RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER"

Transkript

1 RETNINGSLINJER FOR FORSIKRINGSSELSKABER OG AUTOVÆRKSTEDER VED FORSIKRINGSSKADER PÅ BILER

2 Forord Formålet med denne fælles vejledning er at beskrive de problemer, der oftest opstår mellem værksteder og forsikringsselskaber ved reparation af forsikringsskader. Udover at beskrive de problemer, der kan opstå, angiver vejledningen også en løsning på de eventuelle problemer, så både værkstederne og forsikringsselskaberne ved, hvordan de skal forholde sig i en given sag. Den fælles vejledning er blevet til i et samarbejde mellem samtlige autobranchens organisationer, som repræsenterer forsikringsselskaberne, bilforhandlerne, de mærkeuafhængige værksteder, karrosseribyggerne, autolakererne, Dansk Autoglas, Dansk Autogenbrug, AUTIG og FDM. De deltagende organisationer er i alfabetisk rækkefølge: AUTIG Autobranchens Handels- og Industriforening i Danmark Bilbranchen under DI CAD Centralforeningen af Autoreparatører i Danmark DAG Dansk Autogenbrug D A F Danmarks Automobilforhandler Forening Dansk Autoglas Dækbranchens Fællesråd FAI Foreningen af Auto- og Industrilakerere FDM Forenede Danske Motorejere Forsikring & Pension Håndværksrådet SKAD Sammenslutningen af Karrosseribyggere og Autooprettere i Danmark Juli

3 Emne 1 Forsikringsforbehold Et forbehold fra et forsikringsselskab betyder, at selskabet ønsker at undersøge, hvorvidt der er tale om en dækningsberettiget skade, inden selskabet vil betale for en reparation. Forbehold tages eksempelvis ved mistanke om spirituskørsel, præmierestance m.v. Forbehold taget af taksator på taksatorrapporten er gældende, indtil det bliver ophævet af selskabet enten skriftligt dvs. ved brev, fax eller mail eller telefonisk med en skriftlig opfølgning. Der bliver ikke sendt en bekræftelse på forbeholdet fra selskabet. Selskabet kan telefonisk og med en skriftlig opfølgning ved brev, fax eller mail tage et forbehold for betalingen af reparationen over for værkstedet. I nogle tilfælde har værkstedet og forsikringsselskabet aftalt, enten i det enkelte tilfælde eller i generelle samhandelsaftaler, at værkstedet altid venter på grønt lys fra forsikringsselskabet, før arbejdet begyndes. I de tilfælde bliver værkstedets udgift til takserings- og reparationsarbejde ikke betalt, hvis værkstedet begynder arbejdet inden forsikringsselskabets accept. Værkstedet kan ikke igangsætte en reparation, før det er afklaret, om forsikringsselskabet vil betale. I de fleste tilfælde bliver forbeholdet taget, inden reparationen er igangsat, i få tilfælde efter. Forsikringsselskaberne skal tage et eventuelt forbehold så tidligt som muligt og hurtigst muligt derefter nå til en afklaring af hensyn til både værksted og bilens ejer. Har forsikringsselskabet taget et forbehold, inden takseringsog reparationsarbejdet er påbegyndt, må værkstedet indgå en skriftlig aftale med bilens ejer for at sikre sig, at denne selv betaler for reparation, lånebil m.m. Ellers må bilens ejer forpligte sig til at få fjernet bilen inden en kort frist. I de tilfælde, hvor forsikringsselskabet tager forbehold efter, at takserings- og reparationsarbejdet er påbegyndt, vil selskabet betale for den del af reparationen, som er udført, inden værkstedet modtager besked om forbeholdet. Værkstedet skal standse arbejdet, når forbeholdet meddeles. Udførelse og betaling for eventuelt yderligere arbejde eller afhentning af bilen, må aftales mellem værksted og bilens ejer. Ved langvarige sager, hvor værkstedet opbevarer bilen gennem længere tid, mens forbeholdet afklares mellem forsikringsselskabet og bilens ejer, må værkstedet eventuelt kræve, at bilens ejer flytter bilen. Alternativt må værkstedet aftale med bilens ejer, at denne betaler for opbevaring og eventuelle andre omkostninger. Om totalskader se i øvrigt emne 2. Det giver usikkerhed om betalingen, problemer når bilen skal opbevares, spørgsmål om evt. lånebil samt øvrige afledte økonomiske konsekvenser. Det kan også skabe et problem i relation til bilens ejer, som forventer, at bilen repareres hurtigt. 3

4 Emne 2 Totalskadede personbiler En totalskadet bil er en personbil, for hvilken der er betalt fuld registreringsafgift, og hvor skadeudgifterne er større end 65 % af bilens handelsværdi. Skader under kr. inkl. moms kan dog altid repareres afgiftsfrit uanset bilens handelsværdi. Der gælder andre procentsatser for gulpladebiler m.fl. Eksempel: En personbil med en handelsværdi på kr. har en skade på kr. Bilen er totalskadet og må ikke repareres uden betaling af ny registreringsafgift. Når en mulig totalskadet bil bliver afleveret på et værksted, er det usikkert, om bilen skal repareres. Det bliver afgjort af den efterfølgende taksering. Værkstedet modtager en bil uden at vide, om den skal repareres. I nogle tilfælde foretager værkstedet selv en forkalkulation af skaden. I andre tilfælde er det det enkelte selskabs taksator, der opgør skaden og skadeprocenten. I alle tilfælde er det taksator, som foretager den endelige vurdering af, om bilen er totalskadet. Det er usikkert, om den indleverede bil skal repareres eller ikke. Viser det sig, at bilen ikke skal repareres, kan værkstedets omkostninger ved taksering og forsikringsmæssige risici og opbevaring af den totalskadede bil ikke indregnes og dækkes af en efterfølgende regning, som det sker, når en bil repareres. Derfor bør værkstedet aftale med det enkelte forsikringsselskab, i hvilket omfang der skal ydes betaling for værkstedets omkostninger. Der er forskellig praksis i de enkelte selskaber. Af hensyn til værkstederne skal forsikringsselskaberne hurtigst muligt sikre, at en totalskadet bil, der ikke skal repareres, bliver fjernet fra værkstedet. Ved langvarige sager, som typisk skyldes, at forsikringsselskabet har taget forbehold, bør værkstedet kontakte forsikringsselskabet for at få afklaret og løst opbevaringsproblemet. Når totalskadede biler sælges eller formidles via internetportaler forudsættes, at bilens data og tilstand beskrives korrekt. Om forsikringsforbehold se i øvrigt emne 1. Om genopbygningsbiler se i øvrigt emne 3. I det omfang værkstedet foretager eller deltager i en taksering af bilen og opbevarer den, påfører det værkstedet økonomiske omkostninger og forsikringsmæssige risici samt praktiske problemer ved, at bilen optager plads og eventuelt skal bugseres rundt. er risikerer desuden at skulle dække visse skader på opbevarede totalskadede biler. Almindeligvis opbevarer værkstederne totalskadede biler i ca. 10 dage efter takseringen. I sjældne tilfælde kan der gå væsentlig længere tid. 4

5 Emne 3 Genopbyggede personbiler En genopbygningsbil er en personbil, som kan genopbygges uden betaling af ny registreringsafgift. En skadet bil kan typisk genopbygges, hvis: a. der er tale om en skade på mellem end 55 % og 65 % af handelsprisen, og hvor ejeren ikke ønsker en kontanterstatning. b. ejeren ønsker en kontanterstatning i stedet for at få bilen repareret. c. der udbetales nyværdierstatning. Skader under kr. inkl. moms kan dog altid repareres afgiftsfrit uansat bilens handelsværdi. Der gælder andre regler for gulpladebiler m.fl. Eksempel: En personbil med en handelsværdi på kr. har en skade på kr. Bilen er ikke totalskadet og kan genopbygges afgiftsfrit. Når en beskadiget bil bliver indleveret på et værksted, kan der være usikkerhed om, hvorvidt bilen skal repareres. Det bliver afgjort af den efterfølgende taksering og bilejerens eventuelle ønske om kontanterstatning. Det er usikkert, om den indleverede bil skal repareres eller ikke. Viser det sig, at bilen ikke skal repareres, kan værkstedets omkostninger ved taksering, forsikringsrisici og opbevaring af den skadede bil ikke indregnes og dækkes af en efterfølgende regning, som det sker, når en bil repareres. Af hensyn til værkstederne skal forsikringsselskaberne hurtigst muligt sikre, at en totalskadet bil, der ikke skal repareres, bliver fjernet fra værkstedet. Derfor bør værkstedet aftale med det enkelte forsikringsselskab, i hvilket omfang der skal ydes betaling for værkstedets omkostninger. Der er forskellig praksis i de enkelte selskaber. Når genopbygningsbiler sælges eller formidles via internetportaler forudsættes, at bilens data og tilstand beskrives korrekt. Om totalskadede biler se i øvrigt emne 2. Værkstedet modtager en bil uden at vide, om den skal repareres. I nogle tilfælde foretager værkstedet selv en forkalkulation af skaden. I andre tilfælde er det det enkelte selskabs taksator, som opgør skaden og skadeprocenten. I alle tilfælde er det taksator, som foretager den endelige vurdering af, om bilen er totalskadet eller kan genopbygges. I det omfang værkstedet foretager eller deltager i en taksering af bilen og opbevarer den, påfører det værkstedet økonomiske omkostninger og forsikringsmæssige risici samt problemer ved, at bilen optager plads og eventuelt skal bugseres rundt. Almindeligvis opbevarer værkstederne denne type biler i ca. 10 dage efter takseringen. I sjældne tilfælde kan der gå væsentlig længere tid. 5

6 Emne 4 Anvendelse af brugte reservedele Det er forsikringsselskabet, som afgør, om en reparation skal udføres helt eller delvist med brugte dele. Udgangspunktet er, at selskabet skal betale for en reparation, som bringer køretøjet i samme stand som før skaden. Bilens alder og tilstand kan være afgørende for forsikringsselskabets valg af reservedele. Ved samme stand forstås, at de udskiftede dele skal være af samme kvalitet som de dele, bilen var udstyret med før skaden. Når det er aftalt, at et værksted skal anvende brugte dele til en reparation, indkøber værkstedet den konkrete brugte del i den kvalitet, der er aftalt med forsikringsselskabet. Da Autotaks er vejledende, bør der ved takseringen tages højde for en eventuel påvirkning af tidsforbruget, som kan henføres til anskaffelse, anvendelse og tilpasningen af brugte reservedele. Når det er besluttet at anvende brugte dele, er det væsentligt for reparationens udførelse, at de brugte dele er af en ordentlig kvalitet og egnede til den bil, som skal repareres. Værkstederne kan have tilpasningsproblemer ved anvendelse af brugte reservedele. Derfor kan reparationen tage længere tid, end hvis der bliver anvendt nye reservedele. I nogle tilfælde kræver det ekstra arbejde blandt andet til adskillelse, samling og lakering, for eksempel når dele fra en brugt dør skal anvendes ved en reparation. 6

7 Emne 5 Alternative reservedele Ved alternative dele menes reservedele, som sælges af andre end importøren af det pågældende bilmærke. Indenfor alternative dele sondres imellem: a. Originale alternative dele, hvor delene er identiske med de oprindelige fabriksdele, men med et andet producentnavn. b. Tilsvarende/matchende dele, hvor der er tale om andre dele end de originale fabriksdele, men hvor delenes egenskaber og kvalitet m.m. svarer til den originale fabriksdels egenskaber og kvalitet. c. Økonomidele, hvor delene typisk er af ringere kvalitet og holdbarhed end de oprindelige fabriksdele men svarende til kvaliteten og tilstanden af den udskiftede del. Hvis værkstedet leverer den aftalte reservedel, og arbejdet udføres korrekt, har værkstedet ikke ansvar for eventuelle forringelser af fabriksgarantien på bilen. Det er alene et forhold, som skal løses mellem forsikringsselskabet og bilens ejer. Da Autotaks er vejledende, bør der ved takseringen tages højde for en eventuel påvirkning af tidsforbruget, som kan henføres til anskaffelse, anvendelse og tilpasningen af alternative reservedele. Det er forsikringsselskabet, som afgør, om en reparation skal udføres helt eller delvist med alternative dele samt hvilken type alternativ del, værkstedet skal benytte. Udgangspunktet er, at selskabet skal betale for en reparation, som bringer køretøjet i samme stand som inden skaden. Bilens alder og tilstand kan være afgørende for valg af alternative reservedele, særligt valg af økonomidele. Ved samme stand forstås, at de udskiftede dele skal være af samme kvalitet som de dele, bilen var udstyret med inden skaden. Når forsikringsselskabet og værkstedet aftaler at anvende alternative dele, er det væsentligt for reparationens udførelse, at de alternative dele er af en ordentlig kvalitet og egnede til den bil, der skal repareres. Kvaliteten af nogle alternative dele kan give værkstederne tilpasningsproblemer. I de tilfælde kan reparationen tage længere tid, end hvis der bliver anvendt originale reservedele. Brugen af alternative dele kan påvirke fabriksgarantien på den del af bilen, som bliver udskiftet. Forsikringsselskabet garanterer til gengæld overfor, at man vil holde pågældende skadesløs, hvis der opstår problemer med nyvognsgarantien på bilen på grund af de anvendte alternative reservedele. 7

8 Emne 6 Er det bilens ejer eller forsikringsselskabet, som er værkstedets kunde? Værkstedet er ofte i tvivl om, hvem der reelt er værkstedets kunde. Om det er bilens ejer, der oftest vælger værkstedet, eller om det er forsikringsselskabet, som bestemmer og bestiller omfanget af reparationen, og som efterfølgende betaler for udførelsen? Det er forsikringsselskabet, der er værkstedets kunde, idet forsikringsselskabet bestiller og betaler for de ydelser, som værkstedet leverer. Værkstedet skal som enhver anden erhvervsvirksomhed vide, hvem der kan indgås bindende aftaler med, og hvem der som bestiller hæfter for betalingen. Hvem, der er værkstedets kunde, er endvidere afgørende for, dels om værkstedet skal vejlede og orientere bilens ejer om forhold vedrørende reparationen, dels hvem der efterfølgende er klageberettiget overfor værkstedet i forhold til det udførte arbejde. I de tilfælde, hvor der er tale om en forsikringsbetalt skade, er det forsikringsselskabet, som er værkstedets kunde, idet forsikringsselskabet bestiller og betaler for de ydelser, værkstedet leverer. I tilfælde af reklamationer over kvaliteten af det udførte arbejde tager værkstedet sig af reklamationen. Hvis reklamationen drejer sig om andre forhold end kvaliteten af det udførte arbejde og egentlige klagesager, skal bilejeren henvende sig til forsikringsselskabet. Derefter er det en sag mellem forsikringsselskabet og værkstedet. Hvis bilens ejer i forvejen er kunde hos værkstedet, ændrer det ikke på dette udgangspunkt i relation til den konkrete reparation, men det er klart, at værkstedet i disse tilfælde også må tage de fornødne hensyn til værkstedets faste kunde. Selvom der er tale om en forsikringsskade, som forsikringsselskabet betaler for, er bilens ejer ofte i forvejen kunde hos værkstedet. 8

9 Emne 7 Forsikringsdækning Der hersker en del usikkerhed om, hvem der bærer risikoen, og hvilken forsikring der skader på biler, som befinder sig på værkstedet. Er værkstedet ikke bekendt med, hvilken forsikring der i de enkelte skadesituationer, risikerer værkstedet enten at være uden forsikring, underforsikret eller at være overforsikret. Udgiften til forsikringer er en væsentlig driftsudgift, og det er vigtigt, at værkstederne kender deres risiko og forsikringsdækning. Gængse forsikringsvilkår for biler overladt til værksted Nedenstående skema er udelukkende vejledende og skal betragtes som et hjælpeværktøj. Det er udarbejdet på baggrund af forhandlerværksteds- og autoforsikringerne hos de markedsledende selskaber. Det er derfor vigtigt, at værkstedet i hvert enkelt tilfælde sammenholder skemaet med værkstedets og bilejerens faktiske forsikringsbetingelser for at få en retvisende beskrivelse af dækningen. Skemaet indeholder ikke en udtømmende gennemgang af undtagelserne til de forskellige dækninger, da disse kan variere fra selskab til selskab. Løsningen: Ifølge Forsikring & Pension gælder følgende vejledende skema om forsikringsdækning i de enkelte skadetilfælde: Bilejeren er kaskoforsikret Bilejeren er kaskoforsikret Bilejeren er ikke kaskoforsikret Bilejeren er ikke kaskoforsikret Værkstedet har ikke handlet uagtsomt Værkstedet har handlet uagtsomt (alm. uagtsomhed - ikke grov eller forsæt) Værkstedet har ikke handlet uagtsomt Værkstedet har handlet uagtsomt (alm. uagtsomhed - ikke grov eller forsæt) Ansvars- og kasko: Køretøjet er overladt til værkstedet som et led i dennes virksomhed, og skade sker ved kørsel i forbindelse med denne virksomhed - herunder afhentning fra eller udbringning til kunder, andre reparatører mv., til prøve- og demonstrationskørsel o.l. Kørslen må ikke tjene andre formål, såsom forretningskørsel, lystkørsel, transport af varer eller personer osv. Bilejerens egen forsikring uden konsekvens for præmien. Reparation af skade på eget værksted udføres til nettopris. Reparation af skade på andet værksted erstattes med det beløb, som normalt betales for en sådan reparation Bilejerens egen forsikring uden konsekvens for præmien ikke, såfremt forsikringstager ikke kan gøres ansvarlig. Er der ikke tegnet forsikring, er værkstedet ansvarlig efter alm. erstatningsregler (skemaet fortsættes på næste side) 9

10 Væske- og Bundpropforsikring: Skade pga. fejlagtig påfyldning af anden væske end forlangt ved uagtsomhed men ikke ved forsæt eller skade forvoldt af beruset person. Ansvar efter de alm. erstatningsregler ved uagtsomhed men ikke ved forsæt eller skade forvoldt af beruset person. Ansvar efter de alm. erstatningsregler Skade ved forglemmelse af at påfylde væske ikke ved forsæt eller skade forvoldt af beruset person. Ansvar efter de alm. erstatningsregler ikke ved forsæt eller skade forvoldt af beruset person. Ansvar efter de alm. erstatningsregler Skade ved mangelfuld påskruning af bundprop i gearkasse, motor og differentiale eller mangelfuld påskruning eller påmontering af oliefilter ikke ved forsæt eller skade forvoldt af beruset person. Ansvar efter de alm. erstatningsregler ikke ved forsæt eller skade forvoldt af beruset person. Ansvar efter de alm. erstatningsregler Bearbejdnings- og Behandlingsforsikring: Skade der påføres et køretøj eller dele heraf under eller som følge af bearbejdning eller behandling - dog ikke skade, der er eller ville være dækket af en tegnet brandforsikring - dog ikke skade, der er eller ville være dækket af en tegnet brandforsikring og ikke ved forsæt eller skade forvoldt af beruset person samt visse andre tilfælde - dog ikke skade, der er eller ville være dækket af en tegnet brandforsikring - dog ikke skade, der er eller ville være dækket af en tegnet brandforsikring og ikke ved forsæt eller skade forvoldt af beruset person samt visse andre tilfælde Totalskadede biler der er kontanterstattet Den, der har købt en totalskadet bil, bærer normalt risikoen og forsikringspligten, dvs. at det værksted, hvor bilen måtte stå, ikke har forsikringspligt for den pågældende bil. Værkstedet skal dog være opmærksomt på, at hos enkelte forsikringsselskaber bilens kaskoforsikring ikke skader, der opstår, mens bilen er i værkstedets varetægt. I de tilfælde er det værkstedets forsikringer, som skal dække eventuelle skader. 10

11 Emne 8 Lånebiler Et værksted kan have aftalt med et forsikringsselskab, at selskabets kunde skal have stillet en lånebil gratis til rådighed i reparationsperioden. Bilejeren vil normalt disponere over lånebilen i hele reparationsperioden, også når der ikke arbejdes på den skadede bil. For eksempel i perioder, hvor arbejdet må indstilles, mens der ventes på reservedele. Parterne er enige om, at værkstedets omkostninger til lånebil udelukkende er et anliggende, som det enkelte værksted og forsikringsselskab må aftale nærmere. Alle parter, der er involveret i en forsikringsreparation, bør sørge for, at reparationen gennemføres hurtigst muligt for at begrænse varigheden af låneperioden og dermed brugen af lånebiler. I de tilfælde, hvor selskabet ønsker, at den skadede bil skal repareres med brugte/alternative dele, kan reparationsperioden blive længere på grund af ekspeditionstid ved fremskaffelse og eventuel ombytning af delene. Også uklarheder om eventuel forsikringsdækning af skaden kan forlænge reparationsperioden. Bilejeren afleverer først lånebilen, når den færdigreparerede bil kan afhentes. Det medfører ekstra udgifter for værkstedet. Samtidig får værkstedet problemer med logistikken på lånebilerne. 11

12 Emne 9 Autotaks Autotaks bygger på et internationalt skadeopgørelsessystem udviklet af Audatex i Schweiz. Audatex systemet, der anvendes i 52 lande, indeholder bilfabrikkernes data om arbejdstider, reparationsmetoder, reservedelsdata mv. samt et mærkeneutralt lakberegningsmodul. Autotakssystemet ca. 98 % af det danske bilmarked (person- og varebil). Forsikring & Pension er systemleverandør til bilforsikringsselskaberne og deres samarbejdende værksteder. Forsikring & Pension har ansvaret for følgende systemindhold: Vejledende beskrivelser af bilfabrikkernes reparationsmetoder Vejledende fabriksarbejdstider Vejledende lakeringsarbejdstider Vejledende reservedelspriser Vejledende beregningsparametre for lakmaterialer Forsikring & Pension leverer et system, der bygger på bilfabrikkernes data, men bemærk, at alle disse data er vejledende. At alle data er vejledende betyder, at de til enhver tid kan ændres i forbindelse med den konkrete skadeopgørelse og aftale mellem det enkelte forsikringsselskab og værksted. Aftaler om timepris, rabatter, lånebil mv. er uden for Forsikring & Pensions ansvarsområde. Det er alene det enkelte forsikringsselskab/den enkelte taksatororganisation og det samarbejdende værksted, der har adgang til selskabets/organisationens aftaleregister. I aftaleregisteret kan enhver form for aftale mellem det enkelte selskab og værksted beskrives. I regressager (krav mod andet selskab) er der udarbejdet en særlig regresrapport. Det betyder, at selskaberne ikke kan se andre selskabers aftaler og priser. På kan brugerne søge mange oplysninger f.eks. om: Driftsstatus Vejledninger i systembrug Oversigt over bilmærker, bilmodeller Nyheder Genopbygningsregler Hotline mulighed for indberetning af fejl Regler for forbehold Diverse systembeskrivelser herunder AT-lak/FAI euro LAK Nyttige links Brug: I nedenstående skemaer vises oversigt over Autotaks systemindhold for forsikringsselskaber og autoværksteder. Fælles for alle Beregningsmodulet CLASS (Leveres fra Audatex) Databasen Beregningsbasis AutoGraf (Leveres fra Audatex) Sprængskitser af de enkelte biler Reparationstider (Leveres fra Audatex) Beregning af vejledende timeforbrug for en given reparation Lakeringstider (Leveres fra AZT-eurolak til Audatex) Beregning af vejledende laktimeforbrug for en given lakeringsopgave Reservedelspriser Bilimportørens vejledende priser Lakmaterialeforbrug Beregning af vejledende forbrug af lakmaterialer Arbejdsbeskrivelser Beskrivelse af hvad og hvordan der skal repareres (jf. bilfabrikkens arbejdsbeskrivelser o.a.) Individuelt pr. selskab Plade-/mekanikertimepris Lakeringstimepris Lakmaterialeavance Reservedelsavance Værkstedsaftaler Fradrag/Tillæg/Rabatter Andre aftaler (fx om lånebil) 12

13 Emne 10 Færdiggørelsesdato Feltet Reparation færdig kan anvendes af både værksted og taksator. Værkstedet kan ved udfyldelse af skadesopgørelsen i autotaks bruge feltet Reparation færdig til at angive en færdiggørelsesdato, hvor bilen efter endt reparation er færdig og kan udleveres til bilens ejer. Taksatoren anvender feltet Reparation færdig til straksafregning. Når taksator har sat en markering i Gælder som faktura (straksafregning), aktiveres feltet Reparation færdig, hvorefter taksator i samråd med værkstedet kan indsætte en dato for, hvornår reparationen af bilen må anses at være færdig. Det er værkstedet, som under hensyn til skadens omfang og andre arbejdsopgaver på værkstedet kan planlægge og vurdere, hvornår den af forsikringsselskabet bestilte reparation kan være færdig. Færdiggørelsesdagen skal af værkstedet angives til den faktiske færdiggørelsesdag, som skal svare til den dag, hvor bilen forventes klar til udlevering. Værkstedet indsætter den forventede færdiggørelsesdag på det tidspunkt, hvor reparationstilbuddet sendes til taksatoren. Hvis færdiggørelsestidspunktet ændres undervejs, bør værkstedet orientere taksatoren herom, så denne efterfølgende kan indføje den faktiske færdiggørelsesdato i en tillægsrapport. Taksator kan ikke ændre færdiggørelsesdatoen uden forudgående accept fra værkstedet. Der er opstået tvivl om, hvorvidt enten værkstedet, som den der udfører reparationen, eller forsikringsselskabet, som den der bestiller reparationen, skal udfylde feltet Reparation færdig. Overvejelser: Hvis det er værkstedet, som skal udfylde punktet Færdiggørelsesdato, svarer angivelsen til den dag, hvor bilen forventes klar til udlevering til ejeren, og reklamationsperioden starter. Hvis det er forsikringsselskabet, der skal angive en færdiggørelsesdato, er det den dag, forsikringsselskabet bestiller reparationen til at være færdig, og bilen er klar til udlevering. Hvis ikke der er taget et forsikringsforbehold, se erfa-blad nr. 1, skal enhver reparation foretages hurtigst muligt af hensyn til bilens ejer. Det vil også begrænse behovet for og udgiften til lånebil, se erfa-blad nr. 8, samt begrænse værkstedets opmagasineringsproblemer. 13

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Departementet 15. april 2004

Departementet 15. april 2004 Departementet 15. april 2004 Skatteministerens redegørelse for virkningerne af ændringen i reglerne for registreringsafgift ved reparation og genopbygning af færdselsskadede køretøjer 1. Sammenfatning

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv.

Net-tjek. Net-tjek omfatter ikke reglerne for salg af finansielle tjenesteydelser så som aftaler om forsikring, lån, pension, værdipapirer mv. Net-tjek Introduktion Net-tjek er en guide, som henvender sig til dig, der vil oprette din egen web-butik med salg af varer og tjenesteydelser, og til dig, der allerede har en web-butik, men vil tjekke,

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-101 Forsikringsbetingelser Bilforsikring Version 20-101 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen Thy

Læs mere

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Skoda Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Skoda Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Skoda Bilforsikring.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04

standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 standardkontrakter Konkurrence- og Forbrugeranalyse 04 2011 Indholdsfortegnelse 1. Resumé og konklusioner 4 2. Standardkontrakter 7 2.1. Hvad er en standardkontrakt? 7 2.2. Fordele og ulemper ved standardkontrakter

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere

Elitebillist forsikring

Elitebillist forsikring Elitebillist forsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Bilforsikring.

Læs mere

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013

Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 www.pwc.dk Få de nyeste opdateringer på reglerne for personalegoder 2013. Overblik Inspiration Viden Personalegoder 2013 Udgiver: PwC Ekspedition: Strandvejen 44, 2900 Hellerup Bestilling: www.pwc.dk/personalegoder

Læs mere

Firmabil / Egen bil. Skat 2015

Firmabil / Egen bil. Skat 2015 Firmabil / Egen bil Skat 2015 1. Fri bil 1.1 Hvem er omfattet 1.2 Beregningsgrundlag 1.3 Skattepligtig værdi 1.4 Rådighed 1.5 El-biler 2. Erhvervsmæssig kørsel i egen bil 2.1 Egen bil 2.2 Erhvervsmæssig

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer

Taksatorvejledning. Forsikring & Pension Taksatorvejledning september 2010. Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Taksatorvejledning Vejledning for forsikringsselskabernes bygningstaksatorer Philip Heymans Allé 1 2900 Hellerup Tlf. 41 91 91 91 www.forsikringogpension.dk Indholdsfortegnelse 10 Forord... 2 20 Bygningstaksators

Læs mere

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

KEND SPILLEREGLERNE. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste KEND SPILLEREGLERNE Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Indhold Indledning 3 Den rigtige afgørelse 3 1. Vejledningspligten hvad går den

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere