RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER

2 Forord Formålet med denne fælles vejledning er at beskrive de problemer, der oftest opstår mellem værksteder og forsikringsselskaber ved reparation af forsikringsskader. Udover at beskrive de problemer, der kan opstå, angiver vejledningen også en løsning på de eventuelle problemer, så både værkstederne og forsikringsselskaberne ved, hvordan de skal forholde sig i en given sag. Den fælles vejledning er blevet til i et samarbejde mellem samtlige autobranchens organisationer, som repræsenterer forsikringsselskaberne, bilforhandlerne, de mærkeuafhængige værksteder, karrosseribyggerne, autolakererne, Dansk Autoglas, Dansk Autogenbrug, AUTIG og FDM. De deltagende organisationer er i alfabetisk rækkefølge: AUTIG Autobranchens Handels- og Industriforening i Danmark Bilbranchen under DI CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark DAG Dansk Autogenbrug D A F Danmarks Automobilforhandler Forening Dansk Autoglas Dækbranchens Fællesråd FAI Foreningen af Auto- og Industrilakerere FDM Forenede Danske Motorejere Forsikring & Pension Håndværksrådet SKAD Sammenslutningen af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark Juli

3 Emne 1 Forsikringsforbehold Et forbehold fra et forsikringsselskab betyder, at selskabet ønsker at undersøge, hvorvidt der er tale om en dækningsberettiget skade, inden selskabet vil betale for en reparation. Forbehold tages eksempelvis ved mistanke om spirituskørsel, præmierestance m.v. Forbehold taget af taksator på taksatorrapporten er gældende, indtil det bliver ophævet af selskabet enten skriftligt dvs. ved brev, fax eller mail eller telefonisk med en skriftlig opfølgning. Der bliver ikke sendt en bekræftelse på forbeholdet fra selskabet. Selskabet kan telefonisk og med en skriftlig opfølgning ved brev, fax eller mail tage et forbehold for betalingen af reparationen over for værkstedet. I nogle tilfælde har værkstedet og forsikringsselskabet aftalt, enten i det enkelte tilfælde eller i generelle samhandelsaftaler, at værkstedet altid venter på grønt lys fra forsikringsselskabet, før arbejdet begyndes. I de tilfælde bliver værkstedets udgift til takserings- og reparationsarbejde ikke betalt, hvis værkstedet begynder arbejdet inden forsikringsselskabets accept. Værkstedet kan ikke igangsætte en reparation, før det er afklaret, om forsikringsselskabet vil betale. I de fleste tilfælde bliver forbeholdet taget, inden reparationen er igangsat, i få tilfælde efter. Forsikringsselskaberne skal tage et eventuelt forbehold så tidligt som muligt og hurtigst muligt derefter nå til en afklaring af hensyn til både værksted og bilens ejer. Har forsikringsselskabet taget et forbehold, inden takseringsog reparationsarbejdet er påbegyndt, må værkstedet indgå en skriftlig aftale med bilens ejer for at sikre sig, at denne selv betaler for reparation, lånebil m.m. Ellers må bilens ejer forpligte sig til at få fjernet bilen inden en kort frist. I de tilfælde, hvor forsikringsselskabet tager forbehold efter, at takserings- og reparationsarbejdet er påbegyndt, vil selskabet betale for den del af reparationen, som er udført, inden værkstedet modtager besked om forbeholdet. Værkstedet skal standse arbejdet, når forbeholdet meddeles. Udførelse og betaling for eventuelt yderligere arbejde eller afhentning af bilen, må aftales mellem værksted og bilens ejer. Ved langvarige sager, hvor værkstedet opbevarer bilen gennem længere tid, mens forbeholdet afklares mellem forsikringsselskabet og bilens ejer, må værkstedet eventuelt kræve, at bilens ejer flytter bilen. Alternativt må værkstedet aftale med bilens ejer, at denne betaler for opbevaring og eventuelle andre omkostninger. Om totalskader se i øvrigt emne 2. Det giver usikkerhed om betalingen, problemer når bilen skal opbevares, spørgsmål om evt. lånebil samt øvrige afledte økonomiske konsekvenser. Det kan også skabe et problem i relation til bilens ejer, som forventer, at bilen repareres hurtigt. 3

4 Emne 2 Totalskadede personbiler En totalskadet bil er en personbil, for hvilken der er betalt fuld registreringsafgift, og hvor skadeudgifterne er større end 65 % af bilens handelsværdi. Skader under kr. inkl. moms kan dog altid repareres afgiftsfrit uanset bilens handelsværdi. Der gælder andre procentsatser for gulpladebiler m.fl. Eksempel: En personbil med en handelsværdi på kr. har en skade på kr. Bilen er totalskadet og må ikke repareres uden betaling af ny registreringsafgift. Når en mulig totalskadet bil bliver afleveret på et værksted, er det usikkert, om bilen skal repareres. Det bliver afgjort af den efterfølgende taksering. Værkstedet modtager en bil uden at vide, om den skal repareres. I nogle tilfælde foretager værkstedet selv en forkalkulation af skaden. I andre tilfælde er det det enkelte selskabs taksator, der opgør skaden og skadeprocenten. I alle tilfælde er det taksator, som foretager den endelige vurdering af, om bilen er totalskadet. Det er usikkert, om den indleverede bil skal repareres eller ikke. Viser det sig, at bilen ikke skal repareres, kan værkstedets omkostninger ved taksering og forsikringsmæssige risici og opbevaring af den totalskadede bil ikke indregnes og dækkes af en efterfølgende regning, som det sker, når en bil repareres. Derfor bør værkstedet aftale med det enkelte forsikringsselskab, i hvilket omfang der skal ydes betaling for værkstedets omkostninger. Der er forskellig praksis i de enkelte selskaber. Af hensyn til værkstederne skal forsikringsselskaberne hurtigst muligt sikre, at en totalskadet bil, der ikke skal repareres, bliver fjernet fra værkstedet. Ved langvarige sager, som typisk skyldes, at forsikringsselskabet har taget forbehold, bør værkstedet kontakte forsikringsselskabet for at få afklaret og løst opbevaringsproblemet. Når totalskadede biler sælges eller formidles via internetportaler forudsættes, at bilens data og tilstand beskrives korrekt. Om forsikringsforbehold se i øvrigt emne 1. Om genopbygningsbiler se i øvrigt emne 3. I det omfang værkstedet foretager eller deltager i en taksering af bilen og opbevarer den, påfører det værkstedet økonomiske omkostninger og forsikringsmæssige risici samt praktiske problemer ved, at bilen optager plads og eventuelt skal bugseres rundt. er risikerer desuden at skulle dække visse skader på opbevarede totalskadede biler. Almindeligvis opbevarer værkstederne totalskadede biler i ca. 10 dage efter takseringen. I sjældne tilfælde kan der gå væsentlig længere tid. 4

