Generelle betingelser for ServiceSikringen.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generelle betingelser for ServiceSikringen."

Transkript

1 Generelle betingelser for ServiceSikringen. Aftalen for ServiceSikringen: Dit motorkøretøj er gennem AutoMester ApS og MesterBiler dækket mod mekanisk og elektrisk svigt via særlig forsikringsordning i Topdanmark Forsikring A/S. Motorkøretøjet er forsikret i henhold til de bestemmelser og den forsikringssum, der er angivet i forsikringspolicen. Almindelige betingelser: Aftalen indgås på grundlag af - oplysningerne i bestillingen af forsikringen. - indholdet i de generelle betingelser for ServiceSikringen. Såfremt intet andet er nævnt gælder dansk lov, herunder bestemmelserne i lov om forsikringsaftaler. Under afsnit VI ordforklaringer, defineres betydningen af visse udtryk m.v., som kan forekomme i aftalen. I. ServiceSikringens dækningsomfang: 1. ServiceSikringen omfatter og dækker således: 1.1. A-ServiceSikring omfatter personbiler indtil kg. totalvægt, og som på indtegningstidspunktet er indtil 5 år fra første registreringsdato og som på indtegningstidspunktet max. har kørt km.. Den dækker mod mekanisk svigt på drivlinien og skader på det elektriske system (se afsnit II). Forsikringen ophører uden varsel ved forsikringsperiodens udløb, såfremt aftalen ikke forlænges med yderligere 12 måneder. Er bilen blevet 5 år ved dækningsperiodens udløb (12 måneder) og forsikringstager ønsker at forlænge dækningen for yderligere 12 måneder, udstedes en ny police med dækningsomfang: B-ServiceSikring (se næste punkt). Såfremt kilometerstanden på bilen i perioden har overskredet km., kan aftalen ikke forlænges B-ServiceSikring omfatter personbiler indtil kg. totalvægt, og som på indtegningstidspunktet er fra 5-10 år fra første registreringsdato og som på indtegningstidspunktet max. har kørt km.. Den dækker mod mekanisk svigt på drivlinien (se afsnit II). Forsikringen ophører uden varsel ved forsikringsperiodens udløb, såfremt aftalen ikke forlænges med yderligere 12 måneder. Såfremt bilen i perioden er blevet 10 år eller kilometerstanden på bilen i perioden har overskredet km., kan aftalen ikke forlænges C-ServiceSikring omfatter varevogne indtil kg. totalvægt, med samme omfang og dækning, som nævnt i pkt. I D-ServiceSikring omfatter varevogne indtil kg. totalvægt, med samme omfang og dækning, som nævnt i pkt. I ServiceSikringen omfatter det i policen anførte køretøj og kan kun tegnes af personer, der er bosiddende i Danmark og kun for køretøjer, der i sin konstruktion er uændret i henhold til original typeattest. Tegnes ServiceSikringen på trods heraf af andre personer eller for sådanne køretøjer, kan det bestemmes, at ServiceSikringen ikke dækker disse samt, at præmien tilbagebetales. ServiceSikringen ophører ved ejerskifte og der tilbagebetales ikke overskydende præmie. Udover Danmark dækker ServiceSikringen også i EU-landene og Skandinavien. I tilfælde af en erstatningsberettiget skade kan kunden lade køretøjet reparere. Umiddelbart efter hjemkomsten til Danmark skal kunden anmelde skaden og indsende regning for reparationen direkte til AutoMester ApS / MesterBiler. De udskiftede dele skal, hvis muligt, medtages og på forlangende overlades til AutoMester ApS / MesterBiler. Skaden vil blive vurderet i henhold til dækningsomfanget. Hvis bilen er i udlandet over 60 dage, skal AutoMester ApS / MesterBiler skriftligt informeres herom for at opretholde ServiceSikringens dækning. AutoMester ApS / MesterBilers erstatningspligt kan ikke overstige den i policen anførte dækningssum. 3. ServiceSikringen træder i kraft, når begæringen er accepteret af AutoMester ApS / MesterBiler og forsikringspolicen med dækningsomfanget er fremsendt. ServiceSikringen dækker for en 12 måneders periode fra den ikrafttrædelsesdato, der er anført i begæringen. Det er en forudsætning for dækning, at skaden ikke er særskilt undtaget efter bestemmelserne under afsnit II og/eller III. ServiceSikringen dækker udgifter, der afholdes med AutoMester ApS / MesterBilers godkendelse til afhjælpning af mekanisk og/eller elektrisk svigt ved de dele, der er dækket af ServiceSikringen, og som er anført under afsnit II. Alene de dele eller komponenter, som er anført under afsnit II er dækket af ServiceSikringen. Der er ingen selvrisiko på ServiceSikringen. Udgiften pr. skade kan ikke overstige den under pkt. VI fastsatte maksimale dækningssum. Der er ingen grænser for antallet af dækningsberettigede svigt i forsikringsperioden. Dog kan AutoMester ApS / MesterBilers samlede skadeudgifter i forsikringsperioden ikke overstige bilens aktuelle handelsværdi. 1

2 4. Det er en forudsætning for dækning, at: 4.1. Der ikke er foretaget ændring eller frakobling af kilometertælleren som påvirker den viste kilometerstand Køretøjet ikke har været anvendt eller anvendes til nogen form for konkurrence, væddeløb, taxikørsel, skolevognskørsel, ambulance- og politikørsel eller udlejning uden AutoMester ApS / MesterBilers skriftlige tilladelse Køretøjet ikke er eller har været chiptunet Køretøjet har været vedligeholdt og serviceret i overensstemmelse med producentens/importørens anbefalede serviceplan. Servicepapirerne skal efter indtegning være udfærdiget af det AutoMester-/MesterBilerværksted, hvor eftersynene er foretaget. Servicepapirerne opbevares af køretøjets ejer/bruger. 5. ServiceSikringen dækker kun skader, der indtræder i forsikringsperioden og anmeldes indtil 14 dage efter periodens udløb. Hvis der sker en skade, er det sikredes pligt at forsøge at begrænse skadens omfang. Reparationer må ikke igangsættes før AutoMester ApS / MesterBiler har givet sit samtykke. Anmeldelse skal ske i henhold til bestemmelserne i afsnit V. Undladelse heraf kan umuliggøre en vurdering af skadens omfang. Skyldes undladelsen forhold, som ejer/bruger har indflydelse på, kan AutoMester ApS / MesterBiler ikke gøres erstatningsansvarlig. AutoMester ApS / MesterBiler er altid berettiget til at underkaste køretøjet og/eller de beskadigede dele en besigtigelse såvel før reparationen igangsættes samt under og efter selve reparationsforløbet. Er besigtigelse af køretøjet eller de beskadigede dele nødvendig for vurdering af skadens omfang eller værdi, vil meddelelse herom ske ved anmeldelse af skaden. Godkendelse af reparationen sker ikke før resultatet af besigtigelsen har godtgjort, at skaden er dækningsberettiget. Alle dele der erstattes under reparation, tilhører AutoMester ApS / MesterBiler. 6. ServiceSikringen dækker ikke skader, hvis der er tegnet forsikring mod samme risiko i andet selskab. Denne bestemmelse vedrører kun det indbyrdes forhold mellem selskaberne. 7. Præmien betales ved ServiceSikringens indgåelse/tegning og er gældende for hele forsikringsperioden. ServiceSikringen er tegnet for en periode på 12 måneder og kan ikke opsiges i denne periode. Der tilbagebetales ikke præmie, selvom køretøjet f.eks. hugges op som følge af skade eller andet, inden udløbet af den aftalte dækningsperiode, og ej heller ved ejerskifte/salg af bilen. 8. AutoMester ApS / MesterBiler er ikke ansvarlig for udgifter - eller udgiftsforøgelser - der skyldes overtrædelse af de forpligtelser, der følger af bestemmelserne vedrørende ServiceSikringens dækningsomfang. 9. Moms i henhold til gældende lov betales af AutoMester ApS / MesterBiler. For køretøjer tilhørende momsregistrerede virksomheder gælder dog følgende: Virksomheden betaler momsen i det omfang, denne kan modregne i sit regnskab med Skat. AutoMester ApS / MesterBiler lægger momsen ud og opkræver den derefter hos den registrerede virksomhed. II. Hvad er dækket?: 1. DET MEKANISKE SYSTEM specificeres som: 1.1. Motor: Alle dele, indeholdt i motorblok og topstykke, inklusive ventilmekanisme, ventiler og styr (undtaget sodafrensning af ventiler og ventiler skadet ved tæring). Topstykke og pakning, stødstænger, knastaksel og knastforstiller, takthjul, kæder og tandremme, vandpumpe og termostat, oliepumpe, stempler og ringe, stempelpinde og cylindre, plejlstænger og lejer, krumtapaksel og lejer, svinghjul og startkrans. Undtaget er: Gummislanger, rør, tændrør, fordelerdæksel, filtre, servicepakninger, drivremme, remskiver, remstrammere og remstrammerhjul, samt turbo, olieskift, olielækager, motorophæng og ledninger af enhver art Gearkasse (automat-, semiautomat, DSG-gearkasser o.lign. er undtaget for biler der er ældre end 5 år): Manuel transmission: Dele indeholdt i transmissionshuset inkl. tandhjul, aksler, lejer og bøsninger, synkromeshringe, skiftemuffer og skiftegafler, udgangsaksel, olieskift v/rep. Undtaget er: Ophæng og kobling. 2

3 1.3. Differentialer: Alle indre dele dækkes, inklusive kron- og spidshjul, differentialeenhed, lejer, bøsninger og olieskift v/reparation Drivaksler: Drivaksler, homokinetiske led, kardanled, for- og baghjulslejer. Undtaget er: Gummimanchetter Kardanaksel: Kardanaksel, kardanenhed og midterleje. Undtaget er: Manchetter og gummikobling Øvrige: Servopumpe, bremsehovedcylinder og koblingshovedcylinder. SPECIELT FOR BILER MED AUTOMATGEAR, SEMIAUTOMATGEAR, DSG-GEARKASSER O.LIGN, OG 4-HJULSTRÆK: 1.7. Biler med automatgear, semiautomatgear, DSG-gearkasser o.lign.: Automat-/semiautomat-/DSG-gearkassen o.lign. er dækket på bilen i forsikringsperioden (12 mdr.), hvis den på indtegningstidspunktet er under 5 år gammel fra 1. indregistreringsdato og har kørt under km Biler med 4-hjulstræk: Hoved-, mellem- og/eller reduktionsgearkassen og drivaksler er dækket på bilen i forsikringsperioden (12 mdr.), hvis den på indtegningstidspunktet er under 5 år gammel fra 1. indregistreringsdato og har kørt under km.. Såfremt forsikringstager ønsker at forlænge forsikringsperioden for yderligere 12 måneder efter bilens femte år, vil der for begge kategorier af køretøjer gælde normale ServiceSikringsvilkår, men dog er der ingen dækning for automat- /semiautomat-/dsg-gearkassen eller gearkasserne og trækakslerne på biler med 4-hjulstræk. 2. DET ELEKTRISKE SYSTEM (gældende for A- og C-Sikringer) specificeres som: 2.1. Vekselstrømsgenerator: Generator dækkes mod mekaniske og elektriske fejl Startmotor: Startmotor dækkes mod mekaniske og elektriske fejl Elektriske system: Spændingsregulator, tændspole, tændingsmodul, aircondition (kun kompressoren), varmluftblæsermotor (ikke kabineblæseren), viskermotor, blinkrelæ, elektromotor til sideruder, centrallåsesystem, instrument i instrumentpanel, relæer, kontakter, impulsgiver til hjul-censor, elektromagnetventiler (undtaget dyser), tankmåler, elektrisk brændstofpumpe i tanksystemet, lambdasonder, computerenhed, horn og knastfølere Elektronisk tænding: (Kun fabriksmonterede anlæg). Elektroniske styreenheder, impulsgivere, følere og forstærkere. Undtaget under pkt : Ledningsnet og forbindelser, startspærrer, fjernbetjening af enhver art, låse, elopvarmede spejle, ruder og sæder. HI-FI-udstyr herunder radio/cd, navigationsudstyr, højttalere, bluetooth systemer, telefonsystemer samt andet kommunikationsudstyr uagtet dette er fabriksmonteret eller ej. Kun de positivt nævnte dele under afsnit II er dækket af ServiceSikringen. Står delen ikke positivt nævnt er den ikke dækket, uagtet at den ej heller står nævnt som en undtaget del. III. ServiceSikringen dækker ikke følgende: 1. Svigt, som er - eller kunne have været - dækket af en fuldt kombineret bilkaskoforsikring. 3

4 2. Svigt, der er forårsaget af misbrug, uagtsomhed, frostrevner, fremmedlegemer eller fortsat brug efter at skaden har vist sig. 3. Svigt af dele eller enheder, der ikke udtrykkeligt er anført under afsnit II, afhængig om bilen er dækket under A ServiceSikring og C-ServiceSikring for biler indtil 5 år, eller under B ServiceSikring og D ServiceSikring - eller som optræder som en særlig undtaget del. 4. Svigt, der er opstået som følge af ukorrekt reparation eller montering af reservedele eller elementer som ikke er godkendt af producenten. 5. Svigt, der opstår som følge af fejl ved ikke dækkede dele eller enheder. Svigt af dækkede dele eller enheder, der opstår som følge af fejl på ikke dækkede dele eller enheder. 6. Svigt, der er opstået før ServiceSikringens ikrafttræden, eller som er dækket af reklamationsretten. 7. Fejl på genstande, der tilbagekaldes af producenten til reparation eller udskiftning. Fejl som omfattes af producentens eventuelle kulancedækning. 8. Særligt undtaget er fejl på dele, som kræver udskiftning i forbindelse med service og vedligehold af det dækkede køretøj. Til denne kategori hører bl.a. tændrør, remme, slanger, rør, filtre, pærer, pakninger/pakdåser, manchetter, elastiske koblinger, olie/frostvæske, bremsevæske, bremsere m.m. 9. Udbedring af dele eller enheder, hvis svigt skyldes en gradvis forringelse som følge af køretøjets alder eller kilometertal på skadestidspunktet. 10. Svigt, der skyldes jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder eller hærværk, eller skader der skyldes udløsning af atomenergi. 11. Svigt, som kan udbedres ved justérarbejder og rensning af brændstof- og smøresystemer. 12. Fejl eller svigt i bilens sikkerhedsseler, selestrammere eller airbags incl. styresystem. 13. Reparationer der er foretaget uden AutoMester ApS / MesterBilers godkendelse. 14. Elektronisk datogenkendelses klausul: Denne police yder ikke dækning for nogen former for tab, beskadigelse, omkostning, følgeskade eller udgift der som forebyggende, afhjælpende foranstaltning eller andet opstår eller relaterer direkte eller indirekte til: a) beregning, sammenligning, adskillelse, rokering eller bearbejdning af data som involverer datoskifte til år 2000 eller nogen anden dato inklusiv skudårsberegninger i hvilket som helst computersystem, hardware, program, software og/eller microchips, integrerede kredsløb eller lignende anordninger i computerudstyr eller ikke-computerudstyr, uanset ejendomsforhold til forsikringstager eller ej; eller b) nogen udskiftning, forandring eller modifikation som involverer datoskifte til år 2000 eller nogen anden dato inklusiv skudårsberegninger til sådant computersystem, hardware, program, software og/eller microchips, integrerede kredsløb eller lignende anordninger i computerudstyr eller ikke-computerudstyr uanset ejendomsforhold til forsikringstager eller ej. Denne klausul er gældende uden hensyntagen til nogen anden klausul eller begivenhed der samstemmende eller i nogen rækkefølge bidrager til tabet, beskadigelsen, fordringen eller udgiften. IV. Serviceringskrav: Det er en betingelse, at køretøjet er efterset og klargjort i forbindelse med leveringen. Opmærksomheden henledes på, at betingelsen for at opnå dækning er, at køretøjet vedligeholdes og serviceres på et AutoMester-/MesterBilerværksted i henhold til producentens/importørens anbefalede serviceplan. Servicepapirerne skal være udfærdiget af det AutoMester- /MesterBilerværksted, hvor eftersyn m.v. er foretaget - og skal opbevares af køretøjets ejer som dokumentation for udførte servicearbejder. Det er endvidere ejers ansvar, at de af producenten/importøren foreskrevne serviceintervaller 4

5 overholdes. For at opnå dækning af et evt. aircondition (kompressor), er det en betingelse, at aircondition serviceres min. én gang om året på et AutoMester-/MesterBiler værksted (gælder A- og C-ServiceSikring = biler fra 0-5 år). V. Forholdsregler ved anmeldelse af skade: Hvis der opstår en dækningsberettiget skade på køretøjet bedes du følge et par enkle regler: 1. Skaden skal snarest muligt og senest 14 dage efter skadens indtræden anmeldes til AutoMester ApS/MesterBiler via AutoMester-/MesterBilerværkstedet. 2. Kontakt dit AutoMester-/MesterBilerværksted for undersøgelse af køretøjet. Værkstedet udfylder herefter en skadeanmeldelse, som indsendes til AutoMester ApS/MesterBiler. 3. Værkstedet kan anmode om reparationstilladelse hos AutoMester ApS/MesterBiler på telefon dagligt mellem kl , fredag dog kun til kl (skadeafdelingen) eller via elektronisk skadeanmeldelse. 4. Er skaden dækningsberettiget, udsteder AutoMester ApS/MesterBiler et godkendelsesnummer som påføres skadeanmeldelsen. Værkstedet påfører godkendelsesnummeret på fakturaen, som herefter indsendes til AutoMester ApS/MesterBiler, Hvidkærvej 23 D, 5250 Odense SV. 5. AutoMester ApS/MesterBiler anviser fakturaen til betaling til reparationsværkstedet. Overstiger fakturabeløbet den maksimale sum pr. skade, skal sikrede selv betale differencen mellem fakturabeløbet og dækningssummen. Vigtigt! Reparationen må ikke påbegyndes før godkendelse foreligger fra AutoMester ApS/MesterBiler og der foreligger et godkendelsesnummer. En overtrædelse af denne bestemmelse medfører, at skaden ikke er dækningsberettiget og at AutoMester ApS/MesterBiler i sådanne tilfælde ikke er erstatningspligtig for den indtrufne skade. VI. Ordforklaringer: Ved fortolkning af ServiceSikringsaftalen anvendes følgende definitioner: Mekanisk svigt: Ved mekanisk svigt forstås "svigt i en komponent forårsaget af andet end almindelig slitage, normal nedbrydning eller uagtsomhed, der medfører pludselig funktionsstop. Udskiftning af dele, der har nået slutningen af deres normale effektive brugstid på grund af alder og/eller brug, er ikke dækket af ServiceSikringen. Kilometerstand: Kilometerstanden er det kilometertal, der er registreret på køretøjets kilometertæller ved ServiceSikringens tegning, og som er anført i policen. Dækningssummer: Størrelsen af de udbetalinger (kr incl. moms pr. skade) der maksimalt kan finde sted, som følge af en enkelt skade, er anført på forsikringspolicen. Personvogn til privatkørsel: A- og B-ServiceSikring dækker personbiler til privatkørsel samt varevogne der indregistreres til privat anvendelse, herunder blandet erhvervsmæssig/privat, med særlig nummerplade ( Papegøjeplader ), med en totalvægt på indtil kg. Varevogne på gule plader: C- og D-ServiceSikring dækker varevogne på gule plader med en totalvægt på indtil kg. Version AutoMester ApS / MesterBiler Januar

6 Supplerende oplysninger: Fortrydelsesret: Ifølge forsikringsaftalelovens 34i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, som begynder, når du har modtaget vilkårene: Hvis du fx får vilkårene mandag den 1., kan du fortryde aftalen til og med mandag den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente med at fortryde til den efterfølgende hverdag. Sådan fortryder du: Hvis du fortryder, er det vigtigt, at du giver os besked, inden fristen udløber. Og giver du skriftlig besked fx pr. brev eller skal du have sendt beskeden, inden fristen udløber. Du kan eventuelt sende dit brev anbefalet og gemme postkvitteringen, hvis du vil have bevis for, at du har fortrudt i tide. Du skal give besked til: AutoMester ApS / MesterBiler, Hvidkærvej 23 D, 5250 Odense SV tlf fax Ankenævnet: A. Er der opstået uoverensstemmelse mellem køretøjets ejer/bruger og AutoMester/MesterBiler/Topdanmark om forsikringsforholdet, og har en ny skriftlig henvendelse til selskabet ikke givet et tilfredsstillende resultat, kan køretøjets ejer/bruger klage til: Ankenævnet for Forsikring, Anker Heegaards Gade 2, 1572 København V (Tlf mellem kl. 10 og 13). B. Klager til ankenævnet skal sendes på et særligt klageskema, og der skal betales et mindre gebyr. Gebyret betales tilbage, hvis køretøjets ejer/bruger helt eller delvist får medhold i klagen, hvis klagen afvises, eller hvis klageren selv tilbagekalder klagen. Kundeoplysninger m.v.: Som kunde har du naturligvis mulighed for at se, hvilke oplysninger vi har om dig. Det vil typisk være oplysninger om navn, adresse og forsikring. Hvis du ønsker at se disse oplysninger, kan du blot skrive til: AutoMester ApS / MesterBiler, Hvidkærvej 23 D, 5250 Odense SV. Vi skal informere dig om, at oplysninger om dit kundeforhold gemmes centralt hos AutoMester ApS/MesterBiler. Som følge af samarbejdet med Topdanmark Forsikring A/S er AutoMester ApS, MesterBiler og dets medarbejdere pålagt tavshedspligt efter lov om finansiel virksomhed for oplysninger om kundeforhold. AutoMester ApS og MesterBiler er forpligtet til at opretholde forretningsgange, der sikrer en betryggende opbevaring og behandling af de modtagne kundeoplysninger. 6

Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring

Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring Skal vi ikke betale din værkstedsregning? ServiceSikring din bils egen forsikring PRIVAT A personbil fra 0-5 år B personbil fra 5-10 år ERHVERV C fra 0-5 år D fra 5-10 år Vi kan ikke forhindre, at din

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 BILFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. ABD 1.0 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan købet er indgået:

Læs mere

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406

Betingelser. Veterankøretøjsforsikring. Nr. VK 1406 Betingelser Veterankøretøjsforsikring Veterankøretøjsforsikring Nr VK 1406 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Fællesbestemmelser 11 Hvem dækker forsikringen? 3 12 Hvor dækker forsikringen? 3 13 Køretøjets registrering,

Læs mere

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber.

Tilsyn og garantifond Vi er undergivet tilsyn af Finanstilsynet og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. AU09 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 08N1 FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 08N1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med os består af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser nr. 2091 Gælder fra 01.02.2009 TJM 500-3 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Bilforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police.

Vi gør opmærksom på, at fortrydelsesfristen for visse FullCare forsikringer er udvidet til 30 dage. Se nærmere på din police. Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er 14 dage, når du har modtaget policen

Læs mere

bilforsikring Version 1102006

bilforsikring Version 1102006 bilforsikring Version 1102006 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-16 Side 6 Ansvarsdækning Afsnit 17-19 Side 7 Kaskodækning Afsnit 20-25 Side 9 Friskadedækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser Autoforsikring

Forsikringsbetingelser Autoforsikring M05-01 Forsikringsbetingelser Autoforsikring For forsikringen gælder fællesbetingelser samt de afsnit og klausuler, der er nævnt på policens forside For forsikringen gælder i øvrigt Lov om Forsikringsaftaler

Læs mere

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn

Forsikringsvilkår nr. 6500.2. Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring - Motorkøretøjsforsikring Forsikringsvilkår nr. 6500.2 Forsikringsvilkår for personbil, vare- og lastvogn Købstædernes Forsikring Hovedkontor Grønningen 1 1270 København K Tlf.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014. Forsikringsbetingelser Bilforsikring Forsikringsbetingelser BIL-3 Gældende fra 01.10.2014 Forsikringsbetingelser Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.1 Sikrede personer... 4 1.2 Hvor dækkes?... 4 1.3 Motorløb,

Læs mere

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009

Tab af erhvervsevne. Indholdsfortegnelse. Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Tab af erhvervsevne Forsikringsbetingelser 6485-8 Januar 2009 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Fortrydelsesret Personoplysninger

Læs mere

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Motorforsikring. almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Motorforsikring almindelige forsikringsvilkår a-18 gælder fra juni 2013 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Ring til os på 70 12 12 12 eller besøg www.if.dk 2 Motorforsikring, forsikringsvilkår

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Fællesbestemmelse for Personbil+ 1. Hvem er dækket 1.1 Forsikrede personer Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. 15/12/2011 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

Motorkøretøjsforsikring

Motorkøretøjsforsikring Forsikringsbetingelser for Motorkøretøjsforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7.

Læs mere

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring

Bilforsikring. Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Forsikringsbetingelser for Bilforsikring Indhold 1. Hvem er sikret... 2 2. Ansvarsforsikring... 2 3. Kaskoforsikring... 3 4. Erstatning... 4 5. Regres... 5 6. Forsikringens undtagelser... 5 7. Præmieskala...

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser for Tillægsforsikring ved arbejdsløshed tegnet gennem Topdanmark Livsforsikring A/S Version April 2004 Side 2 af 14 Fortrydelsesret Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6619-4, Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 5 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Dækning...

Læs mere

MOTORKØRETØJSFORSIKRING

MOTORKØRETØJSFORSIKRING MOTORKØRETØJSFORSIKRING Bil Campingvogn Motorcykel Autohjælp FORSIKRINGSBETINGELSER FOR MOTORKØRETØJER M.V. INDHOLDSFORTEGNELSE Motorkøretøjsforsikringen er en kombineret forsikring der kan bestå af: (Dækningsomfanget

Læs mere

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring

Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Storstrøms Forsikring Forsikringsbetingelser Storstrøms Storstrøms Forsikring Storstrøms Motorkøretøjsforsikring Forsikring Storstrøms Forsikring Storstrøms Forsikring Nr. Storstrøms 10-1 Forsikring Storstrøms

Læs mere

Tab af erhvervsevne (udvidet)

Tab af erhvervsevne (udvidet) Tab af erhvervsevne (udvidet) Forsikringsbetingelser gældende fra den 1. februar 2014 Nr. 02 14 Indhold 1. Om forsikringen... 2 1.1. Sådan dækker forsikringen... 2 1.2. Anmeldelse af tab af erhvervsevne...

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed for selvstændigt erhvervsdrivende Forsikringsbetingelser 6556-3 Januar 2008 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk

Læs mere

Forsikringsbetingelser.

Forsikringsbetingelser. Volkswagen Bilforsikring. Forsikringsbetingelser. Tryghed hele vejen. Og garanti for at din bil forbliver en Volkswagen. September/2012 Forsikringen tilbydes i samarbejde med Volkswagen Trinbilist forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? 2 Forsikringssummer Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Trekroner Bilforsikring.

Læs mere

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen?

Bilforsikring. Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) 2 Forsikringssummer. 1 Hvad omfatter Ansvarsdækningen? Bilforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af din police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Bilforsikring. 1 Hvad

Læs mere