Priser og betingelser Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Priser og betingelser 2010. Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser. www.fomo.dk"

Transkript

1 Priser og betingelser 2010 Her tegnes familiens bedste forsikringer til sydfynske priser

2 Hvad er FOMO FOMO er en forsikringsforening. Vi blev stiftet i 1963, med det formål, som forbruger, at spare forsikringsudgifter. FOMO er en selvstændig forsikringsforening med egne vedtægter og egen prispolitik. Udgangspunktet i FOMO s priser er hvad kan vi gøre det for og ikke hvad kan vi tjene på det, så vi er ikke som de andre. FOMO ejes af medlemmerne i fællesskab. Der afholdes generalforsamling i Svendborg hvert år i marts måned. Al henvendelse vedr. police- samt skades spørgsmål rettes direkte til FOMO. FOMO har en samarbejdsaftale med Tryg Vesta Forsikring A/S, Tryg Gruppeforsikring. Forsikringerne formidles af FOMO og tegnes i Tryg Gruppeforsikring. FOMO er omfattet af Lov om Forsikrings-formidling, og FOMO s virksomhed betegnes i loven som Forsikrings agentvirk somhed. Når du tegner forsikring i FOMO, accep terer du samtidig, at FOMO og Tryg må videregive oplysninger til og fra hinanden om dine forsikringsforhold. Indholdsfortegnelse Hvad er og hvad vil FOMO Bestyrelse, resultater og repræsentanter Bilforsikring, priser m.v Nye medlemmer Overskudsdeling Præmieklasser Selvrisiko Friskader og Bonusfriskader Når skaden er sket FOMO s tegningsområde Når bilen udskiftes Bil nr Forsikringerne tegnes i TrygVesta Forsikring A/S, Tryg Gruppeforsikring, med hvem FOMO samarbejder. Bilforsikring Villaforsikring Sommerhusforsikring Familieforsikring Pensionist familieforsikring Årsrejseforsikring Hvad vil FOMO FOMO s målsætning er i fællesskab at eta blere bil- og andre private forsikringer så nær kostpris som muligt. Autoulykkesforsikring Ulykkesforsikring Hunde- og knallertforsikring Samlerabat 10 % Daglig drift og service Redningspuljen Dansk Autohjælp Frontrudeskader Dansk Bilglas Fakta om valg af forsikring Det er os du møder i FOMO Kunderne deler overskuddet

3 Bestyrelsen Knud Fink Byvej 25 Gudbjerg, Sydfyn Formand Thomas Elnegaard Vindebyvej 10 Rudkøbing Næstformand Erik Pedersen Avernakøvej 27 B Svendborg Sekretær Jens Finsen Torvet 10, 1 Nyborg Svend Aage Nielsen Rørdrumsvej 19 Faaborg Henrik Tollund Odensevej 485 Kerteminde Carsten Mortensen Walkendorffsvej 36 Tved, Svendborg Overskud i FOMO gennem 25 år ,7% kr ,3% kr ,5% kr ,5% kr ,6% kr ,2% kr ,3% kr ,5% kr ,2% kr ,4% kr ,0% kr ,2% kr ,9% kr ,0% kr ,0% kr ,0% kr ,1% kr ,6% kr ,0% kr ,5% kr ,6% kr ,9% kr ,8% kr ,1% kr ,4% kr overskud udbetales marts 10 Repræsentanter Langeland Thomas Elnegaard Vindebyvej 10 Rudkøbing Tlf Mobil: Nyborg/Kerteminde Jens Finsen Torvet 10, 1. Nyborg Tlf.: Mobil: Faaborg Flemming Sørensen Hornelandevej 39 Faaborg Tlf.: Mobil: Midtfyn Palle Dobson Knudsen Gl. Ådalsvej 6 Dyrup, Odense SV Tlf.: Mobil:

4 Bilforsikring Nye medlemmer Du skal kunne dokumentere 3 års skadefri kørsel i egen dansk indregistreret bil, eller kørt i 5 år med højst 1 belastende skade. I FOMO deler vi risikoen Hele præmieindtægten går ind i en stor kasse. Alle udgifter til skader, statsafgifter, genforsikring, takseringer, administration tages fra denne kasse. Har du ingen belastende skade i et kalenderår, rykker du 1 trin frem hver den 1/1. Ved belastende skade rykker du 3 præmietrin tilbage det efterfølgende kalenderår. Ved udlån rykker du altid tilbage til præmie - klasse 1 i tilfælde af en belastende skade. Dette gælder dog ikke, når låner er ægtefælle/samlever med fælles bopæl. Skader i forbindelse med udlån Der sker fortsat mange skader, der er forårsaget af førere, som har lånt bilen af ejeren. Det kan være et dyrt udlån, hvis føreren, der! har lånt bilen, forårsager en belastende skade. Overskudsdeling Først skal der betales en forhøjet selvrisiko på kr., og samtidig rykker bilen ned i Giver året derefter overskud, deler alle præmietrin. medlemmerne dette ( se side 3 ). FOMO s Hvis præmietrin på uheldstidspunktet er Et eventuelt underskud ud over 25% dækkes af genforsikringen. mellem 7 og 11, rykkes ned i præmieklasse 1 på trin 4, hvilket vil betyde 1 år i en dyrere præmieklasse. Fra øvrige præmietrin rykkes 3 trin ned. Også skaderamte deltager i overskudsdelingen. Regulering af præmietrin sker hvert år pr. 1. januar. salg eller i øvrigt i varetægt, er ikke dækket af kaskoforsikringen. Kan det betale sig at kaskoforsikre? Dette spørgsmål bliver vi ofte stillet over for, og det er vanskeligt at besvare. Er man kaskoforsikret, sikrer man sig, at bilen kan repareres/erstattes straks, uanset skyld, dog med undtagelse af tilfælde, hvor der har været spiritus indblandet. I disse tilfælde afventer vi altid en politirapport. Endvidere er reglerne om, at en bil er totalskadet, når en reparation overstiger 75 % af bilens værdi, også af betydning. tegningsområde! Genforsikring og administration 17 % af præmien anvendes til genforsikring, der foruden underskudsgaranti dækker alle enkeltskader med beløb, der overstiger kr Denne sum er indeksreguleret. 7½ % af præmien anvendes til administration. Friskader Brand, tyveri af aflåst bil, skader efter nedstyrtede genstande samt glasskader betragtes som friskader uden ændring af præmietrin. Dog er der en selvrisiko på 500 kr. ved glasskader, når der sker en udskiftning, men ingen selvrisiko ved rude reparationer.! Den FOMO har kun 2 præmieklasser Du kan få din bil forsikret til normalpræmie, når du har kørt skadefrit i egen bil i 3 år. Det kalder vi præmietrin 1-4 i præmieklasse 1. Som medlem i FOMO belønnes du med 40 % rabat på prisen, når du har kørt skade frit i 3 år efter optagelsen, eller når du har kørt skadefrit i mindst 5 år før optagelsen. Det kalder vi præmietrin 5-11 i præmie klasse 2. Danmarks laveste selvrisiko FOMO har Danmarks laveste selvrisiko. er kun på 500 kr. Bonusfriskader Har du kørt skadefrit i 3 år i præmieklasse 2, belønnes du yderligere med bonusfriskade. Det betyder, at du ikke mister rabatten ved den første belastende skade. Når skaden er sket Kommer du ud for en skade, hvor der er en modpart, så er nummerpladen den bedste oplysning. Når vi har den, kan vi selv finde de resterende oplysninger om modparten. Har du kaskoforsikring på din bil, skal skaden altid anmeldes til os. Når bilen er på værksted eller sat til salg Skade på eller tyveri af bilen, mens denne er overladt til værksted, reparatør, forhandler og andre, som har bilen til reparation, service, FOMO er en lokal forening og opererer med bilforsikringer i det mørkegrønne område på Fyn, vist ovenover. Det være sig i postnumrene: 5290, 5300, 5330, 5350, 5370, 5380, 5390, 5540, 5550, 5600, 5610, 5620, 5642, 5672, 5683, 5700, 5750, 5762, 5771, 5772, 5792, 5800, 5853, 5854, 5856, 5863, 5871, 5874, 5881, 5882, 5883, 5884, 5892, 5900, 5932, 5935, 5953, 5960, 5970, FOMO s motto: Hvad kan vi gøre det for? - Ikke hvad kan vi tjene på det? 4

5 Når bilen udskiftes Har du kaskoforsikring på din bil, overføres denne til den nye bil, således at den er kaskoforsikret med omgående virkning. Forsikringen på den udskiftede bil fortsætter i 3 uger efter at ejerskiftet er sket se evt. afsnit om bil på værksted/salg. Det er vigtigt, at du oplyser forhandleren om dit policenummer, da det skal anføres på forsikringsbeviset, som skal bruges ved omregistreringen. Bil nr. 2 Vil du anskaffe en ekstra bil, skal du altid kontakte FOMO først, da vi bl.a. skal vide, hvem der skal køre i denne bil. FOMO kan ikke forsikre biler, som andre ejer, eller biler til andres brug. Skal du på ferie i udlandet? Husk: SOS kort, hvis bilen er kaskoforsikret. Grønt kort til de lande, hvor dette kræves. Disse kort kan bestilles i FOMO. Husk at bestille kortene i god tid Det er billigst at betale rettidigt Det er en god idé at tilmelde dine betalinger til PBS via dit pengeinstitut, så glemmer du ikke at få indbetalt til tiden. Tilbagebetaling af indskud Medlemmer, der ikke mere har autoforsikring og ikke senere ønsker dette, kan få tilbagebetalt sit indskud på 100 kr., dog tidligst ved afslutning af det relevante skadeår. Tilbagebetaling af indskud sker ved henvendelse til FOMO på tlf. nr Husk at opgive dit medlemsnummer samt bank kontonummer. Hvad dækker FOMO Bilforsikring? Lovpligtig ansvar overfor andre end dig selv. Kaskoforsikring for skader på din egen bil efter forsikringsbetingelserne. Friskader ved brand, tyveri af aflåst bil og nedstyrtende genstande SOS dækning ved kørsel i udlandet, når der er tegnet kaskoforsikring. Campingvognsforsikring Ansvarsforsikring påhviler bilen. Kaskoforsikring. Se nedenstående skema. Indboforsikring i Campingvogn: Se nedenstående skema. Teltvogn Kaskoforsikring: Se nedenstående skema. Forskudspriser FOMO Bilforsikringer 2010 Priserne er gældende for kaskoforsikringssum op til kr incl. tilbehør og udstyr til bilen. Præmieklasse 1 Min. 3 års skadefri kørsel Normal pris Alle priser er incl. trækkrog Selvrisiko kr. 500 Selvrisiko ved udlån kr Præmieklasse 2 Min. 5 års skadefri kørsel Rabatklasse 40% rabat 1/4 årlig 1/2 årlig 1/1 årlig Bilens 1/4 årlig 1/2 årlig 1/1 årlig egenvægt Ansvar Campingvogn kasko 1546 For værdier mellem og er der tillæg Max. værdi til prisen. Selvrisiko 500 v/udlån Teltvogn kasko 905 Selvrisiko 500 v/udlån Stationær campingvogn 1002 For værdier mellem og er der tillæg til prisen. Selvrisiko 500. Redningspulje 240 Indboforsikring 1162 Dækningssum Selvrisiko 200 i campingv. OBS! Ved flytning til andre landsdele kan priserne være højere end de ovenfor anførte. Vi forsikrer ikke amerikanske biler, sportsvogne, erhvervsbiler, muskel og andre specialbiler. Er du i tvivl spørg i FOMO! Foreningskontingent er kr. 4,00 pr. måned. Det koster kr. 100,- i indskud for at blive medlem i FOMO. Miljøafgift kr. 60 skal tillægges ovennævnte priser. 5