5 Emne 3 Genopbyggede personbiler En genopbygningsbil er en personbil, som kan genopbygges uden betaling af ny registreringsafgift. En skadet bil kan typisk genopbygges, hvis: a. der er tale om en skade på mellem end 55 % og 65 % af handelsprisen, og hvor ejeren ikke ønsker en kontanterstatning. b. ejeren ønsker en kontanterstatning i stedet for at få bilen repareret. c. der udbetales nyværdierstatning. Skader under kr. inkl. moms kan dog altid repareres afgiftsfrit uansat bilens handelsværdi. Der gælder andre regler for gulpladebiler m.fl. Eksempel: En personbil med en handelsværdi på kr. har en skade på kr. Bilen er ikke totalskadet og kan genopbygges afgiftsfrit. Når en beskadiget bil bliver indleveret på et værksted, kan der være usikkerhed om, hvorvidt bilen skal repareres. Det bliver afgjort af den efterfølgende taksering og bilejerens eventuelle ønske om kontanterstatning. Det er usikkert, om den indleverede bil skal repareres eller ikke. Viser det sig, at bilen ikke skal repareres, kan værkstedets omkostninger ved taksering, forsikringsrisici og opbevaring af den skadede bil ikke indregnes og dækkes af en efterfølgende regning, som det sker, når en bil repareres. Af hensyn til værkstederne skal forsikringsselskaberne hurtigst muligt sikre, at en totalskadet bil, der ikke skal repareres, bliver fjernet fra værkstedet. Derfor bør værkstedet aftale med det enkelte forsikringsselskab, i hvilket omfang der skal ydes betaling for værkstedets omkostninger. Der er forskellig praksis i de enkelte selskaber. Når genopbygningsbiler sælges eller formidles via internetportaler forudsættes, at bilens data og tilstand beskrives korrekt. Om totalskadede biler se i øvrigt emne 2. Værkstedet modtager en bil uden at vide, om den skal repareres. I nogle tilfælde foretager værkstedet selv en forkalkulation af skaden. I andre tilfælde er det det enkelte selskabs taksator, som opgør skaden og skadeprocenten. I alle tilfælde er det taksator, som foretager den endelige vurdering af, om bilen er totalskadet eller kan genopbygges. I det omfang værkstedet foretager eller deltager i en taksering af bilen og opbevarer den, påfører det værkstedet økonomiske omkostninger og forsikringsmæssige risici samt problemer ved, at bilen optager plads og eventuelt skal bugseres rundt. Almindeligvis opbevarer værkstederne denne type biler i ca. 10 dage efter takseringen. I sjældne tilfælde kan der gå væsentlig længere tid. 5

6 Emne 4 Anvendelse af brugte reservedele Det er forsikringsselskabet, som afgør, om en reparation skal udføres helt eller delvist med brugte dele. Udgangspunktet er, at selskabet skal betale for en reparation, som bringer køretøjet i samme stand som før skaden. Bilens alder og tilstand kan være afgørende for forsikringsselskabets valg af reservedele. Ved samme stand forstås, at de udskiftede dele skal være af samme kvalitet som de dele, bilen var udstyret med før skaden. Når det er aftalt, at et værksted skal anvende brugte dele til en reparation, indkøber værkstedet den konkrete brugte del i den kvalitet, der er aftalt med forsikringsselskabet. Da Autotaks er vejledende, bør der ved takseringen tages højde for en eventuel påvirkning af tidsforbruget, som kan henføres til anskaffelse, anvendelse og tilpasningen af brugte reservedele. Når det er besluttet at anvende brugte dele, er det væsentligt for reparationens udførelse, at de brugte dele er af en ordentlig kvalitet og egnede til den bil, som skal repareres. Værkstederne kan have tilpasningsproblemer ved anvendelse af brugte reservedele. Derfor kan reparationen tage længere tid, end hvis der bliver anvendt nye reservedele. I nogle tilfælde kræver det ekstra arbejde blandt andet til adskillelse, samling og lakering, for eksempel når dele fra en brugt dør skal anvendes ved en reparation. 6

7 Emne 5 Alternative reservedele Ved alternative dele menes reservedele, som sælges af andre end importøren af det pågældende bilmærke. Indenfor alternative dele sondres imellem: a. Originale alternative dele, hvor delene er identiske med de oprindelige fabriksdele, men med et andet producentnavn. b. Tilsvarende/matchende dele, hvor der er tale om andre dele end de originale fabriksdele, men hvor delenes egenskaber og kvalitet m.m. svarer til den originale fabriksdels egenskaber og kvalitet. c. Økonomidele, hvor delene typisk er af ringere kvalitet og holdbarhed end de oprindelige fabriksdele men svarende til kvaliteten og tilstanden af den udskiftede del. Hvis værkstedet leverer den aftalte reservedel, og arbejdet udføres korrekt, har værkstedet ikke ansvar for eventuelle forringelser af fabriksgarantien på bilen. Det er alene et forhold, som skal løses mellem forsikringsselskabet og bilens ejer. Da Autotaks er vejledende, bør der ved takseringen tages højde for en eventuel påvirkning af tidsforbruget, som kan henføres til anskaffelse, anvendelse og tilpasningen af alternative reservedele. Det er forsikringsselskabet, som afgør, om en reparation skal udføres helt eller delvist med alternative dele samt hvilken type alternativ del, værkstedet skal benytte. Udgangspunktet er, at selskabet skal betale for en reparation, som bringer køretøjet i samme stand som inden skaden. Bilens alder og tilstand kan være afgørende for valg af alternative reservedele, særligt valg af økonomidele. Ved samme stand forstås, at de udskiftede dele skal være af samme kvalitet som de dele, bilen var udstyret med inden skaden. Når forsikringsselskabet og værkstedet aftaler at anvende alternative dele, er det væsentligt for reparationens udførelse, at de alternative dele er af en ordentlig kvalitet og egnede til den bil, der skal repareres. Kvaliteten af nogle alternative dele kan give værkstederne tilpasningsproblemer. I de tilfælde kan reparationen tage længere tid, end hvis der bliver anvendt originale reservedele. Brugen af alternative dele kan påvirke fabriksgarantien på den del af bilen, som bliver udskiftet. Forsikringsselskabet garanterer til gengæld overfor, at man vil holde pågældende skadesløs, hvis der opstår problemer med nyvognsgarantien på bilen på grund af de anvendte alternative reservedele. 7

8 Emne 6 Er det bilens ejer eller forsikringsselskabet, som er værkstedets kunde? Værkstedet er ofte i tvivl om, hvem der reelt er værkstedets kunde. Om det er bilens ejer, der oftest vælger værkstedet, eller om det er forsikringsselskabet, som bestemmer og bestiller omfanget af reparationen, og som efterfølgende betaler for udførelsen? Det er forsikringsselskabet, der er værkstedets kunde, idet forsikringsselskabet bestiller og betaler for de ydelser, som værkstedet leverer. Værkstedet skal som enhver anden erhvervsvirksomhed vide, hvem der kan indgås bindende aftaler med, og hvem der som bestiller hæfter for betalingen. Hvem, der er værkstedets kunde, er endvidere afgørende for, dels om værkstedet skal vejlede og orientere bilens ejer om forhold vedrørende reparationen, dels hvem der efterfølgende er klageberettiget overfor værkstedet i forhold til det udførte arbejde. I de tilfælde, hvor der er tale om en forsikringsbetalt skade, er det forsikringsselskabet, som er værkstedets kunde, idet forsikringsselskabet bestiller og betaler for de ydelser, værkstedet leverer. I tilfælde af reklamationer over kvaliteten af det udførte arbejde tager værkstedet sig af reklamationen. Hvis reklamationen drejer sig om andre forhold end kvaliteten af det udførte arbejde og egentlige klagesager, skal bilejeren henvende sig til forsikringsselskabet. Derefter er det en sag mellem forsikringsselskabet og værkstedet. Hvis bilens ejer i forvejen er kunde hos værkstedet, ændrer det ikke på dette udgangspunkt i relation til den konkrete reparation, men det er klart, at værkstedet i disse tilfælde også må tage de fornødne hensyn til værkstedets faste kunde. Selvom der er tale om en forsikringsskade, som forsikringsselskabet betaler for, er bilens ejer ofte i forvejen kunde hos værkstedet. 8

9 Emne 7 Forsikringsdækning Der hersker en del usikkerhed om, hvem der bærer risikoen, og hvilken forsikring der skader på biler, som befinder sig på værkstedet. Er værkstedet ikke bekendt med, hvilken forsikring der i de enkelte skadesituationer, risikerer værkstedet enten at være uden forsikring, underforsikret eller at være overforsikret. Udgiften til forsikringer er en væsentlig driftsudgift, og det er vigtigt, at værkstederne kender deres risiko og forsikringsdækning. Gængse forsikringsvilkår for biler overladt til værksted Nedenstående skema er udelukkende vejledende og skal betragtes som et hjælpeværktøj. Det er udarbejdet på baggrund af forhandlerværksteds- og autoforsikringerne hos de markedsledende selskaber. Det er derfor vigtigt, at værkstedet i hvert enkelt tilfælde sammenholder skemaet med værkstedets og bilejerens faktiske forsikringsbetingelser for at få en retvisende beskrivelse af dækningen. Skemaet indeholder ikke en udtømmende gennemgang af undtagelserne til de forskellige dækninger, da disse kan variere fra selskab til selskab. Løsningen: Ifølge Forsikring & Pension gælder følgende vejledende skema om forsikringsdækning i de enkelte skadetilfælde: Bilejeren er kaskoforsikret Bilejeren er kaskoforsikret Bilejeren er ikke kaskoforsikret Bilejeren er ikke kaskoforsikret Værkstedet har ikke handlet uagtsomt Værkstedet har handlet uagtsomt (alm. uagtsomhed - ikke grov eller forsæt) Værkstedet har ikke handlet uagtsomt Værkstedet har handlet uagtsomt (alm. uagtsomhed - ikke grov eller forsæt) Ansvars- og kasko: Køretøjet er overladt til værkstedet som et led i dennes virksomhed, og skade sker ved kørsel i forbindelse med denne virksomhed - herunder afhentning fra eller udbringning til kunder, andre reparatører mv., til prøve- og demonstrationskørsel o.l. Kørslen må ikke tjene andre formål, såsom forretningskørsel, lystkørsel, transport af varer eller personer osv. Bilejerens egen forsikring uden konsekvens for præmien. Reparation af skade på eget værksted udføres til nettopris. Reparation af skade på andet værksted erstattes med det beløb, som normalt betales for en sådan reparation Bilejerens egen forsikring uden konsekvens for præmien ikke, såfremt forsikringstager ikke kan gøres ansvarlig. Er der ikke tegnet forsikring, er værkstedet ansvarlig efter alm. erstatningsregler (skemaet fortsættes på næste side) 9

10 Væske- og Bundpropforsikring: Skade pga. fejlagtig påfyldning af anden væske end forlangt ved uagtsomhed men ikke ved forsæt eller skade forvoldt af beruset person. Ansvar efter de alm. erstatningsregler ved uagtsomhed men ikke ved forsæt eller skade forvoldt af beruset person. Ansvar efter de alm. erstatningsregler Skade ved forglemmelse af at påfylde væske ikke ved forsæt eller skade forvoldt af beruset person. Ansvar efter de alm. erstatningsregler ikke ved forsæt eller skade forvoldt af beruset person. Ansvar efter de alm. erstatningsregler Skade ved mangelfuld påskruning af bundprop i gearkasse, motor og differentiale eller mangelfuld påskruning eller påmontering af oliefilter ikke ved forsæt eller skade forvoldt af beruset person. Ansvar efter de alm. erstatningsregler ikke ved forsæt eller skade forvoldt af beruset person. Ansvar efter de alm. erstatningsregler Bearbejdnings- og Behandlingsforsikring: Skade der påføres et køretøj eller dele heraf under eller som følge af bearbejdning eller behandling - dog ikke skade, der er eller ville være dækket af en tegnet brandforsikring - dog ikke skade, der er eller ville være dækket af en tegnet brandforsikring og ikke ved forsæt eller skade forvoldt af beruset person samt visse andre tilfælde - dog ikke skade, der er eller ville være dækket af en tegnet brandforsikring - dog ikke skade, der er eller ville være dækket af en tegnet brandforsikring og ikke ved forsæt eller skade forvoldt af beruset person samt visse andre tilfælde Totalskadede biler der er kontanterstattet Den, der har købt en totalskadet bil, bærer normalt risikoen og forsikringspligten, dvs. at det værksted, hvor bilen måtte stå, ikke har forsikringspligt for den pågældende bil. Værkstedet skal dog være opmærksomt på, at hos enkelte forsikringsselskaber bilens kaskoforsikring ikke skader, der opstår, mens bilen er i værkstedets varetægt. I de tilfælde er det værkstedets forsikringer, som skal dække eventuelle skader. 10

11 Emne 8 Lånebiler Et værksted kan have aftalt med et forsikringsselskab, at selskabets kunde skal have stillet en lånebil gratis til rådighed i reparationsperioden. Bilejeren vil normalt disponere over lånebilen i hele reparationsperioden, også når der ikke arbejdes på den skadede bil. For eksempel i perioder, hvor arbejdet må indstilles, mens der ventes på reservedele. Parterne er enige om, at værkstedets omkostninger til lånebil udelukkende er et anliggende, som det enkelte værksted og forsikringsselskab må aftale nærmere. Alle parter, der er involveret i en forsikringsreparation, bør sørge for, at reparationen gennemføres hurtigst muligt for at begrænse varigheden af låneperioden og dermed brugen af lånebiler. I de tilfælde, hvor selskabet ønsker, at den skadede bil skal repareres med brugte/alternative dele, kan reparationsperioden blive længere på grund af ekspeditionstid ved fremskaffelse og eventuel ombytning af delene. Også uklarheder om eventuel forsikringsdækning af skaden kan forlænge reparationsperioden. Bilejeren afleverer først lånebilen, når den færdigreparerede bil kan afhentes. Det medfører ekstra udgifter for værkstedet. Samtidig får værkstedet problemer med logistikken på lånebilerne. 11

12 Emne 9 Autotaks Autotaks bygger på et internationalt skadeopgørelsessystem udviklet af Audatex i Schweiz. Audatex systemet, der anvendes i 52 lande, indeholder bilfabrikkernes data om arbejdstider, reparationsmetoder, reservedelsdata mv. samt et mærkeneutralt lakberegningsmodul. Autotakssystemet ca. 98 % af det danske bilmarked (person- og varebil). Forsikring & Pension er systemleverandør til bilforsikringsselskaberne og deres samarbejdende værksteder. Forsikring & Pension har ansvaret for følgende systemindhold: Vejledende beskrivelser af bilfabrikkernes reparationsmetoder Vejledende fabriksarbejdstider Vejledende lakeringsarbejdstider Vejledende reservedelspriser Vejledende beregningsparametre for lakmaterialer Forsikring & Pension leverer et system, der bygger på bilfabrikkernes data, men bemærk, at alle disse data er vejledende. At alle data er vejledende betyder, at de til enhver tid kan ændres i forbindelse med den konkrete skadeopgørelse og aftale mellem det enkelte forsikringsselskab og værksted. Aftaler om timepris, rabatter, lånebil mv. er uden for Forsikring & Pensions ansvarsområde. Det er alene det enkelte forsikringsselskab/den enkelte taksatororganisation og det samarbejdende værksted, der har adgang til selskabets/organisationens aftaleregister. I aftaleregisteret kan enhver form for aftale mellem det enkelte selskab og værksted beskrives. I regressager (krav mod andet selskab) er der udarbejdet en særlig regresrapport. Det betyder, at selskaberne ikke kan se andre selskabers aftaler og priser. På kan brugerne søge mange oplysninger f.eks. om: Driftsstatus Vejledninger i systembrug Oversigt over bilmærker, bilmodeller Nyheder Genopbygningsregler Hotline mulighed for indberetning af fejl Regler for forbehold Diverse systembeskrivelser herunder AT-lak/FAI euro LAK Nyttige links Brug: I nedenstående skemaer vises oversigt over Autotaks systemindhold for forsikringsselskaber og autoværksteder. Fælles for alle Beregningsmodulet CLASS (Leveres fra Audatex) Databasen Beregningsbasis AutoGraf (Leveres fra Audatex) Sprængskitser af de enkelte biler Reparationstider (Leveres fra Audatex) Beregning af vejledende timeforbrug for en given reparation Lakeringstider (Leveres fra AZT-eurolak til Audatex) Beregning af vejledende laktimeforbrug for en given lakeringsopgave Reservedelspriser Bilimportørens vejledende priser Lakmaterialeforbrug Beregning af vejledende forbrug af lakmaterialer Arbejdsbeskrivelser Beskrivelse af hvad og hvordan der skal repareres (jf. bilfabrikkens arbejdsbeskrivelser o.a.) Individuelt pr. selskab Plade-/mekanikertimepris Lakeringstimepris Lakmaterialeavance Reservedelsavance Værkstedsaftaler Fradrag/Tillæg/Rabatter Andre aftaler (fx om lånebil) 12

13 Emne 10 Færdiggørelsesdato Feltet Reparation færdig kan anvendes af både værksted og taksator. Værkstedet kan ved udfyldelse af skadesopgørelsen i autotaks bruge feltet Reparation færdig til at angive en færdiggørelsesdato, hvor bilen efter endt reparation er færdig og kan udleveres til bilens ejer. Taksatoren anvender feltet Reparation færdig til straksafregning. Når taksator har sat en markering i Gælder som faktura (straksafregning), aktiveres feltet Reparation færdig, hvorefter taksator i samråd med værkstedet kan indsætte en dato for, hvornår reparationen af bilen må anses at være færdig. Det er værkstedet, som under hensyn til skadens omfang og andre arbejdsopgaver på værkstedet kan planlægge og vurdere, hvornår den af forsikringsselskabet bestilte reparation kan være færdig. Færdiggørelsesdagen skal af værkstedet angives til den faktiske færdiggørelsesdag, som skal svare til den dag, hvor bilen forventes klar til udlevering. Værkstedet indsætter den forventede færdiggørelsesdag på det tidspunkt, hvor reparationstilbuddet sendes til taksatoren. Hvis færdiggørelsestidspunktet ændres undervejs, bør værkstedet orientere taksatoren herom, så denne efterfølgende kan indføje den faktiske færdiggørelsesdato i en tillægsrapport. Taksator kan ikke ændre færdiggørelsesdatoen uden forudgående accept fra værkstedet. Der er opstået tvivl om, hvorvidt enten værkstedet, som den der udfører reparationen, eller forsikringsselskabet, som den der bestiller reparationen, skal udfylde feltet Reparation færdig. Overvejelser: Hvis det er værkstedet, som skal udfylde punktet Færdiggørelsesdato, svarer angivelsen til den dag, hvor bilen forventes klar til udlevering til ejeren, og reklamationsperioden starter. Hvis det er forsikringsselskabet, der skal angive en færdiggørelsesdato, er det den dag, forsikringsselskabet bestiller reparationen til at være færdig, og bilen er klar til udlevering. Hvis ikke der er taget et forsikringsforbehold, se erfa-blad nr. 1, skal enhver reparation foretages hurtigst muligt af hensyn til bilens ejer. Det vil også begrænse behovet for og udgiften til lånebil, se erfa-blad nr. 8, samt begrænse værkstedets opmagasineringsproblemer. 13

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER

RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER Forord Formålet med denne fælles vejledning er at beskrive de problemer, der oftest opstår mellem værksteder og

Læs mere

Retningslinjer for forsikringsselskaber og autoværksteder ved forsikringsskader på biler

Retningslinjer for forsikringsselskaber og autoværksteder ved forsikringsskader på biler Retningslinjer for forsikringsselskaber og autoværksteder ved forsikringsskader på biler Forord Formålet med denne fælles vejledning er at beskrive de problemer, der oftest opstår mellem værksteder og

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Taksatorprocesser version 5

Taksatorprocesser version 5 Taksatorprocesser version 5 01.01.2016 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Autotaks kalkulationssystem

Autotaks kalkulationssystem Autotaks kalkulationssystem Journal nr.3:1120-0204-34/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. I forbindelse med behandlingen af et anmeldt kalkulationssystem til kalkulation af lakarbejder

Læs mere

Taksatorprocesser version 4

Taksatorprocesser version 4 Taksatorprocesser version 4 18.12.2013 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Fax 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir. 41

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Taksatorprocesser version 7

Taksatorprocesser version 7 Taksatorprocesser version 7 13.11.2017 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf.: 41 91 91 91 Fax: 41 91 91 92 fp@forsikringogpension.dk www.forsikringogpension.dk Birger Bruun Jensen Chefkonsulent Dir.

Læs mere

Mindstekrav til nyvognsgarantier Vejledning 2003

Mindstekrav til nyvognsgarantier Vejledning 2003 Mindstekrav til nyvognsgarantier Vejledning 2003 Mindstekrav til nyvognsgarantier Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01 TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring Forsikringsvilkår TE-FV-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækkes 2. Forsikringen omfatter 3. Fællesvilkår for Forhandler- og vækstedsforsikringen

Læs mere

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter

Vejledning ver. 1/0. MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Motorcykler og knallerter Den 22. marts 2010 Vejledning ver. 1/0 til MCtaks Webbaseret opgørelsesværktøj for Motorcykler og knallerter INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord... 3 Forudsætninger/systemkrav.... 4 Anlæg ny skadesag/rapport...

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Autolakerernes kalkulationssystem

Autolakerernes kalkulationssystem Autolakerernes kalkulationssystem Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-32/jec 1. Resumé Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) har den 22. april 1998 anmeldt et kalkulationssystem for autolakeringsarbejde,

Læs mere

Abonnement Campingvogn

Abonnement Campingvogn Abonnementsbetingelser Abonnement Campingvogn Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7

Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7 Aftaler om anvendelse af Autotaks - pkt 7 Rådsmødet den 16. december 1998 J.nr. 2:8032-209/jec 1. Resumé Automobilforsikringsselskabernes Fællesråd (AF) har den 26. juni 1998 anmeldt et aftalekompleks

Læs mere

Abonnement Hobby Trailer Privat

Abonnement Hobby Trailer Privat Abonnementsbetingelser Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark (med undtagelse af Færøerne og Grønland). Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet dækker efter de danske betingelser

Læs mere

FAI euro LAK kalkalutionssytem

FAI euro LAK kalkalutionssytem 1 af 7 03-07-2012 13:33 FAI euro LAK kalkalutionssytem Journal nr.3:1120-0389-6/aj/industri Rådsmødet den 19. december 2001 Resumé 1. Foreningen af Auto- og Industrilakerere (FAI) anmeldte den 22. april

Læs mere

BMW Forsikring i samarbejde med If. Ren køreglæde BMW FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

BMW Forsikring i samarbejde med If. Ren køreglæde BMW FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF BMW Forsikring i samarbejde med If Ren køreglæde BMW FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF Vælg mellem Intro Kasko eller Intro Super: INTROFORSIKRING INTRO KASKO INTRO SUPER Ansvarsforsikring (lovpligtig). Kaskoforsikring.

Læs mere

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter

Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementsbetingelser Abonnement: EL Knallert / EL Scooter Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Der er ingen udlandsdækning. Abonnementet

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

MINI FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

MINI FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF MINI FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF VÆLG MELLEM INTRO KASKO ELLER INTRO SUPER INTROFORSIKRING INTRO KASKO INTRO SUPER ANSVARSFORSIKRING (LOVPLIGTIG) KASKOFORSIKRING Dækker skader på din bil. Lånebil ved

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER 1. ANVENDELSE 1. Disse forretningsbetingelser (herefter Betingelserne ) finder anvendelse på aftaler indgået mellem Quickimport ApS, CVR-nr. 33 86 87 23 (herefter Quick ) og kunden

Læs mere

BMW FORSIKRING. TIL PRIVATKUNDER I SAMARBEJDE MED IF.

BMW FORSIKRING. TIL PRIVATKUNDER I SAMARBEJDE MED IF. BMW FORSIKRING. TIL PRIVATKUNDER I SAMARBEJDE MED IF. VIL DU SIKRE DIN NYE BIL MED HØJERE ERSTATNING VED TOTALSKADE? ØNSKER DU EN EKSTRAGOD GLASSKADEDÆKNING PÅ DIN FORRUDE? VIL DU UNDGÅ AT BEKYMRE DIG

Læs mere

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID

Fælles vilkår. 1 Forsikringens omfang 2 FORHOLD UNDER FORSIKRINGENS LØBETID Fælles vilkår 1 Forsikringens omfang 1.1 Hvem dækkes Forsikringen dækker forsikringstageren, personer, der er ansat hos denne, samt personer, til hvem køretøjet med salg for øje er overladt vederlagsfrit

Læs mere

Guidelines til anvendelse af. brugte dele i skadesreparation

Guidelines til anvendelse af. brugte dele i skadesreparation Guidelines til anvendelse af brugte dele i skadesreparation Følgende organisationer har tilsluttet sig disse guidelines Alle forsikringsbranchens auto-taksatorkorps AutoBranchen Danmark Bilbranchen DI

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

MINI FORSIKRING. TIL PRIVATKUNDER I SAMARBEJDE MED IF.

MINI FORSIKRING. TIL PRIVATKUNDER I SAMARBEJDE MED IF. MINI FORSIKRING. TIL PRIVATKUNDER I SAMARBEJDE MED IF. 100% ORIGINAL = KVALITET. MED EN MINI FORSIKRING HENVISES DU ALTID TIL ET AUTORISERET MINI VÆRKSTED, HVOR DER BENYTTES ORIGINALE RESERVEDELE. Vil

Læs mere

FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING. i samarbejde med If

FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING. i samarbejde med If FORHANDLERFORENINGENS BILFORSIKRING i samarbejde med If VÆLG MELLEM INTRO KASKO ELLER INTRO SUPER: INTROFORSIKRING INTRO KASKO INTRO SUPER ANSVARSFORSIKRING (LOVPLIGTIG) KASKOFORSIKRING - Dækker skader

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Din Bilpartner ApS og Nordic Leasing A/S.

Samarbejdsaftale mellem Din Bilpartner ApS og Nordic Leasing A/S. Samarbejdsaftale mellem Din Bilpartner ApS og Nordic Leasing A/S. 1. Aftalens indhold, forudsætning og formål. 2. Ikrafttrædelse af aftalen. 3. Forretningsgang. 4. Vejhjælp. 5. Dækhotel. 6. Lånebil. 7.

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Garantibevis. Garantiperiode regnet fra bilens 1. reg.-dato

Garantibevis. Garantiperiode regnet fra bilens 1. reg.-dato Garantihæfte Garantibevis Navn Adresse Postnr. By Telefon Registreringsnr. 1. reg.-dato Bilmærke Model Stelnr. Garantiperiode regnet fra bilens 1. reg.-dato Garantiperiodens længde År Udløbsdato Evt. bemærkninger

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

ALD Bilforsikring. i samarbejde med If

ALD Bilforsikring. i samarbejde med If ALD Bilforsikring i samarbejde med If Vælg mellem Intro Kasko eller Intro Super: Introforsikring Intro Kasko Intro Super ANSVARSFORSIKRING (LOVPLIGTIG) KASKOFORSIKRING - Dækker skader på din bil. - Lånebil

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Den 16. august 2017 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod

Den 16. august 2017 blev i sag nr : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. mod Den 16. august 2017 blev i sag nr. 90523: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx mod Codan Forsikring A/S Gl. Kongevej 60 1790 København V afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren har

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande

Håndtering af varer til reparation. Indhold: Reparationsgenstande Håndtering af varer til reparation Indhold: Side 1 Reparationsgenstande 1 Ansvar for varen hovedregelen 2 Forretningens ansvar for varen 2 Indleveringsbeviset 2 Håndtering af varer til reparation 3 Bevis

Læs mere

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse

BRANDAFTALEN 1995. Indholdsfortegnelse BRANDAFTALEN 1995 11.11.2010 Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 Indholdsfortegnelse Side 1. Formålsbestemmelse 2 2. Definitioner 2 3. Område 2 4. Aftalens virkning 2 5. Supplerende bestemmelser

Læs mere

FORD FORSIKRING. til privatkunder i samarbejde med If

FORD FORSIKRING. til privatkunder i samarbejde med If FORD FORSIKRING til privatkunder i samarbejde med If 100% ORIGINAL = KVALITET Med en Ford Forsikring henvises du altid til et autoriseret Ford værksted, hvor der benyttes originale reservedele. SERIØSE

Læs mere

ALFA ROMEO FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

ALFA ROMEO FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF ALFA ROMEO FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF Vælg mellem Intro Kasko eller Intro Super: Introforsikring Intro Kasko Intro Super Ansvarsforsikring (lovpligtig) Kaskoforsikring Dækker skader på din bil. Lånebil

Læs mere

Når uheldet er ude, så er du bedre sikret

Når uheldet er ude, så er du bedre sikret Når uheldet er ude, så er du bedre sikret Hvad enten du får et lille stenslag, eller du får en større skade på din bil, kan vi hjælpe dig med at komme videre Fordele ved Fordelsværksted Du får en lang

Læs mere

FIAT FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF

FIAT FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF 500 FIAT FORSIKRING I SAMARBEJDE MED IF VÆLG MELLEM INTRO KASKO ELLER INTRO SUPER: Introforsikring Intro Kasko Intro Super ANSVARSFORSIKRING (LOVPLIGTIG) KASKOFORSIKRING Dækker skader på din bil. Lånebil

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motorbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde

FORBRUGERAFTALE. Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde FORBRUGERAFTALE Til brug for indgåelse af aftale om håndværksarbejde Formålet med forbrugeraftalen er, at forbrugeren og virksomheden får gennemgået opgaven og efterfølgende får det aftalte ned på skrift.

Læs mere

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015

Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 Red Rental A/S Betingelser for udlejning af udstyr 03/08/2015 1.0 Anvendelsesområde 1.1 Nedenstående betingelser finder anvendelse på samtlige aftaler om udlejning af udstyr, der indgås mellem Red Rental

Læs mere

Vejledning ver. 1/0. CampTaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Caravan- og trailerreparatører

Vejledning ver. 1/0. CampTaks Webbaseret opgørelsesværktøj. Caravan- og trailerreparatører Den 29. juli 2011 Vejledning ver. 1/0 til CampTaks Webbaseret opgørelsesværktøj for Caravan- og trailerreparatører INDHOLDSFORTEGNELSE side Forord... 3 Forudsætninger/systemkrav.... 4 Anlæg ny skadesag/rapport...

Læs mere

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring

Bilforsikring - i samarbejde med CarHub Bilforsikring leveres i samarbejde med If Skadeforsikring Indledning Forsikringstager er CarHub, som efterfølgende benævnes som CarHub, der driver hjemmesiden CarHub.dk Bilejer er ejer af personbilen, og som har bilen registreret i det Digitale Motorregister

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Abonnement MC (Sæson)

Abonnement MC (Sæson) Abonnementsbetingelser Abonnement MC (Sæson) Abonnementets dækningsområde Abonnementet er gældende i Danmark, med undtagelse af Færøerne og Grønland. Abonnementet dækker efter de danske betingelser på

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser BILFORSIKRING VERSION 20-101 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Bilforsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

BILAG 3, LEASINGAFTALE

BILAG 3, LEASINGAFTALE BILAG 3, LEASINGAFTALE LEASINGAFTALE mellem Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Søren Frichs Vej 36G 8230 Åbyhøj og [NAVN] [ADRESSE] CVR-nr. [***] INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Leasingaftalens

Læs mere

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport

Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport Almindelige vilkår og betingelser vedrørende flytning og transport I det nedenstående benævnt kaldes Flyttefirmaet for F. Ved kunden skal det forstås ejeren respektive den, der på ejers vegne er bemyndiget

Læs mere

Fjernelse af reparationsgrænsen - en kilde til danske arbejdspladser

Fjernelse af reparationsgrænsen - en kilde til danske arbejdspladser Fjernelse af reparationsgrænsen - en kilde til danske arbejdspladser OSSIER OM REPARATIONSGRÆNSEN Færre totalskader - flere arbejdspladser Ændring af reparationsgrænsen har ved to lejligheder, senest i

Læs mere

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr

Leasingaftale. Køretøj og udstyr. Leasingperiode. Navn Adresse By Cpr Leasingaftale Navn Adresse By Cpr Mellem ovennævnte bruger og Typhoon Blokhus Aps, Nyborgvej 14, 9400 Nørresundby, SE 27975763 indgås en leasingaftale om overladelse af brugsretten til nedennævnte køretøj.

Læs mere

Din brugerguide som Erhvervsleasingkunde. Pas godt på køreglæden

Din brugerguide som Erhvervsleasingkunde. Pas godt på køreglæden Din brugerguide som Erhvervsleasingkunde Pas godt på køreglæden Service og vedligeholdelse Som bruger af leasingbilen er du ansvarlig for, at bilen bliver serviceret og vedligeholdt i henhold til de af

Læs mere

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2

FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Forsikringsvilkår af januar 2010 Bilforsikring FORSIKRINGSVILKÅR NR. 2.2 Årsberetning og regnskab Side 1 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 7 Din forsikring omfatter Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil. Indholdsfortegnelse. Branche M20. Betingelser 010116 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR Varebil og lastbil Branche M20 Betingelser 010116 Side A. Forsikringens omfang... 2 1 Hvem er dækket af forsikringen... 2 2 Hvor dækker forsikringen... 2 3 Forsikringen dækker

Læs mere

En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb

En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb En god kontrakt og serviceaftale er grundlaget for et godt forløb Temadag om AMS, efteråret 2005 v/ konsulent Morten Haahr Jensen Landscentret, Økonomi og Jura Disposition Aftaleretlige principper Kontrakters

Læs mere

Fordelsværksteder Få en lånebil, mens din egen bil bliver repareret Få glasskader på din bil repareret hjemme hos dig selv

Fordelsværksteder Få en lånebil, mens din egen bil bliver repareret Få glasskader på din bil repareret hjemme hos dig selv Fordelsværksteder Få en lånebil, mens din egen bil bliver repareret Få glasskader på din bil repareret hjemme hos dig selv Fordelsværksteder Nu er fordele nok ikke det første, du tænker på, når du får

Læs mere

Ekstra dækninger til motorkøretøj

Ekstra dækninger til motorkøretøj Ekstra dækninger til motorkøretøj Udvidet bildækning Det dækker Udvidet bildækning: Friskadeforsikring. Dækningen sikrer dig erstatning, hvis bilen beskadiges ved blandt andet tyveri, nedstyrtning af genstande,

Læs mere

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger

Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Vejhjælp er dækket via SOS Dansk Autohjælp og svarer til deres plus abonnement med følgende dækninger Biler under 3.500 kg. Nedenstående abonnementsbetingelser gælder som tillæg til Aftalen. for biler

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder

DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder DANSK INDUSTRI KOMPENSERING ApS Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for produkter og serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser (

Læs mere

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser

DOKUMENTET ER BLOT EN GUIDE EN HJÆLP TIL OVERBLIK DOKUMENTET ERSTATTER IKKE FORSIKRINGSBETINGELSERNE! Afsnit 1. Fællesbestemmelser Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser AU 1406 med de tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

Analyse fra AutoBranchen Danmark

Analyse fra AutoBranchen Danmark Nr. 1 20. marts 2014 (1. kvartal) Analyse fra AutoBranchen Danmark Effekten af højere totalskadegrænse kan allerede ses Forsikringsbranchen skummer fløden Stigning i antallet af totalskader Salget i 2014

Læs mere

SØNDERJYSK WEEKENDKURER

SØNDERJYSK WEEKENDKURER Indledning Sønderjysk Weekendkurers (herefter SW) almindelige forretningsbetingelser for transporter gælder for alle transporter, der udføres af SW s, uanset om disse udføres af SW s eller af en tredjepart

Læs mere

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING

GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING AUGUST 2016 ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG SNERYDNING 2016-2019 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk ODDER KOMMUNE GLATFØREBEKÆMPELSE OG

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2011-12 L 122 Bilag 1 Offentligt J.nr. 2011-511-0075 Dato: 28. marts 2012 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. november 2013 Sag 300/2011 (2. afdeling) Santander Consumer Bank AS, Filial Danmark (advokat Sophus Bøgeskov Christensen) mod If Skadeforsikring (advokat Michael S.

Læs mere

Handelsbetingelser (v. 130722)

Handelsbetingelser (v. 130722) Handelsbetingelser (v. 130722) Anvendelighed Nærværende handelsbetingelser finder anvendelse på alle salg af værdibeviser fra Pro-Deals Danmark ApS. Handelsbetingelserne gælder således for alle aftaler

Læs mere

Er du ramt af stormflod?

Er du ramt af stormflod? Når der er stormflod i Danmark Når der er stormflod i Danmark, er det en statslig pulje under Stormrådet, der giver dig mulighed for at få erstatning. Ingen danske forsikringsselskaber dækker skader fra

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Motoransvarsforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring A.C. Meyers Vænge 9 DK-2450 København SV Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring ASA,

Læs mere

Taksatorringens vedtægter

Taksatorringens vedtægter 1 af 11 18-06-2012 10:43 Taksatorringens vedtægter 6. april 1999 J.nr. 2:8032-326/jec Rådsmødet den 28. april 1999 1. Resumé Taksatorringen har den 26. juni 1998 anmeldt foreningens vedtægter med anmodning

Læs mere

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED

PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED 14. SEPTEMBER 2011 PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM PANTHAVERS RETSSTIL- LING - FAL 54 - GROV UAGTSOMHED Østre Landsret har netop afgjort et principielt spørgsmål, der gennem nogen tid har været omtvistet: Kan

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Renault FORSIKRING i samarbejde med If

Renault FORSIKRING i samarbejde med If Renault FORSIKRING i samarbejde med If 100% original = kvalitet Med en Renault Forsikring henvises du altid til et autoriseret Renault værksted, hvor der benyttes originale reservedele. - Vil du sikre

Læs mere

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30

Oplever du problemer, eller har du spørgsmål er du altid meget velkommen til at kontakte os på tlf. 31 38 11 30 Husk Når du udfylder følgesedlen - kan du udfylde den elektronisk - er det vigtigt at anføre prioritet for opgaven - vigtigt at skrive en gyldig email adresse - bør du udfylde fejlbeskrivelsen så godt

Læs mere

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE

TILLYKKE MED DIN NY BRILLE TILLYKKE MED DIN NY BRILLE Du får en brilleforsikring med kvit og frit FORSIKRING TILLYKKE MED DIN NY BRILLE DU FÅR EN BRILLE- FORSIKRING MED KVIT OG FRIT Forsikringen dækker: Pludselige udefra kommende

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Prøvenummerpladeforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang. 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Bilforsikring PS601 I samarbejde med Protector Forsikring - Gyldig fra

Bilforsikring PS601 I samarbejde med Protector Forsikring - Gyldig fra Bilforsikring PS601 I samarbejde med Protector Forsikring - Gyldig fra 08.02.2018 Indledning Forsikringstager er GoMore ApS, nedenfor kaldt GoMore, som driver platformen GoMore.dk. Udlejeren er ejeren,

Læs mere

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34)

Eksempler på problemer, som forbrugeren kan støde på Skemaets punkt I (felt 1-34) VEJLEDNING VEDRØRENDE KATEGORIER AF PROBLEMER OG FORBRUGERKRAV Denne vejledning indeholder forklaringer til de forskellige kategorier af problemer og forbrugerkrav samt nogle praktiske eksempler, der kan

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring

Gartnernes Forsikring. ... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN. Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring Gartnernes Forsikring... Dansk Jordbrug VEJHJÆLP FOR TRAILER/CAMPINGVOGN Betingelsesnummer 1802-01 Tillæg til Motorkøretøjsforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Vejhjælp en tillægsdækning 1 1.1

Læs mere

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling

Stormrådets afgørelse Stormrådet har besluttet, at du får delvis medhold i din klage, således at gøres opmærksom på den uhensigtsmæssige behandling AFGØRELSE FRA STORMRÅDET Stormrådet Dato: 15. november 2016 Skadelidte: Skadessted: Forsikringsselskab: Klageemne: Klage over sagsbehandling og affugtning Stormrådet har behandlet og afgjort din klage

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR SENIOR - BIL I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M06-1 M09-33 Betingelser 150317 Side A. Forsikringens omfang... 2 1

Læs mere

Fri og fuldt forsikret

Fri og fuldt forsikret Fri og fuldt forsikret en fast del af leasingydelsen Når du privatleaser en bil, har du brug for en lovpligtig ansvarsforsikring og en kaskoforsikring præcis som til en privatejet bil. Hos os får du en

Læs mere

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01

Aros Autohjælp PLUS Forsikringsbetingelser M400-01 Forsikringsbetingelser M400-01 Indholdsfortegnelse Aros Autohjælp PLUS Biler under 3.500 kg. 2 1. Dækningsområde 2 2. Aros Autohjælp PLUS dækker 2 3. Bugsering i Danmark og Europa 2 4. Starthjælp/hjulskifte/brændstofudbringning

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere