikonsulent: Hans Tørnstrøm Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 11ØSTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger fra perioden 1952 til 2004, hvoraf de 9 er sammenbyggede. Kun SFO fremstår som en selvstændig bygning. Der pågår

Læs mere

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 1 ANNA TROLLES SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger hvoraf 3 bygninger er sammenbyggede og én bygning er en pavillon-bygning. Bygning 1 1953 Gymnastiksal Bygningen

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V

Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009. SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Vedligeholdelsesplan Test Forening 09-11-2009 SCHØDT arkitekter, Pasteursvej 14, 1778 København V Indholdsfortegnelse Stamdata 3 Generel vejledning til vedligeholdelsesplan 4 Grundlag for vedligeholdelsesplan

Læs mere

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået.

Driftbygninger Stald, og lade samt havestue er kun gennemgået i lettere omfang. Resterende bygninger ikke er gennemgået. Lis Lange og Preben Erland Hansen Almevej 15 3230 Græsted Tlf. 48 39 24 01 Mail egemose.alme@gmail.com Helsinge, d. 07. august 2017. ALMEVEJ 15, 3230 GRÆSTED Efter anmodning fra Lis og Preben har undertegnede

Læs mere

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1

BYGNINGSRAPPORT. Opførelses år: 1870 Om- eller tilbygget 2013 Antal etager: 1. Opførelses år: 1947 Om- eller tilbygget Antal etager: 1 BYG & LEV v/ Arkitekt M.A.A. Bjarne Lundgaard, Bragesvej 2, 8230 Åbyhøj mail@bygoglev.dk - Tlf. 8615 7877 - Fax. 8615 5084 - Bil. 2021 7877 - www.bygoglev.dk BYGNINGSRAPPORT Ejendommen. Adresse: Matr.

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712. Købmagergade 50. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 712 Købmagergade 50 Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Trinitatis Annekset, Købmagergade

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785. Område 5, Djursland / Eldrupgaard. Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 785 Område 5, Djursland / Eldrupgaard Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Bygnings navn: Eldrupgård Dato:

Læs mere

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Enghøjskolen. Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen Adresse Placering Beskrivelse af bygningen Brutto areal Benyttelse Bødkerporten 6, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Enghøjskolen blev totalrenoveret i 1999. Skolen er i 2 plan

Læs mere

Klimaskærm konstruktioner og komponenter

Klimaskærm konstruktioner og komponenter Klimaskærm konstruktioner og komponenter Indholdsfortegnelse Klimaskærm...2 Bygningsreglementet...2 Varmetab gennem klimaskærmen...2 Transmissionstab...3 Isolering (tag, væg, gulv)...3 Isolering af nybyggeri...3

Læs mere

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599

Rawi. Munke Mose Allé 9 5000 Odense C Tlf.: 63126500 Fax: 63126599 1. kolonne beskriver hvilken bygningsdel der undersøges Områder markeret med GULT indikere efterisoleringen. 2. kolonne beskriver ved isolering mindre end det angivet skal der efterisoleres 3. kolonne,

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hallundbækvej 7 Postnr./by: 7361 Ejstrupholm BBR-nr.: 756-000756 Energikonsulent: J. Ulrik Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering

BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Side: 1 af 8 Nebsmøllevej 70 4100 Ringsted BYGGETEKNISK-RAPPORT Skadesregistrering Stuehus Side: 2 af 8 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Baggrund 3 2. Beskrivelse af bebyggelsen 3 3. Formål 4 4. Bygningsgennemgangen

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lærkevej 39 Postnr./by: 7080 Børkop BBR-nr.: 630-003965 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter?

Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen. Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? Tekniske faldgruber ved bygningsgennemgangen Hvad skal man som bygningssagkyndig se efter? 1 Hvem er Eva Møller? Ansat i Statens Byggeforskningsinstitut i 5 år Har været med til at skrive SBi-anvisning

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 703. Metropolitanannekset

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 703. Metropolitanannekset Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 703 Metropolitanannekset Arkitektfirmaet C.F.Møller A/S Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Tlf.: 32 88 78 44 Fax: 32 88 78 99 Bygnings navn: Bredgadekomplekset Dato:

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2. FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 790,2 FARMA, Universitetsparken 2 (bygn. 17, 18) Mikkelsen arkitekter A/S Arne Jacobsen Allé 17, Ørestad City 2300 København S Tlf.: 24 45 53 60 Bygnings navn: Nørre Allé

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 2 Udskiftning af toiletter 48 m³ vand 1680 kr. 13290 kr. 7.9 år SIDE 1 AF 8 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Kirkestien 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108332 Energikonsulent: Michael Ørsøe Barup Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING

7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING 7 NØRRE AABY SKOLE RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 7 bygninger, hvoraf de 5 er sammenbyggede med forbindelsesgange. 5 bygninger er i ét plan, og 2 er med 2 etager. Bygningerne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2

Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 Førsynsregistrering Solbjerghave Ejerlejlighed 2 sbs rådgivning september 2015 Indholdsfortegnelse 01. Formål... 2 02. Ejendomsoplysninger... 3 03. Konklusion... 4 04. Generel information om ejendommen...

Læs mere

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne.

SAMMENFATNING I forbindelse med større ombygning og renovering af Den Gamle Remisehal konkluderes følgende til opfyldelse af energibestemmelserne. NOTAT Sag: De Nye Remiser Sagsnr.: 08.112 Emne: Opfyldelse af energibestemmelser for Dato: 28/05/2009 Den Gamle Remisehal Enghavevej 82 Til: Ebbe Wæhrens Fra: Fredrik Emil Nors SAMMENFATNING I forbindelse

Læs mere

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V.

FØRSYN. Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato. DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. FØRSYN Betty Nansens Allé 57-61 03-06-2015 Revideret dato DOMINIA AS Ved Vesterport 6, 3.sal 1612 København V. Betty Nansens Alle 57-61 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forudsætninger for førsynet...

Læs mere

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds.

AKTIVITETPLAN. Dato: 1012 Sokkel i beton med puds. 131. Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for kontrol af løs puds. 17/2/2013 AKTIVITETPLAN. Dato: 10 Bygningsbasis. 1012 Sokkel i beton med puds. 131 Placering Type Int. Udgift. Aktivitetsår. B0 E 4 2015 2019 2023 Revner over 2 mm noteres og der bankes omkring disse for

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Vestergade 17 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113416-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING

10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING 10 VESTRE SKOLE - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 6 bygninger, hvoraf 3 er sammenbyggede. Bygningerne er fra perioden 1896 til 1997. Bygning 1 Grå bygning Bygningen er fra 1896

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af letvæg i vindfang 2732 kwh Elvarme 5470 kr. 2400 kr. 0. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Idrætsvej 6 Postnr./by: 8950 Ørsted BBR-nr.: 707-112010 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere forbruget.

Læs mere

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup

Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Bygningsrapport over Klitvej 120 (Thomasminde) og Ishus i Fjellerup Udarbejdet af Ejendomsgruppen, Kirkestien 1 8961 Allingåbro Indholdsfortegnelse: - Planmæssige forhold - BBR - Tinglysning - Anvendelse

Læs mere

Dansk Bygnings Consult

Dansk Bygnings Consult Tilstandsrapport for ejendommen Edvards Falcks Gade 3-5, København Vurdering af facader, kælder, trapper og tag Rapporten er udført i marts/april 215 Tlf.: 38 86 77 77 eller 2262 89 Firskovvej 6, 1 sal,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vestergade 9 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-111165 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 87 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-108312 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma:

Energimærkning Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Firma: SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Ribstonvænget 10 Postnr./by: 5270 Odense N BBR-nr.: 461-315194 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

BBR-nr.: 851-167633 Energimærkning nr.: 200003584 Gyldigt 5 år fra: 09-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-167633 Energimærkning nr.: 200003584 Gyldigt 5 år fra: 09-11-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Korsgade 27 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-167633 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vejrupvænge 8 Postnr./by: 5491 Blommenslyst BBR-nr.: 461-427049 Energikonsulent: Kenneth madsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: TOTAL-TJEK

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 848. Salten Skov Laboratoriet

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 848. Salten Skov Laboratoriet Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 848 Salten Skov Laboratoriet Bygnings navn: Salten Skov Dato: 19.10.2012 Rådgiver: Kjaer & Richter A/S Bygnings nr.: 848 Side: 1.1 ARKITEKTSYN 2013 Adresse: Ryvej 13, 8563

Læs mere

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro

MYCOMETER ANALYSE. Abildholtvej 10, Holstebro MYCOMETER ANALYSE Abildholtvej 10, Holstebro Rapport 01-11-2013 Mycometer analyse KUNDEINFORMATION Jeres sags/rekv. nr. - (Internt nr.) 014 Prøveudtagningsadresse Firma Abildholtvej 10, Holstebro Rask

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING

2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING 2 BÅRING BØRNEUNIVERS - RENOVERING OG GENOPRETNING Bygningsplan 1 Skolen består af 10 bygninger. 7 bygninger (bygn. 1, 2, 4, 5, 6, 7 og 8) er af flere omgange sammenbyggede til én sammenhængende skolebygning.

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: tjørnevangen 2 Postnr./by: 4070 Kirke Hyllinge BBR-nr.: 350-005385 Energikonsulent: Henrik Tetsche Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

(Bolig 14) 11.11.2014

(Bolig 14) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100

Læs mere

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr.

1 Efterisolering af loft til 300 mm ved renovering 2.7 MWh Fjernvarme 1130 kr. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Søndergade 68 Postnr./by: 6520 Toftlund BBR-nr.: 550-20913 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter

RIOS. E/F Fiskedamsgade 9-11. Ejendommen: Fiskedamsgade 9-11, 2100 København Ø. RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter E/F Fiskedamsgade 9-11 RIOS RIOS as Rådgivende ingeniører og arkitekter Lipkesgade 23 2100 København Ø Tlf.: 3538 7988 Fax: 3538 7938 post@rios.dk www.rios.dk Cvr. nr. 2727 1006 Ejendommen: Fiskedamsgade

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af loft. 3.4 MWh Fjernvarme 1390 kr. 34857 kr. 25.1 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lindedal 8 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-007437 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7201 Oversigt over klagepunkter: 1. Fugtindtrængning i hulmuren mod syd ved regnvejr. 2. Fugt i indervægge ved sydfacade. 3. Drænhuller i bundstykket i fordør er lukket. Der løber vand ind under døren.

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - status og forbedringer Energimærkningsrapport Afd 12 Enøvej Enøvej 1-10+12+14+16 6430 Nordborg Bygningens energimærke: Gyldig fra 13. juli 2012 Til den 13. juli 2022. Energimærkningsnummer

Læs mere

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år

Årlig besparelse i energienheder. 1 Efterisolering af hulmure 78 MWh Fjernvarme 35030 kr. 200502 kr. 5.7 år SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Aldersrovej, Århus N 013 Postnr./by: 8200 Århus N BBR-nr.: 751-007426 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at

Læs mere

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand

Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Besigtigelse af revne samt murbinder Engdalsvej 79, 8220 Brabrand Rekvirent: EF Engdalsvej 75-79A Engdalsvej 79, 2 th 8220 Brabrand Att.: Peter Pedersen Udført af bygningsingeniør Jørgen Nymark Klavsen

Læs mere

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,4. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 60, 61, 62)

Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,4. Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 60, 61, 62) Arkitektsyn 2013 BYGNING NR. 783,4 Område 3, Rolighedsvej 23 (bygn. 60, 61, 62) Rørbæk og Møller Arkitekter ApS Jægersborg Allé 1A 2920 Charlottenlund Tlf: 39 40 10 11 Fax: 39 40 46 11 Side: 1.1 ARKITEKTSYN

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15.

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af gulve 12 MWh Fjernvarme 5660 kr. 87225 kr. 15. SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Katsund 3 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006553 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: SIDE 1 AF 50 Adresse: Frejaparken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-568891-001 Energikonsulent: Steen Balslev-Olesen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek.

Tilstandsvurdering af Give Bibliotek. Rapportdata.: Denne rapport er bestil af Lasse Kvist Johansen, Juridisk Kontor, Vejle Kommune. Formålet med denne tilstandsvurdering, er at give et bedre billede af Give Bibliotek, til brug for sælger

Læs mere

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK

VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK VEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSE AF MURVÆRK FORORD Murværk kræver kun lidt vedligeholdelse, når arbejdet er udført korrekt. Alligevel er det nødvendigt at foretage regelmæssige eftersyn, så opståede skader kan

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hejredalsvej 21 Postnr./by: 8220 Brabrand BBR-nr.: 751-174918 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere