Uponor regnvandssystemer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uponor regnvandssystemer"

Transkript

1 Uponor regnvandssystemer Brøndsystem Uponor regnvandssystem 201

2 Regnvand indhold indhold indhold indledning Uponor IQ regnvandsrør Kravspecifikationer Godkendelser og mærkning Installation Lægningsregler og materialeanvendelse Dimensionering Uponor SW Kravspecifikationer Godkendelser og mærkning Håndtering Installation Dimensionering Weholite Kravspecifikationer Godkendelser og mærkning Håndtering Installation Dimensionering Uponor regnvandssystem

3 7.5 Uponor drænrørssystemer Kravspecifikationer Godkendelser og mærkning Installation Dimensionering Uponor IQ Forsinkelsesmagasin Spare- og regnvandsbassinner Dimensionering Regnintensitet Drift og vedligeholdelse Uponor IQ Infiltrationsrør Godkendelser og mærkning Installation Lægningsregler og materialeanvendelse Dimensionering Anvendelse af geotekstiler Uponor Regnvandstank Teknisk specifikation Installation Generel information Brøndsystem Uponor regnvandssystem 203

4 7.1 Uponor regnvandssystem indledning Befolkningsantallet stiger, byerne vokser og klimaet ændrer sig. Der bliver anlagt flere og større hårde flader. Det stiller større krav til regnvandshåndtering. Desuden er små bykerner tæt på vandløb bygget ud til store byer. Her er ledningsnettet ofte bare blevet udbygget og koblet til det eksisterende system, som er blevet overbelastet. Også jord- og skovbruget er blevet forandret. Grøfter til marker, skovjord og veje bidrager med en del vand, som skal håndteres. Det kræver, at vi gør noget, så vi ikke får problemer med oversvømmelser. Vi skal planlægge samfundet på vandets præmisser. I de sidste 30 år er omkostningerne til håndtering af regnvand og adskillelse fra spildevand steget betragteligt. Tidligere er regnvand per tradition blevet ledt væk så hurtigt som muligt. Men der er blevet udviklet nye metoder til at mindske problemerne med og der udvikles hele tiden nye, effektive løsninger. Formålet er at minimere de afledte regnvandsstrømme, bevare grundvandsbalancen og gøre områderne mere modstandsdygtige over for kraftige nedbør. Traditionelle og nye løsninger til regnvandshåndtering. Infrastrukturen under jorden, som Uponor lægger grunden til. Til transport af regnvand Uponor IQ regnvandsrør Weholite Til dræn- og afvandingsopgaver Uponor drænrørssystem Uponor IQ og Weholite forsinkelsesmagasin Spare- og regnvandbassinner Uponor IQ infiltration Uponor IQ regnvandstank 204 Uponor regnvandssystem

5 Uponor IQ regnvandsrør Brøndsystem Uponor regnvandssystem 205

6 7.2 Uponor IQ regnvandsrør Uponor IQ rør indgår i et komplet system af produkter til håndtering og transport af regnvand. Rørene anvendes som regnvandsrør. IQ Uponor rør er grå indvendigt og sort udvendigt. Rørene leveres med eller uden muffe. Røret med muffe har, ligesom vores Ultra Rib 2 sortiment, inline-muffe (hvor rør og muffe er fremstillet i ét stykke) for at sikre, at røret er tæt og samtidigt eliminere udsivning. Montering med tætningsring giver en 100% tæt samling. 206 Uponor IQ regnvandsrør

7 Top- og fuldslids, vejdrænering Uponor IQ top- og fuldslidsede rør er et kombineret overfladevands- og drænrør. Ved at forsyne røret med slidser opnås en fortrinlig drænfunktion og en optimal evne til at aflede vandet. For at top- og fuldslidsen skal fungere som regnvandsledning, skal samlingerne være forsynet med en tætningsring. Tætningsringen placeres i første rille. Dimension Ø 200, 250, 300 og 400 mm kan fås som top- og fuldslidsede rør. Trafikbelastning og jorddækning Top- og fuldslidsede rør er beregnet til installation i såvel trafikerede som ikke trafikerede områder, mens regnvandstunnellen er beregnet til ikke trafikerede områder og til områder, hvor der maksimalt forekommer personvognstrafik. Uponor regnvandssystem er udviklet til bortledning af regnvand, og systemet kan klare relativt store mængder af grus og sten i vandet uden at blive beskadiget. Systemet er særligt velegnet til afvanding inden for vejsektoren og land- og skovbrug. Brøndsystem System- og materialedata Egenskaber PP Enhed Standard/testmetode Densitet 900 Kg/m3 ISO 1183 Ringstivhed SN8 kn/m2 ISO 9969 Langtidskrybemodul E MPa ISO Korttidskrybemodul E MPa ISO Længdeudvidelseskoefficient 0,15 mm/m K Varmeledningstal 0,23 W/m K DIN v. 23 C Højeste tilladte kontinuerlig driftstemperatur 45 C Højeste tilladte korttidstemperatur C Tilladt afvinkling i samlinger 225/200 2 Tilladt afvinkling i samlinger 338/ /500 1,5 Tilladt afvinkling i samlinger > 664/600 1 Teknisk data Med muffe fremstillet i PP Hullerne er placeret klokken Dimension Dy maks. Lgd. M Huller Hul Hulareal Volume Uponor mm Di/Dy mm mm mm mm pr. lgd. str. mm > cm 2 /m m 3 nr / ,3 0, / ,6 3, Uponor IQ regnvandsrør 207

8 Kravspecifikation Følgende oversigt viser en sammenligning mellem krav til opfyldelse af DS/ EN og Nordic Poly Mark. Disse anvendes i forbindelse med den løbende produktionskontrol. Kravspecifikation På findes de senest opdaterede kravspecifikationer. Egenskab Henvisning til DS/EN Nordic Poly Mark SBC EN Slagstyrke rør 0 C; faldhøjde 1,0 m -10 C faldhøjde 1,0 m Tæthed af samlinger med elastomere tætningsringe Modstandsevne mod kombineret udvendig belastning og høj temperatur EN 1437:1998 Der kræves 5 % og 10 % deformation af hhv. muffe og spidsende. DS/EN 1277: Betingelser B (deformation) skal opfyldes. Der kræves følgende afvinkling af samlingen: dim 315 = 2 > dim = 1,5 < dim 630 = 1 DS/EN 1277: Betingelser C (afvinkling) skal opfyldes. Intet krav Der kræves 10 % og 15 % deformation af hhv. muffe og spidsende DS/EN 1277: Betingelser B (deformation) skal opfyldes. Der kræves følgende afvinkling af samlingen: dim 315 = 2 > dim = 1,5 < dim 630 = 1 DS/EN 1277: Betingelser D (både afvinkling og deformation) skal opfyldes. Kun gældende for til dimensioner til og med 315 mm, se 1) 1) Følgende krav gælder: Lodret deformation: 9 % Afvigelse fra rethed i bundløb: 3 mm Bundløbsradius: 80 % af det oprindelige Åbning på svejsefuge: 20 % af tykkelsen Tæthed ved 0,35 bar/15 min.: Lækage må ikke finde sted 208 Uponor IQ regnvandsrør

9 Godkendelser og mærkning Godkendelse Uponor IQ regnvandsrør er Nordic Poly Mark-mærket (Insta-CC-certificeret) og derfor godkendt i de nordiske lande, Sverige, Danmark, Norge og Finland. Mærkning Nedenfor vises mærkningen af Uponor IQ regnvandsrør, og der gives en forklaring heraf. Brøndsystem IQ ID 300 EN SN8 PP UD Uponor IQ ID 300 EN SN8 PP Uponor nr. Produktnavn Dimension indvendig nom. diameter Nordic Poly Mark Produktstandard Ringstivhedsklasse Materiale = polypropylen UD Anvendelsesområde UD = under og uden for bygninger Produktionsenhed = Fristad Iskrystal Kan håndteres ved lave temperaturer Fremstillingstidspunkt År/måned/dag/time Anvendelsesområde Dimension 200, 250 og 300 betegnes "UD". Dimension 400, 500 og 600 betegnes "U". Uponor IQ regnvandsrør 209

10 Installation af dimension mm Nedenfor beskrives samling af Uponor IQ regnvandsrør. 1. Røret skæres over mellem to ribber med håndsav. 2. For at få et tæt rørsystem monteres tætningsringen i første spor fra spidsenden. 3. Muffen smøres indvendigt med et smøremiddel. 210 Uponor IQ regnvandsrør

11 4. Røret skal monteres stumt i muffens bund. Der kan laves et indstiksmærke, så man er sikker på at have nået bunden med spidsenden. Brøndsystem Uponor IQ regnvandsrør 211

12 Installation af dimension mm 1. For at få et tæt rørsystem monteres tætningsringen i første spor fra spidsenden. BEMÆRK! Tætningsringen er kun tilpasset til montering på den fabriksfremstillede spidsende. 2. Muffen smøres indvendigt med et smøremiddel. 3. Røret skal monteres stumt i muffens bund. Der kan laves et indstiksmærke, så man er sikker på at have nået bunden med spidsenden. 212 Uponor IQ regnvandsrør

13 Tilpasning af rørlængde Nedenfor er en detaljeret beskrivelse af, hvordan Uponor IQ Regnvandsrør sammenføjes. Brøndsystem 1. Ved tilpasning af rørets længde overskæres røret mellem to ribber med f.eks. en bajonetsav. 2. Monter gummiprofilen, og skub rørene sammen. 3. Montér det brede stålbånd i det midterste spor på gummiprofilen. Monter derefter de smalle stålbånd. Spænd først de smalle stålbånd og derefter det brede. 4. For at få det bedste resultat skal koblingen tilspændes med følgende moment: Dimension 800 og Nm. Dimension Nm. Uponor IQ regnvandsrør 213

14 Lægningsregler og materialeanvendelse Samlinger og bagspalter For at få en korrekt samling skal Uponor IQ regnvandsrør saves over midt i savesporet mellem to ribber. Ved korrekt samling vil der opstå en minimal bagspalte. Ved forkert afkortning af røret kan der opstå en større bagspalte. Det er bygherren, der fastsætter niveauet for det afleverede nyanlæg. Uponor henviser til: Acceptkriterier for kamerainspektion, Rørcenter anvisning 008, juni 2005 Fotomanual, TV-inspektion af afløbsledninger, DANVA Vejledning nr. 57, Lægningsregler og materialeanvendelse. Lægningsregler og materialeanvendelse Ved projektering og udførelse skal der tages hensyn til lægningsforholdene. Det er afgørende for rørenes evne til at modstå de påvirkninger, som de udsættes for, at såvel udgravning som rørlægning og tilfyldning foretages omhyggeligt. Det er dog bygherren, der beslutter, hvilke lægningsregler der skal følges. Uponors lægningsregler for Uponor IQ regnvandsrør er beskrevet herunder. A. Udgravning Ledningsgravens bund skal være helt fast og jævn, da der kan dannes lunker ved bløde områder og ujævnheder under ledningen, når graven tilfyldes og komprimeres over ledningen. I vejarealer eller arealer, der støder umiddelbart op til vejarealer, skal ledningsgraven udformes og udføres, så underminering og sætninger af vejarealer undgås. I kohæsionsjord kan anlæg på ledningsgraven eventuelt udelades. B. Udjævningslag Rørene lægges på et udjævningslag, der skal eliminere ujævnheder og sikre, at rørene får en ensartet og jævn understøtning. Udjævningslagets tykkelse afhænger af rørtypen og fremspringet på mufferne. Fremspringet skal kunne graves ned i udjævningslaget så røret får en linieunderstøtning. Typisk vil en lagtykkelse på 5-10 cm være passende. Materialer til udjævningslag bør opfylde følgende krav: Kornstørrelse over 16 mm må ikke forekomme Indholdet af korn mellem 8 og 16 mm må højst være 10 % Materialet må ikke være frossent skarp flint eller tilsvarende materiale må ikke anvendes. Hvis den eksisterende jord opfylder disse krav, kan man undlade at grave ud til udjævningslag. 214 Uponor IQ regnvandsrør

15 Udjævningslaget skal ikke komprimeres, før rørene lægges. Omkring muffesamlingerne holdes ledningen fri af udjævningslaget. C. Omkringfyldning Omkringfyldningen skal sikre, at ledningen opnår tilstrækkelig støtte på alle sider, og at alle belastninger kan overføres uden skadelige punktpåvirkninger. Ved omkringfyldningen bør afstanden til kant af udgravning være så stor, at egnet komprimeringsmateriel kan anvendes. Komprimering udføres i lag af maks. 0,2 m tykkelse (fast mål). Komprimeringen af materialet fortsættes til min. 0,15 m over rørtop og udføres jf. figur Materialer til omkringfyldning bør opfylde følgende krav: stenstørrelse maks. 10 % af diameter dog maks. 64 mm Indholdet af sten større end 16 mm må højst være 10 % Materialet må ikke være frossent skarp flint eller tilsvarende materiale må ikke anvendes. Tilfyldning Krav til materiale og opbygning af tilfyldningen over rørene vil være afhængig af rørinstallationens konstruktion. Brøndsystem Tværsnit af ledningsgrav Figur Genanvendelse af opgravet jord Som udgangspunkt vil den opgravede jord kunne genanvendes som omkringog tilfyldningsmateriale, da såvel friktions- som kohæsionsjord kan anvendes. Kohæsionsjord vil som regel medføre større deformationer end friktionsjord. Ligeledes vil indholdet af sten i omkringfyldningsmaterialet kunne medføre, at der opstår punktdeformationer. Opfylder det opgravede materiale de nævnte krav, og kan kravene til komprimering overholdes, kan materialet anvendes til genindbygning. Det anbefales, at der udføres skærpet tilsyn under installationen. Uponor tillader punktdeformationer, der svarer til de maksimalt tilladelige deformationer jf. DS 430. Uponor IQ regnvandsrør 215

16 Dimensionering Statisk dimensionering I det indledende afsnit i Regn og spildevand vedrørende statisk dimensionering er der opstillet en række forhold, som dækker det almindelige erfaringsområde. Såfremt disse forhold er overholdt, er der ikke behov for yderligere beregning af rørstabiliteten. I tilfælde hvor forholdene ikke er opfyldt henvises til hvor Uponors beregningsprogrammer kan benyttes til nærmere bestemmelse af rørstabiliteten. Hydraulisk dimensionering Når ledningsnettet skal dimensioneres, er det vigtigt at sikre, at der er tilstrækkelig hydraulisk kapacitet til stede, og at selvrensningsegenskaberne kan sikre et velfungerende system. De gældende principper for dimensionering er gennemgået i det indledende afsnit vedrørende regnog spildevand. Her er vist de gældende vandføringsdiagrammer for Uponor IQ regnvandsrør, hvor den anbefalede værdi efter DS 432 på 0,00025 m er anvendt som ruhedsfaktor. Uponor teknisk support står også gerne til rådighed i forbindelse med beregning af specifikke projekter. Diagrammerne er beregnet efter rørenes indvendige diametre, selv om rørene er benævnt efter deres udvendige diametre. 216 Uponor IQ regnvandsrør

17 Dimensioneringsdiagram for 100 % fyldte Uponor IQ regnvandsrør. Diagrammet er en grafisk afbildning af Colebrook Whites formel. y = d y = vanddybde d = indvendig diameter Ruhed k = 0,025 mm Vandtemperatur t = 10 C Brøndsystem , ,0 2,5 225/200 Rørdiameter [mm] ,5 315/ / Hastighed (m/s) 1,0 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 450/ / /600 Ledningsfald 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Vandføring Uponor IQ regnvandsrør 217

18 Dimensioneringsdiagram for 100 % fyldte Uponor IQ regnvandsrør. Diagrammet er en grafisk afbildning af Colebrook Whites formel. y = d y = vanddybde d = indvendig diameter Ruhed k = 0,025 mm Vandtemperatur t = 10 C ,0 4,0 5,0 Indvendig rørdiameter [mm] Hastighed [m/s] 2,0 2, ,5 2 1,0 Ledningsfald [ ] 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,5 0,6 0,8 0,2 0, Vandføring [l/s] 218 Uponor IQ regnvandsrør

19 Uponor SW Brøndsystem 219 Uponor SW 219

20 7.3 Uponor SW Uponor SW (SW = structured wall) dækker de fleste behov for oplagring og transport af store mængder regn- og spildevand. Systemet består af gravitationsrør, der primært anvendes til: Transport af spildevand Transport af regnvand Regnvandsmagasin Ventilation Vejunderføring Tanke. Systemet og tilhørende brønde kan sammenkobles med alle kendte rørsystemer. Uponor SW består af et komplet og fleksibelt program af standardkomponenter i dimensionerne fra ø600 mm op til 2500 mm samt formstykker og specialbrønde. Rørene leveres i længder på 3 og 6 m og kompletteres af tilpasningsrør på 1,5 m, som sikrer optimal tilpasning på installationsstedet. Uponor SW er et strukturvægsrør med en glat indvendig side og konstrueret med højest mulig styrke. Den glatte inderside giver ideel vandføringsevne. levetid og optimal styrke. Materialet har god slagstyrke ned til -20 C og korroderer ikke, selv om det udsættes for svovlbrinter og lignende. Der er indstøbt en tætningsring af EPDM-gummi i muffen. Under montagen giver tætningsringen et højt pakningstryk, som sikrer en 100 % tæt samling. Systemet består af letvægtsrør, som giver nem og enkel transport og håndtering. Rørene leveres i tre forskellige stivhedsklasser og kan derfor tilpasses ethvert projekt. Stivhedsklasserne er SN2, SN4 og SN8. Samling i dimension op til og med ø2000 foregår hurtigt og enkelt med muffe med fastsiddende tætningsring og spidsende. Svejsning er ikke nødvendigt. ø2500 samles ved svejsning. Uponor SW er kemisk resistent mod de fleste opløsningsmidler, syrer, olier og baser. Yderligere oplysninger om kemisk bestandighed findes i kapitlet vedr. materialer og levetider Komponenterne fremstilles i slidstærkt polyenthylenmateriale, som sikrer lang 220 Uponor SW

21 Eksempel på konstruktion af rørprofil Tætningsring Styr til spidsende Stop for indstik Brøndsystem Figur Uponor SW Rørdimensioner SN2 rør SN4 rør SN8 rør Indvendig Indvendig Udvendig Rørvægt Udvendig Rørvægt Udvendig Rørvægt Dimension Rørvolumen Dimension Dimension Dimension mm m 3/ m mm kg/m mm kg/m mm kg/m 600 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Tabel System- og materialedata Egenskaber PE Enhed Standard/Testmetode Densitet 940 kg/m 3 ISO 1183 Ringstivhed SN2-4-8 kn/m 2 ISO 9969 Langtidskrybemodul, E MPa ISO Korttidskrybemodul, E MPa ISO Længdeudvidelseskoefficient 0,18 mm/m C Varmeledningstal 0,4 W/m C DIN v. 23 C Slagstyrke - testtemperatur -20 C EN 1411 Maksimal tilladelig kontinuerlig driftstemperatur 45 C Maksimal tilladelig korttids temperatur 80 C Tilladelig afvinkling i samlinger ø600 2 Tilladelig afvinkling i samlinger ø700 1 Tabel Uponor SW 221

22 Kravspecifikationer Følgende oversigt viser, hvilke krav der stilles i forbindelse med fremstilling af Uponor SW. Det er Uponors egne interne produktkrav i henhold til fabriksstandard 750, som anvendes i forbindelse med den løbende produktionskontrol, og disse lever op til DS/EN På findes de senest opdaterede kravspecifikationer. Kravspecifikationer Egenskaber Reference til DS/EN SBC EN Uponor tillægskrav Fabriksstandard 750, som lever op til DS/EN og SBC EN Tabel Uponor SW

23 Godkendelser og mærkning Godkendelser Uponor SW er frem stillet efter Uponors høje kvalitetskrav. Alle rør produceres i henhold til Uponor fabriksstandard 750, som bygger på bl.a. DS 2350 samt DS/ EN Brøndsystem Mærkning Rørene mærkes ved muffen med følgende mærkning, som præges i røret: 700 SN PE 700 SN PE Dimension indvendig diameter Stivhedsklasse Produktionstidspunkt uge/år Materiale. Polyetylen Tabel Uponor SW 223

24 Tape Rød SN2 Gul SN4 Hvid SN8 Uponor SEWER SYSTEM SW SN2 FACTORY STANDARD 750 Producent Produkt Stivhedsklasse Fabriksstandard Tabel Uponor SW

25 Håndtering Afsnittet giver anvisning i korrekt læsning, transport, aflæsning og opbevaring af produktet. Ved lagring skal SW-rørene lægges på strøer, således at rørene ikke hviler på muffen. Rørene må maksimalt lagres i lag jf. nedenstående tabel. Lagring af rør Diameter 1 lag 2 lag 3 lag mm 600 x 700 x 800 x 900 x 1000 x 1200 x 1400 x 1600 x 2000 x 2500 x Tabel Lagring i direkte sollys/varme bør i videst omfang undgås, da rørene på grund af materialeegenskaber kan krumme, blive ovale, hvis de bliver udsat for solvarme. Ved aflæsning må rør og formstykker ikke udsættes for skadelig påvirkning. Kæder og stålwirer må under ingen omstændigheder bruges til fiksering, aflæsning og håndtering. Produkterne må ikke tippes af fra lad. Oplagringspladsen bør være forberedt til modtagelse. Der skal forefindes henholdsvis strøer eller rammer til løse rør, et plant underlag til opbevaring af rør samt paller til opbevaring af formstykker mv. Brøndsystem Uponor SW 225

26 Installation I det følgende bliver der beskrevet, hvordan Uponor SW-rør håndteres og samles. 1. Aflæsning af SW-rør kan enten foretages ved hjælp af to løftestropper omkring røret, eller der kan anvendes løftebøjler. Herved undgås beskadigelse af muffe/ tætningsring og spidsende. 2. Kontroller røret for transportskade eller anden skade. 3. Rengør spidsende, muffe og tætningsring for sand og lignende. 4. Påfør godkendt glidemiddel på spidsende. 226 Uponor SW

27 5. Rørene samles på traditionel vis. Anvendes der gravemaskine til samling af rørene, må den ikke støde direkte på rørene uden mellemlæg. 6. Komprimering af tilfyldning skal være ensartet på begge sider af røret. En uensartet komprimering kan bevirke sideforskydning og deformation af røret. Brøndsystem 7. Efter tildækning og komprimering kontrolleres lægningen ved eventuelt at undersøge røret indvendigt for deformationer og afvikling i samling. Retningsændringer udføres ved hjælp af bøjninger. Tilladelig afvinkling i samling er: Dimension ø600 mm: 2 Dimension ø700 mm: 1 NB: Standardrør og formstykker kan ikke afpasses i længde. For tilpasning af rør anvendes specielle tilpasningsrør. Tilladelig afvinkling Afvikling i grader Forskydning ved 3 m's rør Forskydning ved 6 m's rør mm mm Tabel Uponor SW 227

28 Overgangsløsninger til andre rørtyper Systemet og tilhørende brønde og overgangsløsninger kan anvendes med alle kendte rørsystemer på markedet. 1. Uponor SW betonbrønd eller bygværk SW-røret kan tilsluttes betonbrønd ved indstøbning af flexindmuring. Montage og indstøbning af flexindmuring: Ddet ekspanderende fugebånd monteres på flexindmuringen ved den påsvejsede krave ind mod den vandbelastede side Flexindmuringen placeres i forskallingen, og forskallingen tætnes omkring flexindmuringen Dder udstøbes omkring flexindmuringen med beton til aggressivt miljø og en trykstyrke på 35 MPa Flexindmuringen samles med det øvrige rørsystem. Indstøbning af flexindmuring Beton Vandtryk Ekspanderende fugebånd Flexindmuring Figur Uponor SW

29 2. Uponor SW betonrør Overgang fra SW-kloakrør til betonrør kan ske med overgangsmuffer af typen Fernco eller lign. Alternativt kan flexindmuring indstøbes i betonmuffen. 3. Uponor SW PP - Uponor Ultra Classic Overgangsstykke til glat PP afsluttes med PE-studs, hvorpå det glatte PP-rør kan tilsluttes med en PP-dobbeltmuffe. Uponor kan udføre specielle løsninger og tilslutninger, der kræver svejsning. 4. Uponor SW Ultra Rib 2 og Double Overgangsstykke til Ultra Rib 2 eller Double-rør afsluttes med spids eller muffe. Uponor kan udføre specielle løsninger og tilslutninger, der kræver svejsning. 5. Uponor SW PE Overgangsstykke til et glat PE-rør afsluttes med PE-studs, der samles ved enten elektro- eller stuksvejsning. Rørene kan også samles med skydemuffe. Overgangsløsninger kan leveres som formstykker eller som præfabrikerede brønde. Brøndsystem Overgangsløsninger Overgang til ProFuse Overgang til glat PVC Overgang til Ultra Rib 2 Overgang til beton Overgang til kloakrørssystem SW Figur Uponor SW 229

30 Tilslutning på SW-rør Er der behov for tilslutning af stikledninger eller lignende, kan rør eller formstykker leveres med påsvejsede studse. En anden tilslutningsløsning er anvendelse af specialfremstillede anboringsmanchetter for dimension ø110 mm eller ø160 mm. Der bores et hul i røret, gummimanchetten monteres i hullet, og det medfølgende korte PVC-muffestykke monteres i manchetten. 1. Udboring til tilslutningen foretages med hulbor. 2. Uponor SW-manchetten monteres. 3. Glidemiddel påføres mufferøret. 4. Mufferøret monteres. 230 Uponor SW

31 Afkortning af tilpasningsrør 1. Afkort tilpasningsrøret ved kanten af den drejede spids. Til afskæringen anvendes rundsav eller tilsvarende 2. Affasning udføres jf. tabel Affasning udføres med el-høvl eller tilsvarende 3. For at sikre en tæt samling, tjekkes spidsen for ridser eller fejl 4. Samling af spids og muffe kan nu udføres som normalt. Affasning Rørdimensioner og affasning Rør Affasning Dimension (mm) Dimension (mm) Tabel Brøndsystem Placering af udsnit Ln1500 mm Affasning Figur Reparation og samling Når et beskadiget rør skal udskiftes på en eksisterende ledning, kan det udskiftes med et nyt, som er 1 m kortere (a), samt to rør-stykker med dobbelt spidsender (b), som samles med skydemuffer af typen Fernco (c) eller tilsvarende. Bagspalte Ved en korrekt samling af rørsystemet vil der opstå en bagspalte på op til 30 mm. c c a b b Eksisterende rør Figur Uponor SW 231

32 Lægningsvejledning Ved projektering og udførelse skal der tages hensyn til lægningsforholdene. Det er afgørende for rørenes evne til at kunne modstå de påvirkninger, de udsættes for, at såvel udgravning som rørlægning og tilfyldning foretages omhyggeligt. Det er dog bygherren, der beslutter, hvilke lægningsregler der skal følges. Lægningsregler for Uponor SW-rør er beskrevet herunder. A. Udgravningen Ledningsgravens bund skal være helt fast og jævn, da der kan dannes lunker ved bløde områder og ujævnheder under ledningen, når graven tilfyldes og komprimeres over ledningen. I vejarealer eller arealer, der støder umiddelbart op til vejarealer, skal ledningsgraven udformes og udføres, så underminering og sætninger undgås. I kohæsionsjord kan anlæg på ledningsgraven eventuelt udelades. B. Udjævningslag Rørene lægges på et udjævningslag, der skal eliminere ujævnheder og sikre, at rørene får en ensartet og jævn understøtning. Udjævningslagets tykkelse afhænger af rørtypen og fremspringet på mufferne. Fremspringet skal kunne graves ned i udjævningslaget, så røret får linieunderstøtning. Typisk vil en lagtykkelse på 5 10 cm være passende. Materialer til udjævningslag bør opfylde følgende krav: Sstenstørrelse til og med 32 mm må forekomme Materialet må ikke være frossent. Hvis den eksisterende jord opfylder ovenstående krav, kan udgravning ud til udjævningslag undgås. Udjævningslaget skal ikke komprimeres, før rørene lægges. Omkring muffesamlingerne holdes ledningen fri af udjævningslaget. C. Omkringfyldning Omkringfyldningen skal sikre, at ledningen opnår tilstrækkelig støtte på alle sider, og at alle belastninger kan overføres uden skadelige punktpåvirkninger. Ved omkringfyldningen bør afstanden til kant af udgravning være så stor, at egnet komprimeringsmateriel kan anvendes. Komprimering udføres i lag af maks. 0,2 m tykkelse (fast mål). Komprimeringen af materialet fortsættes til min. 0,15 m over rørtop og udføres jf. figur Materialer til omkringfyldning for dimensioner ø1200 mm bør opfylde følgende krav: Sstenstørrelse over 64 mm må ikke forekomme Indholdet af sten mellem 32 og 64 mm må højst være 15 % Materialet må ikke være frossent. 232 Uponor SW

33 Materialer til omkringfyldning for dimensioner > ø1200 mm bør opfylde følgende krav: Sstenstørelse over 128 mm må ikke forekommer Indholdet af sten mellem 64 og 128 mm må højst være 15 % Materialet må ikke være frossent. Tværsnit af ledningsgrav Tilfyldning D. Tilfyldning Krav til materiale og opbygning af tilfyldningen over rørene vil være afhængig af rørinstallationens konstruktion. H Brøndsystem Omkringfyldning 20 cm 15 cm D Udjævningslag 5 cm Figur Genanvendelse af opgravet jord Som udgangspunkt vil den opgravede jord kunne genanvendes som omkringog tilfyldningsmateriale, da såvel friktions- som kohæsionsjord kan anvendes. Kohæsionsjord vil som regel medføre større deformationer end friktionsjord. Ligeledes vil indholdet af sten i omkringfyldningsmaterialet kunne medføre, at der opstår punktdeformationer. Opfylder det opgravede materiale de nævnte krav, og kan de opsatte krav til komprimering overholdes, kan materialet anvendes til genindbygning. Det anbefales, at der udføres skærpet tilsyn under installationen. Uponor SW 233

34 Dimensionering Statisk dimensionering Beregning af belastning for rørets bæreevne kan udføres ved hjælp af beregningsskemaer på Desuden kan Uponor teknisk support udføre beregningerne. Se også skema i de indledende afsnit til regn- og spildevand. Det angiver, hvilke installationsforhold røret kan installeres under. Hydraulisk dimensionering Når ledningsnettet skal dimensioneres, er det vigtigt at sikre, at der er tilstrækkelig hydraulisk kapacitet tilstede, og at selvrensningsegenskaberne kan sikre et velfungerende system. De gældende principper for dimensionering er gennemgået i det indledende afsnit vedrørende regn- og spildevand. Her er vist de gældende vandføringsdiagrammer for Uponor SW, hvor den anbefalede værdi efter DS 432 på 0,00025 m er anvendt som ruhedsfaktor. 234 Uponor SW

35 Diagram Dimensioneringsdiagram for 100 % fyldte Uponor SW. y = d Diagrammet er en grafisk afbildning af Colebrook Whites formel. y = vanddybde d = indvendig diameter Ruheden k = 0,00025 m Relative vanddybde y/d = 1,0 Vandtemperatur t = 10 C Brøndsystem , Rørdiameter [mm] 20 4,0 3, Hastighed [m/s] 2,5 2, ,5 2 1,0 Ledningsfald [ ] 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,5 0,6 0,8 0,2 0, Vandføring [l/s] Uponor SW 235

36 Diagram Dimensioneringsdiagram for 70 % fyldte Uponor SW. y d Diagrammet er en grafisk afbildning af Colebrook Whites formel. y = vanddybde d = indvendig diameter Ruheden k = 0,00025 m Relative vanddybde y/d = 0,7 Vandtemperatur t = 10 C Hastighed [m/s] 5,0 4,0 3,0 2,5 2, Rørdiameter [mm] ,5 2 1,0 Ledningsfald [ ] 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 0,8 0,3 0,2 0, Vandføring [l/s] 236 Uponor SW

37 Diagram Dimensioneringsdiagram for 50 % fyldte Uponor SW. y d Diagrammet er en grafisk afbildning af Colebrook Whites formel. y = vanddybde d = indvendig diameter Ruheden k = 0,00025 m Relative vanddybde y/d = 0,5 Vandtemperatur t = 10 C Brøndsystem , ,0 3, Rørdiameter [mm] Hastighed [m/s] 1,5 2,5 2, ,0 0,8 Ledningsfald [ ] 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,5 0,6 0,3 0,2 0, Vandføring [l/s] Uponor SW 237

38 Sikring mod opdrift Opdriftssikring af rørene kan f.eks. udføres med forankring med geonet eller geotekstil over rørene. Det giver en større ballast. Erfaringen viser, at når jorddækningen over rørtop svarer til rørets diameter, er opdrift ikke et problem, hvis rumvægten på jorddækningsmaterialet er 18 kn/m eller større. Opdriften af en tom SW-ledning under grundvandsspejlet samt ballasten fra tilfyldningen beregnes med de følgende formler. Beregningen foregår pr. meter ledning og er baseret på regler i DS 415, DS 409 og DS 410. Formlerne gælder også for en cylindrisk tank. Opdrift fra luftfyldt rør/tank, kn/m: O = d 2. π. rør 4 vand. f hvor d rør er rørets udvendige diameter. For Uponor SW anvendes Dy i meter g vand er rumvægt af vand (10 kn/m 3 ) g f er sikkerhedsfaktor iht. DS 415 (Normalt: 1,05) Ballast fra egenvægten af en ledning samt overliggende fyld, kn/m: B = ((h 1 +h 2 ).d rør.γ jord, effektiv ) d 2. π. rør γ jord, effektiv - 4 +Erør 2 hvor h 1 er jorddækning til rørtop i meter h 2 er svarende til 0,5. d rør i meter γ jord, effektiv = γ jord, total - γ vand i kn/m 3 E rør = rørets egenvægt i kn/m Sikkerhed mod opdrift beregnes som S = B/O, der skal være mindst 1,0. Ballast ved grundvandsspejl i terræn Figur Uponor SW

39 I følgende diagram er minimum jorddækning over rørtop angivet for Uponor SW SN4. Der er taget udgangspunkt i grundvandsniveau i terræn samt i tre forskellige jordtyper. Nødvendig jorddækning for opdriftssikring - ved grundvand i terræn for Uponor SW SN4 Jorddækning over rørtop (m) Nødvendig jorddækning for opdriftssikring ved grundvand i terræn Brøndsystem Rørdimension - indvendig diameter (mm) jord type 1: rumvægt = 16 kn/m 3 jord type 2: rumvægt = 18 kn/m 3 jord type 3: rumvægt = 20 kn/m 3 Figur Som det fremgår af diagrammet, er rumvægten af det anvendte jordmateriale temmelig afgørende for, hvor dybt rørene skal placeres for at undgå problemer med opdrift. De anvendte data har udgangspunkt i SN4 rør, men vil også kunne anvendes for SN2 rør og SN8 rør. Hvis der i installationen ikke kan opnås en sikkerhed S større end 1,0, kan der som supplement til ballasten fra tilfyldningen f.eks. anvendes geonet eller geotekstil jf. følgende side. Geonet og geotekstil giver ekstra ballast og hindrer opdrift. Når ledningen/tanken er placeret i udgravningen, fyldes der med egnet omkringfyldning til midt på ledningen. Geonettet eller geotekstilen rulles ud over ledningen (normalt i tværliggende baner, men afhængig af rullebredde og styrkeretning). Her er det vigtigt, at forankringslængden på begge sider af røret opfylder de nødvendige krav, som forudsætter en nærmere beregning. Herefter sker den videre omkringfyldning og tilfyldning samt komprimering. Uponor SW 239

40 Geonet eller geotekstilet kan med fordel indbygges i friktionsfyld, hvilket under normale omstændigheder resulterer i mindre forankringslængder pga. bedre samspil mellem fyld og net. Anvendes der geonet eller geotekstil til stabilisering, skal bredden på nettet beregnes. Uponor teknisk support står gerne til rådighed ved beregning. Ekstra ballastering ved hjælp af geonet eller geotekstil Figur Installation af geonet Figur Omslag af geonet 240 Uponor SW

41 Weholite Regn- og spildevandssystem Brøndsystem

42 7.4 Weholite Regn- og spildevandssystem Weholite er Uponors designede løsning til transport og opbevaring af regn- og spildevand, der omfatter rør, formstykker, brønde, tanke og bassiner. Weholite røret er et dobbeltvægget letvætsrør, produceret i polyethylen og er sort udvendigt og lyst indvendigt og anvendes primært til: Transport af regn- og spildevand Spare og regnvandsbassiner Brønde Underføringer Ventilation Tanke Rørene produceres i dimensioner fra ø300 mm til ø3500 mm og i 3 forskellige ringstivheder SN2, SN4 og SN8 og kan leveres med og uden muffer. Standardlængden er for rør uden muffer 12,5 m og for rør med muffer hhv. 3,125 m, 6,25 m og 12,5 m, men kan leveres i længder helt op til 22 m. Weholite fremstilles af samme høje PE-HD kvalitet som igennem mange år har været anvendt til PE-HD trykrør og som har en unik slidstyrke, stor kemisk resistens, en god slagstyrke ned til 20 C og som sikrer at systemet kan opnå en levetid på > 100 år. Røret er et afløbsrør, men kan, hvis det er samlet ved svejsning klare et indvendigt tryk på 1 bar. Det også produceres som et Lowpressure Weholite og klare op til 2 bar. Samling af rørene i dimensioner op til og med ø1000 mm kan foregå med muffe, Axiflex-kobling, eller ved svejsning. Over ø1000 mm sker samling enten ved svejsning, eller Axiflex kobling. Eksempel på konstruktion af rørprofil 242 Weholite Regn- og spildevandssystem

43 Rørdimensioner SN2 rør SN4 rør SN8 rør Invendig diameter Invendig diameter Invendig diameter Uden muffer Uden muffer Med muffer Uden muffer Med muffer Tabel Brøndsystem System- og materialedata Egenskaber PE Enhed Standard/Testmetode Densitet 940 kg/m 3 ISO 1183 Ringstivhed SN2-4-8 kn/m 2 ISO 9969 Langtidskrybemodul, E MPa ISO Korttidskrybemodul, E MPa ISO Længdeudvidelseskoefficient 0,18 mm/m C Varmeledningstal 0,4 W/m C DIN v. 23 C Slagstyrke - testtemperatur -20 C EN 1411 Maksimal tilladelig kontinuerlig driftstemperatur 45 C Maksimal tilladelig korttids temperatur 80 C Tilladelig afvinkling i samlinger ø600 2 Tilladelig afvinkling i samlinger ø700 1 Tabel Weholite Regn- og spildevandssystem 243

44 Kravspecifikationer Følgende oversigt viser en sammenligning mellem krav til opfyldelse af DS/ EN og Nordic Poly Mark. Disse anvendes i forbindelse med den løbende produktionskontrol. Kravspecifikation På findes de senest opdaterede kravspecifikationer. Egenskab Henvisning til DS/EN Nordic Poly Mark SBC EN Slagstyrke rør 0 C; faldhøjde 1,0 m -10 C faldhøjde 1,0 m Tæthed af samlinger med elastomere tætningsringe Modstandsevne mod kombineret udvendig belastning og høj temperatur EN 1437:1998 Der kræves 5 % og 10 % deformation af hhv. muffe og spidsende. DS/EN 1277: Betingelser B (deformation) skal opfyldes. Der kræves følgende afvinkling af samlingen: dim 315 = 2 > dim = 1,5 < dim 630 = 1 DS/EN 1277: Betingelser C (afvinkling) skal opfyldes. Intet krav Der kræves 10 % og 15 % deformation af hhv. muffe og spidsende DS/EN 1277: Betingelser B (deformation) skal opfyldes. Der kræves følgende afvinkling af samlingen: dim 315 = 2 > dim = 1,5 < dim 630 = 1 DS/EN 1277: Betingelser D (både afvinkling og deformation) skal opfyldes. Kun gældende for til dimensioner til og med 315 mm, se 1) 244 Weholite Regn- og spildevandssystem244

45 Godkendelser og mærkning Godkendelser Weholite rør er Nordic Polymark godkendt i SN4 og SN8. Brøndsystem Mærkning PE ø2400 SN2 Materiale. Polyetylen Dimension indvendig diameter Stivhedsklasse Weholite Regn- og spildevandssystem 245

46 Håndtering Afsnittet giver anvisning i korrekt læsning, transport, aflæsning og opbevaring af produktet. Modtagerkontrol skal ske ved modtagelsen af materialer og eventuelle fejl, skal straks oplyses til Uponor. Alle Weholite rør lægges på et plant underlag. For at lette håndteringen og af sikkerhedsmæssige årsager, bør rørene maksimalt stables i 5 lag. Dog bør stabelhøjden ikke overstige 3 m. Hvis rørene levers med muffe, må de ikke hvile på muffen. Lagring i direkte sollys/varme bør i videst omfang undgås, da rørene på grund af materialeegenskaber kan krumme, blive ovale, hvis de bliver udsat for solvarme. Ved aflæsning må rør og formstykker ikke udsættes for skadelig påvirkning. Kæder og stålwirer må under ingen omstændigheder bruges til fiksering, aflæsning og håndtering. Produkterne må ikke tippes af fra lad. Oplagringspladsen bør være forberedt til modtagelse. Der skal forefindes henholdsvis strøer eller rammer til løse rør, et plant underlag til opbevaring af rør samt paller til opbevaring af formstykker mv. 246 Weholite Regn- og spildevandssystem

47 Installation Mufferør I det følgende bliver der beskrevet, hvordan Uponor Weholite-krør håndteres og samles. Brøndsystem 1. Aflæsning af Weholite-rør kan enten foretages ved hjælp af to løftestropper omkring røret, eller der kan anvendes løftebøjler. Herved undgås beskadigelse af muffe/tætningsring og spidsende. 2. Kontroller rørene for transportskade eller anden skade. 3. Rengør spidsende, muffe og tætningsring for sand og lignende. 4. Påfør godkendt glidemiddel på spidsende. Weholite Regn- og spildevandssystem 247

48 5. Rørene samles på traditionel vis. Anvendes der gravemaskine til samling af rørene, må den ikke støde direkte på rørene uden mellemlæg. 6. Komprimering af tilfyldning skal være ensartet på begge sider af røret. En uensartet komprimering kan bevirke sideforskydning og deformation af røret. 7. Efter tildækning og komprimering kontrolleres lægningen ved eventuelt at undersøge røret indvendigt for deformationer og afvikling i samling. Retningsændringer udføres ved hjælp af bøjninger. NB: Standardrør og formstykker kan afpasses i længden. Tilladelig afvinkling i samling er: Dimension ø600 mm: 2 Dimension ø700 mm: 1 Tilladelig afvinkling Afvikling i grader Forskydning ved 3 m's rør Forskydning ved 6 m's rør mm mm Tabel Weholite Regn- og spildevandssystem

49 Axiflex kobling Monteringsanvisningen der følger koblingen, skal altid anvendes. Brøndsystem 1. Træk koblingen ind over den ene rørende. 2. Skub rørerne sammen. 3. Træk koblingen tilbage så markeringen bliver synlig.. 4. Træk røret lidt fra hinaden, så begge markeringer bliver synlige. 5. Boltene spændes herefter til det oplyste moment. NB: Standardrør og formstykker kan afpasses i længden. Weholite Regn- og spildevandssystem 249

50 Svejsning Ekstruder svejsning af Weholite rør foregår ved udvendig svejsning i dimensioner fra ø300 ø1000 mm og ved indvendig svejsning i dimensioner > ø1000 mm. For udvendig svejsning kontakt Uponor Indvendig svejsning Weholite rørene svejses oftest sammen i rørgraven, men kan også svejses sammen oppe på jorden. Svejsningen bør foretages af certificerede svejsere med gyldigt plastsvejsepas i henhold til DS2383, med påtegnelse UVE. 1. Aflæsning af Weholite-rør kan enten foretages ved hjælp af to løftestropper omkring røret, eller der kan anvendes løftebøjler. Herved undgås beskadigelse af muffe/tætningsring og spidsende. 2. Underlaget skal være afrettet og forberedt i forhold til kravene i projektet og ellers i henhold til DS430 og Danva vejledning nr.54. Det gælder specielt at der ikke må være vand i rørgraven. Hvis rørene svejses oppe på jorden, skal underlaget også her være afrettet og plant. 3. Rørene placeres i rørgraven fastholdes med stålbånd 4. Svejsningen foretages indvendigt fra og stålbåndet afmonteres. 250 Weholite Regn- og spildevandssystem

51 Overgangsløsninger til andre rørtyper Systemet og tilhørende brønde og overgangsløsninger kan anvendes med alle kendte rørsystemer på markedet. 1. Regn- og spildevandssystem Weholite betonbrønd eller bygværk Weholite-røret kan tilsluttes betonbrønd ved indstøbning af flexindmuring. Montage og indstøbning af flexindmuring: Ddet ekspanderende fugebånd monteres på flexindmuringen ved den påsvejsede krave ind mod den vandbelastede side Flexindmuringen placeres i forskallingen, og forskallingen tætnes omkring flexindmuringen Dder udstøbes omkring flexindmuringen med beton til aggressivt miljø og en trykstyrke på 35 MPa Flexindmuringen samles med det øvrige rørsystem. Brøndsystem Indstøbning af flexindmuring Figur Regn- og spildevand Weholite betonrør Overgang fra Weholite-kloakrør til betonrør kan ske med overgangsmuffer af typen Axiflex, Flex-Seal, Fernco eller lign. Alternativt kan flexindmuring indstøbes i betonmuffen. Weholite Regn- og spildevandssystem 251

52 Tilslutning på Weholite-rør Er der behov for tilslutning af stikledninger eller lignende, kan rør eller formstykker leveres med påsvejste studse. En anden tilslutningsløsning er anvendelse af Forsheda tilslutninger F945 for dimensioner ø110-ø315 mm. Der bores et hul i røret, gummimanchetten monteres i hullet og studsen monteres i manchetten. 252 Weholite Regn- og spildevandssystem

53 Lægningsvejledning Ved projektering og udførelse skal der tages hensyn til lægningsforholdene. Det er afgørende for rørenes evne til at kunne modstå de påvirkninger, de udsættes for, at såvel udgravning som rørlægning og tilfyldning foretages omhyggeligt. Det er dog bygherren, der beslutter, hvilke lægningsregler der skal følges. Lægningsregler for Weholite-rør er beskrevet herunder. A. Udgravningen Ledningsgravens bund skal være helt fast og jævn, da der kan dannes lunker ved bløde områder og ujævnheder under ledningen, når graven tilfyldes og komprimeres over ledningen. I vejarealer eller arealer, der støder umiddelbart op til vejarealer, skal ledningsgraven udformes og udføres, så underminering og sætninger undgås. I kohæsionsjord kan anlæg på ledningsgraven eventuelt udelades. følgende krav: Sstenstørrelse til og med 32 mm må forekomme Materialet må ikke være frossent. Hvis den eksisterende jord opfylder ovenstående krav, kan udgravning ud til udjævningslag undgås. Udjævningslaget skal ikke komprimeres, før rørene lægges. Omkring muffesamlingerne holdes ledningen fri af udjævningslaget. C. Omkringfyldning Omkringfyldningen skal sikre, at ledningen opnår tilstrækkelig støtte på alle sider, og at alle belastninger kan overføres uden skadelige punktpåvirkninger. Ved omkringfyldningen bør afstanden til kant af udgravning være så stor, at egnet komprimeringsmateriel kan anvendes. Komprimering udføres i lag af maks. 0,2 m tykkelse (fast mål). Komprimeringen af materialet fortsættes til min. 0,15 m over rørtop og udføres jf. figur Brøndsystem B. Udjævningslag Rørene lægges på et udjævningslag, der skal eliminere ujævnheder og sikre, at rørene får en ensartet og jævn understøtning. Udjævningslagets tykkelse afhænger af rørtypen og fremspringet på mufferne. Fremspringet skal kunne graves ned i udjævningslaget, så røret får linieunderstøtning. Typisk vil en lagtykkelse på 5 10 cm være passende. Materialer til udjævningslag bør opfylde Materialer til omkringfyldning bør opfylde følgende krav: Sstenstørrelse over 64 mm må ikke forekomme Indholdet af sten mellem 32 og 64 mm må højst være 15 % Materialet må ikke være frossent. D. Tilfyldning Weholite Regn- og spildevandssystem 253

54 Krav til materiale og opbygning af tilfyldningen over rørene vil være afhængig af rørinstallationens konstruktion. Tværsnit af ledningsgrav Figur Genanvendelse af opgravet jord Som udgangspunkt vil den opgravede jord kunne genanvendes som omkringog tilfyldningsmateriale, da såvel friktionssom kohæsionsjord kan anvendes. Kohæsionsjord vil som regel medføre større deformationer end friktionsjord. Ligeledes vil indholdet af sten i omkringfyldningsmaterialet kunne medføre, at der opstår punktdeformationer. Opfylder det opgravede materiale de nævnte krav, og kan de opsatte krav til komprimering overholdes, kan materialet anvendes til genindbygning. Det anbefales, at der udføres skærpet tilsyn under installationen. 254 Weholite Regn- og spildevandssystem

55 Dimensionering Statisk dimensionering Beregning af belastning for rørets bæreevne kan udføres ved hjælp af beregningsskemaer på Desuden kan Uponor teknisk support udføre beregningerne. Se også skema i det indledende afsnit til regn- og spildevand. Det angiver, hvilke installationsforhold røret kan installeres under. Hydraulisk dimensionering Når ledningsnettet skal dimensioneres, er det vigtigt at sikre, at der er tilstrækkelig hydraulisk kapacitet tilstede, og at selvrensningsegenskaberne kan sikre et velfungerende system. De gældende principper for dimensionering er gennemgået i det indledende afsnit vedrørende regn- og spildevand. Her er vist de gældende vandføringsdiagrammer for Weholite-rør, hvor den anbefalede værdi efter DS 432 på 0,00025 m er anvendt som ruhedsfaktor. Brøndsystem Weholite Regn- og spildevandssystem 255

56 Diagram Dimensioneringsdiagram for 100 % fyldte Weholite-rør. y = d Diagrammet er en grafisk afbildning af Colebrook Whites formel. y = vanddybde d = indvendig diameter Ruheden k = 0,00025 m Relative vanddybde y/d = 1,0 Vandtemperatur t = 10 C , Rørdiameter [mm] 20 4,0 3, Hastighed [m/s] 2,5 2, ,5 2 1,0 Ledningsfald [ ] 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,5 0,6 0,8 0,2 0, Vandføring [l/s] 256 Weholite Regn- og spildevandssystem

57 Sikring mod opdrift Opdriftssikring af rørene kan f.eks. udføres med forankring med geonet eller geotekstil over rørene. Det giver en større ballast. Erfaringen viser, at når jorddækningen over rørtop svarer til rørets diameter, er opdrift ikke et problem, hvis rumvægten på jorddækningsmaterialet er 18 kn/m eller større. Opdriften af en tom Weholite-ledning under grundvandsspejlet samt ballasten fra tilfyldningen beregnes med de følgende formler. Beregningen foregår pr. meter ledning og er baseret på regler i DS 415, DS 409 og DS 410. Formlerne gælder også for en cylindrisk tank. Opdrift fra luftfyldt rør/tank, kn/m: O = d 2. π. rør 4 vand. f hvor d rør er rørets udvendige diameter. For Weholite-rør anvendes Dy i meter g vand er rumvægt af vand (10 kn/m 3 ) g f er sikkerhedsfaktor iht. DS 415 (Normalt: 1,05) Ballast fra egenvægten af en ledning samt overliggende fyld, kn/m: B = ((h 1 +h 2 ).d rør.γ jord, effektiv ) d 2. π. rør γ jord, effektiv - 4 +Erør 2 Brøndsystem hvor h 1 er jorddækning til rørtop i meter h 2 er svarende til 0,5. d rør i meter γ jord, effektiv = γ jord, total - γ vand i kn/m 3 E rør = rørets egenvægt i kn/m Sikkerhed mod opdrift beregnes som S = B/O, der skal være mindst 1,0. Ballast ved grundvandsspejl i terræn Figur Weholite Regn- og spildevandssystem 257

58 Hvis der i installationen ikke kan opnås en sikkerhed S større end 1,0, kan der som supplement til ballasten fra tilfyldningen f.eks. anvendes geonet eller geotekstil jf. følgende side. forankringslængden på begge sider af røret opfylder de nødvendige krav, som forudsætter en nærmere beregning. Herefter sker den videre omkringfyldning og tilfyldning samt komprimering. Geonet og geotekstil giver ekstra ballast og hindrer opdrift. Når ledningen/tanken er placeret i udgravningen, fyldes der med egnet omkringfyldning til midt på ledningen. Geonettet eller geotekstilen rulles ud over ledningen (normalt i tværliggende baner, men afhængig af rullebredde og styrkeretning). Her er det vigtigt, at Geonet eller geotekstilet kan med fordel indbygges i friktionsfyld, hvilket under normale omstændigheder resulterer i mindre forankringslængder pga. bedre samspil mellem fyld og net. Anvendes der geonet eller geotekstil til stabilisering, skal bredden på nettet beregnes. Uponor teknisk support står gerne til rådighed ved beregning. I følgende diagram er minimum jorddækning over rørtop angivet for Weholite. Der er taget udgangspunkt i grund- vandsniveau i terræn samt i tre forskellige jordtyper. Minimun jorddækning - ved grundvand i terræn for Weholite rør Minimum jorddækning Weholite rør ved grundvand i terræn 4,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0, γ = 16 kn/m3 γ = 18 kn/m3 γ = 19 kn/m3 γ = 20 kn/m3 Som det fremgår af diagrammet, er rumvægten af det anvendte jordmateriale temmelig afgørende for, hvor dybt rørene skal placeres for at undgå problemer med opdrift. Hvis der i installationen ikke kan opnås en sikkerhed S større end 1,0, kan der som supplement til ballasten fra tilfyldningen f.eks. anvendes geonet eller geotekstil jf. forgående sider. De anvendte data har udgangspunkt i SN4 rør, men vil også kunne anvendes for SN2 rør og SN8 rør. 258 Weholite Regn- og spildevandssystem

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Installation af Uponor kloakrørssystem PVC skal udføres i henhold til nedenstående Uponor-vejledning. 1. Ved afkortning af rør anvendes en fintandet sav eller en rørskærer. Røret

Læs mere

Uponor underjordisk ventilationssystem

Uponor underjordisk ventilationssystem Uponor underjordisk ventilationssystem Uponor underjordisk ventilationssystemer 585 Ventilations-systemer indhold 14.0 Ventilationssystemer - indhold...585 14.1 Ventilationssytemer - indledning...587 Teknisk

Læs mere

Uponor Brøndsystemer. Brøndsystemer

Uponor Brøndsystemer. Brøndsystemer Uponor Brøndsystemer Brøndsystemer 139 Brøndsystemer Brøndsystemer indhold 6.0 Brøndsystemer - indhold... 139 6.1 Brøndsystemer - indledning... 142 6.2 Uponor rense- og inspektionsbrønde ø315 - ø600...

Læs mere

Uponor drænrørssystemer

Uponor drænrørssystemer Uponor drænrørssystemer Brøndsystem Uponor drænrørssystemer 2 . Uponor drænrørssystemer Uponor har udviklet effektive løsninger til alle former for dræning. Et bredt program omfatter drænrør og formstykker

Læs mere

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S

Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Sortiment Prisliste 2014 UPONOR INFRA A/S Indhold Sortiment Prisliste Side Uponor Spildevandssystemer... 5-32 Uponor Brøndsystemer... 33-54 Uponor Regnvandssystemer... 55-72 Uponor Trykrørssystemer...

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KLOAKRØRSSYSTEM ULTRA DOUBLE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - Markedets mest komplette kloaksystem UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR KOAKRØRSSYSTE UTRA DOUBE NYHED! Uponor kloakrørssystem Ultra Double - arkedets mest komplette kloaksystem Uponor kloakrørssystem Ultra Double Et sikkert og omkostningseffektivt

Læs mere

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand

Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden. Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ: Forsink regnvandet allerede ved kilden Vælg et IQ forsinkelsesmagasin og få en sikker og effektiv løsning til store mængder regnvand Uponor IQ forsinkelsesmagasin Ved at anvende Uponor IQ rør

Læs mere

Spildevand. Uponor Spildevandssystem

Spildevand. Uponor Spildevandssystem Uponor ssystem U p o n o r s p i l d e va n d 51 indhold 5.0 - indhold.... 51 5.1 - indledning...54 Dimensionering...56 5.2 Uponor kloakrørssystem Ultra Rib 2....69 Kravspecifikationer...72 Godkendelser

Læs mere

Trykrørssystemer. Uponor trykrørssystem PE100 er et godt rørsystem til transport af drikkevand og spildevand

Trykrørssystemer. Uponor trykrørssystem PE100 er et godt rørsystem til transport af drikkevand og spildevand U p o n o r I n f r a s t r u k t u r u p o n o r T r y k r ø r s s y s t e m p e 10 0 Uponor trykrørssystem PE100 er et godt rørsystem til transport af drikkevand og spildevand 10 2009 379 6.4 Uponor

Læs mere

Uponor IQ regnvandsrør SN 8 med påsvejst endeplade Med muffe, SN 8, sort, PP, dobbeltvægsrør EN13476-3 samt Nordic Poly Mark (NPM kun < ø1000 mm)

Uponor IQ regnvandsrør SN 8 med påsvejst endeplade Med muffe, SN 8, sort, PP, dobbeltvægsrør EN13476-3 samt Nordic Poly Mark (NPM kun < ø1000 mm) Uponor IQ regnvandsrør Med muffe,, dobbeltvægsrør EN13476-3 samt Nordic Poly Mark (NPM kun < ø1000 mm) Dimension Di/Dy Dy max. Muffe Lgd. Antal pr. Lager- Uponor VVS TUN Vare- Pris mm mm mm mm m palle

Læs mere

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm

UPONOR INFRASTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM. Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm UPONOR INFRSTRUKTUR UPONOR RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND 1000 MM Installationsvejledning Uponor rense- og inspektionsbrønd 1000 mm 05 2011 61005 Uponor renseog inspektionsbrønd 1000 mm Generel information

Læs mere

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd

Banketfald. Tåler trafiklast. Sikker installation. Fleksible muffer - 7,50º. Dokumenteret lang levetid. Wavin ø1000 TEGRA brønd December December 20112007 Wavin ø1000 TEGRA brønd Banketfald Tåler trafiklast Sikker installation Fleksible muffer - 7,50º Dokumenteret lang levetid FLEKSIBEL RENSE- OG INSPEKTIONSBRØND TIGRIS Solutions

Læs mere

PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA. Pragma. Afløb i jord fremstillet af PP

PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA. Pragma. Afløb i jord fremstillet af PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE PRAGMA Pragma Afløb i jord fremstillet af PP PIPES FOR LIFE PIPELIFE Monteringsvejledning til Pragma -produkter Pragma-muffe klikring med tætningsring glat rør med spidsende/glat

Læs mere

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569

Uponor. No-Dig-systemer. No-Dig-systemer. Uponor NO-DIG-SYstemer 569 Uponor Uponor NO-DIG-SYstemer 569 indhold 13.0 - indhold... 569 13.1 - indledning... 571 13.2 Uponor No-Dig-system Pipebursting...573 Dimensionering...576 13.3 Uponor No-Dig-system Omega-Liner...579 Godkendelser....

Læs mere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere

installationsvejledning Uponor samletank 3 m 3 Enkel at håndtere enkel at installere installationsvejledning Enkel at håndtere enkel at installere Udgravning Udgravningen skal være så tilpas stor, at det er muligt at installere både de påkrævede forankringsplader på udgravningsbunden samt

Læs mere

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast

Bilag 2.1. Materialespecifikationer for ledninger af plast Bilag 2.1 Materialespecifikationer for ledninger af plast Tekniske krav: Plastrør skal som minimum overholde kravene i efterfølgende tabeller. Side 2 af 9 Tabel 1.1 - er for Glat PVC rør Reference til

Læs mere

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse

Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgavesæt til Maskinudgravning til større anlæg m. gravekasse Undervisningsministeriet, November 2013. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget

Læs mere

800x800x350 mm 225 1085262 191832820 B2-4-1 589,00. 800x800x40 mm 25 1085263 191832821 B2-4-1 259,00. 800x350 mm 1085264 191832822 B2-4-1 170,00

800x800x350 mm 225 1085262 191832820 B2-4-1 589,00. 800x800x40 mm 25 1085263 191832821 B2-4-1 259,00. 800x350 mm 1085264 191832822 B2-4-1 170,00 Uponor regnvandshåndtering - regnvandskassetter Uponor Light regnvandskassette til 12,5 tons trafiklast Light regnvandskassette 800x800x350 mm 225 1085262 191832820 B2-4-1 589,00 Bundplade til Light kassette

Læs mere

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker

Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Eksempel på tekniske krav i udbud af PVC-U rør og formstykker Xkøbing kommunes tekniske forvaltning skal renovere og udbygge kloakanlægget i kommunen. Kvaliteten af ledningsanlægget skal via planlægning

Læs mere

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast

Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Tætningssystemer - til rør og brønde af beton og plast Holdbare samlinger Godkendte løsninger Bedre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax: +45 7516 9405 info@lauridsen-hi.dk

Læs mere

et stærkt valg til transport af naturgas biogas # # # # Wavin PE SafeTech RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555

et stærkt valg til transport af naturgas biogas # # # # Wavin PE SafeTech RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555 Wavin PE SafeTech et stærkt valg til transport af og naturgas biogas # # # # RØR OG FITTINGS I HENHOLD TIL EN1555 PE SAFETECH OG FITTINGS NORDIC POLY MARK GODKENDT EKSTREMT MODSTANDSDYGTIGT OVER FOR OVERFLADESKADER

Læs mere

Installation Regn- og

Installation Regn- og Installation Regn- og Forud for installation - tilladelse til nedsivning Tilladelse til at aflede tagvand til nedsivning skal gives af kommunen. I forbindelse med etablering af faskinen er der en række

Læs mere

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger

Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Fernco Koblinger - skaber tætte rørsamlinger Til nyanlæg og reparationer Universelle rørsamlinger Godkendte løsninger edre økonomi Den bedste løsning Ambolten 1 DK-6800 Varde Telefon: +45 7516 9029 Fax:

Læs mere

9/21/2009. Dræn. Henning Stabell. Providing Essentials

9/21/2009. Dræn. Henning Stabell. Providing Essentials 9/21/2009 Dræn Henning Stabell Agenda 2 Wavin Dræning Regnvandshåndtering Produkter Installation mv. Wavin - Hovedsædet i Hammel 3 Produktionsvolumen: ca. 30.000 ton/år Produktionsmedarbejdere: ca. 200

Læs mere

Uponor Trykrørssystemer

Uponor Trykrørssystemer Uponor Uponor Trykrørssystem PE80 311 indhold 8.1 - indledning... 314 Dimensionering...315 8.2 Uponor trykrørssystem ProFuse vand/spildevand/gas...323 kravspecifikationer og godkendelser...326 mærkning....327

Læs mere

Uponor regnvandshåndtering: Regnvandskassetter

Uponor regnvandshåndtering: Regnvandskassetter Uponor regnvandshåndtering: Regnvandskassetter Uponor TRADITIONEL regnvandskassette 285 l Komplet med fast bund og sideplade monteret/støbt. Dimension Antal pr. Uponor VVS DB Vare- Pris mm palle nr. nr.

Læs mere

Maj 2009. Brønde DET NATURLIGE VALG INDEN FOR AFLØBSSYSTEMER. Afløbssystem

Maj 2009. Brønde DET NATURLIGE VALG INDEN FOR AFLØBSSYSTEMER. Afløbssystem Maj 2009 DET NATURLIGE VALG INDEN FOR AFLØBSSYSTEMER Afløbssystem Indledning Wavins TEGRA familie har alle fleksible muffer, der kan afvinkles op til 7,5. Se www.wavinexpert.dk for et samlet overblik over

Læs mere

Kvalitetssikring og produkttest

Kvalitetssikring og produkttest Kvalitetssikring og produkttest 33 3.0 Kvalitetssikring og produkttest Uponors kvalitetsstyringssystem omfatter alle faser i et produkts levetid. Systemet sikrer således ikke kun det enkelte produkts kvalitet,

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINAL LINK SEAL. - tryktæt fra

Læs mere

Stormbox installationsvejledning

Stormbox installationsvejledning Stormbox installationsvejledning Generelt STORMBOX-kassetterne skal installeres i overensstemmelse med denne montagevejledning samt evt. lokale forskrifter.. Store mængder af vand infiltreres på et koncentreret

Læs mere

PRODUKTKATALOG. Februar 2016

PRODUKTKATALOG. Februar 2016 PRODUKTKATALOG Februar 2016 WWW.LONHART.DK KONTAKT Telefonbetjening: Telefonerne er åbne fra kl. 6.00-16.15 Fredag fra kl. 6.00-15.00 Tlf. 4494 7722 Fax 4484 9121 Mail: mail@lonhart.dk Åbningstider: Man-tors

Læs mere

Uponor Ultra: Spildevandsløsninger der holder i over 100 år. Sikre, langtidsholdbare og bæredygtige løsninger.

Uponor Ultra: Spildevandsløsninger der holder i over 100 år. Sikre, langtidsholdbare og bæredygtige løsninger. Uponor Ultra: Spildevandsløsninger der holder i over 100 år Sikre, langtidsholdbare og bæredygtige løsninger. Udfordring: Sikre spildevandsløsninger Problemerne forsvinder ikke bare, fordi de umiddelbart

Læs mere

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende

LOGBOG Oversigt over byggeprocessen for udførende Lægning af ledninger For både stive og fleksible rør gælder, at rørene har: tilstrækkelig styrke til at tåle de påførte laster (trafik, jord osv.) tilstrækkelig modstandsdygtighed overfor mekaniske, kemiske,

Læs mere

Regn- og. spildevand

Regn- og. spildevand U p o n o r I n f r a s t r u k t u r R e g n - o g s p i l d e va n d 10 2009 51 indhold 5.0 - indhold.............................. 52 5.1 - indledning........................... 54 dimensionering...............................................

Læs mere

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation

UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX. Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation UPONOR VVS VARMESYSTEM PEX Uponor Varmesystem PEX En sikrere varmeinstallation 06 2006 3010 Uponor Varmesystem PEX et komplet rørsystem til vandbåren varme fra varmekilde til radiator. Lige effektiv til

Læs mere

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk

produkt datablad med AISI 316 bolte Max 5 bar Tryk OP1300 link seal med AISI 316 bolte Tryk Max 5 bar Temp. Type A4 (EPDM sort) -40ºC til +110º Type B-A4 (EPDM blå) -40ºC til +110º Type O-A4 (Nitril grøn) -40ºC til +110º Type T-8.8 (Silikone grå) -55ºC

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Tegninger. Side 2...Skema. Side 3...Slanger. Side 4...Slangeafruller. Side 5...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Tegninger Side 2.....Skema. Side 3........Slanger. Side 4......Slangeafruller. Side 5......Isolering. Side 6......Manifold / Brønd. Side 7....Brønd.

Læs mere

Plastprodukter nyteknologi v/henning Espersen, UPONOR. DGF Gastekniske dage 2008 13. - 14. maj 2008 på Munkebjerg Hotel, Vejle

Plastprodukter nyteknologi v/henning Espersen, UPONOR. DGF Gastekniske dage 2008 13. - 14. maj 2008 på Munkebjerg Hotel, Vejle Plastprodukter nyteknologi v/henning Espersen, UPONOR DGF Gastekniske dage 2008 13. - 14. maj 2008 på Munkebjerg Hotel, Vejle Program for den 13. maj Kl. 16.15 Munkebjergsalen Plastprodukter Klassifikation

Læs mere

Materialer og levetider

Materialer og levetider Materialer og levetider 19 2.0 Materialer og levetider Plast I dag anvendes primært plast til rørsystemer inden for vandforsyning og kloaksystemer. Uponors systemløsninger er baseret på tre plasttyper:

Læs mere

Uponor kloakrørssystem Ultra Double

Uponor kloakrørssystem Ultra Double Ultra Double kloakrør PP, SN 8, med muffe Ekskl. tætningsring Dimension Dy max Di M Antal pr. mm/længde mm mm mm palle nr. nr. nr. gruppe Kr./stk. 200/3000 227 175,0 119 20 1058710 191119300 1534974 B1-1-1

Læs mere

Vandgennemtrængelige belægninger

Vandgennemtrængelige belægninger Vandgennemtrængelige belægninger Hvad er vandgennemtrængelige belægninger? En vandgennemtrængelig eller permeabel belægning er en belægning, der ved hjælp af større knaster på belægningen tvinger større

Læs mere

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Septiktanke Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen (PE) med en uovertruffen slagstyrke.

Læs mere

Uni seals. sealing solutions for water, drainage and sewerage systems. Rustrupvej 49. 8600 Silkeborg Tlf.: 7022 7018. Fax: 8724 7018 www.uni-seals.

Uni seals. sealing solutions for water, drainage and sewerage systems. Rustrupvej 49. 8600 Silkeborg Tlf.: 7022 7018. Fax: 8724 7018 www.uni-seals. sealing solutions for water, drainage and sewerage systems Rustrupvej 49. 8600 Silkeborg Tlf.: 7022 7018. Fax: 8724 7018 www.uni-seals.dk hvem ER vi... Uni-SealS et ungt, dynamisk og professionelt firma,

Læs mere

PE-/uPVC -trykrør og -fittings

PE-/uPVC -trykrør og -fittings Wavin PE-/uPVC drikkevandssystem wavin.dk PE-/uPVC -trykrør og -fittings Sikker transport af drikkevand Wavins PE-/uPVC-rør og fittings sikrer det rene drikkevand under transporten. Vores fire forskellige

Læs mere

Rustrupvej 49. 8600 Silkeborg Tlf.: 7022 7018 Fax: 8724 7018 www.scancover.dk. solutions for water, drainage and sewerage systems

Rustrupvej 49. 8600 Silkeborg Tlf.: 7022 7018 Fax: 8724 7018 www.scancover.dk. solutions for water, drainage and sewerage systems sealing Rustrupvej 49. 8600 Silkeborg Tlf.: 7022 7018 Fax: 8724 7018 www.scancover.dk solutions for water, drainage and sewerage systems hvem ER vi... ScanCover et ungt, dynamisk og professionelt firma,

Læs mere

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50%

system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% system Reducerer driftomkostninger og CO 2 udslip med op til 50% systemet - med energieffektivitet i fokus Mindste varmetab Laveste CO 2 udslip Betydelige besparelser på driftsomkostningerne Betydelige

Læs mere

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse

1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse GLAS TIL ELEVATORER Valg af glas til elevatorstolens vægge, elevatordøre og skaktvægge VEJLEDNING 1. Indledning Denne vejledning giver en oversigt over glasvalg ved projektering og udførelse af elevatorer.

Læs mere

installationsmanual for FlexWorks Geoflex S & D rørsystem, hvor S er lagt i yderrør

installationsmanual for FlexWorks Geoflex S & D rørsystem, hvor S er lagt i yderrør installationsmanual for FlexWorks Geoflex S & D rørsystem, hvor S er lagt i yderrør...det naturlige valg! Indholdsfortegnelse Side Indledning...3 Generelle bestemmelser (krav)...3 Forberedelse af rørgrav

Læs mere

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik.

Dambrug. Anlægning af land baserede - Kar og rør installationer. Henvendelse. BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280. Mail tanke@bsteknik. 0 Anlægning af land baserede - Dambrug Kar og rør installationer. Henvendelse BS Teknik Design Aps. Tlf +4525263280 Mail tanke@bsteknik.com Web. www.bsteknik.com Stålkar med PE Inder liner. Størrelse tilpasset

Læs mere

ig-rør - en helstøbt løsning!

ig-rør - en helstøbt løsning! igrør en helstøbt løsning! INDHOLDSFORTEGNELSE Gammelrand igrør: produkt og anvendelse...3 kvalitet...3 Teknisk information: igrør...4 igspecialrør...4 igpasrør...5 iggrenrør...5 igbøjninger...5 igreduktionsrør...6

Læs mere

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune.

NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser for kloakarbejder i Lejre Kommune. Lejre Forsyning Højbyvej 19 4320 Lejre 4646 4040 www.lejreforsyning.dk Pia Holm piho@lejreforsyning.dk Dato: 06-11-2013 Sagsnr.: S13-194 Dok.nr.: D13-5840 NOTAT 20130708, rev. 20131106 Standardbetingelser

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere

INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere INSTALLATIONSVEJLEDNING ACO Benzin & Olieudskillere Indhold: Komponenter.. 1 Anvendelsesområde.. 2 Personel, Journal, teknisk ændringer... 2 Produktbeskrivelse 2 Tilbehør.. 2 Funktion.. 2 Installation:

Læs mere

TANKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRAUDSTYR OG GARANTI, S. 10

TANKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRAUDSTYR OG GARANTI, S. 10 T N K E TNKE SORTIMENT, S. 4 MONTERING, S. 7 EKSTRUDSTYR OG GRNTI, S. 10 STRONG tanke er fremstillet af PE-HD (højdensitetspolyethylen) og passer både til opsamling af brugsvand, overfladevand, brandslukningsvand

Læs mere

Vejledning i at lave en faskine.

Vejledning i at lave en faskine. Vejledning i at lave en faskine. Betingelser for at lave en faskine. Grundejeren skal have tilladelse fra kommunen for at kunne nedsive tagvand. Kommunen giver normalt tilladelsen, når: Der kun afledes

Læs mere

April 1999. Teknisk information. Afløb i jord

April 1999. Teknisk information. Afløb i jord April 999 Teknisk information Afløb i jord Indholdsfortegnelse: Indledning... side 3.0 Komplet produktprogram i gravitationsafløbssystemer... side. PVC-rørprogram... side. Rørtyper - glatte Wavin-rør og

Læs mere

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp.

HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. HL Muffer danner en 100% tæt overgang mellem kloakrør i beton, ler og støbejern og pvc/pp. EKSPANSIONSMUFFEN: Indvendig foring, der gør at kloakmesteren nemt og hurtigt løser opgaver f.eks. ind under sokler

Læs mere

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning

Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Fedtudskillere Installationsvejledning & drift- og vedligeholdelsesvejledning Installationsvejledning 1.1 Konstruktion Watercare fedtudskillere er rotationsstøbte i middelsvært langliniært polyethylen

Læs mere

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje

By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje By- og Landsskabsforvaltningen Trafik & Veje KIDHOLM LANGHOLT, ETAPE 3 BYGGEMODNING - KLOAKANLÆG Supplerende Betingelser og Beskrivelser Tillæg til Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) dateret januar 2015

Læs mere

PE letvægtsrør - Weholite. Weholite rør Glat ende SN 2. Weholite rør Glat ende SN 4. Prisliste juli 2015, excl. moms / ret til ændringer forbeholdes

PE letvægtsrør - Weholite. Weholite rør Glat ende SN 2. Weholite rør Glat ende SN 4. Prisliste juli 2015, excl. moms / ret til ændringer forbeholdes Weholite rør Glat ende SN 2 Dimension Ca. OD Længde Lager- Uponor VVS KWH Vare- Pris mm mm m kode nr. nr. nr. gruppe Kr./m 600 652 12,5 L 1072776 193802060 6400600200-125 B2-1-8 1.154,00 700 759 12,5 L

Læs mere

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer

systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer systemet Et krydsbundet krympemuffesystem til præisolerede rørsystemer det sikreste krympemuffesystem til præisolerede rør Samme muffeteknik til alle samlinger Krympestyrken i den krydsbundne polyethylen

Læs mere

Schöck Isokorb type KS

Schöck Isokorb type KS Schöck Isokorb type 20 1VV 1 Schöck Isokorb type Indhold Side Tilslutningsskitser 13-135 Dimensioner 136-137 Bæreevnetabel 138 Bemærkninger 139 Beregningseksempel/bemærkninger 10 Konstruktionsovervejelser:

Læs mere

Appendiks E Kontrolplaner

Appendiks E Kontrolplaner Entrepriseaftale 2011 Side 1 af 5 E Kontrolplaner Kvalitetskontrol for PE-rør og formstykker (1 side) Udbudskontrolplan for jordarbejdet (2 sider) Udbudskontrolplan for vandledningsarbejdet (1 side) Entrepriseaftale

Læs mere

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør

Rørføring. PREMANT fjernvarmerør MNT fjernvarmerør 6.230 Rørføring Der stilles ikke specielle krav til rørføringen for MNT fjernvarmerør, og røret bør overvejende udvælges på basis af ekspansionsevnen. I en normal rørføring vælges først

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

12.5 Rør, brønde og bygværker

12.5 Rør, brønde og bygværker 12.5 Rør, brønde og bygværker Af Steffen Birk Hvorslev, SBH-Consult A/S Betonrør og -brønde bruges til at anlægge gravitations- og tryksystemer til transport af spildevand og regnvand, samt til at etablere

Læs mere

Lægningsinstruktion for jordslanger

Lægningsinstruktion for jordslanger V ø l u n d v a r m e p u m p e r Lægningsinstruktion for jordslanger til Vølund anlæg Optimal udnyttelse af jordens egne ressourcer Member of the NIBE Group Indholdsoversigt Afsnit 1 : Indledning... 2

Læs mere

X-Stream - regnvandsrør og fittings

X-Stream - regnvandsrør og fittings Wavin X-Stream regnvandssystem wavin.dk X-Stream - regnvandsrør og fittings Stærkt og fleksibelt program til håndtering af regnvand X-Stream er Wavins komplette serie af dobbeltvæggede regnvandsrør i PP

Læs mere

Kabelteknisk manual. Wavin kabelrør. wavin.dk. Solutions for Essentials

Kabelteknisk manual. Wavin kabelrør. wavin.dk. Solutions for Essentials Wavin kabelrør wavin.dk Kabelteknisk manual Styr på de tekniske krav I denne manual har vi samlet kravene til brug, installation, opbevaring og transport af vores kabelrør. Få blandt andet information

Læs mere

Opgaver i lægningsbestemmelser

Opgaver i lægningsbestemmelser Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri Opgaver i lægningsbestemmelser Undervisningsministeriet. 10. marts 2006. Materialet er udviklet af Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri

Læs mere

Uponor Afløbssystem til bygninger

Uponor Afløbssystem til bygninger Uponor Uponor afløbssystem 407 indhold 9.0 - indhold... 407 9.1 Uponor afløbssystem...409 Kravspecifikationer...415 Godkendelser og mærkning....416 Installation....418 Dimensionering...423 408 Uponor afløbssystem

Læs mere

ACO NORDIC A/S. Funktionsbeskrivelser for ACO Drain liniedræn

ACO NORDIC A/S. Funktionsbeskrivelser for ACO Drain liniedræn ACO NORDIC A/S Funktionsbeskrivelser for ACO Drain liniedræn 1 ACO Nordic Liniedræn - samlet sortiment ACO Drain Multiline PP rende i polypropylen Belastningsklasser i Rendestørrelser i mm. henhold til

Læs mere

Monteringsvejledning til Wavin STAKKAbox kabelbrønd

Monteringsvejledning til Wavin STAKKAbox kabelbrønd wavin.dk Monteringsvejledning til Wavin STAKKAbox kabelbrønd Anvendelsesområde Produktet er designet til installation i både fortove og veje, hvor det giver adgang til underjordiske kabelrør. Produkter

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Side 2...Tegninger. Side 3...Skema. Side 4...Slanger. Side 5...Slangeafruller. Side 6...Isolering.

Indholdsfortegnelse. Side 1...Indledning. Side 2...Tegninger. Side 3...Skema. Side 4...Slanger. Side 5...Slangeafruller. Side 6...Isolering. Jordvarme Indholdsfortegnelse Side 1......Indledning. Side 2......Tegninger. Side 3.....Skema. Side 4........Slanger. Side 5......Slangeafruller. Side 6......Isolering. Side 7......Manifold / Brønd. Side

Læs mere

Side 0 Ajourført 2002-10-10. Anneks E: Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør

Side 0 Ajourført 2002-10-10. Anneks E: Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør Side 0 Ajourført 20021010 : Kriterier for visuel bedømmelse af svejste plastrør Dette anneks har samme status som SBC 23. This anneks forms an integral part of SBC 23. Forord Kriterier for visuel bedømmelse

Læs mere

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner

Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune Retningslinjer for nedsivning af regnvand fra tage og befæstede arealer i faskiner Greve Kommune (Bilag til Spildevandsplan 2004-2008) 1 Faskiner Hvorfor nedsive regnvand? Nedsivning af regnvand

Læs mere

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger

ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL COBALCH Tætninger ORIGINAL LINK SEAL modul murtætning installeres hurtigt og nemt. Arkitekter, ingeniører, bygnings- og rørledningsfirmaer foretrækker fordelene ved den ORIGINALE LINK

Læs mere

PIPES FOR LIFE PIPELIFE SADDELGRENRØR. Saddelgrenrør. Saddelgrenrør til kloakrør

PIPES FOR LIFE PIPELIFE SADDELGRENRØR. Saddelgrenrør. Saddelgrenrør til kloakrør PIPES FOR LIFE PIPELIFE SADDELGRENRØR Saddelgrenrør Saddelgrenrør til kloakrør PIPES FOR LIFE PIPELIFE Saddelgrenrør til kloakrør Tilslutninger en fejlkilde Tilslutninger på eksisterende afløbsnet resulterer

Læs mere

Installationsvejledning til Q-Bic Plus

Installationsvejledning til Q-Bic Plus Installationsvejledning til Q-Bic Plus April 2015, version 6 1 Indholdsfortegnelse 1. Q-BIC PLUS 1.1. GENERELLE EGENSKABER 1.2. DELE 1.3. MÅL 1.4. HÅNDTERING OG AFSTABLING AF KASSETTER 2. INSTALLATIONSVEJLEDNING

Læs mere

Januar 2011. Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING. Providing Essentials

Januar 2011. Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING. Providing Essentials Januar 2011 Wafix PP AFLØBSSYSTEM I BYGNING Providing Essentials Produktegenskaber Wafix PP - komplet program til alle installationer Wafix er et unikt og komplet program med en optimal evne til at bortlede

Læs mere

MILJØ OG AFLØB Konstruktioner. rc-beton.dk

MILJØ OG AFLØB Konstruktioner. rc-beton.dk MILJØ OG AFLØB Konstruktioner rc-beton.dk RC BETON A/S ISO14001 certificeret som den eneste betonvareproducent i Danmark. Hos RC Beton har vi miljø overvejelserne med i alle aspekter af virksomheden, så

Læs mere

Sandwich paneler i plast

Sandwich paneler i plast Sandwich paneler i plast Sandwich panel Forskellige fremstillings teknikker anvendes til produktion af plast sandwichpaneler, b.la. højtryks sprøjtestøbning (1600, 1850, 3000 og 4000 tons lukketryk ),

Læs mere

TEGRA 425 brønde FLEKSIBEL PROJEKTERING NEM INSTALLATION. TIGRIS Solutions fjernvarmeløsninger

TEGRA 425 brønde FLEKSIBEL PROJEKTERING NEM INSTALLATION. TIGRIS Solutions fjernvarmeløsninger September December 2011 2007 TEGRA 425 brønde FLEKSIBEL PROJEKTERING NEM INSTALLATION TIGRIS Solutions fjernvarmeløsninger for Essentials TEGRA 425 brøndens fleksible tilslutninger giver mulighed for at

Læs mere

Monotec gabioner. - løsninger der bare holder. Inspiration Monteringsvejledning

Monotec gabioner. - løsninger der bare holder. Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning 1 Monotec Gabioner Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Princippet med brug af gitre, som sammenholdes med de specielle

Læs mere

INNOVATIV INFRASTRUKTUR

INNOVATIV INFRASTRUKTUR INNOVATIV INFRASTRUKTUR ViaCon blev etableret i 1986 i Sverige og Norge, med fokus på salg, projektering og fremstilling af korrugeret stålkonstruktioner. I dag omfatter ViaCon Group mere end 30 selskaber

Læs mere

Ängelholmsbild. Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner

Ängelholmsbild. Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner Ängelholmsbild Forlæng levetiden på dine betonkonstruktioner 2 Undgå korrosion og høje omkostninger Betonkonstruktioner som er udsat for aggressive væsker eller gasser bliver med tiden nedbrudt af korrosion

Læs mere

VIP SYSTEMET + + + Renderne leveres med 110 mm eller 160 mm afløb + Udløbsstuds skal bestilles særskilt

VIP SYSTEMET + + + Renderne leveres med 110 mm eller 160 mm afløb + Udløbsstuds skal bestilles særskilt VIP SYSTEMET Anvendes til 3 belastningsklasser i henhold til EN1433 VIP300 rende med en længde på 1, m og en dimension på 300 Fremstillet i robust HD-PE materiale Risten beskyttes af karmen, som sikrer

Læs mere

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND

6.3 Schlüter -DITRA-SOUND INNOVATION MED PROFIL 6.3 Schlüter -DITRA-SOUND G U L V U N D E L A G TRINLYDSISOLERING Anvendelse og funktion Schlüter -DITRA-SOUND er en trinlydsisolering til flisebelægninger fremstillet af kraftig

Læs mere

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013

RPM-K. Gældende fra: 25/5/2013 RPM-K Gældende fra: 25/5/2013 Volumenstrøms regulator RPM-K I. INDHOLD Nærværende tekniske specifikationer dækker flere modeller og størrelser af volumenstrøms regulatorer (herefter: regulatorer) under

Læs mere

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph

Fiberpakninger Top-sil-ML1, KLINGERsil, Statite, Top-graph Fiberpakninger TopsilML1, KLINGERsil, Statite, Topgraph DanmarkKLINGER KLINGER Danmark har siden 1848 været leverandør af ventiler, pakninger og tætninger. Vi er en del af KLINGERgruppen, som består af

Læs mere

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune

Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Retningslinier for udførelse af faskiner i Tårnby Kommune Side 1 Faskiner Hvorfor nedsive tagvand? Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges

Læs mere

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning.

Betonelement a s leverer og monterer efter aftale på byggepladsen. Angående montage se Betonelement a s' leverandørbrugsanvisning. Bærende rammer i levende byggeri Generelt Huldæk anvendes som etageadskillelse og tagdæk i bolig-, erhvervs- og industribyggeri. Huldæk kan også anvendes som vægelementer. Betonelement a s producerer forspændte

Læs mere

NYT. N r Kampgnetilbud på højvandslukke Undgå oversvømmelse! Tema: Faskinetanke

NYT. N r Kampgnetilbud på højvandslukke Undgå oversvømmelse! Tema: Faskinetanke VA NYT N r. 2 2 0 1 1 Kampgnetilbud på højvandslukke Undgå oversvømmelse! Tema: Faskinetanke SCAN-PLAST VA HOS SCAN-PLAST Scan-Plast udvikler og producerer kontinuerligt en lang række produkter, til vidt

Læs mere

19.0 Litteraturliste. ikke-almene vandforsyningsanlæg; Dansk standard DS 441:1989

19.0 Litteraturliste. ikke-almene vandforsyningsanlæg; Dansk standard DS 441:1989 Litteraturliste 647 19.0 Litteraturliste Faglitteratur Nedenstående liste giver en oversigt over litteratur, som vi har henvist eller refereret til samt anden relevant litteratur til Uponor teknisk håndbog.

Læs mere

Anvisning for Perstrup Tanken

Anvisning for Perstrup Tanken Perstrup Beton Industri A/S Anvisning for Perstrup Tanken Udgravning og tilfyldning Husk geoteknisk undersøgelse er påkrævet Bilag 1. Vurdering af jordbundsforhold 2. Skitse udgravning 3. Tolerancer 4.

Læs mere

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder

Inspiration Monteringsvejledning. Monotec gabioner - løsninger der bare holder Inspiration Monteringsvejledning Monotec gabioner - løsninger der bare holder Få mere inspiration på vores hjemmeside www.byggros.com under referencer Systemet Monotec sikrer optimalt resultat Hele princippet

Læs mere

Bøjninger og afgreninger i mejerirør

Bøjninger og afgreninger i mejerirør VVS-branchens efteruddannelse Bøjninger og afgreninger i mejerirør 100 Bøjninger og afgreninger i mejerirør Bøjninger og afgreninger i mejerirør Bøjninger Ved rørinstallationer i mejerirør forekommer det,

Læs mere

Rotationsstøbte pumpebrønde Installationsvejledning

Rotationsstøbte pumpebrønde Installationsvejledning Rotationsstøbte pumpebrønde Installationsvejledning BEMÆRK AT GARANTIEN BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES! 1.1 Konstruktion Watercares pumpebrønde er rotationsstøbte i middelsvært langliniært

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

Vejledning Sådan laver du en faskine

Vejledning Sådan laver du en faskine Natur og Miljø Vejledning Sådan laver du en faskine November 2011 1 Hvorfor er det en god ide at nedsive regnvand? Regnvand, som siver ned gennem jorden, bliver til grundvand, og vi henter vort drikkevand

Læs mere