Generelle betingelser for ServiceSikringen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser for ServiceSikringen."

Transkript

1 Generelle betingelser for ServiceSikringen. Aftalen for ServiceSikringen: Dit motorkøretøj er gennem AutoMester ApS og MesterBiler dækket mod mekanisk og elektrisk svigt via særlig forsikringsordning i Topdanmark Forsikring A/S. Motorkøretøjet er forsikret i henhold til de bestemmelser og den forsikringssum, der er angivet i forsikringspolicen. Almindelige betingelser: Aftalen indgås på grundlag af - oplysningerne i bestillingen af forsikringen. - indholdet i de generelle betingelser for ServiceSikringen. Såfremt intet andet er nævnt gælder dansk lov, herunder bestemmelserne i lov om forsikringsaftaler. Under afsnit VI ordforklaringer, defineres betydningen af visse udtryk m.v., som kan forekomme i aftalen. I. ServiceSikringens dækningsomfang: 1. ServiceSikringen omfatter og dækker således: 1.1. A-ServiceSikring omfatter personbiler indtil kg. totalvægt, og som på indtegningstidspunktet er indtil 5 år fra første registreringsdato og som på indtegningstidspunktet max. har kørt km.. Den dækker mod mekanisk svigt på drivlinien og skader på det elektriske system (se afsnit II). Forsikringen ophører uden varsel ved forsikringsperiodens udløb, såfremt aftalen ikke forlænges med yderligere 12 måneder. Er bilen blevet 5 år ved dækningsperiodens udløb (12 måneder) og forsikringstager ønsker at forlænge dækningen for yderligere 12 måneder, udstedes en ny police med dækningsomfang: B-ServiceSikring (se næste punkt). Såfremt kilometerstanden på bilen i perioden har overskredet km., kan aftalen ikke forlænges B-ServiceSikring omfatter personbiler indtil kg. totalvægt, og som på indtegningstidspunktet er fra 5-10 år fra første registreringsdato og som på indtegningstidspunktet max. har kørt km.. Den dækker mod mekanisk svigt på drivlinien (se afsnit II). Forsikringen ophører uden varsel ved forsikringsperiodens udløb, såfremt aftalen ikke forlænges med yderligere 12 måneder. Såfremt bilen i perioden er blevet 10 år eller kilometerstanden på bilen i perioden har overskredet km., kan aftalen ikke forlænges C-ServiceSikring omfatter varevogne indtil kg. totalvægt, med samme omfang og dækning, som nævnt i pkt. I D-ServiceSikring omfatter varevogne indtil kg. totalvægt, med samme omfang og dækning, som nævnt i pkt. I ServiceSikringen omfatter det i policen anførte køretøj og kan kun tegnes af personer, der er bosiddende i Danmark og kun for køretøjer, der i sin konstruktion er uændret i henhold til original typeattest. Tegnes ServiceSikringen på trods heraf af andre personer eller for sådanne køretøjer, kan det bestemmes, at ServiceSikringen ikke dækker disse samt, at præmien tilbagebetales. ServiceSikringen ophører ved ejerskifte og der tilbagebetales ikke overskydende præmie. Udover Danmark dækker ServiceSikringen også i EU-landene og Skandinavien. I tilfælde af en erstatningsberettiget skade kan kunden lade køretøjet reparere. Umiddelbart efter hjemkomsten til Danmark skal kunden anmelde skaden og indsende regning for reparationen direkte til AutoMester ApS / MesterBiler. De udskiftede dele skal, hvis muligt, medtages og på forlangende overlades til AutoMester ApS / MesterBiler. Skaden vil blive vurderet i henhold til dækningsomfanget. Hvis bilen er i udlandet over 60 dage, skal AutoMester ApS / MesterBiler skriftligt informeres herom for at opretholde ServiceSikringens dækning. AutoMester ApS / MesterBilers erstatningspligt kan ikke overstige den i policen anførte dækningssum. 3. ServiceSikringen træder i kraft, når begæringen er accepteret af AutoMester ApS / MesterBiler og forsikringspolicen med dækningsomfanget er fremsendt. ServiceSikringen dækker for en 12 måneders periode fra den ikrafttrædelsesdato, der er anført i begæringen. Det er en forudsætning for dækning, at skaden ikke er særskilt undtaget efter bestemmelserne under afsnit II og/eller III. ServiceSikringen dækker udgifter, der afholdes med AutoMester ApS / MesterBilers godkendelse til afhjælpning af mekanisk og/eller elektrisk svigt ved de dele, der er dækket af ServiceSikringen, og som er anført under afsnit II. Alene de dele eller komponenter, som er anført under afsnit II er dækket af ServiceSikringen. Der er ingen selvrisiko på ServiceSikringen. Udgiften pr. skade kan ikke overstige den under pkt. VI fastsatte maksimale dækningssum. Der er ingen grænser for antallet af dækningsberettigede svigt i forsikringsperioden. Dog kan AutoMester ApS / MesterBilers samlede skadeudgifter i forsikringsperioden ikke overstige bilens aktuelle handelsværdi. 1

2 4. Det er en forudsætning for dækning, at: 4.1. Der ikke er foretaget ændring eller frakobling af kilometertælleren som påvirker den viste kilometerstand Køretøjet ikke har været anvendt eller anvendes til nogen form for konkurrence, væddeløb, taxikørsel, skolevognskørsel, ambulance- og politikørsel eller udlejning uden AutoMester ApS / MesterBilers skriftlige tilladelse Køretøjet ikke er eller har været chiptunet Køretøjet har været vedligeholdt og serviceret i overensstemmelse med producentens/importørens anbefalede serviceplan. Servicepapirerne skal efter indtegning være udfærdiget af det AutoMester-/MesterBilerværksted, hvor eftersynene er foretaget. Servicepapirerne opbevares af køretøjets ejer/bruger. 5. ServiceSikringen dækker kun skader, der indtræder i forsikringsperioden og anmeldes indtil 14 dage efter periodens udløb. Hvis der sker en skade, er det sikredes pligt at forsøge at begrænse skadens omfang. Reparationer må ikke igangsættes før AutoMester ApS / MesterBiler har givet sit samtykke. Anmeldelse skal ske i henhold til bestemmelserne i afsnit V. Undladelse heraf kan umuliggøre en vurdering af skadens omfang. Skyldes undladelsen forhold, som ejer/bruger har indflydelse på, kan AutoMester ApS / MesterBiler ikke gøres erstatningsansvarlig. AutoMester ApS / MesterBiler er altid berettiget til at underkaste køretøjet og/eller de beskadigede dele en besigtigelse såvel før reparationen igangsættes samt under og efter selve reparationsforløbet. Er besigtigelse af køretøjet eller de beskadigede dele nødvendig for vurdering af skadens omfang eller værdi, vil meddelelse herom ske ved anmeldelse af skaden. Godkendelse af reparationen sker ikke før resultatet af besigtigelsen har godtgjort, at skaden er dækningsberettiget. Alle dele der erstattes under reparation, tilhører AutoMester ApS / MesterBiler. 6. ServiceSikringen dækker ikke skader, hvis der er tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne. 7. Præmien betales ved ServiceSikringens indgåelse/tegning og er gældende for hele forsikringsperioden. ServiceSikringen er tegnet for en periode på 12 måneder og kan ikke opsiges i denne periode. Der tilbagebetales ikke præmie, selvom køretøjet f.eks. hugges op som følge af skade eller andet, inden udløbet af den aftalte dækningsperiode, og ej heller ved ejerskifte/salg af bilen. 8. AutoMester ApS / MesterBiler er ikke ansvarlig for udgifter - eller udgiftsforøgelser - der skyldes overtrædelse af de forpligtelser, der følger af bestemmelserne vedrørende ServiceSikringens dækningsomfang. 9. Moms i henhold til gældende lov betales af AutoMester ApS / MesterBiler. For køretøjer tilhørende momsregistrerede virksomheder gælder dog følgende: Virksomheden betaler momsen i det omfang, denne kan modregne i sit regnskab med Skat. AutoMester ApS / MesterBiler lægger momsen ud og opkræver den derefter hos den registrerede virksomhed. II. Hvad er dækket?: 1. DET MEKANISKE SYSTEM specificeres som: 1.1. Motor: Alle dele, indeholdt i motorblok og topstykke, inklusive ventilmekanisme, ventiler og styr (undtaget sodafrensning af ventiler og ventiler skadet ved tæring). Topstykke og pakning, stødstænger, knastaksel og knastforstiller, takthjul, kæder og tandremme, vandpumpe og termostat, oliepumpe, stempler og ringe, stempelpinde og cylindre, plejlstænger og lejer, krumtapaksel og lejer, svinghjul og startkrans. Undtaget er: Gummislanger, rør, tændrør, fordelerdæksel, filtre, servicepakninger, drivremme, remskiver, remstrammere og remstrammerhjul, samt turbo, olieskift, olielækager, motorophæng og ledninger af enhver art Gearkasse (automat-, semiautomat, DSG-gearkasser o.lign. er undtaget for biler der er ældre end 5 år): Manuel transmission: Dele indeholdt i transmissionshuset inkl. tandhjul, aksler, lejer og bøsninger, synkromeshringe, skiftemuffer og skiftegafler, udgangsaksel, olieskift v/rep. Undtaget er: Ophæng og kobling. 2

3 1.3. Differentialer: Alle indre dele dækkes, inklusive kron- og spidshjul, differentialeenhed, lejer, bøsninger og olieskift v/reparation Drivaksler: Drivaksler, homokinetiske led, kardanled, for- og baghjulslejer. Undtaget er: Gummimanchetter Kardanaksel: Kardanaksel, kardanenhed og midterleje. Undtaget er: Manchetter og gummikobling Øvrige: Servopumpe, bremsehovedcylinder og koblingshovedcylinder. SPECIELT FOR BILER MED AUTOMATGEAR, SEMIAUTOMATGEAR, DSG-GEARKASSER O.LIGN, OG 4-HJULSTRÆK: 1.7. Biler med automatgear, semiautomatgear, DSG-gearkasser o.lign.: Automat-/semiautomat-/DSG-gearkassen o.lign. er dækket på bilen i forsikringsperioden (12 mdr.), hvis den på indtegningstidspunktet er under 5 år gammel fra 1. indregistreringsdato og har kørt under km Biler med 4-hjulstræk: Hoved-, mellem- og/eller reduktionsgearkassen og drivaksler er dækket på bilen i forsikringsperioden (12 mdr.), hvis den på indtegningstidspunktet er under 5 år gammel fra 1. indregistreringsdato og har kørt under km.. Såfremt forsikringstager ønsker at forlænge forsikringsperioden for yderligere 12 måneder efter bilens femte år, vil der for begge kategorier af køretøjer gælde normale ServiceSikringsvilkår, men dog er der ingen dækning for automat- /semiautomat-/dsg-gearkassen eller gearkasserne og trækakslerne på biler med 4-hjulstræk. 2. DET ELEKTRISKE SYSTEM (gældende for A- og C-Sikringer) specificeres som: 2.1. Vekselstrømsgenerator: Generator dækkes mod mekaniske og elektriske fejl Startmotor: Startmotor dækkes mod mekaniske og elektriske fejl Elektriske system: Spændingsregulator, tændspole, tændingsmodul, aircondition (kun kompressoren), varmluftblæsermotor (ikke kabineblæseren), viskermotor, blinkrelæ, elektromotor til sideruder, centrallåsesystem, instrument i instrumentpanel, relæer, kontakter, impulsgiver til hjul-censor, elektromagnetventiler (undtaget dyser), tankmåler, elektrisk brændstofpumpe i tanksystemet, lambdasonder, computerenhed, horn og knastfølere Elektronisk tænding: (Kun fabriksmonterede anlæg). Elektroniske styreenheder, impulsgivere, følere og forstærkere. Undtaget under pkt : Ledningsnet og forbindelser, startspærrer, fjernbetjening af enhver art, låse, elopvarmede spejle, ruder og sæder. HI-FI-udstyr herunder radio/cd, navigationsudstyr, højttalere, bluetooth systemer, telefonsystemer samt andet kommunikationsudstyr uagtet dette er fabriksmonteret eller ej. Kun de positivt nævnte dele under afsnit II er dækket af ServiceSikringen. Står delen ikke positivt nævnt er den ikke dækket, uagtet at den ej heller står nævnt som en undtaget del. III. ServiceSikringen dækker ikke følgende: 1. Svigt, som er - eller kunne have været - dækket af en fuldt kombineret bilkaskoforsikring. 3

4 2. Svigt, der er forårsaget af misbrug, uagtsomhed, frostrevner, fremmedlegemer eller fortsat brug efter at skaden har vist sig. 3. Svigt af dele eller enheder, der ikke udtrykkeligt er anført under afsnit II, afhængig om bilen er dækket under A ServiceSikring og C-ServiceSikring for biler indtil 5 år, eller under B ServiceSikring og D ServiceSikring - eller som optræder som en særlig undtaget del. 4. Svigt, der er opstået som følge af ukorrekt reparation eller montering af reservedele eller elementer som ikke er godkendt af producenten. 5. Svigt, der opstår som følge af fejl ved ikke dækkede dele eller enheder. Svigt af dækkede dele eller enheder, der opstår som følge af fejl på ikke dækkede dele eller enheder. 6. Svigt, der er opstået før ServiceSikringens ikrafttræden, eller som er dækket af reklamationsretten. 7. Fejl på genstande, der tilbagekaldes af producenten til reparation eller udskiftning. Fejl som omfattes af producentens eventuelle kulancedækning. 8. Særligt undtaget er fejl på dele, som kræver udskiftning i forbindelse med service og vedligehold af det dækkede køretøj. Til denne kategori hører bl.a. tændrør, remme, slanger, rør, filtre, pærer, pakninger/pakdåser, manchetter, elastiske koblinger, olie/frostvæske, bremsevæske, bremsere m.m. 9. Udbedring af dele eller enheder, hvis svigt skyldes en gradvis forringelse som følge af køretøjets alder eller kilometertal på skadestidspunktet. 10. Svigt, der skyldes jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder eller hærværk, eller skader der skyldes udløsning af atomenergi. 11. Svigt, som kan udbedres ved justérarbejder og rensning af brændstof- og smøresystemer. 12. Fejl eller svigt i bilens sikkerhedsseler, selestrammere eller airbags incl. styresystem. 13. Reparationer der er foretaget uden AutoMester ApS / MesterBilers godkendelse. 14. Elektronisk datogenkendelses klausul: Denne police yder ikke dækning for nogen former for tab, beskadigelse, omkostning, følgeskade eller udgift der som forebyggende, afhjælpende foranstaltning eller andet opstår eller relaterer direkte eller indirekte til: a) beregning, sammenligning, adskillelse, rokering eller bearbejdning af data som involverer datoskifte til år 2000 eller nogen anden dato inklusiv skudårsberegninger i hvilket som helst computersystem, hardware, program, software og/eller microchips, integrerede kredsløb eller lignende anordninger i computerudstyr eller ikke-computerudstyr, uanset ejendomsforhold til forsikringstager eller ej; eller b) nogen udskiftning, forandring eller modifikation som involverer datoskifte til år 2000 eller nogen anden dato inklusiv skudårsberegninger til sådant computersystem, hardware, program, software og/eller microchips, integrerede kredsløb eller lignende anordninger i computerudstyr eller ikke-computerudstyr uanset ejendomsforhold til forsikringstager eller ej. Denne klausul er gældende uden hensyntagen til nogen anden klausul eller begivenhed der samstemmende eller i nogen rækkefølge bidrager til tabet, beskadigelsen, fordringen eller udgiften. IV. Serviceringskrav: Det er en betingelse, at køretøjet er efterset og klargjort i forbindelse med leveringen. Opmærksomheden henledes på, at betingelsen for at opnå dækning er, at køretøjet vedligeholdes og serviceres på et AutoMester-/MesterBilerværksted i henhold til producentens/importørens anbefalede serviceplan. Servicepapirerne skal være udfærdiget af det AutoMester- /MesterBilerværksted, hvor eftersyn m.v. er foretaget - og skal opbevares af køretøjets ejer som dokumentation for udførte servicearbejder. Det er endvidere ejers ansvar, at de af producenten/importøren foreskrevne serviceintervaller 4

5 overholdes. For at opnå dækning af et evt. aircondition (kompressor), er det en betingelse, at aircondition serviceres min. én gang om året på et AutoMester-/MesterBiler værksted (gælder A- og C-ServiceSikring = biler fra 0-5 år). V. Forholdsregler ved anmeldelse af skade: Hvis der opstår en dækningsberettiget skade på køretøjet bedes du følge et par enkle regler: 1. Skaden skal snarest muligt og senest 14 dage efter skadens indtræden anmeldes til AutoMester ApS/MesterBiler via AutoMester-/MesterBilerværkstedet. 2. Kontakt dit AutoMester-/MesterBilerværksted for undersøgelse af køretøjet. Værkstedet udfylder herefter en skadeanmeldelse, som indsendes til AutoMester ApS/MesterBiler. 3. Værkstedet kan anmode om reparationstilladelse hos AutoMester ApS/MesterBiler på telefon dagligt mellem kl , fredag dog kun til kl (skadeafdelingen) eller via elektronisk skadeanmeldelse. 4. Er skaden dækningsberettiget, udsteder AutoMester ApS/MesterBiler et godkendelsesnummer som påføres skadeanmeldelsen. Værkstedet påfører godkendelsesnummeret på fakturaen, som herefter indsendes til AutoMester ApS/MesterBiler, Hvidkærvej 23 D, 5250 Odense SV. 5. AutoMester ApS/MesterBiler anviser fakturaen til betaling til reparationsværkstedet. Overstiger fakturabeløbet den maksimale sum pr. skade, skal sikrede selv betale differencen mellem fakturabeløbet og dækningssummen. Vigtigt! Reparationen må ikke påbegyndes før godkendelse foreligger fra AutoMester ApS/MesterBiler og der foreligger et godkendelsesnummer. En overtrædelse af denne bestemmelse medfører, at skaden ikke er dækningsberettiget og at AutoMester ApS/MesterBiler i sådanne tilfælde ikke er erstatningspligtig for den indtrufne skade. VI. Ordforklaringer: Ved fortolkning af ServiceSikringsaftalen anvendes følgende definitioner: Mekanisk svigt: Ved mekanisk svigt forstås "svigt i en komponent forårsaget af andet end almindelig slitage, normal nedbrydning eller uagtsomhed, der medfører pludselig funktionsstop. Udskiftning af dele, der har nået slutningen af deres normale effektive brugstid på grund af alder og/eller brug, er ikke dækket af ServiceSikringen. Kilometerstand: Kilometerstanden er det kilometertal, der er registreret på køretøjets kilometertæller ved ServiceSikringens tegning, og som er anført i policen. Dækningssummer: Størrelsen af de udbetalinger (kr incl. moms pr. skade) der maksimalt kan finde sted, som følge af en enkelt skade, er anført på forsikringspolicen. Personvogn til privatkørsel: A- og B-ServiceSikring dækker personbiler til privatkørsel samt varevogne der indregistreres til privat anvendelse, herunder blandet erhvervsmæssig/privat, med særlig nummerplade ( Papegøjeplader ), med en totalvægt på indtil kg. Varevogne på gule plader: C- og D-ServiceSikring dækker varevogne på gule plader med en totalvægt på indtil kg. Version AutoMester ApS / MesterBiler Januar

6 Supplerende oplysninger: Fortrydelsesret: Ifølge forsikringsaftalelovens 34i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den efterfølgende hverdag. Sådan fortryder du: Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked fx pr. brev eller skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til: AutoMester ApS / MesterBiler, Hvidkærvej 23 D, 5250 Odense SV tlf fax Ankenævnet: A. Er der opstået uoverensstemmelse mellem køretøjets ejer/bruger og AutoMester/MesterBiler/Topdanmark om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til selskabet ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan køretøjets ejer/bruger klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V (Tlf mellem kl. 10 og 13). B. Klager til ankenævnet skal sendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret betales tilbage, hvis køretøjets ejer/bruger helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Kundeoplysninger m.v.: Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke oplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse og forsikring. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: AutoMester ApS / MesterBiler, Hvidkærvej 23 D, 5250 Odense SV. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold gemmes centralt hos AutoMester ApS/MesterBiler. Som følge af samarbejdet med Topdanmark Forsikring A/S er AutoMester ApS, MesterBiler og dets medarbejdere pålagt tavshedspligt efter lov om finansiel virksomhed for oplysninger om kundeforhold. AutoMester ApS og MesterBiler er forpligtet til at opretholde forretningsgange, der sikrer en betryggende opbevaring og behandling af de modtagne kundeoplysninger. 6

Generelle betingelser for NedbrudsForsikringen.

Generelle betingelser for NedbrudsForsikringen. Generelle betingelser for NedbrudsForsikringen. Aftalen for NedbrudsForsikringen: Dit motorkøretøj er gennem AutoMester ApS og MesterBiler dækket mod mekanisk og elektrisk svigt via særlig forsikringsordning

Læs mere

ServiceSikring. Skal vi betale din værkstedsregning?

ServiceSikring. Skal vi betale din værkstedsregning? ServiceSikring Skal vi betale din værkstedsregning? Hvordan tegner man en ServiceSikring og er der særlige regler? ServiceSikringen kan tegnes på privat- og erhvervskøretøjer med en totalvægt op til 3.500

Læs mere

Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring

Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring PRIVAT A personbil fra 0-5 år B personbil fra 5-10 år ERHVERV C fra 0-5 år D fra 5-10 år Vi kan ikke forhindre, at din

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin

OK Bilgaranti. Få betalt din værkstedsregning. op til 12 år. Altid billig benzin OK Bilgaranti Få betalt din værkstedsregning i op til 12 år Altid billig benzin Slip for dyre værkstedsregninger med OK Bilgaranti OK Bilgaranti på www.ok.dk/ Har du en bil, hvor fabriksgarantien er udløbet

Læs mere

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk

Du skal give besked til Securator A/S, Borgergade 28, 7323 Give, telefon 70 22 07 30, e-mail info@securator.dk Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728

CHEVROLET. Formidlet af: Mondux Assurance Agentur A/S. Borupvang 2B, 2750 Ballerup. Telefonnr. 70272727 Faxnr. 70272728 MOTORKØRETØJSFORSIKRING VIA MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S CHEVROLET 1 Disse betingelser supplerer gældende lov om forsikringsaftaler. Generelle betingelser 1. Fortrydelsesret. Ifølge Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Restgældsforsikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6621-6, Side 2 af 9 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...5 6 Forsikringsdækning...5

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde MinbilDinbil Side 2 Indledning Forsikringstager er MinbilDinbil ApS, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk Bilejer

Læs mere

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS

Betingelser nr. 11-61. Bilforsikring. i samarbejde med Minbildinbil ApS Betingelser nr. 11-61 Bilforsikring i samarbejde med Minbildinbil ApS Forudsætninger: Forsikringstager er Minbildinbil ApS, benævnes efterfølgende som Minbildinbil, der driver hjemmesiden Minbildinbil.dk

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil

Betingelser nr. 11-60. Bilforsikring. i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Betingelser nr. 11-60 Bilforsikring i samarbejde med Founders A/S - MinbilDinbil Indledning Forsikringstager er Founders A/S, benævnes efterfølgende som MinbilDinbil, der driver hjemmesiden MinbilDinbil.dk

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret

Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med forsikringen udvidet reklamationsret Sydbank MasterCard med udvidet reklamationsret Sydbank har indgået en samarbejdsaftale med Forsik - ringsselskabet AIG Europe Limited, således

Læs mere

Fortrydelsesret. Andre oplysninger

Fortrydelsesret. Andre oplysninger Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

LO Plus Tandforsikring

LO Plus Tandforsikring LO Plus Tandforsikring Forsikringsbetingelser Nr. LO-01 Gældende fra 1. maj 2012 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Alka Trailerforsikring

Alka Trailerforsikring Alka Trailerforsikring Forsikringsbetingelser Nr. TF-01 gældende fra november 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring

FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring FORSIKRINGSBETINGELSER Knallertforsikring Til Forsikringstageren Forsikringsbetingelserne er opbygget på en sådan måde, at du let ved brug af indholdsfortegnelsen kan finde frem til svarene på de spørgsmål,

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1

Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 SELVRISIKOFORSIKRING Betingelsesnummer: ABD Selvrisikoforsikring 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af

Læs mere

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S

Gruppeliv. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6616-4, Side 2 af 10 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 4 6 Forsikringssum...

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Forsikringsbetingelser for GO og SMIL tandforsikring samt gruppeforsikring Version 2.1 April 2012 Hovedkontor: Skudehavnsvej 5, 2100 København Ø, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring BASIS Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede forsikringer) En indgået

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser

Tab af erhvervsevne. Forsikringsbetingelser G R U P P E I N V A L I D E R E N T E Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser Stk. 3. Ved ændring i forsikredes erhverv eller i arten eller omfanget af forsikredes beskæftigelse, skal forsikrede straks

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring

Betingelser. Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus. Nr. 5315. Byggeforsikring Betingelser Byggeforsikring Byggeforsikring for 1- og 2- familiehus og fritidshus Nr 5315 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 1 Sikrede 3 2 Risikoforandring og ejerskifte 3 3 Anmeldelse af

Læs mere

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer Fællesvilkår for Erhvervsforsikringer DF20900-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Danske Forsikring A/S, i det følgende kaldet Danske Forsikring. Personoplysninger mv. Som kunde har

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring 15-05-201415-05-2014. Rev. 13.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER DÆKFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Dækforsikring Rev. 13.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Forsikringsbetingelser OK Bilgaranti

Forsikringsbetingelser OK Bilgaranti 1. Parterne Forsikringstager: Dig som er kunde hos OK, som har et OK Benzinkort og som har tegnet denne OK Bilgaranti. Forsikringsgiver: Forsikringsselskabet er AmTrust International Underwriters Ltd.,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14

FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår. Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring. Rev. 14.04.14 FORSIKRINGSBETINGELSER NØGLEFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Nøgleforsikring Rev. 14.04.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg, Danmark CVR nr.

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05.

FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning 15-05-201415-05-2014. Rev. 14.05. 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER FEJLTANKNING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår Fejltankning Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110

Forsikringsbetingelser for. Lystfartøjsansvarsforsikring. Betingelser nr. 950110 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk

December 2000. Vilkår for. Ejerskifteforsikring. Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk December 2000 Vilkår for Ejerskifteforsikring Tornegade 8 3700 Rønne Telefon 56 93 00 00 Fax 56 93 00 02 www.bornholmsbrand.dk Ejerskifteforsikring Forsikringen har kun gyldighed for ejendomme, der er

Læs mere

D A F Bilforsikring VIDEN TIL FORSKEL. AutoBranchen Danmark. en fusion af

D A F Bilforsikring VIDEN TIL FORSKEL. AutoBranchen Danmark. en fusion af D A F Bilforsikring AutoBranchen Danmark VIDEN TIL FORSKEL AutoBranchen Danmark en fusion af D A F Bilforsikring D A F Bilkøb alt inklusiv D A F har i samarbejde med Mondux Assurance Agentur A/S indgået

Læs mere

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01

Fællesbetingelser for ERHVERV. Indholdsfortegnelse: Betingelsesnr. 2200.00.01 Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Fællesbetingelser for ERHVERV Indholdsfortegnelse: 1 Lovgivning m.v. 2 Ved skadetilfælde 2.1 Anmeldelse af skade 2.2 Afværgelse af skade 2.3 Udbedring

Læs mere

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet.

Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. REGLER OM OMFANG LÅSESKIFTE LÅDK2011:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker udgifterne til udskiftning af låsen i forsikringstagerens bolig, hvis nøglerne er blevet stjålet. Forsikringssum Forsikringssummen

Læs mere

Eurocard. ID-tyveriforsikring.

Eurocard. ID-tyveriforsikring. ID-tyveriforsikring. IDENTITETSFORSIKRING. ID tyveri forsikringsbetingelser under hoved police nr. 85 00 1 303, gældende fra den 1. november 2010. 1. Forsikringsgiver: Forsikringsgiver er Chartis Europe

Læs mere

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt " Leverandøren ) Firma: CVR:

Smartaftale for Worklogger Mobil Service. mellem. Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark. (i det følgende benævnt  Leverandøren ) Firma: CVR: Smartaftale for Worklogger Mobil Service mellem Worklogger H.C Vej 4 DK-4050 Skibby Danmark (i det følgende benævnt " Leverandøren ) og Firma: CVR: Adresse: (i det følgende benævnt "Kunden ) 1. Service

Læs mere

Kombineret landbrug Entreprise forsikring

Kombineret landbrug Entreprise forsikring Vilkår for Kombineret landbrug Entreprise forsikring 5888-2 April 1990 Topdanmark Forsikring A/S Vilkår for Kombineret landbrug Entrepriseforsikring 5888-2 April 1990 NemKonto Topdanmark benytter NemKonto-systemet

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Knallertforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring

Vilkår for. Køle- og dybfrostforsikring Vilkår for Køle- og dybfrostforsikring 3389-6 Oktober 2002 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler,

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER

AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER AFBESTILLINGSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 3109 i tilslutning til Forsikringsaftaleloven i Danmark

Læs mere

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige

Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkår for Frivillig arbejds skade forsikring for selvstændige Vilkårene gælder for selvstændige erhvervs drivende og medarbejdende ægtefæller og dækker i overensstemmelse med Lov om arbejdsskadesikring

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT)

Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsbetingelser for Dansk Tandforsikring A/S (herefter DT) Forsikringsaftalen Forsikringsaftalen mellem DT og forsikringstageren består af: En police Et sæt forsikringsbetingelser Et tandstatusskema

Læs mere

DANSK GLASFORSIKRING A/S

DANSK GLASFORSIKRING A/S Drivhusforsikring 2015 Vær godt dækket ind PAVILLON DANMARK i samarbejde med DANSK GLASFORSIKRING A/S 1 Dette får du En forsikring som giver dig tryghed Når man investerer i et flot nyt drivhus, er det

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

6655-1 April 2015. Hjælp ved FEJLTANKNING

6655-1 April 2015. Hjælp ved FEJLTANKNING 6655-1 April 2015 Hjælp ved FEJLTANKNING Topdanmark Forsikring A/S Hjælp ved fejltankning 6655-1 April 2015 2 Indholdsfortegnelse Et par ord om Hjælp ved fejltankning.... 3 Hvis du får brug for hjælp...

Læs mere

Dansk Tandforsikring

Dansk Tandforsikring Dansk Tandforsikring Tandsikring PLUS Senior for Ældre Sagens medlemmer Version 1 Januar 2015 Hovedkontor: Jægersborg Allé 14, 2920 Charlottenlund, Telefon 70 20 46 47 FORTRYDELSESRET (gælder kun for privattegnede

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200

Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 Auto Forsikringsbetingelser QBE 2013-01-200 GENERELLE BETINGELSER.... 3 1.Præmiens betaling.... 3 2.Indeksregulering af præmien.... 3 3.Præmieændring m.v.... 3 4.Flytning og risikoforandring.... 3 5.Opsigelse....

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

FESTFORSIKRING 01-01-2011

FESTFORSIKRING 01-01-2011 FESTFORSIKRING 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig og selskabet,

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel.

Forsikringstager Forsikringstager er den fysiske person, der er anført i Falck Cykelregister som ejer af den registrerede cykel. REGLER OM OMFANG CYKEL CYSDK2012:1 Forsikringen dækker Forsikringen dækker det beløb (selvrisikoen), med hvilket forsikringstagerens hjemforsikringsselskab har nedsat skadeserstatningen og det økonomiske

Læs mere

Codan Care Forsikringsbetingelser

Codan Care Forsikringsbetingelser Fællesbetingelser for Codan Care - gruppeforsikringer i Codan Forsikring A/S (i det følgende kaldet Codan) i tilslutning til lovbekendtgørelse nr. 726 af 24. oktober 1986 om forsikringsaftaler med senere

Læs mere

Vilkår for autohjælp 01.07.14

Vilkår for autohjælp 01.07.14 Vilkår for autohjælp (I samarbejde med SOS Dansk Autohjælp) Ikrafttrædelse Forsikringen træder i kraft på det ønskede tidspunkt dog tidligst 24 timer efter, at selskabet har modtaget begæring herom. Biler

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER Betingelser for knallert/eu-knallert FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014

FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING. Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring 15-05-201415-05-2014 15-05-201415-05-2014 FORSIKRINGSBETINGELSER ID TYVERIFORSIKRING Sektion A: Generelle vilkår Sektion B: Særlige vilkår ID Tyveriforsikring Rev. 14.05.14 AIG Europe Limited, Osvald Helmuths vej 4, 2000 Frederiksberg,

Læs mere