6 Villaforsikring Vores forsikring kan tegnes for villaer med hårdt tag i 1 eller flere plan. Erhvervsejendomme, etageejendomme, huse med stråtag og landbrugsejendomme forsikres ikke. Hvordan finder du din pris? Når du skal finde prisen for din villa forsikring, skal du benytte boligarealet. Boligarealet er samlet boligareal med tillæg af kælder godkendt til beboelse samt udestuer. Garage, carport, udhus o. lign. op til 75 m 2 skal ikke medregnes. Dernæst er prisens størrelse afhængig af, om du ønsker en rabatgivende selvrisiko på kr ,- eller ikke. Rubrikkerne viser herefter hvad prisen er, afhængig af, hvilken dækning du ønsker. For huse med boligareal over 325 m 2 gælder særlige prissatser. Forsikringen kan bestå af: 1. Bygningsbrand (lovkrav) 2. Bygningskasko, som er skader v. storm, vand, tyveri, hærværk, ruder, wc-kummer, håndvaske, badekar, ansvar og anden pludselig skade. 3. Insekt- og svampeangreb samt rådskader. 4. Skader på skjulte rør og kabler, nedgravet eller monteret i væg o.l. 5. Eller stikledningsforsikring alene til skel. 6. Retshjælp. Selvrisiko 10 %, mindst kr ,-. 7. Selvrisiko ved rådskader, rørskader samt anden pludselig skade kr ,- dog er der kun selvrisiko på rør, hvis disse er over 20 år. Vil du vide mere om hvad din forsikring dækker, kan du rekvirere vore forsikringsbetingelser. Årlig pris for Villaforsikring Dækning - Areal Bygningsbrand Bygningskasko Insekt og svamp Udv. Rørskade Årlig pris Selvrisiko kr Dækning - Areal Bygningsbrand Bygningskasko Insekt og svamp Udv. Rørskade Årlig pris Selvrisiko kr Stikledning alene kr. 221 uanset areal. Samme pris med og uden selvrisiko. Vi oplyser gerne pris på boligareal over 325 m 2 Sommerhusforsikring 1. Bygningsbrand. 2. Bygningskasko incl. rørskade. 3. Svamp-, insektangreb og rådskader. 4. Indbo i sommerhus. 5. Retshjælp. Selvrisiko 10%, mindst kr ,- Sammensætningen af forsikringen er efter eget valg samt godkendelse. Årlig pris for Sommerhusforsikring Bebygget m Bygningsbrand Bygningskasko Insekt & svamp Indbo kr Total Selvrisiko kr Ikke kolonihavehuse og huse med stråtag 6

7 Familieforsikring Hvad dækker forsikringen: Skader på indbo ved brand, vand, tyveri m.v. Privatansvar for personskader og tingskader. Dækning af rejsegods og privatansvar ved rejser til udlandet. Retshjælpsforsikring og psykologisk krisehjælp. Opmagasinering af indbogenstande. Haveredskaber på max. 25 HK. Kajakker, windsurfere, småbåde og lign. med max. 25HK påhængsmotor. Dækning ved færdselsuheld (tøj og briller). Ægtefælle/samlever på plejehjem. Vort tegningsområde fremgår på side 4. Mulighed for tilvalg af: Glas og sanitetsforsikring. Dækning for guld og sølv m.v. på 15% af forsikringssummen kan forhøjes. Dækning af pludselig skade på indbogenstande. Udvidet dækning for bygningsdele. Udvidet cykeldækning ingen max. forsikringssum. Højere forsikringssum. Familieforsikring Pensionist fyldt 59 år Familieforsikring Pensionist: Kan tegnes af personer der er fyldt 59 år. Dækning som nævnt ved Familieforsikring. Årsrejseforsikring Verden Årsrejseforsikringen Verden: Dækker hele året på rejse overalt i verden. Forsikringen dækker forsikrede og dennes husstand. Hver rejse kan vare op til 60 dage. Kan suppleres med afbestil lings forsikring som helårlig tilvalgsdækning. Rejsegaranti er automatisk omfattet af forsikringen. Årsrejseforsikringen Verden dækker ikke: Deltagelse i ekspeditioner og professionel sport. Udgifter til advokatbistand samt anden rådgivning er ikke dækket. Årsrejseforsikring kan også oprettes for dækning kun i Europa. Dækningsområde Postnummer 5700 og 5800 Øvrige postnumre i vort tegningsområde Dækningssum u.selvrisiko selvrisiko u.selvrisiko selvrisiko incl. el-skadedækning kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Tilvalgsforsikringer: Glasforsikring Sanitetsforsikring Udv. Cykeldækning Udv. Forsikring (pludselig skade) Selvrisiko kr Forsikringen dækker ikke hvis du bor under stråtag. Dækningsområde Postnummer 5700 og 5800 Øvrige postnumre i vort tegningsområde Dækningssum u.selvrisiko selvrisiko u.selvrisiko selvrisiko incl. el-skadedækning kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Tilvalgsforsikringer: Glasforsikring Sanitetsforsikring Udvidet cykeldækning Udv. Forsikring (pludselig skade) Selvrisiko kr Forsikringen dækker ikke hvis du bor under stråtag. europa Verden Årsrejse Garanti Afbestilling I alt Prisen forudsætter, at du har tegnet en Familieforsikring i FOMO. 7

8 Auto- Ulykkesforsikring Dækker ved personulykkestilfælde, der indtræffer ved anvendelse af bilen, uanset om der ydes erstatning fra anden side. Omfatter fører og passagerer indtil 6 personer - uanset, hvem de er. Type A-B eller C. Sum v/død v/ Pris invaliditet A B C Gælder for indtil 6 personer i bilen Fritids- Ulykkesforsikring Dækker for skader, der sker i fritiden. Summer kan fastsættes efter ønske. For hver kr sum v/død v/invaliditet Summer vælges efter behov u/59 år o/59 år Heltids- Ulykkesforsikring Forsikringen dækker hele døgnet, men prisen afhænger af fareklasse. Ring til FOMO og få oplyst fareklasse. Ulykkesforsikringerne dækker i hele Norden, Færøerne og Grønland samt på rejser i resten af verden under ophold indtil 1 års varighed. For hver kr. sum v/død v/invaliditet Summer vælges efter behov u/59 år o/59 år Fareklasse Fareklasse Fareklasse Fareklasse Fareklasse Fareklasse Tillæg til ulykkesforsikring Behandlingsudgifter 48 Tandskadedækning 131 Tillæg farlig sport pr. kr Tillæg MC-dækning pr. kr Tillæg MC død pr. kr Tandskade- og behandlingsudgifter hos fysio terapeut eller kiropraktor dækkes i det omfang, de ikke betales på anden vis, f.eks. af den offentlige sygesikring eller af en arbejdsskadeforsikring. Børne- Ulykkesforsikring Ulykkesforsikring kan tegnes for et eller flere børn under 18 år - enten som tillæg på forældrenes forsikring, eller på selvstændig forsikring. Tandskade- og behandlingsudgifter efter regning. For hver kr. sum v/død v/invaliditet Summer vælges efter behov alle børn u/18 år Invaliditet pr. kr Behandlingsudgifter 48 Tandskadedækning 200 Sum ved død kr Gratis 8

9 Hundeansvarsforsikring Lovpligtigt ansvar 346 Udvidet dækning 549 Forsikringen er lovpligtig i henhold til hundeloven, og dækker de skader hunden forvolder på andre. Der kan forsikres mere end 1 hund på policen, og den kan udvides, så den dækker under hundetræning, deltagelse i udstillinger og arrangementer. Knallertforsikring - kun ansvar Knallert»30«incl. Statsafgift kr Knallert»45«incl. Statsafgift kr Forsikringerne dækker lovpligtig ansvarsforsikring. Samlerabat på 10% bliver til penge Har du mindst 3 forsikringer udover motor- og campingvognsforsikringer - i FOMO, så får du 10 % rabat, som fratrækkes prisen. Rabatten mistes ikke på grund af skade, så det betaler sig at samle det hele i FOMO. Det ydes ikke rabat på rejseforsikringer. Daglig drift og service FOMO s kontor er åbent mandag til fredag fra kl til 16.00, og her foregår behandlingen af næsten alle police- og skadesager, hvorfor alle henvendelser vedr. disse bedes rettet til FOMO i Svendborg. Det er den korteste vej til hurtig behandling. Ekspeditionen Ekspeditionen ledes af exam. assurandør Erik Pedersen, der sammen med vore øvrige medarbejdere hjælper og vejleder i alle forsikringsforhold. De hjælper også med at udfylde de nødvendige blanketter og dokumenter. Vort motto er: God service i nærbutikken FOMO. Skadebehandlingen Skadeafdelingen ledes af Bettina Thorslund. Skadeafdelingen behandler de fleste skadesager, således at vi også her hylder prin cippet med at være tæt på vore kunder. De sørger også for betaling af regninger og erstatninger, så ingen skal vente længere end højest nødvendigt på deres tilgodehavender. Det fremmer ekspeditionen af sagerne, når der foreligger gode oplysende skadeanmeldelser med så gode dokumentationer for erstatningskrav som muligt. Husk at sende skadeanmeldelserne direkte til FOMO i Svendborg. Det fremmer behandlingen af sagen. Taksationer: Biler FOMO benytter Tryg s taksatorer. Her i det Sydfynske område er det Finn Starup, der takserer FOMO s skader. Mange taksationer foregår i dag på den måde, at værkstedet tager fotos af skaden på bilen samt udarbejder en taksationsrapport, der fortæller, hvad det koster at udbedre skaden. Dette materiale sendes digitalt til taksator, der vurderer materialet, og er det i orden, giver han værkstedet tilladelse til at gå i gang med arbejdet. Denne ordning praktiseres dog kun, når der er tale om mindre skader. Taksationer: Bygninger og indbo Her benytter vi taksatorer, der er ansat i Tryg. De tilkaldes af FOMO, når vi har modtaget skadeanmeldelserne her på kontoret. Taksatorerne besigtiger endvidere bygninger for vurdering af, om vi kan overtage forsikringen af disse. Policer og priser Såfremt du har spørgsmål til det fremsendte materiale, vil du altid kunne få svar ved at rette henvendelse til FOMO på tlf FOMO på nettet FOMO har sin egen hjemmeside. Besøg os på: eller mail til: 9

10 Redningspuljen Redningspuljen dækker nødvendige udgifter til redningskøretøj i Danmark, når du under kørsel med din bil kommer i en nødsituation, og der ikke er erstatning fra anden side. Redningspuljen refunderer også udgifter til tog eller anden befordring i samme prisklasse, for passagererne i bilen, hvis disse ikke kan være med i redningskøretøjet. Alle medlemmer får tilsendt et legitimationsbevis, som bedes opbevaret i bilen. Der er ingen selvrisiko i Redningspuljen. Kontingentet er i år 2010 kr. 20,- pr. måned, eller kr. 240,- for et helt år. Nye medlemmer opkræves kun kontingent fra den dato, hvor medlemsskabet træder i kraft. Dansk Bilglas Reparation af stenslag! 7 ud af 10 stenslag i frontruden kan repareres. En reparation koster typisk kr., men er gratis for dig. Vi reparerer din rude på et af vores 37 værksteder landet over - eller på din arbejdsplads eller hvor du måtte ønske det. En udskiftning af bilruden nemt kan løbe op i ca kr. og udløser en selvrisiko på 500 kr. Ordningen gælder kun for biler med kasko forsikring. De fleste ruder indgår i dag som del af bilens konstruktion og sikkerhed, hvorfor det kræver indgående specialviden og høj faglig kompetence at udskifte autoglas. Hos Dansk Bilglas udskifter vi ruder efter bilfabrikkernes sikkerhedsforskrifter og med garanti for tæthed. Kig ind på vores lokale værksteder i Svend borg og Odense eller ring til FOMO s glas service på tlf w w w.bilglas.dk 10 Du kan blive medlem ved at ringe til FOMO på tlf eller send os en på

11 FAKTA om valg af forsikringer Det kan være svært som forbruger at vælge de rette forsikringer og det rigtige forsikringsselskab. Til forsikringer er ofte knyttet omfattende betingelser, og ethvert selskab med respekt for sig selv vil naturligvis fremhæve egne produkter og dyder som de bedste på markedet. Så valget er ikke altid ligetil. Tag udgangspunkt i dine behov Det er en god idé at tage udgangspunkt i dine behov for økonomisk tryghed, når du skal vælge forsikring og forsikringsselskab. Hvilke ting, indbo, ejendom, bil m.v. der skal forsikres og til hvilken værdi? Og hvad med ulykkesforsikring? Hvordan ser økonomien ud, hvis du eller et familiemedlem kommer alvorligt til skade? Sæt dig ind i vilkårene Ved tegning af forsikring indgår du en aftale med TrygVesta Forsikring A/S. Dækningen på din forsikring fremgår af policen og forsikringsbetingelserne. I tilfælde af skader, er det de fuldstændige forsikringsbetingelser, der gælder. I forbindelse med at aftalen indgås, har du krav på at få udleveret forsikringsbetingelserne. Det er en god idé at få læst betingelserne inden aftalens indgåelse, så du er klar over, hvilke ydelser forsikringen indeholder. Vær f. eks. opmærksom på, om forsikringen indeholder selvrisiko. Det kan ofte være et middel til at reducere prisen, men opfylder måske ikke dine forsikringsbehov. Dobbeltdækning Når du tegner tingforsikringer, fx indbo-, villa- eller bilforsikring, skal du være opmærksom på, at visse skader kan være dækket af en anden forsikring eller af et evt. serviceabonnement. Skader på glas, kummer og hårde hvidevarer kan være dækket på en indboforsikring, men også på en villaforsikring eller på en udlejers bygningsforsikring. Rejse- og afbestillingsforsikring kan være inkluderet i den ferierejse, du har købt. Som hovedregel kan du kun modtage erstatning fra én forsikring. På personforsikringer, ulykkes-, livs- og pensionsforsikringer og evt. også fra den offentlige sygesikring kan der ved samme skade være mulighed for udbetaling fra andre personforsikringer. Fx. kan dækning for personskader både være dækket af en rejseforsikring, ulykkesforsikring og en livs- og pensionsforsikring. Hvis skaden sker Har du været ude for en skade, skal du hurtigst muligt anmelde den til selskabet. Det kan ske ved at ringe til os på tlf , eller du kan rekvirere skadeanmeldelse på Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34 i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er 14 dage. Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen fx skrevet under på kontrakten. Du har efter forsikringsaftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og forsikringsydelsen. Fortrydel sesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (fx på papir eller ). Hvis du fx afgiver din bestilling mandag den 1. og også har fået de nævnte oplysninger, har du frist til og med mandag den 15. Har du først fået oplysningerne senere, fx. onsdag den 3., har du frist til og med onsdag den 17. Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag, kan du vente til den følgende hverdag. Vi gør opmærksom på, at for bygningsbrandforsikringer er fortrydelsesretten begrænset af Lov om finansiel virksomhed 60, således at fortrydelse er betinget af, at forsikringstager inden for 14-dagesfristen dokumenterer, at bygningsbrandforsikring er tegnet i andet selskab med tilbagevirkende kraft. Hvordan fortryder du? Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette selskabet om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt fx pr. brev eller skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du fx sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen. Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til: FOMO Odensevej 8A 5700 Svendborg. Hvis du fortryder Ønsker du at udnytte din fortrydelsesret, kan FOMO ved fjernsalg* fastholde kravet på præmien bortset fra de første 14 dage. Præmien beregnes på grundlag af den oprindeligt indgåede aftale og beregnes forholdsmæssigt. *Der er tale om fjernsalg, når aftalen indgås uden parterne mødes fysisk. Forsikringsbetingelserne I forsikringsbetingelserne kan du læse mere om bl.a., hvornår forsikringen kan opsiges, forsikringsaftalens løbetid og eventuelle muligheder for fornyelse, samt forsikringens dækningsomfang. Provision FOMO modtager provision for formidling af forsikringen. (Ved henvendelse til FOMO kan du få oplyst provisionens størrelse.) Rådgivning Ring til os på tlf eller kom ind på vort kontor i Svendborg eller kontakt en af vore repræsentanter, hvis du ønsker vejledning og rådgivning. Her kan du også rekvirere forsikringsbetingelser for de forsikringer, som du overvejer at tegne. Kig ind på www. fomo.dk. Det er vores hjemmeside. Her kan du få et overblik over vore produkter m.v. Tilsyn og garantifond TrygVesta Forsikring A/S, Tryg Gruppeforsikring er underlagt tilsyn af Finanstilsynet, og er tilsluttet Garantifonden for skadeforsikringsselskaber. Forsikringsagentregister FOMO har indgået en aftale med TrygVesta Forsikring A/S om at formidle forsikringsprodukter. FOMO er derfor optaget i TrygVesta Forsikring A/S forsikringsagentregister. Du kan læse mere om dette på Klagemuligheder Er du ikke tilfreds med behandlingen af din forsikringssag, kan du klage til os. Hvis du efter din henvendelse til os stadig ikke er tilfreds, kan du kontakte Kvalitets afdelingen, som er Trygs klageansvarlige afdeling: Adressen er: Tryg Postkode J22 Klausdalsbrovej Ballerup Tlf Fører henvendelsen til Kvalitetsafdelingen ikke til et tilfredsstillende resultat, kan du klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem kl www. ankeforsikring.dk En klage til Ankenævnet skal indsendes på et specielt skema, som du kan få i Trygs Kvalitetsafdeling eller hos Ankenævnet. Det koster et mindre gebyr. Hvis tvister om forsikringsaftalen bringes for retten, afgøres disse efter dansk ret ved danske domstole og efter retsplejelovens regler om værneting. 11

12 Odensevej 8A 5700 Svendborg Tlf Fax Åbningstider: Mandag - fredag kl Det er os du møder i Fomo Preben Juhl Rasmussen Bettina Thorslund Erik Pedersen Direktør Skadechef Exam. assurandør Susanne Storm Annie Sommer Larsen Susanne Bogetoft Tina Nytofte Jette Hald Vivian Ramsdahl Kunderådgiver Kunderådgiver Kunderådgiver Kunderådgiver Skadebehandler Regnskab Finn Starup Thomas Elnegaard Jens Finsen Flemming Sørensen Palle Dobson Knudsen Repræsentant på Langeland Repræsentant i Nyborg og Kerteminde Repræsentant i Faaborg Repræsentant på Midtfyn Taksator Kunderne deler overskuddet Alle vore medlemmer deler overskuddet fra sidste år. Den sidste check var på kr ,FOMO har haft overskud hvert år siden Det er selvfølgelig noget der skaber glæde hos alle. Skadesramte får også glæde af overskuddet.

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Prisliste 01.01.2007 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2007 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? liste 01.01.2007 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 1 er 01.01.2007 oversigten omfatter helårlige 2007-priser. erne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik

Læs mere

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks

Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar Sælgeransvar pris kr Indeks Danbolig Stenløse/Ølstykke A/S 10. januar 2017 Stenløse Egedal Centret 25 3660 Stenløse Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: pris

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

Prisliste 01.01.2012. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af

Prisliste 01.01.2012. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret

Tryg Dækforsikring. Fortrydelsesret Tryg Dækforsikring Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af forsikringsbeviset og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder desuden dansk lovgivning, herunder Lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Prisliste 01.01.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 2 Priser 01.01.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark?

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Prisliste 01.01.2014 02 Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Ønsker du at se priser og info på studieforsikringen, kan du finde dette på www.pharmadanmark.dk 2 Priser 01.01.2014

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Prisliste 01.01.2010 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen?

Prisliste 01.01.2010 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? Prisliste 01.01.2010 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Inseminørforeningen? 1 Priser 01.01.2010 Prisoversigten omfatter helårlige 2010-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af

Prisliste 01.01.2012 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Prisliste 01.01.2012 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af 2 Priser 01.01.2012 Prisoversigten omfatter helårlige 2012-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik offentliggjorte

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Akademisk Arkitektforening? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert

Læs mere

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister

Bilforsikring 2012. Billigere bilforsikring til gode bilister Bilforsikring 2012 Billigere bilforsikring til gode bilister Overskud er Velkommen til GF og forsikring med overskud Hos GF er vi ikke som de andre. Vi vil kun forsikre gode bilister i fornuftige biler,

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Akademisk Arkitektforening? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år med det

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Prisliste 01.07.2014. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening?

Prisliste 01.07.2014. Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening? Prisliste 01.07.2014 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Den Danske Dyrlægeforening? Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

50UNIK FAMILIEFORSIKRING

50UNIK FAMILIEFORSIKRING PRIVAT 50UNIK FAMILIEFORSIKRING Indbo- og ansvarsforsikring til dig over 50 år 01 1 Privat HVAD ER EN 50UNIK FAMILIEFORSIKRING? Hvem er dækket? 50unik Familieforsikring er en indbo- og ansvarsforsikring,

Læs mere

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009

Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr gældende fra 1. oktober 2009 Udvidet Forsikring Radio/TV Forsikringsbetingelser nr. 646-10 gældende fra 1. oktober 2009 Fortrydelsesret Fortrydelsesretten gælder alene for private forbrugerforsikringer. Du har ret til at fortryde

Læs mere

FORSIKRING FORSIKRING FORS

FORSIKRING FORSIKRING FORS ORSIKRIN 08.2009 KRING KRING FORS ORSIKRIN IKRING KRING IKRING ENDDA MED 0,- kr. I SELVRISIKO KRING KRING KRING Studieforsikring & studiekonto DU KAN TEGNE DANMARKS FORMENTLIG BILLIGSTE OG BEDST DÆKKENDE

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i Jordbrugsakademikerne JA?

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i Jordbrugsakademikerne JA? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i Jordbrugsakademikerne JA? 2 Priser 01.01.2015 Prisoversigten omfatter helårlige 2015-priser. Priserne reguleres hvert år med det

Læs mere

Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger?

Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer af Tandlægernes Tryghedsordninger? Tandlægernes Tryghedsordninger Svanemøllevej 85 2900 Hellerup Telefon 39 46 00 80 Email: web@tryghedsordningerne.dk

Læs mere

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD?

Prisliste 01.01.2015 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? 2 Priser 01.01.2015 Prisoversigten omfatter helårlige 2015-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik

Læs mere

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark?

Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Prisliste 01.01.2013 02 Hvad koster øvrige forsikringer for studerende i Pharmadanmark? Ønsker du at se priser og info på studieforsikringen, kan du finde dette på www.pharmadanmark.dk Priser 01.01.2013

Læs mere

Prisliste 01.01.2013. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af

Prisliste 01.01.2013. Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af Prisliste 01.01.2013 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for pensionerede medlemmer af 2 Priser 01.01.2013 Prisoversigten omfatter helårlige 2013-præmier. Præmierne reguleres hvert år med det af Danmarks

Læs mere

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger?

Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Prisliste 01.01.2015 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for studerende medlemmer af Jordbrugsakademikerne og tilknyttede studenterforeninger? Foreningen af Naturressourcestuderende (FN) Foreningen af Landskabsarkitektstuderende

Læs mere

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks

danbolig 3. februar 2017 Husforsikring årlig pris kr Indeks danbolig Nørre Alslev Nr Alslev Langgade 11 B 4840 Nørre Alslev Tilbud om forsikring På baggrund af dine oplysninger følger her tilbud på den forsikring, du har efterspurgt: forsikring årlig pris 2.228

Læs mere

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD?

Prisliste 01.07.2014 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? Prisliste 01.07.2014 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i HOD? 2 Priser 01.07.2014 Prisoversigten omfatter helårlige 2014-priser. Priserne reguleres hvert år med det af Danmarks Statistik

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Vilkår for tophjælp fritidshus

Vilkår for tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 Vilkår for tophjælp fritidshus - en del af Topdanmark Danske Forsikring A/S Vilkår for Tophjælp fritidshus DF20003-4 Oktober 2015 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

Fri og fuldt forsikret

Fri og fuldt forsikret Fri og fuldt forsikret en fast del af leasingydelsen Når du privatleaser en bil, har du brug for en lovpligtig ansvarsforsikring og en kaskoforsikring præcis som til en privatejet bil. Hos os får du en

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING TIL LEJLIGHEDER VERSION 2541002 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Generelle betingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-17 Side 5 Fortrydelsesret

Læs mere

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION

SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION SÆLGERANSVARSFORSIKRING VERSION 2432008 Forsikringsvilkår af januar 2017 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-11 Side 4 Sælgeransvarsdækning Afsnit 12-16 Side 5 Fortrydelsesret 2 Vilkår

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Prisliste 01.01.2013 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i Den Danske Dyrlægeforening?

Prisliste 01.01.2013 02. Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i Den Danske Dyrlægeforening? Prisliste 01.01.2013 02 Hvad koster en Gruppeforsikring for medlemmer i Den Danske Dyrlægeforening? 2 Priser 01.01.2013 Prisoversigten omfatter helårlige 2013-priser. Priserne reguleres hvert år med det

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1

Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 GLASFORSIKRING OG LÅNEBIL Betingelsesnummer: ABD Tryghedspakke 1.1 MONDUX ASSURANCE AGENTUR A/S 1 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde dit køb af private forsikringer, men vilkårene afhænger af hvordan

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe?

Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? Indboforsikring med ekstra god dækning for 994 kr. - kan det passe? gør det enkelt Ja! HK har forhandlet en ny indboforsikring hjem hos Alka: HK+ Forbunds Familieforsikring til 994 kr. HK+ Forbunds Familieforsikring

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Dit liv. Dine forsikringer

Dit liv. Dine forsikringer Dit liv. Dine forsikringer a Velkommen codan.dk 2 Alle mennesker er forskellige. Derfor har vi brug for forskellige forsikringer. Hos os sammensætter du selv dine forsikringer, så de passer til, hvem du

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Charlottenlundvej 29 8620 Kjellerup EDC Mæglergruppen ApS Dato: 28.02.2015 Sagsnr.: 89000897 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Charlottenlundvej 29, 8620 Kjellerup Ejerskifteforsikring Dækker

Læs mere

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst førerpladsforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 Juli 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS

Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Højbjerg Huse 12 8840 Rødkærsbro EDC Mæglergruppen ApS Dato: 04.11.2014 Sagsnr.: 89000890 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Højbjerg Huse 12, 8840 Rødkærsbro Ejerskifteforsikring Dækker skjulte

Læs mere

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser

Flytteforsikring. Forsikringsbetingelser Flytteforsikring Forsikringsbetingelser 2138 7794673 Gælder fra september 2015 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Fortrydelsesret Side 5 Kontakt Gjensidige Forsikring Servicecenter

Læs mere

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012

Fakta om Tryg Senior. Fordele for alle, der er med i Tryg Senior. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Fakta om Tryg Senior Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2

FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 PRIVAT FAMILIENS BASISFORSIKRING 2 Indbo- og ansvarsforsikring 01 1 Privat FÅ SIKRET DINE VÆRDIER Så du og din familie får dækket jeres behov For de fleste mennesker er ubehagelige overraskelser ikke noget,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION)

FORSIKRINGSBETINGELSER. for. FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) FORSIKRINGSBETINGELSER for FRIVILLIG GRUPPELIVSFORSIKRING (fsp) i AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB (AP PENSION) INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning til forsikringsbetingelserne 1 Indtrædelse 2 Udbetaling

Læs mere

Ansvar, kasko inkl. reparation af stenslag, afleveringskasko. Fastpræmie

Ansvar, kasko inkl. reparation af stenslag, afleveringskasko. Fastpræmie Priseksempel Nedenfor kan du se et eksempel på, hvad prisen er ved forsikring af en Mercedes A 180 d gennem Mercedes-Benz Forsikring. Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte Mercedes-Benz Forsikring

Læs mere

Privatforsikringer til attraktive priser

Privatforsikringer til attraktive priser 1 Privatforsikringer til attraktive priser 0 kr. for ind 3 må ne iv fag idual ders for istis eni ng k 2 Privatforsikringer til attraktive priser Business Danmark tilbyder i samarbejde med Mondux Assurance

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring Forsikringsbetingelser 2432008 Gælder fra maj 2012 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3. Fortrydelsesret Side

Læs mere

Fakta om Tryg Familie

Fakta om Tryg Familie Fakta om Tryg Familie Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring ændrer sig gennem hele livet.

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Ud i livet. - med gode kort på hånden

Ud i livet. - med gode kort på hånden I n d b o f o r s i k r i n g U l y k k e s f o r s i k r i n g Å r s r e j s e f o r s i k r i n g Ud i livet - med gode kort på hånden Ud i livet Når du springer ud i livet og flytter hjemmefra skal

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg

Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg Hvis du mister din faste indtægt hvad så? ØkonomiSikring er tryghed, hvis du mister dit job eller bliver syg ØkonomiSikring er tryghed i hverdagen Når du er medlem af en A-kasse, får du kun ca. 17.000

Læs mere

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan

PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN. Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan PRIVAT VELKOMMEN HOS CODAN Praktiske oplysninger om at være kunde i Codan 2 Privat HOS CODAN ER VI ALTID KLAR TIL AT BRINGE DIG VIDERE Ideen med forsikringer er, at man kan leve sit liv og gøre de ting,

Læs mere

Nyttig information 2015

Nyttig information 2015 Nyttig information 2015 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Indledning... 4 rivatforsikringer

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

Fakta om Tryg Ung. Fordele for alle, der er med i Tryg Ung. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012

Fakta om Tryg Ung. Fordele for alle, der er med i Tryg Ung. Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Fakta om Tryg Ung Dette faktablad er gældende fra 12. november 2012 Det handler om at være tryg, og en del af det er at være godt forsikret. Men dit behov for forsikring æn drer sig gennem hele livet.

Læs mere

Fakta om Nordea Tryg Plus

Fakta om Nordea Tryg Plus Fakta om Jo flere forsikringer, desto flere fordele Som Nordeakunde har du mulighed for særligt fordelagtige priser og fordele på dine private forsikringer, når du køber dem gennem Nordea. Udgangspunktet

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT

FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT FORSIKRINGSBETINGELSER BILFORSIKRING PRIVAT Indholdsfortegnelse Forsikringens omfang 1. Hvem er dækket af forsikringen? 2. Hvor dækker forsikringen? Ansvarsforsikring 3. Hvad dækker forsikringen? 4. Forsikringen

Læs mere

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser

Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde. Livsforsikring. Forsikringsbetingelser Beskyt familiens økonomi, hvis du dør eller bliver for syg til at arbejde Livsforsikring AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Livsforsikring er oprettet på grundlag af aftale mellem nærpension

Læs mere

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Knallertforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold

Læs mere

Hyundai Forsikring - lidt mere tryghed

Hyundai Forsikring - lidt mere tryghed Hyundai Forsikring - lidt mere tryghed Nyhed Nu inkl. lånebil Forsikringsvilkår. Vær godt dækket ind - hele vejen rundt. Nyhed Nu inkl. lånebil Hyundai Forsikring omfatter ansvars- og kaskoforsikring.

Læs mere

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks

Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011. S{lgeransvar pris 1.434 kr. 2011 Indeks Boligtilbolig.dk A/S 23. marts 2011 K»benhavn Asylgade 13 5000 Odense C Tilbud om forsikring P} baggrund af dine oplysninger f»lger her tilbud p} den forsikring, du har efterspurgt: pris 1.434 kr. 2011

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541002 Gælder fra januar 2017 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension

Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Almindelige forsikringsbetingelser for Skandia Bonuspension Nr. 94 14 Indhold 1. Aftalegrundlag... 2 2. Antagelse og ikrafttræden... 2 3. Præmiebetaling... 2 4. Pristalsregulering... 3 5. Dækning ved død...

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens

Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens Dato: Direkte nr.: Sagsnr.: Mægler: Agenturnr.: 08.04.2014 77 32 56 68 89000678 EDC Mæglergruppen ApS 1 Forsikring af din kommende bolig Forsikringer til Koldingvej 115, 6500 Vojens EDC tilbyder, i samarbejde

Læs mere

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed

Drivhusforsikring. Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser. En forsikring som giver dig tryghed 1 Drivhusforsikring Fuldstændige forsikringsbetingelser og bestemmelser En forsikring som giver dig tryghed Tillykke med din drivhusforsikring hos Dansk Glasforsikring. Her kan du læse relevant information

Læs mere

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste

HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste HK+ Forbunds Familieforsikring dækker mere end de fleste 1.220,- pr. 1. marts 2010 Ekstra god dækning Bilforsikring til lave priser Ekstra rabat på øvrige forsikringer Få bedre dækning for færre penge

Læs mere

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring

Forsikringsvilkår. For. Selandia Afbestillingsforsikring Forsikringsvilkår For Selandia Afbestillingsforsikring Selandia Rejseforsikring Forsikrings Agentur ApS Korskildeeng 5 2670 Greve CVR. Nr. 35813691 Info@selandiarejseforsikring.dk www.selandiarejseforsikring.dk

Læs mere

Fakta om Nordea Tryg Plus

Fakta om Nordea Tryg Plus Fakta om Jo flere forsikringer, desto flere fordele Som Nordeakunde har du mulighed for særligt fordelagtige priser og fordele på dine private forsikringer, når du køber dem gennem Nordea. Udgangspunktet

Læs mere

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring

Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Betingelser nr. 12-2 Knallertforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk.

Betingelser. Kontopension. Nr Alm Brand LIV & PENSION. Midtermolen København Ø Telefon almbrand.dk. Alm Brand LIV & PENSION Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 75 20 almbrand.dk Side 1 af 6 Betingelser Nr. 5401 Indholdsfortegnelse Side 2 af 6 Det fremgår af dækningsoversigten, hvad forsikringen

Læs mere

Nyttig information. Februar 2010

Nyttig information. Februar 2010 Nyttig information Februar 2010 Bornholms Brandforsikring A/S Tornegade 8 3700 Rønne www.bornholmsbrand.dk info@bornbrand.dk CVR: 15 46 59 72 2 Nyttig information Indholdsfortegnelse Afslag på tegning

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring

Forsikringsvilkår. for. Knallertforsikring Forsikringsvilkår for Knallertforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser

Sælgeransvarsforsikring til lejligheder. Forsikringsbetingelser Sælgeransvarsforsikring til lejligheder Forsikringsbetingelser 2541001 Gælder fra november 2016 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-11 Side 3 2. Sælgeransvarsdækning afsnit 12-16 Side 5 3.

Læs mere

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil

Vilkår for. Tophjælp Vare- og lastbil Vilkår for Tophjælp Vare- og lastbil 6465-4 Marts 2007 Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere