Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.3"

Transkript

1 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version Kommunernes Datællesskab KDF

2 Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer MHO 0.1 Første version MHO 0.2 Indsat i ny template JJN 2.0 Referencerettelser mm EHE 2.1 Teknisk beskrivelse godkendt JJN I kapitel 1 er der indsat en kommentar vedrørende forventninger til historiske data i eindkomst. [WSDL-SP] opdateret med reference til ny wsdl-fil. Rettelser til wsdl-fil indeholder manglende filer samt indarbejdelse KOMBIT token sikkerhedsmodel JJN Reference til bilag, som indeholder pixi-beskrivelse for tilslutning til SKAT via Revisorordning tilføjet. Link til Spref indsat i referencer. Kapitel 1.1 Opdateret med datagrænsning Kapitel 1.5 Opdateret med yderlige beskrivelse forhold for tilslutning. WSDL tilføjet til bilag JJN Alle referencer til SAPA er slettet Forudsætninger og vilkår ændret: - Kapitel Kapitel relevant for KY - Kapitel relevant for KSD - Kapitel Relevant for Serviceplatformen Identifikation indkomstoplysning (Dublethåndtering) - Kapitel 1.2, Der er lagt supplerende materiale til bilag, herunder et eksempel på en abonnementstale JJN I Kapitel 1 er der tilføjet en tekst, som gør opmærksom på at format indkomstdata ændre sig over tid. Kapitel er det præciseret at der skal indgås en abonnementstale med SKAT for at kunne benytte servicen JJN Kapitel 1 er uddybet med en overordnet beskrivelse de filtreringsmuligheder en abonnementstale kan indgås med Kapitel 2.3 er omdøbt til kapitel 2.4, og Kapitel 2.3 beskriver lovhjemmel, kapacitet og aktiviteter i forbindelse med idriftsættelse Ydelsesrefusion. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 2 34

3 Kapitel præcisere hvilket CVR-nr., som der skal benyttes i forbindelse med generering token for at anvende servicen. Opdateret tabel vedr. teknisk endpoint for anvender, med henvisning til servicenavn på sp samt version. Referencer Ref Titel Kommentarer [SPref] Note vedrørende servicemål for Serviceplatformen [SIKKERHED] Use cases for brug sikkerhedsmodeller på Serviceplatformen v Kun relevant for leverandøren til serviceplatformen Se link https://share-komm.kombit.dk/p089/referencedokumenter/forms/samlet.aspx [STS-Sikkerhed] [WSDL-SP] [WSDL-EXT] [GVF] [UBB1] Se vilkår Bilag 2 Vilkår for anvendelse sikkerhedsmodellen i Rammearkitekturen version 2.0 på nedenstående link https://share-komm.kombit.dk/p024/delte%20dokumenter/forms/integrationsvilkr.aspx Integrationsbeskrivelsen refererer til SF0770_A Teknisk Spec zip som indeholder WSDL på serviceplatformen, og er placeret i samme mappe som integrationsbeskrivelsen, se link https://share-komm.kombit.dk/p089/integrationsbeskrivelser/ Integrationsbeskrivelsen refererer til SF0770_A Bilag zip som indeholder materiale i forbindelse med eksterne interfaces, som er placeret i samme mappe som integrationsbeskrivelsen, se link https://sharekomm.kombit.dk/p089/integrationsbeskrivelser/ Reference til Generelle vilkår og forudsætninger, der skal være på plads før Snitflader kan anvendes: Generelle vilkår og forudsætninger Bestillingsformular til abonnementstale med SKAT: UnderBilag Bilag 1 - SkabelonVersion 1.31.xlsx KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 3 34

4 Indholdsfortegnelse 1 Overordnet beskrivelse Integrationens formål Overordnet forretningsflow i integrationen Servicebetingelser for den samlede integration Teststrategi Tilslutning til sniftflade Kontekst for integrationsparter Kontekst for KY (Kontanthjælp) Kontekst for KSD (Sygedagpenge) Kontekst for Ydelsesrefusion Kontekst for SKAT 19 3 Specifikation for integrationsparter Specifikation endpoints for KY+KSD Specifikation endpoints for SKAT eindkomst Beskrivelse for integrationsplatforme Beskrivelse for Serviceplatformen KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 4 34

5 1 Overordnet beskrivelse 1.1 Integrationens formål Integration har til formål at hente indkomstdata til fagløsninger, som har forvaltningsmæssigt brug for disse data. En part (kommune) kan hente Indkomstoplysninger på alle borgere i Danmark, og er ikke begrænset til egne borgere. Indkomstoplysninger for den enkelte borger er begrænset i henhold til den tale der indgås mellem SKAT og den part der anvender servicen. Aftalen og filtreringen er baseret på det lovgrundlag, der giver parten ret til at hente data i forbindelse med en konkret sag. Det er muligt at filtrer i flere dimensioner. Indkomstoplysningerne - En række oplysningsfelter vedrørende indkomst (feltniveau, mere end 75 felter), f.eks. A-indkomst, hvor der betales AM-bidrag, Indeholdt A- skat, ATP-bidrag, Sundhedsforsikring i pensionsindskud Typer Indkomstoplysninger f.eks. Lønindkomst, Pension, SU, Ydelser mf. Indkomstindberetter liste SE-nr. for virksomheder og myndigheder, som anvendes til at begrænse udfaldsrummet. Periode Periodeangivelse som dækker Lønperioder eller Dispositionsdatoer Indkomstoplysninger fra eindkomst leveres i en generisk format, hvilket betyder, at oplysningsfelter kan tilføjes, ændres og udgå i formatet uden at selve integrationen ændres. Ændringer sker typisk på baggrund ændringer i lovgivningen om beskatning indkomst og typisk i forhold til et helt indkomstår. Advisering om ændringer i indkomstoplysninger sker almindelig vis i god tid inden ændringerne træder i krt, således at anvendere kan nå at fortage eventuelle tilpasninger abonnementstale og anvendersystem. EIndkomst har indkomstdata tilbage til Det må dog forventes at der løbende hvert år slettes et skatteår. 1.2 Overordnet forretningsflow i integrationen Jf. figuren nedenfor indgår følgende forretningsflow i integrationen. Fagsystemet forespørger på indkomstoplysninger ved kald service på Serviceplatformen, som gennemstiller kaldet fra fagsystemet til SKAT eindkomst. SKAT eindkomst svarer synkront på kaldet til Serviceplatformen, som gennemstiller kaldet fra SKAT eindkomst til fagsystemet. Integrationen er en gennemstillingsintegration. Hentes store mængder data via servicen, kan der være behov for at dele forespørgslen op, så der hente data i flere omgange. Dette kan opstå hvis der hentes indkomstdata for mange borgere samtidig, eller for en meget lang indkomstperiode eller for en borger med en meget stor mænge indkomstdata samt en kombination disse. Hentes der indkomstoplysning for samme borge skal flere gange, skal anvendersystemet kunne håndtere at modtage overlappende indkomstoplysning. Dette er enkelt at håndtere, da alle indkomstregistreringer kan unik identificeres. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 5 34

6 SKAT eindkomst Serviceplatformen Fagsystem Integrationsbeskrivelse Hent indkomstoplysninger (synkront kald) Hent indkomstoplysninger Modtag indkomstoplysninger Synkron gennemstilling Synkron gennemstilling Modtag bestilling Returner svar 1.3 Servicebetingelser for den samlede integration Servicemål Parameter Tidsrum Flow: Hent indkomstoplysninger Systemet driftsvikles hele døgnet alle dage bortset fra når der udføres ændringer/hvor der er servicevinduer. SKAT vil ikke forpligtiger sig til at oplyse et tidsrum for åbningstid. Svartid Der er forskellig SLA på svartid alt efter hvilken integrationskompleksitet, der er tale om: Simpel = 1 sekund Mellem = 1,5 sekund Kompleks = 4 sekunder SKAT vil ikke forpligtiger sig til at oplyse et tidsrum for svartider. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 6 34

7 Tilgængelighed Servicemålene for systemets driftseffektivitet er 99,8% for perioden 06:00-18:00 på arbejdsdage samt 98,5 % i den øvrige tid. SKAT vil ikke forpligtiger sig til at oplyse en garanteret tilgængelighed Spidsbelastningsperiode Må antages at være i perioden 06:00-18:00 på arbejdsdage SKAT har oplyst, at der er en generel spidsbelastning eindkomst-systemer den i hver måned samt sidst på måneden. Servicevinduer Ved mindre opdateringer: En gang om ugen i tidsrummet 05:00-06:00. Varsling: 1. uge, varighed (naturligvis) max en time.ved større og kritiske opdateringer: Optil 1 gang om måneden i tidsrummet mandag kl. 03:00 til mandag kl. 06:00. Varsling: 1. uge, Varighed: max 3 timer Ved omlægning miljøer, arkitektur og services: 1 gang pr. kvartal i tidrummet søndag kl. 22:00 til mandag kl. 06:00. Varsling 1. måned, varighed max 8 timer. Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende tale for Serviceplatformen. SKAT oplyse at information om servicevinduer, kan findes på følgende link og at der via denne side kan abonneres på et RSS feed. Man kan generelt finde information om driftssituationen på SKATs driftlog for Ny Driftslog for udstilling data fra eindkomst på link Service Management Eventuelle tilretninger og præciseringer i integrationens beskrivelse og specifikation, vil indtil integrationen ligger på Serviceplatformens eksterne testmiljø, blive håndteret Kommunernes Data Fællesskab (KDF). Spørgsmål vedr. specifikation sendes til KDF sørger for at involverede parter i integrationen oplyses om tilretningerne og præciseringerne. Se oversigten over hvornår de enkelte integrationer forventes at være tilgængelige i eksternt testmiljø her: https://share-komm.kombit.dk/p089/ Når servicen er tilgængelig i det eksterne testmiljø på Serviceplatformen, vil den overgå til Serviceplatformens governanceproces. Beskrivelse denne tilgår senere. Incident Management Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende tale for Serviceplatformen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 7 34

8 Problem Management Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende tale for Serviceplatformen. Change Management Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende tale for Serviceplatformen Lifecycle Management Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende tale for Serviceplatformen. 1.4 Teststrategi Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende tale for Serviceplatformen Test i forbindelse med udvikling Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende tale for Serviceplatformen. Testfaciliteter og testmiljø Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende tale for Serviceplatformen. Testdata Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende tale for Serviceplatformen Test i forbindelse med produktionssætning Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende tale for Serviceplatformen. 1.5 Tilslutning til sniftflade For at kunne anvende snitflade er det en række vilkår og forudsætninger, som skal være opfyldt en tilslutningspart, der skal tilsluttes. Ved tilslutningspart skal forstås anvendersystemer, kildesystem osv. Disse vilkår og forudsætninger er opdelt i en generelle vilkår og forudsætning, som gælder på tværs snitfladerne og i specifikke vilkår og forudsætninger for tilslutning til selve snitfladen. De generelle vilkår og forudsætninger er beskrevet i et samlet dokument [GVF], mens de specifikke aktiviteter der skal udføreres som forudsætning for tilslutning en tilslutningspart er beskrevet for hver enkelt tilslutningspart i kapitel Roadmap for Implementering Nedenstående diagram viser en mulig køreplan for udrulningen et anvendersystem inden for KOMBIT rammearkitektur under monopolbrudsprojektet. Det væsentlige i køreplanen er faserne, mens en egentlig tidsplan vil følge den faktiske implementeringsplan. Aktiviteter, som er forudsætninger og betingelser i forbindelse med ibrugtagning en snitflade, som følge en udrulning et anvendersystem, vil referere til den fase, den hensigtsmæssig kan udføres i. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 8 34

9 Serviceplatformen: Ved idriftsættelse en snitflade er alle aktiviteter sluttet, og snitfladen er klar til anvendelse Kildesystem: Alle aktiviteter i forhold til serviceplatformen er slutte, men der kan være yderligere aktiviteter i forbindelse med tilslut et anvendersystem eller en kommune. Anvendersystem og kommune: Ved tilslutning et anvendersystem og eller en kommuner, er der en række aktiviteter op til idriftsættelse, dels talemæssig karakter, og dels også konfigurationsmæssig karakter. Er der aktiviteter, som medføre konfiguration på Serviceplatformen, vil dette ske i forbindelse med oprettelse myndighedens servicetalen for kommunen Særlige vilkår For at kun modtage indkomstoplysninger fra SKAT skal modtageren indgå en abonnementstale med SKAT om præcis hvilke indkomstoplysninger, der skal modtages. Abonnementstalen skal være funderet i et lovgrundlag, som give adgang til de specifikke indkomstoplysninger Supplerende information om tilslutning Bemærk at kommunens CVR-nummer stadig skal have KMD som revisor, da funktionerne i KMD Indkomst ellers ophører med at fungere. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 9 34

10 2 Kontekst for integrationsparter 2.1 Kontekst for KY (Kontanthjælp) Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål Der findes følgende lovhjemmel for systemets anvendelse servicen: Det anførte hjemmelsgrundlag er bestemt det enkelte og relevante fagprojekt i KOMBIT på bestillingstidspunktet. Det er fastsat på baggrund en rimelige og dækkene analyse. Henvisningen til hjemmelsgrundlaget bliver ikke vedligeholdt, hvorfor KOMBIT naturligvis ikke kan indestå for, at denne henvisnings indehold og retsvirkning til alle tider vil være korrekt. KOMBIT skal derfor understrege, at læseren dette dokument udelukkende skal læse hjemmelsgrundlaget som en orientering. Det forvaltningsmæssige formål er at indhente oplysninger om personindtægter i forbindelse med oprettelse en sag, samt oplysning en sag. Disse er essentielle data i forbindelse med Beregningsgrundlaget, som optræder i flere dele ydelsessystemet informationsmodeller Kapacitets- og servicekrav Ydelsessystemet skal lave opslag ved oprettelse nye sager, og genopslag i forbindelse med f.eks. genoplysning sagen. Forventet volumen for integration er estimeret til kald per måned Forudsætninger for produktionssætning integration Systemspecifikt Dette kapitel beskriver de opgaver, som skal gennemføres i relation til snitfladen, for at en kommune gennem et KY kan benytte snitfladen. ID Aktivitet Opgavekategori Ansvarlig Komponent Udførende Fase og hængighed Kommentar TS101 Indgåelse Dataudvekslingstale mellem SKAT og Aftale Serviceplatformen SKAT Kommune Fase 1 Det er samme -

11 kommuner om videregivelse data via serviceplatformen TS301 tale, som indgås i TS201 for SF0770_B, SF0770_D, SF0770_E, SF1570, SF2580, SF2585 TS102 TS103 Aftale Aftale Udarbejdelse Abonnementstale om adgang til eindkomst (bilag 1 og tilhørende underbilag til dette) Beslutning om kommunes SE nr. for fagsystem Anvendersystem Fase 1 Anvendersystem Fagprojekter Fagprojekter TS102 Det er samme tale, som indgås for SF0770_E Kommune Kommune Fase 1 Det er samme tale, som indgås for SF0770_B, SF0770_D, SF0770_E, SF1570 TS104 Indgåelse Abonnementstale om adgang til eindkomst (bilag 1 og tilhørende underbilag til dette) Fase 1 Aftale SKAT Kommune Anvendersystem TS103 og TS104 Det er samme tale, som indgås for SF0770_E TS105 Leverandør Fase 2.1 Konfigurering SKAT abonnementstale i anvendersystem Konfiguration Anvendersystem Leverandør TS104 Det er samme tale, som indgås for SF0770_E TS106 Autorisering KOMBIT som revisor Aftale SKAT tast selv Kommune Kommune Fase 2.2 TS103 Det er samme tale, som indgås for SF0770_E KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 11 34

12 TS107 Anmodning om Servicetale for SF0770_A Konfiguration Administrationsmodul Leverandør Fase 2.2? (Leverandør eller serviceplatform TS107 TS108 Godkendelse servicetale for SF0770_A Kommune Kommune Fase 2.2 Konfiguration Administrationsmodul TS108 TS101 - Hver kommune som skal have adgang til eindkomst, skal indgå en Dataudvekslingstale med SKAT om dette. SKAT vil drive og indhente godkendelsen Dataudvekslingstale med kommunerne. Kommunerne skal godkende talen. TS102 - Et anvendersystems adgang til eindkomstoplysninger, sker på baggrund en lovhjemmel. For hver lovhjemmel oprettes et abonnement i eindkomst, som anvendersystem skal benytte. Abonnement oprettes SKAT på baggrund en abonnementstale, som angive lovgrundlag, og de eindkomstoplysninger, der stilles til rådighed. Et fagsystem kan dække et eller flere fagområder. De enkelte fagområder skal være understøttet relevant lovgivning for overførelse indkomstoplysninger. Hvert fagområde vil få tilknyttet et abonnement SKAT, som dokumenterer dette lovgrundlag, som et system anvender for at hente indkomstoplysninger i en konkret sag. Datagrundlaget der specificeres i bilag 1 kan forskellig for SF0770_A og SF0770_E hensyn til den efterfølgende databehandling. TS103 - Kommune skal for hver fagsystem opgive hvilket SE-nr. som ønskes anvendt til udhentning Indkomstoplysninger. TS104 - For hvert fagsystem en kommune skal anvendes, skal der mellem SKAT og kommunen indgås en undertale til dataudvekslingstale, som angiver det specifikke datagrundlag. TS105 - Anvender system skal konfigureres med abonnementstalen her under relationer til de enkelte kommuners SE-nr. Følgende parameter skal konfigureres i anvendersystem: - AbonnentTypeKode - AbonnementTypeKode - AdgangFormaalTypeKode og den enkelte kommunes SE-nr. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 12 34

13 Såfremt datagrundlaget er forskellig i SF770_A og SF0770_E vil der indgå to stk. AbonnementTypeKode TS106 - Kommunen skal autorisere KOMBIT i forhold til revisorordningen. Dette sker via SKATs portal Tast Selv erhverv. Der logges på med et OCES medarbejdercertifikat eller virksomhedscertifikat for den pågældende kommunen. Fra en liste vælges det SE-nr, som er oprette til brug for fagsystemet. Efterfølgende vælges Autoriser revisor m. fl. til indberetning fra menuen. Ud for feltet Autoriser IT-leverandør til eindkomst angives KOMBITs CVR-nr: Se vejledning i [WSDL-EXT]/ Autorisation revisor TS107 - Leverandøren skal anmode om indgåelse servicetale for kommunen, der skal bruge snitflade SF0770_A, i rammearkitekturens administrationsmodul, og myndigheden skal godkender denne anmodning jf. Vilkår for anvendelse sikkerhedsmodellen i Rammearkitekturen [STS-Sikkerhed]. TS108 - Kommune skal godkende ovenstående servicetale. 2.2 Kontekst for KSD (Sygedagpenge) Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål Der findes følgende lovhjemmel for systemets anvendelse servicen: Det anførte hjemmelsgrundlag er bestemt det enkelte og relevante fagprojekt i KOMBIT på bestillingstidspunktet. Det er fastsat på baggrund en rimelig og dækkene analyse. Henvisningen til hjemmelsgrundlaget bliver ikke vedligeholdt, hvorfor KOMBIT naturligvis ikke kan indestå for, at denne henvisnings indehold og retsvirkning til alle tider vil være korrekt. KOMBIT skal derfor understrege, at læseren dette dokument udelukkende skal læse hjemmelsgrundlaget som en orientering. Det forvaltningsmæssige formål er at indhente oplysninger om personindtægter i forbindelse med oprettelse en sag, samt oplysning en sag. Disse er essentielle data i forbindelse med Beregningsgrundlaget, som optræder i flere dele sygedagpengesystemets informationsmodeller. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 13 34

14 2.2.2 Kapacitets- og servicekrav Sygedagpengesystemet skal lave opslag ved oprettelse nye sager, og genopslag i forbindelse med f.eks. genoplysning sagen. Der forventes max opslag per måned Forudsætninger for produktionssætning integration Systemspecifikt Dette kapitel beskriver de opgaver, som skal gennemføres i relation til snitfladen, for at en kommune gennem et KSD kan benytte snitfladen. ID Aktivitet Opgavekategori Ansvarlig Komponent Udførende Fase og hængighed Kommentar TS201 Aftale SKAT Kommune Fase 1 Indgåelse Dataudvekslingstale mellem SKAT og kommuner om videregivelse data via serviceplatformen Serviceplatformen TS301 Det er samme tale, som indgås som indgås i TS101 for SF0770_B, SF0770_D, SF0770_E, SF1570, SF2580, SF2585 TS202 TS203 Aftale Aftale Udarbejdelse Abonnementstale om adgang til eindkomst (bilag 1 og tilhørende underbilag til dette) Beslutning om kommunes SE nr. for fagsystem Anvendersystem Fase 1 Anvendersystem Fagprojekter Fagprojekter TS202 Det er samme tale, som indgås for SF0770_E Kommune Kommune Fase 1 Det er samme tale, som indgås for SF0770_B, SF0770_D, SF0770_E, SF1570, TS204 Indgåelse Abonnementstale om adgang til eindkomst (bilag 1 og tilhørende underbilag til dette) Fase 1 Aftale SKAT Kommune Anvendersystem TS103 Det er samme tale, som indgås for SF0770_E KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 14 34

15 og TS104 TS205 Leverandør Fase 2.1 Konfiguration SKAT abonnementstale i anvendersystem Konfiguration Anvendersystem Leverandør TS105 Det er samme tale, som indgås for SF0770_E TS206 Autorisering KOMBIT som revisor Aftale SKAT tast selv Kommune Kommune Fase 2.2 TS106 Det er samme tale, som indgås for SF0770_E TS207 Anmodning om Servicetale Konfiguration Administrationsmodul Leverandør Fase 2.2? (Leverandør eller serviceplatform TS107 TS208 Godkendelse servicetale Konfiguration Administrationsmodul Kommune Kommune Fase 2.2 TS108 TS201 - Hver kommune som skal have adgang til eindkomst, skal indgå en Dataudvekslingstale med SKAT om dette. SKAT vil drive og indhente godkendelsen Dataudvekslingstale med kommunerne. Kommunerne skal godkende talen. TS202 - Et anvendersystems adgang til eindkomstoplysninger, sker på baggrund en lovhjemmel. For hver lovhjemmel oprettes et abonnement i eindkomst, som anvendersystem skal benytte. Abonnement oprettes SKAT på baggrund en abonnementstale, som angive lovgrundlag, og de eindkomstoplysninger, der stilles til rådighed. Et fagsystem kan dække et eller flere fagområder. De enkelte fagområder skal være understøttet relevant lovgivning for overførelse indkomstoplysninger. Hvert fagområde vil få tilknyttet et abonnement SKAT, som dokumenterer dette KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 15 34

16 lovgrundlag, som et system anvender for at hente indkomstoplysninger i en konkret sag. Datagrundlaget der specificeres i bilag 1 kan forskellig for SF0770_A og SF0770_E hensyn til den efterfølgende databehandling. TS203 - Kommune skal for hver fagsystem opgive hvilket SE-nr. som ønskes anvendt til udhentning Indkomstoplysninger. TS204 - For hvert fagsystem en kommune skal anvende, skal der mellem SKAT og kommunen indgås en undertale til dataudvekslingstale, som angiver det specifikke datagrundlag. TS205 - Anvender system skal konfigureres med abonnementstalen her under relationer til de enkelte kommuners SE-nr. Følgende parameter skal konfigureres i anvendersystem: - AbonnentTypeKode - AbonnementTypeKode - AdgangFormaalTypeKode og den enkelte kommunes SE-nr. Såfremt datagrundlaget er forskellig i SF770_A og SF0770_E vil der indgå to stk AbonnementTypeKode TS206 - Kommunen skal autorisere KOMBIT i forhold til revisorordningen. Dette sker via SKATs portal Tast Selv erhverv. Der logges på med et OCES medarbejdercertifikat eller virksomhedscertifikat for den pågældende kommunen. Fra en liste vælges det SE-nr, som er oprette til brug for fagsystemet. Efterfølgende vælges Autoriser revisor m. fl. til indberetning fra menuen. Ud for feltet Autoriser IT-leverandør til eindkomst angives KOMBITs CVR-nr: Se vejledning i [WSDL-EXT]/ Autorisation revisor Registreringen revisorordning for Erhvervssystem for SF2580 sker samme sted. TS207 - Leverandøren skal anmode om indgåelse servicetale for de myndigheder, der skal bruge servicen, i rammearkitekturens administrationsmodul, og myndigheden skal godkender denne anmodning jf. Vilkår for anvendelse sikkerhedsmodellen i Rammearkitekturen [STS-Sikkerhed]. TS208 - Kommune skal godkende ovenstående servicetale. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 16 34

17 2.3 Kontekst for Ydelsesrefusion Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål Adgang til oplysninger i indkomstregistret sker med hjemmel i Retssikkerhedsloven 11a stk 3, jf. stk 1+2 og 11c Lov om kommunernes finansiering visse offentlige ydelser udbetalt kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne 12 Det forvaltningsmæssige formål er at samle informationer om de offentlige forsørgelsesydelser, automatisk hjemtage kommunens refusioner fra staten, regne kommunens egen medfinansiering og ikke mindst håndtere tællerne for den enkelte borgers ydelser. Som en del beregningerne i Ydelsesrefusion er det nødvendigt at kende til den virksomhedsindberettede løn for borgere på Ydelsen Løntilskud. Indberetning om udbetaling ydelsen kommer fra kommunerne via eindkomst i den månedlige proces for Ydelsesrefusion, men virksomhedernes indberetning lønnen kommer forskudt ift den månedlige proces, hvorfor et opslaget med IndkomstOplysningPersonHent servicen er nødvendig Kapacitets- og servicekrav Ydelsesrefusion skal lave opslag en borgers indkomst i forbindelse med et ansættelse, hvor der er udbetaling løntilskud. Der forventes max opslag per måned Forudsætninger for produktionssætning integration Systemspecifikt Dette kapitel beskriver de opgaver, som skal gennemføres SKAT i relation til snitfladen, for at en integrationspart kan benytte snitfladen. ID Aktivitet Opgavekategori Komponent Ansvarlig Udførende Fase og hængighed Kommentar TS401 Aftale SKAT Fase 1 Indgåelse Dataudvekslingstale mellem SKAT og Ydelsesrefusion om videregivelse data via serviceplatformen Serviceplatformen Ydelsesrefusion TS301 Det er samme tale, som indgås for SF0770_E TS401 TS402 Udarbejdelse Abonnementstale om adgang til eindkomst (bilag 1 og tilhørende underbilag til dette) Aftale Fase 1 Anvendersystem Ydelsesrefusion Ydelsesrefusion TS102 Det kan være en del samme tale, som indgås for SF0770_E TS402 KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 17 34

18 TS403 Aftale Beslutning om SE nr. for Ydelsesrefusion Anvendersystem Ydelsesrefusion Ydelsesrefusion Fase 1 Samme SEnr. kan anvendes i SF0770_E TS403 TS404 TS405 Indgåelse Abonnementstale om adgang til eindkomst (bilag 1 og tilhørende underbilag til dette) Konfiguration SKAT abonnementstale i Ydelsesrefusion Fase 1 Aftale SKAT Ydelsesrefusion Ydelsesrefusion TS403 Fase 2.1 Konfiguration Anvendersystem Leverandør Ydelsesrefusion Leverandør Ydelsesrefusion TS105 Samme abonnemtstale som SF0770_E TS403 Samme opgave som i SF0770_E TS405 TS406 Anmodning om Servicetale Fase 2.2 Konfiguration Administrationsmodul Leverandør Ydelsesrefusion Leverandør Ydelsesrefusion TS107 TS407 Godkendelse servicetale Fase 2.2 Konfiguration Administrationsmodul Ydelsesrefusion Ydelsesrefusion TS108 TS401 - Ydelsesrefusion skal indgå en databehandlertale med SKAT om dette. SKAT vil drive og indhente godkendelsen Dataudvekslingstale med kommunerne. Kommunerne skal godkende talen. TS402 - Ydelsesrefusions adgang til eindkomstoplysninger, sker på baggrund en eller flere lovhjemler. For hver lovhjemmel oprettes et abonnement i eindkomst, som anvendersystem skal benytte. Abonnement oprettes SKAT på baggrund en abonnementstale, som angive lovgrundlag, og de eindkomstoplysninger, der stilles til rådighed. Et fagsystem kan dække et eller flere fagområder. De enkelte fagområder skal være understøttet relevant lovgivning for overførelse indkomstoplysninger. Hvert fagområde vil få tilknyttet et abonnement SKAT, som dokumenterer dette lovgrundlag, som et system anvender for at hente indkomstoplysninger i en konkret sag. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 18 34

19 Datagrundlaget der specificeres i bilag 1, kan forskellig for SF0770_A og SF0770_E hensyn til den efterfølgende databehandling. TS403 - Ydelsesrefusion skal opgive hvilket SE-nr. som ønskes anvendt til udhentning Indkomstoplysninger. TS404 - SKAT og Ydelsesrefusion skal indgå en undertale til dataudvekslingstale, som angiver det specifikke datagrundlag, som skal udstilles eindkomst. TS405 - Ydelsesrefusion skal konfigureres med abonnementstalen her under relationer til Ydelsesrefusions SE-nr. Følgende parameter skal konfigureres i anvendersystem: - AbonnentTypeKode - AbonnementTypeKode - AdgangFormaalTypeKode og Ydelsesrefusions SE-nr: Såfremt datagrundlaget er forskellig i SF770_A og SF0770_E vil der indgå to stk AbonnementTypeKode TS406 - Leverandøren skal anmode om indgåelse servicetale på vegne Ydelsesrefusion i rammearkitekturens administrationsmodul, og Ydelsesrefusion skal godkender denne anmodning jf. Vilkår for anvendelse sikkerhedsmodellen i Rammearkitekturen [STS-Sikkerhed]. TS407 - Ydelsesrefusion skal godkende ovenstående servicetale. 2.4 Kontekst for SKAT Lovhjemmel og forvaltningsmæssigt formål Ikke relevant Kapacitets- og servicekrav Ikke oplyst Forudsætninger for produktionssætning integration Systemspecifikt Dette kapitel beskriver de opgaver, som skal gennemføres SKAT i relation til snitfladen, for at en integrationspart kan benytte snitfladen. ID Aktivitet Opgavekategori Komponent Ansvarlig Udførende Fase og hængighed Kommentar KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 19 34

20 TS301 Udarbejdelse skabelon for dataudvekslingstale mellem SKAT og kommuner om videregivelse data via serviceplatformen Aftale KOMBIT SKAT SKAT Fase 1 Det er samme tale, som også indgås for SF0770_B, SF0770_D, SF0770_E, SF1570, SF2580, SF2585 TS301 - SKAT skal udarbejde en dataudvekslingstale til brug for kommunernes tilslutning under revisorordning og lønservicebureau til eindkomst via KOMBITs serviceplatformen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 20 34

21 3 Specifikation for integrationsparter 3.1 Specifikation endpoints for KY+KSD Integrationen benyttes ydelsessystemet, sygedagpengesystemet og sagsoverblik/partskontaktløsningen (fagsystemerne) til at hente indkomstoplysninger fra SKAT eindkomst for en eller flere personer til brug for sagsbehandling og kontrol. Fagsystemerne kalder Serviceplatformen, som udstiller en synkron service, der udstiller indkomstoplysninger for en eller flere personer Overordnet forretningslogik Serviceplatformen udstiller en synkron service, der udstiller indkomstoplysninger for en eller flere personer (svarende til SKAT eindkomst): 1. Fagsystemet kalder EP_FS1 IndkomstoplysningerLaes på Serviceplatformen (Synkront kald) 2. Serviceplatformen returnerer svaret til fagsystemet (Synkront kald) Oversigt over endpoints ID Navn EP_FS1 IndkomstoplysningerLaes Beskrivelse endpoint EP_FS1- IndkomstoplysningerLaes Transportspecifikation Serviceudstiller Serviceplatformen udstiller service IndkomstoplysningerLaes Operationer: - Laes Henter indkomstoplysninger for en eller flere personer Serviceanvender Fagsystemet er serviceanvender Teknologisk understøttelse Snitfladen implementeres som webservicebaseret, SOAP/HTTPS Teknisk endpoint Følgende specificerer endpoint-oplysninger. Reference til wsdl [WSDL-SP]/resources/SKATForwardEIndkomstService.wsdl Operationer inkluderet er som angivet i snit KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 21 34

22 Servicenavn på Serviceplatformen Version på Serviceplatformen Servicen ligger under navnet EIndkomst Gældende version ift. denne integrationsbeskrivelse er Teknisk retning for udveksling Fagsystemerne kalder Serviceplatformen med søgeparametre for at modtage indkomstoplysninger retur Dataretning for udveksling Indkomstoplysninger (lønindberetninger mv.) modtages fagsystemet fra Serviceplatformen (SKAT) Service invokation / Triggers Kommunikation initieres, at fagsystemet udsteder et kald til Serviceplatformen. Dataspecifikation Da der er tale om en gennemstillingsintegration svarer dataspecifikationen for servicen til dataspecifikationen i schema-filerne udstillet SKAT: Miljø: Produktion Inputdata Outputdata [WSDL-SP]/XSD [WSDL-SP] /XSD Der henvises til følgende dokument udstillet SKAT for yderligere oplysninger om dataelementer og valideringer: Selv /IndkomstOplysningPersonHent_v1.1_ docx, men dokumentet er også vedlagt i [WSDL-EXT] Valideringer fremgår ovennævnte dokument og/eller WSDL defineret i snit Vedrørende abonnementsopsætning gælder det at elementet AbonnentVirksomhed skal indeholde Abonnenten SE-nummer. Der vil være et SE-nr per kommune og fagsystem (3 fagsystemer * 98 kommuner). Elementerne AbonnentTypeKode, AbonnementTypeKode og AdgangFormaalTypeKode skal tales for hver abonnement. Eksempler på værdier for elementerne er vist nedenfor, og det kan forventes at fremtidige værdier vil ligne: AbonnentTypeKode 0850 AbonnementTypeKode 3153 AdgangFormaalTypeKode 201 (Dagpenge ved sygdom) KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 22 34

23 Ovenstående koder kan sammen med SE-nr anvendes i ekstern test på serviceplatformen. Resultatet indeholder en list de borgere, som der forespørges på. For hver borger kan der være en eller flere sæt indkomstoplysning, disse er identificeret ved følgende nøglefelter: PersonCivilRegistrationIdentifier SEnummerIdentifikator (IndberetningPligtigVirksomhed) AngivelseVirksomhedEgenIdentifikator AngivelsePeriode, StartDate AngivelsePeriode, EndDate IndkomstPersonGruppeDispositionDato (elementet kan være udfyldt) Se [WSDL-EXT] - TilslutningVejledning.zip dokument SøgePeriodeFlereEnsIndkomstOplysninger.doc De egentlige indkomstdata følger efter i en hierarkisk struktur blanketter med et antal felter. Hvilke blanketter og felter gøres den tale der er indgået med skal. Types vil det følgende 3 blanketter: Generelle indkomstoplysninger Generelle oplysninger for indkomstmodtager Indkomstoplysninger Et overblik over alle blanketter og felter, som der kan abonneres på findes i [UBB1] Sammenstilles indkomstdata fra flere kald på samme borger, skal det modtagne anvendersystemhåndtere indkomstdata, så der ikke er dubletter indkomstdata. Ovenstående nøglefelter som identificerer et sæt indkomstoplysninger kan benyttes til at sikre at der kun er en forekomst et sæt indkomstdata. Sikkerhed Sikkerhed mellem fagsystemet og Serviceplatformen er tokenbaseret, som defineret i RA STS [STS-Sikkerhed]. Bemærk at kommunerne vil tilgå servicen via et token, som trækkes med baggrund i kommunens CVR-nr., mens Ydelsesrefusion vil tilgå servicen med KOMBITs CVR-nr. I selve snitfladen skal fagsystem stadig angive det SE-nr, som der er angivet i den abonnementstale, som er indgået mellem SKAT og den relevante myndighed/juridisk ansvarlig. Leverancesikkerhed og fejlhåndtering Der er tale om en simple synkron service, som er idempotent At least once. Såfremt kaldet fejler, skal det kaldende system foretage et nyt kald. Der er tale om basal fejlhåndtering, hvor fagsystemet skal kunne håndtere følgende fejlsituationer: KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 23 34

24 Fejlhåndtering (EP_FS1) # - Fejl type Håndtering 1. - Ingen forbindelse pga. manglende netværk, forkert endpoint, manglende eller forkert certifikat, manglende eller forkert opsætning i STS, opsætning firewalls. Fagsystem kalder Serviceplatformen igen, da kaldet er idempotent. Ved gentagende fejl reporteres fejlen i henhold til det, der er beskrevet i kapitel Service Management Timeout Se ovenfor XML er ikke valid Serviceplatformen returnerer fejlbesked til fagsystemet Skat returnere semantiske eller forretningsmæssige fejl. Serviceplatformen returnerer fejlbesked til fagsystemet. Servicemål Følgende undersnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for talt driftstid Aftalt driftstid Parameter Tidsrum Svartid Tilgængelighed Spidsbelastningsperiode Servicevinduer Værdi Systemet driftsvikles hele døgnet alle dage bortset fra når der udføres ændringer/hvor der er servicevinduer. Der er forskellig SLA på svartid alt efter hvilken integrationskompleksitet, der er tale om: Simpel = 1 sekund Mellem = 1,5 sekund Kompleks = 4 sekunder Servicemålene for systemets driftseffektivitet er 99,8% for perioden 06:00-18:00 på arbejdsdage samt 98,5 % i den øvrige tid. Må antages at være i perioden 06:00-18:00 på arbejdsdage Ved mindre opdateringer: En gang om ugen i tidsrummet 05:00-06:00. Varsling: 1. uge, varighed (naturligvis) max en time.ved større og kritiske opdateringer: Optil 1 gang om måneden i tidsrummet mandag kl. 03:00 til mandag kl. 06:00. Varsling: 1. uge, Varighed: max 3 timer Ved omlægning miljøer, arkitektur og services: 1 gang pr. kvartal i tidrummet søndag kl. 22:00 til mandag kl. 06:00. Varsling 1. måned, varighed max 8 timer. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 24 34

25 3.1.4 Service Management Incident Management Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende tale for Serviceplatformen. Problem Management Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende tale for Serviceplatformen. Change Management Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende tale for Serviceplatformen Testplan Integrationstest Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende tale for Serviceplatformen. Produktionssætningstest Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende tale for Serviceplatformen. 3.2 Specifikation endpoints for SKAT eindkomst Integrationen benyttes Serviceplatformen til at hente indkomstoplysninger fra SKAT eindkomst for en eller flere personer. SKAT eindkomst udstiller en synkron service, der udstiller indkomstoplysninger for en eller flere personer Overordnet forretningslogik SKAT eindkomst udstiller en synkron service, der udstiller indkomstoplysninger for en eller flere personer Oversigt over endpoints ID Navn EP_ SK1 Læs SKAT indkomstoplysninger KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 25 34

26 3.2.3 Beskrivelse endpoint EP_SK1 Læs SKAT indkomstoplysninger Transportspecifikation Serviceudstiller SKAT eindkomst udstiller servicen IndkomstOplysningPersonHent. Operationer: - getindkomstoplysningpersonhent Returnerer synkront indkomstoplysninger for en eller flere personer Serviceanvender Serviceplatformen er serviceanvender Teknologisk understøttelse Snitfladen implementeres som webservicebaseret, SOAP/HTTPS Teknisk endpoint Følgende specificerer endpoint-oplysninger for produktionsmiljø og testmiljø. Miljø: Produktion URI til WSDL Endpoint navn services.extranet.skat.dk Endpoint IP Miljø: Test URI til WSDL Endpoint navn services.extranet.demo.skat.dk Endpoint IP Teknisk retning for udveksling Serviceplatformen foretager synkront kald til SKAT eindkomst Dataretning for udveksling SKAT eindkomst leverer indkomstdata til Serviceplatformen Service invokation / Triggers Kommunikation initieres servicekald mod SKAT eindkomst fra Serviceplatformen. Dataspecifikation Dataspecifikationen for servicen findes i følgende schema-filer udstillet SKAT: KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 26 34

27 Miljø: Produktion Inputdata Outputdata Miljø: Test Inputdata Outputdata Der henvises til følgende dokument udstillet SKAT for yderligere oplysninger om dataelementer og valideringer: Valideringer fremgår ovennævnte dokument og/eller wsdl defineret i snit Der henvises til følgende side hos SKAT, hvor der findes en udvikler-wiki med yderligere detaljer: Sikkerhed Både test- og produktionsmiljøet anvender SSL med VeriSign SSL-certifikater. Klientprogrammet identificerer sig over for SKAT med et OCES Virksomhedscertifikat. For de enkelte miljøer skal disse være udstedt følgende CA er: Miljø Certificate Authority Test TDC OCES Systemtest CA 2 Produktion TDC OCES CA Nedenstående tegning viser det overordnede koncept: KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 27 34

28 SOAP Body signeret med forbrugerens certifikat SOAP Header med Userid Serviceplatformen: OIO webservice-klient SKAT OIO grænseflade OIO service SOAP response SOAP Body signeret med SKATs certifikat Message log TDC spærreliste Klient keystore Aftaler Server keystore Internt i SKAT Serviceplatformen danner OIO request og signerer SOAP body med KOMBITs virksomhedscertifikat. Serviceplatformens klient keystore skal indeholde KOMBITs OCES virksomhedscertifikat og DanId OCES root certifikat. SKATs server sikrer, at certifikatet er gyldigt, og at der findes en gyldig tale med SKAT. SKAT-serverens keystore indeholder SKATs virksomhedscertifikat og DanId OCES root certifikat. SKATs taledatabase validerer adgang til servicen. SKATs server kalder videre internt til SKAT OIO-servicen med CVR-nummer som userid i SOAP header. SKATs server modtager svar fra OIO servicen SKATs server signerer svaret med SKATs virksomhedscertifikat. Klienten på Serviceplatformen modtager svaret og validerer SKATs signatur op imod DanId OCES root certifikatet Leverancesikkerhed og fejlhåndtering Der er tale om en simple synkron service, som er idempotent At least once. Såfremt kaldet fejler, skal serviceplatformen videreformidle denne fejl til fagsystemet. Der er tale om basal fejlhåndtering, hvor fagsystemet skal kunne håndtere følgende fejlsituationer: Fejlhåndtering (EP_SK1) # - Fejl type Håndtering 1. - Ingen forbindelse pga. manglende netværk, forkert endpoint, manglende eller Serviceplatformen returnerer KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 28 34

29 forkert certifikat, manglende eller forkert opsætning i STS, opsætning firewalls. Ved gentagende fejl reporteres fejlen i henhold til det, der er beskrevet i kapitel Service Management Timeout Se ovenfor XML er ikke valid Serviceplatformen returnerer fejlbesked til fagsystemet Valideringsfejl hos SKAT I tilfælde valideringsfejl hos SKAT, vil årsagen (fejlkoden) fremgå retursvaret, der modtages på Serviceplatformen. Disse videresendes direkte tilbage til det kaldende fagsystem. I tilfælde valideringsfejl hos SKAT, vil årsagen (fejlkoden) fremgå retursvaret, der modtages på Serviceplatformen. Disse videresendes direkte tilbage til det kaldende fagsystem. I tilfælde fejl / timeout i kommunikationen med SKAT vil Serviceplatformen informere det kaldende fagsystem med angivelse fejlen. Da der er tale om en forespørgsel, der kan kaldes gentagne gange for samme person, vil fagsystemet selv være ansvarlig for at kalde igen. Servicemål Følgende undersnit indeholder oplysninger vedrørende servicemål for talt driftstid Aftalt driftstid Parameter Tidsrum Svartid Tilgængelighed Spidsbelastningsperiode Servicevinduer Værdi SKAT vil ikke forpligtiger sig til at oplyse et tidsrum for åbningstid. SKAT vil ikke forpligtiger sig til at oplyse et tidsrum for svartider. SKAT vil ikke forpligtiger sig til at oplyse en garanteret tilgængelighed SKAT har oplyst, at der er spidsbelastningsperiode den i hver måned samt sidst på måneden. SKAT oplyse at information om servicevinduer, kan findes på følgende link og at der via denne side kan abonneres på et RSS feed. Man kan generelt finde information om driftssituationen på SKATs driftlog for Ny Driftslog for udstilling data fra eindkomst på link KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 29 34

30 3.2.4 Service Management [Afklaring/KDF: Link til driftslog med varsling servicevinduer mv.: https://www.skat.dk/skat.aspx?oid= ] Ikke oplyst. Ikke oplyst. Ikke oplyst Testplan Incident Management Problem Management Change Management Integrationstest Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende tale for Serviceplatformen. Produktionssætningstest Der er pt. ingen yderligere krav, i forhold til den gældende tale for Serviceplatformen. 4 Beskrivelse for integrationsplatforme 4.1 Beskrivelse for Serviceplatformen Nærværende snit angiver den integrationsfunktionalitet, som Serviceplatformen håndterer i interaktionen mellem integrationsparter. En integration kan understøttes flere integrationsflow, som vil være beskrevet hver for sig i nærværende snit. I hvert integrationsflow vil der indgå en række endpoints. Hvert endpoint vil være specificeret i integrationsbeskrivelserne for integrationsparterne, jf. ovenstående snit 3. Jf. figuren nedenfor indgår følgende komponenter og endpoints i integrationen. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 30 34

31 Fagsystem Integrationsbeskrivelse EP_FS1 Serviceplatformen IF01 Forespørg indkomstoplysninger EP_SK1 SKAT eindkomst Oversigt over integrationsflows ID Navn IF01 Forespørg indkomstoplysninger Integrationsflow IF01: Forespørg indkomstoplysninger Anvendte service endpoints Endpoint ID Navn på endpoint Dokument-reference EP_FS1 IndkomstoplysningerLaes Afsnit 3.1 EP_SK1 Læs SKAT indkomstoplysninger Afsnit 3.2 Integrationstype Gennemstillingsintegration. Diagram over integrationsflowet Jf. figuren nedenfor indgår følgende integrationsflows i integrationen. Fagsystem Serviceplatform SKAT eindkomst Synkront kald for hent indkomst SP viderestiller kald til SKAT SKAT returnerer resultat SP returnerer data til FS EP_FS1 EP_SK1 Sekvens: KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 31 34

32 1. Fagsystem (FS) kalder Serviceplatformen (SP) med søgeparametre (synkront kald) 2. SP validerer skemaet og returnerer eventuel valideringsfejl til FS (se punkt 6.) 3. SP viderestiller kald med søgeparametre til SKAT eindkomst (synkront kald) 4. SKAT returnerer synkront svar på forespørgslen til SP i servicekaldets returparameter 5. SP viderestiller svaret fra SKAT eindkomst til FS. I tilfælde timeout, genererer SP retursvaret 6. SP returnerer svaret til FS i servicekaldets returparameter Ingen krav. Ingen krav. Ingen krav. Ingen krav. Ingen krav. Datatransformering Datapersistering Databerigelse Routing Orkestrering Sikkerhed Sikkerheden baseres på to selvstændige trusts: - Serviceplatform og fagsystemerne (ydelsessystemet og sygedagpengesystemet) - Serviceplatform og kildesystem Serviceplatformen skal sikre, at det kun er godkendte fagsystemter inkl. dataejere, som kan anvende servicen. Der er ingen krav til delegering mellem de to trusts. Logning Ingen ekstrakrav til logning ud over de generelle logningskrav på Serviceplatformen. Testdata og testfaciliter [Indhold venter generel klaring test] Ingen krav. Konfiguration KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 32 34

33 Supplerende information Ingen supplerende information Tilslutning til integrationspart: Serviceplatformen Dette kapitel liste de forudsætninger, som skal være opfyldt for at Serviceplatformen kan udstille den pågældende snitflade. ID Aktivitet Opgavekategori Komponent Ansvarlig Udførende Fase og hængighed Kommentar TSP01 Tilmelding KOMBIT til revisorordning hos SKAT Aftale Serviceplatformen KDF KDF Fase 1 Aftale er indgået Det er samme tale, som indgås for: SF0770_E TSP02 KOMBITs CVR nr. oprettes hos SKAT Sikkerhed SKAT Serviceplatformen Serviceplatformen Fase 1 Det er samme certifikat, som anvendes for: SF0770_B, SF0770_D og SF0770_E TSP03 TSP04 Registrering Service og IT system i STS Organisation Registrering Serviceinformation Konfiguration STS Organisation Serviceplatformen Serviceplatformen Konfiguration Serviceplatformen Serviceplatformen Serviceplatformen Fase 1 Fase 1 TSP01 - KOMBIT skal via Tast-selv erhverv registrerer sig til revisorordning. Dette sker ved at KOM- BIT registrerer de services, som skal anvendes i forhold til at hente eindkomstoplysningerne. Der er ikke tale om en egentlig registrering KOMBIT, som revisor. I [WSDL-EXT]/ Pixi - OpretAftaleOmAdgangViaServicegrænseflade.doc findes SKATs vejledning. Følgende services skal markeres: - IndkomstOplysningKlassiskAbonnentHent (SF0770_E) - IndkomstOplysningPersonAbonnementAjourfør (SF0770_E) - IndkomstOplysningPersonHent (SF0770_A) KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 33 34

34 TSP02 - Til brug for adgang til eindkomst produktionssystemet skal Serviceplatformen benytte et OCES Virksomhedscertifikat (TDC OCES CA), som udstedes KOMBIT (cvr ). CVR-nr skal være registreret hos SKAT for at opnå adgang for webservices. TSP03 - Kildesystem skal oprettes eller kan allerede være oprettet i STS Organisation, og webservicen for IndkomstOplysningPersonHent til kildesystemet skal registreres, som et endpoint til Kildesystem, så dette kan anvendes i en servicetale. Ligeledes skal servicen IndkomstoplysningerLaes være registreret som endpoint til Serviceplatformen i STS Organisation, så dette kan anvendes i en servicetale. TSP04 - Der skal registres information vedrørende servicen i serviceplatformen, så der kan oprettes servicetaler for kommunerne, bl.a. skal logiske og fysiske endpoint skal være relateret. KOMBIT A/S Halfdansgade København S CVR Side 34 34

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0

Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Integration SF0770_A - SKAT Indkomst - Opslag personoplysninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Kommunernes Datællesskab KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-06

Læs mere

Integration SF0770_D - SKAT Skattekort - Opslag eskattekort Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0770_D - SKAT Skattekort - Opslag eskattekort Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF0770_D - SKAT Skattekort - Opslag eskattekort Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-

Læs mere

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 TBD 0.1 Første version 2015-04-09 MMT 0.2 Klar

Læs mere

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1.0 WSDL indarbejdet 2015-09-30 EHE 2.2.0

Læs mere

Integration SF1570 - SKAT R75 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF1570 - SKAT R75 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-06 DGJ 0.1 Første version 2015-06-29 JJN 0.2 Referencerettelser

Læs mere

Integration SF Klassifikation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF Klassifikation services Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 TBD 0.1 Første version 2015-04-09 MMT 0.2 Klar

Læs mere

Integration SF0780 Årsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0780 Årsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-15 MHO 0.1 Første version 2015-02-20 MHO 0.3.1

Læs mere

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.7.0

Integration SF Organisation services Integrationsbeskrivelse - version 2.7.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.7.0 Kommunernes Data & Infrastruktur - KDI Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1.0 WSDL indarbejdet 2015-09-30

Læs mere

Integration SF0800 Feriekonto Online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF0800 Feriekonto Online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-24 PBO 0.1 Første version 2015-05-28 ehe 0.5 Løft

Læs mere

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration SF1590_A - ØiR - Afsend økonomipostering til ØiR (Finans) Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

Integration SF2600 Pensionsudbetalinger fra UDK Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

Integration SF2600 Pensionsudbetalinger fra UDK Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-12-04 PBO 0.1 Første version 2015-04-10 MMT 0.2 Klar

Læs mere

Integration SF Logning i de fælleskommunale IT systemer version 1.1 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF Logning i de fælleskommunale IT systemer version 1.1 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration SF1612 - Logning i de fælleskommunale IT systemer version 1.1 Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Version Kommentarer 2015-01-23 TBD 0.1

Læs mere

Integration SF STAR DFDG Bevillinger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF STAR DFDG Bevillinger Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-09-25 TBD 0.1 Første version 2015-03-27 ehe 0.3 Klar

Læs mere

Integration 1411_A Hent informationer om social pension Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration 1411_A Hent informationer om social pension Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-12-13 PBO 0.1 Første version 2015-03-18 PBO 0.2.1

Læs mere

Integration 1411_B Hent information om helbredsprocent Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration 1411_B Hent information om helbredsprocent Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-01-21 PBO 0.1 Første version 2015-03-17 PBO 0.2.1 Tilrettet

Læs mere

SF1530 CVR-Online Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

SF1530 CVR-Online Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-29 SEJ 0.1 Første version 2015-03-09 EDM 0.1.1 Opdateret med

Læs mere

Integration SF1520 - CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF1520 - CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 F Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-09-30 PBO 0.1.1 Første version 2014-10-09 PBO 0.1.2

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

SF Jobcenter SDP Hændelser vedr. sygedagpengefravær Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

SF Jobcenter SDP Hændelser vedr. sygedagpengefravær Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 SF2090 - Jobcenter SDP Hændelser vedr. sygedagpengefravær Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-08

Læs mere

Integration SF1590_C - ØiR - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger) Integrationsbeskrivelse - version

Integration SF1590_C - ØiR - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger) Integrationsbeskrivelse - version Integration SF1590_C - ØiR - Afsend udbetalingsanmodninger til ØiR (Udbetalinger) Integrationsbeskrivelse - version 2.2.12 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.3.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1 Teknisk beskrivelse baseline, beskedfordeler

Læs mere

Integration SF1320_A - CPR - Hændelser Integrationsbeskrivelse - version 2.0.2

Integration SF1320_A - CPR - Hændelser Integrationsbeskrivelse - version 2.0.2 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.2 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-01-10 PBO 0.1 Første version kopieret fra gammel skabelon

Læs mere

Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse version 2.1.0

Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse version 2.1.0 Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

SF2250 NemSMS - Afsend SMS og tilmeld borger Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1

SF2250 NemSMS - Afsend SMS og tilmeld borger Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1 Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1 Kommunernes Datafællesskab KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-14 sej 0.1 Første version 2015-03-09 edm 0.1.1 Opdatering af

Læs mere

Integration 1411_E Besked om tillægsprocent Integrationsbeskrivelse - version 0.3.2

Integration 1411_E Besked om tillægsprocent Integrationsbeskrivelse - version 0.3.2 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.3.2 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-01-22 PBO 0.1 Første version 2015-04-14 EDM 0.1.1

Læs mere

SF 2800 Fordelingskomponent - Modtag objekter Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

SF 2800 Fordelingskomponent - Modtag objekter Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 SF 2800 Fordelingskomponent - Modtag objekter Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-03-03 MVC 0.1 Første

Læs mere

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.4.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1 Teknisk beskrivelse baseline, beskedfordeler

Læs mere

Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1

Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1 Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.2.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer u 2015-07-01

Læs mere

SF Print på Serviceplatformen Integrationsbeskrivelse - version 2.1.6

SF Print på Serviceplatformen Integrationsbeskrivelse - version 2.1.6 Integrationsbeskrivelse - version 2.1.6 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-24 sej 0.1 Første version 2015-01-19 DGJ 0.1.1 Ny version med

Læs mere

FAQ Integrationsbeskrivelser. Kommunernes Datafællesskab - KDF

FAQ Integrationsbeskrivelser. Kommunernes Datafællesskab - KDF Kommunernes Datafællesskab - KDF 1 FAQ af integrationsbeskrivelser Denne log indeholder spørgsmål/kommentarer fra fagprojekterne til Integrationsbeskrivelser, wsdl-filer, stubbe eller generelt i forhold

Læs mere

Integration Send sagsoplysninger til Betalingsadministration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration Send sagsoplysninger til Betalingsadministration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Send sagsoplysninger til Betalingsadministration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-02-25

Læs mere

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser

SNITFLADER TIL INDEKSER. Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser SNITFLADER TIL INDEKSER Præsentation af de fælleskommunale støttesystemernes snitflader til indekser Introduktion Fokus At give et overblik over: Integration til indekserne Forudsætninger for integration

Læs mere

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.1.1

Integration SF0770_B - SKAT Indkomst - Indberetninger Integrationsbeskrivelse - version 2.1.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.1.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-09-29 DGJ 0.1 Første version 2014-12-04 DGJ 0.2 Fase

Læs mere

Integration SF1780 - Jobcenter Send bevilling til jobcentersag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1

Integration SF1780 - Jobcenter Send bevilling til jobcentersag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1 Integration SF1780 - Jobcenter Send bevilling til jobcentersag Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-08

Læs mere

Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 1.0.0

Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 1.0.0 Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 1.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-04-

Læs mere

Integration SF1590_B_02_V3 Overfør debitorregistrering til Debitor Integrationsbeskrivelse - version 3.4.1

Integration SF1590_B_02_V3 Overfør debitorregistrering til Debitor Integrationsbeskrivelse - version 3.4.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 3.4.1 Kommunernes Data- og Infrastrukturfællesskab - KDI Versionshistorik Dato Relevans Initialer Version Kommentarer Samlet 30.10.2017 KDI 3.4.0 Ny baseline

Læs mere

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring

23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ. Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring 23. maj 2013Klik her for at angive tekst. HHK/KMJ Vejledning til brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående

Læs mere

SF Print på Serviceplatformen Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0

SF Print på Serviceplatformen Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Integrationsbeskrivelse - version 2.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-06-29 EHE 2.1.0 Teknisk beskrivelse godkendt 2015-07-02 EDM 2.1.1

Læs mere

Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration SF1180 Abonnement på hændelser vedr. årsopgørelse og forskudsopgørelse Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version

Læs mere

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Version 1.0. Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring Version 1.0 Vilkår for brug af Støttesystemet Adgangsstyring kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/10 1. Indledning og vejledning I forbindelse med det forestående monopolbrud konkurrenceudsætter KOMBIT

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Integration SF1320_A - CPR - Hændelser Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0

Integration SF1320_A - CPR - Hændelser Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.0.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-01-10 PBO 0.1 Første version kopieret fra gammel skabelon

Læs mere

Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration SF0770_E - Abonnement på hændelser vedr. eindkomst Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-04-30

Læs mere

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer

Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer UdbudsVejledning Til kommunernes og Udbetaling Danmarks fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog,

Læs mere

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform

Løsningsbeskrivelse. Den fælleskommunale Serviceplatform Løsningsbeskrivelse Den fælleskommunale Serviceplatform Januar 2014 1 Indhold 2 Serviceplatformen... 2 3 Hjemmesiden www.serviceplatformen.dk... 3 3.1 Administrationsmodul... 4 3.2 Servicekatalog... 4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2

Indholdsfortegnelse. Version 1.4. 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 Indholdsfortegnelse 1 Serviceplatformen - opsætningsguide (Eksterne testmiljø)... 2 1.1 Indledning... 2 1.2 Forberedelse til anvendelse Serviceplatformen... 2 1.2.1 Medarbejdercertifikat (MOCES)... 2 1.2.2

Læs mere

Integration SF CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-07-01 EHE 2.0.0 Teknisk beskrivelse godkendt 2015-11-10

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks

Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Løsningsbeskrivelse til P13-7 Hent ydelsesinformationer fra Ydelsesindeks Dokument-nr.: Version: V2.3 Forfatter: CE/PSZ/CVS Versionsdato: 15.022.2016 Side 1 af 11 Versionsoversigt Version Dato Oprettet

Læs mere

FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017

FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017 FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017 Dagsorden Krav til fjernprint i BBR 1.8 Standarder og snitflader for fjernprint på Serviceplatformen Behov for fjernprint i kommende anvenderløsninger Opkobling

Læs mere

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne)

(Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav til støttesystemerne) 25. april 2013Klik her for at angive tekst. NOTAT Bilag 11: Anvenderkrav til adgangsstyring - Støttesystemerne Context handler, Security Token Service og Administrationsmodul (Bilag til dagsordenspunkt

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Teknisk tilslutning 5. Brug af eksternt testmiljø 6. Drifts- og serviceorganisation

Læs mere

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17

SP Ydelseskatalog. Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade København S Tlf CVR Side 1/17 SP Ydelseskatalog Version 1.0. KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/17 Indholdsfortegnelse 1. Versionsstyring... 3 2. Introduktion...

Læs mere

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1.

KMD Sag II udfasningsassistance. Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag. Dokumentet er udarbejdet af KMD. Version 2.1. KMD Sag II udfasningsassistance Bilag G: Grænsefladedokumentation til KMD Sag Dokumentet er udarbejdet af KMD Version 2.1 Side 1 af 14 Indhold KMD Sag II udfasningsassistance... 1 Bilag G: Grænsefladedokumentation

Læs mere

Integration SF CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 3.2.0

Integration SF CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 3.2.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 3.2.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-07-01 EHE 2.0.0 Teknisk beskrivelse godkendt 2015-11-10

Læs mere

Integration SF CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 3.1.0

Integration SF CPR online opslag Integrationsbeskrivelse - version 3.1.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 3.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2015-07-01 EHE 2.0.0 Teknisk beskrivelse godkendt 2015-11-10

Læs mere

Teknisk Dokumentation

Teknisk Dokumentation Sundhedsstyrelsens E2B Bivirkningswebservice Teknisk Dokumentation Side 1 af 8 Indhold Indledning... 3 Terminologi... 3 Arkitektur... 4 Web Service Snitflade... 4 Valideringsfejl... 5 Success... 5 E2B...

Læs mere

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen

Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Forretningsmæssigt leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst og ramme for dialogen 2. Forretningsmæssig ramme 3. Arbejdsgange 4. Services på Serviceplatformen 5. Forretningsmæssige muligheder

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015

Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel. KMD Indkomst, P13-5. Version 13.0, 24.09.2015 Snitfladebeskrivelse for WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel KD Indkomst, P13-5 Version 13.0, 24.09.2015 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks

Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks 23. maj 2013 HHK/KMJ NOTAT Klik her for at angive tekst. Vejledning til brug af Støttesystemet Sags- og Dokumentindeks KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk

Læs mere

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring

Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring Vilkår vedrørende brug af Støttesystemet Adgangsstyring 1. Indledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan it-systemer skal anvender Adgangsstyring i rammearkitekturen såvel dynamisk som i den daglige

Læs mere

Guide til NemLog-in Security Token Service

Guide til NemLog-in Security Token Service Guide til NemLog-in Security Token Service Side 1 af 10 18. juni 2014 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvordan en myndighed eller itleverandør kan benytte NemLog-in s Security Token Service

Læs mere

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA

SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration. SAPAs behov for Dialogintegration. Fordele ved brug af dialogintegration i SAPA 26. marts 2014 NOTAT SAPAs forretningsmæssige behov i relation til Dialogintegration Dette notat beskriver SAPAs specifikke forretningsmæssige behov i forhold til integration med relevante ESDH-/fagsystemer,

Læs mere

Guide til integration med NemLog-in / Signering

Guide til integration med NemLog-in / Signering Guide til integration med NemLog-in / Signering Side 1 af 6 14. november 2013 TG Denne guide indeholder en kort beskrivelse af, hvorledes man som itsystemudbyder (myndighed eller it-leverandør) kan integrere

Læs mere

Integration SF0802 Feriekonto batchopslag Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0

Integration SF0802 Feriekonto batchopslag Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Integration Integrationsbeskrivelse - version 2.1.0 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 2014-10-26 PBO 0.1 Første version 2015-03-10 ehe 0.5 Klar

Læs mere

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in

Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Trin-for-trin guide: Tilslutning af web service til NemLog-in Side 1 af 18 18. maj 2015 TG Baggrund og formål I foråret 2014 blev der udarbejdet en fælles sikkerhedsmodel for grunddataprogrammet. Modellen

Læs mere

Integration SF STAR DFDG - Modtag ledighed og sygemelding status Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1

Integration SF STAR DFDG - Modtag ledighed og sygemelding status Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1 Integration SF1612 - STAR DFDG - Modtag ledighed og sygemelding status Integrationsbeskrivelse - version 2.0.1 Kommunernes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer

Læs mere

Følgegruppe for KDF og SP

Følgegruppe for KDF og SP REFERAT Følgegruppe for KDF og SP Kommunernes Datafællesskab og Serviceplatformen, 20. april 2015 Deltagere: Brian Andersen, Roskilde Kommune Flemming Egeriis Hartwich, Sorø/Ringsted Kommune Henrik Brix,

Læs mere

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP

Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen på NSP Udarbejdet af: NSI Version: 1.0 Dato: 09.07.2013 Indholdsfortegnelse 1 Vejledning til ibrugtagning af Fødselsindberetningsservicen... 3 1.1 Læsevejledning

Læs mere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere

Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere 1 Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring for brugere Tre af de otte Støttesystemer 2 Kombit Støttesystemerne Administrationsmodul, Adgangsstyring for systemer og Adgangsstyring

Læs mere

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen)

Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge Hillerød CVR-nummer: (i det følgende benævnt Udbyderen) Aftale om tilslutning til EASY mellem Arbejdsmarkedets Tillægspension Kongens Vænge 8 3400 Hillerød CVR-nummer: 43 40 58 10 (i det følgende benævnt Udbyderen) og Kundens navn: Kundens adresse: Postnr.

Læs mere

Introduktion til Støttesystem Organisation

Introduktion til Støttesystem Organisation Introduktion til Støttesystem Organisation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over Støttesystemet Organisation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse

Læs mere

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014

Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel. Marts 2014 Fordeling af journalnotater og dokumenter Udkast til løsningsmodel Marts 2014 1 Indledning Denne præsentation beskriver, på et overordnet plan, følgende områder i forhold til en fremtidig fordelingsmekanisme,

Læs mere

Kald af PingService via SOAPUI

Kald af PingService via SOAPUI Kald af PingService via SOAPUI Author: Integration Expert Team (IET) Owner: Integration Expert Team (IET) Page 1 of 24 1. Dokumenthistorik Kald af PingService via SOAPUI Revisioner Dato for denne version:

Læs mere

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen

Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Teknisk leverandørspor - Serviceplatformen Dagsorden 1. Velkomst 2. Opfølgning på arbejdsgange 3. En BI-leverandørs syn på Serviceplatformen 4. Testdata 5. Integrationsmønstre 6. Orientering fra kommunedialog

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel

Beskrivelse af fejlkoder. Version 7.0, KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Beskrivelse af fejlkoder KMD Indkomst WEBService IndkomstEnkeltForespoergsel og MQService IndkomstMasseForespoergsel Version 7.0, 15.04.2016 Senest gemt den 31-08-2016 11:40, ID190-D Indkomstgrænseflade_P13_5

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011

Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Snitfladebeskrivelse for Snitfladebeskrivelse STD-8 KMD Boligstøtte Version 1.0.0, 13.12.2011 Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 3 2 Formål

Læs mere

Generelt om støttesystemerne

Generelt om støttesystemerne Generelt om støttesystemerne Dette afsnit giver et overblik over de enkelte støttesystemer der indgår i Rammearkitekturen. For yderligere information henvises til de udarbejdede kravspecifikationer. Støttesystemerne

Læs mere

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform

Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Informationsmateriale til kommunerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.0, september 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Ved årsskiftet 2013/14 åbner Den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR

Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 www.nets.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for servicen PID-CPR Nets DanID december 2016 Side 1-7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer 3. september 2013 Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunal støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22

Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Snitfladebeskrivelse HentYdelseInformation BYS P11-4 KMD Børneydelse Version 1.0.0, 2012.05.22 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version... 2 1 Brug af snitfladebeskrivelsen...

Læs mere

Introduktion til Klassifikation

Introduktion til Klassifikation Introduktion til Klassifikation 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over støttesystemet Klassifikation i den fælleskommunale infrastruktur. Formålet er at give læseren en forståelse af

Læs mere

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause

SERVICEPLATFORMEN. v. Stephanie Pause SERVICEPLATFORMEN v. Stephanie Pause spa@kombit.dk Agenda En introduktion til den fælleskommunale Serviceplatform 1) Formålet med Serviceplatformen 2) Hvor er vi? 3) Afregningsmodel 4) Hvordan gør man?

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Klik her for at angive tekst.

Klik her for at angive tekst. 30. april 2013 Klik her for at angive tekst. NOTAT Klik her for at angive tekst. Bilag 16: Anvenderkrav til Støttesystemet Ydelsesindeks version 1.0 (Bilag til dagsordenspunkt 8, Kommunale anvenderkrav

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere

Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Affaldsdatasystem Vejledning supplement i system-til-system integration for.net brugere Dokument version: 2.0 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldssekretariatet

Læs mere

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation

Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation Underbilag 2Q Vilkår for integration til støttesystemet Klassifikation 1. Indledning og vejledning Nærværende vejledning beskriver, hvordan Anvendersystemer afsender og/eller modtager objekter til/fra

Læs mere

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer)

Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Klik her for at angive tekst. Bilag 4: Udkast til kommunal drejebog for Serviceplatformen (Hører til dagsordenspunkt 9: Krav og vejledninger til kommunernes kravspecifikationer) Krav og vejledning til

Læs mere

Vilkår for Dialogintegration

Vilkår for Dialogintegration Vilkår for Dialogintegration KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 Side 1/8 Dokumenthistorik Dato Version Ansvarlig Kommentar til ændringer

Læs mere

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer

Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer Vejledning til kommunernes fremtidige it-udbud vedrørende brug af de fælleskommunale Støttesystemer KOMBIT udarbejder i samarbejde med kommunerne en trin-for-trin Drejebog, der vejleder kommunerne i det

Læs mere

System til System grænseflader

System til System grænseflader e-tl System til System grænseflader Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.9 10/10-07 Tommy D. Pedersen Første udkast Test og Teknikgruppen, DSS og Devoteam Indholdsfortegnelse Formål...

Læs mere

Informationsmateriale til leverandørerne om. Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013

Informationsmateriale til leverandørerne om. Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013 Informationsmateriale til leverandørerne om Den fælleskommunale Serviceplatform Version 1.1, december 2013 Den fælleskommunale Serviceplatform Fra 1.januar 2014 åbner den fælleskommunale Serviceplatform

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014

Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Leverandør informationsmøde 25. marts 2014 Dagsorden Status på snitfladen Begreber og model Integration Tilslutning, support og testdata Ændringer Spørgsmål Status på snitfladen Snitfladen er operationel

Læs mere

Støttesystemerne. Det er tid til

Støttesystemerne. Det er tid til 1 Det er tid til Støttesystemerne 2 Kombit Digitalisering er afgørende for udviklingen af de kommunale kerneopgaver, hvor bedre borgerservice med færre ressourcer er i centrum. Kommunernes mål er at bevare

Læs mere